Utidig omhu

Op i røven med rettidig omhu
Op i røven med rettidig omhu

Ib Kjeldsmark

Moderne Tider
29. august 2015

Det var skibsreder og direktør Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller, der gjorde udtrykket ’rettidig omhu’ til sit eget og en del af sin virksomheds værdigrundlag. I dag bruges det af mange, ikke mindst af dem, der gerne vil lade skibsrederens lygte lyse for sig. Spørgsmålet er dog, hvad det egentlig betyder? Og om der ikke er andre måder at drage omhu på, end den efterhånden noget patetiske rettidige?

Tab og omhu

Umiddelbart er der noget kækt i at sammenknytte de to begreber om rettidighed og omhu. Det rettidige har noget skabelonagtigt over sig. Rettidighed er at komme til tiden, at være på pletten, og generelt at følge systemet og dets anvisninger. Omhuen har på den anden side konnotationer til det at pleje noget, som når gartneren behandler sine planter med omhu, eller når sygeplejersken udviser omhu i sit arbejde med patienterne, hvilket kræver en erfaring og en indlevelse, der ikke blot er skematisk. Hvis det var en præst eller en ledelsesfilosof, der havde opfundet begrebet om rettidig omhu, ville det sandsynligvis have betydet noget i retning af at kunne balancere det professionelle med det menneskelige.

Men det er det ikke. I en berømt tale, som Mc-Kinney Møller holdt for sine 50 øverste folk i 2003, og hvor han introducerede virksomhedens fem grundværdier, blev den fulde reference til det, hans salig fader havde sagt, åbenbaret. I et brev fra faderen fra 1946 hed det, at: »Intet Tab bør ramme os, som kan undgaas ved rettidig Omhu.« Mc-Kinney Møller uddybede, hvordan dette skulle forstås. Tab, uheld, havarier osv. kan undgås, hvis man tænker sig om, og hvis man sætter virksomheden frem for alt. Men rettidig omhu er samtidig ikke at forpasse chancen for gode investeringer og forretninger. Rettidig omhu er forretningssans og købmandsskab. Samtidig er det givet, at man »rettidig [bør] komme af med eller afvikle det, der ikke er lønnende, ikke er konstruktivt, ikke har fremtid, ikke er naturligt for os,« som Mc-Kinney Møller næsten uhyggeligt udtrykte det. Efter vedtagelse af Pinsepakken i 1998, som Mc-Kinney Møller var utilfreds med, var det f.eks. selve staten Danmark, der ellers havde tildelt ham et ganske anseeligt oliefelt i Østersøen, som ikke var lønnende, og han truede med at flytte forretningen helt ud af landet.

Kapitalens lov

Med andre ord er der en særlig klang i den rettidige omhu, som uanset hvor altmodisch udtrykket lyder, passer perfekt med den senmoderne kapitalisme. Når udtrykket bruges, ved man stort set altid, hvad klokken er slået: Profitmaksimering, fyringer af arbejdere, sociale nedskæringer. Man udviser rettidig omhu, ikke når man tager vare på medarbejderne, på klimaet, ikke når man viser solidaritet eller samfundssind, men når man er tilpas kynisk. Måske er det også netop heri, at udtrykkets store succes ligger?

Det, som i virkeligheden blot er at følge den mest gennemsyrende lov for samfundet i dag, nemlig kapitalens lov, gøres til en dyd. Brud på menneskerettigheder, transport af våben og ammunition til diktaturer er f.eks. intet problem, hvis blot det øger indtjeningen. Vi har udvist rettidig omhu, idet vi har ageret præcist så brutalt (eller ’agilt’ ville en kapitalistisk dydsetiker sikkert sige), som det kan lade sig gøre, inden for den givne ramme.

Utidighedens etik

Det må være på tide at opfinde en anden form for omhu, end den kedelige, som Mc-Kinney Møller har efterladt os og vores sprog med. For er det ikke mere og mere presserende, at vi løser de problemer, som ikke kan løses inden for kapitalens lov og den ramme, som vores samfund er struktureret efter i dag?

Måske ville det være på sin plads at forsvare en utidig omhu. For alvor at udvise omhu for klimaspørgsmålet i dag ville være at kaste al rettidig omhu langt bort. Der er f.eks. ikke noget ’ret’ tidspunkt, hvor vi holder op med at bore efter olie, dette rette tidspunkt ligger intetsteds i kapitalens kalender. Hvis vi vil løse problemet, må der snarere være tale om en voldsom, utidig handling, nemlig en beslutning om at stoppe nu, som først bagefter, når det er gjort, vil vise sig at være det eneste rigtige, den eneste måde for alvor at udvise omhu på. På samme måde med de massive flygtningestrømme, der hærger Europa lige nu. Hvad er rettidig omhu? Velsagtens det, som Ungarn gør for tiden: At sætte store hegn op langs den serbiske grænse. Hvad er utidig omhu? At omfavne disse flygtninge, at give dem mad og ly, at opfinde en ny form for europæisk solidaritet. Det er helt sikkert en katastrofal og utidig strategi. Men måske er det den eneste måde at komme ud af rettidighedens regime og ind i en ny tid.

Center for Vild Analyse

Center for Vild Analyse har eksisteret som sted for tænkning siden august 2006. CVA analyserer kulturelle og politiske fænomener under parolen ’hvis du vil vide det modsatte’, ofte med inspiration fra psykoanalysen.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Øgaard Madsen

Ja. Mærsk Møller vurderede formentlig, at det ud fra en økonomisk betragtning, var det mest fornuftige, at sende skibene i neutral havn.
Regeringen i Danmark måtte jo handle politisk. Så intet mærkeligt i dette.

Principielt er der vel intet galt i udtrykket "rettidig omhu" - det der gør forskellen, det er jo, hvad denne omhu tager udgangspunkt i.

Således ville det være befriende dejligt, hvis der blev taget rettidig omhu for eksempelvis:

* forurening af jord, vand og luft, så vi fremover ville få et bedre miljø
* skabelse af gode arbejdspladser, så alle kunne få et godt job på anstændige vilkår
* etablering af et godt iværksættermiljø, så nye virksomheder fik nødvendig støtte
* støtte til fremme af gode virksomheders muligheder for eksport og innovation
* etablering af ny klimavenlig teknologi
* sikring af ressourcer til sundhedsområdet
* genetablering af velfungerende sikkerhedsnet til syge og arbejdsløse
* sikring af åbenhed i relation til demokratiske processer og beslutninger
etc. etc.

I øvrigt mener jeg at enhver virksomhed sådan set bør drage rettidig omhu for dens aktiviteter, således at den ikke risikerer at gå konkurs med deraf følgende risici for underleverandører, medarbejdere og omgivende samfund. Roskilde Bank og Nordisk Fjer var ret uskønne eksempler på virksomheder uden rettidig omhu.

Så begrebet "rettidig omhu" kan ses fra flere vinkler.

Niels Duus Nielsen og Mads Østergaard anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

'Utidig omhu' er en perle af et oplæg.

Mads Østergaard

Gode tanker, men jeg synes som Lilli Wendt heller ikke, at 'rettidig omhu' nødvendigvis bør knytte sig til kapitalisme - måske fordi jeg ikke selv er en del af den forretningsverden som bruger udtrykket, og derfor ikke har fået det implementeret som sådan.

Jeg mener dog det ville ramme dybere og mere præcist, hvis indlægget i stedet mere generelt behandlede kapitalismens brug af halv-abstrakte, symbolske udtryk til at retfærdiggøre kyniske, profitorienterede handlinger. Lidt i forlængelse af artiklen "Tal rødt, din dovne hund" (http://www.information.dk/542483).

Jeg tror godt vi kunne bruge en artikel som dybdebehandlede hvordan top-kapitalisterne manipulerer gennem sproget - selv i Danmark.