Læsetid: 9 min.

Bjarne Corydon: ’Man skal være 110 procent realistisk’

Mange på venstrefløjen ser Bjarne Corydon som kapitalisten, der opgav de socialdemokratiske idealer og solgte ud af de fælles værdier. Men det siger mest af alt noget om venstrefløjens manglende forståelse for det, der er realiteterne i den danske økonomi, siger Corydon fra sin nye position som chefredaktør på Børsen
’Nødvendighedens politik’ er opfundet som et retorisk greb, som har til formål at stille en bestemt type politik og politiker – og det var så mig, da jeg var aktiv i politik – i et illegitimt lys, siger tidligere finansminister Bjarne Corydon

’Nødvendighedens politik’ er opfundet som et retorisk greb, som har til formål at stille en bestemt type politik og politiker – og det var så mig, da jeg var aktiv i politik – i et illegitimt lys, siger tidligere finansminister Bjarne Corydon

3. februar 2018

Bjarne Corydon er et af venstrefløjens største hadeobjekter. Han er skurken, der solgte for billigt ud af statens ejendom. Han er manden, der i sin reformiver ødelagde folkeskolen. Og frem for alt er han den tidligere socialdemokrat, som lod sig forblænde af kapitalismen, da han endelig fik magten.

Hans karriere efter tiden som finansminister i Helle Thoning-Schmidt-regeringen har kun bekræftet billedet: først to år som direktør hos den internationale konsulentvirksomhed McKinsey og nu direktør og chefredaktør for den traditionelt borgerlige avis, Dagbladet Børsen. I sidste uge, da Rigsrevisionen kom med sin kritik af salget af statens vaccineproduktion, skrev Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, på Twitter:

»Er der nogen, der har opgjort, hvad staten efterhånden har tabt på Bjarne Corydon sådan samlet set?«

Bjarne Corydon sidder ved mødebordet på sit nye chefredaktørkontor på Børsen – bag glasruden arbejder redaktionen. Corydon nikker. Han har set tweetet fra lederen af det tidligere støtteparti:

»Der er og har altid været en skarp spænding mellem pragmatikere og realister på en ene side og – om man så må sige – revolutionære på den anden side. Det var også en skarp modsætning op igennem 70’erne.«

– Men hvorfor er det dig, der er blevet skurken i dag?

»Det kan da også undre, at man ikke vælger nogen, som stadig er aktive i politik. Men jeg tror, det er, fordi jeg varetog posten som finansminister og løftede det ansvar, der fulgte med. Jeg valgte at være meget direkte og åben omkring dét, som nogen kalder for ’nødvendighedens politik’.«

Som et nedladende udtryk?

»Ja. Nødvendighedens politik er opfundet som et retorisk greb, som har til formål at stille en bestemt type politik og politiker – og det var så mig, da jeg var aktiv i politik – i et illegitimt lys. Som vilje- og holdningsløse redskaber i en udvikling, de selv har opgivet at styre. Og som mennesker og holdningspersoner, der dybest set ikke har noget idealistisk på hjerte. Jeg valgte at tage de beslutninger, der skulle træffes, og læne mig ind i dem og sætte sprog på, hvorfor jeg syntes, de var rigtige. Det har man så taget som en provokation.«

– Så du føler, at du har været den, der har stået på mål for Helle Thorning-Schmidt-regeringens politik?

»Ja, stået på mål på en meget eksplicit måde. Jeg traf et positivt tilvalg om, at i stedet for at mumle sig rundt om de her beslutninger, så var der en selvstændig vigtighed i, at der blev sat krop på – og at der blev sat argumenter på, hvorfor jeg syntes, det var det rigtige.«

Kritikken siger mest om venstrefløjen

– Du kom med Fair Forandring og Fair Løsning. Og så tror jeg mange har et billede af, at du blev opslugt af kapitalismen, da du kom ind i Finansministeriet …

»… Haha. Ja, det tror jeg er en udbredt opfattelse på venstrefløjen …«

– Men hvad siger du til den udlægning?

»I virkeligheden synes jeg, det siger mere om venstrefløjen, end det siger om mig. Den tilgang rummer kvintessensen af den måde, man ser samfundet på. Man finder det ofte vigtigt at være i et fundamentalt kritisk modsætningsforhold til det, der er virkeligheden og realiteterne i en økonomi som Danmarks. Dermed ser man også let og elegant hen over alle forudsætningerne for at have et velfærdssamfund. For efter min opfattelse er det netop i den meget pragmatiske håndtering af, at vi skal være en succesrig markedsøkonomi, at det overhovedet bliver muligt at finansiere et velfærdssamfund.«

– Så man er nødt til at være lidt realistisk, når man bliver finansminister?

»Man er ikke nødt til at være lidt realistisk. Man skal være 110 procent realistisk. Og der er én til én-sammenhæng mellem ens grad af realisme og handlekraft og alt det, man angiveligt finder centralt på de dele af venstrefløjen, som du omtaler: beskæftigelse og realindkomst i den bredde del af lønmodtagerne. Forholdene i bunden af samfundet. Muligheden for at investere i grøn omstilling osv.«

– Men det er jo også rigtigt nok, at Fair Løsning og Fair Forandring ikke blev til noget. På den måde kan man vel godt sige, at der skete noget andet end det, venstrefløjen havde håbet på?

»Der skete helt sikkert noget andet. Hvis vi er ude på at tegne et signalement af venstrefløjen ud fra de senere års politiske erfaringer, så er et afgørende punkt mangel på realisme. Også parlamentarisk. En ide om, at det grundlæggende er bedre at holde sig udenfor og vente ­– hvad man så end venter på – end det er at engagere sig under de givne økonomiske og parlamentariske betingelser. For at gøre en forskel,« siger Bjarne Corydon og holder en lille pause:

»Det pudsige er også det elegante, men lange spring, man tager hen over hele virkeligheden, når det gælder resultaterne. Der er stort set ingen glæde at spore på venstrefløjen over det, der blev gjort, og som har bevirket, at vi i dag igen har meget lav arbejdsløshed, reallønsfremgang og mulighed for at investere i de ting, vi synes er vigtige. Det er nærmest en intellektuel kraftpræstation, at man vælger at overse det faktum.«

Den kapitalisme, Bjarne Corydon er blevet beskyldt for at omfavne, er et grundvilkår og ikke noget, man kan vælge fra eller til, siger han:

»Den store debat er vel, hvordan kapitalismen skal være. Og det er måske udfordringen for dem, som stadig mener, at det skal handle om for og imod kapitalisme, at de ikke giver sig selv mulighed for at tænke over ’hvordan’. Det ser jeg som den vitale skillelinje i store dele af Europa.«

– Hvad lærte du om kapitalismen som finansminister?

»At den er under forandring og rummer masser af muligheder for et samfund som vores. Derfor er karikaturen af den farlig. Fordi den leder én på vildspor og i retning af nogle beslutninger, som slet ikke rammer kapitalismen, hvis det var den, man var ude efter, men derimod de borgere, man er valgt til at varetage interesserne for.«

Ikke lærernes reform

En af de politiske sager, der var med til at gøre Bjarne Corydon upopulær på venstrefløjen, var skolereformen. I dag mener han fortsat at den kamp, han tog med blandt andre lærerne, var nødvending:

»Vi har et arbejdsmarked, som stiller helt andre krav til kompetencer og fleksibilitet, hvis vi skal klare os både som land og som individer. Jeg synes, skolereformen var udtryk for, at man samlede sig i Danmark og gjorde noget vidtrækkende på et vigtigt område, nemlig hvad børn lærer, fra de er seks til de er 16 år.«

– Men lærerne var ikke så glade?

»Reformen blev gennemført med et bredt flertal i Folketinget og befolkningen. Og jeg synes dengang som nu, at det er vigtigt, at en sag med så vidtrækkende betydning for landet ikke træffes med udgangspunkt i særinteresser, men i noget, som er langt dybere forankret. Man skal have respekt for lærernes indsigt og bidrag til udvikling af folkeskolen, men det er jo folkets skole, og den er til for børnene, så tingene må jo komme i den rækkefølge.«

– DONG-salget er en anden af de sager, du er blevet kritiseret for. Hvis der var brug for kapital i DONG, hvorfor var det så ikke staten, der skulle skyde pengene ind?

»Fordi det er forbundet med en risiko. Når man ser tilbage i dag, er der jo ikke nogen risiko længere. Så ved alle, hvordan det endte med at gå. Men når man står og ser fremad, ved man det ikke. Så kan man være dygtig og tjene penge, men man kan også være uheldig og miste pengene. Jeg har generelt den opfattelse, at man som forvalter af skatteydernes penge bliver nødt til at udvise betydelig forsigtighed og ikke gamble. I stedet synes jeg, man skal have dem, som lever af at investere og har forstand på det, til at lægge hånden på kogepladen, når der skal tages store chancer. DONG’s transformation har været en stor chance. Det gik godt, og det skal vi være lykkelige for – og vi skal også være glade for, at der var andre end staten, som var med til at sikre, at det gik så godt.«

– Man skal vel heller ikke forære borgernes penge væk?

»Nej, og den bedste test er altid markedet. Der må man sige: Er der mange, der står på spring her? Og det var der mildest talt ikke, som Rigsrevisionen også har dokumenteret.«

— Hvad tænkte du, da det kom frem, at Goldman Sachs havde brugt skattely?

»Indsatsen imod skattely skal først og fremmest føres via regulering og internationalt samarbejde. Men alle større spillere bliver nødt til at kunne handle med de store globale aktører på markedet inklusive den bank, vi handlede med i den konkrete sag.«

– Er der noget, du fortryder, at du ikke fik gjort som socialdemokratisk finansminister?

»Det er der altid. Jeg tror, man kunne være gået endnu længere med forandringer og reformer. Alt det, der sker med teknologi for tiden, kunne vi for eksempel have lænet os endnu mere ind i, hvis vi havde været tilstrækkeligt forudseende.«

– Var der socialdemokratiske projekter, du ikke kunne få igennem, fordi De Radikale også var med?

»Sådan tænkte jeg ikke over det. Når man sidder i regering, så gør man det på de givne vilkår som partnere. Man gør det ryg mod ryg.«

– Helle Thorning-Schmidt har været ude og sige, at hun synes, hun blev bedømt hårdt. Er du enig i den vurdering? Er jeres regering blevet bedømt hårdt?

»Jeg tror, det knytter sig til en bredere tendens. Du kan se udviklingen i Frankrig med Emmanuel Macron, som bliver mødt af en aggressiv opposition fra både højre- og venstrefløjen. Det er bare en generel trend, at man ser pragmatismen som en stor trussel og provokation. Det tror jeg heller ikke, vi har set det sidste af i Danmark. De fire år, hvor jeg var i regering, var muligvis kun en forsmag.«

Danmarks gode middelvej

– I din første leder i Børsen bruger du USA og Frankrig som eksempler på samfund, som har gjort det mindre godt end Danmark. Hvad er forskellen?

»USA er økonomisk succesrig, men man har skabt nogle spændinger socialt, som man diskuterer indgående, og som også spillede ind ved det seneste præsidentvalg. Nu truer det den stabilitet, som er forudsætningen for vækst og velstand. I Frankrig har man haft en for stiv, overreguleret og ikkereformeret velfærdsstat. Man har ikke taget bestik af, hvordan den moderne markedsøkonomi fungerer, og hvordan et moderne arbejdsmarked har brug for at være fleksibelt. Derfor er der alt for høj arbejdsløshed og voksende statsgæld.«

– Og der har Danmark ramt den gode middelvej?

»Det synes jeg, man må sige – uden at blive alt for banalt tilfreds med sit eget land. Vi har ikke spændinger i samme omfang som i USA, men vi har formået at indrettet os sådan, at vi er kolossalt tilpasningsdygtige, realistiske og handlekraftige. Vi tager bestik af, hvordan den globale kapitalisme udvikler sig, og indretter os på at få mest muligt ud af det.«

– Du roser også dem, der »lader ideer fylde mere end ideologi«. Er det en god ting at gå på kompromis med sin ideologi?

»Når man træffer beslutninger om økonomi er det vigtigt at være pragmatiker. At tage et nøgternt blik på fakta og se, hvad konsekvenserne reelt vil være af de muligheder, man har. Og at være kritisk over for alternativet, som altid frister, nemlig ikke at gøre noget: At holde sig fra at gå på kompromis og at holde sig fra at tage ansvar, fordi man af en eller anden ideologisk årsag synes, det er nemmere at lade være.«

— Det kan vel også være, fordi man virkelig mener, at man ikke skal gøre det?

»Ja, og det er helt berettiget at have den overvejelse med sig. Men man må bare ikke lyve over for sig selv. I statskundskaben har man det, der hedder non decisions. Ikke at tage en beslutning, har konsekvenser. Det er også ansvarspådragende.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Espen Bøgh
  • Hans Aagaard
  • Gert Romme
Espen Bøgh, Hans Aagaard og Gert Romme anbefalede denne artikel

Kommentarer

Tamt Information. I lader Corydon selv definere det realistiske og køber ubetinget hans forudsætninger.

Kim Folke Knudsen, Niels sauer, Jacob Jensen, Sup Aya Laya, Jan Pedersen, Hans Houmøller, Kurt Nielsen, Charlotte og Hans Glæsel, Flemming Berger, Steffen Gliese, Tue Romanow, Anders Graae, Carsten Wienholtz, Anders Olsen, Tino Rozzo, Janus Agerbo, Steen K Petersen, Anne-Marie Krogsbøll, Torben K L Jensen, Maria Jensen, jens christian jacobsen, kjeld jensen, Hans Larsen, Rasmus Knus, Jørgen Dahlgaard, John Andersen, Karsten Lundsby, Povl Jensen, Lise Lotte Rahbek, Niels Duus Nielsen, Dennis Jørgensen, Gustav Alexander, Mogens Holme, Bjarne Andersen, Toke Andersen, Margit Tang og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Hvornår er Information begyndt at bruge tandbeskyttere - i har mistet biddet,især i dette tilfælde.

Kim Folke Knudsen, Niels sauer, Hans Houmøller, Kurt Nielsen, Tino Rozzo, Steen K Petersen, Bjarne Bisgaard Jensen, kjeld jensen, John Andersen, Povl Jensen, Lise Lotte Rahbek og Mogens Holme anbefalede denne kommentar

Hvor tamt Information! - Hvor helt ubærligt tamt - at interviewe en kronisk løgner og bare lade ham tale frit i mikrofonen!
Og hvad er formålet ?
Corydon har aldrig mangler platforme at sprede sine løgne og ignorante holdninger fra, tværtimod! Hvorfor give fjolset denne gratis plads ?
Alle kender hans holdninger ad nauseam - og det er ligeså meget falsk vildledende tågesnak i dag, som da han som minister, i sammensværgelse med nogle af de mest korrupte og usympatiske danske og amerikanske finansgribbe, udnyttede et falsk og konstrueret finansieringsbehov i DONG, til at flytte milliarder af danske kroner fra offentlige til private hænder - endda villigt accepterende en struktur der betød at meget store dele af disse astronomiske summer undgik rimeligt beskatning, mens han skamløst snakkede mere sort og forsøgte at tørre lorten af på et totalt uskyldigt EU.

Niels sauer, Jacob Jensen, Erik Nissen, Anders Reinholdt, Torben Skov, Sup Aya Laya, Jan Pedersen, Jens Høeg, Hans Houmøller, Kurt Nielsen, Flemming Berger, Steffen Gliese, Birgit Luxhøj, Bjarne Andersen, Rolf Hansen, Martin Madsen, Anders Graae, Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Anders Olsen, Tino Rozzo, Janus Agerbo, Søren Jensen, Maria Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Benny Larsen, kjeld jensen, morten rosendahl larsen, Hans Larsen, Rasmus Knus, Torben K L Jensen, John Andersen, Karsten Lundsby, Povl Jensen, olivier goulin, Niels Duus Nielsen, Dennis Jørgensen, Gustav Alexander og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Odin Rasmussen

Det kunne være interessant at læse interview hvor journalisten gik mere til Corydon med faglig argumenter så han ikke blot definerer rammerne med sit narrativ, men kan godt sætte mig ind i at journalisten i den givne situation bliver både fascineret og charmeret af et magt- menneske som Corydon.

Kim Folke Knudsen, Hans Houmøller, Kurt Nielsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Odin Rasmussen

Er problemet at der ikke er noget alternativ udover venstre eller højrepopulisme som Corydon jo siger i interviewet ??

Niels Duus Nielsen

Man må give Corydone, at han er en teknokratisk mester udi i manipulationens kunst.

Tag fx hans udlægning af udtrykket "Nødvendighedens Politik", som han hævder er et skældsord opfundet specielt til at kritisere ham og Thorningregeringen med. Et nærmere studium vil vise, at udtrykket blev skabt helt tilbage i firserne i sidste århundrede, og at det betegner det særlige fokus på økonomisk politik, som fik de politiske fløje til at flyde sammen, således at der ikke rigtig var nogen forskel på blå og rød blok. Hvorfor diskussionerne mellem de gamle klassegjender degenererede til infantile skænderier mellem rød og blå stue.

"Ja, lad os først se på tiden før 2001. Her var konsensus mantraet. Konflikter blev anset som noget meget negativt, og grænserne mellem højre og venstre blev mere og mere udvisket. Konsekvensen var, at den politiske offentlighed blev stadig mere irrelevant. Der var ikke reelle alternativer at vælge imellem eller noget alternativ til globaliseringen, som politikken angiveligt var underkastet.
”Nødvendighedens politik” hed det dengang, og det var især, ligesom i dag, den økonomiske politik, der stod fast. Det eneste man kunne gøre var at følge eksperternes råd. Resultatet var en slags teknokratisk politik."

https://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2011/09/09/er-blokpolitik-af-det-...

Kim Folke Knudsen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Anders Reinholdt, Torben Skov, Bjarne Andersen, Sup Aya Laya, Hans Houmøller, Kurt Nielsen, Vibeke Hansen, Steffen Gliese, Carsten Wienholtz, Janus Agerbo, Steen K Petersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Benny Larsen, kjeld jensen, Espen Bøgh, Rasmus Knus, Torben K L Jensen, Ebbe Overbye, Karsten Lundsby, Povl Jensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Tjah... Interviewet gav det indtryk, at for Corydon er pragmatisme/realisme det samme som kynisme og at markedet og økonomi er gud.
Det vidste jeg godt i forvejen.

Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Torben Skov, Hans Houmøller, Kurt Nielsen, Flemming Berger, Steffen Gliese, Torben K L Jensen, kjeld jensen, Maria Jensen, Nille Torsen, Espen Bøgh og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Peter Trassdahl Staal,
Ubelejlige sandheder fra kræmmerstatens maskinrum er ildeset i det velforede borgerlige segment - det er heller ikke nyt!
Hvorfor kan man ikke bare få lov at stjæle og bedrage i fred ? - det er sgu for galt!

Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Vivi Rindom, Jens Høeg, Hans Houmøller, Steffen Gliese, kjeld jensen, Maria Jensen, Hans Larsen, Karsten Lundsby og Gustav Alexander anbefalede denne kommentar

Små slag, små slag, det er dog en voldsom retorik der lægges for dagen. Corydon er en af de dygtigste ministre vi har haft i nyere tid, og har/nyder stor respekt hos folk, der har forstand på økonomi. Og han er også et yderst hæderlig og ordentligt menneske. Man kan altså godt være socialdemokrat, følge med tiden,virkeligheden og forholder sig til denne. Jeg kan slet ikke acceptere, at man kun er sosser, hvis man går med røde seler og har øl vom, som nogle vitterligt, giver udtryk for. Ser man godt ud, er godt begavet, flittig og dygtig, veluddannet, kan flere sprog, så.......kommer janteloven for dagen. Iøvrigt har BC meldt sig ud af partiet, for ikke at blive påduttet, flere kasketter som visse andre politikere render rundt med for tiden.

Vibeke Hansen, Henrik Brøndum, Thomas Andersen og Peter Traasdahl Staal anbefalede denne kommentar

Manden (Bjarne Corydon) kapitulere jo, og siger indirekte, at vi skal forkaste alle drømme og visioner om en bedre tilværelse, da (hans) realiteterne siger noget andet!

Jeg spørger, hvem skaber realiteterne?

Hvornår er det blevet moderne bare at opgive, og ikke arbejde og kæmpe for en sag, og så ellers bare lade sig rive med af slipstrømmen?

Hvis man er 110 procent realistisk i nuet, så kommer man jo aldrig videre, så er der kun en vej, og den er givet og dikteret på forhånd. Hvis det er sådan man lever, ud fra nuet, så kan man jo også lige så godt afskaffe folkestyret, som kun i sådan en situation vil være en ineffektiv instans, som vil stå i vejen for den effektive udførsel af nødvendighedens politk.

Corydon´s ideologi vil dræbe alle drømme og alt kreativitet, da der ikke er plads hverken til andre tanker, visioner eller andre veje.

Tak for kaffe...

Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Anders Reinholdt, Torben Skov, Bjarne Andersen, Sup Aya Laya, Hans Houmøller, Kurt Nielsen, Steen K Petersen, Steffen Gliese, Anders Graae, Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, kjeld jensen, Anne-Marie Krogsbøll, Maria Jensen, Benny Larsen, Nille Torsen, Lise Lotte Rahbek og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar

Overskriften er forkert, den skulle i stedet have lydt; "En lektie i selvretfærdighed"!

Nu har vi sagen om "Statens seruminstitut", solgt for billigt - i hvert fald slet ikke på såkaldte markedsbetingelser, - sådan som BC plæderer for, og før det også DONG, som tilhører BCs tid i den politiske stol.

Det sidste DONG, som et rendyrket flimmer for åbent tæppe, med store tab for samfundet, - igen ser vi ikke nogen som helst markedsforståelse eller indretning herpå fra ministeriets og ministerens side.

DONG gik fra en værdiansættelse på omkring 50 - 60 mia. - "over night" til en værdifastsættelse på lige over 30 mia. - altså en halvering, og solgt til Goldmann-Sachs for dette latterlige beløb til deres underselskab i skattely i Luxembourg..

Den "nyttige" forklaring dengang blev sammenlignet med Vestes Vindmølle produktion, der mistede aktieværdier for omkring 20 mia. den ene dag, og 14 dage senere en stigning på næsten det samme.

En falsk sammenligning som mange politikere elskede, at sammenligne med, men som sagt er det en falsk sammenligning af DONG og Vestas.

Vestas er en vindmølleproducent, der er afhængig af ordrer udefra, og når ordrebogen bliver slunken falder aktien, - der er ikke længere så godt salg i vindmøllerne for køberne melder ikke om nye indkøb.

DONG derimod producerer el og varme, og er ikke så afhængig af markedet og dets udsving som Vestas, for DONG kender nærmest alle sine forbrugere / købere i forvejen og deres købs- og forbrugsvaner for el og varme, - DONG skal altså ikke ud og lede efter nye kunder hele tiden, men har en fast storkundemasse, der betaler for el og varme, og er dermed en stabil indtjening ved slag af deres kerneproduktion - el og varme.

Kun omkostningerne ved produktionen kan variere - om end meget lidt, ligesom afdrag på lån, vedligeholdelse og finansiering af fremtidig produktion af el og varme.

Der var derfor slet ikke nogen grund til den nedskrivning af DONG værdiansættelse på daværende tidspunkt, selv ikke hvis der havde været en likviditetskrise grundet overinvestering i fremtidig teknologi - vindmøller og solenergi.

Staten kunne ligesom under finanskrisen have givet garantier for mia. beløb - faktisk uden sikkerhedskrav til DONG, for fremtidige indtægter ville under alle omstændigheder have betalt dette og mere til endda.

Al ståhejet omkring DONG dengang havde ikke behøvet nå de højder, som de blev skruet op i for det var sagen ikke til - om disse mio. småbeløb omkring en 3 - 4 mands krav hele tiden, og en direktør der til sidst gik til bestyrelsesformanden, - det skulle have været løst langt mere stilfærdigt, sådan som det ofte gøres i erhvervskredse, og helt uden det unødvendige salg af DONG.

At det blev løst helt uprofessionelt og til en overdådig prisfordel for Goldmann-Sachs peger direkte på BC i hans tid som finansminister, og i hans ministerium, samt den daværende regering.

Karsten Lundsby, Kim Folke Knudsen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Anders Reinholdt, Niels Duus Nielsen, Torben Skov, Bjarne Andersen, Hans Houmøller, Kurt Nielsen, Steffen Gliese, Flemming Berger, Jens Winther, Nikolai Beier, Janus Agerbo, kjeld jensen, Torben K L Jensen, Maria Jensen og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar

I dag kan man kun grine lidt anstrengt af Bjarne Corydon.

Han står for mig som den ultimative opportunist, der opgiver idealismen og egne værdier for at forfølge egne ambitioner og fylde lommerne. Bjarne Corydon melede sin egen kage så meget, at enhver form for politisk legitimitet og personlig integritet forsvandt i det personlige (ideologiske) udsalg.

At Bjarne Corydon i dag har meldt sig ud af Socialdemokratiet for at kunne varetage tjansen som erhvervslivets mundstykke på Børsen, er ikke bare den naturlige evolution for den senmoderne ultimative opportunist: Bjarne Corydon, men også en anledning til at konstatere at politikere i dag skal bedømmes på deres personlige integritet og karakter fremfor, hvilket politisk hverv de tilfældigvis har varetaget. Man ville kunne have bare et flig af respekt for Bjarne Corydon, hvis han havde taget springet fuldt ud og meldt sig ind i et borgerligt liberalt parti, Men bevægelsen standsede ved det ideologiske vakuum, hvor han loyalt tjener erhverslivet interesser og dermed sig selv.

På den måde er han uinteressant for den offentlige debat. Man ved - på forhånd - at der ingen politiske tanker ligger bag ved det, han siger.

Karsten Lundsby, Kim Folke Knudsen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Sup Aya Laya, Kurt Nielsen, Carsten Wienholtz, Tino Rozzo, Janus Agerbo, Peter Hansen og Maria Jensen anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

Kapitalismens skyggeside er "Nødvendighedens Politik" også kaldet Austerity, hvilket simpelt hen handler om at lade de fattige betale for den krise som finanssektoren, Anders Fog Rasmussen og husejerne skabte med bobleøkonomien. Det tog 9 år at kickstarte økonomien igen efter finanskrisen. Det man brugte som brændstof til formålet, var omfattende nedskæringer i bunden af samfundet: https://www.avisen.dk/vigtigste-politiske-reformer-og-beslutninger-2007-...

Når man sælger ud af statens virksomheder, og laver omfattende privatiseringer indenfor ældre pleje m.m, flytter man samtidigt den politiske magt over til erhvervslivet. Samtidigt med at de private virksomheder tager over, får de større og større politisk magt, og værdien af den enkelte vælgers stemme ved folketingsvalget skrumper ind.

Hvis vi skal være 110 procent ærlig, kan Bjarne Corydon bryste sig af at sige: "Honey, I shrunk the state". Den opgave kunne Anders Fog Rasmussen ikke klare. Men samtidigt har landet taget endnu et skridt henimod, at ejerne af de største virksomheder bestemmer hvilke love som gennemføres, og det er grunddefinitionen på Fascisme. En mindre gruppe fra erhvervslivets top må simpelthen ikke have hele magten i samfundet, og slet ikke kontrollen over de socialt udsatte.

F.eks. lagde politikerne socialvæsenet ind under Beskæftigelsesministeriet for ca. 14 år siden, og der er resultatet, at erhvervslivet frit kan indsætte private aktører til at stresse de socialt udsatte ihjel. Når man tænker på de embedsmænd samt private konsulentfirmaer som har designet loven om førtidspension og flexjobordningen, bliver man syg i sjælen.

Bjarne Corydons venner skabte fattigdom, ulighed og nedværdigende social kontrol, som forhindrer de socialt udsatte i at komme sig og få det bedre. Kræftsyge mennesker jagtes ud i jobs, selv om de kun kan klare 2 timer om ugen.

Vi lever i en tid i forandring. Vi ser nye sociale bevægelser som er en direkte følge af nedskæringerne; Næstehjælperne, Jobcenterets Ofre, o.a. Samtidigt rejser flere med humanitære organisationer ud i verden for at hjælpe f.eks. i flygtningelejrene i Libyen, Grækenland og Italien. Flygtningelejrene er EU's Guantanamo.

Den sociale kontrakt skal genoprettes. Vi skal dele magten i samfundet på en mere anstændig og fair måde, det er hvad demokrati handler om. Det er hvad det danske demokrati burde stræbe henimod. Venstrefløjen må indkalde visionære fra udlandet og fra bl.a. universiteterne til debat, om en mere demokratisk lige fordeling af magten, og en social retfærdig fordeling af det samlede udbytte af velstanden.

Velstanden i Danmark er baseret på hvad vi alle går og laver, samt hvad de forrige generationer skabte. Vi lever med andre ord i et af verdens rigeste økosystemer. De politiske problemer ved at overlade den politiske magt til erhvervslivet hober sig op i disse dage. Væk er den nødvendige moralske overbevisning om en nation som bygger på værdier som humanisme, solidaritet, ligeværd, frisind, tolerance m.m.

Kim Folke Knudsen, Niels sauer, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Jacob Jensen, Anders Reinholdt, Niels Duus Nielsen, Torben Skov, Bjarne Andersen, Sup Aya Laya, Hans Houmøller, Kurt Nielsen, Birgit Luxhøj, Rolf Hansen, Carsten Wienholtz, Janus Agerbo, Søren Jensen, John Poulsen, Ebbe Overbye, Peter Hansen og Maria Jensen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Et par forslag til en anden opfattelse af realisme som Corydon kan tænke over:
1. effektiv skatteinddragelse så alle betaler deres (progressive bidrag
2. en dynamisk og udviklingsorienteret samfundsøkonomi, der investerer målrettet i
forskning & udvikling og gerne i bæredygtige sektorer
3. en politisk inddæmning af markedsstyringen af samfundet.

Er det forresten ikke socialdemokratisk politik?

Kim Folke Knudsen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Hans Houmøller, Kurt Nielsen, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Janus Agerbo, Steen K Petersen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

@Helle Walther skriver:
"Små slag, små slag, det er dog en voldsom retorik der lægges for dagen. Corydon er en af de dygtigste ministre vi har haft i nyere tid"

Ja det fortæller nærmest alt om standarten af vores ministre i nyere tid.

Dygtig? fordi han tranformeres kapitalpensionerne til alderspensionerne og dermed fik statkassen tilført små 50 miliarder kr. Det svare til at slå børnenes sparegrise i stykker, nemlig det er de kommende generationer, som har mindre at gøre godt med....

Jacob Jensen, Anders Reinholdt, Bjarne Andersen, Sup Aya Laya, Hans Houmøller, Lise Lotte Rahbek, Flemming Berger, Steffen Gliese og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Hvis man - som hævdet - skal være 110 % realistisk, og vurderer, at man selv er det, så skal man også kunne se (eller blot ane), hvad der venter forude, når systemet kollapser på grund af klima- og/eller økologisk sammenbrud. Kan han nu det?

Karsten Lundsby, Kim Folke Knudsen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Bjarne Andersen, Hans Houmøller, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Børge Neiiendam

BC var en ukrudtsplante som af uransagelige grunde fik lov til at vokse op hos Socialdemokraterne. Men nogen i partiet har jo værnet om ham og ment at hans Neokapitalistiske holdning var saliggørende for partiet, fordi de selv mente at Neoliberalisme og -kapitalisme var rette vej for Danmark.

Man kan godt have økonomisk indsigt, uden at koble det på Neo-bevægelsen.

Ingen bevægelser lever omkostningsfrit, ej heller grundholdningen til Velfærdssamfundet. Men Velfærdssamfundet tager udgangspunkt i mennesket, hvor Neo-bevægelserne kun dyrker egoismen og dansen om guldkalven.

Karsten Lundsby, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Bjarne Andersen, Hans Houmøller, Hans Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Politik, der begtynder med økonomi, er dømt til at mislykkes. Der eksisterer en mærkelig idé om, at vi går imod tider med knappe indtægter - fordi alting bliver billigere og derfor giver mindre profit. At alting bliver billigere betyder dog det modsatte: at mange flere har råd. Det er råddenskaben i kapitalismen: at ting kun vurderes på deres markedsværdi, mens det for borgerne handler mindre om indtægten end købekraften.
Den store frygt er masser af grøn, næsten-gratis, co2 neutral energi - fordi der ikke kan tjenes penge på den! Men den belaster heller ikke købekraften hos borgere og i virksomheder.
Det er den evige angst for tomheden, hvis man ikke skal arbejde alle sine vågne timer mere, der er på spil. Jeg forstår det ikke, der er så meget, man får tid til, når man ikke længere behøver at stille sin arbejdskraft til rådighed..

Karsten Lundsby, Bjarne Andersen, Kurt Nielsen, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Henrik Brøndum

Kapitalisme - og meget andet - er lig med tilbagevendende kriser. En stor tak til Corydon og andre af hans slags, for at gøre den sidste fra 2008 til en lille sten i skoen i forhold til det karatespark til underkæben verden oplevede i 1930'erne.

Steffen Gliese

Henrik Brøndum, krisen i 30erne bragte dog - efter krigen, ganske vist - en fornuft med sig, der i årtier tæmmede kapitalismen og nyttiggjorde den for samfundene. Den samme besindelse har tydeligvis ikke indfundet sig efter 2008, og ingen initiativer til styrkelse af samfundene har for alvor gjort deres entré. Faktisk har man gjort alt det, som man allerede i 20erne ellers havde lært, at man skulle undlade.

Børge Neiiendam, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Anders Reinholdt, Carsten Wienholtz, Steen K Petersen, Torben Skov og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar

Mange på højrefløjen ser ham også som et fugtigt håndtryk. Hvor er handlekraften? Kan man forestille sig ham som en kommende statsminister?

Gustav Alexander

Steffen Gliese,

Alting bliver billigere på grund af overproduktion. Tingenes billighed kommer af at man skærer i produktionsomkostningerne; herunder løn. Det vil sige at ting blivere billigere samtidig med at folk blivere fattigere; ikke at vi bedre får råd til ting.

Det ville da heller ikke give meget mening, når nu man så hyppigt sammenligner købekraften fra 60'erne/70'erne med i dag og konkluderer at den er lavere i dag.

Den lykkelige teknologiske udvikling, som du henviser til, vil kun gavne os, hvis vi kæmper en klassekamp for at teknologien ikke kun skal biddrage til yderligere sænkelse af produktionsomkostningerne, således at profitten går til kapitalisterne, mens vi mister jobs og lønninger.

Det er farligt at være så positivt stemt over fremtidens kapitalistiske udvikling, når virkeligheden - for nu at bruge Corydon's terminologi - er en anden.

Beklager Steen, men jeg er totalt uenig med dig. DONG sagen blev skævvredet af medierne m. fl. der var flertal bag hele proceduren samt salget, og at DF sprang fra ved målet, viser blot deres populisme. Havde BC intet gjort, havde DONG ikke været der i dag. og slet ikke i den gode stand det er. Og landet var i dårlige økonomisk stand , da SRSF trådte til og i god stand da de SR gik, SR tabte med et mandat, takket være R `s elendige valgkamp. Løkke sidder på DF nåde.
Hvad er det egentlig I kritikerne vil have ?
BC har man ret til ikke at synes om, men den sværten til og grove udokumenterede person angreb, vidner mest om dårlig debat stil.

Gustav Alexander

Helle Walther,

Hykleri og løgn kan ikke undgå at reflektere personligt på politikerens etiske habitus, når det danner grundlæggende præmis for hans tidligere virke som minister i hele perioden. At kommentatorer - herunder mig selv - vælger at kritisere netop det aspekt af ham og hans politik som et karaktertræk, der går på kompromis med hans egen menneskelighed (for nu at udtrykke det humanistisk) er vel kun logisk.

Det er da en langt større pudsighed at "argumentere for ham" alene fordi han åbenbart ikke ligner en sosser, har ølmave osv. Så længe man har pressefolder i bukserne og "ikke ligner en sosser" er man åbenbart en god politiker? Kritikken af mandens person tager i det mindste udgangspunkt i den løgneriske politik, som der ubestrideligt blev ført med Corydon ved roret. Hvilken substans tager forherligelsen af hans DJØF-look udgangspunkt i? Ikke nogen, som jeg kan få øje på.

Børge Neiiendam, Steen K Petersen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Peter Hansen, Niels Duus Nielsen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

@Helle Walther
Tak for svaret og vil rose dig for dit stædige forsvar af BC. Det har han brug for.

Man siger menneskes hukommelse er noget af det korteste der findes, der kommer jo altid X-faktor på fredag!

Dygtig BC? Fordi han blandet sig, som finansminister, i en overenskomstsituations mellem SAS og deres ansatte, hans sms'er var med skjulte trusler og meget upassende. BC virke og metoder så vi så også året efter på lærerområdet....

Corydon siger om det, der skete med lærerne i 2013: ”Jeg synes, skolereformen var udtryk for, at man samlede sig i Danmark og gjorde noget vidtrækkende på et vigtigt område, nemlig hvad børn lærer, fra de er seks til de er 16 år.” Ja, det er ubestrideligt. Lovgiverne samlede en konspiration mod lærerne og gjorde samfundets bærende kulturinstitution fortræd med negative følger for, hvad børn lærer i skolen. Og da journalisten spørgende konstaterer, at lærerne ikke var så glade, affejer Corydon kritikken, idet han kalder lærernes fagligt funderede protester for udtryk for ’særinteresser’ og tager folket og børnene til indtægt for reformen. Med hvilken ret? Hverken folket eller børnene har ønsket reformskolen, folkets begejstring er ikke-eksisterende og 8 ud af 10 børn har udtrykt deres utilfredshed med dens lange skoledage.

Corydon har brændt alle broer til de socialdemokratiske grundværdier. Godt den mand ikke fik fire år mere som minister. Som S-politiker er han en død mand.

Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Toke Andersen og Jan Damskier anbefalede denne kommentar

s og sf gik til valg på at program som de kaldte "fair forandring". Det overlevede ikke mødet med Vestager i det sorte tårn. Efter møderne i det sorte tårn og Henrik Sass fald stod det vel ret klart for alle at der skulle føres en borgerlig økonomisk politik. Et væsentligt mål var skattelettelser fordi det skulle betale sig at gå på arbejde. Sådan lidt reganomics "to starve the beast", (sænk skatterne og slank/udsult den offentlige sektor). Corydon har vel været en god loyal håndværker på dette project. Om han har været en god socialdemokratisk strateg er jeg mere i tvivl om.

Martin Thomsen

Jeg tænker at I burde give kompensation til jeres læsere for at give Bjarne Corydon taletid. 1) han var en skrækkelig politiker - men det er der så mange der er 2) han stak halen mellem benene og flygtede til McKinsey 3) Han er nu ukvalificeret redaktør for en konkurrent. I har ingen grund til at give manden taletid - tværtimod. Man kan snakke om ham, men ikke med ham. Da han valgte at forlade politik, så hurtigt efter sin ministertid mistede han også retten til selv at påvirke historien. Bjarne Corydon er det bedste argument for levebrødspolitikere - for alternativet - at betragte en ministerpost som en trædested til en stor karriere - er værre.

s og sf gik til valg på at program som de kaldte "fair forandring". Det overlevede ikke mødet med Vestager i det sorte tårn. Efter møderne i det sorte tårn og Henrik Sass fald stod det vel ret klart for alle at der skulle føres en borgerlig økonomisk politik. Et væsentligt mål var skattelettelser fordi det skulle betale sig at gå på arbejde. Sådan lidt reganomics "to starve the beast", (sænk skatterne og slank/udsult den offentlige sektor). Corydon har vel været en god loyal håndværker på dette project. Om han har været en god socialdemokratisk strateg er jeg mere i tvivl om.

Karsten Olesen

110 % realisme?

Astrid Lindgren siger i “Pomperipossa I Monismanien” til skatteopkræveren: “Så mange procent findes slet ikke”.

Men denne svarer: “I Monismanien kan der findes lige så mange procent som helst” - 110 % realisme - er altså urealisme.

De fysisk arbejdende udgør til enhver tid 40-50 % af den voksne befolkning

derfor er enhver økonomisk model eller aftalemodel der forbigår disse

I strid med de driftsmæssige kendsgerninger I den stat eller virksomhed, der skal forvaltes.

Ydermere er befolkningen en skiftende størrelse fra årti og til årti.

Statens forpligtelser omfatter at have en reserve til at dække sociale forpligtelser.

“Enker og faderløse” omtales allerede I Jyske Lov som krævende statens beskyttelse.

Der er altså grunde til at staten skal have områder med indtægter

Kim Folke Knudsen

Bjarne Corydon hidser med rette sindene op. Det bekræftes af kommentarene her. Egentligt er Bjarne Corydon ikke noget specielt men snarere et tidens talerør for den herskende klasse. Der er en slags kølig akademisk distance til alt hvad han kommenterer trygt og på afstand af alle de presserende økonomiske problemer, som andre må trækkes med. DONG salget en saglig nødvendighed. Lærernes Overenskomst sat under statsadministration en saglig nødvendighed. Flexjobbere, og ressourceydelsesmodtagere pløjet ned i uvishedens bureaukrati en saglig nødvendighed osv.

Jeg glemmer ikke hans introduktion af konkurrencestaten ? Hvad er den for en størrelse. Skal Danmark konkurrere med andre stater om statsformer og skal vi i økonomiens målestok kunne overtages af en fremmed konkurrencestat ? Eller var der tale om et ældgammelt neoliberalt ønske, at indføre konkurrenceformer og udlicitering, privatisering i alle statslige myndigheder.

Forklaringen fra Bjarne Corydon udestår.

Nu kunne man jo henregne det her til en økonomisk diskussion om mål og midler mellem økonomer i den økonomiske politik.

Det der virkelig får mange til at tænde af på personen Bjarne Corydon, er at det på en eller anden måde udstiller Socialdemokratiets selvforståelse. Hvordan i himmelens navn kan den mands gøren og laden som Finansminister ses som selve Sjælen i Socialdemokratiets politik ?

Den politiske opportunisme kan blive for tyk. Evnen til at bevæge sig fra venstrefløj af Socialdemokraterne helt ind i Børsens lokaler forekommer en lille smule kunstig og drevet af andre motiver end rene politiske overvejelser om at søge nye veje og græsgange.

Vælgerne sukker efter politikere, som ærligt forfølger deres politiske mål, og som står ved deres meninger, når de er udenfor indflydelse som indenfor indflydelse.

Da S-RV-SF Regeringen trådte til efter forhandlingerne i det sorte tårn begik de en meget stor fejl, drevet af Det Radikale Venstres ønske om at få styr på S og SF og deres flyvske plan om 12 minutters ekstra arbejdstid kunne finansiere alle mulige forslag.

Regeringen skal videreføre VK Regeringens økonomiske politik.

Et enkelt statement, men et slag i ansigtet på de tre partiers vælgere. For hvorfor skulle de tre partiers vælgere dog bruge år på at kæmpe for en anden regering end 10 års styre med Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen, hvis det første de bliver mødt med er, at politikken bliver præcis den samme som før.

Jeg har aldrig forstået, hvorfor denne formulering fik lov at stå uantastet i S-RV-SF Regeringens grundlag. Det havde kostet nul point at forklare den nye Regerings politik og vise vælgerne hvor forskellen er mellem den forrige regering og den nuværende regering.

Det er i denne kontekst man skal forstå fremkomsten af Finansminister Bjarne Corydon. Han skulle administrere og videreføre VK Regeringens økonomiske politik, medens andre partier sad for bordenden. Det var han sådan set ret god og kompetent til.

Jeg imødeser et interview i Information af Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen, hvor hun forholder sig lidt til denne historie her. Hvor står hun og Socialdemokraterne i år 2018. Det vil vi som vælgere gerne have at vide.