Mette Frederiksen: Kapitalismen er blevet syg

Socialdemokratiets leder erkender, at der skal nye svar til for at svække populismens overtag. Det handler ikke kun om mindsket indvandring. Men om en ny social kontrakt med fokus på økonomisk omfordeling i form af en stærk velfærdsstat – og kamp mod ureguleret globalisering med finansskat, styrkelse af fondskapitalisme og en europæisk solidaritetspagt
»Vi skal i gang med en proces som under industrialiseringen, hvor vi finder ud af, hvordan kapitalismen styres, til gavn for flere mennesker.«

»Vi skal i gang med en proces som under industrialiseringen, hvor vi finder ud af, hvordan kapitalismen styres, til gavn for flere mennesker.«

Sille Veilmark

Moderne Tider
28. januar 2017

Lederne i den vestlige verden er alarmerede. Den globale elite i Davos advarer mod ulighed, lederen af Verdensbanken advarer mod konsekvenserne af globaliseringen, og danske erhvervsledere advarer mod social uro.

Den vestlige verden, som vi troede, vi kendte, vakler pludselig. Middelklasserne bliver i mange vestlige samfund mindre og mindre, mens overklasserne bliver rigere og rigere. Det er ikke socialdemokraterne og venstrefløjen, som vinder på den udvikling. Det er populisterne, som kommer til magten.

Den økonomiske krise er således blevet en politisk krise for de gamle partier i Vesten. Nogle fremhæver indvandring som årsagen til krisen, andre fremhæver den globale kapitalisme og den stigende ulighed, mens atter andre ser afstanden mellem land og by, udkant og centrum som grunden til, at det hele skrider.

Det vigtigste at få sagt er, at kapitalismen er blevet syg, og hvis man skal sammenfatte de bevægelser, der sker, så bunder det grundlæggende i utryghed, som er forårsaget af ulighed

Men hvordan forholder Socialdemokraternes leder, Mette Frederiksen, sig til den politiske krise? Hvordan forklarer hun populisternes triumfer? Tror hun, at Danmark står uden for krisen i Vesten. Og hvordan vil hun reagere på det verdenspolitiske drama:

»Det vigtigste at få sagt er, at kapitalismen er blevet syg, og hvis man skal sammenfatte de bevægelser, der sker, så bunder det grundlæggende i utryghed, som er forårsaget af ulighed,« siger Mette Frederiksen.

»Det, vi ser nu i alle vestlige lande inklusive USA, er en reaktion på, at den sociale kontrakt, vi har bygget vores velfærdssamfund på, er ophørt eller udfordret så meget, at det, der står tilbage i mange menneskers liv er fire problemer, der spiller sammen. Det drejer sig om en ureguleret globalisering, altså et fravær af legitime globale spilleregler; om ukontrolleret eller for stor indvandring; om stigende ulighed samt at grundlæggende lønmodtagerrettigheder sættes under pres.«

At Danmark ifølge den socialdemokratiske leder har et stærkt fundament til at modstå de politiske og økonomiske forandringer, som destabiliserer samfundene omkring os, ændrer ifølge Mette Frederiksen ikke ved, at vi også er nødt til at reagere på omvæltningerne:

»Det er jo lige nu, at vi i Danmark skal se, hvad der foregår og reagere på det. De bevægelser, vi ser nu i Europa og USA kommer med mindre styrke i Danmark og i Norden både vælgermæssigt og fordelingspolitisk, fordi vores samfundsmodel er stærkere. Men tendenserne er her.«

– Hvor ser du dem?

»Et godt eksempel på det, er en undersøgelse fra 3F, der viste, at rigtig mange medlemmer ikke troede på, at deres børn ville få bedre muligheder end dem selv. Og det er det, der altid har været velfærdssamfundets funktion, at man kan arbejde sig hen imod et bedre resultat for næste generation. Her står vi ved en skillevej, hvor vi skal vælge, om vi vil styrke eller svække vores samfundsmodel.«

– Kapitalismens sygdom består altså ifølge din analyse af fire sammenhægende problemer. Men vi hører jo ikke rigtigt højrepopulisterne adressere global kapitalisme, ulighed og lønmodtagerrettigheder. Vinder de politisk, fordi indvandring er det største problem, de adresserer?

»Det enkle svar på det er, ja. Når du befinder dig i krydsfeltet i de nuværende kæmpe samfundsforandringer, så søger du hen til det, du oplever, som det allervigtigste. Hvordan kan det ellers være, at Trump, der direkte modarbejder arbejderklassens interesser med hans skattepolitik, alligevel får den ufaglærte amerikaner til at stemme på sig? Det er, fordi der er noget andet, der tæller endnu mere.«

Der kommer flygtninge og indvandrere, som konkurrerer om stadigt færre jobs på den ufaglærte del af arbejdsmarkedet, til landet, konstaterer Mette Frederiksen.

»Vi skal ikke bare lytte til folks bekymringer, som i mange år har været ’the saying’. Nej, vi skal sige, det er rigtigt nok, for utryghed skal veksles til større sikkerhed. Det er jo det, der er vores opgave,« siger Mette Frederiksen for i næste sætning at understrege, at problemerne ikke alene kan løses med en stram indvandringspolitik, selvom udlændingepolitikken er fundamental:

»Men hvis man vil give et fremadrettet svar, hvad populisterne jo sjældent gør, så kan det bare ikke stå alene. For forklaringen på mange af de udfordringer, som mange mennesker står med, hænger ikke kun sammen med indvandring. Derfor bliver man nødt til, hvis man vil løse udfordringerne – og det er Socialdemokratiets opgave – at gå i gang med alle fire problemer.«

Vi har tøjlet kapitalismen før

– Selvom du siger, at vi har en stærk model i Danmark og Skandinavien, så omfordeler vi ikke så meget over skatten, som vi gjorde tidligere. Der er hårdere konkurrence og en konflikt mellem centrum og periferi. Når Danske Bank advarer mod social uro, og DI siger, vi skal levere noget tryghed for folk, så hører man dem jo ikke tale så meget om indvandring som om økonomi. Hvad kan du levere på omfordeling på den dagsorden?

»For det første er det uhyre interessant, at Danske Bank og en konservativ tidligere minister som Per Stig Møller blander sig i debatten. Og det er vel, fordi de kan se, de positive konsekvenser, hvis den sociale kontrakt er der,« siger Mette Frederiksen.

Men den sociale kontrakt skal genforhandles, og her drager S-formanden en parallel til det tidspunkt i Socialdemokratiets og arbejderbevægelsens historie, hvor de vestlige demokratier skulle styre industrialiseringens samfundsforandrende kræfter. En periode, der skabte enorm velstand, som ikke blev retfærdigt fordelt.

Men på trods af S-formandens diagnose af kapitalismen som lige så sygdomsramt som dengang, socialdemokratiske vælgere boede i overfyldte, mørke baggårdslejligheder, skal de mere venstreradikale kræfter ikke tro, at hun lægger op til et grundlæggende opgør med kapitalismen. Den markedstilpassede socialdemokratisme er stadig det rigtige svar på udfordringerne, mener Mette Frederiksen.

»Man kan ikke bruge de samme virkemidler som dengang under industrialiseringen, hvor Socialdemokratiet blev født og udviklede sig. Til gengæld skal vi holde fast i, at kapitalismen ikke må være din herre, men din tjener. At det er lykkedes os at skabe et Danmark, som i international kontekst er et af de mest lige, trygge og frie samfund hænger grundlæggende sammen med en vilje til vækst. Dvs. at vi vedkender os, at forudsætningen, for at vi kan få velstand, er, at der er vækst og en privat motor til at drive væksten.«

Vi skal i gang med en proces som under industrialiseringen, hvor vi finder ud af, hvordan kapitalismen styres, til gavn for flere mennesker.

Men det skyldes også en lige så stor vilje til at turde regulere kapitalismen og have vilje til omfordeling, tilføjer S-formanden:

»Det har været en socialdemokratisk tanke siden industrialiseringen. Store pengestrømme i verden i dag handler om spekulation. Derfor er mange af verdens formuer modsat i Danmark samlet på få hænder og kommer ikke flertallet til gode. Vi skal i gang med en proces som under industrialiseringen, hvor vi finder ud af, hvordan kapitalismen styres, til gavn for flere mennesker.«

– Når du siger, vi står ved en skillelinje, hvor vi skal vælge, om vi skal styrke eller svække den socialdemokratisk tilpassede kapitalisme, hvordan vil du så styrke den?

Sille Veilmark
»Vi har et valg at træffe på nationalt og på europæisk-internationalt niveau. Der er til stadighed stærke kræfter, der ikke vil styre markedet, men lader sig drive af en tro på, at hvis du bare gør de rige rigere og får velstandsniveauet til at stige, så vil det automatisk regne ned eller fordele sig. Og Lars Løkke Rasmussen (V), som må se på de samme ting som mig, siger jo, ’vi har en relativt stærk samfundsmodel, lad os svække den’. Med topskattelettelser, senere tilbagetrækning og nedskæringer på velfærden. Tre fundamentale områder, hvor han vælger at gå den modsatte vej, end det, der har bygget Danmark,« siger Mette Frederiksen og fortsætter:

»Vi kunne sikkert godt blive enige om en vækstpakke til erhvervslivet. Men vi skal fastholde progressionen i vores skattesystem, og når vi taler omfordeling, så er velfærdssamfundet altså et af de steder, hvor vi omfordeler allermest. Ofte gør vi omfordeling til et spørgsmål om kroner og ører. Skat og overførelser. Men at man betaler ind efter evne og trækker efter behov er jo en omfordeling, der betyder, at børn af lavindkomstgrupper kan få lige så god uddannelse og sundhedsbehandling som mere velstillede grupper.«

Kapitalismen er ikke en haj

Men det er ikke kun den borgerlige fløj, der har de forkerte svar, siger Frederiksen. Det gælder også de ihærdige kapitalismekritikere på venstrefløjen.

»Det er den fløj, som ikke tror på, at man kan styre kapitalismen. Preben Wilhjelm (venstrefløjsdebattør, medstifter af SF og siden VS’er, red.) sagde på et tidspunkt, at en haj er en haj. Du kan ikke styre den. Men en haj er ikke en haj: I Danmark har vi jo vist, at når du tør styre kapitalismen, så kan du faktisk bruge den til noget.«

– Undersøgelser viser, at for borgere i Sønderjylland er lønnen vokset langt mindre end gennemsnittet – et område som i høj grad stemte DF ved seneste valg. Men den skrumpende middelklasse skal altså ikke have mere klassisk omfordeling?

»Når du har en regering, der bekender sig til nulvækst eller decideret minusvækst – og så kan det godt være, de ikke kommer til at realisere det – men det er alligevel udtryk for en meget klar omfordeling fra middelklassen til overklassen, som gradvist forringer middelklassens forhold. Og det er nok også det, der er strategien.«

Det næste skridt, det danske Socialdemokrati vil stille sig i spidsen for, bliver taget i Europa og er en europæisk solidaritetspagt, der skal bremse landenes konkurrence på selskabsskatterne. Desuden vil Socialdemokratiet arbejde på, at en større del af den globale økonomi kommer til at handle om produktion i stedet for spekulation. Og partiet stemte for nylig sammen med den øvrige venstrefløj og Alternativet for et forslag om, at Danmark bør tilslutte sig den gruppe på ti lande, der inden for et forstærket samarbejde i EU arbejder for indførslen af en skat på finansielle transaktioner. Det tredje, Mette Frederiksen fremhæver på globalt plan, er bekæmpelse af skattesnyd. Endelig ønsker partiet i en dansk sammenhæng at skabe en mere sund kapitalisme ved at arbejde for at skattefritage virksomheder, så de ikke skal betale for at overgå til at blive en fond.

»Vi vil gerne undersøge, om vi kan skattefritage de virksomheder, som står over et generationsskifte. Erhvervsdrivende fonde er en helt unik og meget dansk ejerform. Fordelene er udtalte, og de er for mig om noget indbegrebet af det bedste ved den danske sociale kontrakt mellem erhvervsliv og samfund. Virksomheder knyttes til Danmmark. Ledelsen tilskyndes til at tænke langsigtet og ikke jage den kortsigtede profit. Og en stor del af kapitalen geninvesteres eller kommer almene formål til gavn.«                       

Fri bevægelighed

Og, tilføjer Frederiksen, så kommer EU og Danmark heller ikke uden om at finde en bedre balance mellem arbejdskraftens frie bevægelighed og lønmodtagerrettigheder.« 

»Det var jo arbejdskraftens frie bevægelighed, der fyldte allermest i de debatter, jeg fulgte op til Brexit pga. konkurrence og underminering af helt almindelige lønmodtagerrettigheder. Vi og EU er nødt til at erkende, at vi ikke har fundet den rette balance.«

– Tænker du på en form for kvoter for migration?

»Jeg vil endnu ikke lægge mig fast på en konkret model, men vi skal have et meget stærkere fokus på lønmodtagerrettigheder.«

– Men det, du siger, er, at hvis man skal bevare den danske model og sikre skattebasen, så forudsætter det et stærkt Europa?

De, der påstår, at vi kan lukke af for globaliseringen, tager fejl eller manipulerer. Vi kan noget andet: insistere på muligheden for opkvalificering fra ufaglært til faglært og forbedrede engelskkompetencer, så man kan klare sig over for automatisering.

»Ja, men du skal have viljen begge steder. Når du kigger snævert på Danmark, så lad være med at gøre forskellene større og sats på de mennesker, der er her. Det er på dem, vi har bygget Danmark på. Den ufaglærte arbejder i Esbjerg får ikke en større jobsikkerhed af, at der gives en topskattelettelse i København. Hvis du vil sikre ham i globaliseringens hvirvelvind, skal du gøre ham dygtigere. De, der påstår, at vi kan lukke af for globaliseringen, tager fejl eller manipulerer. Vi kan noget andet: insistere på muligheden for opkvalificering fra ufaglært til faglært og forbedrede engelskkompetencer, så man kan klare sig over for automatisering.«

– Det hører også med til historien om socialdemokraterne, der skabte den stærkeste kapitalisme i verden, at kapitalisterne var bange for kommunisterne under Den Kolde Krig. Derfor kunne socialdemokraterne bruge frygten for kommunismen som en slags pression for at få omfordeling og social orden. Når Thomas Borgen fra Danske Bank og DI advarer om social uro, kan I så bruge frygten for populismen på samme måde, som dine forfædre brugte kommunismen?

»Der er god grund til at være bange for populismen, for den løser ikke de grundlæggende problemer. Opkvalificering og uddannelser er f.eks. en sværere vej at gå end det med skattelettelser, det kan du gøre på to timer. Det løser bare ikke problemet. Og med den forandringskraft der er, er udfordringerne ikke blevet mindre komplicerede. Vi kan ikke stoppe udviklingen, men vi skal genvinde danskernes tillid til, at vi kan begynde at præge den mere. Politik handler jo ikke om at afbøde udviklingens værste konsekvenser, men om at styre den.«

– Hvis man skal sammenfatte svarene på din analyse, hvad er så de offensive bud, som ikke bare handler om at forsvare velfærdsstaten, som vi kender den, mod de borgerlige?

»Det er finansskat, en europæisk solidaritetspagt, styrkelse af fondskapitalismen og hele kompetence- og uddannelsesløftet, der skal sikre, at store dele af lønmodtagerne ikke bliver hægtet af.«

Oprøret

Den vestlige verden befinder sig i en politisk krise. Da den nationale højrebølge voksede frem, prøvede mange at ignorere den og de politiske problemer, der gav den medvind. Derefter forsøgte mange at forstå den, ogde politiske mainstreampartier forsøgte at kopiere den. Men tilslutningenfortsatte med at vokse. Nu advarer selv eliten fra Davos til Danske Bank om den økonomiske og politiske krise, som har givet populisterne overtaget.

I år går Holland, Tyskland og Frankrig til valg. Hvordan ruster venstrefløjen og de gamle partier sig til den kommende test af populisternes styrke?

Information besøger i ny serie oprøret rundt om i Europa.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Her står vi ved en skillevej, hvor vi skal vælge, om vi vil styrke eller svække vores samfundsmodel".
Ja - og foreløbig har du og S helt åbenlyst valgt det sidste.
Men som et tegn på at I vil styrke den nævner du "uddannelsesløftet" - det må være en stavefejl - i den virkelige verden staves det: "uddannelsesloftet".

Pia Nielsen, Søs Dalgaard Jensen, Britta Hansen, Carsten Budde, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Morten Larsen, Flemming S. Andersen, Jens Kofoed, Peter Ole Kvint, Ebbe Overbye, Egon Stich, Bodil Waldstrøm, Steffen Gliese og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Kapitalismen har altid været mere eller mindre patologisk.

Flemming Berger, Bruger 196134 og kjeld jensen anbefalede denne kommentar

Der er altså partier, der totalt har svigtet - primært deres vælgere men også danskerne bredt.

Lad dog derfor Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og SF være i fred. Og helst dyb, dyb fred, For uden borgerne interesse, mister også pressen sin interesse, og uden pressens interesse er disse partier sten døde.

Per Torbensen, Flemming Berger, Morten Larsen, Flemming S. Andersen, Peter Ole Kvint og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Gert Romme, jeg er principielt enig i, at vi bør ignorere SD og alle de andre borgerlige partier, men jeg er bange for, at vi er nødt til at støtte os til de menige socialdemokrater, hvis vi ønsker ændringer til det bedre i samfundet. Og da de menige socialdemokrater generelt er meget loyale over for partiets ledelse, er det da et godt tegn, at ledelsen tilsyneladende nu er blevet mere lydhør over for hvad de menige medlemmers bekymringer.

Las os se. Trump kan gå hen og blive den øjenåbner, der forandrer verden til et bedre sted. Det er selvfølgelig synd for amerikanerne. Men kan fondskapitalismen udvikles til en form for "ØD light", er det da et lille fremskridt. Det kommer alt sammen ud på den konkrete udformning, som trunten også selv siger.

Niels Ishøj Christensen

Socialdemokratiets forslag om at tæmme kapitalen ved hjælp af fondsejede virksomheder bygger stadig på målet: økonomisk vækst. Mette Fredriksen siger at kapitalen er syg - og sygdommen er måske i virkeligheden at kapitalen - for at opretholde sig selv og sin egen overjordiske magt - uhæmmet stræber efter økonomisk vækst. Det tror jeg ikke Socialdemokratiets forslag vil ændre på! Måske vil det give lidt mere tilfredshed på bagsmækken indadtil i DK, og S kan opnå et godt valg i 2018. Det ville have været mere relevant med et forslag om overgang til en ligevægts- eller bæredygtig kapitalisme.

Britt Kristensen, Flemming Berger, Arne Thomsen, Viggo Okholm, Lise Lotte Rahbek, Helene Kristensen, Morten Larsen, Flemming S. Andersen, Niels Duus Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvis vi skal bevare et demokrati, er det vigtigt, at staten aldrig bliver ejer af produktionsmidlerne - så har vi for alvor den korporatisme, der gav diktaturer i øst og vest, og som plager Europa for tiden i form af vækst-religionen.

Steffen Gliese, såørgsmålet er: Hvem kan sætte de samfundsmæssigt bedste rammer for kapitalismen, privatkapitalismen selv, eller den demokratisk Stat?

Britt Kristensen, Per Torbensen, Mihail Larsen, kjeld jensen og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar
mike twardale

Den ufaglærte arbejder i Esbjerg kan også hjælpes mod "globaliseringen" ved at være billigere. Altså lavere skat/dagligdagsafgifter i bunden :)

Peter Ole Kvint

Det, som giver Danmark sin økonomiske styrke er det stimulerende miljø, i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Hvornår er der nogen som ønsker at investere der?

Jens Lysdal, Carsten Budde, Flemming Berger og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

Kære Niels Nielsen,

Jeg har faktisk været en af disse menige socialdemokrater siden jeg var 15 år, hvor jeg kom i lære i den "rigtige kooperation". Jeg var også overbevidst socialdemokrat, i de år jeg havde en karriere som officer i Søværnet, og de 8 år jeg i en sen alder læste økonomi og MBA. Og i de periode vi har boet i Danmark, var jeg meget aktiv socialdemokrat, men min interesse døde totalt i 1996, da man i vælgerforeningerne fortsat havde sund og rigtig indstilling til politikken, men lod sig overtromle af den øverste partiledelse i Folketingen. Senere forlod jeg igen landet, og har været væk i en årrække, men jeg er forsat dansk skatteborger.

Jeg syntes umiddelbart, at du har ret i, at man bør kunne arbejde sammen med de menige medlemmer af partiet. Men i gennem 20 år nu har de ikke "rejst hovedet", og ville noget, og det til trods for, at netop de ejer partiet - og ikke Mette Frederiksen og kompagni.

I øvrigt kendte jeg Mette fra tidligere, hvor hun var en meget fornuftig pige fra Kalundborg med hjertet på rette sted. Men noget må være gået helt galt i hendes tilværelse.

Ved at ignorere disse partier, der virkelig har svigtet, hvor der var behov for dem, vil der uden tvivl fremkomme nye partier, og indtil da må man jo arbejde lidt på at tilpasse Enhedslisen, Nationalpartiet og Alternativet.

Niels Duus Nielsen, Morten Larsen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming S. Andersen

En sund kapitalisme??

Vil det sige at det ikke længere betragtes som sund kapitalisme, at søge lykken ved at sælge statens ejendomme som Lykketoft, Nyrup og guldsjakalen Corydon, for at fremme egne politiske mål eller gavne ens egen karriere??

Nå men virksomhederne skal slippe billigere i skat.

Det levner det sædvanlige spørgsmål, "Hvem skal nu betale??"

Det mest naturlige sted at opkræve penge er godt nok der hvor merværdien skabes, altså virksomheden, men et skatte provenu kan jo også komme fra indkomstskatten fra de ansatte i virksomheden. Samtidig opnås så en fordeling af den skabte værdi.

Nå men MF og socialdemokraterne går så ind for et EU med den fri bevægelighed, bl.a. af arbejdskraft.

Dette forhold har så de sidste tre årtier sikret at lønningerne for de nedre grupper har været stagnerende eller faldende....hvilket så betyder færre indtægter til staten og ikke større, som jo gerne skulle være tilfældet nu skatten lempes for virksomhederne.

Oveni arbejder flere og flere østarbejdere til stadig mindre lønninger til glæde for virksomhedernes indtjening, men ikke statskassen for virksomhederne skal betale mindre og østarbejderne betaler skat i hjemlandet.

Nå, men når det kommer til at gå bedre for virksomhederne i fremtiden , så ansætter de nok flere....robotter, så bundlinien forbedres endnu mere end østarbejderne vil kunne, men robotter er en ejendom ikke ansatte der betaler skat.

Resultatet af socialdemokraternes sunde kapitalisme er dårligt nu, for statens indtjening, for de der skal eksistere for den fordeling der bliver mindre, og sikrer ikke at virksomhederne kan forpligte sig overfor Danmark.
Det er forskelsbehandling , hvilket ikke er tilladt af EU, og vil bortfalde første gang en virksomhed der hæmmes i at investere i andre lande indklager Danmark for EUs domstol.

Til gengæld er den i fremtiden endnu dårligere, fordi den sikrer staten imod at opnå indtægt af produktion foretaget af fonde, der ejer produktionsapperatet og kan producere med meget minimalt folkehold.

Socialdemokraterne sikrer kapitalismen til fremtiden, er den rette overskrift.

Helle Walther

TO ting Mette F er ikke fra Kalundborg, men fra Jylland, Ålborg. 2. Hun er ej heller borgerlig, men centrumvenstre politiker med hjertet til venstre . Hun har været soc.dem. siden hun blev født nærmest og er opvokset i et sosser hjem. Hun har været mere venstreorienteret i sine unge år, end nu, hvor hun nærmer sig de 40, er mere moden og mere realistisk. Danmark har jo også ændret sig de sidste 15 år, derfor må politikken jo følge med.

Helene Kristensen

Ja, hvad skal Socialdemokraterne også med arbejderne? Dem er der jo ikke karriere og penge i at arbejde for - så hellere gå til hånde hos storkapitalen og på den måde få åbnet døre til den personlige karriere.

Folk fantaserer over et samarbejde mellem Socialdemokraterne og DF, højst sandsynligt bliver næste regeringspartner Venstre og LA, Rent politisk er den konstellation mere logisk.

Kapitalister er mere realistiske, ja det skal jeg da lige love for-:)

Gert Romme:
' ignorere disse partier, der virkelig har svigtet'
Jeg forstår ikke meningen: De nævnte partier forsvinder vel ikke blot fordi du og dine meningsfæller ignorerer dem?

Steffen Gliese

Helle Walther, det er ikke en større realisme, det er en fastkørt kurs, der ikke bringer os videre - og som i øvrigt allerede har kørt os af sporet i 90erne.

Egon Stich, Flemming Berger og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

@Steffen Gliese; 28. januar, 2017 - 09:31
Vejen til det totale kommunale selvstyre er meget lang, længere end positivismen endnu har fået os til at gå; det forhistoriske fortsætter.

Jeg har ikke læst særlig meget Marx, men umiddelbart er mit indtryk, at kapitalismen ikke er syg, den er bare ved at nå til sin vejs ende. Det er for mig ret åbenlyst, at det kapitalistiske system har en indbygget holdbarhedsdato, og at den, når datoen nærmer sig, nødvendigvis må skiftes ud med noget andet.

Britta Hansen, Jens Lysdal, Carsten Budde, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Jamen Mette, kapitalismen har altid været syg, og kunne kapitalismen "æde sin egen hale" for at skabe profit, ja, så gjorde den da det. Og det er da godt nok sygt. Mette, jeg tror I har sluppet de offentlige tøjler (bl.a. i Skat), så kapitalismen nu kører på frihjul i vort samfund, godt hjulpet på vej at "løn-direktører" og politiske kapital-lakajer på Christiansborg. Kapitalisterne sidder i bestyrelseslokaler og i Davos, og lader som om de ikke forstår en disse. Men det gør de, stol på det og næste år vil vise endnu større indkomst-skævhed. EU-Junckers mindsteløns-ide; Juncker, prøv i stedet en mindste-skat til virksomhederne, uden Lux-leaks-fiduser! (Og luk så det syge EU, hvad har de (igler) bidraget positivt med i europa?) Samfundets institutioner og strukturer baserer sig på skatte-bidrag fra alle deltagere i samfundet, både rige og fattige, men også virksomheder. Derfor har vi endnu et rigt og købedygtigt samfund og bevarelsen fordrer skattebetaling fra alle. Ingen jobs, ingen vareomsætning; så noget har selv Trump forstået. Så det kan du også, Mette.

Egon Stich, Oluf Husted, Bill Atkins, Per Torbensen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen
Torben K L Jensen

Steffen Gliese - "staten skal aldrig eje produktionsmidlerne" og det kan den sådan set ikke i en globaliseret verden - men noget der giver mening er at staten (os) ejer hele (HELE) infrastrukturen og investerer,vedligeholder el-nettet,veje og internettets infrastruktur. På den måde er der ingen problemer med skatteflugt,ingen problemer med store internationale firmaer når de betaler til Kasse 1 for retten til at bruge den danske infrastruktur og med hensyn til trafikken kunne man tvinge en omstilling til el i gennem med en differentieret brug af "road-prising".
Problemet med kapitalismen er at de ikke vil betale for det der gør dem rige - det kommer de til hvis det er samfundet de bestemmer prisen for brug,vedligeholdelse og innovation af vore allesammens ejendom.

Egon Stich, Ole Henriksen, Niels Duus Nielsen, Carsten Budde, Bill Atkins og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming S. Andersen

Det er i mine øjne ikke ejerforholdet der styrer markedet i privatkapitalismen, men regulering af markedet i alle dets former, der styrer privatkapitalismen, herunder de bedste ejerformer.

De der tror kapitalismen er ved vejs ende, bør gøre sig forestillinger om hvor den vej ender...

@Bill Atkins:

Fuldautomatisk luksus-kommunisme, naturligvis. Og det er ikke engang min spøg.

"Det er for mig ret åbenlyst, at det kapitalistiske system har en indbygget holdbarhedsdato"

Hvornår var den holdbar? Jeg går ud fra at der er en vis enighed om at den ikke længere er dét - men har den på noget tidspunkt kunne beskrives som 'holdbar'? Undringsværdigt.

@Peter Jensen:

Holdbar i den forstand, at den består - eksisterer. (Du vil vel ikke benægte, at kapitalismen eksisterer og har eksisteret?)

Jeg mente således, at kapitalismen fra begyndelsen har været et system, som ikke kan eksistere for evigt. Derimod har den i mine øjne et forløb at udspille, hvorefter den nødvendigvis må erstattes af noget andet.

Giver den formulering mere mening for dig?

Flemming S. Andersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg har bare svært ved at se at privatkapitalismen af sig selv skulle falde sammen til et system rangerende på et "højere" stade i menneskehedens udvikling. Set igennem historiens briller er der derimod en del eksempler på at kapitalismens - privatkapitalismens og statskapitalismens -sammenbrud har udviklet sig til noget af det mest menneskefjendske verden har set, med facisme, nazismen og rovkapitalisme, som de mest kendte eksempler.

Jens Thaarup Nyberg, Torben K L Jensen, Per Torbensen, Niels Duus Nielsen, René Petersen og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar
Jens Erik Starup

Det er da muligt, at kapitalismen er syg. Jeg synes ellers den i så fald klarer sig forbavsende godt for tiden.
Spørgsmålet er måske, om det ikke i stedet er socialdemokratiet, som er syg.

Hvis den sygdom udmønter sig i en seriøs kapitalismekritisk samfundsdebat, så OK for mig.

Jens Erik Starup

Lad os nu se, hvad Mette Frederiksen mener efter valget.

David Henriksen

Er den nu blevet syg? Eller er den bare blevet bredt ud til andre dele af verden som vi ikke kan konkurrere med?

Lyder lidt som noget vestligt klynk.

Flemming S. Andersen

Kapitalismens sygdom består vel allermest af overdreven grådighed fra de grupper, der har allermest at tilbyde samfundet som tilbagebetaling fortilrettelæggelsen og samfundsstrukturerne, som har medvirket til at netop de har kunnet udnytte deres held i en given periode.
Og en politisk uvilje til at udøve den helt åbenlyst nødvendige regulering af denne overdrevne grådighed, som andre ønskelige reguleringer af markedet i alle de afskygninger, hvor det viser sig påkrævet, p.g.a. en højest uheldig sammenblanding af erhvervslivets og politikernes personlige interesser.

En haj vil altid være en haj, men politikerne/samfundet bestemmer hvorden svømmer, hvornår, i hvilket område og hvilken føde den spiser og hvor dens skidt havner, hvis politikerne vil.

Ønsker socialdemokratiet en mere frisk, rask og moderne kapitalisme, så stiller man krav og regulerer.
Så indretter samfundet sig.
Ønsker man færre multinationale investeringer, så bereder man vejen for de nationale og besværliggør og fordyrer for udlandet at investerer.
Ønsker man flere geninvesteringer i arbejdspladser , så beskatter man udbytter hårdere og giver fradrag for arbejdspladsrelaterede investeringer.
Ønsker man flere fondsejede, så tilrettelægger man blot reguleringen efter det, med lidt pisk og gulerod.

Der er intet nyt i det, andet end ingen har ønsket at regere og foretage de nødvendige politiske tiltag i Danmark i mange år.
I mange år har regeringsmagten faktisk været uønsket og Sorteperagtig.
Alle har forsøgt med så frastødende en politik som mulig, at skubbe ansvaret over på modparten, i stedet for at bruge magten til at gavne egne vælgere, landet, samfundet som en helhed.

Derudaf er så kommet overdreven grådighed i forskellige afskygninger, so sagtens kunne gå under samme hat, men som intet med reel politik har at gøre.

Hans Christian Holdt

Mette Frederiksen får uimodsagt lov til at sige: "Det har været en socialdemokratisk tanke siden industrialiseringen. Store pengestrømme i verden i dag handler om spekulation. Derfor er mange af verdens formuer modsat i Danmark samlet på få hænder og kommer ikke flertallet til gode."

Det er vist ikke helt rigtigt. Ser man på indkomst, er vi et af de mest lige lande i verden. Men formuerne i Danmark er næsten lige så skævt fordelt i Danmark som i USA, tror jeg nok. Men det er der jo ingen, der skriver om....

Sorter kolonnen "Wealth Gini" helt ude til højre ...og kun i to lande i verden er uligheden større end i Danmark, det er Zimbabwe og Namibia.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_distribution_of_wealth

STATTEN Er Blevet Syg

Tilliden til skattevæsenet er døende. (den bedst stillede 1/3 kan undgå beskatning) Hvad kan gøres?

Beskat os danskere efter "Skulderbrede" (Forbrug af skadesforsikringer)
Og indfør fuld offentlighed af den enkeltes forsikringsforhold, samt indtægts- og skatteforhold.

Læs mit forenklingsforslag, fra 1989, her: http://www.whistleblowers.dk/live/skattereform.php

Rets-staten tør ikke finde de skyldige i "Scandinavian Star Forbrydelsen"

Politi-etaten har heller ingen troværdighed, kender ikke grundloven (Tibet), lader sig korrumpere (Atea)
og undlader ofte at komme, når de tilkaldes, ligeledes er Bettina Jensen og Johan Reimann stadig ansat.

Svage politikkere og urørlige topembedsmænd har svækket/ødelagt Danmark.

Ønsker opfyldes:

Mit udsagn om Bettina Jensens (stadige) ansættelse hos Rigspolitiet, i ovenstående kommentar, er ikke længere gyldig, hun og en kollega er "gået"

Nu mangler vi Johan Reimann.