Baggrund
Læsetid: 9 min.

Offentlige it-projekter går ofte galt. Måske fordi vi privatiserede området i 90’erne og ikke længere har ekspertisen i staten

Da Datacentralen blev privatiseret i 1996, mistede vi den tætte tilknytning mellem it-udviklerne og de offentlige institutioner. Vil man undgå it-skandaler som skattesystemet EFI eller Sundhedsplatformen, kan det give god mening at få it-ekspertise tilbage i offentligt regi, mener eksperter. Og det kan lade sig gøre, siger it-konsulent, men det kræver et attraktivt miljø
Julefrokost på Amager, 1971. Få år efter flyttede Datacentralen til de nye og mere strømlinede lokaler i Valby, hvor CSC stadig ligger i dag. Ebbe Rolf Nielsen har taget billedet og er derfor ikke selv med.

Julefrokost på Amager, 1971. Få år efter flyttede Datacentralen til de nye og mere strømlinede lokaler i Valby, hvor CSC stadig ligger i dag. Ebbe Rolf Nielsen har taget billedet og er derfor ikke selv med.

Privatfoto

Moderne Tider
15. juli 2017

Et arbejde på Datacentralen var noget af det mest prestigefyldte, man kunne få, da Ebbe Rolf Nielsen i 1969 som nyuddannet EDB-medarbejder fik job i selskabet. Det var her, de bedste udviklere var samlet. »Og det var her, de spændende opgaver var,« husker han.

Datacentralen af 1959 I/S var et statsligt selskab, som hørte under Finansministeriet, og som lavede det, man i dag kalder it-løsninger for staten, amterne og kommunerne. Opgaven var med andre ord at opbygge vigtig infrastruktur i velfærdssamfundet. Ebbe Rolf Nielsen arbejdede blandt andet for Københavns Kommune og for Toldvæsenet, hvor han var med til at skabe det første momssystem for virksomheder.

I 1996 solgte staten Datacentralen til den amerikanske it-gigant CSC. Ebbe Rolf Nielsen brød sig ikke om den nye ledelse – han mente, at man manglede forståelse for, hvem kunderne var. I 1998 sagde han op for at blive selvstændig:

»Vi var mange, der sagde op. Og det var bestemt ikke de dårligste, der rejste,« siger han.

Ingen eksperter

Ebbe Rolf Nielsen og Datacentralens historie kan være en af årsagerne til, at mange offentlige it-satsninger i de seneste år er gået galt. Blandt nyere eksempler er Skats gældsinddrivelsessystem EFI, som har kostet skatteborgerne milliarder af kroner, og Region Hovedstadens Sundhedsplatform, som beskyldes for at nedsætte lægernes produktivitet og ødelægge de værdifulde danske sundhedsregistre.

Efter privatiseringen af Datacentralen og Kommunedata – som i 1971 brød ud af Datacentralen – råder det offentlige ikke længere over landets førende it-eksperter. De er enten selvstændige konsulenter eller ansat i private virksomheder.

Et job i det offentlige er ikke attraktivt i dag. Så det offentlige mangler kompetencerne selv og er blevet for afhængige af eksterne konsulenter. Det mener blandt andre Jørgen P. Bansler, som er professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.

»Det er et problem i den forstand, at der ikke opbygges den nødvendige ekspertise i de offentlige institutioner. Det er jo generelt problemet, hvis man benytter sig meget af konsulenter, at viden- og kompetenceopbygningen sker i konsulentfirmaet og ikke hos kunden. Så jeg vil sige, man kan godt benytte sig af konsulentfirmaer, det kan være fornuftigt i mange tilfælde. Men man bør sørge for at have en in-house-ekspertise, så man kan holde konsulenterne i ørerne og vurdere kvaliteten af, hvad de laver.«

Samme vurdering har Kim Normann Andersen, som er professor og studieleder for it-uddannelserne ved CBS:

»Det er en illusion at kalde det ’offentlige it-indkøb’, for alt er efterhånden outsourcet til det private. Først hyrer det offentlige konsulenter, til at finde ud af om der er behov for et nyt it-system. Så hyrer de konsulenter til at lave selve udbuddet. Det udbud vindes af en privat virksomhed, i tilfældet med Sundhedsplatformen EPIC fra USA, som så udvikler systemet. Så skal systemet implementeres – ofte med bistand af andre konsulenter – hvorefter hele processen evalueres af konsulenter. Og når det går galt, og man skal finde ud af, hvem der har ansvaret, så hyrer man konsulenter til det,« siger han.

En løsning kan ifølge Kim Normann Andersen være at tage skridtet fuldt ud og privatisere de offentlige it-køb helt – dermed vil det være klart, at ansvaret ligger hos et privat firma. En anden mulighed er at styrke kompetencerne i det offentlige yderligere:

»Det offentlige kan vælge at tage mere ansvar på sig selv. Man kunne i staten ansætte endnu flere, der har kompetencerne til at styre it-projekter og medudvikle. Man kunne opruste på statens it gennem eksempelvis Digitaliseringsstyrelsen og oprette et nyt organ som det gamle Datacentralen, der var en af de to offentlige it-mastodonter i 1970’erne med utrolig dygtige ansatte,« siger han.

Fordele ved stats-it

Hvad er så fordelene ved at have ekspertisen i det offentlige i stedet for i det private? Hvis man tager Datacentralen som et eksempel, så var en af de store gevinster, at man havde et tæt samarbejde med kunderne over lang tid, fortæller Ebbe Rolf Nielsen:

»Jeg arbejdede f.eks. sammen med Københavns Kommune i seks-syv år. Så kender man hinanden ud og ind. Da jeg var projektleder på et pensionsudbetalingssystem, kendte jeg dem i socialkontorerne og vidste, hvad deres arbejdsvilkår var.«

Hans Henrik Østergaard, som var administrerende direktør for Datacentralen fra 1988 til 1995 og siden blev direktør for Finansstyrelsen, fortæller, at man havde et satellitkontor hos Skattestyrelsen i Birkerød:

»Det blev kaldt kildeskattehuset. Der havde Datacentralen en afdeling, hvor vi sad dør om dør med styrelsens medarbejdere og havde en løbende dialog om tingene,« siger han og tilføjer, at det var den helt simple kommunikation, som gjorde forskellen:

»Man satte sig bare på hver sin side af bordet, skattefolk og it-folk – og så snakkede man det igennem. Skal vi gøre sådan? Nej, sådan skal det ikke være. Hellere sådan.«

Kildeskattesystemet blev en stor succes og bruges stadig i dag. Det er det, der gør, at skatten bliver opkrævet ved arbejdsgiveren, inden pengene bliver udbetalt – før kildeskatten skulle man betale skat året efter pengene var tjent. Ifølge Hans Henrik Østergaard blev det en succes »fordi, man havde de lange samtaler« undervejs. Den mulighed har man ikke i dag, hvor de store projekter skal i udbud:

»Nu skal myndigheden – Skat eller en anden – specificere ned i mindste detalje, hvad man vil købe. Og det mener jeg faktisk er et problem. For så skal virksomhederne byde ind på et meget omfattende materiale. Det går ofte galt, for det er svært at specificere alt, hvad man har brug for, og det er svært for leverandøren at overskue det hele.«

I Datacentralens tid kunne man bare snakke sammen og justere projektet løbende efter behov:

»Det er den pris, man har betalt for ikke at lave det på den måde, man gjorde dengang,« siger Hans Henrik Østergaard. Han bakkes op af Jørgen P. Bansler fra Københavns Universitet:

»Udbudsreglerne gør, at man nemt kommer ind i et lineært forløb, hvor man løser opgaven, som om man skulle bygge en motorvej eller en bro. Men it-projekter er ikke lineære, og man har sjældent fra start et klart billede af, hvad systemet skal kunne. Det opdager man først undervejs,« siger han. Ifølge en af de private konsulenter, Kristjan Wager, er der også problemer med it-projekter i den private sektor. Men når man kommer op i så stor størrelse, som det er tilfældet med offentlige projekter som EFI og Sundhedsplatformen, bliver fejlene tilsvarende store:

»Hvis projektet tager fem år, så går der måske to et halvt år, før man opdager, at det er gået galt. Så har man spildt rigtig meget tid. Når man sender noget i udbud, som er tungt, så bliver man også låst meget fast. Hvis det tager fem år at lave, så er det nogle fem år gamle krav, som leverandøren opfylder, og det kan være, at tiden er løbet fra det. Al forskning viser, at mindre projekter fungerer bedre,« siger Kristjan Wager, som er Principal Consultant i firmaet NineConsult.

Privatiseringsbølge

I midten af 90’erne var der et stort politisk ønske om at privatisere den offentlige infrastruktur, blandt andet blev Tele Danmark og Københavns Lufthavn privatiseret på samme tid. Det var Mogens Lykketoft, der var finansminister i 1996 og dermed havde Datacentralen under sig.

Ambitionen var at skabe synergieffekter mellem det offentlige og det private – også EU blev brugt som et argument, husker Hans Henrik Østergaard, som var direktør mens privatiseringen blev forberedt:

»Vi havde fået vedtaget nogle udbudsregler i EU, som gjorde, at man enten skulle gøre Datacentralen til en helt statslig institution på linje med andre – eller sætte det ud i fri konkurrence med andre private virksomheder. Og der var et sæt af faktorer i tiden, som trak i den retning. Det havde så den effekt, at man mistede noget viden i staten,« siger han.

Ebbe Rolf Nielsen husker, hvordan det i begyndelsen føltes som noget ganske særligt at være ansat i Datacentralen, og at han takkede nej til tilbud fra nogle af de private virksomheder, som voksede frem. I 1974 lukkede man de gamle afdelinger på Amager og fik nye, flotte lokaler i Valby.

Noget af den gamle kultur med øl og livlige julefrokoster flyttede ikke med – til gengæld var faciliteterne i orden, og man havde bygget rigeligt stort: »Der var hele huse, hvor der ikke sad nogen, fordi man regnede med ekspansion.« Dengang var der 6-700 medarbejdere. Og der blev brug for pladsen – da Datacentralen blev privatiseret i 1996, var der 1.400 ansatte.

Der er altid flere sider af en sag, og der var også ting ved Datacentralen, som ikke fungerede optimalt. Ebbe Rolf Nielsen husker, hvordan mange af hans kolleger ikke lavede overvældende meget: »Der var folk, som arbejdede på halv tid og læste avis for resten. I nogle afdelinger var der simpelthen for mange. På den måde var Datacentralen noget støvet,« siger han.

Der kunne også være meget travlt i én afdeling, mens en anden afdeling ikke havde noget at lave, uden at der af den grund blev flyttet rundt på ressourcerne, husker han.

Fikumdik forekom også. Prisen på driften af de offentlige it-systemer, som allerede var taget i brug, var kunstigt høj – på den måde kunne prisen på udviklingen af nye systemer holdes kunstigt lav. »Man underbudgetterede simpelthen udviklingen, fordi man vidste, at så kunne man hale det hjem over driften bagefter. Det var vist en offentlig hemmelighed, at den slags foregik,« siger han.

Hiv eksperterne tilbage

De færreste mener i dag, at løsningen på de offentlige it-problemer er at genskabe Datacentralen én til én. Og selv hvis man gjorde det, er det langtfra sikkert, at det ville blive en succes, mener Kim Normann Andersen:

»Udfordringen med at skabe et nyt Datacentralen er, at tiden på mange måder er en anden, i forhold til da Datacentralen og det tidligere Kommunedata blev skabt. Arbejdsløsheden var høj, og der var en næsten socialistisk stolthed ved at arbejde for staten. Den idealisme har jeg svært ved at spore i dag, hvor studerende er meget orienterede mod det private. I grunden er det ærgerligt, for tænk dig nogle fantastiske udfordringer, de har i det offentlige. Tænk dig at være med til at designe en Sundhedsplatform, der er så kompleks en opgave, og som betyder så meget for millioner af danskere. Hvis du er en ambitiøs udvikler på jagt efter en udfordring, bliver det næppe større,« siger han og understreger, at valget kommer til at stå mellem at hive mere ind i staten eller at privatisere helt og aldeles.

Ifølge Kristjan Wager er det ikke umuligt at genskabe et miljø som det, Ebbe Rolf Nielsen i sin tid oplevede i Datacentralen. Det offentlige vil igen kunne tiltrække de bedste it-medarbejdere:

»Som konsulent får man en hyre, hvor det offentlige ikke kan være med. Men jeg kan faktisk godt forestille mig, at folk i højere grad vil påtage sig en rolle i det offentlige, fordi der er mange spændende opgaver. Det handler om at få en kultur, som er attraktiv for de bedste, selv om man ikke får flest penge der. Som nyuddannet cand.polit. er det jo også attraktivt at få et job i Finansministeriet, selv om der er flere penge i det private. Og så lidt tjener man altså heller ikke i det offentlige. Men det kræver et miljø, hvor man kan udvikle sig fagligt – ellers kan man lige så godt blive udenfor,« siger han og tilføjer, at der trods lønningerne potentielt er mange penge at spare for staten:

»Det burde være muligt at finde penge til at hyre de dygtigste. Hvis man kan spare staten for bare ét EFI-projekt, så er pengene hurtigt tjent ind igen,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

JEG HAR SAGT DETTE I 15 ÅR !

Karsten Aaen, Sidsel Jespersen, Alvin Jensen, Torben K L Jensen, kjeld jensen, Anna Lønne Sørensen, Niki Dan Berthelsen, Nille Torsen, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen og Søren Jacobsen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Steffen Giese

"En gentleman sige aldrig - hvad sagde jeg!" (George Bernard Shaw)

Karsten Aaen, Alvin Jensen, Flemming Berger, Lars F. Jensen, Niki Dan Berthelsen og Elise Berg anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Hoved ekspertisen for udvikling af den offentlige IT infrastruktur skal ligge hos staten. Alt andet er en fejltagelse. Mindre under systemer kan sikkert godt udliciteres. Men hovedstrukturen skal være i offentlig regi for at sikre fuld overblik, kontrol og en hurtig og billig udvikling, tilpasning og fejlretning af systemerne. Ved at staten overtager opgaven sikres det systemerne kan fungere sammen gnidningsfrit. Privatisering af store offentlige IT projekter er galimatias uden ende. Det har kostet skatteyderne mange milliarder kroner.

Karsten Aaen, Alvin Jensen, Anker Nielsen, Carsten Wienholtz, Bjarne Andersen, Kirsten Lindemark, Flemming Berger, Per Klüver, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, kjeld jensen, Anna Lønne Sørensen, Niki Dan Berthelsen, Elise Berg, Steffen Gliese, Nille Torsen, Eva Schwanenflügel og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

En struktur med et statsligt IT ville ydermere kunne have reddet Post og Tele.

Karsten Aaen, Alvin Jensen, Kirsten Lindemark, Torben K L Jensen, kjeld jensen, Anna Lønne Sørensen, Niki Dan Berthelsen, Elise Berg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Privatisering af den offentlige IT struktur er udelukkede ideologisk begrundet og ikke rationel begrundet. Som så meget andet privatisering af offentlige service ydelser. Det er på tide med et opgør mod denne fejltagelse.

Karsten Aaen, Alvin Jensen, Anker Nielsen, Carsten Wienholtz, Bjarne Andersen, Kirsten Lindemark, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, kjeld jensen, Dorte Sørensen, Janus Agerbo, Niki Dan Berthelsen, Gert Romme, Elise Berg, Arne Lund, Lilli Wendt, Nille Torsen, P.G. Olsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er som at p.... i bukserne for at holde varmen, når man sælger ud af gode statslige institutioner. På trods af alle erfaringer fortsætter privatiseringerne, senest med salget af vaccinerne. Lars Christian Lilleholt har planer om at sælge ud af vandværkerne.
Sundhedsplatformen er på vej til at blive IC-4 og EFI 2.0.
Hvor store skal advarselslamperne være, før de bliver synlige for politikerne? Og nej, vi kan ikke bare lige vælge nogen andre, for der er forsvindende få der opstilles, som virkelig har den viden der savnes.

Karsten Aaen, Alvin Jensen, Anker Nielsen, Carsten Wienholtz, Torben K L Jensen, Kirsten Lindemark, Per Torbensen, kjeld jensen, Dorte Sørensen, Anna Lønne Sørensen, Ida Bostlund, Elise Berg, Lilli Wendt og Nille Torsen anbefalede denne kommentar

Undres over, at der i artiklen ikke refereres til Bonnerup-rapporten fra 2001 - udsendt af Teknologirådet, der er nedsat mhp. at rådgive Folketinget. Her står jo alt det, der skal gøres for at forhindre de gentagne fadæser og fejlinvesteringer.
Tragikomisk, at MF'erne ikke læser de rapporter de selv bestiller.

Erfaringer fra statslige IT-projekter – hvordan gør man det bedre?
Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Karsten Aaen, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Kjeld Jensen, kjeld jensen, Dorte Sørensen, Janus Agerbo og Ida Bostlund anbefalede denne kommentar

Lige præcis EFI-skandalen handler - med det, vi indtil videre ved - mere om katastrofal offentlig inkompetence mht. projektstyring og en (ligeledes hos offentligt ansatte) indædt modvilje imod at lytte til fagfolk, end om hvorvidt leverandøren var privat eller offentlig.

Steffen Gliese

Det helt grundlæggende væsentlige ved en offentligt udviklet samlet systemløsning overses også: den ville have kunnet være meget bedre sikret, i praksis umulig at hacke - ligesom den ville have kunnet gøre som et lukket set-up, alene til offentlig administration.

Karsten Aaen, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, kjeld jensen og Niki Dan Berthelsen anbefalede denne kommentar

Jeg vil gå så vidt at påstå, at al offentlig infrastruktur bør ligge i offentligt regi. Og det gælder selvfølgelig også modernisering og vedligeholdelse.

Men - når det går så galt i Danmark, som det gør igen og igen, så skyldes det udelukkende dårligt udformede kontrakter, og deres udformning er i øvrigt politisk bestemt.

Karsten Aaen, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel og kjeld jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nej, Michael Pedersen, tværtimod. Tænk blot på hvor længe Apples anderledes teknologi holdt dem fri for virus- og hackerangreb, og her var der endog tale om en offentligt tilgængelig software. Eller hvor godt Linux som styresystem har holdt sig. Så der havde bestemt været en mulighed for optimal sikring med et unikt system.

Henrik Bjerre

Ligesom vi er glade for at der findes både skoler, kirker, værtshuse, søndagsfrokoster i familien med hver deres egenart, bør vi også være glade for at der findes både en privat og en offentlig sektor.

Der skal dermed etableres en fornuftig arbejdsdeling, og da vareproduktionen hele tiden bliver billigere og billigere på grund af den gode privatkapitalistiske motors udvikling, vil en større og større del af samfundets opgaver blive overladt til offentlige investeringer og serviceproduktion hvis man ikke aktivt prøver at stoppe den udvikling.

Jeg synes det er mere vigtigt at vi har offentlig kontrolleret og betalt forsvar, politi, uddannelse og sundhedsvæsen end offentlig IT og våbenproduktion.

Hvem tror på en offentlig sektor der kontrollerer 60 pct, 70 pct .... af alle samfundets ressourcer, stadig kan opretholde en levedygtig privatsektor? Et ja til offentlig produktion af IT, kan være den sten der får hele læsset til at rulle, slut med privat foretagsomhed, og vi har den socialistiske himmel eller helvede - alt efter politisk ståsted.

Anna Lønne Sørensen

Hørt!!! Og hvor er DR henne i hele denne debat? Hvor er hele debatten i Danmarks Radio om udlicitering, dårlige IT-systemer, Post Danmarks underlige deroute (mens pakke-udlveringerne stiger med enorm hast?), DSB, sygehusene, osv osv osv . Kom så i gang, DR, det er det vi har jer til, nemlig at oplyse os så objektivt som muligt, sætte gang i en konstruktiv debat, grave i dybden og se hvad det - egentlig - handler om, ikke mindst sætte fokus på mediernes utrolige magt / indflydelse! - Ja, det er sørme godt vi i det mindste har Infortmation! ;o)

Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, kjeld jensen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Sune Nielsen

Det handler vel også lidt om hvilke folk der er på markedet og hvem man har råd til at hyre. De dygtigste IT-folk bliver formentlig hyret til de store firmaer som har råd til at betale en fed hyre, hvorefter staten må nøjes med de folk der bliver tilbage. Enten de mindre dygtige eller dem som ikke har formået at holde sig opdaterede og hvis viden derfor er blevet forældet.

Steffen Gliese

Michael Pedersen, det er jo ikke noget, Apple havde i udgangspunktet. Og går vi 15 år tilbage, var Apple ikke langt fra at blive spillet af banen. Kun fordi Steve Jobs formåede at sælge en ikke engang særlig god vare alt for dyrt, kom der gang i butikken, hvor man stadig lever højt på, at al opgradering går igennem køb af stadigt dyrere generationer med minimale forandringer.
Det er selvfølgelig forkert, at et privat firma har bedre muligheder og råd end en stat, der råder over den ypperste nationale ekspertise i sine egne institutioner.

Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen og kjeld jensen anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

Datacentralen: Solgt af en Soc.Dem regering (A+B+CD) med SF som støtteparti
TDC: Solgt af Soc.Dem regering (a+b) med SF som støtte
Cph Airport: Majoritets delen solgt i 2000 af Soc.Dem regering (a+b) med SF som støtte

Og hvor er ideologien henne i dette? Nåå. Den socialistisk/socialdemokratiske ideologi om at sælge statslig infrastruktur for at forbedre finanserne i stedet for at tage fat på problemerne.

Karsten Aaen, Jesper Frimann Ljungberg, Flemming Berger, Per Torbensen, Ole Arne Sejersen og kjeld jensen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Henrik Brøndum, - 10:22
"... Der skal dermed etableres en fornuftig arbejdsdeling, og da vareproduktionen hele tiden bliver billigere og billigere på grund af den gode privatkapitalistiske motors udvikling, vil en større og større del af samfundets opgaver blive overladt til offentlige investeringer og serviceproduktion hvis man ikke aktivt prøver at stoppe den udvikling.
Jeg synes det er mere vigtigt at vi har offentlig kontrolleret og betalt forsvar, politi, uddannelse og sundhedsvæsen end offentlig IT og våbenproduktion. ..."
Havde du tænkt dig vi skal stoppe billigørelsen af vareproduktionen, og opgive kontrol over våbenproduktionen.
Hvem ermed på den - udover dig ?

Christian Mondrup

Jeg brugte godt 25 år af min tid som lønarbejder som offentligt ansat IT-udvikler, i den længste periode i "sundhedssektoren". På baggrund af den arbejdserfaring hæfter jeg mig ved artiklens citat af Jørgen P. Bansler:

»Udbudsreglerne gør, at man nemt kommer ind i et lineært forløb, hvor man løser opgaven, som om man skulle bygge en motorvej eller en bro. Men it-projekter er ikke lineære, og man har sjældent fra start et klart billede af, hvad systemet skal kunne. Det opdager man først undervejs,«

Der hvor jeg arbejdede, blev IT-systemet udviklet internt i organisationen gradvist og i løbende kontakt med brugerne. Derved kunne IT-systemet tilpasse sig nye og ændrede behov. Så vidt så godt indtil beslutningstagere i organisationen bestemte, at en ny version af systemet skulle i udbud. Man valgte den danske afdeling af en meget stor IT-udbyder til at udvikle den nye version med et hospitals-IT afdeling som projektleder. Dette forløb blev et skoleeksempel på inkompetence såvel fra den kommercielle aktørs side som fra det pågældende hospitals projektledelse. Resultatet blev et kuldsejlet og ubrugeligt system og et for min organisation føleligt økonomisk tab. Derefter blev dette system igen vedllgeholdt og udviklet internt.

Peter Busk Laursen, Karsten Aaen, Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Jonathan Smith, Jens Thaarup Nyberg, Steffen Gliese, Lars F. Jensen, kjeld jensen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Anna Lønne Sørensen
Til anbefaling hør noget mere P1. Fx har den nu nedlagte Harddisk flere gange haft emnet oppe og Orientering har også berørt emnet.
Men hvor meget DR "tør" kritiserer her op til det nye medieforlig er et spørgsmål!

Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, kjeld jensen og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Jens Thaarup Nyberg

Nej skriver jeg det? Min pointe er at som en konsekvens af billiggørelsen af vareproduktionen fylder den offentlige serviceproduktion relativt mere og mere i økonomien.

Våbenproduktion er i dag privat, med nogle ulemper - og det er måske nødvendigt at acceptere andre ulemper ved privat IT-produktion, for at undgå at den offentlige sektor fylder det hele.

Maj-Britt Kent Hansen

Datacentralen kunne nu også finde på at tilbyde/udbyde systemer, som var ganske uanvendelige.

I slut-70'erne oplevede jeg det på min arbejdsplads, hvor det var noget af en kamp for os medarbejdere at overbevise DC og vores arbejdsgiver om, at bare fordi systemet kunne bruges i ét ministerium, egnede det sig ikke nødvendigvis til vores ministerium. Og at det ikke var nogen gevinst, at vi skulle forringe vores udmærkede system til den skuffeklare discountmodel, der var udviklet.

Vi vandt, vi slap - fornuften sejrede. Men sådan går det ikke længere, hvor "Hug en hæl og klip en tå" er tidens mantra.

Torben K L Jensen

Private it-udbydere har det med at indbygge små fejl der løbende skal justeres og fordi staten ikke har kompetencer til kontrol har de en permanent snabel liggende i stats/kommunekassen.
Er jo set i KMD med en månedlig indtjening på 50 mill. fordi man (med vilje) forsinkede afløseren til det kørende system.

Carsten Wienholtz, kjeld jensen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
David Zennaro

Apples software har aldrig været åben. Faktisk er det nok den mest lukkede platform, der findes. Og som udvikler kan man ikke få oplysninger om noget som helst.
Når Apple i lang tid blev skånet for virus-angreb, så skyldtes det nærmere, at der var meget færre af deres produkter samlet set, og derfor var de mindre interessante at gå efter.

Ib Christensen, Karsten Aaen, Hans Jørn Storgaard Andersen, Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Jens Winther, Jens Thaarup Nyberg og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Det er nu ikke helt rigtig David Zennaro. MacOS, samt IOS bygger begge på en open-source kerne https://en.wikipedia.org/wiki/XNU

Jens Thaarup Nyberg

Henrik Brøndum
"Nej skriver jeg det? .."
Det er hvad jeg spørger om, idet din pointe er uklar med udeladelsen i "... den[ne] udvikling."
Mht. til våbenproduktion, skulle vi måske tage mål af de ulemper det våbenindustielle kompleks volder verden.

Kirsten Lindemark, Steffen Gliese og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Om private leverandører af it-projekter til det offentlige kan man sige, at deres produkter har den forunderlige egenskab, at de kun virker ordentligt for mennesker, der dur i deres embede eller som ikke er er utilladelig dumme.

Gamle told- og skatmstre, samt medicinske overlæger blev sat til at teste de leverede it - systemer.
"Gud bevar´os" tænkte de og spilede øjnene op! "jeg kan jo ikke se, det virker!" Men de sagde det ikke.
Leverandørerne bad nu om flere penge, så systemerne blive endnu bedre.
En laverestående embedsmand blev også tilkaldt for at teste. men heller ikke for ham virkede de.
"Dum er jeg ikke!" tænkte manden, "det er altså mit gode embede, jeg ikke duer til,"
Og sådan gik det igennem 12 år og ligeså mange ministre.
Ingen kunne se det virkede, og ingen lod sig mærke med det - man var jo ikke uduelig eller dum.

Ib Christensen, Karsten Aaen, Carsten Wienholtz, Torben K L Jensen, kjeld jensen, Flemming Berger og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Michael - Nej,det har jeg ikke,men jeg kender kejserens nye klæder.

Jesper Frimann Ljungberg

Hele balladen om DC og KMD bunder i grund nok i et spørgsmål om magt.
Problemet for toppen af embedsvældet (og for den sags skyld også toplaget i større private virksomheder) er jo, at faglige tunge og kompetente institutioner har deres egen kultur, faglighed og meninger. Sagt med andre ord, de kan opfattes, som værende vanskelige at styre, svære at forstå og derfor en trussel. Og i store hierarkiske organisationer der skal sådan nogen prygles, knægtes indtil de lærer at gøre som der bliver sagt med bøjet hoved.
Og både DataCentralen og KommuneData var sådanne institutioner.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

Jeg mener ikke, at det er praktisk muligt at genskabe DataCentralen og KMD. Jeg mener heller ikke, at den Klondike stemning der lige nu er i 'det offentlige', hvor ALLE begynder at opbygge 'agile' små teams, der udvikler i alle retninger næsten uden centrale standarder, strategier og styring.

Man har brug for det man kalder Enterprise Arkitektur. Man er nødt til at indse, at IT for det store dele af det offentlige er core business. Derfor er det vigtigt at IT arkitektur sættes sammen med "forretningen", for at sørge for der er sammenhæng mellem de forretningsmæssige behov, og det der faktisk implementeres.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

@Leo Nygaard
Jup. Det er 'også' mit navn.Frimann (Som jeg også hedder) har jeg brugt i 20+ år på internettet, fordi det siden jeg fik min første email adresse har været min mailadresse, både på arbejde og privat. Så derfor var der forvirring når email og efternavn ikke passede sammen.

Grundet at Information nu også bruger Ljungberg, er fordi jeg har valgt at lave et abonnement, og så tager den hele navnet med.

// Jesper

Nils Bøjden

@Jesper

Jeg er enig i at EA set over det offentliges forretningsområder i den grad er undervurderet og underbemandet. Men før det skal der nogle strategiske modeller på bordet, f.eks en præmis om at alle området der er et monopol (TDCs kobbernet, kloakker, vandforsyning, togskinner, kodekomplekset fra vores digitale infrastruktur, osv) skal være i det offentliges ejerskab

Henrik Bjerre

@Jens Thaarup Nyberg

Ok, men blev det klart af 15. juli, 2017 - 12:49 ? Eller skal jeg prøve at gøre den mere klar?

Eksemplet med våbenindustrien var bevidst provokerende. Jeg ved jo godt den ikke er superpopulær her i spalterne, men hvis både våbenindustri, en stor del af IT, en stor dele af telekommunikationen, og måske om få år driften af de selvkørende biler skal varetages af det offentlige, så bliver der ikke meget tilbage til privat foretagsomhed.

Jeg synes selv at disse industrier har mange oplagte argumenter for at drives i offentlig regi, men som sagt, når summen af det potentielt offentlige bliver så stor at vi ikke har noget privat tilbage, må der foretages en benhård prioritering.

Nils Bøjden

" Og både DataCentralen og KommuneData var sådanne institutioner. "

Og derudover havde både KMD og DC et overforbrug af timer, tid og penge i forhold til de opgaver der blev udført. Så jeg tror også at ejerne simpelthen opgav at optimere begge institutioner.

Jesper Frimann Ljungberg

@Nils Bøjden

"Jeg er enig i at EA set over det offentliges forretningsområder i den grad er undervurderet og underbemandet. "
Der er jo defacto ikke rigtig noget. Jo jo der er da nogle steder rund omkring hvor man bruger EA tools til at dokumentere processer og har nogle elfenbenstårne. Og der er da lidt FORM og STORM rundt omkring og nogle anbefalinger ... men rigtig meget af det er 'anbefalinger' og 'guidelines' som er frivillige at bruge. Der er ikke nogen 'IT-faglig matrix/virtuel organisation etc. etc.
Man mangler den der 'tag fagligheden alvorligt' som skal til for at EA virker. Hvis du skal have EA til at virke er du nødt til at uddelegere ansvaret for IT-arkitekturen til IT-arkitekterne.
Hvis du ser på rigtig mange af de ting man kalder IT arkitektur og IT i det 'offentlige' så er ting taget fra enten ITIL eller PM verdenen.

"Men før det skal der nogle strategiske modeller på bordet, f.eks en præmis om at alle området der er et monopol (TDCs kobbernet, kloakker, vandforsyning, togskinner, kodekomplekset fra vores digitale infrastruktur, osv) skal være i det offentliges ejerskab"
Ja. det har du ret i.

// Jesper

Jens Thaarup Nyberg

Henrik Brøndum; 16. juli, 2017 - 14:42
Du er ikke ubekendt.
"Jeg synes selv at disse industrier har mange oplagte argumenter for at drives i offentlig regi, men som sagt, når summen af det potentielt offentlige bliver så stor at vi ikke har noget privat tilbage, må der foretages en benhård prioritering."
Der er vel ikke noget i vejen for at det offentlige udlicitere opgaver til specialister. Forskningen, i teknologi varetages i forvejen i udstrakt grad offentligt; men fordi vi får nye indsigter derfra, er det ikke uden videre givet at disse indsigter bør udleves, førend de økonomiske og sociale konsekvenser er kendte. Så ja, det offentlige skulle kunne prioritere benhårdt, men istedet er det private virksomheder der nødes til at prioritere benhårdt - og ikke nødvendigvis til det kollektivt bedste.
Udviklingen i våbenindustrien er en skrue uden ende.

Jesper Frimann Ljungberg

@Nils Bøjden

"Og derudover havde både KMD og DC et overforbrug af timer, tid og penge i forhold til de opgaver der blev udført. Så jeg tror også at ejerne simpelthen opgav at optimere begge institutioner."

Jo jo, men antallet af timer (vi kan også sige midler) man brugte på en opgave, var efter min mening mindre end det, som i dag bruges på udbud+tilbud+extra Governance+selve opgaven.
Og oven i det kan man så lægge forbruget af midler på forfejlede projekter.

Mht. til ejerne af KMD og DC. Så er det efter min mening dårlig ledelse på direktions niveau. Det er jo bare at se på nøglepersoners trackrecord.
Jeg har ikke den opfattelse at ejerne har 'givet op'.

// Jesper

Mikael Velschow-Rasmussen

Jeg er altså en anelse fornærmet :-)

Efter +20 år i det private med uendelige mængder af inkompetence (bl.a. TDC og Atea), er jeg startet hos Region Hovedstaden som IT-arkitekt i Center for IT, Medico og Telefoni. (Med en baggrund som specialist i Computer Netværk).

Det team - jeg er ansat i - er uden sammenligning det mest kompetente team, jeg har været i i hele min karriere.

Hvis vi kigger på fx. sundhedsplatformen, tror jeg egentlig ikke problemet i dag er de folk der er ansat i fx Reg H. Disse er alle dedikerede og dygtige folk med masser af erfaring. Problemet er derimod de åndssvage udbudsregler (politisk og EU bestemt) der siger, at alle opgaver så vidt muligt skal privatiseres.

Alt hvad der foreløbig kan siges at være gået galt i forbindelse med fx sundhedsplatformen skyldes jo netop private aktører og politikere (Regionsrådet). 'Business Casen' blev udarbejdet af en privat aktør - og tager jo stort set fejl i alle de beregninger der er lavet over såkaldte gevinstrealiseringer (der i prakisis betyder; "Vi kan fyre en masse mennesker, og dermed underminere samfundsøkonomien").

Den enorme fejl med at spare lægesekretær funktionen bort er jo heller ikke noget de offentlige IT folk har haft nogen som helst indflydelse på - denne beslutning er taget politisk af folk der åbenbart mener, det er en god ting, jo flere folk man kan fyre (og dermed spare penge).

Man har endvidere valgt et amerikansk system (EPIC) der ikke umiddelbart egner sig til danske forhold, hvor hovedvægten jo netop ikke skal lægges på fakturering af kunden (patienten), idet vi har et velfærdsbetalt sundhedssystem. (I hvert fald lidt endnu - selvom man godt kunne få den tanke, at borgerlige politikere ønsker velfærdssamfundet helt bort).

I andre sammenhænge sendes ting i udbud, hvor man ved, at det vil blive dyrere og dårligere at gøre det på denne måde. Men desværre er det dikteret af en række ignorante politikere og nogle idiotiske EU regler.

Til forskel fra det private møder man i det offentlige folk med høj integritet og faglighed der brænder for at udføre deres job godt og udføre noget godt for samfundet. Disse værdier kan man ikke just påstå er i højsædet i det private, hvor det hele er mig, mig, mig, mig, mig, og hvor meget kan jeg snyde kunden og svindle mig til !

Enligt bør enhver der kan og vil tænke selv, og ikke har travlt med at gemme sig i hoben og være enige i at kejseren er bare sååå smart, kunne regne ud hvor forskellen på offentlig og privatiseret ligger.

Den ene forskel er, at vi selv hjemme i køkkenet bruger vores tid på at tilberede råvarerne selv, eller vi tager ud og spiser. Er vi hjemme er der ikke betalingen til tjenere, kokke og rengøringspersonale, ej heller til direktørens bid af kagen for, at sørge for aktionærene ikke skal risikerer at yde en indstats for deres penge.

Den anden forskel er at hjemme i køkkenet kan og må du selv se hvad råvarer der benyttes til produktionen så du kan bedømme værdien i forhold til prisen, mens var du ude at spise, ville dit ønske om information blive stoppet med "det er konkurrenceforvridende", og kun adgang for personale.

Tag bare hvordan dine skattekroner overdrages til IT firmaer der eksporterer undertrykkelses software "made in Denmark", alt imens du nok kan forstår du ikke må vide det, fordi det er konkurrenceforvridende at vide hvem der i hemmelighed ydes "erhvervsstøtte" til.
Det er vores skattekroner, og efter sigende skulle vi ha fri konkurrence her i landet, men vi må ikke vide hvem vi støtter?
Men vi må gerne støtte et privat IT firma med behov for at lukke sig inde bag pigtråd, men ikke have vores egen IT central med os selv inden for dørene.

Og det stemmer folk for, eller ved de ikke hvad de stemmer på?