Læsetid: 5 min.

Undertrykkes Danmarks rigeste af et flertalsdiktatur?

Ifølge Anders Samuelsen er der noget fundamentalt forkert i, at flertallet af befolkningen kan bestemme, at det rigeste mindretal skal betale mere i skat. Information har spurgt en række eksperter, om han har en pointe
Ifølge Anders Samuelsen er der noget fundamentalt forkert i, at flertallet af befolkningen kan bestemme, at det rigeste mindretal skal betale mere i skat. Information har spurgt en række eksperter, om han har en pointe

Miriam Dalsgaard

Moderne Tider
24. september 2016

Netop som diskussionen om topskattelettelser og ultimative krav var på sit højeste, bragte Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, et argument på banen, som mere grundlæggende sætter spørgsmålstegn ved det progressive skattesystems legitimitet, og hvad et flertal kan beslutte på vegne af et mindretal.

»Helt, helt grundlæggende er der noget fundamentalt forkert i, at et flertal af befolkningen kan bestemme, at et mindretal ikke bare skal betale den samme procentdel af deres løn i skat som alle andre, MEN OVENI skal betale en ekstraskat på 15 pct. Det er i dén grad tid til at tage et opgør med den uretfærdighed,« skrev han i sidste uge på Facebook.

 

Helt, helt grundlæggende er der noget fundamentalt forkert i at et flertal af befolkningen kan bestemme at et mindretal...

Posted by Anders Samuelsen on Saturday, September 17, 2016

Har Anders Samuelsen en pointe?

Christian Rostbøll, professor MSO ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet med fokus på bl.a. demokrati og frihedsbegreber:

»Det er ikke en begrænsning af vores rettigheder at skulle betale skat, og det er ikke en rettighed, at skatteprocenten skal være det samme for alle. Det skader demokratiet, hvis visse borgerlige frihedsrettigheder som ytringsfriheden bliver begrænset. Men demokratiet fungerer ikke dårligere, fordi der er nogle, der betaler topskat. Hvis man udelukkede højreorienterede fra at danne partier, ville det begrænse nogle fra at deltage i demokratiet, men det er jo ikke, fordi de rige ikke deltager i demokratiet, fordi de betaler topskat. Derimod kan man sige, at hvis folk er meget fattige, kan de have svært ved at deltage i demokratiet, fordi man så kan have mindre overskud til at sætte sig ind i politiske spørgsmål.«

— Så man kan ikke tale om, at et mindretal, der på den her måde er defineret af deres økonomiske status, er underlgat et flertalsdiktatur?

»I det 19. århundrede var dele af borgerskabet bange for at give arbejderklassen stemmeret, fordi de tænkte, at arbejderklassen ville bruge den stemmeret til at beskatte de rige. Og for eksempel kæmpede den amerikanske højesteret imod Kongressens første forsøg på beskatning for skabelsen af de første velfærdsstatsydelser, fordi den mente, det var en begrænsning af borgernes rettigheder. Så der er fortilfælde, hvor man har brugt de borgerlige frihedsrettigheder i den sammenhæng, men der er ikke dansk tradition for det. Når man taler om mindretalsbeskyttelse, plejer man at tale om grupperettigheder – sådan som man har gjort for f.eks. at beskytte oprindelige folk.«

Peter Kurrild-Klitgaard, professor i statskundskab ved Københavns Universitet med fokus på bl.a. forfatninger og valgsystemer:

»Han har helt klart fat i noget, hvis vi ser på, hvad der har kendetegnet størstedelen af de sidste 200-250 års liberaldemokratiske opfattelse. I dag er der mange, som opfatter demokrati som værende alene flertallets afgørelser. Men lige fra de første demokratiske forfatninger og op til nutiden har man som centralt element haft, at der er nogle ting, som flertallet ikke kan bestemme. Der er bestemmelser, der siger, at vi har f.eks. trosfrihed, forsamlingsfrihed, privat ejendomsret og så videre – selv hvis et flertal skulle bestemme anderledes. På den måde er Anders Samuelsens udmelding i fin harmoni med et par hundrede års opfattelser af frihedsrettigheder og magtdeling, som siger, der er sfærer, som et flertal ikke kan træffe afgørelse om.«

— Er et progressivt skattesystem, hvor man med nogle af satserne rammer et mindretal, så i konflikt med vores demokratiske traditioner?

»Ikke nødvendigvis. Men mellem linjerne argumenterer Anders Samuelsen dels for ligebehandling, dels for at der kan være ting, der er forkerte, selv hvis et flertal er for dem. Og det er synspunkter, som er centrale for hele vores forestilling om, at Grundloven skal sikre visse rettigheder, som vi har, uafhængigt af hvad et folketing eller andre måtte sige.«

— Så det er et validt argument i vores demokratiske kontekst?

»Det er ikke bare et validt argument – det er en helt essentiel del af det, vi kalder vores konstitutionelle demokrati, at der kan være begrænsninger på, hvad et flertal kan gøre. Hans opdatering handlede jo om, at det var et problem, hvis et flertal bare tager, hvad det kan fra et mindretal. Men det er jo ultimativt også et fordelingsmæssigt spørgsmål om, hvad man synes, der er retfærdigt.«

Otto Brøns-Petersen, økonom, analysechef i CEPOS og tidligere direktør i Skatteministeriet:

»Jeg synes faktisk, han har fat i noget. En del politiske filosoffer og økonomer har beskæftiget sig med emnet og er kommet frem til det samme resultat. Selv en tænker som John Stuart Mill, som ellers gik ret langt, med hensyn til hvor meget man kan fordele, kaldte progressive skatter for en mild form for røveri. Progressiv beskatning har et arbitrært element, så det kan anvendes af et flertal til at stille et mindretal arbitrært dårligere. Ligesom der er et økonomisk argument for ikke at lade enkelte blive ramt af økonomiske omkostninger som afgifter, der ’forurener’ markedet, er der et argument for ikke at lade de politiske institutioner kaste ekstra omkostninger på dem, der er uden for flertallet«

— Har han fat i noget i forhold til vores demokratiske tradition og kontekst?

»Der er jo en demokratitradition, som siger, at vi bliver nødt til at have nogle forfatningsmæssige beskyttelser, for ellers risikerer vi, at flertallet tryner mindretallet. Og det er nogle overvejelser, man gjorde sig, da man lavede den amerikanske forfatning. Den rigtige måde er en beskyttelse af mindretallet, og der kunne dét, at man ikke har adgang til progressiv beskatning være sådan en beskyttelse.«

— Så ligesom at man nu har de bredere borgerlige frihedsrettigheder som ytringsfrihed og religionsfrihed, så kunne en tilføjelse være at udelukke progressiv beskatning?

»Ja, for at sige, at der er nogle ting, vi ikke vil tolerere, at flertallet gør ved mindretallet. Det er et klassisk synspunkt inden for en liberal demokratitradition.«

Mogens Herman Hansen, oldtidshistoriker, en af verdens førende eksperter i oldgræsk demokrati:

»Helt, helt grundlæggende er der noget fundamentalt forkert i, at et lille mindretal af meget rige fortsat skal øge uligheden i samfundet. Ekstraskatten på 15 procent ændrer jo ikke ved, at de få rige stadig bliver rigere, og at en del af de fattige stadig bliver fattigere. Det er i den grad tid til at tage et opgør med den uretfærdighed. Hvis Samuelsen bare kunne kontrollere 90 mandater i Folketinget, ville han med begejstring bruge sit flertal til at øge uligheden, som alle (undtagen Liberal Alliance) erkender som et stort problem.«

— Så du mener altså ikke, han har en pointe i forhold til mindretalsbeskyttelse inden for vores demokratiske styreform?

»Demokrati bliver uundgåeligt flertalsstyre, der skal afbalanceres af beskyttelse mod flertalstyranni. Det er dels en beskyttelse af individet og dels af forskellige mindretal. Det er først for nylig, at menneskerettighederne ikke kun omfatter individuelle rettigheder, men også grupperettigheder. I så fald er det religiøse, kulturelle, etniske, kønsbetingede mindretal osv. Der er vist ingen, der har tænkt på beskyttelse af magthaverne og samfundets øverste lag. Og det forekommer besynderligt at opfatte de rigeste og mægtigste i stat og samfund som en forfulgt mindretalsgruppe, der må beskyttes.«

»Hvis Samuelsen har ret i en opfattelse, at de rige er et uretfærdigt forfulgt mindretal, vil han kunne anlægge sag ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg eller ved de danske domstole. Men han vil ikke få medhold, hvis han gør et sådant forsøg.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Samfundet har altid søgt at sikre indtjeningsmuligheder for alle borgere og en en dynamik i økonomien er en væsentlig forudsætning herfor. Derfor er der i den forbindelse gjort mange overvejelser og
i betænkning om overgang fra monopollov til konkurrencelov 1986 står om det kapitalistiske systems indbyggede monopoldannelse:

Spørgsmålet om spredning af ejendomsretten gennem modvirkning af kapitalakkumulation i virksomhederne har i et vist omfang været opstillet som et selvstændigt mål for monopol-, pris- og avancelovgivningen. I det omfang kapitalakkumulationen er et resultat af udnyttelse af markedsdominans betinget af konkurrencebegrænsning, er det en væsentlig del af det overordnede formål at forhindre dette.

En akkumuleret kapital i form af en formue, skyldes flere faktorer, der har baggrund i en konkurrenceforvridende position i det kapitalistiske system, og bør som al anden monopolvirksomhed modvirkes. I det omhandlede tilfælde via en topskatteordning og en formuebeskatning.

Flemming Berger, Karsten Aaen, Niels Duus Nielsen, Allan Stampe Kristiansen, Søren Andersen, Torben Skov, charlie white, Anne Eriksen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Bottom line (med behørig undskyldning til d'herrer eksperter udi menneskelivets forvaltning:

Jeg er et dyr på denne klode. Som alle de andre dyr. Og hvad John Stuart Mill et al. end måtte mene om dette og hint, så hvæsser jeg mine kløer, når nogen går for vidt, og pisser i min rede...

Nu forholder det sig tilfældigvis således, at et mindretal af småborgerlige forrædere i al for lang tid har pisset direkte ned i, hvad de åbenbart antog for en formørket skakt beboet af fuldstændigt anæmiske og tilredne småkårsfolk. Deri tog de så grundigt fejl! Og nu skal regningen betales...

Derom kan John Stuart Mill et al. mene hvad de vil. Kløerne er fremme nu, og toget er kørt...

Spørgsmålet er blot, hvem der bliver revet til blods? Et andet mindretal - det 'fejlfarvede' - med dets let genkendelige markører, står først for: Sådan er dyr så dumme! Men måske..Blot måske, får det forræderiske mindretal denne gang også sin bekomst? Man har da lov at håbe...

Flemming Berger, Christian Nymark, Benta Victoria Gunnlögsson, Carsten Mortensen, David Zennaro, Niels Duus Nielsen, Allan Stampe Kristiansen, Torben Skov, Lise Lotte Rahbek, erik winberg, Anne Eriksen, Kurt Nielsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Kort - har Anders Samuelsen en pointe? - Nej, han har et problem...

Flemming Berger, Benta Victoria Gunnlögsson, Per Jongberg, Allan Stampe Kristiansen, Søren Andersen, Torben Skov, Kim Houmøller og Niels Bent Johansen anbefalede denne kommentar

Hvis ikke det var for en politisk omfordeling og regulering af værdierne ville de såkaldte rigeste komme til at eje stort set det hele, som de jo stort set allerede gør uden for vest Europas grænser. De 1% rigeste ejer allerede i dag 85% af alle værdier. Men det ved stålsatte Anders nok ikke - Det har Lars Seier nemlig ikke fortalt ham.

Alle andre må så leve på de rigestes nåde efter hvad de rigeste nu lige synes du er værd. Hvis de altså synes du er noget værd - Efter de såkaldte rige opfattelse er der ikke noget stort behov for almindelige mennesker når først digitaliseringen og automatiseringen kan overtage største del af produtionen, og ikke mindst disse riges sikkerhed i form af stærkt bevæbnede droner, om måske 20, 50 eller 100 år.

Tvært i mod er det, på sigt, til stor gavn for de rigeste når 80% af klodens befolkning dør af sult, krig og anden elendighed. Så kan Jorden og de rigeste nemlig overleve klimaforandring og et enormt ressource overforbrug som Jorden med 7 - 11 milliarder med kraftigt stigende ressource forbrug kanske simpelt ikke kan bære.

...Det kan man da vist kalde en fundamental forkert vej at gå hva' Anders. Du bliver groft udnyttet Anders - Tænk på dine børn og børnebørn, hvis de altså skal have en fremtid.

Flemming Berger, Benta Victoria Gunnlögsson, Karsten Aaen, Allan Stampe Kristiansen, Erik Jensen og erik winberg anbefalede denne kommentar

Kapitalisme og demokrati kan aldrig sameksistere.

Christian Nymark, Steffen Gliese, Torben Skov og kjeld jensen anbefalede denne kommentar

...For almindelige mennesker er der dybest set ingen forskel på kapitalisme og kommunisme - Selv hjernevasken er ens.

»For mig står den skandinaviske velfærdsmodel som det store samfundsideal. I må virkelig værne om den. Når I brokker jer over tingenes tilstand, skyldes det simpelthen, at I ikke har prøvet at bo andre steder end i velfærdsstatens inderste hjertekammer. Hvis I havde, ville I vide, hvor godt et system I har opbygget. Mit budskab til de danske politikere er derfor meget klart: Pas på jeres unikke samfundsmodel«.

Sådan siger den sydkoreanske økonom, forfatter og Cambridge-professor Ha-Joon Chang, der gæster Den Sorte Diamant i København mandag.

http://politiken.dk/debat/ECE3397365/i-aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-ve...

Det er iøvrigt underligt, at der ikke er nogen, der deltager i debatten her, som forsvarer angrebet på velfærdsstaten.

Steffen Gliese, Elisabeth Andersen, Randi Christiansen, Carsten Mortensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Karsten Aaen, Christel Larsen, Carsten Svendsen, Allan Stampe Kristiansen, Bjarne Andersen, Torben Skov, Herman Hansen, Anne Eriksen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

"Ifølge Anders Samuelsen er der noget fundamentalt forkert i, at flertallet af befolkningen kan bestemme, at det rigeste mindretal skal betale mere i skat."

Skattelettelse til de selvfede i overklassen, der selv tror på, at de har fortjent deres gigantiske voksende formue LOL.

LA glemmer, at samfundet der er grundstenen under alle menneskers virke, samfundet er opbygget af generationer af hårdtarbejdende mennesker fra overklasse, mellemklasse og underklasse, der har skabt skoler, sygehuse og infrastruktur sammen, hvilket ikke kunne lade sig gøre, hvis der ingen omfordeling var, fra de rige virksomhedsejer, der udover løn til deres ansatte, betaler generelt højere skat til samfundet, fordi samfundet er det fundamentet de riges formue og virke hviler på og i fælleskab er skabt af, der desværre også urimeligvis muliggøre og tillader deres fortsatte formuevækst, uden den faktiske nødvendige øvre grænse.

I den virkelige verden, den verden de rige aldrig ser eller lære at kende, fordi deres formuerne og derved deres privilegier, som regel ikke skabt af dem selv, men er nedarvet til dem, men i den virkelige verden, hvor det handler om brød på bordet, hvor socialister og alle andre med evne til medmenneskelighed lever, lægges der vægt på solidaritet med alle mennesker, der kan bidrage med forskellige evner til fælleskabet, hvor ’ingen’ selvom de måtte arbejde 24 timer i døgnet, er mange millioner mere værd end gadefejeren, det i personlig løn naturligvis.

PS.
Det er komisk i den fantast verden Anders Samuelsen og overklassen lever i og tror på er rimelig og retfærtighed, er uligheden nu blevet så stor, fra dem i toppen af samfundet, til de mange på bunden af samfundet, at det hæmmer den såkalte økonomiske vækst og koster Anders Samuelsen rige ejere af bl.a. partiet LA, rigtig mange penge.

Elisabeth Andersen, Karsten Aaen, David Zennaro og Vivi Rindom anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

Det siges, at det sidste en fisk bemærker, er det vand, den svømmer rundt i.

Hans Jørn Storgaard Andersen

Uanset hvad, så har Anders Samuelsen en pointe.
Hvis der ikke er beskyttelse af et mindretal - hvis flertallet konsekvent forfølger en bestemt gruppe, så har vi et problem.
Det gælder ikke blot rigdom, det gælder også andre emner som f.eks. religion, køn, alder osv.

Grundloven af 1953: En mindretalsbeskyttelse blev indført hvorefter et mindretal på en tredjedel af Folketingets medlemmer kan sende et vedtaget lovforslag til folkeafstemning

§42: Bestemmelsen fastlægger en mindretalsbeskyttelse, som forhindrer et flertal at føre blokpolitik i Folketinget. Der er dog en række love, som er undtaget bestemmelsen: Love om kongehuset, finansloven, visse bevillingslove og love i henhold til §29. kan ikke sendes til folkeafstemning.

Det er måske ikke alverden, faktisk tror jeg at kunne huske, at den amerikanske forfatning går videre, men de har jo også en hel del flere mindretal i deres befolkning.

Når det er sagt, så er loven noget, der skal overholdes, ellers har man muligheden for at udvandre og finde andre steder på jorden, hvor rigdom beskattes mildere.

Det er meget mere fair at de tusind rigeste i verden kan bestemme at den fattigste milliard skal sulte...?

Elisabeth Andersen, Carsten Mortensen, Kurt Nielsen, Tue Romanow, Carsten Svendsen, David Zennaro, Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Allan Stampe Kristiansen, Bjarne Andersen, Torben Skov, Randi Christiansen, Herman Hansen, Anne Eriksen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Hans Jørn Storgaard Andersen, jeg påviser 00:02 at de rigeste udnytter deres monopolistisk position i det kapitalistiske system til at rage mest til sig af det fællesskabte bruttonationaleprodukt, og denne udnyttelse af en monopolistisk position har siden kapitalismens fødsel været blandt Statens vigtigste reguleringsområder.

Allan Stampe Kristiansen, Torben Skov, charlie white, Erik Jensen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Ja, jeg er også dybt forundret over der stort set ingen modstand er mod afviklingen af velfærdsamfundet. Ikke en gang fra rød blok høres en lyd.

...Er alle da bare komplet ligeglade :-( :-( :-(

...Undskyld mig, men jeg begriber det ganske simpelthen ikke. Denne komplette ligegyldighed, der efterhånden er danskernes kendetegn - Helvede kan ikke være værre.

Flemming Berger, Steffen Gliese, Benta Victoria Gunnlögsson, Allan Stampe Kristiansen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

...Hans Jørn Storgaard Andersen, at blive rig i velfærds Danmark aldrig været svært. Tvært i mod.

Philip B. Johnsen

Hans Jørn Storgaard Andersen du skriver:
"Uanset hvad, så har Anders Samuelsen en pointe.
Hvis der ikke er beskyttelse af et mindretal - hvis flertallet konsekvent forfølger en bestemt gruppe, så har vi et problem. Det gælder ikke blot rigdom"

Undertrykkes Danmarks rigeste af et flertalsdiktatur?

Et par overskrifter:
Kursstigninger
Store formuefremgange
Investerer i hinanden
Danmarks 100 største formuer vokset til næsten 500 milliarder.

Link: http://www.business.dk/business-magasin/danmarks-100-stoerste-formuer-vo...

Tue Romanow, Allan Stampe Kristiansen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Lene Bøgh Sørensen

Det afsløres mere og mere at liberalismen i grunden er anti-demokratisk. Det var den historisk og det er den ved at blive igen i dag. De 'rettigheder' som Peter Kurrild Klitgaard og Brønds Petersen henviser til var jo tænkt som de priviligeredes beskyttelse mod det truende demokrati.

Flemming Berger, Steffen Gliese, Torsten Jacobsen, Kurt Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

I den uforlignelige Jyske Lov fra 1241 står der i lovens fortale de kloge ord: »Med lov skal land bygges.«

Det er jo selve retsstatens grundlag, for »var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest.« (!)

Der står videre, at loven skal »gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde.« (!)

Loven skal altså beskytte lovlydige og fredsommelige mennesker, og den skal omvendt afskrække uretfærdige og onde folk fra at udøve de onde gerninger, som de har i sinde at gøre.

Og hvis nogen ikke frygter Gud og kærlighed til retten, så skal »frygten for øvrigheden og landets straffelov (...) hindre dem i at gøre ilde og straffe dem, hvis de gør det.«

Så allerede 1241 havde man fornemmelsen af hvad kapitalismen grådighed ville medføre på sigt. Selv en Hr. Mølle vilke sikkert betegne en sådan lov som rettidig omhu, også selvom LA betegner en differentieret skat som tyveri.

Måske LA tilhængerne ville kunne forstå hvorfor et flertal ønsker en ekstra skattebetaling af de rigeste ved st læse dagens artikel i Politiken:

http://politiken.dk/debat/ECE3397365/i-aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-ve...

Den sydkoreanske økonom, forfatter og Cambridge-professor Ha-Joon Chang, der gæster Den Sorte Diamant i København, i dag mandag, siger bla i artiklen ;

- I det 17. århundrede gav det mening, at bønderne følte sig snydt og røvet når skatteopkræverne ville have en del af høsten. For bønderne dyrkede jo deres jord helt uden nogen form for hjælp fra staten. og skatten gik til de rigeste. Det var tyveri!

Men liberalisterne kan altså ikke bruge det samme argument i dag, tværtimod

For de rige, der tjener kassen, står alle på skuldrene af velfærdsstatens institutioner.

De har brugt og har brug for velfærdsstaten til at blive rige: velfærdsstatens lufthavne, veje, skoler, sygehuse, infrastruktur – alt«.

»Alle deres medarbejdere er uddannet i velfærdsstatens institutioner, mange af deres opfindelser og innovation er tilmed blevet støttet af staten.

Så ideen om, at de rige selv har bygget deres egen rigdom op og derfor ikke skal betale deres skat, holder ikke -

Flemming Berger, Steffen Gliese, Elisabeth Andersen, Carsten Mortensen, Sine Jacobsen, Karsten Aaen, Christel Larsen, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, Bjarne Andersen og Vivi Rindom anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Er man dum og eller korrupt, når man ikke vil anerkende de underliggende dynamikker, som bestemmer et menneskes livsforløb : arv og miljø? Liberallende alliance bedyrer altid, at de skam har omsorg for de værdigt trængende. Hvilken omsorg? Hvor skal snittet ligge og hvorfor?

Nogen profiterer på systemfejlene, andre taber. Konkurrencestatens vindere har mere økonomisk magt, hvis legitimitet ovenikøbet er tvivlsom, end taberne - hvor demokratisk er det lige anders samuelsen? Bare fordi konkurrencestaten er det pt vindende system, er det jo ikke lig med, at det er det bedste styresystem. Hvordan skulle denne rå og primitiv magtudøvelse kunne tilvejebringe den kærlige, omsorgsfulde og sofistikerede optimering af vores livsform, vi vel alle ønsker?

Denne dysfunktionelle ideologi, hvis filosofiske grundlag er så hullet som en si, må stå for fald.

Karsten Aaen, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, Bill Atkins, Bjarne Andersen, Torben Skov og Erik Jensen anbefalede denne kommentar
Mordechai Goldenberg

Det er altid nemmere at angribe end selv at komme med en løsning. Når alt andet fejler - hvor tyer man så til løsningen?

steen ingvard nielsen

Undertrykkes Danmarks FATTIGSTE af et flertalsdiktatur?
Er det bekymrende med ghettodannelserne i Nordsjælland?

Steffen Gliese, Elisabeth Andersen, Carsten Mortensen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Nu er det jo de velbjergede, der er kommet i flertal!
Det er derfor, demokratiet har mistet sin værdi.

.

Christian Nymark og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

"Ifølge Anders Samuelsen er der noget fundamentalt forkert i, at flertallet af befolkningen kan bestemme, at det rigeste mindretal skal betale mere i skat. Information har spurgt en række eksperter, om han har en pointe"

Sjovt nok har jeg det på samme abstrakte måde når flertallet i folktinget godkender / bidrager til en angrebs krig. utroligt at når det handler om penge kommer Anders And op af hatten.
LALALALALALALALALALA det er det jeg høre når folk udtaler LA. det så meget mening det parti giver mig.

Karl Aage Thomsen

Hvem fik afl lykke mere end mig. Min nabo.
For hvem blev livet altid en leg. Min nabo.
Hvem lever i glæde fra dag til dag. Min nabo.
Hvem synes altid at vinde en sag. Min nabo.
For det er nemmere at belære andre om sine principper,
End at leve op til dem.
Katho

Philip B. Johnsen

Anders Samuelsen anerkender ikke principelt demokrati over liberal økonomi, der anses for en selvfølgelighed, Anders Samuelsen tillægger sagen spørgsmålet om social retfærdighed, hvor en liberal opfattelse er, belønning i forhold til individuel indsats og meritter, de rige skal ikke betale skat.

Dette uden at forholde sig til, det fælles gennem generationer opbyggede samfund, hvor liberale fundamentalister mener, at de alene ejer samfundet.

Det er den gamle historie 'Socialister er rigtig gode til at bruge penge, andre folks penge vel at mærke,' men for liberale fundamentalister er solidaritet en begrænsning af det enkelte individs frihed, enhver er sin egen lykkes smed, det er nødvendighedens politik, sådan fungere det internationale marked.

Det er Anders Samuelsen, der understreger, det Anders Samuelsen kalder et systemopgør, for et liberalt Danmark, under basale liberale retningslinjer, her er et par eksempler:

"Begreber som »social dumping«, »kædeansvar« og »klausuler« er kommet ind i debatten, men der er efter Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse tale om en helt fordrejet debat, der kun tjener det formål at skabe kunstige mure imod en sund international konkurrence,"
skrev Jørn Neergaard Larsen i 2013.

Det er Anders Samuelsen kamp for det liberale overmennesker, ny-moralismen og en underklasse der skal rette ind.

Liberal Alliance og kapitalakkumulation.

"Budgetter og revision disciplinerer os til at være ansvarlige dvs.: holde os inden for rammerne, til at være rentable, til at skabe overskud til kapitalakkumulation.

Dem der falder igennem dette system af individuel risk-mangement-konsumtion dvs. de fattige arbejdsløse, afvigere eller kriminelle er selv uden om det. De har handlet uansvarligt. De marginaliseres, ekskluderes og neutraliseres. At de er havnet i den situation er ikke markedets fejl ikke det politiske systems fejl, men deres egen fejl. Og den skal den centrale statsmagt nok tage sig af.

Den «frihed» som neoliberalismen prædiker er ikke nogen naturlig egenskab indbygget i os, som blot venter på at blive frigjort fra velfærdsstatens spændetrøje og «afhængighedskultur» for at blomstre og sikre individet maksimal velvære.

Den neoliberale frihed er individualistisk egoisme konstrueret via markedsmekanismernes disciplinering, via statsmagtens overvågning og kontrol, via reklamens magt. Det er frihed inden for ganske bestemte rammer, nemlig kapitalakkumulation."

Link: http://www.leksikon.org/art.php?n=1843

Det er kampen imod verdens ældste taktik, nederdrægtige kujoner beskytter deres politiske position, ved at spille de udsatte ud imod de fattige for, at opnå underliggende politiske mål.

’Feltherrekunst’

Flemming Berger, Erik Jensen , Elisabeth Andersen, Karsten Aaen, Allan Stampe Kristiansen og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar

Stakkels Anders og tilhængere gad vide, hvor meget I må undvære på grund af de helt pengeudtømmende topskatter.
Hvor var jeres demokratiske sindelag, da I sammen med andre udgjorde et flertal for indførelse af kontanthjælpsloft, der tvinger nogle mennesker fra hus og hjem. Hvor er jeres demokratiske sindelag, hvis man begrænser SUen.

Erik Jensen , Alan Strandbygaard og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Man kan ikke narre alle hele tiden - anders samuelsen udstiller med sin udtalelse sin manglende evne til rationel, miljø-og socioøkonomisk intelligens og hjælper dermed til at afsløre bedraget. Men klart, når liberallende alliance skal forsvare deres ideologiske grundlag, er de på is, der ikke bærer. Deres eneste chance er, at der hidtil ikke synes at være nogen, som har været i stand til at konfrontere dem med dette afgørende argument.

Erik Jensen , Alan Strandbygaard og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

... som jeg uddyber i min tidligere kommentar, 26/9 -1.40

Carsten Mortensen

Mest - undrer det mig at et såkaldt 'seriøst' dagblad overhovedet gider beskæftige sig med så tåbelige udtalelser. Det fortæller meget både om bladets kommende linie og om det samfund vi lever i, ....hvor ikke mindst pengestrømmen - tydeligvis ikke går i flertallets retning.

Randi Christiansen

Jeg synes, at information og forfatteren udviser stor humor med denne overskrift, som udstiller anders samuelsens filosofisk underfrankerede og hjælpeløse tankegang.

Alan Strandbygaard, Erik Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

Hvad var det Erik Clausen sagde i 'Midt om natten'?

"Hvad skal vi med en regering for de rige? De skal sgu nok klare sig selv!"

Christian Nymark

Hans Jørn har talt:
"Grundloven af 1953: En mindretalsbeskyttelse blev indført hvorefter et mindretal på en tredjedel af Folketingets medlemmer kan sende et vedtaget lovforslag til folkeafstemning."

og hvad der fremkom af året 1953, står jo til troende og er fyldestgørende. Vi er jo ikke USA, som har mange minoriteter i sit folk..

Derfor, kære vælger:
Hvis du er i den nederste tredjedel af dette lands økonomi spektrum, så vid at alle borgerlige partier ikke kan tjene dine personlige økonomiske interesser.
Du må ergo lade sig indlemme i de borgerlige partiers ideologiske(!) fortællinger. Disse fortællinger giver dem retten til at definere hvad der er godt og hvad der er ondt.
Selvom du bliver fattigere, skal du jo gøre det gode, ik'? Og da det gode er at blive rig, jamen så har vi slet ikke et problem med fattigdom. Det er kun noget man kan vælge sig til.
Og vælger man det, så kommer staten og ordner problemet - så det forsvinder væk fra din bevidsthed.

Skide godt, Hans-Ego!

Erik Jensen , Flemming Berger, Jens Erik Starup og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Christian nymark - ok, at et mindretal kan sende et vedtaget lovforslag til folkeafstemning er jo ikke det samme, som at det bliver vedtaget. Et mindretal bør i et demokrati altid have mulighed for i lovgivningsrelevant sammenhæng at fremføre sit synspunkt.

Christian Nymark

Fuldstændig enig. Jeg prøver blot at illustrere en grad af idiotiet. Fundamentet er tyndt uanset.