Baggrund
Læsetid: 9 min.

På flugt fra det trådløse samfund

De kan ikke tåle telefoner, mikrobølgeovne og internet og lever i evig eksil fra de trådløse forbindelser, omverdenen ikke kan undvære. Selv kalder de sig el-overfølsomme, men i sundhedssystemet bliver de afvist. Information har set nærmere på en lidelse, der gør mennesker til flygtninge
Graden af el-overfølsomhed varierer. Mens nogle kan tåle mikrobølger i begrænset omfang, kan andre hverken tåle mikrobølger eller strøm

Graden af el-overfølsomhed varierer. Mens nogle kan tåle mikrobølger i begrænset omfang, kan andre hverken tåle mikrobølger eller strøm

Tor Birk Trads

Moderne Tider
22. marts 2014

»Husk at slukke mobiltelefonen, inden I kommer,« siger Inge-Lis Marchant venligt i røret. En replik hun gentager, da vi møder hende i perlegruset i indkørslen foran det gule murstenshus i Høbjerg syd for Grenå. Inge-Lis Marchant er 67 år og el-overfølsom.

Symptomerne startede i november 2008, en morgen da hun som sædvanlig gik ind i arbejdsværelset for at tænde sin computer.

»Da jeg rørte ved musen, var det som om, jeg fik stød. Hårene stod lige op i luften, og jeg tænkte: Gud, hvad er det, der sker,« siger hun. Hun anede ikke, at hun havde udviklet el-allergi, så hun lagde episoden bag sig og fortsatte sit liv som hidtil. Men efterhånden fik hun det mere og mere dårligt.

»I begyndelsen troede jeg, det var noget følelsesmæssigt, for lægen sagde, at jeg ikke fejlede noget, men jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der gik mig på,« siger hun.

Senere viste det sig, at der var blevet sat en mobilmast op 380 meter fra Inge-Lis Marchant og hendes mands daværende hus i Grenå, på en højtsiddende skorsten.

Inge-Lis Marchant havde tidligere beskæftiget sig med el-overfølsomhed i forbindelse med sit arbejde i foreningen for kviksølvsforgiftede og blev opmærksom på masten på mastedatabasen.dk, der viser placeringen af landets mobilmaster.

»Jeg fandt ud af, at der var kommet en mast op lige ved siden af mit hus. Det var hæsligt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Samtidig var jeg forarget over, at det kunne stråle lige ind i mit hjem,« siger hun og forklarer, at skorstenen sad på en måde, så strålerne strakte sig lige ned i hendes have og ind gennem villaens vinduer. »Til sidst tog jeg kontakt til byrådet, som lovede at se på sagen, men der skete aldrig noget.«

Inge-Lis Marchant blev boende, men i marts 2009 gik det galt. En morgen væltede hun ud af sengen med voldsom hjertebanken. Hun vendte aldrig tilbage til sit soveværelse. I stedet flyttede hun sengen om på den anden side af huset.

Radikal lidelse

Inge-Lis Marchants historie er ikke enestående. Foreningen for danske el-overfølsomme (EHS-foreningen) har medlemmer over hele landet, som hævder, at de er blevet syge af mikrobølgestråler og strøm, fortæller formand Ellen Wilbour Ohlsen.

»På papiret har vi 200 medlemmer, men vi har kontakt med mindst 600 danskere, der henvender sig for at få råd og vejledning, og antallet stiger hele tiden,« siger hun.

Graden af el-overfølsomhed varierer. Mens nogle kan tåle mikrobølger i begrænset omfang, kan andre hverken tåle mikrobølger eller strøm. For de hårdest ramte er det slet ikke muligt at leve i Danmark, fordi vi ikke har en eneste såkaldt white zone, der er et område uden trådløse forbindelser, og mennesker med svær el-allergi forlader derfor landet.

De el-overfølsomme, som bliver i Danmark, har trange kår. Skorstene og bakketoppe fra Maribo til Skagen er beplantet med et voksende antal mobilmaster, og man skal praktisk taget bosætte sig i et jordhul, hvis man vil undgå strålerne. Ud over de praktiske udfordringer mister de el-overfølsomme ofte deres job på grund af højt sygefravær og begrænset aktionsradius, og familien bliver ramt socialt, fordi forældrene ikke længere kan deltage i klasseudflugter og skoleafslutninger. Alt sammen fordi verden omkring dem i støt stigende grad arbejder, kommunikerer og lever gennem netop trådløse kanaler.

Ikke anerkendt

El-overfølsomhed er ikke en anerkendt diagnose i det danske sundhedssystem, hvor patienterne bliver placeret i kategorien funktionelle lidelser. Der er psykologisk betingede fysiske lidelser. Sundhedsstyrelsen afviser at anerkende el-overfølsomhed som en diagnose, fordi styrelsen mener, at der mangler videnskabeligt bevis for sammenhængen mellem symptomerne og patienternes kontakt med elektriske apparater. Styrelsen har ikke ønsket at stille op til et interview, men institutchef i Sundhedsstyrelsen, Mette Øhlenschlæger, henviser i en mail til et notat fra 19. juni 2013. Her skriver Statens Institut for Strålebeskyttelse blandt andet: »Der er ingen tvivl om, at personer kan føle sig påvirket ved udsættelse for REMF (radiofrekvente elektromagnetiske felter, red.), men det har ikke i videnskabeligt anlagte studier været muligt systematisk at eftervise, at en række af de symptomer, som mennesker selv oplever at lide af, kan tillægges udsættelse for elektromagnetiske felter.«

Fordi el-overfølsomhed ikke er en anerkendt sygdom, har de praktiserende læger i Danmark svært ved at forholde sig til patienter, som mener, de lider af overfølsomhed over for elektriske apparater. I de fleste tilfælde har de mennesker, Information har talt med, fået at vide, at de har psykiske problemer ofte i form af stress eller depression, når de har henvendt sig hos lægen.

En af de få læger, som anerkender el-overfølsomhed, er John Jalving, der i 30 år har været praktiserende læge på Nordfyn. Han har fulgt forskningen og EHS-foreningen tæt og mener, at det er problematisk ikke at tage de el-overfølsommes symptomer seriøst.

»For mig er grundsynspunktet, at uanset om du har en funktionel sygdom eller en lidelse, som er somatisk veldefineret, så er du syg. Man kan ikke gradbøje sygdomsbegrebet så meget, at man kan sige, at mennesker, som har et mindre somatisk handicap, men en stor psykisk overbygning, bare er hysteriske,« siger han.

I EHS-foreningen er formand Ellen Wilbour Ohlsen bekymret over, at Sundhedsstyrelsen ikke anerkender medlemmernes problemer.

»Elektro Hyper Sensitivitet har meget store sociale konsekvenser, og nogle må flygte ud i naturen i forsøget på at undgå stråling. Den manglende forståelse blandt læger og i det sociale system er det største problem for vores medlemmer. Nogle ryger helt ud af systemet og står uden indtægt,« siger hun.

Netop den manglende opbakning kan i sidste ende forværre patientens situation, mener John Jalving.

»Problemet er, at de ikke får nogen hjælp fra systemet og derfor prøver sig frem med naturmedicin og kosttilskud, selv om det ikke har nogen gang på jord, at den slags skulle hjælpe,« siger han.

Ud af byen

Selv om den martsgrå himmel har overmandet solen, er lyset slukket i stuen i Høbjerg. Inge-Lis Marchant er ikke kun overfølsom over for mikrobølger, men også for strøm.

Hun holder så vidt muligt en sikkerhedsafstand på 1,5 meter fra stikkontakter og ledninger i væggen, forklarer hun, mens hun stiller vandkanden fra sig på sofabordet og sætter sig i den orangerøde, plyssede hjørnesofa.

»Det er rørt vand. Det er sundere og nemmere at drikke,« siger hun og smiler, så det mørke brillestel vipper på næsen. Det var egentlig hendes behandler, der havde sådan en kande, da hun for 15 år siden blev syg af kviksølvsforgiftning. Men nu har Inge-Lis Marchant den også. »Det er nok bedre end københavnervand,« siger hun og griner.

Efter 30 år i Grenå besluttede hun og hendes mand at flytte væk fra byen og mobilmasterne. På det tidspunkt kunne hun knap nok få dagligdagen til at hænge sammen.

»Jeg havde altid sagt, at jeg aldrig ville flytte, fordi jeg var så glad for mit hus, men lige pludselig havde det ingen betydning,« siger hun.

Det viste sig dog hurtigt, at det ikke var nemt at finde et hus uden nærliggende master. I et forsøg på at reducere strålingen og sine symptomer købte Inge-Lis Marchant en baldakin af tætvævede sølvtråde, som hun kunne sove under, og hun tapede sølvgardiner op over vinduerne på den side af huset, som vendte ud mod masten. Sølvtrådene isolerede mod mikrobølgerne og hjalp midlertidigt på hendes søvnproblemer. Men det var ikke nok i længden, og hun fik det værre.

»Jeg havde de,t som om nogen havde trukket en dyne ned over hovedet på mig. Jeg var utilpas og meget træt, men jeg kunne ikke sove,« siger hun.

Diagnoserne har magten

Inge-Lis Marchant stoppede med at spise. Hun blev trist og orkede ikke at lave de ting, hun plejede. Ikke engang golf kunne hun komme af sted til, selv om hun havde været glad for at spille med sine veninder. Lægen var meget forstående, men mente ikke, at han kunne hjælpe hende, og til sidst flyttede hun ud i sommerhuset.

Det hjalp. Fire en halv uge senere kunne hun sove igen, men al kontakt til omverdenen gik gennem hendes mand, der også kom med mad til hende. Selv turde hun ikke tage tilbage til byen.

Inge-Lis Marchants familie og venner bakkede hende op, da hun gjorde klart, at hun var el-allergiker. Men sådan går det ikke for alle. I et samfund, hvor lægevidenskabens diagnoseapparat er afgørende for, at vi bliver anerkendt som syge, er der nemlig ikke megen forståelse for mennesker, som falder uden for systemet, forklarer professor i psykologi Svend Brinkmann, der forsker i diagnoser ved Aalborg Universitet.

»En diagnose er mere eller mindre en garanti for at blive taget alvorligt. Det er jo de lidelser, vi har valgt at sige er sygdomme. Alle de funktionelle lidelser, der ligger i gråzonen mellem de somatiske og de psykiatriske lidelser, kan videnskaben ikke påvise. Det betyder, at de personer, der for eksempel oplever elektromagnetiske felter som årsagen til deres symptomer, ikke kan bruge det anerkendelsesværdige sprog, som består af diagnoser, og det kan godt føles krænkende,« siger han.

Ud over den sociale kamp for anerkendelse befinder el-overfølsomme sig også i en økonomisk klemme. Uden en diagnose i hånden kan de ikke blive anerkendt i det sociale system, forklarer professor i sociologi ved Copenhagen Business School (CBS) Nanna Mik-Meyer, der har forsket i diffuse diagnoser.

»Socialrådgiveren kan ikke give særlige ydelser eller behandling, fordi borgeren på papiret ikke fejler noget,« siger hun, men påpeger samtidig, at det netop er sikkerheden i sundhedssystemet. »Det er jo fornuftigt nok, at borgerne ikke kan diagnosticere sig selv. Men hvis du for eksempel er blevet så syg, at du ikke længere kan arbejde, er en diagnose afgørende for, om du kan få sygedagpenge, eller om du ryger på kontanthjælp, hvilket i sidste ende kan betyde, at du bliver nødt til at sælge alt, hvad du ejer,« siger Nanna Mik-Meyer.

Eksklusionen fra det sociale system og fællesskabet rammer de el-overfølsomme hårdt, fordi sygdommen bliver en del af deres identitet, forklarer Nanna Mik-Meyer. Hun peger på, at afvisningen fra det offentlige system kan have store konsekvenser for både samfundet og den syge.

»Hvis vi bare afskriver el-overfølsomhed uden at gå i dialog, så bliver problemet i hvert fald ikke mindre. De her mennesker melder sig jo ind i f.eks. patientforeninger, så de kan få forståelse for deres sygdomssituation, også selv om lægerne dybest set mener, de ikke fejler noget,« siger hun.

Ifølge Svend Brinkmann er det primære problem for el-overfølsomme og andre med funktionelle lidelser, at vi har opbygget et system, hvor lidelsen kun er legitim, hvis den kan diagnosticeres.

»Det er et udtryk for individers afmagt. Når de ikke ved, hvordan de skal fortolke deres liv og deres situation, så vil de selvfølgelig gerne have en forklaring, der betjener sig af det mest magtfulde og legitimerende sprog, og det er i øjeblikket diagnoserne,« siger han.

Inge-Lis Marchant har hentet et apparat, der ligner en grå mursten med et grønt sejl i enden.

»Det er en højfrekvensmåler, den har jeg med over alt. Hvis der er meget stråling, lyder den ligesom et maskingevær: Dadadadada!« siger hun. Hun peger på en lang række af nuller på displayet. Der er ingen stråler i deres nye hjem. Det var kravet, da Inge-Lis Marchant og hendes mand skulle købe hus, og derfor tog det næsten et år, inden de i 2010 fandt huset i Høbjerg.

Isolation

I dag kan hun sove om natten, men hun får det stadig dårligt, hvis hun kommer i nærheden af mobiltelefoner eller andre trådløse apparater. Derfor holder hun sig som regel til Netto, når hun skal ud og købe ind. Den lokale Kvickly har nemlig en mast placeret på taget, og sådan er det mange steder.

»Jeg har kørt hele Grenå tynd for at finde ud af, hvor jeg vil handle, og hvor jeg ikke vil handle,« siger hun og fortæller, at måleren også er med, når hun besøger sine golfveninder.

»Så kan jeg sige, her kan vi godt sidde, men ikke der, for så får jeg det skidt,« siger hun. Hun har accepteret, at hendes liv er begrænset af el-overfølsomhed, men hun forsøger at få det bedste ud af det.

»Jeg prøver at hjælpe andre, men jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Ingen tager det seriøst, hvad alle de her apparater og nyopfindelser gør ved os, før de selv bliver ramt,« siger hun.

LÆS OGSÅ:

Morten: ’Jeg ved, jeg kan blive rask igen’

Nanna: ’Jeg kan godt forstå dem, der kalder det en psykisk sygdom’

Jan: ’Nogle gange skal jeg bare være mig selv, langt ude i naturen’

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvor en overdådighed af nødvendig politik der er potentiale for i det her.
Så er det dejligt at være socialdemokrat.
Der er selvfølgelig lidt det problem at små børn ikke dør... men det er et spørgsmål om italesætning.

OK, tillykke til alle de der er blevet fniset lidt af igennem tiden.
Men faktisk var vedvarende jamren over 'elektriske stråler' fra 1800-tallet og frem en temmelig sikker billet til statshospitalet. Og jeg har da også abboneret overvejende på at sligt var krystalhealingens negative modstykke. Common Wisdom - kan sommetider blive lidt for common ..

bente-ingrid bruun

I Sverige er el-overfølsomhed, EHS anerkendt som et funktionsnedsættende handikap. Mette Oehlenschlæger er leder af Statens Institut for Strålebeskyttelse, der hidtil kun har haft ioniserende bestråling som sit arhejdsområde, og hun udtaler sig kun om EMF, dvs. elektromagtiske felter. Direktionen i Sundhedsstyrelsen har overflyttet det trådløse - ikke ionisende fagområde - til dette institut, der mangler kompetancer til at håndtere en trådløs EMR, dvs. elektromagnetisk radiation problematik. Der er allerede danskere som har fundet det nødvendigt at flytte til Sydeuropa, hvor der findes White Zones i f.eks. Frankrig. Der er righoldig dokumentation for ikke-termale, bio-fysiske skadevirkninger ved de nye radio- og mikrobølge signaler, og M.O. taler udenom, når hun kun taler om EMF, dvs. elektromagnetiske felter. Hun anerkender kun termale, dvs. opvarmningsskader.
nyttige links følger

Det forholder sig på den vis, at elektromagnetiske stråler bevirker, at der mobiliseres kviksølv fra amalgamfyldninger.
Ud fra biokemisk viden om kviksølv (og andre tungmetaller) vil en belastning / forgiftning bl.a. bevirke:
- oxidativ stress (øget behov for antioxidanter, da kviksølv medvirker til øget dannelse af frie radikaler),
- øget behov for selen (tungmetaller ødelægger selenholdige proteiner),
- øget behov visse svovlforbindelser (tungmetaller ødelægger svovlholdige proteiner),
- øget behov for de essentielle fedtsyrer (tungmetaller gør fedtstoffer harske),
- øget behov for de mineraler, vitaminer og aminosyrer, som organismen anvender til processen med at udskille tungmetaller. Etc. Etc.
Da mange kosttilskud / naturlægemidler kan indeholde ovennævnte stoffer, har praktiserende læge John Jalving formentlig ikke ret, når han udtaler (citat): ”»Problemet er, at de ikke får nogen hjælp fra systemet og derfor prøver sig frem med naturmedicin og kosttilskud, selv om det ikke har nogen gang på jord, at den slags skulle hjælpe,« …..” (citat slut).
Link: http://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2008.1142.1146

Søren Geckler

Hvis denne sygdom skulle give mening, skulle hun heller ikke kunne tåle lys, der jo også er elektromagnetisk stråling, og som indeholder en energimængde, der er godt en million gange større end radiobølger

Thomas Holm, Marie Kobel, Johan Olsen og Anders Feder anbefalede denne kommentar

Simple forsøg burde nemt kunne påvise problemet, hvis alt var så enkelt, som de følsomme selv beskriver det. Jeg har selv en del venner, der mener de kan mærke strålingen, og de får af og til et velment tilbud - at hvis de kan demonstrere virkningen effektivt for mig, skal jeg nok betale flybillet mm til at sætte dem sammen med de relevante forskere. Men ligesom i de officielle tests, er det ikke så lige til.

Fx har vi prøvet med et par tændte mobiltelefoner anbragt under tæpper i naturen, og med andre tæpper som kontrolgrupper. Selv når der lydløst blev ringet til de skjulte mobiler, kunne mine testpersoner ikke mærke hvor de var. Jeg har altid selv været skeptisk over for disse dimser, men har ikke kunnet finde forskning, der holdt vand. Men ville faktisk være meget begejstret, hvis noget sådant reelt kunne observeres.

Men jeg er ikke i tvivl om, at de ramte kan have store problemer - lige så fysisk invaliderende, som mange af de mere officielt anerkendte lidelser. Og derfor bør problemet tage lige så alvorligt, som alt det andet vi kommer tøffende til lægen med. Nogen gange kan systemet ikke finde løsninger, og hvis de titulært elramte kan få et bedre liv ved at finde andre bopladser, er det jo bare godt.

Bo Carlsen, Philip B. Johnsen, Kristian Lund, Torben Nielsen, Morten Balling og Anders Feder anbefalede denne kommentar

http://users.abo.fi/nrnyberg/utlatande.pdf
Her er et interessant link om børn og trådløst teknologi.

Der er jo ingen tvivl om, at damen er syg....
men hun kan så være glad for, at hun tilsyneladende har en overbærende mand og ditto golfveninder.

Hanne Koplev: "elektromagnetiske stråler bevirker, at der mobiliseres kviksølv fra amalgamfyldninger." Hvad betyder det?

Har ingen respekt for folk som hende, der prøver at pakke alvorligt syge og desparate mennesker uvirksom og dyr "medicin"/"alternative" behandlinger under dække af at komme fra en anerkendt forening. http://forsiden.3f.dk/article/20081211/XL_FAGBLAD/724004609/2908/tema1
Det er muligt hun selv tror på behandlingerne og at de "virker" for hende, men det lyder mere som om at der er noget somatisk galt med hende og enhver alternativ "naturlig" behandling ville virke.

Det kan ikke udelukkes fuldstændig at EHS er bidragende men der er ikke meget i litteraturen der støtter EHS.

Hanne Bjerre
Alle sandheder gennemgår tre stadier.
Først bliver de latterliggjorte.
Bagefter bliver de voldsomt modarbejdede.
Til sidst bliver de accepterede som helt indlysende.

Nis Jørgensen

Ib: En del usandheder gennemløber de samme stadier, omend nogle bliver siddende i et af de første to stadier.

Simone Bærentzen, Kristian Lund, Johan Olsen, Carsten Pedersen, Sven Felsby og Anders Feder anbefalede denne kommentar
John Rohde Jensen

Jeg kan varmt anbefale at de ramte inretter deres hjem som et Faradays bur. Det burde klare det hovedparten af deres problem. Inde i buret vil jeg foreslå belysning vha. sterinlys eller til nød glødelamper forsynet med jævnstrøm.

Jo, det er et problem at vi hamrer mikrobølgestråling ud til højre og venstre, men hvis man lader være med SELV at tale i mobil så er strålingen marginal. Strålingen aftager med tredie potens af afstanden til kilden så, hvis ikke man maser kilden op imod kraniet (dvs. mobiltelefon) så skal kilden være ekstremt kraftig for at have en nævneværdig effekt.

Læs lederen i Information i dag!
Med venlig hilsen
Hanne bjerre

Svar til Anders Feder.
Det var en meget kort forklaring (og forhåbentlig forståelig på dansk?) på, hvad der står i det link, som jeg henviste til.
Eller sagt med andre ord, er der videnskabelige undersøgelser, som tyder på, at mennesker, som er belastede med kviksølv må formodes at tåle elektromagnetiske felter dårligere end andre, da elektromagnetiske felter mobilisere det kviksølv, som er deponeret i vævet.

Hanne Bjerre

Som overfølsom reagerer man på emner, som ikke overfølsomme overhovedet ikke mærker.

Det er sandt, at ophold Faradays bur, i form af maling, gardiner eller baldakin giver EHS ramte fred for symptomer – og oven i købet kan overfølsomhen mindskes ved lang tids undgåelse af højfrekvente/lavfrekvente eletromagnetiske felter.

Det er indlysende at man skal lade være med at anvende WIFI når man er overfølsem for det.

Desværre er det svært at passe et job, handle eller på andre måder bevæge sig i offentligt rum uden at blive udsat for elektromagnetiske felter.

Man kan være overføsom i forskellige grader – og oven i købet forskelligt på forskellige frekvenser.

Engang mente man at jorden var flad – og arme den stakkel, som mente noget andet.

I lederen på bagsiden af Inf. i dag beskrives hvordan man førhen mente at mavesår var psykisk betinget og 30 år senere fik to forskere Nobelprisen for at have opdaget den bakterie, som giver mavesår. At vi i 1980’erne røg cigaretter lige op i hovederne på vores børn, brugte kviksølv i tandfyldninger og havde bly i benzinen som det naturligste i verden.

Flere af kommentarerne bærer desværre desværre præg af fordomme og mangel på respekt.

Med venlig hilsen
Hanne Bjerre

Hanne Bjerre: Der er også folk der tror at CIA kan aflæse deres hjernebølger fra satelliter i rummet. En fascinerende hypotese - som desværre bare ikke bliver sand af at man engang troede at Jorden er flad. Tom Paamand skitserer et videnskabeligt eksperiment, som du eller andre der mener at være symptomatiske kan gennemføre - indtil nogen får positive resultater ud af det er der vist ikke den store grund til at tage "EHS" alvorligt.

Hanne Bjerre: Respekt er ikke noget, man kan kræve af andre. Det er noget, man får, når andre synes, man fortjener det.

Heinrich R. Jørgensen

Tom Paamand:
" Men ville faktisk være meget begejstret, hvis noget sådant reelt kunne observeres. "

Jeg vil foreslå du tjekker hvad Örjan Hallberg 'håller på med'. En glimrende videnskabsmand, statistiker og allround fornuftig herre, der længe har interesseret sig for stråling og hvordan det påvirker den almene sundhedstilstand.

Hvis han ikke er leveringsdygtig, er jeg sikker på at han ved hvor man i stedet bør søge svar.

Heinrich R. Jørgensen: Lidt sjovt at han på siden anfører nøjagtig samme Schopenhauer-citat som Hanne Bjerre ovenfor. Det er åbenbart et vigtigt mantra hvis man skal retfærdiggøre videnskabelig uredelighed overfor sig selv.

Heinrich R. Jørgensen

Schopenhauer er lutter guldkorn, men jeg tror ikke det er korrekt, at citatet er fra ham. Han har dog ytret noget lignende. Det har mange andre i øvrigt også. Jeg mente Mark Twain var citatets ophav, men har ikke tjekket det.

Måske stammer udsagnet fra en talemåde, fra et værk der ikke længere er velkendt? Sandt er det dog, at nye anskuelser begynder med vantro og latterbrøl. Og det uanset om de viser sig holdbare, eller ej.

Benny Pedersen

Ib Jensen,
Den videnskabelige metode funderer ikke på respekt, men på reproducerbare resultater.
Hvis man med sådan en påstået lidelse vil tages alvorligt, skal man naturligvis føre bevis
for at det forholder sig sådan, ellers er døren jo åben for alle MULIGE (og umulige) påstande
om alt muligt.

Jeg mener det er helt rimeligt at vi forlanger en intellektuel rigor, specielt i forbindelse med
noget så vigtigt som vores helbred. Dette gælder jo begge veje; hvis man vil sælge levnedsmiddel
eller medicin er der procedurer på plads der skal sikre at man ikke sælger rottegift eller
fordærvet mad til andre mennesker.

Det er HELT rimeligt med en stor portion skepsis i sager som denne.
En mavefornemmelse er IKKE en sandhed.

Steffen Sørensen, Morten Balling og Sven Felsby anbefalede denne kommentar
Heinrich R. Jørgensen

Hanne Bjerre:
"Engang mente man at jorden var flad – og arme den stakkel, som mente noget andet."

Der er intet belæg for at tro, at det var en udbredt forestilling for (lad os sige) 500 år siden. Der er til gengæld meget der tyder på det stik modsatte. Det er en myte, at den katolske kirke dogmatisk fastholdt forestillingen om jorden/Jorden som en ikke-krum flade, eller for dens sags skyld var overbeviste om sligt sludder.

At mange i nutiden tror at det forholdt sig sådan, er til gengæld et vaskeægte udtryk for hvor udbredt overtro er i dag, og hvor ringe indsats der gøres pt. for at udrydde moderne vrangforestillinger. Om den konkrete overtro om at tidligere artsfæller har troet sligt, er der lavet undersøgelser der viser, at dér forrykte og ubegrundede forestilling er markant mere udbredt i netop Danmark, end i andre lande. De fleste udlændinge ville nok grine og ryste på hovedet af en sådan påstand.

Ikke underligt at overtroen i Danmark huserer, idet stort set samtlige skolebøger kolporterer det samme vås. For et par år siden, undersøgte nogen sagen. Der var så hut jeg hvisker 18 forskellige værker der anvendes i nutiden, og myten viderebringes af alle pånær en enkelt. Med forbehold, da dette er hentet fra erindringen.

Kristian Lund

@Ib Jensen / Hanne Bjerre:

"Det er sandt, at ophold Faradays bur, i form af maling, gardiner eller baldakin giver EHS ramte fred for symptomer..."

Øh, maling eller gardiner er ikke Faraday bure. Et Faraday bur består af sammenhængende, omsluttende ledende materiale:
http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage

Hvis man oplever at lidt metal hængt rundt i vinduerne afhjælper symptomerne, så er det et godt tegn på at symptomerne netop ikke har at gøre med de elektromagnetiske felter!

-

"Engang mente man at jorden var flad – og arme den stakkel, som mente noget andet."

Så fordi nogle mennesker en gang tog fejl, så tager alle mennesker i dag fejl? Eller hvad?

Der er også folk i dag, der mener jorden er flad - har de så også ret, fordi jeg mener de tager fejl?

Eller er det kun dem der mener det samme som dig, der nødvendigvis har ret fordi alle mener de tager fejl?

Jeg er virkelig forvirret over argumentet...

-

"Flere af kommentarerne bærer desværre desværre præg af fordomme og mangel på respekt."

Hvilke fordomme er det? Den med at hvis man har en ny og opsigtsvækkende påstand, så skal man sandsynliggøre at den holder vand i en eller anden grad?

Tak for link til Örjan Hallberg, Heinrich. Men ham har jeg været hurtigt forbi, og jeg fandt ingen grunde til at blive hængende dennegang. Hans nyeste tekst om Skin Melanoma viser meget godt hans problem, nemlig at al forandring i helbred og højde mm kun skal forklares med uønsket bestråling. Han har dog fat i så meget som at det er fjollet at fokusere på mobilstråling, da denne i kraft langt overdøves af FM-radioerne. Men det ændrer ikke på, at det i kontrollerede forsøg ikke har været muligt at påvise solide effekter.

Den slags forskning svarer til at notere nedgangen i storkebestanden, der forholdsmæssigt afspejler det faldende børnetal. Hvilket i øvrigt er en rimelig teori, men kun hvis nedgangen fx kan passe med at udledningen af giftstoffer både påvirker antallet af tudser, samt menneskers fertilitet. Når den slags årsagssammenhænge mangler eller ikke kan bestyrkes, dutter teorierne ikke. Mavesår og bakterier er en rigtig god teori, fordi den både kan begrundes, forklares og eftervises.

Jeg fik som ganske ung tilbudt invalidepension på grund af slidgigt, migræne og dårlig ryg. Men for at få de rare penge, skulle jeg også operereres til et liv på krykker. Den fristelse lykkedes det mig at sige nej til, og i stedet for at blive glad krøbling rettede jeg mig selv op, og lagde dårligdommene bag mig. Den tilgang rejser jeg ikke rundt og forlanger at alle skal kunne følge, men det var muligt for mig. Jeg kan åbenbart tænke mig så syg, at det kræver operationer - men også så rask, at jeg fortsat kan gå 30 km med fuld oppakning.

Vores kroppe og hjerner kan rigtig meget. En god ven fik i øvrigt løst et problem med at hele huset "stod og rystede". En tur til lægen viste for lavt blodtryk, og efter at dette var afhjulpet, holdt både vennen og dermed huset op med at ryste. Og så slap pizzabageren på nabogrunden for krav om at ombygge sin kompressor mm. Men både jeg og vennen led længe under vore problemer, og lidelse skal tages alvorligt - med mindre folk hygger sig med det.

Flemming Madsen

@ Kristian Lund -
Nu findes der altså elektrisk ledende maling -
Det bruges bla til at afskærme elektronik mod indstråling .
Om man kan lave et Faraday-bur med det ved jeg ikke rigtigt,
kunne forestille mig at man nok skal smøre tykt på i så fald ..

Når jeg søger efter 'videnskabelige oplysninger' om WiFi's eventuelle skadelige virkninger
er der et par ting der straks springer i øjnene :
Stort set alt jeg har fundet ind til nu taler om 'EN router' (eller net-kort) med en sende-styrke på ca 500mW- problemet er bare at der i tæt-bebyggede områder er betydeligt mere end EN router/netkort i nærheden af dig og at 'strålingen' er OVERALT .
Desuden er det meste af materialet nok forældet, med tanke på den eksplosive vækst i antallet af trådløse enheder vi har set i de seneste år .

Mht mobil-telefoner er billedet nogenlunde det samme, man taler stort set kun om EN telefon, med en sende-styrke på op til 2Watt, men ingen taler rigtigt om alle repeater-masterne -
Hvad er deres sende-styrke egentlig ?

Der findes internationale grænse-værdier for den slags, uheldigvis ved man fra andre sammenhænge at der findes mennesker der har nul-tolerance over for ting som flertallet ikke generes af -
Det kan vel også være tilfældet her ?

Til de der er interesseret i at se hvor mange trådløse WiFi-net der er i deres nærhed kan jeg anbefale et lille gratis-program fra NirSoft :
WifiInfoView v1.40
http://www.nirsoft.net/utils/wifi_information_view.html
(Nogle AV-programmer kan ikke lide NirSofts hjemmeside, fordi der også findes 'password recovery-programs' . Ignorer det og find dig et AV-program der ikke leger smagsdommer .)

Karsten Olesen

Det enkleste forsøg, man kan gøre, består i at lægge sig til at sove - henholdsvis med og uden et tændt elapparat med en transformator, ved siden af sig.

Man vil da opleve, at søvnen bliver dybest og hvilen størst uden tændte el-apparater.

Bølgerne virker tilsyneladende som en stimulans, der hindrer fuldstændig udhvilen.

Karsten - det er helt fint, at din viden om det slukkede apparat giver dig bedre søvn. Men det korrekte forsøg kræver, at hverken du selv eller dine nærmeste omgivelser er klar over på hvilke nætter, at dimsen er slået til eller ej. Og at du gennem denne periode noterer dine iagttagelse af virkningen, og senere lader en uafhængig person sammenkøre resultatet. Umiddelbart synes jeg blot du skal glæde dig over, at du ved at slukke dimsen får bedre nattesøvn. Min mor bad aftenbøn, og det havde samme virkning på hende, når hun huskede det :).

Bo Carlsen, Sven Felsby og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Heinrich R. Jørgensen

Tom Paamand:
"Tak for link til Örjan Hallberg, Heinrich."

Velbekomme. Det er imponerende, at du kan afskrive manden og hans forskning på baggrund af hurtig læsning af en enkelt artikel. Selv er jeg imponeret over mandens forskning, og ikke mindst at opleve statistik anvendt meningsfuldt.

Heinrich - du iltre væsen. Som antydet er det ikke første gang, jeg kikker ham efter. Og jeg ser nu som tidligere mest statistik anvendt på storkevis. Hvis mindre datamængder kan justeres ind i en graf, så de minder om noget reelt uvedkommende - er det bevist, at stråling er skyld i at gennemsnitshøjden ikke stiger mere. Alternative eller blot supplerende forklaringer er der tydeligvis ingen grund til at lede efter - svaret er givet på forhånd. Prøv at analysere lidt selv - du plejer at være skarp til det.

Byg et Faraday-bur. Overstået.

Heinrich R. Jørgensen

Tom,

store dele af det Örjan Hallberg har beskæftiget sig med, har handlet om at observere empiriske forandringer, og forsøge at finde mulige forklaringer. Med statistiske metoder, har han ofte været i stand til at konstatere, hvornår statiske kurver der udtrykker en markant tendens i f.eks. hyppigere forekomster af visse cancerformer eller andet har sin begyndelse. Ved man noget om hvornår en ulykkelig tendens begyndte, og antager man at det er et symptom, er man godt hjulpen til at udpege de mest oplagte mulige årsager.

Det er år siden, at Örjan Hallberg påviste, at årsagen til fremkomsten af 'skin melanoma' i efterkrigstiden ikke kan være forårsaget af nordboernes ændrede vaner, mht. soldyrkelse, charterferier og lign. Charterferiefænoments opståen som massebevægelse sker i de tidligere 1960'ere, mens den omtalte form for hudkræft pludseligt og markant har sin begyndelse i 1955.

Det er muligt, at nogle mener at opholde sig i et alternativt univers, hvor kausalitetsforbindelser mellem begivenheder ikke behøver overholder logik og kronologiske antagelser om, at årsag nødvendigvis må gå forud for effekt.

Mon ÖH har radiostråling som en kæphest, hvis skadelige virkninger den svenske Don Quixote gør systematiske udfald mod? Eller forholder det sig snarere omvendt - at manden gentagne gange har erkendt at der er vægtig argumenter der peger på, at årsagen til ellers uforklarlige 'epidemier' må være forskellige radiostrålingsteknologier, men at hans resultater systematisk ignoreres og diskrediteres?

Heinrich - der er sket en del voldsomme omrokeringer med vor verden siden 1955, der alle er gode kandidater som medvirkende årsag til at diverse livstilssygdomme og andet skrammel pludselig blomstrer op.

I en anden af dagens artikler er det den australske læge Helen Caldicott, der på mange måder er Örjan Hallbergs kollega. Hun ville med de samme grafer foran sig erklære, at det hermed er bevist at alt skyldes radioaktiv stråling, der netop kulminerede i de samme perioder - for hendes kæphest er atombomber. Hun får i øvrigt alligevel altid en kærlig tanke fra mig, da det også kan argumenteres, at netop hendes vildt opskruede retorik forskrækkede Ronald Reagan så meget, at han gik i forhandlinger med Sovjet for at stoppe krigsfaren.

Det gør ikke hendes misbrug af grafer og tal mindre hovedrystende, selvom hun ligesom Hallberg larmer løs af et godt og varmt hjerte. I øvrigt var Den Kolde Krig skyld i min mors for tidlige død af netop Skin Melanoma, som hun udviklede efter et årelangt misbrug af en sundhedsskadelig østtysk varmepude mod helt andre mavesmerter. Eller sådan kunne de oplysninger også aflæses.

Det ville være nemt at finde kontrolgrupper til Hallbergs tese, for store dele af USA var (og er) ikke dækket af FM-sendere, men brugte i stedet det billigere AM-bånd. I Midtvesten er der derfor rigeligt med mennesker, der i perioden var underlagt den samme påvirkning som alle andre, men meget lidt fra FM. Og her burde der så ikke forekomme en tilsvarende vækst i Skin Melanoma. Find dette study til mig - og jeg vil lade mig overbevise!

Det er hævet over enhver tvivl, at Inge-Lis har brug for behandling. Spørgsmålet er, om isolering fra elektromagnetiske felter er svaret? Det kan vise sig at være et problem, at alle cellerne i hendes krop har en spændingsforskel over cellemembranen på 150mV, og kroppen slipper hun forhåbentlig ikke af med lige med det samme.
Jeg vil foreslå en behandling med udgangspunkt i at kunne leve sammen med os andre mere eller mindre elektriske artsfæller. Der findes folk, der er uddannet til det.
At svensken har godkendt EHS som selvstændig lidelse siger alene noget om et politisk klima hvor enhver konfliktfremmende beslutning undgås.

Hvis man ikke spiser eller på en anden måde sætter sit eget liv i fare, kan man med rette betragtes som så syg at man har brug for et behandlingsindgreb.

Men hvad hvis man nægter at være arbejder? Sætter man her også sit liv i fare, og skal man trues til tvangsaktivering?
Men kan man så også sige at man enten er realist eller mentalt handikappet? Enten kapitalist eller svært syg? Enten medlem af Venstre eller i behov af tvangsbehandling eller i hvert fald integration?

Hvor langt kan folkeenheden/fællesskabet gå for at integrere minoriteter og udøve majoritetstyranni?
Svaret er: det kan man ikke.
Men man gør det alligevel, og krænker dermed andres rettigheder.

Nogle danskere vil gerne at alle skal tvangsfordres med kultur, frikadeller, julegrane og hvad ved jeg. Og det er så til gavn for majoriteten, protektionismen, erhvervsinteresser og andre.

EHS er et specielt eksempel, men man tænker alligevel at svenskerne måske har været lidt mere fleksible og tolerante m.h.t. forskelligheden.

I Danmark foregår dialogen mellem den lille borger og det store fællesskab sikkert sådan her:

Borger: Hej, jeg hedder Borger. Jeg kan ikke fungere tæt på trådløse netværk eller andre elektromagnetiske felter.

Fællesskabet: Og hvorfor tror du at jeg er interesseret i at lytte på dig?

Borger: Jeg vil gerne få et sted at bo...

Fællesskabet: Du må finde dig et andet land at bo i, for sådan lever vi altså ikke her i landet.

Borger: Men må jeg ikke være mig selv og samtidig være en del af samfundet?

Fællesskabet: Nu må du tage dig sammen, altså! Hvis du absolut vil blive her, så må du enten blive som mig, ellers tager jeg dine penge og lader dig rådne og dø indtil du retter ind.

Borger: Jawohl, mein Führer! Nu har jeg fået nok af din arrogance. Jeg vil iværksætte elektromagnetisk terror for at få hævn. EMP Akbar!

Fællesskabet: Jeg har altid haft ret. Hvis man ikke integreres så er man en sikkerhedsrisiko for fællesskabet! Du er jo rablende gal!

Borger: ...

Heinrich R. Jørgensen
Jack Jönsson

Godt jeg stadig har min sølvpapirshat.

Morten Balling

@Heinrich

Hvad mener du med at Jorden er en kugle?

http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society

"In a satirical piece published 1996, Albert A. Bartlett uses arithmetic to show that sustainable growth on Earth is impossible in a spherical Earth since its resources are necessarily finite."

Iflg Weekendavisen tror 1/3 af danskerne at Solen drejer rundt om Jorden. Det kunne være interessant at lave en undersøgelse af, hvor mange der mener at Jorden er flad. Med et godt reklamebureau og nogle af folkene fra Agency for Fundamental Rights inde over, ville man måske kunne komme over 50% og så kunne man passende stemme om det…

Simone Bærentzen

I første omgang kan det vel være bedøvende ligegyldigt om årsagen til sygdommen er fysisk eller psykisk, man kan jo konstatere rent empirisk at dem, der har lidelsen er syge og handicappede, hvilket burde udløse sygedagpenge osv. nu og her. Så kan man sideløbende forske i sygdommen og på sigt få kastet lys over om årsagen er fysisk eller psykisk og hvilke behandlinger, der er effektive.

Det er ikke frugtbart at sondre mellem "fysisk" og "psykisk" - psykiske lidelser har deres oprindelse i hjernen, ligesom leversygdomme optræder i leveren. Det vigtige er at oplyse patienten om at der findes behandlinger.
http://funktionellelidelser.dk/

Noget kunne tyde på – at fruen i Jylland bl.a. har problemer med statisk elektricitet – så skift gulvtæppet ud - og gå kun i hospitals-træsko …

Hvis det ikke er stråler fra rummet – så er det stråler fra jorden – eller dødsstriber på himlen - her er en af mine favoritter – til alle le-følsomme –

http://ing.dk/blog/chemtrails-death-above-2011-118432

Heinrich R. Jørgensen

Morten Balling,

tak for at minde om Albert A. Bartlett, og hans betragtninger om hvorfor en flad Jord er en glimrende (om end udfordrende) model for hvordan Jorden kan tænkes at være indrettet "i virkeligheden", i fald nutidens politiske førerskab visioner og forestillinger skal kunne realiseres. Ironiske betragtninger kan forekomme.

Så længe den gængse sprogbrug indeholder ord som 'solopgang' og 'solnedgang' og 'op' og 'ned' forstås som rumlige retninger, er det selvfølgelig vanskeligt at løsrive sig fra forestillingen om Solen der drejer om Jorden. Det er jo den model, sprogbrugen fremmaner.

Men at forklare nogen, at 'op' og 'ned' i astronomisk skala ikke er meningsfulde begreber, og burde erstattes med 'ud' og 'ind', eller bedre endnu, 'væk fra' og 'hen imod', kan i sig selv være en udfordring. Derefter kan man prøve at reformere sprogets brug, så nye ord for solop- og nedgang bliver f.eks. 'solvis' og 'solvæk'. En endnu større udfordring.

Man kommer nok også til at forklare, at det eneste der er (for nogen observatør), er det der opleves i det newtonianske koordinat vi kan kalde (0, 0, 0, 0), også kendt som 'her og nu'. Det ændrer i høj grad ens verdensbillede, at mene at det subjektive og det relative er det virkelige, og man vil vægre sig ved det. Hvis nogen fatter det, risikerer man at ens sproglige reformprogram fejler, da personer med dette nye verdensbillede nok vil hævde at den gængse ordbrug er præcis den rette ;-)

Heinrich R. Jørgensen

Jan,

har du undersøgt de fænomener der f.eks. kaldes 'chemtrails' (givetvis ud fra en antagelse om, at der ikke er tale om kondensationsspor, men om synlige spor med en anderledes kemisk sammensætning)? Har du foretaget nogle målinger af en slags? Sikkert ikke, formodentligt af samme grund mange andre heller ikke har indsamlet relevante data: Det er lidt vanskelige at nå frem til lokationen, hvor man gerne vil indsamle prøver.

Vanlige kondensationsspor opløses efter nogle minutter. Andre spor synes at blive hængende. De spredes over tid, og hvad der før var markante spor, bliver ofte til et ujævnt, spredt dækken. Enhver videnskabsmand burde spørge sig selv spørgsmål der handler om hvad man oplever (skuer), hvorfor det tager sig ud som det gør, om der er tale om en optisk illusion eller om det må dreje sig om et kemisk eller fysisk fænomen, hvilken kemisk sammensætning der kunne være tale om, hvilket fysisk fænomen der kunne være tale om, og lignende.

Heinrich,

forklaringen på disse kondensspor er ret banal - enhver forbrændingsmotor udvikler vanddamp - disse afsættes i de striber du ser på himlen - afhængig af flyets højde ...

Fænomenet kan bl.a. studeres over Kegnæs Fyr - som er et knudepunkt for den meste flytrafik til og fra Danmark - her han under gunstige vejrforhold - mest om foråret eller efteråret - tælle mere end to håndfulde mere eller mindre parallelle spor - som nogle gange kan ses i længere tid - enhver ingeniør er helt fortrolig med de fysiske forklaringer ...

Betegnelsen Chemtrails er opfundet af forskrækkelses- og konspirationsindustrien - underholdende vås ...

De chemtrail-skrækslagne må se til - at de ikke bosætter sig lige neden under en luftkorridor - ellers får de det endnu værre med deres følelsesliv ...

Morten Balling

Hvis man vil skræmmes, sådan helt videnskabeligt, kan man starte her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Delayed_choice_quantum_eraser

Jeg vil dog påpege, at dem som fejede alle konspirationsteorier til side med "sølvpapirshat" kortet, har haft det en del sværere siden Snowden lukkede op for posen ;)

Heinrich R. Jørgensen

Jan,

kondensspor er hvad navnet siger - et spor bestående af vanddamp. Hvordan de opstår, er der intet underligt ved.

For et par uger siden, to dage før ikke-stormen 'Carl', bemærkede jeg at sporene fra syv fly blev synlige på samme tid. Sporene opstod på samme tid, og der var ikke synlige spor før. Tre af dem opførte sig som på en gammel sovjetisk propagandafilm, hvor mejetærskere i række og geled agerer synkront. Alle fly var højt oppe. Jeg bemærkede optrinnet da det opstod, og så sporene blive længere i én retning. Alle spor var brede og lige brede, og sporene opstår pludseligt. Ingen spor er synlige før da; det er meget tænkeligt der var kondensspor før, men de var så smalle og utydelige i så fald, at jeg ikke kunne se dem. Sporene blev hængende hvor de 'var lagt', og var synlige indtil det var blevet mørkt.

Hvad der foregår, eller hvorfor, påstår jeg ikke at vide noget om. Jeg godtager gerne en seriøs og lødig ingeniørs forklaring om optiske illusioner, temperatur, tryk, sollysets retning eller andet, men tror det bliver vanskeligt at konstruere én.

Betegnelsen 'chemtrails' synes næsten beregnet på latterliggørelse. I det mindste er det den effekt ordets brug har. Andre mener fænomenet har at gøre med 'geo'engineering' og 'climate engineering', men det er selvfølgelig også blot ord der er anvendt for at betegne hvad man ikke ved hvad er.

Det er nemt at afvise noget man aldrig har set, for hvordan skal man kunne tro det findes? Måske ville det hjælpe på evnen til at forestille sig det ukendte, hvis man så billeder af sådanne flys indretninger? Tjah, måske ville det hjælpe...

Sider