Feature
Læsetid: 14 min.

Cepos er blevet normsætter for den økonomiske debat

I 15 år har Cepos med stor succes drevet samfundet i liberal retning. Tænketanken er blevet et samlingspunkt for det liberale Danmark og en institution i den politiske debat. Spørgsmålet er, om de også de næste 15 år kan overbevise befolkningen om, at markedet er svaret på tidens udfordringer
Cepos-direktør ;artin Ågerup i ’Claes Kastholm Lounge & Library’ – opkaldt efter den tidligere Ekstra Bladet-redaktør, der døde i 2016. Kastholm var med til at stifte Cepos og sad i bestyrelsen i en årrække. Claes Kastholm var en ’åndsfyrste og fritænker’, kan man læse på tænketankens hjemmeside.

Cepos-direktør ;artin Ågerup i ’Claes Kastholm Lounge & Library’ – opkaldt efter den tidligere Ekstra Bladet-redaktør, der døde i 2016. Kastholm var med til at stifte Cepos og sad i bestyrelsen i en årrække. Claes Kastholm var en ’åndsfyrste og fritænker’, kan man læse på tænketankens hjemmeside.

Peter Nygaard Christensen

Moderne Tider
9. februar 2019

»Personlig frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt,« står der med blå blokbogstaver i neutral skrifttype på Cepos’ visitkort. Man kan læse mere på www.cepos.dk, står der også. Men det er det nok de færreste, der har behov for.

Cepos’ position er for det meste krystalklar. Mere frihed, højere vækst, mindre stat, lavere skat. Det er til at forstå.

I år er det 15 år siden, at en gruppe markante borgerlige besluttede at stifte en tænketank. Målet var at sætte sig på den offentlige debat, fremme liberale ideer og udbrede det frie marked til »også at omfatte ydelser fra velfærdsstaten«, som den nyudpegede direktør Martin Ågerup formulerede det.

Velfærdsstaten står stadig. Alligevel er det svært ikke at betegne Cepos som en succes.

Særligt én historie illustrerer, hvad tænketanken har betydet for den politiske debat:

Da det første gang var lykkedes Cepos at rejse en debat om ulighed i 2005, endte daværende socialminister Eva Kjer Hansen (V) i en shitstorm efter at have udtalt, at »uligheden må gerne blive større, for den skaber dynamik i samfundet«. Så længe de fattige også bliver rigere, var øget ulighed »ikke et problem i sig selv«.

3F’s daværende formand, Poul Erik Skov Christensen, mente, at udtalelserne var udtryk for et »usselt menneskesyn«, Pia Kjærsgaard kaldte det »dybt usympatisk«, og SF’s formand, Villy Søvndal, truede med et mistillidsvotum i Folketinget. »Eva Kjers taburet vakler,« skrev Information.

Sagen endte med, at Eva Kjer Hansen blev banket på plads af statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Martin Ågerup er i studiet hos ’News & Co’ på TV 2 News for at give det liberale perspektiv på dagens nyhedshistorier – fra vildsvinehegn til R. Kellys voldtægtssager.

Martin Ågerup er i studiet hos ’News & Co’ på TV 2 News for at give det liberale perspektiv på dagens nyhedshistorier – fra vildsvinehegn til R. Kellys voldtægtssager.

Peter Nygaard Christensen

»Skruer vi tiden frem til sidste valgperiode, kunne man høre en socialdemokratisk regering sige, at større ulighed ikke er et problem, så længe det øger incitamentet til at arbejde,« siger Cepos’ cheføkonom, Mads Lundby Hansen.

Han har svært ved at holde smilet tilbage. Regeringen sænkede blandt andet dagpenge- og kontanthjælpssatserne for at finansiere skattelettelser.

»Johanne Schmidt Nielsen var rasende og råbte, at det var det rene Cepos,« husker han.

»Og det havde hun jo ret i.«

I den økonomiske debat har de liberale ideer ikke bare været de dominerende ideer. Skiftende regeringer har også omsat dem til konkret politik. De sociale ydelser er blevet beskåret, der er indført frie valg og konkurrence i den offentlige sektor, og skatterne er blevet sænket.

Cepos har på én gang pustet til og er blevet båret frem af en liberal tidsånd. Spørgsmålet er, om den er ved at vende nu. Finanssektoren er upopulær som aldrig før. Trump, Brexit og populismens fremmarch varsler et opgør med den liberale globalisering. Klimakrisen trænger sig på, og mange opfatter på ny ulighed som et problem i sig selv.

Det kan blive svært for Cepos og meningsfæller at overbevise folk om, at mere frimarkedskapitalisme er svaret på tidens store spørgsmål.

Information har besøgt den første borgerlige tænketank, startskuddet på 00’ernes mylder af nye politiske tænktanke, for at høre, om de selv frygter, at 1980’ernes liberale oprør er ved at tabe pusten. 

Triumfen i 1992

Mandag klokken 12 til det ugentlige planlægningsmøde i kantinen hos Cepos er de ikke de store langsigtede problemer, der fylder: 3F har lanceret en ny kampagne-video.

»Kan du huske det,« spørger speaken hen over billeder af jublende roligans, der fejrer EM-triumfen i 1992 i en sky af cigaretrøg på stadion.

»Det var Danmark. Hele Danmark,« fortsætter det, inden stemmen konkluder, at »i dag er uligheden blevet uanstændig«.

Vi er verdensmestre i at få rum til at se grimme ud, forklarer Martin Ågerup.

Vi er verdensmestre i at få rum til at se grimme ud, forklarer Martin Ågerup.

Peter Nygaard

Videoen irriterer Mads Lundby Hansen.

»Uanstændig ...«

Det er netop den slags økonomisk-politisk korrekthed, hvor det indikeres, at man er ondskabsfuld, fordi man er liberal, som debatten i det store var ved at være fri for.

Cepos’ 16 ansatte spiser frokost sammen hver mandag for at gennemgå ugens program og diskutere aktuelle spørgsmål i debatten. Buffeten er beskeden. Stegt kylling, kartofler og salatbar med fetatern og løse majs.

Et billede af Margaret Thatcher hænger på væggen.

»Ingen ville have husket den barmhjertige samaritaner, hvis han kun havde haft gode intentioner. Han havde også penge,« står der henover hendes ansigt.

Den type plakater med liberale mundheld hænger overalt på Cepos’ kontorer. Hele den liberale Pantheon, fra Adam Smith til Ronald Reagan, er samlet.

»I den nye video drømmer 3F sig tilbage til 1992. Det er et besynderligt år at vælge,« siger Mads Lundby Hansen, der allerede samme morgen har været i P1 for at diskutere kampagnen med 3F’s nuværende formand, Per Christensen.

»Vi blev da europamestre,« siger hans sidemand.

»Men i de år var der altså mere end 300.000 ledige,« svarer cheføkonomen.

Direktør Martin Ågerup bryder ind fra bordenden:

»Det var Per Christensen ikke lige helt klar over, kunne man høre.«

»Men videoen er altså den tredje kampagne om ulighed på en måned, og det peger desværre frem mod valget,« siger Mads Lundby Hansen.

Til gengæld er der udbredt begejstring over det nye svenske regeringsgrundlag omkring bordet. En socialdemokratisk regering, som vil fjerne topskatten. Det er altså spændende, bliver folk hurtigt enige om.

Meningen med Cepos er at påvirke den offentlige debat. Overordnet arbejder tænketanken på to måder. Først og fremmest laver den økonomiske analyser, som munder ud i konkrete forslag til ny politik. Det kunne for eksempel være en beregning af vækstgevinsten ved at sænke selskabsskatten.

For det andet deltager Cepos i den offentlige debat. Hvis debatten pludselig handler om grønne afgifter, formulerer Cepos en holdning til grønne afgifter. Sådan nogle ville de nok være imod. Og når 3F lancerer en ny kampagne, går Cepos i rette med den.

Populisme

Foruden Mads Lundby Hansen er det Martin Ågerup, der repræsenterer tænketanken udadtil. Hvis cheføkonomen er de konkrete beregningers mand, står direktøren for at tegne de store, ideologiske linjer.

Martin Ågerup står gerne ved, at Cepos har sat positive aftryk på det danske samfund. Men generelt er han frustreret over samfundsdebatten. Det er han altid, forklarer han. Men de seneste år har været særligt bekymrende. På flere måder.

Der bliver hakket på den såkaldte top – den ene procent og andre folk, »som gør det godt«. Og så er der alt for mange borgerlige debattører, som fokuserer alt for meget på indvandring og muslimer og alt for lidt på statens størrelse og personlig frihed.

»I 1980’erne blev vi inspireret af Reagan og Thatcher. I dag er det populisme og antiglobalisering,« siger han.

Che Guevaras mest ydmygende nederlag var måske at leve videre som kommercielt T-shirtikon. På Cepos’ kontor lever Barbara og George Bush senior videre som liberale sutsko.

Che Guevaras mest ydmygende nederlag var måske at leve videre som kommercielt T-shirtikon. På Cepos’ kontor lever Barbara og George Bush senior videre som liberale sutsko.

Peter Nygaard Christensen

Martin Ågerup sidder i en lænestol i ’Claes Kastholm Lounge & Library’. Kigger man alene på indretningen af Cepos’ kontorer, var den nu afdøde konservative forfatter Mads Holger på sporet af noget, da han skrev, at liberalister kun har øje for det flade og det funktionelle. De sætter nok pris på bagerens brød, men forstår sig ikke på konditorens flødeskumskager.

En globus i det ene hjørne ændrer ikke på, at Kastholm-biblioteket bare er et lyst rum med halvfyldte bogreoler og et sofaarrangement i imiteret læder.

»Ja ja, man kan godt se på kontorerne, at det er en mandearbejdsplads,« siger Martin Ågerup.

Kapitalismen er en succes

For nylig mødtes den globale elite til World Economic Forum i Davos. Her delte mange Martin Ågerups bekymring for den ny populisme. Man kunne ligefrem spore en stigende erkendelse af, at politikere måske har ladet sig inspirere for meget af Ronald Reagan og Margaret Thatcher de seneste 30 år. I hvert fald peger selv liberale institutioner som OECD og IMF på den stigende ulighed som en af drivkræfterne bag populismen.

Men den analyse er både meget udbredt og meget forkert, mener Martin Ågerup.

»Ulighed og populisme har intet med hinanden at gøre,« siger han.

»Tilliden til politikerne steg i 1990’erne i takt med globaliseringen og den stigende ulighed. Først fra finanskrisen begyndte det at gå den anden vej. Jeg tror, at den vigtigste årsag til populismen er, at vores samfund er blevet ringere til at skabe vækst,« siger Martin Ågerup.

Netop finanskrisen var vel også et uskyldstab. Mange blev forargede over det, de betragtede som umoralsk adfærd i bankerne og finanssektoren. Ligesom det er tilfældet i dag efter de seneste bankskandaler?

»Men det er jo netop sager. Folk forsøger at udlægge det sådan, at hele kapitalismen eller hele vores samfundsmodel er i krise.«

Var finanskrisen bare ’en sag’?

»Krisen havde mange komplekse årsager. Den blev forlænget voldsomt af, at lande ikke havde styr på deres offentlige finanser. Var finanssektoren ureguleret? Det kan man roligt sige, at den ikke var. Den var måske reguleret lidt forkert,« siger han.

Og lidt efter tilføjer han:

»Det centrale er, at man i hvert fald ikke kan udlede, at der er noget galt med kapitalismen som sådan. Skal vi lige blive enige om, at efter Kina, Indien og flere afrikanske lande har åbnet deres økonomier op, er hundredvis af millioner mennesker blevet løftet ud af fattigdom. Verden har aldrig været rigere. Børnedødeligheden har aldrig været lavere. Flere kan læse og skrive. Kapitalismen er en gigantisk succes.«

’Powerhouse’

I dag er Cepos en rendyrket liberal og økonomisk orienteret tænketank. Men ideen til tænketanken opstod et helt andet sted på højrefløjen.

I starten af 00’erne var de to borgerlige journalister Samuel Rachlin og Bent Blüdnikow frustrerede over, at der ikke fandtes et egentligt borgerligt intellektuelt miljø i Danmark.

»Dengang havde venstrefløjen et fast greb om den offentlige meningsdannelse. Den kulturradikale bermudatrekant – DR, Politiken og Gyldendal – som vi kaldte dem,« siger den selverklærede kulturkonservative »værdikriger« Bent Blüdnikow.

Han og Rachlin havde en drøm om et »powerhouse af borgerlige ideer«, som kunne give venstrefløjen modspil i idé- og værdidebatten.

Sammen sendte de breve ud til en række borgerlige intellektuelle for at kalde til fællesmøde på Christiansborg.

»Der var jo ikke så mange af dem,« siger Bent Blüdnikow.

Allerede tidligt stod det klart, at potentielle sponsorer først og fremmest var interesserede i at finansiere en økonomisk-liberal tænketank, husker Kasper Elbjørn, som var kommunikationschef i Cepos indtil 2007.

»Det var måske ikke det, Blüdnikow og Rachlin havde håbet på. Men de var også enige i, at hvis det var det, vi kunne rejse penge til, så var det den vej, vi skulle gå,« siger han.

På Christiansborg blev den tidligere konservative forsvarsminister Bernt Johan Collet udpeget som formand. Det var han indtil 2014. I 2012 udgav Cepos et festskrift for ham med titlen Primus Motor. Ifølge flere kilder var han den centrale figur i etableringen af Cepos. Det var ham, der samlede bestyrelsen og fandt de første sponsorer.

»Jeg har været i både politik og organisations- og erhvervsliv. Sådan et netværk er vældig nyttigt, når man skal starte en tænketank,« forklarer Bernt Johan Collet.

Ligesom Blüdnikow mener han, at det er lykkedes det borgerlige Danmark at rykke debatten mod højre.

»Dengang var de venstreorienterede dygtigere, bedre uddannet og formulerede sig bedre,« siger han.

»Man må sige, at det har ændret sig. Vi har vundet idédebatten de seneste 15 år.«

Preben Wilhjelm

Det er ikke kun fra højrefløjen, at Cepos har været kritiseret for at være for ensidigt fokuseret på økonomi. Kort efter dannelsen modtog Martin Ågerup en mail fra venstrefløjsikonet Preben Wilhjelm. Han var rasende over Cepos’ forkølede bidrag til den retspolitiske debat. Ville Cepos tages alvorligt som liberale, måtte de også kritisere den nye terrorlovgivning og andre tiltag, som krænkede den enkeltes retssikkerhed.

»Og han havde ret,« siger Martin Ågerup.

»Det var en af årsagerne til, at vi hyrede Jacob Mchangama som chefjurist.«

I dag er Mchangama chef for den retspolitiske tænketank Justitia, og Cepos har ingen chefjurist.

Cepos har haft en »søgende« periode, forklarer Martin Ågerup, hvor tænketanken også udgav værdipolitiske bøger og arrangerede foredrag om indvandring og kultur.

»Vi har bevidst bevæget os væk fra at bruge en masse ressourcer på at hyre folk til at skrive den slags ting,« siger han.

Det kræver nemlig ikke et dyrt sekretariat at skrive værdipolitiske debatindlæg.

»Hvor kan vi levere noget, som ville være svært at levere uden vores ressourcer i ryggen? Det er i den økonomiske debat, som kræver analyser og omfattende beregninger.«

Stor megafon

Når Cepos’ politiske modstandere skal forklare tænketankens succes, peger de på gentagelsens magi.

Pelle Dragsted fra Enhedslisten synes grundlæggende, at Cepos er »irriterende dygtige«. Både Martin Ågerup og Mads Lundby Hansen har styr på deres ting og opfører sig konstruktivt i debatten, mener han.

»De har meget skarpe og klare holdninger. Det gør det nemt for dem at formidle deres budskaber,« siger han.

Direktør i den centrum-venstreorienterede tænketank CEVEA, Kristian Weise, mener, at Cepos har været særligt dygtige til at påvirke debatten om skattetryk og størrelsen på de social ydelser.

»Min ros er, at de har været utroligt gode til at gentage deres pointer,« siger Kristian Weise.

Mogens Lykketoft var formand for Socialdemokratiet, da Cepos blev dannet. Han er mindre imponeret.

»Min mening er, at Cepos først og fremmest har købt en meget, meget stor megafon til ustandseligt at gentage nogle grundsætninger i økonomisk teori, som er under stærk nedslidning, fordi den har udløst så store problemer i verden,« siger han.

Pelle Dragsted mener, man skal være opmærksom på, at Cepos har mange penge bag sig – 17 millioner kroner om året – fordi de varetager de pengestærke gruppers interesser. Men grundlæggende kan han godt lide, at der findes tænketanke med stærke ideologiske holdninger. De skal bare vedkende sig, at de er netop det.

»Heldigvis tror jeg, at vi i disse år ser en repolitisering af økonomien,« siger han. Det er ved at gå op for folk, at økonomi ikke er en eksakt videnskab.

»Cepos kan ikke på samme måde uden videre henvise til finansministeriets regnemaskine og sige ’se, skattelettelser er godt for økonomien’,« siger han.

Grønspættebogen

I november 2018 fik Mads Lundby Hansen for første gang i sit liv en større forsamling af moderat venstreorienterede mennesker til at klappe. De ikke bare klappede. De hujede og stødte deres plastikølkrus mod hinanden.

Som den ranglede cheføkonom stod der i jakke og lyseblå skjorte mellem de røde faner på scenen i LO-huset, så det måske ikke sådan ud. Men kulturelt er Mads Lundby Hansen på folkets side. Om ikke andet kender han i hvert fald sin fjende.

Efter mere end et årti i spidsen har Danmark ikke længere det højeste samlede skattetryk blandt velstående lande. Ifølge en OECD-opgørelse bør Mads Lundby Hansen sende sin pokal videre til en kollega i Frankrig.

Efter mere end et årti i spidsen har Danmark ikke længere det højeste samlede skattetryk blandt velstående lande. Ifølge en OECD-opgørelse bør Mads Lundby Hansen sende sin pokal videre til en kollega i Frankrig.

Peter Nygaard Christensen

Mads Lundby troede egentligt, at han bare skulle diskutere skat og ulighed foran et fjendtligt publikum, da tænketanken CEVEA inviterede ham til at battle med Kristian Weise til deres 10-års jubilæum. Det viste sig at være en DJ-battle foran godt 100 mennesker.

»Hvorfor udsætter jeg egentlig mig selv for sådan noget her,« tænkte han i taxaen på vej derover.

Heldigvis går socialdemokraters kærlighed for Bruce Springsteen og fodboldklubben Liverpool altid forud for politiske uoverensstemmelser.

Mads Lundby Hansens working man-set vandt klart, og i en tale til festen medgav Kristian Weise tilmed, at »Cepos havde vundet debatten de seneste ti år«.

Tilbage på Mads Lundby Hansens kontor kan man dårligt finde plads til en kaffekop mellem de store stakke af dokumenter. Det eneste pynt er en pokal i vindueskarmen for World’s highest taxes.

Cheføkonomen er så meget i kamp hver eneste dag, at han ikke altid registrerer, om Cepos vinder de enkelte slag i den daglige debat, fortæller han. På den lange bane er han overbevist om, at de har taget en del stik hjem. Og han kan ikke se nogen grund til, at det skulle ændre sig.

Mads Lundby Hansen har nemlig en lovsætning.

»Politikere kan kun forbryde sig mod grundlæggende økonomiske lovmæssigheder i kort tid ad gangen,« forklarer han.

Det er til at forstå. Alle politikere vil gerne skabe vækst og fremgang for deres vælgere. De kan sagtens prøve forskellige ting, men før eller siden er de nødt til at anerkende, hvordan økonomien fungerer.

»At vand løber nedad for eksempel,« siger han og griner. Og at skattelettelser skaber vækst, og kortere dagpengeperiode øger beskæftigelsen.

»Tag den tidligere franske præsident Francois Hollandes millionærskat på 75 procent. Der gik ganske kort tid, så ansatte han en ny indenrigsminister, Emmanuel Macron, som kaldte loven for ’Cuba uden solskin’, inden Hollande selv afviklede den,« siger Mads Lundby Hansen.

På samme måde forestiller cheføkonomen sig ikke, at hverken Nyrup, Lykketoft eller Mette Frederiksen fandt den store glæde ved at beskære de sociale ydelser eller sætte skatten ned. Men socialdemokrater vil også gerne skabe vækst.

»Og så kommer man ikke uden om vores liberale grønspættebog,« siger Mads Lundby Hansen.

Det stærkeste eksempel på den lundby’ske lovsætning er finanskrisen.

»Vi fik at vide, at kapitalismen var syg, og at ingen ville kunne tage Cepos længere. Men dagsordenen begyndte ikke at løbe den anden vej. Tværtimod blev vores løsninger kun taget mere alvorligt.«

Ingen klimakrise

Man får nemt det indtryk, at Cepos betragter det frie marked som svaret, uanset hvilket spørgsmål der bliver stillet.

Det gælder faktisk også i forhold til klimakrisen, forklarer Martin Ågerup i Klaes Kastholm-biblioteket.

I 2009 sagde Martin Ågerup sådan her til Information:

»Der er ingen tvivl om, at øget CO2 er godt for planterne. Man skal jo også generelt huske på de positive ting, der er ved stigende temperaturer. For eksempel er der flere mennesker, der dør af kulde, end der dør af varme.«

De udtalelser står Martin Ågerup gerne ved. Der er gode og dårlige aspekter ved alting, mener han.

»Men det skal ikke forstås som et argument for ikke at tage det alvorligt,« siger han.

Martin Ågerup forklarer, at han langt hen ad vejen er på linje med William Nordhaus, modtager af årets nobelpris i økonomi for sit arbejde med at »integrere klimaforandringerne i langsigtede makroøkonomiske analyser«.

»Mennesket påvirker klimaet. Sådan er det. Men derfra kan man ikke udlede, at det er et meget, meget stort problem,« siger han.

»Man må forholde sig til, hvad det koster at begrænse temperaturstigningerne, og hvad gevinsten er. Og der er det altså Nordhaus’ anbefaling, at vi kun skærer toppen af temperaturstigningerne.«

Han er imod konkrete målsætninger for fossilfri energi eller voldsomme politiske indgreb. Klimagasser er en markedsfejl, fordi de, der udleder CO2, flytter en omkostning over på andre, forklarer Martin Ågerup.

»Der skal vi lave en skat, så omkostningen føres tilbage til udlederen. Vælger man alligevel at betale omkostningen, kan man jo gøre det. Så er problemet løst.«

 – Men hvis folk er villige til at betale skatten og fortsætte udledningen løser det vel ikke den eksistentielle udfordring?

»Det er, fordi folk taler om klimaforandringer som civilisationens undergang. Og det er der jo ikke belæg for. Hvor ser du en klimakrise? Der er ingen klimakrise. Folk lever længere, der er færre, der dør i naturkatastrofer.«

Frihed virker

Ugen efter sidder Martin Ågerup i blomstret skjorte på bagsædet af en taxa. Han er på vej i TV2 News, hvor han for første gang skal være en del af panelet i programmet News & co.

»Konceptet er tilsyneladende at få os til at tale om ting, vi ikke ved noget om,« siger han. I dag skal de blandt andet tale om aktiv dødshjælp, forfatteren Jane Aamund og pædofilianklagerne mod R&B-sangeren R. Kelly.

Martin Ågerup er ikke helt sikker på, hvem denne R. Kelly er, så engang imellem afbryder han samtalen for lave lidt research på sin telefon.

Her til sidst, vil han gerne understrege, at liberalismen ikke er et religiøst anliggende for ham. Markedet er ikke perfekt. Men det er stort set altid det bedste alternativ, vi kender. Liberalisme er en tankegang, der baserer sig på solid empiri for, hvordan man bedst indretter samfundet, hævder han. Det er til at forstå.

»Det centrale argument for frihed er, at den virker.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Apropos personlig frihed, ansvar, privat initiativ og Claus Kastholm.

"I en velvoksen brandert trængte Claes Kastholm, dengang chefredaktør på Ekstra Bladet, en aften i 1999 ind på en menig medarbejders kontor.

Her sked han på gulvet. Efterfølgende tørrede han sig i et gardin. Uden bukser og kun i ført skjorte gik han derefter ned på gaden for at praje en taxa med en portner løbende efter sig, der forsøgte at dække chefredaktøren med et viskestykke.

Det skete dog ikke efter en julefrokost. Der var tale om en almindelig aften på chefredaktionen."

https://ekstrabladet.dk/112/article4062914.ece

jens christian jacobsen, Torben Skov, Vang Bach, Estermarie Mandelquist, Claus Nielsen, Ejvind Larsen, Henrik Røngaard Bentzen, Elisabeth Andersen, Hans Houmøller, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Torben K L Jensen, Trond Meiring og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar

Ja, det er desværre en kedelig udvikling CEPOS har stået for, da den har ført befolkningen vag lyset, i troen på at alt dårlige der er sket i tiden med liberalt styre, alene skyldes den helhedsstat som socialdemokratiet havde opbygget, og hvor ingen blev ladt tilbage.

Men tiden med liberalt styre har eller budt på ikke så lidt kritik af de liberale ledere som har stået for forvaltningen af Danmark, - først Anders Fogh Rasmussen der med sin økonomiske politik kørte Danmark i sænk, og undervej kørte Kristian Jensen SKAT helt i sænk, og skabte endvidere et hul i skatteindkrævningen på 50 mia. - der nu er vokset til over 100 mia., og som den nye skatteminister slet ikke kan inddrive, og de nye tiltag for at rette op på tingene er slået fejl.

Endvidere sendte Anders Fogh Rasmussen unge danske soldater i en invasionskrig i Irak, på en løgn har vidste var løgn, og derfor ændrede begrundelse kort før af nødvendighed, - en krig der kostede unge danske mænd og kvinder liv og lemmer for resten af deres liv.

Dem der kom hjem havde traumer, men blev overladt til sig selv og den skæbne som disse traumer bød dem på, så de ikke fik den hjælp de skulle have, for at få et rimeligt liv efterfølgende.

Hvis markedet løser alle sociale problemer, må man undre sig over vi i dag står med langt flere fattige familier end tidliger, og dertil også langt flere boligløse danskere end nogensinde.

De "CEPOS" sælger den falske melodi om markedets herligheder, - dem vi endnu ikke har set den mindste skygge af noget sted i Danmark, - markedets folk gør nemlig kun noget der er til fordel for dem selv, - ingen fra markedet har bygget et hospital og drevet det gratis, og det gælder også veje, broer osv., osv., - nej, markedet vil kun mele sin egen kage udenom Skat. for markedet fører krig mod statsmagten, den står nemlig i vejen for markedet selv kan sætte deres egne "ridefoged" regler overfor omverdenen.

Curt Sørensen, Jens Bryndum, Palle Bendsen, Katrine Marie Christiani, jens christian jacobsen, Harald Strømberg, Benny Larsen, Jan Eskildsen, Estermarie Mandelquist, Vang Bach, Bjarne Andersen, Steen K Petersen, Jan Guldager, Jørgen Wentzlau, Helene Kristensen, kjeld jensen, Hanne Ribens, Ejvind Larsen, Torben Kjeldsen, Henrik Røngaard Bentzen, Søren Bro, Elisabeth Andersen, Peter Wulff, Hans Houmøller, Torben Skov, Jan Weber Fritsbøger, Søs Jensen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Lars Løfgren, Ebbe Overbye, Torben K L Jensen, Mogens Holme og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nej, velfærdsstaten står ikke stadigvæk. Dens fundament er eroderet pga. 'Personlig frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt'.

jens christian jacobsen, Kirsten Andersen, Torben Skov, Peter Knap, Søren Andersen, Benny Larsen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Curt Sørensen, Jørgen Wentzlau, kjeld jensen, Hanne Ribens, Anders Reinholdt, Ejvind Larsen, Torben Kjeldsen, Henrik Røngaard Bentzen, Søren Bro, Elisabeth Andersen, Achim K. Holzmüller, Ivan Breinholt Leth, Hans Houmøller, Jan Weber Fritsbøger, Søs Jensen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Lars Løfgren, Mogens Holme, Lise Lotte Rahbek og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Når samtlige politikere fra yderste højre til venstre taler om Danmark betegner de altid det, som velfærdssamfund.
Kald det dog et velstandssamfund. Velstand for de fleste er ikke velfærd for de få, så fat det dog.

Søren Andersen, Benny Larsen, Estermarie Mandelquist, Vang Bach, Bjarne Andersen, kjeld jensen, Hanne Ribens, Ejvind Larsen, Rolf Andersen, Henrik Røngaard Bentzen, Hans Houmøller, Berith Skovbo, Jan Weber Fritsbøger, Søs Jensen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen, Lars Løfgren, P.G. Olsen, Ebbe Overbye, Lise Lotte Rahbek, Trond Meiring, Torben Vous og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

God lobbyisme findes ikke.

Søren Andersen, Bjarne Andersen, Hanne Ribens, Henrik Røngaard Bentzen, Hans Houmøller, Torben Skov, Jan Weber Fritsbøger, Søs Jensen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Curt Sørensen

Endnu en gang forherliges Cepos, endnu en gang forties organisationens forfølgelse af anderledes tænkende., bekræftende den kendsgerning, at neo-liberalismen ikke er spor liberal. Iøvrigt er det ikke Cepos der har skabt begejstring for markedsøknomi, men de rådende ø'konomiske, politiske og ideologiske magtforhold i verden , herunder den almindelige højredrejning i allle lande. Alt dette modvirkes så igen på den anden side af talrige protestformer rundt omkring i verden, stigende kritk af 'markedsøkonomien' og en bergyndfe teoretisk refktion omkring de økonomiske teoriert. Billedet er ikke helt så enkelt som det tegnes her i Informations hyldestartikel til Cepos.

Palle Bendsen, Kirsten Andersen, Estermarie Mandelquist, Vang Bach, Bjarne Andersen, kjeld jensen, jørgen djørup, Ejvind Larsen, Henrik Røngaard Bentzen, Elisabeth Andersen, Palle Yndal-Olsen, Peter Wulff, Hans Houmøller, Vibeke Døssing, Egon Stich, Jan Weber Fritsbøger, Søs Jensen, Eva Schwanenflügel, Niels-Simon Larsen, Steen Sohn, Niels Duus Nielsen, Ib Gram-Jensen, Lars Løfgren, Steffen Gliese, Trond Meiring og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Det er rigtigt, at det er lykkedes for Cepos at sætte dagsordenen i meget lang tid.
Det er en fatal og nedslående udvikling, når den økonomiske værdi i den nuværende grad bliver totaldominerende.

Katrine Marie Christiani, Torben Skov, Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, kjeld jensen, Ejvind Larsen, Torben Kjeldsen, Henrik Røngaard Bentzen, Elisabeth Andersen, Hans Houmøller, Jan Weber Fritsbøger, Søs Jensen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Har man her i kommentatorsporet et demokratisk problem med, at borgerligt orienterede mennesker for 15 år siden stiftede en tænketank, som virker på et borgerligt liberalt grundlag ?

Mig bekendt er det ikke fællesskabet eller statskassen, som finansierer dens virke.

Hvad er jeres egentlig problem med CEPOS' eksistens og med deres undersøgelser ?

Må man - ifølge det selvbestaltede stærkt tendentiøse kommentatorkorps herinde - kun bedrive tænketankvirksomhed, hvis man har en yderliggående socialistisk observans ?

Claus Nielsen, Kristian Rikard, Niels K. Nielsen og Jens Winther anbefalede denne kommentar

Det er et meget stort demokratisk problem at overklassen via deres penge kan dominere debatten

Jens Bryndum, Erik Feenstra, Steen K Petersen, Palle Bendsen, Katrine Marie Christiani, Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Vang Bach, Bjarne Andersen, Kim Houmøller, Jan Guldager, Vibeke Døssing, Curt Sørensen, kjeld jensen, Hanne Ribens, Jørgen Tryggestad, Anders Reinholdt, Ejvind Larsen, Torben Kjeldsen, Henrik Røngaard Bentzen, Holger Madsen, Søren Bro, Elisabeth Andersen, Palle Yndal-Olsen, Peter Wulff, Hans Houmøller, Torben Skov, Søs Jensen, Eva Schwanenflügel, Rasmus Knus, Bjarne Bisgaard Jensen, Troels Holm, Steen Sohn, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen, Allan Filtenborg, Ebbe Overbye, Egon Stich, Carsten Svendsen, Trond Meiring og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Fuglsang
Jeg kan kun tale for mig selv: Cepos har ikke haft nogen modpol i meget lang tid. Der er ingen tænketank af anden observans, som har haft samme adgang til pressen som cepos. Derfor er det blevet frygtelig ensidigt.

Omkring financieringen af Cepos... tjah, bidrag til Cepos kan trækkes fra i skat. Hvordan synes du det passer med din påstand om at det ikke er statskassen, som financierer?

Har du tænkt på, at idet du deltager med kommentarer på Information, så er du en del af det "stærkt tendensiøse kommentarkorps". Er du så socialist?

Jens Bryndum, jens christian jacobsen, Harald Strømberg, Nille Torsen, Steen K Petersen, Estermarie Mandelquist, Vang Bach, Bjarne Andersen, Hans Larsen, Ivan Breinholt Leth, Curt Sørensen, Helene Kristensen, kjeld jensen, jørgen djørup, Hanne Ribens, Jørgen Tryggestad, Anders Reinholdt, Ejvind Larsen, Torben Kjeldsen, Henrik Røngaard Bentzen, Søren Bro, Elisabeth Andersen, Hans Houmøller, Egon Stich, Søs Jensen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Troels Holm, Flemming Berger, Mogens Holme, Tue Romanow, Torben Skov, Niels Duus Nielsen, Ebbe Overbye, Carsten Svendsen, Bjørn Pedersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

Apropos velfærdsstat, så husker jeg Lars Løkke betegne skattelettelser, som "individuel velfærd"...

Torben Kjeldsen, Henrik Røngaard Bentzen, Elisabeth Andersen, Hans Houmøller, Eva Schwanenflügel, Herdis Weins, Steffen Gliese og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Rahbek
Det er vel ikke CEPOS' problem, at pressen i stor grad trækker på deres undersøgeler og ekspertise. Mig bekendt findes der dog også tænketanken KRAKA, ligesom Arbejderbevægelsens Erhvervsråd også laver seriøse og lødige undersøgelser, som ofte finder vej til pressen.

Jeg kender ikke til reglerne om evt. skattemæssige fradrag for bidrag til tænketanke. Hvis et sådan eksisterer, så er det et antageligten regel, der giver fradrag for bidrag til tænketanke generelt. Du kan med rette sige, at fradragsretten, hvis denne eksisterer, er en indirekte støtte på samme måde som adgangen til fradrag for fagforeningskontingent. Det medgiver jeg dig. Men der er ikke tale om direkte støtte fra statskassen, og det var det, jeg skrev.

Jeg kan forsikre dig for, at jeg IKKE er socialist - og at jeg næppe nogensinde bliver det, uanset hvor meget jeg læser Information og kommentarkorpset. Jeg kan vældig godt lide avisen Information. Den åbner mine øjne for andre perspektiver, og den udfordrer mange af mine erhvervsvenlige grundholdninger, og det er rigtig fint.

Så nej, Lise Lotte, jeg tilhører ikke selv det "stærkt tendentiøse kommentarkorps". Det er rigtig fint og interessant med kommentarkorpset herinde. Jeg kan lide debatten, og undertiden ændrer jeg også syn på visse spørgsmål. Ofte føler jeg mig både provokeret og godt underholdt, og det er SÅ fint. :-)

I det omfang jeg har energi til det, slår jeg gerne et slag for større mangfoldighed og bredere perspektiver i kommentarerne herinde, men vi lader ikke til at være nogen større gruppering, der udfordrer den venstresnoede tænkning, der ofte præger kommentarsporet. Selvom vi ikke er mange på "mit hold", så skal det nu ikke afholde mig fra at tage debatten med de "stærkt tendentiøse kommentarer".

God weekend :-)

jens christian jacobsen, Christian Nymark, Claus Nielsen, Kristian Rikard, Ejvind Larsen, Niels K. Nielsen, Christian De Thurah, Jens Winther, Herdis Weins, Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

Hele det urealistiske og indskrænkede ved Ågerups og Cepos' tankegang viser sig ved hans snak om klimaspørgsmålet. Ud over at truslen ikke kan affejes med, at hidtil er katastrofen ikke indtrådt (som manden, der faldt ned fra en 800 meter høj klippe og efter de første 400 meters fald trøstede sig med, at foreløbig gik det jo meget godt), kan det ikke betragtes som et spørgsmål om, hvorvidt det betaler sig bedst at gøre meget, lidt eller ingenting. Konsekvenserne - kortest sagt at store dele af jorden bliver ubeboelige, og der bliver uoverskuelige flygtningestrømme og omfattende problemer med fødevareproduktionen - er eksistentielle: i sidste instans en verden med netop et totalt civilisationssammenbrud, når der bliver kamp om de mindre ressourcer og beboelige områder (at de bedst stillede vil være solidariske med de hårdest ramte turde desværre være utopisk). Ågerups tilgang kan sammenlignes med at komme i krig med en modstander, der erklæret vil udrydde hele landets befolkning og så diskutere, om det er økonomisk mest fornuftigt at gøre modstand eller lade være. Det er jo trods alt ret dyrt at føre krig...

Og hold da kæft, hvor har de fået plads til at forkynde det evindeligt samme budskab fra paralleluniverset.

Jens Bryndum, Palle Bendsen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Kim Houmøller, Hanne Ribens, Jørgen Tryggestad, Ejvind Larsen, Henrik Røngaard Bentzen, Elisabeth Andersen, Hans Houmøller, Søs Jensen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Mogens Holme, Niels-Simon Larsen, Torben Skov, Steffen Gliese, Herdis Weins, Lise Lotte Rahbek og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Erik Fuglsang, måske skal du læse kritikken af Cepos som en kritik af de medier - nu også Information - som af en eller anden grund, som vi aldrig hører, udtaler sig om alt og intet ved enhver given lejlighed.

Cepos skal da have lov til at producere deres fake news lige så tosset de vil, vi har jo ytringsfrihed her i landet, men aviser og tv-stationer behøver jo ikke ukritisk at formidle tænketankens synspunkter ved enhver given lejlighed.

Men aviserne insisterer åbenbart på at køre sig selv i sænk ved at blive så utroværdige som overhovedet muligt. Jeg plejer at friholde Information for denne kritik af de etablerede medier, men det bliver sværere og sværere, i takt med at avisens journalister lukker sig stadig mere inde i den boble, som de deler med den øvrige højere middelklasse.

Det er fint nok at vi bliver konfronteret med synspunkter som vi er lodret uenige i, men problemet med Cepos er jo netop, at de altid siger det samme, så deres udtalelser har ikke engang nyhedsværdi. Alligevel får den tankeløse tænketank nærmest ubegrænset taletid. Hvorfor, Information? Hvad er grunden? Sympatiserer redaktionen i al hemmelighed med neoliberalismen? Nej, vel? Men hvorfor så?

Palle Bendsen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Steen K Petersen, Helene Kristensen, kjeld jensen, Jørgen Tryggestad, Anders Reinholdt, Ejvind Larsen, Torben Kjeldsen, Henrik Røngaard Bentzen, Elisabeth Andersen, Hans Houmøller, Ellen Jeppesen, Egon Stich, Søs Jensen, Jens Erik Starup, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Mogens Holme, Ebbe Overbye, Lise Lotte Rahbek, Trond Meiring, Torben Skov, Herdis Weins, Erik Fuglsang og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Tak til Information for bringe CEPOS´s baggrund,historik og ideologi frem i lyset hvor det kan analyseres,kritiseres efter mottoet : kend dine fjender eller bedre - hold dine venner tæt,men hold dine fjender endnu tættere. Den eneste måde at bekæmpe rotter på er at få dem op af kloakken.

Helene Kristensen, Hanne Ribens, Ejvind Larsen, Hans Houmøller og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar

Niels Duus Nielsen -
Tak for dine kommentarer, Niels.
Så krydser vi klinger igen :-)
Jeg er ikke selv stødt på eksempler på, at Cepos producerer fake news, men jeg er enig med dig så langt som, at Cepos og deres undersøgelser naturligvis skal ses grundigt og kritisk efter i sømmene. Og det er i høj grad mediernes opgave at efterprøve datagrundlag, metode mm.
God weekend.

Torben K L Jensen, Kristian Rikard, Ejvind Larsen, Niels K. Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Prøv at se lidt grundigere på cepos såkaldte analyser. Det har ikke noget med analyser at gøre. Man starter med konklusionen : Lavere skat til de rige

Kirsten Andersen, Peter Knap, Søren Andersen, Carsten Svendsen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Kim Houmøller, Vibeke Døssing, Jørgen Wentzlau, kjeld jensen, Hanne Ribens, Anders Reinholdt, Ejvind Larsen, Henrik Røngaard Bentzen, Elisabeth Andersen, Hans Houmøller, Egon Stich, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Ebbe Overbye, Lise Lotte Rahbek og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

»Man må forholde sig til, hvad det koster at begrænse temperaturstigningerne, og hvad gevinsten er. Og der er det altså Nordhaus’ anbefaling, at vi kun skærer toppen af temperaturstigningerne.«
Siger den forhenværende fremtidsforsker Martin Aagerup.

OK. Så lad os nøjes med kun at skære den øverste halve grad af, så vi i stedet for 2 graderes stigning kun får 1½ grad. Kan vi blive enige om det?

Eller mener du, at vi kun skal skære toppen af en 10 graders stigning på lidt længere sigt, så vi kun får 8 grader varmere klima? Jeg kunne godt tænke mig lidt uddybning her.

Og når vi nu er i gang: Det er bestemt en fremragende ide at forholde sig til, hvad en begrænsning af temperaturstigningerne koster, sammenlignet med omkostningerne ved ikke at gøre noget. Men så gør det dog!

Jeg har aldrig hørt nogen i CEPOS eller deres amerikanske søstre og brødre forholde sig seriøst til de samfundsmæssige og miljømæssige omkostninger ved at lade markedet afgøre, om noget er økonomisk fornuftigt. Levevilkår, miljø, natur og biodiversitet er i praksis værdiløse størrelser i moderne, liberalistisk markedsøkonomi. De er forstyrrende "eksternaliteter", "markedsfejl".

Lars Løfgren, Bjarne Andersen, Kim Houmøller, kjeld jensen, Hanne Ribens, Ejvind Larsen, Henrik Røngaard Bentzen, Elisabeth Andersen, Ivan Breinholt Leth, Hans Houmøller, Niels Duus Nielsen, Jan Weber Fritsbøger, Søs Jensen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek og Ib Gram-Jensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Mogens Lykketoft er den eneste, der skærer totalt igennem her :

"Min mening er, at Cepos først og fremmest har købt en meget, meget stor megafon til ustandseligt at gentage nogle grundsætninger i økonomisk teori, som er under stærk nedslidning, fordi den har udløst så store problemer i verden".

I 15 år har Cepos leveret den samme, slappe virtual-reality båndsløjfe i alle betydende medier, så man nemt og bekvemt har kunnet genhøre de gode gamle schlagere fra dengang der virkelig var bling over tingenes tilstand, og den løsslupne tyr brølede på Wall Street.

Sammenspistheden foregår i de højere luftlag, eller på de gourmet-restauranter, hvor ven og fjende mødes til dyrkelsen af Bacchus og Guldkalven i fælles front.

Mammon rules.

Torben Skov, Carsten Svendsen, Torben K L Jensen, Mogens Holme, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Kim Houmøller, Steen K Petersen, Jan Guldager, Ole Beckman, kjeld jensen, Jørgen Tryggestad, Anders Reinholdt, Henrik Røngaard Bentzen, Martin Rønnow Klarlund, Elisabeth Andersen, Ivan Breinholt Leth, René Arestrup, Hans Houmøller, Niels Duus Nielsen, Egon Stich, Jan Weber Fritsbøger, Søs Jensen, Steffen Gliese og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Christian De Thurah

Torben K L Jensen
Ærligt talt, hvad med at overlade den med at at kalde mennesker rotter til de totalitære ideologiers retorik. Både nazisterne og kommunisterne var glade for den - lad dem dog beholde den i fred.

Ib Gram-Jensen

Leo Nygaard,
Som om Cepos var imod beskæringer af sociale ydelser og forkortelse af dagpengeperioden! Hvis de forsvarer nogen mod staten, er det da kun de økonomisk stærke, der ifølge Cepos skal have skattelettelser. Det holder de fast i, men de har ikke længere nogen chefjurist.

Stirrer man sig helt blind alene på modsætningen mellem stat og borger, bliver resultatet på liberale præmisser en politik, der kun giver mere personlig frihed til de velstillede.

Bjarne Andersen, kjeld jensen, Eva Schwanenflügel, Anders Reinholdt, Henrik Røngaard Bentzen, Elisabeth Andersen, Ivan Breinholt Leth, Hans Houmøller og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Hvis vi sætter alle sejl til og virkelig gør en stor indsats for at holde temperaturen nede, vil det alligevel kun betyde, at vi skærer toppen af temperaturstigningerne. Så al tale om, at vi ikke skal sætte alle sejl til, slår sig selv for munden.

Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen, Henrik Røngaard Bentzen, Steffen Gliese, Elisabeth Andersen, Hans Houmøller og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

Hvis "begrænset stat" også betyder begrænset statsmagt, har CEPOS langt fra nået dit mål. New Public Management indebærer mere statslig kontrol, dog ikke for den rigeste del af befolkningen, som f.eks. har fået frihed til at flytte kapitel over grænser. CEPOS bør ændre dit motto til: "Begrænset stat - dog ikke for alle."

Torben Skov, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Henrik Røngaard Bentzen og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Cepos.
The Dark Triad
Begrebet The Dark Triad dækker over tre træk, hvor fællesnævneren er, at man tager hensyn til sig selv og er ligeglad med andre.

Psykopati: Et fravær af empati og skyldfølelse og til gengæld en høj tolerance for stress.

Narcissisme: En ekstrem selvoptagethed sammen med en mangel på empati og en overbevisning om, at man er noget helt særligt.

Machiavellisme: Et fravær af moralske hensyn og en tendens til at udnytte og manipulere andre for at nå eget mål.

Fattidom skaber folkevandring.
De menneskeskabte klimaforandringer skaber krig i takt med eksistensgrundlaget svinder og folkevandring.

Det kræver politisk handling en bæredygtig omstilling, med social balance nu!

“Planlægger at bygge 1.600 nye kulkraftværker i 62 forskellige lande.”

Kilde: https://coalexit.org/sites/default/files/inline-files/Regional%20Briefin...
Link: https://politiken.dk/udland/art6022506/Rapport-Kinesiske-virksomheder-vi...

Fødevaresikkerhed mm.
Climate Change & Anthropocene Extinction 15: On 65% Earth surface biodiversity is beyond safe limit

“Climate change is one big culprit of ‘geographical extinctions’ due to large-scale biome change.

Climate change is one very important driver of this geographical clean-sweep of the planet because it drags ecosystems and habitats away from their respective climate zones.

We recall from an earlier NASA study (from 2011) that the migration of climatic zones during the 21st century could force a staggering 40 percent of Earth’s biomes to flip state (for instance rainforest to savannah, savannah to desert, taiga to tundra) with an almost unimaginable forced species migration that can only lead to massive extinctions and other ecological disruptions.
Link: http://www.bitsofscience.org/anthropocene-extinction-insects-germany-dec...

(Det haster)
Sustainable Development Goals is dependent on what we do in the next 10 years.

The IPCC report highlighting that the impact on the agriculture sectors will be worse with an increase from 1.5 to 2 degrees.

According to the report, if temperatures rise to 1.5°C, 122 million additional people could experience extreme poverty by 2030 mainly due to higher food prices and declining health.

The report also makes it clear that reaching the Sustainable Development Goals is dependent on what we do in the next 10 years.

It represents a universal alert for action that needs to not only happen now but transform the way we live and interact with our planet and the limited resources it provides.
Link: http://www.fao.org/climate-change/news/detail/en/c/1158905/

Bettina Jensen

Det er altså utroligt, men forudsigeligt, at se hvordan enkeltpersoner (politikere o.a.) og enkeltorganer (CEPOS o.a.) får ansvaret for den tragikomiske, neoliberale udvikling i Danmark. Ingen vil tale om EU som en meget væsentlig, institutionel tvangsfaktor; alle vil helst pege på noget partielt. Noget simpelt - og EU er komplekst. Men siden Danmark tiltrådte ROm-traktaten er det gået slag i slag; det indre markeds afgudsdyrkelser har beredt vejen for markedsmanien - hvor CEPOS o.a. sparker efterhånden totalt åbne døre ind.

Torben Skov, Torben K L Jensen, Bjarne Andersen, Claus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Henrik Røngaard Bentzen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Cepos er ikke fake news, men i lighed med Arbejderbevægelsens Erhversråd, Cevea, Krake m.fl. en holdningsbåret menings-institution, der producerer holdningsbårne analyser og undersøgelser.
Alt efter politisk ståsted, kan man så mene, at analyserne er mere eller mindre tendentiøse, henholdsvis afspejler et menneske- og samfundssyn, man ikke bryder sig om.
Cepos er i deres gode ret til at spytte alle de analyser, undersøgelser og kommentarer ud, de vil.
Ligesom jeg er i min gode ret til at afvise det meste, fordi jeg mener, at deres grundlæggende menneske- og samfundssyn er primitivt.

Niels K. Nielsen, Kim Houmøller, Ejvind Larsen, Christian Mondrup og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Bettina Jensen
Tag er kik på USA og forstå udviklingen i EU og Brexit.

Frygt løser intet, handling gør.
Det er vanskeligt at få politikere til at blive befolkningens tjenere, de fleste politikere er med til kollektiv systembeskyttelse, Trumpisme er politisk udenomssnak, med det formål, ikke at handle på handlingskrævende opgaver, en økonomisk syndebuk politik.

Hvordan virker Trumpisme i praksis?
I takt med fattige og udsatte, bliver flere i antal i kølvandet på globalisering, hvor arbejdspladserne for 20-30% af befolkningen, er sendt til slave arbejder i Kina og Bangladesh for profit optimering og med samtidig afvikling af velfærd for en effektiv konkurrencestat, har resulteret i et ønske om forandring, der sprede sig som ringe i vandet, men hvilken forandring vil den voksende gruppe af udsatte og de fattige have?

Der er frygt fra millioner af ‘working poor’ langt op i middelklassen for selv, at blive fattig, hvor nu Donald Trump i USA, er ‘alene’ løftet om forandring, der er den enorme magtfaktor i Donald Trump disruption’ politik, om det faktisk forholder sig sådan, at Donald Trump ‘disruption’ skaber økonomisk eller social fremgang, på den lange bane, er ikke længere er så relevant for de fattige og udsatte, de er blevet konstant fattigere i årtier, de fattige og det stigende antal udsatte, samt, de mange der ser, at de bliver udsatte på sigt, vil enhver forandring der skaber det mindste håb om hjælp og øget tryghed.

I Danmark har vi fortsat lidt højere løn, men vi er under samme løn dumpings udfordring i kølvandet på globaliseringen som amerikanerne og velfærdssamfundet er under afvikling i takt med uligheden stiger, amerikanere er også gældsatte, dog ikke så gældsatte som vi i Danmark er det.

Trumpismen den stærkes ret!
At den stærke part i et forhold bestemmer, ene og alene i kraft af sin overlegne styrke og uanset om vedkommende har ret eller ej.

Donald Trump siger han vil skrue tiden tilbage til dengang, hvor kul afbrænding og olie afbrænding var fremtiden, hvor hvide amerikanere var en klasse for sig i samfundet.

De menneskeskabte klimaforandringer og den fraværende bæredygtige omstilling, er Trumpismens økonomiske politik, en økonomisk syndebuk politik opbygget på frygt for, at mindste sit arbejde til indvandre og skulle betale til indvandre der ikke arbejder, men i virkeligheden er de hvide amerikanere en aldrende befolkning, som vi danskerne er det og er helt afhængige af indvandrere.

Hvorfor virker Trumpismens udenomssnak?

Denne voksende destabiliseret gruppe i befolkningen de fattige og de mange der kan se, at de vil blive de kommende fattige, vil have adgang til kortsigtede økonomiske gevinster, som de ‘rige’ høster økonomisk ubegribelige rigdomme ved, på olie, gas og kul afbrænding ikke mindst på Børsen, dem drømmer de fattige og udsatte om, at få større andel af.

Der er samme fundament, den danske økonomiske syndebuk politik anno 2019 står på, den der politisk, skal holde Danmark fra en bæredygtig omstilling.

Frygt løser intet, handling gør.
Det er muligt for vores politikere på klimakatastrofe pseudo økonomisk vækst økonomi, at kaste rundt med tal for enten, at politikere finder alternative energiformer i tide eller at det når ingen i tide at lykkedes med alligevel, så det kan være lige meget.

Den politiske og økonomiske magtelite, nedlægger demokratiet, der forsvinder helt i takt med isen smelter og vandet for alvor stiger i verdenshavene.

kapitalisme, liberalisme, fattigdom og løgnen.

Energi fra olie, gas og kul afbrænding og de menneskeskabte klimaforandringer skabt i kølvandet på denne vildfarelse, er af politikere helt ‘fejlagtigt’ påstået, at skabe mindre fattigdom i verden generelt og værende samlet set, til glæde og fremgang for menneskeligheden, men liberalisme skaber i virkeligheden samlet set en negativ udvikling for alle mennesker på jorden, mere sult og nød i verden og den udvikling accelerer politikere i dag.

‘Sult i verden stiger igen, drevet af konflikter og klimaforandringer, fastslår FN-rapport.’
Link: http://un.dk/da/dk_news-and-media/sult-i-verden-stiger-igen-drevet-af-ko...

Der er håb, det er ikke de fattiges børn der udleder Co2, det er de riges.
Neokolonialisme og udbytning skaber befolkningstilvækst, fattigdom og de menneskeskabte klimaforandringer.

Det handler om manglende politisk forståelse om, hvordan den politiske og økonomiske magtelite udnytter fattigdom.

Ingen kan i takt med uligheden vokser betale bare en tilnærmelsesvis retfærdig pris for deres tøj, så produktionen flyttes til lande med børnearbejde slaveløn nogle få kroner om dagen, for fjortentimers arbejde om dagen og syv dage om ugen 365 dage om året, under sundhedsfarlige arbejdsvilkår, uden udluftning og ofte pga. tunge maskiner i sikkerheds uforsvarlige bygninger.

Kun de helt unge i familien kan arbejde, sidst i teenager årene, er deres øjne ikke gode nok og de kan ikke arbejde hurtigt nok.

Hele familier er økonomisk afhængige af de helt unge med gode øjne resten af familien arbejder for håndøre, de umuligt kan overleve af, det kræver mange børn, det er dyrt at være fattig.

Familien har ingen CO2 udledning, de køber intet, men Bangladesh forøger CO2 udledningen og Danmark får mindre, men kun på papiret naturligvis.

På blot 10 år er Danmarks import af varer fra Bangladesh øget med 377%.
Stort set hele væksten skyldes tekstil og beklædning, da denne varegruppe udgør 97% af den samlede import fra Bangladesh i 2016.”
Link: https://estatistik.dk/nyheder/bangladesh-klaeder-danmark-paa/

USA er i ruiner, der er økonomisk vækst og arbejde nu, men sandhede er en anden under overfladen og alle ved det.
Danmark er på samme kurs.

Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights.

“The proposed tax reform package stakes out America’s bid to become the most unequal society in the world, and will greatly increase the already high levels of wealth and income inequality between the richest 1% and the poorest 50% of Americans.

US infant mortality rates in 2013 were the highest in the developed world.

Americans can expect to live shorter and sicker lives, compared to people living in any other rich democracy, and the “health gap” between the US and its peer countries continues to grow.

US inequality levels are far higher than those in most European countries.

Neglected tropical diseases, including Zika, are increasingly common in the USA.

It has been estimated that 12 million Americans live with a neglected parasitic infection.

A 2017 report documents the prevalence of hookworm in Lowndes County, Alabama.

The US has the highest prevalence of obesity in the developed world.

In terms of access to water and sanitation the US ranks 36th in the world.

America has the highest incarceration rate in the world, ahead of Turkmenistan, El Salvador, Cuba, Thailand and the Russian Federation. Its rate is nearly five times the OECD average.

The youth poverty rate in the United States is the highest across the OECD with one quarter of youth living in poverty compared to less than 14% across the OECD.

The Stanford Center on Inequality and Poverty ranks the most well-off countries in terms of labor markets, poverty, safety net, wealth inequality, and economic mobility.

The US comes in last of the top 10 most well-off countries, and 18th amongst the top 21.

In the OECD the US ranks 35th out of 37 in terms of poverty and inequality.

According to the World Income Inequality Database, the US has the highest Gini rate (measuring inequality) of all Western Countries.

The Stanford Center on Poverty and Inequality characterizes the US as “a clear and constant outlier in the child poverty league”.

US child poverty rates are the highest amongst the six richest countries Canada, the United Kingdom, Ireland, Sweden and Norway.”

To read to full report,
Link: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533&L...

Torben Skov, Jørgen Wentzlau, Eva Schwanenflügel og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Leo Nygaard
Liberal Alliance og Cepos er pseudo økonomi.

“Det er klart, at det er illegitimt, når magthavere((...) læs:politikere) forbyder videnskab, som ikke harmonerer med deres verdensbillede.
Citat Henrik Dahl Liberal Alliance
Link: https://www.berlingske.dk/kronikker/henrik-dahl-forskere-bedriver-politi...

Ny forskning afslører politikerne:
De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning"
Link: https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politi...

Philip B. Johnsen

Forstå Cepos.
Det er tabu!
Det er nødvendigt at tale om det.

Det er økonomi der diktere politik, det burde naturligvis i den eksistentielle situation verden er i, være politik der diktere økonomi.

Det handler ‘ikke’ om skyld, det handler om årsag og konsekvens.

“Alle nye studerende på statskundskab, psykologi, økonomi og jura på Aarhus Universitet fik i efteråret en invitation til at udfylde personlighedstest. Mellem en tredjedel og halvdelen af de nye studerende på de fire studier valgte at deltage. Det gav i alt 487 besvarelser, og dem har ph.d. Anna Vedel og professor Dorthe K. Thomsen efterfølgende analyseret.

I et nyt dansk studie scorer økonomistuderende særligt højt på den såkaldte Dark Triad, personlighedstræk, der forbindes med psykopati, narcissisme og machiavellisme (en tendens til at manipulere og udnytte andre for at nå et bestemt mål).”

The Dark Triad
Begrebet The Dark Triad dækker over tre træk, hvor fællesnævneren er, at man tager hensyn til sig selv og er ligeglad med andre.

Alle mennesker kan have en lille flig af trækkene, men nogle – såsom den gennemsnitlige studerende på økonomi – scorer altså højere end andre.

Link: https://www.djoefbladet.dk/artikler/2017/6/forskning--oe-konomistuderend...

Big Five personality traits
Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits

Alle ved det, men ingen taler om det.

Det er tabu, det burde det ikke være, der må tales om det, for at gøres noget ved det, politikere og finanssektoren bør ikke modarbejde den bæredygtige omstilling.

Problemet er politikere og økonomer typisk ikke føler ubehag ved, at det de gør er foragteligt.

Resultatet er uundgåligt.

Torben Skov, Jan Weber Fritsbøger, Kim Houmøller, Jørgen Wentzlau og Hanne Ribens anbefalede denne kommentar

Åh for hulen da. Som profet for de ulovlige blomsterbørns børn får jeg nedtur over "alverdens såkaldte kloge Åger". Hr. Ågerup, fra Cepos, var øjensynligt slet ikke klar over, tilbage i 2009, at planter også har brug for ilt under deres ånding. Han gik altså tydeligvis glip af forsøget med vandpest-planter, CO2-indikator, lys og mørke under sin skoling. Jeg er bange for at han ikke er blevet klogere på det vidensområde siden da, det kan læses mellem linjerne:

"I 2009 sagde Martin Ågerup sådan her til Information, står der i artiklen:

»Der er ingen tvivl om, at øget CO2 er godt for planterne. Man skal jo også generelt huske på de positive ting, der er ved stigende temperaturer. For eksempel er der flere mennesker, der dør af kulde, end der dør af varme.«...

...Han er imod konkrete målsætninger for fossilfri energi eller voldsomme politiske indgreb. Klimagasser er en markedsfejl, fordi de, der udleder CO2, flytter en omkostning over på andre, forklarer Martin Ågerup"

På Økolariets side om inspirationsmateriale niveau 2 står:

"Når planter fx om natten skal bruge energi fra næringsstofferne, ”indånder” de oxygen fra omgivelserne præcis ligesom mennesker og dyr...

..Så længe der er lys på planten vil fotosyntesen være større end plantens ånding. Derfor vil en plante, der udsættes for lys ”udånde” O2, mens en plante, der er placeret i mørke vil ”udånde” CO2".

Fra http://www.okolariet.dk/viden-om/klima/ideer-til-skolen-klima/inspiratio...

Det er jo ikke sådan, at planter laver mere fotosyntese og vokser hurtigere fordi der er mere tilgængeligt CO2, hvis lysmængden er uændret. En gammeldags benzinmotor kører heller ikke stærkere, hvis man trykker "chokeren" ind for at koncentrere benzinen, tværtimod. Den "drukner" eller bliver kvalt af "chokeren". Både for planter og benzinmotorer skal der være balance med "husholdningen" eller "økonomien".

Mogens Holme, Jørgen Wentzlau, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
René Arestrup

@Niels Duus Nielsen
Ja, det forekommer langt ude.
Men nu er det jo sådan, at der stadig er nogle, der abonnerer på ideen om at den globale opvarmning ikke er noget større problem og at klimaforandringerne kun i ringe grad skyldes menneskelig aktivitet.
Det er en svær position at forsvare, men ikke desto mindre.
Min pointe er såmænd blot, at der ikke findes endegyldige sandheder om virkeligheden, kun fortolkninger af selv samme. Og det uanset, at nogle fortolkninger kan forekomme at være helt ude i hampen.
Du bilder dig vel ikke ind, at alt, der kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er uangribelige, objektive sandheder?
Cepos er en stemme i debatten. Hverken mere eller mindre.
Om deres synspunkter så får alt for stor eksponering i forhold til alle mulige andre, er en anden diskussion.

Niels Duus Nielsen
Mikael Velschow-Rasmussen og René Arestrup anbefalede denne kommentar

Citat af Martin Ågerup.
"Ulighed og populisme har intet med hinanden at gøre."

Alt kan blive til sandhed for den enkelte, hvis det gentages ofte nok.

Klimafornægterne opdager nok ikke problemerne, før deres stuer står under vand.

Ivan Breinholt Leth, kjeld jensen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

PS.
Det er Danmark jeg taler om.

Eva Schwanenflügel og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar
Torben Kjeldsen

En tænketank er i dag et politisk redskab. Tænketanke kan spændes for en hvilken som helst ideologisk vogn, ingen grænser. CEPOS, en tænketank lyder godt, men det er en ’tank’ med mange begrænsninger. Faktisk dækker tank ganske godt, der lukkes ikke meget ind og alt hvad der hældes ud, har samme ’farve’. CEPOS og mange tænketanke iklæder sig videnskabelige klæder, det skal ligne forskning. Og korrekt mange gange bruges der metoder der holder, metodemæssigt. Men med en tilsigtet kort rækkevidde eller genstandsforståelse. Fx ’glemmes’ at inddrage andre videnskaber der står over økonomi, også samfundsøkonomi. Det gør psykologi, antropologi, sociologi og biologi alle grundvidenskaber. Endelig og ikke mindst er der historie som fag, en af de største hjælpevidenskaber. Økonomi er blot en mindre hjælpevidenskab. Det er nemt at opdage, at CEPOS mere ligner et broderskab, der kan lignes en sekt, med en ikke bevidst religiøs forestilling ’økonomismen’ og det hellige marked som religion. En sekt der støttes af ligesindede, mennesker med økonomisk magt, et organ for ’adlen’, de superrige og über altet, det frie marked. Bed dem om kritisere deres eget grundlag, liberalisme og kapitalisme. Bed dem om beskrive, helt videnskabeligt, begrænsninger i kapitalismen og markedet. Bed dem om at forsage Adam Smith og hans homo economicus. Eller tage Ayn Rand væk fra deres litteraturliste. Jo det er lykkes for CEPOS og venner, at få sat den neoliberale dagsorden. I princippet og på en kort bane, i dette skriv, så taler tiden stadig for de nemme meta svar, ideologi eller religion. Begge kategorier der reducerer kompleksitet. Mit eget ståsted, som bevæger sig, er helt rationelt. Vi har stadig en velfærdstat, vi har stadig et marked, en stat og et civilsamfund. Vores besvær og udfordringer er at finde de bedste løsninger og de bedste potentialer i alle led. Så drop dine værdier som første ståsted. Brug fakta, hvis det findes og sig til dig selv, der findes ikke et frit marked, der findes ikke et bestemt menneske, fx homo economicus, der findes ikke mennesker der ikke har ret til at være her, fx arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, gamle uproduktive, indvandrere. Der er ikke nogen der koster, der er ikke nogen der en byrde, det er medmennesker som måske har tabt i konkurrencestaten, som er blevet ekskluderet. Økonomismen er som alle religioner, en magt der per definition sætter nogen udenfor og sætter nogen på toppen, de få. Vi har et enestående Velfærdsamfund, fuldt af fejl, men fantastisk. Vi har ’folkedemokrati’, fantastisk, ingen over eller under. Velfærdssamfundet er stadig en defensiv konstruktion, den søger at afbøde markedet og konkurrencens virkninger, men det er det vi har for nu. Og magten er der, bare se hvordan økonomisk demokrati blev begravet eller se hvor nemt banker kan ’tjene penge’. Udfordringen er hvordan vi kan give muligheder og tryghed for alle og bruge markedet der hvor det er bedst. Det svar behøver vi ikke CEPOS til.

Torben Skov, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og René Arestrup anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

Erik Fuglsang
09. februar, 2019 - 10:04
Jamen, du har fuldstændig ret. Selvom vi ikke har den fjerneste idé om, hvad socialisme er, bryder vi os ikke om personer, som ikke bekender sig til det, som vi ikke har noget kendskab til. Og hvis man så ovenikøbet ikke er yderliggående ud i ukendte begreber, bliver man slet ikke taget alvorligt.

Steffen Gliese

Problemet er lidt, at vi ikke kan rumme liberalitet i det danske sprog - det ord er for besværligt, ligesom vores forveksling af socialisation/socialisme og prioritering/perioritet i deres udgave som udsagnsord - men det er et ord, der dække frihed i ren form, mens liberalisme dækker frihed i ren økonomisk forstand og derfor er det modsatte, nemlig en konservativ ideologi.

Sørgeligt at de ikke kan se, at dette spil Matador er ved at slutte, da jo næsten ingen ejer næsten alt.

Benny Larsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jørgen Wentzlau

CPOS har ret, det frie marked er bedst!
Men CEPOS mangler altid forudsætningen for, at det er bedst!
Markedskræfterne er kun bedst, når ALLE har lige forbrugsmulighed.
Det er grundpillen i DET HUMANE LIGEVÆGTS SAMFUND –
Tankerne bag Oprør fra midten
forfatterne omtaler selv tankerne som en utopi, men en nødvendig utopi
at tro på, her på tærskelen til et mangelsamfund, klimakrise. Det var forfatternes bevæggrund
for skrive bogen – de forudså at demokratiet var i fare. Når alle ikke have lige mulighed for at købe, erhverve nødvendige varer,
Grænser for vækst var skrevet, oliekrisen i 73 var virkelig, men før Thrump, tech-
giganterne og overvågnings kapitalisme! Oprør fra midten er fra 78.

Karsten Olesen

Cepos er stiftet med godsejeren Bernt Johan Collet – kendt fra Schluter-regringen - som formand - og med flere andre godsejere I ledelsen.

Godsejerne er talmæssigt meget få, men spiller en betydelig rolle I baggrunden I det Konservative ”Folke”parti -

Schluter selv blev kun med store vanskeligheder accepteret, fordi han var af jævn herkomst.
Ekstrabladet påpegede godsejervældet I Schluterregeringen.

Feudalismens indflydelsestid er således ikke forbi endnu -

Den liberalisme, “tænketankene” fortaler, har intet med liberalisme for den almindelige befolkning at gøre - det er kun liberalisme for godsejere og topdirektører - til at tilsidesætte befolkningsflertallets interesser.

Trods almen stemmeret, Stauning-periode og velfærdsstat
søger de – med tænketanke som denne - igen at dreje tiden tilbage.

https://da.wikipedia.org/wiki/CEPOS

Bestyrelsesformanden i Cepos, bankmanden Per Wetke Hallgren, er samtidig direktør for ejendomsselskabet Jeudan, der er ejet af tobaksindustrien og Oticon-William Demant.

https://da.wikipedia.org/wiki/Jeudan

https://www.jeudan.dk/

Jeudan sidder nu på ca. 2200 lejemål I København.

Jeudan er sponsor for Lars Løkke ved eje lejlighede I Nyhavn.

https://politiken.dk/debat/laeserbreve/art5455721/Betaler-Lars-L%C3%B8kk...

Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Kim Houmøller, Steffen Gliese og Torben Kjeldsen anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Erik Fuglsang@
Jo det er os alle sammen der betaler over skatten, stor overraskelse for mange, du kan nemlig trække dit bidrag fra i skat, det vil sige alle os alle sammen betaler Cepos over skatten.
Cepos er en flok hykler, da de ligger samfundet til last og uværdige, de træder på folk der ligger ned.
https://www.cepos.dk/stoet-os/hvordan-kan-jeg-stoette
Cepos vil ikke oplyse, hvad tænketanken bruger sine penge til, da både regnskab og budget er
hemmelige.
En patetisk og upålidelig forening, som hurtigst muligt skal på historiens mødding.

Benny Larsen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Kim Houmøller og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men, Leo Nygaard, det er jo netop den forkerte idé - og den skyldes liberalismens forvridning af statsbegrebet ved i bund og grund at være en nyaristokratisk ideologi.
I et demokrati er staten ikke andet end os som folk, den agerende side af folket igennem repræsentanter. Sådan fungerede det faktisk med vores flade magtstruktur og det faktum, at politikerne sad som repræsentanter for partimedlemmer, men også organisationer med erklærede mål for samfundsudviklingen.
I et demokrati er staten midlet til at binde de private magtkoncentrationer, der ellers i kraft af privat ejendomsret og formue kan underlægge sig de almindelige borgeres indbyrdes lighed.

Jan Weber Fritsbøger, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel og Torben Kjeldsen anbefalede denne kommentar

Er modefænomenet nyliberalisme ikke ved at gå på hæld, det er mit indtryk, at folk er blevet mere oplyste, og forstår hvad denne isme gør ved vores samfund?

Hos CEPOS møder vi en arrogant bedrevidenhed. De taler ned til den almene befolkning. Det er heller ikke den almene borger de repræsenterer.

Vi ser rige danskere genudgive bøger om Ayn Rand. Mennesker der mener, at de høje skatter i Danmark gør det nødvendigt for dem, at flytte til Schweiz, eller andre skattegunstige lande. De er så at sige skatteflygtninge. Selvsamme mennesker, der ikke mener, at de skal yde til det danske fællesskab, er medstiftere, eller velgørere, af politiske partier i Danmark (LA og Nye Borgerlige) og vil dermed påvirke dansk politik, uden at yde til det danske fællesskab. Skatteflygtninge er vist ikke glade for almindelige flygtninge. Den slags mennesker skaber populisme.

Ayn Rand's ideologi, var, at den stærke må klare sig, helt uden fællesskabets hjælp.
Derfor er det interessant i den sammenhæng, at det amerikanske fællesskab betalte Ayn Rand's socialhjælp, da hun ikke kunne klare sig selv længere.

CEPOS's største opgave i samfundet går ud på, at arbejde for at bevare de privilegier de rigeste har. Det er de rige og vi skatteborgere (ironisk nok), kva CEPOS's skattefradrag,. der betaler deres lobbyvirksomhed. Således arbejder dagbladet Berlingske og Børsen ligeledes som beskyttere af de mest velhavende, der føler sig plukket af fællesskabet. Heldigvis har de rige andre midler, der gør dem muligt at bevare størstedelen af deres formue, ubeskåret. Det har vi læst om i Panama Papers.

I Berlingske har man i nogle dage kunnet læse i en overskrift, at i USA, kan det koste en politiker hans/hendes politiske liv, hvis han/hun, som hvid, lader sig male sort i ansigtet. Dette står i en overskrift i Berlingske og her refereres der til, socialdemokraten Mogens Jensen, med et billede. Når man så åbner artiklen, ser man, at han og tidl. SFer Øslem Cekic deltog i en begivenhed på Bornholm. Vel at mærke en begivenhed arrangeret af en menneskerettighedsorganisation. Det står selvfølgelig ikke i overskriften om Mogens Jensen. Man kunne kalde overskriften, fake news eller sort news, fra Berlingskes side.

I Berlingske i dag er der et billede af en flot afroamerikansk kvinder, som udtrykker sig om det, at lade sig ansigt male sort, er racisme.

Spørgsmålet er så, arbejder Berlingske her for afroamerikanske fattiges rettigheder, eller har de skrevet artiklen for rent politisk at nedgøre Mogens Jensen. Nu er Mogens Jensen formentlig ikke den mest racistiske socialdemokrat, fordi han tilhører selv en minoritet, fordi han er erklæret homoseksuel. Berlingske har skudt valgkampen i gang.

CEPOS repræsenterer, en minimal procentdel af landets store virksomheder og velstillede danskere.

De er en lobbyvirksomhed for de rigeste, helt banalt. Længere er den ikke.

CEPOS skaber populisme med deres magtarrogance.

Harald Strømberg, Jan Weber Fritsbøger, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar

Rettelse.
CEPOS repræsenterer landets store virksomheder og velstillede danskere.

Det var måske bedre at kalde Berlingskes artikelrække black news.

Nej hvor vi tramper, jublede de danske økonomer, der, behagelig fri for selvstændig tænkning, mente, troede og sagde det de hørte i udlandet.

Den indflydelse CEPOS har haft bekræfter det gamle mundheld: Money talks.
Det er ikke argumenternes kraft, jf. Martin Ågerups synspunkter om CO2 og klimaforandringer.

Steffen Gliese, Torben Skov, Lise Lotte Rahbek, Ib Gram-Jensen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Jeppe Brogård

Cepos er ikke dygtige. Jeg har i hvert fald mistet respekten for dem i debatten om Københavns letbane, hvor de lagde ud med helt forkerte tal og ikke ville anerkende, at tallene var nogle andre. De fortsatte tværtimod med deres politiske dagsordensætning på trods af tallenes klare tale. Det er dogmatisme og majorisering. De levede alene på renomeet. Det er ikke godt nok.