Baggrund
Læsetid: 9 min.

For gud, konge og tissemænd

Den 17. november fejrer hæren sit 400 års jubilæum, og i løbet af året har hærhistorien været sat i fokus. En hidtil ufortalt historie er, at mange soldater bl.a. de prangende gardehusarer på Østerbro for 100 år siden supplerede deres sparsomme soldaterløn ved at trække i København
Moderne Tider
15. november 2014
Flotte fyre. Gardehusarernes flotte uniformer var en del af problemet, mente Krigsministeriet. De to officerer på billedet har ikke noget med sagen at gøre.

Flotte fyre. Gardehusarernes flotte uniformer var en del af problemet, mente Krigsministeriet. De to officerer på billedet har ikke noget med sagen at gøre.

Rigsarkivet

Den 19. november 1910 var næppe nogen god dag for oberstløjtnant Frederik Engelbrecht, der var chef for det stolte og traditionsrige Gardehusarregiment. Engelbrecht måtte nemlig i en fortrolig skrivelse til Krigsministeriet erkende, at hans gardehusarer solgte sig til homoseksuelle, og at han som chef ikke kunne gøre noget for at forhindre det. Som han konstaterede, var situationen til stor last for regimentets ry, men soldaterne lod sig friste af de såkaldte »perverse Mandspersoner« for at få penge til forfriskninger og andet sjov, noget som soldaterlønnen ikke tillod.

Regimentet havde afskediget to sergenter, der omgikkes kendte homoseksuelle. Man havde desuden bedt politiet om skærpet opsyn omkring kasernen på Østerbro, hvor gardehusarerne trak, men politiet foretog sig angiveligt intet for at forhindre »dette Uvæsen«. Man havde også forsøgt at få præster og missionærer til at tale med soldaterne »om det uværdige i at lade sig lokke af Mænd med homoseksuelle Tilbøjeligheder«, men de gejstlige ville nødig ind på emnet. Engelbrecht afsluttede med at advare om, at prostitutionen sandsynligvis ville eskalere yderligere, når opførelsen af Fælledparken stod færdig. Parken ville efter mørkets frembrud være ideel til seksuelle rendezvous, og gardehusarkasernen lå kun en spytklat derfra. Regimentschef Engelbrecht var altså desperat, og han havde brug for hjælp.

Homoseksuel?

Forfatteren Stefan Zweig forklarede om tiden op til Første Verdenskrig, at en kvinde kunne gå gennem livet og kun vise sine ankler til tre mænd; fødselslægen, ægtemanden og bedemanden. Den seksuelle moral var i hvert fald på overfladen streng og undertrykkende i borgerskabet, og i kvindemoden blev formerne og håret snøret ind og gemt væk med stive korsetter, lange kjoler og bånd. Når et samfund undertrykker seksualiteten, forsvinder den jo ikke, den foregår bare i det skjulte ofte gennem prostitution. Det var delvis accepteret, at mænd løb hornene af sig med såkaldt letlevende kvinder, hvis det foregik diskret. Sex mellem mænd blev derimod betragtet som naturstridigt. Blev mænd grebet i at dyrke anal- eller oralsex med hinanden, blev de sigtet for »Omgængelse mod Naturen«, hvilket kunne straffes med fængsel eller tvangsindlæggelse. Det var altså strengt forbudt for mænd at indføre deres lem i andre mænds naturlige åbninger, det vil sige i munden eller røven, og det samme gjaldt for modtageren. Der var dog nogle lovlige smuthuller, som ikke indebar penetration, såsom gensidig onani mellem voksne mænd, som ikke var strafbart, selvom det blev betragtet som moralsk anstødeligt. Det var primært den form for seksuelle ydelse, de trækkende soldater tilbød til en pris af cirka to kroner.

For 100 år siden anede en stor del af den danske befolkning ikke, hvad ordet homoseksuel dækkede over. Der gik selvfølgelig historier om, at nogle mænd og kvinder havde såkaldt unaturlig kønsdrift. Blev en mand grebet i at dyrke sex med en anden mand, blev han ofte stemplet som sodomit eller pervers. Begrebet homoseksuel blev primært brugt i en medicinsk forstand, hvor den herskende konsensus blandt læger var, at homoseksualitet var en form for sindslidelse. På trods af det spirede det homoseksuelle miljø i København. Med tilstrømningen fra land til by voksede mulighederne for at være anonym og finde en plads blandt ligesindede. Det gødede grobunden for subkulturer, herunder den homoseksuelle, hvor man kunne mødes, opbygge venskaber, forhold samt udveksle erfaringer – eksempelvis at flere gardehusarer var med på den frække.

Militarismens rene vanvid

Det var sandsynligvis arbejderbevægelsens talerør, avisen Social-Demokraten, der første gang tog temaet soldaterprostitution op i artikelserien »Soldaterne og homoseksualisterne« i januar 1908. Arbejderbevægelsens forhold til militæret var anstrengt, blandt andet af ideologiske grunde. Nu mente Social-Demokraten tilmed at kunne afsløre, at værnepligten drev ungdommen ud i prostitution – blot endnu et eksempel på, at »Militarismen er det rene vanvid«. Artikelserien var skrevet af en nyligt hjemsendt soldat, og den skildrede en fiktiv soldats deroute under indkaldelsen i Den Kongelige Livgarde – en deroute, der nåede sit lavpunkt, da en elegant gentleman inviterede ham ud at spise. Den unge soldat endte nemlig med at prostituere sig selv. Afslutningen lød:

»Han er snart i Pengetrang igen, og da Lejligheden tilbyder sig, griber han til. Lidt efter lidt går det nedad – han synker dybere og dybere – han er nu kommen så vidt, at han selv gør Udveje for at tjene Penge. For eksempel går han nu selv hen til Mandfolk, som han kan se, hører til denne Race og beder om en Tændstik.«

For at Danmarks unge mænd ikke skulle ende som den fiktive soldat, anbefalede Social-Demokraten, at soldaternes tjenestetid blev forkortet og lønnen forhøjet.

Da Indre Mission kastede sig ind i kampen, kom der for alvor fokus på soldaterprostitutionen. I sin tale til Indre Missions årsmøde i 1908 kunne bestyrelsesmedlem frøken Thora Esche berette, at den københavnske ungdom var ude af kontrol, og at regeringen og de styrende magter, herunder kongehuset, gjorde alt for at ødelægge det danske folk. Som hun pointerede:

»Får det Lov at blive ved, så vil vort Folk blive slettet af Folkenes Rækker.«

Herefter oplistede frøken Esche en række eksempler på, hvorfor det lakkede mod det danske folks ende, såsom den nye mode blandt kvinder – tobaksrygning. Dertil kom den omfattende prostitution i København, og »det er ej blot Kvinderne, der ødelægges og fordærves, det er også Mændene. For eksempel af et hold Soldater på 100 mand var der kun enkelte, ikke over 10, som ikke solgte sig selv for 5 kroner«. Frøken Esches tale blev efterfølgende trykt som et opråb til det danske folk i den dengang indremissionske avis Kristeligt Dagblad og skabte stort postyr, blandt andet i kongehuset.

Man overvejede at sigte frøken Esche for majestætsfornærmelse, og i sommeren 1908 blev hun afhørt af politiet og forklarede blandt andet, at beskyldningerne om de trækkende soldater var rettet mod Gardehusarregimentet.

Politiet tøvede dog med at følge op på sagen, men det gjorde redaktøren for Kristeligt Dagblad, pastor Hans Matthiesen, ikke. Han havde gennem flere år modtaget henvendelser fra forældre, der berettede om deres sønners oplevelser som værnepligtige i København. Derfor hyrede pastor Matthiesen ud af egen lomme Danmarks første kvindelige detektivbureau, der skulle undersøge forholdene på Gardehusarkasernen.

Schenkel i buskadset

Detektivbureauets leder Martha Nielsen sendte i september 1908 tre detektiver ud til kasernen. Her faldt de hurtigt i snak med menig nr. 600 fra Holbæk og menig nr. 603 fra Roskilde.

Over en øl fortalt de to husarer, at de traf homoseksuelle »uden for Kasernen og gik da med dem enten ind på Fælleden eller Østre Anlæg, og at de blev benyttede på lige så mange forskellige Måder som Antallet af de Personer de indlod dem med bl.a. ved at beføle kønsdelene på Soldaterne eller lade sig beføle af Soldaterne, flere ved at anbringe den mandelige Kønsdel i Armhulen på Soldaterene eller at tage disse Kønsdele i Munden, og nogle vilde endelig have, at Soldaterne skulde sætte sig op på Ryggen af dem og give dem Schenkel«.Schenkel er et begreb fra ridesport, hvor rytteren slår underbenene ind mod hestens bug for at få den til at makke ret. De to husarer tog mellem en og tre kroner pr. kunde, og en aften havde menig nr. 603 tjent hele 30 kroner.

Menig nr. 600 blev året efter indkaldt til et militærforhør. Her fortalte han, at han nu var gift, arbejdede på et savværk og atter boede i Holbæk. Under samme afhøring fortalte han, at de ældre husarer lærte de nye at trække, eksempelvis ved at indvie dem i signalerne hos de cruisende homoseksuelle uden for kasernen. Det kunne være at rømme sig højlydt eller at stirre intenst. Når rekrutterne med tiden blev til de ældre husarer, lærte de håndværket videre. På den måde blev soldaterprostitutionen en form for uformel regimentstradition, som var svær at komme til livs.

I januar 1909 blev den erklæret homoseksuelle, tidligere bagermester Frederik Seehusen, indkaldt til forhør. Han var populært kendt som Frederik Husar og havde indtil for nylig boet på Ålborggade, tæt på Gardehusarkasernen. Hans hjem var under navnet ’Thehuset’ samlingssted for husarer og civile homoseksuelle, som fik the med brændevin og blev underholdt med viser, digte og historier. Derudover ville Frederik Husar ikke ind på, hvad der foregik.

Frederik Husar havde dog valgt at flytte. De lokale kaldte The-huset en »svansepillerbule«, og unge mennesker råbte skældsord. Han indrømmede, at han havde dyrket gensidig onani med flere husarer, men aldrig betalt. En af dem var angiveligt en sergent Esbersen, og han havde ligeledes kendskab til endnu en kompromitteret sergent ved regimentet. I modsætning til de menige værnepligtige, var de to ansatte i hæren og kunne smides ud, og det gjorde regimentet.

Betjent 352

Men de menige husarer blev ved med at trække, og regimentschef Engelbrecht måtte året efter bede Krigsministeriet om hjælp. Krigsministeriet tog kontakt til Justitsministeriet, som lagde pres på politiet.

Resultatet blev, at betjent 352 i januar 1911 i en periode blev beordret ud til Gardehusarkasernen efter mørkets frembrud. Allerede på sin anden aften kunne betjenten vende hjem med en anholdt: »Den anden Person så jeg Klokken cirka ni på Østerbrogade udfor Sankt Jacobs Kirke i Selskab med en Husar. Da de ligeledes gik op ad den forannævnte Sti, gik jeg denne Gang ind på Kirkepladsen, hvor det lykkedes mig ubemærket at nærme mig på cirka 6 alens afstand. Her kunde jeg tydeligt se, at de stod og befølte hinanden på Kønsdelen. Efter de var færdige hermed betalte den civile Person Soldaten nogle Penge, hvorefter de gik tilbage, først den civile og derefter Soldaten.«

På stationen opgav manden sit navn, Christian Platou, så han kunne indkaldes til afhøring senere. De næste mange aftener gentog betjent 352 processen og fangede adskillige kunder.

Christian Platou var den første, der blev afhørt. Under forhøret forklarede han, at han var 50 år, gift og havde to børn, og derudover arbejde han som kontorchef i Østifternes Kreditforening. Han forklarede, at han havde »lidt af Perversitet« de seneste fem til seks år. Det vil sige, at han havde været seksuelt sammen med andre mænd, men kun som gensidig onani.

Det var heller ikke første gang, at Christian Platous dobbeltliv havde bragt ham i problemer. En af de første, Christian Platou var sammen med, var en husar, og forholdet var fortsat efter husarens hjemsendelse, men den tidligere husar havde for få måneder siden forsøgt at presse penge af ham.

De pågrebne kunder var primært det bedre borgerskab, nogle var gift, andre ikke, og de opsøgte husarerne med jævne mellemrum. Prisen var normalt to kroner, og kunderne gik efter den første og bedste husar, de kunne finde. Politidirektør Eugen Petersen konkluderede, at husarerne trak, men at politiet ikke kunne gøre noget ved det, da der formentlig kun var tale om gensidig onani.

Efterspillet

Og det blev værre. På hærens elevskole var en større trækkerring netop blevet afsløret, og samtidig rullede en højesteretssag mod pastor Matthiesen for majestætsfornærmelse. Pastoren havde nemlig insinueret, at prins Harald, der var officer hos gardehusarerne og bror til den senere Christian X, var involveret i homoseksuelle forhold. Det kostede efterfølgende pastor Matthiesen tre måneder i Vestre Fængsel.

I marts 1911 anmodede Krigsmisteriet derfor Justitsministeriet om et lovforslag, der skulle gøre det strafbart for mænd at dyrke gensidig onani mod betaling. At hæve soldaterlønnen kom ikke på tale, selv om den ringe løn var den primære grund til, at hovedparten af soldaterne trak. Lovforslaget blev dog ikke vedtaget, og hvad der dernæst skete i Gardehusarregimentet, er foreløbigt uvist.

Postdoc. Peter Edelberg har dog i sin forskning dokumenteret, at soldaterprostitution var udbredt i København helt op i 1970’erne. Og det er værd at bemærke, at soldaterprostitution ikke kun var et københavnsk fænomen. Den tyske læge og homoseksuelle forkæmper Magnus Hirschfeld skrev allerede i 1904 om de såkaldte berlinske ’soldatertanter’, hvilket var slang for de homoseksuelle, der frekventerede byens soldatertrækkerdrenge.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Historien er nu ikke mere "ufortalt" end at jeg kan genkende dele af den fra for en 30 års tid siden, hvor den indgik i det udbredte drilleri/mobning regimenterne imellem og syntes at have gjort det længe.
"Gardehypperne" fik den at høre og de kendte den godt i forvejen, sikkert fra flere generationer siden 1910.

Michael Kongstad Nielsen

"...bl.a. de prangende gardehusarer på Østerbro for 100 år siden supplerede deres sparsomme soldaterløn ved at trække i København"

Og hvad så?

MKN,

Så kan man subtilt mobbe nogen (her nok hele hæren, når den nu holder jubilæum) ved underforstået at kalde dem "bøssekarle" osv. uden direkte at kunne beskyldes for at bruge homoseksualitet som skældsord.

(Mann merkt die Absicht.........)

'Folk vil jo altid svine hinanden til ...'

Kære Sosser: Lad os få lidt retro: Militarismen er det rene vanvid.

Niels Duus Nielsen, Rasmus Kongshøj og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Tak for artiklen. Det her havde jeg aldrig hørt om.

Robert Ørsted-Jensen, Gert Selmer Jensen, lars abildgaard, Rasmus Kongshøj, Benny Larsen, Niels Mosbak, Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Derudover kunne man godt spørge, om hærens 400 års jubilæum er det rigtige tidspunkt for artiklens offentliggørelse? Men selvfølgelig, hvis mandeprostititution i vores moderne tider ikke er stigmatiserende, gør det måske ikke noget?

Gardehusar har fået en anden betydning!

Thomas H. Pedersen

Det plejer da at være livgarderne som trækker :)....

Men sjovt at se at soldaterlønnen også dengang var elendig. måske var det derfor mange officerer tog til f.eks. Congo og Fremmedlegionen.....

Den med vandring fra land til by indebærer snarere, at landlige omgangsformer vandrer med.

Lise Lotte Rahbek

Jeg havde heller intet hørt om dette førud.

Af ikke ransagelige årsager kom jeg til at tænke på visen: "Hvad i helved går de rundt og gør i banken efter 3. "https://www.youtube.com/watch?v=9_rTA17_ISo

Grethe Preisler

Å helle dusse, Lise Lotte Rahbek, har du aldrig hørt det før?
- den variant af 'sugar-dating' er gammel som Metusalem.

Jeg havde en pigesmuk fætter på mødrene side, som aftjente sin værnepligt i søværnet engang i begyndelsen af 1950'erne. Til trods for, at han var fyldt 25 år (havde fået udsættelse under sin uddannelse) så han stadigvæk ud som en 17-årig, da han troppede op til famliebesøg i provinsen iført kongens klæder.

"Nej, hvor ser du nuttet ud i matrostøj, du ligner en konfirmand!" - udbrød vores mor spontant, da hun åbnede entredøren for fætter.

"Det behøver du ikke at fortælle mig, Tante" - svarede fætter, som var født og båret i København. "Jeg har mit hyre med at vogte min dyd. Man kan sgu dårligt nå at klaske røven i sædet på en barstol i minefeltet i den mundering, før man bliver kontaktet af en nobel herre i dobbeltrat habit, med vielsesring på fingeren og kameluldsfrakke i garderoben, som gerne vil spendere en genstand eller fem på en fattig værnepligtig matros."

Og så talte vi ikke mere om det.

Else Marie Arevad, Morten Balling, Peter Poulsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

rettelse: dobbeltradet habit
(gid pokker havde mit gamle tastatur)

Det må være "gid pokker have mit gamle tastatur".

Jeg læste en artikel om, at den menneskelige hjerne er skrumpet omkring to procent i de sidste tyve tusind år. Vi er kort sagt blevet dummere, og udviklingen kan kun accelerere. Det hænger sammen med at vi har lært at samarbejde og uddelegere opgaver. Vi har ikke længere brug for at kunne det hele hver for sig, og derfor er der heller brug for den hjernekapacitet, som mennesket tidligere besad. Jeg ser det også hos mig selv, hver dag, desværre.

Niels Duus Nielsen, Markus Hornum-Stenz, Lise Lotte Rahbek, Benny Larsen og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

At soldater var trækkerdrenge er da vist ikke nogen nyhed.

Grethe Preisler

Så var det min syv og sæl heldigt for os, at det geni, der opfandt pc-tastaturet, ikke blev født for tyve tusind år siden, for hvor i naturens fødekæde ville vi så have befundet os nu?
I maven på en sabeltiger måske ;-)

ulrik mortensen

..." at den menneskelige hjerne er skrumpet omkring to procent i de sidste tyve tusind år. Vi er kort sagt blevet dummere, og udviklingen kan kun accelerere" ...

De sidste 30.000 år er hjernen skrumpet med ca. 10%, fra ca. 1,500 til 1,359 cm^3 (link nedenfor). Men hjernestørrelser siger ikke (direkte) noget om intelligens. Neandertal mennesket havde større hjerner end homo sapiens osv, osv.

http://phys.org/news/2011-02-brains-smarter.html

Markus Hornum-Stenz, Majbritt Nielsen, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Ah, jamen jeg favner skam med begejstring alle de nye ting, som jeg har mulighed for at lære noget om, fordi jeg ikke vidste om det på forhånd.
Tænk - hvis jeg er heldig ved jeg stadig ikke alting, før jeg fylder 100 år. ;-)

Grethe Preisler

@Ulrik Mortensen,

Jeg hælder til den opfattelse, at Frank Hansens indspark kl. 14.12 var spøgefuldt ment. Manden er jo ikke idiot og er derfor utvivlsomt klar over, at Albert Einsteins hjerne vejede mindre end den officielle gennemsnitsvægt for en nutidig kvindehjerne (som igen er lavere end den officielle gennemsnitsvægt for en nutidig mandehjerne).

Det er næppe heller forbigået Frank Hansens opmærksomhed, at fysikeren Stephen Hawking på en forespørgsel om sin intelligenskvotient svarede, at den havde han virkelig ingen anelse om, og at han øvrigt mente, at folk, der pralede med deres IQ var 'tabere'.

Om de to nævnte matematiske genier ville være i stand til at bestå den eksamen, man skal aflægge for at blive optaget som medlem af foreningen Mensa, vides ikke. Men muligheden for, at de begge ville være dumpet med glans, kan ikke udelukkes.

Markus Hornum-Stenz, Frank Hansen, Majbritt Nielsen, Gert Selmer Jensen, Lise Lotte Rahbek og ulrik mortensen anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Det er ærgerligt at man skal blive ved at gentage, at intelligens intet har med forstand at gøre. De to ting kan korrelere, men de kan også korrelere modsat. Det sidste ses ofte hos økonomer.

Iøvrigt er det min bestemte opfattelse, at Neandertalerne havde mere forstand end os. Når de alligevel uddøde skyldtes det, at de ikke kunne holde alt det trommeri ud, som de indvandrende homoer fra Afrika bragte med sig.

Søren Kristensen, Else Marie Arevad, Niels Duus Nielsen, Hanne Ribens, Thomas Andersen, Rune Petersen, Martin Madsen, Robert Ørsted-Jensen, Peter Poulsen, Gert Selmer Jensen, Grethe Preisler og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Jeg har sagt det før, og siger det gerne igen: Kommentarsporene på Infomation burde prisbelønnes !

Gert Selmer Jensen og Majbritt Nielsen anbefalede denne kommentar
Henrik Petersen

Tak for en god historie.

Hvis man er på røven, så er man villig til at sælge den............ Undskyld. Men hvor mange gange skal det bekræftes, at social nød er årsagen til prostitution?

Gert Selmer Jensen, Majbritt Nielsen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Den almindelige erfaring, Henrik Petersen, er, at penge er verdens bedste undskyldning for bi- og homoseksuelle mænd til at leve deres lyster ud.

Nå, var det sådan, at min far klarede sin studiegæld!

Morten Pedersen, Steffen Gliese og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar

Desværre, Tom Paamand, er det en branche, der lider under for meget frivilligt arbejde.

Gert Selmer Jensen

Jeg fik lige flashback til Ib Mossin, og Poul Reichard, som garderhusarer.

Der foresvæver altså også mig et ret tiltrækkende "indre nethindebillede" af Lone Herz og Susse Wold i husaruniformer. Jeg husker ikke om det er samme film, men der må være noget med den uniform!? ;-)

Lise Lotte Rahbek og Gert Selmer Jensen anbefalede denne kommentar

Og Ebbe Langberg.

Nic Pedersen - Filmen er "Hurra for de blå husarer". Og så kan man jo, når man ser den kække Ebbe Langberg i uniformen tænke på, at han udelukkende var til mænd :-))))

Gert Selmer Jensen

Peter Hansen-
Ja.! Ebbe Langberg var "stjernen". I regimentet. Og enhver svigermors drøm.! (Hun skulle bare vide).

Michael Kongstad Nielsen

Her er lidt Lone Hertz + husar,
http://www.youtube.com/watch?v=S6k8TmOSG4E

Gert Selmer Jensen

Michael Kongstad Nielsen-
Tak for linket.! Jeg tror bare jeg bliver i illusionernes verden. Det er så smukt.

Markus Hornum-Stenz og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar

Det interessante i naturligvis meta....
Ikke at homofile ubemidlede garderhusarer og et par hetero hvor ubemidletheden har været delvis mental også mentale, har skaffet sig slige lommepenge. Det er tidløst, brancjeløst, internationalt, banalt og der er intet der forbinder fænomenet med danske garderhusarer i 1800-tallet per se. Intet ! Overhovedet. Ren ekstrabladsvinkling.
Men det der er interessant er hvorfor den bliver bragt. Og det har noget at gøre med hvad man kan kalde 'godheds-generationerne', de der er postnazistiske, 'anti-ditten og datten upassende, ikkerygende, 12-tallede, fitnesssvedende korrekte. Og deres dårlige underbevidste følelse af at de måske ikke er så fantastiske alligevel i forhold til det 'internationale, tidløse, brancheløse.
etc...'
Så der opstår et behov blandt alle disse gloriepudsere for historier der fortæller at deres forfædre var lige så elendige som dem., ikke ? Og lidt værre. Bare lidt....
Derfor dukker en sådan historie op i det pæne Information :-D

Lad mig henvise dig, Odd Bjertnes, til Rosen, Wilhelm von: Månens Kulør I-II. Studier i dansk bøssehistorie 1628-1912. Rhodos. København 1993. Især kapitel 12, der behandler den konstruktionen af det moderne begreb om homoseksualitet og kampen imod det, som den udspilledes intenst netop i årene 1908-1911.
Det var jo også dér, at Johannes V. Jensen skrev sin perfide kronik imod Herman Bang, og hvor hans brovten med denne artikel får en ny kontekst at virke i: " En meget kendt Forfatter, der iøvrigt foruden at være abnorm ogsaa har vist Talent, er naaet til i disse sidste Dage at staa frem og snakke om Landets Forsvar: Staklen, der næppe nogensinde har haft et Vaaben i sin Haand, lider formodentlig i Øjeblikket af platonisk Kærlighed til en Løjtnant."
Læs i øvrigt hele svineriet på Politikens hjemmeside, hvis man skulle lide af den vrangforestilling, at spørgsmålet ikke blev behandlet i åbenhed i fortiden: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE117882/samfundet-og-saedelighedsfo...

Til Grethe Preisler og andre vil jeg påpege, at Albert Einstein ikke bliver anset for at være et matematisk geni, og det har ikke noget at gøre med vandrehistorierne om hans skoletid. Einstein udviklede ikke selvstændigt nye matematiske teorier, men var god til at benytte matematiske koncepter specielt indenfor geometri i sin relativitetsteori. Jeg kan faktisk ikke på stående fod komme på nogen matematiske resultater som tilskrives Einstein, omend der nok skal være nogle. Einsteins geni lå indenfor fysikken og hans banebrydende arbejder på dette område krævede nye metoder og indsigter i matematik. På denne indirekte måde kom han til også at inspirere og påvirke matematikkens udvikling.

Hej Peter H . nåja, nu er 'dansk bøssehistorie' jo ikke eksistentielt relevant for mig, om man så må sige. Det er derimod mineaktuelle ...medborgere.. (mod..?) og deres logikker, og den sandt at sige 'mindst ringe's med. Det væsentlige er at det er forbavsende lidt udbredt at vide hvor og ikke mindst hvornår i verden man befinder sig - lidt overslagsmæssigt sagt.. Og det kan have noget med at gøre, at der intet nyt er under solen. Emnet kan ikke pakkes væk i en eller anden 1864-trigget 'sådan er det ikke mere'-illusion.

Robert Ørsted-Jensen

Fremragende artikel - det er godt at disse kilder stadig eksisterer -

Det er ikke mindst godt at få denne artikel efter i flere år nu at være blevet bombarderet med nonsens om at prostitution er noget mænd gør ved kvinder

Her er da lidt variation

Hvad er egenlig problemet?
Alle kan åbenbart lide husaruniformer og vi kommer jo ikke op at slås, når nogen er til Ebbe Langberg og andre til Susse Wold. ;-)

Emnet, Nic Pedersen, er jo, ikke homoseksualiteten, men sædeligheden og øvrighedens angst for ikke at kunne opretholde den.
For nu at blive ved von Rosens disputats, som ud over at være interessant for sin påvisning af livsdueligheden i en mellemmenneskelig praksis, selv under vanskelige vilkår, også påpeger, at denne livsduelighed måske nok har sin rod i den klasseoverskridelse, der også berøres i artiklen og kommentarerne, og som måske, sammen med personligt initiativ, har medført, at homoseksuelle mænd generelt bevæger sig socialt opad i forhold til deres baggrund.
Jeg siger ikke, at de ligger sig til det, selvom det helt sikkert forekommer; men et netværk i et miljø med så bred en rekruttering fra alle lag, plus det sammenhold, som en ofte repressiv omverden opmuntrer til, er ikke uden virkning. At man i politiet udmærket har været klar over dette forhold, afspejles jo i denne historie af den manglende lyst til at skride ind over en åbenlyst kriminel adfærd: mange gode borgermænd kunne komme i fedtefadet - ligesom man kunne formode, at der også i politiet har været paralleller til garderhusarerne.
Problemfeltet rejser en mængde spørgsmål til socialisationen i samfundet, men her kan det vel bare række at gøre opmærksom på, at den objektive fare for samfundet, set fra øvrighedens øjne, ikke nødvendigvis er paranoid: der er et mandemiljø, hvor folk i modsætning til det fag- og klassemæssigt opdelte, hjælper hinanden til at klare sig godt - hvis der i øvrigt er menneskelige ressourcer bag, for ingen kan formodentlig i længden opretholde en position, som man ikke har evner til at bestride - og som derfor undergraver de privilegier, der opnås igennem disse andre samfundsrelationer. Den kvikke unge mand, der er "frisk", har alt andet lige en større chance for studenterjobbet, end den unge mand, der ikke er "frisk", og måske derigennem også kommer til at demonstrere, at han måske er mindre kvik.

Markus Hornum-Stenz

@Nic: Mnjah, jeg tror faktisk problemet er, at der næppe er en mere effektiv måde at provokere "udadreagerende" mænd til vold end at vifte dem om næsen med homofili.
En væsentlig grund til at historier som denne er tabubelagte er, at "det store tavse flertals kollektive ubevidste" henover tid har erfaret, at emnet mandesex er vældig effektivt til at skaffe sig uvenner med, resulterende i tæsk, arveløshed og generel social stigmatisering.
Så en af verdens mere urimelige sociologiske grundmekanismer er tilsyneladende, at mænd holder deres evt. homo-/biseksuelle tendenser for dem selv, for at holde sig i smult vande socialt og dermed - i hvert fald på den korte bane - bidrager til mindre "social uro" samfundsmæssigt.

Hvis du vil lege med andre mænds pikke,
da sørg for at verden, den ser det ikke

Ah, Markus Hornum-Stenz, som jeg påviser det, er det en sandhed med modifikationer. Det er helt sikkert rigtigt, at "friskheden" ikke skal promoveres for åbent; men samtidig er denne de rette steder ofte et positivt argument.
Desuden er seksualiteten jo betydeligt mindre skematisk, end diverse modeller for den kan rumme. Derfor er det andre forskningsmiljøer, man skal ty til, hvis billedet skal være retvisende.
Det er værd at huske på, at meget arbejde til ud på de små timer stort set kun kan bestrides af enlige mænd uden særlige familiære forpligtelser - der alligevel skal have tiden til at gå, til der bliver gang i butikken på stamværtshuset.

Grethe Preisler

Frank Hanen,

Nihil sine labore, som franskmanden siger. Matematisk geni eller ej - fysikeren Albert Einstein ville næppe have drevet det så vidt, som tilfældet var, indenfor den videnskabsgren, han valgte at dyrke, hvis han ikke havde været bedre til matematik end de fleste af sine klassekammerater i gymnasiet.

Grethe Preisler

Undskyld Frank Hansen, det var ikke min mening at stave dit efternavn så dumt.

Det manglende s mellem n og e må tilskrives Sætter Nissen, som har slået sig ned i tastaturet på min alderstegne pc.

Grethe Preisler

Så fik du svar på dit spørgsmål, Torben Knudsen.

Niels Engelsted

Frank og Grethe,
jeg kan tage fejl, men mener svagt at erindre, at det var Einsteins kone, der var god til matematik og hjalp ham med denne vanskelige kunst.

Ikke hermed sagt, at han ikke var et geni. Hans geni bestod vel i, at han forfulgte et argument ud i det absurde (reductio ad absurdum), men hvor alle andre ville stoppe her, fortsatte han og nåede frem til et radikalt andet verdensbillede (ups, tid og rum er af gummi).

Grethe,

Er det hvad man på engelsk kalder et Freudian slip?

Hvad angår matematikken i den specielle relativitetsteori er denne – som alle bekendt! - rimelig elementær, næsten på gymnasieniveau, men det ser straks meget værre ud med matematikken i den generelle relativitetsteori med sine tensorer og anden skøn matematik fra eksempelvis den riemannske geometri i ’Vierbein’-koordinatsystemer …

Einsteins anden kone, Mileva, var ikke videnskabelig medarbejder, men mere en kvalitetskontroller af Einsteins udkast til afhandlinger, det var først langt senere han ’klagede’ over, at han kunne for lidt matematik – men det fik naturligvis datidens førende matematikere til at ’skabe’ det nødvendige matematiske grundlag for hans teorier …

Abraham Pais: Ich vertraue auf Intuition. Der andere Albert Einstein.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg mv., p.36ff.

Grethe Preisler

Frank Hansen:
"Er det hvad man på engelsk kalder et Freudian slip?"

Der bliver jeg dig svar skyldig, Frank. jeg er ikke blevet 'hjernevasket' af en psykoanalytiker for nylig og foretrækker (muligvis derfor) at lade Sætter Nissen bære skylden for fadæsen. Mig var det i hvert fald ikke, der fandt på at kalde dig 'Hanen'.

med venlig hilsen
den lille røde høne

Ikke noget nyt.
Der er beretninger fra der Wilhelminske Kejserrige at unge mænd søgte ind i bestemte regimenter fordi deresuniformer tiltrak bestemte kundesegmenter og at der var kunder der ikke kun søgte medlemmer af disse regimenter, men specialiserede sig på bestemte tjenestegrader indenfor regimentet, menig, befalingsmand, officer.

Der siges stadigt om USMC at hvis du tipper en på skulderen så enten dræber han dig eller smider bukserne og bukker sig foran.

"tissemænd"!?

Sider