Nyhed
Læsetid: 6 min.

Du kan kende den på smilet

Nyliberalisme er den anonyme magtteknologi, som iscenesætter sig selv med positive vendinger om vækst, innovation, kreativitet. Og vi indordner os alle, for ellers ... ja, ellers hvad?
Der går en lige linje fra Ronald Reagan og Margaret Thatcher i 1980’erne til Nyrup--regeringens reformer i 1990’erne og siden Hartz IV-reformerne i Tyskland. Det er i den periode, at den nyliberale tænkning bliver mainstream, siger David Budtz Pedersen.

Der går en lige linje fra Ronald Reagan og Margaret Thatcher i 1980’erne til Nyrup--regeringens reformer i 1990’erne og siden Hartz IV-reformerne i Tyskland. Det er i den periode, at den nyliberale tænkning bliver mainstream, siger David Budtz Pedersen.

Thomas Sjørup

Moderne Tider
2. marts 2013

Det er den magtform, der møder dig med et bredt smil og lover levering ved kasse ét, hvis blot du selv leverer først. Det er den magtform, der får you can do it til at lyde som en trussel. Den går under navnet nyliberalisme, og den er blevet så mægtig, at ingen kritik rigtig bider på. Det forklarer politologen Henrik Bang blandt andet med, at folk endnu ikke har omstillet sig – fik du den? – til den nye verden og stadig retter deres kritik mod de gamle magtformer, mens de nyliberale former for tvang praktiseres uantastet.

»Folk har ikke beredskab til at håndtere en magt, der ikke er direkte voldelig, men i stedet møder dig med et smil. Så overvejer folk ikke, hvad det smil dækker over,« siger Henrik Bang, der mener, at »det mest uhyggelige ved den nyliberale senmodernitet« er fraværet af kritik.

»Der findes naturligvis kritiske røster, men de retter sig mod kapitalisme i traditionel forstand og mod magtmisbrug og manipulation, og yderst sjældent mod denne positive, smilende, faciliterende, kompetenceudviklende magt, som vi alle bliver mødt med hele tiden. Og som pisker os til bidrage til vækst, vækst, vækst; performer du ikke, så er det ud,« siger Henrik Bang.

Det er netop kravet om, at hvert enkelt individ skal »internalisere« markedets logikker, som gør nyliberalismen effektiv og altomfattende, siger Gabriele Michalitsch, politisk økonom ved Wiens universitet. 16. marts skal hun tale i København under overskriften Power and Truth: Forming Neoliberal Subjects ved TransformDenmarks konference Alternatives to Growth.

»De nyliberale strategier om at udbrede markedsprincippet til alle dele af samfundet har ført til en stigende varegørelse, konkurrence og profitorientering, som grundlæggende har forvandlet velfærdsstatens omfordelingsmønstre,« siger Gabriele Michalitsch til Information.

Ind i staten

David Budtz Pedersen, ph.d. og medleder af Humanomics Research Programme ved Aarhus Universitet, kalder nyliberalismen »et tværgående idekompleks, med ét grundtræk: Vi skal handle i stedet for at snakke; og det, vi skal handle efter, er det, der skaber mest vækst og konkurrence – ligegyldigt hvordan.«

»Det klassiske liberalistiske projekt, minimalstaten, bygger på en modstand mod at staten trænger ind på privatlivet,« siger David Budtz Pedersen. »Denne spænding mellem privat og offentlig er nyliberalismen ikke interesseret i. Den vil ind i staten og reformere den indefra – nyliberalisme er en hybrid mellem liberalismen og den stærke stat. Ove Kaj Pedersen siger i sin bog Konkurrencestaten, at nok er staten blevet markedsgjort, men markedet er også blevet statsliggjort. Dermed får staten en stadigt mere aktivistisk rolle, der accelereres af globaliseringen, hvor staten må alliere sig med erhvervslivet.«

Nyliberalismens tilblivelseshistorie kan man ifølge David Budtz Pedersen fortælle gennem tre begivenheder eller globale forskydninger.

»Der sker noget afgørende i liberalistisk tænkning efter Anden Verdenskrig og starten af Den Kolde Krig. En række prominente amerikanske økonomer går i brechen for det frie marked med stor voldsomhed og som en del af kampen mod kommunismens planøkonomiske model. Næste bølge kan man knytte til oliekrisen i starten af 1970’erne og den spare- og effektiviseringslogik, der fulgte fra 80’erne og frem – i Danmark f.eks. med 1983-reformprogrammerne. Her tager det, man senere kommer til at kalde nyliberalisme, form: privatiseringer, brug af konkurrenceudsættelse og markedsprincipper inden for staten osv.,« siger David Budtz Pedersen.

Logikkerne fra 1980’ernes skrappe økonomiske kost bliver sidenhen omsat i New Public Management som den dominerende ledelses- og styringsmetode, der bliver implementeret i den offentlige sektor, siger David Budtz Pedersen.

»Det er her, nyliberalismen bliver mainstream. I den forstand er der en lige linje mellem Reagan og Thatcher, Schröders Hartz IV-reformer i Tyskland og Nyrup-regeringens reformer i 1990’erne. Her vinder ideen om, at staten er blevet for ineffektiv og for dyr og velfærdssamfundet for tungt, og den ide rækker langt ind i Socialdemokraternes rækker, der i praksis helt opgiver ideen om, at der kunne findes alternative samfundsmodeller.«

Resultatet lever vi under i dag, hvor konkurrenceevne og produktivitet er blevet det bærende samfundsprincip, siger David Budtz:

»Hvordan kan vi skabe et fængselssystem, der er hurtigt og billigt, et uddannelsessystem, der producerer kandidater til arbejdsmarkedet, et hospitalsvæsen, der hurtigt bringer patienterne tilbage i arbejde. Det hænder, at de logikker støder sammen med en politisk insisteren på nogle andre parametre, men det er sjældent.«

Tabt bag en vogn

Også Henrik Bang peger på fraværet af alternative samfundsopfattelser:

»Der er sket et skred i måden at opfatte politik på, interessekampe og magtkampe mellem arbejdere og kapital, mellem mænd og kvinder, de grundlæggende kampe er ’opløst’ – selvom modsætningsforholdene jo reelt består – og i stedet er trådt en tilstand af afideologiserede krav om omstillingsparathed og selvstyring. Logikken er, at hvis man stritter imod, må det være, fordi man er tabt bag en vogn,« siger Henrik Bang. Han mener, at den klassiske liberalismes frihedsidealer og magtkritik er blevet erstattet af nyliberalismens »positive styring«.

»Man benytter sig af andre instrumenter end den synlige eller voldelige tvang: incitamentsstrukturer og andre fine ord, som dybest set handler om at gøre os alle sammen en smule angste. For ikke at leve op til dette med at klare os godt, tabe os, uddanne os rigtigt. Truslen om fiasko bliver gennemgribende for alle aspekter af livet, for hele vores måde at tænke og agere på. Hvis jeg ikke lever efter normen om vækst og konkurrence, hvis jeg ikke underkaster mig, bliver det ikke muligt at leve et godt liv,« siger Henrik Bang.

Nyliberalisme er ifølge David Budtz kendetegnet ved sin påberåbelse af neutral rationalitet og et tilsvarende syn på staten som hverken god eller ond, men alene et instrument. På den måde adskiller den sig fra klassiske politiske ideologier:

»Man kunne kalde det økonomisme, en reduktion af samfundslivet til ren økonomi. Da der ikke længere er reel kappestrid mellem kommunisme og liberalisme, vokser der en konsensus frem om økonomi som noget, man rationelt kan styre samfundet gennem uden at skænke samfundets moralske habitus, menneskets dannelse eller de sociale relationer en nævneværdig tanke,« siger David Budtz Pedersen.

Gabriele Michalitsch kalder nyliberalismen en »kontrarevolution mod den keynesianske velfærdsstat«.

»Klassisk liberalisme formulerede borgerskabets målsætninger om frigørelse fra absolutisme, fra den feudale orden, og var afgørende for udviklingen af demokrati i Vesten. Nyliberale som Friedrich Hayek er skeptiske over for ’flertallets tyranni’, og nyliberalisme rummer stærke antidemokratiske tendenser,« siger Gabriele Michalitsch.

Sociale relationer

I stedet for liberalismen og marxismens demokratiske og frigørende projekter – formuleret ud fra hver sit klassestandpunkt – er trådt en voldsom, opsplittende kraft, mener Gabriele Michalitsch.

»Nyliberalisme er ikke kun en politisk kamp om relationen mellem staten og økonomien, den er også en kraft, der rækker ud efter vore tanker og følelser og i sidste ende søger at definere, hvem vi er. Selvskabelse, selvansvar, konkurrence, entreprenørskab og konstant aktivitet – det er blevet centrale komponenter i skabelsen af det nye menneske,« siger Gabriele Michalitsch.

Også David Budtz Pedersen peger på, at nyliberalismen griber direkte ind i det enkelte menneskes selvforståelse og måder at forholde sig til andre på:

»Mange betragter sig selv som små virksomheder, der skal brande sig selv i sit netværk – man er hele tiden på jagt efter kapital, og kapital kan være meget andet end penge. Der foregår en kapitalisering af sociale bånd mellem mennesker. Hvilke venner man har, og hvor mange bliver en del af selvfremstillingen over for potentielle kunder. Netværket er netop et tegn på nyliberalismen: Vi skal skaffe os udbytterige relationer.«

David Budtz Pedersen mener imidlertid ikke, at man bare skal afskrive denne udvikling som »forfald«.

»Et land som Danmark, der ikke har særligt mange råstoffer, kan blive nødt til at leve af sine relationer til omverdenen. Men når økonomisk tænkning trænger ind på områder i statsapparatet eller i de sociale relationer, risikerer vi at tabe samfundets langsigtede demokratiske udvikling af syne.«

Den postdemokratiske tilstand

Henrik Bang mener, at senmodernitetens nyliberale paradigme fører samfundet væk fra »demokrati i gammeldags forstand, med en offentlighed af fri og lige samtale, varetagelse af alles interesser. Nu handler det om ledelse – ledelse, der kan performe og facilitere omstilling.«

Hvad den udvikling fører frem mod, vil Henrik Bang ikke spå om, men han er langtfra sikker på, at det bliver behageligt: »Vi har aldrig levet i en mere spændende tid, men den er også ekstremt farlig.«

Gabriele Michalitsch mener, at den aktuelle økonomiske krise har forstærket nyliberalismens »autoritære, repressive træk«, og at resultatet bliver »voksende frustration og ligegyldighed over for demokrati«.

David Budtz Pedersen fremhæver et andet træk ved nyliberalismen, som adskiller den fra det 20. århundredes ideologier:

»Den er ikke mobiliserende som politisk program. Tværtimod er den anonym og afpolitiserende. Nyliberalisme er en form reduktionisme, der producerer et endimensionelt samfund. Det kan føre til en postdemokratisk tilstand, som vi ikke endnu kender konsekvenserne af.«

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Holger Nielsen

Konkurrencestaten gennemsyrer rød-blå logik. Det er ren teknik, påstår de.

Henning Pedersen, Daniel Mikkelsen, Bill Atkins, Torben Nielsen, Christopher Clark, morten Hansen, Anders Reinholdt, Jeppe Juul, Janus Agerbo, Brian Pietersen, Rasmus Kongshøj, Dennis Berg, Elisabeth Andersen, Peter Ole Kvint, Per Torbensen, Torben Kjeldsen, Mikkel Nielsen, Claus Oreskov, n n, Jan S. Larsen, Morten Lind, Karsten Aaen, Henrik Rude Hvid, Lene Christensen, Steffen Gliese, Janus Bæksted Jensen, lars abildgaard og Alan Strandbygaard anbefalede denne kommentar
Esben Maaløe

Her må en anbefaling af Adam Curtis' BBC Dokumentar: The Trap være på sin plads.

http://uhdanmark.dk/videoer/adam-curtis-the-trap/

Peter Nielsen, morten Hansen, Jeppe Juul, ronni larsen, Søren Johannesen, Mona Jensen, Janus Agerbo, Rasmus Kongshøj, Pia Nielsen, Dana Hansen, Karsten Aaen, Gry Wagner, Dan Johannesson og Janus Bæksted Jensen anbefalede denne kommentar
Christian Larsen

Kan man så genkende maksimalstatstilhængerne og statisterne på deres kroniske depressive livssyn og apati?

Janus Bæksted Jensen

Tak! Det er lidt af en befrielse at få sat ord på!

Ja, det er jo næsten som en parallel virkelighed, der langsom prøver at insinuere sig som "det normale"...

Eva Bertram, Ulf Lindow, Henning Pedersen, Merete Jung-Jensen, Vivi Rindom, Torben Nielsen, Parvaneh Ghorbani, Peter Nielsen, morten Hansen, Anders Reinholdt, Jeppe Juul, Søren Johannesen, Mona Jensen, Brian Pietersen, Rasmus Kongshøj, Dennis Berg, Elisabeth Andersen, Niels Engelsted, Per Torbensen, Lykke Johansen, Mikkel Nielsen, Torben K L Jensen, Claus Oreskov, n n, Morten Lind, Gry Wagner og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Nu har jeg med egne oejne set megen noed og elendighed i baade liberale lande som USA og UK - og i socialistiske som Egypten og Uganda.

At haevde, at der gaar en lige line fra Reagan og Thatcher til Poul Nyrup Rasmussen, med hensyn til tankegods og konkret politik, synes jeg godt nok er en haan mod manden og den socialdemokratiske/nordiske velfaerdsstat - men det er da endnu mere haanligt overfor de mennesker der sover i parkerne indhyllet i plastposer i Californien, paa gaderne i London, der gennemroder affaldsbjerge i Egypten eller maa se deres boern doe af malaria i Uganda. Det kan den tynde suppe af socialvidenskabelige begreber ikke daekke over.

John Vedsegaard, Annika Tiin Nielsen, Marianne Rasmussen, Lars Villumsen, Jesper Frimann Ljungberg, Thomas Krogh og Henrik Rude Hvid anbefalede denne kommentar
Leif Højgaard

Sikke en gang retorisk biksemad ... velbekomme

Dan Johannesson

Fantastisk artikel. Håber alle deler og anbefaler. Her har vi sort på vidt hvad vi tidligere 'konspirationstosser', desperat har forsøgt at synliggøre nonstop siden 2001. Et folkeligt, globalt bedrag m. en destination: Det gennemcentraliserede uniforme fascistiske forbrugssamfund, den globale totalstat.

Efter denne artikel, bør ingen om ti år kunne sige, at de ikke så det komme. Det er her allerede, og resten fængslet er under hadtig konstruktion. Senest m. den landsskadelige lov, m. det perverterede doubblethink navn 'offentligheds' loven.

Vi er nødt til snart, helt bogstavligt, at overtage, dette land og vores demokrati, hvis vi ønsker at beholde det. Tiden løber ud.

Eva Bertram, Carsten Mortensen, John Liebach, Jens Kofoed, Henning Pedersen, Merete Jung-Jensen, Paul Peter Porges, lone bording, Torben Nielsen, Peter Nielsen, morten Hansen, Anders Reinholdt, Niels-Holger Nielsen, Heinrich R. Jørgensen, Jeppe Juul, kim jensen, Rune Lund, randi christiansen, Søren Johannesen, Janus Agerbo, Dennis Berg, Michael Madsen, Per Torbensen, Holger Madsen, Ebbe Pedersen, Pia Nielsen, Martin Hansen , n n, Jan S. Larsen, Morten Lind, Lykke Johansen, Steffen Gliese og Stig Bøg anbefalede denne kommentar
Henrik Jensen

Min umiddelbare reaktion er, at nyliberalisme her rodes sammen med det fænomen, vi i Danmark kalder DJØFicering. Processsen findes også i andre dele af Europa; men jeg er ikke stødt ind i noget engelsk, tysk eller spansk ord, som er helt så rammende.

Når Gabriele Michalitsch f.eks. taler om styringsmetoder, så er de jo ikke bare knyttet til den neo-liberale værktøjskasse; men til Juristernes, Scient. Polernes og Økonomernes institutionelle livssyn.

Eva Bertram, Morten Blaabjerg, Annika Tiin Nielsen, Erik Hayek, Daniel Mikkelsen, Torben Nielsen, Søren List, Anders Reinholdt, Heinrich R. Jørgensen, Nic Pedersen, Janus Agerbo, Elisabeth Andersen, Lise Lotte Rahbek, Dana Hansen og Ulf Timmermann anbefalede denne kommentar
John Fredsted

Den her eksistensform fortjener i det store og hele at udslette sig selv. Det eneste, jeg sørger over, er, at de få brøkdele af livet - og det være sig mennesker såvel som dyr - der er nænsomme væsener, tages med i faldet. Og så finder jeg det trist, at man (jo sikkert) ikke engang kan se frem til på den anden side af døden at kunne kigge tilbage og sige: så fik jeg det - deltagelsen i den aggressive byld, kaldet Livet, på tredje klippestykket i omløb om Solen - endelig overstået.

Simon Olmo Larsen, Carsten Mortensen, Lone Trunte, lone bording, Heinrich R. Jørgensen, Søren Johannesen og Stig Bøg anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Tak for afsløringen af ondskaben i vor midte - som vi desværre ikke som i eventyrene kan regne med at komme af med.
Nyliberalismen er, hvad man får, når mennesket gør sig til Gud.

Lone Trunte, Merete Jung-Jensen, lone bording, Torben Nielsen, Søren List, Anders Reinholdt, Simon Hansen, Søren Johannesen, Rasmus Kongshøj, Gry Wagner, n n, Lykke Johansen, johnny volke og Dan Johannesson anbefalede denne kommentar
Dan Johannesson

@Peter Hansen, og er det ikke pudsigt, nu du taler om de højere magter, at satanisme og neoliberalisme har så mange fællestræk? Fokuset på individdets egoisme, tilfredsstillelse af egne egoistiske ambitioner, på bekostning af andre osv. Det er faktisk temmelig beskæmmende, ikke? :)

Torben Nielsen, Anders Reinholdt, Simon Hansen, Jeppe Juul, randi christiansen, Rasmus Kongshøj, Dennis Berg, Elisabeth Andersen, Mikkel Nielsen, n n, Jesper Wendt, Lykke Johansen, Steffen Gliese og Stig Bøg anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Konen i muddergrøften, Dan Johannesson er historien om den liberale mentalitet. Og i bibelsk forstand er to historier centrale: bespisningen i ørkenen og uddrivelsen af kræmmerne.

Carsten Mortensen, Torben Nielsen, Anders Reinholdt, Jeppe Juul, Rune Lund, Rasmus Kongshøj, Henrik Rude Hvid, n n, Dan Johannesson og Lykke Johansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Der er iøvrigt intet "ny" over denne liberalisme, det har altid været den ideologiske tanke at beskytte dem, der besidder, imod de besiddelsesløse. Det har også altid været i orden at indføre generel lovgivning, der overkører den enkeltes standpunkt - det bedste eksempel er de enorme ressourcer, der i offentligt regi blev sat ind på at sikre Sydstaternes slavehold; selvom den enkelte slaveejer kunne have mere humanistiske principper, blev de ikke tilladt ham.

Carsten Mortensen, Torben Nielsen, Anders Reinholdt, Heinrich R. Jørgensen, Rasmus Kongshøj, Lykke Johansen, Gry Wagner, Morten Lind og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Den mere og mere naive og smalsporede tankegang, der ligger bag, er også skræmmende: hvis virksomhederne flytter, lader det til, at man tror, at befolkningen vil sætte sig hen i et hjørne og gå til grunde! Der vendes op og ned på magtforhold og samfundets objektive interesse.

Annika Tiin Nielsen, lone bording, Torben Nielsen, Søren List, Peter Nielsen, Anders Reinholdt, Anders Krog, Niels-Holger Nielsen, Heinrich R. Jørgensen, Mona Jensen, Janus Agerbo, Rasmus Kongshøj, Dennis Berg, Lykke Johansen, Gry Wagner, Morten Lind og Michael Madsen anbefalede denne kommentar

@christian larsen
det kroniske kommer sig af at tilstanden med nyliberalisme, opmåling af alt i pengeværdi og egocentrering, nu har været i omkring 30 år i vort samfund og at enden på det ser ud til at være langt forude....

@henrik brøndum
det er vel ikke ensbetydende med at alt er åh så godt i Danmark??? for alle???

peter fonnesbech

Interessant artikel og ordvalg.

" Et afvæbnende smil og lidt smart i en fart, så er den der. "

Spørgmålet er så, hvornår denne mentalitet møder muren.

Carsten Mortensen, Michael Kongstad Nielsen, Torben Nielsen, Peter Nielsen, Rasmus Kongshøj, Lars Dahl, Lykke Johansen, Henrik Rude Hvid, n n og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Kan man, Peter Fonnesbech, regne med, den rammer muren, når den i bund og grund går ud på at springe over, hvor gærdet er lavest?

Paul Peter Porges, Torben Nielsen, Lars Dahl og odd bjertnes anbefalede denne kommentar

Frihed, udemærker sig ved ikke at eksistere.

Vi er alle bundet af fysiske, såvel som psykiske rammer, så det kan kun blive en illusion.

Torben Nielsen, Anders Krog, Mona Jensen, Dennis Berg, Mikkel Nielsen, Claus Oreskov og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Torleif Hansen

Som artiklens forfatter også påpeger er der endnu ikke formuleret et bæredygtigt alternativ til den såkaldte ny-liberalisme. Sålænge det står alene sker der ingen ændringer, og det er måske også helt iorden. Der er intet ondt eller forkert i ny-liberalismen - den er faktisk folkevalgt.

Første gang jeg ser en definition :
David Budtz : ...."nyliberalisme er en hybrid mellem liberalismen og den stærke stat."
, og han fortsætter med at give den et andet navn :
David Budtz : " Man kunne kalde det økonomisme, en reduktion af samfundslivet til ren økonomi."

Henrik Bang. : " at den klassiske liberalismes frihedsidealer og magtkritik er blevet erstattet af nyliberalismens »positive styring«."
,hvoraf følger, Nyliberalisme / økonomisme slet ikke er liberalt, men økonomstyret statstyranni.

Som jeg har argumenteret for utallige gange.
Husk det næste gang, du siger neoliberalist med et arrigt tonefald.

randi christiansen, Morten Blaabjerg, Erik Hayek, Anders Reinholdt, Heinrich R. Jørgensen, kim jensen, Janus Agerbo og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

I grunden skal de nyliberalister der er gået for langt være glad for at det menneskesyn, som blandt andet Rosseau og den Franske Revolution og senere igen Grundtvig og den danske Grundlov, stadig er eksisterende.

Kan hænde at et menneskesyn der ikke er præget af dette, i højere grad vil have foretrukket håndafhugning af fremfor fængsel til økonomisk kreative borgere.

Det koster at have et reguleret velfærdssamfund

Torleif : "Sålænge det står alene sker der ingen ændringer,"
Luk øjnene op. Der er alternativer.

Morten Blaabjerg, Anders Reinholdt, Anders Krog, kim jensen, randi christiansen, Rasmus Kongshøj, Jacob Knudsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Henrik Rude Hvid

For ikke at glemme, det nye sprog Nyliberalismen, eller New Public Management indfører ala:
"Forandringsparat og proaktiv iværksætter søger nye udfordringer. Jeg er en selvkørende blæksprutte, der holder af teamwork og selvstændige arbejdsopgaver."

The sky is the limit, når cirkushesten skal sælge sig selv i konkurrenceevnens navn!

Carsten Mortensen, Paul Peter Porges, Anders Krog, Mona Jensen, Janus Agerbo, Rasmus Kongshøj, Elisabeth Andersen, Lise Lotte Rahbek, Ebbe Pedersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Peter Hansen : " Nyliberalismen er, hvad man får, når mennesket gør sig til Gud"
Nej, nej. Mennesket er gud. Men de fleste evner ikke at være det og holder sig til ham den anden og paven.
Tænkemåden er næring til den stærke økonomisstat, som vi lige er blevet belært om.

Heinrich R. Jørgensen og Jacob Knudsen anbefalede denne kommentar

John Fredsted - Frisk mod. Det kan jo være, at du kan kigge ned og overvære at det slet ikke gik så galt.
Der kom en ny tid og livet gik videre.

John Fredsted, Heinrich R. Jørgensen og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar

Ja, vi taler om en neokorporatistisk statsvariant, eller mere præcist et dominerende statmonopolkapitalistisk styre under neoliberalismen,, hvor staten, for eksempel Thorning-regimet, bistår industrikapitalen ved at føre reformer rettet mod de "svage" og samtidig støtter finanskapitalen med generøse bank-pakker. På den udenrigspolitiske front støtter Thorning endvidere ubetinget EU, Nato og det militærindustrielle kompleks i USA og EU. Det er på tide at forskningscentre, universiteter og progressive medier relancerer statsmonopolkapitalistisk teori og imperialismeteori, hvis folk skal have en chance for teoretisk at begribe hvorfor Thorning og de andre kapitalistiske regeringer fører den økonomiske politik, de gør,og hvorfor Nato pt. fører en krigerisk politik over for Syrien.

Paul Peter Porges, Torben Nielsen, Lasse Kold, randi christiansen, Niels-Holger Nielsen, kim jensen, Rasmus Kongshøj og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar
ulrik mortensen

Angående Henrik Jensens kommentar, om et engelsk ord for djøfisering, så stødte jeg på ordet "managerialism" for et stykke tid siden:
http://www.djoefbladet.dk/blad/2011/03/giv-os-klassev-ae-relset-tilbage....

Christopher Clark, Henrik Jensen, Rasmus Kongshøj, Henrik Rude Hvid og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Torleif Hansen

Leo - hvilke alternativer ville du pege på?

Til alle de der jamrer over vores - tilsyneladende - håbløst udsultede offentlige kasser.

Siden den billion vi har rundet åbenbart ikke er nok for grædekonerne, kunne vi så ikke få et bud på hvornår nok er nok?

Hvor meget mere skal jeg af med før vi ikke længere er underlagt den "neoliberalisme" der er blevet den yderste venstrefløjs intetsigende bøhmand?

Skal jeg af med 70%, 80%, 90%, ... før jeres Stats-sult er stillet?

Claus Oreskov

Glimrende analyse. Jeg er bare imod tendensen (som findes overalt for tiden) herimod en anti-demokrati forskrækkelse. En tendens der omfatter demokrati, som noget sakralt. Demokrati er et meget diffust begreb, så når der bliver sagt at vores demokrati er i fare, så er det mere eller mindre et tomt udsagn, med mindre man præcisere hvad der eksakt er i fare. Implicit indebærer denne tanke, at skal man modarbejde det nyliberale kompleks må det ske gennem en styrkelse af demokratiet. Spørgsmålet bliver så hvilken form for demokrati? Er det en ny fælde, en fælde som for os til at overse sociale forskelle, som problem nummer et!

Annika Tiin Nielsen, Paul Peter Porges, Torben Nielsen, Peter Nielsen, Anders Reinholdt, Michael Kongstad Nielsen, randi christiansen, Niels-Holger Nielsen, Rasmus Knus, Heinrich R. Jørgensen, kim jensen og Dennis Berg anbefalede denne kommentar

Per Dørup Jensen

Det er på tide at forskningscentre, universiteter og progressive medier relancerer statsmonopolkapitalistisk teori og imperialismeteori, hvis folk skal have en chance for teoretisk at begribe hvorfor Thorning og de andre kapitalistiske regeringer fører den økonomiske politik, de gør,og hvorfor Nato pt. fører en krigerisk politik over for Syrien.

Den "krigeriske politik" der består i at NATO holder sig væk fra klodens i dag værste borgerkrig, mens Assad-klakørerne begræder at Vesten ikke forstår hans geni?

Hvor er jeg glad for, at jeg ikke havde evner eller vilje til andet end Handelsskolen og efterflg. kontorlæreplads

Tænk sig at skulle fortvilde sig ud i så mange søforklaringer og alenlange ord for at ville afskaffe det samfund, vi alle som en nyder godt.

Jeg har sjældent læst så mange intetsigende indlæg, alle som en dårlige undskyldninger for ikke at tage sig sammen og forføje sig et drømmesamfund i Nordkorea eller Hviderusland hvor alle i sandhed er lige, altså ligemeget på røven.

Vi har i Danmark valg minimum hvert 4 år. Der er rig mulighed for at stemme på 1 af 2 socialistiske partier DF eller El. Begge dele ligemeget virkeligheds fornægtelse og troen på en velvfærdsnarkostat, som i den grad trænger til en nedskalering i omkostninger. Både EL og DF har et nærmest sygeligt had til topskatteydere og ikke mindst den kætterske tanke, at disse skulle blive lettet for deres topskat.

Det ville i sandhed være slemt.

Nej så er det meget bedre at fortsætte med at voldtage arbejdenede mennesker og virksomheder i fuldstændig uhørt grad og samtid eksporterer arbejdspladser og importerer arbejdskraft, fordi produktions Danmark totalt er overset på Christiansborg. Senest med 27 mia kr i holdkæft bolscher til SF.

Vi fortsætter bare med at låne kassen i udlandet i internt i Danmark til at finansierer statsunderskud.

Regningen, den smider vi i børneværelset samtid med at den voksende og ikke mindst formuende grå generation råber og skriger via Ældresagen om endnu mere fra de færre og færre, som er tilbage til at samle regningen op. Det er i sandhed solidaritet. NOT !!!

Per

Det værste er at det afspejler den komplette mangel på virkelighedssans og evne til at forny sig, der præger den danske venstrefløj i dag.

Den er endt som en karrikatur af sig selv, præcis som DF på modsatte fløj er frosset fast i sin egen Morten Korch'sk-hed.

Denne tråd illusterere så fint Vestagers holdning før valget. Yderfløjene har absolut intet at byde på, når det gælder løsning af nutidens problemer.

Mikkel Nielsen

Jeg venter allerede med spænding på et modsvar mod nyliberalismen, eller som det rettidigt bør hedde; Kapitalistisk oligarki. For Ny Liberalisme har jo helt objektivt intet med frihed at gøre, hvilket jo gør ordet til lidt af en joke. Men god branding er det da.

Jeg er dog langt fra sikker på at modsvaret, når det altså engang kommer (Jeg er sikkert død til den tid) vil være fantastisk meget bedre. Medmindre menneskeheden som helhed ændre sin mentalitet. Hvilket jeg ikke kan se nogensomhelst tegn på.

For til dato har vi mennesker stadig til gode at opfinde en styreform uden mangler og som ikke er endt i en beskyttelse af eliten og/eller magthaverne.

Jens Kofoed, Peter Nielsen, Rasmus Knus, kim jensen, Rasmus Kongshøj og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Absurditeten i lliberalismen er, at den dikterer, at jo mere vi får, jo mere skal vi fremover have. Den er således et amokløb, et irrationelt amokløb baseret på de dele af menneskehjernen, som vi ellers i århundreder har gjort alt for at undertrykke; hvordan trolden slap ud af stenen, ved jeg ikke - kun, at han skal tilbage i den, hvis samfundet skal være til at holde ud.

Torben Nielsen, Peter Nielsen, Anders Reinholdt, Nicolai Niemeyer, kim jensen, Michael Madsen, Claus Oreskov, Rasmus Kongshøj, Jacob Knudsen, ulrik mortensen, Mikkel Nielsen og Holger Madsen anbefalede denne kommentar
Mikkel Nielsen

Per Nielsen

Jeg glæder mig allerede til den dag hele lortet braser sammen, hvilket det vil!

Den dag bliver det komplet ligemeget hvor mange penge du har, hvilket job du har, for det vil være helt og aldels værdiløst.

For når det kommer til stykket er Kapitalisme den største illusion af alle, sjællent har man set noget leve på så falske forudsætninger og vilkår. Hvilket selvf. Vil have den konsekvens at vi før eller siden rammer virkelighedens barske mur os alle.

Men lev du bare videre i din illusion, ligesom alle andre, og håb du er død til den tid hele lortet braser ned om ørene på os.

Torben Nielsen, Rasmus Kongshøj, Lars Kristensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Thomas Krogh:

Du ved udmærket godt,, at USA og Nato fører en blod krig pr. stedfortræder i Syrien.
Og at det kun er Putin der endnu holder dem i ave fra at bombesmadre Syrien direkte - ligesom de gjorde i .Jugoslavien, Irak, og senest i Libyen.
Og nu da det er gået op for flere og flere, at Natos "oprørere" ikke er så demokrati- og frihedssøgende,, som de hidtil er blevet præsenteret som i den Nato-styrede presse, forsøger Natos politikere, tænketanke og deres medier - og i dag Nasser Khader i Tv 2 News - sig nu med, at terroristerne er marginaliserede blandt "oprørerne", og at USA og Nato støtter de "moderate" oprørskræfter. De informerede og skarpe ved godt, at det er absurd at skelne mellem ekstreme og moderate oprørere i Syrien. Iøvrigt har alle "oprørs"grupper jo taget skarp afstand fra USA`s taktiske stempling af al Nusra brigaden som terrorbevægelse!.
Desuden:. Tror du virkelig,, at de reele politisk reformkrævende syriske oprørere,, der endnu ikke er blevet verfet til side af USA`s og Natos al Queda terrorister, i det hele taget vil kæmpe side om side med bombesprængende terrorister som dagligt terroriserer civilbefolkningen, og som forleden dræbte op mod hundrede civile med en bilbombe i Damaskus? (i så fald er der vist ingen tvivl om, at de ægte politiske oprørere hurtigt ville få et blakket ry blandt civilbefolkningen) Hvorefter de så flygter ind i bygningskomplekser, skoler og, hospitaler, hvor de usselt gemmer sig blandt civile. Assad forfølger naturligvis disse koldblodige mordere, hvorefter det så fremstilles i de manipulerende vestlige medier som om,,at Assad bomber sagesløse civile, kvinder og børn, selvom styret naturligvis gør hvad det kan for at undgå at ramme civile. Tænk dog logisk og rationelt!

Stig Bøg, Henrik Darlie, Lasse Kold, Niels-Holger Nielsen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Per Dørup Jensen, jeg har lidt svært ved at se, hvorfor man skal bakke op om det ene totalitære system for at vise sin uenighed med et andet. Enhver tyran - også et upersonligt tyrannisk system - fortjener at blive omstyrtet.

Torben Nielsen, Nicolai Niemeyer og Michael Madsen anbefalede denne kommentar
Lars Kristensen

Politikerne og erhvervslivets kapitalejere opfatter mennesket som umælende arbejdsredskaber, som de kan skalte og valte med, nu når fagforeningerne er gået hen og blevet deres medsammensvorne.

Vi mennesker har bare at være biologiske robotter der gør som der bliver sagt.

Vi skal enten ud at arbejde for erhvervslivets kapitalejere eller i uddannelse, så vi kan blive et mere avanceret biologisk arbejdsredskab (en robot der ikke behøves at blive repareret, men blot blive udskiftet).

Vi mennesker får mindre og mindre lov til at være det levende menneske vi er, for begyndte vi at opføre os som levende mennesker, ville vi opdage, at det liv vi tvinges ind i ved hjælp af pengenes guldlænker, er et liv i et mentalt fængsel.

Et mentalt fængsel, hvor vi sættes til at blive passiviseret ved hjælp af diverse former for underholdning, når vi ikke arbejder.

Det er mere spændende at se en karakterrollefigur i en film, som bekæmper det onde, end selv at bekæmpe det der tvinger os mennesker til at leve som et menneske, der slet ikke er levende, men blot venter på at komme i arbejde som et umælende arbejdsredskab, til erhvervslivets kapitalejeres gunst.

Der er sandelig en grund til, at jeg i 38 år har fået førtidspension (siden jeg var 21). Hvorfor dog leve et liv som et umælende arbejdsredskab, når jeg kan leve et liv som menneske, der frit kan gøre som jeg vil og ikke som erhvervslivets kapitalejere vil have at jeg skal gøre.

Jeg kan godt forstå, hvorfor politikerne og erhvervslivets kapitalejere vil have folk på overførselsindkomst til at være umælende arbejdsredskaber. De der er på overførselsindkomst skal ikke opdage, at det er nemmere at leve et levende liv som menneske med få penge, end et være et ufrit menneske, som et umælende arbejdsredskab med rigelig af penge.

Folk der er ufrie er selvfølgelig imod at folk skal have lov til at gå frit omkring, som frie mennesker, når de ikke selv kan gøre det.

En del kriminelle er slet ikke kriminelle, de er blot frie mennesker, som klarer sig ud fra omgivelsernes muligheder.

Præcis som nå et menneske lever i en jungle, så bruger mennesket omgivelsernes muligheder til at opretholde livet ved.

I dagens verden, i Danmark, er det ikke en naturens jungle, men derimod en menneskeskabt jungle, hvor der er nogle mennesker med guldlænker om fødderne og så nogle få mennesker uden lænker.

Dem med lænkerne bryder sig ikke om dem uden lænker, for dem uden lænker gør det dem med lænker ikke må og derfor skal de uden lænker spærres inde eller på anden måde pålægges lænker.

Nu er vi nogle mennesker der tilsyneladende er pålagt pengenes guldlænker (får overførselsindkomst), men om lænkerne nu også sidder fast til fødderne opdages først når pengene tages fra os. Bliver pengene taget fra os, vil vi blive kriminelle, for vi kommer til at tage af andres ejendom, for alt er gjort til ejendomsobjekter, selv mennesket.

Hvordan er det ikke med forældre der bliver skilt?

Er børnene ikke en slags ejendomsret - er det ikke sådan, at mange forældre vil sige - det er mit barn (vores barn).

Barnet er vel i princippet ingens barn. Barnet er vel sit eget?

Hvordan er det så med os mennesker, når vi bliver voksne?

Er vi nogens?

Er vi et arbejdsredskab, så er vi nogens, for de kan skalte og valte med os som de har lyst til, for de ejer os, så længe vi er deres arbejdsredskab.

Velkommen til livet - som et umælende arbejdsredskab eller som et frit menneske - du vælger selv.

Carsten Mortensen, Christian Dybro, John Liebach, Claus Høeg, Peter Nielsen, kim jensen, Rasmus Kongshøj, Mikkel Nielsen og Jacob Knudsen anbefalede denne kommentar

Lars Kristensen

Vi mennesker får mindre og mindre lov til at være det levende menneske vi er, for begyndte vi at opføre os som levende mennesker, ville vi opdage, at det liv vi tvinges ind i ved hjælp af pengenes guldlænker, er et liv i et mentalt fængsel.

Hvad er din pointe? At samfundet per automatik og helt uden krav skal aflevere penge til alle der ønsker det?

For nu at stillle det meget firkantet op....

Thorleif
Et citat fra en gammel bog :
- I formynderstaten samles mest muligt i den fælles pulje, hvorfra der derefter uddeles til folket, efter at de administrerende har taget sin ikke ubetydelige del.
- I den folkestyrede stat forsøger alle at slippe billigst muligt i ydelsen til puljen og bagefter sikre sig mest muligt af den.

Vi har en blanding af begge dele, som det er blevet til det artiklen beskriver. Jeg kalder det Socialdemokratismen, men vi har jo ismer nok.

Alternativet er RETSSTATEN - Beskrevet gennem : " Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti."
Hvad det betyder bør alle orientere sig om.
Det er den tredje vej, med det bedste fra socialisme og det bedste fra liberalisme, altså forstået som "...den klassiske liberalismes frihedsidealer og magtkritik..." som det hedder i artiklen.
Et andet væsentligt punkt i denne forbindelse er en forbedring af folkestyret gennem flere ændringer i valglov og folketingets funktion.
Det væsentlige i politikken er at skelne mellem det fælles, samfundsskabte og det, den enkelte selv skaber.
Retfærdighed i form af en skatte- og afgiftspolitik, som støtter naturen og hindrer jordspekulation, samt fjerner skat på den enkeltes arbejde.

randi christiansen, Morten Blaabjerg, Helge Rasmussen, Anders Reinholdt og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar

Mikkel Serup

Jeg glæder mig allerede til den dag hele lortet braser sammen, hvilket det vil!

Næh, hvorfor skulle det?

Den dag bliver det komplet ligemeget hvor mange penge du har, hvilket job du har, for det vil være helt og aldels værdiløst.

Nope. Når et system bryder sammen, overtager jungleloven og de mest "markedsførbare" funktioner og ting bliver kurante. Taberne bliver de der er afhængige af systemets overførsler. Ikke yderne.

For når det kommer til stykket er Kapitalisme den største illusion af alle, sjællent har man set noget leve på så falske forudsætninger og vilkår. Hvilket selvf. Vil have den konsekvens at vi før eller siden rammer virkelighedens barske mur os alle.

Jeg tror du undervurderer kapitalismen. Markedet er i vores natur, og når alt andet bryder sammen, opstår der et marked uanset hvad. Og med marked følger en (ur-)kapitalisme, selv i primitive systemer.

Men lev du bare videre i din illusion, ligesom alle andre, og håb du er død til den tid hele lortet braser ned om ørene på os.

Nåååhh. Det er da så synd... :-)

Michael Kongstad Nielsen

Du kan kende den på smilet. Man da den trænger ind i de angrebnes bevidsthed og "rækker ud efter vore tanker og følelser og i sidste ende søger at definere, hvem vi er", vil smilet også forplante sig til de mennesker, der lever efter nyliberalismens principper. De møder ikke kun smilet, de bliver smilet selv. Og det er ikke dybt og inderligt, nej det er overfladisk, beregnende, køligt, krampagtigt, og når folk tager deres nyliberalisme på, er det dem, man kan kende på smilet.

Ligesom der er langt mellem de rigtige venner på Facebook, er der langt mellem venner i nyliberalismens verden, med mindre man kan lide konstant konkurrence på alle livets områder. De, der endnu ikke har ladet sig definere af nyliberalismen, må uvilkårligt betragte den med et vagtsomt blik. Hvad er de ude på? Eller som digteren skriver:

"Jeg gav dig de vagtsomme øjne
på dem skal du kendes igen,
og møder du en med det samme blik
skal du vide han er din ven"

"Og hører du renere toner
stemt til en skønnere sang,
skal du længes efter min stemmes
sprukne og kejtede klang"
...
"- Jeg er din barndoms gade,
jeg kender dig altid igen."

Carsten Mortensen, Lise Lotte Rahbek, Vivi Rindom, Anders Krog, Anders Reinholdt, Niels-Holger Nielsen, Lykke Johansen, Mona Jensen, Claus Oreskov og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Bente Simonsen

Neoliberalismen er i bund og grund anarki. Der hvor de stærkeste personer og deres mere eller mindre fordækte netværk manipulerer statsmagten, og scorer kassen på bekostning af de svagere.
- Rendyrket egoisme og grådighed.
- Og flere hjemløse.

Simon Olmo Larsen, Bo Carlsen, Niels Engelsted, Kim Houmøller, Peter Nielsen, Lykke Johansen, Brian Pietersen, Steffen Gliese, Jacob Knudsen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar

Adam Curtis' BBC Dokumentar: The Trap: What Happened To Our Dream Of Freedom? 1 del : "F**k You Buddy" er på vej med danske undertekster på

http://youtu.be/3zxuD-FIHNM

Del 2 "The Lonely Robot" og del 3 "We Will Force You to Be Free" følger.

Per Feldvoss Olsen, Levi Jahnsen, Jeppe Juul og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Til Bente og andre

Ja fordi folk sultede da bestemt ikke i den gamle østblok i den socialistiske drøm

For at have råd til at tage sig af de svage, så er vi som nation nød til at konkurrer med resten af verden. Sad but true

Jeg spørger igen.

Hvis så mange har så meget imod kapitalismen, hvorfor så ikke blot lave et parralel samfund helt for det "normale" samfund.

Men men vel og mærket finansieret hele vejen igennem af beboerne.

Jeg synes det er et godt og tankevækkende indlæg. Jeg har fulgt ledelsesstrategiernes udvikling over de sidste 20 år, og afvæbningsretorikken er et af de stærkeste redksaber, der også sætter kikkerten for ledernes blinde øje.
Nå. Jeg har forladt landet.

Carsten Mortensen, Niels Engelsted, Paul Peter Porges, Rune Lund og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men hvor tager man hen, Lars Dahl, hvor denne sygdom til døden ikke er mere udtalt?

Mikkel Nielsen

"Næh, hvorfor skulle det"

Fordi kapitalisme bygger på nogle "mekanismer" og "behov" der i bund og grund er naturstridige.

Nope. Når et system bryder sammen, overtager jungleloven og de mest "markedsførbare" funktioner og ting bliver kurante. Taberne bliver de der er afhængige af systemets overførsler. Ikke yderne.

Ja netop jungleloven, Hvilket vil sige, at der kan komme oprør, revolutioner, folk kan blive klynger op eller henrettet på anden vis. Der kan så at sige ske utroligt mange ting, en ting er sikkert vi kan ikke sige hvad der eksakt vil ske.

Hvis et system bryder sammen bliver der mange tabere, i vores nuværende system vil mange alm. Arbejdere, middelklassen og ikke mindst den kulturelle klasse formentligt få det mere end vanskeligt. Dem der umiddelbart vil klare det bedst er dem med land besiddelser og alm. Funktioner som der er et basalt behov for. såfremt de ikke bliver henrettet i processen.

Dvs. Utrolige mange brancher i dk vil falde fuldstændigt fra hinanden ikke mindst fordi mange af dem er afhængige af stabilitet og stort kundebase, men ved et sammenbrud vil dette være væk, hvilket vil få helt katastrofale konsekvenser for dem der nu har arbejde i disse sektore.

Der vil selvf. Ikke være tale om dag til dag omvæltninger, men formentligt noget der vil ske over en længere tids horisont.

Jeg tror du undervurderer kapitalismen. Markedet er i vores natur, og når alt andet bryder sammen, opstår der et marked uanset hvad. Og med marked følger en (ur-)kapitalisme, selv i primitive systemer.

Nej kapitalisme som vi kender i dag dør når dets fundament forsvinder, hvilket vil ske, kapitalismen vil endvidere have dårlige vilkår i en verden i en kaos lignende tilstand.

Nej Markedet er ikke i vores natur, kamp om magt og dominans er i vores natur. Det er Bl.a. Dette et marked handler om og bygger på.

Men ja et "marked" vil opstå på et eller andet plan, men når vores nuværende kapitalisme falder vil markedet komme til ar se drastisk anderledes ud, end det ser ud i dag. Hvordan det præcis vil udforme sig kan vi umuligt forudsige.

Romerne troede også deres rige ville vare for evigt, men nope det gjorde det ikke og det vil dette heller ikke, nedgang og "kaos" vil komme.

Steffen Gliese

Det er meget sjovt, at folk tror, at østblokkens folk sultede. Det gjorde de afgjort under Stalins terror, det gjorde de under "Den Store Fædrelandskrig"s rædsler, men de gjorde det næppe i videre forstand op igennem 60erne, 70erne og 80erne.

Torben Nielsen, Levi Jahnsen, Rasmus Kongshøj og Claus Oreskov anbefalede denne kommentar

Sider