Baggrund
Læsetid: 11 min.

Mød miljøpolitikkens nye magthavere

På få måneder er foreningen Bæredygtigt Landbrug gået fra at være en højtråbende protestbevægelse til nærmest at diktere dansk miljøpolitik. Mens landmændene fejrer et veludført bondeoprør, skumler miljøaktivister over det, de ser som regulært bondefangeri
For bare et halvt år siden var Flemming Fuglede Jørgensen og hans organisation Bæredygtigt Landbrug kendt som nogle miljøfjendtlige ekstremister, som politikerne ikke ville tale med. Nu dikterer de dansk landbrugspolitik

For bare et halvt år siden var Flemming Fuglede Jørgensen og hans organisation Bæredygtigt Landbrug kendt som nogle miljøfjendtlige ekstremister, som politikerne ikke ville tale med. Nu dikterer de dansk landbrugspolitik

Cathrine Ertmann

Moderne Tider
20. februar 2016

Gruset på den lille vej ved Borupgaard i Løkken knaser under vægten fra den sorte Toyota V8-firehjulstrækker. Landmand Flemming Fuglede Jørgensen drejer Cult-keyhangerens vedhæng rundt i tændingen, slår døren op og placerer sine gummistøvler solidt i den smalle græsstribe, der adskiller bilen fra det lille vandløb i vejkanten.

»Her har vi så Tiende Bæk,« siger han og letter lidt på fløjlskasketten.

»Det lyder vel nok romantisk, hva’? Man ser for sig, hvordan storkene er ved at slide svingfjerene af hinanden. Men det er jo bare en grøft. Og den skal altså udnævnes til at have stor naturværdi? Sikke noget vrøvl.«

Den 62-årige planteavler og formand for lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug vender sig om og peger mod marken på den anden side af vejen. Den er flere steder dækket af store vandpytter.

Læs også: Minister slører landbrugspakkens klimaeffekt

»Der ser du konsekvensen,« siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Naturværdi eller ej. Tiende Bæk og andre vandløb som det er med ét kommet højt op på den politiske dagsorden.

Det har de været, siden BT i begyndelsen af februar kunne fortælle, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har ladet Bæredygtigt Landbrug skrive store dele af et kommissorium til en arbejdsgruppe, der skal udarbejde nye retningslinjer for såkaldt grødeskæring. Det vil sige, i hvilken udstrækning kommunerne skal rense landets åer og vandløb for planter. Landbruget vil have fjernet så meget så muligt, så vandet lettere kan løbe væk fra bøndernes marker. Hvilket til gengæld vil gå ud over fisk og andet naturligt liv i åerne. Ministeren har også på Bæredygtigt Landbrugs foranledning udsendt et ’hyrdebrev’ til kommunerne, hvori hun beder dem oprense vandløbene mere effektivt.

De seneste uger er alle aspekter af den sag blevet vendt og drejet i pressen. Ikke mindst er det blevet diskuteret, hvor tætte forbindelser en minister egentlig bør have til lobbyister.

Randzoner og rullepølse

Men hvad der hidtil har fået mindre opmærksomhed, er, hvem de lobbyister, der tilsyneladende har fået magt til at diktere dansk miljøpolitik, egentlig er.

Er de »en ekstremistisk forening, der opfinder sine egne fakta«, som tidligere miljøminister Ida Auken (dengang SF) har hævdet?

Eller er de bare en flok pressede landmænd, der reagerer mod firkantet miljølovgivning?

I stuen på sin store, hvidkalkede gård fra 1800-tallet opregner Flemming Fuglede Jørgensen over en rullepølsemad sin organisations politiske sejre gennem det seneste halve år. Dem er der mange af.

Læs også: S: Miljø-minister er landbrugets marionetdukke

»Hele den landbrugspakke, der er på vej nu, er jo baseret på de fakta, vi har fundet frem,« siger han og ligner en, der prøver ikke at se alt for tilfreds ud.

»Randzonerne er væk, og vi skal forhåbentlig have lov at bruge noget mere gødning. Det næste, der står for tur, er afgifter på ting, vi bruger til at producere med. Sådan noget som PSO-afgiften. Det skævvrider konkurrencen, når vi i Danmark skal betale afgifter, som de ikke engang har hørt om andre steder.«

Bæredygtigt Landbrugs historie taget i betragtning er den store indflydelse bemærkelsesværdig. Organisationen blev stiftet i 2010 som en reaktion mod dels den daværende VK-regerings Grøn Vækst-pakke, dels den etablerede brancheorganisation Landbrug & Fødevarer, der med Flemming Fuglede Jørgensens ord »var blevet nogle dorske hunde, som ingenting lavede«.

Læs også: Dengang da Eva Kjer fik en kæmpenæse

Navnet blev valgt, fordi »bæredygtighed er noget, de grønne tror, de har patent på,« forklarer Flemming Fuglede Jørgensen.

»Men det har de ikke. Det bæredygtige er også at have et liv på landet. Og du kan ikke have et liv på landet, hvis det hele det står og svømmer og forsumper.«

Nærmest fra dag ét har foreningen været kontroversiel. I forbindelse med den politiske debat om Grøn Vækst-pakken i 2011 arrangerede Bæredygtigt Landbrug en protest, hvor hundredvis af vrede landmænd kørte deres traktorer ind i Københavns gader. Daværende miljøminister Karen Ellemann (V) – der i dag er social- og indenrigsminister – reagerede prompte ved at aflyse et planlagt møde med organisationen.

Læs også: I lommen på landbrugslobbyen

»Der er tale om et regulært boykot fra min side. Jeg har haft en omfattende dialog med landbruget, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Men det kommer ikke til at ske på et bagtæppe af buldrende traktorer, og det er min demokratiske ret,« sagde Venstre-ministeren i 2011 til Altinget.

Organisationen kom ikke nærmere indflydelse, da SRSF-regeringen kort efter kom til. Da Bæredygtigt Landbrug opfordrede sine medlemmer til ikke at følge den såkaldte randzonelov, der forbød dyrkning af arealer umiddelbart op til vandløb og søer for at forhindre udledning af kvælstof og sprøjtemidler, og stævnede staten, valgte Ida Auken at sætte organisationen helt uden for døren.

Venstres katastrofevalg

Men mens strategien med traktordemoer og stævninger ikke umiddelbart gav politiske resultater, gav den anerkendelse rundtomkring på landbrugene. Nye medlemmer begyndte at strømme til. Et af dem var Michael Blach, planteavler fra Nørresundby.

»Jeg synes, der manglede nogle, der turde sige deres mening og ikke bare spillede med på den galej, som politikerne lagde for dagen,« siger Michael Blach.

Han mener, landbruget i årtier har været udsat for en hetz, som Bæredygtigt Landbrug har udgjort et nødvendigt modtræk til.

»Det, man skal huske om universiteterne, er, at de også er en forretning.

Læs også: Eva Kjer Hansen: Nogle forskere tager fejl

De har en interesse i at få skabt nogle problemstillinger, så de kan få nogle penge i kassen til forskning,« siger Michael Blach.

»Miljøsagen handler rigtig meget om følelser. Og når følelserne er på spil, så går de tit forud for fakta.«

Derfor er Bæredygtigt Landbrugs metoder i form af eksempelvis stævninger og udtalelser om, at miljøpolitikken er »landsskadelig virksomhed«, helt o.k., mener Michael Blach.

»Det er da klart, at når et erhverv trues på sit levebrød på et fejlagtigt grundlag, så må det forsvare sig,« siger han.

Det er Michael Blach langtfra alene om at mene. I dag repræsenterer Bæredygtigt Landbrug efter eget udsagn omkring 4.100 landmænd, der angiveligt sidder på 1 million ud af de 2,6 millioner hektar opdyrket landbrugsjord i Danmark.

Den fremgang har gjort Bæredygtigt Landbrug sværere at ignorere. For at modvirke medlemstabet har den mere traditionelle brancheorganisation Landbrug & Fødevarer ifølge flere kilder set sig nødsaget til at slå ind på en knap så kompromissøgende linje og lægge sig tættere op ad sin rebelske lillebror. Det har angiveligt bidraget til at få Bæredygtigt Landbrugs synspunkter til at fremstå mindre ekstreme, ikke mindst i borgerlige politikeres øjne.

Efter et katastrofalt dårligt valg i Jylland, hvor traditionelle kernevælgere blev tabt til Dansk Folkeparti, er Venstre-toppen desuden ivrig efter at komme de vrede landmænd i møde.

Flemming Fakta

Selv hælder Flemming Fuglede Jørgensen dog mere til den forklaring, at Bæredygtig Landbrugs politiske succes skyldes gode argumenter.

»Som jeg har sagt så mange gange, at de er begyndt at kalde mig Flemming ’Fakta’ Fuglede: Hvis du argumenterer rigtigt og velbegrundet, og du dokumenterer, hvad du siger, så er modparten på sigt altid nødt til at lytte efter,« siger han.

Ud over at være formand for Bæredygtigt Landbrug er Flemming Fuglede Jørgensen planteavler.

Ud over at være formand for Bæredygtigt Landbrug er Flemming Fuglede Jørgensen planteavler.

Cathrine Ertmann

Hans kone, Annette, springer op fra sin plads ved computeren og henter en stor, rød mappe.

»Det er vores beviser. 4,8 kilo,« siger hun.

Annette forsvinder igen kortvarigt fra lokalet og vender så tilbage med en papkasse.

»Her er 21 kilo,« siger hun.

I kassen ligger alle foreningens oplysninger i forbindelse med den såkaldte gødningssag, hvor Bæredygtigt Landbrug har stævnet staten, fordi reduktionerne i, hvor meget gødning landmændene må bruge, efter foreningens mening er så store, at det i strid med EU-retten stiller dem dårligere end landmænd i andre lande.

Første slag tabte organisationen i Vestre Landsret, men en ny retssag om et andet aspekt af sagen venter allerede til efteråret.

»Rent teknisk er det fuldstændig uangribeligt, det, vi er kommet med. Så ministeren har bare lyttet til kloge mennesker. Det er der intet i vejen med,« siger Flemming Fuglede Jørgensen og begynder på en lang opremsning af alle de misforståelser om landbrugets miljøpåvirkning, han mener at have påvist.

Det rene vrøvl

Helt indiskutable er Bæredygtigt Landbrugs fakta nu ikke. Faktisk er »noget af det, de fremfører, det rene vrøvl,« som Jørgen E. Olesen, professor i agroøkologi ved Aarhus Universitet, formulerer det.

Under interviewet med Information hævder Flemming Fuglede Jørgensen eksempelvis, at »dansk landbrug ikke har en nævneværdig udledning af kvælstof til vandmiljøet«.

»Det står der sågar i universiteternes rapporter. Så det vil vi ikke beskyldes for,« siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Men det er ifølge professor Jørgen E. Olesen ikke korrekt.

»Det er ikke det store problem i vandløbene, men det er det især i fjordene, hvor det skaber iltsvind. Og nogle steder påvirker udledningen også grundvandet,« siger han.

Bæredygtigt Landbrugs påstand om, at de seneste tyve års reduktioner i gødningsmængderne »ikke har indvirket på udsivningen og nedsivningen af næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet«, ryster professoren ligeledes på hovedet af.

»Det er ikke korrekt. Gødningsnormerne har beviseligt virket,« siger han.

»Men det er sandt, at de ikke har virket helt lige så godt de sidste 10 år. Det skyldes, at vi nu er kommet så langt ned i gødningsmængde, at det begynder at blive ineffektivt at reducere det yderligere.«

Jørgen E. Olesen tilføjer, at der dog er store forskelle internt i landbruget. Mens planteavlere som Flemming Fuglede Jørgensen formentlig godt kunne bruge lidt mere gødning uden de store miljømæssige konsekvenser, bruger især kvægavlerne stadig alt for meget.

En anden af Flemming Fuglede Jørgensen og Bæredygtigt Landbrugs påstande er, at proteinindholdet i afgrøderne som følge af restriktionerne på gødning er faldet så meget, at dansk korn er blevet svært at afsætte. Til det siger Jørgen E. Olesen:

»Det er rigtigt, at proteinindholdet er faldet. Men de reducerede gødningsnormer kan kun forklare en meget lille del af det.«

»I løbet af de seneste 20 år er landmændene begyndt at dyrke andre sorter, der giver et højere udbytte. Og hvis du skal opnå proteinindhold i et højere udbytte, så kræver det altså endnu mere kvælstof, end man brugte selv for 20 år siden. Så det er en væsentlig del af forklaringen,« siger Jørgen E. Olesen og tilføjer, at landbruget derfor heller ikke skal forvente at komme tilbage til tidligere tiders proteinmængder – selv hvis man skruer gødningsnormerne tilbage til niveauet fra 1990’erne.

Endelig er der den meget aktuelle påstand om, at de oversvømmelser af marker, som landmændene er trætte af, skyldes mangel på grødeskæring.

I stuen på Borupgaard viser Flemming Fuglede Jørgensen en videosekvens med Ry Å, der i efteråret gik over sine bredder. Hele marker står under vand, huse er oversvømmet, og traktorer er kørt fast. Optagelserne, som han og Annette selv har lavet med en drone, akkompagneres af tonerne fra Michael Jacksons »Earth Song«.

Men uagtet videoens patos har Bæredygtigt Landbrug ifølge Jørgen E. Olesen ikke ret i sin påstand.

»Det her er jo komplekse problemstillinger. Og man må tage med i betragtning, at klimaet har ændret sig,« siger Jørgen E. Olesen med henvisning til, at Danmark i dag får i gennemsnit 100 mm nedbør mere om året end for bare 50 år siden. I Jylland er tallet hele 200 millimeter. Det er en stigning på 30-40 procent.

»Den store mængde vand kan formentlig ikke løbe ud gennem vandløbene alle steder uden at påvirke markerne, selv hvis vi grødeskærer på livet løs,« siger Jørgen E. Olesen.

Misinformation

Flemming Fuglede Jørgensen indvender over for Jørgen E. Olesens argumenter, at forskningen er virkelighedsfjern, fordi den efter hans mening i for høj grad er baseret på usikre modelberegninger.

Men ifølge gårdejer og journalist Kjeld Hansen, der driver det landbrugskritiske website gylle.dk, er misinformation en kalkuleret del af Bæredygtigt Landbrugs strategi.

»De finder frem til nogle obskure rapporter og forskere, og så vrider og vender de på deres resultater, til de passer i deres kram. De tager det ene videnskabelige forbehold, som kan bruges til at skabe usikkerhed om grundlaget for miljøpolitikken, og så ignorerer de alt i de selvsamme rapporter, som ikke støtter deres sag,« siger Kjeld Hansen.

Som eksempel henviser han til, at tyske og hollandske forskere, som Bæredygtigt Landbrug tog til indtægt for, at randzoner ikke havde nogen miljømæssig værdi, til DR Detektor har sagt, at deres undersøgelser ikke giver belæg for den konklusion.

Til Kjeld Hansens kritik siger Flemming Fuglede Jørgensen:

»Helt siden 1986, hvor vandmiljøplanen blev lavet, er der nogle miljøfolk, der har kunnet diktere politikken. Nu må Naturfredningsforeningen, Økologisk Råd og håndgangne folk som Kjeld Hansen sande, at der er kommet nogle, der siger noget andet. Så er det ligesom med ræven og rønnebærrene,« siger han.

»Jeg kunne godt tænke mig, at Thyge Nygaard (landbrugspolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, red.) og Kjeld Hansen og alle de, der kom en tur ind i retten. Så kan du tro, det er slut med at lyve,« siger han og tilføjer, at det ikke skal forstås som en trussel.

Forfølg dem, der forfølger os

Skulle det alligevel blive til en sag, ville det ikke være første gang, Bæredygtigt Landbrug gik til angreb på sine kritikere. Tidligere har foreningen anlagt injuriesag mod daværende formand for Danmarks Naturfredningsforening René la Cour Sell, som havde hævdet, at landbrugets forurening var skyld i lukningen af flere hundrede drikkevandsboringer. En sag, som Bæredygtigt Landbrug dog ikke fik medhold i.

Ifølge et mødereferat offentliggjort af Kjeld Hansen i bogen Bondefangeri har en advokat i kredsen omkring Bæredygtigt Landbrug desuden opfordret til at »tæppebombe« kommunale embedsmænd med klager og e-mails. Advokaten hævdede også, at han »havde fået flere medarbejdere fjernet«, fordi de privat var medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening.

Og i 2012 udsendte foreningen en e-mail til sine medlemmer med overskriften »Forfølg dem, der forfølger os«, hvor journalist Kjeld Hansens private adresse stod at læse side om side med opfordringen:

»Kender vi nogen, der bor i nærheden? Googl manden. Er der nogle belastende artikler? Man kan altid finde noget.«

Ifølge professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet har Bæredygtigt Landbrugs fremkomst på mange måder ført til en mere polariseret debat.

»Man kan sige om Bæredygtigt Landbrug, at de er ikke bange for at gå hårdt på. Jeg er da også blevet beskyldt for hvad som helst – i de her dage bliver jeg kaldt en af de røde lejesvende. Jeg lader mig ikke gå på af det. Men der er ingen tvivl om, at jeg har kolleger, som ikke bryder sig om at stå frem af frygt for den tone, der hersker derude,« siger Jørgen E. Olesen.

»Men jeg kan egentlig godt forstå, at de nogle gange kører på. For de er ude i en politisk kamp. Og i en politisk kamp er det ikke altid fakta, der tæller.«

Efter eget udsagn kender Flemming Fuglede Jørgensen, der blev formand i 2013, ikke noget til, at foreningen skulle være involveret i chikane eller intimidering. Men han medgiver, at der »lige i opstarten måske var lidt vilde armbevægelser«.

»Men jeg vil så sige, at Kjeld Hansen har udokumenterede påstande og angreb, som er helt vilde. Han påstår jo, at vi smadrer 20 års miljøpolitik, og at vi vil lave motorveje gennem vandløbene. Han er for mig personificeringen af ondskab og nedrighed over for et pænt og ordentligt erhverv.«

Tilbage ved Tiende Bæk starter landmanden sin Toyota og sætter kurs mod gården. Han peger ud ad vinduet, op i retning af Ingstrup Kirke.

»Her syd for gården har der været landbrug siden vikingetiden,« siger han.

Flemming Fuglede Jørgensen er deres arvtager.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Johnny Werngreen

Hvor ville man ønske, at BL havde ret i, at man risikofrit kunne gøre det, de gerne vil have lov til, og at forskerne, som formodentlig ikke har økonomiske interesser i landbruget, tager helt fejl i, at der må forventes negative indvirkninger på natur og miljø. Når BL nu er så sikre i deres sag og har en direkte linie til ministeren, kunne de måske få os andre beroligede ved at få lavet en tilføjelse til loven, der gør den enkelte landmand straffeansvarlig for sin drift, altså bøde og frihedsberøvelse, hvis der begås overgreb på natur og miljø.

Kim Strøh, Jørgen Wassmann, Martin Madsen, Tom Andreæ, Mona Blenstrup, Flemming Berger, Estermarie Mandelquist, Birte Dahl, Karen Grue, Steffen Gliese, Rasmus Knus, Jørgen Steen Andersen, Torben Arendal, Janus Agerbo, Anne Eriksen, Dina Helbo, Helene Kristensen, Anders Jensen og Thomas Christensen anbefalede denne kommentar
Mikael Nielsen

fat chance... Storestroems kommune har bevidst syltet Gisselfeldt gods overgreb på miljoet ved eksempelvis at smadre Nielstrupsø.Landbrugsmafiaen kommer ikke til at betale noget som helst.. EU kommer forhåbentlig på banen og stopper dette vanvid

Kim Strøh, Martin Madsen, Carsten Mortensen, Mona Blenstrup, Ritzaus Bureau, Flemming Berger, Birte Dahl, Karsten Aaen, Karen Grue, Steffen Gliese, Rasmus Knus, Anne Eriksen, Kim Houmøller og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

I USA stemmer de meget liberale og de forvirrede der er træt af systemet på den ultra liberale Donald Trump på samme måde som en alkoholiker der tror han kan lære at styre den næster brandert og I Danmark stemmer de på Dansk folkeparti hvis forhold til storkapitalen er næsten lige som herskab og tjenestefolk for de hårdt programmerede kan kun løse deres politiske konflikt ved at rykke længere og længere mod højre eller gødske for meget og bliver på den måde ædt op indefra og deres sygelige optagethed af de sølle 10 milliarder flygtninge koster om året og hvad de penge ellers kunne være brugt til er såmænd bare endnu en overspringshandling eller mystisk kvælstofudregning, der viser at en stor del af højrefløjen er på flugt fra sig selv.

Kim Houmøller, Karen Grue, Troels Brøgger, Steffen Gliese, Vibeke Hansen, Anne Eriksen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Det er fantastisk at et erhverv, der har så langsigtede negative konsekvenser for alle os andre, er på finansloven. udvikling af resistente bakterier (og det er ikke i småtings afdelingen) at vores landbrugsjord efterhånde bliver ubrugeligt med udledning af kobber og zink. Gylle or sprøjtegifte ødelægger vores grundvand og øvrige vandmiljø. at dyrerne har det ad helvede til. Samt at det skaber minimalt antal arbejdspladser, hovedsageligt underbetalte øst europæere. Den var ikke gået i andre industrier. Hvorfor skal landbruget ikke betale for deres ødelæggelser, som det eneste erhverv. "Mig intet fattes" "Mig kun betale"

Kim Strøh, Jørgen Wassmann, Mona Blenstrup, Estermarie Mandelquist, Birte Dahl, Karsten Aaen, Karen Grue, Troels Brøgger, Palle Yndal-Olsen, Tue Romanow, Vibeke Hansen, Rasmus Knus, Torben Arendal, Janus Agerbo, Hanne Koplev, Anne Eriksen, Tor Thrysøe, Kim Houmøller, Jørgen Steen Andersen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Utroligt, at et erhverv der ikke mere har en berettigelse i en moderne verden, får lov at smadre både natur og vandforsyning. Det konventionelle landbrug har overlevet sig selv, der er simpelthen ikke penge i deres produkter mere. De producerer mere og mere, belaster miljøet mere og mere - og får mindre og mindre for de produkter som ingen vil have.

Vore store eksportmarkeder sukker efter økologi, ikke efter overmedicinerede svin og korn med stråforkorter. Danmark kan tjene på økologi og natur-turister - og vi lader en forgældet landbrugsindustri ødelægge både varer og turisme. Det er for kortsigtet, men svarer vel godt nok til et forældet og døende politisk parti som Venstre.

Der er kun en ting at sige, de kan tvinge deres lovgivning igennem, men om et par år når magten skifter, må vi tilsvarende sørge for at de betaler for deres svineri. De må betale for genopretning af naturen, for rensning af vandet, om de så skal betale resten af deres liv. En ting er sikker, de kan ikke undskylde sig med uvidenhed, højest med dumhed, griskhed og egoisme.

Kim Strøh, Torben Selch, Erik Jensen , Jørgen Wassmann, Martin Madsen, Tom Andreæ, Esben Lykke, Mona Blenstrup, Flemming Berger, Estermarie Mandelquist, Birte Dahl, Karsten Aaen, Karen Grue, Palle Yndal-Olsen, Vibeke Hansen, Rasmus Knus, Torben Arendal, Janus Agerbo, Anne Eriksen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Landbrugserhvervet er helt uden for pædagogisk rækkevidde og skal lukkes ned hurtigst muligt.

Erik Jensen , Mikael Nielsen, Mona Blenstrup, Estermarie Mandelquist, Karen Grue, Palle Yndal-Olsen, Torben Arendal og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

De siger de elsker blomsterne, men de slår dem ned med sprøjtegift.
De siger de elsker, havet men forurener det.
De siger de elsker naturen, men slår den ihjel.
Jeg frygter den dag de siger de elsker os.

Torben R. Jensen, Kim Strøh, Erik Jensen , Niels Duus Nielsen, Jørgen Wassmann, Ivan Mortensen, Mona Blenstrup, Flemming Berger, Niels Bent Johansen, Estermarie Mandelquist, Karsten Aaen, Karen Grue, Vibeke Hansen, Torben Arendal og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Dina Helbo 13:15

Et dejligt digt!

Som i høj grad sætter vores begærlige, brutale verden i relief.

Ikke nok med at vores landbrugsjord efterhånden bliver ubrugeligt med udledning af kobber og zink.
Dyr og mennesker forgiftes også.
Desværre for befolkningen har almene danske lægestand endnu ikke lært at diagnosticere den kronisk kumulative kobberforgiftning, men det kommer forhåbentligt meget snart.
Privatpraktiserende læger med udenlandsk uddannelse i emnet diagnosticerer den kronisk kumulative kobberforgiftning hos rigtigt mange af deres danske patienter.
Kronisk kumulative kobberforgiftning kan medføre f.eks. neurologiske lidelser, depression, øget stressfølsomhed, immunologiske problemer.

Mona Blenstrup, Flemming Berger, Estermarie Mandelquist, Birte Dahl, Karsten Aaen, Karen Grue, Anne Eriksen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
René Petersen

Såkaldt Bæredygtigt Landbrug ligger inde med 25,8 kilo beviser! Det er mange beviser, og sådanne er vigtige.
Altså, med mindre de stammer fra universiteterne.
For universiteterne "[...] har en interesse i at få skabt nogle problemstillinger, så de kan få nogle penge i kassen til forskning".

Absurd forestilling...

Ivan Mortensen, Steffen Gliese, Mona Blenstrup, Estermarie Mandelquist, Jens Kofoed og Karen Grue anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

For at få grisene til at vokse hurtigere tilsættes kobber.
I alt bruger Dansk Landbrug årligt ca 200 tons rent kobber.
Kronisk kobberforgiftning er en kendt årsag til parkinsonisme.
Kobberbelastning forstærker den giftige virkning af andre tungmetaller.
Endvidere vil kobberbelastning medvirke til dannelsen af frie radikaler og dermed til oxidativ stress.
Får ville dø, hvis de fik svinefoder.
I Danmark testes ikke for kronisk kobberforgiftning.

Torben R. Jensen, Benny Larsen, Kim Houmøller, Mona Blenstrup, Estermarie Mandelquist, Karsten Aaen, Karen Grue, Anne Eriksen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Folk tror, at Bæredygtigt landbrug betyder miljø-bæredygtigt, det står for økonomisk bæredygtig landbrug, og ikke engang det holder jo vand. Der findes ikke et andet erhverv i Danmark, der får så mange støttekroner foræret, tilskud fra statskassen, tilladelse til at forurene uden at betale, tilskud fra EU. Faktisk får de så mange tilskud, at de vel næppe kan kaldes uafhængige bønder. Det må være på tide, at vi får noget for alle de skattekroner, betalt af de danske arbejdere, f.eks. et miljømæssigt bæredygtigt landbrug - eller dropper at fylde flere penge i et bundløst hul.

Kim Strøh, Poul Genefke-Thye, Torben Selch, Mona Blenstrup, Flemming Berger, Estermarie Mandelquist, Birte Dahl, Karsten Aaen, Karen Grue, Hanne Koplev, Anne Eriksen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Selvfølgelig er landbrug fuldkommen uomgængeligt for ethvert samfund - og vores har ikke usælgelige produkter, som det hævdes, kun produkter, der ikke længere kan indbringe de samme priser som tidligere, bl.a. pga. overproduktion. Det er altså ikke ved at udvide produktionen, der kan hentes flere penge - og det er ikke ved at fremture med højtydende, men proteinfattige kornsorter, at landbruget får den bedre kvalitet, der er mere nødvendig end mere kvantitet.
Men det er vel i virkeligheden et meget simpelt spørgsmål: danske landmænd insisterer på en liberalisme og konkurrence, som landmænd i andre lande gerne vil have sig frabedt! Små lande med så lidt areal som os - eller meget udyrkeligt land - er kraftigt understøttede i deres produktion, det gælder Norge og Schweiz, f.eks., hvilket måske er en væsentlig del af modstanden imod EU-medlemskab: at man ikke slække på landbrugskvaliteten for at kunne konkurrere på pris og miste retten til at yde tilskud.

Mikael Nielsen, Mona Blenstrup og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

"Den danske lægestand og Systemet" er overhovedet ikke gearet til at nogen form for diagnosticering eller behandling, hvis det er et spørgsmål om tungmetaller. Nu vil dette eskalere yderligere og fremtiden tegner sort, både for natur, mennesker og dyr.
Danmark er blevet et u-land både retsligt, politisk og sundhedsmæssigt!

Mikael Nielsen, Benny Larsen, Kim Houmøller, Mona Blenstrup, Estermarie Mandelquist, Karsten Aaen og Karen Grue anbefalede denne kommentar
Troels Brøgger

Ja, ja vi kan sidde her i vores bobbel på Inf.dk og være skide enige. Vi som ikke engang kender hinanden, og hvor flertallet ikke ønsker at have et ansigt på profilen. Hvordan kan vi i det hele taget flytte NOGETSOMHELST ? Opmuntrende forslag og historier er velkomne.

Til Jørgen Steen Andersen

Om Landbrugets kobberforbrug, hvilket er på over ca. 2000 tons kobbersulfat årligt.
Kobbersulfat indeholder ca. 25 % kobber.
Der er beklageligvis på et tidspunkt været fejlagtige oplysninger om kobberforbruget.

Der synes at være kommentatorer her, der lever udelukkende af luft eller har glemt, hvor kød og planter kommer fra.
Vi kan altså ikke leve uden landbrug - faktisk er det, da vi i historien går over til at være landmænd, vores udviklingshistorie får turbo på - vi skal bare have et ordentligt landbrug.

Torben R. Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Eigil Thomassen

Ifølge farmsubsidy har Flemming F Jørgensen de senere år modtaget over DKK 15 millioner i landbrugsunderstøttelse. Det er vel ikke irrelevant selvom udlandet betaler det meste.Jeg er ikke miljøaktivist.

Jørgen Steen Andersen

Hanne Koplev 15:23
Det er så 150% mere ren kobber, end jeg skrev.
Kobberforbruget er på 500 tons rent kobber årligt.
Men der er mange flere tungmetaller f.eks. kviksølv, og al den anden forurening, som jeg ikke her vil skrive en hel masse om.
Der henvises til relevant litteratur.

Troels Brøgger 15:23
Jeg har et profilfoto, men jeg har manipuleret lidt med det, så det bliver lidt kunstnerisk og ikke helt almindeligt.
Også fordi ikke to mennesker opfatter virkeligheden på samme måde - derfor!
Og så skal du ikke være så opgivende, så sker der da slet ingenting.
At vi ikke kender hinanden skal da ikke diskvalificere nogen på forhånd.
Jeg prøver ind imellem at være lidt morsom uden at fjerne alvoren fra emnerne.

Jørgen Steen Andersen

Herdis Weins 16:14
Hvis det er mig, du sigter til, så har du helt ret.
Jeg formulerer mig sådan, fordi overdrivelse undertiden fremmer forståelsen.
Jeg vil bare have et sundt landbrug.
De behøver såmænd ikke at kunne klare sig selv, bare det de producerer er værd at sætte tænderne i-sundt og velsmagende.

Mona Blenstrup, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Anna Lønne Sørensen

Jamen, efter ganske få linjer dukker det igen op, nemlig BL's snævre natursyn. En lille grøft kan ikke have stor naturværdi. Hold lige vejret lidt, kære formand for BL, for den 'smule luft' du ind-halerer kommer altså fra en natur, der er langt mere end 'herligheds-værdi' og smukke svaner.
Det er dit liv. Og det er mit og alles liv. NATUR=LIV.
Det er også herlighed og skønne oplevelser, der giver livet mening, det er morgener med tågedis og ørreder, der smutter i vandet, men det er først og fremmest vores fælles livsgrundlag.
Vi har været vant til i årtusinder at naturen var så stor og stærk, at vi kunne skalte og valte med naturens ressourcer, som vi ønskede. Det er slut nu! Kloden siger stop. Dens natur viser nu så mange tegn på mistrivsel og begyndende undergang, at man skal lukke meget kraftigt ned for alle sanser, for ikke at se det i øjnene.
Filmen "Home" dokumenterer det effektivt filmet i fugleperspektiv, set udefra, og dermed uafviseligt!! Har BL mon set den film?
Hvordan sover man om natten, når man handler mod så velkendt viden? Lige før vi falder i søvn, kommer de klareste tanker til os. Hvad mon BL's formand og kolleger tænker på lige inden de sover? Eller skal der meget kraftig sovemedicin til at slukke for de ubehagelige tanker?

Kim Houmøller, Mona Blenstrup, Flemming Berger, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Mona Blenstrup

De "blæredygtige" har aldrig forstået den med bien og blomsten.
Ingen storgodsejer og ingen ladbrugselev har nogesinde fået fortalt hvor vigtig insekterne især bien er. Ellers havde de ikke sprøjtet så meget som de gør. eller fornægtet at de naturlige planters ret til liv.
eller ladet være at ødelægge de naturlige planter og dyreliv.
De "blæresygtigee" dur kun til at bære deres store bistandshjælp til banken.
Og de ødelægger den almindelige landmands liv og omdømme

Birte Dahl, Kim Houmøller, Troels Brøgger, Steffen Gliese, Jørgen Steen Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Det er vel meget simpelt, BL mener, at naturen først og fremmest er til for landmændenes skyld og at de derfor har ret til at udnytte den til egen fordel. De forstår simpelthen ikke, at natur er andet og langt mere end blot produktionstal og profit. De forstår ikke, at natur er andet og langt mere end blot en instrumental ressource og de forstår slet ikke, hvorfor alle vi ikke-landmænd blander os med utidige betragtninger om at naturen er andet og langt mere.

Mona Blenstrup, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese, Jørgen Steen Andersen og Birte Dahl anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Sådan er det når man giver magten til Tulle der ikke er i stand til at løfte en politisk opgave. Han kan kun pege på "den lille svindler". Og sådan fungerer et demokrati åbenbart!

Skam jer inde på borgen, der nu har givet Bæ landbruget ret til ødelæggelsen af de vandløb, vi har brugt 30 år på at give liv. Følg pengene og i vil finde korruption!

Tænk, hvis miljøorganisationerne besluttede sig for at give "Bæredygtigt Landbrug" og Folketinget en lærestreg ved at benytte sig af samme metoder som førnævnte landbrugsorganisation. Nu har de jo under 5.000 medlemmer, så deres stemmer flytter ikke meget - selv ikke med tilhængere og følgere.
Hvis nu miljøorganisationerne - jeg tænker på de 5, som har skrevet til EU - gik ud inden næste valg og sagde til deres medlemmer:
"Vi anbefaler for miljøets skyld, at I IKKE stemmer på følgende partier: V, LA, DF...osv."
Bare én eneste gang for at se effekten...

Så skulle det nok sætte betydeligt mere skub i blå bloks pseudo-psyko-miljøpolitik....

Mikael Nielsen

Dina Helbo Det kommer aldrig til at ske... God forbid

Mikael Nielsen

Can Øzcen Det skete inden sidste folketingsvalg...... Gæt resultatet

Mikael Nielsen - hvilke organisationer gik ud med samlet over ½ million vælgere? Jeg erindrer ikke, at DN m.fl. gik ud og sagde dette og rykkede massive annoncer i dagbladene og på busser? At fagforeningerne gik ud flyttede forudsigeligt intet...

Køb Økologisk - så er de væk som dug for solen!

Troels Brøgger

@Torben Selch:
Det gør jeg allerede, og jeg vil vædde på t mange herinde også gør det men vi er FOR FÅ!!!!!!
Vi kan sidde her i vores ekkokammer og gøre absolut ingen nytte. Hvis der skal ske noget må hver eneste debatør herinde som hylder dit forslag uf at overbevise ret mange af de fjolser der STADIG kun tænker på prisen. Denne krise har også sin rod i at ingen vil betale en skid for mad.
Danskere bruger en væsentlig mindre el af ders indkomst på fødevarer en f.eks franskmænd samtidig med at de jamrer over at fødevarer er for dyre. Jammerligt.

Mikael Nielsen
Mikael Nielsen

Can Øzcen dof,lystfiskerne og samtlige andre groenne organisationer gik ud og argumenterede for roed blok. hvorfor den ene mandat forskel så alligevel ikke gik hjem, er en gåde... FACEBOOK blev flittigt brugt men går ud fra du ikke har inde på pågældende sider... gee

Mikael Nielsen

været

Udbud og efterspørgsel - jeg forsøger reelt at købe økologisk - men emnerne er få og mange gange er grønt/ frugt for slidt, også fordi varerne jo ikke er præpareret med stoffer for holdbarhed.
Men des flere, der dyrker og forhandler...
Der er også økonomien og alle reglerne - vi skal ikke importere udenlandske økologiske varer, men prøve at få flere til at få interesse - og så selv eksportere.

Mikael Nielsen

Troels Brøgger vi er lutter oeren

Mikael Nielsen

for forslag fra din side om opstanden

Mikael Nielsen - jeg taler om valgplakater og tv-reklamer - på fb og organisationernes egne sider når de kun til en begrænset menighed: det er jo heller ikke alle EL's vælgere, som følger Johanne på FB, når hun poster noget.
Så nej, det har jeg ikke været inde på - ufatteligt, at du tillægger FB og de organisationers hjemmesider så meget magt, når selv fagforeningerne valgte at lave avisannoncer for at sætte fokus på udvalgte områder - gee selv!