Klumme
Læsetid: 4 min.

Undskyld, er De nyliberalist?

Politikken og tænkningen i Danmark er nyliberalistisk, men politikerne og tænkerne ville aldrig kalde sig selv det. Nyliberalismen er en ideologi uden ideologer
Fravær. Hverken Helle Thorning-Schmidt ellers Lars Løkke Rasmussen taler om nyliberalismen, men de styrer ufortrødent efter den.

Fravær. Hverken Helle Thorning-Schmidt ellers Lars Løkke Rasmussen taler om nyliberalismen, men de styrer ufortrødent efter den.

Keld Navntoft

Moderne Tider
29. december 2012

Nyliberalismen møder vi overalt i det danske samfund, men erklærede nyliberalister træffer man sjældent. Det er et forbløffende, at ideologien er lige så nærværende, som ideologerne er fraværende.

Mange har skrevet indlæg imod nyliberalismen, og flere har flere gange erklæret nyliberalismen død. Men vi har ikke læst mange, der forsvarede nyliberalismen og erklærede, at den til enhver tid vil overleve sine kritikere. Det synes ellers at være det, der er sket.

For få år siden hed det sig, at socialdemokratismen havde sin storhedstid fra 1945 til 1975, mens nyliberalismen havde tre årtier fra slutningen af 1970’erne til 2008. Socialdemokratismen gik ned med olie- og beskæftigelseskrisen i 70’erne, mens nyliberalismen skulle være gået ned med finanskrisen i 2008. Sådan gik det ikke.

Som politisk tænkning og kultur er nyliberalismen ualmindeligt dominerende, men den er ikke båret af stærke ideer eller tænkere. Vi hører ikke Lars Løkke Rasmussen holde hyldesttaler til nyliberalismen, og statsminister Helle Thorning-Schmidt skriver ikke nyliberalist om sig selv på sin hjemmeside.

De taler ikke om nyliberalismen, de styrer bare nyliberalistisk.

Fjendernes betegnelse

Vi har at gøre med en politisk ideologi, som både er uden fortalere og alternativer.

Det er ikke så mærkeligt, som det lyder.

Det er for første klart, at nyliberalisme bruges så bredt, at begrebet bliver uden betydning. Nyliberalismen bruges som betegnelse for den økonomiske politik, som Verdensbanken og IMF førte over hele verden i lande, der blev tvunget til privatisering, liberalisering og nedbrydning af socialstaten på en måde, som også ødelagde retsstaten. Indimellem anvendes nyliberalisme som betegnelse for ideer udviklet af økonomer som Friedrich von Hayek og Ludwig von Mises i midten af det 20. århundrede, men ordet bruges også til at beskrive den økonomiske politik, som Ronald Reagan og Margaret Thatcher stod for i 1980’erne.

Der er en masse andre betydninger af nyliberalisme, som alle overlapper uden at dække hinanden. En dansk statsminister vil selvfølgelig ikke påberåbe sig samme projekt som Ronald Reagan, og en dansk socialdemokrat vil ikke skrive sig ind i samme historie som Margaret Thatcher. De fører nyliberalistisk politik, men det er ikke den samme.

Det er for det andet klart, at nyliberalisme er noget, man siger om de andre. Det er en kritisk betegnelse. Hvis man hører en intellektuel eller en forsker bruge betegnelsen ’nyliberalistisk’, kan man roligt regne med, at vedkommende er venstreorienterede. Hvis Lars Løkke Rasmussen kaldte sit store projekt for ’nyliberalistisk’, ville det svare lidt til at kalde sig selv for et kapitalistsvin.

Det fører til den tredje grund til, at politikken er nyliberalistisk, men politikerne ikke kalder sig det. Det er nemlig kun kritikerne, der ser nyliberalismen som en ideologi. De, der praktiserer den i centraladministrationen, ECB, Det Økonomiske Råd, kommissionerne, regeringen og oppositionen, ser ikke sig selv som ideologer. De hævder, at de anbefaler det bedste for velfærdssamfundet, de taler for den ansvarlige politik og den mest holdbare økonomi. Marx vil naturligvis insistere på, at netop troen på, at man er hævet over ideologien, viser, hvor stærk ideologien er.

Det henfører på sin vis til en fjerde faktor: Nyliberalismen er ikke først udviklet som politisk ideologi og bagefter realiseret som politisk praksis. Den er ikke blevet til som intellektuelt manifest overrakt til politiske og økonomiske ledere, der så bare kunne implementere ideerne oppefra og ned.

Samling om selvet

Måske er nyliberalismens styrke netop, at den ikke står og falder med argumenter, som man kan diskutere med. Det er naturligvis en demokratisk svaghed, at selv ikke ligefrem marxistiske tænkere som Francis Fukuyama intellektuelt kan erklære nyliberalismen død, men alligevel må konstatere, at den fortsætter med at definere ansvarlighed og nødvendighed. Selv om vi intellektuelt har gjort op med det, fortsætter vi ud ad et spor, som har bragt finanskrise, ulighed, politisk afmagt og en total økonomisme, der hverken værdsætter kunst, natur, kvalitet eller erkendelse.

Den britiske sociolog Nikolas Rose har forklaret dette ved at vise, at nyliberalismen ikke er en intellektuel doktrin, men derimod en række praksisser, der administrerer tendenser i samtiden: Den sætter markedsstyring i stedet for bureaukratisk styring, og den erstatter gamle autoriteter med markedet som sandhedens sted. Markedet bliver både til en statskritik og til en autoritet. Men nyliberalismen er også stærk som styring af borgernes måde at styre sig selv på: Den appellerer til celebritykulturen, terapismen og selvudviklingskulten med tilbud til den enkelte om selvrealisering på markedets præmisser.

Nyliberalismen taler både til ungdomsoprøret (selvrealisering), djøf’erne (økonomistyring), terapismen (diagnoseregimet), underholdningsindustrien (celebritykulturen) og naturligvis til forbrugskulturens løfter om lykke. Den er en slags administrativ fællesnævner, som definerer alle disse forskellige kulturelle tendenser politisk. Derfor opleves den som allestedsnærværende. Men den administrative fællesnævner er også den laveste fællesnævner: Ungdomsoprøret ville mere end cv-selvrealisering, og den terapeutiske indsigt i selvet lover mere end stresshåndtering.

Principielt er kritikken af nyliberalismen sådan set også allestedsnærværende; den savner bare en politisk samling.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Liberalismen sætter markedsstyring i stedet for bureaukratisk styring, og den erstatter gamle autoriteter med markedet som sandhedens sted.

Viden er ikke længere komponentviden, men viden om processer og dimensionering - sammenhænge i kompliceret samfundsnytte - det kunne Danmark, gennem en bevidst udbygning og modernisering af den offentlige produktion i 00'erne, i dag have været verdensmestre i - men nyliberalisterne ville hellere splitte det offentlige op i enkeltstående profitområder... det var så den chance der blev forpasset... ofret på liberalismens altid for korte bane.

Peder J. Pedersen

Nyliberalismen er en religion. Markedet er gud, og de liberalistiske tænketanke er profeterne.

Tak for diagnosen, nu mangler vi bare kuren. Den er sund fornuft, men denne sættes jo ud af spillet af nyliberalismen, der ikke er ny, men tværtimod gammel. Hvad liberalismen slår sig igennem på, er en masse pseudovidenskabelige fraser, der først og fremmest reducerer mennesket ontologisk, i en pervers forvridning af kristen forståelse.
Der er så mange andre forhold gennem historien, som har skabt rammerne for mange slags samfund, herunder nationers størrelse, magtens relationer og man kunne blive ved. USAs position synes at have mere med landets størrelse og indbyggertal at gøre end den politiske indretning, f.eks.

Lise Lotte Rahbek

Måske er nyliberalismens styrke netop, at den ikke står og falder med argumenter, som man kan diskutere med.

Det tror jeg er rigtigt.
"Det skal kunne betale sig at arbejde".
"Enhver er styrmænd i sit eget liv. "
"Det er bedre at være ulykkelig i en limusine end på en scooter"
"Vi må deltage på den globale konkurrences præmisser".
"Vi fører den ansvarlige, nødvendige politik".

Floskler kan man jo ikke diskutere med.

Niels Engelsted

Rune Lykkeberg skyldte en god en. Her er den!

"Principielt er kritikken af nyliberalismen sådan set også allestedsnærværende; den savner bare en politisk samling."

Hvilket er en ganske logisk følge af at bemeldte paradigme/styringsforestilling hviler på kvantificering, fragmentering, individualisering og ikke mindst rationalisering. Således eroderes politisk kamp; social indignation kan psykologiseres, ideologier kan klassificeres og motivanalyseres... og visioner kan rationaliseres til de atter ligger ned - som druknede, desperate derivater af menneskelig snavs, efter endnu en civilisatorisk fejring af at vi har sejret ad helvede til.

Rammende og dødbringende liberalismekritik kan findes her og her.

Simon Olmo Larsen

Er det ikke ligesom med Kristendommen, ingen vil bekende sig til den, men de fleste lever efter dens værdier?

Bortset fra, Simon Olmo, at man ikke både kan leve efter kristendommens og nyliberalismens værdier.

Jesper Frimann Ljungberg

Jeg må indrømme, at jeg ikke helt kan følge tankegangen og retorikken her.
Det virker mere som om at 'man' tager alt, hvad 'man' ser som ondt og putter det ind i et enkelt begreb.
Jeg synes også at 'man' har lidt en mangel på forståelse for multinationale virksomhedder og globaliseringen.

Vi står over for en masse problemer og udfordringer. Der er en masse 'mørke' mænd (m/k) i verden (og i Danmark), som ikke vil os almindelig mennesker det godt.
Men bare at samle det i en spand og så ellers sætte et label på og så ellers proklamere magtesløshed over for det, løser jo ikke problemerne.

Tja ja.

// jesper

Jesper, jeg synes ikke, det er retfærdigt at skrive 'magtesløshed' - før uhyret kan bekæmpes, må der defineres, og det, synes jeg, Rune Lykkeberg kommer godt i vej med. Alene at vi ikke blot synker ned i moradset uden at forsøge at overskue mere fra oven, er et langt skridt - og jeg ved, hvad jeg taler om, for også jeg har været til als (gys!) for de lette nærmest natursande forklaringer, som liberalisterne disker op med.
Man må imidlertid indse, at deres forklaringer ikke er fyldestgørende, og at vi aldrig havde stået med den verdens herlighed, vi gør, hvis vi havde haft den tankegang som udgangspunkt.

John Christian Mogensen

Hvorfor skulle man kalde sig nyliberalist, når man kan nøjes med at kalde sig liberalist? Der er forfærdende mange, der ikke har det mindste imod at kalde sig liberalist. Forstavelsen ny føjer intet indholdsmæssigt til, nyliberalisme betyder blot en genoplivelse af gammelliberalismen. Det lyder ofte ikke særlig fint at sætte ny foran et ord, det lyder sådan lidt afledet, ikke den ægte vare: nyrig, nykristen, nyreligiøs,

Sören Tolsgaard

Neoliberalismens naturvidenskabelige gren er neodarwinismen, som på tilsvarende vis reducerer mennesket til en "nøgen abe", hvis motivation kun menes at komme fra dets trang til at tilfredsstille sine animalske behov, en trang som realiseres gennem magt over andre mennesker, primært gennem ejendomsret, politisk og økonomisk magt.

Marxismen er et forsøg på at imødegå denne tendens, men indfanges af sine egne begrænsninger, idet referencerammen fortsat reducerer menneskelivet til den materielle verden og handler om at tilfredsstile de materielle behov. Derfor er arbejderen idealet og lederskikkelserne smykker sig som arbejderhelte, mens arbejdspræstationen bliver det altoverskyggende middel og mål, som der propaganderes for.

Vi er nødt til at realisere et åndeligt liv, via kunst, videnskab og i sidste ende en holistisk orienteret filosofi eller religion, som rækker udover disse materiele begrænsninger og gør menneskelivets indhold til andet og mere end tilfredsstillelsen af de materielle behov. Mange er i høj grad modne til og indstillede på et åndeligt kvantespring, men tvinges i høj grad af de herskende magtstrukturer til at holde sig indenfor de afstukne rammer, ligesom mange lader sig forføre af åndelige tågehorn, som viser sig at være mindst ligeså fokuserede på personlig vinding, som de mere åbenlyse magtstræbere.

Omend vi i udstrakt grad har overvundet de materielle begrænsninger og i stigende grad er opmærksomme på, at det materielle forbrug er gået over gevind, så har vi vanskeligt ved at justere kursen, ikke mindst pga. det mentale arvegods som ligger i neoliberalismen og neodarwinismen. Vi bliver konstant bombarderet med advarsler om, at vi ender som "tabere", hvis ikke vi koncentrerer os om at deltage i konkurrencen.

Det er dog en falsk og frygtbaseret propaganda, som vi må overvinde for at bane vej for en ændret holdning. Det er tiltrængt, at der støttes op om initiativer, som befatter sig med helt andre værdier, og det sker faktisk mange steder, blot er disse aktiviteterer langtfra så opreklamerede, som de kommercielle tiltag, der gennemsyrer medieverdenen.

Nyliberalismen varer ikke evigt - den har implicit mål.

"En langsom, men dramatisk forandring i befolkningen er i gang, siger forskere fra det tyske institut for økonomisk forskning, DIW: Middelklasse skrumper uophørligt. Mulighederne for at gennembryde økonomiske og sociale barrierer bliver stadig færre - og uddannelse har ingen rigtig effekt, siger de."

...de indre mål er celebritykulturen, terapismen og selvudviklingskulten med tilbud til den enkelte om selvrealisering på markedets præmisser. og metoderne er udrubricering og store mængder ignorance.

Jeg kan sagtens sætte en politisk etiket på nyliberalismens resultat: Fascisme.

PS. Rune, Francis Fukuyama har slået både klassekampen, historien og nyliberalsimen ihjel - han kan vel snart kun bruges som eksempel på hvordan det går når man forkaster den dialektiske materialisme som metode.

Grethe Preisler

Nytårsønske:

Jeg ønsker for det nye år,
at alle ord tilbagefår
den uforvekslelige klang,
de åbenbart har haft engang.

Så fred blir fred, og ven blir ven,
og tillid tryg engang igen,
og alle ord hvergang de lyder
betyder just hvad de betyder. (Piet Hein)

Godt nytår Rune Lykkeberg.

John Christian Mogensen

Simon Olmo: "Er det ikke ligesom med kristendommen, ingen vil bekende sig til den, men de fleste lever efter dens værdier".

Det forholder sig modsat, der er rigtig mange der både bekender sig til liberalismen og til kristendommen. Men forsvindende få lever efter kristendommens værdier.

Det er forsvindende få, der synes fattigdom er en værdi, og det er næsten lige så forsvindende få der synes det er en værdi at afholde sig fra at dømme.

Og det er forsvindende få der kan følge Jesus i hans nonchalance med hensyn til arbejdet for udkommet: Se til himlens fugle og liljerne på marken, de arbejder ikke og spinder ikke, men hvor langt herligere er de ikke klædt end kong Salomon i al hans pragt!

Sören Tolsgaard

Jeg synes nu, at Simon Olmo har ret så langt, som at mange vel nok bekender sig til kristendommen, idet de er medlem af et kristent kirkesamfund, men betragter dette som noget privat, der ikke vedrører deres offentlige gøremål.

Her lever man i stigende grad efter den neoliberalistiske dagsorden, idet holdningen til diverse problemstillinger betragtes som rationel, fornuftig eller endog videnskabelig, og derfor ikke bør gøres til genstand for etiske eller moralske overvejelser. På det grundlag har neoliberalismen overtaget tilrettelæggelsen af næsten alle problemstillinger under det rationelt nødvendiges kølige menneskesyn, mens de kristne idealer fører en hensygnende tilværelse i en kirkelig niche, hvor man håber på syndsforladelse i en kommende verden.

Men de fleste ved jo godt, at Jesus Kristus havde ret, da han lovpriste fuglenes skønhed under den åbne himmel, ligesom de ved, at det er fejt, vi underlægger os en dagsorden, der dikteres af pengemagten og moralsk korrumperede politikere. Hvad Jesus ønskede var ikke, at lyset skal sættes under en skæppe, men at lyset skal skinne i denne verden.

Jesper Frimann Ljungberg

@Peter Hansen.

Jeg lever af at lave analyser. Du ved sådan Konsulent Firma style.
En ting som er meget vigtigt når man laver analyser, er hvilken virkelighed (paradigme) skal man analyserer inden for, hvad er grænserne, hvad kan man ikke ændre på.
Du kan sige at hvad er værdigrundlaget, hvilken religion, hvilken politisk overbevisning har dem man laver analysen for, og hvor meget har man lov til at rokke ved.
Hvor stor er deres barriere mod change, mod ny indlæring.

De bedste resultater får man enten ved at have helt frie hænder, eller en velbeskrevet ramme/værdigrundlag/kontekst/paradigme skal man lave analysen inden for.

Problemet her, i Danmark, er at højrefløjen har overtaget nogle af venstrefløjens kerne værdier. Velfærdsstaten, sociale sikkerhedsnet, grøn energi m.m.
Det i kombination med en kunstigt skabt økonomisk boble og en udrensning af de kloge hoveder, der eventuelt kunne sige en imod (Foghs opgør med smagsdommere og eksperter(du kan jo bare se her hvor meget folk generelt ikke kan li folk der har lidt omløb i pæren)) har fået hele VKO blokken til at virke reelle. Lige meget hvor meget de har fusket, snydt, bedraget og hyttet deres pengemænd.

Dette lille kunstgreb har gjort at de vælgere der normalt hører til centrum venstre, men hvis kulturelle værdier ligger mere op af DF og Venstre, nu sikkert kan stemme på disse.
Det man har gjort fra venstrefløjen er så at flytte til venstre (EL's fremgrang), mod midten (S) og mod arbejderne (SF).

Desværre fik hattedamerne og de gamle sure mænd i SF ødelagt muligheden for at ovenstående kunne holde VKO hvor de hører til, som opposition.

Der hvor man kan sige at regeringen har fejlet, er at de ikke har fået ansat nok kloge hoveder, nok eksperter, men i for høj grad brugt et, fra hvad man hører, mindre kreativt og out of the box thinking embedsværk. Det kombineret med at mange af de vælgere man går efter er de samme som VKO, så kommer tingene til at lyde meget ens.

Derfor mener jeg, at hele 'de er alle nyliberalister', kun gavner VKO.

// jesper

Nyliberalisme i ren form er socialliberalisme med en tilføjelse af bekymring for fremtidige generationer, som også skal nyde frihed, velfærd og arbejde. Derfor taler nyliberale om 2020 manglen på arbejdskraft istedet for nuværende arbejdsløshed.

Matthew Kalkmann har skrevet en bog om newliberalism. Her fra wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/New_liberalism

Her er hans hjemmeside hvis nogen skulle være interesseret :-)
http://www.new-liberalism.com/about.html

Frimann:"Problemet her, i Danmark, er at højrefløjen har overtaget nogle af venstrefløjens kerne værdier. Velfærdsstaten, sociale sikkerhedsnet, grøn energi m.m""

What? Næ,. problemet er at alle partier til højre fra Enhedslisten stort set har forladt disse værdier...

Frimann:"Jeg synes også at ‘man’ har lidt en mangel på forståelse for multinationale virksomhedder og globaliseringen"

Ja lad os får lidt mere forståelse for disse multinationale selskaber. Lad os sørge for at de betaler endnu mindre i skat og endnu mere er i stand til at blæse på¨klima og miljø. Lad os få gang i slaveriet igen.

Og lad os endelig bruge det her indholdstomme trylleord "globalisering" til undskyldning for ikke nyliberalismen, men for .VULGÆRliberalismen...

God artikel af Runeberg!! Vulgærliberalismen er blevet så "indlysende" bagved al magtudfoldelse at man blandt magtudøverne end ikke nedlader sig at diskutere præmisserne for denne vulgærliberalisme.
Og de notoriske fuldstændig indlysende problemer denne ideologi giver fortsætter og fortsætter, ligesom diskusionerne på denne side, som ikke flytter en pind.....

Hvad Thorningløgnerskens nytårstale klart vil vidne om!

Dette er tusindfold mere sikkert end økonomernes evige latterlige forudsigelser....

Jesper Frimann Ljungberg

@Leif Mikkelsen

Jamen så lad os da få EL til roret, de har jo alligevel tænkt sig, at det skal ske ved ikke demokratiske metoder.

»Det vil ske fysisk med generalstrejker og besættelser. Det er ikke noget, man kan stemme sig til. Men som udgangspunkt vil en revolution være ikke-voldelig«

Men vi kan jo i det mindste beholde vores egne tandbørster, ifølge Kathrine Toft Mikkelsen.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

@Leif Mikkelsen

"Ja lad os får lidt mere forståelse for disse multinationale selskaber. Lad os sørge for at de betaler endnu mindre i skat og endnu mere er i stand til at blæse på¨klima og miljø. Lad os få gang i slaveriet igen. "

Eh, det er ikke meget du bidrager med ud over floskler. Det er heller ikke meget du kender til eller forstår om multinationale selskaber.
Fakta er nemlig at de slet slet ikke er så multinationale, som folk gerne vil gøre dem til. De er generelt nationale, og følger de regler og love som gælder i det land de kommer fra.

Og jeg er da sikker på at med EL ved magten vil man være nødt til at indføre slave arbejde i Danmark.

// Jesper

John Vedsegaard

Problemet er vel at det man kalder "nyliberalisme" intet har med liberalisme at gøre, men kun er en bande gangstere der bruger medierne til at skaffe mere til sig selv.

Løsningen er en meget mere omfattende Socialisme, herunder offentlig konfiskation af de største formuer, nationalisering af al ejendom og den vej.

Jesper Frimann Ljungberg

@John Vedsegaard.

Hvor enig jeg er i dit første statement, er jeg uenig i det sidste.
Fakta er jo at vi allerede ejer de store formuer, at vi allerede ejer de det du vil nationalisere. Problemet er bare at vi ikke har kontrollen.

// Jesper

Har jeg misforstaaet det hele - eller er Rune Lykkebergs centrale pointe - en kritik af venstrefloejens manglende evne til at stille med et andet end et uklart defineret smaedeord?

John Mogensen for mig er 'neo' foran et politisk begreb et udtryk for at der er tale om en globaliseret markedsorienteret udgave af en tidligere mere national foreteelse.

Da marxisme altid har set verden i sammenhængende termer er det ikke nødvendigt at anvende begrebet neo-marxisme.

Liberalisme var engang at man var imod staten, at enhver var sin egen lykkes smed, og at folk måtte klare sig selv, også erhvervslivet, hvis det gik galt.

Nyliberalismen, de neoliberale ser staten som et instrument til gennemførelse af deres politik. Nyliberalismens ideologi er markedsgørelsen af alt, og jeg mener alt.

Hvorfor har man ellers lavet gymnasierne om til selvejende virksomheder, som skal tiltrække så mange elever som muligt? Hvorfor vil man udlicitere alt, lige fra rengøringen på sygehusene over undervisningen på sprogskolerne til kommunernes vejservice? Markedet er, ifølge de neoliberale svaret på alt. Det civile samfund og staten skal nedlægges og markedet skal styre alt - mener de neoliberale. Undtagen måske en lille stat med politi, forsvar og domstole, hvor folk som er kommet til skade i arbejds-ulykker selv må lægge sag an mod firmaer mv.

Og der går altså en lige line fra Ronald Reagan og Margaret Thatcher over Schröder's Hartz IV reformer i 1990erne til den danske nyliberalisme i dag; opgøret med fagbevægelsen ikke mindst. Reagan og Thatcher tog opgøret med arbejderbevægelsen og arbejderklassen i 1980erne i USA og England. Thatcher især, da hun stort set privatiserede alt, især jernbaner, energi-selskaber, mv. Og det betød at busserne og togene ikke kørte, energi-priserne steg og steg mv. Men eliten, især finanseliten i USA og England tjente en masse penge på den tid.

Hartz IV reformerne i Tyskland i 1990erne er også udtryk for en neoliberal tankegang, ned med lønnen, op med profitten. Desværre er den tyske økonomi i krise (den svenske er også i krise) nu, fordi ingen i Tyskland mere har råd til at købe de tyske produkter. Tyskerne kan måske overleve 2-3 år mere ved at eksportere varer, men så er det også slut, thi ingen vil da have råd til mere at købe deres produkter som biler og vaskemaskiner f.eks.

Pointen er denne:
Nyliberalismen og de neoliberale har indtaget byrokratiets - og byrokraternes plads. I stats-apparatet mener jeg. Og herfra spreder de deres nyliberale budskaber om at det skal betale sig at arbejde mv. Bakket af deres såkaldte videnskabelige undersøgelser, som på magisk vis fremtryller 40.000 arbejdspladser - når arbejdsudbuddet øges med 40.000 mennesker...

Hvis nu den grimme liberalisme er så slem, så virker det sgu da en klende underligt, at mennesker verden over ikke har forkastet den for alng tid siden.

Kunne det tænkes at flertallet gerne vil liberalisme i en eller form ???

Greed is good GG

Der er ingen ideologi der kan udføres i ren form, slet ikke Gordon Gekko's :-p
Så hvilken form af liberalismen fungere ?

Til Bo

Mit umiddelbare bud er et sted imellem den amerikanske og den danske

Liberalismen har en ganske særlig måde at fungere på: den afviser at løse, der for os andre står som afgørende problemer for et samfund.

Jesper Frimann Ljungberg

Måske skulle nogle af de folk der mener at Liberalisme er Fascisme light læse lidt her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism

Bare fordi folk som Fogh, Kuglestøderen, Hjorten med flere har glemt, hvad liberalismen oprindelig stod for, betyder det ikke at alle andre har.

Men igen skal man forstå begrebet i den tid det blev skabt.

// Jesper

Eller også, Jesper Frimann, skal man bare læse Domenico Losurdo og fået overblik over de modestrømninger, libelistiske 'tænkere' og praktikere i tidens løb er gået på for at forsvare den rige mands ret overfor den fattige.

Faktisk var det sådan at de tidlige nedskrevne tanker som kan minde om liberalisme kom fra filosoffer der tænkte tanker om at frigøre de "almindelige" mennesker fra ufrihed.
Mener det var en Bentham der havde John Stuart Mill som elev.

Sorry, skal nok finde links på andet tidspunkt, men er underdrejet af influenza

Nyliberalismen findes ikke, andet end som tankespind hos venstreorienterede!

Dybt besynderligt fænomen.

Næste gang skriver Lykkeberg en kronik om Den Store Bastian, som ingen moderne politikere vil vedkende sig; og det er netop derfor den er så farlig!

Halli hallo for en omgang logisk kortslutning der præsteres i denne kronik.

Jesper, neoliberalisme har som jeg skriver ovenfor ingen tilknytning til nationen eller staten og derfor har den heller ikke forpligtigelser overfor borgere der ender i fattigdom qua DWI's undersøgelse 12:33. og Liberal Alliances erklærede politik overfor folk på overførselsindkomst.

Tilstanden, også kaldet totredjedelssamfundet, vil kræve en ordenshåndhævelse overfor fattige og fagforeningsprotester som, bl.a. under henvisning til terrolovgivningen, vil udvikle sig til politistatslignende/ (neo)fascistiske tilstande.

Alt under hensyn til den økonomiske udvikling - Når krybben er ved at være tom, æder herremands heste først.

Et af de helt store problemer ved liberalismen, er dens frihedsbegreb. Intet menneske, med normale moralbegreber, ønsker ufrihed, hverken for selv eller andre, og derfor er der intet særligt hverken originalt eller oprindeligt liberalt ved at tale om frihed. Især ikke set i lyset af, at den liberale frihed indebærer friheden til udnyttelse af markedskræfterne mod andre mennesker, dyr, miljø, natur osv. i konkurrencens hellige navn.

Frihedsbegrebet i den liberale tanke er med andre ord forkert placeret. Markedskræfternes natur er af lavere karakter og bør reguleres af en sund retsstat. Ellers bliver de destruktive. Det er der efterhånden forfærdende mange eksempler på.

Det frie marked er derfor en illusion, og et politisk forsvar for det opportunisme. Kapitalismen både elsker og frygter det frie marked; elsker det, når konkurrenter besejres, men frygter selv at blive besejret. Det ene øjeblik roses de frie markedskræfter, det næste øjeblik kaldes på en større retfærdighed til angreb mod monopol-og karteldannelser, fagforeningstyranniet og medarbejderkrav.

Derfor er liberalismen også afhængig af en statsmagt, der regulerer markedet og erhvervslivet, blot til fordel for kapitalismen. Og dermed er selvmodsigelsen i frihedsbegrebet fuldstændig og åbenlys.

En anden vinkel på den neoliberale stats manglende modstandskraft overfor fattiggørelse af staten:

Merkel har mistet troen på den europæiske velfærdsstat
http://www.information.dk/321055

Nå - Liberalismen har sejret af helvede til?

Denne artikel af Rune Lykkeberg er bestemt ikke første at Informationens læsere får fortalt at "nyliberalismen" har domineret siden 1970'erne.

Og hvad er så Nyliberalisme? Her henvises bla. til den britisk sociolog Nikolas Rose, der definerer nyliberalisme som at sætte "markedsstyring i stedet for bureaukratisk styring" og erstatte "gamle autoriteter med markedet".

Men passer det nu også? Hvad er der i virkeligheden sket?

1) I 1982 havde Danmark cirka 9.000 love - siden da er der kommet over 65.000 nye love til - hvad der årligt svarer til fire kilometer papir af lovtekst. (http://www.ugebreveta4.dk/2012/201233/Fredag/Regler_og_cirkulaerer_vokse...)

2) Skattetrykket var i 1970'erne på 40% af BNP i Danmark - det ligger nu på over 50% (http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/510.html)

3) Antallet af offentlige ansatte er tre-doblet fra i 1970'erne og mens der i 1970'erne var fem privat-ansatte til at betale for hver offentlig ansat, så er der i dag kun lidt over to (http://www.da.dk/bilag/Arbejdsmarkedsrapport%202011_Sammenfatning.pdf)

For lige at sammenfatte: I de sidste tre årtier har Danmark fået mere bureaukrati, højere skat og meget, meget mere stat. Det er ikke liberalisme, hverken ny eller gammel. Det er socialisme i den reneste forstand at fællesskabet sættes frem for individet og frivillige aftaler (markedet).

Mens Danmark nok er det værste eksempel, så er der tale om en gennemgående tendens for resten af den vestlige verden.

At kalde de sidste tre årtier for en "liberalistisk" periode er intet mindre end det rene vrøvl. Men det forhindrer desværre ikke vrøvlet i at blive gentaget - igen og igen.

Jeg har tidligere haft en lille smule respekt for Rune Lykkeberg. Nogen har - måske med rette - kaldt ham for den sidste venstreorienterede interlektuelle i Danmark.

Men med det her vås - og vås er det pæne ord - for det grimme ville være historieforfalskning - må man som borgerlig i Danmark endegyldigt konkluderer at der ikke findes en tænkende rød blok i Danmark.

...Men privatiseringer, udliciteringer og udflytninger af arbejdspladser, har været markant de sidste 30 år.

Jesper Frimann Ljungberg

@Peter Hansen.
Jeg er nok lige umiddelbart lige så lidt tilbøjelig til at lade Domenico Losurdo, en marxistisk filosof, diktere mit syn på liberalisme, som jeg ville f.eks. Karl Rove.. ok Karl Rove er nok lidt mere ekstrem :)

// Jesper

Hvad stiller Lise Lotte, Niels, Karsten og alle de andre op med sandheden sort på hvidt som præsenteret af J.Pedersen et par indlæg længere oppe?

Hvilke kunstgreb vil I gøre for at bilde jer selv ind at Danmark er blevet mere 'nyliberalistisk' når nu det er helt tydeligt at bureakratiet og skatten er eksploderet siden 80erne?

Det simple faktum, Erik Hamre, at liberalisme intet har imod stat, den skal bare bruges til at kontrollere og styre de ikke-besiddende klasser.
Hvad der ikke i tidens løb er gået af ressourcer til at opretholde slaveriet, tvinge de besiddelsesløse til at knokle i arbejdshusene m.m. - men da det jo samtidig har været arbejdskraften selv, der finansierede sin egen undertrykkelse, gjorde det ikke så meget.

Jamen, det er forfatteren der citerer en Britisk sociolog for at nyliberalisme er mindre bureakrati og mere marked og det er simpelthen den modsatte udvikling vi har set de seneste 20 år.

Det er ganske enkelt forkert.

Udtrykket der ledes efter er snarere 'crony-capitalism': http://en.wikipedia.org/wiki/Crony_capitalism.

Den såkaldte 'Tredje vej' med sammenblanding af statslige interesser og virksomheder er det socialdemokrater der står bag i form af Tony Blair og de såkaldte Neo-Cons, hvor sidstnævnte traditionelt har været venstreorienterede (i Amerikansk perspektiv).

Ja, Erik Hamre, den tredje vej lyder af den blandingsøkonomi, de skandinaviske lande har været så heldige med; men desværre har den jo taget de værre sider fra begge økonomier, frem for det bedste (som i gamle dage). Den danske forsagelse af vores egen baggrund til fordel for et angelsaksisk verdensbillede er et stort mysterium.

Det bliver grimt .. det her. Og er det allerede nu.
Problemet er hvad og hvem skal man skyde på. Vi er squ lidt fucked-up uanset hvad omfanget af krisen bliver. Regeringen har intet at stå imod med og intet reel bud på denne krise. Alle løfter er pist væk. SF's nye formand er tavs som graven. Virker som om alle politikere kigger ned i et sort hul - som vi dødelige ikke er blevet indviet i - og bliver fyldt med løgne, som ikke engang virker overbevisende mere.

Jeg er enig med Jesper i at man ikke kan putte det her ned i en betegnelse - med mindre Nyliberalisme dækker hovedløs kontrol og forældede styringsredskaber som bare viser sine mangler konstant.

Man klamrer sig til dag-til-dag prognoser om at hussalget er steget i USA, og derfor er krisen snart ovre og jeg ved ikke hvad.

Alle kan jo se at den store tunge pil, med små udsving, peger nedad og nedad.

Et reelt bud fra HTS ville være, at de har mistet kontrollen i DK, EU og reelt også USA - og der må indkaldes til et andet slags krisemøde i EU - hvor alle de gamle floskler omkring: En irreversible Euro, en ECB Bank uden bund og istand til uendelig udpumpning af Euros til et finanssystem der har spillet fallit. - bliver taget af bordet.

Vi er nødt til at overveje muligheden af en kontrolleret kollektivt forbrugsnedgang - over hele linien.

Løsningen er nødt til at komme i et nyt favntag mellem befolkningerne og politikerne - at tingene skal løses i overensstemmelse med nogle demokratiske spilleregler om retfærdig beskyttelse af de svageste ( og glemme de tossede eksempler med dovne Åge og Snylte Marie)

Alle nationaløkonomiske edb-systemer burde melde "systemfejl" og "Unexpected errors and Conditions"

Har søgt information omkring Neoliberalisme og læst følgende:

http://www.leksikon.org/art.php?n=1843

Man får jo ligefrem angstanfald af at læse det. Kan nogen kommentere på om www.leksikon.org er nogenlunde objektiv kilde?

Sider