Læsetid: 16 min.

Vaccinedebatten er en religiøs skyttegravskrig, selv om alle ønsker at gøre den bedre

Mudderkastning, skældsord, personangreb og urigtige oplysninger. Debatten om vacciner er en skyttegravskrig, som kan virke nærmest religiøs – og måske ligefrem er det. Stridens parter har i hvert fald vidt forskellige verdenssyn. Skal debatten blive bedre, er der brug for større åbenhed hos myndighederne og flere evidensbaserede fakta i mediedækningen. Og for en forståelse i eliten for, at ikke alle lytter til, hvad de hvide kitler mener er sandheden
Mudderkastning, skældsord, personangreb og urigtige oplysninger. Debatten om vacciner er en skyttegravskrig, som kan virke nærmest religiøs – og måske ligefrem er det. Stridens parter har i hvert fald vidt forskellige verdenssyn. Skal debatten blive bedre, er der brug for større åbenhed hos myndighederne og flere evidensbaserede fakta i mediedækningen. Og for en forståelse i eliten for, at ikke alle lytter til, hvad de hvide kitler mener er sandheden

Mikkel Lock Svendborg

10. marts 2018

Debatten om vacciner er syg. Så lad os starte med en diagnose:

»Det er rent ud sagt en skadelig debat. Den er blevet til en nytteløs skyttegravskrig,« siger professor i retorik på Københavns Universitet Christian Kock.

»Og det skadelige består i, at debatten blokerer for en fornuftig samtale om vacciner og deres anvendelse,« tilføjer han.

På Informations opfordring har retorikprofessoren analyseret forskellige artikler og internetdebatter- om det seneste store stridspunkt, hpv-vaccinen.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Sup Aya Laya
  • Olaf Tehrani
  • David Zennaro
  • Steffen Gliese
  • Lillian Larsen
  • Michael Hullevad
Sup Aya Laya, Olaf Tehrani, David Zennaro, Steffen Gliese, Lillian Larsen og Michael Hullevad anbefalede denne artikel

Kommentarer

Henrik holm hansen

God artikel med verbale slag til både for og imod men det der skurrede i mine øre er når myndigheder eller styrelser nægter akt indsigt og samtidig skæller andre ud kalder dem udvidende -------------- er der ikke plads til forbedringer og de ville ytringer på freks. sociale medier kan kun stoppes hvis medierne ønsker det men der går forretningen nok forud for debatten

Jacques Gauguin

Som forhenværende praktiserende læge og medlem af lægeforeningens sundhedsudvalg ærgrer det mig, at debatten om vaccination eller ej - ALDRIG- er taget på et korrekt filosofisk grundlag.
I stedet dynger ofre og fortalere for vaccination partikulære argumenter i hovedet på hinanden og når ikke problemets substans.
Så her præsenterer jeg fundamentet for eller filosofien bag vaccinationsbegrebet.
1. Vaccination er ikke en individrettet behandling (modsat individuel behandling af enhver slags). Det kan i stedet forstås som en forebyggende indsats rettet mod miljøet, hvori den sygdom, hvis forekomst, man ønsker at påvirke i nedadgående retning.
2. Konsekvensen er, at de miljøændringer, der er resultatet af massevaccination, skaber en anden biotop for virus/bakterier etc. og dermed en anden udbredning af sygdommen.
Sagt på en anden måde: De, der bliver syge i et ændret miljø er IKKE nødvendigvis de samme, som ville blive ramt, hvis man ikke havde udført massevaccinationen. Dette må sundhedsmyndighederne året erkende.
3. MÅLET FOR VACCINATIONEN er udelukkende at nedsætte antallet af syge i befolkningen. I tilgift til dette opnår man, hvis vaccinationen er udført hos mere end ca. 95%, at sygdommen vanskeligt spredes i HELE befolkningen, da der er langt mellem de modtagelige individer.
4. Der er ALTID bivirkninger af vaccinationen. En "fornuftig" vaccination medfører, at summen af bivirkninger og ramte af sygdommen udgør en MINDRE fare for befolkningen, end hvis man havde afholdt sig fra at vaccinere.
5. De studier, der udføres inden massevaccination, giver ALDRIG vished for en netto-gevinst i form af nedad sygelighed i befolkningen, men kan udelukkende pege i en bestemt retning. Kun såfremt disse studier peger i gunstig retning, iværksættes en massevaccination. Herefter må man selvfølgelig monitorere befolkningens sygelighed og evt. ændre vaccine eller vaccinationsstrategi.
Kort sagt: Vaccination vælger man IKKE med henblik på individuel, personlig vindings skyld, men for FÆLLESSKABETS skyld.
Hvad gør så den enkelte, når ikke vaccination er indført ved lov?
Han eller hun må rådføre sig med en filosofisk kyndig videnskabsM/K.
En sådan burde være den praktiserende læge. Men ikke alle praktiserende læger er i stand til at rådgive neutralt. Det er vi nemlig ikke uddannet i, men det er jo ikke forbudt, at uddanne sig i det, selvom det "kun" gavner ens patienter (og kvalificerer ens personlige valg).
Sundhedsstyrelsen burde insistere på, at vaccinationsprogrammer, hvis gennemførelse er overladt til den enkelte borger at sige ja eller nej til, ledsages af både de grundige oplysninger, som de sædvanligvis gør, men tillige et tilbud om rådgivning OG uddannelse af rådgivere (eller sikring i at rådgivning kan udføres af kvalificerede).
Set i lidt bredere perspektiv er det spørgsmålet om vaccination, der er en SOLIDARISK OG USELVISK handling overhovedet er en mulighed i vores mere og mere individuelt orienterede samfund.
Jacques Gauguin
Roskilde

Flemming Berger, Mogens Holme, Annette Schlemmer, Henriette Bøhne, Steffen Gliese, Taina Berg, Jens Jensen og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar

"Set i lidt bredere perspektiv er det spørgsmålet om vaccination, der er en SOLIDARISK OG USELVISK handling overhovedet er en mulighed i vores mere og mere individuelt orienterede samfund."

Jeg er enig. Ulempen i ordvalget er at mange vaccinationer besluttes af forældre for deres børn. Så uanset om man beslutter sig for vaccination eller ej, er beslutningen noget et andet menneske må leve med, nemlig barnet. Så derfor skal dette eller udmærkede begreb "SOLIDARISK OG USELVISK" udvides dramatisk med "personligt ansvarlig for dit barn liv og fremtid". Så hvis du er blevet tilbudt vaccinationer på dit barns vegne og har afvist, er det overvejende sandsynligt din skyld hvis barnet efterfølgende pådrager sig sygdomme som en vaccination med stor sandsynlighed kunne have afhjulpet, er det din skyld barnet bliver ramt. Så det er ikke kun ens ansvar over for fællesskabet der er på spil her, men også ansvaret over for barnet.

Bjarne Toft Sørensen

Kommentar til: "TV 2 står trods kritikken ved dokumentaren, men har overvejet »om case-historierne flydte for meget i forhold til fakta.«"

I artiklen bag det tilhørende link til Fyens.dk udtaler redaktionschef på TV2 Troels Jørgensen: "Men jeg vil stadig sige, at det var en supervigtig historie at lave, at hundredvis af piger havde oplevet alvorlige symptomer, og ingen kunne forklare, hvad de fejlede. De mistænkte selv vaccinen, og denne mistanke blev bakket blev op af førende læger - den historie skulle ud".

For mig at se var der tale om sensationsjournalistik, hvor målet helliger midlet, nemlig at det er en god historie, som "sælger", og at de på TV2 åbenbart ikke har lært noget af hele affæren.

Var der forskere, der på baggrund af deres arbejde kunne fremvise faglige beviser for, at der var en årsagssammenhæng mellem pigernes symptomer og det, de var blevet vaccineret med? Eller var der blandt ekspertisen på området opbakning til antagelsen om, at der muligvis var en sammenhæng? Hvis dette ikke var tilfældet, skulle udsendelsen aldrig være bragt.

Det, at der ifølge nogle eksperter på området muligvis kunne være en sammenhæng, er simpelt hen ikke dokumentation nok.

Ansvaret for barnet er også gældende i det øjeblik, de efterfølgende bivirkninger på kort eller lang sigt er skadevoldende.
Hvis man afholder sig fra at sætte sig ind i hvordan man i udlandet forholder sig til førstnævnte, så er også de myndigheder, der anbefaler og evt. negligerer oplysningerne lige skyldige.
Derfor er man nødt til løbende at orientere sig og ikke kun generalisere, ovenikøbet for alle vacciner og ikke kun specifikke.

David Breuer, Roselille Pedersen, Hanne Koplev, Lillian Larsen, David Zennaro og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi ved, at ethvert menneske er en unik skabning, og via ernæringsvidenskaben breder den erkendelse sig heldigvis. Hvad der derfor vil være godt for den ene - måske endog de fleste - kan man ikke være sikker på ikke vil skade den anden - forhåbentlig en forsvindende minoritet.
Derfor må forskningen blive bedre til - hvad den med garanti også bliver - at identificere den enkeltes mulige gavn af en vaccination.

Lasse Schmidt

@Steffen Gliese

Mange millioner individer (unikke skabninger) har haft gavn af vaccinationer, og dermed er den enkeltes gavn identificeret. Statistikken taler sit tydelige sprog.

Der behøves ikke mere forskning i den side af sagen.

" artiklen bag det tilhørende link til Fyens.dk udtaler redaktionschef på TV2 Troels Jørgensen: "Men jeg vil stadig sige, at det var en supervigtig historie at lave, at hundredvis af piger havde oplevet alvorlige symptomer, og ingen kunne forklare, hvad de fejlede. De mistænkte selv vaccinen, og denne mistanke blev bakket blev op af førende læger - den historie skulle ud""

Og efterfølgende er alle de piger der havde ulemper undersøgt og ingen, jeg gentager ingen , havde ulemper grundet HPV vaccine.

Ved at google regionernes rapport over HPV-centrene kan man blive oplyst om, hvilke undersøgelser de muligt HPV-vaccine-skadede piger har været igennem. Sammenlignet med udenlandske artikler, der beskriver diverse biomarkører, vil jeg tillade mig at betegne undersøgelserne, som overfladiske.

Sup Aya Laya, Anne Eriksen, Anne-Marie Krogsbøll og Roselille Pedersen anbefalede denne kommentar

Statistisk set er medicin lotto. Der er bivirkninger på en skala fra normalt til meget meget meget sjælden. Hvis ikke man er trænet i statistik, er det svært at drage en 'rigtig' konklusion på indlægsseddelen.

Anne Eriksen, Hanne Koplev, Anne-Marie Krogsbøll og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Ole Michael Jensen

Vi bliver hele tiden klogere. Lægen på Frederiksberg hospital, der refereres til i Informations artikel, og hvis henvendelse til Sundhedsstyrelsen ikke blev gjort tilgængelig efter ønske om aktindsigt, har siden gennemført grundige undersøgelser på de ca. 1000 piger i Region Hovedstaden, der mener, de er blevet ramt af en HPV-vaccinationsskade. Undersøgelserne sandsynliggør, at der er tale om en uheldig sideeffekt af HPV-vaccinationen, nærmere betegnet en autoimmun reaktion lig den, man finder hos ME-patienter. ME bliver også kaldt kronisk træthedssyndrom. Dette stemmer overens med, at ME i mange tilfælde kan sættes i forbindelse med virusinfektioner, begyndende pubertet, kraftig sportstræning, graviditet eller andre hændelser, som sætter immunforsvaret på en prøve.
Dette er ikke oplyst, for at TV2 skal godte sige, og pressen fare ud og starte en ny skræmmekampagne, men for at Sundhedsstyrelsen og de ansvarlige for vaccinationsprogrammet kan ruste sig til forskningsresultatet bliver publiceret. Det samme gælder vaccinations-modstanderne. Gå hellere sammen og tænk over hvordan, man forklarer at vaccination er et omvendt lotteri-spil. Nogle få taber, for at det store flertal kan vinde.

Lillian Larsen, Anne-Marie Krogsbøll, Peder Bahne og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men også for, Ole Michael Jensen, at man skal blive i stand til på forhånd at udpege de få, der vil have en alvorlig reaktion på vaccinen, så man kan tilbyde dem et alternativ.

Anne Eriksen, Lillian Larsen, Hanne Koplev og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Birgitte Olsen

Glimrende med et forsøg på at se på vaccinedebatten lidt ovenfra.
Men ... så længe Stinus Lindgreen igen igen igen bliver citeret for sin latterliggørelse af vaccinekritikere jf.»Jeg har debatteret med folk, der tror, Jorden er 6.000 år gammel. Folk, der tror, klimaforandringer er fup. At magisk vand kan kurere alt", så længe man ikke forstår at en stor del af vaccineskeptikere er veluddannede og velinformerede mennesker, så længe læger ikke indberetter alle reaktioner, som forældre oplever efter vaccination, så længe alle bivirkninger af vacciner ikke indgår i forskningsresultater, så længe den forskning, der problematiserer brugen af aluminium som adjuvans i vacciner ikke tages alvorligt, så længe der ikke er forsket i cocktaileffekter, så længe vacciner ikke er underlagt samme forskningsmæssige krav som andet medicin, så længe man ikke anerkender betydningen af, om man indtager stoffer oralt eller gennem indsprøjtning, så længe man lukker munden på de læger, der tillader sig at stille spørgsmål, så længe der foregår en udskamning af forældre, der fravælger vacciner, så længe der er økonomiske interesser mellem producenter, formidlere, politikere mv., så længe man forsøger at ekskludere dem, som ikke retter ind - og jeg kunne blive ved ...

Sup Aya Laya, Hanne Koplev, Lillian Larsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Birgitte Olsen

... og så længe Else Jensen, som har beskæftiget sig indgående med dette felt i over 35 år, bliver spist af med en karakteristik som en der har en kristen og pligtetisk tilgang til spørgsmålet, ...

Jeg har tidligere - kommentar i anden artikel - skrevet at jeg er Kristian Villesen fan.
Og det er jeg stadig.
Men . . . jeg er noget i tvivl om hvad Villesen vil med sin artikel.
At læse den er som at kigge på en linekunstner der går på linen højt oppe under teltdugen. Jeg tolker artikler, som et forsøg på ikke at træde ved siden af - på nogen af de to holdninger til vaccine.

Det er jo helt tydeligt at journalistbranchen, som helhed betragtet, ikke forstår eller ringeagter vaccinekritikernes argumentation.
Der bliver selvfølgelig også kontinuerligt tilbudt kommunikationskurser af Lundbeckfonden. Mange medier får økonomiske midler af pharmafonde. Alle der følger diskussionerne på de sociale medier mellem sundhedsmyndighedernes (direktør-) trolls og vaccinekritikere, ved at det ikke er for sarte sjæle. Professoren der er beskrevet andetsteds i Information - og andre i hans twitter omgangskreds - har under hele HPV kampagnen skrevet truende tweets hvis et medie har pippet et par kritiske linjer om HPV-vaccinen.
Og så er der de fortløbende fyringer af journalister, kommende barbering af DR og automatisering af artikelskrivning, så der er nok en journalist eller to der tænker på det fortsatte levebrød, når emnerne og vinklerne udvælges.
Set i det perspektiv, af ovenstående grunde, betragter jeg det som nærmest 'modigt' af Villersen og Information, bare at beskrive en linedans. Fordi denne artikel stikker ud i den danske medievirkelighed, der er SÅ ensidig. Jeg vil virkelig gerne vide hvad der får hele journalistkorpset til at være fuldstændig ureflekteret i denne sammenhæng, og håber på en snarlig whistel-blower.

Linedansen er så bare ikke heeelt vellykket i min optik.
At kalde pharmadrengene for eliten, må vel siges at være et hierarkisk begreb, der placere denne gruppe i toppen. Det er uheldigt. Blandt andet fordi - som Birgitte Olsen også skriver i hendes kommentarer - er der masser af veluddannede mennesker med sundhedsfaglig baggrund der er vaccine kritikere.
Hvis sundhedssystemet ikke kan hjælpe, går selvstudierne i gang, og der bliver akkumuleret stor viden world wide - en af de smukke ting ved nettet ( som stærke kræfter i EU nu vil begrænse og censurer). Mange syge/pårørende bruger laaaang tid på at sætte sig ind i litteratur. Længere tid end mange læge har.

Og at beskrive en vaccine-kritiker som religiøs! Ah - come on Villersen. I vores total sekulariserede land, bliver alle der tror på noget, i den offentlige debat, anset som værende lidt til en side. Man kan udmærket være både kristen, muslim og buddhist - uanset om man er pro eller contra vacciner. Trist at vaccine-kritikeren gøres religiøs-tumpet i artiklen.
Så jeg synes at det gode budskab, at det ikke er giraf-sproget eller konfliktnedtrappende formuleringer der præger debatten, drukner noget i de karikerede og unøjagtige beskrivelser af repræsentanterne for pro & contra vaccine. Ærgerligt. Men jeg synes det er godt at du holder gang i gryden

Birgitte Olsen, Anne Eriksen og Hanne Koplev anbefalede denne kommentar