Interview
Læsetid: 7 min.

Her ser vi Agambens undtagelsestilstand

Undtagelsestilstanden er ikke en forbigående tilstand og flygtningen er ikke en midlertidig identitet. Europa ligner noget, som den berømte italienske filosof Giorgio Agamben har skrevet meget om. Filosoffen Søren Gosvig Olesen forklarer hvordan
De stats- og rettighedsløse flygtninge, der lige nu krydser – eller forsøger at krydse – Middelhavet, må være det ultimative symbol på det rettighedsløse, nøgne liv, siger Søren Gosvig Olesen.

De stats- og rettighedsløse flygtninge, der lige nu krydser – eller forsøger at krydse – Middelhavet, må være det ultimative symbol på det rettighedsløse, nøgne liv, siger Søren Gosvig Olesen.

Andrew McConnell

Moderne Tider
26. september 2015

»Europas sammenbrud er let at forudse,« skrev den italienske filosof Giorgio Agamben i 1996. Og allerede i 1943 forudså også filosoffen Hannah Arendt et sammenbrud, der ligner det, Europa oplever lige nu. Først nu, efteråret 2015, er det i Danmark ved at gå op for enhver, hvor massiv en flygtningekrise Europa befinder sig i. Mens love og forordninger sættes ud af kraft, er politikerne tavse, og politiet anvender uforudsigelige, skiftende strategier i både Rødbyhavn, Padborg og ved Middelhavets kyster.

Kan filosofferne hjælpe?

Søren Gosvig Olesen, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet ser Giorgio Agambens tænkning som et vigtigt og relevant perspektiv på den europæiske undtagelsestilstand. Hos Agamben betegner undtagelsestilstanden ophævelsen af den gældende samfundsorden; love suspenderes eller sættes helt ud af kraft. Og uden vi har bemærket det, er undtagelsestilstanden blevet selve paradigmet for det 20. århundredes politik:

»Vi har længe befundet os i en undtagelsestilstand, som vi bare ikke vil se i øjnene. Europas mere eller mindre permanente undtagelsestilstand er blevet overset,« siger Søren Gosvig Olesen.

Ifølge Agamben skyldes overseelsen, at vi tænker verden i kategorier, der ikke længere har hold i virkeligheden. Kategorier som nationalstat og flygtningeidentitet, hvis betydning har forandret sig, og som derfor ikke længere kan bruges til at forstå og beskrive en globaliseret verden anno 2015, forklarer Søren Gosvig Olesen.

Døren bagud er lukket

Måske millioner af mennesker er på vej til at forlade deres stater, at blive statsløse for at flygte til Europa. De flygter fra krig og fattigdom i stater, der er brudt sammen og ikke står til at genopstå i nærmere fremtid. Flere analytikere har allerede påpeget, at Syrien reelt ikke længere eksisterer som land. Alligevel holder vi fast i forestillingen om flygtningeidentiteten som en forbigående og midlertidig identitet. Men denne forestilling er ifølge Agamben falsk, for flygtningeidentiteten er for længst blevet en stabil identitet.

»De mennesker, der flygter over Middelhavet har tit uigenkaldeligt mistet deres tilhørsforhold til den nationalstat, der skulle sikre deres rettigheder. Flygtningen, personen uden pas og dermed rettigheder, er på den måde ekskluderet,« siger Søren Gosvig Olesen. Det er en figur, der peger ud over sig selv. Ifølge Agamben gør flygtningen som grænseidentitet tillige netop nationalstatens sammenbrud synligt. Den treenighed mellem stat, nation og territorium, nationalstaten trækker på, er en forældet ting, der ikke længere er konstruktiv eller fyldestgørende inden for den globale dagsorden og situation.

»Når man forskanser sig mod flygtningestrømme i for eksempel Ungarn eller Danmark, er det et håbløst udtryk for, at man nægter at erkende de faktiske forhold. Man tror, at det er muligt at marginalisere flygtningeidentiteten. Men når man frygter, at det på grund af flygtningestrømmen er slut med det trygge Danmark og det fredelige Europa, er man ude af trit med virkeligheden. For det har længe været slut med det trygge og fredelige – det er en realitet, der for længst er indtruffet, men som vi bare ikke har indset,« forklarer Søren Gosvig Olesen.

Borgeren er ikke centrum

Agamben vender den traditionelle politiske filosofis perspektiv fra statsborgeren til den statsløse flygtning: Flygtningen er ifølge ham den centrale identitet, man politisk og juridisk burde tage udgangspunkt i – ikke borgeren. Så længe vi holder fast i forestillingen om den bastante nationalstat og om, at flygtningeidentiteten er midlertidig, vil undtagelsestilstanden være en mulighed, mener Agamben. Vi må forkaste de gamle kategorier for at udvikle nye, der kan begribe og håndtere vores politiske situation.

Men, påpeger Søren Gosvig Olesen, selv efter nationalstatens endeligt vil undtagelsestilstanden være en mulighed:

»Herefter vil der være forestillingen om den europæiske identitet. Ingen kan leve med at være fuldstændig identitetsløse, så når identiteter som den nationale eller den europæiske eller den vestlige tilbyder sig, så identificerer man sig med en af dem. Og når man så ikke kan identificere sig med det mere, så opstår der konfrontationer på forskellige uhensigtsmæssige måder, som vi ser i det fremmedhad og den forskansning, vi oplever. Det er altså ikke kun nationalstaten, der er problemet. Nationalstaten er bare det første, der falder. Det er slut med nationalstaten.«

Middelhavet er i undtagelsestilstand, og det er nøgne liv, der flyder rundt dér. Og ofte i død tilstand, uden at det regnes som hverken som mord eller ofring. Vi har altså et system i Europa, der tvinger folk ud i de her både med enorme dødsrater til følge

Søren Gosvig Olesen, filosof

Undtagelsestilstand i Rødbyhavn

I undtagelsestilstanden regerer en anden spontan og mere tilfældig form for magt, som Agamben betegner som ’suverænen’:

»Suverænen er den magt, der kan tage den andens liv. Suverænen er ikke en udøvende eller dømmende magt, men snarere en ordensmagt. Det er eksempelvis politiet, der i undtagelsestilstanden ikke har nogen love at gå ud fra, men alligevel er den magt, der gælder. Det er én stor gråzone, hvor der ikke er andet end spontan udøvet magt til rådighed, og det hele afhænger af den konkrete politimands eller en anden suverænitets sindelag og moral,« siger Søren Gosvig Olesen og henviser til de sidste ugers begivenheder i for eksempel Rødbyhavn og Padborg.

De danske grænseområder er blevet til gråzoner, hvor politiet som magt handler uden for den typisk gældende lovgivning på området.

»Her så vi en retstilstand, der midlertidigt blev suspenderet og erstattet af et juridisk tomrum,« siger Søren Gosvig Olesen. Han beskriver, hvordan det har været nærmest umuligt at gennemskue, hvilke retningslinjer politiet har arbejdet efter. Den ene dag fik flygtninge hjælp til uregistrerede at rejse videre til Sverige, mens de den næste enten blev tvangsregistrede som asylansøgere i Danmark eller sendt tilbage til Tyskland. Her sættes det centrale princip i enhver retsstat, nemlig lighed for loven, fuldstændig ud af kraft.«

Senest erkendte Rigspolitiet over for TV 2 mandag, at tog med store grupper af flygtninge fritages for polititjek, fordi man ikke kan sikre ro og sikkerhed i forbindelse med tjekkene, når grupperne er for store.

Politisk mord i Middelhavet

Agambens begreb ’det nøgne liv’, oversat fra det latinske ’homo sacer’, griber tilbage til romerretten og henviser til det menneske, hvis liv er overladt til guderne. Hvis man slår det ihjel, tæller det ikke som mord i juridisk forstand, og hvis man ofrer det, har det ingen religiøs betydning.

Flygtningen kan for Agamben normalt ikke ses som en direkte legemliggørelse af det nøgne liv, da flygtningen endnu besidder – om end få – juridiske rettigheder. Men der er på det seneste sket et skred, siger Søren Gosvig Olesen:

»De stats- og rettighedsløse flygtninge, der lige nu krydser – eller forsøger at krydse – Middelhavet, må være det ultimative symbol på det rettighedsløse, nøgne liv. Middelhavet er blevet et retsløst rum i undtagelsestilstand: en lejr, hvor flygtninge er fuldstændig overladt de kaptajner og sømænd, der pludselig – og tit ufrivilligt – bliver sat i suverænens rolle. Middelhavet er i undtagelsestilstand, og det er nøgne liv, der flyder rundt dér. Og ofte i død tilstand, uden at det regnes som hverken som mord eller ofring. Vi har altså et system i Europa, der tvinger folk ud i de her både med enorme dødsrater til følge.«

Historieløse

— Hvorfor tror du, at vi i Europa holder fast i forældede politiske systemer og kategorier?

»Frygt. Folk er bange for, at de mister deres trygge tilværelse i fredelige Danmark, hvis de her mennesker får privilegier. Det standpunkt var nemmere at stå fast på, da det drejede sig om mennesker, der rent geografisk befandt sig langt væk. Det er sværere at forskanse sig mod de flygtninge, der fysisk står lige her,« siger Søren Gosvig Olesen.

Han peger på et konkret citat af Agamben om flygtningen og nationalstaten:

»Når flygtningen repræsenterer så foruroligende et element i nationalstaten, er det frem for alt, fordi han bringer den oprindelige fiktion om suverænitet og nationalstat i krise. Det nye ved vor tid, det, som truer nationalstaten i dens grundlag, er, at voksende dele af menneskeheden ikke længere kan repræsenteres inden for den,« skriver Agamben i bogen Midler uden Mål fra 1996.

Mange af de flygtninge, der krydser Middelhavet, har mistet deres tilhørsforhold til den nationalstat, der skulle sikre deres rettigheder. De står i et juridisk-politisk vakuum, hvor deres ret til rettigheder er bortfaldet. Det har dog tilsyneladende ikke medført, at der sættes spørgsmålstegn ved de europæiske systemer og kategorier i Europa. Ser vi tilbage på historiske begivenheder og tidligere politisk tænkning, så kan det se ud, som om vi intet har lært, mener Søren Gosvig Olesen:

»Før Agamben påviste Hannah Arendt jo også, hvordan et enormt antal mennesker levede uden retten til rettigheder,« siger Søren Gosvig Olesen.

Det var Arendts håb, at grænseidentiteter som den statsløse flygtnings ville åbne for en ny politisk bevidsthed. Men det viste sig midlertidig ikke at være tilfældet:

»Vi lever i en ret historieløs tid, hvor man renser ud og pynter på fortiden. Hvis vi vil undgå at åbne udryddelseslejre, som vi så dem under Anden Verdenskrig, så må vi forstå undtagelsestilstanden og det nøgne liv som noget, der ikke er en beklagelighed, men en udvikling. Opfindelsen er gjort – og når opfindelsen er gjort, kan man ikke gå tilbage. Hvis vi lukker øjnene for, hvad der er sket i historien, så kan vi jo ikke forstå os selv,« siger Søren Gosvig Olesen. Agamben er ifølge Søren Gosvig Olesen et godt sted at begynde, hvis man vil forstå undtagelsestilstanden og flygtningeidentiteten – og på længere sigt gøre op med forældede og falske forestillinger.

»Agamben viser, hvordan undtagelsestilstanden ikke er midlertidig, og flygtningeidentiteten heller ikke er en forbigående identitet. Vi tænker uden hold i virkeligheden. Vi forstår verden i kategorier, der har mistet deres betydning – det må vi indse, før vi kan skabe nye,« siger Søren Gosvig Olesen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Morten Pedersen

Jeg håbede på interessante vinkler og tanker, men det er med fødderne solidt i den blå luft. "Vi har altså et system i Europa, der tvinger folk ud i de her både med enorme dødsrater til følge" Ja ok, er der så perspektiveret på udviklingen? Eneste løsning på den sætning er at åbne alle grænser, og så er der ikke mere løn til filosofferne om 2 år. Kunne nogen forestille sig samfund, der ikke beskyttede sig mod farer udefra? Vi skulle gerne handle ud fra mere og andet end frygt, men det kan jeg ikke se artiklen hjælper til.

Det er på tide, at politikerne sætter egne ambitioner og strategier, samt ideologier til side og forholder sig til virkeligheden...

Hallo, mand!

Det er nationalstaterne de flygter til og mangel på nationalstat de flygter fra - nationalstaten er fundamentet for alt det flygtningene ønsker del i - sikkerhed, retsstat, velstand, velfærd.

Og hvordan kan man tale om at andre er "ude af trit med virkeligheden" når man i forrige sætning påstod, at Danmark "forskanser sig mod flygtningestrømmene" - faktum er, at alle med asylbehov får asyl i Danmark, hvis altså de vil have det - hvad også viser ved Danmark ligger i top fem blandt EU-lande, hvad angår tildeling af asyl. Hvordan kan man tale om Danmark forskanser sig, når Danmark har helt åbne grænser uden nogen form for adgangskontrol? Bizart!

Og så er det ikke EU eller de europæiske nationalstater, der tvinger flygtninge i bådene - det er de dysfunktionelle eller helt manglende nationalstater de flygter fra - men det er korrekt, at Europas åbne grænser og asylsystem giver flygtninge en tilskyndelse til at tage rejse frem for at bruge FN's kvotessystem eller tage ophold i flygtningelejre i nærområderne.

I øvrigt mener jeg der bør indføres en bæredygtig og etisk ansvarlig flygtningepolitik, der hjælper flest muligt, bedst muligt for de afsatte midler - samt tage alle rimelige helhedshensyn - altså,nærområdeindsats.

Alle spontane fjernflygtninge - som har rejst gennem en række sikre lande uden at søge om asyl der bør alene få kost og logi i lukkede udrejselejre - hvor de bør blive indtil de kan sendes hjem eller udsendes til flygtningelejre i nærområderne eller andre partnerlande, hvorfra de så kan søge om asyl - ingen spontane fjernflygtninge skal kunne indgive en asylansøgning i Europa, men vil blive henvist til flygtningelejre i deres nærområde, hvorfra de så som kvoteflygtninge eventuelt kan komme til et europæisk land - men det skal være slut med at springe over i køen som spontan asylansøger.

Der er overordnet seks gode grunde til at flygtninge bør blive i nærområderne og alle kræfter bør bruges på at hjælpe i nærområderne:
1) Langt de fleste flygtninge har hverken mulighed for eller resurser til at rejse den lange vej til Europa - endsige op igennem en række sikre lande for at ende i fx. Danmark - skal de have vores hjælp må vi bringe den til dem, de kan ikke bringe sig selv til os.

2) Vi kan kun bruge pengene en gang - de mere end 9 milliarder kroner alene Danmark for nærværende bruger på spontane fjernflygtninges første år i Danmark kunne række uendeligt længere og hjælpe mange flere i nærområderne - det er ikke rimeligt, at bruge alle de penge i Danmark og Europa på nogle forholdsvist få spontane fjernflygtninge, når så mange flygtninge har akut behov for basal hjælp i nærområderne - derfor bør Europa ophøre med at give ophold til spontane fjernflygtninge.

Flygtningelejrene skal indrettes som en blanding mellem produktionskollektiver og folkehøjskoler - folk i dem skal ikke sidde og rådne op, men forberedes til at vende hjem og genopbygge bedre lande end de flygtede fra - ikke omdannes til migranter.
Og det kan sagtens lade sig gøre, at etablere sådanne ordninger - hvis der blot var en smule politisk vilje i Europa til at presse sine regionale partnere, hvad der af ideologiske årsager desværre ikke er for nærværende - der bliver holdt fast i den gamle, ineffektive og ubæredygtige flygtningepolitik med rod i konventioner udfærdiget til forholdene i midten af 1900-tallet, ikke de folkevandringer vi i dag er vidne til.

3) Erfaringerne viser, at spontane fjernflygtninge, der har fået ophold i Vesten ikke rejser hjem, når tilstandene i hjemlandene muliggør det, mens flygtninge, som opholder i nærområderne rejser hjem, når krigene slutter og landene skal på fode igen - ofte er de folk, der har mulighed og resurser til at flygte den lange vej til Vesten blandt de mest resursestærke og forholdsvist veluddannede, netop folk lande har brug for til at komme på fode igen.

Desuden hjælper den nuværende politik indirekte etniske udrensninger - se fx. på eks-Jugoslavien, hvis flygtningegrupper helt overvejende ikke er rejst hjem fra vestlig asyl her mere end 15 år efter krigene sluttede. Var de blevet i nærområdet eller som internt fordrevne, da ville de sandsynligvis have vendt hjem til eller blevet i efterfølgerstaterne.

4) Når værter og gæster er fra samme kulturkreds, da bliver kultursammenstødene mindre - det er lettere for en araber fra Syrien, at begå sig i et andet arabisk land, hvor sprog, kultur og normer er kendte - end at skulle begå sig i helt kulturfremmede lande i Nordeuropa til eksempel.

5) Hvis folk straks sendes tilbage til lejre i nærområdet - fjernes tilskyndelsen til at tage den farlige og dyre rejse, som hvert år koster menneskeliv i Middelhavet - det er en uansvarlig asylpolitik, der lokker desparate folk til at bruge deres penge på menneskesmuglere (de seneste år har flygtninge angiveligt brugt op mod 117 mia. kr. på menneskesmuglere) og tage den farlige rejse over havet.

6) Europas nationer vil med den nuværende politik ophøre med at eksistere som vi kender dem - de europæiske folkeslags hjemlande - immigrationen til EU er på omkring 3 mio. om året, hvad, sammenholdt med fødselstal under reproduktionsraten (EU-gns. 1,55), medfører en egentlig befolkningsudskiftning.
Afrikas befolkning var på 227 millioner i 1950, i 2000 var den på 819 millioner og i 2050 forventes den at være på 1.998 millioner, ifølge FN - tallene for Europa var 547, 727 og forventet 691 mio. i 2050 - mere dramatiske undersøgelser viser, at 3 ud af 4 unge, mandlige afrikanere i visse lande ønsker at emigrere, primært til Europa.

Over de næste 35 år vil der altså efter alt at dømme ske en væsentlig vækst i strømmen mod Europa (primært koncentreret mod Vesteuropa) mere end 100 millioner (primært unge mænd uden erhvervsrelevante uddannelser eller evner) er et konservativt skøn - det vil med voldsom kraft omdanne de europæiske samfund i det billede de mange afrikanere rejser fra - og det er kun strømmen fra Afrika, hertil kommer en stigende strøm fra især Mellemøsten og Centralasien. Sammenholdt med den allerede herskende demografiske udvikling i Vesteuropa (med års masseindvandring af kulturfremmede og lave fødselstal blandt europæerne) vil det medføre voldsomme omvæltninger i og opløsninger af de europæiske samfundsstrukturer som vi har kendt dem.

Også derfor bør vi føre ovennævnte asylpolitik - og den bør føres i hele Europa, men Danmark kan og bør gå forrest som et godt eksempel - og iværksætte så meget af denne politik som vi overhovedet kan fra Danmark alene eller samme med de villige europæiske partnere vi eventuelt kan finde.

Preben Haagensen, Jonathan Smith, Morten Pedersen og Frede Andressen anbefalede denne kommentar

"Eneste løsning på den sætning er at åbne alle grænser"

nej, for det ville jo netop få flere til at tage rejsen og dermed føre til flere drukneulykker.

Skulle man undgå drukneulykker, eller i hvert fald få færre af dem, så kan man gøre der på forskellige måder, man kan fx. få de europæiske nationalstaters myndigheder til at hente flygtninge med sødygtige færger fra Mellemøsten og Nordafrikas kyster eller man kan fx. standse med at give ophold til spontane asylansøgere og i stedet henvise dem til sikre lejre i nærområderne, hvorved de ingen tilskyndelse har til at tage rejsen.

Dehumaniseringen starter i sproget. Spontan fjernflygtning er et begreb designet til netop dette, ligesom doppeltstillingen, Flygtning/emigrant. Begge eksempler på hvordan vi med sproget forsøger at mistænkeliggøre folk i nød og pålægger dem eget ansvar for overlevelse. De mennesker der lige nu strømmer til Europa er flygtninge PUNKTUM. på flugt fra krig og kaos er de rejst med livet som indsats mod tryghed og orden. Disse mennesker har brug for og krav på hjælp og beskyttelse, Ikke mistænkeliggørelse. Vi på den anden side har i følge international ret, pligt til at hjælpe og beskytte, Ikke til at forsvare os selv mod en fare der udgår fra vores egen frygt for "den fremmede". Fuldstændigt avkoplet fra en hver forståelse af de faktisk forhold.

PS.
Der bor 746 millioner mennesker i Europa. 504 millioner i EU. Et optag på 5 millioner vil altså betyde en befolkningstilvækst på 1% Skulle man have lyst til at sætte sig ind i europas demografiske udfordring kan man starte her.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-P...
En europæisk kvinde får i dag 1,5 barn der er 0,5 barn for lidt. Tyskerne og svenskerne har forstået det. Hvornår følger resten af Europa efter?

Interessant artikel - men desværre også spekulativ

Jeg kan ikke lade være med at tænke på Marx's 11. Feuerbach-tese:

"Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den."

Man kan selvfølgelig godt argumentere for, at både Agamben og Arendt på sæt og vis 'forandrer' verden, eller i al fald tager bestik af, at den er grundlæggende forandret. At vi har en ny virkelighed, vi må tage alvorlig i stedet for at klamre os til utidssvarende begreber og forklaringer. Men der er noget tilbagelænet over dette filosofiske skrivebordsperspektiv, der efterlader læseren i en form for intellektuel paralyse. Det hævdes ganske vist ofte, at man 'kan tvivle om alt' eller endog, at 'alting flyder' - en øvelse, filosoffer gør en dyd af - men man kan ikke tvivle om alting 'på én gang' i praksis. Alting kan ikke fortolkes væk, når der skal handles. Og man kan ikke overlade det til 'skæbnen' eller uafvendelige '(natur)katastrofer', hvis man vil bevare en rest af handlekraft. Her - på dette afgørende punkt - er nogle (ikke alle) filosoffer tavse. De fortolker kun.

De ser bl.a. væk fra det, som nogle af de ovenstående indlæg peger på, at der findes konkrete historiske årsager til det aktuelle migrationsmønster; eller: de har opgivet at gøre noget ved disse årsager.

De prøver at bilde os ind, at vi alle er emigranter, hjemløse, rodløse - på flugt eller vandring ud i centrumløse netværk (rhizomer). Men sådan oplever hverken den fastboende europæiske befolkning eller immigranterne det. Tværtimod kunne man sige. Flygtningene (og migranterne) flygter fra mislykkede stater og samfund uden en stabil retsorden, fra dysfunktionelle økonomier og etniske eller religiøse identitetskonflikter. Hvad er det, de søger hen imod i deres flugt? Velordnede, rige velfærdssamfund, hvor de kan leve i fred og velstand.

Sådanne samfund forudsætter ikke kun en veludviklet teknologi, en dynamisk økonomi og en retsstatslig orden, men også en kultur, der overordnet motiverer folk til at støtte op om og identificere sig med et solidarisk fællesskab (også selv om der internt er politiske og sociale konflikter). De forudsætter med andre ord: Vilje til orden.

Hvis vi nu i befippelse begynder at tvivle på vores egen (modsætningsfulde) kultur og forfjamsket ophæver alle (rets)former, så bevæger vi os ud i en selvforskyldt umyndiggørelse, hvor vi undskylder til højre og venstre og - kort sagt - bliver nogen, man ikke kan regne med. Det er nok ikke dét, de fleste flygtning og immigranter er på udkik efter.

Hans Jørgen Vodsgaard, Preben Haagensen, Jonathan Smith, Flemming Berger, ib kasper boskov hansen, Henrik Bjerre, Per Torbensen og Martin Hansen anbefalede denne kommentar

At benævne noget præcist er ikke dehumaniserende - spontan fjernflygtninge er en præcis benævnelse for de her mennesker - der rejser langt væk fra deres lande gennem flere sikre lande for at indgive en spontan asylansøgning.

Og tilstrømningen til Europa begyndte ikke i går - årtiers kulturfremmede tilstrømning har sammen med lave europæiske fødselstal allerede gjort europæere til mindretal i flere af deres storbyer, fx. London, og vil gøre det hele lande over en generationstid - det er således ikke 5 millioner ud af 504, da de 5 blot ville være den seneste tilstrømning, blot stigningstaksten gennem udefrakommende vækst i de allerede værende voksnende kulturfremmede diasporaer i de europæiske lande.

Et helt igennem fremragende indlæg, Mihail!

Virkelighedsnært og solidt i modsætning til artiklens påstande.

Punktum?

"De mennesker der lige nu strømmer til Europa er flygtninge PUNKTUM. på flugt fra krig og kaos er de rejst med livet som indsats mod tryghed og orden. Disse mennesker har brug for og krav på hjælp og beskyttelse, Ikke mistænkeliggørelse. Vi på den anden side har i følge international ret, pligt til at hjælpe og beskytte."

Hvad nu, Claus Madsen, hvis du satte dig ind i, at de internationale konventioner skelner mellem flygtninge og (økonomiske) migranter - før du sætter et punktum.

Og hvad med at forstå dynamikken i den demografiske udvikling, når den enkelte asylant ikke kun tæller én i immigrationen, men måske 4-5-6, når vedkommende er blevet familiesammenført? Hvortil kommer en ganske betragteligt forhøjet fertilitet.

Afgørelsen af, hvem der skal have asyl, afhænger naturligvis ikke af fertilitet som sådan. Retten til asyl er ubetinget, hvis man opfylder konventionsbetingelserne. Men når folk som dig vil bagatellisere den demografiske udviklings proportioner ved at bruge vildledende tal, så bliver andre naturligt nok nødt til at korrigere.

Se i øvrigt Theo Sarrazins tankevækkende interview i gårsdagens POLITIKEN:

http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE2856096/tysklan...

Preben Haagensen, ellen nielsen, Frederik Knudsen, Jonathan Smith, Flemming Berger, ib kasper boskov hansen, Herman Hansen, Martin Hansen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Theo Sarrazins er inde på det helt centrale, nemlig de langsigtede konsekvenser af optagelse af millioner af flygtning eller immigranter (ellert kald det bare noget helt tredie. Det ændre intet) med en anden kulturel baggrund, som bunder i helt andre værdier end dem Europa bygger på som det f.eks. ses i Islam og den muslimske kultur.

Nogle millioner flygtninge her og nu er ikke noget problem for Europa at absorbere. De langsigtede konsekvenser er der i mod noget helt helt andet...

Preben Haagensen, Jonathan Smith og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

...Bemærk i øvrigt, at Theo Sarrazins er Socialdemokrat.

...Bemærk tillige, at Islam ikke kun er religion. Det er også kultur og værdi politik.

Hans Jørgen Vodsgaard

Den danske filosof Søren Gosvig Olesen hævder med henvisning til den italienske filosof Agam-ben, at "kategorier som nationalstat og flygtningeidentitet .. ikke længere kan bruges til at forstå og beskrive en globaliseret verden anno 2015", og derfor kan vi lige så godt vænne os til, at stadige og stigende flygtningestrømme er det nye normale.

Men videnskabsteoretisk grunder en påstands styrke sig ikke kun på, at udvalgte empiriske data bekræfter påstanden, men især på at der ikke findes væsentlig data der afkræfter den. Og Agam-bens påstand kan nemt afkræftes. For en mængde lande søger at forsvare deres stat mod indvan-dring. Det gælder Golfstaterne, det gælder Kina, Japan og Australien, og det gælder USA, som har opsat hegn mod Mexico og har en kontrol, der får Orbans til at blegne; og mange andre eksempler kunne nævnes.

Reelt er det Europa, der er blevet undtagelsen fra reglen; og det skyldes så vidt jeg kan se endnu en konstruktionsfejl i EU projektet, hvor man for at fremme den fri bevægelighed af varer, tjene-steydelser, kapital og arbejdskraft har ophævet de indre grænser uden at sikre de ydre grænser.

En for EU-systemet typisk spill-over strategi, hvor man gennemtvinger økonomisk integration i håb om at så følger den politiske integration senere med. Svagheden ved den strategi har vist sig i Euro-samarbejdet, og nu viser den sig også i mulighederne for at håndtere de nye flygtninge-strømme, der netop har fundet det hul, som EU har skabt.

Kan det i øvrigt passe, at gode indlæg fra Jan Weis og Gustav Alexander på denne tråd er blevet slettet ?

Preben Haagensen, Jonathan Smith, Flemming Berger og Martin Hansen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Mihail Larsen
Jeg tror du som mange andre med vilje overser, at de fattige forfulgte krigsflygtninge, flygtede også fra dansk myndighed for at undgå, at ende i et fremmedfjensk Danmark, der ikke ønsker at modtage dem.

Flygtninge med rettigheder er et problem for den økonomiske elite, så de økonomisk udsatte 'danskere' som flygtningene i princippet høre til, tilskyndes ved manglende politisk håndtering, til et voldeligt opgør, hvilket kommer hvis vi forbliver historieløse, for flygtninge flygter i sagens natur så længe de er forfulgte.

PÅ SAMME TID i en andet nationalt medie udtaler Agamben sig om den nuværende og forestående "krise" - i en kritik både af en samfundsorden, der kun kan tænke i økonomiske strategemer, og af en økonomi-kritisk venstrefløj, som ikke byder nogen alternativer til den økonomiske tænknings dominans: Han taler ikke om flygtninge i den sammenhæng, - og bliver heller ikke udspurgt om dem, - men om behovet for at finde sig "udveje" tilbage til en mere menneskelig "livsform". - Det er så ikke nok for sådan nogle som Mihail Larsen, som åbenbart føler sig mere hjemme, når han ser strømme af migranter på flugt fra krigen, og som i øvrigt nok kender sin Marx: Det er utimeligt, når de eftertænksomme ytrer sig om deres eftertanker, for der kræves handling!

Handling? ja, da. Men der kræves også eftertanke. "Filosofiens betydning - jeg foretrækker dette ord frem for ordet 'metafysik' - består deri, at forholde sig til menneskets bliven menneske. Anthropogenesen, dyrets bliven menneske, er ikke noget, der er sket én gang for alle i en svunden fortid; den er en tildragelse, som sker uafladeligt, en ikke afsluttet proces, hvori det afgør sig, om mennesket bliver menneskeligt eller ikke forbliver menneskeligt hhv. atter bliver det. Tænkningen er i første omgang erindring af denne tildragelse, er dens gentagelse. Det drejer sig for tænkningen om menneskets humanitet eller inhumanitet, altså om noget, som økonomer og finanseksperter slet ingen forestilling gør sig om." (Agamben, http://www.zeit.de/2015/35/giorgio-agamben-philosoph-europa-oekonomie-ka...)

'Vi har altså et system i Europa, der tvinger folk ud i de her både med enorme dødsrater til følge.«

Det er den mest åndssvage påstand jeg længe har hørt. Og aldeles uden nogle gyldige forudgående præmisser. For de findes de ikke.

Hvad vi oplever er derimod et resultat af et sammebrud i en islamisk-arabisk kultur, delvis påført af en voldsom befolkningstilvækst i de sidste par generationer, som disse samfund er ude af stand til at håndtere økonomisk og socialt, kombineret med sekteriske og religiøse fjendtligheder.

Det mest barokke og uforstålige er, at mange af immigranterne til Europa, vælger at bibeholde den kulturs særpræg som de angiveligt er flygtet fra, som det bl.a. sker i diverse såkaldte ghettoer.

Det er givet at Vesten i visse tilfælde har skubbet til udviklingen, ved en tåbelig neo-imperialistisk politik, men det er ikke tilfældet i Syrien, hvor man klogeligt nok, forhåbentlig grundet tidligere dårlige erfaringer, har været tilbageholdende med at gribe ind. Men som tiden går, kan man ikke blive ved med at bruge den begrundelse, og i mellemtiden udvikler tilstandene sig til det værre.

Preben Haagensen, ellen nielsen, Jonathan Smith, ulrik mortensen, Flemming Berger, Jan Weis, Mihail Larsen og Martin Hansen anbefalede denne kommentar

Det er dog sandt, at hvis vi fulgte artiklens anvisninger, da ville vi alle blive hjemløse flygtninge.

Jens Thaarup Nyberg

@Mihail Larsen
Nu er verden så forandret - og det er det det drejer sig om, ikke sandt !

Det virker efterhånden som om denne uendelige strøm af mennesker er på flugt fra deres egen kultur.
Men det er sværere end de tror, den har det med at flytte med, og hvis de har nogen illusioner om at den menige europæer ville ændre på SIN kultur for deres skyld bliver de meget klogere de næste par årtier.

Preben Haagensen, ellen nielsen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
jan henrik wegener

For så vidt er udtalelsen om af det at være flygtning ikke er en midlertidig identitet måske ikke helt gal, hvis man tilføjer at det slet ikke er, eller bør være, nogen identitet, men en uønsket situation. Men det var da vist ikke det der var meningen med påstanden, men derimod at nu skal det ses som permanent. Inoget midlertidigt,egentlig personen uvedkommende og noget de pågældende hurtigst vil være frii for.

Hvordan skal dette forståes?
"Der Islam gehört zu Deutschland" Christian Wulff hat ihn nicht als Erster gesagt, viele Nichtpolitiker haben das getan und auch Wolfgang Schäuble, 2006 bei der Eröffnung der ersten Islamkonferenz. Aber nie hat er eine solche Wirkung entfaltet wie bei Christian Wulff, der noch Bundespräsident war, als er ihn am 3. Oktober 2010 sagte.

Jakob Lilliendahl

Statisk statistik eller dynamisk dynamik

Er tilstanden i stilstand, eller har vi magt til at ændre det?

Kan du ikke selv se begrænsningerne i den analytiske filosofis orden, i fascismens orden, Mihail Larsen?

UFATTELIGT at man kan vide så meget, men forstå så lidt!

So schafft man sich ab

Fertilitetens frie bevægelighed vil afskaffe det samfund vi har bygget op - ikke arbejdskraften - for resultaterne mindre intelligent, men høj fertilitet er omvendt proportional med materiel, men intelligent produktivitet … frit efter den i Tyskland forhadte Theo Sarrazin.

Kort sagt - der vil blive kneppet mere og arbejdet mindre ... ;-)

Jan, hele problemet består nok i, at naturen har udstyret mennesket med et par organer som mennesket ikke kan styre. Det ene sidder for oven på kroppen, og det andet halvejs nede.

Ja, Ole, denne natur er kun til besvær og ødelægger alle ideelle forestillinger - og forøvrigt er hensigten med denne krop med sjove ekstremiteter kun beregnet til at have noget at hæfte hovedet på - ellers ville hele humanoid-projektet være endnu mere - ja, hovedløst ... ;-)

Mihail Larsen m.fl. ser et spøgelse gå gennem Europa, familiesammenføringen "4-5-6 stykker" (og så er de muslimer). De fleste af de mennesker der søger herop nu, er migranter som søger et arbejde, og ubevidst lægger de pres på vores forstenede politikere for at få dem til at skabe fred i Mellemøsten.

Tænk hvis nu vores medier og politikere, var mindre fokuserede på det imposante magtspil mellem verdens atommagter, og indså, at en bevæbning af - samt nato-luftstøtte til - almindelige folk, som har indfødsret til deres jord og byer, er vejen til fred. Kurdernes succes er i den grad til efterfølgelse.

Men en sådan tankegang minder dem jo nok for meget om vores forsmædelige fortid som kolonimagter ...men så må vi jo hjælpe dem med at tænke,

Morten Pedersen

Bill, du anbefaler våben til "almindelige mennesker med indfødsret til jord og land" Det er våbenindustriens våde drøm, men næppe vejen til fred.

@Philip B. Johnsen
"Mihail Larsen
Jeg tror du som mange andre med vilje overser, at de fattige forfulgte krigsflygtninge, flygtede også fra dansk myndighed for at undgå, at ende i et fremmedfjensk Danmark, der ikke ønsker at modtage dem."

Danmark ligger nummer to på internationale lister over sikreste lande (Sverige nummer 13): http://static.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Peace%20...
og nummer et over mindst korrupte:
http://www.transparency.org/cpi2014/results

I mellemtiden har de bevæget sig over Østrig, som ligger nummer tre.

Hvis man kalder det flugt, at flytte sig fra verdens andet sikreste land, for at komme til det 13. sikreste, bliver begrebet fuldstændigt udvandet. Flugten foregår ud af de farlige zoner. Bevægelsen henover sikre lande i Europa kan ikke kaldes flugt, ved mindre man omdefinerer flygtningebegrebet.

Morten Pedersen, tror du folk, der er i stand til at forsvare deres jord og byer, lader sig fordrive af en flok lejesoldater? Prøv at kig udover gadekæret, Morten. Fred er mulig.

...men du har måske et bedre forslag til at skabe fred. Morten

Når jeg læser kommentarerne så ser det ud som om mange ikke ved at man i 2015 sulter i flygtningelejere...

...eller rettere jeg håber de ikke ved det.

...I øvrigt Morten Pedersen, man kan få ca. 750.000 kalashnikover med hver 100 skud for prisen på en F35. Hvilken del af våbenindustrien, der gnider sig i hænderne er et spørgsmål.

Philip B. Johnsen

Jonathan Smith
Ungarns hær må bruge gummikugler mod alle krigsflygtninge kvinder, børn, handikappede alt, hvad der kan krybe eller gå, Danmark har fremmedfjensk skræmmekampagne, flygtningeannoncer hvis budskab ikke kan misforståes, krigsflygtninge er ikke velkommne i Danmark, b.la. lanceret i libanesiske aviser, en kampagne som virker efter hensigten.

Krigsflygtninge tænker sig godt om, når de med børn på armen og kun det tøj de har på, siger til hinanden nu er vi i sikkerhed, men jeg ved godt det er vanskeligt stof, hvis man hele sit liv har levet en tryk tilværelse med en varm seng hver eneste aften i lille Danmark.

@Philip B. Johnsen
Jo, det forstår jeg godt, det ville jeg selv gøre i samme situation hvis jeg havde muligheden. Jeg bebrejder ikke flygtningene. Men det er stadig en tilsnigelse at kalde det flugt, det der foregår fra Østrig til Tyskland til Danmark til Sverige til Finland eller Norge. Det udvander begrebet.

Flygtningene kan godt vælge lande til og fra, ud fra hvad der tjener dem bedst, hvem ville ikke gøre det givet muligheden, men det betyder ikke at de er flygtet fra de lande de har valgt fra.

Der er i øvrigt ingen grund til at blive nedladende. Du ved ikke om jeg hele mit liv har levet en tryg tilværelse i Danmark hele mit liv, og det at Danmark er småt, er aldeles uvedkommende i forhold til flygtninge. Nogle af de hårdest ramte flygtninge kommer fra Eritrea, som har færre indbyggere.
Så hvor vil du hen med "hårdt stof" og "lille Danmark"? Er det en slags markering af at du er en verdensmand og jeg er provinsiel, fordi jeg ikke mener det samme som dig?

Philip B. Johnsen

Jonathan Smith
Du læser det som du vil, men det var ikke ment nedladende, jeg mener det jeg skriver, det er vanskeligt stof for alle der har levet et helt liv i tryghed i et lille homogent samfund, med en varm tryg seng hver aften, hvilke de fleste danskere har, sikkert også dig, men det kan jeg ikke vide, derfor det lille 'hvis' i mit tidligere indlæg, men det er syntes jeg problematisk for den generelle dækningen af flygtningekatestrofen, at der gøres lidt for ikke at intet for, at prøve at afdække de lidelser flygtningen har gennemgået og hvilken virkning den overlagte europæiske fjendtlighed har på mennesker, der er hårdt belastede i forvejen.

@Philip B. Johnsen
Jeg synes for det første du overspiller den påståede fjendtlighed. Europa tager ikke mange i forhold til Jordan, Libanon og Tyrkiet, men stort set alle andre lande tager langt færre. De vesteuropæiske lande sørger i overvejende grad for økonomisk underhold af, og muligheder for flygtningene, på et niveau der langt overgår andre steder i verden. Og her er størrelsen af Danmarks underhold i top. Der har været små lommer af modstand, men mange steder er flygtningene blevet mødt med mad, vand etc. som f.eks. venligboerne. Ungarn er selvfølgelig undtagelsen.

Og kan du slet ikke forholde dig til det langsigtede problem. En million flygtninge til tyskland i 2015, bliver med familesammenføring måske til fire millioner immigranter, bare for 2015 - 2,5% af befolkningen på et enkelt år. I Sverige er disproportionerne mellem den indfødte befolknings størrelse og antallet af modtagne, samt efterfølgende familesammenføring værre. Anslået 4% af befolkningen for 2015. Dette kommer oveni i forvejen store puljer taget de foregående år. Det kræver ikke de store matematikkundskaber at fremskrive dette scenario.

Fra flygtningelejrene i Tyrkiet, melder så godt som alle om at de vil til Europa. Der er intet der tyder på at det er et forbigående fænomen. I Yemen er der samtidigt ved at udvikle sig en ny humanitær katastrofe af dimensioner.

Sideløbende har du en befolkningseksplosion i Afrika, i særligt Sahel-bæltet, der fordobler landendes befolkning i løbet af de næste 30 år. En milliard mennesker ekstra på 30 år. Og der er allerede en solid strøm mod Europa under de nuværende forhold. Mange af disse vil også søge mod EU.

Der behøves en politik, der tager hånd om disse problemer på anden måde, end at flytte store mængder mennesker til det i forvejen tæt befolkede Europa. Og den må for min skyld gerne koste Europæerne noget.

Uden, tror jeg at EU efter en kort årrække, mister sin evne til at gøre fra eller til.

ellen nielsen, Martin Hansen, Mihail Larsen og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar

Læs også Forbundspræsident Gaucks tale / vurdering af ''situationen' i Der Spiegel.de. Den er selvfølgelig på tysk hvilket dog ikke skulle være et problem for de højintellektuelle Besserwisser på Informations debatsider.

Ja, på mindre end to uger, gik Tyskland fra 'wir schaffen das' til 'unser Aufnahmekapazität ist begrenzt' og 'Die EU solten Ihre Aussengrenzen schützen'

Philip B. Johnsen

Jonathan Smith
Jeg forstå fint bekymring og nervøsitet for udviklingen, der er toppen af isbjerget, 200 millioner kan være permanent udelukket fra deres nuværende levested på grund af klimaforandringer i verden inden for tredve år.

Jeg ved dårligt hvordan jeg skal formulere, hvor meget jeg tager afstand fra påstanden om, at jeg skulle overspiller den, som du skriver "påståede fjendtlighed over for flygtninge", mennesker på flugt fra krig og forfølgelse fortjener ingen forfølgelse, kun hjælp fra EU, et EU der på ingen måde tager krigsflygtninge situationen, årsagerne til krigsflygtninge situationen eller udviklingen generelt alvorligt, for ikke at tale om ansvaret for hele situationen.

Jeg har skrevet om de udløsende faktorer for krig/klimaforandringer og tilstødende krig, mange gange fra mange vinkler, men problemet er, at for at nå en bæredygtig løsning, skal der fundamentalt ændres på vores måde at leve på, hvilket der ikke i dag er skyggen af chance for at så meget, som at få i tale hos de demokratiske valgte leder i Vesten, det drejer sig om det kritiske eftersyn og regulering, som minimum, af kapitalismen.

Det er et voldsomt stort emne, jeg ikke i denne tråd vil forsøge, at nå rundt om, men jeg vil, som jeg ofte før har gjort i gennem årene citere Ban Ki-Moon FN's generalsekretær om emnet.

Fra link:
"It is easy to mouth the words “sustainable development”, but to make it happen, we have to be prepared to make major changes in our lifestyles, our economic models, our social organization and our political life."

Ban Ki-Moon, 2011
FN's generalsekretær.
Link: http://www.un.org/sg/statements/?nid=5056

Læs mere om klima, fattigdom og bæredygtighed.
Fra link:
"FN-planen kræver investeringer for mellem 3.300 og 4.500 milliarder dollar om året."

Link: http://politiken.dk/udland/ECE2779758/lykketoft-nu-sker-der-endelig-noget/

PS.
Jeg tilslutter mig din opfordring til handling COP21 er en mulighed for dette.

Endnu et forhold skal medtages, når man måler % af indb. - nemlig, at dem der kommer overvejende er i den reproduktivealder - så det er måske 4% den svenske befolkning (flygtninge med familiesammenføringer) men nærmere 8% af befolkningen i den reproduktivealder.

Det spiller en væsentlig rolle for hastigheden den efterfølgende demografiske transformation.

Kvantitet ødelægger kvalitet

I Tyskland kan man allerede i dag se og høre, at medlemmer af kanslerens eget parti CDU, folk man har kunnet følge i adskillige år og ikke kan mistænke for noget der bare ligner fremmedhad, så småt er begyndt at bruge deres forstand og kritisere kanslerens enegang på flygtningeområdet uden åbenbart at have gjort sig de samfundsmæssige følger klare …

Ligesom herhjemme må disse i øvrigt ordentlige folk typisk begynde med at gøre opmærksom på, at de kritiserer kansleren, ikke de fremmede, og her regner de naturligvis med, at gode argumenter som regel vil kunne forstås af enhver med interesse i at afdække problemerne, argumenter midt i en situation, der målt med enhver bare nogenlunde fornuftig forstand i behold, burde få flere alarmklokker til at ringe …

Men dernede er debatniveauet stadig lige så betændt som herhjemme med fare for, at højrekræfterne vil vokse sig endnu stærkere og komme med deres egne velkendte løsninger og de er ikke kønne, som bekendt ...

Philip B. Johnsen

Ja Jan Weis det vil være befriende, at tale om løsninger afvikling af EU Laissez-faire neoliberalismen, det er afskaffelse af demokratiet og indførsel af plutokrati, størstedelen af befolkningen vil regering og demokrati ikke økonomistyring, men der imod langsigtede bæredygtige mål opbygget på fremtidssikret og realistisk politisk vision og politisk veldefineret strategi for realisering, omfordeling, mindre ulighed, ikke økonomisk diktatur sparken nedad, afvikling af velfærdssamfundet, løndumpning, nødvendighedens politik, konkurrencestatens økonomiske naturreservat, hvor markedskræfterne kan udvikle sig optimalt med politisk beskyttet skattely, fordi sådan fungere det internationale marked, befolkningen vil en bæredygtig omstilling med indbygget fremtid, men så må borgerne vågne op og sige fra, over for plutokratiet og kræve en bæredygtig udvikling.

Philip,

man kan hæve fanen så højt, at man ikke har fødderne plantet på jorden. Man kan også udmale verdens elendighed i så radikale formater, at det bliver omsonst at tænke på en ændring. Hvis ingen forbedring er mulig, hvis ingen god vilje er tilstrækkelig, med mindre man foretager en verdensrevolution - så har man placeret sig selv på et sterilt sidespor sammen med andre radikale kværulanter, der vil have alt eller intet.

Og man hjælper i al fald ikke de flygtninge, man så gerne vil støtte.

Man skaber - som jeg ovenfor har indvendt mod Søren Gosvig Olesen - en intellektuel paralyse. Det varmer at skælde ud på 'plutokrater', neoliberalisme og EU. Men det kniber med at anvise nogle konkrete, realistiske løsninger, der ikke forudsætter en omstyrtelse af den eksisterende verdensorden. Det varmer også at lufte sin humanisme og byde alverdens migranter velkomne, men generøsiteten glimrer ved sit fravær af konsekvensberegninger.

Din analyse - hvis man kan tale om en sådan - er endelig befriet for erkendelse af dilemmaer: At man sommetider gør noget forkert, uanset hvad man gør, og at der er tale om afvejning af, hvilke onder der er de største. Din verden er éndimensional; man er enten god eller ond. Den slags kalder på fanatisme og énøjethed.

Philip B. Johnsen

Mihail Larsen
LOL