Baggrund
Læsetid: 4 min.

Kontrakt for en hellig kriger

Moderne Tider
15. november 2014
Kontrakten. Information har af efterforskningsgruppen fået lov til at gengive fire punkter fra de originale dokumenter, som redaktionen har en kopi af. Efterforskningsarbejdet udføres af en organisation, der har hovedsæde i Europa samt et kontor på grænsen til Syrien, hvorfra en tidligere vestlig efterretningsagent leder et hold efterforskere inde i Syrien. Arbejdet er støttet af Danmark og Storbritannien

Kontrakten. Information har af efterforskningsgruppen fået lov til at gengive fire punkter fra de originale dokumenter, som redaktionen har en kopi af. Efterforskningsarbejdet udføres af en organisation, der har hovedsæde i Europa samt et kontor på grænsen til Syrien, hvorfra en tidligere vestlig efterretningsagent leder et hold efterforskere inde i Syrien. Arbejdet er støttet af Danmark og Storbritannien

Først på året – før den militante gruppe Islamisk Stat i Syrien og Levanten indtog dele af Irak og udråbte kalifatet – efterlod nogle af dens medlemmer et dokument i en syrisk bygning, de siden mistede kontrollen over. Dokumentet blev fundet af en gruppe, der efterforsker Islamisk Stats krigsforbrydelser. Det er udformet som en kontrakt med en række krav til krigere og oprørsgrupper, der tilslutter sig organisationen. Blandt andet om, hvornår man må beholde det, man plyndrer, fra de vantro, man slår ihjel.

Vi ansøger hermed om at tilslutte os den Islamiske Stat og erklærer os villige til at acceptere følgende betingelser:

1. Vi sværger troskab over for emiren af den Islamiske Stat og at adlyde Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi i medgang og modgang.

Abu Bakr al-Baghdadi, lederen af IS, omtales her som emir frem forsom kalif, fordi dokumentet er skrevet, før IS udråbte sit kalifat i slutningen af juni, bemærker Jakob Skovgaard-Petersen, religionshistoriker og professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Det selvvalgte navn Abu Bakr stammer fra profeten Muhammeds svigerfar, den første kalif – en stedfortræder – der ifølge islamisk historie gik under navnet Abu Bakr i 600-tallets Mellemøsten.

2. Vi vil lytte til og adlyde den leder, emiren udpeger for os og vores krigere, og vi er rede til blive sendt til en hvilken som helst frontlinje og et hvilket som helst sted i den Islamiske Stat i overensstemmelse med den beslutning, som bliver truffet af ham, Gud har udvalgt til at være vores emir.

IS konsoliderer sin magt, men gør her og især i punkt tre også et ihærdigt forsøg på at disciplinere sine krigere.

3. Alt hvad der bliver erobret i jihad er ghanima og fay (krigsbytteerobret uden modstand) og ikke krigerens personlige ejendom. Krigsbyttet skal først overdrages til Islamisk Stat, der fordeler det i henhold til sharia. I tilfældet salb (værdier erobret fra en vantro, som krigeren personligt har slået ihjel) er det op til imamen eller hans stedfortræder at beslutte, hvorvidt det skal tilfalde krigeren eller føjes til ghanima. Zakat og sadaka (velgørenhed) bør overdrages til og distribueres af skattekammereret (muslimernes fælleskasse). I tilfælde af, at han gør det selv, skal det ske under fælleskassens opsyn. Tyveri begået af soldater er syndigt, medmindre det sker med tilladelse fra imamen, og bør ikke betragtes som personlig berigelse. Det bør være en del af den samlede ghanima.

Her forsøger IS for alvor at fastsætte regler inspireret af de første kalifater i tiden efter profeten Muhammeds død. »De bruger klassiske, islamiske og ret tekniske termer for at fortælle, at man ikke bare skal plyndre løs, men aflevere byttet til kaliffen. Og det afhænger af omstændighederne, hvad man har ret til at beholde,« siger Jakob Skovgaard-Petersen.

Han påpeger desuden en finurlig detalje: At IS her nedskriver regler fra gammel tid, som datidens analfabetiske krigere ikke villet have kunnet læse, hvis man havde lavet en kontrakt frem for at overlevere reglerne mundtligt. IS gør formentlig klogt i at forsøge at disciplinere sine krigere, fordi grupper i Syrien både på regimets og oprørernes side har været berygtet for at »slås om morgenen og plyndre om eftermiddagen,« siger professoren.

4. Vi vil opløse vores gruppe og integrere den i Islamisk Stats struktur.

5. Vi vil overgive alle vor gruppes besiddelser, det være sig våben, hovedkvarterer eller køretøjer til Islamisk Stat, og skulle vi senere bryde med Islamisk Stat, afgiver vi på forhånd enhver ret til at kræve disse besiddelser tilbage.

6. Vi underkaster os Islamisk Stat samt dennes sharia og ideologiske og militære praksisser. Og vi accepterer de beslutninger og befalinger, der hidtil er udgået fra emiratet og dem, som vil komme, så længe disse befalinger og beslutninger ikke afviger fra Koranen og profetens korrekte og klare anvisninger.

7. Vi vil adlyde imamen og hans befalingsmænd i jihadanliggender og shariapolitik samt udføre de handlinger, som skal til, for at drage omsorg for folket og for at opnå det bedste for muslimerne i overensstemmelse med islams lære.

8. Vi accepterer at overgive vor gruppes lederskab og underkaste os Islamisk Stat eller den ledelse, Islamisk Stat vælger.

9. Islamisk Stat har den ultimative ret til at flytte eller fjerne en hvilken som helst mand fra vores gruppe eller udpege ham til at indgå i den og til at udføre en hvilken som helst opgave, som Islamisk Stat anser for at være i overensstemmelse i Islamisk Stats interesser.

10. Jihad under Islamisk Stat er at adlyde Allah og hans profet i bestræbelsen på at opnå muslimsk enhed og konsolidere Allahs religion på Jorden og at indføre sharia og bekæmpe Allahs fjender efter bedste evne med sigte på religiøs fromhed og engagement og i overensstemmelse med Islamisk Stats ideologiske tekster, og aldrig at bryde med Islamisk Stat, medmindre vi bliver vidne til åbenlys blasfemi, som vi har Guds bevis for.

11. Den, der ekskluderes fra eller selv forlader Islamisk Stat, har ingen ret til at kræve de økonomiske rettigheder, han var blevet tildelt som kriger.

At være oprørskriger er på mange også bare et job, som Joshua Landis, leder af Mellemøststudier på University of Oklahoma, tidligere har bemærket over for Information. Og blandt oprørsgrupperne i Syrien er Islamisk Stat – også kendt som verdens rigeste terrororganisation – lønførende.

12. Grupper, som tilslutter sig, skal deltage i shariaundervisning og militær træning for at blive rehabiliteret og inddelt efter evner under befaling af den pågældende leder. Islamisk Stat har ret til at afvise enhver, der anses for at mangle kvalifikationer eller evner til at tilslutte sig Islamisk Stat.

Oversat af efterforskningsgruppen, Nina Trige Andersen og Rasmus Raun Westh med hjælp fra en oversætter med arabisk som modersmål.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her