Interview
Læsetid: 10 min.

Mette Frederiksen: »Vi har 100 års evidens for, at vi kan tøjle kapitalismen«

Socialisme fungerer kun i en socialdemokratisk udgave, og det indebærer at finde et kompromis med kapitalismen, mener Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. Men det betyder ikke, at svaret på udfordringerne i dag er at omdanne velfærdsstaten til en konkurrencestat
Vi kunne vinde nemme stemmer ved at sige det, der virker helt umiddelbart. Men det er ikke vores opgave. Det er at tage ansvar for hele samfundet, siger Mette Frederiksen om det igangværende overenskomstdrama på det offentlige område.

Vi kunne vinde nemme stemmer ved at sige det, der virker helt umiddelbart. Men det er ikke vores opgave. Det er at tage ansvar for hele samfundet, siger Mette Frederiksen om det igangværende overenskomstdrama på det offentlige område.

Anders Rye Skjoldjensen

Moderne Tider
14. april 2018

Mette Frederiksen har store fotografier af tidligere socialdemokratiske statsministre i ryggen, da hun sætter sig i en stol på sit kontor for at blive interviewet.

En af dem i den socialdemokratiske ’kongerække’ på hendes væg er Hans Hedtoft. En af afløserne efter ikonet Thorvald Stauning, der var med til at omdanne Socialdemokratiet fra et arbejderparti til et bredt folkeparti.

Lidt derfra hænger Jens Otto Krag. Han regerede Danmark over to omgange fra 1962 til 1972 og var socialdemokraten, der af mange anses for at have styret Danmark mod den moderne velfærdsstat.

Når Mette Frederiksen taler, er der ingen tvivl om, at hun er stolt af det, hendes parti har opnået.

»Takket være Stauning og perioden efter krigen, hvor vi udbyggede velfærdsstaten, har vi i dag en samfundsmodel, som ingen kommunistiske eller markedsorienterede samfund er lykkedes bedre med.«

Da hun som 24-årig blev valgt ind i Folketinget, blev hun kendt for sin indignation og sine markante, venstreorienterede holdninger, som hun ikke var bange for at råbe højt om. Også selv om det ikke var clearet inden for egne rækker.

Efter 20 år i politik har Mette Frederiksen lært, at politik er kedeligt.

»Det er inde ved forhandlingsbordene, at Danmark bliver skabt. Ikke i demonstrationer eller med slagord og SoMe-kampagner. Det placerer os jo et helt andet sted end mange andre partier på venstrefløjen.«

Hvor socialistisk er Mette Frederiksen?

I denne serie – ’Det socialistiske projekt’ – har vi bedt de interviewede om at placere sig på en socialismeskala fra 1-5. Se hvad de svarer nederst i hvert interview og giv dit bud på, hvor socialistiske du synes, de er.

Information har bevæget sig fra Pelle Dragsteds lille kontor under taget hos Enhedslisten forbi SF’s Pia Olsen Dyhrs villa i udkanten af København – for at ende på Socialdemokratiets formandskontor på Christiansborg.

Her begynder det sidste interview i Informations serie ’Det socialistiske projekt’. Efter den seneste socialdemokratiske regeringsperiode synes venstrefløjen mere splittet end nogensinde, og det er ikke lige til at få øje på et fælles projekt. Så hvad kan de røde partier finde sammen om inden næste folketingsvalg?

Et rødt håb

Mette Frederiksen stod med tårer i øjnene og en rød væg i baggrunden, da hun foran jublende partimedlemmer blev valgt som ny formand på Socialdemokratiets kongres i 2015.

Mange i partiet så formandsskiftet som et tegn på, at Socialdemokratiet ville vende tilbage til sine gamle, socialdemokratiske dyder. Uligheden, arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet skulle i fokus igen.

Den tidligere S-regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen havde sænket topskatten og selskabsskatten og solgt DONG-aktier til Goldman Sachs. Imens forsvarede finansminister Bjarne Corydon flittigt nedskæringer i SU’en, kontanthjælpen og førtidspensionen ved at tale om »konkurrencestaten«.

På kongressen i 2015 blev bifaldet til Mette Frederiksen ved. For hun var en ægte socialdemokrat.

I dag har hun været formand for partiet i knap tre år, og på den tid har flere på venstrefløjen udtrykt skuffelse over, at Mette Frederiksen ikke har flyttet partiet længere mod venstre.

Særligt, når det kommer til Socialdemokratiets stramme udlændingepolitik, er venstrefløjen splittet. Men også i spørgsmålet om kontanthjælpsloft og integrationsydelse – de såkaldte fattigdomsydelser – er de røde partier uenige.

Nedskæringer i kontanthjælp og integrationsydelse, der svarer til SU med diverse tillæg, har ifølge undersøgelser betydet, at antallet af fattige i Danmark er steget. Men Socialdemokratiet vil ikke garantere at afskaffe fattigdomsydelserne, før en særlig kommission har undersøgt reglerne. Ifølge Mette Frederiksen er det nemlig »uansvarligt bare at sætte ydelserne op«, som hun har sagt til DR.

»Ansvar« er et ord, der går igen, når Mette Frederiksen taler.

»Jeg vil insistere på, at vi har et ansvar for, at skatteborgernes penge bliver brugt bedst muligt. At føre en ansvarlig økonomisk politik, er en ting, der er kommet for at blive i Socialdemokratiet,« siger hun.

Ansvarlighed er ifølge Mette Frederiksen også stikordet i diskussion om, hvorvidt de røde partier åbent skal blande sig i de igangværende overenskomstforhandlinger og støtte lønmodtagerne i deres krav om lønstigninger, betalt frokostpause og lærernes arbejdstid. Et spørgsmål, der også skiller vandene på venstrefløjen.

Selv om det er et princip i den danske model, at politikerne skal blande sig udenom, har flere partier givet udtryk for, at lønmodtagernes krav er rimelige. Både medlemmer af Enhedslisten og SF har givet deres holdning til kende. Imens har socialdemokratiske medlemmer af KL lagt stemmer til en lockout. I disse uger går Socialdemokratiet tilbage i flere meningsmålinger.

Jeg har som formand i oppositionen været ansvarlig for at afværge en borgerlig regerings forringelser af velfærdssamfundet, siger Mette Frederiksen.

Jeg har som formand i oppositionen været ansvarlig for at afværge en borgerlig regerings forringelser af velfærdssamfundet, siger Mette Frederiksen.

Anders Rye Skjoldjensen

— Nogle udlægger jeres tilbagegang som et udtryk for, at I ikke har en skarpere holdning til overenskomstforhandlingerne – hvad tænker du om det?

»Man kunne vinde nemme stemmer ved at sige det, der virker helt umiddelbart. Men det er ikke vores opgave. Det er at tage ansvar for hele samfundet og dermed insistere på, at den arbejdsmarkedsmodel, som har virket i så mange år i Danmark og har skabt så gode resultater, den skal have lov til at arbejde,« siger Mette Frederiksen.

— Det er slet ikke et dilemma for dig, om man skal blande sig?

»Nej, det er det faktisk ikke. Jeg vil ikke som formand for Socialdemokratiet gå den vej, hvor jeg sætter meningsmålinger og umiddelbar opbakning til partiet over, hvad der er bedst for danske lønmodtagere.«

Mette Frederiksen mener, at man netop er på lønmodtagernes side – såvel som arbejdsgivernes – når man blander sig udenom. Med overenskomst til side står et spørgsmål alligevel tilbage: Har hun ført Socialdemokratiet tættere på den øvrige venstrefløj siden den forrige socialdemokratiske regering?

Mere rød end Helle

– Under Helle Thorning var der en konkurrencestatsretorik, hvor man skulle tilpasse velfærdsstaten og skære den til, for at den kunne følge med globaliseringen. Er det også din holdning i dag?

»Nej,« siger hun.

Mette Frederiksen vil insistere på, at svaret på samfundets udfordringer i dag ikke er »en svagere velfærdsstat«.

»Jeg har ikke tænkt mig at omdanne Danmark til en konkurrencestat eller på anden vis underlægge mig de kræfter, der er ude i verden.«

Hun har flere gange sagt, at kapitalismen er blevet syg, og at den voksende ulighed er et problem. Presset på almindelige mennesker stiger, og globaliseringen er kommet ud af kontrol.

Der er hun enig med resten af venstrefløjen. I et interview i denne serie har Enhedslistens Pelle Dragsted fremført, at politikerne som konsekvens må begynde at tænke i helt nye samfundsmodeller, der afskriver kapitalismen. Her er Mette Frederiksen dog uenig.

Selv om hun ikke vil underlægge sig kapitalismen, er hun mindst lige så optaget af virksomhederne som lønmodtagerne.

»Hvis ikke jeg fører en ordentlig erhvervspolitik, så flytter virksomhederne ud. Så kan jeg ikke være med til at understøtte, at folk har et arbejde at stå op til om morgenen,« siger hun.

— Hvordan kan du mene, at kapitalismen er blevet syg, og stadig sige, at den skal være en del af samfundsmodellen?

»Det kan jeg sagtens. Vi har jo 100 års evidens for i Danmark, at det godt kan lade sig gøre.«

»Et skrivebordsprojekt«

Et af fotografierne bag Mette Frederiksen er af tidligere statsminister Anker Jørgensen, der står på hænder. Tilbage i 1977, da han var formand, vedtog partiet principprogrammet Solidaritet, Lighed og Trivsel.

I idégrundlaget står der blandt andet, at »den endelige målsætning er fælleseje af produktionsmidlerne«. Socialdemokratiet er et socialistisk parti, fordi socialisme er konsekvent gennemført politisk og økonomisk demokrati, lyder det i det gamle principprogram.

Inspireret af blandt andre Anker Jørgensen foreslog Pelle Dragsted i interviewet med Information, at man bygger videre på Danmarks tradition for fælleseje ved at skabe bedre vilkår for virksomheder, der er ejet af lønmodtagerne selv. Men den idé optager ikke Mette Frederiksen.

»Jeg er mere optaget af at styrke fællesskabet end fælleseje. Jeg hører ikke nogen stor efterspørgsel på det, når jeg er ude hos danske virksomheder eller taler med danske lønmodtagere. Jeg har til gengæld hørt dem sige, at de gerne vil have, at vi fører en politik på Christiansborg, der gør, at de bliver i Danmark.«

— Kunne det ikke være en måde at få virksomhederne til at blive i Danmark? Pelle Dragsted påpeger, at hvis virksomhederne er ejet af lønmodtagerne, så flytter de dem ikke til Kina ...

»Vi har i Danmark en meget særlig erhvervspolitisk tradition med de familie- og fondsejede virksomheder. Det skal vi prise os lykkelige for, fordi det er nogle af de virksomheder, som er blevet i Danmark og står bag store dele af vores produktion. Dem vil jeg hellere have mit fokus på,« siger Mette Frederiksen og tilføjer:

»Det andet lyder lidt som et skrivebordsprojekt.«

Vi kan godt regulere kapitalismen

Men hvad er så Socialdemokratiets bud på at tøjle den kapitalisme, man på venstrefløjen altså er enig om har fået for meget magt?

Den nuværende situation, hvor uligheden stiger og globaliseringen presser sig på, stiller Socialdemokratiet det helt samme sted, som det altid har stået, mener hun.

»Nemlig, at når markedet ikke kan finde ud af at levere det til mennesker og samfund, som vi har behov for, så går vi ind og regulerer.«

Formanden er før kommet med sine bud på løsninger til, hvordan man kan regulere markedet i dag. Hun vil blandt andet kæmpe for en europæisk solidaritetspagt, hvor EU’s medlemsstater arbejder for at få en fælles nedre grænse på selskabsskatten for at »stoppe den nedadgående spiral på skat, der er de europæiske lande imellem«.

Og så vil hun sætte ind over for skattesnyd og arbejde for at sikre, at store, globale aktører som Google og Apple bidrager mere til fællesskabet.

– Er det ikke svært at forestille sig, at alle EU-landene vil kunne blive enige om et fælles bundniveau for eksempelvis selskabsskatten?

»Jo, men det vil det også være i Folketinget.«

– Ville det trods alt ikke være nemmere for jer i Danmark at nå til enighed om at sætte skatten op end at gøre det i hele EU?

»Det tror jeg ikke. Du har en borgerlig regering, der meget endimensionelt tænker i at sænke skatten, ligegyldigt hvad det handler om. Så jeg betragter opgaven nogenlunde lige besværlig, om det er i Danmark eller i en europæisk sammenhæng.«

Hun stopper sin talestrøm og fortsætter, nu en smule utålmodigt:

»Nu fortæller jeg jo, hvad der er den socialdemokratiske politik. Den har aldrig været let at realisere. Det var den heller ikke for Stauning. Det var den heller ikke i efterkrigstiden. Det er den ikke i dag. Det er et vilkår,« siger hun.

Uddannelse for lighed

Længere ude på venstrefløjen foreslår politikere at sætte skatten yderligere op for på den måde at bremse den stigende ulighed. Men det er ikke så enkelt, mener Mette Frederiksen. Velfærdsstaten er nemlig også under pres, fordi der i Danmark er for mange i den erhvervsdygtige alder, der ikke har et arbejde, siger hun.

»Det problem løser du ikke ved at sætte skatten op. Det løser du ved at sørge for, at mennesker kommer i arbejde.«

I dagens samfund er det svært at klare sig godt igennem et helt arbejdsliv som ufaglært, påpeger hun. Derfor ser hun det som sin vigtigste opgave at sørge for, at flere tager en uddannelse.

»Det allervigtigste, når vi taler ulighed i dag, er uddannelse – at alle kan få lov til at blive så dygtige, at de kan blive på arbejdsmarkedet et helt liv.«

Jeg vil insistere på, at vi har et ansvar for, at skatteborgernes penge bliver brugt bedst muligt. At føre en ansvarlig økonomisk politik, er en ting, der er kommet for at blive i Socialdemokratiet, siger Mette Frederiksen

Jeg vil insistere på, at vi har et ansvar for, at skatteborgernes penge bliver brugt bedst muligt. At føre en ansvarlig økonomisk politik, er en ting, der er kommet for at blive i Socialdemokratiet, siger Mette Frederiksen

Anders Rye Skjoldjensen

Hvordan hænger jeres ønske om at bekæmpe ulighed sammen med, at I ikke vil garantere at afskaffe fattigdomsydelserne?

»Der er to måder at omfordele på. Vi kan omfordele direkte på kontantoverførsler, men der ligger også en stor omfordeling i velfærdssamfundets ydelser. Og det sidste vil jeg være meget opmærksom på. Særligt i forhold til at sikre, at flere børn og unge klarer sig godt i det her samfund.«

Selv om den danske befolkning i høj grad har haft lige adgang til for eksempel sundhed og uddannelse i kraft af velfærdsstaten, er uligheden steget. En rapport fra de økonomiske vismænd viser, at forskellen i befolkningens rådighedsbeløb i 2016 var den største i 25 år.

— Mette Frederiksen, hvordan hænger det sammen med det, du siger?

»Formelt har der været lige muligheder. Men reelt er det tydeligvis ikke nok, når du kan se så stor forskel i levevilkår. For eksempel i forhold til forventede antal leveår er ligheden ikke slået igennem. Tværtimod kan du se en tydelig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og levealder.«

Opgaven er ifølge Mette Frederiksen at udvikle samfundet, så der ikke bare formelt, men reelt er lige muligheder.

»Og der har velfærdssamfundet simpelthen ikke leveret endnu,« siger hun

At stå sammen for et stærkt S

Der er gået tre år, siden Mette Frederiksen blev formand. Selv om hun ikke har været statsminister i den tid, så har hun opnået resultater, hun er stolt af. Sammen med Dansk Folkeparti og venstrefløjen har hun været med til at forhindre topskattelettelser, højere pensionsalder og boligskattelettelser.

»Jeg har som formand i oppositionen været ansvarlig for at afværge en borgerlig regerings forringelser af velfærdssamfundet,« siger hun.

Men hun vil gerne videre end det. Og når det kommer til at styrke uddannelse og bryde den sociale arv, håber hun, at oppositionen vil stå samlet.

»Jeg håber, at et nyt flertal vil være enige om at tage det næste skridt på socialpolitikken. At vi sammen kan gå længere ind i, hvordan vi udvikler en offentlig sektor med mere tillid til vores medarbejdere. Og sørge for, at vi har et stærkt velfærdssamfund også i fremtiden,« siger hun.

Uenigheder på venstrefløjen har blandt andet fået Enhedslisten til at advare om, at man ikke vil give »blankocheck« til Mette Frederiksen, hvis hun kommer i regering. Til det forholder formanden for oppositionens største parti sig køligt.

»Hvis ikke der er et stærkt Socialdemokrati frem mod næste valg, så bliver der jo ikke en stærk socialdemokratisk regering at vælte.«

Serie

Det socialistiske projekt

De borgerlige har regeringsmagten, uligheden stiger, og ude i verden buldrer højrepopulismen frem. Men hvor stiller det den danske venstrefløj? Hvad er det socialistiske projekt anno 2018, og hvad kan de røde partier overhovedet finde sammen om?

Tidligere i år bragte Information interviewserien ’Det borgerlige projekt’. I denne opfølgende serie taler vi med repræsentanter for de tre partier i Folketinget, der er udsprunget af socialismen: Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF. Og vi runder serien af med at lade tre venstrefløjsdebattører vurdere partiernes bud på moderne socialisme.

Seneste artikler

 • Kritikere: Rød blok mangler visioner og drømme

  26. april 2018
  Der mangler klare visioner for arbejderne og de svageste i samfundet fra de tre socialistiske partier i rød blok. Det siger en tidligere S-minister og to forfattere efter Informations interview med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten om det socialistiske projekt anno 2018
 • Pia Olsen Dyhr: »Jeg vil tage et nyt patent på ordet ’socialisme’«

  11. april 2018
  For SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, er vejen til socialisme: »Samfundsforandringer på langt sigt. På kort sigt pragmatisme. Og det skal hænge sammen,« siger hun
 • Pelle Dragsted: Vi kan komme langt med fælleseje

  6. april 2018
  Socialisme handler ifølge Enhedslistens Pelle Dragsted om at droppe jagten på vækst, begrænse markedskræfterne og fremme fælleseje. Selv om den danske venstrefløj ifølge politikeren har momentum for at arbejde sammen om disse ting, ser han den gå i vidt forskellige retninger
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Mette Frederiksen :
"Der er to måder at omfordele på. Vi kan omfordele direkte på kontantoverførsler, men der ligger også en stor omfordeling i velfærdssamfundets ydelser. Og det sidste vil jeg være meget opmærksom på. Særligt i forhold til at sikre, at flere børn og unge klarer sig godt i det her samfund."

En værre gang sludder for en sladder.
Børn klarer sig beviseligt meget dårligere, når de vokser op i en fattig familie, hvor hele fokus er rettet mod at få enderne til at mødes hver evige måned.
De mister koncentrationsevnen, får depression og angst, og udvikler i grelle tilfælde stress-relateret mavesår. Det fremmer ikke just indlæringen.
Over 60.000 børn lever i dagens Danmark i fattigdom.

Per Torbensen, Alvin Jensen, Allan Filtenborg, Bent Gregersen, Steffen Gliese, Gustav Alexander, Bo Klindt Poulsen , John S. Hansen, Torben Bruhn Andersen, Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Henriette Bøhne, Flemming Berger, Anne Schøtt, Arne Albatros Olsen, Carsten Munk, Mogens Holme, Benny Larsen, Børge Neiiendam, Dorte Sørensen, Martin Madsen, Frede Jørgensen, Anne-Marie Paul, Marianne Stockmarr, Christian Mondrup, Ivan Mortensen, Torben K L Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Karsten Aaen, Herdis Weins, Torben Skov og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Det allervigtigste, når vi taler ulighed i dag, er uddannelse – at alle kan få lov til at blive så dygtige, at de kan blive på arbejdsmarkedet et helt liv.

Der knækker filmen for mig. Skal folket være taknemmelige for, at de kan få lov at bruge deres levetid på at samle kapital til verdens rigeste, mens deres egne vilkår kun findes på arbejdsmarkedets konkurrencevilkår??

Jeg er ikke socialist. Men jeg er denondelyneme heller ikke socialdemokrat.
Mage til fantasiforladthed for menneskelig tilværelse er til at gå ud og græde over.

Michael Waterstradt, Alvin Jensen, Allan Filtenborg, Annemette Due, Bo Klindt Poulsen , Torben Bruhn Andersen, Søren Andersen, Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Anne Schøtt, Anders Graae, Børge Neiiendam, Benta Victoria Gunnlögsson, Katrine Damm, Martin Madsen, Frede Jørgensen, Niels Duus Nielsen, Anne-Marie Paul, Joy Nitav, Heidi Larsen, Tue Romanow, Jørgen Larsen, Anders Reinholdt, Hans Larsen, Peter Tagesen, Bjarne Bisgaard Jensen, Karsten Aaen, Torben Skov, Herdis Weins og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

I skal tage det alvorligt og høre efter når taleboblen taler

Kim Folke Knudsen, Knud Chr. Pedersen, Heidi Larsen, Børge Neiiendam, Frede Jørgensen, Torben Skov, Marianne Stockmarr, Peter Tagesen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Mette Frederiksen ævler løs om sin universal løs ning på alt. uddannelse.
MEN -
- de uddannede havner sgu også i kontanthjælpssystemet, når de går ned med stress
- de uddannede oplever i stigende grad at blive ansat projektansat (uden pensionsopsparing, uden ancienitetsakkumulering, fordi det 3 måneder hist og 2 måneder pist ikke rigtigt tæller) , være vikarer eller gratis arbejdskraft i aktivering - og det tæller heller ikke med som anciennitet
- ikke alle kan uddannes til noget. Der er altid mennesker, hvis evner og lyster er "begrænset" til at feje, tømme opvaskemaskinen etc. Og de går fuldstændig i panik ved udsigten til et 3-ugers AMUkursus.
Mette Frederiksen hænger fast i et socaldemokratisk ideal, der ligger årtier tilbage. Det var oprindeligt et fint ideal, der demokratiserede uddannelsessystemet, fødte SU og virkeligt gav arbejdernes unger muligheder for også at få de langvarige uddannelser, hvor man ikke fik elevløn, men måtte klare sig på stipendier og arbejde ved siden af.
I min fars søskendeflok på 13 - min farfar var ufaglært og glødende socialdemokrat - fik kun 1 en uddannelse, nemlig min tante Grete der uddannede sig til sygeplejerske på elevløn.

Alvin Jensen, Bo Klindt Poulsen , Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Kim Folke Knudsen, Anne Schøtt, Mogens Holme, Børge Neiiendam, Heidi Larsen, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen, Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Bjørn Pedersen, Anders Reinholdt, Karsten Aaen og Peter Tagesen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Og HUN skulle være en ægte socialdemokrat? Det lover ikke godt.

Michael Waterstradt, Olav Bo Hessellund, Alvin Jensen, Torben Bruhn Andersen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Egon Stich, Mogens Holme, Steffen Gliese, Børge Neiiendam, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen, Torben Skov og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

Dur ikke - ud til højre, med Frederiksen.

Estermarie Mandelquist, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel og Børge Neiiendam anbefalede denne kommentar
Jacob Mathiasen

Der er ingen evidens for nogle tøjler på kapitalismen overhovedet. Vi har haft global eksponentiel vækst på langt de fleste områder - indtil kapitalisterne havde hakket alt af værdi i stykker. Det samme med vores reproduktion - ingen tøjler overhovedet.

Kapitalisme fungerer glimrende så lang tid de sygeligt grådige har en uendelig verden at hakke i småstumper, men det begynder at knibe nu. Så nu skal deres grådighed styres vha. forarmning af de fattigste og såkaldte effektiviseringer, som i stigende grad er blevet mantraet siden peak-resources-per-capita i 1960-70erne. Efterhånden, som det hele er ved at brænde sammen bliver regeringerne nødt til at implementere totalovervågning, total kontrol og alt muligt for at holde styr på et til stadigvæk mere utilfreds folk.

Michael Waterstradt, Per Torbensen, Alvin Jensen, Katrine Damm, Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Anne Schøtt, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Er det at tæmme kapitalismen når man følger Tony Blair og Gerhard Schröder´s neo-liberalistiske kurs - en vej der så godt som fuldstændigt har udryddet socialdemokratismen i hele Europa ?
Hvis hun ikke snart følger Jeremy Corbyn og Labours kamp for legitimitet ender hun og S på historiens losseplads for fejlslagne politiske projekter - med den sædvanlige danske forsinkelse.
"men,mene,tekel,ufarsin" - skriften på væggen der betyder : "Du er vejet på vægten og fundet for let"

Ole Bach, Per Torbensen, Alvin Jensen, Katrine Damm, John S. Hansen, Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Anne Schøtt, Karsten Aaen, Bjarne Bisgaard Jensen, Mogens Holme, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Børge Neiiendam anbefalede denne kommentar
Børge Neiiendam

Spørger man rundt i ledelseslaget hos Socialdemokraterne, er respekten for fr. Frederiksen udtalt og varm. Så fruen kan noget på de indre lægter, end overfor den almindelige vælger.

Vi andre ønsker os blot tilbage til et genkendeligt parti, der ikke blev afgørende ødelagt af Thorning og Corydon, med deres konkurrencestat og neoliberalisme. Det stigende og voldsomme gab imellem rig og fattig, SKAL skæres bort med alle til rådighed værende midler, og jeg er tindrende ligeglad med hvad der sker i den forbindelse i andre lande. Det her handler om Danske Borgeres Velfærd og Arbejdsmarkedsmodel. Et område der også indbefatter de rige, disse har blot omfattende mulighed for at bidrage mere til Samfundet end de gør nu.

Hvis fr. Frederiksen ikke afgørende vælger at gå tilbage til Velfærdsstatens rødder, så får hun og hendes parti hvad de fortjener.

Per Torbensen, Alvin Jensen, Allan Filtenborg, Katrine Damm, John S. Hansen, Torben Bruhn Andersen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Karsten Aaen, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det var meningen med pensionsopsparingerne, at de skulle opkøbe danske virksomheder og sikre disse nødvendig kapital - og over tid. Det blev forpurret.
Mette Frederiksen lader sig afpresse af storkapitalen, der truer med at rejse - blot er det uklart, hvor man vil kunne få bedre vilkår, herunder en bedre uddannet arbejdsstyrke i den danske videnstunge nicheproduktion, som er intimt forbundet med det danske uddannelses- og forskningssystem.
Mette Frederiksen ønske at lægge tungere og tungere byrder på befolkningen - men det kan da ikke være et politisk mål?! Tværtimod må det være at gøre tilværelsen stadig mindre byrdefuld, mere selvvalgt og mere udviklende for den enkelte, efterhånden som teknologien afskaffer behovet for manuelt arbejde.
På fredag udkommer der en bog, der går noget af vejen i at påpege de enorme mængder unødvendigt og unyttigt arbejde, der foregår i samfundet. Når den ikke går hele vejen, er det, fordi den ikke fuldt ud forstår konsekvensen af en automatiseret produktion: at der bliver mindre mangel og dermed mulighed for en større købekraft til den befolkning, der ikke til gengæld behøver at lægge arbejdstimer. Det er åbenbart meget svært at forstå, selvom det burde være dybt indlejret i vores evangelisk-lutherske forståelse, at nåden kan komme af sig selv, behovstilfredsstillelsen ligeså.

Alvin Jensen, Katrine Damm, John S. Hansen, Kim Folke Knudsen, Karsten Aaen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Socialdemokratiet var et socialistisk parti før 1. verdenskrig. I mellemkrigstiden skortede det på formuleringen af nye principprogrammer, mens halvtredserne bød på en formulering om demokratisk socialisme

At tøjle kapitalismen var en tyrkertro som man havde i partiet i den keynesianske æra. Man kunne sådan set opnå en krisefri kapitalisme det var blot et spørgsmål om, at fintune redskaberne i værktøjskassen.

Set fra min stol er de socialistiske visioner i store træk blev retoucheret ud af partiets programmer- Og som venstreorienteret må man oven på erfaringerne fra HTS regeringsperiode, som mange vel vil betegne som "neoliberal" undre sig lidt over, hvor socialdemokraterne er på vej hen? - også fordi Mette Frederiksen næsten synes, at tendere til, at mene at forvaltningen af velfærdsstaten nærmest kan være klasseneutral.

Uligheden er øget i samfundet over de sidste 30 års tid, og det er ikke mange år siden vi oplevede finanskrisen, som vel knap og nap er helt overvundet. Kapitalismen er sgu alt andet end klasseneutral. Arbejde betinger kapital der igen betinger profit. Så simpelt er det. Og jo vist man kan godt regulere markederne, men vi har vel levet med en længere ære af dereguleringer, og en ekspanderende Finans sektor for ikke, at tale om fremkomsten af stadigt mere globale markeder. Så man undres over denne tyrkertro på at tøjle kapitalismen, at imens erkendelse også er, at kapitalismen er syg. Kan man nu også mene begge dele på samme tid?

Ole Bach, Per Torbensen, Alvin Jensen, Børge Neiiendam, Katrine Damm, John S. Hansen, Estermarie Mandelquist, Karsten Aaen, Torben K L Jensen, Mogens Holme og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"På fredag udkommer der en bog, der går noget af vejen i at påpege de enorme mængder unødvendigt og unyttigt arbejde, der foregår i samfundet".

Steffen Gliese, hvad hedder bogen?

Læste iøvrigt lige en artikel på bigthink.com, hvor det påpegedes at "arbejdet" efterhånden er blevet ophøjet til både religion og erstatning for familie og andre sociale sammenhænge efter den store depression i 1930'erne.

Altimens er lønudviklingen stagneret for mange, det kommer flere økonomiske begrænsninger på frit at vælge uddannelse, og næsten hele samfundet er gældsat. Penge-eliten suger kapital til sig ved blot at eje aktier og formuer, som igen placeres i skattely.

For den almindelige lønarbejder bliver vilkårene forringet år efter år, mens fundamentet under de arbejdsløse og syge allerede er næsten fjernet.
Diskursen handler om "noget for noget" igen, ligesom før reformerne der opbyggede velfærdssamfundet. Alle skal yde før de kan nyde, lyder det.

Også selvom det samfundsøkonomisk overhovedet ikke kan betale sig at "det skal kunne betale sig at arbejde". Det er ideologi, ikke sund samfundsøkonomisk tankegang.

For det er i høj grad mennesker på kanten man søger at spare på. Somatisk syge, psykisk syge, enlige forældre, børn med udfordringer, hjemløse, misbrugere, you name it..
Og de almindeligt arbejdsløse falder hver dag ud over kanten med forkortede dagpenge og sygedagpenge. Hvorefter de kan havne på gaden med en sten i posen til drukning i nærmeste sø.

Avisen.dk, Torsdag 7. Januar 2018
"De syge må klare sig selv - til de ligger i rendestenen med deres familie".
Af Ulf Harbo
Link:
https://www.avisen.dk//de-syge-maa-klare-sig-selv-indtil-de-selv-og-dere...

Michael Waterstradt, Alvin Jensen, Børge Neiiendam, Katrine Damm, John S. Hansen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Karsten Aaen, Dorte Sørensen, Anne Schøtt og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Den hedder "Pseudoarbejde - hvordan vi fik travlt" og er af Dennis Nørmark og Anders Fog Jensen.

Annemette Due, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det var meningen, jeg ville linke til dette interview, som nogle måske kan læse: https://politiken.dk/debat/art6444111/I-spilder-jeres-liv-med-ligegyldig...

Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Karsten Aaen, Torben K L Jensen og Anne Schøtt anbefalede denne kommentar

Jeg har lige læst den artikel, som Steffen Gliese linker til, i min Søndagspolitiken.
Den kan varmet anbefales !!!!!!!!!

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen, Karsten Aaen, Anne Schøtt, Torben K L Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Mht. til artiklen:" I spilder jeres tid med ligegyldigt pseudoarbejde. Gå dog hjem!";
Var engang ansat i løntilskud i en kommunes IKT-afdeling. Utroligt hvad der kom af fluffy handleplaner/rapporter i et håbløst sprog ovenfra (staten) som kommunalt ansatte skulle bruge omstændige digitaliseringsprocessmøder på at gennemgå og forstå. Et møde kostede omkring 5000 kr. afhængig af antal deltagere/konsulenter. Der blev udarbejdet flere rapporter, powerpoints og referater osv. som stort set ingen alligevel skulle bruge. Unyttigt og spild af penge. Grotesk, når man tænker på, at i kommunens vej & park afdeling går "arbejdsløse" rundt og reparerer bænke, klipper hække, renser åer osv. i såkaldte nyttejob uden overenskomst.

Alvin Jensen, Børge Neiiendam, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, John S. Hansen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Dorte Sørensen, Kim Folke Knudsen, Herdis Weins, Karsten Aaen, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Jeg orker næsten ikke at læse Mette Frederiksen forsvarstale.

"Vi har 100 års evidens for, at vi kan tøjle kapitalismen" ( Citat Mette Frederiksen )

Hvor fantastisk, hvis vi vælgere er blot en lille smule i tvivl om Socialdemokraternes talenter og evner ?

Tomme socialdemokratiske tønder buldrer tilsyneladende bedst.

1. Kan Fru Mette Frederiksen forklare, hvorfor hendes parti støttede hendes forrige Finansminister Bjarne Corydons opfundne " Konkurrencestat ", kan den tøjle kapitalismen med evidens ?

2. Alle de fantastiske visioner om uddannelse. Har S ikke lagt stemmer til, at hvis en ung har taget en uddannelse eller en halv uddannelse, så må vedkommende på grund af det socialdemokratiske uddannelsesloft ikke påbegynde en ny uddannelse ?

3. Hvis du er en handicappet borger, der skal søge om Boligsikring, så skal vedkommende betjene sig af NEM ID og digital adgang ellers kan vedkommende ikke få adgang til at søge Boligsikring hos Udbetaling Danmark. Der er lukket for personlig henvendelse. Borgeren og de pårørende kan sejle i deres egen sø. Er det Socialdemokraternes nyopfundne digitale solidaritet ?

4. De tvangsindskrevne til Socialdemokraternes Destruktive Aktiveringsmaskine glæder sig til at se, at de bliver tilbudt kompetencegivende uddannelse fremfor druknet i kontrol, nedværdigende omtale, og perspektivløse aktiveringsprojekter a la byg de eget spaghettitårn og bliv afviklet personligt ?

5. Den hjemløse, som flakker om på gaden, glæder sig til, at Socialdemokraterne ikke spærrer dem inde i et fængsel, fordi de har slået lejer med en madras, eller fordi der står en kop foran dem til at samle penge ind i ?

6. Forfulgte kristne fra Mellemøsten, som har oplevet lidt af hvert i fra IS side: massevoldtægt slaveri mord, glæder sig til et Danmark, hvor du får mulighed for at søge om asyl, fremfor som nu, hvor Socialdemokraterne stemmer for, at asylansøgere kan spærres inde i et fængsel i op til 4 uger uden at komme for en dommer ?

7. De varigt syge borgere glæder sig til at de kan få tilkendt førtidspension fremfor, at de i årevis skal jagtes rundt i evige ressourceforløb og møde op på arbejde med sygesengen under armen. Mage til svineri skal jeg lede længe efter, og det kalder du Solidaritet og ansvar for de svage ?

»Jeg har som formand i oppositionen været ansvarlig for at afværge en borgerlig regerings forringelser af velfærdssamfundet,« siger hun ( Citat slut Mette Frederiksen ).

Nej Mette Frederiksen: Det har du ikke. Du og dit parti har lagt Dig fladt ned i støvet for DF og er hermed med til at sikre et kommende flertal mellem DF og VLAK Marionet Teater. Du og dit parti ødelægger desværre med flere forslag solidaritet og fællesskab i samfundet.

Hvis Mette Frederiksen vil vise, at du kan ændre det nuværende VLAK Marionet Teater og DF´s ulykker, så kan du og dit parti stemme imod et regeringsindgreb, som forringer arbejdsvilkårene for de offentligt ansatte ?

Det er dine og socialdemokraternes handlinger, der tæller ikke hul tale og tom retorik.

Jeg kan ikke genkende det Socialdemokrati, som engang i fortiden stod vagt om Velfærdssamfundet, om international solidaritet og fællesskab med de svagest stillede.

Genopfind Jer selv og start forfra med nye legekammerater.

Idealerne er gode nok, men ledelsen: der er plads til forbedring.

Der kommer forhåbentlig en bedre løsning imorgen.

Michael Waterstradt, Alvin Jensen, Anne Schøtt, Børge Neiiendam, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, John S. Hansen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Dorte Sørensen, Torben Skov og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

»Jeg har som formand i oppositionen været ansvarlig for at afværge en borgerlig regerings forringelser af velfærdssamfundet,« siger hun ( Citat slut Mette Frederiksen ).
Hun har tilsyneladende totalt frotrængt sine egne handlinger som beskæftigelsesminister - eller også er hun bare en vendekåbe af værste skuffe.

Britta Hansen, Alvin Jensen, Knud Chr. Pedersen, Børge Neiiendam, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Torben Skov, Ebbe Overbye og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er ufatteligt, at en socialdemokrat tror så lidt på sin vælgerbase, at hun mener, den er afhængig af private erhvervsinteressers lyst til at tjene penge på vores samfundsmodel. Heldigvis er det sådan, at hvis de skulle opgive at drive virksomhed i Danmark, så kan vi i overvældende grad selv danne fællesskabsejede virksomheder og sikre et driftigt samfund.
Sandheden er dog: de skrider ikke, for de kan ikke finde noget land, vor erhvervslivet er mere ansvarsfrit end her. Vi hjælper i alt for høj grad med at skabe enorme private formuer, hvor vi efter den for årtier siden indgåede pensionsaftale snarere burde stå med en i høj grad fondsejet virksomhedsportefølje til beskyttelse af det danske arbejdsmarked. Det var vist hovedideen, at man med en sådan konstruktion kunne sikre rsikovillig kapital indenfor landets grænser, så man ikke blev underlagt udenlandske koncerners interesser.

Alvin Jensen, Børge Neiiendam, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Dorte Sørensen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Ikke nok med at de lavtlønnede, og den offentlige sektor oplever ringere arbejdsvilkår og en presset dagligdag.

Socialdemokraterne begik en historisk fejltagelse, da de stemte ja til skattestoppet og ja til de afdragsfrie lån.

Med dette indledtes et generationstyveri, hvor de som var inde på boligmarkedet i forvejen tjente godt med skattefri penge, medens dem som var udenfor har måttet betale mere og mere for ejerbolig, andelsbolig og lejerbolig.

I år 2000 var jeg tæt på at købe en 2 Værelses ejerlejlighed for 680.000 kr. i Humlebæk. Den slags priser eksisterer ikke mere i byerne og der hvor der er arbejde.

En 2 værelses ejerlejlighed i dag koster inde i Kbh mindst +2,5 mio.DKK. Der er ingen inflation til at betale for en del af købsprisen. Det hele skal afdrages kr. for kr.

Den gang i år 2000 kunne du endnu få en andelslejlighed for omkring 50.000 kr. Nu nærmer andelslejlighederne sig priser på over 700.000 kr. for en 2 værelsers eller hvis lavere, så er den månedlige husleje langt højere.

Situationen på boligmarkedet er nu den, at kommende boligkøbere og lejere presses ud fra byerne. Kun de med store formuer har råd til at bo der. De arbejdsløse er henvist til områder under " Ghettoplanen " eller til at flytte til Lolland, hvor der absolut ikke er noget job. Det hedder med et dyrt ord Gentrification og med almindeligt ord tvangsforflytning af mennesker til udkantsområder, fordi de ikke har råd længere til at bo i byerne. Det rammer i stigende grad også de lavtlønnede og offentligt ansatte funktionærer samt lavtlønnede privat ansatte.

For den socialdemokratiske kernevælger kan nu se frem til, at deres realløn belastes enten af højere udgifter til bolig eller alternativt, så skal de flytte så langt væk fra arbejdspladsen, at de hver eneste dag skal pendle op til 4 timer dagligt eller mere.

Mit råd til Mette Frederiksen (S) Genindfør Boligministeriet og opfør flere billige almennyttige boliger. Stop omdannelsen af lejeboliger til ejerboliger. Omlæg boligbeskatningen så store avancer på salg af boliger beskattes, medens de faste boligskatter sættes ned.

Udviklingen på boligmarkedet er en de væsentligste årsager til at uligheden i hele samfundet vokser år for år. Den næste generation af unge risikerer at blive de store tabere med gæld til langt op over ørene, for at få råd til selv en mindre bolig.

Michael Waterstradt, Olav Bo Hessellund, Alvin Jensen, Annemette Due, Carsten Munk, Børge Neiiendam, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, Steffen Gliese, Torben Bruhn Andersen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

@Kim F, 2301 og 0352
Well put!

Socialdemokratiet har fejlet i 100 år mens kapitalismen har smadret mennesker og kloden.

Alvin Jensen, Knud Chr. Pedersen, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Man må trøste sig med at Socialdemokratiet stadig har "potentiale" til et parti der har en ideologisk modvægt til den nuværende regering der på alle områder fører ultra-liberalistisk politik for fuld skrue - efter salami-metoden - med et støtteparti der "kun" brug for et par halvdøde krigsflygtninge for deres støtte.

Børge Neiiendam og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Steffen Gliese, mange tak for bogtitel og link til artikel :-)
Uheldigvis er der kommet betalingsmur på, æv..

Steffen Gliese

Ja, øv! Det var der faktisk ikke i begyndelsen, såvidt jeg kunne se.

Knud Chr. Pedersen

Kim F Knudsen
"Jeg kan ikke genkende det Socialdemokrati, som engang i fortiden stod vagt om Velfærdssamfundet, om international solidaritet og fællesskab med de svagest stillede", skriver du. Ja du må undskylde, men hvornår var det nu lige, det var? Jeg har ikke hukommelse til at huske så langt tilbage, at jeg kan få øje på noget, der bare ligner, men det kan du så?

Steffen Gliese

Knud Chr. Pedersen, man skal virkelig også langt tilbage, jeg mener, vi skal tilbage til 1993.

Lillian Larsen

Se på DR 2: Universets hersker
https://www.dr.dk/tv/se/universets-hersker/universets-hersker
På den baggrund lyder MF ret naiv

Jamen man undres lidt af den opfattelse af virkeligheden som MF viser. Der er evidens gennem hundrede år for siger hun og, at vi kan tøjle kapitalismen og så tales i samme moment om velfærd. Vi er vel mange der synes, at have konstateret af den velfærdsstat der blev linet op i velfærdsstatens velmagtdage i 60´erne siden har været alvorligt på skrump. Rækken af tilpasningsreformer af lang og langvarig: forkortelse af dagpengeperioden over flere omgang, forhøjelse af pensionsalderen af flere omgang etc. etc. Selv kernevelfærden er der et tryk. på
Det vil måske være vel meget, at hævde, at Danmark ikke stadig er et velfærdssamfund - men vi tudes jo ørerne fulde om nødvendigheden af stadige tilpasningsreformer

Nu er jeg ikke i det politiske centrum, men snarere blot en almindelig borger, men man kan jo her fra sidelinjen synes, at politikerne snare tilpasser politikken efter finansmarkederne end det er finansmarkederne der indpasses efter politikkerne. Konkurrenceevne, nødvendigheden og international konkurrence om lav skat - alt sammen noget der fordrer tilpasning og kun åbner ringe rum i den nødvendige økonomiske politik - en økonomisk politik der er helt på kapitalismens præmisser. Privatiseringer og salg af de statslige arvesølv endda til Goldmann Sachs - alt sammen blev det set som en nødvendighed i den omsiggribende og tiltagende markedsliggørelse af snart sagt ethvert forhold.

Troen på at kapitalismen kan tøjles virker også lidt uforståelig oven på finanskrisen, hvor Lehmanns Brothers og andre var ude i urealistiske kreditvurderinger, subprime lån med stor risiko for ikke, at tale om handel med credit default swaps, som nærmest kan betegnes som ren spekulation. Resultatet kender vi i dag.

MF og andre politikere erkendte behovet for regulering og en konsolidering af Banksektoren.

Men der jo intet der hindrer, at ejendomsmarkedet igen bliver overophedet og MF siger jo selv, at man ikke kan føre en erhvervsfjendsk politik.

Det skisma der tegner sig er jo, at Kapitalen skal have gode vilkår og frihed til spekulativt af valoriseres, samtidig med, at den altså skal tøjles. Og der jo nok af evidens for, at store formuer vandrer i skattely - eller at multinationale selskaber kan afregne eventuelle overskud i lande med lav skat. Så hvad er det lige der bliver tøjlet? Eller kan tøjles?

Lillian Larsen, Per Torbensen, Alvin Jensen, Lise Lotte Rahbek, Knud Chr. Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Knud Chr. Pedersen

Steffan G
1993, 25 år siden. Jo ledigheden faldt, selv om noget af den faldende ledighed var omskrivninger på ledighedsstatestikkerne, fordi folk på dagpenge blev flyttet til uddannelse i stor stil og på den måde lige pludselig ikke talte med som ledige. Ulandsbestanden kom i vejret. Men Nyrup forringede efterlønnen markant. Så markant, at han ikke overlevede valget i 2001, men blev gennembanket af Anders Fogh.

Nu kan man kun tæmme kapitalismen ved at true den med at hvis den ikke makker ret kommer der en revolution på 1½-2 mil mand og landsforviser den. Og ALDRIG vende ryggen til den