Interview
Læsetid: 12 min.

Mark Zuckerberg er en større trussel mod demokratiet end Donald Trump

Fascisme bliver lavet af unge mænd, ikke af de gamle, påpeger David Runciman. Og dagens samfund er fuld af gamle mennesker, fuld af pensionister og mennesker i 1960’erne, 70’erne, 80’erne og 90’erne.

Fascisme bliver lavet af unge mænd, ikke af de gamle, påpeger David Runciman. Og dagens samfund er fuld af gamle mennesker, fuld af pensionister og mennesker i 1960’erne, 70’erne, 80’erne og 90’erne.

SSPL/Manchester Daily Express

Moderne Tider
30. december 2017

Mange har sammenlignet populisme, højrenationalisme og opgøret med konventioner og retsstaten i Vesten i dag med fascismens gennembrud i Europa i 1930’erne. Men det er ifølge den britiske historiker og politiske tænker David Runciman helt forkert.

Vores samfund er meget rigere, meget mindre voldeligt og med en meget højere gennemsnitsalder end de samfund, der udviklede fascismen i det tyvende århundrede. Demokratiet vil gå under, hævder Runciman, men det vil ske på en måde, som vi aldrig har set før.

– David Runciman, du holdt en forelæsning på Churchill College for nylig, der havde samme titel som din kommende bog, ’How Democracy Ends’. Titlen tager tilsyneladende for givet, at det vestlige liberale demokrati vil gå under. Hvorfor?

»Demokratiet vil gå under på et tidspunkt. Det, synes jeg ikke, er pessimistisk eller dystert at konstatere. Intet varer for altid og på et tidspunkt i historien, før eller senere, vil folk finde ud af, at den her måde at føre politik på ikke længere virker, og så vil de erstatte det med noget andet. Det er derfor spørgsmålet om, hvordan det vil ske, der er centralt.«

»Der er meget debat om demokrati i vores tid, som kredser om bekymringen for, at demokratiet vil kollapse på samme måde som i det tyvende århundrede. Mange advarer mod fascismens genkomst. Men min pointe i bogen og i forelæsningen er, at når demokratiet går under, vil det ske på en anden måde, end det har gjort tidligere. Vi kan ikke bruge historien som vejledning, hvis vi vil forstå, hvordan vores demokrati vil ophøre med at eksistere.«

– Hvordan skal vi så forstå faren for vores demokratiske samfund i dag?

»Den store risiko for os er ikke, at demokratiet kollapser. Det er, at det holder op med at fungere, mens det fortsætter, som om det fungerer. Demokratiet vil ikke kunne løse de fundamentale problemer, vi står over for. Men vi har stadig frie valg, vi har stadig retsstat, vi har frie medier, og vi har ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Liberale demokratiske værdier bliver opretholdt. Men foragten, mistilliden og mistænksomheden gør, at det bliver tomme institutioner.«

»Vi kan fortsætte 20-30 år med, at mistilliden vokser, uden vi nogensinde kommer til en erkendelse af, hvad der er galt. Uden vi kommer til det øjeblik, hvor generalerne er på tv og siger, at demokratiet er slut. Vi skal ikke vente på, at der er tanks på gaderne, og uniformerede mænd kommer og henter folk i deres hjem og smider dem i fængsel. For det er ikke sådan, vores demokrati vil gå under.«

Vi er ikke i 1930’erne

– Vores demokratier er bygget på en antifascistisk pagt. Vi har menneskerettighederne som reaktion på fascismen, vi er antiracister som reaktion på nazismen. Og nu angribes konventionerne, og ledende demokratiske politikere flirter med racismen. Er det ikke en tilbagevenden til 1930’erne?

»Hvis du ser på Donald Trump, på det der sker i Østeuropa politisk og på de populistiske partiers succes, skaber det en frygt for, at vi vender tilbage til 1930’erne eller 1970’erne. Det forstår jeg. Men jeg forsøger at levere et kritisk modspil til den fornemmelse af, at vi gentager de fejl, vi har begået tidligere. Jeg tror, vi kommer til at begå vores egne fejl. Vi er ikke fordømt til at gentage fortidens.«

»Vores samfund er meget forskellige fra det tyvende århundredes samfund. Ikke kun i vores velstand, demografi og sundhed, men vi har også nogle erfaringer med demokrati, som de ikke havde, og som gør, at vi er opmærksomme på de ting, vi har set før, og frygter dem.«

– Hvad er de vigtigste forskelle mellem nutiden og 1930’ernes samfund, som gør dem politisk usammenlignelige?

»Jeg vil fremhæve tre – der er sikkert også flere. Vi er meget rigere, end de var, vi er meget ældre, og vores samfund er langt mindre voldelige. Vi hører meget om terror og masseskyderier, men realiteten er, at der meget, meget mindre vold i de vestlige samfund i dag.«

»Folk glemmer, at de demokratier, som slog fejl i det tyvende århundrede, var temmeligt fattige samfund. Bruttonationalproduktet pr. borger var mellem 4.000 og 5.000 dollar i 1930’erne. Det er ti gange højere i dag. Vores samfund er så velstående i dag, at det ville være helt umuligt at forestille sig i 1930’erne. Noget, som for dem var vild luksus, er for os blevet noget, vi bare forventer. Det vil være meget mærkeligt, hvis så rige samfund skulle gå under på samme måde som fattige samfund.«

– Velstanden kan også være årsag til social uro, hvis den som i vores samfund bliver mere og mere ulige fordelt. Folk kan se de andres rigdom, og de forventer adgang til velstanden. Er den stigende ulighed ikke et grundproblem for vores demokrati?

»Det forekommer mig, at du har ret. Vores samfund er lige så ulige, som de var for 100 år siden, men på en langt mere velstående baggrund. Det skaber en masse vrede. Folk har forventninger til det gode liv, som går langt ud over, hvad nogen kunne forestille sig for 50 eller 100 år siden. Men vi kan ikke antage, at fordi folk er vrede, og fordi vores samfund er blevet mere ulige igen, så vil den politiske reaktion være den samme i dag som dengang.«

Blå bog

  • David Runciman er født i 1967
  • Professor i politik og leder af Department of Politics and International Studies ved Cambridge University
  • Har udgivet en række bøger om politik og demokrati. Seneste bøger er ’The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present’ fra 2015 og ’Politics’ fra 2014. Til maj 2018 udkommer hans næste og længe ventede værk: ’How Democracy Ends’
  • Runciman skriver essays og anmeldelser til London Review of Books, og han er vært for den ugentlige podcast Talking Politics

Ulighedens onde cirkel

– Det er en gåde for mig, at man i demokratier vælger ledere, som fører en politik, der gør de rigeste rigere og øger afstanden til det flertal, som skulle have magten ved valghandlingerne. Hvordan forklarer du det?

»Det er en ond cirkel. Der er økonomisk ulighed, som også er politisk ulighed. Folk føler, at de politiske institutioner arbejder til fordel for de rigeste. Det fører til mistro til institutionerne, som gør vælgerne vrede på deres politikere. Så vælger de politikere, som kan kanalisere vreden, snarere end politikere, som kan forholde sig til årsagerne. Donald Trump er brillant til at kanalisere fornemmelsen af, at demokrati ikke fungerer for almindelige mennesker, over i vrede. Men han er ikke god til at forholde sig til de underliggende årsager. Jeg er sikker på, at det bliver en konsekvens af Trumps periode som præsident, at der vil være endnu mere mistillid til institutionerne.«

– Hvad siger det om de vestlige demokratier, at de ikke kan korrigere ulighed?

»De store linjer i historien er generelt nedslående i forhold til økonomisk ulighed. Der var en periode, som den franske økonom Thomas Piketty blotlægger, midt i det tyvende århundrede, hvor de demokratiske samfund kunne adressere og reducere ulighed. Men som Piketty gør opmærksom på, er den udvikling tæt knyttet til de to verdenskrige. Formuer blev smadret, og krigene udløste massive sociale forandringer, som gjorde det muligt at fordele goderne på en ny måde. Men jeg tror ikke, der kommer krige og voldelige optøjer på den skala igen. Og vi skal i hvert fald ikke ønske det, for de ville med vores teknologi blive så forfærdelige, at der ikke var meget tilbage, når krigen var slut. Den uhyggelige lære fra det tyvende århundrede er, at uden vold og krige er ulighed en del af demokratiske samfund. Og de demokratiske samfund adresserer ikke uligheden, men kanaliserer vreden imod institutioner uden at løse problemerne.«

– Jeremy Corbyns pludselige succes som leder af Labour i Storbritannien giver et håb om en politik, som vil håndtere uligheden. Tror du ikke på Corbyn?

»Vi er alle forvirrede over hans succes. Jeg er skeptisk. Han er ikke ligesom Donald Trump, men han er også en politiker, som kanaliserer vrede uden at fortælle, hvordan han vil løse problemerne. Hvis han blev britisk premierminister, vil det blive meget dramatisk. Han vil gøre ting, som efter britiske standarder er nærmest socialistiske. Han vil nationalisere jernbanerne og endda bankerne. Han vil have mere direkte kontrol over økonomien. Han giver indtryk af, at det hele er aftalt spil – systemet er kontrolleret af de rigeste. Det er ikke en konspirationsteori, men det minder om det. Hans budskab er, at det demokrati, folk kender, er falsk, og han vil give dem den ægte vare. Jeg kan ikke vide det, men jeg tror, at mange vil blive skuffede, for det vil virke lige så falsk som det, der kom før. Og han vil stå med de samme institutioner og ende i de samme processer.«

– Den globale opvarmning er måske sammen med uligheden det problem, som mest åbenlyst afslører demokratiets afmagt i dag. Vi kender truslen, og vi kan allerede se konsekvenserne, men de politiske systemer reagerer uhyggeligt langsomt ...

»Global opvarmning er et kæmpestort problem, alle samfund står over for. Demokratiske såvel som ikkedemokratiske. De sidste mange års historie viser, at når demokratiet er tvunget til at tilpasse sig, så har det tilpasset sig. Demokratiet udskyder og udskyder at handle på krisen, indtil udfordringen bliver uundgåelig. Men min frygt er, at global opvarmning vil blive et helt anderledes problem, fordi det både er så omfattende et problem og så langsigtet. Når det endelig bliver absolut nærværende, vil det være for sent. Det er ikke en trussel, som vil smadre institutioner og føre til et synligt kollaps. Nej, det hele vil fortsætte med valg og frihed, men som en tom kulisse, der ikke kan løse de afgørende problemer.«

Gamle mænd laver ikke fascisme

– Du fremhævede også befolkningens alder som forskel på i dag og 1930’erne. Hvorfor er det vigtigt?

»Fascisme bliver lavet af unge mænd, gamle mænd skaber ikke fascisme. Og dagens samfund er fuld af gamle mennesker, fuld af pensionister og mennesker i 60’erne, 70’erne, 80’erne og 90’erne. I det tyvende århundredes samfund var det store flertal unge mennesker, der var rigtig mange unge mænd. Nogle af lederne var gamle mænd, men de, som lavede volden, var unge mænd. Vi har ikke så mange af dem længere.«

– Hvor ser du forskellen konkret?

»Hvis du ser på, hvad Grækenland har oplevet de seneste år, er det voldsomt og traumatisk. Det kan objektivt sammenlignes med det, der skete i mange vestlige lande i 1930’erne. Den græske økonomi er kollapset, og der er en utroligt høj ungdomsarbejdsløshed på 60 procent. Det er opskriften på en politisk katastrofe. Men de har ikke fået en politiske katastrofe. For der er ikke særlig mange unge mennesker i Grækenland. Der er meget færre mænd mellem 18 og 40, end mænd over 60. Og mange af de unge lever af deres bedsteforældres pensioner.«

– Der er ganske rigtigt ikke så mange unge mænd, men det forekommer mig, at de sociale medier og den digitale offentlighed i dag kan radikalisere stemninger og impulser på en måde, som vi aldrig har set før. Er risikoen for masseophidselse og mulighederne for demagoger ikke meget større i dag end i 1930’erne?

»Den digitale teknologi er en stor forskel, som fuldstændig forandrer hvordan demokratiet virker. Og der er en masse vold på sociale medier, det benægter jeg ikke. Megen af vores politiske debat er fuld af foragt og vrede. Og digital vold er voldelig. Hvis du bliver angrebet på Twitter, er det et angreb. Folk lider virkelig. Jeg benægter ikke, at der er meget i vore dages samfund, som vi forbinder med det værste i demokratiet, men det er tesen i min bog, at vi skal tænke over, hvordan det kommer til at udspille sig i det 21. århundrede.«

Zuckerberg vs. Trump

– Du har talt meget om de risici, som vi overvurderer i samtiden, fordi vi analyserer med analogier til historien. Hvor ser du de nye risici, som vi burde være opmærksomme på i stedet?

»Facebook er et eksempel på, hvor nyt vores politiske klima er. Der har aldrig været noget som det før. Du kan ikke finde nogen paralleller i historien til en privat virksomhed med så stor magt over noget offentligt, som på en måde tilhører én person. Den ene person har mere kommunikativ magt, økonomisk magt og indflydelse, end nogen romersk kejser eller diktator.«

»Facebook er dette paradoks. Det er på den ene side utrolig demokratisk, mere demokratisk end vores samfund. Og på den anden side utrolig autoritært, langt mere autoritært end vores samfund.«

– Hvordan?

»Facebook har skabt et enestående netværk af relationer, som giver folk mulighed for at forbinde sig med hinanden på en ny skala. Folk har fået fantastiske muligheder for at udtrykke sig og organisere sig af Facebook. Men som virksomhed er Facebook stærkt udemokratisk. Den er meget lukket, den bygger på hemmeligheder. Jeg hører fra journalister og akademikere hele tiden, at det er nemmere at få adgang til det kinesiske politbureau, end det er at få adgang til en direktør i Facebook. Organisationen i sig selv er helt uigennemsigtig, men den skaber en masse gennemsigtighed i vores liv. Vi bliver synlige for hinanden på alle mulige måder, men Facebooks måde at fungere på er helt usynlig for os. Truslen er for mig, at en ordentlig fyr som Zuckerberg, som ikke vil demokratiet noget ondt, har en magt og en virksomhed med en rækkevidde, vi aldrig har set før. Facebook vil ikke føre til demokratisk kollaps, men det er en meget farlig kombination, at Facebook er en motor for demokratiske udtryk, men selv er hævet over demokratisk kontrol.«

– Det er klart, at Facebook er en kolossal magtkoncentration, og at forskellen på, hvad Facebook er for brugerne, og hvad Facebook er som virksomhed, er alarmerende. Men hvordan ser du Facebook som en trussel mod demokratiet?

»Zuckerberg er for mig en større trussel mod demokratiet end Donald Trump. Han ejer nærmest personligt to milliarder menneskers data, og det er virkelig svært at finde ud af, hvor du vil starte, hvis du vil gøre noget ved det. Vi ved, hvordan man kommer af med Trump: Man stemmer ham ud. Man organiserer sig og fører kampagne imod ham, og der kommer valg hver fjerde år. Hvis Trump vil overtage den amerikanske stat med magt, kan vi modstå det. Men hvis du spørger, hvad man gør ved Facebooks magt, som kan være truende for demokratiske institutioner, er vi magtesløse.«

– Vi har trods alt set eksempler på, at offentligheden har protesteret mod eksempelvis Facebooks spredning af falske nyheder og har aftvunget dem en reaktion. Kan man ikke drage Facebook til ansvar i en kritisk, global offentlighed, fordi folk forventer, at tingene foregår demokratisk og vil behandle det som en demokratisk institution?

»Det er det optimistiske syn på sagen. Der er to grunde til at tvivle på det. Hvis du vil drage nogen til regnskab, skal du have viden om, hvordan det fungerer. Og mange ved ikke, hvordan Facebook former deres kommunikation og præger deres liv.«

»Den anden ting er, at du ikke kan drage nogen til regnskab, hvis du er afhængig af dem. Og vi er blevet afhængige af de her tech-giganter i vores livsformer. De er de stater, som vi lever i. Hvis du er afhængig af noget for at kommunikere, få adgang til andre mennesker og skabe netværk, er du også på en måde underordnet det. Folk siger altid, at man bare kan forlade Facebook, hvis man får nok. Holde op med at bruge det. Men her er tale om monopolorganisationer. Hvis brugeren forlader Facebook, køber Facebook den platform, som brugeren har forladt Facebook for. Jeg skal ikke kunne afvise din optimisme helt, men jeg tror ikke selv på det.«

– Tak for snakken, David Runciman. Jeg ser frem til, at din bog udkommer til maj.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

Han undervurderer den vrede der er bygget op siden finanskrisen i 2008 med socialiseringen af bankernes gæld - folk vil have forandring for enhver pris og som den elitære Cambridge uddannede som så ofte gør begår han en utilgivelig fejl på størrelse med den Francis Fukuyama lavede da han erklærede historiens slutning med liberalismens sejr over kommunismen da muren og Sovjetunionen faldt i 1989. Og Rune - lad være med at være underdanig overfor den gamle røver.

Kirsten Lindemark, Karsten Aaen, Karsten Lundsby, ulla enevoldsen, Torben Skov, Jan Pedersen, Britt Skardhamar, Oluf Husted, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det er som bekendt svært at spå, især om fremtiden, men man bør alligevel gøre sig tanker om den. Det gør Runciman, og han gør det godt.
Nytænkning på alle planer er nødvendigt, men den støder ind i 1800 tallets ideologier, der har forblændet vesten med ideen om den enkle løsning.
Jeg satser ind til videre lidt på Alternativet, der stadig står for kreativ nytænkning. Det forbløffer mig stadig, at deres tanker mødes af en mur af forældede ideologier, der gentagne gange har vist sig såvel utilstrækkelige som fejlagtige.
Menneskets verdensforståelse kan ikke indtegnes som et punkt på en ret linje. Ingen fast geometrisk struktur vil med rimelighed dække det menneskelige samfund.
Det uendeligt gode kan samtidig være uendeligt ondt.
Du kan sagtens være socialist og voldtægtsmand.
Være rig og social ansvarlig.
Det ærgrer os, for det ødelægger nemt forestillingen gen om, at jeg har de rigtige tanker og tilhører de gode.
Og som erklæret landsbytosse(liste Å syndrom) vil jeg i det nye år ønske, at man bekæmper Alternativet med argumenter frem for ligegyldige mopperier. Ikke at det generer mig personligt, men det så åndelig fattigt og uproduktivt.

Halfdan Muurholm, Michael Friis, Jørgen Dahlgaard, Mads Berg, Lars Jørgensen, Herdis Weins, Niels Duus Nielsen, Vibeke Hansen, Jacob Jensen, Oluf Husted, Kirsten Lindemark, Steffen Gliese og Lene Christensen anbefalede denne kommentar

Facebook er jo demokratisk på markedsvilkår på den måde, at enhver med lidt snilde vil kunne gøre Zuckerberg kunsten efter og skabe et forum, der på en kort årrække - kortere end den, det tog at udbrede Facebook til alverden - vil være et konkurrerende medie. Når det ikke er opstået endnu, skyldes det manglen på nødvendighed: Facebook løfter opgaven; men Facebook vil kun være en succes, indtil folk har det bedre alternativ.

Anne Mette Jørgensen, Torben Skov, Oluf Husted og Erik Karlsen anbefalede denne kommentar

Demokratiet kræver enormt meget af sine medlemmer - at man søger sandheden frem for de nemme løsninger som udgangspunkt. Man skal i den forbindelse acceptere at blive personligt udfordret på sine synspunkter, acceptere og lære af sine egne fejltagelser, og anerkende andres indsigt. Samtidig skal man kunne se og acceptere at de materielle værdier skal deles rimeligt ligeligt mellem alle medlemmer, for ikke at skabe uligevægt, som er basis for alle angreb på demokatiet.
Zuckerberg skal blot opgive sit imperium og overdrage det til en demokratisk, altså virkelig demokratisk institution. Alternativet? Er det amerikanske demokrati blevet så fattigt at det ikke kan ophæve et monopol, som det gjorde med standard oil? Ja, så er vi på vej til at ophæve demokratiet af gavn om end ikke af navn.

Olav Bo Hessellund, Viggo Okholm, Karsten Lundsby, Anne Mette Jørgensen, Jacob Jensen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar

steffen gliese,
ja i teorien har du ret, men der er altid first mover effekten, og en opstart opstart virksomhed med det potentiale du taler om, vil enten have meget kapital i ryggen, altså være en ligeså stor spiller i markedet alternativt et statsmonopol eller blive købt op af facebook inden de når en position, hvor de for alvor truer monopolet.

René Christoph Tümmler, Benno Hansen, Michael Friis og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Gustav Alexander

Det var dog befriende med en modpol til de såkaldt "historisk bevidste" mennesker, der kun kan forstå historien som en slags banal 1:1 sammenligning. Fascisme i 30'erne? Jamen så må det jo også være det 21. århundredes største problem! fjernt står det fra venstrefløjen at finde realistiske fjendebilleder (host; neoliberalisterne) når man kan mane til frygt for fascisterne? (hvad plejer de selv at sige, når højrefløjen skaber "skræmmebilleder" eller maner til "frygt"? åh gud, hykleriet ..)

De fri markedskræfter er en langt større trussel end nogen desperat nationalist. Men trods det er man mere negativt disponeret overfor nationalismen end markedet; for det ene er en del af det liberale demokrati, som venstrefløjen i sin tid kapitulerede til.

"Den uhyggelige lære fra det tyvende århundrede er, at uden vold og krige er ulighed en del af demokratiske samfund. Og de demokratiske samfund adresserer ikke uligheden, men kanaliserer vreden imod institutioner uden at løse problemerne."

Netop! Jeg ville ønske mig at man på venstrefløjen kom ned fra hesten, så vi kunne gøre noget ved vores problemer på en måde, der rent faktisk er mulig. Demokratiernes ulighed kan ikke løses med delegationer, udvalg, kommissioner, 2020 planer og valg hvert 4. år.

Trump tæller som et symptom på utilfredsheden med de liberale demokratiers udvikling. Zuckerberg, Gates osv. symboliserer derimod en æra af digitaliseret monopolkapitalisme. Det er ikke her muligt for nogen at udkonkurrere Zuckerberg eller Gates med bedre tjenester. Sådan fungerer kapitalismen kun i sine mest fundamentalistiske fortaleres drømme. Monopolvirksomhed betyder i realiteten at de private imperier vokser, mens brugernes privatliv og restsikkerhed falder.

Carsten Wienholtz, Anne Mette Jørgensen, Hans Aagaard, Torben Skov, Torben K L Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Jacob Jensen, Niels Duus Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Oluf Husted og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Den største trussel imod demokratiet er, at de folkevalgte modarbejder befolkningens basale behov, et tillidsbrud mellem de folkevalgte og befolkningen, som politikerene selv har skabt.

Overraskelsen var stor hos politikerene, da Brexit var en realitet og det samme med valget af Donald Trump i USA, men befolkningen er blevet snydt og bedraget af politikerene og resultatet, er derfor kun overraskende for den part, der har forsøgt at svindle.

Husk på den danske politik.

Syndebuk politik.

Folketinget ønsker forøget forbrugsdrevet økonomisk vækst, det kan ikke lade sig gøre uden forøget CO2 udledning, som skaber flere krigs/klimaflygtninge og de må ikke komme til Danmark.

6 July 2017
"Those trapped in Libya are vulnerable to human rights violations and abuses including killings, torture, rape, kidnappings, forced labour, and arbitrary and indefinite detention in cruel, inhuman and degrading conditions."

John Dalhuisen, Amnesty International
Link: https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/07/central-mediterranean-...

Skattespekulation, skattesvindel eller skatteunddragelse, lovligt eller ulovligt, uanset hvilken type der er tale om, er lig med stigende globale økonomiske ulighed, manglende investeringer i globale og lokale udfordringer, som de menneskeskabte klimaforandringer, bekæmpe fattigdom, sikring af vital infrastruktur for alle, sygehuse, strøm, vand, sanitet og undervisning mm.

Vores politikere handler ikke på den akutte handlingskrævende problemstillinger de menneskeskabte klimaforandringer og politisk fjernelse af sikkerhedsnet under borgerne ved skatte lettelser mm., at de folkevalgte kalde det for ‘nødvendighedens politik’ skaber kun forøget mistillid.

De folkevalgte har valgt, at satse på kortsigtede økonomiske gevinster til de få beskyttet af frygt politik, fremmedhad og nationalisme for at bevare magten og afleder opmærksomheden fra dette faktum.

Det lykkedes ikke, tilliden er væk, demokratiet er ved at smuldre mellem fingrene på de folkevalgte politikere, det er en udvikling de folkevalgt selv har valgt.

Borgerne har et basalt behov for respekt fra de folkevalgt, tillid til at de folkevalgte vil tjene befolkningen.

Karsten Lundsby, Mads Berg, Bjarne Andersen, Torben Skov, Jan Pedersen, Eva Schwanenflügel, Oluf Husted, olivier goulin og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Michael Westen-Jensen

Måske kunne man forestille sig, at Trump bare er "all about payments"

At han vil have os til at betale ham for at gå med i klimaaftalen og begrænse satsningen på kulindustrien
Måske har han købt sine vælgere og nu prøver han at betale dem med deres egne penge i form af skattelettelser
Måske har han betalt Sarah Palin og andre for at anbefale ham
Måske betaler han andre mennesker for at kunne kalde dem sine Venner
Måske er sandheden, at han er en dårlig forretningsmand og en dårlig taber, at han har prøvet at bygge et forretningsimperium og nu er det reduceret til, at han praler med, at han har bygget en "organisation"

Tak til alle kommentatorerne for inspirerende debat og Rune Lykkeberg for interviewet, der fastslår:

At vi lever i et: "Som om" demokrati, der snart smuldrer, hvis vi ikke forlanger lovene overholdt.

Mit forslag: Start med at rejse Rigsrets-sager imod tidligere justitsministre, der aktivt har forhindret Scandinavian Star Forbrydelsen (Mordbrand med statsstøtte) i at blive opklaret.

Begyndende med Hans Engell, der var minister, da skibet mistede 159 af sine passagerer 7/4 1990.
Og senere, som E. B.'s chefredaktør, standsede Mike Axdal's bog om Scandinavian Star, med ovennævnte undertitel, det var i 2005.

Bogen udkom på: Forlaget Nautilus i dec. 2006, altså mindst ét år forsinket.

Da Frank Jensen var justitsminister, i 1997, svigtede han opklaringen, da Folketinget behandlede SF's
Tommy Dinesen's 10 timer lange: Forespørgselsdebat, i maj 1997.

"Scandinavian Stars Danske Støtteforening" og Mike Axdal har nu, i 2013 og igen i 2016, politianmeldt alle fire Rigsadvokater, men "systemet" afviser anmeldelserne, igen og igen.

Heldigvis har nuværende Justitsminister Søren Pape Poulsen, (SPP) under 1. beh. af L-171 (2015-16)
http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L171/BEH1-103/forhandling.htm

Læs kl. 11.55, hvor SPP, daværende retsordfører for "De Konservative", går stærkt ind for en dansk advokatundersøgelse af: "Forsikringsforhold og Ejerskab" bag om "Scandinavian Star", i 1990.

Et demokrati, der ikke tør opklare opklare den største forbrydelse, siden 2. W. W., med flere end dobbelt så mange ofre, som Anders B. B. dræbte i 2011, er ikke noget demokrati.

Kom igen, Rune Lykkeberg.

Karsten Lundsby, Per Torbensen, Bjarne Andersen, ulla enevoldsen, Steffen Gliese, Hans Nielsen, Jan Pedersen, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen og Olaf Tehrani anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Hvis demokrati som ideologi skal overleve i det 21. århundrede - skal det nødvendigvis udvides med økonomisk demokrati så borgerne bestemmer hvad og hvor der skal investeres i klimasikring og effektive infrastrukturer der er uafhængige af profit ud fra den betragtning at man ikke tjene penge på katastrofer men at man nødvendigvis SKAL sikre livsbetingelser for ALLE arter hvis det hele ikke skal kollapse. Husk på at økonomisk demokrati er det eneste alternativ til Kinas socialisme og langtidsinvesteringer der ser ud til at være en løsning på det 21. århundrede udfordringer. Jeg er socialist men allerhelst så jeg at demokratiet blev udvidet.

ulla enevoldsen, Hans Martens, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar

Facebook's magt kan være truende. Trumps magt er truende for demokratiet.

Carsten Wienholtz, Mads Berg, Maria Dam, Steffen Gliese, Vibeke Hansen, Philip B. Johnsen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar

Hans Martens, du overser her en grundlæggende præmis: at det ikke er nødvendigt med kapital, en computer og snilde med kodning er nok, især hvis man ikke er helt alene med det, men måske en vennekreds.

Demokrati er ikke en ting vi kan tage for givet, det er noget som borgerne skaber hver dag, ligesom et forhold mellem to mennesker, bare udvidet til alle borgere i et land. Det kræver samarbejde, ansvarsfølelse og årvågenhed, nysgerrighed og medmenneskelighed.

Den vigtigste politiske handling i dag er at løse klimakrisen, miljøet kan ikke vente, det er et akut problem, som kræver en bastant omlægning. Hvert årti skal CO2 udslippet halveres. I Sverige har man organiseret en seriøs offentlig debat omkring klimaforandringerne. EAT Stockholm Forum 2017, som det svenske UR Samtiden har sendt fra. https://www.youtube.com/watch?v=bRpfOJqi-Io

Vi har tre årtier til bl.a. at reducere CO2 udslippet, stoppe med at ødelægge regnskovene og biodiversiteten - vi får vores mad fra kun 12 planter and 5 dyrearter - samt til at forhindre et kollaps af fiskebestanden. Vi har mulighed for at vende luksus krydstogt skibet væk fra katastrofen, men det forudsætter en miljø-og socioøkonomiske omstilling som respekterer planetens cirkulære økonomi; vi må spise langt mindre kød, i Danmark spiser vi kun 10 % af hvad vi producerer, eksporten af kød medfører massive udslip af CO2 ved bl.a. transport.

Det vigtigste indenrigske problem er den sociale vold som politikerne udøver overfor minoriteterne. Det ser ud som om de politiske partier hele tiden leder efter nogen som de kan chikanere. Demokratiets utrolige kapacitet for social vold, har vi oplevet i de sidste 5 år ved førtidspensionsloven og "I seng med sygeseng". Regeringen viser de værste sider af demokratiet; en sociopatisk grådighed, en panisk, pinlig optræden og en smålighed overfor de mindre bemidlede, en mangel på retning - de stritter til alle sider - og derved en mangel på enighed og ledelse.

Viljen og trangen til at forårsage smerte på andre, ved social politisk vold, har en eroderende effekt på demokratiet. Den direkte destruktive sociale vold i Danmark går under radaren på medierne, den foregår uden at nogen lægger mærke til det - undtagen ofrene. Vi må vælge ikke at være bødlerne, demokratiet kan kun styrkes på lang sigt ved at tillade alle en anstændig levestandard.

Opbakningen til politikerne halter gevaldigt i disse år, hvor sikkert er demokratiet så? Vi ser angreb på menneskerettighederne, forslag om at skabe indhegnede flygtningelejre som i Australien, samt samarbejde med torturstaten USA, og 16 års krig hvor vi slår civile ihjel i fremmede lande.

En lærer fortalte mig at Fascisme er en stats styreform hvor ejerne af de største virksomheder udformer lovene. Lyder det bekendt? Vi skal have et generelt forbud imod lobbyvirksomheder og erhvervslivets betaling til politikerne, legaliseret korruption eroderer demokratiet. Vi have demokratiet tilbage til borgerne.

Achim K. Holzmüller, Lars Løfgren, Halfdan Muurholm, Egon Stich, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Jacob Jensen, Per Torbensen, Mads Berg, Anne Mette Jørgensen, Lillian Larsen, Kim Houmøller, Anders Graae, Niels Duus Nielsen, Hans Nielsen, Torben K L Jensen, Oluf Husted, Jan Pedersen, Torben Skov, Philip B. Johnsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Steffen, hvorfor er der så ikke flere der forsøger at gøre Facebook rangen stridig ? Eller rettere sagt, lykkes med det ? Globalt set er FB en vinder.

Peter Knap, Michael Friis, Hans Nielsen, Hans Martens og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

(Fortsættelse) Politikerne og den selvskabte manglende tillid.

Kapitalisme er opbygget om en forestilling om, at kapitalen bevæger sig frit på et ureguleret marked og derved er selvregulerende, ved f.eks. nu de menneskeskabte klimaforandringer, skulle kapitalen automatisk flytte til vedvarende energi, for det betaler sig bedst for de fleste osv.

Men forestillingen om, hvad der betaler sig for de fleste og det selvregulerende i det internationale marked, det er ikke sandt.

Det er en ekstrem samfundsskadelig løgn og det er bl.a. resultatet af den politiske omfordeling fjernelse af sikkerhedsnet under borgerne ved skattelettelser og skattespekulation og ved forbrugsdrevet økonomisk vækst, skaffet på energi fra olie, gas og kul afbrænding, der skaber de menneskeskabte klimaforandringer, der så resultere i bl.a. krigs/klimaflygtninge, død og nød.

Et eksempel:
"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked."
Bjarne Corydon

“Hvis handlen ikke gennemføres, vil EU give Danmark bøder, for uretmæssig forhaling af handelen"
Bjarne Corydon

Det internationale markedet er kontrolleret af en lille eksklusiv gruppe personer.

"200 mennesker forvalter med deres respektive firmaer omkring 47 billioner dollar svarende til 60 procent af verdens samlede BNP."
Link: https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2017/02/taler-saa-kapitalis...

Karsten Lundsby, Jacob Jensen, Jørgen Dahlgaard, ulla enevoldsen, Niels Duus Nielsen, Torben K L Jensen, Jan Pedersen, Hans Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

I forlængelse af Peter Sterlings indlæg er her en statusopgørelse af effekterne af førtids- og fleksjobreformen, der havde 5 års fødselsdag d. 19. December, ved Claus Jansson :
https://www.avisen.dk/blogger-fem-aar-efter-foertidsreform-flere-ting-bu...

Mads Berg, ulla enevoldsen, Jan Pedersen, Torben K L Jensen, Torben Skov og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Den rigtige nytårstale, Peter Sterling.

Carsten Wienholtz, Mads Berg, Torben K L Jensen, Oluf Husted og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ja, mange tak til Peter Sterling :-)

Det må være svært at starte et alternativ til Facebook, som jo allerede har milliarder af brugere. Som andre har påpeget, vil ethvert alternativ forsøges opkøbt.

Tordis Utvik, Carsten Wienholtz, Jørgen Dahlgaard, Hans Martens og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Morten Bo Johansen

Der er Facebook-indstiksmoduler på næsten alle websider. Hvis disse moduler registrerer din IP-adresse, så har Facebook altså nærmest en fuldstændig registrering af hele din online-aktivitet, også selv om du slet ikke er på Facebook! Det er lidt skræmmende, ikke? Selv har jeg blokeret for alle Facebook-domæner, direkte i DNS, men jeg er ikke engang sikker på at disse moduler ikke også kan registrere hvilken IP der blokerer dem - det er fandme for uhyggeligt du!

Michael Friis, Carsten Wienholtz, Bjarne Andersen, Anne Mette Jørgensen, Vibeke Hansen, Niels Duus Nielsen, Hans Martens, Hans Nielsen, Jan Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Morten Johansen,
Kan Facebook så også få adgang til hvad man skriver, selvom man ikke har givet tilladelse til det ?

Morten Bo Johansen

Kan Facebook så også få adgang til hvad man skriver, selvom man ikke har givet tilladelse til det ?

I Facebook-kommentarspor, ja. Det du skriver i tekstindtastningsfelter som ikke har noget med Facebook at gøre, som f.eks. Informations kommentarspor, har Facebook ingen adgang til.

Når Mark har så stor succes skyldes det et koncept, der skaber en mild form for åndsfraværelse eller vågen bevidstløshed, men opretholdt over længere tid også et fuldkomment lydigt, dresseret og styret menneske.
For nogle år siden lavede en englænder, jeg desværre ikke kan huske navnet på, en række utrolig gode udsendelser om filmens historie. Begyndende omkring 1880 og frem til nutiden. Med en solid gennemgang af de forfattere og instruktører, som virkelig tog det nye medie alvorligt.
Jeg bemærkede en formulering, han havde hentet fra en samtidig omtale af en af de allerførste film med levende billeder:
”Det er, som om drømme er blevet levende”.
Lige siden har jeg ikke kunnet slippe en række overvejelser, jeg har gjort i forbindelse med den udtalelse.
I takt med fjernsynets fremkomst blev der lavet en del undersøgelser, der alle konkluderede, at vi intet kunne lære ved at se fjernsyn. Selvom man umiddelbart skulle tro, at informationsstrømmen, man passivt lader sig være modtager af, i en eller udstrækning aflejrer sig, så gør den det ikke.
Og samtidig blev vi også bevidste om, at man heller ikke kunne lære fremmede sprog, ved blot at lytte til den udenlandske tale og samtidig læse underteksterne.
Men hvis man gør sig den ulejlighed at tage notater og aktivt skrive ned, hvad man finder vigtigt, ser sagen anderledes ud. Som alle os der har gået på universitetet, og som har prøvet at sove sig igennem forelæsningerne eller ladet være, ved alt om.
Min påstand er:
Hvad nu, hvis vi skulle have et mere nuanceret billede af, hvad vågen bevidsthed er? I stedet for blot at være vågen eller sove, skulle vi måske operere med flere og mere fint graduerede tilstande? Vi kender allerede til hypnose og meditation, men måske er der flere varianter, der kan fremkaldes?
Hvad nu, hvis vi blot bilder os selv ind, at vi er vågne, når vi ser fjernsyn eller er på nettet? Blot fordi vi har åbne øjne, forveksler vi måske den kulørte strøm af information og billeder med en vågen tilstand?
Hvilket vi vel gerne vil hævde, især fordi det er en behagelig tilstand vi alle forfalder til? Vi ser nødigt, at det er en problematisk tilstand at være i. Især fordi det afslappende, ansvarsløst og delvist uforpligtende.
Måske skulle vi tage stilling til, at tilstanden er noget andet end vi umiddelbart tror?
Man kan naturligvis være på nettet på mange måder. Det økonomiske grundlag blev skabt af pornografi for eksempel. Og den der søger viden kan have stor glæde google, hvis hun ved, hvad hun skal søge efter.
I dag fylder de såkaldte sociale medier en del og dækker mange forskellige områder. Kontakt, nyheder, sladder og andre aktualitetstjenester. Og her er mange tjenester i et gråzoneområde mellem film, underholdning, kontakt og interaktive tjenester.
Med Facebook som den absolutte vinder i konglomeratet af personlig kontakt, nyheder, sladder, reklamer og underholdning.
Drømme optræder i en bevidsthedsstrøm. Under den aktive, besluttende og handlende bevidsthed.
Og ifølge Freud er underbevidstheden, som kommer til syne i vore drømme, bestemmende for vores handlinger. Underbevidstheden er således interessant som en slags uforståeligt irrationelt grundlag for at handle bevidst. Men skal forstås på baggrund af tanken om bevidste handlinger.
Men det karakteristiske ved bevidsthedsstrømmen isoleret set, er jo netop det inaktive, det før handlende, det strømmende. Når vi er lige ved at falde i søvn, ser vi den berømte bevidsthedsstrøm, en film med besynderlige og uforklarlige sammenstillinger, som vi overgiver os til, for i næste sekund at falde helt i søvn. Uden at handle.

Jeg mener, at vi også overgiver os, når vi ser film. Eller surfer på nettet, hvor det ene indfald tager det næste. Vi kan ikke bestemme hastigheden i forståelsesstrømmen, når vi ser en film. Det kan vi tværtimod, når vi læser. Vi går ned i tempo eller genlæser, hvis vi skal have det hele med. Måske derfor har jeg i virkeligheden aldrig rigtig brudt mig om filmmediet.
Facebook er den ultimative succes på nettet. Fjerner på en måde grænsen mellem vores indre og ydre virkelighed. ”Fører folk sammen”. .
Facebook’s feeds er særlig foruroligende for mig. For når vi schroller ned gennem vores private feeds, både læser og oplever vi en usammenhængende strøm af private kommentarer, billeder af venner, sorterede news og skjulte og åbenlyse reklamer i en uendelig lang, pointeløs og usammenhængende strøm.
Fuldkommen som bevidsthedsstrømmen lige før man sover. Den virker simpelthen genskabt, når jeg er på Facebook.
Og hvorfor er Facebook så populært? Vel fordi det giver en følelse af velvære, afslapning og tilhørsforhold.
Som et droge der sænker bevidsthedens krav til sig selv om at reagere på andet end at have det behageligt. Og grænsen mellem det ydre og det indre udviskes betragteligt, når feedet går i forbindelse med vores private liv gennem venners opslag og samtidig afleverer underholdning.
Den der befinder sig i denne tilstand, denne elektronisk fremkaldte hypnose, prøver ikke på at tage stilling, eventuelt forbedre sin situation, laver ikke revolution. Er det for meget at sammenligne det med en junkies adfærd?
Men her er konsekvenserne ikke et hurtigt, synligt fysisk forfald. Men blot en indtrængende dumhed, der forandrer individet til en skal, afledende underholdning strømmer igennem.
Hvad nu, hvis vor tids generation gennem elektronikken er blevet forvandlet til en søvngængergeneration, der med blikket rettet mod en flimrende skærm, blot vandrer bevidstløst af sted mod den næste feed?
Mere eller mindre frataget evnen til at formulere og tage stilling til deres eget eller vores liv?
Er det dette, der er årsag til, at ingen rigtig reagerer på alle de apokalyptiske trusler, der også larmer mod os gennem newsfeeds ?
Det er naturligvis perfekt for den til enhver tid siddende. For hvem ønsker en reaktion på alt det lort fra masserne? Hvilken regering ønsker, at der stilles spørgsmål eller krav om forandringer?
Især i disse år hvor kravene til forandring, hvis vi skal overleve som art, kræver store afgørende ændringer.

Halfdan Muurholm, Eva Schwanenflügel, Jacob Jensen, Torben K L Jensen, Peder Bahne og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

steffen Giese, Desværre er det ikke længere så simpelt at skabe en succes af de dimensioner der nødvendigvis er tale om for at vælte fb af pinden. Det vil kræve en intens og målrettet indsats over en lang periode med mange aktører og store investeringer i servere med mere, og det kræver kapital.

Morten Bo Johansen

@Jagtar

Jeg tror at det er billederne der virkelig ødelægger det for os. Denne evindeligt fotografiske repræsentation af noget virkeligt, som i sig selv slet ikke er virkeligt, og som omgiver os overalt. Den befordrer en enorm kollektiv narcissisme, som Facebook er et ekstremt udtryk for. Jeg er i gang med at læse Johanne Luise Heibergs erindringer, "Et liv genoplevet i erindringen", og det er påfaldende så meget "tættere på tingene" 18-hundredetals-mennesket var. Vores evne til umiddelbar og spontan oplevelse er blevet korrumperet af billedernes uvirkelighed.

Peter Butzback, Carsten Wienholtz, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Hans Nielsen, Hans Martens og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

@Morten
Enig i, at billederne har en styrende og destruktiv effekt. Husker engang, en række sent fremkaldte feriebilleder ødelagde mindet om en god ferie.
Men jeg tror, den usammenhængende strøm rammer dybere end de narcissistiske elementer.

It's only a movie, it's only a show.

Vi er den første oplevelseshungrende generation, som lever for underholdning, tidsfordriv og kunst. Hvor mange sete film er glemt ? Hvor mange læste bøger er væk ? Hvor mange facebooktimer mangler i vores memorerede fortid ? Hvad var livet egentlig, når vi kommer frem til rulleteksterne ?

I was stoned and I missed it

Men vi tror stadig vi er bevidste fra vi står op, til vi går i seng hver dag

Karsten Lundsby, Hans Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Måske er vi alle blevet performere i vores eget lille show, dvs at være en del af de som "siger noget om noget".
Måske føler vi os betydningsfulde på den måde.
Før i tiden blev man betydningsfuld når man VIRKELIG kastede mudder på nogen, brændte og torturerede dem. De hekseforfølgelser der opstod efter Luthers sejr over katolicismen.
Jøderne blev forfulgt konstant, der var progromer hele tiden.
Mærkeligt nok, siden Jesus var jødisk.
Jesus er fremstillet som en hvid frelser, selvom alle ved folk fra Mellemøsten er brune.
Der er bare ingen logik i nogen konflikter, de handler om fordomme og idiotiske frygtbasererede tillærte tilstande.
Menneskene er ikke definerede af deres hudfarve eller religion.
Men af deres intelligens - eller mangel på samme.
Vi bliver nødt til at kæmpe sammen - ALLE SAMMEN - for en bedre verden !

GODT NYTÅR :-)

Berith Skovbo, Hans Nielsen, Oluf Husted og Knud Chr. Pedersen anbefalede denne kommentar
Knud Chr. Pedersen

"Det liberale demokrati", står der i artiklen, og som Rune L henviser til. Det liberale demokrati er, som jeg ser det, ved at være en liberal sutteklud af ligegyldighed. "Vi" som den vestlige verdens demokratiske fortrop. "Vi" der altid har gjort det rigtige. "Vi" de moralsk overlegne. "Vi" der altid havde ret. Og hvad er "Vi" så, når det kommer til stykket? En flok ligegyldigheder, der holder fast i ligegyldigheder, og som klamrer sig til ligegyldigheder. "Vi" de moralsk overlegne har med vores ligegyldighed over for konsekvenserne af vores eget liberale demokrati med tilhørende neoliberal vanvidsøkonomi bragt kloden i en absolut alarmtilstand, fordi "Vi" og Rune L ikke evner noget så simpelt som at sætte navn på de uhyrligheder, som "Vi" og vores liberale vanvidsaccelerator i form af et ekstremistisk overforbrug af klodens ressourcer, udsætter kloden og jordens øvrige befolkning for. Som "Vi" nu, som de ligegyldigheder "Vi" er, blindt og ligegyldigt vender ryggen til. Og "Vi" vender ryggen til, fordi det er vores ligegyldige liberale demokratiske ret. Det er nu, at det opgejlede liberale demokrati skal stå sin prøve. Inden det går over i historien som den mest modbydelige og afstumpede styreform, menneskeheden nogensinde har udsat verden og kloden og klodens øvrige befolkninger for. Fordi det liberale demokrati ikke turde og evnede at tage et opgør med sin egen økonomiske basis. Fordi vellevned, luksusoverforbrug og dekadence var vigtigere end noget som helst andet. De demokratiske muligheder var tilstede, men blev ikke brugt og blev i stedet til forstokket liberal demokratisk ligegyldighed. Det ville klæde Rune L at droppe den liberale sutteklud og så på konsekvenser af den miljø og klimakamp, hans egen avis ellers forsøger at beskrive. Kritik af demokrati i vores "Vi" forstand må og skal indeholde en kritik af den liberale vanvidsøkonomi. Det demokrati, der ellers bliver tilbage after artiklens sniksnak, kan simpelthen ikke bruges til noget uden den kritik.

Achim K. Holzmüller, Henrik Leffers, Eva Schwanenflügel, Hans Nielsen, ulla enevoldsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Knud Chr. Pedersen

Eva Schwanenflügel
Lige over, som vi også siger her i Frydenlund, Aarhus.

Eva Schwanenflügel

Ow, jeg elsker Aarhus.
Der var en gang med Ååårhus-vittigheder.
Men den tid er forbi.
Nu hedder det #Aarhus

Største problem med os, vores system, vores verden er
vi hviler i os selv, sikre på "fejlen" altid er hos de andre.

Knud Chr. Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar