Feature
Læsetid: 9 min.

’Vi oplever en voksende menighed af patienter med et nærmest religiøst forhold til medicinsk cannabis’

Læger oplever, at deres faglighed bliver underløbet af kampagnejournalistik og populistiske politikere, når det kommer til spørgsmålet om medicinsk cannabis. I denne uge var smertelæger fra hele verden samlet til kongres i Bella Centret
»Når jeg forsøger at forklare mine forbehold mod cannabis, bliver jeg ofte anklaget for at være i lommen på medicinalindustrien eller en del af et komplot imod legaliseringen. De er uimodtagelige over for argumenter,« siger overlæge Ole Bo Hansen, der var taget til konference om temet i Bella Centret i denne uge.

»Når jeg forsøger at forklare mine forbehold mod cannabis, bliver jeg ofte anklaget for at være i lommen på medicinalindustrien eller en del af et komplot imod legaliseringen. De er uimodtagelige over for argumenter,« siger overlæge Ole Bo Hansen, der var taget til konference om temet i Bella Centret i denne uge.

Sille Veilmark

Moderne Tider
9. september 2017

Over hele den vestlige verden er det lykkedes en stærk folkelig bevægelse at få sat medicinsk cannabis på dagsordenen. Og mange steder – blandt andet i Danmark – har politiske flertal besluttet, at læger kan udskrive det, selv om dokumentationen ikke lever op til de standarder, der sædvanligvis er for ny medicin.

»Hver eneste dag har jeg patienter, der beder om medicinsk cannabis,« fortæller Ole Bo Hansen, inden han viser sit navneskilt til en vagt.

Han er overlæge ved Tværfagligt Smertecenter og Palliativ Klinik på Holbæk Sygehus, og som de fleste danske smertelæger er han i Bella Centret i København. I denne uge holder den europæiske sammenslutning af smertelæger sin semi-årlige kongres, EFIC2017, hvor mere end 2.000 læger fra hele Europa deltager.

I år har kongressen et særligt fokus på et af tidens store dillemmaer i smertemedicinen: medicinsk cannabis.

Sagen er den, at man næsten ingenting ved om cannabis som medicin. Der er ikke udført store videnskabelige undersøgelser af hverken effekt eller bivirkninger, og de mindre studier, der er foretaget, har blandede resultater. Men stik imod den videnskabelige konsensus på området – samt nationale og internationale lægeforeninger og reguleringsmyndigheders anbefalinger – har lande som Danmark, Tyskland, Canada, Israel og en række amerikanske stater politisk vedtaget, at læger skal have mulighed for at udskrive cannabis som behandlingsmiddel.

Det er den debat, Ole Bo Hansen er kommet for at blive klogere på.

Non-debat

På vej til Bella Centret største sal må overlægen kæmpe sig vej mellem interesserede læger, der får fremvist nye lægemidler og sundhedsteknologi i medicinalvirksomhedernes mange stande. Kl 10.30 er der tre oplæg og en paneldebat, der alle kredser om medicinsk cannabis. Det er et arrangement, Ole Bo Hansen har set frem til.

»Vi oplever en voksende menighed af patienter med et nærmest religiøst forhold til medicinsk cannabis,« siger han. De kommer bevæbnet med pseudo-videnskabelige undersøgelser, de har set på internettet, og mirakelhistorier fra de etablerede medier om patienter, der har oplevet drastisk bedring efter at have indtaget cannabis, fortæller han.

»Når jeg forsøger at forklare mine forbehold mod cannabis, bliver jeg ofte anklaget for at være i lommen på medicinalindustrien eller en del af et komplot imod legaliseringen. De er uimodtagelige over for argumenter,« forklarer han.

Det er ikke, fordi Ole Bo Hansen er imod cannabis. Faktisk ordinerer han ofte cannabis-baseret medicin til kræftpatienter, der oplever kvalme og manglende appetit.

»Men det er et middel, der hedder Marinol, som har været igennem myndighederne og har en dokumenteret effekt på specifikke symptomer. Det er med andre ord videnskabeligt funderet,« forklarer han.

Flere hundreder læger har samlet sig i Bella Centrets største sal. Rummet er på størrelse med en sportshal, og to gigantiske skærme rammer talerstolen ind. Konferencens hovedtaler, den canadiske professor Mary Ann Fitzcharles, går op til podiet og slår fingeren mod mikrofonen et par gange for at tjekke, om den virker. Hun er professor på McGill University, har i årevis arbejdet på at gennemgå og vurdere den internationale forskning i cannabis og er kendt som en skarp kritiker af den måde, cannabis er blevet udbredt som medicin.

Salen reagerer da også overrasket, da hun indleder sit oplæg:

»Jeg vil gerne præsentere de fem bedste argumenter for at udbrede medicinsk cannabis.«

En liste med fem punkter dukker op på skærmene ved siden af Mary Ann Fitzcharles. Med sarkastisk stemmeføring gennemgår hun punkterne en for en.

  1. Stoffer fra cannabis findes allerede i den menneskelige krop
  2. Cannabis er blevet brugt medicinsk i flere tusinde år
  3. Vores patienter har positive personlige erfaringer
  4. Medierne beretter hyppigt om patienter, der mirakuløst er blevet kureret af cannabis
  5. Berømte mennesker anbefaler det

Salen griner fornøjet.

Den efterfølgende debat handler ikke om, hvorvidt medicinsk cannabis bør udbredes. De fem forskere i panelet er nemlig enige om, at der ikke foreligger tilstrækkelig videnskabelig evidens for, om det virker.

»Der findes ikke gode lægefaglige argumenter for, hvorfor vi i tilfældet med cannabis skulle afvige fra de kriterier og krav til evidens, som alt andet medicin skal leve op til,« siger den israelske professor Elon Eisenberg. Resten af panelet nikker samstemmende.

Debatten handler i stedet om, hvordan lægevidenskaben beskytter sig imod patienter, medier og populistiske politikeres kampagne for at udbrede cannabis.

»Vi må ikke lade os rive med. Vi er læger – videnskabsfolk – og bør opføre os som sådan,« siger Mary Ann Fitzcharles til store bifald fra salen.

Politisk beslutning

Foran den store sal er Ole Bo Hansen faktisk skuffet over debatten. Han havde oprigtigt håbet, at nogle ville præsentere og gøre ham opmærksom på nye, gode argumenter for cannabis som lægemiddel, han ikke selv var opmærksom på.

»Både oplæg og debat bekræfter sådan set bare den forestilling, der også har været fremherskende blandt danske læger. Og det er, at der egentlig ikke er nogle gode videnskabelige svar på, hvorfor cannabis ikke skal leve op til samme videnskabelige krav, som gælder for andre lægemidler,« siger han, inden han iler videre til endnu et møde.

Allerede nu har læger ’fri ordinationsret’ over såkaldt magistrelt producerede lægemidler. På almindelig dansk betyder det, at danske læger kan udskrive lægemidler baseret på cannabis udviklet af et apotek, der ikke lever op til de almindelige krav for medicinsikkerhed, til patienter, uanset hvilke symptomer de har.

I november sidste år vedtog Folketinget en forsøgsordning, der vil udbrede mulighederne for at udskrive medicinsk cannabis yderligere. Fra 1. januar 2018 vil de praktiserende læger kunne udskrive »medicinsk cannabis, herunder cannabis planteprodukter«, som der står i den politiske aftale.

Op til Folketingets beslutning havde en længere kampagne for medicinsk cannabis fundet sted. Der havde været demonstrationer, underskriftindsamlinger og historier om syge danskeres iøjnefaldende positive erfaringer med cannabis fyldte en del i flere medier.

Ikke mindst i Dagbladet Information, der under overskrifter som »Cannabispillerne har fjernet den sorte sky i mine tanker« og »Det eneste jeg kan få lov til af det danske sundhedssystemer er åbenbart at lægge mig ned og dø« udgav en række artikler om patienter, der selvmedicinerer med cannabis.

Et næsten enigt folketing vedtog forslaget om at etablere en forsøgsordning for medicinsk cannabis. Stik imod det videnskabelige miljøs anbefalinger. Både Lægemiddelstyrelsen, Almen Medicinsk Selskab og Lægeforeningen havde i umisforståelige vendinger erklæret, at de var modstandere af ordningen. Kun Konservative var imod forslaget.

»Sundhedssystemet i Danmark skal kun bruge lægemidler, der har en dokumenteret virkning,« fastholdt sundhedsordfører Rasmus Jarlov.

Sille Veilmark

Mediernes magt

Sidst på eftermiddagen er der endnu oplæg om cannabis. Denne gang er emnet forvist til Hal E, et mindre auditorium, der minder om en lille biografsal. Her skal Mary Ann Fitzcharles gennemgå de canadiske erfaringer med medicinsk cannabis. I Canada har det været lovligt i årevis, også som ren plante.

Mary Ann Fitzcharles fortæller, hvordan Vancouver er fyldt med ’pop-up shops’, hvor patienter – mod et pænt beløb – uden videre kan gå ind og få en recept på tre gram cannabis til rygning om dagen, hvis de fortæller, at de har bøvl med skulderen eller en anden lille skavank.

»Det kræver ikke særligt mange umoralske læger, men det er et kæmpe problem for lægestandens troværdighed,« erklærer hun.

Ole Bo Hansen tager sig til hovedet.

»Helt grundlæggende handler det her om, at det ikke burde være op til den offentlige meningsdannelse eller politiske luner at afgøre, hvordan vi behandler sygdomme,« siger Mary Ann Fitzcharles, da Information møder hende efter oplægget.

Hun mener, at medierne har været »afsindigt fokuserede på anekdotiske mirakelhistorier«.

»Hvem har efterhånden ikke hørt historien om en epileptiker, der efter sin første joint pludselig rejser sig til en lang og rask tilværelse?« spørger hun.

Det er ikke, fordi hun betvivler, at mirakelhistorierne er korrekte. Tværtimod finder hun det sandsynligt, at patienter har oplevet en gavnlig effekt af det. Dels kan placeboeffekten spille en rolle – hvis patienter tror nok på en bestemt behandling, vil den også virke. Dels er det ikke usandsynligt, at visse stoffer i cannabis har en lindrende effekt på bestemte symptomer. Man bedriver bare ikke videnskab med anekdoter, forklarer Mary Ann Charles.

»De er et skrækkeligt dårligt grundlag for en videnskabelig debat,« siger hun. Det er svært for en læge at overbevise patienter om, at de skal behandles med medicin, der har været underlagt omfattende og systematiske undersøgelser, når de har læst om mennesker med lige præcis deres lidelser, der blev lindret fra den ene dag til den anden med cannabis.

»Anekdoter er forfærdelige på den måde, at hvis man virkelig ville, kunne man fortælle sande mirakelhistorier om effekten af alt muligt. Bestemte typer af bark. Whiskey. Alt muligt.«

Professoren mener, at der er klare paralleller til klimaforandringerne eller vaccine-debatten. Folkelige bevægelser presser videnskabens autoritet. Ligesom det er tilfældet i spørgsmålet om menneskeskabte klimaforandringer eller vacciners sikkerhed, er der nemlig ikke nogen reel debat i selve det videnskabelige miljø. Stort set alle forskere og læger er enige om, at vidensgrundlaget for medicinsk cannabis er grundlæggende mangelfuldt.

»Alligevel tror flere af mine venner helt oprigtigt, at cannabis er et behandlingsmiddel for alle mulige lidelser. Misinformation er udbredt i befolkningen. Og det skyldes anekdotiske beretninger, politisk opportunisme og andre ting, der ikke har noget at gøre i en videnskabelig samtale,« siger hun.

Hun tilføjer, at det bestemt ikke er utænkeligt, at cannabis indeholder et rigt potentiale i forhold til at behandle eller lindre symptomerne fra en række sygdomme.

»Men det, vi har set de seneste ti år, hvor cannabis-midler er blevet båret frem – uden at leve op til noget, der minder om de krav, der er fremherskende i den medicinske videnskab – af en folkelig bevægelse og føjelige politikere, er et symptom på en generel politisering af videnskab. Det er et angreb på vores autoritet som læger,« siger hun.

Mary Ann Fitzcharles beklager, at debatten om medicinsk cannabis tit mudres til af debatten om, hvorvidt cannabis generelt skal være lovligt som nydelsesmiddel. Hun er ikke i tvivl om, at bevægelsen for at legalisere cannabis generelt har brugt medicinsk cannabis som en trædesten for deres projekt.

»Legalisering af rekreationel cannabis er et politisk spørgsmål. Det kan der sikkert være mange gode argumenter for. Det vil jeg ikke forholde mig til. Men jeg ville foretrække, hvis man blandede lægevidenskaben uden om det.«

Inden hun må videre til det næste arrangement på konferencen, forsøger hun at koge det hele ned.

»For 20 år siden gik alle mine patienter med kobberarmbånd. Ligesom cannabis var det et modefænomen, og folk var overbeviste om, at de afhjalp sygdomme. Men der er tre afgørende forskelle: For det første er kobberarmbånd uskadelige, for det andet viderebragte medier ikke ukritisk historier om kobberarmbånds helbredende kraft, og for det tredje kunne ingen politikere drømme om at afvise videnskabelige indvendinger og gøre det til en del af det etablerede behandlingssystem.«

Svært at sige nej

Professorens oplæg har efterladt Ole Bo Hansen lettere rystet.

»Jeg synes, det er decideret uhyggeligt,« siger han om Mary Ann Fitzcharles’ skildring af situationen i Canada. Han frygter en lignende udvikling i Danmark.

»Sagen om medicinsk cannabis er første gang, hvor det bliver politisk bestemt, hvordan vi håndterer et lægefagligt emne. Og det er altså en glidebane,« siger han og ryster på hovedet.

Det er et farligt principbrud, at medicin bliver godkendt, ikke på baggrund af evidensbaseret viden, men på trods af, at der ikke findes nogen viden. Og alle danskere er grundlæggende interesserede i, at sundhedssystemet er baseret på videnskabelig evidens. Det er helt selvindlysende, mener Ole Bo Hansen.

»Så kan politikere og patienter sagtens sige, at det fortsat er op til den enkelte læge, om han eller hun vil udskrive. Men de står ikke med patienter, der efterspørger det hver eneste dag og betragter forsøgsordningen som en officiel blåstempling,« siger Ole Bo Hansen.

»Som læge er man under pres for at handle uansvarligt. Simpelthen. Det bliver sværere og sværere at sige nej. Politikerne mangler rygrad. De burde værne om videnssamfundet i stedet for prøve at imødekomme alle mulige konspirationer fra internettet.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

De har endnu ikke fattet at problemet er socio-økonomisk og ikke medicinsk. Et problem der kun kan løses med legalisering af cannabis - på samme måde som problemet Alkohol blev løst.

Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Det ville sgu da være morsomt, hvis ikke det var så tragisk.

Hvis man af en eller anden idiosynkratisk grund er utilfreds med noget, skal man bare sørge for, at der ikke bliver forsket i emnet. For så længe vi ikke ved noget, er vi henvist til vore fordomme.

Og netop for medicinere, der har brugt en stor del af deres liv på at studere og dygtiggøre sig indenfor deres felt, er det kun naturligt at have fordomme imod et stof, der får folk til at slappe af og nyde livet lidt, i stedet for hele tiden at arbejde hårdt på at nå deres drømmes karrieremål.

Sjovt nok har de medicinstuderende og færdiguddannede medicinere, jeg gennem årene har kendt, haft et meget afslappet forhold til spiritus, selv om der foreligger utrolig megen forskning, som viser at dette stof er meget farligt. Enhver, der har været til fest på Panum, ved, at medicinstuderende kan drikke igennem.

Så hvorfor denne skepsis? Måske er cannabis farligt, måske ikke - spiritus ved vi, er farligt, men alligevel drikker lægerne rødvin?

PS: Dette er selvfølgelig ikke en opfordring til at forbyde sprit, tværtimod er det en appel til, at vi alle sammen er lidt mere konsistente i vore holdninger.

Selv hvis cannabis imod al erfaring virkelig skulle vise sig at være skadeligt, ville det være bedre at legalisere det, om ikke andet så fordi vi allerede ved, hvordan det går, hvis vi indfører spiritusforbud: Mafiaen tager bare over.

Det er det samme, der er sket på hashmarkedet: I stedet for at staten tjener på, at folk har diverse laster, lader man de organiserede kriminelle tjene kassen.

I hvis navn? Oplysningens? Jeg må le!!!

Ole Christiansen, Randi Christiansen, Søren Andersen, Knud Chr. Pedersen, Troels Brøgger, Viggo Okholm, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Jørn Andersen, Olaf Tehrani, Ken Sass, Jens Kofoed, Ib Christensen, Niels Kimmer, Bjarne Bisgaard Jensen, Kurt Nielsen, Anders Sørensen, Johnny Winther Ronnenberg, Torben K L Jensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Cannabis har 1000 års forspring, nej, det er næppe farligt - alt er farligt, hvis det bliver overdrevet, ikke?
Hvorfor skulle der ikke være fordomme i de elitære rækker?. en misforståelse, hvis man tror det. Udover tiltrækningen af penge altså. Nu er begrebet kun nået til "medicinsk cannabis" og spørgsmålet er, hvem der har mest magt til det videre forløb. Det er der vist ingen tvivl om.

I det hele taget er der ingen tvivl om, at "magten" ønsker DDR lignende forhold med fuld kontrol over "masserne" i økonomiens greb?

Eva Schwanenflügel, Ken Sass, Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen og Johnny Winther Ronnenberg anbefalede denne kommentar

Jeg undrer mig over kommentarerne - har man mon læst artiklen? Den handler om, at læger handler udefra videnskab og at det videnskabelige fundament for cannabis SOM LÆGEMIDDEL halter. Jeg glæder mig over, at læger ikke bare udskriver medicin, som ikke er testet, som man nu tester lægemidler. Ellers ville jeg nok have fået ordineret et kobberarmbårn mod mine ledsmerter for 20 år siden...

Mette Poulsen, Mogens Holme, Torben Bjerrehuus, Lasse Reinholt, Henning Kjær, Bo Madsen og Christoffer Pedersen anbefalede denne kommentar

Der er noget der undrer mig rigtigt meget og som formodentlig er temmeligt problematisk og som slet ikke nævnes , heller ikke i denne arktikkel - læger og myndigheder bliver ved med at sige at der ikke er evidens og at der ikke foreligger forskning ? Hvorfor gør der ikke det ? Er det fordi de selskaber der producerer og udvikler medicin ikke kan tage patent på en plante og dermed efterfølgende tjene pengene hjem ? ( der findes syntetisk canabis medicin , med det siges ikke at have samme effekt ) Der er jo desværre noget der tyder på at alt er gjort til en forretning og at det faktisk har nogle skyggesider som flere og flere mennesker reagerer på , og så er mange måske også trætte af at skulke se lægen som en autoritet/magt en del af et system der bare altid ved bedst , det er godt at have en god læge man kan have tillid til , men personligt kan jeg godt indimellem undre mig over at alt hvad der kan tilbydes for rigtigt mange lidelser udelukkende er symptombehandlende medicin som til eksempel steroider/binyrebark hormoner , symptomdæmpende og på ingen måde helbredende , der er absolut ingen tegn på interesse i at finde noget der kan virke helbredende på til eksempel astma og en lang række andre svære lidelser , man kører derudaf med samme recept år ud og år ind og bliver til sidst alvorligt syg af bivirkninger uden at være helbredt for det man tog medicinen for . Og man skal ikke glemme at den syntetiske medicin i mange tilfælles har meget alvorlige bivirkninger og er årsag til rigtigt mange dødsfald hvert år , dette kan trods alt ikke siges om den naturbaserede medicin .
Forskrækkelsen over canabis er også en smule komisk med tanke på hvor glade vi som nation og i den vestlige verden er for alkohol og med viden om hvor ødelæggende alkohol er , vi tæller millioner af ødelagte individer familier og traumatiserede børn , men det har man ligesom besluttet sig for er en del af kulturen , en del der eksempelvis øger voldelig adfærd betragteligt .
Det vi havde før den syntetiske symptombehandlende medicin var naturen og de midler der findes der og hvorfra også den syntetiske medicin kommer , hvore forfædre overlevede jo faktisk , ellers var vi ikke her ? Og hvorfor al denne modstand mod det naturlige , det kan vel godt gå hånd i hånd med det nye der opfindes . Jeg er bange for at det ikke kun handler om viden , men også om penge og magt

Sup Aya Laya, Ole Christiansen, Randi Christiansen, Estermarie Mandelquist, Viggo Okholm, ingemaje lange, Eva Schwanenflügel, odd bjertnes, Jørn Andersen, Ken Sass, Anne Eriksen, Kurt Nielsen, Trond Meiring og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Pia Larsen, du undrer dig, fordi den skepsis over for cannabis, som visse af lægerne giver udtryk for i artiklen, resonerer med dine fordomme.

Os, der ved, hvad det handler om, på grundlag af mange års erfaringer som frivillige forsøgskaniner for vor egen praktiske udforskning af naturens mysterier, opponerer netop, fordi vi har dannet vore fordomme på grundlag af eksperimenter og forsøg på egen krop. Da vi ikke er forskere og har ført nidkær kontrol over vore resultater, tæller vore forsøg ikke som kliniske.

Denne kamp mellem fordomme, hvor nogle af fordommene er begrundet bedre end andre, vil først stoppe, når der foreligger resultater af ikke bare et, men mange kliniske forsøg. Så det er bare med at komme i gang.

Og mens vi venter, kan politikerne frigive hash i en forsøgsperiode. Hvis det så ikke virker, kan de jo bare give hashsalget tilbage til banderne, som Anders Samuelsen formulerede det.

Randi Christiansen, Estermarie Mandelquist, Viggo Okholm, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Søren Ferling, Ken Sass, Jens Kofoed, Bjarne Bisgaard Jensen, Kurt Nielsen og Anders Sørensen anbefalede denne kommentar

Nogen vil måske hævde, at legalisering af hash er "opgavetyveri", og at staten tar deres levebrød (eller tildels store penge) fra dem. De kan så hellere ansøge om job i et af de offentlige cannabisudsalgssteder eller dertil knyttede arbejdsplasser. En sikker indkomst kan jo også i længden være bedre, end en (undertiden) høj, men dog risikabel indkomst.

Ole Christiansen, Eva Schwanenflügel og Søren Ferling anbefalede denne kommentar

Nåeh hvor syndse. Lægernes videnskabelige autoritet er truet. Det kan vi da ikke have.

Gad vidst om de er bekendt med Peter C. Gøtzsche's sønderlemmende kritik af medicinalindustrien.

Lægerne har i efterhånden mange år gjort hvad de kunde for at underminere deres egen videnskabelighed med talrige 'undersøgelser' der på ingen måde lever op til blot et minimum af videnskabelige standarder - eksempelvis som det ses indenfor cannabisforskningen, der stort set er værdiløs - som videnskab betragtet.

Sup Aya Laya, Ole Christiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Niels Kimmer skriver:
"Og man skal ikke glemme at den syntetiske medicin i mange tilfælles har meget alvorlige bivirkninger og er årsag til rigtigt mange dødsfald hvert år , dette kan trods alt ikke siges om den naturbaserede medicin ."

Alternativ medicin holder i nogle tilfælde folk fra nødvendig behandling, fordi alternativ medicin overlever ved at mistænkeliggøre lægestanden, så de selv kan sælge flere af deres produkter. Det medfører dødsfald.

Det er korrekt, at virkningsløs medicin heller ikke har de store bivirkninger, men vi må ikke falde tilbage til trolddom og heksekunster, når vi har den videnskabelige metode. Hvis en behandling skal sælges, skal den dokumentere resultater. Ellers kan vi lige så godt få lagt horoskoper og skifte navn efter numerolomagien.

Henning Kjær, Christoffer Pedersen og Pia Larsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Lasse Schmidt, jeg er helt enig når det gælder lægemidler, dokumentationen skal være i orden . Derfor gælder mit forslag en generel frigivelse af hash, og så må folk selv finde ud af, om de vil bruge det som medicin. Lægerne slipper for det juridiske ansvar og folk får kontrol over deres egen sundhed.

At lægestanden er mistænkeliggjort har i øvrigt mere at gøre med lægernes mistænkelige forhold til medicinalindustrien og dens exorbitante reklamebudgetter end med den alternative medicins mere beskedne bidrag til folkets (u)sundhed.

Min gode ven, kræftpatienten, røg joints i døgndrift mens han var i kemoterapi, for det gjorde ubehaget ved behandlingen udholdeligt for ham, som han sagde. Hvem er du, der sætter dig til dommer over min vens velbefindende? Hvad ved du om, hvordan det er at være ham?

Ole Christiansen, Randi Christiansen, Trond Meiring, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Søren Ferling, Heidi Nielsen, Ib Christensen og Ken Sass anbefalede denne kommentar

Bare helt lavpraktisk, hvis lægerne savner evidens for virkningen af "medicinsk cannabis", hvorfor igangsætter de - eller får igangsat - så ikke bare evidens baserede forsøg med stoffet?
Den mulighed nævnes ikke med et ord i artiklen, hvorfor?
Er der ikke penge i 'lortet' og/eller vil medicinalindustrien ikke 'tillade' det?

Ole Christiansen, ingemaje lange, Eva Schwanenflügel, Søren Ferling og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Johnny Winther Ronnenberg

Der findes faktisk en hel del forskning på området der deler sig i to ben, en del der handler om misbrugsbehandling og en del der handler om nyttevirkningerne. Men for begge områder gælder at studierne er for små med typisk 20 - 50 deltagere og uden kontrolgrupper hvorfor der rent videnskabeligt ikke findes evidens.

Hvis man vil vide noget om den forskning så skal man ikke bruge google men "google scholar" der søger direkte i forsknings resultater, det er faktisk ret oplysende, men der er mange modstridende konklusioner, så man finder næppe sandheden af den vej.

Mette Poulsen, Kurt Nielsen, ingemaje lange, Eva Schwanenflügel og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

@Niels Nielsen.
Jeg er tilhænger af at legalisere hash, og så må folk selv finde ud af, hvor ofte de vil ryge. Det skal bare ikke ordineres som lægemiddel, før dokumentationen er på plads. Så hvem er du, der siger, at jeg gør mig til dommer over din vens velbefindende? Hvad vidste du om mine holdninger til at legalisere hash, før du udtalte dig om dem?

Og ja, der er en kæmpe industri omkring lægemidler. Vi er helt enige om, at der kan ryddes op. Men det betyder sgu da ikke, at udokumenteret bavl lige pludselig er bedre end dokumenterede resultater. Der er altså også en kæmpe industri omkring alternativ behandling, og der er rigtig mange penge på spil - og endnu mindre kontrol, end der er med medicinindustrien.

@Jørgen Garp
Helt lavpraktisk: Fordi det ikke er lægernes ansvar at undersøge det. Og der er skam masser af forsøg i gang, men der er endnu ikke noget bevis for, at det virker.
https://nccih.nih.gov/health/marijuana
http://www.cmcr.ucsd.edu/

Når du skriver "Er der ikke penge i ’lortet’ og/eller vil medicinalindustrien ikke ’tillade’ det?" så tænk lige over, at du mistænkeliggør en hel profession, selv om to minutters googling kunne have vist dig, at der skam er research i gang, men at man venter på resultater. Det er dårlig stil af dig.

Mette Poulsen, Mogens Holme og Christoffer Pedersen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Godt ord igen, Lasse Schmidt, jeg skød med spredehagl, det må du undskylde. Vi er jo stort set enige, kan jeg se, og det glæder mig da.

Måske skulle du spare lidt på spredehaglet, Niels Nielsen.
Ellers er vi jo stort set enige, kan jeg se, og det glæder mig da.

Hansen har vel ret - på sin måde. Der mangler evidens for virkningerne af cannabis - men den forskning er jo ikke blevet taget, fordi skidtet er forbudt. Og sådan er vi endt i en slags "Groundhog day", hvor der ikke bliver forsket, fordi stoffet er forbudt og stoffet er forbudt, fordi der ikke er blevet forsket.

Indrømmet: Jeg er også skeptisk overfor nogle af de quasi-religiøse beskrivelser af stoffets er en slags panacea. Til gengæld fatter jeg ikke, at det ikke - forlængst - bruges mod appetitløshed after f.eks. kemo. Den effekt skal man sgu ikke være forsker for at kende.

Selvom denne artikel i Nature vist er seriøs nok:

https://www.nature.com/articles/nature14260.epdf?referrer_access_token=J...

niels astrup,
Artiklen er tilsyneladende meget seriøs. Jeg gad ikke lese mere end ca. en halv side, skimmede igennem, og resten af teksten er tilsyneladende i den samme terminologi.
Men jeg er jo bare en halvstuderet humanist (idéhistoriker.)
Jeg opfattede dog, at de mener at cannabinoid-receptorene er i forbindelse med endorfinproduktion og kroppens smertelindringsfunktioner.

Det er bemærkesværdigt at den nye såkaldte forsøgsordning kun skal samle evidens for bivirkninger og ikke for positive virkninger, man kunne få tanken at den viden lægerne efterlyder ikke er så vigtigt, der er ikke anden udvej at få legaliseret helt for lægerne er nok ikke dem vi skal sætte vores lid til.

Som en af dem der har brugt cannabis som medicin i år med mulighed for målinger i blodprøver for virkning af cannabissen så vil min påstand være at lægerne ikke ønsker nogen konkret viden ..
Folk der bliver raske eller bedre med feks cancer og siger ordet cannabis bliver øjeblikkeligt cuttet af , så spørgsmålet er hvor meget ønsker læger og myndighederne at vide ?

Sup Aya Laya, Ole Christiansen, Estermarie Mandelquist, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Carsten Wienholtz og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Det ligner lidt af en projektion, når læger mener at andre har et religiøst forhold til cannabis.
De vel ti læger jeg har set udtale sig har alle været usaglige. De afviser at bruge cannabis med henvisning til at det ikke er undersøgt og adspurgt, om man vil undersøge svares der negativt med henvisning til at der er ikke vides at være og ikke er grund til at tro at der er nogle positive effekter af cannabis.
Altså en cirkelargumentation i overensstemmelse med FN's kategorisering af cannabis.
Man indtager altså en ubegrundet og uargumenteret position.
Sagens er nok at cannabis er et konklomrat af stoffer, der varierer og som virker mere eller mindre sammen. Sådan er det nogle gange eller ofte med naturpræparater, men ikke med den tekniske videnskabelige medicin fra industrien.

Jeg tror industrien er stærkere end vælgerne og at man skal droppe den og arbejde for generel frigivelse. Så kan folk selv finde ud af om det virker for dem. Genetikken viser i vores tid at det nok kan tænkes at der er betydelige forskelle på, hvordan vi hver især reagerer på forskellige præparater.

Estermarie Mandelquist, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel og Ken Sass anbefalede denne kommentar
Johnny Winther Ronnenberg

Vi ved fra arkæologer, at mennesker har brugt cannabis i mindst 4000 år i Mellemøsten og i store dele af asien, men vi ved ikke hvorfor, men cannabis har altså været brugt meget længe, der er fundet cannabis frø i faraoernes grave som en del af deres sidste "måltid".

Israelerne har faktisk lavet større forsøg ved at teste det mod PTSD med kontrolgrupper der viser positive resultater, men det vil amerikanerne ikke anerkende og dermed så mister resultaterne deres gyldighed i Europa, Det er faktisk så grelt at amerikanske veteraner mister deres "førtidspension", hvis de bliver testet positive, men de gør det alligevel, hvorfor? Fordi det virker!

Jeg ved det kun, fordi jeg har været i tæt kontakt med danske veteraner der gør det samme. Ville jeg gøre det samme hvis muligheden forelå? Så absolut, men jeg vil ikke ikke have min gang mellem rockere og indvandrerbander. jeg fortrækker det stille liv uden unødvendige risici ;-)

Vi trænger til en langt mere nuanceret debat end den vi ser til daglig, også med lægerne som åbenlyst ved meget lidt om det.

Personligt så har jeg et ambivalent forhold til det, for jeg voksede op i en periode med lidt for mange bonghoveder og for mange på syre og andet skrammel, men det er ikke det samme som, at alting skal afvises om uvidenskabeligt, når man ikke er villig til at afsætte ressourcerne, til at afgøre om der kan være solide fakta bag.

At amerikanerne er imod, taget i betragtning, at der er stater hvor oralsex er forbudt ved lov, hvor oplyst er det egentlig ;-)

Ole Christiansen, Estermarie Mandelquist, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Johnny Winther Ronnenberg,
USA har fodret deres soldater med amfetamin, kokain, LSD m.m. i rigelige mængder, og i mange år. Hvem ved , hvad de fodrer dem med idag? Men en veteran, med PTSD, angst eller depression, med baggrund i sin deltagelse i krigen, skal fratages sin pension, hvis han tester positivt for cannabis?

Iøvrigt, så er du jo ikke nødt til, at opsøge rockere og indvandrerbander, for at få fat på noget cannabis. Hvis ingen du kender ved hvor man kan få købt noget der hvor du bor, så kan jo nogen tage ind til Christiania, og købe noget rygeurt (den kan også, og med fordel, spises og drikkes) og måske frø til (pot-)potteplanter. CBD-olje, som kan hjælpe godt for bl.a. smerter, kan også fås købt derude, men kvalitet/styrke kan være noget usikkert. Den bliver du iøvrigt slet ikke skev af. Og almindelig, dansk pot kan være et godt alternativ til al den stærke hash og skunk, der er kommet de senere år.

Er det i Utah, at oralsex (sikkert også masturbation) er ulovligt?

Cannabis har været brugt i 4000 år, vi husker at kristendommen har 2000 år - der er ca. 50 forskellige stoffer i cannabis, som samarbejder - den medicinske cannabis indeholder kun CBD eller THC, hvilket reducerer virkningen betydeligt. Derfor står det frit at hævde, at det ikke virker. Det gør det nu alligevel - på flere.
Alligevel er det tvivlsomt, om mange mennesker med behov får lov til at blive hjulpet. Det drejer sig om indtjening, det vigtigste i dette århundrede.
I forhold til morfin er der mange fordele https://www.youtube.com/watch?v=hm9dot5oI3A&feature=youtu.be

Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Frigiv nu hash/cannabis, og lad os selv bestemme over vores egen krop.
Lægerne er åbenbart mere rystede over de bivirkninger, de faktisk ikke aner ret meget om, end over hvor mange der misbruger det helt legale alkohol, der som flere nævner, ofte medfører vold overfor andre. Mens vi faktisk ved, at hash/cannabis har den modsatte virkning; folk bliver afslappede og lattermilde.

Cannabis og forskellige cannabis- eller cannabinoidprodukter, er helt sikkert (langt) mindre skadeligt, end diverse medikamenter der bruges idag, som de tildels kan erstatte. Måske hjælper det også bedre.

Sup Aya Laya, Kurt Nielsen, Viggo Okholm og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Johnny Winther Ronnenberg

Trond Meiring

Check selv det koster "førtidspensionen" hvis en veteran testes positiv, det har været sådan i mange år, det er ikke breaking news og der er ingen der har så mange veteraner som amerikanerne ;-)

Jeg tror deg da, og man hører da tit (mindst) lige så chokerende ting derovre fra.

Nu skal vi vel også passe på ikke at ophøje videnskaben il en Gud, det mennesket og forskere undersøger af nysgerrighed, medfølelse eller for ren fortjeneste er og bliver altid et valg. Det at så mange involveres og undersøges m.v. er jo så ikke gratis og hermed dukker forskellige interesser op De kemiske vidundermidler er da et menneskeligt fremskridt i mange sammenhænge, men rigtig mange produkter af medicinsk art har bivirkninger af en eller anden art, derfor kan det være pest eller kolera. Omkring cannabis er der vel ikke så meget at sige, hvis det har været brugt i tusinder af år må det vel hjælpe ligesom andre naturprodukter, som jo helbredte før lægeindustri og kemi smeltede sammen.

Nu er akupunktur, ayurveda, yoga, tai-chi og så megen anden, gammel asiatisk medicin et.c. blevet taget ind i varmen i Vesten. Hampen er nok også på vej ind fra kulden.

Bob Marley - Coming In From The Cold
https://www.youtube.com/watch?v=g3Z4PX2JI_c

Johnny Winther Ronnenberg

Der er forøvrigt over 250 såkaldte cannaboider i cannabis men ingen ved hvad de gør og hvorledes de spiller sammen, det eneste der interesserer er THC og CBD som måske ikke er så interessante som nogen af de ukendte. For at lave videnskabelige test så må man isolere dem og lave parvise test, men det kommer næppe til at ske ;-)

THC og CBD er helt sikkert af de mest effektive (fysisk og psykisk) og mærkbare cannabinoider.
Men jeg tror at den rene plante i regelen er det bedste, hvor man også får sammensætningen og interaktionen med de andre indholdsstoffer. Cannabinoiderne, som THC, CBD, CBN er også mest varianter af den samme substans, på samme vis som f.eks. metan og metanol. THC kan omdannes til CBD, og omvendt.

Forskellige varianter af planten, har forskellig indhold af de forskellige cannabinoider, eller ihvertfald de vigtigste (efter hvad vi endnu ved, ihvertfald.) Nogen typer indeholder meget CBD og kun meget lidt THC, og kan sikkert godt erstatte den dyre CBD-olje, for dem der har brug for det. Men de fleste typer har gerne mest mulig THC, siden det nu er det mest populære blandt de rekreative rygerne. Mange af de nyere typer har for meget THC, og for lidt CBD og andet, efter min og mange andres mening. Men, det er da selvfølgelig uanset bedre, om ungdommen er skide skæv af hash, end f.eks. af heroin.

Knud Chr. Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Helt lavpraktisk omkring legalisering og uden at tage stilling til evt. medicinske aspekter. Måske passer cannabis bare ikke til vores kultur på samme måde som alkohol? Alkohol giver som bekendt tømmermænd og det harmonerer fint med den kristne lære vi er rundet af, hvor synd er noget som skal sones og gerne med arbejde. Hashrusen lader ikke til at have tilsvarende afregning og mens alkoholrusen trapper af tidsnok til at du kan nå at komme på arbejde mandag morgen, nogenlunde frisk efter en fredags-lørdagsbrandert og uden at være i fare for at miste kørekortet (men måske et par hjerneceller fattigere), kan cannabis spores i blodet i dagevis og give dig problemer med færdselspolitiet. I øvrigt har alkohol den fordel at det i de fleste varianter er med til at underbygge selskabelighed fordi det i reglen, i hvert fald i vores kulturkreds, har en naturlig plads som en del af et traditionelt festmåltid og efterfølgende kalas. Hash er i den sammenhænge mere at sammenligne med tobak, blot med den forskel at det som sagt kan give dig problemer med færdselspolitiet, og med den kærlighed vi i forvejen har til biler er det vel et helt lille problem?

Jeg elsker hash, og hader biler. ;-)
Ja, Søren Kristensen, det er rigtigt, at vi lever i en "alkohol- og syndkultur", mens f.eks. Kina og Indien er gamle "cannabis- og glædeskulturer", traditionelt fremmede for alkohol. Alkohol passer godt for krigerske og emsige lande, mens hashish passer bedre for fredselskende og harmoniske lande.
Nu har vi jo også en stor "subkultur" for cannabis i vores/vore land/-e, ligesom Indien, Kina og nok det meste af verden, har fået en alkohol- og Coca-Cola-kultur.
På godt, såvel som ondt.

For nu at parafrasere overskrift mv af denne let skævvredne artikel:
Vi oplever en voksende menighed af læger, der er truet på deres faglighed af et nærmest religiøst forhold til medicinalindustrien og deres (og egen) pengepung!

Kurt Nielsen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Ole Christiansen, Estermarie Mandelquist og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Jeg synes jeg læser at lægerne siger der ikke er lavet nok forsøg - prøv at læs indholdet af dette link. Det viser resultaterne af tusindvis af forsøg på virkningen af cannabis mod hundredevis af sygdomme - kom bare igang med læsningen.
http://www.calgarycmmc.com/E-books/E%20Books%20A-B-C/Cannabis%20Research...

Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Anders B,
Kan du ikke sende en e-mail med link, til Lægeforeningen?

Jens Thaarup Nyberg

De religiøse har deres opium, lad os få hashen.

Kurt Nielsen, Trond Meiring og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

Anders B
Helt ærligt, det er jo en gang misk mask af historier der ligner dem fra Facebook. Jeg er ligeglad om folk bruger cannabis. Men hvis der eksistere udenlandske undersøgelser som lever op til de krav, som der er i forhold til godkendelse, beskrivelse etc, mon så ikke nogen et elelr andet sted havde fundet det?
Nu er spørgsmålet i artiklen jo ikke om hvorvidt cannabis er godt eller skidt. Men om det at faglige argumenter overrules af politikere på useriøs baggrund.
Det er jo det samme princip, som HPV-vaccinen der på grund af "historier" om piger der mener de har fået POTS mv. på grund af vaccinen, fravælges af mange. Resultatet er ulykkeligt for de som kunne have levet men dør fordi Facebookgrupperne hos mange slår nemmere igennem end de kedelige fakta.

Det er jo også ulykkeligt for dem som kunne have levet, og levet et bedre liv, hvis ikke de blev forhindret i at kunne få medicinsk cannabis, og henvist til dyre medikamenter, der mest bare gør dem dårligere, eller piner dem igennem deres sidste tid på jorden.

Kurt Nielsen, Anne Eriksen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

Trond Meiring
Helt enig. Jeg forstår ikke hvorfor politikerne ikke bare laver en lov som fratager lægerne for ansvar ved fejlmedicinering (med mængder), bivirkninger - kort og godt totalt fritager lærerne for ansvar når de udskriver cannabis. Og samtidig ledsage recepten med en erklæring hvor patienten fralægger sig retten til at klage over eventuelle alvorlige bivirkninger.
Men det er jo ikke den problemstilling artiklen omhandler.

Christoffer Pedersen

Trond Meiring
Helt enig. Jeg forstår ikke hvorfor politikerne ikke bare laver en lov som fratager lægerne for ansvar ved fejlmedicinering (med mængder), bivirkninger - kort og godt totalt fritager lærerne for ansvar når de udskriver cannabis. Og samtidig ledsage recepten med en erklæring hvor patienten fralægger sig retten til at klage over eventuelle alvorlige bivirkninger.
Men det er jo ikke den problemstilling artiklen omhandler.

Christoffer Pedersen,
Jeg tror nok, at det må blive måden at gøre det på, i første omgang.
Og problemstillingen er vel ikke helt udenfor artiklens kontekst.

Artiklen handler (for mig) ikke om legalisering af hash og i stedet om, på hvilket grundlag der skal ordineres medicin. For hér er der netop tale om cannabis som medicin og IKKE til rekreativ indtagelse. Og ulig andre medicinske stoffer, som læger kan ordinere, så vælger politikere på baggrund af anekdoter osv. at lige netop denne medicin skal kunne ordineres uden sikkerhed for virkning, patientens ve og vel etc.. En omgang populisme.

Diskussionen har så været længe undervejs og måske er der andre synspunkter. Er cannabis et gode, hvorfor så bruge så mange kræfter på at skjule det?
http://healthimpactnews.com/2017/does-marijuana-cause-brain-damage/
https://www.youtube.com/watch?v=ALJQ6zqA0XI