Interview
Læsetid: 11 min.

Johanne og Uffe: Den kapitalistiske vækstøkonomis tid er ved at være forbi

Enhedslisten og Alternativet vil begge et opgør med den traditionelle vækstøkonomi. Den leverer ikke længere varen, og den undergraver miljøet og skader mennesker. Skillelinjen går ved, om omstillingen forudsætter socialisme eller ej
Enige, men ... Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen og Alternativets Uffe Elbæk er enige om, at den nuværende kapitalisme er under afvikling, men ikke om, hvad der vil følge efter den

Enige, men ... Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen og Alternativets Uffe Elbæk er enige om, at den nuværende kapitalisme er under afvikling, men ikke om, hvad der vil følge efter den

Moderne Tider
27. september 2014

Vækstøkonomien er ikke økologisk bæredygtig,« står der i Enhedslistens nye principprogram.

»Den nuværende vækstideologi fører os direkte ud over miljøkanten,« står der i Alternativets nye partiprogram.

Spørgsmålet er, hvad de to partier egentlig mener. Og om de mener det samme eller noget forskelligt.

Information har talt med Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, og Alternativets initiativtager, tidligere kulturminister Uffe Elbæk, om synet på vækst, bæredygtighed og grøn omstilling af økonomien. Enhedslisten er i dag i Folketinget med 12 mandater, Alternativet er i færd med at samle underskrifter for at kunne opstille til det kommende folketingsvalg. Partiet har netop udpeget sine 10 spidskandidater.

— For det første: Vi har set faldende vækstrater i i-landenes økonomi gennem snart et halvt århundrede. Tror I, den økonomiske vækst kan genskabes og opretholdes?

Johanne Schmidt-Nielsen (JS-N): »Tiden med høje vækstrater er definitivt forbi. Den høje vækst i efterkrigstiden blev skabt i kraft af adgangen til – troede man – uendelige ressourcer, et enormt effektiviseringspotentiale i den industrielle økonomi samt en befolkning med stort behov for at forbruge mere. Intet af det er til stede i dag. Prisen på ressourcer er steget markant, et flertal af danskerne ønsker ikke at forbruge mere, og mange skubbes ud af arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan følge det tempo, der kræves. Derfor er det ikke realistisk at forestille sig, at tiden med høje vækstrater kommer tilbage.«

Uffe Elbæk (UE): »Analysen er jeg enig i. Vækstraterne bliver mindre og mindre i de industrialiserede lande. Men man skal aldrig undervurdere kapitalismens evne til at genopfinde sig selv, og jeg tror godt, vi igen kan opleve, at væksten i perioder genskabes. Udfordringen er, at det vil have en masse uheldige konsekvenser. Det bliver givetvis en jobløs vækst og en vækst med uheldige konsekvenser for miljøet og med større ulighed.«

JS-N: »Gennemførte man Enhedslistens politik for en grøn omstilling, ville det her og nu øge væksten i en række sektorer, men selve målet ville ikke være den konstante jagt på øget vækst og profit. Engang var formålet med væksten at give flere mennesker frihed og skabe bedre liv til flere mennesker. Nu kompromitterer jagten på vækst igen og igen vores frihed ved at ødelægge den klode, vi og vore børn lever på.«

UE: »Ja, i vores del af verden. I mange dele af verden er det at øge den materielle vækst del af det at få et bedre liv. Men hos os har vi fået nok. Man må sætte spørgsmålstegn ved vækstideologien i vores del af verden.«

’No go’

— Er der i det daglige arbejde i Folketinget, i ministerierne, hos de økonomiske eksperter en erkendelse af eller debat om, at traditionelle økonomiske modeller og strategier ikke længere holder?

UE: »I folketingssalen er Enhedslisten i øjeblikket de eneste, der som parti sætter spørgsmålstegn ved vækstideologien. SF har en grøn ambition, men det er inden for rammen af at sige, at grønne job er med til at skabe fornyet vækst.«

»På den politiske mainstreams dagsorden og i ministerierne er det ’no go’. Man konkurrerer på, hvem der er bedst til at administrere dagens udgave af velfærdsstaten.«

JS-N: »Meget enig. Vi diskuterer ’nødvendighedens politik’, som bl.a. Bjarne Corydon står for, og som handler om, at velfærden er en byrde, at skattelettelser til de mest velhavende er godt for økonomien, at det at piske dem, der har mindst, er fornuftigt, og at vi hele tiden skal arbejder mere og mere. Når jeg forhandler i Finansministeriet, oplever jeg ikke nogen som helst erkendelse af, at vækstøkonomien er et overstået kapitel.«

»Det er ikke det samme som, at det ikke kan lykkes at komme igennem med initiativer, som trækker i den rigtige retning. Finanslovsforhandlinger er bytte-bytte-købmand, og det nytter ikke, at vi venter med at forsøge at skabe forandring, indtil det etablerede system er kommet med på vognen.«

UE: »I de løbende forhandlinger skal man selvfølgelig gå i mere grøn og bæredygtig retning, men jeg oplever ingen nysgerrighed efter at diskutere, hvad det er for en økonomi, der kommer efter den kendte udgave af kapitalismen. Enkeltpersoner hos både SF, S og R har interesse for det, men når du kommer over i Finansministeriet, gælder andre spilleregler.«

JS-N: »Et sted, hvor interesserne overlapper, er grøn teknologi som noget vi skal leve af i fremtiden. Regeringen ser det som et konkurrenceparameter og interesserer sig derfor for det. Det er jo udmærket.«

UE: »Jo, men jeg bliver træt helt ind i hjertet af konkurrence-retorikken. I miljøudvalget sagde folkene fra Produktivitetskommissionen, at så længe det ikke kan betale sig at genbruge affald, kan de ikke anbefale det. Deres rapporter handler kun om effektivisering og optimering. Ikke på noget tidspunkt har man diskuteret, hvad større arbejdsglæde på arbejdspladserne ville betyde.«

»JS-N: De økonomiske modeller kan fortælle, at det at tage penge fra arbejdsløse giver øget arbejdsudbud. Men man kan ikke putte bedre arbejdsmiljø ind i maskinen og få en beregning af, hvordan det giver øget arbejdsudbud.«

I de løbende forhandlinger skal man selvfølgelig gå i mere grøn og bæredygtig retning, men jeg oplever ingen nysgerrighed efter at diskutere, hvad det er for en økonomi, der kommer efter den kendte udgave af kapitalismen. Enkeltpersoner hos både SF, S og R har interesse for det, men når du kommer over i Finansministeriet, gælder andre spilleregler.

Hvordan uden vækst?

— Kan I overhovedet se en økonomi for jer, der ikke vokser? Kan virksomheder fungere uden at ekspandere? Kan velfærdssamfundet opretholdes?

UE: »Den ny økonomi, som vi forhåbentlig får, accepterer, at vi ikke kan bruge flere ressourcer, end Jorden kan gendanne. Punktum. Men jeg kan sagtens forestille mig, at der er virksomheder, der vokser, og andre, der bliver mindre, inden for en sådan ramme.«

JS-N: »I en cirkulær økonomi er der ikke samlet set et afkast. Ideen om, at målet for al produktion er øget profit, hænger ikke sammen med en cirkulær økonomi.«

UE: »Der adskiller vi os. Et konkret eksempel: Rundt om hjørnet hvor jeg bor, ligger virksomheden Social Food, der producerer bæredygtig is. Jeg købte i går tre kugler i et bæger, og den unge fyr bag disken sagde: ’Overskuddet går til vores projekter i Afrika.’ De arbejder altså på at skabe overskud i deres lille butik for at sætte gode ting i gang i Afrika.«

JS-N: »Undskyld, men det er en banalitet at konstatere, at det vil gå godt for nogle virksomheder og ikke godt for andre – sådan vil det naturligvis være. Min pointe er, at i en cirkulær økonomi nytter det ikke, at målet med at producere hele tiden er at øge væksten. Det kan naturen ikke holde til. Derfor mener jeg ikke, man kan skabe en ligevægtsøkonomi inden for rammerne af den kapitalistiske økonomi, som vi kender den i dag, fordi den i sin essens bygger på evig jagt på vækst. Det er en illusion at afkoble økonomisk vækst fra øget ressourceforbrug«.

— Men kan den enkelte virksomhed fungere uden at ekspandere?

UE: »En iværksætter, som starter med at være to personer, har måske lyst til at blive fem eller 10, fordi man synes, man producerer noget vigtigt. Information vil sikkert også gerne vokse som virksomhed. Men man kan sagtens forestille sig et tidspunkt, hvor virksomheden siger: Nu skal vi ikke vokse mere. Det siger mange virksomheder faktisk.«

JS-N: »Hvis du spørger, om vi inden for rammerne af den økonomi, vi har i dag, kan skabe en ligevægtsøkonomi, så vil jeg sige nej. Hele den finansielle sektor bygger på at skabe og understøtte investeringer, der har til formål at øge profitten og afkastet til aktionærerne. Det kræver derfor et helt andet finansielt system, herunder en demokratisering af det.«

UE: »Fuldstændig enig. Det, jeg snakker om, er dynamikken i en økonomi efter kapitalismen.«

— Men vi befinder os jo midt i kapitalismen, hvor konkurrencepresset synes at tvinge den enkelte virksomhed til at søge vækst. Skal vi bare sætte os og vente på, at kapitalismen går væk?

UE: »Vi skal i den grad handle. Og det gør folk også. Både individuelt og i fællesskaber. Faktisk oplever jeg, at vores nuværende økonomiske kapitalistiske model er under afvikling. At vi befinder os i en både økonomisk og politisk ’mellemtid’, hvor det gamle system smådesperat beskytter sine magtdomæner. Og hvor et nyt bæredygtig system kæmper for at få rodfæste. Det sker ikke bare i vores del af verden. Det sker rigtig mange steder rundt om på kloden lige nu.«

»Det, der er fælles for alle disse nye virksomheder, organisationer, institutioner og miljøer, er en erkendelse af andre vækstparametre end kun det økonomiske og materielle. Hvor fokus er på social, kulturel og intellektuel vækst. Men vigtigst af alt: et opgør med den nuværende adskillelse mellem mennesker og natur.«

JS-N: »Vi venter absolut ikke. Vi kan slet ikke tillade os at vente. At få en bæredygtig økonomi er vel vor tids vigtigste kamp. I de finanslove, vi har deltaget i, har vi f.eks. igangsat en række initiativer, der har til formål at omstille produktion og forbrug til en cirkulær økonomi. Blandt andet ved at støtte grønne iværksættere, men også nye virksomhedstyper – f.eks. socialøkonomiske virksomheder, der opererer efter andre mål end profit. Jeg tror ikke på, vi kan komme i mål med den grønne omstilling i et økonomisk system, der er afhængigt af vækst. Men vi kan – og skal – begynde at opbygge den produktion og de virksomheder, der skal være centrale i fremtidens økonomi. Og som vi gerne ser vokse på bekostning af andre.«

Tiden med høje vækstrater er definitivt forbi. Den høje vækst i efterkrigstiden blev skabt i kraft af adgangen til – troede man – uendelige ressourcer, et enormt effektiviseringspotentiale i den industrielle økonomi samt en befolkning med stort behov for at forbruge mere. Intet af det er til stede i dag. Prisen på ressourcer er steget markant, et flertal af danskerne ønsker ikke at forbruge mere, og mange skubbes ud af arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan følge det tempo, der kræves. Derfor er det ikke realistisk at forestille sig, at tiden med høje vækstrater kommer tilbage.

Omfordelingen

– Kan man opretholde velfærden uden vækst?

JS-N: »Hvis den ret store kage, vi har i dag, ikke skal vokse, og hvis der samtidig f.eks. kommer flere plejekrævende ældre, og vi bliver bedre til at behandle medicinsk, så vil nogle udgifter stige. I den situation må vi omfordele den eksisterende velstand for at opretholde det nuværende velfærdsniveau. Det er derfor, det røde og grønne hænger uløseligt sammen. Det giver ikke mening at have en vækstkritisk tilgang til verden og kæmpe for en bæredygtig ligevægtsøkonomi uden at have omfordelingsaspektet med og forholde sig dybt kritisk til den kapitalistiske økonomi.«

UE: »Alternativet tror på mere samfund og mindre stat.«

JS-N: »Hvad betyder det?«

UE: »Vi er optaget af, hvad der foregår i det, vi kalder den fjerde sektor, mellemfeltet mellem de traditionelle sektorer: Den offentlige, den private og den frivillige sektor. Der ser vi nogle virksomheder, organisationer og miljøer, som tager det bedste fra den private sektor, når det handler om økonomisk forståelse, det bedste fra den offentlige sektor, når det handler om at sende overskuddet tilbage til det fælles bedste, samt en organisationsstruktur, der minder om ngo’ernes med en blanding af fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige aktivister. I det felt ser vi nye måder at håndtere velfærdsudfordringerne på under aktivering af hele det frivillige engagement.«

JS-N: »Du taler ikke op imod Enhedslisten her. Jeg taler om demokrati: For at få en bæredygtig økonomi må demokratiet spille en langt større rolle – på arbejdspladsen, i boligforeningen, i den lokale fødevareproduktion. Og hvis vi bliver bedre til at dele arbejdet, vil vi få mere tid, og mon ikke vi vil bruge den tid på hinanden og ikke bare på at se fjernsyn. Det, der giver mening, er vores relation til andre mennesker.«

UE: »Men der er nogle paradokser i det. Tag vore børns folkeskole: Hvis forældrene synes, klasselokalet er nedslidt og siger: ’Skal vi ikke gå sammen om at male det’, er de så del af en nedskæringsstrategi og tager arbejde fra nogle faglærte arbejdere? De dilemmaer må vi håndtere, når vi konkret står i dem«.

Socialist eller ej

— Det bobler i disse år af grønne projekter mange steder i civilsamfundet. Har de et systemforandrende potentiale, eller er det reservater, hvor man kan dyrke det gode liv i små isolerede cirkler?

JS-N: »Der sker mange ting i øjeblikket, men det sker i høj grad i byerne og blandt veluddannede og ressourcestærke. Hvis denne bevægelse skal have magt, skal den blive betydeligt stærkere og større. Det er f.eks. langt ude, at vi har et landbrug, som er så ødelæggende for vores natur, og som det store flertal af danskere ingen interesse har i. Men det bliver ikke bare lavet om, fordi vi er oppe mod nogle voldsomme økonomiske interesser. Det mest afgørende er derfor, at den – heldigvis sprudlende – bevægelse understøttes og bredes ud. Også til Skalbjerg hvor jeg kommer fra.«

UE: »Spørgsmålet om, hvordan dette kommer ud over byerne, rører ved dilemmaet, hvordan vi sikrer, at Danmark ikke knækker over i nogle få vækstcentre og ’resten’. Vi er et lille land, så vi må kunne formulere en dynamik mellem by og land i et bæredygtighedsperspektiv, hvor bl.a. lokalproduktion styrkes. Der er så mange muligheder i det, men det kræver en enorm sejhed og udholdenhed. Det er på ingen måde en walk in the park, men vi kan i det mindste gøre turen så god som mulig, når vi nu skal ud på den.«

JS-N: »Jeg savner i Alternativets politik en erkendelse af interessemodsætningerne i vores samfund. Jeg hører jeres politik på den måde, at hvis vi bare sætter os sammen som virksomhedsejere, borgere, skoleelever, ældre, frivillige, så vil vi komme til en fælles erkendelse af, at vi kan gøre det på en klogere måde. Jeg savner en erkendelse af, at nogle vil miste store privilegier, hvis vi skal have en anden type økonomi.«

UE: »Noget af det glædelige i den grundige proces med vores partiprogram var, at ingen et sekund var i tvivl om, at Alternativet ønsker et mere lige samfund. Det betyder også, at der er folk, som helt klart mister, hvis vi får vores politik gennemført. Der er stærke økonomiske interesser, som ikke vil kunne agere, som de gør i dag. Og der vil komme konflikter og modstand. Men vi oplever også, at der er folk i det private erhvervsliv, som erkender, at dagens måde at tænke økonomi på har sin begrænsning. Og der er eksempler på store virksomheder, som går foran.«

JS-N: »For mig at se kan man ikke være socialist uden at arbejde for en bæredygtig ligevægtsøkonomi. Men jeg har også svært ved at se, hvordan man skal kunne arbejde for en ligevægtsøkonomi, hvis ikke man er socialist.«

UE: »Enhedslisten har et socialistisk afsæt, det har Alternativet ikke. Det afgørende og interessante er, at vi begge i den grad står op for en bæredygtighedstænkning.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

De er jo rigtig gode begge to. Hvis nogen spørger mig, om de skal gå fra EL til Alternativet, vil jeg bede dem om at tænke sig godt om. Det er kun, hvis de trænger til luftforandring, at de skal gøre det. Jeg ser ikke noget negativt ved EL, men det forbliver nok en slags Mr. 10%, og det er et problem for os, der gerne så et helt andet samfund. Vi skal have fat i den almindelige, fornuftigt tænkende borger, der ser med dyb bekymring på børn og børnebørns fremtid og som ganske simpelthen gerne vil have, at de ikke bare skal overleve, men også kunne leve et værdigt liv. Hvis ikke der kommer den opvågning, er det hele tabt.

Så synes jeg at begge partier skal give deres bud på en moderne socialisme. Det må være mindre kød på bordet, selvforsyning med økologiske grøntsager, levende grønne byer, fællesskaber (nu fælledskaber) og mindre materialisme. Det kunne da blive en strålende socialisme, men vi skal nok ikke bruge ordet. Det gør jeg ikke.

Det er jo så heldigt, Niels-Simon Larsen, at det falder sammen med en klassisk demokratiforståelse.

Jeg savner Uffe Elbeks holdning til ihvertfald det finansielle system', men også til akkumuleringen af mere og mere kapital, og dermed en udenomsdemokratisk magt, hos de få rige i samfundet.

Johanne Schmidt-Nielsen er derimod helt klar omkring demokratiunderskuddet i det kapitalistiske system: "Vi skal have et "helt andet finansielt system, herunder en demokratisering af det"...og videre siger hun: For at få en bæredygtig økonomi må demokratiet spille en langt større rolle – på arbejdspladsen, i boligforeningen, i den lokale fødevareproduktion" og hun slutter af med:

Jeg savner i Alternativets politik en erkendelse af interessemodsætningerne i vores samfund.

...det må mange andre også savne.

John Hansen, morten Hansen, Anne Eriksen, Flemming Scheel Andersen, Lene Christensen, Sascha Olinsson, randi christiansen, Kurt Nielsen, Aksel Gasbjerg, Dennis Berg, Preben Haagensen, Simone Bærentzen, Torben Arendal, Niels Duus Nielsen, Jakob Lilliendahl, Holger Madsen og Jesper Wendt anbefalede denne kommentar

Hvilke interessemodsætninger? Det er jo kun den kapitalistiske hierarkisering af mennesker, der skaber den modsætning. Man behøver ikke engang en samfundsomvæltning for at sætte sig ud over det.
Også direktøren risikerer ulemperne fra forurening.

Peter, direktøren er kun tjener for det kapitalistiske system...

Niels-Simon Larsen

@Peter: Ja, det, der mangler, er en bred erkendelse af, at alle kommer til at lide under de tiltagende økologiske katastrofer. 'Direktørklassen' eller de såkaldte kapitalister burde jo vide, at deres villa på Strandvejen en dag står under vand. De er bare ikke opdraget til i tide at tage sorgerne på forskud. I dag hytter man sig selv, så længe man kan.
Den lønforskel, der er på arbejdsmarkedet, gør, at hver erhvervsgruppe kun tænker på sig selv. Der er ingen solidaritet og ingen tanker om, hvad vækst og øget løn forårsager af ulykker i fremtiden. Arbejderne er lige så blinde og døve som kapitalisterne. Derfor skal der efter min mening en helt anden holdning til, en samfundsrettet holdning der går på det, der giver os en fremtid. Der kan ikke undgå at blive små, sociale forskelle. Vi er mennesker, nogle lever i nuet, andre tænker på dagen i morgen osv. Man kan ikke, bør ikke, klippe alle efter den samme kasserolle, og det er den model folk forbinder med socialisme, desværre. Det bliver vi nødt til at tage ad notam.

Heidi Kjær, Bjarne Bisgaard Jensen, randi christiansen, Britta Hansen, Jakob Lilliendahl og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

@Bill: Du og jeg er vel også kapitalister i kraft af vores succesrige pensionskasser?

Niels-Simon Larsen, der er jo faktisk det positive alternativ, man kan plædere for, der hedder den skandinaviske blandingsøkonomi.

Niels-Simon, En kritisk samfundsanalyse ville hurtigt vise dig at pensionskasserne er stækkede viljeløse pengemaskiner for bankerne uden indflydelse på markedets indretning.
http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE1881827/bankkrak-laenser-...

Opsparing er til pensionskasserne er en gusten undskyldning for at fjerne efterløn og folkepension over tid med henblik på skattelettelser, og efterlade de ikke arbejdsduelige med fattighjælp, ... du behøver blot se til Tyskland.

morten Hansen, Gert Selmer Jensen, Claus Jensen, Jan Pedersen, Torben Nielsen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Bill Atkins,

Jeg tror ikke Uffe Elbæk er så optaget af disse modsætninger. Til gengæld er han jo helt på linje med Johannes Schmidt Nielsen, når det kommer til vigtigheden af at styrke de demokratiske kræfter i samfundet: det er det han mener med at vi har brug for mindre stat og mere samfund, tror jeg:

Alt for mange mennesker, også jeg selv, har i for lang tid stillet sig tilfredse med at overlade ansvaret for samfundet til staten. Gennem en, globalt set, meget høj skatteprocent, kan man betale sig fra både medbestemmelse og ansvar.

'Det må andre klare, jeg har betalt'.

I et sådant samfund smider man bare sit affald ved siden af den affaldscontainer, hvis den er fyldt. Måske brokker man sig da endda over at den ikke er tømt. 'Jeg har jo betalt'. I et sådant samfund ringer man til politiet hvis underboen larmer. 'Jeg har jo betalt'. Og man er først og fremmest fri til at forfølge sine egne, snævre interesser, uden hensyntagen til eller ansvar for alkoholikeren på bænken, eller drengen der vist nok får rimeligt mange tæsk inde ved siden af. 'Jeg har jo betalt. Andre har ansvaret'.

Jeg tror desværre at rigtig mang mennesker slet ikke ønsker alt det demokrati. Paradoksalt nok vil det indskrænke den højt besungne frihed.

Hvis Uffe Elbæk er optaget af at finde måder hvorpå demokrati og den medfølgende ansvarlighed kan styrkes i samfundet, så er det for mig at se mindst lige så vigtigt som at sikre demokratiet gennem en indskrænkning af visse aktørers økonomiske magt.

Heidi Kjær, Peter Mayer, morten Hansen, Anne Eriksen, Anders Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Sascha Olinsson, randi christiansen, Nanna Wulff M., ellen nielsen, Jacob Jensen, Uffe Elbæk, Britta Hansen, lars abildgaard, Jakob Lilliendahl, Steffen Gliese og Holger Madsen anbefalede denne kommentar

Det der kan undre mig ved jer antisocialister er at I kan læse en artikel, ja sågar anbefale den, kommenterer den, og totalt overse at I er uenige med artiklens budskab. Eksempelvis Naomi Klein. Hun siger i artiklen, ’Vi har prøvet på jeres måde, og vi kan ikke spilde endnu et årti’: Selve systemet tænker ikke som en enhed; det tænker som egennyttige profitsøgende enheder ...husk at bag enhver direktør står en anden villig og mere profitjagende kandidat parat. Profithunger vinder over fornuft - hver gang.

Anne Eriksen, Peter Mayer, randi christiansen, Rune Petersen, Torben Nielsen, Per Torbensen, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, lars abildgaard, Holger Madsen og Jesper Wendt anbefalede denne kommentar
Thorbjørn Thiesen

Den australske geofysiker, som har studeret og analyseret de neoliberalistiske påstande de sidste 15 år viser vej til et godt alternativ i sine bøger: http://sacktheeconomists.com/ og en lidt bredere gennem gang ihttp://betternature.wordpress.com/my-books/nature-of-the-beast/. Først og fremmest afdækker han neoliberalismens fatale misforståelser angående økonomisk styring og der efter giver han fornuftige bud på fremtidige løsninger , bøgerne er meget overkommelige i pris som e-bøger. De er meget læse værdige og kan være nøglen til et bedre samfund.

først og fremmest afdækker han neoliberalismens fatale misforståelser og der efter giver han fornuftige bud på fremtidige løsninger

morten Hansen, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

@Peter: Jeg har det delt med den skandinaviske blandingsøkonomier, fordi de er enormt ressourceforbrugende. Hvis vi nu skruede ned for dem, ret godt ned, så OK.

@Bill: Det er dig og mig, der er noget i vejen med og ikke 'de andre'. Det ved jeg godt, at du har vaccineret dig selv imod.
Der må bolden blive liggende så.

@Torsten: "Jeg har betalt". Fantastisk udtrykt.

Bjarne Bisgaard Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Dengang, Niels-Simon, hvor det faktisk var, hvad vi havde, udmærkede de sig jo netop ved, at folk hellere investerede i det fælles end i det private (over)forbrug.

Niels-Simon L: Der må bolden blive liggende så. ....ja med mindre du vil kan forklare hvori du er enig med Naomi Kleins i hendes hovedtese:

, at vi har vi anlagt en forkert indfaldsvinkel til klimakrisen: Vi har villet have den til at handle om fossile brændstoffer, men dybest set handler den om kapitalisme.

morten Hansen, Per Torbensen, Torben Nielsen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

For mig er det essentielt at skabe et godt samarbejde mellem partierne der støtter op om Helle Thorning. Jeg ser Alternativet som en måde at gøre omstillingen mere mainstream og delvist appellere til en anden vælgergruppe end EL. Vi deler klart de grønne værdier og værdier såsom fællesskab og lighed.

Samtidig mener jeg at mange af de klassisk borgerlige værdier faktisk er centrale for en omstilling – og at vi med fordel kan forsøge at ramme borgerlige vælgere på disse områder. Det er f.eks. værdien af robuste lokalsamfund, hvor der er høj grad af lokal selvforsyning og hvor folk kender hinanden og hjælper hinanden. Dette svarer til ideen bag Transition Towns, hvis vi tilføjer grønne tiltag.

Ifølge dynamisk ligevægtsøkonomi som både Johanne og Uffe taler om, så er der brug for ’makrokontrol’, altså kontrol over ressourceforbrug via lovgivning, skattesystem og kvoter. Men ligeså essentielt er ’mikrofrihed’: at den enkelte borger og virksomhed har frihed til selv at finde på gode måder at fungere på, så længe de overordnede regler accepteres. Dette kan give den frihed mange efterspørger og samtidig ske på en grøn måde.
Personligt synes jeg også vores social- og sundhedssystem skal laves om til i højere grad at se ressourcer i mennesker og hjælpe borgere til at realisere deres ressourcer frem for at blive pacificeret på ydelser (Og alligevel ofte anklaget for at være en snylter). Overalt i verden sker der masser af forsøg med hvordan offentligt ansatte og modtagere af offentlige ydelser kan samarbejde om at lave nye løsninger, der både tager hensyn til folks behov og deres ønske om at bidrage til samfundet. Dette kan medføre markant bedre offentlig service uden brug af flere ressourcer.
Klassisk borgerlige værdier som lokalsamfund, frihed (inden for visse rammer) og at se ressourcer i mennesker opfatter jeg altså som værdifulde, når de kombineres med det grønne. Selvfølgelig følger nutidens borgerlige partier langt fra altid disse værdier, men det giver jo en mulighed for at appellere til deres vælgere og inspirere partierne til at tænke og handle anderledes
.
Det jeg prøver at sige er, at i mit hoved er omstillingen langt mere end en venstreorienteret proces, det er en fælles proces. Det føler jeg at Alternativet forsøger at italesætte, og vi arbejder hele tiden på at blive bedre til det.

Mange hilsner Rune Wingård, spidskandidat for Alternativet og ordfører for økonomisk omstilling, uddannelse og forskning.

PS: Vi lægger senere idag en artikel op på vores hjemmeside om Alternativets konkrete politik.

Lilli Wendt, randi christiansen, Uffe Elbæk og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Rune Wingård, du har lige tabt mig som Alternativet-vælger. Hvis folk arbejder, skal de have løn, punktum.

Flemming Scheel Andersen, Gert Selmer Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Rune Petersen, Peter Wulff, Preben Haagensen, Per Torbensen, Niels Duus Nielsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

- Det jeg prøver at sige er, at i mit hoved er omstillingen langt mere end en venstreorienteret proces, det er en fælles proces. Det føler jeg at Alternativet forsøger at italesætte, og vi arbejder hele tiden på at blive bedre til det.

- Vi lægger senere idag en artikel op på vores hjemmeside om Alternativets konkrete politik.

Det behøver i vist ikke. Hvis I havde en konkret politik. ville vi nok have hørt om den.

Anne Eriksen, Claus Jensen, Torben Nielsen, Rune Petersen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

@Bill, inden jeg tager mig en morfar: Forurening er forurening, svig er svig, løgn løgn, udnyttelse udnyttelse. Hvis jeg først skal gå ind ad en dør, der hedder antikapitalisme, før jeg gør noget ved forurening, svig, løgn og udnyttelse, så går der kage i det. Og der er lige netop det, der er problemet. Man skal lige først have et 'rødt tørklæde' på, før man må klø sig i røven. Den går ikke mere.

Bjarne Bisgaard Jensen, ellen nielsen, Uffe Elbæk og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det er vel et faktum; at emancipationens deroute, uligheden, miljøsvineriet, og incitamentet til at fortsætte det, er forankret i kapitalismens uvæsen. Så i takt med du renser op, vil der stå en ny til at udnytte helligdommen, det er pyramidespillets kriterier. Det er kun et spørgsmål om hvad der kapitaliseres på. Dårlige miljøregler, fattige uden rettigheder, eller begge dele. Det vil kun intensiveres, og ved at rense op efter kapitalens svineri, agerer man blot nyttig idiot for den næste i hamster hjulet. Med andre ord, så udsætter en grøn omstilling blot den nødvendige omstilling.

Indtil det uundgåelige kollaps, når ressourcerne slipper op. Til den tid vil det være for sent at omstille. Da vil verden være viklet ind i kampen om de sørgelige rester, uden kapacitet til at løse problemet. Så kapitalismen er nøglen til forandring.

'Det svarer lidt til at stå i den ene ende af en swimmingpool, og rense vandet, mens en anden står i den anden ende, og dumper kemikalier. Sisyfos, indtil der ikke er mere vand.'

Det betyder ikke man skal være ligeglad med de andre faktorer, men det betyder, at det ikke kan ændre på rammerne for utålighederne.

morten Hansen, Anne Eriksen, Claus Jensen, Jan Pedersen, Torben Nielsen, Rune Petersen, Britta Hansen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

@Jesper: Det er vist første gang, jeg svarer dig, og det må være, fordi jeg stort set er enig med dig. Således også her, men alligevel er der noget, der skurrer i mit øre, for det er som om, at du også er grebet af 'den store, forkromede løsning'. Guderne skal vide, at det har redet os siden den første bananskræl blev smidt på jorden for nu ret mange år siden. Følger vi bare den store kaptajns anvisninger, så når vi til det fuldkomne samfund. Hans navn (det er hver gang en alfahan) er poppet op i forskellige versioner, men altid som et opkog af gudsstaten.

Kan vi dog ikke blive fri for det gøgl? Der er ingen lette løsninger. Hvordan i hede, hule osv. skulle vi dog kunne undfly den fristelse, at have lyst til at gå ud i skoven og samle endnu en håndfuld nødder, mens de andre ligger og kildre hinanden i græsset. Vi er så mange forskellige mennesketyper, og kunne vi bare begrænse de værste forbrydelser, var meget vundet.

Det kan heller ikke være undgået din opmærksomhed, at vi har været rigtig gode til at lukke øjnene for folkemord gennem tiden. Der er ligefrem dem, der hævder, at vi kun udvikler os gennem massemord - svejtserne har kun opfundet kukuret, tyskerne meget kreative.

Nu står vi der igen. Tunge skyer i horisonten, men man skal lige først købe et rødt tørklæde. Det er for åndssvagt. De, der har et, kan tage det på, og de andre kan begynde at strikke deres eget (det er en meget kreativ beskæftigelse). Hvis man ikke selv vender sig bort i afsky for naturødelæggelsen, ved jeg ikke, hvor redningen skal komme fra, men det ved du altså?

Anders Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, ellen nielsen, Marianne Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Du snakker lidt i koder Larsen, jeg ved ikke hvem du taler om. Jeg kan ikke se noget forkromet i at regulere kapitalismen. Det er ikke en naturlov.

Hej Peter. Jeg beklager at jeg ikke fik forklaret det ordentligt. Ideen er grundlæggende at hjælpe folk til at leve et meningsfuldt liv. F.eks. blev folk med psykiske lidelser spurgt hvad de havde brug for og svarede 'et socialt netværk'. Da de fik hjælp til dette blev mange af dem stort set symptomfrie - og havde derfor lettere ved at leve som de havde lyst og sikkert også bidrage mere til samfundet. Et andet eksempel er borgere der har haft blodprop i hjernen og ikke kan passe et almindeligt job. De fik så mulighed for at være aktive på et center der behandler folk der lige har oplevet noget tilsvarende og kunne ofte hjælpe bedre end medarbejderne fordi de selv havde kendskab til lidelsen. Med tiden har flere af dem fået hjælp til at starte deres egne små virksomheder og laver film eller sociale arrangementer for handikappede - her tjener de jo deres egne penge. Alternativet i England er ofte at de presses til et fuldtidsjob som de ikke kan klare og dernæst ender på passiv forsøgelse. Du kan læse mere om det her, hos den britiske tænketank New Economics Foundation, der vel er en af de mest progressive tænketanke i verden. http://www.neweconomics.org/publications/entry/right-here-right-now Jeg synes selv det er mega spændende og fik en fra tænketanken over og tale om bl.a. dette emne til en konference om ny økonomisk tænkning (via min deltagelse i det tværpolitiske netværk Omstilling Nu). http://www.information.dk/509788

randi christiansen, Uffe Elbæk og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Niels-Simon Larsen, faktisk kan jeg slet ikke se dit indlæg har relevans til emnet eller mit indlæg, så du kommer nok til at uddybe dit ævl om stærke mænd og folkemord. Hvordan passer det ind i noget her?

Mads Kjærgård

Vist ikke ret mange andre, der er kommet til den (ellers fornuftige) erkendelse!

Niels Engelsted

Niels-Simon og Rune
Vi er sikkert mange der oprindeligt troede på Barack Obamas sirenesang om HOPE og YES, WE CAN, og selvfølgelig er blevet seriøst desillusioneret af den virkelige Obama, the snake-oil salesman, Nobel-fredsprismodtageren, der hver måned starter en ny krig, og de fattige og nedtrådtes forsvarer, der passivt har set til, at USA's middelklasse hver dag er blevet grundigt barberet af centralbanken og Wall Street til fordel for den allerrigeste elite.

Tager man Thorning-regeringens monumentale forræderi over for egne valgløfter med, så kan man ikke fortænke os i at være blevet mistroiske over for den sirenesang, som Alternativet tilbyder. Kan man stole på dem eller er det blot endnu en variant af Det Radikale Venstre, der som klassiske liberale sætter lighed og frihed over alt andet, men som salig Locke og hans efterfølgere lader den private ejendomsret være en ukrænkelig frihedsrettighed? Mere samfund, mindre stat, betyder det ikke i sidste ende mere marked og mindre skat? (Går Alternativet iøvrigt modsat Margrethe Vestager ind for en europæisk Tobinskat uden at hele verden skal med først?)

morten Hansen, John Christensen, Anne Eriksen, Flemming Scheel Andersen, Mona Jensen, Jan Pedersen, Anders Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, randi christiansen, Rune Petersen, Thomas Borghus, Niels Mosbak, Aksel Gasbjerg, Søren Kristensen, Per Jongberg, Jacob Jensen, Rasmus Kongshøj, Preben Haagensen, Tue Romanow, Torben Arendal, Grethe Preisler, Bill Atkins, Toke Andersen, Per Torbensen, Holger Madsen, Britta Hansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Rune Wingård: Studser over sætningen: 'Alternativet i England er ofte at de presses til et fuldtidsjob som de ikke kan klare og dernæst ender på passiv forsørgelse.'

Hvad er alternativet i Danmark? Jeg ser en absolut lighed - ikke blot tendentielt, det har jeg personlige erfaringer, der belægger.

Jeg ville gerne have anbefalet din første kommentar men er uenig i, at målet må være at støtte op om HT. Som det også beskrives in interviewet, støtter S væksttanken i fuld overensstemmelse med blå tankegang, er dybt forbundet til foregangslandet USA og m.m. Så nej, ingen støtte til det herfra.

Interviewet har jeg læst med stor interesse, og jeg kunne forestille mig, at et sammenspil af EL og A i folketinget kunne virke meget positivt.

Slutteligt vil jeg gerne tilføje, at det er interessant - for ikke at sige irriterende - at konstatere, at Uffe Elbæk tilsyneladende synes, at de eneste udtalelser der er anbefalelsesværdige er netop dem af Rune Wingård. Hvis Uffe Elbæk interesserer sig for kommentarerne og læser med, ville det være ønskværdig, at han også i øvrigt forholder sig til det skrevne.

Anne Eriksen, Claus Jensen, Anders Jensen, randi christiansen, Rune Petersen og Jacob Jensen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

@Niels E: Jeg gør det ikke så meget i at svare på spørgsmål om Alternativet. Jeg er gået ind i det for at påvirke kursen efter mine egne idealer, da det er et nyt parti og påvirkeligt.
Det med ejendomsretten er så interessant, at jeg vil spørge dig om, hvad din egen holdning er. Ligeledes den politiske gruppe du tilhører, for du har vel en sådan, går jeg ud fra.

@ Niels Simon Larsen

Hvis ikke du hurtigt kan få Alternativet ( Uffe Elbæk ) til klart og tydeligt at sige fra overfor fracking i vores undergrund, - så har I ikke nogen berettigelse på miljø- og klimaområdet.

randi christiansen, Rune Petersen, Preben Haagensen, Tue Romanow, Per Torbensen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Her er den artikel jeg lovede om vores konkrete politik - vores hjemmeside drillede igår, så den kom først op idag. http://alternativet.dk/johanne-og-uffe-den-kapitalistiske-vaekstokonomis...

Britta: ja jeg er helt enig i problemet er det samme i DK. Det er derfor vi kan lære af nogle af de gode eksperimenter i England - der foregår ude i periferien af samfundet. NÅr jeg læser artikler som den her i Information, så gør det ondt i mit hjerte at det offentlige ikke tager udgangspunkt i kvindens behov og ressourcer, men presser hende helt ud til kanten. http://www.information.dk/510513

Hej Niels Engelsted. Alternativet har jo forslaget om at en arbejdsgruppe skal undersøge konsekvenserne af at indføre fuld reserve i DK - se artiklen jeg nævner øverst og læs mere på www.godepenge.dk . De fleste forskere der taler om dynamisk ligevægtsøkonomi som jeg kender til, de er for dette forslag og ser det som en afgørende mulighed for at begrænse finansmarkedernes voldsomme magt. Når de private tanker ikke længere kan lave penge ud af den blå luft og bestemme hvor pengene derefter skal hen, så får vi bedre demokratisk kontrol over hvilken udvikling vi ønsker. Dernæst kan vi så vælge at kanalisere penge henimod grønne tiltag og afskrivelse af gæld fordi nutidens voldsomme gæld medfører et vækstpres. Dette forslag kan implementeres i DK nu frem for at vi forsøger at forhandle tobinskatten igennem på EU-niveau. Desuden har jeg hørt flere sige at Tobin-skatten ikke kommer til at have en afgørende indflydelse, da bankerne stadig kan skabe pengene, også selvom forslaget er sympatisk.

Alternativet er baseret på en erkendelse af at nutidens vækstparadigme ikke kan fortsætte, og vi var det første parti der åbent gik ud med dette hvorefter Enhedslisten glædeligt fulgte efter i år. Jeg kan garantere at vi ønsker at føre politik på en ny måde der tager meget mere hensyn til mennesker og natur. Jeg mener virkelig at omstillingen er den vigtigste udfordring i vor tid, og det er den primære årsag til at jeg er i politik. Du kan læse mit speciale her, Jørgen Steen Nielsen omtaler det i foredrag af og til som en 'omstillingsmanual' http://www.klimadebat.dk/kjaer-og-wingaard-fra-vaekst-til-balance-c34.php.

Morten Pedersen, Jacob Jensen, Michael Kongstad Nielsen, Niels-Simon Larsen og Niels Engelsted anbefalede denne kommentar

Uffe Elbæk delagtiggør i interviewet os alle i sine indre syner: Faktisk oplever jeg, at vores nuværende økonomiske kapitalistiske model er under afvikling.

Er der nogen der kan fortolke, evt. eksemplificerer, oraklets udmelding, ...for jeg kun se modsat rettede tendenser?

Anne Eriksen, Claus Jensen, Jan Pedersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Kurt Nielsen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Kære Bill - jeg synes nu ikke der er ret meget orakel over det jeg siger. Men vil gerne fortælle dig, hvorfor jeg siger som jeg gør. Nemlig at den nuværende økonomiske model på alle måder måder er ude i sin stræk-zone. Vækstraterne falder, stigende ulighed og øgede sociale konflikter, stigende energipriser, ressourcemangel på de knappe mineraler, udpint landbrugsjord. Og sådan kunne jeg blive ved.
Parallelt hermed ser vi nye forretningsmodeller, kooperationsvirksomheder, sociale bevægelser og stor interesse for andre økonomiske skoler end den nuværende udgave af kapitalismen. Derfor sagde jeg som jeg sagde. Nu har jeg svaret dig. Kunne du så ikke svare mig, hvorfor du kaldte mig et orakel? Var det venligt ment? Var det humoristisk ment? Var det det stik modsatte? Kort sagt: Hvorfor gav du mig den betegnelse?

Gaderummet Regnbuen, ellen nielsen, Michael Kongstad Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Kære Holger Madsen - jeg tager klart afstand for skiftergas-udvending i Danmark. Hvorfor er du i tvivl om det? Og du kan da bare henvende dig direkte til mig. Du behøver ikke at få Niels-Simon Larsen til at tage kontakt til mig, før at du kan få et svar. Det skal du da bare selv gøre - altså kontakte mig. Min email er uffe.elbaek@ft.dk til en anden god gang. For det er jo ikke altid, at jeg kan nå at følge med her på information.dk

Morten Pedersen, Holger Madsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Kære Britta Hansen - jeg har kun sporadisk været på nettet de sidste par dage pga af ophold i Skt. Petersborg. Derfor har jeg kun nået at give en tommelfinger op ad til Runes indlæg. Dels fordi jeg er enig (hvilket nok ikke er overraskende i og med at Rune stiller op for Alternativet). Og dels fordi jeg bare blev glad over at se ham skrive her på tråden.

Som jeg har skrevet i et andet svar her i tråden, kan jeg simpelthen ikke nå at følge med i alle debatterne her på information.dk. Hvilket du givet godt kan forstå. Men til gengæld forstår jeg ikke tonen i det du skriver her: "Hvis Uffe Elbæk interesserer sig for kommentarerne og læser med, ville det være ønskværdig, at han også i øvrigt forholder sig til det skrevne."

Hvad mener du med det?

Og igen: Send mig endelig en email, hvis der er noget du konkret gerne vil have svar på. Så skal jeg nok prøve at give dig et - hvis muligt.

Morten Pedersen, Britta Hansen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Uffe Elbæk, for at provokere dig til en konkret udtalelse. Det er min opfattelse at Alternativet betragter kapitalismen som noget nærmest udefinerligt. Ross Jackson, som jeg har forstået er en slags ideolog for Alternativet, udtaler i bogen: "Occupy World Street" at Kapitalisme er et tåget begreb, som kan antage mange former. og Michael Kongstad Nielsen følger op med et parallelt synspunkt: kapitalismen er ikke bare ét samfundssystem, den er myriader af forskellige. Og man gør klogt i at løfte sig ud af 1920-ernes og 30-ernes klasseanalyse, hvis man vil begribe nutidens verden.

Og så var det jo, at jeg tænkte, at så må vi have nogle konkrete kapitalistiske karaktertræk på bordet, og det har du så lige leveret - tak for det.

Jeg fordyber mig lidt i materien :-)

PS. Man skal passe på ikke at opfatte kapitalismens økonomiske kriser som en svækkelse af kapitalismen...økonomiske kriser er nærmest som kapitalismens åndedræt.

Jan Pedersen, Anne Eriksen, Claus Jensen, Per Torbensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Nielsen, Kurt Nielsen, Rune Petersen, Christian Poll og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

At man ikke skal forkaste tidligere tiders analyser og iagttagelser viser nedenstående:

Monopolisterne: Og sådan åd de og spillede, fra Atlanterhavet til Stillehavet, indtil de havde hugget et helt stort fastland i sig. Når de var færdig med jorderne og skovene og minerne, vendte de tilbage, begyndte forfra og spillede om de små ting, som de muligvis hidtil havde overset, spillede om stemmeret og monopoler og brugte politiken til at beskytte deres krogveje i forretninger og andre ting.

Og demokratiet var gået fanden i vold! Og det blev den allergrinagtigste tid, den der nu kom. De tabende kunne ikke få flere penge at spille for, medens de vindende blev ved at spille med hverandre indbyrdes, De tabende kunne kun stå rundt omkring dem, med hænderne i lommerne, og se til.
(Jack London, Månedalen, januar 1900)

Gaderummet Regnbuen, Claus Jensen, Per Torbensen, Torben Nielsen, Rune Petersen, Rasmus Kongshøj, Preben Haagensen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

"Vækstraterne falder, stigende ulighed og øgede sociale konflikter, stigende energipriser, ressourcemangel på de knappe mineraler, udpint landbrugsjord."

Jeg ser det som en eskalering af af det eksisterende paradigme, ikke som et skifte. Vækstraterne falder måske nok, men det betyder ikke kapitalismen er ilde stedt, det betyder at Nationalstaterne er i problemer, og forgældede. Privatpersonerne (kapitalisterne) vil næppe mærke noget til derouten for de enkelte Nationalstater. Skattely og transferpricing - er endnu en spekulativ måde at undgå at bidrage til fællesskabet - der igen øger uligheden. Dertil er der det ideologiske islæt - som i Europa har betydet, at samtidig med der er sparet i de dårligst stillede segmenter, er der omvendt givet skattelettelser i de bedst stillede segmenter. Indførelse af konkurrencestat m.m.

Uden et opgør med de elementer, vil resten være nytteløst - hvad det så i øvrigt end er.

Per Torbensen, Torben Nielsen, Kurt Nielsen, Rasmus Kongshøj, Preben Haagensen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Kære Uffe Elbæk.

Dejligt at høre, så er der 13 folketingsmedlemmer ud af 179, der siger fra til fracking af skifergas i vores undergrund.
Jeg synes det er utroligt, at 166 medlemmer af Folketinget først vil vide, om det er muligt økonomisk at hente skifergas op fra undergrunden i Nordjylland og Nordsjælland, inden de tager stilling.
For mig viser denne holdning, er der penge i lortet, - så er vi med
Det er det franske selskab Total der skal lave prøveboringerne. I Frankrig har de franske politikere på forhånd sagt nej tak.

Danske politikere, - mama mia.!

Mads Popowitz, Bjarne Bisgaard Jensen, randi christiansen, Torben Nielsen, Rune Petersen, Jacob Jensen, Rasmus Kongshøj og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Kære Alternativ - Vi snakker om jer under artiklen om Naomi Klein.

Hej Bill - du behøver ikke at provokere mig for at få en dialog. Du kan jo bare spørge ganske fredsommeligt. Det virker langt bedre på mig....skal du vide:-)

Michael Kongstad Nielsen

Nu mangler vi bare et par indlæg fra Johanne Schmidt-Nielsen.

Flemming Scheel Andersen, Mona Jensen, Niels-Simon Larsen og Uffe Elbæk anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Fra artiklen:
"UE: »Fuldstændig enig. Det, jeg snakker om, er dynamikken i en økonomi efter kapitalismen.«"
Her kunne man ønske sig nogle bud fra JS-N på, hvordan dynamikken i en økonomi efter kapitalismen ser ud efter EL's mening.

Og i den forbindelse kommer vi ikke uden om spørgsmålet om den private ejendomsret. Skal iværksætterne, andelsforeningerne, økofællesskaberne o.s.v. kunne eje deres produktionsmidler? Efter min mening ja, men den cirkulære ligevægtsøkonomi må skabes og sikres gennem demokratisk lovgivning.

Flemming Scheel Andersen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Kære Uffe
Nu var det jo ikke dig specielt jeg skrev til 14:31, men til "nogen" - dine proselytter, som i flere tilfælde i debatten kommer med lange selvmodsigende tirader - sirenesang kalder andre det - i forbindelse med alternativisternes frygt for at udfordre kapitalismen som system, og deres modstand mod socialisme i det hele taget.

Det havde faktisk klædt dig bedre som debattør her inde, at svare på Jesper Wendt kommentar 16:01 frem for at korrekse mig.

...måske har Niels Engelsted lidt ret når han taler om "en hysterisk forhandler" .-)

Michael Kongstad Nielsen

Bill Atkins, - Alternativet frygter ikke for at udfordre kapitalismen som system, hvor ser du det? Og de har heller ikke modstand mod socialisme i det hele taget, hvor ser du den?

JS-N og Enhedslisten har klart fat i den lange ende. Elbæk og Alternativet vil gerne ride på to heste - beholde kapitalismen men afskaffe dens ødelæggende sider. Det er bare ikke muligt, fordi de ødelæggende sider er indbygget.

Det er en fornøjelse at høre JS-N tale som hun gør her, som en ægte socialist, som ikke er bange for sin egen skygge. Desværre er det ikke sådan man hører hverken hende eller andre fra Enhedslisten tale til dagligt, ej heller er der meget spræl i det de får gennemført, idet den daglige politik vel nærmest kan karakteriseres som old-school socialdemokratisk og slet ikke socialistisk.

Torben Nielsen, Mona Jensen, Claus Jensen, randi christiansen, Rune Petersen, Rasmus Kongshøj, Jakob Lilliendahl og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Michael, det er jeg virkelig glad for... men hvad er det så vi diskuterer?

Michael, problemet er, at I er ved at opfinde jeres eget uvidenskabelige billede af kapitalismen, - Kapitalismen kan og skal overtales til fornuft, og der skal ikke lovigives mod erhvervslivets samfundsskadelige aktiviteter, men de skal afgiftbelægges selv om alle erfarinfer viser at afgifter af enhver art rammer hamrende socialt skævt. Og en minimalstat er målet.

Det er hverken kapitalismekritisk eller socialistisk.

Nej, vi er ikke færdige med at diskutere. ;-)

@Dennis, jeg ville have anbefalet din kommentar hvis du havde skrevet: "slet ikke socialistisk." NOK

Michael Kongstad Nielsen

Det synes ikke de har. Og Alternativet vil ikke ride på to heste. Og hvad er en ægte socialist? Kan vi få en definition.

randi christiansen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

"...og der skal ikke lovigives mod erhvervslivets samfundsskadelige aktiviteter"
jo, det er lige netop det, der skal.

Når produktionsmidlerne er underlagt politisk kontrol og kommer alle samfundets medlemmer til gode.

Per Torbensen, Rune Petersen, Dennis Berg, Rasmus Kongshøj, Preben Haagensen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Sider