Nyhed
Læsetid: 13 min.

Pillerne, nålene og kampen om sandheden

Akupunktur vinder frem på hospitaler, i private lægepraksisser og blandt patienter. Og i stigende grad finansieres behandlingerne af det offentlige. Men der mangler stadig videnskabelig dokumentation på effekten
Akupunktur vinder frem på hospitaler, i private lægepraksisser og blandt patienter. Og i stigende grad finansieres behandlingerne af det offentlige. Men der mangler stadig videnskabelig dokumentation på effekten
Moderne Tider
15. september 2012

Augna Haack går til akupunktur på grund af smerter, som kommer, hver gang hun er stresset. Først sætter bekymringerne sig i ryggen. Så kravler de op i nakken, og efter to uger kapitulerer hun. Hun må ned til akupunktøren, der med nåle sætter kroppen i balance, så hun atter kan dreje hovedet. Når hun træder ud af akupunkturklinikken på Langebrogade i København, føler hun sig afklaret og går befriet hjem.

Som jordemoder opfordrer Augna mange af sine gravide klienter til at prøve det.

»Det gode ved min akupunktør er, at jeg kender hende som kollega. Hun er selv jordemoder og har derfor et ben i det konventionelle sundhedssystem såvel som i den alternative verden, og er ikke særlig hokuspokus-agtig,« fortæller Augna.

Akupunktur har længe været accepteret som behandling i mange europæiske lande og er nu på vej ind i det danske sundhedssystem. Mens behandlingen tidligere fandt sted i små private butikslokaler, foregår den nu også i offentligt regi og bliver tilbudt som supplerende behandling på hvert tredje danske hospital. Et par tusinde læger bruger akupunktur i deres praksis.

Og patienterne elsker det. Ifølge en ny dansk undersøgelse fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet har 24 procent af danskerne lagt krop til akupunktur, og populariteten stiger.

Tendensen bakkes op af lægefaglige onlineværker som Lægehåndbogen og Patienthåndbogen, som er finansieret af Danske Regioner med det formål at leverere objektiv information om sygdomme og behandlinger. Håndbøgerne, som kan nås via onlineportalen Sundhed.dk, opremser lidelser, som akupunktur skulle have vist sig effektiv imod. 

»Teknikken er velunderbygget videnskabeligt og er ved at finde sin naturlige plads i moderne sygdomsbehandling. Ikke som en alternativ behandling, men for visse lidelser på linje med andre hyppigt anvendte behandlingsmetoder,« står der. 

Effekten er ikke dokumenteret

De to håndbøger siger altså god for akupunktur som behandling. Deres beskrivelser gør det legitimt for læger og patienter at bruge akupunktur, og det deler lægerne i to lejre. Den ene lejr består af de læger, der er positive over for behandlingen. Den anden af de skeptikere, der kræver videnskabelig dokumentation.

En af skeptikerne er overlæge og professor dr.med. Peter Gøtzsche, der leder Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet. Han forsker i effekten af sundhedsvæsenets behandlinger og har publiceret en oversigt over forsøg med akupunktur. Det eneste sted, han finder en effekt, er på smertelindring – og Gøtzsche understreger, at den effekt kan skyldes målefejl.

»Håndbøgernes påstand om, at akupunktur er videnskabeligt bevist, er forkert. Mange lidelser på listen har man ikke dokumenteret, at akupunkturbehandling virker på. Det er heller ikke sandsynligt, at det kan virke,« siger Peter Gøtzsche.

Akupunktur-afsnittene i de to håndbøger er skrevet af overlæge Palle Rosted, der gennem mange år har forsvaret akupunktur i pressen og afholdt kurser i metoden. Peter Gøtzsche undrer sig over, at valget faldt på ham.

»Det er betænkeligt, at en lægefaglig sundhedsportal får et indlæg om akupunktur fra en læge, der selv går ind for behandlingen. Hvor er den uafhængige vurdering af akupunktur henne?« spørger han.

Svært at generalisere

Overlæge Palle Rosted har selv brugt akupunktur i sin praksis og følger med på forskningsfronten og har derfor godt styr på, hvor nålen skal sættes.

»Nu har Peter Gøtzsche nogle lidt specielle opfattelser, og der er mange, der er uenige med ham. Jeg har diskuteret akupunktur med ham et par gange. Men faktum er, at det ikke kan lade sig gøre at finde sandheden – hverken inden for konventionel behandling eller inden for alternativ medicin,« siger han.

Han understreger, at det er svært at sige noget generelt om, hvorvidt akupunktur virker på en lidelse eller ej.

»Det vigtige er vel, om den enkelte patient reagerer på behandlingen. Når det kommer til stykket, er mange studier designet helt forkert og kan derfor reelt ikke bruges til noget. Så må man som læge bruge sin sunde fornuft,« siger Palle Rosted.

Augna er én af de danskere, der oplever en tydelig lindring af akupunktur. Hun bliver overrasket, hver gang hun får akupunktørens diagnose, for hun føler, at den rammer plet hver gang.

»Min akupunktørs diagnose passer præcis på, hvordan jeg har det, og behandlingen er som skræddersyet til mig, og den trækker mine smerter helt ud af systemet. Det er rart at ligge på briksen i den hyggelige klinik og få omsorg, mens jeg lytter til meditationsmusik og langsomt men sikkert mærker smerterne sive væk,« siger hun.

Patienter skal oplyses om effekter

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Henrik Dibbern, erkender, at der er mange behandlinger i almen praksis og på sygehuse, som ikke er videnskabeligt bekræftet. Som læge må man selvfølgelig kun anbefale patienter en behandling, som man ved, har en effekt. Det er lægens pligt – at oplyse patienten, i hvor høj grad man kan forvente, at metoden eller medicinen give patienten det, vedkommende har behov for.

»Det er altid en svær og krævende opgave at omsætte den viden, vi som læger har, til noget, patienten kan bruge, men jeg går ud fra at læger, som behandler med akupunktur, gør sig umage for at fortælle patienten om, hvad vi ved om dets effekter,« siger Henrik Dibbern.

PLO’s ledelse diskuterede engang, om det var på tide at tillade læger at tage honorar for akupunkturbehandling, men endte med at droppe det.

»Jeg bad om, at vi så fik vores videnskabelige selskab til at beskrive, hvad akupunktur kan siges at have en effekt på, og på det tidspunkt var svaret, at der ikke er særlig god dokumentation for effekten bortset måske fra nogle specifikke smerter. Vi valgte derfor ikke at forhandle en betaling for det, fordi vi som alle andre læger ønsker at give patienterne en behandling, som man med nogen sikkerhed kan sige virker,« siger Henrik Dibbern.

Sig qi til din energi

Augna Haack insisterer på at betale sin regning selv. Hun har ikke lyst til at modtage konventionel behandling i det offentlige sundhedsvæsen, fordi hun her oplever, at lægerne opfatter hendes problemer som små, og at hun blot bliver sendt hjem med beskeden om at dulme ubehaget med panodil.

»Lægerne tænker ikke på, at krop og sjæl hører sammen. Kirurger er gode til at skære det syge væk, men det allervigtigste for ens egen sundhed er at få kroppen til at helbrede sig selv. Jeg vil til hver en tid hellere have stukket nåle i min krop end blive behandlet med noget kemisk. Jeg vil udnytte min krops eget store potentiale,« siger hun.

Akupunktur udspringer fra ældgammel kinesisk lægekunst, der har et meget anderledes syn på den menneskelige krop, end man har i Vesten.

Det provokerer det konventionelle system, som derfor har plukket de dele ud af akupunkturbehandlingen, der passer ind i den vestlige tradition.

Det fortæller lektor i antropologi Ann Ostenfeld-Rosenthal fra Syddansk Universitet, der forsker i alternativ behandling, og som netop har udgivet en bog om emnet sammen med professor Helle Johannessen.

Kineserne bruger akupunktur til at genskabe balance mellem to universelle kræfter i kroppen yin og yang, fortæller hun. Hos stressede, søvnløse og syge mennesker har den ene af de to kræfter overtaget, men da kræfterne virker langs linjer i kroppen, som i visse punkter trækker helt ud til huden, vil man kunne skabe balance igen ved at sætte nåle i. Nålene fjerner de blokeringer, der forhindrer den ene eller den anden kraft i at få frit spil. Når de to kræfter atter er i balance, skulle patienten ifølge teorien blive rask.

»’Kineserne’ ser på hele patienten. En traditionel akupunktør har flere års uddannelse bag sig og vil spørge grundigt ind til den syge for at spore sig ind på de rette punkter. En dansk læge eller sygeplejerske, der giver akupunktur, har ofte kun nogle få måneders kursus i nålene, og må kun stikke i de specifikke punkter, hvor forskere kan dokumentere, at der er en effekt,« fortæller siger Ann Ostenfeld-Rosenthal.

Placebonål er forskerens teaterkniv

Antallet af punkter, som lægerne må stikke i, er få, men det er ikke et udtryk for, at forskerne er uduelige eller dovne. Efter metoden kom til Vesten i det 20. århundrede, er tusindvis af studier blevet gennemført for at dokumentere effekten. Problemet er, at forskerne er usikre på, hvordan de skal gribe forskningen an. De metoder, som de normalt bruger til at teste behandlinger og lægemidler, duer nemlig ikke rigtigt på akupunktur.

En af forskernes helt store udfordringer er ifølge seniorforsker Asbjørn Hrobjartsson fra Nordisk Cochrane Center på Rigshospitalet kravet om, at et forsøg skal være ’blindede’.

I et godt videnskabeligt forsøg, der skal teste et lægemiddel, vil der altid indgå mindst to patientgrupper, hvor den ene får den nye behandling, mens den anden får den gængse behandling eller snydemedicin, såkaldt placebo.

Hverken behandler eller patient må vide, hvem, der får hvilken behandling, da det kan påvirke resultatet. Får behandleren det at vide, kan en forkert grimasse eller en uheldig armbevægelse måske give patienterne et praj om, hvilken type behandling de får.

Blinding er let, så længe der er tale om afprøvning af medicin i form af en lille pille, der ligner en uskadelig kalktablet. Akupunktur er derimod en metode, som kræver nålestik i specifikke punkter, og derfor bliver behandleren nødt til at vide, hvilke patienter, der skal have akupunktur, og hvem der skal have placeboakupunktur, der typisk går ud på at stikke ved siden af de rigtige punkter.

»Forsøgspersoner, der får akupunktur og placebo, skal altså have vidt forskellige behandlinger, og akupunktøren må derfor som udgangspunkt vide, hvem der skal have hvad. Det gør det svært at blinde forsøget, hvilket skaber stor usikkerhed om resultatet. Langt størstedelen af de gennemførte forsøg er derfor af meget ringe kvalitet,« siger Asbjørn Hrobjartsson.

Augna er træt af, at læger i det konventionelle system altid søger beviser. Hun stiller spørgsmålstegn ved deres konstante stræben efter objektivitet.

»Mange studier er finansieret af lægemiddelindustrien, og så kan det være så som så med objektiviteten. De beviser det, man gerne vil bevise. Forskerne vil ikke åbne øjnene og tage det alternative ind. I virkeligheden supplerer de alternative og de konventionelle behandlinger hinanden. I stedet for alternativ medicin burde kan kalde det for komplementær medicin,« siger hun.

Behandling er hjælp til selvhjælp

Patienter, der lider af depression, hovedpine eller angst, har ingen videnskabelig grund til at håbe på en effekt af akupunktur, men Peter Gøtzsche og Asbjørn Hrobjartsson kan ikke afvise, at Augna og andre smerteplagede kan have glæde af behandlingen. For efter at have samlet 16 studier af akupunktur og smerte i en fælles pulje og lavet en fælles analyse på dem, fandt de faktisk en lille smertelindring.

På en smerteskala fra 0 (ingen smerte) til 100 enheder (maksimal smerte) oplevede patienter et fald på fire enheder. En lindring er der altså, men spørgsmålet er, om den er relevant. Erfaringer viser nemlig, at smerteniveauet skal sænkes med mindst 15 enheder, for at patienten overhovedet kan mærke det. Og måske er det slet ikke akupunkturen, der virker. Analysen afslører nemlig, at patienterne stort set får samme smertelindring ved placeboakupunktur.

»Vi finder en smertelindrende effekt, ligegyldigt hvor man stikker. Måske er det sådan, at selve stikket er lige meget. Måske er det sådan, at alle folk, der bliver stukket, oplever en smertelindring, fordi de føler sig behandlede – altså en ren placeboeffekt,« siger han.

Augnas akupunktør, Helle Ella, ejer klinikken Amoxa på Langebrogade i København, og hun tror på, at akupunktur ikke bare er placebo. Det er ifølge Ella et værktøj til at støtte kroppens evne til at regulere sig selv. Grundtanken er at skrue ned for de energipunkter, der er for stærke, og op for dem, der er for svage.

»Akupunkturens force er at styrke denne selvregulering, der gør den enkelte patient i stand til at finde frem til det, vedkommende har brug for, og lade sig guide af sin intuition. Akupunktur er suveræn til at få folk til at mærke sig selv,« siger hun.

Alle og enhver kan sætte en nål. Det svære er at læse patienten og finde ud af, hvilken når, der skal sættes, for at energien kommer i balance, og her er kunsten at lære at læse sine patienter.

På hospitalerne er personalet generelt mere optaget af det tekniske end det menneskelige, så nålestikkene ikke bliver tilpasset på den enkelte patient.

»Forskere såvel som ansatte i sundhedsvæsnet tror, de ved, hvad akupunktur er, så snart de selv har prøvet det en enkelt gang, og at det svarer lidt til at tage en tablet. Hvis vi har hovedpine, så sætter vi en nål dér, og hvis man har blærebetændelse, så sætter man en nål her. Men det er ikke akupunktur. Man læser patienterne ud fra deres lugt, stemme, puls og symptomer,« siger Helle Ella.

Erfaringer tæller som videnskab

I hendes praksis hænger en heksehat som tegn på, at Middelalderens hekse kendte deres patienter. De kiggede på de syges kroppe, læste deres kropssprog og brugte mange urter. Heksene havde en intuition og en viden om naturen, som de kunne bringe i anvendelse. Samme tanke går igen i kinesisk lægekunst.

Vestens hekse blev brændt på bålet og tog den intuitive tilgang til kroppen med sig, men i Kina lever principperne stadigvæk. Her har lægerne aldrig skelnet så skarpt mellem konventionel behandling og alternativ medicin. Behandlinger med urter og nåle gives i afsnittet til højre, mens medicin og stråleterapi finder sted i afsnittet til venstre. Man tager sig ikke af, at der mangler dokumentation for nålenes effekter.

Erfaringerne er nok.

»I Kina holder man fast i akupunkturbehandlingen på baggrund af etiske overvejelser: Kan man tillade sig at lade være med at behandle en gruppe, som tydeligvis har brug for behandlingen. Den overvejelse er vigtigere end spørgsmålet om, hvorvidt behandlingen virker. Man er ikke skeptisk over for behandlingen, da man ved, at det virker,« siger Helle Ella.

Hjerneforsker Thomas Zoëga Ramsøy fra Copenhagen Business School har hørt alle disse argumenter mange gange før. Men han køber dem ikke. Som hjerneforsker ved han, hvor let det er at snyde folk og manipulere deres oplevelse af mad, vin og medicin.

Patienter, der får udleveret smertestillende medicin med besked om, at den er dyr, oplever f.eks. større lindrende effekt end patienter, der får samme medicin præsenteret som billig. I Kina, hvor akupunktur ikke opfattes som noget kontroversielt, virker behandlingen ifølge mange studier langt bedre end i alle andre egne af verden. Oplevelsen af smertelindring er ekstremt afhængig af, hvilken tilgang patienten som udgangspunkt har til behandlingen, samt hvem der giver den og i hvilke omgivelser. Gives behandlingen i et rart og venligt miljø, udløser det en større effekt, og tror akupunktøren selv på den givne behandling, vil begejstringen smitte af på patienten.

»Akupunktur er efter alt at dømme kun placeboeffekt, og denne effekt virker desværre kun meget kort tid. Hvis patienter vil opretholde en effekt, skal de gå til akupunktur meget tit. Nu ved vi, hvor let det er at snyde folk, og det er derfor, at sundhedsmyndighederne stiller krav om, at man skal kunne dokumentere, at ens medicin og behandling er bedre end placebo,« siger Thomas Zöega Ramsøy.

Augna synes ikke, der er noget galt i, at akupunktur kun er placebo.

»Man taler om placebo som noget dårligt, men jeg anser den faktisk som den fornemste effekt, for den er et udtryk for din egen selvhelbredelse. I mit univers kan tro flytte bjerge,« siger hun.

Augna har gået hos Helle Ella i et par år og troede allerede på, at behandlingen ville hjælpe hende, dengang hun opsøgte hendes første gang. Rent faktisk har hun været overbevist om, at akupunktur virker, siden hun som barn tilbage i 70’erne så en fjernsynsuddannelse, hvor patienter blev opereret i hjernen, mens de var bedøvet ved hjælp af akupunktur. Det overbeviste hende om, at akupunktur havde en effekt.

Big bussiness

Thomas Zöega Ramsøy mener det er en udbredt misforståelse, at placeboeffekten kan helbrede. Placeboeffekten er symptombehandling, som ikke virker på selve helbredelsen, siger han. Patienter som Augna burde være lige så skeptiske over for den alternative verden, som de er over for lægemiddelindustrien, som de ved tjener milliarder og atter milliarder af kroner på medicin.

»Men alternativ medicin er også big business. Når læger bruger akupunktur på hospitaler og i deres egen praksis er det vel rimeligt at forlange at se dokumentation for behandlingen. Hver gang, man taler om akupunktur og anden form for alternativ behandling, giver man slip på alle regler. Det er, som om anything goes,« siger Thomas Ramshøy.

Lasse Skovgård er ph.d.-studerende i folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Han forsker i alternativ behandling , hvor han bl.a. forsøger at finde svar på, hvorfor mange patienter føler, de får noget ud af behandlingen på trods af, at de konventionelle forsøg ikke viser, at der er nogen virkning.

Patienterfaringerne vidner om, at der er nogle mennesker, der får rigtigt meget ud af det, mens andre ikke oplever nogen effekt. Og så er der også enkelte, som oplever, at symptomerne bliver værre. Han har i sin forskning været mest optaget at finde en fællesnævner for de patienter, der får det bedre.

»Det handler sjældent om, at patienterne får fjernet et bestemt symptom, men snarere om, at behandlingen sætter en proces i gang hos patienten.«

»Behandlingen virker på patienterne på flere forskellige planer. Ud over at behandlingen giver en fysisk påvirkning, kan den også sætte en mental eller følelsesmæssig proces i gang, som kommer patienten til gavn, f.eks. i form af en ændret livsstil. Behandlingen sætter gang i en langvarig proces, hvor man ikke kan måle effekterne nu og her eller ud fra et bestemt symptom. Det er bl.a. derfor, at der opstår metodiske problemer. Det er derfor, man tænker, at det må være placebo,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Wulff Dahl

Mange undersøgelser og reviews er gennemført, for at undersøge potentiel effekt af akupunktur. "Flotteste" resultat var smertelindring med reduktion på 4! i gennemsnit på en skala, hvor 100 er maksimal smertelindring...

Man skal huske, at besværet med fuldstændig blinding overfor placebo-nåle vil medføre, at der alt andet lige vil overdrives om effekten i undersøgelses-resultaterne. Selv hvis tallet 4 ud af 100 ikke var overdrevet, ville det vise "manglende klinisk signifikant effekt" - hvilket betyder manglende mærkbar effekt af behandlingen....

At placebo kortvarigt vil være tilstede ved stort set alle former for "snydebehandlinger" ved smerter er intet forsvar for akupunktur. Vi ville aldrig acceptere dette argument, hvis det kom fra lægemiddelindustrien.

Selvfølgelig skal de praktiserende læger, der tilbyder behandlingen oplyse patienterne om den manglende effekt i undersøgelserne. De har pligt til det, og læger mister befolkningens tillid, hvis de ikke udtaler sig pålideligt om undersøgelsesresultaterne angående akupunktur.

Akupunktur er big business - og mange vil mislede om effekten, fordi de tjener penge på behandlingen.

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Hvis det virker, er det vel ligegyldigt om det er en placebo eller en fysisk virkning. Der er vel ingen der dør af det. Desuden er der jo masse af behandlinger som hviler på erfaring og ikke på videnskab. Snup en albyl.

Dorte Wulff Dahl

@Søren Lom:

Prøv at tænk konsekvenserne af dit argument igennem...

Hvilke udsagn må læger (og lægemiddelindustri og akupunktører...) komme med, når de rådgiver om behandling?

Må de lyve angående behandlingseffekt fra forskningsbaserede undersøgelser, fordi patienten så kan opnå placebo-effekt?

Må akupunktøren lyve, selvom det er akupunktørens levebrød, og deres ord er i direkte modstrid med den videnskabelige viden?

Hvem må så ikke lyve om det, de sælger? Vil du have ophævet reglerne for markedsføring af lægemidler også, hvor den form for misledende reklame ville være forbudt?

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Akupunktur som smertebehandling, jeg kan ikke se problemet. Prøv det, hvis det virker for dig så virker det, længere er den vel ikke.
Markedsføringsloven gælder også her, du må ikke lyve, men det har selvfølgelig aldrig afholdt den etablerede medicinalindustri fra at forsøge sig.
Vil du også påstå at lægen og kitlen ikke har en placeboeffekt på patienten, gør det lægen til løgner og hvordan vil du forhindre det.

Dorte Wulff Dahl

Jeg sætter nøjagtig samme krav til en akupunktør og en person fra lægemiddelindustrien.

Reglerne om hvordan jeg skal informere patienten udfra den forskningsbaserede viden er ens angående lægemidler og akupunktur. Så jeg er ærlig omkring, at der ikke er tegn til effekt af akupunktur trods utallige undersøgelser på området...

At akupunktører bruger uetiske pseudovidenskabelige argumenter, når de forsøger at omgå det faktum, at de tilbyder virkningsløs behandling har jeg intet til overs for....

Jeg har mødt samme tendens blandt de værste konsulenter fra lægemiddelindustrien, og dem giver jeg også klar besked om min holdning til deres markedsførings-strategi.

Det er rigtigt, at det er vanskeligt at undgå, at patienten opnår placebo-effekt, når de sidder sammen med læge, der anbefaler behandling. Krav om at lægen skal informere sagligt om konsekvens med og uden behandling er med til at sikre, at patienten foretager et "informeret" valg. Ofte er rådgivningen jo netop, at det drejer sig om godartet forbigående tilstand, så hverken medicin eller akupunktør ville gøre en forskel...

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Dorte Wulff Dahl

Jeg har faktisk tidligere gjort redaktionen af Lægehåndbogen og Patienthåndbogen opmærksom på, at Palle Rosteds afsnit om effekt af akupunktur er decideret forkerte og ikke lever op til kvalitetskravene for disse offentligt finansierede elektroniske opslagsværker.

Gad vide hvad Danske Regioner som betaler millioner af kroner for disse opslagsværker mener om Palle Rosteds afsnit, som er decideret misledende? De bør vide det, for de ville næppe acceptere det...

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Den moderne lægevidenskab er alt for blind i sin tro på 'objektivitet'., Dorte Wulff Dahl.

Dorte Wulff Dahl

Kan du uddybe hvad du mener her?

Der er lavet tusindvis af undersøgelser om akupunktur. Trods dette er der ikke vist effekt. Tværtimod er der vist manglende effekt.

Dette er en simpel oplysning og kræver ikke raketvidenskab at finde ud af...

Har DU et problem med det?

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Jeg mener slet og ret, Dorte Wulff Dahl, at den vestlige lægevidenskab har for utilstrækkelig en viden til at kunne konstatere, om ting virker eller ej.
Selv indenfor dens egen kontekst lider vi under manglende forståelse af spørgsmålet om årsag og virkning, hvilket hjerneforskningen har gjort til en yderst aktuel problemstililng. Kort sagt: ydmygheden i forhold til det, man ikke ved, men alligevel kan konstatere, synes i høj grad at være forsvundet - selvom det gamle dictum om, at enhver opdagelse fremkalder tifold så mange spørgsmål, stadig holder.

Dorte Wulff Dahl

Det er sikkert rigtigt, hvis det gælder spørgsmål, hvor det er vanskeligt at forstå det og ikke mindst undersøge det.

Det hører ikke til det vanskelige for videnskabeligt uddannede at sammenligne effekten af behandlingsmetode sat op mod snydebehandling. Så at påvise manglende effekt eller mærkbar effekt er ikke svært. (Og der er påvist manglende effekt af akupunktur).

HVIS der påvises effekt af behandlingsmetode kan det sagtens være sådan, at man ikke kender fyldestgørestgørende forklaring på effektmekanismerne. Det er noget helt andet.

At undersøge om der effekt eller ej er ikke svært...

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Men, Dorte Wulff Dahl, man kan ikke være sikker på, at man har en tilstrækkelig forståelse af, hvad effekt overhovedet vil sige, eller hvordan den i alle tilfælde udmønter sig.

Dorte Wulff Dahl

Det er et definitionsspørgsmål.

Du vælger validerede måleinstrumenter, der går efter noget specifikt. Indenfor lægevidenskab kan det være livskvalitet, sygefravær, sværhedsgrad af sygdomsdiagnoser, smerter på en valideret skala fra 0-100 med mere. Så kigger du på forskelle i grupperne, hvis du under kontrollerede omstændigheder lader dem få hhv den undersøgte behandlingsmetode og snydebehandling. Det hører til den relativt mest simple form for naturvidenskabelig forskning.

Herudover er der så langt mere komplicerede former for forskning - f eks hjerneforskning angående forklaringer på effekt af manipulation og plattenslageri : ).

Neuropsykolog og hjerneforsker Thomas Ramsøy er så en af den type forskere, som kan hjælpe med at forklare selve disse mekanismer på genetisk niveau, celleniveau mm. Det er meget spændende og meget kompliceret : ) Thomas Ramsøy har også tidligere skrevet om akupunktur.

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Jeg er nødt til at fortælle en historie fra mit arbejdsliv, for at kaste lys over det videnskablige miljø, som producerer sandhederne i Danmark.
De første 9 år af mit liv som akupunktør, arbejdede jeg som jordemoder i weekender, ferier og helligdage, for at kunne forsørge mig.
Jeg blev ringet ud som vikar, hvor der nu var sygdom i Danmark og Norge.

På en af disse aften-vagter, på et middelstort hospital nær københavn, skulle jeg fjerne nålene hos en patient på svangregangen, der var med i et projekt om hvorvidt akupunktur havde effekt ved igangsættelse af fødsel.

Det var med stor undren at jeg fjernede nålen bl 22, hvorfor havde man dog valgt dette punkt , super godt hvis man ikke kan tisse, men til igangsættelse af fødsel ?, jeg spurgte til det efterfølgende.

Det var bestemt heller ikke oplægget i studiet, men ikke alle havde været på akupunktur kursus og nogle var jo mere trænede end andre.

Det er ikke kun et dansk problem, at udøvende deltagere i studierne, uddannelses mæssigt ikke er klædt på til det . Det er et internationalt problem og vækker stor bekymring og debat i akupunktørernes faglige organisationer eks.vis British acupuncture council.

Så udover ændrede forsknings-metode overvejelser i forhold til f.eks kalk-tabl. studier, er der også væsentlige overvejelser at gøre sig, om det videnskablige materiales seriøsitet, med henvisning til behandlernes uddannelses niveau.

Jeg er praktiker af hele mit hjerte og tænker derfor at
ind til vi som kultur og samfund, er blevet klogere på hvordan vi måler på oldgammel, forebyggende og anderledes medicin - skader ydmyghed og respekt for patientens individuelle valg nok ikke, i en tids-epoke hvor det moderne menneske, søger grøn og bæredygtig medicin.

Akupunktur viste sig, heller ikke at have effekt ved igangsættelse af fødsel, rent videnskabligt.

Dorte Wulff Dahl

Det er vel heller ikke særlig vellidt blandt lægerne på sygehuse, at jordemødre bruger udokumenterede metoder på offentlige sygehuse? Så vidt jeg ved, er der ikke læger på sygehusene, som anerkender behandlingen?

Jeg er flov over at det foregår blandt jordemødrene, og det er vi mange læger der er....

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Michael Kongstad Nielsen

Helle Ella - jeg forstår ikke? Kom fødslen igang, eller kom den ikke igang?
Hvis nålene ikke hjalp noget, hvad skal vi så med dem?

Bortset fra det er jeg med på, at der er mere mellem himmel og jord og inden i menneskekroppen, end hvad videnskaben kan sætte regler op for. Jeg vil for eksempel mene, at smertelindring kan komme af gengældt kærlighed. Et kys eller to kan gøre underværker, men hvordan måles effekten lægevidenskabeligt?

Dorte

En del af de undersøgelser der påbeviser at det ingen effekt har er finansieret af hvem!

Jeg har set flere af disse hvor der var medicinal industrien, mener du ikke disse har svært ved at være bare en smule objektive.

Utal af undersøgelser, alternativt såvel som konventionelt er alt for ofte støttet eller startet af Industrier med interesse heri. Et glimrende eksempel er lykkepiller hvor der er meget lidt beviser for at have nogle målbar effekt og det ikke blot skyldtes placebo. Alligevel udskrives disse som var det kalktabaletter, selv til folk der basalt set ikke har behov for dem.

Så jeg syntes lægevidenskaben skal se indad inden de kalder andet fup, der er masser af medicin hvor det videnskabelig belæg for effekten i bedste fald er tvivlsom, i værste fald er det direkte fusk.

Jeg ledsagede i 70erne min mor på en rundtur gennem det meste af datiden alternative behandlermiljø. Den absolut eneste behandling, der direkte havde en effekt, var da en akupunktør - der var uddannet læge - nemt og effektivt fjernede en bensmerte, hun havde døjet med længe. Hun gik derfra med krykken over skulderen.

Lægens og min mors problem var derefter, at begge troede at han også kunne fikse hendes migræne lige så nemt. Det kunne han ikke, trods et utal af fortsatte dyre behandlinger. Den fejlslutning oplevede jeg ved mange behandlere, at fordi de måske var heldige på et punkt, bildte de sig ind, at de også kunne helbrede alt muligt andet.

Dorte Wulff Dahl

@Mikkel:

Du er vist ikke læge : )

Hvis du var læge, ville du vide, at professor Peter Gøtzsche som har kigget på akupunkturforskningen vel nok er den skarpeste kniv i skuffen, når det drejer sig om at finde frem til ulødig forskningskommunination - ikke mindst fra industrien : ). Betvivler du hans grundighed ved gennemgang af forskningen? Så kom med præcise kritikpunkter 8-)

Det andet lyder noget konspiratorisk fra din side...

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Min Farfar havde en svulst på hjernen, som ikke kunne fjernes grundet den store risiko ved indgreb på det tidspunkt.

Hans lever blev ædt op af piller, som han tog for at lindre en konstant hoved-pine. Men to år før han døde af leversvigt, tog denne jordbundne mand i ren desperation imod et tilbud om akupunktur, og for første gang i sit liv oplevede han sig fri for smerte.

Det tragiske var at han kunne havde undgået en al for tidlig død, ved jævnligt at besøge en akupunktør. I stedet åd piller ham op.

Michael Kongstad Nielsen

Lægehåndbogen og patienthåndbogen anbefaler. Begge er finansieret af offentlige sundhedsmyndigheder. Peter Gøtzsche er skeptisk. Der er strid i lægefaglige kredse. Hvem skal vi lægfolk tro på? Eller de af os, der måtte blive syge?

Dorte Wulff Dahl

Redaktionen af Lægehåndbogen og Patienthåndbogen skrev til mig, at de kigger på revision af afsnittene af Palle Rosted, når de skal revurderes, som alle artikler bliver med mellemrum.

Hvis de ikke finder anden forfatter, tror jeg ærlig talt, at der vil lyde et rama-skrig : )

Du skal nok først og fremmest lyttr til eksperter på feltet. I Danmark er Peter Gøtzsche vel den med mest viden. I England professor Edzard Ernst velsagtens, hvis du kan forstå engelsk fagsprog.

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Michael Kongstad Nielsen

Dorte Wulff, det tror jeg også de aller fleste gør, altså holder sig til egen læges råd. Derudover kan der være tanker og handlinger, der går ud over lægens råd. Og alle kan jo have deres egne idéer om hvordan deres helbred har det lige nu. Og hvordan det kunne få det bedre. Og hvorfor ikke prøve det med nålene? Nogle vil endda gå så vidt som til at studere buhdisme og hinduisme, der ikke gør mennesket anderledes rent videnskabeligt, men måske har veje, der ikke umiddelbart kan forstås af den nuværende videnskab.

Akupunktur handler vel i bund og grund primært om man tror på effekten eller, ligesom enhver anden alternativ behandling. Første gang jeg prøvede det var det for at tage graviditetssmerter og selvom det subjektivt gav mig en varm "summende" fornemmelse som, synes jeg, døvede smerterne en smule var det et kortvarig og forbigående lindring. Inden jeg fik anden behandling havde jeg oplevet en veninde have en meget meget ubehagelig oplevelse med akupunktur, som kølnede min overbevisning, men jeg tog alligevel afsted. Men der var "magien" væk. Jeg fornemmede bare at det var en anden "smerte"/summen som ikke fjernede men prøvede at maskere smerten og jeg gik derfra med kvalme.

Så selve den mentale "parathed" er altafgørende for om det virker eller ej, men udover det tror jeg ikke der er en særlig medicinsk effekt. Man skal dog aldrig undervurdere placebo og psykens evne til at influere symptomer.

Dorte Wulff Dahl

@Michael.

Jeg er fuldstændig enig. Vi er rigtig gode til at erfare med os selv, hvordan vi kan komme af med smerte uden hverken medicin eller plattenslageri. Jeg ejer ikke smertestillende medicin og stikker hverken mig selv eller andre, med mindre det drejer sig om blodprøve eller lignende : ). Til gengæld ved jeg udmærket, hvad der skal til, hvis jeg skal løsne ømme muskler eller aflede mig fra kortvarig smerte af anden årsag.

Men denne artikel handler om, at nogle af de tunge eksperter faktisk oplyser om deres viden om den manglende effekt af akupunktur. Det er en stor pengemaskine - også i Danmark. Det er rigtigt fint at gøre opmærksom på, at det faktisk drejer sig om rent plattenslageri. Og det er dokumenteret : )

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

*kunne have

Som beskrevet hjalp det en mand, hvor hans psyke ingen tillid havde til metoden, med mindre man vil indskrive modvilje og desperation, som gældende faktorer.

Derudover blev han informeret om at han skulle komme tilbage efter tre måneder, hvilket også holdt nogenlunde stik - altså at effekten ville vare i den periode.

At pillerne havde gjort deres og det blot var et spørgsmål om tid, er jo så bare ærgeligt.

Jeg fatter ikke angsten for den fri vilje, når det altså viser sig at det kan noget i visse tilfælde.

Er det manglende medicinsalg?

Dorte Wulff Dahl

Kære Klara.

Der er ingen der siger, at folk ikke tror, de har mærket effekt. Du vil se vidundervirkning af en snydetablet hos pæn sjat mod smerter.

Når man ikke kan bruge enkeltsager, når man skal udtale sig om effekt, skyldes det netop vores indbildningskraft. Det er jo netop bevist, at det ikke er akupunktur, der virker. Det er undersøgt utallige gange....

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Evidens er tidens store løsen indenfor alt. Især indenfor undervisning i disse tider. Ser det ud til. Evidens tager den menneskelige faktor ud. Fordi man hævder at det kun er pillerne, der helbreder uden at en læge bilder folk ind at pillerne virker. Desværre er dette i modstrid med stort set alle de undersøgelser, der er lavet om dette. En sympatisk læge, som lytter til patienten og forstår patienten og tolker patientens symptomer formår at gøre patienten hel - hel i den forstand at hel-brede --- dvs. ikke bare gøre patienten rask, men også helbrede ham eller hende.

Hvad er evidens da?
En naturvidenskabelig idé om at man gennem dobbelt-blind-undersøgelser (som ofte er forkerte og kan manipuleres mv) kan anskue og indse og erkende den højeste sandhed om dette eller hint mht. hvordan et medicinsk medikament, f.eks, gigtpiller eller en behandling mod kræft virker. Man overser her, præcis som i undervisning, at hvad der virker afhænger af tid, sted, patientens motivation mv. Og det vigtigste en læge kan gøre er at indgyde patienten håb.....and 'do, no harm'.

Lægevidenskaben har afskibet den gammeldags lægekunst, der netop ser helheden i mennesket. Og som den gode Doktor Hansen i Matador kan sige til Oberst Hackel, at hans fødder gør ondt, fordi han bogstaveligt går i for små sko (støvler). Og at Mads Skjerns søvnbesvær skyldes at han arbejder for meget. Og bekymrer sig for meget. Hvilken moderne læge ville sige det til deres patienter i dag - ingen jeg kender. Det kræver nemlig et indgående kendskab til ens patients livs-situation og se det hele menneske, mennesket bag patienten, noget den moderne lægevidenskab synes at have glemt...

Det har det man kalder de alternative behandlere bestemt ikke. Og måske derfor virker deres behandlinger, også mht. akupunktur.

Akupunktur - og anden alternativ behandling - har en anden diskurs, et andet udgangspunkt end den moderne vestlige lægevidenskab som ser kroppen som en maskine, som skal repareres. Diskursen i den alternative behandling er at alt indvirker på hinanden, er man stresset, f.eks. ift. til sit arbejde burde man gøre noget ved dette. Ikke gå til en akupunktør; symptombehandling er dette jo.

Man kan derfor ikke umiddelbart sammenligne moderne vestlig medicinsk tankegang med den tankegang der ligger bag akupunktur mv. Det er som at sammenligne et æbles smag med den smag som en pære giver. Pæretræet har et forskelligt udgangspunkt end æble-træet - det har akupunkturs diskurs og vestlig moderne medicinsk diskurs også.

Dorte Wulff Dahl

Dybt provokerende fordomsfuldt mod læger : )

Hvorfor tror du, at os der arbejder med mennesker med psykiske lidelser typisk afsætter en lille time til hver samtale? Hvad tror du, vi snakker om al den tid?

Akupunktur virker også på dyr, og dette kan jo ikke forklares med placebo-effekt.
Der er videnskabelig dokumentation for at akupunktur på dyr f.eks. kan øge niveauet af endorfiner (kroppens eget morfin-præparat).

Med venlig hilsen
Dyrlæge

Dorte Wulff Dahl

Uha Hanne Koplev.

Dine påstande plejer ikke at holde til et videnskabeligt eftersyn.

Referencer tak (den kummulerede forskning - ikke cherrypicking : ) ).

Man kunne f.eks. bruge søgeord som: acupuncture + animals, så kommer der About 723,000 results.
Det tager 0.251 seconds.

Med venlig hilsen

Dorte Wulff Dahl

Præcis : )

Professionelle på området er uenige i dit valg af artikler...

Du vel godt, at der OGSÅ hos mennesker udløses nøjagtig samme mængde endorfiner ved akupunktur og øvrige snydebehandlinger ikke : ). Det er jo noget vi selv sørger for - det har intet med nåle at gøre...

Dorthe Wulff Dahl, du er jo ikke videnskabelig! Du er dogmatiker.

Dorte Wulff Dahl

Hvad mener du?

Hvis jeg svarer hurtigt, er det fordi samtlige argumenter er hørt før i alenlange debatter. Der brugte vi videnskabelige referencer, men det er vist sjældent her, hvor flertallet måske ikke har læst dem?

Vil du gerne have de videnskabelige kilder, som danner udgangspunkt for diskussionen?

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Dorte

Der er nu rigeligt med artikler også anerkendte etc. der har konkluderet at lykkepiller ikke er det vidunder middel du og andre læger gerne vil gøre det til.

At du ikke vil indrømme at medicinal virksomheder sponsorere forskning er direkte stupidt, at du ovenikøbet fejer det af bordet som konspirations teorier viser lige præcis hvad det er galt med visse dele af læge verdenen. Nogle læger har i det mindste mod på at gør op mod dette system.

Så længe man håndplukker og prøver at påbevise egen overbevisning, så bliver det endvidere svært at købe ideen om at akupunktur er snyd.

Lad det være sagt, jeg tror ikke på effekten af ret meget af det alternative behandlinger, akupunktur ditto. Men så længe den skeptiske lægevidenskab ikke formår at forholde sig bare en smule åben, men resolut prøver at påbevise at det er fup, så er det objektivt svært at tage forskningen særligt seriøst.

Endvidere syntes jeg det er dybt bekymrende når læger leger terapeuter, det er helt uden for deres kompetencer.

Dorthe Wulff Dahl, den debat, du refererer til, løfter sig ikke på det metaplan, hvor selve grundlaget for hypoteserne kritiseres. Vi har i et halvt århundrede haft en livskraftig og oplysende analytisk videnskab, der med godt resultat problematiserer de kilder, hvorfra den moderne lægevidenskab henter sit hovmod.
Desværre synes fastlåste forestillinger om, hvordan verden er konstrueret, at udelukke et blik på egne forudfattede, uanfægtelige holdninger. Det bliver andre mennesker meget trætte af - især når de få år efter kan læse, lægevidenskaben nu har opdaget, at det, som den hårdnakket benægtede, har vist sig i et forsøg.

Dorte Wulff Dahl

@Mikkel.

Jeg har overhovedet ikke udtalt mig om effekt af anti-depressiva her. (Lykkepiller er et ord, man forsøger at fjerne....)

Jeg kommenterede på din mistro om reviews indenfor akupunktur-forskning, og sagde du lød konspiratorisk i din mistanke. For det første er det ualmindeligt naivt at tro, at industrien helt ærligt skulle frygte akupunktur. Og homeopati. Og reiki-healing.... De ville måske have interesse i at forvrænge viden, hvis der var effekt - men ærlig talt - det er der massive tegn på, at der ikke er. Og hvis der VAR effekt, så var der nok et par stykker, der havde påvist det, tror du ikke?

At lægemiddelindustrien OGSÅ forsøger at manipulere, er jo velkendt. Det er der meget fokus på.

Det her handler så om langt mere ulødige behandlere, da de intet belæg har for deres business. Og der er trods alt meget medicin, der har effekt.

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

@Peter Hansen

Er der nogle videnskabelige forsøg du tænker konkret på?

Dorte Wulff Dahl

@Peter.

Det er for langhåret for mig. Du vil altså ikke deltage i diskussion, hvor en præmis er, at man via simpel matematik sammenligner om folk har færre smerter, hvis de tager det undersøgte sammenlignet med snydebehandling.

Fint. Så kan vi ikke diskutere.

Ja jeg ved det ikke virker ! Efter at have ligget der som pindsvin dag efter dag og krampet i brækfornemmelserne, måtte jeg skuffe de anmasende sygeplejersker,næh det virker ikke ! På mig ! Måske for andre ...

Så måtte jeg skuffet brække mig videre gennem døgnets mange timer og månedernes helvede...og alle de andre skøre påfund;ingefær,kvalmestillende smalltalk på CD og musik, hvis jeg havde kunnet kaste musikken op også var det sket..lænket til livgivende glucose og saltvand med thalater nok til mange generationers hormonforstyrringer.

Hvad enten man mener akupunktur (og anden alternativ behandling) virker eller ej, er der een vigtig ting man er nødt til at være klar over, nemlig at der må gælde de samme regler vedr. reklamer, lovprisning m.v. for de traditionelle som alternative behandlinger (og også gerne kosttilskud m.v.).

Mener man således at akupunktører m.m. uden nærmere dokumentation skal have lov til at promovere visse behandlinger evt. udfra enkelttilfælde, må man også acceptere at Ciba-Geigy, Pfizer m.fl. gør det samme.

Det tror jeg personligt ikke nogen kan være tjent med.

I øvrigt kunne man jo være så uheldig, at økonomi-kontoret sagde nej til en ellers veldokumentret - men dyr - behandling, fordi den ikke virkede på en enkelt patient i 1986.

@Anders Jensen

Mon ikke de fleste godt ved at der ikke er samme kliniske krav til alternative behandlinger, som til lægemidler?

Selvm formodentlig 99% af al alternativ medicin er fup og fidus rent klinisk, gør det formodentlig en del mennesker glade fordi de bare på troen på det, føler en effekt.

Om forskning i akupunktur.

Når (det påstås at) der mangler videnskabelig dokumentation for effekten af akupunktur, så konkluderer nogle personer, at akupunktur ikke virker.
Man kunne måske også have konkluderet, at den videnskabelig dokumentationsmetode ikke er egnet til at undersøge virkningen af akupunktur.

Som videnskabelig dokumentationsmetode regnes den dobbeltblindede randomiserede placebo-kontrollerede forsøgsmetode, som ”den gyldne standard”

Man kan, som nævnt i artiklen, ikke ”blinde” behandleren (akupunktøren).
Og alle patienter, som har fået akupunktur før eller som har et teoretisk kendskab til akupunktur, vil vide, om de får rigtig akupunktur eller ej. Man kan derfor stort set kun lave forsøg med små børn, hvis patienten skal være ”blindet”.

Man har endnu ikke udviklet en form for ”placebo-akupunktur”, som ikke har en akupunktur-virkning, altså er ”placebo-akupunktur” bare en utrolig dårlig akupunkturbehandling.

Når der foretages en undersøgelse ved den dobbeltblindede randomiserede placebo-kontrollerede forsøgsmetode, så skal forsøget kunne gentages (reproduceres) med samme resultat, hvilket betyder, at den anvendte behandlingen må standardiseres.

Akupunktur vil, når den foretages efter de gamle teorier, som ligger bag denne 5000 år gamle lægekunst, altid være individuel efter princippet, at der stilles en akupunktur-diagnose og behandles efter denne.

Hvis man som eksempel ville lave forsøg med akupunkturbehandling til børn med astma og sammenligne med f.eks. brug af astma-spray, så vil forsøget med astma-spray kræve tre grupper.
En gruppe med astma-børn, som får astma-spray, en gruppe med astma-børn, som får snyde-astma-spray og en gruppe med astma-børn, som får ikke får nogen behandling.
Ved akupunktur-behandling af astma vil man dele astma-diagnosen ind i flere undergrupper (ca. 12), hvor patienten vil få hver sin behandling.
I stedet for forsøg med 3 grupper, så har man her allerede ved forsøgets start brug for ca. 36 grupper.
Da en akupunktur-diagnose også kan ændre sig fra gang til gang (når f.eks. et astma-barn får en ændret karakter af sin hoste fra tør til fugtig (produktiv)) og bevirke, at behandlingen ændres, så vil man aldrig kunne lave en standard-behandling og så stadig kalde behandlingen for akupunktur.
For at et forsøg skal kunne reproduceres, så vil også alle patienter, hvor behandlingen ændres, være nødt til at udgå af forsøget.

At bruge standard-behandling ved forsøg med ”akupunktur” vil kunne sammenlignes med, at man stille et forsøg op, hvor man behandlet alle patienter med psykiske symptomer med f.eks. antipsykotisk medicin og derefter undersøger effekten af denne behandling.

Men klart at akupunktur ikke virker til alt og alle, ligesom med vestlig medicin.

Akupunktur er mumbo jumbo. I bedste fald svarer det til at sparke sig over skinnebenet i et forsøg på at fjerne en hovedepine. Det virker vel for en stund ... Men det fjerner ikke svulsten.

Det er måske værd at nævne at kineserne selv i 1822 forbød akupunkturen da de fandt at den hindrede deres medicinske udvikling.

Har mange erfaringer med akupunktur og det er rigtigt godt til at få folk til at slappe af og det kan også til dels lindre smerter og spændinger, men udover det er det ikke meget værd.

Mht. problemet med dobbelt blindhed i akupunktur forskning kunne man vel godt forestille sig et eksperiment hvor to grupper behandlere (der ikke kender til akupunktur) blev uddannet i at lave akupunktur.

Den ene gruppe får så falsk info omkring akupunktur-punkterne og den anden den rigtige viden. Herefter kan de to grupper behandlere så udføre et forsøg med dobbelt blindhed da begge grupper jo tror de laver den rigtige behandling.

Dorte Wulff Dahl

Og mon ikke det offentlige efterhånden har brugt rigeligt med kroner, pund og dollars på at undersøge deres påståede effekt af behandlingen?

Vi ved rigeligt til at fraråde borgerne at bruge penge på det. Almindeligvis skal dem, der ønsker at tjene penge på behandling selv ligge hovedparten af midler til forskningen. Samfundet kan ikke poste millioner i oplagt fup, hvergang behandler påstår, at deres mumbojumbo er løsningen på kræftens gåde. Det må de ligesom selv være med til at sandsynliggøre, og så lægge en del af deres indtægt til de relevante effektundersøgelser - med sædvanlige krav om at vi andre skal have adgang til data, de udtaler sig om...

De ville jo få voldsomt øget antal kunder, hvis de kunne påvise effekt...

Det er ynkeligt at disse plattenslagere ikke selv bruger nogle af deres penge tjent på oplagt fup til fordkning. Hvis de altså troede på effekten 8-). Pointen er nok, at de kan regne ud, at det ville være pinligt for dem, når vi så resultaterne : )

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Jeg forholdt mig til den vestlige videnskabelige diskurs indenfor lægevidenskaben. Ikke til psykiatere som bruger 1 time eller mere med patienter som er psykisk syge. (og jeg troede faktisk vi diskuterede smerte-behandling, ikke behandling af psykisk syge her).

Akupunktur hviler på den forudsætning at vi langs vore nervebaner alle har visse punkter som kan stimuleres, påvirkes mm. gennem akupunktur, populært: at stikke nåle i folk. Dette er et sammenhængende system af punkter, indbyrdes forbundne, via nerve-banerne.

Laver man et dobbelt-blind-randomiseret forsøg med akupunktur er det dømt til at mislykkes, af netop de grunde, Hanne Koplev fremsætter. Man kan ikke blinde den udøvende person, akupunktøren her. Og man kan ej heller lave det eksperiment som Lars Poulsen forestiller sig, netop fordi alt er indbyrdes forbundet. Påvirker den falske akunpunktør et forkert sted med sin nål, vil dette system måske sørge for at beskeden om smerte-lindring kommer frem til det sted, hvor patienten oplever smerte.

Men hvad nu hvis det sted hvor patienten oplever smerte ikke er det sted, hvor smerten kommer fra? Hovedpine kan skyldes forkert tand-stilling ligesom det kan skyldes problemer ift. rygsøjlen mm. Sætter man nåle i hovedet eller i ryggen er det muligt at nålene påvirker nervebanerne et andet sted...(gennem synapsernes kommunikation med hinanden).

Sagt på en anden måde: selv det som man kunne kalde for falsk akupunktur kan hjælpe - måske - da denne falske akupunktur går ind og stimulerer patientens eget immunforsvars-system - præcis som den rigtige akupunktur vil gøre det.

Pointen er igen denne:
det er at sammenlignee æbler og pærer da den vestlige tradition tilsiger dobbelt-blindende randomiserede forsøg hvor lægens person ikke har noget at sige, mens den østlige tradition bestemt mener at lægen og dennes tro mv. på behandlingens effekt har noget at sige.

Dorte Wulff Dahl

Så forklaringen på at effekten er ens ligemeget hvor man stikker (altså uafhængigt af de påståede meridianpunkter..) er at ligemeget hvor vi stimuleres, så vil vi få samme effekt. Det betyder heller intet, om nålen faktisk stikkes gennem huden eller ej. Anything goes - og alt er lige effektivt....

Det kaldes pseudovidenskabelig argumentation : ).....

Sider