Baggrund
Læsetid: 8 min.

Først troede vi, at vi var paranoide ...

Dagens amerikanske spionageskandale kalder fortællingen om fem nationers hemmelige overvågning af den internationale elektroniske kommunikation frem af erindringen. For det var jo dengang i slutningen af sidste århundrede, det hele startede
nsa spionage overvågning masseovervågning internetovervågning

På sporet. To af de journalister, der omkring årtusindskiftet jagtede den dengang ufattelige sandhed om Echelon. Her ved den danske lyttestation på Amagers sydvestspids.

Jan Sommer

Moderne Tider
2. november 2013

I et par år gik vi rundt og vidste ikke rigtig, hvad vi skulle tro. Var vi paranoide? Ofre for den slags vidtløftige konspirationsforestillinger, der altid har haft grobund i systemkritiske, venstreorienterede kredse?

Kunne vi stole på de let excentriske, forhenværende hemmelige agenter, der fodrede os med udokumenterbare udsagn om skæg og blå briller i den elektroniske tidsalder?

Kunne det overhovedet lade sig gøre, rent teknisk, alt det, de berettede om? Og var de store uskyldshvide bobler ude på Amagers sydspids virkelig en trussel mod privatlivets fred, mod demokratiet?

Til slut lod vi os overbevise. Det var præcis så uhyggeligt, krænkende og uacceptabelt, som kilderne havde hævdet. Og så glemte vi det hele. I mere end 10 år.

Indtil en ung amerikansk computernørd med ondt i samvittigheden i maj i år begyndte at lække tophemmelige amerikanske efterretningsfiler til udvalgte medier. Og dermed udløste den skandale, der i disse dage har udartet til en storpolitisk krise mellem USA og en række såkaldt allierede lande i bl.a. Europa. NSA-aflytningsskandalen.

Sig navnet …

Nu er det pludselig så indlysende logisk, at det selvfølgelig har været der hele tiden. At systemet gennem hele perioden er blevet målrettet, raffineret, ekspanderet og konsolideret, alt mens vi i medierne lod os aflede af 11. september-angrebet, Irakkrigen og krigene i Afghanistan, Libyen, Syrien foruden af den vedvarende tragikomiske forestilling i den paralyserede amerikanske kongres.

Dengang det startede, havde vi ikke meget andet end det spøgelsesagtige navn at holde os til. Echelon kaldte de det, typerne, der brugte al deres vågne tid på at rode med det påståede, mystiske spionageapparat.

Den allerførste var den skotske journalist Duncan Campbell, der helt tilbage i 1988 som medarbejder på det venstreorienterede magasin New Statesman skrev artiklen Somebody’s listening om »et tophemmeligt nyt globalt overvågningssystem«, der skulle kunne »tappe millioner af opkald om året, alene i Storbritannien«.

»Specialhold fra GCHQ Cheltenham (den britiske efterretningstjenestes aflytningshovedkvarter, red.) er i hemmelighed blevet fløjet til et computercenter nær San Francisco for at blive trænet i computersystemer, der kan gennemføre hjemlig og international opsnapning,« skrev Campbell om det påståede ny spionagesystem for det 21. århundrede, der skulle »være i stand til at aflytte de fleste af os det meste af tiden«.

1988 var dengang, en bærbar telefon vejede mindst tre kilo, kostede op mod 15.000 kr. i datidens penge og mest var legetøj for de få udvalgte. 1988 var også 10 år før søgemaskinen Google. Ikke mange tog notits af Campbells artikel i det kontroversielle socialistiske blad.

Lidt mere genlyd gav det, da den newzealandske journalist og forfatter Nicky Hager i 1996 udsendte bogen Secret Power og som den første angav Echelon som det påståede, interne navn på det tophemmelige elektroniske overvågnings- og aflytningssystem, som skulle være under udvikling i et samarbejde mellem USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand.

Ifølge Hager, der angiveligt havde interviewet 50, primært newzealandske, efterretningsfolk, kombinerede Echelon-projektet et antal lyttestationer og avancerede supercomputere med såkaldte Echelon-ordbøger, der med tusindvis af søgeord automatisk aktiverede en aflytning og tapning, når et af de udvalgte ord blev brugt i en elektronisk kommunikation.

Vi ved ingenting

Gradvist begyndte folk i bl.a. Europa-Parlamentet at interessere sig for det påståede overvågningssystem med USA’s National Security Agency, NSA, som edderkoppen i nettets centrum.

I 1998 blev Echelon for første gang nævnt i Informations spalter, og fra 1999 begyndte mediejagten på overvågningssystemet og dets implikationer for Danmark – her i avisen og i Ekstra Bladet, hvor journalisterne Bo Elkjær og Kenan Seeberg endte med at skrive en hel bog, Gåden om Echelon, da det meste i 2002 var optrævlet og dokumenteret.

»Stol på mig. Echelon eksisterer,« sagde den tidligere canadiske efterretningsmand og aflytningsekspert Mike Frost, da Information fandt frem til ham i september 1999.

»Når du har fem lande med evnen til at opfange resten af verdens økonomiske kommunikation, giver det dem en fordel. EU burde være rasende over Echelon. De burde hoppe op og ned og skrige som vanvittige,« sagde Frost.

Det var et halvt år efter, at Danmarks daværende justitsminister, socialdemokraten Frank Jensen, i et samråd havde oplyst Folketinget, at »Danske efterretnings- og politimyndigheder har intet kendskab til et amerikansk aflytningssystem ved navn Echelon«.

Omtrent samtidig med Informations interview med Mike Frost i september 1999 modtog Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Forsvarets Efterretningstjeneste fra Erhvervsfremmestyrelsen en rapport udarbejdet for styrelsen af Institut for Fremtidsforskning og med bl.a. denne passage:

»Det er generelt offentliggjort, at USA, Canada, England, Australien og New Zealand samarbejder om overvågningssystemet ECHELON. Systemet overvåger via en række lyttestationer i de involverede lande al international telekommunikation via de geostationære satellitter over ækvator. Man undersøger automatisk al kommunikation for en række på forhånd fastlagte søgeord og kombinationer heraf for at opfange eventuelle sikkerhedstrusler.«

Denne formodede indsigt afskar ikke daværende forsvarsminister Hans Hækkerup (S) fra efter et samråd i Folketingets Europaudvalg i september 1999 at sige:

»Jeg benægter ikke eksistensen af Echelon. Jeg siger, at jeg ikke har kendskab til det (…) Jeg ved kun om det, hvad jeg har læst i pressen.«

Jo, vi spionerer

Linjen med ’næh, vi ved ingenting’-meldinger blev fastholdt i gentagne svar fra regeringen på kritiske spørgsmål. Herunder spørgsmål om Danmarks mulige samarbejde med Echelon via lyttestationer som den kraftigt udbyggede, af Forsvarets Efterretningstjeneste bestyrede, Aflandshage-lyttepost med de hvide domer og 1.000 medarbejdere på Amagers sydvestpynt.

Helt fremme i 2001, da det meste forekom blotlagt og dokumenteret, svarede f.eks. Hækkerups efterfølger som forsvarsminister, Jan Trøjborg (S), på et spørgsmål fra Enhedslisten:

»Jeg er ikke vidende om Echelon-samarbejdet og kan ikke bekræfte, at samarbejdet eksisterer.«

Og:

»Jeg kan ikke bekræfte, at samarbejdet eksisterer, men der foregår intet ulovligt i dette land.«

Kort forinden havde både den hollandske regering og det franske parlament erkendt Echelons eksistens. Og allerede året før – den 17. marts 2000 – havde den tidligere chef for CIA James Woolsey skrevet følgende i Wall Street Journal:

»Ja, mine venner på det europæiske kontinent, vi har spioneret mod jer. Og det er sandt, at vi bruger computere til at sortere data ved hjælp af nøgleord.«

Woolsey begrundede spionagen med, at man ville afsløre europæiske virksomheder, der brugte bestikkelse. Han navngav ikke systemet Echelon, men bekræftede altså evnen til at opsnappe kommunikation via datasortering baseret på søgeord.

Fra officielt amerikansk hold benægtedes fortsat konsekvent Echelon-systemets eksistens. NSA, der omkring år 2000 havde 25.000 medarbejdere i hovedkvarteret Fort Meade i Maryland og andre 25.000 medarbejdere spredt rundt om på kloden, kendte angiveligt intet til systemet – ej heller da tidligere tophemmelige amerikanske forsvarsdokumenter dateret 1991 og 1995 dukkede op og talte direkte om Echelon.

En kryptisk kontrovers

Endnu inden danske medier rigtig havde fået fært af sagen, foregik der bag kulisserne et højspændt drama mellem den amerikanske og den danske regering. Et drama om evnen til at beskytte sig mod den elektronisk overvågning og opsnapning af kommunikation, som Echelon-systemet formåede.

Dramaet, der udspandt sig i 1997-98, gjaldt de internationale regler for kryptering, dvs. sikkerhedskodning, af elektronisk kommunikation. Reglerne var formuleret i den såkaldte Wassenaar-aftale, der havde 33 lande som deltagere.

Hidtil havde en række lande – også Danmark – tilladt fri eksport af krypteringssoftware, herunder af software der muliggjorde meget stærk kryptering. Og altså gjorde det meget svært for nogen at bryde kodningen og spionere på kommunikationen.

I 1998 bar det imidlertid mod fælles regler for Waasenaar-landene, og her insisterede USA på en øvre styrke på 56 bit for denne type software. 56 bit er så svag en krypteringsstyrke, at f.eks. NSA’s eksperter kunne bryde kodningen på nogle timer. USA’s officielle begrundelse var, at f.eks. terrorister ikke måtte få adgang til så stærk en kryptering, at de amerikanske efterretningstjenester ikke kunne læse og lytte med på deres kommunikation.

Danmark derimod gik ind for uhindret ret til stærk kryptering af elektroniske meddelelser og i hvert fald mindst 128 bit som grænse. Retten til fri, uovervåget kommunikation for enkeltpersoner såvel som virksomheder var i centrum. Og var krypteringsnøglen på 128 bit, ansås kodningen af kommunikationen dengang som i praksis umulig at bryde.

En aktindsigt, som bl.a. Information senere begærede, viste imidlertid, at der var stærkt delte meninger internt i den danske regering.

Mens Forskningsministeriet og Erhvervsministeriet gik ind for at fastholde retten til ubegrænset kryptering – støttet af Dansk Industri der ønskede bedst mulig beskyttelse mod industrispionage – lagde Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og deres respektive efterretningstjenester – FE og PET – sig på den amerikanske linje.

Den liberale linje ville nemlig ifølge et notat fra Forsvarsministeriet skabe »problemer i relation til Danmarks internationale samarbejdspartnere.« Læs: USA.

18. november 1998 – bare to uger før den afgørende forhandling i Wassenaar-gruppen – sendte USA’s viceforsvarsminister John Hamre et brev til departementschef i det danske forsvarsministerium, Anders Troldborg, med beskeden: »Det er nødvendigt, at vore regeringer demonstrerer fodslag for at fremme en afbalanceret afgørelse.«

Og ugen efter sendte den amerikanske justitsminister Janet Reno en telefax til sin danske kollega Frank Jensen. Faxen indeholdt ifølge Informations kilder slet skjulte trusler mod Danmark, hvis regeringen ikke føjede sig. Da Information senere via aktindsigt fik telefaxen, var stort set alt malet over med sort.

Kort før Wassenaar-mødet 3. december 1998 fik Erhvervsministeriets departementschef Jørgen Rosted, der skulle repræsentere Danmark, besked på, at nu skal der rettes ind.

»Den besked kom ikke fra erhvervsministeren. Den kom ikke fra forsvarsministeren og ikke fra justitsministeren. Den kom helt oppefra,« fortalte dengang Dansk Industris chefkonsulent og medlem af Danmarks Wassenaar-delegation, Marianne Castenskjold, der var sikkerhedsclearet og vidste besked.

Umiddelbart før mødet 3. december skrev Anders Troldborg i Forsvarsministeriet så til USA: »Danmark er nu på linje med den amerikanske holdning.« Og da landene mødtes i Wien den 3. december, stemte Danmark – og alle andre – for en maksimal styrke på fri krypteringssoftware på 64 bit. Kun koder på e-mails, telefaxer, mobilsamtaler m.m., som National Security Agency kunne knække, måtte fremover sælges og købes uden eksporttilladelse. En barriere for Echelon var fjernet.

Ingen tvivl

Mens journalister i Danmark og andre lande ledte videre med lys og lygte efter stumper af information, der kunne føje mere til puslespillet om NSA’s lyttesystem, havde et udvalg i Europa-Parlamentet boret dybt og længe i sagen.

Og den 11. juli 2001 præsenterede udvalget sin 194 sider store Rapport om eksistensen af et globalt system til opfangning af privat og kommerciel kommunikation (ECHELON aflytningssystemet).

Allerførste sætning i konklusionen lyder:

»At der eksisterer et globalt system til at opfange kommunikation, som fungerer i kraft af et samarbejde under UKUSA-aftalen mellem USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand proportionalt med deres kapaciteter, er der ikke længere tvivl om. Det kan antages, (…) at systemet eller dele af det i hvert fald i en periode har haft kodenavnet ECHELON. Det afgørende er, at dets formål er at opfange privat og kommerciel kommunikation, ikke militær kommunikation.«

Side op og side ned fremlægger udvalget indicier og beviser på lyttesystemets eksistens. Og EU-parlamentarikerne slutter med en lang række anbefalinger af, hvordan EU bør skride til handling for at beskytte sine borgere og virksomheder mod den ulovlige aflytning.

Nøjagtig to måneder senere flyver to passagerfly ind i World Trade Center i New York. Alle får med ét noget andet at tænke på. Glemt bliver beretningen om Echelon. Indtil Edward Snowden i sommeren 2013 begynder at lække sine NSA-filer, der afslører, hvor foruroligende meget dygtigere, man er blevet i den mellemliggende periode.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Børge Rahbech Jensen

Krigene på Balkan nævnes stadig ikke sammen med andre krige.

Det er utrolig vanskeligt at komme med et seriøst forsvar for alle disse ulækre overvågninger af privatpersoner. Og det er ligeledes tvivlsom, om de overhovedet er lovlige.

Før forsvarede man sig med, at dette uvæsen var sat igang som følge af 11. september terrorismen, som om det gjorde det til en selvfølgelighed. Men den ene løgn afløser den anden i et væk, og nu viser det sig, at det allerede blev iværksat af tidligere vicepræsident Dick Cheney i forening med Georg W. Bush´s stabschef, Carl Rove.

Jeg syntes, at borgerne nu må tale med deres politikere for at få klarhed på dette. Og disse samtaler bør ske i en dommerundersøgelse, så vi kan få klarhed over, hvem der vidste hvad. Og samtidig kan vi få klarlagt, på hvornår borgerne er blevet spurgt, og hvilket demokratiske og juridiske lovgrundlag beslutningerne hviler på.

Maria Jensen, Michael Madsen, Britta Hansen, Helene Nørgaard Knudsen, Jan Pedersen, Jesper Wendt, Henrik Klausen og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar

Det var fint, USA hjalp Europa ud af klemmen med antidemokratiske tendenser; men USA har ikke ligefrem udviklet sig i positiv retning siden, og Danmark skal lade være med at være halehæng til noget, der i realiteten er en fremmed og semi-fjendtlig magt i forhold til de europæiske alliancepartnere. Storbritannien burde have haft sit EU-medlemskab suspenderet på baggrund af sin medvirken til fremmede magters virke indenfor unionen.

Flemming Scheel Andersen

Og vor vagthund , pressen, tog jo altså helt fri efter 9/11 og er så småt ved at vågne op nu, helt sløv og søvndrukken.
Politikerne kan vi ikke forvente nogen form for beskyttelse af.
Bare hør vor nuværende statsminister , tidligere forsvarsministre??

Registrering af borgernes kommunikation, ensretning af politik, samordning af politiske mål, mulighed for at få al den billige arbejdskraft man kan drømme om samtidigt med at pengene frit kan flyttes i skattely.

Politikerne forsøger at sælge folk at de ved kommunalvalget har pligt til at stemme, fordi de lidt endnu har brug for vælgerne legitimerer politikernes handlinger, men hvor længe er det nødvendigt for dem??

Det giver 'Windows' helt ny mening.

Ved tanken om overvågningen, kan jeg måske skamme mig lidt, så din artikel bliver til en slags privat skriftested, hvor jeg kan acceptere og komme fornuftigt videre, ikke til Venezuela, men i livet, for en synder som mig, har mere en tilbøjelighed til at blive vred, for vi er jo alle, bare redskaber i guds hånd.

Glimrende artikel, glimrende oversigt.

Hver dag sine væmmeligheder om hemmeligheder.

Når Echelon samarbejdet allerede startede i 1988 kommer jeg til at tænke på den nylig afsluttede retssag mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen, og hvor JD arbejdede for Information indtil 1995.

Når det som det antydes meget meget kraftigt i artiklen var et nært samarbejde mellem USA og Danmark om netop Echelon, kan det undre at JD ikke blev taget "med fingrene nede i kagedåsen" af amerikanerne, hvis han gjorde noget ulovligt!?

I dag er mulighederne og grænserne for aflytning og dataopsamling og -bevaring langt bedre end tidligere, og værktøjerne er også langt mere sofistikerede.

Dengang var det primært kommunisme eller en anden politisk ideologi eller/og et land(DDR) der var målet for aflytningen, og indsamlingen af oplysninger i efterretningsmæssig interesse.
Efter Ruslands og randstaternes sammenbrud er og var det næppe længere det helt store mere.

Det er nu rykket ind i hver mands stue og privatliv via de mange nye muligheder med såvel pc, bærbare, tablets og mobiler, hvorved grænserne for privatlivet overskrides voldsomt.

Den 11. september medvirkede da også voldsomt til dette da Amerikas præsident Bush udtalte de berømte ord; "enten er I med os, eller imod os"!
- Måske bedre beskrevet som; kæft trit og retning!

NSA er i dag voldsomt under kritik fra forskellig side rundt omkring i verden efter Snowdens afsløringer af krænkelserne af vore frihedsrettigheder og privatliv.

Selv om NSA fastholder retten hertil begrundet i terrorisme, så begrunder det ikke vi alle indgår i deres databaser som en sag / dossier for den enkelte.
- Vi er ikke alle sammen terrorister!

I øjeblikket opfører kongressen et af sine normale skuespil for folk rundt omkring i verden, også kaldet høringer, - men når "dagen" er slut bliver der næppe flyttet et komma eller punktum.

- Man burde undre sig herover, men det er der faktisk ingen grund til.

Amerika er friheden og liberalismens højborg og forsvarer, som var det tildelt af gud selv, så derfor er der intet forket ved deres handlinger i amerikansk optik.

Det ligger i deres nationalisme og i deres opvækst med såvel nationalismen og heltene fra tegneserierne og Hollywood-filmene, at Amerika er verden befriere for undertrykkelse og dem der redder jorden fra dødelige meteorer udefra, og derfor også naturligvis fra kommunistiske tanker og den slags politiske ideologier.

Der er næppe mange politikere der tør afvige fra dette tankesæt af angst for at blive kaldt til orden for sine/deres uamerikanske tanker, som undergravende for deres land, liberalismen og demokratiet, selvom de netop går demokratiets ærinde med deres tanker imod denne vanvittige overvågning af venner og allierede på globalt plan.

De få der gør det alligevel bliver udråbt som naive tosser og godtroende fjolser, der går fjendens ærinde(os venner og allierede), af de mange der ikke evner længere at tænke på andet end den amerikanske ånd og rimeligheden heri som en naturlig og suveræn ret for Amerika.

Liberalismen giver dem ikke alene retten, men også forklædningen til under dække af fredelige demokratiske hensigter med gensidigt udbytte, at udnytte og udbytte sine venner og allierede i dette samarbejde.

De naive venner og allieredes tro på dette som hjælp til beskyttelse af demokratiet i deres eget land, vil måske, men også kun måske, tidligt nok finde ud af, at det ikke var tilfældet.

Den politiske tro på liberalismen er kampen for demokratiet, ser imidlertid ikke den helt åbenlyse fare for afsporingen i retning af fascisme overfor befolkningerne via alle disse ophobede oplysninger om den enkelte, som kontrolmiddel imod forkerte tanker eller modstridende tanker i forhold til de politisk "korrekte" fremsatte, som folk skal rette sig efter, uden at stille spørgsmål hertil.
Hvis de gør det, vil man bruge oplysningerne man har imod dem enten direkte elelr indirekte!

- Efter hvad man kan læses i udenlandske medier, så er det ikke et spørgsmål om hvornår det kan ske, - men derimod at det allerede er sket for nogle!

Frygten for politisk regeren i det dunkle er nok nærmere en man umiddelbart forestiller sig under disse omstændigheder.

Måske skal man konkludere; "at liberalisme med frihed og privatliv er for klasserne, og ikke for masserne, fordi masserne skal styres af klasserne"!

Maria Jensen, Britta Hansen og Laust Persson anbefalede denne kommentar

Økonomi og frihed har ingen plads på samme skrivebord, medmindre man selv kan printe pengene.

@Espen Bøgh:
"Når det som det antydes meget meget kraftigt i artiklen var et nært samarbejde mellem USA og Danmark om netop Echelon, kan det undre at JD ikke blev taget "med fingrene nede i kagedåsen" af amerikanerne, hvis han gjorde noget ulovligt!?"

JD er en lille prut, og prutter gemmer man så ingen kan lugte dem.

Hverken DK eller USA har noget at vinde ved en domfældelse.
Så ved alle at JD er en landssviger, og han kan derfor ikke længere manipuleres.

I fysikken opererer vi med kinetisk og potentiel energi.
Potentiel energi virker uendeligt, mens kinetisk energi transformeres ved forbrug.

At forbruge sine informationer til en domfældelse ville være at fyre dem af som kinetisk energi.

@ Egon Maltzon

Fra mine fysiktimer husker ellers at ganske små ting kan lugte rædselsfuldt.

Lyttestationen på Aflandshage kom i offentlighedens søgelys allerede i 1981, og det var ikke Information, der bragte dens eksistens frem. Det var tidsskriftet Forsvar, som blev udgivet af Søren Møller Christensen. Læs om det i denne artikel

http://www.grandprix.tidende.dk/grandprix/?Id=46462

"At forbruge sine informationer til en domfældelse ville være at fyre dem af som kinetisk energi."

Det problem inden for fysikken har man for længst løst i juraen ved at domfælde og eksekvere uden at forbruge sine informationer, kun sine droner.

Det er med stor interesse, at jeg iagttager vores forargelse over amerikaneres nysgerrighed. Man skulle næsten tro, at der er ved at opstå et lille protest parti herhjemme som på samme vis som i USA tilbage i 2010, med navnet TEA Party.

Derudover finder jeg det yderest interessant hvordan det dansk sprog bliver brugt I nyhederne. I gamle dage var det altid ”Bush Administrationen” som overskrift - i dag er det ”Amerikanerne”. Hvad skete der med ”Obama Administrationen”, er medierne stadigvæk alt for, forelsket til at kunne ytre hans navn?

Lars Petersen: Oh ja, hvad bilder folk dog sig ind at sætte sig op mod det Stasi-lignende magtapparat? Vi må finde sammenligningerne med det latterlige TEA Party og andre frontorganisationer som lobbyindustrien selv har skabt frem inden de kommer for godt i gang.

Maria Jensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Jeg ved ikke, Anders Feder, jeg synes sammenligningen rammer godt. Det er jo en kendt sag, at TEA Party ligger til venstre for midten, har NSA og War on Terror øverst på deres klageliste, elsker Obama og hader Amerika.

Rasmus Kongshøj, Maria Jensen og Anders Feder anbefalede denne kommentar
Jens Overgaard Bjerre

Jeg husker da udmærket beskrivelsen (og den manglende tv-debat) af Echelon og det ubehag og forvirring som afsløringen fremkaldte. Men også den apati, som de folkevalgte politikere udviste. Og igen udviser med Swowdens afsløringer USAs enorme aflytning af private mennesker og af industrihemmeligheder. Hvor statsministeren som den eneste i EU, måske i hele verden, siger at hun da ikke mener at HUN! er blevet aflyttet, og slår et andet lands indgriben i Danske forhold hen som en juleleg. Jamen er der noget galt med hende?

Michael Madsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

@Anders Feder, nu er vi ude I konspiration teorier, hvad med Occupy Wall Street segmentet? Har du set Occupy Unmasked på netflix?

Personligt forstår jeg ikke hvorfor TEA Party medlemmerne har fået et dårligt ryg. I bund og grund holder de bare fast I principperne i deres forfatning, dvs. grundloven. Derfor har de et problem med NSA og en stat som kræver mere og mere.

Ja, man kan jo faktisk sammenligne EU modstanderne som TEA party medlemmer.

@Anders Feder

"det latterlige TEA Party"

Kan du give eksempler? Jeg kan uden problem sige at du er latterlig, men uden konkret eksempler er min kommentar ligegyldig, - derfor er din kommentar ligegyldig.

For god ordens skyld mener jeg ikke at du er latterlig, men please.. giv eksempler minder det bare mere om sure opstød.

Lars Petersen: Der er en grund til at 'TEA' skrives med store bogstaver. Det står for 'Taxed Enough Already', og handler altså udelukkende om neoliberal skattelettelses-politik - ikke om forfatningen. 'Forfatningen' er bare noget alle lobbyister påberåber sig at tale på vegne af, fordi det har bredere appel nu om dage end at påstå at tale på vegne af Gud.

Anders Feder,

Som en god dansk statsborger, mener du selv at du er TEA, med andre ord, beskattet nok? Hvor ligger din grænse?

Med hensyn til latterlighed vil jeg nødig google rundt i stor stil på nuværende klokkeslæt for at finde linksne, men kan da huske et af de store "rallies" de kørte eksempelvis havde busser finansieret af Koch-brødrerne som skibede folk ind fra nær og fjern, ligesom der blev reklameret non-stop for det af Fox News, på kanalens egen regning.

Det er ikke bare et surt opstød eller en konspirationsteori jeg selv ligger og roder med. Jeg vil vove påstå at de fleste større danske dagblade har dækket denne vinkel i større eller mindre grad.

Men hvis det ikke var det du hentydede til er der selvfølgelig ingen ko på isen. Det er da rigtigt at der findes bevægelser i USA som arbejder mere for at holde forfatningen i hævd en vil umiddelbart gør herhjemme. Især blandt de såkaldte 'independents' der hverken identificerer sig som "conservative" eller "liberals".

Lars Petersen: Det er jo en hel anden diskussion, som næppe hører til her. Jeg synes jeg er tilstrækkeligt beskattet til at jeg vil frabede mig også at blive totalovervåget.

Historien er desværre propfuld med eksempler på og bevis for at vores fantasi i virkeligheden aldrig kan holde trit med - realiteten.

Fra diverse holocaust igennem menneskehedens historie til worst possible case scenarier indenfor miljø, teknologi eller politik, har vi gang på gang måtte sande at vores fantasi ikke kan hamle op med hvad andre mennesker for længst har gjort til virkelighed, i al hemmelighed, lige foran vores åbne øjne, i vores såkaldte frie, demokratiske verden.

Set i bagklogskabens spejl viser det sig at den lille skare folk vi normalt kalder "konspirations tosserne" gang på gang har haft ret med deres forrykte påstande, og ofte ikke engang nok med dette.

Det tegner absolut ikke godt for arten homo sapiens fremtid.

Britta Hansen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Jørgen Steen Nielsen, du må selv tage ansvar for din naivitet .
Og hold så op med at kalde folk der ved hvad de taler om for 'paranoide' ..

"Ofre for den slags vidtløftige konspirationsforestillinger.."
Vidtløftige ahvafornogen ?
Det er netop det der er formålet med at kalde real-politik analyser for 'konspirations-teorier'

"Og var krypteringsnøglen på 128 bit, ansås kodningen af kommunikationen dengang som i praksis umulig at bryde."
Og det er den stadig :

"There is a physical argument that a 128-bit symmetric key is computationally secure against brute-force attack. The so-called Landauer limit implied by the laws of physics sets a lower limit on the energy required to perform a computation of kT · ln 2 per bit erased in a computation, where T is the temperature of the computing device in kelvins, k is the Boltzmann constant, and the natural logarithm of 2 is about 0.693. No irreversible computing device can use less energy than this, even in principle.
Thus, in order to simply flip through the possible values for a 128-bit symmetric key (ignoring doing the actual computing to check it) would theoretically require 2*128 − 1 bit flips on a conventional processor. If it is assumed that the calculation occurs near room temperature (~300 K) the Von Neumann-Landauer Limit can be applied to estimate the energy required as ~10*18 joules, which is equivalent to consuming 30 gigawatts of power for one year. This is equal to 30×109 W×365×24×3600 s = 9.46×10*17 J or 262.7 TWh (more than 1/100th of the world energy production).
The full actual computation – checking each key to see if you have found a solution – would consume many times this amount.

AES permits the use of 256-bit keys. Breaking a symmetric 256-bit key by brute force requires 2*128 times more computational power than a 128-bit key. 50 supercomputers that could check a billion billion (10*18) AES keys per second (if such a device could ever be made) would, in theory, require about 3×10*51 years to exhaust the 256-bit key space.

Fra wikipedia, og det "kryptografiske samfund"
http://en.wikipedia.org/wiki/Brute-force_attack
og problemet med DES diskuteres her :
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard#Brute_force_attack

Til sammenligning :
Universets anslåede alder er 13.798(±0.037)×10*9 år !!

Der skulle naturligvis have stået :
30×10*9 W×365×24×3600 s = 9.46×10*17 J
Men det havde I jo nok allerede regnet ud, ikke sandt ?

Egon Maltzon
02. november, 2013 - 22:36 #
"JD er en lille prut, og prutter gemmer man så ingen kan lugte dem.
Hverken DK eller USA har noget at vinde ved en domfældelse.
Så ved alle at JD er en landssviger, og han kan derfor ikke længere manipuleres."

Til det er der da kun at sige :
Den som fisen lugte kan, det er fisens ejermand !

Georg Christensen

I er aldeles ikke paranoide,problemet er bare at jeres start tidspunkt ikke er slutningen af det forgangne århundrede,men tredvernes glade dage i vildfarenhedens arbejdsløsheds stund, opfundet i 20´verne,men, som 1933 endte med et nyt diktatur,hvor den elektroniske spionage i "magtbegærdet´s" forbannede navn ,virkelig fik sin start, og siden efter krigens sår var nogenlunde helet , endelig i slutningen af firserne, begyndte at se dagens lys,og som nu i et overvåget betalt paradis,kun for dem som har råd til at betale ydelsen.Det nye magtbegærlige diktatur, som i forsøget på at overgå de forgangne, endelig, blev afsløret af et individ med "CEVILQURAGE". E. Snowden,er et navn, som verdensfolket bør huske,(mange inden ham, har forsøgt, heldigvis er der her også danskere med, en har været så heldig at få en "spjældtur" på grund af politisk manipulation), ( moget,som i rusland let kan ske, men som i danmark ikke burde kunne ske), sammen med en tak til russerne, de turde hvor kineserne fejlede.

Denne gang håber jeg bare at tyskerne ikke kun puster sig op, og lader LORTEN stille og roligt , som sædvanligt overlade forureningen til en tilfældig nabo.

Det, som Amerikanernes NSA nu måske endog sammen med Englænderne, har præsteret, er et katastrofalt tillids brud, som ikke kan repareres.

At "I" spionerne derude overvåger mig og mine,er såmænd forståeligt, men at "I" overvåger vores valgte ledere, kan såmænd også forstås, hvis tilkendegivelsen af overvågningen bliver offentliggjort, og ikke i hemmelighedens navn bare stemples med "teroist" benævnelsen, alt efter jeres egen bedømmelse,hvor "LOV og RET", tilsidesættes, og kun begrundes med "de lukkede døres enevælde".

Kære venner og uvenner,sådan kommer vi i fællesskab ikke videre.

Georg Christensen

Som tillæg til ovenstående kamentar: Vores "hemmelige væsner eller uvæsner" bør have både "LOV og RET og PLIGT" til at ytre sig i offentligheden, hvis deres annalyse af en situration ikke er i overensstemmelse, med den, som vores valgte ministre i folketinget videre giver.

Til Efterretningsvæsenet,husk på, I er ansvarlige overfor det danske folketing og ikke overfor en eller flere manipulerende ministre. Det samme er gældende overfor centraladmistrationen.

Hvis denne tankegang ikke ønskes af politikerne, må der kræves en "lovændring".