Læsetid: 6 min.

Hvad den nuværende regering tror på....

Finansminister Bjarne Corydon har henvist til en rapport fra 1999 som dokumentation for, at regeringens politik både skaber større arbejdsudbud og mere beskæftigelse. Information har bedt Jørgen Rosted, som selv har en fortid i Finansministeriet, læse rapporten igennem for at se, om Corydons argument holder
Uklarhed. Hvad finansminister Bjarne Corydon og den øvrige regering tror på, er ikke ganske klart. Den har fremlagt en række forslag til at øge arbejdsudbuddet, men ikke taget initiativ til at øge beskæftigelsen – det er ikke traditionel centrum-venstrepolitik.

Uklarhed. Hvad finansminister Bjarne Corydon og den øvrige regering tror på, er ikke ganske klart. Den har fremlagt en række forslag til at øge arbejdsudbuddet, men ikke taget initiativ til at øge beskæftigelsen – det er ikke traditionel centrum-venstrepolitik.

11. august 2012

 

 

 

Finansministeriets økonomer beskyldes for at bruge uigennemskuelige modeller, der gennem lavere marginalskatter, større ulighed og højere arbejdsudbud løser de økonomiske problemer.

Finansministeren afviser kritikken og forsvarer finansministeriets økonomer. I et interview i Information henviser han til en rapport om Arbejde og service, som Finansministeriet udgav i januar 1999.

Finansministeren tager den gamle rapport som udtryk for, at den nuværende regering baserer sig på de samme økonomiske antagelser som dengang, og afviser beskyldningen om, at der er sket en ideologisk borgerliggørelse af finansministeriets økonomer.

Rapporten fra 1999 kom i en serie af rapporter, der handlede om Danmark som foregangsland. Ideen var at fremlægge de udfordringer, som skulle løses, hvis Danmark skulle (for)blive et økonomisk foregangsland.

I det følgende vil jeg diskutere finansministerens udlægning af rapporten, men det må nævnes, at jeg ikke er uvildig i denne sag. Jeg var med i det embedsmandsudvalg, der behandlede rapporterne, inden de blev fremlagt for økonomiudvalget, og jeg har også tidligere været leder af den afdeling i Finansministeriet, der lavede rapporten.

I bagklogskabens lys

Der er ingen tvivl om, at rapporten fra 1999 konkluderer, at demografien er en trussel mod fremtidens offentlige velfærdsservice, og uden et større arbejdsudbud må den offentlige velfærdsservice begrænses, eller skattetrykket øges. Og der lægges ikke skjul på, at skattetrykket skal øges så meget, at det er helt urealistisk.

Rapportens klare budskab er derfor, at hvis man vil bevare den offentlige velfærd, skal arbejdsudbuddet øges. Det er den nuværende finansministers hovedargument, og det har han ret i, at den forrige SR-regering også bekendte sig til.

Det nævnes dog i en teknisk note på side 18, at højere produktivitet i den offentlige sektor kan mindske problemet. I bagklogskabens klare lys er det oplagt, at der burde have været gjort mere ud af det synspunkt. Det sidste årti har givet stadig flere eksempler på, hvordan især IT kan være med til at skabe nye og mindre ressourcekrævende velfærdsløsninger.

Det kan derfor undre, at regeringen ikke forfølger det spor noget mere. Måske kan en politik, der giver højere produktivitet i velfærdsservice, være mere effektiv end en politik, der sigter på højere arbejdsudbud. I hvert fald kan den være et vigtigt supplement.

Demografi og handling

Rapporten fra 1999 angiver ikke, hvor meget arbejdsudbuddet skal øges for at løse det demografiske problem. Det tal kom først på bordet med velfærdskommissionens rapport. Allerede da velfærdskommissionens rapport blev offentliggjort, kritiserede ikke mindst Christen Sørensen, at man forsøgte at beregne så usikre forhold så langt ude i fremtiden.

De følgende år har illustreret, at usikkerheden om størrelsen af arbejdsudbuddet er betydelig, og man må frygte, at hvis politikerne bliver ved med at stole blindt på den slags regnestykker, kan det føre til, at en ny generation af politikere slet ikke vil bruge sådanne analyser.

Det vil være et tab. For der er ingen tvivl om, at demografien er en udfordring for den offentlige velfærd, og at der er brug for at handle i god tid.

Men der er brug for en mere åben debat om, hvor stort problemet er og hvilke løsninger, der er bedst. Det gælder f.eks. spørgsmålet om marginalskat og arbejdsudbud.

Det spørgsmål er også diskuteret i rapporten fra 1999. Der er refereret nogle få udenlandske og danske undersøgelser, som tyder på, at lavere marginalskat kan øge arbejdsudbuddet, men usikkerheden er fremhævet, og der er ingen klar konklusion.

I Danmarks Statistiks seneste officielle version af ADAM-modellen fra 2009 fører lavere marginalskat ikke til højere arbejdsudbud, fordi det er svært at vise en sikker sammenhæng, men brugeren kan vælge en version, hvor en sammenhæng er lagt ind.

Finansministeriets økonomer har valgt en version med denne sammenhæng, og regeringen har i regeringsgrundlaget og som argument for skattereformen lagt afgørende vægt på, at der skal opnås en bestemt effekt på arbejdsudbuddet.

Økonomisk teori og empiri sandsynliggør, at det er vigtigt, at de økonomiske incitamenter er rigtige, ikke mindst at det kan betale sig at arbejde. Men det virker uvirkeligt, og det kan ødelægge den almindelige tillid til økonomiske vurderinger, at der med djævelens vold og magt skal opnås et bestemt tal.

At arbejdsudbuddet nødvendigvis skal stige med et bestemt antal tusinde i et bestemt år ude i fremtiden, kan man ikke regne sig frem til, og man kan heller ikke efterfølgende kontrollere, om det rent faktisk sker.

Arbejdsudbud og beskæftigelse

Den vigtigste uenighed i den aktuelle debat handler om sammenhængen mellem arbejdsudbud og beskæftigelse, og det afgørende spørgsmål om højere arbejdsudbud fører til mere beskæftigelse eller til højere arbejdsløshed. Hvis det fører til højere arbejdsløshed både på kort og lidt længere sigt, er det vel ikke den fornuftige politik her og nu?

I rapporten fra 1999 vises det ganske overbevisende, at i det lange løb følger udviklingen i arbejdsudbud og beskæftigelsen hinanden. Det gælder både i Danmark og i andre lande. Det er selvfølgelig en interessant kendsgerning, men det afgørende er, hvorfor det er sådan. Skyldes det en økonomisk naturlov, eller skyldes det økonomisk politik?

Om det spørgsmål siger 1999 rapporten på side 47, som finansministeren også henviser til, at et større arbejdsudbud ikke automatisk og på kortere sigt fører til større beskæftigelse. Det sikres gennem finans- og pengepolitik og gennem løndannelse. Undlader man en aktiv politik, tager det ifølge ADAM-modellen 17 år, før økonomien har tilpasset sig, og arbejdsløsheden er på samme niveau.

Det betyder, at aktiv politik er nødvendig for at sikre høj beskæftigelse på både kort og lidt længere sigt.

Den understregning af behovet for en aktiv politik er blevet mindre i de forløbne år, hvor troen på markedets selvregulerende kræfter er vokset. Det er muligt at ændre i ADAM, så økonomien tilpasser sig hurtigere, men om Finansministeriet foretager en sådan kontroversiel ændring, er ikke oplyst.

Det er prisværdigt, at regeringen så ihærdigt arbejder på at gennemføre forslagene i regeringsgrundlaget om at øge arbejdsudbuddet, men det er uforståeligt, at den ikke samtidig viderefører en mere aktiv beskæftigelsespolitik.

Den kan ikke hente støtte for det synspunkt i Finansministeriets rapport fra 1999. Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at finansministeren lægger særlig vægt på mulige ændringer af ADAM-modellen, og vi ved ikke, om en ændring af ADAM-modellen er medvirkende til, at regeringen tøver med en aktiv erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

Men usikkerheden har gjort det svært for regeringen at forklare sin økonomiske politik og bragt regeringen i defensiven. Det problem havde den forrige regering ikke. Den vedkendte sig, at man selv i en periode med stigende ledighed måtte lægge hovedvægten på at få balance på de offentlige finanser, og den forrige regering troede vel også, at højere arbejdsudbud hurtigt førte til højere beskæftigelse. Det har ikke gjort det nemmere for regeringen at forklare sin politik, at der i regeringsgrundlaget står, at den vil videreføre den forrige regerings økonomiske politik.

Hvad den nuværende regering tror på i denne sag er således stadig uklart. Men det er klart, at regeringen har fremlagt en række forslag, der vil øge arbejdsudbuddet, mens den ikke har fremlagt forslag til at øge beskæftigelsen, siden den forsøgte at kickstarte økonomien, og det selv om udsigterne for arbejdsløsheden er blevet ringere.

Det er ikke en traditionel politik for en centrum-venstre regering.

Usikkerheden om regeringens hensigter bidrager til det indtryk, at regeringen forlader sig på, at markedet forholdsvis hurtigt vil skabe højere beskæftigelse, som den nye version af ADAM viser. Og det synspunkt kan der ikke findes støtte til i finansministeriets rapport fra 1999.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Søren Kramer

Endnu en fantastisk artikkel i en perlerække i weekendens Moderne tider.

Bortset fra den den overskriften der sidder spot on så nyder jeg også de faktuelle oplysninger om fx at:
ADAM fra 2009 ikke som udgangspunkt operer med at lavere marginalskat fører til højere arbejdsudbud samt at modellerne (fra 1999?) opererer med en tilpasningsperiode på 17 år !, før øget udbud slår igennem som øget beskæftigelse.

Mon ikke man skulle til at se lidt mere agilt på de styringsmodeller man anvender? Sørge for at få mere opdaterede data ind fra kasseaparaterne, få fanget tillid og stemning hurtigere, og reagere og styre også efter irrationelle faktorer.

Og så var lidt selvstændig tænkning fra politisk hold nu også et godt udgangspunkt, men det er selvfølgeligt svært når alle har været i den samme børnehave.

Steffen Gliese

Problemet er, nu som altid, at arbejde ses som en værdi i sig selv, mens der kun i anden række ses på, om arbejdet også fører noget nyttigt og nødvendigt med sig.

Inger Sundsvald

Er det ikke lidt optimistisk, eller måske ligefrem naivt, at forvente klassisk centrum-venstre-politik fra denne regering med det foreliggende regeringsgrundlag?

Ideologisk borgerliggørelse på flere fronter virker som den mest sandsynlige af flere muligheder her.

På spinkelt grundlag og med betydelig usikkerhed konkluderes alt for ofte i retning af borgerligt tankegods - og der konkluderes ret bastant som var det naturlove.

Den med de 17 år fremkalder alt efter temperament alt fra et smil til en høj skraldlatter ;o)

At ville øge arbejdsudbuddet i en tid med høj arbejdsløshed strider mod sund fornuft, og at øge tilskyndelsen til at arbejde i form af reducerede marginalskatter i en tid hvor der mangler arbejde halter også

- problemet er at disse "visioner" ikke holder i virkelighedens verden.

Er det her tro, viden eller famlen ? - jeg er i tvivl, men hælder til famlen ;o)

Niels Engelsted

"I Danmarks Statistiks seneste officielle version af ADAM-modellen fra 2009 fører lavere marginalskat ikke til højere arbejdsudbud, fordi det er svært at vise en sikker sammenhæng, men brugeren kan vælge en version, hvor en sammenhæng er lagt ind.
Finansministeriets økonomer har valgt en version med denne sammenhæng"

Betyder det, at man selv kan vælge, hvilke sammenhænge modellen skal komme ud med?

Øget arbejdsudbud, stort set uden øget beskæftigelse i de første mange år, som socialdemokratisk politik; den går selvfølgelig ikke, den køber hverken vælgerne i S, SF eller Ø, hvad maningsmålingerne jo også viser.
.
Det er klart, at der er et hensyn at tage til statsfinanserne, men hvorfor så ikke sætte noget arbejde i gang - f.x. v.hj.a. pensionsmidlerne - lad dog staten, regionerne og kommunerne få lov at tjene penge ved at ansætte arbejdsløse til produktiv og profitabel virksomhed f.x. indenfor grøn energi.

Uanset model og de fleste økonomer, der ikke kunne forudsige finanskrise og boligbobler mm, bliver det svært nogensinde at få tllid til økonomiske modeller som ADAM.

Flemming Nielsen

Når der skrives i artiklen der ikke er gjort noget for at skabe arbejdspladser er direkte forkert. Man forventer at den grønne energiplan skaber Jobs. Så er de 10 mia. i år og 8 mia. i 13 til Kick starten der er nævnt i artiklen, men ikke at kommunerne snøvler, det tager tid at planlægge og få tingene i licitation de grønne tilladelser osv. så artiklen er en ommer.

http://www.kemin.dk/da-dk/nyhederogpresse/pressemeddelelser/2012/sider/m...

Der er sat penge at til veje elektrificering af strækningen Esbjerg Kolding,
bro
http://ing.dk/artikel/129508-flertal-for-fire-milliarder-til-ny-storstro...

Bredt forlig sikrer eltog, cyklisme og ungdomskort

http://www.cisionwire.dk/radikale-venstres-folketingsgruppe/r/r--bredt-f...

Flemming Nielsen

Ps ud over de første 10 mil. er er første trin af kick starten, resterene af pengene til reformer nye reformer og forlig skal først bevillige i finansloven til oktober og de love træder i kraft til 1/1 2013. Så hvad med at tagen en puster med jeres kritik?

Hanne Gregersen

@Flemming..... men hvor længe skal vi vente på at se resulaterne af alle de "fantastiske" initiativer ?,,,,,,blot så vi ved, hvornår regeringens største fangrupperinger er klar til "at fælde en dom" :o)

Lise Lotte Rahbek

Flemming Nielsen

Livet venter jo ikke på den enkelte borger.
hvis truslen om kontanthjælpshelvedet eller et endnu større helvede UDEN kontanthjælp venter lige om hjørnet, så kan det sørme være svært at sætte sig hen og vente 17 år på at øgelsen af arbejdsudbuddet virker

Flemming Nielsen

Thomas tak for dit spørgsmål et godt gæt vi være næste år kl. 7. men du kan jo prøve at tænke selv, eller spørge profete Lise Lotte der kommentere det gode budskab, så taknemligt. Jeg er postbud i den her forbindelse så hvorfor skyde på mig? Er virkligheden så træls, at i bliver sure når jerse drømme bliver underkendt af fakta.

Flemming Nielsen

Jeg undskylder jeg glemte, straks afskrivningerne på maskiner i virksomhederne og fjernelse af iværksætterkatten også er interitiver der giver flere arbejdspladser og endelig skattelettelserne 1/1 som vil give mere forbrug = flere arbejdspladser.

Martin Haastrup

I bagklogskabens lys

Der er ingen tvivl om, at rapporten fra 1999 konkluderer, at demografien er en trussel mod fremtidens offentlige velfærdsservice, og uden et større arbejdsudbud må den offentlige velfærdsservice begrænses, eller skattetrykket øges. Og der lægges ikke skjul på, at skattetrykket skal øges så meget, at det er helt urealistisk.

Rapportens klare budskab er derfor, at hvis man vil bevare den offentlige velfærd, skal arbejdsudbuddet øges. Det er den nuværende finansministers hovedargument, og det har han ret i, at den forrige SR-regering også bekendte sig til.

Jeg køber altså ikke den med at demografien skulle være den største trussel mod den offentlige velfærd.

Den største trussel mod den offentlige velfærd, er i min optik, at man fra VKO's side uden at blinke har financieret både deltagelse i krigen i Irak og Afghanistan og boligboblens brist/bankrakket over skatteydernes pengepung.

Jeg tror ikke på at udgifter til offentlig velfærd er så voldsom som man gerne vil have det til at lyde.

VKO har beskåret og beskåret efter den såkaldte salami-metode og den ny regering fortsætter kursen: Halvering af dagpengeperiode, det er praktisk talt umuligt at komme ind i landet hvis man ikke straks kommer i arbejde eller/og uddannelse, biblioteker er lukket på stribe, klassekvoter er sat betydeligt op, kontrollister indført for kommuner og andre offentligt ansatte - privathospitaler og privatskoler er skudt op som paddehatte - Og der kunne sikkert nævnes mange flere ting som i min optik gør at jeg ikke tror på at det er demografien som udgør den største trussel mod offentlig velfærd.

Snarere tror jeg at det er borgelige neoliberale politiske ønskedrømme som er den største trussel mod offentlig velfærd.

Manglen på evne og vilje til at kradse penge i skat fra internationale firmaer er en ting jeg vil nævne en passant - noget andet er den måde frækt og klasseforræderisk fra S's side har fremturet i blå politik, fortsat linjen fra VKO med at skære i de offrentlige velfærdsydelser for de svagest økonomisk stillede, mens man, ligesom VKO skruppelløst giver skattelettelser til de som i forvejen kan klare sig udmærket med den økonomi de allerede har.

Jeg tror ikke på den med at det er demografien som er den største trussel mod den offentlige velfærd - ligeså lidt som jeg tror på krigen mod terror-overvågningen og den systematiske retssikkerheds-udhuling iscensættes for at beskytte borgernes interesser.

Jeg tror det er altsammen er et iscenesat politisk spil fra højeste politiske top - en selvudråbt politisk og økonomisk elite der tror de kan blvie ved med at stramme skruerne for den største del af befolkningen som slider sig selv ihjel og bliver spist af med hetz og brødkrummer - for at den samme elite kan opretholde sit skruppelløse, miljøødelæggende overdrevne luksus-forbrug, fede charterrejser, firmabiler, frynsegoder, privatfly, you name it.

Det er denne klasse af filistre, spidsborgere som er den største trussel mod den danske offentlige velfærd - det vidner hedengange Carina-debatter om, + debatterne om førtidspensions-reformerne - alle dem som aldrig nogensinde har haft brug for og sandsynligvis aldrig får brug for offentlige ydelser, deres drakoniske anti-sociale, skruppelløse holdninger til folk som er havnet alvorligt i nød - disse er truslen mod den offentlige velfærd. Overforkælede egoister, som nægter at tage hensyn til andre, til klodens begrænsede ressourcer og dele. De vil hellere dele på internettet og facelook - de er hamrende ligeglade med almindelige menneskers ve og vel - deres mantra er det drakoniske 'det skal kunne betale sig at arbejde' - 'De fattige må bare få sig et job ellers er det stop' som fars gris udtrykte det under VKO på den mest svinske måde hvergang der ikke var andre argumenter for at lave socialstat til minimalstat. Neoliberale og konservative anarkister.

Disser er truslen mod den danske offentlige velfærd og ikke nogetsomhelst andet.

Jeg advarer jer: Det sidste strå er trukket - befolkningen i al almindelige murrer - så det kanger i krogene! Vi finder os ikke i mere magmisbrug og løgne som fritager de ansvarlige for al svineriet og igen forsøger at få det til at se ud som om det er den almindelige borger eller den senest ankomne nydansker, flygtning osv som er problemet, som er truslen.

Den retorik er brugt op nu. Ihvertfald for mit vedkommende. Den fortælling er ikke proletariatets fortælling, den hjemløses, den syges, den gamles, de unges, nydanskere som knokler rent ud sagt. Det vælter op med supermarkeder fra de nye danskeres side, dem som har været i en generation snart, de er driftige og flittige som aldrig før! Og de skaffer arbejde til adskillige af deres egne. Det blomstrer op! Det er vidunderligt at se.

Så drop den der drakoniske fortælling om at det skulle være nogensomhelst demografi som er den største trussel mod den offentlige service og velfærd. Det er løgn og latRin!

Det er derimod nogen andre, som jeg har skitseret, filistre, der har brug for at sætte deres forbrug ned og begynde at dele deres arbejde og fritid med os andre almindelige dødelige og sygelige. Begynde at komme lidt ned på jorden, få smøget ærmerne op og begynde at bestille noget fremfor sidde i døgndrift og spekulere sig til kassen på andre menneskers arbejde og ansigts sved. Nasserøve - rent ud sagt!

Parasitter - klode-forurenere - overforbrugere - miljø-skandalister...

Det er disse som er truslen. Og ikke noget som helst andet.

Grrr....

Martin Haastrup

- Og sådan en vind som ovenstående, er der jo ingen rigtige socialister og slet ikke socialdemokrater som tør slippe mere i vore dage - det er blevet alt for materielt og magtmæssigt og økonomiske bekvemt for dem at lade sig normalisere og modernisere.

Det kan ganske enkelt ikke betale sig for dem -mens de messer samme hypnotisernde søvndyssende mantra med omvendt fortegn for os andre, sygelige og dødelige, at vi igen skal få det til at betale sig for dem! For det er hvad det handler om.

Selv ikke en ærlig kunstner vover længere. Købt og betalt hele parnasset! Hænger sammen som ærtehalm, den enes død den andens brød og skumle baghåndsaftaler, vennetjenester i skabet og vasken hænder på og for hinanden i dølgsmål - langt uden for offentligehedens og mediernes søgelys. Retssysteme og ordensmagten går ikke ram forbi.

- Det er lige før man får lyst til at synge med på den gamle drukmås John Mogensens "Der er noget galt i Danmark Dybbel Mølle maler helt ad helvede til! - Som bekendt, fra børn og fulde folk skal man nogengange høre sandheden. Så enkel som den jo er.

Her er så en håndsrækning til de moRderniserede - og normaliserede - tøsedrenge af socia-la-lister fra en her, som udtrykkeligt gentager at hverken tilhører blå eller rød kategori - for altsammen er sgu lige pilråddent og alt for nemt at korrumper og købe for gods og guld - Obamanisere...I er til fals allesammen, I er til salg alle sammen. Måske lige med undtagelse af en flok pirater fra Liste Ø og de får fame også på puklen for at nægte at deltage og lade sig gøre til en del af korruptions-råddenskaben. For ikke at lade sig bestikke for ussel mammon og gods og guld.

For uanset om man bryder sig om det eller ej - Jeres vækstmantra har spillet fallit - den kan ikke redde filisterens dagsorden længere. Kloden, miljøet, ressourcerne, menneskenes kapacitet, har sagt stop.

Og befolkninger i al almindelighed er de, som først mærker det og som vil rejse sig i højlydt protest når de ikke alene bliver kylet ud af deres job gennem et langt livs tro tjeneste - men også får at vide når de bliver parkeret på en ussel social overførsel - at det skal kunne betale sig - og at enhver er sin egen lykkes smed og pligter og udeblevne rettigheder...udhulede retssikkerheds-rettigheder - får at vide at i Langtbortistan har de meeeget værre = får pålagt sig en skyldner-byrde af ågerkarlenes sorte samvittighed - så rejser disse mennesker sig i højlydt protest - og jeg undrer mig ikke og jeg rejser mig gerne med dem.

For en ting står mere end nogensinde klart for undertegnede nu og det er at det er nok nu!

Meget meget mere end nok!

Og til mine kammarater os jeg ikke kender kan jeg godt betro jer - de ryster i deres bukser og er dybt fortvivlede over, at de ikke, som altid, kan spille spillet som de social-demokratiske livreddere, de gode hyrder, velfærdsstatens garanter og fanden og hans hjælpsommme pumpestoks-pampere - HJÆLP! - Vækstmantraet har spillet fallit - de er ude at skide, alle filisterne - alle spidsborgerne - og det skulle I tage og benytte jer af - istedet for at fortsætte med at æde deres løgne råt om feks det evindelige omkvæd : at vi har ikke råd!

Bullshit! Bedragerisk bullshit!! De vil ikke have råd! DE vil have dig til at det skal kunne betale sig for dem at slippe for at se i øjnene at den fuldstændig ude af alle sunde propotioner misbrugs-forbrugs mentalitet er nødt til at stoppe - ellers går hele klodens økosystem ned.

Og de trækker gerne hele kloden med ned i deres fald og skider på det hele - for hvorfor tror I det er så vigtigt og bliver udråbt som den højeste dåd at man nu har landet en sonde til på Mars - månebase alfa - og rumstationen - det er deres escape! Ja, tro ikke mig på autoritet - men mærk selv efter, tænk selv, og døm så selv : Det er ligesom en anden biograf-film: Bladerunner: The off-world colonies - The chance to begin again - det er indstillingen, man skider på den her klode og dens begrænsede ressourcer - for om lidt - det varer ikke 10 år kan jeg godt lover jer - så kan man starte helt forfra - et nyt kapitalist kapitel via financeret via charter-rejser til rumstationen - på månen.

Man må se graden af skruppelløsheden i øjnene.

Og hvis man ikke tror på det - så må man bevæbne sig med fakta - virkelig fakta. Er der noget som tyder på at man taget over en genrel kam - også herhjemme er ved at komme til en sund og ansvarlig solidarisk fornuft??!

Jeg kan ikke se den. At krisen har lært folk noget. Tværtimod. Kick-start økonomien - om igen - vi gør som vi plejer - stik mig en bajer - det er om økonomi og kun økonomi sagen sig drejer!

Den nuværende regering har købt sin Bibel hos de blå og tror lissom dem at på vandet de også kan gå. Men de, som VKO, må nøjes med at spå... 8-)

Endnu en vind... 8-)

Væmling hilsen flatus-fangeren!

Jens Overgaard Bjerre

Hvad med en nytænkning? Nu har vi gået under et åg af regler og bekendtgørelser og set på ødelæggelsen af vores drikkevand og så endelig! kommer der en ny regering. Og hvad gøre den? Nøjagtig det samme, som den tidligere regering, bare lidt anerledes pakket ind.

Hanne Gregersen

@Flemming

Postbud :o) Du er stærkt i troen, så måske du kunne indikerer, hvornår resulater kan forventes, og nej jeg er ikke sur, blot nysgerrig.

Claus Piculell

Endelig!
At omsorgs-/velfærdsteknologi er blevet kraftigt undervurderet , og at eksaktheden af økonometriske regnestykker er blevet kraftigt overvurderet, samtidig med at man har forvekslet en demografisk udfordring med en økonomisk, og at man ikke i dag under en større krise kan føre samme politik som i 90'erne, er vi nogle (især fra Cevea og tildels AE), der har sagt længe.
Men det får jo en hel del mere pondus, når det nu også siges af en af de helt centrale embedsmænd i Finans- og Erhvervsministeriet og tilmed en, der var med til at skrive den økonomisk-politiske "drejebog" ...
Tak er kun et fattigt ord, hr. Rosted!
Gid flere top-embedsmænd må opleve at blive selvstændige i alle betydninger, ikke mindst den åndelige ... ;-)
vh CP

Esben Maaløe

i 80'erne måtte vi også skrue skruen, fordi dengang forudså man at Danmark ellers ville gå til i manglen på arbejdskraft i starten af det ny årtusinde.

At det virkede kan der vist ikke være tvivl om(!ironi), for det er jo ikke arbejdskraft vi mangler. Derfor synes jeg det er en bragende god ide at gentage succesen således at vi også om 10-20 år kan have nogen arbejdsløse at pukke på

Olav Bo Hessellund

"Det er ikke en traditionel politik for en centrum-venstre regering."

Rigtigt - men det er til gengæld en politik, der giver god mening, når den ses som synkroniseret med Frau Merkels.