Interview
Læsetid: 9 min.

Kvinders biologi passer dårligt til jobbet som softwareingeniør. Eller hvad?

I denne uge fyrede Google en medarbejder, fordi han ville diskutere, om biologiske forskelle mellem kønnene kan forklare, hvorfor der er få kvindelige softwareingeniører. Og så brød helvede løs
I gennemsnit er kvinder mere tilbøjelige til at ville arbejde med mennesker, mens mænd er mere tilbøjelige til at ville arbejde med objekter – skriver den nu fyrede Google-medarbejder James Damore i sit manifest – og derfor kan uligheden i techbranchen ikke kun forklares med diskrimination og sociale konstruktioner – den er også et produkt af biologi. Information har bedt en debatredaktør, lederen af datalogistudiet, en kvinde med job i softwarebranchen og direktøren for Kvinfo om at forholde sig til den påstand.

I gennemsnit er kvinder mere tilbøjelige til at ville arbejde med mennesker, mens mænd er mere tilbøjelige til at ville arbejde med objekter – skriver den nu fyrede Google-medarbejder James Damore i sit manifest – og derfor kan uligheden i techbranchen ikke kun forklares med diskrimination og sociale konstruktioner – den er også et produkt af biologi. Information har bedt en debatredaktør, lederen af datalogistudiet, en kvinde med job i softwarebranchen og direktøren for Kvinfo om at forholde sig til den påstand.

Stefan Boness

Moderne Tider
12. august 2017

Det skulle egentlig bare have være et internt debatoplæg til medarbejderne hos Google i Californien, men det ti sider lange dokument, som softwareingeniøren James Damore mailede til sine kollegaer, endte i hænderne på mediet Vice. Og så brød helvede løs.

Sagen er den, at Google frygtelig gerne vil have flere kvinder ansat – i dag er 69 procent af Googles ansatte mænd, og i techafdelingen er tallet helt oppe på 80 procent – derfor har virksomheden en diversitetspolitik, som skal reducere de ansattes »ubevidste biases«.

Men kønsgabet handler ikke kun om diskrimination og sociale kønsroller, skriver James Damore i sit indlæg, skævheden kan i en vis udstrækning forklares med biologi: I gennemsnit er kvinder nemlig mere tilbøjelige til at ville arbejde med mennesker, mens mænd er mere tilbøjelige til at ville arbejde med objekter, skriver han, og derfor kan uligheden i techbranchen ikke kun forklares med diskrimination og sociale konstruktioner – den er også et produkt af biologi.

Selv om Damore anerkender, at der findes sexisme, og understreger, at han »værdsætter mangfoldighed og inklusion«, har hans ord skabt en flodbølge af vrede. Han er blevet kaldt sexist og modtander af diversitet, og tirsdag blev han fyret.

Googles topchef, Sundar Pichai, skrev i en kommentar, at selv om Google støtter medarbejdernes »ret til at udtrykke sig«, var Damore gået for langt – han havde »promoveret hadefulde kønsstereotyper«, og derfor måtte han ud.

Men er det sexistisk at diskutere kønnenes biologi? Tager James Damore fejl? Og hvorfor er der egentlig så mange mænd i computerbranchen?

Moderne Tider har søgt svar hos en debatredaktør, lederen af datalogistudiet, en kvinde med job i softwarebranchen og direktøren for Kvinfo.

’Han har helt ret. Mænd og kvinder lige dygtige, forskellen ligger i, hvad de vælger at bruge deres liv på’

Søren K. Villemoes, debatredaktør på Weekendavisen

– Er teksten sexistisk?

Weekendavisen

»Nej. Han gennemgår i punktform forskellige steder, hvor biologi har noget at sige om mænd og kvinders valg i livet. Man kan kalde det polemisk, fordi han udfordrer Googles opfattelse, men ikke sexistisk.«

– Har han ret i sine pointer?

»Ja, han har helt ret i de forskelle, han opridser – det har metastudier inden for biologien jo bekræftet, så vidt jeg er orienteret. Ideen om, at forskellene mellem mænd og kvinders fordeling på arbejdsmarkedet skulle skyldes diskrimination og kultur, er der ikke belæg for. Det, han siger, er der derimod belæg for.«

»Folk tror, at Damore mener, at kvinder er dårligere egnet til at være ingeniører end mænd, men det siger han ikke. Tværtimod. Forskningen bekræfter, at mænd og kvinder er lige dygtige, forskellen ligger i, hvad de vælger at bruge deres liv på.«

»Han refererer bl.a. til Catherine Hakim (britisk sociolog, red.), som er meget anerkendt og har studeret mænd og kvinders valg af uddannelse på tværs af lande. Det viser sig, at kvinder og mænd træffer de samme valg på tværs af kulturer, og forskellene bliver faktisk større, jo friere de er. Kvinder studerer mest IT i Zimbabwe og Congo, og Catherine Hakims teori siger, at det netop er fordi, de ikke er frie.«

– Er det okay, at Google har fyret ham?

»Begrundelsen om, at han reproducerer skadelige kønstereotyper, er usaglig. Han refererer til biologisk forskning i kønsforskel. Hvordan kan det være en skadelig kønsstereotyp at sige, at mænd og kvinder er lige dygtige, men træffer forskellige valg? Det er jo rigtigt. Det er Googles egen beslutning, men hvis jeg var ansat, ville jeg være meget imod fyringen.«

– Hvorfor er kønsdebatterne altid så sprængfarlige?

»Det vedrører alle. Alle har et køn. Debatten er omgærdet af en stærk fortælling: At kvinder systematisk diskrimineres. Jeg siger ikke, at det ikke finder sted, men den fortælling skal ligesom gælde i alle sammenhænge. Biologi er tabuiseret. Når man koger diskrimination og kultur væk, så er der kun biologi tilbage, men det vil folk ikke høre om, for det kan du ikke ændre på. Og så slutter det politiske. Så bliver folk overflødige, og det kan man ikke lide at tænke på.«

’Hjemmecomputerne er blevet markedsført som en boremaskine’

Mads Nielsen, institutleder på Datalogisk Institut, Københavns Universitet

– Hvordan er kønsfordelingen hos jer?

»De seneste år har der været under 10 procent kvinder, der søgte ind på datalogistudiet. Men i år – fordi vi har arbejdet på det – var optaget i nærheden af 15 procent.«

– Hvad hvis man går længere tilbage?

»I midten af 1980’erne var der faktisk en tredjedel kvinder på datalogistudiet. Der er mange forklaringer på, hvorfor det er gået tilbage. Min vurdering er, at det er sket samtidig med, at hjemmecomputerne er blevet markedsført til mænd. Hvis du ser på reklamerne både for Mac og PC’er, var de henvendt til far og søn. De blev markedsført ligesom boremaskiner.«

»I Sydeuropa er andelen af kvinder på datalogi og andre ingeniørstudier højere, og i de arabiske lande er der en overvægt at kvinder. Det får os til at sige, at det er et kulturelt problem og ikke, som det antydes hos Google-medarbejderen, et biologisk problem.«

– James Damore skriver om, at der er forskel på at arbejde med objekter og med mennesker. Hvilken af de to ting gør man, når man er softwareprogrammør?

»Det er ligesom at bygge huse: Man bygger objekter, men man bygger dem til mennesker. Hvis man ikke forstår mennesker, er det lige meget, om man har brugt de rigtige materialer.«

– Hvornår arbejder man mest med mennesker: Når man læser datalogi eller læser til pædagog?

»En væsentlig del af datalogistudiet handler om at lære, hvad maskinerne kan, det er klart. Men der er også meget teori på pædagoguddannelsen, så det er svært at sige.«

– Ligger datalogi mest til den ene eller den anden side på en skala mellem objekter og mennesker?

»Det er svært at sige. Man arbejder med objekter, men for mennesker.«

– Bør man stræbe efter kønslighed inden for branchen?

»Ja. Vi arbejder aktivt for at få flere kvinder på studiet. Ikke ved at lave studiet om, men ved at gøre det klart for kvinderne, hvad det indebærer. Vi laver workshops for gymnasiepiger, hvor de kommer ind og koder. I stedet for at bede gymnasiepigerne om at melde sig til, går vi gennem lærerne, for vi tror, der er behov for, at pigerne bliver prikket på skuldrene og spurgt: ’Kunne det her ikke være noget for dig?’«

»For mig personligt er det også et demokratisk problem: Teknologi får større og større indflydelse på vores liv, så det kan ikke passe, at det kun er den ene halvdel af befolkningen, der udformer den.«

’Han må have sin mening – lige indtil han sidder i en mørk kælder et sted uden en partner’

Rina Tambo Jensen. Senior product researcher hos Mozilla

– Hvad er din baggrund?

Privatfoto

»Jeg læst HA dat (datalogi, red.) på CBS, hvor man bl.a. lærer kodning, men også projektledelse. Vi var tre piger, der graduerede, og måske 60 drenge. Jeg havde ingen programmeringserfaring, da jeg begyndte, mens alle drengene næsten kunne det hele. Man bliver bare ikke rigtig tilbudt det som pige – det kommer ikke lige så nemt.«

– Hvorfor gik du den vej?

»Jeg har altid elsket at spille computer og blev set som en tomboy, fordi jeg sad midt om natten og spillede World of Warcraft. Jeg var lidt sær, kan man sige. Men det har virket senere i livet. Jeg er 33 år og spiller stadig computer. I min familie er det min mand, der brokker sig over, at jeg spiller for meget PlayStation.«

– Tror du, det er rigtigt, at kvinder er mere tilbøjelige til at arbejde med mennesker, mens mænd er mere tilbøjelige til at arbejde med objekter?

»Samfundet har besluttet sig for, at drenge skal lave noget, der giver status og penge, og så driver de i den retning. Og samfundet har besluttet sig for, at kvinder skal have børn og gøre mennesker glade, og så driver kvinder i den retning.«

– Hvorfor er du selv gået en anden vej?

»Det er jeg måske heller ikke helt. Jeg arbejder i den humanistiske side af computer engineering og fokuserer på det etnografiske felt frem for det programmeringsmæssige. Jeg laver user research: Når vi designer softwaresystemmer – vores Firefox-browser eller nye internetprodukter – finder jeg ud af, hvordan systemet kan opføre sig så intuitivt og behageligt som muligt for brugerne.«

– Er det en mandsdomineret branche?

»Ja, det er der ingen tvivl om, men jeg oplever rigtig meget empati og forståelse fra mine kollegaer – det er ikke ligesom ham fra Google. Vi får unconscious bias training og bliver undervist i diversity hiring. Det hjælper én til at se de små biases, vi alle sammen har. Hvis jeg siger ’brandmand’ til dig, vil du tegne en mand, for samfundet har givet os prædefinerede billeder. Men man kan lære at tjekke sig selv: ’Hey, hvorfor synes jeg det her? Er det et gut instinct eller en rationel overvejelse?’«

– Hvad med politisk mangfoldighed? Nogle mener, at Google bliver et mindre politisk mangfoldigt sted, fordi de har fyret James Damore …

»Jeg synes, det er fint, at han blev fyret. Han brød Googles code of conduct, og det er vigtigt at have sådan én, for der er folk med mange forskellige baggrunde, som arbejder dér. Men han må da mene, hvad han vil. Han må have sin mening – lige indtil han sidder i en mørk kælder et sted uden en partner.«

– Har du læst hans tekst?

»Jeg har læst uddrag, men jeg må indrømme, at jeg ikke kom igennem alle ti sider. Det gider jeg ikke bruge min tid på.«

’Det er den samme type forskning, som påstår, at der bør være et hvidt overherredømme i verden’

Henriette Laursen, Direktør, Kvinfo

Steen Brogaard

– Er det sexistisk at diskutere biologiske forskelle mellem kønnene?

»Nej, ikke hvis man taler ud fra solid forskningsmæssig evidens. Men det er galt, at man ud fra en ikke særlig solid forskning påstår, at biologi er afgørende for menneskers valg – der er tværtimod solid evidens for det modsatte: Mænd og kvinder træffer meget forskellige valg, men det er kultur og forventning, der er bestemmende. Det er den samme type af forskning, som påstår, at der bør være et hvidt overherredømme i verden, og at hvide er klogere end sorte.«

– Hvordan hænger forskning i biologiske forskelle mellem kønnene sammen med hvidt overherredømme?

»Det er den samme type forskning med den samme type argumentation. Det er de samme forskere, der står bag det, og det er den samme metode, de anvender, uden at jeg lige er inde i, hvad det er for en metode.«

– Hvad er det for en type forskning, du mener?

»Udviklingspsykologi, som jeg ikke er inde i detaljerne i, men som både fører til dét, den Google-ansatte mener, og til, at hvide skulle være klogere end sorte.«

– Mener du, at der findes biologiske forskelle mellem de to køn, som kan have betydning for, at mænd og kvinder vælger forskellige job eller uddannelser?

»Det kan jeg ikke fuldstændig udelukke, men forskellene er i hvert fald så uvæsentlige, at hvis vi øver os og træner, kan vi reducere dem så meget, at de bliver ubetydelige.«

– Har du læst James Damoes tekst?

»Jeg har lige scrollet ned over det, men jeg har ikke været i detaljer.«

»Jeg synes, det er mere interessant at pege på, hvorfor så få piger vælger IT. Jeg tror, fremtiden designes dér, og derfor er det vigtigt, at begge køn er repræsenteret.«

– Er etnisk diversitet også vigtig?

»Ja helt klart. Vi bliver klogere af mangfoldighed generelt.«

– Hvad med politisk mangfoldighed?

»Det er noget lidt andet, men det tror jeg da også på. Jeg er demokrat med stort D og tror på, at debat er sundt og godt.«

– Hvad er forklaringen på, at mænd og kvinder vælger så forskellige brancher?

»Der ligger en masse historisk i det kønsopdelte arbejdsmarked i forhold til, hvad man tidligere mente, at kvinder skulle tage sig af. Omsorgsopgaverne lå i lige linje fra de opgaver, kvinderne varetog i hjemmet – det var de ting, kvinder umiddelbart var kvalificeret til, da de kom på arbejdsmarkedet i 1950’erne og 1960’erne.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torsten Jacobsen

Hvorfor har 'Moderne Tider' dog ikke interviewet en person, der ved noget om sagens kerne?

I stedet for interviewer man en journalist, en datalog, endnu en datalog, og en jurist. To af de adspurgte medgiver at de end ikke har læst den tekst artiklen tager som sit udgangspunkt i.

Så endnu engang har vi altså at gøre med en 'forøvrigt mener jeg'-artikel, der i bedre tider ville være blevet standset på redaktørens bord.

Raseriet i progressive kredse var ellers til at tage og føle på, da Peter Skaarup(DF) kom til at afsløre sin egen selvtilfredse ignorance med udsagnet om, at Politik er følelsernes kampplads frem for faktas. Men forargelsen har måske blot rod i, at han føler det forkerte?

Godt at vi har journalister, dataloger og jurister som føler det rigtige, og som derfor uden at snavse sig til med vulgære hensyn til indsigt, kan opsætte rammerne for, hvad der bør føles og menes om dette og hint.. Så slipper vi for at bruge tid på det!

Allan Stampe Kristiansen, Mads Jakobsen, Jeppe Moritz Led, Morten Balling, Teis Iversen, Bjarne Bisgaard Jensen, Finn Thøgersen, Niels Duus Nielsen, Flemming Berger, Erik Karlsen, Jeppe Larsen, Janus Agerbo, Torben K L Jensen, Henrik Rasmussen, Eva Schwanenflügel, Christian Larsen, Hans Ingolfsdottir og Arne Lund anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen
Søren Ferling, Niels Duus Nielsen og ulrik mortensen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Fra ovenstående artikel, med direkte adresse til Information og 'Moderne Tider':

"When journalistic institutions widely publicize material of this sort, only to abdicate the vital work of rigorously addressing its substance, they make its least plausible claims more likely to be normalized. They leave the project of assessing its merits and flaws to Twitter, Facebook, Reddit, and other venues where the loudest voices tend to prevail, instead of offering their own careful reporting and expert analysis."

Søren Ferling, Allan Stampe Kristiansen, Niels Duus Nielsen, Flemming Berger, Janus Agerbo, Bjørn Pedersen, Eva Schwanenflügel, Hans Ingolfsdottir og Arne Lund anbefalede denne kommentar
Søren Rehhoff

Jeg synes det James Damore skriver, ligeså meget har udgangspunkt i nogle grundlæggende politiske forskelligheder, som det handler om biologisk betingede kønsforskelle. Han kalder sig selv for klassisk liberal, der lægger stor vægt på individualisme og fornuft. Så selvom han bifalder Googles intentioner om, at fremme diversitet, så mener han, at deres strategier for at nå det mål er forkerte, fordi de er for "venstreorienterede" og ignorerer, hvad han mener er indbyggede biologiske forskelle. Han mener f. eks. også, at konservative synspunkter bliver undertrykt hos Google, istedet for at blive diskuteret fordomsfrit. Et eller andet sted er det en klassiker, venstreorienterede vil sikkert være mere tilbøjelige til at mene, at uligheder skyldes nogle strukturelle forskelle i form af f. eks. fordomme om køn, mens mere konservativt orienterede mennesker, både mænd og kvinder, vil mene at der grundlæggende er en naturlig eller biologisk orden, der sætter nogen grænser for ligestilling og i den forbindelse er Damore så mere konservativt anlagt, hvilket så ikke har været i overensstemmelse med Googles principper på det område.

Søren Ferling, Henriette Bøhne, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Hanne Ribens, Christian Larsen og Johnny Winther Ronnenberg anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen
Lars Steffensen

En anden af Jordan Petersons pointer er at mænds tendens til at orientere sig mod objekter kan forklare mænds større tilbøjelighed til misbrug af alkohol og stoffer. Det kan forstås sådan at hvor kvinder søger til facebook eller telefonen i krisesituationer, så søger mænd mod den lokale cafe eller bodega.

Hvis feminister mente det alvorligt at der skulle være lige vilkår, så ville de måske medtage de forskelle, der tæller til den anden side.

Det kunne også udtrykke sig ved at feminister i højere grad forsøgte at hindre voldtægt, selvmord, misbrug og ikke kun fokuserede snævert på den uretfærdighed, der rammer økonomisk velstillede kvinder.

Søren Ferling, Niels Duus Nielsen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

"diversitetspolitik" ..... så virker det pludselig ganske hyggeligt at DR nøjes med en "mangfoldighedskonsulent"

Niki Dan Berthelsen

Kunne alle parter blive enige om at det er få kvinder, som finder programmering spændende?

Så er talent/ikke talent diskussionen vel ligegyldig?

David Henriksen

Feministernes største problem er at de er fjerne for ikke-elitære kvinder som bare passer deres familie, mand og arbejde. De går kun op i hvad folk må og ikke må sige og elsker legen "kvinder kan alt lige så godt som mænd eller BEDRE". Det er også en sjov leg i cirka to minutter men har ingen hold i virkeligheden.

Mette Poulsen

Han har brudt sig mod personalepolitikken og er blevet fyret. Det er vel ikke første gang, det er sket hos google.

Morten Balling

Sagen her minder sært meget om den norske TV dokumentar "Hjernevask"...

https://www.youtube.com/watch?v=cVaTc15plVs

Søren Kristensen

Mænds hjerner er større og ofte mere teknologifikserede/logisk tænkende end kvinders. Men verden har også brug for kvindehjerner og alt det intuitive de står for. For kun et halvt århundrede siden var der i øvrigt slet ikke noget der hed software. Til gengæld så man meget fjernsyn.

Odin Rasmussen

Jeg aner ikke hvad arbejdsopgaver "software ingeniør" udfører. Jeg har selv taget en "web-integrator" uddannelse på Roskilde Tekniske Skole. ( Programmering af hjemmesider med database i Php). Hvis jeg skal lufte mine fordomme mener jeg at kvinder generelt er mere intelligente end mænd og det giver sig udslag kognitivt, emotionelt, kinetisk og på en lang række andre områder. Kvinder bliver ældre end mænd i gennemsnit. Mænd kan sagtens være intelligente, men oftest er det på nogle enkelte områder som fx teknisk intelligens og mænds kroppe er ofte større end kvinders om det er kulturelt eller biologisk og eller i sammenspillet. Det moderne samfund har jo ikke eksisteret så lang tid i forhold til hvor længe der har eksisteret mennesker. De fleste dyrearter er der ligeledes forskel på han og hun og deres arbejdsopgaver bl.a. i forbindelse med pleje af deres yngel. Nogengange så meget forskel at man skulle tro der var tale om forskellige arter. Mennesker har så en bevidsthed som vi kan forme biologien efter - kulturen. Om mænd kan noget kvinder ikke kan. Det korte svar er Nej.
Så ja tak til kønnets mystik - men udover det så mener jeg at ethvert nyfødt barn som udgangspunkt har samme potentiale til at blive hvad de vil. Det er jo ikke ligesom med dyrerne at de vi lærer når vi er små er det som vi laver når vi er blevet voksne. At vi så møder så meget modstand i livet.

Programmering er noget af det sjoveste, jeg har prøvet. Hvis de fleste kvinder har fået tudet ørerne fulde af, at programmering kun er for mænd, har det måske holdt dem væk fra at gøre forsøget. Hvilket er super ærgerligt for dem, da de er gået glip af rigtig meget.

Søren Ferling

Sagens er interessant fordi den instans, der rangordner vores søgeresultater og nedprioriterer resultater, den selv finder politisk uønskede, her viser at være PK og helt anvisende overfor saglighed.

Vi er således kulturelt kommet tilbage til Den katolske Kirkes liste over forbudte bøger.