Baggrund
Læsetid: 5 min.

Kan optimisme redde verden?

Nyt manifest har sat gang i en international debat om effekterne af den globale opvarmning. En gruppe indflydelsesrige forskere mener, at vi skal gribe chancen og bruge klimaforandringerne til at skabe et nyt samfund
Moderne Tider
22. august 2015

Er du et af de mennesker, der altid er optimistisk? Er du ligesom en korkprop, der altid kommer op til overfladen igen, glad og optimistisk? Svaret kan have ganske omfattende konsekvenser for vurderingen af de igangværende globale klimaforandringer. En gruppe af indflydelsesrige forskere og eksperter har for nylig offentliggjort et manifest, kaldet Det Økomodernistiske Manifest, hvor de slår til lyd for, at modernismen med dens ukuelige optimisme og fremskridtstro nu må mobiliseres for at skabe effektive svar på klimakrisen. Det har givet anledning til en række konsekvenstunge debatter om vækst og teknologi.

Det økomodernistiske program er blevet lanceret under overskriften »Den gode antropocæn«. Naturvidenskabsfolk overvejer for tiden at kalde den næste geologiske tidsalder for antropocæn for at understrege menneskets massive indvirkning på klodens økosystem. Betegnelsen er afledt af ’antropo’, der betyder menneske, med det formål at beskrive, at det ikke længere er muligt at tænke kultur og natur, menneskets historie og klodens liv, som to adskilte størrelser. Tesen er omdiskuteret, men har haft stor indflydelse, ikke mindst i human- og samfundsvidenskaberne, der hurtigt har taget tankegangen i brug.

En dystopisk stemning hviler over beskrivelserne af den antropocæne tidsalder. Det vil økomodernisterne imidlertid lave om på. I kraft af menneskets ekstraordinære evner til at indvirke på selve klodens natur er tiden nu kommet til at anvende disse evner til at mindske den negative indflydelse på naturen og i stedet bruge al den kreativitet og innovation, mennesket har til rådighed, til at udvikle smarte løsninger inden for energi, forbrug, bæredygtighed og teknologi. Med andre ord skal der ifølge manifestet iværksættes en ny moderniseringsproces, men til forskel fra den klassiske modernisering, der førte til industrialisering og nedslidning af klodens ressourcer, skal den fremtidige modernisering være orienteret mod økologiske mål.

Bag manifestet står en gruppe underskrivere, der har tilknytning til The Breakthrough Institute, en amerikansk tænketank, der arbejder for at »modernisere miljøbevægelsen i det 21. århundred og accelerere overgangen til en bæredygtig fremtid«. Tænketanken blev grundlagt i 2003 af Michael Shellenberger og Ted Nordhaus, som ofte optræder ved klimapolitiske konferencer. Ted Nordhaus har tidligere modtaget Time Magazines ærespris Miljøets helte, men er trods det en meget lidt elsket person blandt miljøorganisationer, fordi han i flere år – og ikke ulig Bjørn Lomborg – har kritiseret de internationale forhandlingsprocesser som udsigts- og meningsløse.

Bæredygtig vækst

»En god antropocæn« vil ifølge manifestet sige, at mennesket anvender sine voksende sociale, økonomiske og teknologiske evner til at skabe bedre liv på kloden, stabilisere klimaet og beskytte naturen. Heraf følger den ideologiske konsekvens, at mennesket ikke længere bør være optaget af tanken om at indgå i harmoni med naturen. Derimod må mennesket se sig selv som afkoblet fra naturen. Det fører til manifestets centrale forestilling om ’afkobling’ (eng. decoupling) og ’intensivering’. Det er afgørende for økomodernisterne, at fortsat vækst og økonomisk udvikling afkobles fra enhver negativ konsekvens for miljøet. Væksten skal fortsætte og endda intensiveres, men den skal være 100 procent klimaneutral.

Manifestet foreslår, at denne intensivering sker ved en koncentration af menneskelige aktiviteter: især landbrug og skovbrug, energiproduktion og urbanisering skal begrænses til få hypereffektive løsninger. Forestillingen om afkobling betyder samtidig, at klimabevægelsen ikke længere bør være skeptisk over for fortsat vækst, men derimod skal se den socioøkonomiske og teknologiske udvikling som forudsætning for miljøbeskyttelse. Man kan altså både få kagen og spise den.

Fremskridtstro

Bag økomodernisternes optimistiske samfunds- og teknologisyn er en dyb tro på menneskets evne til at handle og finde vej ud af kriser. Verdenshistorien er ifølge økomodernisterne fuld af eksempler på, at det gode vinder over det onde. Mennesket har igen og igen været konfronteret med massive trusler og kortsigtede risici, men har vist sig i stand til at overkomme de fleste kriser. Et tilsvarende princip findes i den såkaldte transhumanisme, der blandt andet er formuleret af den britisk-amerikanske videnskabsfilosof Steve Fuller som en tro på menneskets evner til at overskride sin biologiske natur.

Baseret på fornuft og fremskridtstro vil mennesket i løbet af historiens udvikling sætte sig ud over de naturlige arveanlæg, sygdomme og andre begrænsninger i evolutionen. Som eksempel nævnes ofte udviklingen inden for bioteknologi og kunstig intelligens, som forventes at kunne optimere menneskets intellektuelle og fysiske formåen inden for en årrække.

Men i stedet for kun at optimere menneskets biologi gennem brugen af biomedicinske produkter, hævder økomodernisterne, at vi skal gøre det samme ved klimaet: optimere miljøet ved hjælp af ny teknologi. Det kan for eksempel ske gennem en mere effektiv ressourceudnyttelse, intensiv fødevareproduktion, langt større brug af atomkraft og udvikling af syntetiske afgrøder. I samme værktøjskasse for optimering af naturen kan også nævnes mere velkendte teknologier som udvinding af skifergas og eksperimenter med at ’redigere’ og gribe ind i klimaet – for eksempel ved kunstigt at indsætte aerosoler i stratosfæren, der reflekterer solens stråling og dermed nedsætter jordens opvarmning.

Vi har aldrig været moderne

Ikke overraskende har Det økomodernistiske manifest mødt massiv modstand og skabt en omfattende international debat i tidsskrifter og aviser. Hele tankegangen strider imod den etablerede klimabevægelse og anbefalingen af at neddrosle væksten. Økomodernismen kan således ganske nemt oversættes til en neoliberal vækstpolitik med samme iboende menneskelige uligheder og tragedier, som vi kender fra det eksisterende globale finansielle system.

Men hvad der er endnu værre, så er den økomodernistiske tankegang et slag mod store dele af de sidste 20 års humanistiske og samfundsvidenskabelige menneskesyn. Her har man gjort op med selve ideen om moderniteten som en særlig privilegeret europæisk epoke. I stedet for rationalitet og menneskelig udvikling har moderniseringsprocessen ifølge kritikerne skabt marginalisering, kolonialisme, racisme, diskrimination og økonomisk hegemoni.

Det har bragt en af de humanistiske giganter, filosoffen Bruno Latour på banen. Latour er blandt andet kendt for sin skelsættende bog Vi har aldrig været moderne (1991), hvor han redegør for paradokserne i det moderne oplysningsprojekt og dets indbyggede distinktioner mellem natur og kultur. At være moderne er at kunne skelne mellem natur og kultur, ting og menneske. Men ifølge Latour kan sådanne distinktioner aldrig opretholdes ved nærmere eftersyn.

Klimaforandringerne illustrerer dette tydeligere end noget andet. Fænomener som huller i ozonlaget, genmodificerede planter, skovdød og smeltende poler er hverken naturlige eller menneskeskabte – men begge dele. Moderne videnskab producerer konstant komplekse teknologier og netværk, hvor kultur og natur er vævet ind i hinanden, og som gør det stadigt vanskeligere at opretholde skellet mellem politik, videnskab, teknologi og natur.

Derfor er det ifølge Latour naivt at bruge modernismen som ideologisk instrument til at stoppe menneskets destruktive adfærd over for klimaet. Latour lancerer en kritik af økomodernisternes naive tro på menneskets moralske og teknologiske evner. I stedet tegner han et langt mere dystert billede af den antropocæne tidsalder.

Tilhængere af økomodernismen er ude af stand til at erkende situationens alvor, hvor bare små udsving i prognoserne for klodens opvarmning kan føre til udslettelse af hele civilisationer. Ikke afkobling, men en dybere integration og forståelse af menneskets forbindelse og afhængighed af naturen er nødvendig. Debatten om klimaet fortsætter – nu også med afgørende bidrag og kontroverser inden for den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning.

The Ecomodernist Manifesto
The Breakthrough Institute
32 sider
www.ecomodernism.org/manifesto/

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Aksel Gasbjerg

Intensiveret vækst
Mere atomkraft
Udvinding af skifergas
Kunstige afgrøder (GMO)
Geoenginering (kunstige aerosoler i stratosfæren)
Mennesket afkoblet fra naturen

Det har absolut intet med økologi at gøre. Tværtimod. Men denne økomodernisme er det rene galimatias, som sikkert vil blive brugt som det halmstrå, som det kapitalistiske vækstsamfund i dets sidste desperate krampetrækninger vil klynge sig til for at fortsætte med business as usual.

Flemming Berger, Peter Jensen, Ejvind Larsen og Per Dørup anbefalede denne kommentar
Peter Ole Kvint

Det store problem i verden er dårlige statsledere. Hvem vil gøre noget ved det?

Flemming Berger og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar
Benta Victoria Gunnlögsson

Nu kan jeg desværre ikke læse hele artiklen, men vover alligevel at komme med en kommentar.
Jeg begræder de dårlige statsledere der er herhjemme og globalt. Der er ingen visioner fordi ingen tør gå imod de store multinationale selskaber, spekulanterne osv.
Man burde lukke hele folketinget inde og de vil ikke blive lukket ud, før de kom med en samlet bæredygtig vision for Danmark.

Hans K Hansen

Kan optimisme redde verden?

Nej naurligvis ikke, men optimisme er en medspiller. Imidlertid er den samtidig overordentlig naiv. I henhold til menneskabte klimaændringer, så er det absolut ikke dokumenteret at, selvom de influerer på det samlede økologiske regnskab, at disse menneskeskabte ændringer er afgørende. De er imidlertid medvirkende. De øvrige, solens indflydelse, geografiske ændringer, med alt hvad de indebærer, er på ingen måde klarlagte. Dem der mener noget andet, gør det på baggrund af tro.

For hvad angår global overbefolkning, så eksploderer den. Pragmatisk set, uden hensyn til forebyggende menneske politik i enhver henseende, så vil kloden formentlig reagerer med sygdom og krige i forbindelse med den logiske ressource mangel der opstår i kølvandet.

Det er ikke noget optimisme kan ændre på. Hvilke politiske handlinger kan så potentielt ændre på overbefolkningsproblemet?

Det har klodens befolkning overhovedet ikke hjerne til at erkende for hvad angår de underudviklede samfund. Se det i øjnene. Skal de udviklede lande løse problemet, så kan det ikke ske uden omfattende indgreb i disse landes underudviklede kulturer. Hvad det vil medføre af konflikter, bør ikke komme som en overraskelse.

Hvem tror eksempelvis, at hjernedøde teistiske islamiske stater, eller de socialistiske ateistiske der endnu lever, tillader indblanding i deres interne forhold? Det kommer ikke til at ske ...

Så hvad er der tilbage for optimisterne? Jo, set fra en fjern fremtid, så er år 2000 blot en gnist i tidslinjen. En følge af tidens primitivitet, forlængst glemt som historien altid er bortset fra historiefortællingerne.

Men med den flok tåber, der i dag sidder på den politisk beslutningsproces, og med de uacceptable tosser der bestemmer de islamiske, så kommer det i mellemtiden ikke til at gå stille af.

Så til optimisterne; Forbered jer på ufattelige lidelser, nye sygdomme, ødelagt natur, og nådeløse krige, og forbered jer på at jeres tro på at huse alverdens flygtinge, vil blive mødt med en modstand der vil ødelægge jer ...

Lakajernes forklaring på at det er godt at kapital koncentreres på nogle få hænder er at det giver mulighed for kvantespring i udviklingshistorien teknologifix ...jeg har ikke lige gidet at undersøge rigtigheden, men det er ikke min opfattelse at det er bioteknologifix der financieres af kapitalkoncentrationerne.

Må jeg slå et slag for "Kunstig fotosyntese"

https://da.wikipedia.org/wiki/Kunstig_fotosyntese

evt. fotosyntese der fabrikere brint.

Marius Rizoiu

Jens Thaarup Nyberg
Begrebet "familieplanlægning" er noget, der virker i de udviklede lande, hvor folk har en vis grad af forstand på demokrati, bæredygtighed, osv
Tror du , at indførelsen af familieplanlægningspolitik vil føre til ønskede resultater i de lande, hvor kvinden er reduceret til en fødemaskine uden rettigheder?

...plus at centralt styret fødselsbegrænsning kræver at pensionsproblemet løses.

Jens Thaarup Nyberg og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Hans K Hansen

Bill Atkins

De socialistiske lakajer, uden at påstå du tilhører dem selvom jeg formoder du er sådan en, vil naturligvis mene, at kapitalisme er noget fanden har skabt.

Javel, det har denne mytologiske personlighed måske, og derfor skal kapitalismen selvfølgelig holdes i lænker.

Men hvem har så skabt socialismen? Er det samme mytologi?

Er dine argumenter følelsesladet? Sådan fungerer naturen bare ikke. Af samme grund fungerer socialismen ikke. Den er bundkorrupt overalt i alle samfund den eksisterer i.

Hvordan kan du holde den kendsgerning ud?

Og ja, jeg ved udemærket at kapitalismen sagtens kan være korrupt. Det handler jo i realiteten om demokrati, men hvorledes bærer du dig af med i den grad at udelukke realiteterne fra dit samfundsyns?

Hvilke samfund er ubetinget blandt de mest korrupte? Hvad mener du om transparency international corruption index 2014?

https://www.transparency.org/cpi2014/results

Er det bare sådan et eller andet evnesvagt nogen har fundet på?
Det er er et overordenligt logisk spørgsmål.

Hans K Hansen

Bill Arkins

En konduite skal du have med på vejen. Du er i hvert fald ikke bundløs optimist. Men hvordan forholder det sig med din realitetsfornemmelse ...?

Hans K. Hansen, nu er det jo sådan at der skal to til være korrupte, og hvis transparancy gjorde deres arbejde grundigt så ville de kunne påvise at staterne bestikkes af virksomheder, og virksomhederne de samler jo ikke kun penge i skattely for at slippe i skat vel, Hans K. Hansen?

Jeg er enig i at korruption er en af menneskehedens værste svøber men når den førende økonomiske magt i verden har gjort politisk korruption til en samfundsinstitution - du ved "Det bedste demokrati der kan købes for penge" - ja så ser det jo indtil videre lidt håbløst ud.

Men du overser Hans K. Hansen, at det slet ikke er emnet - måske skulle du bruge dine begrænsede analytiske evner til gavn for en promovering af "kunstig intelli... " nåh nej "kunstig fotosyntese", istedet for at føre dig frem med et begreb som korruption, som du alligevel ikke kan gennemskue resultatet af.

Hans K Hansen

Bill Atkins

Jeg siger ikke at demokratisk kapitalisme ikke kan være korrupt. jeg beder di blot om at forholde dig til Transparency.

Mine begrænsede analytiske evner? Hvad kender du til dem? Jeg har da læst dine kommentarer side op og ned side, og konklusionen er den enkle, at du aldrig forholder dig til andet end dig selv. Er du virkelig så altvidende?

Hvad så kloge Bill Atkins. Er Transparency blot et blålys? Spørgsmålet er allerede stillet en gang, og nu er det stillet en gang til.

Hans K Hansen, Transparency, har en liste over virksomheder der er korrupte, mon ikke det er virksomhederne der driver korruptionen i verden. Det er i hvertfald dem der høster den store gevinst, Hans.

Hans K Hansen

Er det ukorrekt, som tydeligt udgår fra Transparency, at korruption, med et par enkelte undtagelser, er overordentlig overrepræsenteret af socialistiske og islamiske stater?

Er det korrekt, at samtlige demokratiske, og kapitalistiske stater, ifølge Transparency, samlet set er blandt de mindst korrupte stater?

Ingen af disse 2 spørgsmål er svære at besvare Bill Atkins.

Hans K Hansen

Bill Atkins

"Hans K Hansen, Transparency, har en liste over virksomheder der er korrupte, mon ikke det er virksomhederne der driver korruptionen i verden. Det er i hvertfald dem der høster den store gevinst, Hans."

Jo tak, men hvis ikke en påstået uafhængig instans, har evnen til at opgøre korruption selv Kina tilslutter sig (de er dog stadig umådelige korrupte), hvem kan så opgøre dels antikorruption, og dels demokratisk vedtaget socialpolitik?

Jeg kan altså ikke få øje på socialist staternes socialpolitiske evne. Deres politisk teoretiske intententioner ja, men ikke deres økonomiske evne. Hvorfor har de tilsyneladende ikke økonomien til at gennemføre deres planøkonomiske teorier?

Er det fordi Vesten er konspiratorisk? Er det også årsagen til at Sovjet faldt sammen med et brag?

Nu står der jo ikke noget i socialistisk håndbog om at socialister skal være korrupte - jeg er ikke rigtig klar over hvor du vil hen HKH, men jeg kan forsikre dig om at i Danmark er socialisterne med Enhedslisten i spidsen yderst opmærksomme på at der er åbenhed omkring samfundets pengestrømme og virksomhedernes brug af skattely som basis for korruption.

Hvis du er i tvivl HKH om Enhedslistens vilje til bekæmpelse af sort økonomi:
Staten og kommuner skal kunne afvise leverandører, der har forbindelse til skattely, mener Enhedslisten. Og danskerne bakker op om tanken, viser en undersøgelse. Men det er lettere sagt end gjort at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning, pointerer forsker.

Her er en rapport om kapitalismens bidrag til den økonomiske undergravning af demokratier og understøttelse af diktaturer i verden - den kan være ganske god at starte med hvis man vil forstå problematikken omkring sort økonomi.

Ny rapport om gennemsigtighed i de største globale selskaber
http://transparency.dk/?p=2897

Iøvrigt kan jeg anbefale Guldbrandsens doku " Vejen til fattigdom Tyveriet af Afrika"
http://www.filmstriben.dk/bibliotek/film/details.aspx?filmid=9000000850

Hans K Hansen

Bill Atkins

"Nu står der jo ikke noget i socialistisk håndbog om at socialister skal være korrupte - jeg er ikke rigtig klar over hvor du vil hen HKH, men jeg kan forsikre dig om at i Danmark er socialisterne med Enhedslisten i spidsen yderst opmærksomme på at der er åbenhed omkring samfundets pengestrømme og virksomhedernes brug af skattely som basis for korruption."

Det er jeg bekendt med. Jeg ved godt at nogle blandt Enhedlisten, såvel så tilsvarende findes iblandt andre partier, forstår at korruption er ethvert samfunds værste fjende. Det er hvad Transparency primært går ud på. Jeg forstår naturligvis også at korruption skal være målbar før den kan måles. Dvs skjult korruption ikke kan medtages.

Vi skal bare have de overordnede perspektiver på plads. Det kan ikke nytte noget man render rundt med forældet ideologi i bagagen uanset den baserer sig på kapitalisme eller socialisme. At man f.eks. forlader sig på Marxistisk/Engels teoretisk planøkonomi, når det ene land efter det andet, viser sig at gå fallit.

Det duer heller ikke at basere et land på plutokratisk enevælde selvom det er kapitalistisk bestemt. Der her handler grundliggende om befolkningens ret til at afgøre love.

Så nævner du Enhedslisten. Stop lige op engang og nærlæs deres principprogram. Enhedlisten får sagt, på trods af revision, at kapitalisme forhindrer demokrati. Det er rent ævl.

Derfor spørger jeg igen Bill Atkins, hvilke lande er mest demokratiske og mest antikorrupte? Er det kapitalistiske, socialistiske, eller islamiske?

Det jeg jeg godt kan lide er, at du ikke bare køber tesen, at kapitalisme, især den politisk ukontrollerede, løser alle problemer. Det gør den naturligvis ikke, men forhold dig i det mindste til den eksistentielle og faktuelle virkelighed, at samtlige demokratisk kapitalistiske samfund er de eneste der beviser velfærd.

Enhedslisten er stadig officielt troende planøkonomiske. EL har aldrig taget officielt afstand til Marxismen, i erkendelse af socialismens planøkonomiske fallit. Heller ikke siden Sovjets fald og Kinas markedsøkonomi med Deng Xiaoping, der iøvrigt blev grusomt behandlet af Mao's røde hunde. Nyrere histories største folkemorder.

Stalin den næststørste folkemorder, begge troende socialister. Prøv nu at udvise lidt sammenhængende historisk ideologisme Bill Atkins. Hvor tror du f.eks Venezuela's socialisme er på vej hen? Hvorfor er Chile i dag sydamerikas mindst korrupte, og mest demokratiske samfund?

Hvor er din pragmatisme Bill Atkins?

HKH, et enkelt spørgsmål: Hvorfor skulle Enhedsliste dog tage afstand fra marxismen?

Hans K Hansen

Fordi Bill Atkins, at Marxismen ikke har været i stand til at bevise sig bæredygtig?

Er det ikke grund nok? Forklaringerne har du fået. Hvad så med en smule refleksion?

Et parti, og Enhedslisten er bestemt ikke alene, der fuldstændig ignorerer eksistentialistisk virkelighed, for at køre mærkesager, uden andet end teoretiske ideologi som begrundelse, er da ingen med bare en smule forstand der vil tillade afgørende politisk magt.

Det er da helt ude i hegnet Bill Atkins ...

Hans K Hansen

Maxismen, en socialistisk planøkonomisk teori, grundlaget for Sovjet, overmåde korrupt, død som en sild, kun overgået af Nord Korea, der stadig mishandler sig egen befolkning ... Verden mest korrupte land, sammen med visse islamistiske diktaturer.

Selv Cuba er ved at komme på andre tanker. Hvornår gør du Bill?

HKH, du beviser med dit ævl om blandt andet planøkonomi at du intet kender til Karl Marx skrifter og jeg har oven i købet påpeget det for dig før Hans men du er åbenbart ikke i stand til at opdatere Hans.

I øvrigt er Karl Marx analyser bekræftet empirisk af Thomas Piketty ved gennemregning af store datasæt. Han påviser at kapitalismens strukturelle fattiggørelser af de lavtlønnede er en kendsgerning. Og samtidig at den ene procents akkumulering som ligeledes påvist af Karl Marx også er en kendsgerning

HKH, og så spørger du: "hvilke lande er mest demokratiske og mest antikorrupte? Er det kapitalistiske, socialistiske, eller islamiske?"

Det du åbenbart ikke kan fatte Hans, det er at hver gang en politiker modtager et bundt dollar-sedler så er der en kapitalist, der er afsender og som forventer noget til gengæld. Korruption er verdenshandlens smøremidel.

Jens Thaarup Nyberg

marius rizoiu
23. august, 2015 - 16:02
"Jens Thaarup Nyberg
Begrebet "familieplanlægning" er noget, der virker i de udviklede lande, hvor folk har en vis grad af forstand på demokrati, bæredygtighed, osv
Tror du , at indførelsen af familieplanlægningspolitik vil føre til ønskede resultater i de lande, hvor kvinden er reduceret til en fødemaskine uden rettigheder?"

Øh, nu havde jeg sådan lidt KIna i baghovedet ;-)

Jens Thaarup Nyberg

@Han K Hansen
"Er det fordi Vesten er konspiratorisk? Er det også årsagen til at Sovjet faldt sammen med et brag?"
Næ nej, kapitalister har altid været agressivt afvisende overfor socialismen.

Jens Thaarup Nyberg

Det skulle måske med, at ´Kapitalen, bidrag til kritik af den politiske økonomi´ hviler på et omfattende analysearbejde af ØKONOMISKE FAKTA, jvf ´Grundrids til kritik af den politiske økonomi´.

Jens Thaarup Nyberg

marius rizoiu
23. august, 2015 - 16:02
"Tror du , at indførelsen af familieplanlægningspolitik vil føre til ønskede resultater i de lande, hvor kvinden er reduceret til en fødemaskine uden rettigheder?"
Netop dér, vil en familieplanlægningspolitik føre til ophævelse af kvindens ringe stilling; men det forudsætter naturligvis udskiftning af magthaverne.

Jens Thaarup Nyberg

marius rizoiu
23. august, 2015 - 16:02
"Tror du , at indførelsen af familieplanlægningspolitik vil føre til ønskede resultater i de lande, hvor kvinden er reduceret til en fødemaskine uden rettigheder?"
Netop dér, vil en familieplanlægningspolitik føre til ophævelse af kvindens ringe stilling; men det forudsætter naturligvis udskiftning af magthaverne.