Klumme
Læsetid: 4 min.

Har vi passeret ’the point of no return’ på vej mod klimakatastrofen?

Vi er nødt til at handle, hvis vi vil undgå den store klimakatastrofe. Men vi er også nødt til at afvise forklaringer om dens uundgåelighed. Så længe den ikke definitivt er indtruffet, er der håb – og dermed muligheder
Moderne Tider
18. august 2018

Den tyske sociolog Max Weber påpegede, at hvis man mener sig i stand til at identificere en bestemt historisk begivenhed som udslagsgivende årsag til et senere udfald – f.eks. et krigsudbrud – må man nødvendigvis samtidig forudsætte, at hvis den begivenhed ikke havde fundet sted, så var udfaldet også udeblevet.

Dette simple logiske forhold virker umiddelbart banalt, men kan i visse sammenhænge være umådeligt svært at administrere i praksis – såvel kognitivt som følelsesmæssigt.

Et eksempel

Hvis chaufføren, der kørte den åbne bil med Franz Ferdinand gennem Sarajevos gader den 28. juni 1914, havde fået beskeden om, at ruten gennem byen var blevet omlagt, eller hvis han var kørt ad en anden vej tilbage, da han endelig fik beskeden midt under kørslen – i stedet for at bakke langsomt op mod Gavrilo Princip, som stod klar med sin pistol og afventede muligheden for at snigmyrde den østrigsk-ungarske kronprins – så var Europas stormagter måske ikke endt med at erklære hinanden krig senere på sommeren.

Hvem ved – så var en hel generation af unge europæere måske ikke omkommet i Første Verdenskrigs meningsløse blodbad. Så var bolsjevikkerne måske aldrig kommet til magten i Petrograd, og så havde Stalin ikke været i stand til at gribe diktatorisk magt over Sovjetunionen efter Lenins død. Så havde Versailles-freden måske ikke efterladt et bittert, ruineret og hævntørstigt Tyskland, og så ...

Det er ganske enkelt ikke til at holde ud at fastholde den kontrafaktiske tanke, om hvor radikalt anderledes det 20. århundrede potentielt kunne have udformet sig, hvis ikke Franz Ferdinand var død for Princips hånd den junidag i 1914.

Klimakatastrofen som historisk faktum

I en meget lang artikel i New York Times Magazine fra den 1. august tager den amerikanske forfatter Nathaniel Rich klimaforandringerne under kærlig behandling med udgangspunkt i netop dette simple, logiske forhold. Modsat Weber, der som samvittighedsfuld socialvidenskabsmand begrænsede sig til at forklare historiske begivenheder, søger Rich dog at bestemme en udslagsgivende årsag for begivenheder, der endnu ikke er hændt: nemlig det tidspunkt i historien, hvor vi kunne have undgået fremtidige, katastrofale menneskeskabte klimaforandringer.

I artiklen forudsætter Rich altså som præmis, at vi med stor sikkerhed står over for en katastrofal destabilisering af de globale økosystemer, som opretholder livet på jorden – en destabilisering som i værste fald kan gøre planeten ubeboelig for mennesker og utallige andre dyr.

Ifølge Rich havde vi en afgørende historisk mulighed for at stoppe klimaforandringerne i slutningen af 1980’erne, hvor vi i praksis havde den samme viden om sammenhængen mellem udledningen af drivhusgasser og global opvarmning, som vi har i dag, men hvor de irreversible skader, vi i dag allerede har påført de globale økosystemer, endnu ikke var udløst.

Artiklen identificerer især et diplomatisk forhandlingsforløb mellem verdens førende magter i november 1989, omhandlende en bindende international traktat om en drastisk global reduktion af drivhusgasudledninger, som den afgørende, forspildte mulighed.

Ifølge Rich var manden, der som Princip i 1914 affyrede det kataklysmeudløsende skud og nærmest egenhændig torpederede en bindende klimaaftale, en vis John Sununu, der var stabschef for den, dengang nyvalgte, amerikanske præsident George H.W. Bush.

Richs fortælling om, hvordan »vi tabte Jorden«, er besnærende, men især på ét afgørende punkt er den også katastrofalt fejlbehæftet. Jeg har ikke tilstrækkelig indsigt i det konkrete hændelsesforløb til at kunne vurdere, om Richs udlægning af Sununu som den afgørende faktor, der personligt spolerede en bindende international klimaaftale ved topmødet i 1989, er historisk korrekt – den forekommer mig umiddelbart lidt forceret.

En selvopfyldende profeti

Et langt større problem ved Richs fortælling er hans metodiske tilgang til endnu ikke indtrådte, katastrofale klimaforandringer som et slags historisk faktum, vi kun kan redegøre for, men ikke i praksis omgøre eller forhindre. Rich medgiver, at det stadig er teknologisk og økonomisk muligt at fastholde en opvarmning på under to grader, men tilføjer, at ”vi kan stole på teknologien og økonomien, men ikke på den menneskelige natur«, og en tilstrækkeligt ambitiøs global omstilling vil unægteligt kræve »en revolution«.

Som den tyske filosof Max Horkheimer påpegede, kan vores opfattelse af samfundsmæssige forhold imidlertid have dramatiske politiske konsekvenser, fordi vores mulighed for at handle kollektivt er betinget af vores opfattelse af det politiske mulighedsrum: Hvis vi alle bliver overbevist af Richs påstand om, at det allerede er politisk umuligt at forhindre katastrofale klimaforandringer, så bidrager denne opfattelse aktivt til at virkeliggøre dette mareridtsscenarium.

Den logiske bagside af Webers indsigt er netop, at hvis vi fremadrettet handler anderledes, end vi gør nu, så bliver fremtiden også en anden, end den ellers ville være blevet. Hvis vi skal holde håbet om en tålelig fremtid for vores børn og børnebørn på planeten i live, så må første skridt være at afvise fatalistiske metodiske greb som Richs. Revolutionens første og væsentligste mulighedsbetingelse er og bliver, at vi fastholder håbet om, at den er mulig.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Børge Neiiendam

At perspektivere begivenheder er noget man bør gøre jævnligt. Kan noget derved undgåes, er det vel iorden. Kan et forløb ikke stoppes, så erkend det.

Men at perspektivere i forhold til hvad ?

Forløb i menneskehedens historie er én ting. Hvad førte Romerigets fald til i menneskets tidsaldre ? Og chaufførens plan ift. Sarajevo ? Eller at Europa har været krigsfri i 75 år ?

Men Jordklodens perspektiver, hvad siger de os ? De fortæller os blandt andet at klimaet ændrer sig - ind imellem voldsomt. Drivhusvarme og Istider, mv. Er de sidste begreber ophørte ? Jordens klima har bevæget sig som i Sinuskurver i tusindvis af år. Fordi Mennesker lever i 2018, er disse udsving så ophørt ? Og betyder Menneskers brug af brændeovne, biler, skibe, freongas, CO2, fabriksskorstene, og alt det andet der medfører nogle få graders temperaturudsving, betyder det det store i det Universelle billede ?

Lev dog livet ! Flyt 10-20 meter højere op i landskabet ! Dyrk afgrøder dér hvor de endnu kan dyrkes og bliv globalt enige om fordelingen !

Frygt ikke det uafvendelige, men lev helst i fornuft og fordragelighed, med dine medskabninger - selv Papegøjerne, her på Planeten.

Børge Neiiendams indlæg er et eksempel på klimakrisebenægternes nye strategi:
Ja, ja, det kan godt være, at vi tog fejl, da vi nægtede at tro på de globale temperaturstigninger (og gjorde alt for at hindre politiske indgreb).
Men nu er det så en realitet, som det er for sent at gøre noget ved. Det må vi bare lære at leve med.

Til de hundreder af millioner mennesker, der bor i for lavt liggende områder siger vi bare: flygt til højere beliggende områder, hvor der i forvejen bor masser af mennesker.

Til de hundreder af millioner mennesker, der bor i områder, der blliver for tørre til at dyrke menneskeføde siger vi bare: dyrk afgrøder, der, hvor de endnu kan dyrkes. Det betyder, at de skal flytte/flygte til andre beboede områder eller fælde regnskov, fordi det dyrkbare areal bliver kraftigt indskrænket af blot "et par graders temperaturstigning".

Da disse anvisninger er opskriften på politisk og socialt sammenbrud, må vi så supplere med et par fomanende ord til de ramte parter: Husk at leve i fordragelighed og bliv globalt enige om fordelingen! Naturligvis underforstået: Hold mig og min priviligerede levevis udenfor "jeres" problemer.

Lyder det ikke som en fristende filosofi? Et ekko af Bjørn Lomborgs: "Nyd livet. Kloden har aldrig haft det bedre end nu!".

Benno Hansen, Eva Bertram, Ejvind Larsen, Morten Larsen, Sabine Stosiek, Vibeke Hansen, Flemming Berger, Mogens Holme, Bo Klindt Poulsen , Palle Yndal-Olsen, Olaf Tehrani, Britta Hansen, Hans Larsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Hvem har ansvaret for den gigantiske befolkningsvækst?
I Afrika vokser befolkningen med 25 mio om året, og det ser ikke meget bedre ud fremover.
Giver det klimatiske problemer ?
For hundrede år siden var der 2 mia på kloden- i dag nærmer vi os 8 mia.
Mon det giver klimamæssige udfordringer ?

Philip B. Johnsen

Fattigdom og fødselsrater følger hinanden:
Fra link:
"The World has reached Peak Number of Children!world population continues to grow, but the number of children in the world has now reached its peak.

In 1960 we were 1 billion children below 15 years of age and we were 35% of the world population.

Now there are 1,9 billion children in the world, but they are but 27% of world population.

In 2050 there will still be an estimated 1.9 billion kids, but they will be only 20% of world population.

The reason, 40% of world population has less than 2 children per women and thus compensationg for the 18% that get more than 3 children per women."

Link:
http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/p2k0data.asp

PS.
Bare lige lidt valid information om problemets oprindelse, her bør det huskes på, at de såkalte avanceredeøkonomier har 90% af det historiske ansvar for CO2 udledningen, de historisk set fattige lande, med i dag høje fødselsrater, har næsten ingen CO2 udledning historisk set.

Der er heldigvis ingen grund til at lytte til amatører, når der er profesionelle, min bager er heldigvis og naturligvis ikke min mekaniker og vise versa.

“Human activities since the beginning of the Industrial Revolution (around 1750) have produced a 40% increase in the atmospheric concentration of carbon dioxide (CO2), from 280 ppm in 1750 to 406 ppm in early 2017.

This increase has occurred despite the uptake of more than half of the emissions by various natural "sinks" involved in the carbon cycle.

The vast majority of anthropogenic carbon dioxide emissions (i.e., emissions produced by human activities) come from combustion of fossil fuels, principally coal, oil, and natural gas.

Mere fakta kan findes her.
IPCC
Link: https://www.ipcc.ch/

Bent Gregersen, Michael Waterstradt, Ejvind Larsen, Flemming Berger, Troels Holm, Torben K L Jensen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Alle begivenheder - menneskeskabte såvel som de helt naturlige har det tilfældes at de har en langsom/hurtig opbygning af indre spændinger hvor det som regel er tilfældigheder der bliver strået der vælter læsset - så man kan ikke sige st skuddet i Sarejevo der udløste 1. verdenskrig men man kan helt sikkert sige at det vil komme hvis man ser på oprustningen som en "naturlig" følge af de teknologiske landvindinger der kom i det 19. århundredes industrisamfund. Det samme med de naturlige bevægelser af de store tektoniske plader (der først blev "common knowledge" i det 20. århundrede der forårsager tsunamier,jordskælv og vulkanudbrud. Altså noget vi ikke er herre over.

Philip B. Johnsen

Torben K L Jensen
Der er meget menneskeligheden ikke ved alt om, med nogen form for sikkerhed, men det har med garanti indflydelse på de tektoniske plader, tsunamier, jordskælv og vulkanudbrud, når isen på kloden vedbliver med at smelte, vandet udvide sig og stige kolossalt globalt, samtidig med temperaturen stiger.

Der er brug for politikere der vedkender sig politikernes mangeårig fejl og acceptere, at det ‘ikke’ er sandt, at eksperter inden for et klimaforandring forskning, er fundamentalt uenige om den bedste forhåndenværende videnskablige evidens, men det er derimod sandt, at politisk løgn og bedrag systematisk er blevet udlagt i medierne, som sandheder uden nogen kildekritik, om de faktuelle forskningsresultater.

Nye ærlige politikere der vedkender, at energi fra olie, gas og kul afbrænding og de menneskeskabte klimaforandringer skabt i kølvandet, af de nuværende politikere, helt fejlagtigt er påstået, skabende mindre fattigdom i verden generelt og værende til glæde og fremgang for befolkningerne i de påståede avancerede økonomier.

At fakta bygget på generelle enighed om, den bedste forhåndenværende videnskablige evidens i virkeligheden krystal klar.
Der er tale om, et totalt sammenbrud af den nuværende økonomiske logik.

Det er vigtigt at befolkningen leveres en ny og opbyggende faktuel debatkultur i omstillingsprocessen, ikke mindst til det kommende valg, der indrager ofrene for den mangeårige politiske indoktrinering uden fakta.

Bent Gregersen, Torben K L Jensen og Troels Holm anbefalede denne kommentar

Med moderne atomkraft kan vi få næsten ubegrænsede mængder af energi, med meget lidt affald, som vi kan håndtere.
Energien kunne bruges til at spalte vand i ilt og brint. Ilten slipper vi problemfrit ud i atmosfæren, og brinten bruger vi forureningsfrit som brændstof i vore motorer - i stedet for de fossile brændstoffer.
Det løser ikke alle problemer, men dog en god del ; - )

Touhami Bennour

Philip B. Johnsen
' " Fattigdom og fødselsraten følger hinanden"
Hvor mange gange har du sagt det? til ingen nytte. Netop Kishore Mahbubani har ret. også her Vesten og spicielt de fleste af danskere er ikke at få vendt "Syndebouk Ideologi". Ad helvedet med klima", det drejer om at gøre alt for at arabere forbliver fattige. Fattigdom for arabere det er sagen: hvor mange artikler er skrevet om Det arabiske lande der har afskaffet fattigdom, og hjalp millioner andre fremmed arabejdere ud af fattigdom ?
Cato tvangstanke: "I øvrigt mener jeg Khartago bør ødelægges" gælder stadig.
Jeg ved det jag siger er ikke i din smag, da det lugter af "olie og Gas" men sagen er her bekempelsen af fattigdom. Jeg begyndte at grine når man taler om menneske ret osv.

Philip B. Johnsen

Touhami Bennour
Du behøver ikke undskylde eller bekymre dig om at støde mine følelser, at du påpeger, mennesker søger ud af fattigdom og gør præcis hvad der skal til, for at det mål, har jeg fuld forståelse for.

Jeg er ikke ude på at placere skyld eller personligt, at opnå noget som helst, jeg påpeger kun sammenhæng mellem årsag og konsekvens.

Hvis du mener det er i orden at spolere menneskets fremtid på jorden, for at så mange levende i dag, skal få alt de har brug for nu i dag, så var det da et godt argument for at lade stå til, men det er ikke tilfældet vel?

Uligheden stiger globalt og spændingerne stiger i de arabiske lande.

De menneskeskabte klimaforandringer er katalysator til social uro, Det Arabiske Forår, en serie af demonstrationer i arabiske lande i Nordafrika og på den arabiske halvø, med krav om blandt andet demokratiske reformer, var og er, en helt forudsigelig konsekvens og den udvikling vil tiltage i takt med eksistensgrundlaget forsvinder.

Diktatorer i regionen holdes stadigvæk ved magten, primært ved de gamle demokratiers køb af olie og salg af våben og overvågningsteknologi til gengæld, til regionens illegitime ledere, der ikke fortsat kan varetager befolkningens interesser.

Det nye er de faldende priser på den nu uønskede olie, der tilspidser problematikken og samtidig er de gamle demokratier blevet selvforsynende med skidtet.

Jeg forstå godt din harme over (vores) de såkalte avancerede økonomiers behandling af

Ejvind Larsen, Touhami Bennour og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Touhami Bennour
De arabiske lande, menneskerettigheder, er mest for de udvalgte.

PS. Sorry fik ikke alt med.

Slap bare af gutter, november 2029 kommer før alt andet!

Hvad er DFs holdning til danskere som værende fremtidige klimaflygtninge?

Touhami Bennour

Philip B. Johnsen
Tak for den lange svar( jeg anbefaler dit indlæg du fortjener de).

Arabere begyndte at kempe for selvstændigheden før Olie blev kendt. Lige efter Otmanniske riges fald. og i den olie krise i halvfjersene var de mulighed for at stoppe al produktion af olie i den arabiske golf, den daverende olie minister, jeg tror han hed Jamani sagde: vi var beduiner og vi kan fortsætte med at være det. Vi har ikke brug for olie rigdom. Men det var som altid er der mindst to meninger; nogle vil andre veje, og det er farlig at stoppe olie produktionen. og den fløj vandt og olie minister blev fyret. Så var det meget kort. Arabere kender rigdom, og de har haft den før, så resten er bare skæbnen. Det var en ting, det andet ting, det undre mig at danmark er medlem af NATO og samtidig tror danskere at man kan være udenfor militære alliancer. Det er umuligt. Alle det lande som er udenfor den vestlige alliance på en eller måde er forfulgt hvis ikke ødelagt: Irak, Syrien, Libyen Cuba, Nord Corea og Iran etc.. og nu Tyrkiet. Den fløj der vandt i olie krisen i 1974 er nemlig provestlig, det betyder USA der bestemmer. OK Saudier havde et stærkt kort, for det er den største producent af olie og det giver Saudier mange fordele, (pris og produktion omfangs fastsættelse, USA har noget at sige om alligevel. Så olie var et tilfældighed ikke andet, Og vesten der har mest brugfor. Det ved du. Nu olie er der, hvis Vesten vil stopper forbrug af olie OK. Verden er og har været altid delt. Jeg kan også sige det går nogenlunde godt mellem arabere, Forskellen ligger mellem demokrati og totalitarismen, i demokratiet man akseptere meningforskelle men det gør man ikke i de totatlitære regimer. Totalitær regimer har kun et parti. Derfor Er de konservative arabiske regimer er imod det arabiske forår. Og konflikten mellem Qatar og Saudier har at gøre med det arabiske forår. Saudier er imod, især er imod "Aljazeera" fordi det viser begivenhader fra det "arabiske forår" Tunesien hvor det gik bedre, Saudier prøver alligevel at handle imod, det er altid nogle der rejser til Saudi Arabien og prøver at komplottere. Det er heller ikke noget nyt. I Vesten aksepterer man alle partier og samarbejde man med dem,ex DF i danmark, i Italien siges at den nuverende regering samarbejde med mafiaen, der er i Øst øreupa det samme problemer: Men I Tunesien, hvor demokratiet går bedre er samarbejde med mange partier, nogle ligne DF andre linier EL osv. Det er heller ikke nyt. Problemet at i Danmark står stille og Dansker kender hverken pollitik eller verden. Og til sidst der er millioner af mennesker arbejder der i golfen fra de ikke prodecerende olie arabiske lande .