Baggrund
Læsetid: 8 min.

Er antiracismen et blålys?

Antiracismen er en fortrængningsmekanisme, der skal forhindre kritik af multikulturalismen og af indvandrerracismen, siger den svenske samfundsdebattør, blogger og partiaktivist Nima Gholam Ali Pour i en samtale med forfatteren Jens Martin Eriksen
Antiracisme. Det toneangivende Sverige kalder enhver påpegning af problemer med multikulturalismen for racisme og demonstrerer mod den. Men indvandrere i Sverige er ikke ofre for en generel racisme, siger Nima Gholam Ali Pour.

Hakan Akçura

Moderne Tider
14. juni 2014

Det begyndte med en mindre kontrovers mellem ham og Socialdemokratiet. Han havde været medlem af partiet i mange år i ghettoen Fosie, nær Malmø. Så gav han sig til at protestere over, at en vis Omar Mustafa blev valgt ind i ledelsen af partiet til trods for, at denne person var ledende i Islamiska Förbundet (der ideologisk er knyttet til Det Muslimske Broderskab), og at han havde inviteret stærkt reaktionære islamister til Sverige. Men det førte blot til, at Nima Gholam Ali Pour selv blev diffameret i partiet. Sådan begyndte bruddet, og for Gholam Pour en rejse mod Sverigedemokraterne, der for ham er et almindeligt social-konservativt parti.

I modsætning til andre fremtrædende svenske debattører som Athena Farrokhzad og Åsa Linderborg mener han ikke, at indvandrere i Sverige er ofre for en generel racisme. Til gengæld mener han, at ordet ’indvandrer’ i den svenske debat er blevet reserveret til de uintegrerede og fiaskoerne.

— Lad mig først høre, er der noget om den strukturelle racisme i Sverige, som vi er blevet gjort bekendt med på det seneste?

»Jeg tror, man har misforstået det, når man taler om racisme og strukturel racisme. Problemet er, at man gør indvandrere til ofre for denne, men f.eks. arbejdsløsheden blandt indvandrere i Sverige er mindre en konsekvens af racisme end af det forhold, at mange kommer fra lande med et svagt uddannelsessystem, som ikke er tilpasset arbejdsmarkedet her i landet. Og det er tillige et faktum, at folk i ghettoerne ikke har en tilstrækkelig uddannelse, og at de heller ikke er interesseret i at erhverve den. De anser ikke sig selv for at være en del af det svenske samfund. De er først og fremmest en del af den ghetto, hvor de bor. Eller de anser sig for at tilhøre det hjemland, de oprindeligt kommer fra. De har en indvandreridentitet, der forhindrer dem i at blive en del af Sverige. Så stigmatiseringen begynder ikke med, at nogen nationalister skriver om det, men derimod med, at indvandrerne i ghettoerne ser sig selv som ofre.«

Venstrefløjens skyld

— Hvorfor denne afvisning af svensk kultur?

»Alt svensk og det svenske flag bliver på forhånd anset for at være racistisk. Man må indse, hvad den egentlige grund er til, at indvandrerne ikke er en del af det svenske samfund. Og det er ikke stigmatisering og racisme fra samfundet, men fattigdom og uvidenhed, og at folk ikke føler, de er noget værd. Uanset hvad vestlige menneskerettigheder står for, så bliver alt vestligt fremstillet som kolonialistisk over for alt andet. For det andet er der også en ubemærket antagelse, når vi taler om termen ’indvandrer’. Det betyder i Sverige slet og ret en person, der er uden for samfundet. Tag nu f.eks. Zlatan, der er ingen, som kunne finde på at kalde ham en ’indvandrer’. Er man det, så er man derimod en mislykket person her i landet. Har man succes, så bliver man kaldt for svensk! Men her i Sverige har man ingen bevidsthed om, at man har skabt en diskurs, hvor ’indvandrer’ automatisk og ubevidst betyder en mislykket person. Det går så igen til indvandrernes børn, hvor anden generation af mislykkede kaldes for ’anden generationsindvandrere’.«

— Hvad er svaret på dette problem?

»Man må gøre op med denne elendighed ved at stille krav til folk, som kommer her til landet. Det at være en indvandrer skal ikke være en undskyldning for noget. Det skal heller ikke være en undskyldning fra pressen og det politiske establishment for tavshed overfor de sociale problemer, der vitterlig findes hos folk i ghettoerne. Men politikere i dette land vil ikke forholde sig til det.«

— Hvorfor?

»Hele dette problem stammer fra, at der findes et venstrefløjshegemoni her i Sverige. Men i dag finder man blandt indvandrere de mest reaktionære grupper, som tilmed er imod demokratiet som sådan. Det drejer sig om f.eks. Islamisk Förbundet, som består af anti-semitter og homofober fra Mellemøsten. Og disse folk er referencegruppe, når den svenske regering skal lave en undersøgelse om indvandreres problemer her i landet. På denne måde gøres deres holdninger prominente. Disse foreninger får politisk støtte, de får moskeer og finansiel støtte. Men deres egne politiske holdninger forties i den svenske presse. Det kommer ikke frem, hvad de reelt står for.«

Kun de hvide kan være racister

— Hvordan kommer denne fortielse til udtryk?

»Her i Sverige kan man kun behandle racisme offentligt, hvis den går ud over indvandrere. Men også det kan blive problematisk. For et stykke tid siden havde vi en historie i pressen om det. En sort mand blev angrebet, mens han var sammen med sin søn. Og eftersom man gik ud fra, at det var svenske racister, der stod bag, så blev der straks afholdt store demonstrationer mod racisme her i Malmø, og der blev skrevet om det i pressen. Så kom det frem, at det alligevel ikke var svenske racister, der stod bag, og så forsvandt historien fra pressen øjeblikkeligt, og ingen havde mere noget at sige. Det var arabiske overfaldsmænd, og de havde bl.a. anvendt n-ordet mod den sorte mand. Man kunne så forestille sig, at offentligheden ville drøfte, hvordan arabiske mænd med deres kulturelle baggrund kunne bruge dette skældsord. Men alt blev lukket ned uden varsel. Det korte af det lange er, at ingen i Sverige er interesseret i en historie om racisme, hvis den ikke handler om, at hvide svenskere angriber en indvandrer. Hvis historien har en anden konstellation, så kan man ikke behandle den.

— Hvordan kan det være?

»Lad os se på, hvem der sidder i de forskellige anti-racistiske organisationers bestyrelser. Det er altid socialdemokrater og venstrefløjsfolk. Og de partier, de tilhører, får en stor vælgermæssig støtte fra netop indvandrerkvarterer og indvandrermiljøer. Men der er også folk fra borgerlige partier, Moderaterne f.eks., som selv er fundamentalister, og som driver islamistiske skoler. I de svenske partier lider man under den illusion, at når man støtter religionen islam gennem f.eks. skoler og anti-racistiske foreninger, så får man muslimernes stemmer. Men det er ikke sådan, det fungerer. Partierne får muslimernes støtte, fordi deres ledere fortæller muslimerne, at de skal stemme på det og det parti. Det er ikke, fordi de enkelte muslimer er tilhængere af hverken socialdemokraterne eller Moderaterne eller er venstreorienterede. Der er f.eks. en kvinde, den ordførende for Sveriges muslimske råd, som er med i en fundamentalistisk islamisk forening, samtidig med at hun er medlem af en feministisk organisation. Hvordan dette hænger sammen, er der ingen, der vover at spørge om i pressen.«

Fortier antisemitisme

»Man køber muslimernes stemmer gennem deres religiøse talsmænd. Til gengæld får talsmændene så økonomisk støtte til deres forskellige organisationer og projekter. Men disse foretagender har sjældent noget som helst ideologisk at gøre med at være socialdemokrat eller venstreorienteret. De muslimske talsmænd modtager bare betaling for de stemmer, som man er i stand til at sælge til de politiske partier. Det er sådan klientelismen fungerer.«

— I København var der for et år tilbage flere tilfælde af hatecrimes mod homoseksuelle, men man filtrerede det forhold bort, at overfaldsmændene var muslimske arabere. Måske af angst for at stigmatisere voldmændenes kultur gjorde man dem usynlige i nyhedshistorierne om deres vold. Kan du genkende denne reaktion her i Sverige?

»Antisemitisme er et stort problem her i Malmø, men det bliver ikke behandlet i pressen, fordi det er arabere, der står for det. Og du kan ikke gå op mod dette her i Sverige, for så får du straks at vide, at du ’ikke må generalisere’. Du må ikke sige noget om arabernes antisemitisme her i Malmø, for så er du racist. Du er med andre ord racist, hvis du siger araberne er racister! Det er så pinligt her i Sverige, at indvandrere er racistiske, at det end ikke må nævnes. Moderaterne her i byen tog fat på problemet og efterlyste en handlingsplan mod specifikt antisemitisme, siden det nu var jøderne her i byen, som blev ramt. Men en sådan plan modsatte socialdemokraterne og venstrefløjen sig. De ville ikke nævne antisemitisme, for det ville vise alle, hvem man pegede på som gerningsmænd. De ville kun have en handlingsplan, hvis en sådan behandlede racisme helt generelt. På denne måde kunne socialdemokraterne og venstrefløjen undgå at kritisere deres samarbejdspartnere.«

Multikulturalisme er Gud

— Men hvorfor kan denne selektive anti-racisme ikke kritiseres i pressen?

»For det første er pressen her i landet en integreret del af partisystemet. Og man har undertegnet en klientaftale med de reaktionære indvandrerorganisationer. Hvis man konfronterer indvandrerne med deres egen racisme, så mister man deres støtte. Anti-racisterne vil ikke være ved, at der findes racisme mod svenskere og mod svenske jøder.«

— Det er multikulturalismens demokratiske problem, når kultur ikke må kritiseres. Hvordan behandler man dette?

»Det er vigtigt at holde fast i, at multikulturalisme i Sverige, ikke er en akademisk idé. Denne ideologi kan kun omtales i honnør-ord. Ingen ved noget som helst om, hvad det er, de underkaster sig, når de anpriser denne ideologi. Multikulturalisme har samme status som Gud. Og Gud er god. Du må ikke kritisere Gud.«

— Er det derfor Sverigedemokraterne har et problem?

»Man kan overhovedet ikke forholde sig til, at nogen er kritisk overfor multikulturalisme her i Sverige. Du kan risikere at blive fyret fra dit arbejde, hvis du er medlem af Sverigedemokraterne. F.eks. har jeg selv haft det inde på livet. Jeg er magister i statskundskab, og nu læser jeg til lærer. I undervisningsbekendtgørelsen for de svenske skoler står der, at multikulturalisme er godt, men ikke hvad det er for noget. Men jeg selv er kritisk, og da jeg meldte mig ind i Sverigedemokraterne, fordi jeg efter mange år ikke mere kunne udholde socialdemokratiets klientelisme, så blev jeg kaldt til samtale af min fagforening, lærerforbundet. Man tillod sig at ville stille mig til regnskab for, at jeg havde meldt mig ind hos Sverigedemokraterne. Jeg mødte dog ikke op til den kammeratlige samtale, idet det, så vidt jeg kan se, ikke ragede dem.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvilken race tilhører indvandrere?

hæ hæ - godt spørgsmål - nogle steder, f.eks. i nordsjælland er de sveneskere !

Jesper Wendt

Det var da ellers lidt af en rodebutik af forskellige traumer.

Anders Feder

Sverige må gøre op med antiracismen, og slippe den indre svinehund løs som de vise daner gjorde det under Den Store Kulturkamp (ære være dens minde) i 00'erne. Se blot hvor langt vi er kommet - i dag står et indvandrefjendsk parti til at danne regering med bankernes og industrialisternes parti efter næste valg. Hvordan kan man modsætte sig det?

Christian Meyer Nielsen

@Anders Feder

At Dansk Folkeparti står til at danne regeringen med "bankernes og industrialisternes parti" efter næste valg er vel ikke så underligt, set i lyset af at alle partier til højre for Enhedslisten vel sagtens falder ind under denne kategori, jf. DONG/Goldman Sachs sagen.

Derudover mener jeg ikke at den svenske model er et holdbart alternativ til Dansk Folkeparti. Det er vel hævet over enhver tvivl at der er ganske betydelige problemer med indvandrer af ikke-vestlig oprindelse, og jeg ser ikke hvordan disse problemer bliver løst ved at tie dem ihjel. Det lader i hvert fald ikke til at Sverige løser sine problemer på en hensigtsmæssig måde - tværtimod står man nu både med et indvandringsproblem og dertil et problem med et stigende antal hate crimes og en stadig større tilslutning til ekstreme miljøer.

I øvrigt giver jeg ikke meget for hele det multikulturelle aspekt af diskussionen. Jeg er selv vokset op i et område med et ikke ubetydeligt antal indvandrer, og med ganske få undtagelser har de største kulturelle forskelle været af kulinarisk karakter. Ofte har de fra velfungerende familier i vidt omfang taget dansk kultur til sig, mens de der kom fra ghettoerne sjældent medbragt en særlig stærk kultur fra deres hjemland. I virkeligheden ser jeg det som svært problematisk at man uden videre sætter lighedstegn mellem oprindelsessted og kultur. Hvilken kultur er det helt præcist vi gerne vil se udfoldet fra ghetto miljøerne? Jeg kan ikke selv se hvad der er at komme efter, og hvis der ligger en kulturel guldgruppe gemt i Mjølnerparken har områdets beboere vel også selv et ansvar for dele denne med resten af samfundet.

Kaj Spangenberg, Niels Ebbesen, Morten Pedersen, Jakob Silberbrandt og Preben Haagensen anbefalede denne kommentar
Anders Feder

Christian Nielsen: Det er hævet over enhver tvivl at der er mange - især blandt dem på de laveste udviklingstrin - der har ondt bagi over flygtninge/indvandrere. Da der er mange danskere på disse trin, så bliver de nødvendigvis toneangivende.

jan henrik wegener

Der er også en anden type problem eller spørgsmål, der ikke er begrænset til hverken "højre" eller venstre. Det er om hvorvidt eller hvornår "identitet" giver enten ret eller uret. Umiddelbart burde det vel ikke give "ret" i en debat eller for den sags skyld når det gælder overholdelse af fælles regler?
Hvis læseren af ovenstående f.eks. synes jeg har skrevet noget dumt vås, bør denne vel fastholde den opfattelse, uanset hvilken historie om mig selv (eller den gruppe jeg måtte hævde at repræsentere) jeg bagefter kunne finde på at fortælle (og den anden vej rundt)? Eller, hvis vi tager spørgsmålet om overholdelse af samfundets regler, mener f.eks. læseren at fortjæne dom eller frifindelse begrundet med gruppetilhør frem for handling?

Ernst Petersen

Det er utroligt, at den samme historie bare bliver ved med at gentage sig alle lande. Samt at politikerne aldrig bliver klogere.

F. eks. opstod lignende problemer allerede i USA for over 100 år siden, da fattige indvandrere fra forskellige europæiske lande og kulturer kom derover. Disse indvandrere blev anbragt i forskellige kvarterer, der hurtigt udviklede sig til at være ghettoer. Ghettoerne oplevede diskrimination fra blandt andet politiet og retsvæsenet, der mente, at sådanne indvandrere var langt mindre ærlige og troværdige end "rigtige" amerikanere. Som følge heraf holdt beboerne op med at samarbejde med myndighederne, og de udviklede et system, hvor kriminelle bøller i stedet som gangstere styrede indvandrerkvartererne.

Alligevel begår politikerne i både Danmark og Sverige stadig de samme fejl. Nemlig at anbringe flygtninge og indvandrere af anden etnicitet i ghettoer. Heldigvis er politiet og retsvæsenet dog mindre diskriminerende over for sådanne grupper, end amerikanerne var. Men faren for, at indvandrergrupper melder sig ud af samfundet på grund af uretfærdig diskrimination er der stadig.

I uddannelsessystemet er det vigtigt ikke at nedgøre deres religion eller lave religionsundervisning som kristendomsundervisning. Hvis religionsundervisningen i stedet handler ligeligt om alle de store religioner og uden at foretrække en religion frem for en anden, så vil ingen føle sig diskriminerede, og alle vil få et mere afslappet forhold til religion.

Også i de politiske partier er det vigtigt at undgå diskriminering og mistænkeliggørelse af folk med indvandrerbaggrund bare på grund af deres (formodede?) religion. Dette er selv de danske partier på venstrefløjen ikke særlig gode til.

Frygten for personer bare på grund af deres formodede religion er den største trussel mod, at indvandrerne kan integreres ordentligt i samfundene. Dette er USA nu ved at have lært. Men europæerne halter desværre langt efter USA på dette område.

Ernst Petersen

Det er utroligt, at den samme historie bare bliver ved med at gentage sig alle lande. Samt at politikerne aldrig bliver klogere.

F. eks. opstod lignende problemer allerede i USA for over 100 år siden, da fattige indvandrere fra forskellige europæiske lande og kulturer kom derover. Disse indvandrere blev anbragt i forskellige kvarterer, der hurtigt udviklede sig til at være ghettoer. Ghettoerne oplevede diskrimination fra blandt andet politiet og retsvæsenet, der mente, at sådanne indvandrere var langt mindre ærlige og troværdige end "rigtige" amerikanere. Som følge heraf holdt beboerne op med at samarbejde med myndighederne, og de udviklede et system, hvor kriminelle bøller i stedet som gangstere styrede indvandrerkvartererne.

Alligevel begår politikerne i både Danmark og Sverige stadig de samme fejl. Nemlig at anbringe flygtninge og indvandrere af anden etnicitet i ghettoer. Heldigvis er politiet og retsvæsenet dog mindre diskriminerende over for sådanne grupper, end amerikanerne var. Men faren for, at indvandrergrupper melder sig ud af samfundet på grund af uretfærdig diskrimination er der stadig.

I uddannelsessystemet er det vigtigt ikke at nedgøre deres religion eller lave religionsundervisning som kristendomsundervisning. Hvis religionsundervisningen i stedet handler ligeligt om alle de store religioner og uden at foretrække en religion frem for en anden, så vil ingen føle sig diskriminerede, og alle vil få et mere afslappet forhold til religion.

Også i de politiske partier er det vigtigt at undgå diskriminering og mistænkeliggørelse af folk med indvandrerbaggrund bare på grund af deres (formodede?) religion. Dette er selv de danske partier på venstrefløjen ikke særlig gode til.

Frygten for personer bare på grund af deres formodede religion er den største trussel mod, at indvandrerne kan integreres ordentligt i samfundene. Dette er USA nu ved at have lært. Men europæerne halter desværre langt efter USA på dette område.

Morten Pedersen

Anders Feder skriver, at kritik af indvandringspolitiken kommer fra folk på et lavt udviklingstrin. Smart, så behøver han hverken at tænke eller argumentere.
At være racist, altså betragte hudfarve som udslagsgivende for et menneskes værdi, er et standpunkt det må svære svært at forsvare, hvis man har været blot lidt omkrig i verden.
Men ligeledes er det urimeligt at fornægte problematikker, der stammer fra mødet/sammenstødet mellem vestlige og muslimske kulturer. En af problemerne er for mig at se den dybt konservative ideologi islam, der bygger på Guds ord om samfundets indretning, andre problemstillinger kommer af mere hverdagsagtige forskelle. Vigtigst af alt er at måtte tale om det, og jeg vil gerne takke Information for artikler som denne.

Rune Lindgreen, Jan Mogensen, Kim Olsen og ellen nielsen anbefalede denne kommentar
Christian Meyer Nielsen

Anders Feder jeg kan ikke helt se hvad kritik af indvandring i Danmark har at gøre med at tilhøre et lavere udviklingstrin. Det er rigtigt at der er en sammenhæng mellem xenofobi og lav IQ, men indvandringsdebatten handler ikke om fremmedhad i almindelighed. Eksempelvis høre man sjældent om problemer med indvandrer fra Kina eller Vietnam, fordi disse grupper ganske enkelt ikke skaber samme problemer.

Morten Pedersen

Ernst, vær venligst opmærksom på, at det er urimeligt at forveksle kritik af fortsat muslimsk indvandring med frygt.

Ernst Petersen

Morten, jeg er ikke uenig i, at et lille land som Danmark ikke kan modtage et ubegrænset antal flygtninge. Men at man er mere bange for at modtage muslimer end folk fra steder som Vietnam, Kina, Sri Lanka, Japan eller Indien er selvfølgelig frygt (islamofobi).

Det er også frygt, når danske forældre tager deres børn ud af børnehaver og skoler bare, fordi de synes, at der er for mange muslimske børn sådanne steder. Eller når de ikke vil have muslimer som naboer.

Europæerne frygter at have muslimer som naboer, og de flytter, hvis bare få muslimer flytter ind ved siden af deres bopæl. Amerikanere frygter derimod hverken jøder eller muslimer som naboer. Men de flytter, hvis der flytter for mange sorte ind i deres nabolag. Noget, der måske er værd at tænke lidt over?

Henrik Jensen

Er anti-racismen et blålys?

Nej. Men den har fandeme kigget de forkerte steder. Jeg har selv boet i mange år i Århus og her er det jo kendt, at somalier ikke kan bosætte sig i Viby uden at blive stenet ud af bydelen...det er ikke noget, venstrefløjen har villet diskutere.

Undskyld. Jeg rodede lidt i det: Her er det en kendt sag, at grønlændere er blevet stenet ud af Gellerup. Uden at venstrefløjen overhovedet er gået ind i den kamp.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/07/04/232455.htm

Ole Olsen, ellen nielsen, hans lemming og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar
Anders Feder

Morten Pedersen: Nu har jeg ingen illusioner om at folk der primært handler på baggrund af limbiske reaktioner overhovedet ved hvad et argument er. Og i øvrigt må det være deres eget anliggende hvilket stadie de ligger og roder rundt på.

Steffen Gliese

Man må se på de historiske årsager: flygtningestrømmene er jo ikke et gammelt fænomen, der blot er kommet til vores opmærksomhed, de er et nyt fænomen, der har rod i de postkoloniale samfund, opstået efter hhv. 1. og 2. verdenskrig. Derfor er det først for alvor i 1980erne, at vi begynder at modtage flygtninge, tilskyndet også af FN-konventioner og nye asyllove.
Det er uheldigt, fordi det også er i de år, at Vesteuropa oplever en gigantisk arbejdsløshed, så der er ikke rigtig nogen lyst til at integrere og stille krav: man bilder sig ind, at flygtningene jo også vil rejse hjem om ikke så lang tid, når der bliver stabile politiske forhold i deres hjemlande.
Det idiotiske er, at disse tidlige flygtninge jo som regel tilhører en veluddannet elite, som man kunne have haft fornøjelse af, hvis man ikke havde proletariseret den; men det var også før internettets og den lette oplysnings tid, så kendskabet til de mere komplicerede omstændigheder var ikke så udbredte, som de på ingen tid er det i dag.
Når det er sagt, så er der altså også en fæl dobbeltmoral i, at man gerne accepterer minoriteters ønske om at bevare deres kulturelle egenart, mens vi fører en indædt kamp imod vores egen. Men det bør være folkenes ret til at leve efter de traditioner og vaner, de er rundet af, der er grundlaget or samfundene, det er hverken nationalistisk eller ekskluderende. Vi har tværtimod brug for den mangfoldighed, men også den rodfæstethed, der gør, at man kan føle sig hjemme et sted i verden.

Morten Pedersen

@ Ernst. Jeg vil nu stadig mene at baggrunden for mine forbehold overfor fortsat muslimsk indvandring er udfra en rimeligt nøgtern analyse af hvordan man bør agere som samfund. Det er derfor ikke islamofobi, da fobier er kendetegnet ved en irrationel frygt.
Hvis du mente der ikke var grund til bekymring hvad indvandring angår, ville du så ikke føle det usagligt hvis du konsekvent blev betegnet som islam-elsker?

@ Anders Feder: At du leger sprogsnob i din manglende argumentations-evne er hvad det er.
Mere morsomt er det at du først harcellerer over det lave udviklingstrin hos personer, der mener anderledes end du, og dernæst siger det må være deres eget anliggende.
Hvis man perspektiverer dine udsagn flugter de nu fremragende med artiklens indhold, nemlig venstrefløjens fabelagtige evne til at sætte kikkerten for det blinde øje.

Kim Olsen, ellen nielsen og Kenneth Jensen anbefalede denne kommentar
Ernst Petersen

@Peter "Derfor er det først for alvor i 1980erne, at vi begynder at modtage flygtninge, tilskyndet også af FN-konventioner og nye asyllove."

Problemerne er ældre.

Indtil 1960 var Danmark et etnisk "rent" samfund. Men i 1960'erne opstod der mangel på arbejdskraft, og de mindst attraktive jobs som fejemænd, rengøringspersonale, skraldemænd og lignende kunne derfor ikke besættes med danskere, da alle kunne finde noget bedre. Derfor åbnede regeringen op for, at tyrkere, der meget gerne ville have sådanne jobs, kunne komme til Danmark som fremmedarbejdere. Disse fremmedarbejdere så danskerne meget ned på. For de var uden uddannelse og kunne sjældent tale dansk.

Det var oprindeligt meningen, at de tyrkiske fremmedarbejdere senere skulle rejse hjem igen. Men i 1970'erne gav regeringen dem mulighed for at få dansk statsborgerskab.

Den første store flygtningestrøm til Danmark kom, da USA i 1973 trak sig ud af Vietnam. For i adskillige år derefter flygtede sydvietnamesere især som bådflygtninge, og mange af vietnameserne kom til bl. a. Danmark.

Og så kom der en stor flygtningestrøm af iranere under krigen mellem Iran og Irak osv. osv.

Peter Olesen

Arbejdskraft-indvandringen i 1960´erne frem til 1973, indbefattede knap 20.000 personer. Primært mænd, der enten var enlige eller havde ladet familien blive tilbage i hjemlandene; Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien.

På baggrund af hvervekampagner fra dansk industri, og mund-til-øre metoden, kom de hertil helt frivilligt, og mange med intentionen om, at vende hjem med lidt penge på lommen. Kun de færreste rejste i sidste ende hjem.

Der blev i 1973 indført indvandringsstop (Anker Jørgensen-regeringen), hvorunder ovennævnte gruppe fik fast opholdstilladelse, og ret til familiesammenføring.

Således lå antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 1980 på lige omkring 100.000 personer.

I 2012 udgjorde denne gruppe ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 382.000 personer, herunder cirka 105.000 palæstinensere, irakere, iranere, bosniere og somaliere med flygtningebaggrund, som primært kom til landet med afsæt i udlændingeloven af 1983 (Poul Schlüter-regeringen), samt diverse særlove (bl.a. Poul Nyrup-regeringen).

Hvad angår vietnameserne i Danmark, så udgør de i dag cirka 14.000 personer inklusive efterkommere. Langt de fleste er velintegrerede.

Steffen Gliese, Ernst Petersen og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar
Troels Brøgger

Det her er sandsynligvis ikke noget jeg kommer til at opleve i min levetid: at der kommer en økonomisk verdensorden som gør multikulturalisme overflødigt fordi det muligt at leve godt overalt på jorden. Jeg er modstander af multikulturalisme. Jeg mener ikke at den er et produkt af lyst men af nød. De fleste fra andre kulturer der kommet her, er ikke kommet af lyst til at bo i netop dette land, men fordi der er nød, krig eller klimakatastrofe der hvor de ellers hører hjemme. Efterhånden er der også rigtig mange der kommer fordi drømmen om materiel overflod driver dem hertil.
Det ser jeg intet ondt i, men det er nødvendigt at indse at det er sådan. Så vil vi også nemmere kunne få os selv til at behandle dem der kommer her ordentligt, samt forstå at vi IKKE kan redde hele verdens nødlidende uanset om vi som Jesus krævede, gav vores sidste kjortel væk.
Vi kan og skal derimod diskutere om alle disse 4-hjulstrækkere, fladskærme, flyrejser og nye køkkener er nødvendige, og om ikke vi i virkeligheden ville være lykkeligere hvis vi istedet havde højere moral og mere næstekærlighed.

lars abildgaard, Peter Jensen, Steffen Gliese, Carsten Søndergaard, Niels Mosbak og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar
Ole Brockdorff

Den politisk organiserede antiracisme i lande som blandt andet Sverige og Danmark er ganske rigtigt en mekanisme, der løbende skal fortrænge enhver berettiget kritik af multikulturalismen og den åbenlyse grove racisme, som rigtig mange troende muslimer udviser over for de etniske majoritetsbefolkninger, der gennem de sidste 30 år har taget socialt og økonomisk samt menneskeligt godt imod titusinder af fattige muslimer fra alverdens mislykkede stater med anarki og kaos.

Herhjemme er det Antifascistisk Aktion (AFA) og Socialistisk Ungdomsfront (SUF), der arbejder tæt sammen med Enhedslistens kommunister, som konstant generer andre menneskers grundlovssikrede demonstrationsfrihed og forsamlingsfrihed med chikane eller fysiske overfald. Udelukkende for at forhindre etniske danskere i, at protestere fredeligt og demokratisk imod racistiske og u-integrerbare muslimer, der forvolder nationen så meget ondt, og som er hamrende ligeglade med den etniske danske majoritetsbefolkning.

AFA og SUF fremstår i mange danskeres bevidsthed som et halvofficielt politisk tæskehold for EU-systemets mørke fyrster, der gennem diverse nationale støtteordninger og EU-strukturfonde, giver dem økonomiske midler til at organisere overfald på enhver demokratisk forsamling, der ønsker at tale fredeligt om multikulturalismens problemer, for eksempel når fredelige politiske bevægelser som Danish Defence League og Stop Islamiseringen af Danmark ønsker at demonstrere på gaden imod islamiseringen af vores land.

De to danske selvudråbte antifascistiske organisationer AFA og SUF kan uden overdrivelse sammenlignes med nazisternes SA-brunskjorter, der efter Hitlers magtovertagelse af Tyskland i 1933, konsekvent overfaldt alle demokratiske kræfter, der på fredelig vis forsamledes til debat og protest imod naziregimets handlinger. De overfalder gang på gang andre menneskers forsamlingsfrihed og demonstrationsfrihed – og de slipper gang på gang for videre tiltale af det politiske system og politiet som den udøvende magt.

Enhedslisten har af uransagelige grunde besluttet sig for at være muslimernes beskyttere i Danmark, hvilket blev åbenlyst dokumenteret under Muhammed-krisen i foråret 2006, da Frank Aaen stod på de internationale arabiske tv-stationer og sagde til hele kloden, at når Enhedslisten èn dag ville få politisk indflydelse, skulle de nok sørge for at muslimer aldrig nogensinde mere blev udsat for kritik af den fascistiske højrefløj. Mon ikke det gav en masse stemmer fra muslimerne til folketingsvalget i 2011 ...?

Men partier som Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre samt Socialdemokraterne accepterer desværre også stiltiende den politiske vold mod islamkritikerne, som den udøves af voldsfascisterne hos AFA og SUF. Enhver seriøs kritiker inden for den offentlige sektor, der åbner munden bare èt sekund negativt om muslimernes adfærd, står øjeblikkelig ude på gaden med en fyreseddel i hånden, og derfor har indsatsen med integration ”sejlet” i mange år med deraf følgende parallelsamfund.

Spørg bare psykologen Nicolai Sennels.

Nicolai Sennels kom i 2009 med en fremragende bog på 120 sider med titlen ”Blandt kriminelle muslimer”, hvor han som ansat psykolog på Sønderbro i København, mødte nogle af de mest hårdkogte muslimske kriminelle. Substansen i bogen dokumenterede meget tydeligt, at hovedårsagen til de voldsomme problemer med unge muslimer, skal findes i den kulturelle og religiøse baggrund med udgangspunkt i patriarkalske familietraditioner, klankulturer og stammekulturer.

I stedet for at tage de psykologiske vurderinger fra Nicolai Sennels til positiv efterretning, valgte man i stedet at fyre ham med èn times varsel, og det oven i købet af de samme mennesker på venstrefløjen, der i alle mulige andre henseender skreg op om ”berufsverbot” i 1970`erne, når de ikke kunne få ledende stillinger inden for det offentlige, fordi de borgerlige magthavere med rette frygtede, at de ville optræde som informationsagenter og påvirkningsagenter for det totalitære kommunistiske Sovjetunionen.

De etniske majoritetsbefolkninger i lande som Sverige og Danmark bliver i dag terroriseret året rundt af en hårdkogt politisk venstrefløj, der som nævnt har besluttet sig for at være muslimernes beskyttere. Uanset hvordan de behandler deres kristne og ateistiske medborgere. Ifølge venstrefløjens sære logik behøver muslimer nemlig ikke at assimilere (tilpasse) sig med de mennesker, som har førstefødselsret til deres fædrene jord gennem mere end 1000 år, mens alle vi andre tilpasser os hinanden under demokratiets sekulære love.

Muslimer skal ifølge venstrefløjens logik bare respekteres – ellers stemples man som racist eller fascist eller nazist – og det giver frit spil til et væld af kriminelle u-integrerbare muslimske indvandrere og flygtninge, der går rundt og lever en arbejdsfri tilværelse på store overførselsindkomster. Indtjent overvejende af den samme etniske majoritetsbefolkning, som de foragter ud fra en kulturel og religiøs overbevisning om, at de er bedre mennesker end alle os andre, fordi de har Koranen som politisk lovreligion.

Hvorfor lader vi det ske? Hvorfor tillader landets folkevalgte politikere, at u-integrerbare muslimer med hårdkogte islamister i front, skal beskyttes af voldelige organisationer på den politiske venstrefløj, der for mange år siden har vendt nationalstaten ryggen, selv om de samme mennesker stod i 1993 og satte Nørrebro i brand med 113 politiskud, da Maastricht-aftalen blev presset igennem ved folkeafstemningen?

Svaret ligger i det politiske EU-system.

Da organisationen English Defence League (EDL) blev stiftet i foråret 2009 efter muslimers overfald på en mindehøjtidelighed for faldne britiske soldater i Afghanistan, gik titusinder af ganske almindelige mennesker på gaden i fredelig protest imod muslimernes racistiske adfærd over for den etniske befolkning. Også homoseksuelle mennesker var med i protesterne over konstante overfald på gaden af kriminelle muslimer. Alt udviklede sig hurtigt til omfattende protester overalt i England, der virkelig gav politikerne sved på panden, og derfor måtte EDL systematisk dehumaniseres i befolkningens øjne, og til det formål havde man en velvillig presse til at hjælpe sig.

EU-kommissionen med alle deres fantaster kunne under ingen omstændigheder acceptere brede folkelige protester imod tilvandrede muslimer til det europæiske kontinent, og derfor organiserede man den britiske venstrefløj til at gå til angreb på de fredelige demonstranter i et sådant omfang, at ganske almindelige mennesker i EU-landene ikke længere tør gå på gaden af regulær angst for, at blive slået til pindebrænde af deres egne landsmænd, som har valgt at forsvare kriminelle u-integrerbare racistiske muslimer fra alle mulige regimer i Afrika og Mellemøsten samt Asien.

Herhjemme behøver man bare at tænke på lørdag den 31. marts 2012, hvor Danish Defence League holdt en fredelig demonstration foran Hovedbiblioteket i Aarhus med deltagelse af 200 mennesker. AFA og SUF meldte omgående deres ankomst i en moddemonstration sammen med adskillige muslimske voldsfascister, der stod for åben tv-skærm og skreg ”død over jøderne”, mens de forsøgte at overfalde deltagerne i demonstrationen.

Men ikke bare dèt.

Overfaldet på deltagerne i demonstrationen skete i ly af omfattende moddemonstrationer fra de venstreorienterede fagforeninger, der sendte deres medlemmer på gaden i et antiracistisk optog, og i ly af disse kunne voldsaktivisterne fra AFA og SUF gemme sig under moddemonstrationerne. Hvorefter de pludselig gik til angreb på EDL-demonstrationen, og formentlig ville have lemlæstet og myrdet adskillige af demonstranterne, hvis ikke politiet havde dækket dem massivt op.

Så, joh, antiracismen i Sverige og Danmark samt andre europæiske lande er i sandhed et blålys, som reelt dækker over den ubestridelige kendsgerning, at de selvudråbte antifascister selv er fascisterne, voldspsykopater, der som Hitlers beskidte SA-brunskjorter overfalder alt og alle på kommando fra det politiske system. Antifascisterne har nemlig den sære opfattelse, at demonstrationsfrihed, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed kun gælder for dem, mens alle dem som er uenige med dem er fascister, nazister og racister.

Hver eneste måned henter de samme etniske danske antifascister på venstrefløjen løn, ferie, pension, dagpenge, frynsegoder og alt muligt andet til deres livsforsørgelse samt antidemokratiske virke gennem de offentlige kasser. Hvorefter de samvittighedsløst går ud og overfalder deres etniske danske medborgere til forskellige demonstrationer og forsamlinger, også selv om disse hver morgen står op og går på arbejde for at tjene bruttonationalproduktet hjem til Danmark.

Men hvad skal vi gøre som etnisk majoritetsbefolkning, når vores egne myndigheder og toneangivende medier generelt vælger at lukke øjne for den omfattende racisme og diskrimination, som der beviseligt udvises af alt for mange troende muslimer i Danmark? Hvad skal vi gøre når magtfulde partier som Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vælger at lukke øjnene for realiteterne, og bare lader deres egen demokratiske frihedselskende befolkning lide under multikulturalismens helvede?

Jeg ved det ikke, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vores børn og børnebørn kommer til at opleve den totale opløsning af Danmark som et af de mest homogene og fredelige lande i verden, hvis ikke der snart bliver sat en stopper for det omfattende historisk-kulturelle selvmord, der er igangsat af EU i Bruxelles og venstrefløjspartierne imod nationalstaterne.

Ufattelig ondskab vil i de kommende år ramme de vesteuropæiske demokratier med borgerkrig, anarki og kaos samt åbenlys terror imod majoritetsbefolkningerne. Udøvet af deres egne landsmænd på venstrefløjen sammen med de værste islamister, der manipuleres og korrumperes af ryggesløse, opportunistiske, ansvarsløse og ansvarsforflygtigende EU-politikere og bureaukrater, der selv vil sørge for at komme i fysisk sikkerhed i lukkede områder, når det hele brænder sammen.

Om bare 20 år vil historikerne kunne skrive tykke bøger om det omfattende menneskelige og moralske forræderi, der gennem mange år er blevet forvoldt af den intellektuelle europæiske venstrefløj imod deres egne majoritetsbefolkninger, fordi de tillod en massiv indvandring i ly af flygtningelovgivningerne med u-integrerbare muslimer fra alverdens uciviliserede regimer uden demokratisk lov og orden.

Men til den tid vil der nok ikke være ret mange, der overhovedet er i stand til at læse noget som helst på grund af ufred og borgerkrig. Alt sammen skabt af totalitære kommunister og socialister, der siden etableringen af EU har valgt at gå i ledtog med de værste superkapitalister på kloden, der ønsker en systematisk ødelæggelse af nationalstaterne, så de kan få total fri bevægelighed af kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser på bekostning af nationalstaternes eksistens.

Antifascismen dækker over den virkelige fascisme.

Hugo Pieterse, Allan S. K. Frederiksen og Christian Meyer Nielsen anbefalede denne kommentar
Kenneth Jensen

Anders Feder skriver "Det er hævet over enhver tvivl at der er mange - især blandt dem på de laveste udviklingstrin - der har ondt bagi over flygtninge/indvandrere. Da der er mange danskere på disse trin, så bliver de nødvendigvis toneangivende"

Det var da en ualmindelig arrogant holdning.

Kim Olsen, Ole Olsen og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar
Ernst Petersen

Vi kan ikke skrue tiden tilbage og få et etnisk "rent" samfund igen. Så at drømme om noget sådant er at miste jordforbindelsen.

Vi skal naturligvis ikke acceptere ubegrænset indvandring. Det er vort land alt for lille til at kunne klare. Men reguleret indvandring i et vist omfang er vi nødt til at acceptere. (Spørgsmålet er så præcis hvor vi skal sætte grænsen.)

Men vi skal undgå at diskriminere de, der allerede er her. For hvad disse mennesker angår har vi kun to valg:

1. Vi kan diskriminere dem og dermed tvinge dem til at danne deres egne samfund, der bekæmper vore love regler og myndigheder.

2. Vi kan undgå at diskriminere dem og behandle dem med den samme respekt, som vi gerne vil have, at de skal give os. Gør vi dette, så vil de efterhånden begynde at opføre sig som alle os andre, og de vil sikkert endog efter få generationer glemme alt om, hvor de kom fra.

Vælger vi punkt 1, så får vi de samme problemer med etniske stridigheder, borgerkrig og ballade, som kendes alt for mange andre steder i verden. Så dette bør vi undgå, hvis vi overhovedet kan!

Lars R. Hansen

Kenneth, det ikke en arrogant holdning, men en holdning, der hviler på frygt og ignorance.

Morten Pedersen

Ernst, du har ret i dine betragtninger, men jeg tror heller ikke, at nogen her på tråden drømmer om et "etnisk" rent samfund.
For mig at se bør vi:
1) Lukke for yderligere indvandring fra muslimske lande
2) Gøre det meget tydeligt at alle muslimer i landet er eller bliver danske statsborgere, med alle de rettigheder og pligter, der hører med.
3) Bruge mange midler på at støtte menneskerettigheder, landbrug, familieplanlægning etc i Mellemøsten og Nordafrika.

Anders Feder

Morten Pedersen 11:26: Hvad sjovt er der i det? Om du hopper i havnen med en blyklods om benet er i sidste ende også dit eget anliggende, men det skal da ikke forhindre mig i at synes det er en ualmindeligt retarderet ting at gøre. At du synes det er udtryk for snobberi at du ikke forstår det danske sprog er så hvad det er.

Anders Feder

Kenneth Jensen: Har de indvandrerfjendske partier da patent på at være arrogante?

Ernst Petersen

"1) Lukke for yderligere indvandring fra muslimske lande"

Dette ville være soleklar diskrimination af muslimer og i modstrid med internationale regler. For det ville da være ren islamofobi at stoppe for (formodede) muslimer uden at gøre det samme for alle andre.

Derimod kan man lave en grænse for antallet af indvandrere pr. år generelt. Men altså uden at skelne mellem religioner eller etnicitet.

Morten Pedersen

Det kan du have ret i Ernst, og jeg mener klart der skal være mulighed for at tage imod flygtninge i et vist omfang.

Ernst Petersen
Du skriver det vil være imod "internationale regler", at lukke ned for muslimer. Hvilke internationale regler? Hvem kommer efter os hvis vi gør det? Sagen er, at hvis du bag om en række såkaldte "internationale konventioner" som er disse blot hensigtserklæringer som er blevet underskrevet som tilkendegivelser. Konventionen mod "statsløshed" er underskrevet af 23 lande. Den var den en person, der havde terrorsympatier og som ville tvangskonvertere danskere til Islam. Finder du det rimeligt, at en konvention som kun er underskrevet af 23.lande som være international? Danmark har sammen med en række Europæiske lande underskrevet Haag konventionen som respektere forældre myndigheden. Idag er der Europæiske børn som er blive kidnappet af deres fædre til et arabisk land. Moderen er i Europa har forældremyndigheden -men kan ikke få barnet da Haag-konvention ikke er underskrevet af arabiske land lande. Internationale konventioner og aftaler er aftaler mellem stater og hele forudsætningen for dette kan virke er, at alle lande er fungere stater på europæiske niveau. Det er de ikke, har aldrig været det og komme sikkert aldrig til det. Så hele ideen om internationale konventionen og retsorden bliver en fantasi som dyrkes ensidigt af vesten. I "Le Monde" var der sidste år en undersøgelse hvor 75% fandt, at Islam var uforeneligt med republikken. Hvis Frankrig forbød indrejse af muslimer kunne de øvrige lave sanktioner mod landet -men i Tyskland, Italien, Østrig og Holland mener befolkninger det sammen. Tror du, de europæiske befolkninger vil medvirke til, at fastholde hinanden i et tyranni hvor deres samfund bliver mere ustabile og den politiske klasse (inc journalisterne) bliver mere og mere illegitim. Internationale konventioner er det største politiske fupnummer, der er blevet brugt til at gennemføre og saktionære politiker som der ikke var demokratisk opbakning til. Kejseren have intet tøj på -og de "internationale konventioner var ikke internationale -men vestligt unilaterale.

Hugo Pieterse, Allan S. K. Frederiksen og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar
Ernst Petersen

Jens, prøv f. eks. at kigge på http://www.globalis.dk/Aftaler/Konventionen-mod-racediskrimination

Det er dog ikke kun, fordi internationale konventioner forbyder diskrimination på grund af race, hudfarve eller religion, at vi bør undlade at gøre det. For selvom du da kan have ret i, at det kan være sjovt at provokere andre, så holder morskaben jo som regel op, når de begynder at slå igen, - hvilket de ofte gør før eller siden.

Ernst Petersen .Du læser jo ikke hvad jeg skriver når du sender dette link. Jeg skrev, at de fleste lande har underskrevet menneskerettighedsdeklarationen som en hensigterklæring, men det er de færreste , der har radificeret den eller kan gøre det. Sociale rettigheder koster jo penge og det har de færreste 3.verdenslande ikke. Indien er verden største demokrati. Indien har også en kastesystem som er social accepteret. For nyligt blev 2.tvillinger voldtagtet og hængte sig i et træ. Deres far var gået til politiet som nægtede, at hjælpe da han var lav kaste.Er det diskrimination? Har den europæiske ventrefløj demonstreret mod kastesystemet og hvorfor -fordi det er ikke hvide som artiklen pointe jo netop viser men sorte som står bag- sorte er rene- hvide er svin- dette er de "progressives" mentale tilstand.Hvad med religøse mindretal i muslimske lande og deres dødsstraf for konvertering fra Islam. I afganistan er ingen andre religioner tilladt -hvor er sanktioner henne Ernst -de har jo underskrevet konventionen som du tillægger en værdi? Hvad med det kønsapartheid som er i den muslimske verden hvor kvinder stor set ingen retssikkerhed har. Hvad kan du gøre ved det? Her er der ingen hvide mænd som skurke-så du er magtesløs!
Sociologiske studier af segregering viser, at folk vil bo sammen med dem, der liger dem selv. De konkludere, at dette nok er biologisk betinget. Et nyligt forsøgt med spædbørn i 3-6mdr. alderen viste, at disse havde i valget mellem en sort og en hvid dukkes adfærd en preference for den hvide dukke også selvom den hvide havde unfair adfærd og den sorte fair adfærd -familiaritet var over dette. Racisme er alt en ideologisk konstruktion. Der er ingen europæere der vil udnytte sorte eller muslimer som slaver pga. deres race -de vil slet ingen relation have til dem. Hvordan kan det være racisme ikke at vil have en relation til nogen: Som sagt, giver jeg intet for hvem der har underskrevet hvad når de reelt ikke har radificeret det og det kun er vestlige lande der har gjort det. Disse konventioner er desuden normative jura eller "burde være " jura og udtrykker et ønske om hvordan mennesket burde være i fremtiden. Det er som julegave ønsker hos et 5-årigt barn -det er sødt at hører på men skal ikke tages alvorligt. Det er det desværre blevet gjort i Europa i 30.år men dette er og på vej til, at tæppet væk under den politiske klasse. Hvis du vil undersøge hvad der ligger bag disse konventioner, deres reelle værdi, motiverne for at underskrive dem så læs Prof. v Stanford Steven Krasner; "Sovereignty-organized hypocrasy" eller professor i juridisk historie på Harvard Samuel Moyn; "The last Utopia- human rights in history" . At læse Information er ikke oplysende, da journalisterne vil opretholde et paradigme som i den reelle verden dvs. udenfor den vestlige,er ikke eksistere og som er på vej i store problemer i vesten-DF ,Ukip,FN fremgang er kun starten

Steffen Gliese

Lad mig uddybe: der er sikkert anlæg for territorie-skabelse i menneskeslægten; men den er jo bekæmpelig med virkelige midler: når man møder og arbejder med folk, man instinktivt reagerer imod, vinder relationen. Derfor er det af yderste vigtighed, at den segregering, der alt for let opstår - fordi det er det letteste, som regel - bekæmpes aktivt, også af hensyn til inklusion i samfundet, for det vigtigste værn imod f.eks. terrorisme er netop inklusion. Havde nogle unge, arabiske mænd ikke følt sig ugleset og diskrimineret, var de aldrig blevet radikaliserede nok til at flyve ind i World Trade Center, f.eks. Men det har været en tabuiseret debat, at bagsiden af social succes - og den kan godt være relativ som, at en uddannelse ikke fører til job - er at gøre nogen ansvarlig for sin ulykke.

Ernst Petersen

Jens Cini, vi kan ikke isolere os og bare lade som om, at alle de andre lande og folkeslag ikke angår os. For dette vil bevirke, at vi før eller senere kommer i krig med dem (og taber, fordi vi er alt for lille et land til at klare resten af verden).

Du har helt ret i, at vi instinktivt ønsker at forsvare territorier og bekæmpe dem, der er anderledes end os. Dette gav os muligheden for at overleve i urtiden som den eneste menneskeart overhovedet, selvom der formentlig er mere end 100 uddøde menneskearter, der ikke klarede at overleve.

Så med dette store antal menneskearter kan vi jo undre os over, at det netop blev arten homo sapiens, der overlevede. For hvad er/var vi egentlig gode til, hvis vi går tilbage til urtiden, hvor vores forfædre kun brugte stokke og sten til våben?

Sammenlignet med andre dyrearter (og især abearter) er det meget svært at se, at vi har nogle egenskaber, der skulle have bevirket vores overlevelse dengang. For vi er langsomme, klodsede, ikke gode til at overleve udelukkende af kød, og vi er heller ikke gode til at overleve af planter (f. eks. kan vi ikke fordøje græs).

Men overvejer vi det nærmere har vi to specielle egenskaber, som nok giver forklaringen:

1. Vi er den mest fleksible dyreart overhovedet, fordi vi nærmest er altædende, og fordi vi bruger en kunstig "pels" i form af tøj. Derfor kan vi overleve overalt på jorden og under vidt forskellige livsbetingelser.

2. Selvom punkt 1 giver en stor del af forklaringen, så forklarer det ikke, hvorfor vi har været i stand til at udkonkurrere de andre menneskearter, der formentlig har kunnet det samme. Men det gør vores kollektive form for aggressivitet, der får os til at gå sammen for at danne store hære under ledelse af en krigsfører.

Vi har altid udryddet både andre menneskearter og menneskeracer, hvor vi kom frem. Dette skete i Europa og Asien, da vi kom dertil fra Afrika og udryddede neandertalerne, og det skete stort set også i både Syd- og Nordamerika, da vi kom dertil og udryddede alle indianerstammerne.

Denne agressivitet har vi stadig i os. Men det er utænkeligt, at vi bare kan isolere os i forskellige lande og lave indavl, indtil vi har lige så mange menneskearter på jorden, som der er lande. Selvom der i dag er to chimpansearter, to orangutangarter og to gorillaarter, så er der stadig kun een menneskeart, fordi vi ikke er i stand til at leve i fred med andre arter.

Alt dette bør lære os, at der kun er en vej frem, hvis vi vil overleve fredeligt: den raceblanding, der uundgåeligt vil komme overalt, hvis vi accepterer det globale samfund, hvor mennesker af alle racer kan bosætte sig overalt på jorden.

Lever vi derimod isoleret efter etnicitet, vil vi blot blive mere og mere forskellige generation efter generation, indtil vi er blevet til forskellige arter (dvs ikke engang mere kan få børn sammen med de andre). Derefter vil krigen for at bestemme, hvem der skal overleve, være uundgåelig.

Steffen Gliese

Ernst Petersen, det nytter ikke med disse biologiske eventyr. Dine forklaringer er helt i skoven, heldigvis.

Ernst Petersen

Peter Hansen, desværre ikke. Men bevar du da bare din grænseløse naivitet :)

Ernst Petersen

Det ligger nok i vores natur, at vi helst vil tro, at det er en rar almægtig Gud, der har udvalgt os til at være den dominerende art på jorden og højt hævet over alle biologiske gener og drifter. Men nogen sandhed i denne opfattelse er der næppe.

Steffen Gliese

Til alle tider er der dukket reduktive natur"videnskabelige" forklaringer op på en langt mere kompleks virkelighed. Det har intet med gudstro eller ej at gøre, men menneskets manglende evne til at erkende udover sit evolutionære trin.

Steffen Gliese

Og det er jo ikke kamp imellem etniciteter, man se, tværtimod er det kamp i det øjeblik, den ene etniske gruppe forsøger a dominere den anden. Fredens vej er derfor frihed for folkeslagene, ikke en mærkelig homogenisering igennem opblanding. Denne skal nok komme af sig selv, hvis vi eksisterer længe nok, men den vil også medføre en fremmedhed i verden, hvor man ikke har hjemme noget sted, og hvor identitetsløsheden er manifest i et forskelsløst helvede.

Ernst Petersen

Det har aldrig været filosofien, der har styret menneskehedens udvikling.

Vi kan også kigge på det på en anden måde:

1. Vi fik inden for de sidste 100 år hele to verdenskrige. Men hvorfor har vi endnu ikke fået den tredje?

Svar: På grund af atomvåbnene.

2. Hvornår vil den tredje verdenskrig så komme?

Svar: Sandsynligvis cirka på det tidspunkt, hvor der findes endnu mere avancerede våben og/eller et effektivt forsvar (f. eks. et missilforsvar) mod atomvåbnene.

3. Hvem vil starte en ny verdenskrig?

Svar: En stormagt, der har opnået en styrke, der giver den en chance for at vinde krigen. Dette kan f. eks. være Kina eller Rusland, hvis de mener, at de er stærke nok til at udfordre USA. Men tænker vi på USA's krige, der blev tabt, fordi USA ikke turde udvide dem, så er det heller ikke så usandsynligt, at USA selv vil gøre det, hvis USA's teknologi bliver avanceret nok.

4. Hvilke teknologier kan der blive tale om?

Svar: Tænker vi på 1. verdenskrig, så spillede fly kun en meget lille rolle, fordi flyene var for små og primitive til f. eks. at bombe skyttegravene effektivt. Nye teknologier, der ligesom datidens fly, skal udvikles langt mere for at blive afgørende i storkrige, er bl. a. droner og robotter. Missilskjolde eller andre former for skjolde er også noget, der måske er muligheder i.

5. Vil krigen overhovedet komme?

Svar: Man troede ikke, at 2. verdenskrig ville komme, fordi skyttegravskrigen havde været for forfærdelig, men glemte at ny teknologi alligevel kunne gøre en storkrig mulig. (Denne teknologi kom i form af kampvogne og store bombefly, der til gengæld gjorde skyttegravskrig umulig.) Nu tror man så heller ikke på, at vi vil få en 3. verdenskrig. Men det er formentligt lige så naivt.

Steffen Gliese

Nej, der vil ikke komme en tredje verdenskrig, for det bedste skjold, kommunikation, er så udbygget, at krig reelt ikke giver mening.

Steffen Gliese

Man kan ikke skræmme sig til fred, man kan kun opnå den ved kendskab og tolerance indbyrdes, og det er, hvad internettet og mobiltelefonien har bibragt os.

Ernst Petersen

"Nej, der vil ikke komme en tredje verdenskrig, for det bedste skjold, kommunikation, er så udbygget, at krig reelt ikke giver mening."

Dette modbevises jo allerede af de eksisterende krige. Desuden har der været mennesker (slægten homo) på jorden i 2,3 millioner år, og de har altid ført krige. Så det er vist lidt for naivt at tro, at krige er noget, der bare kan afskaffes ved at kommunikere en ubetydelighed mere.

Prøv også at se på 1. verdenskrig. Den blev sat i gang på grund at et mord i Sarajevo. Men dette var tydeligvis bare et påskud, og krigen kom da heller ikke som en overraskelse for nogen. For man havde ventet den længe. Ikke fordi stormagterne ikke kommunikerede, for det gjorde de i allerhøjeste grad. Men fordi der var modstridende interesser mellem sværindustrien i Centraleuropa og handelsnationerne. Ingen ville give sig mere, end de følte, at de var tvunget til. Derfor måtte styrkeforholdet afgøres gennem krig.

Ernst Petersen

Skal jeg give det mest sandsynlige, der kan føre til en afgørende konflikt mellem stormagterne, så er det det faktum, at Kina nu er på ved til at overhale USA både økonomisk og militært. Men en befolkning på 1,3 mia mennesker har Kina alle forudsætninger for at gøre dette, og det siges, at Kina allerede ejer omkring 20% af USA og nok mindst lige så stor en del af Europa.

Dette giver Kina alle forudsætninger for at få en større og stærkere økonomi end USA og dermed også komme foran USA både teknologisk og militært.

Dette fører naturligvis ikke omgående til krig. Men det fører til, at Kina næppe vil blive ved med at acceptere USA's forsøg på at dominere resten af verden. Går det, som jeg skrev, vil Kina i stigende grad udfordre USA's indflydelse overalt i verden. Vil USA bare se på det, eller vil USA forsøge at gøre modstand? Vil der komme en afgørende styrkeprøve mellem de to lande i form af en krig?

Dette kan kun fremtiden give os svaret på.

Ernst .Der er ingen emperi i de udsagn du kommer med. Det er ren poesi. Jeg vil anbefalde dig, at få fat i socialpsykologiske studier af multikultur, det samme sociologiske studier, Få alle de studier der er om multikultur og vælfærdsstater, studier og økonomiske omkostninger ved 3.verdens indvandring. F.eks viser en Norsk undersøgelser et overskud vestlig indv. på 800 000.kr på et livsforløb mens 3.verden er på minus 5.mio . Din raceblandings teori er i sigselv racistisk og minder om nazismens arvsprogrammer til en ren harmonisk race -din er en globalrace. Hvilket bekræfter min oplevelse af vi lever under den komplementære modsætning til nazismen -som med Niels Bohrs
stadig er nazisme. Her er de fastboende europæere stadig de krimelle, vi har samme overmenneske teori -nu ikke det tyske folk -men den 3.verden og dens "ofre". Det er også en "lebanraums" ideologi hvor overmenneskeret ( 3.verden) har ret til, fortrænge og smadre det oprindelige. Prøv og se på holdningsundersøgelser blandt etniske europæere -ikke hvad de stemmer på idag- men hvad de kunne finde på imorgen og du vil se at terningerne er kastet. Det nuværende projekt er i ekstremt store legitimitetsproblemer, hvor mange centrum-ventre vælgere er i en kognitiv dissonans. i Frankrig taler man om en "Le Pen iserning" hvor 70% af befolkningen deler partiet holdning til fremmed. Sådan er det over hele i Europa. Hvad der skrives i Information eller Politiken er ligegyldigt for 99% af befolkningen -det er deres hverdagerfaringer der tæller og dem der kan levere det mest troværdige analyse til en forklaring af det, der vinder. Der kommer sikker meget store politiske ændring i hele vesten de kommende.