Læsetid: 9 min.

Antisemitismens væsen viser sig igen

Trods efterkrigstidens fine hensigtserklæringer om at sikre jødernes plads i Europa, er ’det jødiske spørgsmål’ igen begyndt at røre på sig blandt nye generationer af europæere. Heller ikke i Danmark slipper jøderne for den negative opmærksomhed
På mærkedage og ved festlige lejligheder demonstrerer jøder og ikkejøder den fælles samhørighed, som her i synagogen i København ved 75-året for redningen af de danske jøder under besættelsen. Men til hverdag skjuler stadigt flere jøder deres identitet af frygt for konsekvenserne.

På mærkedage og ved festlige lejligheder demonstrerer jøder og ikkejøder den fælles samhørighed, som her i synagogen i København ved 75-året for redningen af de danske jøder under besættelsen. Men til hverdag skjuler stadigt flere jøder deres identitet af frygt for konsekvenserne.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

19. januar 2019

Det var hverken stolthed eller en antropologs nysgerrighed, der ramte mig, da jeg i forbindelse med mindehøjtideligheden for 75-året for redningen af de danske jøder den 11. oktober så kronprins Frederik, statsministeren – ja selv Enhedslistens Pelle Dragsted – sidde i synagogen i København med kalotter på hovederne og blive velsignet på hebraisk og dansk af den unge overrabbiner Jair Melchior.

Det, der ramte mig, var derimod en nervøs sitren i kroppen og en udefineret og urolig fornemmelse, der kom af ikke at vide, hvad ’de andre’ mon tænkte. For ’de andre’ – den øvrige ikke-jødiske danske befolkning – fulgte måske også med i den tv-transmitterede mindehøjtidelighed, der inviterede dem indenfor i et intimt jødisk rum fyldt med dansk-jødiske religiøse praksisser, symboler og mening.

Det var heller ikke skam eller frygt, der talte til mig, men snarere en nervøsitet over, hvordan kulturkristne, ateister, muslimer, nationalister, venstrefløjsaktivister og andet godtfolk mon ser, forstår og fortolker eksistensen af en levende jødisk kultur i dagens Danmark.

For mange danskere kan det højest sandsynligt forekomme fjollet, hvis ikke ligefrem paranoidt, at jeg skulle være nervøs over, hvordan dansk-jødisk kultur og eksistens bliver opfattet af den danske befolkning. Historisk set har jøderne i Danmark jo været pragteksemplarer på vellykket dansk integration, og selve redningen af de danske jøder under Anden Verdenskrig kan netop ses som kulminationen på den velvilje, som jøderne som retur har mødt i landet.

Alligevel oplever mange danske – og endnu flere europæiske – jøder i disse år, at vores tilværelse i Europa igen er blevet usikker og uafklaret. Den europæiske antisemitismes forgrenede væsen viser sig igen for mange af os på forskellige måder, niveauer og intensiteter, og den har sat sig i kroppen som en konstant opmærksomhed på, hvordan ’de andre’ – danskerne – opfatter os, og hvordan ’vi jøder’ burde agere for ikke at forstærke dette had og mistro.

En række spørgsmål, som også vores bedsteforældre måtte stille sig, er begyndt at dukke op blandt os: Kan vi være her, må vi være her, er det sikkert for vores børn, eller ser vi spøgelser? Skal vi gå ind i politik for at forsøge at ændre dagsordenen, eller skal vi udfolde vores tanker, bekymringer og evner inden for kunst og kultur for derved at forsøge på at udvide menneskesynet og den nationale forestillingshorisont? Ja, hvilken virkelighed lever vi i, og hvor stort er problemet med antisemitisme?

Dyster rapport

Et godt sted at tage pulsen på antisemitismens amorfe væsen er rapporten Experiences and Perceptions of Antisemitism, som EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder netop har offentliggjort. Rapporten er den største af sin art nogensinde – i EU såvel som på verdensplan – og den bygger på svar fra knap 16.500 jøder i 12 EU-lande herunder Danmark.

Rapporten afdækker de europæiske jøders egne oplevelser og opfattelser af antisemitisme, og resultaterne tegner et dystert og foruroligende billede: Europæiske jøder oplever i stigende grad antisemitisme, der gennemsyrer store dele af deres hverdag. På internettet, i det offentlige rum, i det politiske og kulturelle liv og på arbejdspladsen har hver fjerde oplevet det, de selv beskriver som antisemitisk chikane eller direkte former af verbale eller fysiske overfald.

Langt størstedelen undlader at anmelde overgrebene til ledelsen eller politiet, fordi de ikke har tillid til, at det vil ændre noget, eller fordi de tror, at det blot vil skabe flere problemer i sidste ende.

Antisemitisme er altså efterhånden igen blevet så udbredt og normalt i EU, at den jødiske befolkning ikke stoler på, at myndighederne kan eller vil hjælpe dem. Og det er måske noget af det, der gør, at frygten, usikkerheden og utrygheden tager over. Ifølge rapporten er den så stor, at 38 procent af de adspurgte inden for de seneste fem år har overvejet at emigrere fra deres nuværende hjemland i EU. En fjerdedel af de danske jøder har ifølge rapporten også overvejet at emigrere.

Som europæiske borgere kan vi lære nogle meget væsentlige ting af rapporten, men samtidig må vi affinde os med, at der står mange ubesvarede spørgsmål tilbage. Blandt de væsentligste huller er, at vi stort set intet lærer om bevæggrundene, der muliggør og gøder antisemitismen.

Ydermere, på trods af at vi kan lære meget af, hvordan jøder oplever og opfatter antisemitisme, er der også essentielle facetter omkring fænomenet, som ikke nødvendigvis kommer til udtryk ved de jødiske borgeres egne subjektive vurderinger.

Der bliver ikke tegnet nogen tydelige linjer mellem borgernes opfattelser og de herskende politiske og juridiske strømninger i de respektive lande. At ungarske og polske jøder melder om færre og mildere antisemitiske hændelser end i f.eks. Frankrig, Sverige og Tyskland må også ses i lyset af, at Polen og Ungarn de seneste år er begyndt at begrænse deres borgeres ytringsfrihed og særlig minoriteters råderum.

Det juridiske og politiske rum og tone definerer således også den plads, som jødiske borgere har til at føle hvem de er og kritisere eventuelle nationale begrænsninger og diskriminering.

Frygten herhjemme

Journalisten Sanne Cigale Benmouyal forsøger i DR2’s dokumentarserie Jøde! at sætte fokus på sin egen og andre danske jøders frygt for at træde frem som jøder i det offentlige rum. I serien sætter Benmouyal sig for at afdække, hvad danske jøder egentlig er så bange for.

Hun er selv vokset op i Jylland med en marokkansk-israelsk far, der plantede både varsomhed og frygt i sine børn for, at de skulle afholde sig fra at skilte med deres jødiske baggrund. Den voksne Sanne står nu med en oprørsk trang til ikke blot at træde frem som jøde, men også til at få den øvrige dansk-jødiske befolkning med sig.

Hun vil kort sagt gøre op med mere end 200 års dansk-jødisk historie, hvor mantraet har lydt: Dansker ude, jøde hjemme. Eller som hendes egne jysk-jødiske afart af denne livsregel hedder: Den der lever stille, lever godt.

Begge versioner understreger behovet for at holde det jødiske under den offentlige radar og i stedet forsøge at blive antaget slet og ret som dansker. Det er sikkert og bedst på denne måde – eller er det nu også det, spørger Benmouyal alle de jøder, som hun kan komme i tale med.

Hun finder hurtigt ud af, at mange ’almindelige jøder’ ikke har lyst til at træde frem og tale med hende om livet som jøde i Danmark. De er bange for de følger, det kan have for dem selv og deres familie at blive identificeret som jøde på tv. Programmet fletter de afslag, som Benmouyal får, sammen med indslag omkring de seneste års terrorangreb mod jødiske mål i Europa samt billeder af den massive politisikring, som alle jødiske institutioner i Danmark må leve under.

Hvis nogen er uvidende eller i tvivl om, hvordan dansk-jødisk frygt ser ud anno 2018, er de første to afsnit af Jøde! et godt sted at starte. Det bliver ikke konkretiseret, hvad og hvem jøderne skal være bange for, men til gengæld bliver det gang på gang understreget, at mange jøder oplever sig selv som konstante potentielle terrormål. Og derfor er livet inde i skabet – eller ’bag murene’, som det udtrykkes i Henri Nathansens stykke af samme navn – sikrest og bedst.

Afbildningen af denne frygt er væsentlig, da der vel næppe er særligt mange andre danskere i kongeriget, der både som gruppe og individer i den en grad må undertrykke markante dele af sig selv for at kunne føle sig sikker. Det er ikke kun PET og Det Jødiske Samfund, der bør følge med i, hvordan livet leves, når frygten for at tilhøre en minoritet gennemsyrer menneskers selvforståelse og hverdag.

Også majoritetssamfundet og andre minoritetsgrupper kan og bør drage nogle væsentlige lektioner omkring det samfund, som vi deler lige nu og her. For er vi kommet til et punkt, hvor det er blevet acceptabelt, at nogle danske borgeres grundlæggende rettigheder er de facto indskrænkede?

På terapibænken

Hvor Jøde! og Benmouyals oprindelige mission er at ville ruske op i både jøder og ikkejøder i håbet om at skabe et mere rummeligt dansk civilsamfund, ender serien og dens vigtige problemstillinger i en foruroligende og symptomatisk blindgyde, nemlig hos terapeuten.

I Benmouyals søgen efter at forstå, hvorfor danske jøder er så bange, ender hun hos psykolog Peter Elsass, som i en terapeutisk samtale får hende til at forstå, at det snarere er angst frem for frygt, der dominerer hendes oplevelse af antisemitisme. Hvor frygten har et objekt uden for individet, det vil sige noget konkret at være bange for, er angsten indre og ofte uden konkret objekt.

Der er med andre ord næppe noget rigtigt at frygte for de danske jøder ude i samfundet, men alligevel eksisterer der en angst blandt mange, der i virkeligheden handler om noget inde i dem selv.

Jøde! ender med en samtale mellem datter og far, hvor Benmouyal lærer om sin fars traumatiske oplevelser med både antisemitisme og diskrimination i Marokko og Israel. Herigennem forstår vi, hvor Benmoyals angst kommer fra. Men forløsningen ender stort set tømt for samfundsrelevans.

Antisemitismen bliver et privat familieanliggende, som en lydhør psykolog og reflekteret og sympatisk fader kan afhjælpe. Benmouyal har fået selvindsigt, som Elsass stolt erklærer, hvilket får hende til at føle sig fri til at stå ved, hvem hun er nemlig dansk-israelsk jøde.

Men dette psykologiske glansbillede af frigørelse gennem selvindsigt, står i skingrende kontrast til de historiske, politiske og sociologiske kræfter, der stadig definerer antisemitismen i dag. Problemet er ikke kun inde i Benmouyal og de andre danske jøders hoveder, og det er ikke kun jødernes egen grundangst, der hæmmer dem i at leve et frit liv. Der findes en politisk dagsorden blandt nogle grupper, hvori antisemitisme spiller en rolle.

Der findes sociologiske grunde og incitamenter, hvorfor nogle mennesker og grupper retter deres had og afsky mod jøder, og der findes ikke mindst et rigt nationalt-historisk repertoire, som den dag i dag stadig spiller en aktiv rolle i at definere både danskheden og det ikkedanske, hvor det jødiske til tider bliver placeret.

De danske jøder kan gå til psykolog til evig tid og opnå alverdens frigørende selvindsigter, men hvis diskussionen om antisemitisme og frygt versus angst ikke også adresserer de politiske og samfundsmæssige aktører, der fastholder en minoritetsgruppe i eksistentiel og fysisk usikkerhed, er disse bestræbelser omsonste.

Danskerne kom indenfor

Hvor EU’s rapport og Benmouyals dokumentarserie leder efter følelser og oplevelser, som de på hver deres facon kan fortolke, står mindehøjtideligheden for 75-året for redningen af de danske jøder – og ikke mindst livetransmissionen på tv – tilbage som en manifestation af en stik modsat karakter.

Som mindehøjtideligheden skrider frem, træder jødiske talsmænd, kendisser og repræsentanter for den jødiske ungdom alle stolt og selvsikkert frem på podiet. De fortæller ikke kun historien om, hvordan de blev reddet af danske landsmænd, og hvilken taknemmelighed og stolthed det siden har bragt med sig at være dansk.

De fremviser også religiøse praksisser, og etisk og moralsk tankegods med rod i jødedommen, der viser, at der eksisterer et levende samfund af gamle, unge og midaldrende jøder. Det er mennesker, der på den ene side ligner deres ikkejødiske naboer og på den anden side dyrker deres religion, samfund og tilhørsforhold på en radikal anden måde end store dele af den danske befolkning.

Da koret af yndige 10-11 årige piger fra den jødiske privatskole, Carolineskolen, i slutningen af mindehøjtideligheden træder frem og synger først den hebraiske bøn »Ozeh Shalom« (Skaber fred) og derefter »I Danmark er jeg født«, har jeg svært ved at holde tårerne tilbage.

De to sange sat sammen, børnene, synagogen fyldt op af jødiske og ikkejødiske danskere, familien Danmark i sofaen derhjemme foran tv’et – alt dette tilsammen udgør en manifestation af jødernes flere hundrede år gamle ønske om at kunne høre til og tolereres, hvor de er og har hjemme, mens de samtidig kan få lov at dyrke deres særegne fællesskab i fred og fordragelighed.

Det kan de på en dag som 75-året, hvor vi mest af alt hylder den heroiske indsats af danske landsmænd. Men dagen efter er det tilbage i skabet eller på terapibænken, indtil det øvrige Danmark også begynder at diskutere og forholde sig til minoritetsrettigheder og ikke mindst antisemitismens amorfe væsen. Hvordan kan det danske samfund fortsat sørge for, at jødiske naboer bliver anset som landsmænd upåagtet af religiøse, etniske eller kulturelle forskelle?

Maja Gildin Zuckerman er post.doc i Uddannelse og Jødiske Studier ved Stanford University.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Kim Folke Knudsen
  • Maj-Britt Kent Hansen
  • Grethe Preisler
  • Trond Meiring
  • Mikael Aktor
  • Troels Ken Pedersen
Kim Folke Knudsen, Maj-Britt Kent Hansen, Grethe Preisler, Trond Meiring, Mikael Aktor og Troels Ken Pedersen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Meget fint essay, Maja, men burde du ikke konkretisere - eller i det mindste overveje mere udtrykkeligt - hvorfra den ydre antisemitisme i Danmark og Europa kommer fra? Hvem er det, der udtrykker sig og handler antisemitisk? Og hvorfor er jøders oplevelse af antisemitisme mindre i Polen og Ungarn end i Vesteuropa - mon? Er disse staters indskrænkning af ytringsfriheden den eneste og rigtigste forklaring? Det er svært at gøre noget ved antisemitismen, hvis man ikke evner eller ønsker at sætte navn på antisemitterne og den ny antisemitismes årsager.

Martin Kristensen og Henrik Peter Bentzen anbefalede denne kommentar

1) At enhedslisten var til stede i synagogen er vel ikke så underligt. Et parti, der har rødder tilbage i frihedskampen, har vel noget at markere.

2) Når Maja - og Sanne - "ikke har lyst til at træde frem " kan man vel også sige det samme om andre danskeres forhold til religion. Det er jo ikke noget vi taler meget om.

(For et par år siden læste jeg et interview med præsten Hanne Dahl, nu præst i Budolfi kirke. Hun blev spurgt om, hvad hendes mand troede på og hendes var - citeret efter hukommelsen - var: "Det ved jeg ikke. Men jeg håber da, at han er troende".)

Mon ikke det er sådan - for de fleste af os: Vi ved faktisk ikke hvad, om, vores venner eller kolleger har et forhold til ham ovenpå, eller til Buddha, eller Thor, eller Ram og Sita. Eller .....

Peter Andersen, Peter Andersen og Henrik Peter Bentzen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Se Sanne Cigale Benmouyals dokumentar 'Jøde' på DR-TV2, før den bliver taget af plakaten igen.
Den var jeg gået glip af, hvis af, hvis det ikke havde været for ovenstående essay, og den er virkelig værd at se!

Signe K. Stranddorf, jens christian jacobsen, Steffen Gliese og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Per Christiansen

Jeg forstår ikke det had mod jøder.
Er der ikke en eller anden der kan forklare det, det forekommer mig at fortabe sig i tågerne.
Jøde spørgsmålet, ? Jeg forstår det ikke.
Hvad er det jøderne har gjort, gør
Det er ikke fordi jeg ikke kan min historie.

Mogens Holme, jens christian jacobsen, Flemming Berger, Marianne Kjær, Steffen Gliese og Henrik Peter Bentzen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Per Christiansen, jøder spiser børn, ligesom finnerne går med kniv; det er noget "enhver" ved.

I stedet for at gnide albuer med Pia Kjærsgaard burde Dansk mosaisk Trossamfund alliere sig med de muslimske imamer og sammen forsøge at sætte en front op over for den galoperende racisme, vi ser i DF. Der er ingen grund til at tro, at DFs veneration over for jøder er begrundet i andet end strategisk tænkning: Først freder vi jøderne, mens vi smider muslimerne ud, derefter kommer turen til jøderne.

Xenofobi og racisme skal bekæmpes, overalt hvor de viser sig, også selv om man ikke lige selv umiddelbart er i farezonen, for det kan tids nok komme.

Jørgen Tryggestad, Khuram Bashir, Nils Lauritzen, Mogens Holme, Alvin Jensen, Raido Rafn, Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Trond Meiring, Hans Larsen, Torben K L Jensen, Marianne Kjær, Tino Rozzo, Steffen Gliese, Samuel Grønlund, Jakob Silberbrandt, Søren Bro, Ib Gram-Jensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Jeg har studeret med muslimer af forskellige kulturelle baggrunde og generationer. Mens der var ikke var nogen antisemitisme hos den 2. generations kurdiske pige, var den 2. generations marrokanske pige sikker på at jøder havde en særlig lugt og var en seperat race af mennesker. Værst var den 1. generations palæstinensiske pige som aflirerede flere af de klassisk europæiske antisemitiske ideer, heriblandt ideer om at jøder forsøger at udslette den muslimske verden (en muslimificering af Zions Vises Protokoller).

Antisemitisme blandt muslimer i Europe er mere udbredt end mange gider at erkende. Dermed ikke sagt at det ikke kan bekæmpes, og det er også vigtigt at påpege at selvom den muslimske antisemitisme er ekstremt udbredt i dag, så er den et langt mere moderne fænomen end hvad både mange europæere og muslimer (hvadenten de er antisemitter eller ej) går og tror. Udbredelsen af antisemitiske konspirationsteorier i den muslimske verden, f.eks. troen på at jøder dræber og ofrer muslimske drengebørn, går ikke længere tilbage end efter 1948. Hvordan skulle alle de jøder, der havde boet århundreder og årtusinder i Nordafrika, Mellemøsten, Iran eller Tyrkiet ellers have overlevet så længe, hvis graden af antisemitisme stødt havde været ligeså slem som den var i dag?

Og netop derfor bør det også være muligt, at målrette en kampagne eller flere kampagner, mod antisemitiske konspirationsteorier (og anden racisme) blandt muslimske indvandrere. F.eks. ved at tale om de mange TV stationer og andre medier, der udbreder og populariserer konspirationsteorier om jøder, og hvilke politiske motivationer de kunne have for at gøre dette? Det har altid været populært for tyranner, at aflede befolkningens opmærksomhed når de begår korruption, mord, tyveri og voldtægt på deres eget folk.

Mads Jakobsen, June Pedersen, søren jensen, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Mette Poulsen, Tino Rozzo, Steffen Gliese og Jakob Silberbrandt anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Squirrel Hill massakren i Pittsburgh er en vigtig påmindelse til danskerne om, hvordan vælgere indoktrineret af politisk propaganda, ved ubegrundet frygt og intolerence politik, kan ansporer voldsparate borgere i samfundet til handling på frygten.

Had og hetz spredende politikere med frygt skabende og politiske usande påstande om flygtninge i nød er til fare for stabiliteten i Danmark, kan skabe en lignende massakre i Danmark.

Pia Kjærsgaard Folketingets formand.
Tre eksempler på otte dage i 2010.

»Men islam i sin grundsubstans, og det er det, jeg synes, vi skal forholde os til, er en voldsforherligende religion.«
Citat Pia Kjærsgaard (DR2 Deadline, 3.2.2010).

»Vi har en religion i Danmark i det 1000-årige rige, som Danmark er, og det skal vi holde fat i. Og derfor er det væsentligt, at islam ikke vinder frem i Danmark.«
Citat Pia Kjærsgaard(Politiken.dk, 26.1.2010).

»Jeg bryder mig ikke om dem, der generaliserer muslimer. Men med selve islam, der må jeg sige, at jeg har sværere og sværere ved at skelne mellem islam og islamismen.«
Citat Pia Kjærsgaard (Information, 20.1.2010).

“Ny rapport slår fast, at der bliver begået langt flere hadforbrydelser end først antaget. Rapporten er resultatet af en udvidet gennemgang af politiets sager, og det får Rigspolitiet til at slå fast, at hadforbrydelser fortsat skal have høj prioritet.”
Citat Rigspolitiet.
https://www.dansk-politi.dk/artikler/2018/september/langt-flere-sager-me...

“Når jeg ser på, hvordan nogle borgere opildner til holdninger mod flygtninge, eller hvor nedsættende der tales om jøder, spørger jeg mig selv:
Hvor godt forankret er den menneskelige værdighed i folks hoveder?”
Citat Josef Schuster, formanden for det Jødiske Centralråd i Tyskland.

Link: https://www.dr.dk/nyheder/udland/merkel-vi-maa-aldrig-glemme-krigens-rae...

Ib Gram-Jensen, Mogens Holme, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Peter Andersen, Marianne Kjær, Niels Duus Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jørn-Erik Rasmussen

Religion kan være det som skiller. Har ofte været det historisk. Men selvfølgelig er der andre veje at betræde end Kjærsgaards m.fl. måde at fodre og udnytte tilbøjeligheden til at lade andre/anderledes stå for skud. I Berlin er der f.eks. https://house-of-one.org/de/konzept - samt indførelsen af faget etik i skolen https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehrplaene/et...
(et af argumenterne herfor var - lidt forenklet - at religion adskiller og etik forener/fællesgør)

Per Christiansen

Tak for de udmærket forsøg på forklaringer.
Jeg forstår de stadig ikke, det hele bunder i overtro og latterlige ideer.

Kim Folke Knudsen

Nationalismens bølger skyller ind over Europa. Ledsaget af den tøjlesløs nationalisme er den radikaliserende debat, hvor folkegrupper religioner og mennesker spilles ud mod hinanden. Det er den debat, som DF omtaler som et opgør med den politiske korrekthed. Jeg tror at mange velmene DF´ere ikke et helt klar over, hvad konsekvenserne af deres opgør kan blive. Mange finder det spændende og udfordrende, at det autoritære Sverige nu oplever en massiv fremgang til Sveriges Demokraterne. Det lyder som et uskyldigt og antiautoritært oprør mod svensk centralisme og mod socialdemokratiske forestillinger om den ideelle Velfærdsstat. Men hvad indeholder Sveriges Demokraterne, hvad er deres baggrund og hvad indeholder sandheden bag deres svenske nationalisme ? Undersøg det inden sympatien for partiet styres af falske forventninger.

I nationalismens karakter ligger ønsket om at fremhæve egne nationale og ofte ligeså racemæssige fortrin. Det stiver af, det fjerner fokus fra dybe sociale og økonomiske problemer, som et samfund i krise ikke er i stand til at løse uden videre og slet ikke med enkle og demagogiske budskaber.

Ledsaget af denne nationalistiske fortrinsstilling dette at ophæve sig selv som individ til noget særligt nationalt overlegen religiøst overlegen eller racemæssigt overlegen - er syndebukken den som udpeges til roden for alt ondt. Syndebukken bliver det objekt som hadet og den indestængte vrede rettes mod. Resultatet kan i nogle tilfælde være forfærdeligt og helt ødelæggende for en civilisation. Det ligger desværre dybt i os mennesker at lade os lede og manipulere af mopperne. Har vi ikke alle en historie fra skolegården, hvor en eller anden stak ud og dernæst skulle kanøfles. Unge år som blev til plagsomme år på grund af grusom mobning. Mennesket har brug for at være sin egen ondskab bevidst og tøjle denne konstant hele livet igennem.

Jeg synes alene sammenstillingen, at der er jøder og så er der tyskere i Tyskland er en rædselsfuld udtalelse. Jøder er statsborgere og nationalt forankrede i hver deres nation på lige fod med alle andre borgere i Tyskland og i andre lande. Det er der er afskyeligt i tysk historie er, at en generation af tyskere lod sig forlede til at deltage i et massemord på egne borgere på borgere med en tro, som er stamfaderen til den kristne tro og til andre religioner. Med Holocaust blev en del af europæisk kultur og europæisk historie udslettet på grusom vis. Tilbage blev skammen, sorgen og tabet af den jødiske kultur i mange af Europas samfund.

Jøderne måtte efter Holocaust drage den konklusion, at kun en stat for jøderne var det eneste sikre sted at være: Israel. Alle andre steder lurede risikoen for at blive udpeget til syndebuk og der på blive ekskluderet og lagt for had af det omgivende samfund.

Derfor er der grund til at være på vagt overfor den udgrænsning og xenofobi, som der pustes til overfor vores medborgere med islam som tro. Kritik ja men med mådehold og uden at stemple mennesker, fordi de har en tro, der er anderledes end vores egen. Jøderne er i dag Europas seismograf. De kan mærke forskydningerne i samfundet lang tid førend vi andre fornemmer optræk til et jordskælv ligesom at dyrene kan fornemme optakten til et jordskælv timer ja dage forinden. De mange episoder med spirende antisemitisme med hadefulde udtalelser mod vores jødiske medborgere og med det beskidte forsøg på, at gøre jødiske medborgere ansvarlige overfor den israelske Regerings handlinger over Palæstinenserne. De episoder bør vi alle være på vagt overfor. Tage afstand og markere fællesskab og solidaritet med vore jødiske medborgere.

Et liberalt demokrati er grundlagt på forestillingen om at vi alle er ligestillede borgere og ligeværdige borgere uanset religion, race, seksuelle præferencer, social baggrund og etnisk baggrund. Dette grundlag kan ikke gradbøjes gøres det så undergraves den frie Verdens fundament, som vi lærte at sætte pris på efter 1945.

Steffen Gliese, Trond Meiring og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Nationalismens bølger skyller ind over Europa. Ledsaget af den tøjlesløs nationalisme er den radikaliserende debat, hvor folkegrupper religioner og mennesker spilles ud mod hinanden. Det er den debat, som DF omtaler som et opgør med den politiske korrekthed. Jeg tror at mange velmene DF´ere ikke et helt klar over, hvad konsekvenserne af deres opgør kan blive. Mange finder det spændende og udfordrende, at det autoritære Sverige nu oplever en massiv fremgang til Sveriges Demokraterne. Det lyder som et uskyldigt og antiautoritært oprør mod svensk centralisme og mod socialdemokratiske forestillinger om den ideelle Velfærdsstat. Men hvad indeholder Sveriges Demokraterne, hvad er deres baggrund og hvad indeholder sandheden bag deres svenske nationalisme ? Undersøg det inden sympatien for partiet styres af falske forventninger.

I nationalismens karakter ligger ønsket om at fremhæve egne nationale og ofte ligeså racemæssige fortrin. Det stiver af, det fjerner fokus fra dybe sociale og økonomiske problemer, som et samfund i krise ikke er i stand til at løse uden videre og slet ikke med enkle og demagogiske budskaber.

Ledsaget af denne nationalistiske fortrinsstilling dette at ophæve sig selv som individ til noget særligt nationalt overlegen religiøst overlegen eller racemæssigt overlegen - er syndebukken den som udpeges til roden for alt ondt. Syndebukken bliver det objekt som hadet og den indestængte vrede rettes mod. Resultatet kan i nogle tilfælde være forfærdeligt og helt ødelæggende for en civilisation. Det ligger desværre dybt i os mennesker at lade os lede og manipulere af mopperne. Har vi ikke alle en historie fra skolegården, hvor en eller anden stak ud og dernæst skulle kanøfles. Unge år som blev til plagsomme år på grund af grusom mobning. Mennesket har brug for at være sin egen ondskab bevidst og tøjle denne konstant hele livet igennem.

Jeg synes alene sammenstillingen, at der er jøder og så er der tyskere i Tyskland er en rædselsfuld udtalelse. Jøder er statsborgere og nationalt forankrede i hver deres nation på lige fod med alle andre borgere i Tyskland og i andre lande. Det er der er afskyeligt i tysk historie er, at en generation af tyskere lod sig forlede til at deltage i et massemord på egne borgere på borgere med en tro, som er stamfaderen til den kristne tro og til andre religioner. Med Holocaust blev en del af europæisk kultur og europæisk historie udslettet på grusom vis. Tilbage blev skammen, sorgen og tabet af den jødiske kultur i mange af Europas samfund.

Jøderne måtte efter Holocaust drage den konklusion, at kun en stat for jøderne var det eneste sikre sted at være: Israel. Alle andre steder lurede risikoen for at blive udpeget til syndebuk og der på blive ekskluderet og lagt for had af det omgivende samfund.

Derfor er der grund til at være på vagt overfor den udgrænsning og xenofobi, som der pustes til overfor vores medborgere med islam som tro. Kritik ja men med mådehold og uden at stemple mennesker, fordi de har en tro, der er anderledes end vores egen. Jøderne er i dag Europas seismograf. De kan mærke forskydningerne i samfundet lang tid førend vi andre fornemmer optræk til et jordskælv ligesom at dyrene kan fornemme optakten til et jordskælv timer ja dage forinden. De mange episoder med spirende antisemitisme med hadefulde udtalelser mod vores jødiske medborgere og med det beskidte forsøg på, at gøre jødiske medborgere ansvarlige overfor den israelske Regerings handlinger over Palæstinenserne. De episoder bør vi alle være på vagt overfor. Tage afstand og markere fællesskab og solidaritet med vore jødiske medborgere.

Et liberalt demokrati er grundlagt på forestillingen om at vi alle er ligestillede borgere og ligeværdige borgere uanset religion, race, seksuelle præferencer, social baggrund og etnisk baggrund. Dette grundlag kan ikke gradbøjes gøres det så undergraves den frie Verdens fundament, som vi lærte at sætte pris på efter 1945.

Steffen Gliese, sven vangbæk, Trond Meiring og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Morten Pedersen

En forbudt forklaring kunne også være misundelse. Jøder er generelt klogere end andre befolkningsgrupper, ret meget. Det forklarer den fuldstændigt overvældende overrepræsentation af nobelprismodtagere, kunstnere og finansfolk fra denne meget lille gruppe mennesker. De har faktisk bidraget imponerende meget til menneskets samlede frembringelser. Dette forhindrer ikke Israel i at begå overgreb, arabere i Europa forfølges jo ikke grundet forbrydelser i Iran, Saudiarabien, Syrien etc. Jøderne er jagede af dele af venstrefløjen, højrefløjen og af gruppen af muslimer og er ved at forlade store dele af Europa. Malmø viser vejen efter der er tæt på muslimsk flertal, de fleste jøder er væk, resten er blevet usynlige og moskeen lukket.

June Pedersen, Trond Meiring og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Er det angsten for nogle nynazister der årsagen til at synagogen i Krystalgade er bevogtet med maskinpistoler ? eller hvad ..

Niels Duus Nielsen

jens peter hansen, maskinpistolerne i Krystalgade er udtryk for en panikreaktion. Ren symbolpolitik. Når en terrorist ser maskinpistolerne går han m/k bare et par hundrede meter op ad Nørregade og udløser bombevesten på Nørreport Station, for der er ingen maskinpistoler.

Det er ikke eksklusion og trusler, der forhindrer terror, tværtimod. Inklusion alene fjerner ikke problemet, men eksklusionen forstærker det. Mennesker, der kan imødese en fremtid som respekterede samfundsborgere, der har mulighed for at leve et anstændigt og materielt trygt liv, har ikke brug for radikale ideologier.

Steffen Gliese, Trond Meiring, Hans Larsen, Herdis Weins og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Tyskland tog jo først virkelig fat på fortidens forbrydelser da de fleste forbrydere var gamle eller døde. Indtil da sad de som dommere og embedsmænd fra 1950 og frem til pensionen. I 1960 havde langt over halvdelen af medlemmerne af landagen i Kiel en brun fortid. Ingen modstandere af nazisterne sad mere i landagen. I 1950 var langt de fleste medlemmer nogle der havde været forfulgt af nazisterne. Så meget for den tyske "udrensning". De sidste 20 år har rigtig nok været helt anderledes. Men også lidt sent.

søren jensen

Maja Gilden Zuckerman reflekterer i Moderne Tider, 19 januar over en stigende angst hos jøder i Danmark og øvrige Europa. Hun afviser at det er psykologisk betinget. Det er samfundsmæssige, sociologiske og historiske årsager vi skal være opmærksomme på. Det forbliver meget abstrakt hvad hun her mener gør sig gældende. Men hun nævner at den statslige kontrol med ytringsfriheden i Ungarn og Polen nok er forklaringen på at jøder i disse lande rapporterer mindst angst. Og at et ”rigt nationalt-historisk repertoire, som den dag i dag stadig spiller en aktiv rolle i at definere både danskheden og det ikkedanske, hvor det jødiske til tider bliver placeret” er en årsag til antisemitismen i Danmark.
Det er trist. At så mange jøder føler sig truet. Og at en skribent som vil tage det problem op ikke tjekker empirisk op på hvad hun siger. Som lærer for unge mennesker kan jeg sige at min første hypotese ville være at antisemitismen, udover hos højreradikale ekstremister er at finde hos i muslimske indvandrere. Ikke hos normalt kulturkonservative danskere. Zuckerman kan tjekke op på om den hypotese er værd at følge op på i hende post doc projekt ved at starte med at se på den procentvise andel af befolkningerne i Europa som er muslimer. Hun vil finde at netop Polen og Ungarn stort set ingen har – sammenlignet med dét Europa som netop nu oplever denne skræmmende tendens.

Susanne Schmidt

At nogle danske jøder vælger af stille op for DF og gå forest i den tiltagende muslim-bashing siger jo en del om splittelsen internt i det jødiske samfund i Danmark.

Nogle her hentyder meget tydeligt til at antisemitisme først og fremmest kommer fra muslimer men mon ikke de fleste muslimer i Danmark godt ved at hvis det ikke var for jøderne ville der pludselig ikke være nogen som helst berøringsangst overfor halalslagtning og drengeomskæring. Tværtimod. Det ville forbudt hurtigere end du kan skrive Støjberg på en "udlændingestramningskage".

Arne Albatros Olsen og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Mads Jakobsen

Jøderne er i en unik dårlig strategisk position.

Som religiøst mindretal i vesten må de slå til lyd for at multikulturalisme er godt, religion en privatsag, og at alle skal ses som individer.

Som belejret flertal i Israel må de befæste deres grænser med bevæbnede soldater, teste alle immigranters DNA for at sikre deres racerenhed, og konstant være på vagt overfor demografien i befolkningsgrupperne.

Og som en befolkningsgruppe specifik nævnt i Koranen som havende andenrangs legal status, ved de godt at religion ikke er en privatsag under Islam, og at de ikke bliver set som individer i muslimsk rettroende lande.

Så de bliver nød til at lyde vage og velmenende, og så håbe at lytterne selv lægger to og to sammen og får syv en halv.

Susanne Schmidt

Mads Jakobsen du undskylder vel ikke tingenes tilstand i Israel med noget tekst i korsnen? Du er bekendt med at jødisk religion også skelner mellem jøder og ikke-jøder? Jøder er efter skrifterne udvalgte, det er vi andre ikke. Mon ikke Israels politik skal fibdes deri og ikke i koranen?

Mads Jakobsen

Jeg undskylder ikke Israels noget som helst. Hvorfor skulle jeg det? Og ja, jøderne har (også) særstatus i deres egne tekster. Men det der er min pointe her er, at de søger at sikre deres lands overlevelse gennem jernhård udlændingepolitik.

Susanne Schmidt

Det har vi hørt før? Er det stenkastene palæstinensere der er en trudsel mod atomstaten Israel med verdens bedste efterretningstjeneste?

Det du her nedskriver til "udlændinepolitik" er annektering, udresning og apartheid. Det er sku' en underdrivelse der burde gives priser for.

Mads Jakobsen

Det kan du alt sammen mene. Det eneste jeg pointere her er, at når jøder er i mindretal så går de ind for multikulturalisme, og når de er i flertal, går de ind for etnostater lige som langt de fleste andre. For det bliver de nød til.

Susanne Schmidt

Jeg kan ikke se at de bliver næd til at undertrykke nogen. Hvad er det der tvinger dem til apartheid andet end deres religiøse tekster?

Niels Duus Nielsen

Mads Jakobsen, jøderne er faktisk ikke i flertal i Stor-Israel (Israel plus de besatte områder). Det er derfor palæstinenserne ikke har stemmeret, for så ville de bare overtage regeringen i Israel.

Jeg kan forstå, at du er modstander af demokrati og tilhænger af apartheid, når du således hylder at et mindretal begår overgreb på flertallet.

Randi Christiansen

Det burde være indlysende, at nutidens antisemitisme skyldes israels overgreb på palæstina.

Susanne Schmidt, Samuel Grønlund, Niels Duus Nielsen og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Det ville nok hjælpe lidt hvis Det Jødiske Samfund i Danmark tog afstand fra Israels overgreb på palæstinenserne. ( Men det jeg tror jeg næppe vil ske)

Samuel Grønlund, Randi Christiansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Susanne Schmidt

Arne det kommer nok ikke til at ske nej. Tværtimod løber konservative danske jøder Israels ærinde som da Movia fik et hav af emails (på engelsk) med friske beskyldninger om antisemitisme fra alle mulige steder i verden da deres busser i 2015 kørte med et budskab fra Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening.

Samuel Grønlund, Randi Christiansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Holocaust traumet og historiens pogromer (i parentes bemærket blev jøderne omkring 1400 frataget retten til at eje jord og fokuserede derfor naturligt nok deres betydelige talenter mod andre områder herunder pengeudlån og andre forretningsaktiviteter, hvilket de jo tydeligvis og ligeledes indenfor kunst og videnskab har haft stor succes med) har skabt jødernes marginaliserede status i verdenssamfundet. Og vi ligger, som vi har redt - ligesom med fx versaillestraktaten, der gødede jorden for ww2 helvedet. Dumhed med dumhed på - igen igen.

Jeg finder denne sammenhæng indlysende, og hvis det ikke forstås og italesættes, fortsætter dumhederne bare.

En dumhed som nu betyder, at verdenssamfundet befinder sig i et rædsomt dilemma mellem jøder, der forståeligt nok og efter at have været udsat for ubeskrivelige lidelser i århundreder har behov for egen stat og palæstinensere, der bor lige netop der, hvor det traumatiserede jødiske folk vil bo. Begge folk har historisk tilknytning til området, men palæstinenserne boede der jo, da jøderne invaderede.

Og det er her, det bliver mærkeligt. Hvordan kan et jødisk folk med den historie, de har, udsætte et andet folk for de overgreb, vi ser? Det viser en kynisme, hjerteløshed og egoisme, som vækker stor vrede hos andre end palæstinenserne og dermed grobund for unuanceret antisemitisme.

Hvad bør jøderne da gøre? Ja, hvis jeg skal have respekt for dem, må de lade palæstinenserne få deres egen stat.

En freds og forsoningsproces mellem de to folk har desværre dystre udsigter men er nødvendig. Forudsætningen for at en sådan kan lykkes er, at verdenssamfundet forstår den historiske baggrund for det helvede, som det er havnet i. Nu må disse tåbeligheder høre op, og indtil det sker, må vi konstatere, at vi befinder os på det værste, mest modbydelige, primitive og underudviklede sted i menneskehedens udvikling.

Susanne Schmidt, Samuel Grønlund, Niels Duus Nielsen og Harald Strømberg anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

I øvrigt savner jeg, at nogen uddyber, hvorfor jøderne mener, at deres krav på israel - udover som verdenssamfundets kompensation for de historisk dårlige beslutninger, jøderne har lidt under - giver dem ret til, hvad der er palæstinensisk hjemland.

Som er et omstridt område med skiftende herskere, hvortil ingen af de nulevende jødiske efterkommere kan hævde større historisk ret end filistrenes efterkommere, som er palæstinensere.

Bør vi som verdenssamfund omsider være udviklede nok til ikke at acceptere evindelige stridigheder om land og jordisk gods og indse, at en mere civiliseret omgangsform her på vores fælles planet er at foretrække for alle - ikke mindst hvad det betyder i praksis. Hvilket ikke er nuværende modus : 'som brødre vi dele, jeg tar det hele'.

Randi Christiansen

Og jerusalem må man deles om. Der er ingen anden vej, hvis parterne fortsætter med at lade de ydre forhold, som repræsenteres af staten dominere de indre, som repræsenteres af kirken.

torben - nielsen

Jeg tror, at jøderne har gjort to erfaringer igennem historien.

Jøderne kan leve sammen med alle andre folkeslag.

Men ingen andre folkeslag, kan leve sammen med jøderne.

Derfor har jøderne også gjort den erfaring, at hvis de vil overleve, så skal de have deres eget land.

Og dette land skal være for jøderne og på jødernes betingelser.

Dette lyder nu om stunder ikke særligt demokratisk, men for jøderne drejer det sig ikke så meget om en teoretisk demokratiopfattelse, for dem drejer det sig om overlevelse.

Hvis der lever andre end jøder i deres hjemland, må de acceptere at leve der, efter jødernes regler.
Og hvis de ikke vil det, så må de finde et andet sted at være.

For jøderne har ikke andre muligheder end Israel, hvor de kan leve i fred.

Så hvis den historiske horisont kun er på de sidste 70 år, ja så kunne det godt se ud som om jøderne opfører sig som nogle bøller.

Men ser man på de sidste 700 år, så har jøderne ikke andre muligheder end at få sit eget hjemland, ellers vil de blive undertrykt, diskrimineret eller forsøgt udryddet.

Randi Christiansen

Torben - Nielsen@ - ja, men problemet er, at der boede nogen i forvejen i det land, jøderne ville have som deres eget. Dem kan man jo ikke bare smide ud.

Susanne Schmidt

"Hvis der lever andre end jøder i deres hjemland, må de acceptere at leve der, efter jødernes regler.
Og hvis de ikke vil det, så må de finde et andet sted at være."

Det er dog det mest usympatiske jeg længe har hørt. Der boede 60.000 jøder i Palæstina inden de europæiske jøder ankom.

Til orientering kan jeg lige tilføje at palæstinenserne hverken havde inviteret de europæiske jøder eller var skyld i at de forlod Europa.

Der er ingen andre steder de kan leve i fred? Lever de ikke i fred her i Danmark? I Sverige? I USA? Canada? Storbritannien? Tyskland? Holland? Jo der er masser af steder jøder lever i fred med andre mennesker.

Du burde skamme dig for at antyde at jøderne er "nød til" at undertrykke palæstinenserne. Højrefløjs-zionisterne der i øjeblikket styrer Israel er ikke et hak bedre end andre højrefløjs-regimer verden tidligere har kendt. Herrefolks-mentalitet og intet andet.

Randi Christiansen, Samuel Grønlund og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo mere speget end det, Randi Christiansen, for der boede også jøder i Palæstina - der jo ikke var en stat, men en del af det opløste osmanniske sultanat, der blev britisk mandatområde efter fredstraktaterne ovenpå 1. verdenskrig.

Susanne Schmidt

Steffen Gliese. At der boede jøder er korrekt. Hvordan gør det noget speget? Hvori ligger palæstinensernes skyld?

torben - nielsen

Engang i mellem har jeg lyst til at citere Holberg:
Alle siger, at Jeppe drikker, men ingen spørger, hvorfor Jeppe drikker!!

Det er lidt det samme her:

Alle siger, at jøderne opfører sig som brutale undertrykkere, men ingen spørger, hvorfor jøderne opfører sig som brutale undertrykkere!!

Men jeg påstår, at Israel opfører sig som de gør, som en konsekvens af århundreders jødeforfølgelser, i Europa, Mellemøsten og Nordafrika.

Jeg tror, at jøderne har lært på den helt hårde måde, at hvis de vil overleve som jøder, så skal de have deres eget land, helt for dem selv.
Og når jeg siger på det helt hårde måde, så mener jeg det helt bogstaveligt. Hvis jøderne i Israel tøver et øjeblik, bliver de udslettet.

Alle, der mener, at Israel skal dele deres land med palæstinenserne, viderefører i virkeligheden dermed århundredernes jødeforfølgelse.

Jøder og palæstinensere har absolut intet til fælles, andet end de begge gør krav på landet, og så hadet til hinanden.

Under første verdenskrig vælger det Osmanniske rige at deltage på tyskernes side.
Palæstina er på dette tidspunkt en del af det Osmanniske rige.

Ved fredsforhandlingerne efter krigen, beslutter englænderne, at en del af betingelserne for fred er, at der bliver oprette en jødisk stat, i det område som hedder Palæstina.

Udførelsen af denne beslutning trækker ud.

Op til, og under anden verdenskrig, forhandler muftien af Jerusalem med Hitler, som oprette en einsatzgruppe i Athen, som er parat til at rykke til Palæstina, så snart Rommel er kommet frem til Palæstina.

Efter anden verdenskrig tager jøderne så sagen i egen hånd.

Og skulle nogle være i tvivl, så kan palæstinenserne finde venner blandt Israels naboer, hvor de kan leve i fred, - den mulighed har jøderne ikke, de har ikke nogen venner nogen steder.

Og så et lille kursus i storpolitik.

Statsdannelse sker ikke, når man er gode venner.
Statsdannelse sker når uenighederne bliver så store, at der sker væbnet konflikt.

Og efter at ufreden er stilnet af, kan man som regel finde ud af at dem som mener det ene, rykker over på den ene side af grænsen.
Og dem som så mener noget andet, kan så rykke over på den anden side af grænsen.

Palæstinenserne deler skæbne med finnerne på Karelen og tyskerne i Østpreussen.
Begge har tabt deres jord i en væbnet konflikt.
Men i modsætning til finnerne og tyskerne, har palæstinenserne valgt at blive i deres oprindelige lande.

Så har man to muligheder: enten retter man ind, eller også finder man andre græsgange.

Og skulle man så tro, at der er større sikkerhed her i Danmark, så oplyser politiet at de bruger mere end 0,5 million timer om året, på at bevogte jødiske institutioner.

Så jeg er heller ikke sikker på, at Danmark sikker nok, for jøderne.

Samuel Grønlund

Jeg spørger tit hvorfor Israel undertrykker sine palæstinensiske naboer og generelt opfører sig som det dummeste mest brutale svin man kan forestille sig.
Men der gives aldrig ærlige fornuftige svar.
I stedet får man tudet ørerne fulde med latterlige søforklaringer om terror, had og manglende palæstinensisk anerkendelse af Israel, der enten udstiller en ufattelig ignorance om sagens kendsgerninger eller et ensidigt historieløst forsvar for Israel.
Der findes ikke palæstinensisk terror. Palæstinenserne fører frihedskamp med alle tilgængelige midler, som er deres indiskutable ret og pligt, under Israels brutale besættelse og undertrykkelse.
Selvfølgelig hader palæstinenserne de zionistiske jøder - en gruppe der stort set tæller samtlige jøder på planeten. I og udenfor Israel. Palæstinenserne er det folk på planeten, næst efter jøderne, der er blevet svigtet og brutaliseret værst i nyere historie.
Selvfølgelig kan palæstinenserne ikke anerkende og forsone sig med en terroristisk stat, der har palæstinensisk fordrivelse, som primær formål.

Susanne Schmidt

Torben.

"Alle siger, at jøderne opfører sig som brutale undertrykkere, men ingen spørger, hvorfor jøderne opfører sig som brutale undertrykkere!!"

Herefter følger en lang tirade om hvorfor israelske jøder har ret til at behandle palæstinenserne som lort.

Nu skal jeg lige fortælle dig en ting. Jøderne, hverken de israelske eller diasporaen, har ret til Gaza, Vestbreden eller Østjerusalem. Det er slået fast med syvtommersøm og det skal der ikke ændres på fordi jøderne er blevet forfulgt af forskellige europæiske stater.

Hvorfor skal palæstinenserne flytte til andre lande? Er det ikke mere nærliggende at de indvandrede jøder flytter tilbage til Europa?

Annette Chronstedt og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Lars Bjørneboe

I anledning af demonstrationerne mod antisemitisme i Randers 16.11.2019
Borgere i Randers demonstrerer mod antisemitisme. Gravsten på den jødiske kirkegård er blevet væltet og gravsten oversmurt med maling af nogle mennesker fra den yderste højrefløj. At støtte disse demonstrationer er godt og stærkt og nødvendigt. Der er en stigende antisemitisme i Europa og den skal bekæmpes, hvor man møder den.
Men hvad er årsagen til denne stigende antisemitisme? I medierne er der fokus på højrefløjen, de nynazistiske netværk og deres behov for at manifestere sig. At der også kan være andre årsager bliver der gjort mindre ud af.
En af de oplagte muligheder er den kendsgerning at det i de sidste mange år er lykkedes den israelske regering at overtage rollen som den legitime repræsentant for alverdens jødiske mindretal. Det er ikke tilfældigt at den israelske ambassadør besøger Randers i dagens anledning.
Der er tale om en målrettet politik der har stået på i årevis, hvor kritik af Israel bliver fremstillet som antisemitisme. Den engelske oppositionspolitiker Corbyn står siden i sommer anklaget for antisemitisme, fordi han gav udtryk for sit ubehag ved den måde den israelske regering behandlede landets arabiske mindretal. Ironisk nok ser vandalerne fra højrefløjen til at have taget den opfattelse til sig: formanden for foreningen Nordjyske venner af Israel har oplevet at få et klistermærke på sin postkasse, hvor der stod Jude!
Den israelske regeringer, senest under Netanyahu, har støt og ihærdigt arbejdet på at overtage ansvaret som talsmand for den jødiske diaspora, blandt andet ved at sætte sig tungt på højtidelighederne i forbindelse med Holocaust. Kritik af Israels håndtering af forholdet til det arabiske mindretal indenfor statens grænser og til befolkningen på besatte Vestbred og i Gaza bliver i denne optik til en kritik af jøder i al almindelighed. Den gamle sondring mellem jøder og zionistiske jøder, dvs. de grupper blandt jøderne rundt i verden der støtter en jødisk stat i Palæstina, er næsten forsvundet i diskussionerne.
At blive anklaget for antisemitisme er en alvorlig sag, fordi man dermed inddrages i det næsten ubærlige ansvar for Holocaust. Alene at skrive om det skaber ubehag. Så hellere tie stille. Men det nytter jo ikke noget at tie stille. Det nytter ikke noget at acceptere den israelske højrefløjsregerings vellykkede forsøg på at lukke munden på sine kritikere, i og udenfor Israel, ved at sætte lighedstegn mellem de uhyrlige forbrydelser der blev begået i forbindelse med Holocaust på den ene side og kritikken af den israelske regerings behandling sine arabiske indbyggere og naboer.
De palæstinensiske partier og bevægelser har haft det svært. Mere end 70 år efter dannelsen af den israelske stat i 1948 er de lige så dårligt, om ikke værre, stillet. Meget af miseren skyldes dem selv: dårlig ledelse, korruption og en forfejlet strategi. Men når deres elendige ledere alligevel har kunnet fastholde magten skyldes det imidlertid også, i hvert fald set med en udenforståendes briller, at de kan pege på at deres landsmænd i Israel behandles som andenrangs borgere, nogen man ikke kan stole på og derfor ikke kan betro at være værnepligtige i det israelske forsvar.
Hvordan den israelske regering og den politiske højrefløj i landet kan mindes Holocaust samtidig med at man fastholder diskriminationen mod et stort mindretal af landets egne borgere, er vanskeligt at forstå for os andre. Men det er svært at opfatte forholdene i Israel anderledes. Og det nytter ikke noget at lukke øjnene for at Israel har udviklet sig til et apartheidsamfund og det gør man hvis man går i demonstration i Randers under sloganet: støt Israel.

Lars Bjørneboe

Peter Johannsen

Der er sikkert allerede sagt alle disse ting i de mange kommentarer. Men at blive opdraget ind i angst og fygt er usundt. På den måde er der noget sandhed i at en del af (for)løsningen kan findes terapeutisk. Når det er sagt har det jødiske folk en lang historie med undertrykkelse og forfølgelse. Der hvor kæden hopper af for mig er, at jeg skal kaldes Anti semitisk fordi jeg er kritisk overfor Zionismen og staten Israels ufattelige massakre på den palæstinensiske folk. At man selv har været forfulgt giver ikke en ret til at undertrykke andre, vel? Hvis man skal vinde slaget mod den voksende chauvuisme i vesten bliver man nødt til at tage stilling til at det ikke handler om Antisemitisme men om had mod alle etniske minoriteter, især muslimer, som en del jøder jo har et anspændt forhold til og vice versa. Så I stedet for at undrer sig over at en Enhedslisten politiker viser sympati og at se spøgelser om at truslen kommer fra venstrefløjen eller islam bliver vi alle nødt til at erkende at racismen lever og opelskes politisk fra dem, der er valgt til at repræsentere og "passe på os" ikke kun fra Pia K og Paludan, men ligeså meget Socialdemokratiet og Venstre, der har ført politik på andre menneskers elendighed i årtier. Ellers vil antisemitisme og racisme forblive at vokse og slå rod.