Kommentar
Læsetid: 15 min.

Carsten Jensen: En kollaboratørs bekendelser

Det er paradoksalt, at vi, der bruger vores ytringsfrihed på at påpege konsekvenserne, når had og frygt bliver drivkraften i den offentlige samtale, bliver kaldt ytringsfrihedens modstandere. Ikke mindst når vi ved, at det er gennem samtalen, kværulanteriet og konflikten, at demokratiet opbygger sit immunforsvar mod hadets og frygtens destruktive kræfter
»Hvis jeg kritiserer Inger Støjberg, opmuntrer jeg så attentatmændene? Er det sådan, jeg skal forstå Pia Kjærsgaard og Niels Ivar Larsen?« spørger Carsten Jensen.

»Hvis jeg kritiserer Inger Støjberg, opmuntrer jeg så attentatmændene? Er det sådan, jeg skal forstå Pia Kjærsgaard og Niels Ivar Larsen?« spørger Carsten Jensen.

Jakob Dall

Moderne Tider
13. januar 2018

Da jeg fredag den 5. januar åbner Information og læser Niels Ivar Larsens klumme på side 2, vågner jeg op til en smertelig erkendelse. Jeg er en ven af terrorister og mordere.

Det er muligt, jeg ikke selv ved det, men det ville klæde mig, hvis jeg straks aflagde bekendelse.

Jeg er nemlig sammen med Suzanne Brøgger og en række andre navngivne danskere »kollaboratør«, når det kommer til islamistisk terrorisme og »indgår i en objektiv alliance med voldsmænd«.

Jeg tilhører det »segment af meningsmagere, der excellerer i at delegitimere ofre og derigennem legitimere voldsmænd«. Ikke bare det, jeg nærer »en grænseløs foragt«, når det kommer til mennesker som Flemming Rose, Kurt Westergaard og andre og synes, de selv er ude om det, hvis de udsættes for attentater.

Ved morgenbordet stirrer jeg fortumlet ned i yoghurten, hvor granatæblets røde kerner lyser som røde dråber af blod. Jeg indser, at jeg nu må revidere hele min biografi. Skulle jeg nogen sinde overveje at udgive en erindringsbog, må den bære titlen: Min vej til volden.

Hvordan er det kommet dertil? spørger jeg mig selv. Hvor gik det galt?

Er kritik en opfordring til vold

Kun to dage senere, kan jeg i et interview i Berlingske læse, hvordan integrationsminister Inger Støjberg må leve omgivet af livvagter.

I en blog skriver Folketingets formand Pia Kjærsgaard, at også dette er en sag om ytringsfrihed. »Naturligvis omfatter denne frihed også retten til at kritisere andres udtalelser og finde dem utilstedelige,« skriver Kjærsgaard i noget, der ligner en indrømmelse. Men – og der er et stort men: »Problemet opstår, når denne kritik pludselig dukker op i kølvandet på debatten om trusler og angreb og dermed indirekte legitimerer disse overgreb.«

Mange politikere, jeg er uenige med, må leve med livvagter, og så må de ifølge Kjærsgaard, der selv er omgivet af livvagter, ikke kritiseres.

Igen må jeg spørge mig selv, om jeg er voldsmændenes kollaboratør.

Jeg har skrevet satirisk og kritisk om Inger Støjberg, og enhver der kan læse mellem linjerne, kan godt se, at jeg ikke har nogen varme følelser for integrationsministeren. Lad mig sige det lige ud: Jeg har ingen respekt for Inger Støjberg. Jeg har endog kun foragt for hendes skingre stolthed over en gemen udlændingepolitik.

»Dansk kulturlivs evige vandrepokal, den kronisk inkompetente Morten Hesseldahl, hvis karriere p.t. er korttidssparkeret foran Det Kongelige Teater, overgik alle i vid, da han udnævnte os til 'tolvtonekunstnere',« skriver Carsten Jensen.

Hvis jeg kritiserer integrationsministeren, opmuntrer jeg så attentatmændene? Er det sådan, jeg skal forstå Pia Kjærsgaard og Niels Ivar Larsen? Er det den demokratiske debats nye vilkår? Hvis du angriber dem, du er uenig med, bringer du deres liv i fare?

Livvagter beskytter ikke kun mod overfald, men også mod kritik. Den uundgåelige konklusion er altså, at demokratiet beskyttes bedst med munden lukket?

Retsstatens regnskab

Jeg synes, at det er synd for Danmark, at vi har den udlændingepolitik, vi har. Jeg synes, at det er synd for Danmark, at vi har Inger Støjberg som integrationsminister. Jeg synes også, at det er synd for Danmark, at Inger Støjberg ikke kan færdes frit på gaden uden at blive overfuset eller truet på livet.

Jeg er ikke i tvivl om, at Inger Støjberg, den dag regnskabet bliver gjort op, vil fremstå som en lovbryder, der med en ihærdig embedsførelse grænsende til misbrug bærer et stort personligt ansvar for mange menneskelige tragedier. Det regnskab skal selv sagt ikke gøres op af en attentatmand, men af retsstaten og den folkelige anstændighedsfølelse.

Jeg kan med stor ærlighed sige, at jeg selv ikke i mit inderste, hemmelige rum ville fremhviske ordene »Det bad hun selv om«, hvis Støjberg skulle blive offer for et attentat.

På lignende måde nærer jeg ikke nogen »grænseløs foragt« for hverken Flemming Rose eller Kurt Westergaard. De kom begge i klemme i en redaktionel linje, de ikke selv havde lagt. Muhammed-tegningerne blev deres skæbne, og de har forvaltet deres lod med stor værdighed.

Fronterne forbliver

Hvorfor grave den gamle historie op? Var det ikke nok med tiårs jubilæet for Muhammed-tegningernes offentliggørelse i 2015? Gider vi virkelig mere? Ja, jeg gider. Fordi problemet, som Niels Ivar Larsens klumme demonstrerer, ikke vil gå væk. Fronterne bliver ved med at være de samme.

Tegningerne gjorde umådeligt skade. På Danmarks omdømme rundt om i verden, på danske ambassader, på menneskers liv. Var de værd at forsvare? Ja, demokratiets principper, ikke mindst ytringsfriheden, er altid værd at forsvare. Var de samtidig værd at kritisere? Ja, de var værd at kritisere. En omsiggribende hetz mod etniske minoritetsgrupper er altid værd at kritisere, og det var det mønster, tegningerne indgik i. Er det virkelig umuligt at tænke de to tanker på samme tid og indse, at kritik ikke er identisk med ønsket om censur og forbud?

Skulle et polemisk angreb på en politisk modstander være det samme som et aktivt forsøg på i al fremtid at forhindre ham eller hende adgang til talerstol eller mikrofon? Eller kunne motivet bag et sådant angreb være det stik modsatte: et ønske om at fremprovokere en reaktion eller bare eftertanke?

’Tolvtonekunstnere’

Jeg kender historien på nært hold, for jeg blev selv involveret som medforfatter til et åbent brev til danskerne bragt på forsiden af Politiken i december 2005, hvor jeg som en af 12 forfattere – blandt dem Suzanne Brøgger, Kirsten Thorup, Hanne-Vibeke Holst og Benny Andersen – advarede mod den stigende diskrimination af landets etniske minoriteter.

Vores brev er gået over i historien som et småborgerligt forarget angreb på den ikke blot befriende åbne, men også mentalhygiejnisk sunde tone i den danske udlændingedebat. Det var vores påståede ønske om en bedre »tone« i debatten, der var så naragtigt. Dansk kulturlivs evige vandrepokal, den kronisk inkompetente Morten Hesseldahl, hvis karriere p.t. er korttidssparkeret foran Det Kongelige Teater, overgik alle i vid, da han udnævnte os til »tolvtonekunstnere«.

Det lykkedes daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen med hans demagogiske os eller dem-syn på verden at sætte sig på debatten. Enten går man betingelsesløst ind for Muhammed-tegningerne, eller også er man en modstander af ytringsfriheden, lød det statsministerielle dekret. Et standpunkt, hvor man kritiserer tegningerne uden at anfægte avisens ret til at trykke dem, eksisterer ikke. Det er et enten-eller. »Jeg går ind for ytringsfriheden, og jeg bruger min ytringsfrihed til at kritisere indholdet i tegningerne,« er en argumentation, der ifølge statsministeren savner enhver legitimitet.

»Toneangivende danske intellektuelle har igennem snart halvandet årti forsvaret råheden. Hver gang nogen løftede røsten for at protestere mod hadretorikken, der altid på den mest monotone vis havde muslimer som sit mål, var de der med deres pegefinger: I er fjender af ytringsfriheden!«

»Toneangivende danske intellektuelle har igennem snart halvandet årti forsvaret råheden. Hver gang nogen løftede røsten for at protestere mod hadretorikken, der altid på den mest monotone vis havde muslimer som sit mål, var de der med deres pegefinger: I er fjender af ytringsfriheden!«

Mellem linjerne, eller rettere midt i mellem de to hovedsætninger, indsniger der sig altid et uhørligt, men så meget desto mere tungtvejende »men«. Tegningernes modstandere indleder altid deres kritik med en læbebekendelse til demokratiet, som de hævder, de går ind for, men den bekendelse kan ifølge Fogh Rasmussen på forhånd afvises som hyklerisk.

Et stort monumentalt »men« rejser sig som en mur mellem kritikerne og demokratiet og gør dem ikke blot til oplysningstraditionens fjender, men også til den religiøse fanatismes objektive allierede. Det var statsministerens hensigt at skille fårene fra bukkene, som han sagde, og mange intellektuelle sluttede sig brægende til hans fromme fåreflok.

Pest, baciller, kræftknuder

Vi 12 forfattere fremstod derimod som et paradoks. Forfattere, der om nogen nyder godt af ytringsfriheden, har indledt et flankeangreb på den offentlige samtale og ønsker censuren genindført. Det var pointen, da Gyldendals litterære direktør Johannes Riis i sin traditionelle tale ved forlagets efterårsreception otte måneder senere fordømte forlagets egne forfattere. Bagefter spurgte jeg ham, om han havde fundet sin tale i Anders Fogh Rasmussens papirkurv. Det hjalp, må jeg tilstå, ikke på dialogen.

I vores åbne brev nævner vi ikke Muhammed-tegninger med et ord. Det var Jyllands-Postens sag, ikke vores. Vi havde intet ønske om at redigere Jyllands-Posten, der efter en kort oplysningstid i 90’erne var faldet tilbage i provinsielt mørke.

Vi nævner eksempler på diskriminerende lovgivning, vi nævner tvangsudvisninger på tvivlsomt grundlag af afviste asylansøgere, den ubarmhjertige opsplitning af flygtningefamilier, vi nævner udtalelser fra politikere, hvor muslimske medborgere stemples som »pest«, »baciller« og »kræftknuder«, vendinger, hvis racistiske indebyrd vist ingen kan være i tvivl om, og vi nævner, hvordan også optakten til de blodige etniske udrensninger på Balkan var et dramatisk skift i den offentlige sprogbrug blandt politikere og ikke mindst prominente intellektuelle. Det er med andre ord den politiske klasse, vi retter vores angreb imod.

Man kan afvise alle vore bekymringer som naragtige, latterlige, overflødige, udtryk for et humanistisk forkvaklet menneskesyn, fjernt fra al jordnær realisme og reel menneskekundskab, men nøjagtige hvordan er de »antidemokratiske« og udtryk for et ønske om aktivt at nedbryde hele den vestlige oplysningstradition?

Jamen, vi kritiserer jo tonen, lyder anklagen. Vi vil lukke munden på vores modstandere! Danmark skal bombes tilbage til den middelalder, hvor muslimerne bevæger sig som fisk i vandet, fordi middelalderen er om ikke i deres gener, så i en nedarvet kultur, de nu gennem årtier har bevist, at de ikke formår at befri sig for.

Ytringsfriheden skal bruges

Her er, hvad vi skrev: »Det er på tide, at vi alle begynder at bruge den ytringsfrihed, som ikke blot er vores grundlovssikrede ret, men også demokratiets fundament. Det er på tide, at vi deler os efter vores anskuelser og dybeste overbevisninger, også og især dem, der går på tværs af partiskel. Det er på tide, at vi siger fra.«

Vi opfordrer med andre ord ikke til en begrænsning af ytringsfriheden. Vi opfordrer til en øget brug af den. Det er alle dem, der tier, vi tilskynder til at tale, det nye tavse flertal på den humanistiske midte, vi vil bringe tilbage i den politiske debat.

To måneder senere, i februar 2006, offentliggør vi endnu et åbent brev i Politiken. Her skriver vi:

»Men det handler ikke kun om tonen i debatten. Det handler også om den praksis, der uvægerligt ledsager et sprog, som konsekvent nedvurderer hele samfundsgrupper.«

Senere i det åbne brev svarer vi direkte på censur-anklagen: »Vi er blevet beskyldt for at ville genindføre censuren i Danmark, fordi vi har kritiseret en sprogbrug, der stempler hele grupper af medborgere som laverestående væsener, pest og kræftceller. Men vi ønsker ikke, at love og paragraffer skal anvendes imod Dansk Folkepartis misbrugere af ytringsfriheden… Farlige bliver demagogerne for alvor, når ingen modsiger dem og udstiller deres reducerende menneskesyn, der ikke giver plads til alle, uanset etnisk oprindelse og tro.«

Pointen er den samme: Vi vil ikke begrænse ytringsfriheden, men have flere til at bruge den. Enhver har ret til at sige, hvad han eller hun vil, men enhver har også ret til at påpege konsekvenserne, når had og frygt bliver drivkraften i den offentlige samtale. Der skal et meget dygtigt spin til for at få det til at fremstå, som om vi er ytringsfrihedens modstandere, men det lykkedes for Anders Fogh Rasmussen, ikke mindst fordi en del af den danske intelligentsia meldte sig ind i fåreflokken.

Det intellektuelle forsvar for råheden

I en bog fra 2008, Adskillelsens politik, skrevet sammen med forfatteren Jens-Martin Eriksen slår Frederik Stjernfelt fast, at »talsmændene for tonen«, dvs. Muhammed-tegningernes kritikere, drømmer om »et idealsamfund«, hvor »en etos af respektfuld og ærværdig dialog ville styre den offentlige meningsudveksling… et samfund fyldt med løgne og fortielser, forstillelser og kvalmende ærbødighed over for de politiske magthavere.« (s. 272) Jeg tilføjer, at denne karakteristik ikke er ment som en parodi. Polemik ligger i det hele taget den akademisk-nøgterne professor i semiotik fjernt. Her taler en videnskab med fodnoter sit klare, uimodsigelige sprog.

Rune Lykkeberg følger op i en bog fra 2012, hvor han slår fast, at »den intellektuelle kritik af »tonen« i udlændingedebatten« er udtryk for det, han kalder en »antidemokratisk indstilling«. Alle har ret hedder Lykkebergs bog. Men det er altså ikke alle, der har ret. I hvert fald ikke dem, der i den offentlige debat advarer mod følgerne af en konstant diskriminering af etniske og religiøse minoriteter.

Toneangivende danske intellektuelle har igennem snart halvandet årti forsvaret råheden. Hver gang nogen løftede røsten for at protestere mod hadretorikken, der altid på den mest monotone vis havde muslimer som sit mål, var de der med deres pegefinger: I er fjender af ytringsfriheden! Den såkaldte politiske korrekthed var i deres øjne den vestlige civilisations fjende nr. 1.

Men måske var vi, der forsvarede minoriteterne mod en diskrimination, der aldrig indskrænkede sig til sproget alene, ikke fjender af ytringsfriheden, men blot fjender af ekstremismen, hvis verbale amokløb vi fandt det nødvendigt at give et svar på.

Selv de mindste ånder har ytringsfrihed

Ved skæbnens ironi udkom Frederik Stjernfelt og Jacob Mchangamas over tusind sider store monumentalværk, Men, om ytringsfrihedens vanskæbne i det ellers så demokratiske Danmark i samme november måned, som ytringsfrihedens vildeste, seksløbersvingende westernhelt Donald Trump vandt sin sejr. Bogens lakoniske titel er inspireret af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens demagogiske os eller dem-syn på verden, en tankegang, som juristen og professoren fuldt ud tilslutter sig. Enten går man betingelsesløst ind for hæmningsløsheden, eller også er man en modstander af ytringsfriheden.

Muhammed-tegningernes demokratiske alibi er selv sagt i orden. Det var også det, der fik mig til i februar 2006 i filmmagasinet Ekko at svare på spørgsmålet, om ytringsfriheden også gjaldt for Muhammed-tegningerne med »et ubetinget ja«. »Det er ikke Voltaire eller Diderot eller for den sags skyld Georg Brandes, der skriver i Jyllands-Posten, men ytringsfriheden gælder for ånder i alle størrelser, selv de ynkeligste.«

I tiåret for tegningernes offentliggørelse fik jeg endnu en henvendelse fra Ekko, der bad mig give en vurdering af tegningerne og deres senere effekt. Redaktøren Claus Christensen spurgte mig, om jeg var indforstået med, at min artikel blev illustreret med Kurt Westergaards tegning. Jeg svarede selvfølgelig ja.

Med hån skal dansken opdrages

Det var Jyllands-Postens idé, at muslimske medborgere med hån, spot og latterliggørelse skal opdrages til at blive bedre danskere. Det er den tidselbuket, der skal overrækkes dem ved ankomsten til kolonihaven Danmark.

Det ville være forkert at fortie, at den konservative avis’ inspiration kommer fra den danske radikalismes ikon, Georg Brandes.

I tredje bind af Hovedstrømninger skriver Brandes om den franske oplysnings tænkere og deres opgør med de kirkelige autoriteter, at »Man havde ikke magtens våben, men spottens, og med spot og hån angreb man da først. Man tilintetgjorde med latter.« (Hovedstrømninger bd. 3, s. 58) De tre nøgleord er her alle til stede, hån, spot og latterliggørelse.

»Hvordan føles det konstant at være genstand for latterliggørelse og diskrimination? I kunst- og kulturreservatet er indlevelse et plusord. Uden for reservatet er det et tabuord. Indlever man sig et øjeblik i følelserne hos de mennesker, der daglig frakendes enhver værdi, er man allerede på samme side som ytringsfrihedens fjender,« skriver Carsten Jensen. 

»Hvordan føles det konstant at være genstand for latterliggørelse og diskrimination? I kunst- og kulturreservatet er indlevelse et plusord. Uden for reservatet er det et tabuord. Indlever man sig et øjeblik i følelserne hos de mennesker, der daglig frakendes enhver værdi, er man allerede på samme side som ytringsfrihedens fjender,« skriver Carsten Jensen. 

På Kurt Westergaards tegning af Profeten er der anbragt en bombe i turbanen. På bomben står den islamiske trosbekendelse, den såkaldte shahada. Islam og terrorisme er synonyme, lyder budskabet. Om denne påstand omvender muslimer til dansk kultur, er nok tvivlsomt.

Der ligger da også en anden og mere tungtvejende hensigt bag: Tegningen skal styrke en fordom hos de etniske danskere. Vi starter med Georg Brandes, der kæmpede hele sit liv mod fordomme, og vi ender med et knæfald for den livsfarligste af alle fordomme, hvor en let genkendelig etnisk underklasse af afvigende hudfarve og religion udnævnes til en eksistentiel trussel.

Hvordan føles det konstant at være genstand for latterliggørelse og diskrimination? I kunst- og kulturreservatet er indlevelse et plusord. Uden for reservatet er det et tabuord. Indlever man sig et øjeblik i følelserne hos de mennesker, der daglig frakendes enhver værdi, er man allerede på samme side som ytringsfrihedens fjender.

Hykleriet

Informations litterære Montana-pris gik i år til Lone Aburas for bogen Det er et jeg der taler (Regnskabets time). Alene den passage er prisen værd, hvori hun med dræbende ironi refererer det udbredte synspunkt, at vi skal være glade for Dansk Folkepartis konstante tilsvining af fremmede, for ellers går det bare som i Sverige, hvor en trængt befolkning er nødt til at nedbrænde asylcentre for at komme af med sine berettigede frustrationer. Det betyder, skriver hun, »… at jeg og en masse andre må lægge krop til alt det pladder, fordi dealen i det regnestykke er, at så bliver folk ikke rigtige nazister, men mere bare ligesom Krarup…« Her er hykleriet i hele ytringsfrihedsdebatten spiddet.

Afgørende er ifølge Stjernfelt, Niels Ivar Larsen og andre, at tegningernes ophavsmænd, blandt dem Kurt Westergaard, bliver udsat for dødstrusler og i Westergaards tilfælde senere et attentatforsøg. Den ubetingede solidaritet med de dødstruede tegnere har som konsekvens, at der ikke kan tages kritisk stilling til deres tegninger. Ethvert forsøg på at sætte tegningerne til debat bliver udlagt som et forræderi, ikke blot mod de dødstruede tegnere selv, men også mod grundtanken i ytringsfriheden. Resultatet bliver, at ytringsfrihedens forkæmpere udsteder et forbud mod kritik. Her bliver debatten fastlåst i det næste årti. Enhver ytring fra den yderste højrefløj bliver fra nu af fredet.

På en mærkelig måde avler denne tegning tabuer til alle sider. Tilhængerne frygter efter attentatet i Paris mod satiremagasinet Charlie Hebdo og senere mod Krudttønden og synagogen i København for konsekvenserne, hvis de viser tegningen. Kritikerne ved omvendt, at de står over for øjeblikkelig ekskommunikation fra det demokratiske fællesskab, hvis de åbner munden, fordi enhver kritik tolkes som et angreb på ytringsfriheden.

DF fik aldrig modstand

Det startede med et ønske om at udvide ytringsfriheden. Det er endt med en indskrænkning af den. Diskussionsforbudet omfatter enhver ytring fra det yderste højre, fra Facebook til den svenske kunstner Dan Park, hvis osende ubehagelige satire over svenskere med afrikansk baggrund bliver uanfægtbar på dansk grund, fordi han i Sverige er dømt for racisme. Men hvorfor indebærer forfølgelse automatisk urørlighed? Hvorfor er det ikke muligt at forsvare højreekstremisternes mundtlige, skriftlige eller kunstneriske ytringsfrihed og samtidig give deres underlødige, hadske lort fingeren? De er uretmæssigt forfulgte, dårlige kunstnere. Hvorfor er denne sætning umulig? Udelukker forsvaret for deres rettigheder en stillingtagen til kvaliteten af deres udsagn?

Det er gennem samtalen, skænderiet, kværulanteriet, konflikt, kritik og modkritik, at demokratiet opbygger sit immunforsvar mod hadets og frygtens destruktive kræfter. I Danmark er dette immunforsvar delvist nedbrudt, af højreekstremisterne, af medier og politikere, men også af ytringsfrihedens intellektuelle fåreflok, der i et opgør med den såkaldte politiske korrekthed krævede, at hadet uantastet fik lov at holde sine enetaler. På den måde er den endeløse kamp om ytringsfriheden en tragedie. Dens eneste resultat har været en stadig erosion af humanismens kulturelle hegemoni i befolkningen. Der er en grund til, at Dansk Folkeparti vandt værdikampen: De fik aldrig nogen modstand.

Lad mig et øjeblik vende tilbage til mordet på Charlie Hebdos medarbejdere, som var udgangspunktet for Niels Ivar Larsens anklager mod Suzanne Brøgger, undertegnede og flere andre for at være mordernes kollaboratører og oven i købet nære en grænseløs skadefro foragt for de myrdede. Samme dag mordet fandt sted, blev jeg interviewet af Jyllands-Posten om min holdning. Interviewet ligger fuldt tilgængelig på nettet og kan checkens af alle, der vil, inklusiv Larsen.

»Carsten Jensen opfordrer alle borgere i Paris til at vise støtte til Charlie Hebdo. Også selv om han nødvendigvis ikke er enig i den journalistiske linje, som magasinet er kendt for.«

»’Alle mennesker i Paris burde i morgen gå rundt med et eksemplar af Charlie Hebdo stikkende op af jakkelommen, så man kunne se, at de havde det, og at de var imod attentatet,’ siger Jensen, der ikke vil protestere, hvis andre aviser genoptrykker nogle af de tegninger, som Charlie Hebdo under massive protester har trykt de seneste år.« (Jyllands-Posten 7. januar 2015)

Har Niels Ivar Larsen læst interviewet? Ville det have ændret noget, hvis han havde? Jeg tror desværre, at svaret er ligegyldigt. Fronterne er så fastlåste, selvretfærdigheden så monumental, og de sidste nuancer har for længst fået nakkeskuddet.

Den nye tavshed

I dag, da deres ideer triumferer i den over alt fremstormende populisme, er ytringsfrihedens militante forkæmpere bemærkelsesværdigt tavse. Hvorfor stod de ikke forrest i rækken med hævede arme, da Donald Trump blev indsat? Hvorfor udnævner de ikke dagen for præsidentens indsættelse, fredag den 20. januar 2017 til Ytringsfrihedens Dag?

Den nyindsatte præsidents uforglemmelige tiltrædelsestale er jo eksemplarisk. Her bliver den politiske korrekthed og alt det multikulturelle vrøvl lagt i graven i et angreb på alle slags minoriteter. Der er ikke nogen hyklerisk hensyntagen til identitetsfanatikerne, der altid skal råbe om, hvor krænkede de føøøler sig. Var det ikke bare så befriende at lytte til?

Tidligere præsident George W. Bush kaldte ganske vist talen for noget »weird shit«. Men hallo! I øjnene på en sand forkæmper for ytringsfriheden kunne det da ikke gøres bedre.

Så hvor er I alle sammen henne?

Da Trump blev valgt, skrev den nigeriansk-amerikanske forfatter Chimamanda Ngozi Adichie i The New Yorker, at hvert eneste værdifulde ideal nu burde fremhæves igen og igen, »fordi en grim idé, der ikke bliver udfordret, ender med at blive antaget for normal.«

Det er det, der er sket i Danmark. Her er det grimme for længst blevet normalt. I den forstand har vi på den mest triste, beskæmmende vis været et laboratorium for den populisme, der nu bryder frem over alt i Europa.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

“En kollaboratørs bekendelser”

Danmark synker og der kommer af UN/FN estimerede 200 millioner nye klimaflygtninge i verden de kommende tre årtier.
Jeg forstå godt, at der er lidt angst på bagsmækken i Folketinget, men den førte politik fremmer ikke nogen løsning.

Det overvejende Trump’ske had prædikende Folketings syndebuk politik, har naturligvis intet med, at beskytte danskerne økonomi eller på anden måde beskyttelse af Danmark at gøre, lige så lidt har den økonomisk forbrugsdrevet vækst på olie, gas og kul, som traditionelle vækstøkonomer og flertallet af folketinget repræsentere.

Der er kun ‘en’ mulig løsning, hvis folketinget ønsker, at holde krigs/klimaflygtninge væk fra Danmark og opretholde stabilitet.

Hvis folketinget fremstår, som et godt eksempel og stopper med, at ‘producere’ flygtninge.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2014, FN’s klimapanel IPCC og DMI beskriver et tydeligt billede af, hvad man kan forvente de klimamæssige udfordringer bliver de kommende årtier.

Denne rapport analyserer hovedbudskaberne fra delrapport 2 i den 5. hovedrapport fra FN’s klimapanel IPCC med fokus på, effekter, klimatilpasning og sårbarhed med særligt focus på Danmark, udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2014.

"Oversvømmelser i Europa vil påvirke flere personer, og materielle tab vil blive to- eller tredoblet inden 2080. Den forøgede ekstremnedbør vil resultere i forøget jorderosion og transport af bl.a. fosfor, som derfor i stigende grad udvaskes til vandmiljøet."
Link: http://naturstyrelsen.dk/media/129289/analyse-af-ipcc-delrapport-2-effek...

“Vedvarende energi som biomasse, vind og sol udgør mindre end ‘tre procent’ af det samlede energi forbrug i 2015 og den falder.
Link: http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Globalt%20forbrug%20af%20energi/global...

»Ved udgangen af 2017 tegner de globale udledninger af CO2 fra fossile brændsler og industri til at stige med omkring to pct., sammenlignet med året før,« lyder budskabet fra forskerne bag det såkaldte Global Carbon Budget.

Link: https://www.information.dk/udland/2017/11/tre-stabile-aar-slaar-klimafor...

"Det er afgørende for regeringen, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at understøtte, at Danmark fortsat er et førende olie- og gasland."
Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

"Der bør ikke være begrænsninger for, hvor meget olie og gas, der må pumpes op af den danske undergrund på trods af den nye klimaaftales målsætning om at holde den globale opvarmning »et godt stykke under to grader«.

Det mener et bredt politisk flertal i Folketinget, som dermed bakker op om Energi, Forsynings- og

Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)."
Link: https://www.information.dk/indland/2015/12/stort-flertal-folketinget-bak...

Trond Meiring, Britta Hansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Carsten Jensens artikel et et af mange sørgelige eksempler på det debatfænomen, Martin Krasnik har kaldt "bandekrigen": debattens yderfløje med hver deres "rygmærker" lytter overhovedet ikke til det, der fremføres i debatten, men reagerer alene på baggrund af, om det, der fremføres, menes at repræsentere det ene eller det andet rygmærke.

Carsten Jensen anvender som led i dette personlige karakteristikker eller påstande, der er sagen ganske uvedkommende, og smyger sig herved udenom det, der kunne være Carsten Jensens argumentation. Eksempel: "Dansk kulturlivs evige vandrepokal, den kronisk inkompetente Morten Hesseldahl, hvis karriere p.t. er korttidssparkeret foran Det Kongelige Teater, overgik alle i vid, da han udnævnte os til »tolvtonekunstnere«." og "Ved skæbnens ironi udkom Frederik Stjernfelt og Jacob Mchangamas over tusind sider store monumentalværk, Men, om ytringsfrihedens vanskæbne i det ellers så demokratiske Danmark i samme november måned, som ytringsfrihedens vildeste, seksløbersvingende westernhelt Donald Trump vandt sin sejr. Bogens lakoniske titel er inspireret af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens demagogiske os eller dem-syn på verden, en tankegang, som juristen og professoren fuldt ud tilslutter sig." (både Frederik Stjernfelt og Jacob Mchangama er faktisk overordentlig gode til at argumentere, og det er aldrig faldet mig ind, at de skulle repræsentere noget demagogisk os eller dem-verdenssyn).

Er det kun mig, der synes, at Carsten Jensen, som efterlyser "den gode tone", er en lille smule ynkelig?

Birgitte Simonsen, Hans Aagaard, René Arestrup, Morten Simonsen, Søren Ferling, Britta Felsager og Mette Møhl anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det her får, det i forvejen overvejende had og frygt prædikende Trump’ske Folketing over i paradigmeskiftet, hvor det konstant overvejes, hvordan man dropper de vedtagene menneskerettigheder til fordel for hadet og frygten i et nyt og højere gear.

“Afrikas befolkning vokser med 25 mio. årligt

Verden har oplevet et dramatisk fald i, hvor mange børn kvinder får. Højere levestandard, bedre uddannelse og urbanisering har automatisk ført til færre fødsler pr. familie. Men Afrika skiller sig ud. Ikke alene stiger befolkningstallet. Det gør væksten i befolkningstallet også”

Link: https://www.information.dk/udland/2016/08/afrikas-befolkning-vokser-25-m...

Jens Østergaard Petersen

Oluf Husted skriver (i den første kommentar) om “Westergaards nemt forståelige tegning”, men jeg mener, der kan rejses tvivl om, hvor forståelig den er for folk, der ikke er hjemme i Oehlenschlägers Aladdin. Westergaard er da tydeligt inspireret af Oehlenschläger, for hvordan skulle bomben ellers havne i turbanen? Mig bekendt er det ikke et tema, man finder andetsteds. Hvordan kunne Westergaard (kan man) forvente, at denne vits skulle forstås af folk uden dansk kulturbaggrund? - Det er nu ikke noget, jeg har fundet på selv, men jeg kan ikke huske, hvad den kære DR-journalist, jeg hørte sige det, hedder - en på alle måder hyggelig, ironisk person. Jeg har ikke hørt det sidenhen, heller ikke fra Westergaard (måske er han ikke selv klar over, hvor han har ideen fra?), men jeg mener ikke, der kan være tvivl om inspirationen.

Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

I 2011 skrev Carsten Jensen i Politiken:
"... Pia Kjærsgaard og hendes skimlede sekt af klamme kældermennesker ... "

Idag henviser han til det åbne brev som De 12 Toneangivende Disciple skrev, og hvor han var en af dem:
"Vi er blevet beskyldt for at ville genindføre censuren i Danmark, fordi vi har kritiseret en sprogbrug, der stempler hele grupper af medborgere som laverestående væsener, pest og kræftceller."

" skimlede sekt af klamme kældermennesker .. " !!!

Er det ikke "en sprogbrug, der stempler hele grupper af medborgere som laverestående væsener, pest og kræftceller" ??

Jo, men DFére ER jo klamme og skimlede kældermennesker, vil CJ selvfølgelig sige, og i hans egen selvopfattelse, kan han som én af de kun 2000 kloge danskere, ene af alle tillade sig at definere selve SANDHEDEN om, at DFére er klamme, og muslimske indvandrere og flygtninge, er søde og gode samfundsborgere, alene af den grund, at de er forfulgte og kulturelt laverestående.

Pudsig imperialistisk logik, men selvfølgelig belejligt ansvarfri, fordi den hverken fordrer evidens eller fornuft, men alene tilhørsforhold til en påstået "venstrefløj"!

Hans Aagaard, Morten Simonsen, Mads Jakobsen, Søren Ferling og Britta Felsager anbefalede denne kommentar
Jens Østergaard Petersen

Vagn Simonsen må det have været - savnet skærmtrold. Jævnfør forrige opslag.

Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hykleriet
Sprogbruget er en vigtig del af frygt og had politiken med udvalgt syndebuk.

Det er vigtigt at forstå udspringet til ‘dem og os’ kulturen, hvor Folketinget, EU og størstedelen af pressen, ikke rigtigt vil indrømme, hvad USA er for sammensat størrelsen, som Danmark er allieret med i krig, religion er tabu og misforståelse er uundgåelig.

“For 45% of US evangelicals, the Bible is the biggest influence on their view of Israel.”
Link: http://edition.cnn.com/2017/12/06/politics/american-evangelicals-jerusal...

God will enter in judgment “on behalf of My people and My inheritance, Israel” with those who “have divided up My land.” (Joel 3:2)

Israel og bosættelserne i Palæstina, bør ses i lyst af denne tro på Gud, hvor Biblen fortæller om det lovede land, landet ‘Storisrael’, som er givet det jødiske folk ifølge Biblen.

Ezekiel 47,13–20 og fjerde Mosebog 34, ‘løftet om Storisrael.’
Storisrael nutidens Libanon, Vestbredden, Gazastriben, Israel og dele af Syrien.

Det er på samme måde, denne tilgang til verden, der vanskeliggør kritik af kapitalismen og bekæmpelse af de menneskeskabte klimaforandringer mm.

Gud har givet mennesket jorden og alt på jorden, til mennesket ’Gud skabte mennesket skabt i sit billed’
Første Mosebog 26-27-28

Det er USA’s Gud’s givende ret, at regere verden, Gud danner det fundamentalistiske grundlag, for den økonomisk liberalisme tilgang til kapitalisme, med Gud og ikke videnskab og fakta i centrum, med tro på Gud centralt, hvor mennesker er over naturen.

In God We Trust (Vi stoler på Gud), der er USA’s nationale motto, det blev ved lov vedtaget af Kongressen i 1956.

Repræsentation efter næste valg?
Når eksistensgrundlaget i kølvandet på de menneskeskabte klimaforandringer forsvinder i flygtninges hjemlande, hvor fred er afløst af krig om resurserne, de lande hvor de stærkeste børn, med størst chance for overlevelse sendes på flugt, betalt af hele familien i håb om, at børnene kan sende penge hjem til familien på sigt, hvad skal de folkevalgte gøre, for din stemme, for at løse den udfordring?

Hvad forventer vælgeren, af de folkevalgte politikerne?

Borgerkrigen i Syrien begynde med en folkevandring ind til byerne, forårsaget, af tørke sultende syere, uden noget sted at være, de hoppede sig op i gadebilledet, Bashar al-Assad kunne tillade det store sammenrend mellem demonstranter og klimaflygtninge og det resulterede i den ulmende uro, der nu er borgerkrig mm.

The Center for American Progress The Arab Spring and Climate Change.

According to a special case study from last year’s United Nations’ 2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, of the most vulnerable Syrians dependent on agricultureparticularly in the northeast governorate of Hassakeh (but also in the south) nearly 75 percent suffered total crop failure.

Herders in northeast Syria also lost around 85 percent of their livestock, affecting 1.3 million people.
The human and economic costs of such shortages are enormous.

In 2009 the United Nations and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies reported that more than 800,000 Syrians had lost their entire livelihood as a result of the droughts.
Link: https://climateandsecurity.org/tag/arab-spring/

"Nyt studie viser sammenhæng mellem klimaforandringer og Syriens kaos"
Link:https://globalnyt.dk/content/nyt-studie-viser-sammenhaeng-mellem-klimafo...

PS.
Jeg vil for en orden skyld tilføje, at jeg ikke personlig er tilhænger af kommunisme eller lignende ovebevisning, jeg er ikke politisk arrangeret og ikke betalt for at skrive her eller noget andet sted, jeg er ikke tilhænger af vores klimakatestrofe skabende nuværende kapitalisme, jeg har haft femogtyve års jubilæum som selvstændig sidste år, så jeg er selv bruger af det nuværende elendige kapitalistiske system.

Med venlig hilsen
Philip B. Johnsen

Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Runa skriver kommentar ikke SL
Det ville være velgørende hvis Carsten Jensen rejste ud i de store farefulde sociale landskaber i Danmark, ud hvor indvandrerne bor og lever. En rejse til de hjemlige sociale landskaber ville måske være en bog eller to værdig. Nu har han været på flere farefulde rejser i sin egen "eventyrernes klub". Rejser til Afganistan, Irak og meget mere. Nu må turen gå hjem til "Lortelandet" blandt de fattige i Vollsmose, Gjellerup, Mjølnerparken, Ishøj og mange andre spændende steder, hvor der serveres eksotiske retter af hjemmegående kvinder, der ikke taler dansk, hvor der også drikkes bajere og spises svinekød med sprød svær, for her bor der ikke kun fattige indvandrere, her bor der fattige danskere, men de er ikke så eksotiske som dem, der ikke taler dansk. De har alkoholproblemer, er kriminelle, er mennesker med psykiske problemer, er gamle og mange er på overførelsesindkomst. Her er der ikke caffe latte, her er der hard core fattigdom, socialt bedrag, narkosalg og meget andet spændende. Engang var jeg stor beundrer af Carsten Jensen. Nu mener jeg, at Carsten Jensen har mistet det sociale greb. Hans tone er blevet for skinger, han er kommet for tæt på noget og for langt fra det vigtige. Han er blevet et overklasseløg i egen eventyrernes klub, en selvretfædig mand hvis hårde retorik splitter mere end den samler. Hans retorik nærmer sig Inger Støjbergs, bare fra elfenbenstårnet.

Erik Jakobsen, Birgitte Simonsen, Hans Aagaard, Søren Ferling og Britta Felsager anbefalede denne kommentar
Asger Engberg

Som sagt, så er jeg en af de ledende debattører på højrefløjen, og en af disse forfærdelige mennesker som Karsten snakker om.

Set fra min pind, så har den intellektuelle del af venstrefløjen slet ikke fattet hvad vi render rundt og tænker over. Hele debatten ang. muslimer har, for det meste, handler om at se skellet i Ellen islam og demokratiet. Vi har tænkt meget over den demokratiske retsstat, den muslimske retsstat og så videre.

Fordi venstrefløjen ikke har interesseret sig denne debat, ikke kender den, eller ignorerer den, så har venstrefløjen været meget usynlig. På det udøvende plan har venstrefløjen været synlig. Charlie Hebdo er venstreorienteret. Men på det intellektuelle plan har venstrefløjen interesseret sig for minoriteter, at dele danskere op i gammeldanskere og nydanskere, at snakke om brune danskere og hvide danskere og andet forvrøvlet nonsens.

Jeg ville virkelig ønske at de venstreorienterede intellektuelle vågnede lidt op til dåd, og gav os højreorienterede intellektuelle noget modspil. Ikke bare for sjov, men fordi vi virkelige har behov for modspil. Man kan nemt komme til at blive enig om sin egen fortræffelighed hvis ingen kritiserer en.

Men også bare for af udvikle debatten. Hvis man snakker med sig selv hele tiden, bliver det mere overfladisk, end hvis man bliver kritiseret.

Så vi lytter, men forudsætningen for at kritikken giver mening er at venstrefløjen forholder sig til hvad vi mener og snakker om.

Er godt eksempel er den nye forsvarsreform. Den har jeg, praktisk taget ene mandag ; sat rammerne for, diskuteret igennem, lagt linjer for. Helt uden nogen kritik. Når den først kommer til at blive udrullet får vi altså mere militær og hjemmeværnsfolk på gaden.

Der er en virkelig stor indgriben i alle danskeres hverdag. Jeg har styr på teorien, en hvad hvis jeg tager fejl?

Jeg har råbt og skreget om dialog og modspil, men intet er kommet. Så resultatet er, at jeg bestemmer.

Det er bare ikke godt nok. Ikke godt nok for mig, ikke godt nok af medierne, og ikke godt nok af de venstreorienterede intellektuelle.

Det er gået helt hen over hovedet af jer.

Jeg prøver så at presse de offentlige medier til at underbygge den borgerlige offentlige debat. Men de vil ikke. Så nu skærer vi dem 25 procent, og håber det kan få dem til at åbne op for den borgerlige debat.

Erik Jakobsen, Hans Aagaard og Søren Ferling anbefalede denne kommentar
Svend Jaspersen

Problemet med indlægget fra december 2005 i Politiken var, at det var elendigt skrevet. Man startede med tonen, og et opråb om at forbedre den er vel altid godt, selv om det i udlændingedebatten måske mere var fakta der manglede. Men mellemskolestilen begyndte så pludselig at tage politisk stilling til indvandringspolitikken, uden dog at komme med seriøs argumentation, men påstand om nazi politik o.l. Ikke en måde at behandle en så vigtig problematik på.
Og det var da påfaldende at de 12 så ikke skrev noget samlet da muhammedkrisen eksploderede en måned senere.
Måske er der en grund til at jeg sjældent læser nutidige danske forfattere.

Søren Ferling

Det kunne være interessant at prøve at tale med sådan en mand og se om man kan trænge ind bag alle de misforståelser han lever i. Så vidt jeg kan se er han ikke kommet videre end til at vores opgave er at bevise at vi ikke er nazister og det kan man kun ved at have stor fremmedkulturel indvandring.

Jeg tror slet ikke han forstår den verden vi lever i i dag.

Søren Ferling

@ Thomas Kragh - "Er det kun mig, der synes, at Carsten Jensen, som efterlyser "den gode tone", er en lille smule ynkelig?"

Islamisme og marxisme lægger begge op til at problemer skyldes 'de andre'. Derfor bruger ingen af parterne introspektion og er også begge ivrigt udadprojicerende.

Derfor er rationel samtale med dem stort set udsigtløs - og de dehumaniserer, som følge af ovennævnte, rutinemæssigt anderledes tænkende.

Når først mennesker beslutter at de selv er 'de gode', så er Helvede løs.

Hans Aagaard, Britta Felsager, René Arestrup og Mads Jakobsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Asger Engberg, når jeg tilsyneladende ikke interesserer mig for forskellen mellem den demokratiske retsstat og den muslimske retsstat, er det fordi jeg betragter denne diskussion som uvæsentlig i forhold til de reelle problemer vi står overfor i dagens samfund. Ligesom de kristne bud er blevet indpassede i Romerretten, vil sharia kunne indpasse i Romerretten.

Romerretten er rummelig og fleksibel. Tag fx budet om, at det er forbudt at hore: Det ser vi helt bort fra i vore dage, da det ikke er noget, vi mener staten skal blande sig i. Vi stener heller ikke kvinder, som der står i både Det gamle Testamente og Koranen, at vi skal. Der er heller ikke en lov, der befaler os at elske vores næste, i erkendelse af, at kærlighed ikke er noget, politiet kan tvinge et menneske til.

Så vidt jeg ved, har briterne gode erfaringer med at lade civilsager afgøre ved små lokale domstole. Så hele problemstillingen er efter min mening blæst helt ud af proportion.

Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

@ Mads Jakobsen - Person B går straks ad hominem - derfor går kommunikationen galt. Den venstreorienterede afviser helt enkelt at tale realiteter og vil kun tale sindelag. En konsekvensløs og dermed også ansvars- samvittighedsløs mentalitet.

Niels Duus Nielsen

Nå ja, forsvarsforliget - når jeg læser din avis, Asger, er det mit indtryk, at du ikke rigtigt mener noget om forsvarsforliget, andet end at et evt. samarbejde mellem Politiet og de forskellige værn skal aftales i forvejen. Som om det var en særlig højreorienteret tanke.

Min indvending er, at Politi og værn skal holdes skarpt adskilte, da de to myndigheder har vidt forskellige mål. Politiets opgave er at fredeliggøre samfundet gennem forebyggelse, og når det er for sent, ved hjælp af fysisk magtanvendelse. Militærets mål er at ufredeliggøre fjendens samfund, så han bøjer sig for vores udenrigspolitiske vilje.

De to formål er ikke forenelige. Politiet er trænet i først at bruge vold og/eller skydevåben, når alle andre muligheder er udtømt. Militæret derimod er trænet til at bruge vold og skydevåben, når det er militært nødvendigt. Og hvad der er militært nødvendigt er ikke en funktion af, at alle andre muligheder er udtømt.

I USA, hvor der er tradition for at sætte Nationalgarden ind til støtte for politikorpset, når der er voldelige optøjer, er det civile politi blevet militariseret i en grad, så det er blevet direkte farligt for borgerne at henvende sig til en politimand. Der vil vi ikke hen!

Den anden mulighed, hvor militæret retter ind efter civilsamfundets regler, vil blot sætte soldaternes liv i fare, når de drager i krig. For på slagmarken er det ikke soldatens opgave at overbevise fjendens soldater om, at de skal nedlægge våbnene.

I modsætning til politibetjentene, som faktisk er blevet rigtig gode til at tale en situation ned.

Benny Larsen, Søren Ferling og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

@ Jagtar P.S. Pudai

"For højrefløjen kæmper med sine svinere for at få systematiseret undertrykkelsen af den medfølelse, vi føler overfor svagheden. Både når vi møder den ansigt til ansigt og når vi skal påduttes den som generel politisk strategi.
Denne foragt (angst) for svagheden er en del af grundlaget for udvikling af fascisme.
Og det er jeg ikke meget for.."

Sådan mener jeg slet ikke det er. Problemet, set fra, hvad der kaldes højrefløjen, er at venstrefløjen stirrer sig blind på sindelag og dermed overser konsekvenser.

Dermed kan man siges sig fri for 'syndige' tanker og handlinger, men man skaber muligvis en katastrofe - det nægter man at diskutere.

Det kan godt virke til mest at være egoisme og narcisisme.

Du burde måske huske på at venstrefløjen har en historie med at tromle mennesker af hensyn til idéer.

Søren Ferling

@ Niels Nielsen

"Ligesom de kristne bud er blevet indpassede i Romerretten, vil sharia kunne indpasse i Romerretten."

Det ville jeg mene er ganske så naivt. Er du orienteret om indhold og natur af sharia ?
Er du opmærksom på at hovedindholdet i kristendom ikke er direkte politisk og at sharia overvejende i vores forståelse er verdslig politik ?

Erik Jakobsen, Hans Aagaard, Britta Felsager og Morten Simonsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Søren Ferling, jeg kan godt følge dig i din kritik af venstrefløjens tendenser til sindelagskontrol. Jeg er selv dødtræt af SJW-typer, der hele tiden føler sig krænkede på andres vegne, uden rigtigt at have gennemtænkt, hvad de egentlig har gang i.

Men er højrefløjen ikke også ramt af dette uvæsen? Er det ikke DFerne, der hele tiden taler om, hvad der er "dansk" og hvad der er "udansk"? Sådan nogen som mig, der er uenige med DF, fordi jeg ikke ser flygtninge og indvandrere som en trussel, der er værd at hidse sig op over, bliver jo rask væk karakteriseret som "udansk" af pianisterne. Er det ikke en form for sindelagskontrol, der har til hensigt at skræmme mig tilbage til folden af bange får?

Også højrefløjen har en historie med at tromle mennesker af anden politisk observans end den korrekte. Vi kan altid skændes om, hvem af os, der har tromlet flest mennesker, men det er ikke størrelsen så meget som gørelsen, det kommer an på. Folkedrab er og bliver noget lort, og det er fuldstændig ligegyldigt om det var Stalin eller Hitler, der myrdede flest mennesker.

Socialisme kan udarte til sin modpol, nemlig et betonkommunistisk diktatur, fuldstændig ligesom liberalisme kan udarte til sin modpol, nemlig et fascistisk diktatur.

Mennesket er et farligt flokdyr!

Elisabeth Andersen, Eva Schwanenflügel, Brian W. Andersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Syndebuk politik fra den ny-moralistiske såkalte højrefløj, har naturligvis intet med, at beskytte danskerne økonomi eller på anden måde beskyttelse af Danmark at gøre, lige så lidt har den økonomisk forbrugsdrevet vækst på olie, gas og kul, som traditionelle vækstøkonomer og flertallet af folketinget i den såkalte højrefløj repræsentere.

Den vestlige ny-moralistiske såkalte højrefløj svinger taktstokken over de fattige og socialt udsatte, den politisk øger uligheden og samtidig spiller de fattige ud imod de udsatte i samfundet.

Donald Trump sænker skatterne og øge budgetterne til politiet, fjerne beskyttelse af miljø og klima, ved at fjerne regulering så erhvervslivet og finanssektoren, kan vokse uden ansvar for konsekvenserne, Donald Trump vil afskaffelse af et enormt antal offentlige ansatte og naturligvis øge hetz og anden forfølgelse, af ikke hvide i USA.

Det er fuldstændig, som at høre partierne SF, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og naturligvis Dansk Folkeparti.
Link: http://www.freep.com/story/news/politics/2016/08/08/donald-trump-economi...

Kampen imod den såkalte højrefløj ny-moralismen, er kampen imod verdens ældste taktik, mennesker der beskytter deres politiske position, ved at spille de udsatte ud imod de fattige for, at opnå underliggende politiske mål.

’Feltherrekunst’

Sådan fungere det i praksis:
"Begreber som »social dumping«, »kædeansvar« og »klausuler« er kommet ind i debatten, men der er efter Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse tale om en helt fordrejet debat, der kun tjener det formål at skabe kunstige mure imod en sund international konkurrence,"
skrev Jørn Neergaard Larsen i 2013.
Link: http://www.b.dk/kommentarer/klausuler-dyrt-daarligt-og-dumt

Uligheden og ny-moralismen vokser generelt i Danmark og Europa, understøttet af den neoliberale ulighedsskabende økonomiske politik, i dette vores menneskeskabte klimakatestrofernes århundrede, det er målet med syndebuk politik fra den ny-moralistiske såkalte højrefløj.

Fattigdom i underklassen:
I Storbritannien er de rige fra 2007-2015 blevet 64% rigere og de fattige 57% fattigere.
The Independent
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britains-divided-decade-t...

Fakta om ulighed og fordeling af købekraft USA:
I følge Oxfam International’s rapport "Working for the Few" 2014-2015, har den rigeste ene procent af befolkningen i USA, profiteret 95 procent af den samlede vækst, siden 2009, alt imens de 90 procent fra bunden alle blev fattigere.
Link: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-work...

Benny Larsen, Eva Schwanenflügel og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Og ja, Søren Ferling, jeg er helt klar over, at muslimer skelner på en anden måde end os, men jeg kan ikke se, hvordan det kan blive en trussel. Kalifatet vil aldrig få et ben til jorden her i Danmark, det er der simpelthen for få muslimer til.

Vis mig den politiske gruppering eller det politiske parti, som kan samle den muslimske befolkning og blive en stærk politisk faktor, som vi må tage alvorligt. Eller, for at komme dig i møde: Hvis mig den religiøse gruppering, som kan samle den muslimske befolkning og blive en stærk politisk faktor.

Det kan du ikke, for denne gruppering findes ikke. I modsætning til kristendommen, som styres af en centralt placeret pave, er Islam anarkistisk. Det er den enkelte imam, der kalder til fatwa, ligesom det er den enkelte imam, der afgør, hvad der er haram og hvad der er halal.

Der findes ikke nogen central instans, der pålægger muslimer at tænke på en bestemt måde, udover en hellig bog, som kan tolkes på mange forskellige måder. Det er måske derfor, Islam ikke har haft en reformation - der er simpelthen ikke brug for en reformation, fordi der ikke er nogen centralmagt, der binder alle verdens muslimer i verden op på nogle snævre dogmer, som er sande på grund af pavens ufejlbarlighed?

Eva Schwanenflügel, Hans Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Parallelsamfund ‘er’ problemet.

Det er lidt opslidende med alt det pladder om muslimer, kristne og integration, syndebuk politik fra den ny-moralistiske såkalte højrefløj, har aldrig haft noget med religion eller ytringsfrihed at gøre, det handler som altid, når alt kommer til alt, om magten.

Det parallelsamfundet i folketinget ikke vil diskutere, er den virkelighed der omgiver de faktaresistente folkevalgte politikere og den virkelighed, den skaber rent faktisk, rigtig mange nye flygtninge og rigtig store spændinger i samfundet, men det interessere ikke den ny-moralistiske såkalte højrefløj, men det gør magten.

Advarslerne har lydt i ethundrede år:
Fortællingen om kapitalisme drevet af den økonomisk forbrugsdrevet vækst, har ikke givet mening siden 1896, da Svante Arrhenius (1859-1927) beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.
Read more: http://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz...

Der har været gjort flere forsøg på regulering af den kapitalistiske vildfarelses, først en CO2 afgift regulering af økonomisk forbrugsdrevet vækst i 1920’erne, en afgift lagt på den enkelte vare for afbrænding af kul, olie og gas, men det blev opgivet.
Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon_price

Husk på:

“Vedvarende energi som biomasse, vind og sol udgør mindre end ‘tre procent’ af det samlede energi forbrug i 2015 og den falder.
Link: http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Globalt%20forbrug%20af%20energi/global...

»Ved udgangen af 2017 tegner de globale udledninger af CO2 fra fossile brændsler og industri til at stige med omkring to pct., sammenlignet med året før,« lyder budskabet fra forskerne bag det såkaldte Global Carbon Budget.

Link: https://www.information.dk/udland/2017/11/tre-stabile-aar-slaar-klimafor...

"Ifølge FN vil havstigninger, vandknaphed, ørkendannelser etc. underminere levegrundlaget for millioner af mennesker og skabe omkring 200 millioner nye klimaflygtninge inden 2050. Allerede i dag findes der såkaldte klimaflygtninge fra Alaska til Stillehavsøerne.
Link: http://raeson.dk/2015/100-dage-til-cop21-hvor-er-det-sikkerhedspolitiske...

"Det er afgørende for regeringen, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at understøtte, at Danmark fortsat er et førende olie- og gasland."
Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

"Der bør ikke være begrænsninger for, hvor meget olie og gas, der må pumpes op af den danske undergrund på trods af den nye klimaaftales målsætning om at holde den globale opvarmning »et godt stykke under to grader«.

Det mener et bredt politisk flertal i Folketinget, som dermed bakker op om Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)."
Link: https://www.information.dk/indland/2015/12/stort-flertal-folketinget-bak...

Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Hans Nielsen, Frede Jørgensen, Trond Meiring og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Runa skriver kommentar ikke SL
"Da Trump blev valgt skrev den nigerianske forfatter Chimamandra Ngozi Adiche i New Yorker, at hvert eneste værdifulde ideal nu burde fremhæves igen og igen fordi"",en grim ide, der ikke bliver udfordret ender med at blive normal". Første citat er Carsten Jensens. Det sidste den nigerianske forfatters citat fra New Yorker. Det er jeg helt enig i. Hvis ikke vi bliver ved med at modsige DF og andres fjentlige udsagn om indvandrere ender disse udsagn med at blive alment accepteret. Carsten Jensen mener, at det er sket i Danmark. Det mener jeg ikke er rigtigt i alle tilfælde. Jeg tror, der er en stor del fornuftig danskere, der ikke godtager DFs udsagn. Jeg tror på den anden side, at de intellektuelle på venstre fløjen skader sagen ved at tale det samme uforsonelige sprog som DF. Meget få af de højreorienterede gør noget. Til sidst er der blevet råbt så meget, at ingen lytter og hvis ingen lytter gavner ens gode intentioner ikke. De bliver latterliggjort af modstanderen, som "godhedsindustrien". Min tidligere kommentar bygger på min erfaring med fattige og ubeskæfigede indvandrere og danskere. De intellektuelle kerer sig mere om de "svage" indvandrere, end danskere. De intellektuelles forsøg på at beskytte indvandrere mod fornedrende tale, bliver så opfattet af danskere i nogenlunde samme situation, i parallellsamfundene, som forskelsbehandling. Der opstår misundelse og det har DF omhyggeligt brugt, med udtrykket, "de får mere end os". Carsten Jensens skarpe tale kan ende med at blive brugt imod indvandrene af nogle af de højreorienterede politikere og deres spindoktorer, fordi grim tale giver stemmer. Vi har et helt nyt parti, Nye Borgerlige, hvis vej til at komme i Folketinget er at love at smide ikke beskæftigede indvandrere ud af landet. Det er selvfølgelig de superrige, som de vil støtte, men metoden hvormed de kommer i Folketinget er at spille på had mod indvandrere. Hvis den gode diskussionen skal nytte, bliver den nød til at blive mere nuanceret og mere hel. Fordi parallellsamfundene er ikke kun fattige indvandrere, de er også fattige danskere. Mange af disse danskere stemmer på DF, fordi de føler sig forfordelt. En del indvandrere mener, at de har krav på, at blive forsørget, fordi vi har bombet deres lande og danskerne mener, at de har med ret til at blive forsørget, fordi de var der først. Jeg vil anbefale de intellektuelle, der vil den grimme tale til livs, at gå ud i disse samfund, holde foredrag og kurser i et forståeligt sprog for både indvandrere og danskere. Også for selv at finde ud af, hvad de taler for. Nogle indvandrere læser ikke danske aviser, eller ser dansk tv. Ikke alle indvandrere er heller guds bedste børn. Det er danskerne heller ikke. Til sidst en lille anekdote. Da jeg var ung og gik i gymnasiet, tog mange af os arbejde på en fiskefabrik. Dels havde brug for pengene og dels ville vi prøve at arbejde blandt det arbejdene folk. En af byens bankdirektørsønner stod derimod ude foran Brugsen og solgte Gnisten, et marxistisk blad i et lille oplag, et meget smukt træk, fordi han ikke fik noget for det. Men han havde råd til at være folkets mand. Jeg fik til gengæld kontakt til nogle kvinder jeg aldrig ville have gjort ellers. Dette lyder lidt fromt, men der er noget om snakken. Jeg er kva et frivilligt arbejde kommet i kontakt med menneske fra Tyrkiet, Marokko, Afrika mm. Det nytter ikke noget at stå på torvet og sælge Gnisten, hvis man vi gøre forskel. Man må ud blandt de mennesker man vil støtte.

Anne Eriksen, Hans Nielsen, Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Asger Engberg
14. januar, 2018 - 20:19
"Som sagt, så er jeg en af de ledende debattører på højrefløjen, og en af disse forfærdelige mennesker som Karsten snakker om.
Set fra min pind, så har den intellektuelle del af venstrefløjen slet ikke fattet hvad vi render rundt og tænker over. Hele debatten ang. muslimer har, for det meste, handler om at se skellet i Ellen islam og demokratiet. Vi har tænkt meget over den demokratiske retsstat, den muslimske retsstat og så videre."
DEN demokratiske retsstat, DEN muslimske retsstat - ?
Som det meddeles, udmøntes sharia ikke ens i alle retsstater
https://www.religion.dk/spørg-om-islam/anvendelse-af-sharia-i-muslimske-lande

Vejen til lyset via Schweizisk jurisprudens ?

Trond Meiring, Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Runa skriver ikke SL
Rettelse
ret til at blive forsørget

dels havde vi brug for pengene

René Arestrup

Jeg har flere gange tænkt på om CJ masturberer mens han skriver?
Som flere andre i tråden, vil jeg mene, at CJ svækker sin tilstræbte position som moralsk fyrtårn ved, konstant, at føle sig kaldet til at uddele perfide svinere til højre og venstre.
Lidt ærgerligt, for han kan faktisk bidrage med noget. Om ikke andet så lidt eftertanke.

Niels Duus Nielsen

Moralske fyrtårne går der tolv af på dusinet, Carsten Jensen'er er der kun een af. Jeg faldt over følgende citat i en anden anledning, og kom straks til at tænke på denne tråd, så here comes:

"Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem demonstriert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen."

- eller på dansk:

"Kritikkens våben kan ganske vist ikke erstatte våbnenes kritik, den materielle magt må styrtes med materiel magt, men også teorien bliver til materiel magt, så snart den slår an i masserne. Teorien er i stand til at slå an i masserne, så snart den demonstrerer ad hominem, og den demonstrerer ad hominem, så snart den bliver radikal. At være radikal vil sige at gå til ondets rod. "

(Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung)

Niels Duus Nielsen

Og et par links, hvis nogen mod forventning skulle få lyst til at højne sin marxistiske dannelse:

http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_378.htm#S391

http://www.marxisme.dk/arkiv/marx-eng/1844/02/kritikhegel/hegel0.asp

Runa Lystlund

Runa skriver kommentar ikke SL
Leo Nygaard
Jeg mener, at anstændighed fremfor venstre højre politik ville være velgørende i denne diskussion. Verden er blevet mere kompliceret, end begreberne højre/venstre. Jeg bryder mig ikke om ordet godhedsindustri. Jeg mener, at det er en hån mod de mennesker. der vil andre det vel. Når man kalder f.eks. Røde Kors og Læger uden Grænser godhedsindustri, så er man for langt ude. Der skal også mennesker til som Georg Metz og Carsten Jensen mm. Men når både stemmerne fra højre og venstre er gået i falset, så skal vi til at tænke os om. Vi skal behandle indvandrere ordentligt, men vi skal også sørge for, at de bliver aktive medborgere og stille krav. Det skal vi med alle. Jo vi kan blive for tossegode i nogle sammenhæng. Ikke at kræve noget fra indvandrere er sådan set også mangel på respekt. Hvis jeg som lærer på en lang videregående uddannelse ikke havde krævet noget af mine studerende, så havde en del af dem aldrig præsteret noget.

Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Hans Aagaard, René Arestrup og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

@Niels Nielsen
Forudsætningen for enhver civiliseret - og konstruktiv - meningsudveksling (demokratiets essens), må nødvendigvis indebære et minimum af respekt for opponenten, ellers falder alt fra hinanden.

Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Niels Duus Nielsen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar

Jeg kunne ikke være mere enig. Tak Carsten Jensen.
Det politisk ukorrekte er blevet mainstream. Højrepopulismen marcherer frem og lukker munden på måbende og handlingslammede folk som mig selv. Det er en lang glidebane.
Ytringsfriheden er, for mig at se, et dårligt argument for, at alt der siges i den offentlige debat har sin legitime ret. Handlinger må også måles på de konsekvenser, som de får. Forråelsen af tonen i den offentlige xenofobe debat skaber ikke mere respekt, forståelse og integration - tværtimod. Den skaber had og frustrationer og radikaliserer dem der står for skud.

Elisabeth Andersen, Eva Schwanenflügel, Marie Jensen og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

@ Niels Nielsen

Jo, dansk/udansk-skelnen kan være usaglig og ideosynkratisk. Ellers mener jeg DF's retorik mere retter sig mod konsekvenser og dermed er mere sagsorienteret.

Hitler var en reaktion på Sovjet og dermed en fløjkrig på venstrefløjen. Liberalismen vil udvikler sig til fascisme, men det gør socialisme også - det er noget fælles for oplysningsideologierne, der er rationalistiske og dermed inkompatible med mennesker og deres kulturer. Vi ser det i form af croonykapitalisme. Begge ideologier medfører mange dødsfald - uorganiseret under liberalisme og organiseret under socialisme.
Meget enig i at mennesket er et farlig flokdyr, men venstrefløjen mener jeg udlader at tage det til sig og derfor skaber den de store folkemord. man tror at tror man fast nok, så vil vi ændre vores natur - og det er almenmenneskeligt at man bliver rasende på folk, der ikke deler troen.

Du afviser at et khalifat kan komme på tale som følge af få muslimer, men det er jo en statisk betragtning. For et par årtier siden sagde Schlütter - 'Flygtningene udgør 0,3 %, det kan da ikke skræmme nogen'. Der er tale om en pågående kontinuerlig proces uden nogen officiel modforestilling. Du tænker i år og jeg i årtier. Man bør allerede nu tænke på at en reversering vil blive et meget lidt kønt syn.

"Vis mig den politiske gruppering eller det politiske parti, som kan samle den muslimske befolkning og blive en stærk politisk faktor, som vi må tage alvorligt. Eller, for at komme dig i møde: Hvis mig den religiøse gruppering, som kan samle den muslimske befolkning og blive en stærk politisk faktor."

Den situation har eksisteret i Libanon i årtier - du overser gruppedynamikker. Var der nogen modforestillinger i Kosovo om at serberne skulle ud ?

"Der findes ikke nogen central instans, der pålægger muslimer at tænke på en bestemt måde, udover en hellig bog, som kan tolkes på mange forskellige måder."

Det er nærmest modsat. Der er langt snævrere rammer for fortolkning end i kristendom, der netop er en fortolkningsreligion og globaliseringen og migrationerne betyder at de kulturelt tilpassede retninger, der er opstået i århundredernes løb forlades til fordel for det mere skriftnære, der også er en radikalisering og også en analogi til den kristne reformation, der jo netop var 'ad fontes' - 'tilbage til kilderne' - eller 'rødderne' - 'radix' - den kristne reformation var også en radikalisering af kristendommen, der bl.a. førte til pietismen.

Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen og Jens Bruun anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Søren Ferling, du tænker i årtier, siger du, men overser belejligt, at vækstkurver ikke er statiske.

Hvis du fremskriver de nuværende fødselstal, vil der på et tidspunkt blive et flertal af muslimer. Men det forudsætter at alt andet er lige, hvad det jo netop ikke er: De nytilflyttede er opdraget til, at ældreforsorg er børnenes ansvar, hvorfor man sørger for at få så mange børn, så man ikke dør som gammel, ensom og forladt. Men efterhånden som de unge indser, at her i landet bliver de gamle holdt i live af staten, gider de jo ikke have alle de besværlige børn, men nøjes med at få et par stykker, ligesom gammeldanskerne. Tjek statistikkerne, denne udvikling kan allerede påvises, 2.- og 3-generationsindvandrere får ikke nær så mange børn som deres forældre og bedsteforældre.

Jeg har svært ved at tage din sammenligning med Libanon alvorligt. Libanon er et kludetæppe af subkulturer, Danmark er til sammenligning en monolit.

Jeg er helt klar over, at der kun skal en ganske lille gruppe mennesker til at foranstalte et kup og tage magten i et land, men for at bevare magten skal denne lille gruppe have stor folkelig opbakning. Så hvis jeg skulle frygte en fjendtlig magtovertagelse i Danmark, er det højrefløjen mere end muslimerne, jeg ville frygte. Højrefløjen, med DF i spidsen, udtrykker stærke totalitære tendenser, og har en relativt stabil tilslutning, der ligger og roder på omkring 20% af befolkningen.

Der findes en række teorier om det sociale "tipping point", og der er konsensus blandt sociologer om, at der kræves tilslutning fra ca. 30% af befolkningen, før man kan tale om et egentligt "tipping point". Så der er et stykke vej endnu, for højrefløjen kan kuppe sig til magten, og - vel at mærke - bevare den.

Jeg køber heller ikke dit argument med Koranens ufejlbarlighed. Der er et skisma i Islam, mellem sunni og shia, allerede der har du to fortolkninger af teksterne - eller rettere af teksternes konsekvenser.

Og hvis du undersøgte, hvorledes religionen er organiseret, vil du se, at Islam på mange måder er organiseret ligesom Judaismen. Imamen er suveræn, han har godt nok en overimam eller en storimam (nogle steder en mufti, afhængigt af på hvilken side af skismaet du befinder dig), men muftien kan ikke uden videre bestemme, hvad imamen skal sige og tænke. Han prøver selvfølgelig, for magt korrumperer, men det er ikke et særligt muslimsk problem

Selvfølgelig har der over tid udviklet sig et hierarkisk netværk inden for præsteskabet, men indenfor den lærde Islam er der en meget stærk bevidsthed om, at dette netværk er menneskeskabt, altså ikke noget, der kommer fra Koranen, men derimod noget, der er en del af hadith.

Så de snævre fortolkninger er noget, der kun findes i din fantasi. Jeg vil medgive dig, at Islam i de seneste mange år har været ramt af en fundamentalistisk vækkelsesbevægelse, som vel nærmest kan sammenlignes med, hvad vi her i kristenheden kender som Indre Mission. Vækkelsesbevægelser opstår ikke ud af intet, men er altid en reaktion på noget. Og får man bugt med dette noget - i Danmark den udbredte fattigdom og alkoholisme, som velfærdsstaten afskaffede - fiser den fundamentalistiske reaktion lige så stille ud i sandet.

Og jeg køber slet ikke dit "Sola Scriptura"-argument, i hvert fald ikke i den form, du fremsætter det. Reformationen var bl. a. en reaktion på, at det katolske præsteskab hemmeligholdt de hellige tekster, og som du selv indrømmer, så betød frigivelsen af de hellige tekster jo netop en styrkelse af en benhård fundamentalistisk læsning af Bibelen, som var voldsomt undertrykkende, sammenlignet med den katolske tolkning, der tillod alle mulige krumspring, bare man betalte tiende.

Koranen har aldrig været en hemmelig bog, tværtimod kræves det af en enhver god muslim, at han lærer arabisk, så kan kan læse den på originalsproget. At fortolkningen så forsøges holdt inden for visse snævre rammer er kun menneskeligt.

tldr: Du maler fanden på væggen. Mené, mené, teqél, ufarsín

Elisabeth Andersen, Eva Schwanenflügel, Jens Thaarup Nyberg og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Jared Kaspersen

@Niels Nielsen
Hvis dit optimistiske scenarie skal holde kræver det netop at indvandringen begrænses, ret så meget endda. Hvis en gruppe tredobles på 30 år, og det er jo historikken, nidobles den på to generationer. 9x6% er 54%. Det er en enorm risiko supernationalisterne udsætter vore børnebørn for, supernationalisterne det er jo dem der tror vi har indrettet os så fantastisk, at nytilkomne straks vil tilpasse sig vort demokratisyn, kvindesyn, ytringsfrihedssyn etc. Og dermed opgive deres årtusindgamle kultur.
Og angående Koranen har du vist ikke forstået at den er dikteret af Gud, og dermed uforanderlig, og indeholder påbud om ultimativ straf for frafald. Gud havde jo set at tidligere skrifter blev forvansket og fortolket, og dikterede derfor selv. Ingen større retninger eller fremtrædende muslimske retslærde modsiger dette.

Jens Thaarup Nyberg

Niels Nielsen
" Der er et skisma i Islam, mellem sunni og shia, allerede der har du to fortolkninger af teksterne - eller rettere af teksternes konsekvenser."
Shia og Sunni skiller sig på spørgsmålet om retten til lederskab af den muslimske nation, ved slægtskab eller ved valg; det er et politisk, ikke et religiøst spørgsmål.

https://www.thoughtco.com/difference-between-shia-and-sunni-muslims-2003755

Søren Ferling, Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Come on, Jared Kaspersen, tror du virkelig at Koranen er dikteret af Gud? Selvfølgelig er den ikke det, der er tale om en tekst forfattet af (mindst) et menneske, og en tekst kan forstås på mange måder. At visse tolkninger foretrækkes frem for andre er et spørgsmål om konsensus blandt mennesker, ikke blandt guder.

Jeg ser ingen problemer i at begrænse indvandringen, vi kan jo ikke ene land redde hele verden, som man siger, men dem, vi allerede har ladet komme ind, skal da have de samme rettigheder som os, der var her i forvejen. For vi er vel demokrater, eller hvad?

Vi har påtaget os at tage imod 500 kvoteflygtninge, men ikke engang dette lille tal tør vulgærnationalisterne på højrefløjen tage imod. Hvis 500 mennesker kan ødelægge en tusindårig kulturarv, er denne kulturarv sgu da ikke værd at redde. Højrefløjen er ynkelig i sin angst for spøgelser.

Tak for din karakteristik af mig som "supernationalist", jeg har nemlig stor tiltro til dansk kultur, og frygter ikke hverken andre landes kultur eller resterne af den småborgerlige gammeldanske kældermenneskekultur, som stadig overlever på højrefløjen.

Elisabeth Andersen, Anders Reinholdt, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Ja, Jens Nyberg, men som du ved gennemsyrer politik alting, også koranlæsninger, så afhængigt af, hvilken politisk position du indtager, vil din læsning af den hellige tekst gå i den ene eller den anden retning.

Glimrende link, forøvrigt, tak for det!

Jens Thaarup Nyberg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jared Kaspersen

@Niels Nielsen
Hvis du er enig i at begrænse indvandringen, nærmer vi os hinanden, for jeg er meget enig i at det er vigtigt at ligestille og hjælpe de indvandrere, der allerede bor her. Jeg tror i øvrigt mange af dem også mener der ikke skal komme så mange flere.
Men nu hvor vi er så enige må jeg fortælle dig, at du nok skal være forsigtig med, hvor og til hvem du udtaler at Koranen ikke er dikteret af Gud.

Mads Jakobsen

"En tekst kan forstås på mange måder. At visse tolkninger foretrækkes frem for andre er et spørgsmål om konsensus blandt mennesker, ikke blandt guder."

Jeg tror du projektere din erfaring med biblens uklare og modstridende budskaber. Når koranen f.eks. kræver at dem der forlader den sande tro skal dræbes, så er der grænser for hvor meget man kan omfortolke den bestemmelse... hvis man har livet kært.

Man kan mene meget om Jesus. Men hvis man tror at han var det bedste menneske der har levet, så må/kan man forholde sig at han aldrig udførte nogle af det gamle testamentes mere drabelige bud. Han stenede ikke næsvise børn eller brændte hekse. Hvis man mener at Muhammed er det bedste menneske der har levet, må man på samme måde forholde sig til at han erobrede lande og slog folk ihjel, præcis som Koranen siger at man skal.

Ikke alle tekster og traditioner har samme mulighed for fortolkning.

Mads Jakobsen

"Forklar os, hvad der kan ske ved det."

Jeg er ikke Jared, men måske kan jeg hjælpe: Der sker det samme som hvis du tegner et billede af Muhammed og offentliggør det.

Henrik Plaschke

Der er da vist ikke ingen af mine mange muslimske venner og bekendte, der ikke er helt på det rene med, at jeg absolut ikke tror på, at Gud har dikteret Koranen. Og jeg siger det gerne højt og har gjort det i mange år. De ved da også godt, at jeg har De sataniske vers stående, og at jeg har læst den med stor interesse.

De ved også godt, at jeg belærer dem, dvs. korrigerer dem, om indholdet af Koranen, hvis de kommer for godt i gang, og de ved sjældent mere om den, end jeg gør. Jeg fortæller dem eksempelvis ganske frimodigt, at der ikke må være tvang i religionen, at det er en udbredt misforståelse, at der skulle være dødsstraf for frafald (apostasi) i Koranen, at hadith litteraturen som kilde til profetens liv og gerninger er alt andet end troværdig (for nu at sige det diplomatisk) og i øvrigt afspejler opfattelser og moral i den periode, hvor disse er nedskrevet, dvs. flere århundreder efter profetens liv, snarere end en historisk sandhed, at denne litteratur på mange områder må anses for en kontrarevolution i forhold til Koranen (Stalin versus Lenin måske?) osv.

Og vi er stadig væk gode venner.

Mads Jakobsen

Henrik Plaschke, historien om dig & dine coole venner, kunne f.eks. Ayaan Hirsi Ali have brugt den til at få et liv i tryghed, hvis altså hun havde søgt dit råd i tide?

Søren Ferling

@ Niels Nielsen

""Kritikkens våben kan ganske vist ikke erstatte våbnenes kritik, den materielle magt må styrtes med materiel magt, men også teorien bliver til materiel magt, så snart den slår an i masserne. Teorien er i stand til at slå an i masserne, så snart den demonstrerer ad hominem, og den demonstrerer ad hominem, så snart den bliver radikal. At være radikal vil sige at gå til ondets rod. ""

Jeg finder ikke sproget nemt at forstå, men jeg forstår det sådan at marxistisk politik går ud på at angribe meningsmodstanderes personer frem for deres meninger.

Er det rigtigt ?

Søren Ferling

@ Niels Nielsen

"Søren Ferling, du tænker i årtier, siger du, men overser belejligt, at vækstkurver ikke er statiske."

Som andre er inde på ser du kun på de nuværende. Den største vækst kommer fra ny indvandring - og der bliver 80 mill. mennesker mere i verden hvert år - 200.000 om dagen. I den forbindelse kan det være på sin plads at bemærke at vi ikke hjælper nogen eller noget ved at have ulandsindvandring, da det er en dråbe i havet, der forbruger ressourcer, der kunne have hjulpet hundrede gange flere.

De nuværende indvandrere deler sig med antal børn som på andre områder i mindst to segmenter, der henholdsvis tillemper deres levevis til vores og dem, der opretholder deres kultur.
Libanon er et af mange eksempler på at sekteriske forskelle lægges til side overfor en ikke-muslimsk fjende.

Den fornødne grad af folkelig opbakning er afhængig af niveauet af terror fra de nye magthavere - hvad vi ser demonstreret flere steder i den muslimske verden - og her kan de mere passive muslimer være en dark horse.

Salafisme eller 'revivalist islam' er en reaktion på 1.v.k. som det meste i vor tid. Det blev boosted af hydrocarbonøkonomien og nu også af globaliseringen. Der er tale om at islam er vågnet efter små 300 års afmagt som følge af at man af teknologiske grunde ikke længere kunne sætte sig i besiddelse af andres ressourcer.

En meget hypotetisk højrefløjs magtovertagelse ville være noget helt andet og et langt mindre civilisatorisk tilbageslag end indførelse af sharia.

Du virker til at være godt orienteret, men dine bemærkninger om tolkning og teksters status i islam tyder for mig at se på at du har en for etnocentrisk betragtningsvinkel. Du må vist være mere åben for at mennesker andre steder kan se meget anderledes på mangt og meget.

Jeg 'indrømmer' ingenting ;-) du kan sige at pietismen var 'undertrykkende' i modsætning til katolicismen, men den er også grunden til at vi er rige og italienerne fattige og at vores retssystem fungerer.

Koranen forstås ikke af ret mange om de kan arabisk eller ej eller om de kan den udenad. Det er ikke en sammenhængende fortælling.

He he, ja, jeg har vejet migrationsparadigmet og fundet det for let - og skriver det på væggen...

Søren Ferling

@ Peter Holten

"Handlinger må også måles på de konsekvenser, som de får. "

Det mener jeg netop venstrefløjen ikke gør. Man siger at det er en god gerning at give et ulandsmenneske et nyt liv i vores land - og nøjes med dette tunnelsyn.

Hvad med konsekvenser af at vi udstrækker den tanke til utalte millioner ?

Søren Ferling

@ Niels Nilsen

"Vi har påtaget os at tage imod 500 kvoteflygtninge, men ikke engang dette lille tal tør vulgærnationalisterne på højrefløjen tage imod. Hvis 500 mennesker kan ødelægge en tusindårig kulturarv, er denne kulturarv sgu da ikke værd at redde. Højrefløjen er ynkelig i sin angst for spøgelser."

Dette er jo en stråmand - det er selvsagt det samlede antal, der tæller og der er indtil videre kommet tusinde gange så mange...

Søren Ferling

@ Henrik Plaschke

"De ved også godt, at jeg belærer dem, dvs. korrigerer dem, om indholdet af Koranen, hvis de kommer for godt i gang, og de ved sjældent mere om den, end jeg gør. Jeg fortæller dem eksempelvis ganske frimodigt, at der ikke må være tvang i religionen,.."

Det er et af de mange vers, der er såkaldt 'abrogeret', dvs. afløst af et senere og såkaldt 'bedre'. Man taler i den forbindelse om en 'Mekka-Koran' og en 'Medina-Koran'. Den første tolerant og den sidste det modsatte. Muhammed flygtede fra Mekka til Medina og overtog magten det sidste sted og dette er et forbillede for muslimer under begrebet 'hiera', 'at udvandre for Allahs sag'.

Henrik Plaschke

Mads Jakobsen

Nej, mine coole venner (som du kalder dem) og jeg er ikke trænet til at beskytte folk, der jages af galninge. Det er en opgave for politi og sikkerhedstjenester – en opgave, som jeg håber de kan løse.

Men hvad vi kan gøre, er at give vores beskedne bidrag ved at debattere åbent og ærligt – og uden at krybe i skjul. Og dertil hører eksempelvis den åbne anerkendelse af, at man ikke tror på, at Koranen er dikteret af Gud.

Søren Ferling

Jeg er bekendt med den såkaldte abrogationstese (muligheden for at erstatte et vers med et andet). Hvor selve muligheden for abrogation findes omtalt i Koranen, er abrogationen af verset om fravær af tvang i religionen en efterfølgende abrogation. Den udvikles af al-Shafi næsten to århundreder efter profetens død, dvs. i den periode hvor den kreative tænkning domineret af muslimske rationalister (f.eks. de såkaldte mutaziliter) led nederlag til traditionalister, der hævdede at bygge på og efterligne profetens (påståede) sædvaner (Ahmad Hanbal ønskede eksempelvis ikke at spise vandmeloner eftersom det ikke kunne bevises, at profeten havde spist vandmeloner…). Det er kontrarevolutionen, der er slået igennem. Den har naturligvis sine modstandere, og abrogationsteserne er absolut omstridte.

Der er ingen grund til at benægte eksistensen af dette reaktionære skift i den muslimske tænkning, men det er på ingen måde den eneste strømning i den tænknings historie.

Så jeg kan jo gentage, hvad jeg skrev ovenfor: der ikke må være tvang i religionen ifølge Koranen. For en grundigere gennemgang af dette vers’ udvikling og ”skæbne” kan jeg i øvrigt henvise til en artikel af den nu afdøde dansk-amerikanske islamolog Patricia Crone: https://www.opendemocracy.net/patricia-crone/no-compulsion-in-religion

Jens Thaarup Nyberg

Niels Nielsen
"... som du ved gennemsyrer politik alting, også koranlæsninger."
Splittelsen mellem Sunni og Shia går tilbage til en tid, hvor Koranen end ikke var skrevet.
"The division between Shia and Sunni dates back to the death of the Prophet Muhammad in 632. This event raised the question of who was to take over the leadership of the Muslim nation."
Og bortset fra det, står vi med en epoke, hvor der næppe har været skel mellem religion og politik, eller rettere, det vi kalder religion, var den tids politiske manifest.

Søren Ferling; - 20:22
"Det mener jeg netop venstrefløjen ikke gør [ betænker konsekvenserne ]. Man siger at det er en god gerning at give et ulandsmenneske et nyt liv i vores land - og nøjes med dette tunnelsyn.
Hvad med konsekvenser af at vi udstrækker den tanke til utalte millioner ?"

Ja, hvis du holder dig til tanken, sker der ikke så meget; men den er så også udtryk for det tunnelsyn du vil pådutte venstrefløjen.
Konsekvensen af at melde de 500 konventionsflygtninge ude af regnskabet er, at andre lande kunne finde på det samme, hvormed forholdene for konventionsflygtninge forværres uforholdsmæssigt, generelt.

Mads Jakobsen

Henrik Plaschke: Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushdie m.fl. bliver ikke jaget af "galninge." De bliver jaget af muslimer, eller muslimske stater, som har læst Koranen, og som, i modsætning til dig, fortolker den som Muhammad fortolkede den. Disse mennesker udgør et stort mindretal i den muslimske verden. Og modsat er der ikke nogen stor bevægelse af muslimer der mener at de skal være "gode venner" med Ayaan Hirsi Ali.

Niels Duus Nielsen

Søren Ferling, jeg er skam ikke blind for menneskers ondskab, den er universel, så selvfølgelig trives den også i Muslimistan. Men jeg forsøger også at være realist, og prøver hele tiden at skelne mellem indbildte problemer og reelle problemer.

Det eneste vægtige argument, som du kommer med, er det, du har fra Malthus. At befolkningstilvæksten på globalt plan er økonomisk og økologisk uholdbar, er et reelt problem.

Det har bare intet med Islam at gøre. Din kobling af de to problemstillinger er demagogisk.

Og Jens Nyberg, striden mellem sunni og shia er ganske rigtigt ældre end kanoniseringen af Koranen, men det ændrer ikke på, at der er tale om en sekulær kamp om det politiske overherredømme.

Og faktisk tror jeg, at der - ihvertfald blandt de lærde - allerede i 600-tallet var en bevidsthed om forskellen mellem den magt, kejseren rådede over, og den magt guderne havde.

At være romer betød oprindeligt også at bekende sig til det romerske pantheon, det var først med kristendommens indtog, at det blev muligt at skelne mellem sekulær og åndelig magt. Romerne løste i første omgang problemet ved at gøre kristendommen til obligatorisk statsreligion, men på Muhammeds tid var Romerriget toast.

Islam var på dette tidspunkt den nye, samlende statsideologi, som havde styrken til at skabe et imperium, som dog - i modsætning til kejserriget, som overlevede i 600 år - kun sporadisk var i stand til at fremstå som en samlet centraliseret og centraliserende politisk magt, netop på grund af Islams iboende anarkistiske tendenser.

En egentlig skelnen mellem hvad der skulle gives til kejseren og hvad der skulle gives til Gud blev først formuleret i 1200-tallet under den store investiturstrid. Anledningen var fordelingspolitisk, det var simpelthen et spørgsmål om, at fyrsterne vat uenige med bisperne over, hvem der havde retten til at presse skatter ud af bønderne. Den åndelige overbygning var kun spil for galleriet, og tanken om "de to sværd" var ikke allegorisk, men blodig alvor for de bønder, det gik ud over.

Tilbage til emnet: Koranen kan og skal fortolkes, da dele af den er skrevet allegorisk, og muslimer anser Koranen for et så fuldkomment værk, at kun Gud er i stand til fuldt ud at forstå den. I modsætning til de halvstuderede religionssociologer på højrefløjen, som foregiver at være eksperter i læsning af Koranen.

Sider