Kommentar
Læsetid: 8 min.

Sådan klarer en progressiv sig i en mørk tid

Der er stor forskel på at være progressiv i en progressiv tid – og at være det i en tid, hvor mørket sænker sig, og fortvivlelsen truer med at stå i vejen for vreden og handlingen. Fem dyder, den progressive skal til at lære sig oven på Trumps sejr i USA
Donald Trump er en narcissistisk kvindehadende racist, der inden længe bliver udstyret med nærmest grænseløs og ustoppelig magt. Det bliver især en mørk tid for os progressive, skriver Malte Frøslee Ibsen fra New York

Donald Trump er en narcissistisk kvindehadende racist, der inden længe bliver udstyret med nærmest grænseløs og ustoppelig magt. Det bliver især en mørk tid for os progressive, skriver Malte Frøslee Ibsen fra New York

Olivier Douliery

Moderne Tider
12. november 2016

»It’s morning in America,« lød et af Reagan’s mest berømte kampagneslogans. Tirsdag aften amerikansk tid lagde natmørket sig over Amerika.

På grund af USA’s enorme betydning for ikke bare den politiske udvikling i hele Vesten, men også for udviklingen i hele grundstrukturen i den globale kapitalisme, kommer den amerikanske nat til at kaste lange skygger ud over hele den vestlige halvkugle, hvis ikke vores verden som helhed.

Amerikanerne har valgt en autoritær bigot som præsident – en højreorienteret, populistisk megaloman, som ikke har nogen forståelse eller respekt for magtens tredeling, som har stærkt tvivlsomme sympatier på den internationale scene, der kan true selve Vestens og den internationale ordens sammenhængskraft – og som, hvis han spiller sine kort rigtigt, vil kunne dominere et svagt og splittet republikansk parti med flertal i begge kamre i den kongres, der i the Founding Fathers’ forfatningskonstruktion er tænkt som en afgørende institutionel modvægt til netop risikoen for autoritære figurers indtagelse af præsidentposten.

Donald Trump er en narcissistisk kvindehadende racist, der inden længe bliver udstyret med nærmest grænseløs og ustoppelig magt.

Nye betingelser

Det er især en mørk tid for os progressive. Ordet ’progressiv’ hører mere hjemme i et amerikansk politisk vokabular end i et europæisk, men det dækker over en politisk position, som mange af os europæere også kan identificere os med.

Det tager udgangspunkt i Den Franske Revolutions idealer om lighed, frihed, og solidaritet og stræber efter et inklusivt og vitalt demokratisk samfund. Progressive – i den forstand, jeg har i tankerne her – anerkender klimakatastrofen, den eksploderende ulighed mellem rig og fattig, samt den ekstreme globale fattigdom som vor tids afgørende politiske problemer.

Det har ikke været nemt at være progressiv i nogen tid nu, men i tirsdags blev det med ét meget, meget sværere, og det kommer formentligt til at være meget, meget svært i lang tid fremover.

Læs også: Når man ikke vil lytte, får man ... Trump

Jeg tror, at disse mørke tider kalder på en gennemgribende revurdering af, hvad det vil sige at være progressiv i denne verden – eller, om ikke andet, så af, hvad mange progressive lader til at mene, dette indebærer i en situation, hvor den progressive position med nogen ret kan opfattes som normen.

Der er nemlig stor forskel på, hvordan man kan eller bør være progressiv, når de progressive er i flertal; når Martin Luther King’s berømte ord om, at the arch of the moral universe is long, but it bends towards justice, faktisk opleves som en korrekt beskrivelse af virkeligheden – og hvordan man kan eller bør være progressiv, når flertallet i samfundet drejer sig mod demagogi, sexisme, racisme, og nationalisme som falske løsninger på helt reelle og akutte problemer.

Eller rettere: Jeg tror egentlig, at den progressive altid bør efterstræbe at kultivere nogle bestemte politiske dyder – nærmere bestemt fem – som jeg vil forsøge at skitsere.

Læs også: Den liberale orden falder

Men denne kultivering bliver en langt mere akut opgave, når de progressive ikke længere kan øve aktiv indflydelse på samfundets udviklingsretning, men er reduceret til en reaktiv modstand mod reaktionær magtudøvelse og regressiv afvikling af sociale og politiske fremskridt.

Jeg er overbevist om, vi kan tage ved lære af progressive, der oplevede et lignende reaktionært tilbagefald i det forrige århundrede. De lærer os nemlig, at mørke tider – i endnu højere grad end lysere tider – kalder på en bestemt klasse af politiske dyder.

Når det umiddelbare chok over verdens tilbagefald i besnærende syndebuksforestillinger og kollektiv idioti har lagt sig, så må den progressive tage arbejdshandskerne på og lære sig selv nogle redskaber, der kan sikre den progressives politiske overlevelse i nyt og mere fjendtligt farvand.

1. Vrede – ikke fortvivlelse

For det første, så nytter det ikke noget at være fortvivlet – på sigt gør tårer, sorg og frygt ingen gavn. Den første dyd, der er brug for, er snarere vrede – kontrolleret og behersket vrede; en stålsat indignation, som kan være en kilde til energi og vedholdenhed i mødet med overvældende modstand.

Hvad der måske er sværere, når den progressive først har vænnet sig til at være i flertal, er, at moralsk fordømmelse heller ikke kan bruges til noget.

Politisk set er det helt og aldeles ubrugeligt at fordømme reaktionære for at være reaktionære, racister for at være racister, misogyne for at være kvindehadere. Andre progressive vil selvfølgelig være enige, men det nytter ikke meget, når man er i mindretal.

2. Moralsk praksis

Den anden dyd, der er behov for, er derfor ikke moraliseren over for denne verdens deplorables, men snarere kultiveringen af en praktisk intelligens – en fornemmelse for, hvad der nu og her er politisk uladsiggørligt, hvad der på længere sigt kan gøres politisk uladsiggørligt, hvad der helt konkret vil tjene den progressives sag, og hvad der ikke vil.

Dette indebærer naturligvis ikke, at den progressive skal opgive sin moralske dømmekraft. Men det indebærer, at den moralske dømmekraft skal omsættes i en praktisk dømmekraft, i ens fornemmelse for hvad der må gøres, snarere end at blæse i vinden som impotent moralsk censur.

3. Ymyghed og empati

Behovet for denne praktiske intelligens hænger sammen med en tredje dyd, nemlig en bestemt form for strategisk ydmyghed. Denne dyd indebærer en politisk og moralsk ydmyghed over for folk, som i den progressives opfattelse lider under nogle fundamentale misforståelser, ikke blot om faktuelle forhold, men også om grundlæggende moralske principper.

Når flertallet går den progressive imod, så må den progressive forsøge at forstå, hvad der motiverer hendes politiske modstandere, hvad der har ledt til dannelsen deres verdensbillede og overbevisninger.

Den form for forståelse kræver en vis grad af empati og evne til at suspendere moralske automatreaktioner, der kan være svær at mønstre, når man forsøger at forstå et menneske, som man på afgørende punkter er fundamentalt uenig med.

Jeg er fuldt ud bevidst om, at de seneste to dyder er langt nemmere at kultivere, når man er en hvid veluddannet middelklassemand som jeg, der aldrig har oplevet racisme, misogyni, eller imperialisme på egen krop.

Men jeg er overbevist om, at de mennesker, der har vundet de mest vidtrækkende sejre over de universelle onder, blandet andet har gjort det præcis gennem en mestring af disse dyder, netop fordi de altid har befundet sig i magtens periferi og har måttet kæmpe sig en vej ind.

4. Evnen til modstand og organisation

Den fjerde dyd handler om at kultivere evnen til at handle: til at vide hvad, hvornår og hvordan det, der må gøres, skal gøres. Det kræver evnen til at organisere sig, til at have blik for at se og gribe de politiske mulighedsrum, der åbnes, når mange individer handler som et kollektiv.

I modgangstider tager denne dyd form af en evne og mod til at udøve modstand – modstand mod den reaktionære overmagt ved hver eneste mulige og lovende lejlighed.

Jeg må ærligt indrømme, at dette ikke er noget, jeg personligt er særligt god til, men det gør det ikke mindre rigtigt og nødvendig at lære.

5. Lære at se i mørke

Den femte og sidste dyd er måske den allervigtigste. Når omstændighederne forekommer mest umulige, når mørket fremstår ugennemtrængeligt, så er det vigtigst af alt at bibeholde et åbent sind – et kognitivt og følelsesmæssigt rum, såvel personligt som socialt, som kan gøre dig i stand til at tænke udover det her og nu umulige, udover mørket der omslutter dig, og som kan opretholde og animere dynamiske og levende politiske relationer og fællesskaber i modgang og under pres, og som gør dig i stand til at forestille dig bedre tider og identificere den praktiske vej, der måske kan føre dertil.

Hvis Trump mener det

Ingen ved, hvor galt det går. Trump kan vise sig at være en fuser, han kan selvdestruere som politisk magthaver, han kan gøre sig skrøbelig overfor anklager, han ikke vil kunne undslippe, og han vil kunne miste kontrollen med Kongressen om blot to år og sidde sin korte embedsperiode ud som en inkompetent og forhadt lame duck president.

Men han kan også overraske i modsat retning. Hvis det sker, så kan vi på sigt se frem til, at et konservativt flertal i Højesteret udfordrer den fri abort.

Hvis Trump arbejder målrettet og dygtigt på at svække den institutionelle arbejdsdeling, og de checks and balances, der er indlejret i det amerikanske politiske system, så kan han starte en lavine, der ikke kan stoppes igen.

Hvis han giver Putin en fri hånd til en aggressiv fremfærd overfor Baltikum, og hvis Marine Le Pen tilmed vinder præsidentvalget i Frankrig til næste år, så kan de resulterende konflikter meget vel være det sidste stik, der får et svækket EU – som Trump angiveligt hader – til endeligt at bryde sammen.

Han kan opløse Paris-aftalen med et pennestrøg og sende hele verden tilbage på en kurs mod en uoprettelig planetarisk klimakatastrofe.

Det er svært at forestille sig, at Trump faktisk vil gøre alvor af sine mange valgløfter om deportering af illegale indvandrere, registrering af muslimske medborgere, en endnu mere hårdhændet fremfærd overfor kriminelle i the inner cities (amerikansk kodesprog for de sorte), bevidste brud på Geneve-konventionen, og angreb på de frihedsrettigheder, der er indlejret i USA’s forfatning.

Men med hans opstigning til det mest magtfulde og potentielt destruktive politiske embede, menneskeheden nogensinde har set, giver alt andet lige grund til at frygte, at han vil gøre alvor af blot en lille del af sine trusler.

Mørket kræver nye evner

Vi må håbe på det bedste og forberede os på det værste, som klichéen hedder.

Når historien vender sig mod den progressive, når det regressive bliver normen, så bliver den progressive påtvunget nogle nye politiske overlevelsesbetingelser og den progressives opgavebeskrivelse ændrer karakter og bliver mere reaktiv og defensiv.

Mørke tider kræver evnen til at sætte sig ud over frygten, ud over en moralistisk og selvbevidst indstilling til verden samt ud over den luksus, der ligger i at kunne overlade handling til andre.

I et ældre progressivt sprog, så kræver det reaktionære tilbageslag, at den progressive bevæger sig udover en ’kontemplativ’ holdning til verden, og i stedet indtager en ’praktisk’.

Mere end noget andet, så påkræver det ugennemtrængelige nattemørke evnen til at holde håbet om bedre tider i live, selv – eller måske især – når det håb synes at have mistet ethvert virkeligt grundlag.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg faldt tilfældigt over denne artikel. Hvor er det sort. Forleden kom min dreng hjem fra skole og sagde, far nu hvor Trump er blevet præsident, skal vi så i krig mod USA? Jeg måtte så forklare ham, at det var hans politiske modstandere, som gerne ville have det til at se sådan ud. Hertil morgen læser jeg så, at børrn skal til psykolog fordi han er blevet præsident. Det ville måske være meget godt at spise en tudekiks og tørre øjnene istedet for at skrœmme folk fra vid og sans og lade det gå ud over børnene.

Per Torbensen, john jensen, Jes Jessen, Christian Larsen, Mikkel Schou, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Michael Friis, Jørn Andersen, Ib Christensen, Hans Aagaard, Lars Rasmussen, Jesper Nielsen, Morten Jespersen og Bjarne Frederiksen anbefalede denne kommentar

Har journalisten glemt at sige tak til Michael Moore for lån af ideen med hans 5-punkts liste? :)

Er uenig i placeringen af organisering nede på en 4. prioritet... det kunne sagtens være første og eneste punkt på listen. Organiser, organiser, organiser.

Jes Jessen, Jens Falkenberg, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

...Hvis Trump gør det mod verden som Venstre i 15 år bid for bid forsøger at gøre mod Danmark ser det sort ud.

Britt Kristensen, Liliane Murray og Mads Berg anbefalede denne kommentar

...Starten på Adolf Hitlers, det dumme svin, hærgen i Europa først i 1920'verne og frem til hans værk blev overmandet tog tæt på 25 år med enorme menneskelige lidelser og omkostninger til følge - De generationer som fik det at føle på egen sjæl og krop er gået i graven nu og deres indædte kamp mod aldrig-mere-igen er gået med dem.

...Nu skal den samme suppe åbenbart til at koge igen.

Der går ikke længe før Trump har mistet al legitimitet. Men måske man lige skal vente til 20. januar.

...Det værste er, at Trump som præsident over USA og ukronet leder af den vestlige verden kan give inspiration og medvind til de samme kræfter i Europa som Le Pen, AfD, Sverigedemokrater, nye Borgerlige osv..

...Men der er ÉN ting vi ikke må forglemme. Det er en fejlslagen progressiv politik, som har givet os TRump og alle det andre små Trumper i vesten. Det må give stof til selvransagelse hos den progressive elite.

At læse sig igennem denne selvretfærdige smøre er næsten ubærligt. Ejer Ibsen dog ikke den ringeste evne til blot et minimum af selvkritik?
Hvordan kan han kalde sig progressiv, når han i den grad hylder det bestående?
Hvordan kan han kalde andre bigoter, når han selv er så fordomsfuld?
Hvordan kan han få sig til at mane til ydmyghed, når han er så selvgod, selvretfærdig og moralsk fordømmende?
Mit råd til Ibsen vil være, at han en anden gang tænker sig godt om og vender blikket indad, inden han udspyr formaninger. Det er langt mere fremkommeligt. Havde flere fulgt den vej og i tide praktiseret ydmyghed og empati og ageret moralsk, ville valget måske være faldet anderledes gunstigt ud.

Lennart Kampmann, Britt Kristensen, Christian Larsen, Jens Falkenberg, Mikkel Schou, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Michael Friis, Jesper Nielsen, Jørn Andersen, Hans Aagaard, Lars Rasmussen, Morten Jespersen, Bjarne Frederiksen og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar

Jeg fatter ikke denne naesten skraasikkerhed, der synes at plage en hel del skribenter. Jamen, ved "vi" her i Danmark ikke, at der kan vaere ganske langt mellem (valgloefter) og senere praksis ?

Jo, det goer vi

Britt Kristensen, Jens Falkenberg, Mikkel Schou, David Zennaro og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar

...Trump er reaktionen på at et USA der ikke kan klare sig i den internationale konkurrence i en globaliseret verden.

...Kineserne læner sig tilbage og stor smiler på en dag, hvor det kinesiske Alibaba online har omsat for 120 milliarder kr. på bare én eneste dag. WAU - En mere end absolut ny verdensrekord.

...Spørgsmålet er så, hvordan USA reagerer hvis de bliver forvist til en økonomisk og millitær anden eller tredje plads i den nye verdensorden? Er USA en dårlig taber?

...Hvis de nye mørke tider letter om måske 10, 15 eller 20 år har robotter og kunstig intelligens gjort sit indtog og gjort millioner og atter millioner arbejdspladser overfløjdige og gjort lige så mange mennesker overflødige for eliten - Hvad gør vi lige så?

Malte Frøslee Ibsen giver udtryk for sine kvaler med at være progressiv, "når flertallet i samfundet drejer sig mod demagogi, sexisme, racisme, og nationalisme som falske løsninger på helt reelle og akutte problemer", men dybest set lader han bare til at ærgre sig over, at "Amerikanerne har valgt en autoritær bigot som præsident".

Ibsen opstiller samtidig fem politiske dyder, der skal hjælpe den progressive igennem "det ugennemtrængelige nattemørke". Disse dyder fremstår for så vidt som sympatiske og fornuftige, men al denne snak om mørke og "deplorables" lader alligevel forstå, at flertallet har foretaget det forkerte valg (eller måske ikke?).

Når Ibsen på denne måde græmmer sig over flertallet af de amerikanske vælgere og deres "tilbagefald i besnærende syndebuksforestillinger og kollektiv idioti", minder han mig om en anden Ibsen (med fornavnet Henrik), som et sted (på side 26) lader badelægen/folkefjenden/fløjteblæseren doktor Stockmann udbryde:

"Hvem er det, som udgør flertallet af beboerne i et land? Er det de kloge folk, eller er det de dumme? Jeg tænker, vi får være enige om, at dumme mennesker er tilstede i en ganske forskrækkelig overvældende majoritet rundt omkring på den hele vide jord. Men det kan da vel, for fanden, aldrig i evighed være ret, at de dumme skal herske over de kloge!"

Men måske er det meget sundt, at "de dumme" med "en narcissistisk kvindehadende racist" i spidsen kommer til at herske. På den måde får de muligvis øjnene op for, at de 'nemme løsninger' netop er for nemme, og at de ikke slår til over for de dårligdomme, som har ramt badeanstalten/USA.

Man har vel lov at håbe...

(I øvrigt er "bigot" en pudsig mærkat at putte på vores nye overlord; ifølge Den Danske Ordbog er en bigot skinhellig, men, så vidt som jeg kan bedømme det, lader Trump da ikke engang som om, at han er hellig.)

Christian Larsen, Mikkel Schou, Morten Pedersen, Michael Friis, Jesper Nielsen og Jens Illum anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Lars Rasmussen: "Men måske er det meget sundt, at "de dumme"... kommer til at herske. På den måde får de muligvis øjnene op for, at de ’nemme løsninger’ netop er for nemme...".

https://da.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-effekten

Jeg må desværre skuffe dig - videnskabelige forsøg har vist, at dumme mennesker ikke tager ved lære af deres dumhed - det er de simpelthen for dumme til.

Men nu er det altså heller ikke værre, end at "klog" og "dum" er relative størrelser, der er normalfordelt. Hvilket oversat til dansk betyder, at halvdelen af en given befolkning er dummere end den anden halvdel.

Så doktor Stockmann tager fejl, hvis han tror, at de dumme udgør en majoritet, for det gør de ikke - de udgør præcis 50% af befolkningen.

Jesper Ørberg, Peter Jensen og Lars Rasmussen anbefalede denne kommentar

Niels Nielsen:

Jeg kan også godt frygte, at "de dumme" ikke vil tage ved lære, når det viser sig, at Trump ikke ligger inde med de vises (!) sten. Imidlertid glæder det mig så at høre, at de ikke er så mange endda. Når alt kommer til alt, er der sikkert hverken flere eller færre dumme mennesker, end der altid har været. Problemet er måske snarere, at de denne gang har været med til at tippe balancen, så vi er endt med Trump som leder af den frie (!) verden.

Med venlig hilsen fra en halvstuderet røver, som muligvis selv er dum uden at vide det :)

Mikael Velschow-Rasmussen

Kommentar til Niels og Lars:

I har vist begge til dels ret angående det her med klog vs. dum :-)
Hvis vi altså definerer skæringspunktet som IQ 100 ... Som vistnok (mener jeg) er der hvor midtpunktet for Niels normalfordelte klogskab befinder sig.

Men det er slet ikke klog vs. dum der er spørgsmålet.
Næeh ... det er oplyst vs. ignorant.
Og her kan man vist ret ovebevisende antage, at Lars har ret i at der langt flere folk der er ignorante (også adskillige af de kloge) end folk der er oplyste.

Apropos det moderne udtryk postfaktuel og den mere og mere udbredte brug af ekkokamre ("Confirmation Bias") der især foregår på sociale medier.

Der er vist desværre ingen tvivl om - at en af de mere negative sider ved Internettet - er det faldende signal/støj-forhold mellem reelle fakta og fup og følelser i den kommunikation og information der præsenteres. Og at dette forhold desværre medvirker til at forstærke ekkokammeret og den voksende mængde af ignorante individer.

Lars Peter Simonsen, Lars Rasmussen, Jesper Ørberg, Peter Jensen, Niels Duus Nielsen og Vivi Rindom anbefalede denne kommentar

Kernen i ovenstående artikel er den konstruerede skræk for Putin.

Hvis han giver Putin en fri hånd til en aggressiv fremfærd...

Putin erklærer helt åbent, at han forsvarer Ruslands grænser, og sandsynligvis også russiske mindretal i randstaterne. Det burde være til at leve med - også for randstaterne - som trods alt i forbindelse med Sovjetunionens opløsning har oplevet et - i historisk sammenhæng - enestående humant skifte i den herskende verdensorden.

Med hensyn til en vurdering af Ruslands imperialistiske muskler, bør en analyse nok omfatte den kendsgerning, at en fysisk annektering vil binde, så mange militære kræfter, at en fredelig sameksistens og samhandel vil være langt mere økonomisk. Også set i lyset af, at russerne demografisk er et folk der ældes og skrumper og land har de jo rigeligt af. Og iøvrigt så sidder Putin kun så sikkert i sadlen som han gør, fordi det russiske folk vil det.

Ib Lynæs Hansen, Per Torbensen, Lars Peter Simonsen, Hans Aagaard og Mikkel Schou anbefalede denne kommentar

Jeg kan godt lide artiklen. Om Malte er progressiv eller ej er mig lige gyldigt. Det er selvfølgelig ikke de evige sanheder, men den gav stof til eftertanke.

Lars Peter Simonsen, Lars Rasmussen, Hans Jørn Storgaard Andersen, Liliane Murray og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

@ Per Jongberg,

Jo, vi ved at der er langt fra valgløfter, til det der bliver ført ud i livet, som regel er det der føres ud i livet langt værre end det der blev lovet!

Så mange advarsler, og den bekymring der nu lægges for dagen, det så man også op igennem 30erne, men ingen lyttede, og både mening mand og politikere, ville ikke tro på "konspirationsteorierne", der florerede dengang i 30erne.

Jeg finder artiklen rigtig god, vi har brug for at gøre mere end bare at 'snakke' og debatere, der er brug for handling, handling med dekorum.

Don't just talk the talk, walk the walk!

Artiklen er i vid udstrækning (endnu) et forsøg på at rejse en proxykonflikt; Trump er vort problem. Det underforstås at vi iøvrigt havde en klimaaftale fra Paris, som rent faktisk forebygger klimakatatastrofeudvikling, men det har vi ikke. Det underforstås at dén udenrigspolitik, Clinton ville videreføre, er stabiliserende og tryg, men det er den ikke. Og sådan kunne man vist fortsætte en rum tid.

Britt Kristensen, Christian Larsen, Bill Atkins, Lars Rasmussen, Hans Aagaard, Jens Illum, Mikkel Schou, Liliane Murray og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Ja, Trump vandt vel netop pga. typer som Malte Frøslee Ibsen, der bedrevidende ikke fatter, hvad der sker foran næsen på dem. De er kun optaget af at fordømme mennesker, som de putter i passende kasser med etiketter, mens de i selvforgudet optagethed allierer sig med djævle som Hillary Clinton, som ved Gud ikke er til gavn for planeten, for at manifestere en modstand mod noget som ikke er manifest.

Ib Lynæs Hansen, Morten Jespersen, Britt Kristensen, Christian Larsen, Bill Atkins og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Bernd Åke Henriksen

Etiketteringstrang

Pilger om det amerikanske præsidentvalg; bemærk hans perspektivering af det udenrigspolitiske fra knap ca. 14.40: https://www.youtube.com/watch?v=ipw3PpIX-SY

Søren S. Andersen

For et par måneder siden viste jeg min 12-årige datter nogle billeder fra Berlin og Hiroshima, hvor man så, hvordan byerne fremstod umiddelbart efter 2. Verdenskrig. I den forbindelse fortalte jeg hende, at Hillery Clinton ville føre en politik, der let ville kunne føre til krig mellem USA og Rusland, dvs. 3. Verdenskrig, og at det ville betyde, at København led en endnu værre skæbne end Berlin og Hiroshima. Som de, der følger lidt med, ved, deles min vurdering af mange særdeles kompetente udenrigspolitiske iagttagere.

Der var glæde i vores lille hjem, da vi den 9. november vågnede op til nyheden om, at Trump havde vandt præsidentvalget. Nu vidste vi, at freden var sikret.

Ib Lynæs Hansen, Finn Thøgersen, Morten Jespersen og Mikkel Schou anbefalede denne kommentar
Hans Jørn Storgaard Andersen

Fremragende indlæg/artikel af en for mig ukendt skribent: Malte Frøslee Ibsen.

Den glæder jeg mig til at nærløse, for pt. har jeg blot skimmet artiklen. Men .. da jeg så kom til debattørerne, så genkendte jeg et gammelt mønster:
Jeg fik kvalme da jeg læste halvdelen af artiklen
At læse sig igennem denne selvretfærdige smøre er næsten ubærligt
Jeg faldt tilfældigt over denne artikel. Hvor er det sort.

Måske jeg skulle henvise til 4 artikler i Politiken i den senere tid, der alle har det til fælles, at man forsøger at finde forklaringer på Donald's "succes":
- Tillykke, Trump vandt. Nu skal vi gnaske i nederlagets krummer / Noa Reddington
- Debatten om det postfaktuelle demokrati kører nemt af sporet / David Budtz Pedersen og Vincent F. Hendricks
- Politikernes løgne skræmmer ikke længere vælgerne / Peter Wivel

Søren S. Andersen:

"Der var glæde i vores lille hjem, da vi den 9. november vågnede op til nyheden om, at Trump havde vandt præsidentvalget. Nu vidste vi, at freden var sikret."

Den eneste kandidat som har truet med at anvende atomvåben, den eneste kandidat som har opfordret til at dræbe "terroristernes familier", den eneste kandidat som har opfordret til at anvende militær magt for at tvinge handelsaftaler igennem, og nu tror du at freden er sikret?

Vorherre på lokum.

Thomas Bindesbøll, Hans Jørn Storgaard Andersen, Karsten Aaen, Vibeke Rasmussen og Sanne Thelle anbefalede denne kommentar

Til Søren S. Andersen: det synes jeg er en grov indoktrinering af et barn. Det kan frembringe ukonstruktiv angst hos så ungt et menneske!! Desuden argumenterer du ikke for din påstand om at H. Clinton's udenrigspolitik vil kunne føre til en 3. verdenskrig.....en diskussion på saglige argumenter eller tilførsel af ny viden efterlyses.

Thomas Bindesbøll, Britt Kristensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Sanne Thelle: Clinton ville fortsætte USA's krig i Syrien - du ved - den helt igennem illegitime, der kun drejer sig om at sikre USA mere kontrol i Mellemøsten - hvis du ved, hvor det ligger. En sådan kurs ville føre til militær konfrontation med Rusland (i Syrien), hvor Rusland bakker op om et lovligt styre (som vi i Vesten ikke bryder os om). Så ja... Clinton ville føre til krig i verden, om ikke andet så fordi, hun også er i lommen på våbenindustrien. Herhjemme forestiller formanden for Folketingets forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov, at vi skal angribe Rusland først..., men han havde sikkert også en aftale med Obama om, at han ville blive hentet til New York i en ubåd, lige inden det bragede løs. For USA har jo sørget for, at alle krige bliver holdt uden for eget territorium (hvis man også anerkender, at 9/11 ikke var et angreb udefra, sic).

Tak, Mikkel Schou.....for den argumentation, som jeg efterlyste. Det ser dog ud som om du forudsætter, at jeg ikke er oplyst om situationen i Mellemøsten, det har du ikke noget belæg for. Jeg forstår ikke hvorfor den sarkastiske tone i svarene er blevet så populært, hvad gavner det? Når det kommer til stykket er vi måske slet ikke uenige. Men vigtigere: Betyder din opbakning bag Søren S. Andersens påstand, at du også er enig i at skræmme 12-årige børn med disse scenarier.

Søren S. Andersen

Hej Sanne Thelle

Her kan du også læse lidt om, hvorfor vi er nogle, der mener, at Clinton ville styre imod 3. verdenskrig:

http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE9102295/trump-hillary-cli...

Før Trump blev valgt, var jeg alvorligt bange for, at vi alle ville brænde op i et atomhelvede.

Vi har alle et ansvar for, at vores børn bliver opdraget til at blive kritiske, fornuftige og ansvarlige voksne. Derfor skal man beskrive den faktiske virkelighed for børn, og derfor skal man sørge for, at ens børn får en kritisk sans, der sætter dem i stand til at gennemskue mainstream-mediernes platheder og løgnehistorier. Også børn bør vide, at Trump - selv om han ikke har en smuk karakter - er en god mand for os alle, fordi han vil sikre verdensfreden.

Flertallet i Kongressen kan skifte inden næste præsidentvalg , og måske får Trump kun 4 år som præsident - og måske bliver han sat fra bestillingen inden udløbet af hans 4-års periode, hvilket vil gøre vicepræsidenten til præsident.

Alt kan vist ske i amerikansk politik .

Det bliver spændende at se, om "udenforstående" (på samme måde som det skete i USA) også vil blande sig i de kommende valg i EU-landene, og om vælgerne i EU-landene er mindre "godtroende/naive" end de amerikanske vælgere.

Hvis de samme mængder af "røverhistorier / fantasterier " bliver fabrikeret og skudt af for fremover at forstyre valgene i EU-landene, så kan det ødelægge stabiliteten i Europa.

Det gælder vist om at få gjort folk opmærksomme på, at når noget "sensationelt" dukker op på nternettet, så bør man efterprøve kilderne særdeles grundigt - og her kan anerkendte nyhedsmedier med garvede journalister ( der ikke lader sig snyde uden videre) komme til at spille en afgørende rolle til sikring / beskyttelse af de demokratiske processer .

Thomas Bindesbøll, Vibeke Rasmussen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Hvad de såkaldte progressive først og fremmest har brug for, er selvkritik. I hvert fald hvis de ønsker folkelig gennemslagskraft (med mindre de føler sig hævet over den slags). Således burde de have en mere ydmyg tilgang til hvorvidt deres udlægninger altid skal være enerådende, når det gælder målsætninger, principper og fortolkninger af fakta. Lige såvel som de burde overveje, om det ikke skulle være muligt, at være progressiv fra et andet udgangspunkt end deres eget.

Søren S. Andersen

Det er meget positivt, at Rusland har været med til at sikre verdensfreden ved at støtte Trump. Det er også udtryk for en poetisk retfærdighed, at Rusland har haft succes med at påvirke det amerikanske valg, nu når CIA i 2011 - heldigvis forgæves - forsøgte at blande sig i det russiske valg. Det vil være passende, hvis Trump siger "tak" for den russiske hjælp ved at godkende, at befolkningen på Krim-halvøen stemte sig hjem til Rusland.

EU fører med sine ondskabsfulde sanktioner en stille krig mod Rusland. Derfor er det helt naturligt, at Rusland svarer igen ved at støtte de politiske kræfter i EU-landene, der arbejder for EU's opløsning. Måske vil det lykkedes i 2017. Hvis Marine Le Pen med russisk - og hvem ved, nu måske også amerikansk hjælp - vinder præsidentvalget i Frankrig, er det slut for EU. Åget vil være knust, og hvert land vil kunne udvikle sig i overensstemmelse med sin egen befolknings ønsker.

@ Søren S. Andersen

- du er godt klar over, at Obamas styrker ovre i Mellemøsten lige nu er ved at knuse Islamisk Stat, ikke sandt. Obamas USA har faktisk en hel del militære rådgivere i USA, ligesom de Obamas USA giver våben mm. til syriske oprørere mm. der kæmper mod Islamisk Stat i Syrien. Og faktisk er de ved at indtage Mosul - og andre store byer i Syrien m.fl. steder, hvor IS har haft magten i (al) for lang tid!

Og du - og andre har endnu! ikke forstået, at uden EU til at sikre magtbalancen mellem Frankrig, Tyskland og England/UK vil der igen komme krige i Europa, når Europas stormagter skal fordele magten imellem sig! Og det må og skal forhindres! Netop derfor er et samlet EU en god idé - især for et forholdsvist lille land som DK, som det næsten altid går ud over, når de store lande i Europa slås - i rigtige krige!

Og den der med at hvert land udvikler sig ift. folkets ønsker, det er altså en gang forvrøvlet ævl, Hvem er dette folk, som enten venstrepopulister eller populister fra højre hele tiden taler om? Der findes intet sådant folk! Der findes kun klasser (i marx's forstand) og der findes kun personer, der fremtræder og repræsenterer disse klasser! Og en ting til: Hvis EU går i opløsning, så glæd dig til: ingen euro, at betale told for alle varer du køber overalt i Europa, at du kun må tage ganske få ting med dig hjem, f.eks af øl og cigaretter mm. når du kommer hjem fra rejsen til Costa Del Sol eller Italien eller Frankrig! Glæd dig til igen at sidde i timelange køer på motorvejene ved den dansk-tyske grænse. Glæd dig til at ikke kan få spanske machego-oste længere i Føtex, franske President-oste i Bilka eller olivenolie fra Grækenland i Irma! For det er det netop det som et dansk exit fra EU vil betyde! Og det tror jeg ganske enkelt ikke almindelige folk ved noget som helst om.

Jeg er så gammel (50+) at jeg kan huske tiden før det indre marked blev endeligt vedtaget i 1992-1993. Inden den tid, og faktisk også i indtil omkring 1999-2002 måtte man, hvis man skulle have græsk olivenolie, god italiensk olivenolie, cashewnødder! og andre specialiteter fra andre lande gå i specialbutikker som Chas E. i Aarhus (midtby). I dag kan man få både cashewnødder og græsk og italiensk olivenolie samt granatæbler i Føtex og Bilka - alt sammen på grund af det indre marked i EU. Eksisterede et sådant indre marked ikke, ville danskerne nemlig komme til at betale mere end det dobbelte for varer fra andre (EU)lande i Europa!

@ Søren S. Andersen

Trump har, ganske korrekt, udtalt, at han er villig til at bruge bomber der starter med A. Især overfor ISIS, altså Islamisk Stat. I Mellemøsten! Tyder dette på en fredens mand, der vil freden! Nej, det gør det ikke! Det tyder på en person, der kun er ude på en ting: at tryne alle andre (lande) indtil de gør som han vil - eller rettere som USA vil. Trump er nemlig ganske sikker i sin sag på at alene truslen om x,y eller z er nok til at gå andre lande til at rette ind efter hans, og USA's (neoliberale) ønsker og dagsorden. Trump har et ønske ift. udenrigspolitikken - og det er, at USA (igen) skal dominere og beherske hele verden; imperialisme er det, Trump vil! Og vil andre lande i verden ikke høre, vil han bombe USA's fjender, har han sagt. Og vi ved, hvem der er USA's fjender - det er altid de lande, der ikke gør som USA vil! Intet diplomati her! Ingen samtaler - bare (mere) krigsretorik fra den neoliberale skuffe!

Og lad nu være med at påstå, at Trumps dagsorden ikke er neoliberal, for det er den! Hans økonomiske politik er lavet i samarbejde med en person, der hedder Moore - en neoliberal supply-side økonom, der forfægter, og har de, samme synspunkter, som Reagan og George W. Bush - skatten skal bare sættes, særligt for de rigeste, så vil alt blive godt, se her:

"Moore visited Trump on his plane, and, during a series of meetings, he and others crafted an economic plan based on the cornerstone of supply-side economics: cut taxes to encourage people to work and businesses to invest. “That’s basically the theory there,” Moore said. “This is the signature issue for conservatives since Reagan went into office. This has been the battle between the left and the right. The liberals say tax rates don’t matter”—for stimulating growth. “We say they do.”

Trump’s team focussed, above all, on reducing the business tax rate. Moore said, “What I recommended to him is this should be your stimulus to the economy—do this in the first hundred days." kilde:
http://www.newyorker.com/magazine/2016/09/26/president-trumps-first-term

Trump har også arbejdet tæt sammen med Paul Ryan, hvis økonomiske skatteplan Trump støtter, se her:

"We should also expect Trump to take cues from Ryan on tax policy. Over the course of his campaign, Trump has gradually adjusted his tax proposal to match "A Better Way," an economic agenda including a tax reform proposal that Ryan put out in June. Both Trump and Ryan propose replacing the current seven-bracket income tax structure with just three: 12 percent, 25 percent, and 33 percent.

Because the current top rate is 39.6 percent — plus a 2.9 percent Medicare surtax from Obamacare that Trump and Ryan promise to repeal — the plan would reduce the tax rate paid by the richest Americans by nearly 10 points. And while both Trump and Ryan propose increasing the standard deduction to offset the increase in the bottom rate from 10 to 12 points, at least some people would fall through the cracks all the same......."

Her er hvad det betyder for helt almindelige folk i USA, altså white working class people:

"A single parent with $75,000 in earnings, two children in school, and no child care costs (because the kids are in school) would pay $2,440 more.
A single parent with $50,000 in earnings, three children in school, and child care costs of less than $6,000 would pay $1,188 more. A married couple with $50,000 in earnings, two kids in school, and no child care costs would pay $150 more because of the bottom bracket's increase from 10 to 12 percent."
kilde:
http://www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/9/13572172/donald-trump-w...

Og her hvad det betyder for corporations and investors in USA:

"Investors and corporations, by contrast, would do extremely well under both Ryan and Trump’s plans. Ryan's plan would effectively decrease the top tax rate on capital gains and dividends from 23.8 percent to 16.5 percent, and on interest income from 43.4 percent to 16.5 percent, according to the Tax Policy Center. Trump and Ryan both promise to dramatically slash the corporate tax rate from its current peak at 35 percent; Ryan wants a 20 percent top rate, and Trump wants 15 percent. Given that the corporate tax is, according to the Tax Policy Center, even more progressive than individual income taxes, that change will almost certainly increase income inequality. What's more, Trump would apply the new 15 percent rate to pass-through income, which is currently taxed at higher individual rates. Rather than pay a top rate of 39.6 percent, or even 33 percent after Trump’s cuts, it would pay a mere 15 percent. Ryan wants a new, lower 25 percent rate for this income."
kilde:
http://www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/9/13572172/donald-trump-w...

Trumps som præsident i USA betyder IKKE, at småkårsfamilier i USA lige pludselig får det bedre, at der er jobs til white working class people i stater som Wyoming, Kentucky, Michigan, Wisconsin mm.
Det betyder bare at de kommer til at betale (meget) mere i skat, mens investorer og de store globale selskaber i USA kommer til at betale mindre i skat - ren supply-side economics, altså det vi her i DK, og i Europa, kalder for neoliberalisme!

@ Søren Schou

Clinton ville videreføre, på det udenrigspolitiske område, Obama's fine balancegang mellem forståelse for Ruslands interesserer, forståelse for Tyrkiets (og Grækenlands!) interesser, samt forståelse for, at Assad må være en del af mulig løsning i Syrien. I hvert fald i en overgangsperiode. Tyrkiet har en dobbelt interesse i Syrien, dels i at bekæmpe de syriske oprørere, dels i bekæmpe kurderne, så Tyrkiet som stat betragtet ikke giver en hektar land til kurderne, så de kan lave et selvstændigt Kurdistan. (ikke at jeg her er enig i den tyrkiske politik her - jeg forklarer bare hvordan tyrkerne, og Erdogan, ser på situationen). Russerne hjælper Assad med at få styr op oprørerne i Syrien, dvs. de militære og militante islamister, der vil have Assad fjernet fra posten som præsident i Syrien; og alle hjælper alle med at kæmpe imod Islamisk Stat i Syrien og Irak. Og alt det her ved Clinton godt; hun ved godt, at man i udenrigspolitik skal passe på med at true med noget, hun ved godt, at samtale og dialog er vejen frem mm. Hun ved også godt, at i tilfældet Mellemøsten gælder det om at balancere - yderst delikat - når man skal udtænke en vej frem her...

Britt Kristensen

Søren S. Andersen. Det er ikke særlig godt for børn at få sådanne skræmmescenarier ind på nethinden og i sindet. Virkelig synd, at du ikke forsøger at skærme din datter i stedet for. Hun kan tids nok få øjnene op for verdens elendige tilstand.
Jeg var ca. 12 år under Cuba-krisen. Min far, som var officer i forsvaret, havde søvnløse nætter af angst for fremtiden, men vi børn legede sorgløst og sov trygt, som børn helst skal.

Kenneth Krabat, Hans Jørn Storgaard Andersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Mht til kommende valg som eksempelvis i EU og indblanding udefra og vælgernes grad af naivitet og godtroenhed (som man nok ikke skal undervurdere) er her en interessant i mangel af et bedre og mere præcist udtryk – for hvordan skal man snart beskrive fænomenet? Trist? Skræmmende? Uundgåeligt? – artikel om, hvor stor betydning løgne spredt via Facebook kan få for udfaldet af et valg.

Hvad jeg derimod ikke har et problem med at benævne skræmmende, er tanken om Mike Pence skulle overtage præsidentembedet. Det er slemt nok, at Donald Trump tidligere har givet udtryk for, at han gerne så, at Mike Pence overtog den del af embedet, der omfatter at føre politik. Men som om tanken om Præsident Trump ikke er skræmmende nok, især på vegne af alle de befolkningsgrupper, der vil kommer til at lide under ham, ville følgevirkningerne under en eventuel Præsident Pence være om muligt endnu mere gruopvækkende. Bare et par punkter: Han er dybt troende … dog ikke på evolution og klimaforandringer. Han er abortmodstander, men tilhænger af 'Gay Conversing Therapy'(!). Han går ind for 'abstinence education', ønsker at gå i krig i Mellemøsten, har prøvet at gennemføre en lov, der skulle tvinge kvinder til efter en spontan abort at holde begravelse for fosteret og meget mere. Og så har det vist sig, at han formår at lyve lige så ubesværet og uanfægtet som Donald Trump. 'A match made in heaven'! – Eller måske snarere det andet sted?

Thomas Bindesbøll, Karsten Aaen og Jan Weis anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Karsten Aaen, åh ja, skønne Chas. E.. Jeg savner nu den tid, hvor det var dér, man gik efter netop specialiteter – og hvilke! – og ikke som nu hvor man er blevet forvænt med at kunne få alt stort set alle vegne og jordbær i januar. Det var nu mere charmerende dengang. Sagde nostalgikeren. :)

Nille Torsen, Britt Kristensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

WYSIWYG
Vibeke Rasmussen – du rammer plet ved netop ar fokusere på denne figur Mike Pense, en indehaver af alle de mest negative egenskaber ved en amerikaner – hentet direkte fra 50’ernes mest indeklemte sociale miljøer som fremstillet i utallige film og bøger …

Thomas Bindesbøll, Vibeke Rasmussen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Har "eksperterne" fra den progressive danske venstrefløj (S-S-RV) fået ratslør i kængurustylterne efter Trumpisternes sejr over Clintonisterne i Washington DC? De plejer da ellers nok at vide, hvilken side de skal hælde til for ikke selv at ryge udenbords, når ballasten i bunden af Barken Margrethe af Danmark forskubber sig.

Grethe Preisler

rettelse (S-SF-RV)

Når det regner,

- går man i læ og afventer regnens ophør
- eller går videre og bliver våd
- eller trækker regntøjet op af tasken og går videre
- eller hader, hader, hader regnen
- eller anklager sig selv for manglende fremsynethed
- eller handlingslammes af mangel på funktionelle strategier
- eller elsker når vejret skifter og således også nu
- eller begynder at udtænke en måde at få regnen til at høre op
- eller danser i pytterne
- eller velsigner regnen på jorden
- eller

Ib Lynæs Hansen

@ Karsten Aaen.
Er du blevet lakaj for Rotschild? Sjældent har jeg hørt USA´s mafia-politik omtalt så rosende. Clinton var aktiv i ødelæggelsen af Libyen, fordi hun hadede Gaddafi. Hun kreerede ISIS. Og Sanne Thelle kan da bare følge lidt med, det er officielt under Obama, at Rusland og Kina er blevet truet, så de advarede deres befolkninger mod USA´s trusler om atomkrig.

Godt med lidt fokus på Pence, Vibeke Rasmussen. Læser jeg Trump ret har han vel mest lyst til at gå hjem og fejre scoringen uden yderligere tiltale fra den, og inden den vil både giftes og have alle sine skævbenede hassaner fra tidligere ægteskaber forsørget.
Nevermind ... det var også godt hun tabte....