Nyhed
Læsetid: 13 min.

Pillerne, nålene og kampen om sandheden

Akupunktur vinder frem på hospitaler, i private lægepraksisser og blandt patienter. Og i stigende grad finansieres behandlingerne af det offentlige. Men der mangler stadig videnskabelig dokumentation på effekten
Akupunktur vinder frem på hospitaler, i private lægepraksisser og blandt patienter. Og i stigende grad finansieres behandlingerne af det offentlige. Men der mangler stadig videnskabelig dokumentation på effekten
Moderne Tider
15. september 2012

Augna Haack går til akupunktur på grund af smerter, som kommer, hver gang hun er stresset. Først sætter bekymringerne sig i ryggen. Så kravler de op i nakken, og efter to uger kapitulerer hun. Hun må ned til akupunktøren, der med nåle sætter kroppen i balance, så hun atter kan dreje hovedet. Når hun træder ud af akupunkturklinikken på Langebrogade i København, føler hun sig afklaret og går befriet hjem.

Som jordemoder opfordrer Augna mange af sine gravide klienter til at prøve det.

»Det gode ved min akupunktør er, at jeg kender hende som kollega. Hun er selv jordemoder og har derfor et ben i det konventionelle sundhedssystem såvel som i den alternative verden, og er ikke særlig hokuspokus-agtig,« fortæller Augna.

Akupunktur har længe været accepteret som behandling i mange europæiske lande og er nu på vej ind i det danske sundhedssystem. Mens behandlingen tidligere fandt sted i små private butikslokaler, foregår den nu også i offentligt regi og bliver tilbudt som supplerende behandling på hvert tredje danske hospital. Et par tusinde læger bruger akupunktur i deres praksis.

Og patienterne elsker det. Ifølge en ny dansk undersøgelse fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet har 24 procent af danskerne lagt krop til akupunktur, og populariteten stiger.

Tendensen bakkes op af lægefaglige onlineværker som Lægehåndbogen og Patienthåndbogen, som er finansieret af Danske Regioner med det formål at leverere objektiv information om sygdomme og behandlinger. Håndbøgerne, som kan nås via onlineportalen Sundhed.dk, opremser lidelser, som akupunktur skulle have vist sig effektiv imod. 

»Teknikken er velunderbygget videnskabeligt og er ved at finde sin naturlige plads i moderne sygdomsbehandling. Ikke som en alternativ behandling, men for visse lidelser på linje med andre hyppigt anvendte behandlingsmetoder,« står der. 

Effekten er ikke dokumenteret

De to håndbøger siger altså god for akupunktur som behandling. Deres beskrivelser gør det legitimt for læger og patienter at bruge akupunktur, og det deler lægerne i to lejre. Den ene lejr består af de læger, der er positive over for behandlingen. Den anden af de skeptikere, der kræver videnskabelig dokumentation.

En af skeptikerne er overlæge og professor dr.med. Peter Gøtzsche, der leder Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet. Han forsker i effekten af sundhedsvæsenets behandlinger og har publiceret en oversigt over forsøg med akupunktur. Det eneste sted, han finder en effekt, er på smertelindring – og Gøtzsche understreger, at den effekt kan skyldes målefejl.

»Håndbøgernes påstand om, at akupunktur er videnskabeligt bevist, er forkert. Mange lidelser på listen har man ikke dokumenteret, at akupunkturbehandling virker på. Det er heller ikke sandsynligt, at det kan virke,« siger Peter Gøtzsche.

Akupunktur-afsnittene i de to håndbøger er skrevet af overlæge Palle Rosted, der gennem mange år har forsvaret akupunktur i pressen og afholdt kurser i metoden. Peter Gøtzsche undrer sig over, at valget faldt på ham.

»Det er betænkeligt, at en lægefaglig sundhedsportal får et indlæg om akupunktur fra en læge, der selv går ind for behandlingen. Hvor er den uafhængige vurdering af akupunktur henne?« spørger han.

Svært at generalisere

Overlæge Palle Rosted har selv brugt akupunktur i sin praksis og følger med på forskningsfronten og har derfor godt styr på, hvor nålen skal sættes.

»Nu har Peter Gøtzsche nogle lidt specielle opfattelser, og der er mange, der er uenige med ham. Jeg har diskuteret akupunktur med ham et par gange. Men faktum er, at det ikke kan lade sig gøre at finde sandheden – hverken inden for konventionel behandling eller inden for alternativ medicin,« siger han.

Han understreger, at det er svært at sige noget generelt om, hvorvidt akupunktur virker på en lidelse eller ej.

»Det vigtige er vel, om den enkelte patient reagerer på behandlingen. Når det kommer til stykket, er mange studier designet helt forkert og kan derfor reelt ikke bruges til noget. Så må man som læge bruge sin sunde fornuft,« siger Palle Rosted.

Augna er én af de danskere, der oplever en tydelig lindring af akupunktur. Hun bliver overrasket, hver gang hun får akupunktørens diagnose, for hun føler, at den rammer plet hver gang.

»Min akupunktørs diagnose passer præcis på, hvordan jeg har det, og behandlingen er som skræddersyet til mig, og den trækker mine smerter helt ud af systemet. Det er rart at ligge på briksen i den hyggelige klinik og få omsorg, mens jeg lytter til meditationsmusik og langsomt men sikkert mærker smerterne sive væk,« siger hun.

Patienter skal oplyses om effekter

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Henrik Dibbern, erkender, at der er mange behandlinger i almen praksis og på sygehuse, som ikke er videnskabeligt bekræftet. Som læge må man selvfølgelig kun anbefale patienter en behandling, som man ved, har en effekt. Det er lægens pligt – at oplyse patienten, i hvor høj grad man kan forvente, at metoden eller medicinen give patienten det, vedkommende har behov for.

»Det er altid en svær og krævende opgave at omsætte den viden, vi som læger har, til noget, patienten kan bruge, men jeg går ud fra at læger, som behandler med akupunktur, gør sig umage for at fortælle patienten om, hvad vi ved om dets effekter,« siger Henrik Dibbern.

PLO’s ledelse diskuterede engang, om det var på tide at tillade læger at tage honorar for akupunkturbehandling, men endte med at droppe det.

»Jeg bad om, at vi så fik vores videnskabelige selskab til at beskrive, hvad akupunktur kan siges at have en effekt på, og på det tidspunkt var svaret, at der ikke er særlig god dokumentation for effekten bortset måske fra nogle specifikke smerter. Vi valgte derfor ikke at forhandle en betaling for det, fordi vi som alle andre læger ønsker at give patienterne en behandling, som man med nogen sikkerhed kan sige virker,« siger Henrik Dibbern.

Sig qi til din energi

Augna Haack insisterer på at betale sin regning selv. Hun har ikke lyst til at modtage konventionel behandling i det offentlige sundhedsvæsen, fordi hun her oplever, at lægerne opfatter hendes problemer som små, og at hun blot bliver sendt hjem med beskeden om at dulme ubehaget med panodil.

»Lægerne tænker ikke på, at krop og sjæl hører sammen. Kirurger er gode til at skære det syge væk, men det allervigtigste for ens egen sundhed er at få kroppen til at helbrede sig selv. Jeg vil til hver en tid hellere have stukket nåle i min krop end blive behandlet med noget kemisk. Jeg vil udnytte min krops eget store potentiale,« siger hun.

Akupunktur udspringer fra ældgammel kinesisk lægekunst, der har et meget anderledes syn på den menneskelige krop, end man har i Vesten.

Det provokerer det konventionelle system, som derfor har plukket de dele ud af akupunkturbehandlingen, der passer ind i den vestlige tradition.

Det fortæller lektor i antropologi Ann Ostenfeld-Rosenthal fra Syddansk Universitet, der forsker i alternativ behandling, og som netop har udgivet en bog om emnet sammen med professor Helle Johannessen.

Kineserne bruger akupunktur til at genskabe balance mellem to universelle kræfter i kroppen yin og yang, fortæller hun. Hos stressede, søvnløse og syge mennesker har den ene af de to kræfter overtaget, men da kræfterne virker langs linjer i kroppen, som i visse punkter trækker helt ud til huden, vil man kunne skabe balance igen ved at sætte nåle i. Nålene fjerner de blokeringer, der forhindrer den ene eller den anden kraft i at få frit spil. Når de to kræfter atter er i balance, skulle patienten ifølge teorien blive rask.

»’Kineserne’ ser på hele patienten. En traditionel akupunktør har flere års uddannelse bag sig og vil spørge grundigt ind til den syge for at spore sig ind på de rette punkter. En dansk læge eller sygeplejerske, der giver akupunktur, har ofte kun nogle få måneders kursus i nålene, og må kun stikke i de specifikke punkter, hvor forskere kan dokumentere, at der er en effekt,« fortæller siger Ann Ostenfeld-Rosenthal.

Placebonål er forskerens teaterkniv

Antallet af punkter, som lægerne må stikke i, er få, men det er ikke et udtryk for, at forskerne er uduelige eller dovne. Efter metoden kom til Vesten i det 20. århundrede, er tusindvis af studier blevet gennemført for at dokumentere effekten. Problemet er, at forskerne er usikre på, hvordan de skal gribe forskningen an. De metoder, som de normalt bruger til at teste behandlinger og lægemidler, duer nemlig ikke rigtigt på akupunktur.

En af forskernes helt store udfordringer er ifølge seniorforsker Asbjørn Hrobjartsson fra Nordisk Cochrane Center på Rigshospitalet kravet om, at et forsøg skal være ’blindede’.

I et godt videnskabeligt forsøg, der skal teste et lægemiddel, vil der altid indgå mindst to patientgrupper, hvor den ene får den nye behandling, mens den anden får den gængse behandling eller snydemedicin, såkaldt placebo.

Hverken behandler eller patient må vide, hvem, der får hvilken behandling, da det kan påvirke resultatet. Får behandleren det at vide, kan en forkert grimasse eller en uheldig armbevægelse måske give patienterne et praj om, hvilken type behandling de får.

Blinding er let, så længe der er tale om afprøvning af medicin i form af en lille pille, der ligner en uskadelig kalktablet. Akupunktur er derimod en metode, som kræver nålestik i specifikke punkter, og derfor bliver behandleren nødt til at vide, hvilke patienter, der skal have akupunktur, og hvem der skal have placeboakupunktur, der typisk går ud på at stikke ved siden af de rigtige punkter.

»Forsøgspersoner, der får akupunktur og placebo, skal altså have vidt forskellige behandlinger, og akupunktøren må derfor som udgangspunkt vide, hvem der skal have hvad. Det gør det svært at blinde forsøget, hvilket skaber stor usikkerhed om resultatet. Langt størstedelen af de gennemførte forsøg er derfor af meget ringe kvalitet,« siger Asbjørn Hrobjartsson.

Augna er træt af, at læger i det konventionelle system altid søger beviser. Hun stiller spørgsmålstegn ved deres konstante stræben efter objektivitet.

»Mange studier er finansieret af lægemiddelindustrien, og så kan det være så som så med objektiviteten. De beviser det, man gerne vil bevise. Forskerne vil ikke åbne øjnene og tage det alternative ind. I virkeligheden supplerer de alternative og de konventionelle behandlinger hinanden. I stedet for alternativ medicin burde kan kalde det for komplementær medicin,« siger hun.

Behandling er hjælp til selvhjælp

Patienter, der lider af depression, hovedpine eller angst, har ingen videnskabelig grund til at håbe på en effekt af akupunktur, men Peter Gøtzsche og Asbjørn Hrobjartsson kan ikke afvise, at Augna og andre smerteplagede kan have glæde af behandlingen. For efter at have samlet 16 studier af akupunktur og smerte i en fælles pulje og lavet en fælles analyse på dem, fandt de faktisk en lille smertelindring.

På en smerteskala fra 0 (ingen smerte) til 100 enheder (maksimal smerte) oplevede patienter et fald på fire enheder. En lindring er der altså, men spørgsmålet er, om den er relevant. Erfaringer viser nemlig, at smerteniveauet skal sænkes med mindst 15 enheder, for at patienten overhovedet kan mærke det. Og måske er det slet ikke akupunkturen, der virker. Analysen afslører nemlig, at patienterne stort set får samme smertelindring ved placeboakupunktur.

»Vi finder en smertelindrende effekt, ligegyldigt hvor man stikker. Måske er det sådan, at selve stikket er lige meget. Måske er det sådan, at alle folk, der bliver stukket, oplever en smertelindring, fordi de føler sig behandlede – altså en ren placeboeffekt,« siger han.

Augnas akupunktør, Helle Ella, ejer klinikken Amoxa på Langebrogade i København, og hun tror på, at akupunktur ikke bare er placebo. Det er ifølge Ella et værktøj til at støtte kroppens evne til at regulere sig selv. Grundtanken er at skrue ned for de energipunkter, der er for stærke, og op for dem, der er for svage.

»Akupunkturens force er at styrke denne selvregulering, der gør den enkelte patient i stand til at finde frem til det, vedkommende har brug for, og lade sig guide af sin intuition. Akupunktur er suveræn til at få folk til at mærke sig selv,« siger hun.

Alle og enhver kan sætte en nål. Det svære er at læse patienten og finde ud af, hvilken når, der skal sættes, for at energien kommer i balance, og her er kunsten at lære at læse sine patienter.

På hospitalerne er personalet generelt mere optaget af det tekniske end det menneskelige, så nålestikkene ikke bliver tilpasset på den enkelte patient.

»Forskere såvel som ansatte i sundhedsvæsnet tror, de ved, hvad akupunktur er, så snart de selv har prøvet det en enkelt gang, og at det svarer lidt til at tage en tablet. Hvis vi har hovedpine, så sætter vi en nål dér, og hvis man har blærebetændelse, så sætter man en nål her. Men det er ikke akupunktur. Man læser patienterne ud fra deres lugt, stemme, puls og symptomer,« siger Helle Ella.

Erfaringer tæller som videnskab

I hendes praksis hænger en heksehat som tegn på, at Middelalderens hekse kendte deres patienter. De kiggede på de syges kroppe, læste deres kropssprog og brugte mange urter. Heksene havde en intuition og en viden om naturen, som de kunne bringe i anvendelse. Samme tanke går igen i kinesisk lægekunst.

Vestens hekse blev brændt på bålet og tog den intuitive tilgang til kroppen med sig, men i Kina lever principperne stadigvæk. Her har lægerne aldrig skelnet så skarpt mellem konventionel behandling og alternativ medicin. Behandlinger med urter og nåle gives i afsnittet til højre, mens medicin og stråleterapi finder sted i afsnittet til venstre. Man tager sig ikke af, at der mangler dokumentation for nålenes effekter.

Erfaringerne er nok.

»I Kina holder man fast i akupunkturbehandlingen på baggrund af etiske overvejelser: Kan man tillade sig at lade være med at behandle en gruppe, som tydeligvis har brug for behandlingen. Den overvejelse er vigtigere end spørgsmålet om, hvorvidt behandlingen virker. Man er ikke skeptisk over for behandlingen, da man ved, at det virker,« siger Helle Ella.

Hjerneforsker Thomas Zoëga Ramsøy fra Copenhagen Business School har hørt alle disse argumenter mange gange før. Men han køber dem ikke. Som hjerneforsker ved han, hvor let det er at snyde folk og manipulere deres oplevelse af mad, vin og medicin.

Patienter, der får udleveret smertestillende medicin med besked om, at den er dyr, oplever f.eks. større lindrende effekt end patienter, der får samme medicin præsenteret som billig. I Kina, hvor akupunktur ikke opfattes som noget kontroversielt, virker behandlingen ifølge mange studier langt bedre end i alle andre egne af verden. Oplevelsen af smertelindring er ekstremt afhængig af, hvilken tilgang patienten som udgangspunkt har til behandlingen, samt hvem der giver den og i hvilke omgivelser. Gives behandlingen i et rart og venligt miljø, udløser det en større effekt, og tror akupunktøren selv på den givne behandling, vil begejstringen smitte af på patienten.

»Akupunktur er efter alt at dømme kun placeboeffekt, og denne effekt virker desværre kun meget kort tid. Hvis patienter vil opretholde en effekt, skal de gå til akupunktur meget tit. Nu ved vi, hvor let det er at snyde folk, og det er derfor, at sundhedsmyndighederne stiller krav om, at man skal kunne dokumentere, at ens medicin og behandling er bedre end placebo,« siger Thomas Zöega Ramsøy.

Augna synes ikke, der er noget galt i, at akupunktur kun er placebo.

»Man taler om placebo som noget dårligt, men jeg anser den faktisk som den fornemste effekt, for den er et udtryk for din egen selvhelbredelse. I mit univers kan tro flytte bjerge,« siger hun.

Augna har gået hos Helle Ella i et par år og troede allerede på, at behandlingen ville hjælpe hende, dengang hun opsøgte hendes første gang. Rent faktisk har hun været overbevist om, at akupunktur virker, siden hun som barn tilbage i 70’erne så en fjernsynsuddannelse, hvor patienter blev opereret i hjernen, mens de var bedøvet ved hjælp af akupunktur. Det overbeviste hende om, at akupunktur havde en effekt.

Big bussiness

Thomas Zöega Ramsøy mener det er en udbredt misforståelse, at placeboeffekten kan helbrede. Placeboeffekten er symptombehandling, som ikke virker på selve helbredelsen, siger han. Patienter som Augna burde være lige så skeptiske over for den alternative verden, som de er over for lægemiddelindustrien, som de ved tjener milliarder og atter milliarder af kroner på medicin.

»Men alternativ medicin er også big business. Når læger bruger akupunktur på hospitaler og i deres egen praksis er det vel rimeligt at forlange at se dokumentation for behandlingen. Hver gang, man taler om akupunktur og anden form for alternativ behandling, giver man slip på alle regler. Det er, som om anything goes,« siger Thomas Ramshøy.

Lasse Skovgård er ph.d.-studerende i folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Han forsker i alternativ behandling , hvor han bl.a. forsøger at finde svar på, hvorfor mange patienter føler, de får noget ud af behandlingen på trods af, at de konventionelle forsøg ikke viser, at der er nogen virkning.

Patienterfaringerne vidner om, at der er nogle mennesker, der får rigtigt meget ud af det, mens andre ikke oplever nogen effekt. Og så er der også enkelte, som oplever, at symptomerne bliver værre. Han har i sin forskning været mest optaget at finde en fællesnævner for de patienter, der får det bedre.

»Det handler sjældent om, at patienterne får fjernet et bestemt symptom, men snarere om, at behandlingen sætter en proces i gang hos patienten.«

»Behandlingen virker på patienterne på flere forskellige planer. Ud over at behandlingen giver en fysisk påvirkning, kan den også sætte en mental eller følelsesmæssig proces i gang, som kommer patienten til gavn, f.eks. i form af en ændret livsstil. Behandlingen sætter gang i en langvarig proces, hvor man ikke kan måle effekterne nu og her eller ud fra et bestemt symptom. Det er bl.a. derfor, at der opstår metodiske problemer. Det er derfor, man tænker, at det må være placebo,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte,

Næh, jeg tror også, at det hører til sjældenhederne at læger bevidst anbefaler forkert medicin – hvilket jeg antager er nogenlunde tilsvarende forhold i den alternative og uvidenskabelige verden – men det er mit indtryk at de fleste går forgæves og der begge steder foregår forsøgsvis og udokumenteret behandling, når andet ikke viser sig at virke, medicin som man mener at kan virke i nogle tilfælde etc.

Jeg er enig i, at der er fordele og ulemper ved forskellige aflønningssystemer og ved at man har forsøgsvis har afprøvet fast løn. Aflønning efter raske og ikke syge patienter burde vel være idealet? De som hovedregel fyldte venteværelser i akkordsystemet, hvor andre menneskers tid spildes i urimelig grad er en indlysende ulempe, næppe fremmende for sundheden, og omkostningerne af spildtiden indgår ikke i regnestykkerne.

Med hensyn til lægers interessekonflikter, så er der da jævnligt sager fremme i medierne, eksempelvis læger som ikke oplyser om at de har jobs i lægemiddelindustrien eller private interesser i særlige diagnoser (borealia f.eks.), men der er nu også mange penge i at påvirke dem med markedsføring fra lægemiddelindustriens side.

Angående videnskabelige metode i det autoriserede sundhedssystem, så er det besynderligt, at der ikke for længst er oprettet en database, hvor man registrerer symptomer, behandling, resultater – det kunne være på EU plan og anonymiseret – frem for den oldnordiske papirjournalføring. En sådan ville kunne bruges både til forskning, udvikling og kontrol med lægemiddelindustriens påstande.

Dorte Wulff Dahl

Jeg har også arbejdet i almen praksis og undervist i specialet (=almen medicin) i 4 år på universitetet. Så jeg kender noget til det videnskabeligt og erfaringsmæssigt.

Du kan sagtens diskutere forskellen på det, der tilbydes i almen praksis og i den alternative sektor.

I den alternative sektor er det rent akkord-arbejde. Ofte tilbydes udelukkende udokumenterede behandlingsmetoder. Mange af disse metoder er dokumenteret virkningsløse, og det er noget de alternative behandlere slet ikke er uddannede til at undersøge selv. De har ingen seriøs videnskabelig uddannelse, så dem der kan forstå forskningsresultaterne er ofte andre end alternative behandlere selv. (For læger er det "piece of cake", da det ofte drejer sig om effektundersøgelser af forebyggelses- eller behandlingsmetoder indenfor sygdom - altså det læger i høj grad er uddannet til gennem meeeget lang videnskabelig uddannelse...)

De alternative behandlere er heller ikke uddannet til at stille diagnoser, og må derfor naturlig ikke foregive dette. Hvis patient med "diagnose" ikke følges hos en læge, men udekukkende hos alternativ behandler, så vil denne ikke kunne opdage, hvis der tilkommer andet sygdomsbillede, som ville give en læge et prej om, at det kunne være anden diagnose der var overset i første omgang, eller at der tilkom ændring i diagnosen som ville ændre på anbefalinger angående undersøgelse og/eller behandling. Mange sygdomme viser ikke deres tydelige ansigt i starten af forløbet. "Watchful waiting" er derfor et af den praktiserende læges vigtigste redskaber. Det er simpelthen ikke praktisk muligt at være sikker nok ang potentiel differentialdiagnostik til at man kan overlade det til ikke-læge med denne watchful waiting.

De fleste henvendelser om nye symptomer i almen praksis drejer sig om forbigående godartede tilstande. Dette er vigtigt at lære patienterne, så de bliver bedre til selv at skelne ml noget harmløst og reelle advarselstwgn på potentiel alvorlig sygdom. Det kykkes ofte med denne løbende patientuddannelse. Tænk blot på forskellen mellem førstegangsforækdre og forældre til barn nummer fire der bliver almindeligt forkølet..... Det sidste barn ser sjældnere læge pga banal forkølelse, hvis forældrene er godt uddannede i samarbejde med lægen...

Alle konsultationer som var unødvendige og mest begrundede i økonomisk interesse i nem ekstraindtlgt risikerer at føre til dårligere patientuddannelse. Ger kommer akuounktur ind i bilkedet. Det det tilbydes ved er forbigående ændringer i smertetilstand. Kort tid efter er patienten bedre, og så tror patienten fejlagtigt, at det skyldes akupunkturen. Det kan siges at være sygeliggørende patientuddannelse, så det basker : )

Patienten ville have været bedre stillet ved at erfare, at de blev bedre også uden akupunktur. De bliver simpelthen fejluddannet indenfor egenomsorg på måde. Det dejligste som læge er, når patienterne netop siger, at nu har de fået styr på selv, og de føler sig bedre klædt på til at gå videre uden lægens hjælp.

Det drejer sig om meget stort antal af lægehenvendelser, hvor det vigtigste for parienten at lære netop er, at på trods af symptomer, så er der ikke tegn til egentlig sygdom. Og hvis det mod forventning trækker ud eller bliver værre, så skal der laves en revirdering af situationen.

Sådan hører du ikke alternative behandlere sige. De er økonomisk afhængige af, at patienterne kontakter dem så meget som muligt..... De vil komme med mange løgne omkring fordelene ved deres behandlingsmetode.

Det er hyppigt, at parienter kommer til læge for sent i sygdomsforløb, fordi de gik hos alternativ behandler, der ikke havde viden om, at patienten havde lægeligt behandlingskrævende sygdom. Det hører til dagligdagen at møde dette blandt læger.

Dorte

Jeg er nu heller ikke begejstret for alternative behandlinger, magiske strygninger og kreative forklaringer.

Men havde jeg frikort til begge lejre ville jeg, hvis jeg ellers ikke kunne google mig frem til noget selvbehandling og det etablerede system ikke havde en nem og entydig diagnose med tilhørende virkningsfuld behandling, formodentligt veksle mellem den ørkesløse ventetid i det offentlige, de hurtige kig over skrivebordet og det fortrinsvise ”kom igen hvis det bliver ved”, og så det at blive "nusset lidt om fødderne af kloge koner".

Jeg kan forstå du fører en særlig kamp imod akupunktur. Jeg prøvede det engang imod hovedpine, da det ikke er noget man prioriterer i det offentlige, og da det i det mindste stod på WHO’s liste over lidelser med mulighed for behandling med akupunktur.

Hvordan det optræder der uden nogen form for effekt kan undre, men her ville det som modstander da være et centralt sted at sætte ind. Følgende skulle være på listen

• Alle former for smerte
• Gigtsygdomme i led og muskler
• Hovedpine / Migræne
• Rygsmerter
• Frossen skulder
• Trigeminusneuralgi
• Tennisalbue
• Menstruationsproblemer
• Mave- og tarmlidelser
• Bihulebetændelse
• Højt blodtryk
• Eksem
• Kredsløbsproblemer
• Lidelser i sanseorganer
• Immunsygdomme
• Hormonelle forstyrrelser

Dorte Wulff Dahl

Ja det er en joke med de anbefalinger fra WHO..

Jeg kan ikke helt huske historien om det, men har læst noget om det på et tidspunkt... Det er pænt let at google sig frem til, så vidt jeg husker...

Jeg er ikke kun fokuseret på akupunktur, men det er jo akupunktur denne artikel handler om. Jeg har debatteret om mange andre behandlingsmetoder også i andre samnenhænge. Jeg kan skam være ligeså kritisk overfor behandlingsmetoder brugt af læger, hvis der er samme behandlingsresultater eller lignende : )

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Pia Madsen

Jeg kan afsløre for dig - at jeg har bange anelser om fremtiden for alternativ behandling.
I de ti år med Fogh's minimalstat regime så vi at der blev spændt grundigt ben for blandt andet import af tyske alternative specialremier i små kvanta.
Skulle en dansk patient - kun en eneste dansk patient pr år. bruge et helt bestemt tysk alternativt regulært "Wundermiddel" blev en årlig patiendosis af dette middel på grund af afgifter så dyrt at importere - At det reelt blev umuligt at betale medicinen der på grund af denne indregnede afgift ville komme til at koste mange tusinde kr. mod normalprisen på f. eks blot 100 kr alene grundet på Fogh - regeringens benspænd for det alternative medicinmarked.
Varesortimentet på helse-remediehylderne er 2012 nu også decimeret betragteligt.
En ellers sikker alternativ helsesucces er nu på vej mod nedlukning grundet på liberale benspænd eller forbud - !

Sammenholdt med kursen i vores nuværende Ny-Liberale regering der tydeligt har demonstreret deres apparat - opfattelse af at mennesket er skabt for at arbejde mest muligt for overklassen er der endnu flere dystre udsigter for det alternative.

Senest ser vi denne debat hvor jeg ikke har set et eneste seriøst argument mod alternativ behandling eller akupunktur endnu.

Personer der udtaler sig alternativ behandling udfra andenhånds-beskivelser aner reelt ikke hvad der er godt eller dårligt for det menneskelige legeme og helbred før de selv har prøvet metoderne.

Men kritik der rettes mod enkelte alternative behandlere kan også rettes mod endnu flere læger.
Hvem har mon flest dødsfald på grund af fejlbehandling - lægerne eller de alternative behandlere. ?
Og var emnet ikke netop lægelig fejlbehandling med døden til følge idag på forsiden af Ekstrabladet !?!?

Lægerne og Kemikalie- medicin industrien burde åbent indrømme at langt de fleste af de patienter man forsøger at holde i live med kemikalie - medicin - alligevel dør MEN på grund af overbelastet lever og eller andet organ svigt grundet på netop kemikalie medicin.

Lige derfor burde der indføres min førnævnte afkrydsningsrubrik på dødsattesten :
¤ Død på grund af indgivet lægeordineret medicin baseret på kemikalier !

At nægte at sætte denne rubrik på dødsattesten er udtryk for hemmeligholdelse og kujoneri men også et udtryk at MAN ønsker status opretholdt.
Ganske som under Fogh - regimet ønsker heller ikke det Ny-Liberale regime at mennesker lærer at tage fordel af det Intelligente Guddommelige Design der så smukt manifesteres i akupunkturpunkterne og metoden akupressur der er velegnet til selvbehandling - ligesom akupunktur er velegnet til behandlings- metode når patientens egen viden og evner ikke rækker.

Det siger iøvrigt vel her år 2012 sig selv; at det er formålsløst at som syg at søge sundhed - hvis man ikke er parat til at droppe de dårlige vaner incl spisevaner som kan være være den udløsende årsag til den derfra afledte sygdom.

Dorte Wulff Dahl

@Kaspar:

Du har ret i, at alternative kan føle sig kritiserede ifht tidligere...

Som nævnt er forskellen ifht tidligere, at der er lavet effektundersøgelser af deres behandling.

Dette gør, at de ikke kan markedsføre (lovligt) uden at nævne resultaterne fra undersøgelserne. Det gælder også angående kosttilskud, hvor Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen har større fokus på påstandene på deres hjemmesider...

Hvilket tysk "wunder-produkt" var det, du hentydede til?

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Dorte Wulff Dahl spørger; "Hvilket tysk “wunder-produkt” var det, du hentydede til?"

Jeg er glad for spørgsmålet; men det er en længere historie.
- - - Hmmm, jeg talte dengang med en biopat om Fogh-regeringens benspænd og hvis jeg husker rigtigt for ikke bare import af små kvanta af alternativ medicin fra udlandet men også for opretholdelsen af ikke særligt solgte alternative medicinprodukter på hylderne.
Afgiften baserede sig på en form af "registreringsgebyr" betalt pr. type produkt. Også
specialfremstillede flasker med små variationer af den samme medicin (medicinprodukt) blev afkrævet et selvstændigt 4-cifret gebyr .
Det udartede cirka således; at hvis en patient har brug for en special medicin i f. eks fortynding D10 fra udlandet og denne patient er den eneste der har brug for dette middel i hele året skulle producenten betale et 4-cifret beløb bare for at sælge sådan en flaske medicin til en patient.
Medicinen koster måske 100 kr i butikken og det bliver derved en ren underskudsforretning at sælge sådan målrettet "wundermedicin" til kunderne.

Men jeg har andre eksempler på gode alternative mediciner der er forsvundet fra markedet.
1. En potenspille der virkede på mænd og kvinder UDEN NOGEN BIVIRKNINGER - men som nu istedet må hente Viagra med lige den pilles risiko for højt blodtryk - hjerneblødninger - andre bristede blodkar og så videre.

Den nævnte alternative potens Pille var vist ganske enkelt for god ! ! ! (til at give til al folket ?)
Og salget var vist udmærket omend salget af denne alternative potenspille med ret markedføring kunne have en gigantisk-succes.
Den dag idag fatter man ikke i alternative kredse at den bedste hidtil kendte potens - pille kan fjernes fra markedet uden et lyd i medierne.

2. En anden alternativ medicin der er forsvundet fra hylderne var en medicin som man kunne forvente den fra selveste Miraculix. (for nærmere oplysninger søg under Asterix og Obelix :)
Det var en medicin der kunne rense blodbanerne for skidt og lort og fedt og propper og andet junk. For satan den var effektiv -( jeg har prøvet den )- det var ren trylledrik.
Jeg ved ikke hvorfor den er forsvundet - men den kan være blevet forbudt eller forsvundet på grund af manglende salg.
Alternativ medicin må jo dårligt reklamere med nogen sundhedseffekt - Vel ? Modsat kemikaliemedicin der gerne må lovprises !

3. Endnu en pille der er forsvunden var en "nervepille" der ville kunne klare de fleste nervøse tilstande.
Årsagen angives til at være manglende salg. Og den pille bliver så vidt min udregning derfor for dyr at producere og have på hylderne - Fogh-regeringens førnævnte afgiftsbaserede benspænd taget i betragtning.

(Er der nogen der ved hvorledes det ligger med denne her nævnte medicinafgift idag ?)

Der er store stjerner til den politiker, der tænker en demokratisk proces ind i medicinens verden. Den der skaber ligeværdig plads, til andre aktører end lægerne og alt hvad de står for. Den der tør åbne øjnene for ,at der måske kan være anden forståelse af menneskekroppen, end den læge dominerende og samle de forskellige retninger i beslutnings grundlaget. Den politiker der tænker hvor godt er det egentlig det går med sundhedstilstanden og tager kampen op med lægernes magtfulde placering i vores "sundhedssystem"
Hvad hvis det var polit eller lign veluddannede akademikere der skulle sætte vores kryds ved et valg ?
Vi kunne som patienter stemme med fødderne, som anderkendelsen af fri kirker og fri skoler er et udtryk for. Vi har respekt for at der kan være forskellige metoder i læring og at hver enkel har et valg. Vi har respekt for forskellige trosretninger, det er ikke længere præsterne der skal dikterer os en tro. Vi har også valgt forskellige måder at leve i vores krop og psyke, vores værktøjskasser er forskellige. Skal den gruppe af befolkningen der ikke læges, af lægernes syntetiske tilgang til lægekunst tromles, som vi har set det i denne debat? Tak Dorte.
Der har været kæmpet i mange år f.eks. omkring fødslerne. De sidste 35 år har lægerne overtaget mere og mere arbejde, er det kommet kvinder og børn til gavn, bestemt ikke. Graviditet og fødsel som en sund naturlig proces er sygeliggjort i en grad, at den bedste anbefaling vi kan give gravide er at det sikreste er at føde hjemme. Statistiker Ole Olsen der har fulgt denne udvikling gennem mange år, besøger de praktiserende læger for at oplyse dem om denne kendsgerning fordi de informere om dette modsatte. Lille sidespring blot for at tænke højt måske er læger en kontraindikation for sundhed ? Måske er der højere til himmelen end lægevidenskaben lige forstår på det udviklingstrin den befinder sig lige nu, måske virker en meridian selv om vi ikke kan se den.
Pia du har klage over privat praktiserende akupunktør til sundhedstyrelsen,men den sygepl. (hvis uddannelse vi kun kan gætte på) behandlede dig på hospitalet på lægens ansvar.Derfor de normale klageveje.

Tommy Hemmert Olesen

@kaspar Olsen:

Jeg bliver nødt til at spørge: Mener du at homøopatiske midler har en effekt ud over placebo?

ad 1) Uden et navn kan det have været hvilken som helst alternativ pille. De bliver forbudt i flæng så snart man finder ud af at de indeholder giftige og ulovlige stoffer, hvilket mange af dem gør. Disse stoffer har alvorlige bivirkninger, men de står ikke på pakken, og folk tror derfor pillerne er sunde eller ufarlige. Bivirkningerne får så folk til at tage flere af pillerne (for de får det værre) - en ond spiral er startet, mens producenten tjener kassen. Den slags forbydes naturligvis når det opdages, og det har da også været omtalt i medierne (hvis man eller læser de rigtige medicinske medier).

ad 2) Jeg tror du henviser til chelationsbehandling. Det er en meget skrap behandling med meget alvorlige bivirkninger som kan efterlade varrige men på fx nyrer og hjerne. De alternative behandlere har helt konkret dræbt små børn fordi de ikke tog det alvorligt. De troede af en eller anden grund at det kunne fjerne "skidt og møg" fra blodkarene, som du siger, eller kurrere autisme eller noget helt tredje. Det kan det ikke, og har aldrig kunnet det. Derfor blev det forbudt.

ad 3) Nervepille? Igen - uden et navn kan det have været hvad som helst.

@Kasper Olsen

Hvis folk tror på noget "guddommeligt" i akupunktur så er det op til dem. Mine erfaringer hvad hvad jeg har set og hørt fra veninder er bare at det er noget virkningsløst kvaksalveri.

Hele humlen er er vel at for at en behandling skal anses for at være effektiv, skal der foreligge en klar videnskabelig evidens. Ellers er det pølsesnak.

Hvis du selv vælger at hælde kemi i dig, bare fordi det kommer med et "natur-" eller "alternativ-" prædikat og at du samtidigt fravælger dokumenterede virkninger fordi det efter din opfattelse er "skidt kemi" er jo også dit eget valg, men er jo ikke funderet i andet end din personlige tro.

@Helle Ella

Min egen erfaring med akupunktur var hos en alternativ behandler. Der kan jeg ikke klage til andre end behandlerens egen forening eller til domstolene.

Tommy Hemmert Olesen

Helle Ella: "Graviditet og fødsel som en sund naturlig proces er sygeliggjort i en grad, at den bedste anbefaling vi kan give gravide er at det sikreste er at føde hjemme"

Det er for nyligt vist i et stort studie at hjemmefødsler øger risikoen for komplikationer. Vi kan godt have flere hjemmefødsler, men vi må gøre os det klart, at vi betaler med liv og førlighed for den hjemlige hygge. Hvis man synes det er prisen værd - så må man da gerne føde hjemme. Jeg tror dog at langt de fleste mødre ønsker de bedste vilkår for deres barn under fødslen - om det så skal koste dem den hjemlige hygge. Jordemødrene har jo også pligt til at oplyse om at der er større risiko ved at føde hjemme, så det håber jeg da at de gør. De har vel også pligt til at holde sig opdateret på evidensen - eller er de underlagt andre ting end det øvrige sundhedsfaglige personale?

http://www.webmd.com/baby/news/20100702/home-births-linked-higher-newbor...

Tommy Hemmert Olesen

Hov, der skulle vist have stået at "hjemmefødsel øger risikoen for at barnet dør med 3 gange". De har færre af de mindre alvorlige komplikationer...

Tommy du er ikke op dateret på din viden, men det holder dig naturligvis ikke fra, at udtale dig skråsikkert om et speciale du ikke ved nok om. Det er problematisk men desværre, helt alm. denne med manglende respekt. Det er den vi som borgere er trætte af. Only you know, sådan har det altid været hvorfor lave om på det.
Pia vedr klage vej, da akupunktørerne blev registreret i sundhedsstyrelsen, var ideen blandt andet at give patienterne en klage vej. Vil det sige at sygepl. ikke var registreret ?

Naturvidenskaben - i den vestlige verden - tror på at verden kan erkendes og opfattes uden for den menneskelige erfaring og erkendelse, at verden kan beskrives ud fra objektive kriterier som den selv har opstillet engang i 1700-tallet eller i 1950erne. Uden at erkende og indse at også den naturvidenskabelige videnskabsteori har begræsninger. En af de helt store inden for det man kalder positivismen, er Karl Popper.
Forstået på den måde at kun det som kan måles og vejes er fysisk virkeligt - og dermed eksisterer i verden. Popper mente at sand videnskab måtte falsificeres, altså påstod man at der kun hvide svaner i verden, men siden hen så en sort svane, ja så var påstanden om de hvide svaner blevet falsificeret - og dermed sand i naturvidenskabelig teoretisk betydning.

Naturvidenskaben kan forklare os hvordan tingene er indrettet, men ikke hvorfor de er sådan? Men de tror selv de svarer med hvorfor når de f.eks nævner hvordan solen f.eks. (ser ud som om den) står op om morgenen.

En anden ting jeg gerne nævner er at i 1970erne tordnede lægerne mod de alternative behandlere som mente at kost-omlægninger enten kunne forsinke kræft, eller ligefrem være med til at indgå i helbredelse af kræft. I dag ved vi at det er sådan, bl.a. gennem at spise fibre, i rugbrød og havregrød.

Ift. den alternative behandling som f.eks. akupunkter, som er det vi taler om her, ved jeg ikke hvilket videnskabs-teoretisk paradigme, man handler indenfor om. Men jeg vil mene at det lægger sig tæt op eller er indenfor hermeuneutikken, der erkendelses-teoretiske. Her må man gerne henvise til sin erfaring som læge, eller som underviser, fordi man som læge eller underviser ved at ikke et patientforløb eller en klasse er ens. Og at der i alle patient-forløb indgår en menneskelig faktor - hvordan vil man ellers forklare det forhold at folk ligefrem får højere blodtryk når det måles hos lægen end derhjemme. Alle skal jo bare have ens behandling, ikke sandt - og det er jo lige-meget om man får målt sit blodtryk hos lægen eller derhjemme, ikke sandt? Fordi lægen da bestemt inegn indvirkning har på ens blodtryk vel.... (det har lægen så alligevel, viser det sig...)

Noget andet er dette: smerte og smerte-oplevelse er individuelt. Bed 100 mennesker om at holde fingrene i iskoldt vand sålænge de kan og der er måske 8-12 af dem, som kan holde dem længere deri end i 30 sekunder. Og derfor undrer det mig ikke at der er nogle mennesker som ikke får noget ud af akupunktur overhovedet.

En helt tredje ting er dette:
I 1970erne og i 1980erne (og til dels i 1990erne) er der mange selvbestaltede akupunktører som udfører akupunkturen forkert, enten fordi de har misforstået, hvordan man gør det, eller fordi de har lært det hjemme ved køkkenbordet. Og i de tider er der mange som udelukkende og kun er ude på at tjene penge. eller sagt på en anden måde: Det som visse personer skyder akupunktører - og anden alternativ behandling i skoene - er noget der skete for mere end 20-30 år siden.

I dag oplever jeg at alternative behandlere lige fra mennesker som arbejder med healing til mennesker som arbejder med zoneterapi, akupunktur og anden alternativ behandling sætter en ære i at sætte mennesker fri til at kunne klare sig selv, gøre sig uahængige af behandlingen hos de alternative behandlere. Det man hører i medierne om piller til f.eks. gigtramte eller psykiatriske patienter er, at de bliver afhængige af dem og dermed ikke kan leve uden dem. [Det er klart at f.eks. medicin til sclerose-ramte patienter er godt, eller til gigt-patienter er godt, men i 1970erne tordnede lægerne imod dem som mente at omlægning af kosten til f.eks.gigtpatienter kunne være en idé].

Jeg ville nødig undvære de hovedpinepiller vi har i dag, som kommer fra en fabrik, hvor der er det samme antal gram i hver pakke og i hver pille. I gamle krimier f.eks. Agatha Christie krimier taler man altid om apotekeren og hans mulighed for at slå nogen ihjel, uforsætligt, selvfølgelig. Hvis man ikke ved, at dengang for omkring 100 år siden, eller 150 år siden, kja der trillede apotekeren selv sine piller, han lavede selv sine miskturer, ved man ikke hvorfor der tales om dette.

Tommy Hemmert Olesen siger "Jeg bliver nødt til at spørge: Mener du at homøopatiske midler har en effekt ud over placebo?"

Mit svar er et JA.

Tommy Hemmert Olesen siger: "ad 1) Uden et navn kan det have været hvilken som helst alternativ pille. De bliver forbudt i flæng så snart man finder ud af at de indeholder giftige og ulovlige stoffer, hvilket mange af dem gør. Disse stoffer har alvorlige bivirkninger, men de står ikke på pakken, og folk tror derfor pillerne er sunde eller ufarlige. Bivirkningerne får så folk til at tage flere af pillerne (for de får det værre) - en ond spiral er startet, mens producenten tjener kassen. Den slags forbydes naturligvis når det opdages, og det har da også været omtalt i medierne (hvis man eller læser de rigtige medicinske medier)."

1. Mit svar ; Da jeg havde skrevet mit indlæg fra idag 9.17 (se dette indlæg for en dybere forståelse) måtte jeg bagefter tænke den sjove tanke om en medicinalfabrik kunne finde på at henvende sig her på denne debatside og udspørger mig om disse 3 fremragende alternative helsemidler som jeg omtaler.
Mit grin stivnede dog lidt i optrækket ved tanken om at medicinalfabrikkerne dog næppe 2012 er klar til at give det bedste af det bedste til alt det syge klientel.

I tilfældet nu adspurgt af dig om disse midler ville det naturligvis være bedst om jeg afslører alt som jeg ved om disse tidligere nævnte helsemidler.
Og alligevel - NEJ.
Ingen af disse midler findes mere på markedet.
Og svage sjæle kunne hvis jeg kunne huske "varedeklarationen" og afslørede den finde på at iværksætte deres egne eksperimenter med de samme stoffer.
Det er ikke en karma jeg vil have på mig.
Jeg vil sige om stofferne i disse mediciner som Miraculix; "Jeg kan ikke huske opskriften (på trylledrikken".
eller sige som Asterix ; "Jeg har aldrig set opskriften på trylledrikken"
eller sige som Obelix ; "Jeg ved ikke noget, men jeg faldt i gryden med trylledrik engang"
(Og det er altsammen sandt)

Dog vil jeg gøre en undtagelse og besvare dit spørgsmål således; Ja det var et rigtig godt potensfremmede middel - og det var ikke giftigt - og det var ikke nødvendigt at hæve dosis på noget tidspunkt.
Postensmidlet virkede til UG med kryds og slange - uden NOGEN som helst bivirkninger kunne detekteres modsat Viagra's angivligt mange bivirkninger der som bekendt går i retning af at hæve blodtryk og sprænge blodkar.

Den nævnte Potenspille er ikke mere på markedet hvilket slet ikke undrer mig - (Åh; dette skjulte romerrige ? :) uanset hvilken årsag der kan være dertil.

Lad mig nu også blot (medens jeg er igang) afsløre om mig selv; at jeg stemmer på den næste folketingskandidat der melder klart ud og kræver ;"12 minutters sex mere om dagen til hele folket."
Er der nogen kandidater fra andre de partier der vil byder over det tal så meget desto bedre :)

Tommy Hemmert Olesen siger:
"ad 2) Jeg tror du henviser til chelationsbehandling. Det er en meget skrap behandling med meget alvorlige bivirkninger som kan efterlade varrige men på fx nyrer og hjerne. De alternative behandlere har helt konkret dræbt små børn fordi de ikke tog det alvorligt. De troede af en eller anden grund at det kunne fjerne “skidt og møg” fra blodkarene, som du siger, eller kurrere autisme eller noget helt tredje. Det kan det ikke, og har aldrig kunnet det. Derfor blev det forbudt."

2. Mit svar: Jeg måtte slå ordet chelationsbehandling op.
Her er ordbogens udlægning. i et link;
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Fa...

Vi bruger ikke ord der klinger det mindste romersk der hvor jeg kommer fra; så jeg skal ikke bore mere i ordet "chelationsbehandling".
Men -
Jeg beskriver det pågældende middels evne til at fjerne skidt og møj og slagger og fedt og junk i blodårerne.
Midlet er ikke længere på markedet.
Desværre - for det var effektivt og kunne som det "trylledrik det var" sikkert redde "de motiverede" fra lægeordineret blodtrykssænkende medicin og mere fra den skuffe.
Hvad angår midlets bestanddele siger jeg igen som Miraculis og Asterix og Obelix;
"Jeg husker ikke opskriften"
Og
"Jeg har aldrig set varedeklarationen"
Og
"Jeg faldt i gryden med trylledrik."

Som sagt - Jeg fravælger igen den karma at risikere at lokke ubefæstede personer til at eksperimentere på egen hånd med midler og metoder der nu er borte eller forbudt eller jaget bort af Fogh-regimets regulære "strafafgifter" på naturmedicin.
Men det var et godt produkt.

Tommy Hemmert Olesen siger:
"ad 3) Nervepille? Igen - uden et navn kan det have været hvad som helst."

3. Mit svar;
Jeg gentager igen mit Miraculix og Asterix og Obelix svar som i punkt 1 og 2.

Det har lange udsigter til at helbrede psykisk syge med alternative midler.
Vil man finde svaret på hvilket middel det var som var godt "mod alle nervøse tilstande" - så kan man sagtens dog finde ud af det hvis man er seriøs på sagen.

Men igen jeg fravælger at beskrive et alternativt lægemiddel i kemiske detaljer her på debatten; da midlet ikke længere produceres og da publikum til nervøse midler næppe selv kan kan styre en tilfredsstillende produktion af dette specifikke effektive middel.

Jeg håber; at dette var svar nok på dine spørgsmål.

Tommy Hemmert Olesen

"Tommy du er ikke op dateret på din viden"

Jeg synes nu ellers at et studie fra 2010 der undersøger 350000 fødsler er noget nyere og bedre end Oles fra 2005...

"Det er problematisk men desværre, helt alm. denne med manglende respekt. Det er den vi som borgere er trætte af."

Vi har respekt for videnskaben. Viser den noget nyt, er det ikke etisk at holde fast i en forældet viden, pga. en misforstået "respekt" for borgeren. Men det er rigtigt at jeg ikke ved nok om obstetrik. Du forelagde dog nogle argumenter og nogle data som ikke var aktuelle og din konklusion om at hjemmefødsler var sikrest var derfor ikke rigtig, jf. den nyeste evidens. Hvis du kende nyere og større undersøgelser der viser noget andet, er jeg da villig til at ændre holdning. Denne manglende respekt for videnskab er problematisk og medfører mange dødsfald på verdensplan. Har man ikke erhvervet sig den nyste viden som sundhedsprofessionel, risikerer man at være personlig ansvarlig for at skade et andet menneske og i værste fald at slå det ihjel. Det synes jeg man bør have respekt for.

"only you know"

Der findes som oftest mennesker i verden der har mere og bedre viden end én selv, uanset hvem man er. Det gælder for os alle. I Dette tilfælde mener jeg at gruppen bag 2010 undersøgelsen har mere viden end mig og dig, og min videnskabelige uddannelse tillader mig at vurdere studiet som solidt. Derfor tillægger jeg deres konklusioner mest sandhedsværdi. Jeg kan ikke se det rigtige i at lægge værdi i tradition og mavefornemmelse, hvis det går imod virkeligheden. Men det er en hård nød at sluge for de nogle...

@KArsten Aaen

"... indgå i helbredelse af kræft. I dag ved vi at det er sådan, bl.a. gennem at spise fibre, i rugbrød og havregrød."

Jeg mener at den teori blev manet i jorden for nylig med endnu et videnskabeligt studie - kan nogen verificere?

"Noget andet er dette: smerte og smerte-oplevelse er individuelt."

Ja, den er også subjektiv og kan variere efter sindsstemning. Det er derfor det er så nemt at manipulere med folks perception af deres smerte, og derfor placeboeffekten er stor på smertetilstande. Det er netop grunden til at mange behandlinger opfattes som virksomme, uden at de har haft nogen anden effekt end på pengepungen...

rettelse,
jep - 12 minutters mere sex om dagen til hele folket.

Tommy Hemmert Olesen

@Kaspar

"Mit svar er et JA."

Så kan vi vist ikke komme videre i debatten. Vores opfattelse af virkelighed, kosmos og alting er så forskellig at vi ikke kan kommunikere konstruktivt. Og jeg tror ikke du er lydhør for hvorfor at homøopati ikke kan virke, da du derved skal tillægge dig en helt ny opfattelse af virkeligheden. Men det var underholdende så længe det varede, tak for det :)

Tommy Hemmert Olesen siger:
"Vores opfattelse af virkelighed, kosmos og alting er så forskellig at vi ikke kan kommunikere konstruktivt. Og jeg tror ikke du er lydhør for hvorfor at homøopati ikke kan virke, da du derved skal tillægge dig en helt ny opfattelse af virkeligheden."

Mit svar; - Du vil få meget nemmere ved at overbevise dagligdagens figurer som "Jeppe på Bjerget" om at han ikke er skidefuld når han lige har drukket Nilles alle sæbepenge op - end at overbevise mig og alle andre DER VED at homøopati virker fortrinligt !

Ja, det var en interessant og delvis morsom debat.

Lad mig tilsidst give dig det råd - at prøve alternativ behandling i et generelt helbredsfremmede formål.

Tommy :The cochrane libary, Issue 9, 2012 ;olsen o, clausen JA. Planned hospital birth versus planned home birth.

Kaspar Olsen

Jeg er bange for at du har forvekslet Miraculix med din natpotte :-)

Det er håbløs udenomssnak. Og det er karakteristisk for hele denne debat når det kommer til at fremlægge håndgribeligt evidens. Hvis skidtet ikke virker, er det udført forkert. Eller man kan ikke lige finde bogen man refererer fra eller navngive mirakelmidlet der kan helbrede strengt taget hvad som helst. Og Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur har på deres hjemmeside ikke lige nået at opdatere menupunktet for Forskning i Akupunktur med vigtige videnskabelige artikler der endeligt skal overbevise mennesker med sund fornuft om akupunkturens ejendommelighed.

Hvis ikke det havde været så pokkers forudsigeligt havde det været morsomt. Jeg tror det bedste man kan gøre er at lade som ingenting og lade det gå i sig selv. Præcist som når man spotter Jehovas Vidner og Greenpeace i gågaden og inderligt håber at de ikke opdager en.

Dilbert Hansen siger ; "Præcist som når man spotter Jehovas Vidner og Greenpeace i gågaden og inderligt håber at de ikke opdager en."

Mit svar; Jeg skal afsløre for dig; at den eneste måde hvorpå du kan forblive som helt usynlig og uantastet af Jehovas Vidner og Greenpeace er at du køber dig et æsel og rider rundt på det når du færdes i gågaden.
Jehovas Vidner vil løbe væk fordi de automatisk forbinder æsler med den genopstandne JESUS så de vil skynde sig væk af frygt for den derfra medfølgende dommedag og Greenpeace-sælgerne vil løbe væk fra dig fordi at de tror at du vil sælge dem æslet !
Så køb dig et æsel Dilbert.

Kaspar Olsen

Du skryder jo bedre end noget æsel så jeg formoder du deler ud af egen erfaring her ... ;-)

Nej Dilbert; det var såmænd dit nødråb i din tekst der inspirerede til det gode råd der stensikkert vil virke for dig !

Forudsat selvfølgelig Dilbert; at du kun rider på æslet ved højlys dag så folk på strøget kan skelne æsel fra rytter.
Men det er også det eneste minus ved det rigtigt gode råd.

Dorte Wulff Dahl

Der er noget helt centralt i denne debat. (Som i øvrigt udarter sig helt klassisk for debat, hvor alternative deltager.. Det går i ged, når emnet falder på resultater fra undersøgelser om metoden. Så begynder seriøs afsporing fra de alternative......)

Som det ses er den væsentlige forskel, om deltagerne af debatten anerkender, at man kan bruge simpel matematik, når man vil udtale sig om effekt og lignende.

Nu er der akupunktør som heller ikke forstår, at når kæmpe undersøgelse viser overdødelighed ved hjemmefødsler (3 gange så mange børnedødsfald), som ved fødsler på fødeafdelinger, så er disse tal LANGT mere pålidelige en akupunktørens fornemmelse baseret på hvad hun går ind for....

Anden akupunktør (eller fortaler for det) nævner homeopatisk produkt som effektivt middel. Det ved han bare, at det er? Han fortæller ikke at homeopati er dokumenteret virkningsløst, og dermed naturligvis ikke kan godkendes som lægemiddel. Det ER jo undersøgt, og disse resultater overtrumfer hans fornemmelse naturligvis.

Som det ses handler det ikke om, hvorvidt det drejer sig om "alternativ behandling" eller ej. Den eneste forskel består i, om man anerkender, at man kan undersøge noget videnskabeligt og dermed udtale sig om effekt og bivirkninger. (Døde børn ved fødsler er uønskede, og det er også relevant at måle på, hvad der kan nedsætte risikoen for at barnet dør i tilslutning til fødslen..) Forældrene skal oplyses om forskellen, når de vælger fødested jvf reglerne om informeret samtykke.

Disse regler skal borgerne være meget tilfredse med efter min mening...

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Tommy Hemmert Olesen

@Helle ella
"The cochrane libary, Issue 9, 2012 ;olsen o, clausen JA. Planned hospital birth versus planned home birth."

Hmm, har tales om ét enkelt studie hvor der er set på elleve fødsler. Det kan man ikke udlede noget som helst om, og det gør Ole da heller ikke: "no strong evidence". Synes stadig at 350.000 fødsler med 3 gange flere døde børn i hjemmefødsels-gruppen er bedste evidens på området.

Dorte Wulff Dahl

Det ville da heldigvis være ret usandsynligt, at man ville kunne opdage overdødelighed blandt børnene i så lille studie : )

Dorte Wulff Dahl siger:"Anden akupunktør (eller fortaler for det) nævner homeopatisk produkt som effektivt middel. Det ved han bare, at det er? Han fortæller ikke at homeopati er dokumenteret virkningsløst, og dermed naturligvis ikke kan godkendes som lægemiddel. Det ER jo undersøgt, og disse resultater overtrumfer hans fornemmelse naturligvis."

Mit svar; Så dine regler (og såkaldt videnskabelige forsøg med et sandsynligvis låst sigte) overtrumfer automatisk min viden ?

Min viden er pludselig bare fornemmelser ?
Og dine fornemmelser er bare den eneste sande viden ?

Uhyggelig logik lidt ala Inkvisition - måske ?

Dorte Wulff Dahl

Det jeg skriver er, at du ikke har pålideligt belæg for din påstand om effekt af homeopati.

Jeg kan sagtens give belæg for min påstand om, at homeopati ikke virker. Det er nemlig undersøgt, hvor man har sammenlignet med snydetabletter, og der var ingen forskel på snydetabletter og homeopati.
Mange undersøgelser på tusindvis af patienter!

Det siger jeg så er forskellen på vores påstande.

Dorte Wullf Dahl

Lad mig tilføje; at du straks kan eller bør slette alle resultater fra de af dine forsøgspersoner der drak og røg i forsøgsperioden.
Personer der ryger eller drikker kan godt påvirkes positivt af homøopati - men resultatet er bedst hvis patienten har taget en stilling til sit liv og ønsker at opnå en højere og bedre livskvalitet.

Det er desuden logik og ufravigelig regel at patienten / forsøgspersonen skal have brug for det specifikke homøopatiske middel der gives ellers er der naturligvis ingen reaktion.
Du kan ikke bare hælde et hvilketsomhelst homøopatisk middel på en forsøgsperson og forvente et resultat.

Lad mig forklare - Verdens sundeste person der ikke fejler noget som helst kan drikke en mikstur - en blanding af alle kendte homøopatiske midler uden overhovedet at reagere. For den komplet sunde person er alle homøopatiske midler blot vand.

Men den syge person der får det specifikke homøopatiske middel der kurerer på patientens pågældende sygdom; kan forvente mirakler.

Det vil kort sagt sige; at alle "videnskabelige forskningsresultater" med homøopati der baserer sig på enten sunde personer eller på at det forkerte middel er givet til den syge patient - disse resultater kan alle smides ud som værdiløse.

Hvor mange valide "forsknings-resultater" har du nu tilbage ?

Mit gæt er Naut - nul - nada - nothing ?!?!?

Dorte Wulff Dahl

Kære Kaspar.

Det er faktisk noget der virkelig er tænkt over, det du skriver.

Når man laver en undersøgelse skal forsøgspersonerne have en defineret sygdom. Man aftaler, hvordan man vurderer, om de har denne sygdom. (Der findes utallige metoder til dette, som skal nedskrives i forsøgsprotokollen). Når personerne er valgt at opfylde reglerne for at deltage, så vil det være lodtrækning der afgør, om de får snydetablet eller homeopatisk produkt. Disse "tablet-pakker" er nummerede, og hverken patient eller læge ved, om den enkelte patient får homeopati eller snydetablet. Så undersøger man hvordan patienterne har det efter en periode. Dette skrives ned. Man ved fortsat ikke, om de havde fået homeopati eller snydetablet. Først når det hele er skrevet ned åbnes "kuverterne", hvor man afslører hvem der havde fået det ene og det andet. Og så sammenligner man de to grupper. Hvis der er effekt af midlet hos flere i gruppen, der fik homeopatisk produkt, end hos gruppen der fik snydetablet siger man, at der er påvist effekt af homeopati ved denne sygdom.

Der vil jo være cirka lige mange rygere mm i de to grupper. Og selv hvis kun lille andel fik effekt af homeopatien ville det vise sig, som en forskel. Det er helt almindelig matematik....

"Snydetabletter og homeøpati !"

Det er hovedrystende forskningsmetode, Dorthe.

Tag f. eks din næsten nye fladskærm på 42 tommer.
Den fejlfungerer pludselig.
TV-reparatøren gider ikke reparere; men du er forsikret.
Du ringer til dit forsikringselskab og melder skærmen nede.
Assurandøren spørger; "Kan du se noget på skærmen".
Du svarer at du kan se en ichy bitcy lille lys inde bag. Du kan se skærmbilledet i 1 % af den normale lystyrke.

Så siger din assurandør "Ha, så er skærmen ikke kortsluttet - der er lys"
Og du får ikke de 50% af skærmens nyværdi som du normalt havde fået hvis din fladskærm havde været et af de nu gammeldags glastube TV."

Hvad skete der lige der ? Dorthe ?

Dina assurandør snød dig for han sammenlignede pærer med æbler da han brugte erstatningsreglerne fra glastube TV på din Fladskærm.
Men vi ved alle at teknologierne i de 2 typer TV er vidt forskellige.

Som sagt snydetabletter og homøopati - pærer og æbler - glastube TV's og Fladskærme.
Forstår du problemet nu ?

Dorte Wulff Dahl

Nej Kaspar.

Du har på ingen måde kommet med argument for, hvorfor den videnskabelige metoder ikke skulle være pålidelig....

Ang. Dorthe Wulff Dahl's indlæg fra 20:04 og 20:07

Jo - læs nu mit indlæg fra 19:49 igen.
Dette indlæg indeholder (næsten !) alle relevante regler for korrekt bedømmelse af homøopati.

Og som jeg læser dit indlæg fra 20:04 har du ingen resultater nu der kan bruges til noget som helst.

Hvis du skal lave et forsøg der giver logik skal du finde x antal patienter med eksakt samme alder og samme sundhedsgrad og samme sygdom og samme motivation og derfra køre dit forsøg med den samme blanc eller loaded homøopatiske medicin.
Men det ville være direkte etisk forkert at udsætte syge for den slags forsøg !

Men ellers er det ligegyldigt med den slags forsøg.
Englænderne ved at det virker !
Tyskerne ved at det virker !

Det er rigeligt !

(tak for god skrivetræning - men tastaturet er rødglødende :)

Dorte Wulff Dahl

Nej Kasper.

Du har tydeligvis ikke læst undersøgelserne på området.

Englænderne er holdt op med at støtte behandlingen pga forskningsresultaterne. De må ikke sælge produkterne som naturprodukter mere. De overvejer faktisk at sælge dem som "slik". Men patienten skal fortsat først til lægen, der så skulle godkende, at patienten af homeopaten har fået anbefalet denne "slik" mod given sygdom 8-). (Det kan lægen jo ikke forsvare lægefagligt....

Ikke særlig overraskende har denne bizarre debat i England fyldt ret meget i medierne, hvor homeopaterne gøres rasende meget til grin på satirisk engelsk vis : )

Avisen "The Guardian" dækker emnet fabelagtigt. Både seriøst med referencer til de artikler i Lancet mv, som gjorde at homeopati mistede godkendelse. Og så alle de morsomheder der er opstået - hvor det sidste nye var, at homeopaterne vil sælge det som "slik"...

Du har vist ikke fulgt med de sidste år?

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Må jegminde debattørerne om at der noget der hedder kvantitative og kvalitative data? Og at en RCB?-undersøgelse er en kvantitativ undersøgelse? Mens undersøgelser af alternativ behandling som regel baserer sig på udspørgen af patienter mv. som f.eks. fokus-gruppe-interviews, explorative interviews og analyser mv. Det synes ikke som om natur-videnskaben er sig selv bevidst om hvilke svagheder en en kvantitaiv-analyse har.....(jeg kan selvfølgelig tage fejl...) eller hvordan en kvalitativ analyse kan gennemføres i sundheds-systemet, bl.a. gennem interviews.

Hele naturvidenskabens ide er ved at gennemsyre både samfundsvidenskaberne og ved at gennemsynre også de humane videnskaber - sådan at forstå at det nu er mere interessant indenfor samfundsvidenskaberne (igen) at bekende sig til positivismen, altså den del af samfundsvidenskaben som tæller hvor mange personer der har en højere uddannelse, hvor mange tv og biler folk har i stedet for kritiske explorative undersøgelser (i felten) om hvad folk mener om dette eller hint. Samt drage paralleller og konkludere og perspektivere - skal vi til at stemme om via evidensbaserede rcb-undersøgelser om hvilken tolkning af Johannes V. Jensens Interferens digt mon er den rette?

---

Ang. hjemmefødsler er der alts forskel på hygiejnen i danske hjem og hjem i USA, Tyskland, England mv.
I nogen amerikanske hjem ville jeg ikke engang gå på toilettet...

---

Ang. homeopathy - har det jo aldrig været støttet af den danske stat, så hvorfor dette angreb på det? Bare fordi en vis James Randi siger det?

Dorte Wulff Dahl

Det er sådan set fordi debattør påstår, at homeopati er effektivt. Der er samme manglende påviste effekt som ved akupunktur.

Og diskussionen om argumentationstypen er den samme, om det gælder manglende mulighed for superakut kejsersnit hvis barnet kommer i livsfare under fødselsprocessen og konsekvenser for dødelighed pga dette, effekt af akupunktur, effekt af homeopati, effekt af rygestop mm.

Det er nytteværdien af effektundersøgelser, der diskuteres. (Eller rettere: Som nogle i denne debat morsomt nok ikke anerkender....)

Man bruger ikke kvalitative undersøgelser til at udtale sig om effekt, da de ikke kan bruges pålideligt til det pga placebo-effekten og alle de forbigående tilfælde, hvor man fejlagtigt tror, at bedringen skyldtes behandlingsmetode...

Tommy og Dorte
Cochrane sammen fatningen af de senere års studier, som disse to forskere har sammenfattet udendes af Almen praksis K.U. som en presse meddelelse, med anbefaling af hjemmefødsel; mon ikke de ved hvad de laver.

Uden respekt for specialernes mangfoldighed og variation og erfaringopsamling, kommer vi som behandlere ingen steder.

Alt i mens en stadig stigende del, af vælgerne bruger og ønsker akupunktur og tallet for hjemmefødsler er stigende, især nu efter almen praksis anbefaling.

Det har i debatten ikke gjort det mindste indtryk, at undersøgelserne omkring akupunktur er lavet med folk der ikke beherskede færdighederne.

Ej heller at voldtægten af akupunktur i sundheds systemet er tilsvarrende, en voldtægt af lægestudie skåret ned til 14 dage incl hjemarbejde,skal vi lave studier der måler medicinen på det ?

Ej heller at der er nye metode overvejelser at gøre sig .

Sandhederne, dels for skarppeste kniv i skuffen og dels for fingeren på pulsen, er måske tilsammen en helhed,som vi bare ikke, er i stand til at få øje på. Fordi det lige nu, mere er et spørgsmål fastholdelse af magt på kendte præmisser hos sundhedseliten end om at tilbyde forskellige valgmuligheder for forskellige patienter.

Helheds løsningen er politisk, at inviterer parterne til bordet hvor beslutningerne skal tages.

Dorte Wulff Dahl

Du får næppe politikerne til at undlade at kræve regler for markedsføring på helbredsområdet. Er du betalt af Lundbech??? (Det var en joke. Men hvis de stryger krav til dokumentation, så giver du også lægemiddelindustrien frie vilkår.)

Jeg synes så at netop dem med økonomisk interessekonflikt i akupunktur - ikke mindst Helle Ella - har vist hvordan der misledes og manipuleres bevidst for at få anerkendt dokumenteret virkningsløs og potentiel farlig behandlingsmetode.

Det er udmærket folkeoplysning, at det er så tydeligt i denne debat.

Tommy Hemmert Olesen

"Cochrane sammen fatningen af de senere års studier, som disse to forskere har sammenfattet udendes af Almen praksis K.U. som en presse meddelelse, med anbefaling af hjemmefødsel; mon ikke de ved hvad de laver."

Cochrane sammenfatningen siger jo heller ikke noget forkert. Der står at der ikke er evidens for hverken eller. Hvordan du får det til at de anbefaler hjemmefødsler kan jeg ikke helt forstå. De siger at folk selv må bestemme, der er fordele og ulemper ved begge. Et stort studie har så fundet en sammenhæng mellem hjemmefødsler og mortalitet. Det er nok til at jeg synes man bør vælge hospitalsfødslen. Men jeg erkender at ikke alle er så forhippede på sikkerhed som jeg, og vælger hjemmefødslen istedet. Det skal de da også have lov til, jeg ville bare ikke selv tage chancen, og jeg synes (med den viden jeg har lige nu) at det er forkert direkte at anbefale.

"Det har i debatten ikke gjort det mindste indtryk, at undersøgelserne omkring akupunktur er lavet med folk der ikke beherskede færdighederne."

Det har gjort indtryk at du hæfter dig ved det. Studierne viser jo netop at det ikke gør nogen forskel for slutresultatet om man rammer eller ikke rammer punkterne. At de uerfarne forårsager flere bivirkninger er uheldigt, men bare endnu en grund til at akupunktur bør begrænses til erfarne behandlere der oplyser patienten om, at der ingen effekt er, og at det er at betragte som invasiv spirituel meditation (det virker mod stress!). Desuden - hvor ved du fra at folk der undersøger akupunktur ordentligt, ikke kan udføre akupunktur efter "forskrifterne"?

@Karsten Aaen

Det er rigtig godt at du bringer kvantitativ/kvalitativ forskning ind i billedet. Debatten er nemlig i stor grad et spørgsmål paradigmer. De alternative ønsker ikke at deres behandlinger bliver vurderet kvantitativt - mest fordi de godt ved at de vejer ganske lidt på denne vægtskål. De vil hellere vurderes kvalitativt, for så kan man snakke om subjektivt udbytte. Men som du siger, så kan man ikke tælle sig frem til hvordan man skal tolke digtet Interferens. Man kan heller ikke med kvalitative metoder måle den virkelige effekt af en behandling på en lidelse (enkelte psykiske lidelser undtaget). Det er to helt forskellige metoder der passer i hvert deres paradigme.

De alternative behandlere hævder at deres behandlinger har en effekt på en lidelse. Men de måler selv effekten med kvalitative metoder (anektoder, erfaringer, subjektive oplevelser osv). Når vi undersøger dem med naturvidenskabelige metoder, finder vi ud af at der ikke er noget virkning på lidelsen. Kræftsyge bliver ikke helbredt, selvom de pludselig føler sig raske. Astmatikere får en ringere lungefunktion selvom de føler at den blev bedre efter en 2000 kr's behandling.

Men så begynder de alternative at sige at man ikke kan måle effekten på lidelsen med naturvidenskabelige metoder. Og så kortslutter det lidt - man kan ikke både hævde en effekt inden for et paradigme, og så fornægte paradigmets metode.

Men det er her kampen står: Skal effekten måles inden for det ene eller det andet paradigme?
Naturvidenskaben siger noget om den målbare virkelighed. Den siger også at det er den målbare virkelighed der slår os ihjel og gør os syge. Hvis en behandling gør folk glade, men ikke ændrer på den lidelse den var rettet imod, så kan det jo være ligemeget - og de bliver dobbelt så kede af det i morgen.

Dorte Wulff Dahl

Her synes jeg så at diskussionen om hjemmefødsler er fint eksempel, da det er let at forholde sig til for de fleste.

For folk med videnskabelig uddannelse må jeg starte med at gøre opmærksom på forventet usikkerhed i undersøgelser angående risiko for at barnet dør ved hjemmefødsel og fødsel på fødeafdeling.

De børn man på forhånd kan regne ud er i øget risiko ved fødslen, vil forældre og læger alt andet lige på forhånd have valgt skal fødes på sygehus med hurtig adgang til operationshold, børnelæger der kan genoplive børn mm. Så denne tendens vil underdrive den evt øgede risiko ved hjemmefødsler. Man kigger på forskellen ved 350.000 fødsler!!! (Pænt pålideligt antal...) Udfra disse tal kan man sige, at 3 gange så mange børn dør ved hjemmefødsler som ved fødsler på fødeafdeling.

Kan man bruge den slags tal til noget? Jordemoderen ignorerer dem i denne debat. Som læge siger jeg, at det er forargeligt. Hun har pligt til at oplyse de gravide om dette, hvis de overvejer hjemmefødsel! Hun undslipper ikke denne pligt, selvom hun ikke er læge. Forældrene skal informeres på et sagligt grundlag.

Samme jordemoder er i artiklen i Information kommet med udtalelser om effekt af akupunktur, hvor hun igen foregiver ikke at kende til forskningsresultater om effekten af akupunktur. Det er svært at tro, at hun ikke kender til forskningen helt ærligt.

Oplagt drejer det sig om bevidst misledning, fordi hendes levebrød er akupunktur. Hun mister kunder hvis befolkningen får viden om forskningsresultaterne... Og det ville gå ud over hendes økonomi helt konkret.

Derfor kaldes det økonomisk interessekonflikt...

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Tommy Hemmert Olesen

Jeg måtte selv ud og søge mere litteratur, og det viser sig at der findes et endnu større Hollandsk studie (over ½ mill. fødsler: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.2009.02175.x/abst...), som IKKE kan påvise forskel i mortalitet. Jeg forestiller mig at det er dette studie der danner grundlag for den europæiske afslappede holdning til hjemmefødsler.

Umiddelbart ser det for mig ud til at studierne har samme kvalitet, men der må være lokale forskelle i USA, fx. at ambulancekørsel ikke er så effektiv, eller vurderingen af egnede kvinder til hjemmefødsler ikke er optimal. Desuden skriver forfatterne at der er indbygget bias, da gruppen af kvinder der vælger hjemmefødsler generelt er mere resourcestærke og kommer fra højere sociale lag. Andre studier har vist at kvinder fra lavere sociale lag har flere komplikationer, så hospitalsfødslerne af selv lavrisikofødende kan være kunstigt høje. Jeg mener at de har forsøgt at korrigere for dette, men diskussionen stadig åben: Er jordemødre og ambulancer dygtige nok til at holde mortaliteten nede ved hjemmefødsler, til at det er risikofrit? Man har jo hørt om ambulancer der kører forkert/galt og om uopmærksomme jordemødre, så risikofrit bliver det nok aldrig. Og de børn der så dør ved hjemmefødsler, dør for nogens vedkommende, fordi de ikke blev født på et hospital.

Jeg mener derfor at det som forsigtighedsprincip ikke rutinemæssigt bør anbefales at føde hjemme, men at man naturligvis skal give mødrene muligheden. Og til dem der vælger det, kan man fortælle at risikoen er meget lille. Jeg synes stadig det er problematisk at man bilder dem ind at det er risikofrit eller ligefrem BEDRE end hospitalet.

Vil bare lige minde om at akupunktur (meridianerne) er 1/3 af et helt system. (ifølge kinesiologierne). Mvh..

Kristian (Bevan) Abonnent siger:
"Vil bare lige minde om at akupunktur (meridianerne) er 1/3 af et helt system. (ifølge kinesiologierne). Mvh.."

Tak.
Gider du fuldføre sætningen. Bare kort til forståelse. Hvad er de sidste 2/3 system ?
(Har ikke tid til at følge op på sporet.)

Dorte Wulff Dahl

Jeg vil godt lige komme med konkret anonymiseret eksempel på faren ved alternativ behandling fra denne uge.

Jeg blev kontaktet af en af mine patienter, som er rigtig velbehandlet med regelmæssige psykologsamtaler og medicin.

Pga nogle psykiske symptomer henvendte patienten sig til en zoneterapeut. Denne fik den risikable ide at ville hjælpe patienten ved at "føre patienten sammen med" en person, i en form for spirituel rejse, hvor hun fortalte patienten, at hun nu så patienten sammen med denne "person". Patienten fortalte zoneterapeuten, at hun blev dårlig, pga af symptomer der mindede om dem hun havde, da hun var indlagt på et tidspunkt. Efter seancen hos zoneterapeuten fik patienten det så dårligt, at hun fik selvmordstanker, hvorfor hun kontaktede mig.

Jeg ringede zoneterapeuten op og gav hende en skideballe og forklarede, at det er hamrende ulovligt at behandle på den måde, når man ikke er autoriseret behandler.

Det er et ud af en lang stribe eksempler på, at alternative behandlere ikke engang har anstændidhed nok til at holde fingrene fra behandling af psykisk syge, som er meget skrøbelige og kan blive psykotiske og komme i livsfare pga den form for kvaksalveri.

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Mange ”velbehandlede” psykiske patienter ender med at blive robot-agtige zombier, som mister en stor del af både personlighed og intellekt på grund af medicineringen.
Disse ”velbehandlede” psykiske patienter er i risiko for at ende ud i tiltagende ensomhed og isolation, idet både familien, vennerne og samfundet har svært ved at rumme disse medicin-styrede ”robotter” med stadig tiltagende manglende menneskelige egenskaber.
Hvis nogle er i tvivl om min vurdering, så spørg de pårørende eller de patienter, som er så heldige, at de er kommet nogenlunde helskindet ud af deres medicinforbrug.

Så er det spørgsmålet om psykiatrien hjælper de psykisk syge med medicinering ?
Jo måske ! I nogle tilfælde imod at begå selvmord, men der findes også information, som kommer med den modsatte oplysning, at den medicinske behandling i nogle tilfælde er medvirkende til at psykisk syge begår selvmord.
Måske er selvmordsrisikoen forøget, når patienten er så medicineret, at vedkommende ikke længere genkender sig selv ?

Dorte Wulff Dahl siger; "Jeg ringede zoneterapeuten op og gav hende en skideballe og forklarede, at det er hamrende ulovligt at behandle på den måde, når man ikke er autoriseret behandler."

Det skal du også bare gøre.
Men lad nu være med at gøre en fjer til fem høns.
Omvendt kunne man formane de alternative behandlere til i sær i disse tider (hvor "antallet af mugglere" forøges dramatisk hver dag) " prøve at vurdere om deres patienter vil behandles som ligeværdige mennesker eller om der er kommet endnu en patient ind af døren som er en "apparatnik" som hellere vil have "robotkuren" end menneskelig behandling.

Læger ved muligvis meget - blot beklageligt at deres uddannelse ser ud til at have indbygget ubegrundede fordomme mod alternativ behandling.
Som jeg - en person der frivilligt og interesseret har prøvet alverdens kure og mediciner - jeg har ihvertfald altid kun lært af kuren og af behandleren og af remediet og er således blevet beriget.

Synd at læger kan være så begrænsede, at de ikke tør eller vil tage fordel af deres lægeuddannelse og prøve som jeg at finde ud af HVORDAN alternativ medicin fungerer.

De kunne derved øge deres lægefaglige viden til gavn for patienterne og ikke mindst til gavn for dem selv dem selv.

Sider