Analyse
Læsetid: 3 min.

Idédebat: Efter Brexit kommer truslen fra dem, der bliver i unionen

Nedtællingen er i gang, og selv om datoen ikke er sikker, så er det sikkert, at Storbritannien forlader EU. Frygten for, at EU vil stå svækket, og at andre lande gøre som briterne, har sat fokus på faren ved Brexit. Og det har fået debatten om faren ved dem, der bliver, til at træde i baggrunden
Ungarns Victor Orban og hans alliance med de totalitære tendenser i Polen kan vise sig på sigt at blive et større problem for EU end de aktuelle problemer med den britiske udtræden.

Ungarns Victor Orban og hans alliance med de totalitære tendenser i Polen kan vise sig på sigt at blive et større problem for EU end de aktuelle problemer med den britiske udtræden.

Szilard Koszticsak

Moderne Tider
10. november 2018

For nylig forsikrede Polen, at landet vil nedlægge veto mod ethvert forsøg fra EU’s side på at sanktionere Ungarn. Meldingen kom i kølvandet på, at Europa-Parlamentet har igangsat en såkaldt artikel 7-procedure mod Ungarn. Artikel 7 i Lissabon-traktaten giver EU mulighed for at gribe ind over formedlemsstater, der forbryder sig mod EU’s værdier. Ultimativt ved at fratage medlemsstaten dens stemmeret. Europa-Parlamentet ønsker at iværksætte denne procedure mod Ungarn, fordi Ungarns regering har implementeret reformer, der undergraver frie medier og uafhængige domstole.

Polens melding er vigtig. For at EU kan sanktionere en medlemsstat, skal der være enstemmighed i Det Europæiske Råd (fraregnet den medlemsstat, der er under anklage). Hvis Polen lover at blokere sanktioner mod Ungarn, kan de således ikke gennemføres, og artikel 7-proceduren bliver tandløs.

Og dermed gengælder polakkerne et løfte, Ungarn allerede har givet til Polen.

Polen bliver nemlig, ligesom Ungarn, undersøgt for at forbryde sig mod EU’s værdier, og Ungarn har lovet at modsætte sig eventuelle sanktioner. Ringen er således sluttet, Polen vil modsætte sanktioner mod Ungarn. Og Ungarn vil modsætte sig sanktioner mod Polen.

Erklæringen fra Polen cementerer et politisk klima, hvor både Polens og Ungarns regeringer er slået ind på en mere EU-kritisk kurs. Men selv om regeringerne i både Polen og Ungarn er stærkt EU-kritiske, har hverken Polen eller Ungarn dog i sinde at forlade EU. Det farlige er, at de bliver.

EU hviler på gensidig anerkendelse

Med EU-samarbejdet har man etableret en transnational lovgivende magt med mulighed for at lave lovgivning, der gælder i medlemsstaterne, men man har ikke etableret en tilsvarende udøvende magt, der kan sikre, at medlemsstaterne efterlever lovgivningen.

En betingelse for, at systemet fungerer, er, at medlemsstaterne anerkender hinandens politiske og juridiske systemer. Regler om arbejdskraftens frie bevægelighed er lavet på en underliggende forståelse af, at hvis danske borgere skulle ønske at arbejde i en anden medlemsstat, så kan de roligt gøre det, for de vil være beskyttet af et fair retssystem i det land, de arbejder i.

På samme måde hviler den europæiske arrestordre om udlevering af eftersøgte personer på tværs af grænser på en antagelse om, at disse mennesker vil få en retfærdig rettergang i den medlemsstat, de udleveres til.

Men siden starten af 2018 har der verseret en konflikt mellem Polen og Irland. De polske myndigheder ønsker at få udleveret Artur Celmer, som er tiltalt for narkohandel i Polen. Men Irland har indtil videre nægtet at udlevere ham. De irske myndigheder mener ikke, at Celmer vil være sikret retfærdig rettergang i Polen.

Irland bad tidligere på året EU-domstolen om at afgøre, om det polske retssystems integritet er kompromitteret i en sådan grad, at det ikke er forsvarligt at udlevere Arthur Celmer. EU-domstolen har i deres udtalelse gjort klart, at Irland er berettiget til at sikre sig, at den eftersøgte vil få en retfærdig rettergang.

Sagen illustrerer, hvor vigtige indre anliggender er for EU-samarbejdet. EU-systemet og den lovgivning, EU gennemfører, hviler på en gensidig anerkendelse af legitimiteten af det politiske og juridiske styre i de andre medlemsstater. Et velfungerende EU er afhængigt af velfungerende liberale demokratier i medlemsstaterne med magtadskillelse, frie medier, og repræsentative regeringer. Hvis denne orden bliver udfordret i én medlemsstat, bliver hele EU-systemet udfordret.

Polen og Ungarn udfordrer liberalt demokrati

Hvis Polen og Ungarn fortsætter med at lave reformer, der er på kant – hvis ikke uforenelige – med liberalt demokrati, vil sådanne konflikter medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstater og EU-institutioner ikke være enkeltstående. Uden tillid til medlemsstaternes politiske og retslige systemer, og de værdier, de bygger på, bliver det mindre indlysende, hvorfor man skal støtte en fælleslovgivning, ligesom det bliver sværere at lave den.

Det er ikke kun artikel 7, der kræver konsensus. En stor andel af EU’s procedurer hviler på kompromis og konsensus. En EU-kritisk flanke i et gryende opgør med EU’s liberale demokratiske værdier inden for EU-kredsen vil gøre det sværere at få lovgivning igennem Rådet, ligesom det vil svække EU’s udenrigspolitiske position, f.eks. når det kommer til at føre en samlet politik over for Rusland.

Det er derfor mindst lige så skadeligt for EU, at Polen og Ungarn udfordrer det liberale demokrati og forbliver i EU – som det er, at Storbritannien udtræder.

Og derfor er det en udvikling, vi burde følge lige så tæt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Achim K. Holzmüller

Ungarns Victor Orban kalder sin vision for Europa en illiberal demokrati, og landet bliver omstruktureret i denne retning og dermed forbryder sig mod EU’s værdier. "Et velfungerende EU er afhængigt af velfungerende liberale demokratier i medlemsstaterne med magtadskillelse, frie medier, og repræsentative regeringer. Hvis denne orden bliver udfordret i én medlemsstat, bliver hele EU-systemet udfordret" skrives i artiklen. og det bringer sagen på et punkt. Kan sanktioner mod sådanne lande ikke muligøres grundet vetoretten, og et komplot mellem Ungarn og Polen benytter sig af dette værktøj, må EU hurtigst mulig skabe forudsætninger, der ændrer dette skisma. Ellers er EU i gang med at skabe forudsætninger for sit eget gravsted.

Hvad er EU's værdier? Konkurrence og velstand? Økonomisk vækst? Global magt/indflydelse?

Står EU i vejen for den danske regerings kommende påvirkningslov? Kritiserer EU den danske offentlighedslov? EU's værdier er svært opportunistiske; det hører f.eks. også med at EU's trojka kan diktere austerity-politikker i EU's medlemslande.

Michael Friis, Bjarne Andersen, Jan Fritsbøger, Nille Torsen, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Philip B. Johnsen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Tilbage til fornuftens vej - det mellemstatslige samarbejde.

Adenauer og de Gaulle, var meget fremsynede i arbejdet med tilvejebringelsen af Elysée-traktaten i 1963. Tyskland og Frankrig forpligtede sig her til intet mindre end; så vidt muligt, at nå til enslydende standpunkter omkring samtlige vigtige økonomiske, politiske og kulturelle anliggender.

Dét var stort tænkt og så langt man som nationalstat kan strække sig i en mellemstatslig aftale, uden at begrænse fremtidige nationale folkevalgtes ret til selvbestemmelse over egen lovgivning. For folkestyret bliver jo aldeles meningsløst, når nutidens folkevalgte er bundet af lovgivning som deres forgængere har indført og som ikke uden videre kan ændres.

Elysée-traktaten har selvfølgelig ikke noget direkte at gøre med EF/EU konstruktionerne. Men det er vist utænkeligt, at Europas ledere, blot få år efter Adenauer og de Gaulles præstation i 1963, skulle være villige til at underkaste sig en overstatslig vilje og fraskrive sig vetoretten.

Det har naturligvis aldrig været meningen, at EF/EU-samarbejdet skulle være overstatsligt men derimod, alene, et mellemstatsligt samarbejde. Det er på dette punkt Europas politikere har svigtet og ladet EU vokse til en uregerlig og farlig størrelse. Man har helt enkelt forrådt det nationale folkestyre.

Flemming Berger, Per Torbensen, Bjørn Pedersen og Peder Bahne anbefalede denne kommentar
Birger Bartholomæussen

Hvad med at lukke ned for pengestrømmene fra EUs pengetanke til de 2 lande? Mellemstatsligt eller overstatsligt er for mig ligegyldigt. Vi skal bare have stoppet den farlige udvikling som lommediktatoren Orban er bannerfører for.

Thomas Tanghus, Gert Romme og Klaus Flemløse anbefalede denne kommentar

Hvis man skrev alt overstatsligt ud af EU, ville vi stå tilbage i et Europa med nært samarbejdende suveræne og demokratiske stater så langt som borgerne (ikke politikerne) ønsker. Beslut dertil euroens slutdato, så skævheden i overskud og rigdom mellem Nord og Syd får en chance for udligning.

Jeg tror alligevel ikke Føderationen har gang på europæisk jord. Den vil kræve overgreb og skabe uro og konflikt. De seneste tiltag i den retning har allerede skabt interne konflikter og den første udmeldelse af klubben.

Michael Friis, Trond Meiring, Flemming Berger, Bettina Jensen, Torben K L Jensen, Per Torbensen, Bjørn Pedersen og Krister Meyersahm anbefalede denne kommentar

Det overstatslige EU har allerede udviklet sig hen mod et politisk objekt i sig selv.

Jeg nægter at tro, EU havde ekspanderet mod sydøst mod Putins vilje, hvis ikke vi havde haft dette overstatslige objekt og som resultat en glemt borgerkrig i Østukraine, et russisk Krim og dybt skadelige sanktioner for Europa inklusiv Rusland. Fredens projekts fatalt fejlslagne eksperiment.

Jeg tror ikke UK ville have meldt sig ud, hvis EUs overstatslige objekt ikke var etableret.

Jeg ønsker et Europa uden EU, men jeg ville klart foretrække et ligeværdigt mellemstatsligt dybt samarbejde til glæde for alle og uden flere udemokratiske eksperimenter med udspring i en central konstruktion med ringe forbindelse til de europæiske borgere, som alle har lært om demokrati gennem deres skolegang.

Michael Friis, Torben K L Jensen og Krister Meyersahm anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvad er liberalt demokrati?
“Termen "liberal" i "liberalt demokrati" skal ikke opfattes som at regeringen følger den politiske ideologi liberalisme. Det er blot en henvisning til faktummet at liberale demokratier har konstitutionel beskyttelse af individers rettigheder over for regeringsmagten”
Link: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Liberalt_demokrati

Men hvilken magt har regeringsmagten?

Danske Bank har DKK. 1.500 milliarder fra kriminalitet på bøgerne, ingen af de centralt placerede er i Danske Bank varetægtsfængslet.
Hvor mange mennesker har mistet livet og andre fået ødelagt deres liv i kølvandet på de DKK. 1.500 milliarder fra kriminalitet?

Danske Bank har på baggrund af demokratiets vogtere folketinget, ansat advokatfirmaet Bruun & Hjejle undersøgelsen frifundet Danske Bank for straffeansvar.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle der frem til medio 2018, har rådgivet deres klienter om, hvordan klienter får del i den udbyttesvindel, der har kostet skatteyderne mindst 12,7 mia. kr.

Vores politikere har onsdag belønnet deres kriminelle samarbejdspartner Danske Bank, med en fireårig kontrakt, som Folketingets finansinstitution.

Sanjay Shah, der mistænkes for udbyttesvindel for 12,7 mia. kr., blev i flere år rådgivet af det advokatkontor, som nu arbejder for Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens britiske advokatkontor Pinsent Masons bistod ikke blot den siden hen hovedmistænkte i sagen om udbyttesvindel, Sanjay Shah, med rådgivning om aktieudlån.

Selskabet ydede også Sanjay Shahs selskab Solo Capital rådgivning.

Link: https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/211664/artikel.html?utm_sour...

Du har læst denne her tusinde gange før, men det er forklaringen i miniformat, på et globalt systembevarende samarbejde, men at kalde det for liberalt demokrati er en tilsnigelse.

"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked."
Citat Bjarne Corydon

“Hvis handlen ikke gennemføres, vil EU give Danmark bøder, for uretmæssig forhaling af handelen"
Citat Bjarne Corydon

Jan Fritsbøger, Bettina Jensen, Torben K L Jensen og Jakob Trägårdh anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

EU er en bastard i globaliseringen og er ligesom globaliseringen løbet fuldstændigt af sporet - en direkte opfordring til at typer som Putin,Erdogan,Trump,Xi jinping - alle demagoger der strammer grebet indadtil i en farlig nationalistisk retning der i uhyggelig grad ligner det der kom ud af Versailles-traktaten efter første verdenskrig - noget der begyndte for 100 ar siden - i dag.
EU skal nødvendigvis opløses som en overnational enhed inden sindssyge politikere begynder at bruge hele EU i et globalt magtspil om den ledende ideologi mod den kinesiske statskapitalisme - det de selv kalder socialisme og dens hurtige ekspansion gennem deres projekt : "Road and Belt" - noget der forhåbentlig kan være medvirkende til at bremse klimakrisen mens tid er.
Hellere det end en total nedsmeltning og en verdenskrig - den sidste af slagsen for hvis den kommer er alle andre ting ligesom ligegyldig.

Man kan let finde noget at kritisere EU for. Og set i forhold til demokrati og værdi-mål har EU faktisk også haft betydeligt bedre tider. Da man gik fra Jacques Delors og Romano Prodi´s EU, gik man også fra borgernes EU.

EU-kommissionen og dens værdigrundlag tegnes tiderne politiske trend i medlemslandene. Og med José Manuel Barroso som kommissionsformand brød trenden altså. Og nu er EU ledet af helt andre værdier, der mest gavner middel- og overklassen, og som bevidst glemmer alle andre.

Men - EU er altså den organisation, man har. Og bortset fra Serbiens angreb og overgreb på de lande, der forlod Jugoslavien samt Ruslands luskede overgreb mod Ukraina, har Europa levet i fred i 84 år.

At melde sig ud af EU, giver ingen mening, og at skabe et andet "EU" må anses som nærmest umuligt. Til gengæld bør vi erobre EU tilbage som borgernes EU, og ændre EU indefra. Det bliver ganske svært, for banker og anden storkapital vil bruge uanede ressourcer for at kunne "styre" EU gennem købte politikere.

Men EU er en demokratisk organisation, så det vil absolut være muligt at skabe "borgerne EU".

Philip B. Johnsen

Neoliberalismen har ikke økonomisk dækning for de checks den, som system har udskrevet i vores del af verden, vi taber samlet set i Europa og USA på neoliberalismen og bliver alle fattigere, man kan så diskutere om man kan lide neoliberalismens model, men det kan man tilsyneladende, da det er systemet der vælges, ved hvert eneste valg.

Globalisering.
Virkeligheden for neoliberalismen i den globaliserede verden er, at de nye fremstormende økonomier, vil overtager flere og flere, af både højtuddannedes og ufaglærtes danskeres job, på grund af globalisering, hvor det ikke længere er nødvendigt, at være i samme land for, at udføre en lang række arbejdeopgaver, samtidig med at produktionen flytter til vækstlandene, med billig arbejdskraft og med ringere arbejdsmarkeds lovgivningskrav.

Investeringer foretages, hvor der er afsætningsmulighedder for, at sikre kort leveringstid og hurtig omstillingsmulighed af produktionen, det vil sige der, hvor væksten er, der vil kapitalen flytter med.

Problemet de neoliberale vælgere står med, er derfor globalisering.

Danmark, EU og USA vælger ved deres respektive nationale valg partier, der ønsker et stop for globalisering og udfasningen af demokrati og retsstat, med overgangen til en gammel kending Corporate statism og fascisme, jeg tror der er ved at være konsensus om, at kalde doktrinen for 'trumpisme' efter Donald Trump og America first doktrinen, der er en gruppering, der står for, de ’oprindelige amerikanere’ betragter sig, som de rigtige amerikaner, de er folket.

America first kendes også i EU under navne, som Britain first, Front national pour l’unité française og Dansk Folkeparti.

Danmark, EU og USA har politiske flertal, der ønsker denne nye såkalte 'trumpisme' styreform ved, at stoppe globalisering for at beskytte de 30% af befolkingen folketinget skider et stykke og konkurence udsætter med en polalisk teenager og milliarder af kinesere.

Trumpisme EU er Trump land.
Når magthaverne, politikerne i kombination med økonomiske system og de mest velhavende, ikke beskytter befolkningen imod alvorlige fare, med handling på de underliggende og akut handlingskrævende problematikker, som de menneskeskabte klimaforandringer, de i kølvandet følgende folkevandringer og anden fattigdom der leder til befolkningstilvækst, så bliver der, mere end rigeligt plads til det trumpistiske USA og EU, der ikke behøver at forholde sig til det større samlede politiske verdensbillede og dennes udfordringer, trumpisterne behøver kun at puste til ilden under frygten, have mindst en syndebuk og ville magten og et folkevalgt racistisk trumpistisk flertalsdiktatur er født, et USA og EU for det selvudråbte overmenneske.

EU tror de kan benægte realiteterne og udrette det umulige, de er selv trumpistiske demagoger, som forsøger at ophidse med usaglig og stærkt følelsesbetonet frygt retorik eller populisme, som når EU’s handelskommissær, Cecilia Malmström, der gav sin egen udlægning af globaliseringsudfortringen i en blog på Kommissionens hjemmeside:

»Vi har to muligheder. Vi kan tage den nemme vej og foregive, at vi kan vende globaliseringens flodbølge og lukke vore døre mod verden. Eller vi kan vælge den vanskeligere vej og forsøge at forme globaliseringen efter vor vision.«

Det er desværre ingen vision i EU, hvor EU er liberal frihandel på kul, olie og gas med transport over verdenshavene, EU er underlødigt og destruktivt.

Man kunne også formulere det, at fairhandel generelt etableres på de fattige længdekredse af jorden og ikke på overforbrugs baseret såkaldt 'frihandel' økonomisk vækst, på breddekredse af jorden i de i forvejen rige lande, det løser befolkningstilvækst og immigration problematikker og skaber ikke samtidig, på kort sigt, forøgelse af de menneskeskabte klimaforandringer, men det er ikke neoliberalisme, at tage udgangspunkt i fornuft, klima og menneskers behov, den elskede folkevalgte danske og EU model neoliberalisme tager udgangspunkt i kapitalakkumulation.

Neoliberalismen og kapitalakkumulation:
"Budgetter og revision disciplinerer os til at være ansvarlige dvs. holde os inden for rammerne, til at være rentable, til at skabe overskud til kapital akkumulation.

Dem der falder igennem dette system af individuel risk mangement konsumtion dvs. de fattige arbejdsløse, afvigere eller kriminelle er selv uden om det. De har handlet uansvarligt.

De marginaliseres, ekskluderes og neutraliseres. At de er havnet i den situation er ikke markedets fejl ikke det politiske systems fejl, men deres egen fejl. Og den skal den centrale statsmagt nok tage sig af.

Den «frihed» som neoliberalismen prædiker er ikke nogen naturlig egenskab indbygget i os, som blot venter på at blive frigjort fra velfærdsstatens spændetrøje og «afhængighedskultur» for at blomstre og sikre individet maksimal velvære. Den neoliberale frihed er individualistisk egoisme konstrueret via markedsmekanismernes disciplinering, via statsmagtens overvågning og kontrol, via reklamens magt. Det er frihed inden for ganske bestemte rammer, nemlig kapitalakkumulation."
Link: http://www.leksikon.org

Det er ikke tale om en politik, der kan eller bør diskuteres på almindeligvis, der er tale om et menneskesyn.

Et menneskesyn desværre delt af mange faktisk vores politiske flertal.
Hvilket denne accept af politiske fattiggørelse, af de mest udsatte i landet, for en minimal profit til de rigeste tydeligt demonstrer.

Konkurencestaten i den globaliserede verden, dækker de rige, men her er lidt om resten af befolkningens skæbne.

I standard-økonomisk tankegang er arbejdsudbuddet, det samlede antal timer, som de blå økonomisk funderede politikere (S og V mf.) mener personerne i en befolkning, ønsker at arbejde ved en given realløn, (altså udbuddet af arbejdskraft, ikke udbuddet af jobs), hvor den generelt blå økonomisk funderede, har den opfattelse, at de fattige bogstaveligt talt ’skal’ være sultne nok til ethvert job der tilbydes, precist så sultne, at de fattige ideelt må tage to job, for at holde sulten fra døren, et der betaler huslejen og så et job nummer to, der ’næsten mættet familien’, så de blå økonomisk funderede, har en befolkning, der kan være konkurencedygtigt på produktions enhedspriser i forhold til f.eks. polske teenagers løn og arbejdsvilkår og fortsat ikke helt mætte.

De senest tal om fattigdom i EU fra Eurostat website.
‘People at risk of poverty or social exclusion’
16,7% af borgerne i Danmark.
23,5% af EU borgerne.
Trumpisme

Mark Blyth Athens Live
Austerity the history of a dangerous idea.

Mark Blyth is a British political scientist from Scotland and a professor of international political economy at Brown University.
Link: https://youtu.be/rGvZil0qWPg
Link: https://youtu.be/3xq-gWv91WM

Per Torbensen, Bettina Jensen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

Men nu skal vi heldigvis vælge ny central ledelse, og vi er alle med som tilskuere.

Bettina Jensen, Torben K L Jensen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

trumpisme er da et rammende ord for den fremstormende ideologi vi ser for tiden,
men jeg har længe brugt udtrykket national-chauvinisme om DFs ideologi,
og jeg synes egentlig denne betegnelse rammer bedre, da den jo viser den implicitte undermenneske ide om andre nationaliteter,
præcis som mandschauvinismen anser kvinder for andenrangs-mennesker i forhold til mænd, og anser privilegier kun for mænd som naturlige og rimelige.