Læsetid: 10 min.

Derfor er borgerting vejen til bedre politiske beslutninger

Demokratiet og klimaet er i krise. Men borgerting, som inddrager almindelige borgere, kan bygge bro mellem folkelige protester med diffuse krav og de folkevalgte – og dermed bane vejen for mindre polarisering og bedre kvalitet i politikernes beslutningsgrundlag, viser erfaringer fra flere lande
Klimabevægelsen Extinction Rebellion, der her i sidste måned blokerede broerne i London med et krav om politisk handling, rejser ligesom De Gule Veste i Frankrig grundlæggende krav til den demokratiske indretning.

Klimabevægelsen Extinction Rebellion, der her i sidste måned blokerede broerne i London med et krav om politisk handling, rejser ligesom De Gule Veste i Frankrig grundlæggende krav til den demokratiske indretning.

Luke Dray/Getty Images

18. maj 2019

Er vi vidner til det repræsentative demokratis sidste krampetrækninger? Eller starten på noget nyt?

I London har klimabevægelsen Extinction Rebellion forsøgt at lægge byen ned gennem fysiske blokader og civil ulydighed for at fremprovokere akut handling til fordel for klimaet.

På den anden side af kanalen har De Gule Veste protesteret mod klimaafgifter på benzin, og deres bevægelse har udviklet sig til mere og mere voldelige konfrontationer med politiet.

Men uanset, at utilfredsheden og frustrationen har forskelligt udspring, og at krisen defineres dels som en klimakrise, dels som en demokratikrise, hvor udkantsfranskmænd føler sig overset af Paris-eliten, så deler Extinction Rebellion og De Gule Veste ét markant krav, som overskrider deres forskelligheder: De kræver et borgerting eller borgerforsamlinger som et nyt demokratisk redskab, der skal inddrage almindelige borgere i den politiske beslutningsproces.

 

Få de bedste historier, indblik i idedebatter og opdag ting,
du ikke vidste, du var interesseret i.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Ejvind Larsen
  • Torben K L Jensen
  • Eva Schwanenflügel
  • Kurt Nielsen
Ejvind Larsen, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel og Kurt Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Kurt Nielsen

Endelig et forslag, der kan styrke demokratiet, i stedet for at undergrave det.

Ejvind Larsen, Steffen Gliese, Birte Pedersen, Torben K L Jensen, Rolf Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det burde være sådan at man kan stemme digitalt og deltage virtuelt i sådanne samlinger.

Ejvind Larsen, Steffen Gliese, Torben K L Jensen og Birte Pedersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. På baggrund af handicappede borgere

Ejvind Larsen, Steffen Gliese, Birte Pedersen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Bjørn Holmskjold

Er det ikke sådan, at demokratiet, der tillader flertallet, der som bekendt ved mindst, at vælge politiker, der ikke er klogere, end flertallet, der som bekendt ved mindst?

Hvorfor vi nu står med dødelige klimaændringer og tilsvarende masseudryddelse af naturens arter....

Eller har jeg misforstået noget?

Birte Pedersen, Bodil Rasmussen, Eva Schwanenflügel og Niels Østergård anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

"Det burde være sådan at man kan stemme digitalt og deltage virtuelt i sådanne samlinger."

Det er stort set verdens dårligste ide. I et digitalt valg skal du vælge mellem et sikkert valg hvor staten ved hvad enhver stemmer og et frit valg hvor du ingen anelse har om hvorvidt der er stemmefusk eller ej.

Flemming Berger, Michael Friis, Torben K L Jensen, Rolf Andersen og Martin Rønnow Klarlund anbefalede denne kommentar
Jan Andersen

Genopbygningen af landet efter de borgerliges sammenbrud, giver plads til en anden retning. Hvorfor bruger medierne så meget tid på at diskutere sammenbruddet af blå blok? Der er få uger tilbage af valgkampen. Snart skal en ny regering indsættes. Lad os på venstrefløjen hellere tale om fremtiden, om hvad vi ønsker og hvad vi vil.

Vi vil have landets sjæl tilbage. Der er vigtige dele af Danmarks sjæl som vi ikke har mærket i hele denne regeringsperioden, ja i de sidste 20 år. Der er begreber som har været undertrykt, såsom solidaritet, medmenneskelighed og anstændig behandling af de socialt udsatte.

Demokratiet skal gøre en forskel. Venstrefløjens ret til at bestemme over vores egne forhold, f.eks. vores ret til at fjerne fattigdommen kaldes Borgerindflydelse. Det er venstrefløjens tur og ret til at få politisk indflydelse. Alle samfundsgrupper består af minoriteter. Derfor skal borgerne have en demokratisk mulighed for at bestemme over deres egen tilværelse, det gælder også for underklassens vedkommende.

Der er intet diffust over venstrefløjens ønsker for bedre levevilkår. Vi ved hvad der skal laves om på, love der diskriminerer og ødelægger vores liv, vi ved hvilke love som skal fjernes. Vi ved hvad der er galt med de antisociale love som hersker på vores område. Vi ved hvor lovene undertrykker os og hvor de forhindrer os i at få det bedre. Vi har ikke brug for en kommission eller at lytte til eksperter. Hvad med at spørge de mennesker som lovene omhandler? Er det ikke essensen af ordet demokrati?

Vi skal have samlet de kræfter som kan varetage vores interesser, og vi skal udvælge de mennesker som vi stoler på. Vi tager kontrollen over vores liv tilbage. Målet med kampen mod fattigdommen er at afslutte, hvad Socialdemokraterne i forrige århundrede startede, med menneskerettigheder og social retfærdighed i centrum.

Vi kæmper for vores frihed, en fair indkomst, menneskerettigheder og et samfund uden social overvågning, en bolig som er til at betale, fri ret til at bo alle vegne ligesom alle andre borgere. Vi accepterer ikke stigende social kontrol og konstant færre midler at leve for, alt imens landet bliver rigere hvert år. Det er kæmpe spild af kræfter at økonomien forringes i så høj grad for dem som i forvejen har andre sociale problemer. Vi har en legitim ret i os selv. Fattigdommen som politikerne har skabt skal fjernes.

I øjeblikket er beslutningsprocesserne omkring socialvæsenet overladt til Beskæftigelsesministeriet, det er sygt. Vi skal have flyttet socialvæsenet væk fra Beskæftigelsesministeriet. Jeg tillader mig at citere Lisbeth Riisager Henriksen: ”Folk hungrer efter en ny generation af ledere, som kan skabe en genoprejsning af den politiske og den forvaltningsmæssige respekt for fagfolk og fagvurderinger, blandt andet af borgernes egne lægers vurderinger i socialsager. Uden respekt for de lægefaglige vurderinger af borgerne, ingen retssikkerhed i systemet og ingen værdig behandling til dem, der reelt er værdigt trængende.”

Et godt råd til de borgerlige: Et frit samfund eksisterer kun hvis friheden gælder for alle. Et liberalt samfund undertrykker ikke individet, ej hellere minoriteter. Hverken demokrati eller frihed kan gradbøjes. Demokrati forudsætter en rimelig fordeling af magten mellem de forskellige samfundsgrupper. Fjerner man en gruppes mulighed for indflydelse på egne forhold, indskrænkes landets demokrati formelt set. I de næste fire år bør en fordelingen af magten afspejle hele befolkningen. Både medierne, de sociale bevægelser og borgerne generelt skal holde folketinget ansvarlige for en ny retning, kun sådan får vi et ægte demokrati.

Ejvind Larsen, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese, Birte Pedersen, Kåre Nissen, Lars Løfgren, Bodil Rasmussen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Med vores nuværende bizarre demokrati "in-mente",
hvor kandidat valgt til folketinget af vælgerne først skal "godkendes" af etableret politikere på Borgen før kandidaten kan lukkes indenfor i beslutnings-processen, er det en glimrende ide at inddrage borgerne.

Hver kandidat der holdes udenfor beslutnings-processen repræsenterer et x-antal borgere, der således mister sin demokratiske indflydelses-ret.
Direkte borger-indflydelse kan udligne den skævhed.

Torben K L Jensen

Re-start demokratibevægelsen med Borgerting der kan udskrive digitale folkeasfstemninger (med Nem -ID ) - i første omgang vejledende - senere bestemmende. Det første jeg ville forslå er økonomisk demokrati med National-banken som samfundets hovedbank.
Lad os kalde bevægelsen : DEMOKRATI 2.0

Nils Bøjden

"Re-start demokratibevægelsen med Borgerting der kan udskrive digitale folkeasfstemninger (med Nem -ID ) - i første omgang vejledende - senere bestemmende. "

Med fare for at gentage mig selv.

Det er stort set verdens dårligste ide. I et digitalt valg skal du vælge mellem et sikkert valg hvor staten ved hvad enhver stemmer og et frit valg hvor du ingen anelse har om hvorvidt der er stemmefusk eller ej.

En af grundpillne i vores demokrati er hemmelige afstemninger

Se endvidere FNs mennskeretserklæring Art21 Stk 3.

Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.

Rikke Nielsen

Medlemmerne af Folketinget ER borgere valgt ind af borgere
Det forekommer mig naivt at tro, at et Borgerting vi være hverken mere eller mindre.

Nogle gange glemmer en borger, at personen selv ikke er et repræsentativt udsnit af befolkningen, og et Borgerting vil aldrig komme til at repræsentere lige præcis kun den ene borgers holdninger. Præcis som Folketinget.

Thomas Andersen, Michael Friis og Ole jakob Dueholm Bech anbefalede denne kommentar

Rikke Nielsen.

At den enkle vælger ikke nødvendigvis er repræsentativ for befolkningsflertallet udelukker ikke den enkelte er repræsentativ for et mindretal der jo også skal høres.
Desuden er der nøjagtigt den samme hurdle ved vores nuværende måde gå til valg på.
De politiske aktive må formodes i højere grad at deltage i valget end de passive.
Men som udgangspunkt skal ingen have mere "stemmeindflydelse" end andre. Hverken politisk aktive, meget rige eller kendte har mere ret til bestemme.
Selvom nogle vælger et liv som passive, bør ingen kunne tage deres ret til medbestemmelse fra dem.

Steffen Gliese, Birte Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Rikke Nielsen.

Jo, det er netop hvad som sker.
"Politisk passiv" der har valgt kandidat til folketinget, får frataget medindflydelsen , der er i kraft af stemmeseddel, hvis den valgte kandidat holdes uden for det politiske samarbejde inde på borgen.

Steffen Gliese, Birte Pedersen, Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Rikke Nielsen

nils valla
"Selvom nogle vælger et liv som passive, bør ingen kunne tage deres ret til medbestemmelse fra dem."

Dit udsagn er lidt paradoksalt. Jeg oversætter det til: "Selvom jeg ikke gider engagere mig politisk, forventer jeg, at politikerne på borgen, kan gætte hvad jeg mener".

Jeg tror ikke nogle kan gætte, hvad du mener, hvis du ikke fortæller det. Beklager. Den eneste, der tager din medbestemmelse fra dig, er jo dig selv!

Rikke Nielsen.
Jeps, paradoks og dikotomi er hvad livet bygger på.

Hvis du går op i en bus forventer du ikke at skulle deltage i kørslen men blot at blive kørt til bestemmelsesstedet. Du har overladt styringen til en anden. Du har sat et kryds.

Politikerne på borgen skal på ingen måde gætte sig til hvad jeg mener.
De skal overholde hvad de lover.

Rikke Nielsen

nils valla

Enig i at de skal holde, hvad de lover. Deres udfordring - og heldigvis for det, hvis du spørger mig - er, at de skal skabe flertal for deres holdninger i Folketinget.. Ellers ville vi jo have et diktatur.

Michael Friis

Borgerting lyder tillokkende men jeg tvivler på mere bueaukrati er løsningen.
Se på historien: Forkeafstemninger bliver ikke taget til efterretning.

Politiker underbygger deres argumenter for hvad, der er godt for landet uden at befolkningen - ofte med rette - ser, at det faktisk er godt for dem.
Og hvad nu når borgertinget beslutter “forkerte” ting. A-kraft som nævnt i artiklen? Eller dødsstraf? Eller at forbyde religion? Max 20 km/t på cykelstier? Ingen offentlig behandling til personer over 90?
Jeg tror, at problemet er et helt andet sted. Vores manglende accept af, at tingene går galt og manglende anderkendelse af at nogle vil leve på en anden måde end en selv.

Nils Bøjden

" De skal overholde hvad de lover."

Er du klar over at der er 179 politikere i folketinget og at det kræver at der er 90 der stemmer for et forslag? Og så skal politikere overhovedet ikke holde noget som helst. De skal stemme efter deres overbevisning.

http://www.grundloven.dk/

§ 56
Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere

Kåre Nissen

Demokrati, folketing, borgerting. Kært barn har mange navne, men ingen af de nævnte er børn. De er fiktive historier, som historien om Gud.

Demokratiet vakler fordi vi har mistet troen på hinanden. Intet samfund kan eksistere uden tro. Uden tro er vi bare hårløse primater. Hårløse primater bruger 3 timer om dagen til at finde de kalorier, som den skal bruge for at være en hårløs primat. Den bruger 12 timer på at sove, og de resterende 9 timer bruger den på at irritere de andre hårløse primater.

Og vi kan heller ikke tænke selv. Homo sapiens har alle dage være et kollektivt dyr, men homo civic mundi tror på fiktive historier, og historien er i dag global.

http://midtjyskemeditationer.blogspot.com/2019/05/det-anti-demokratiske-...

Rikke Nielsen.

At fremskaffe et flertal (på den ene eller anden lunkne måde) for at gennemtvinge synspunkter der ikke er særlig stor dækning for blandt vælgerne er også en form for diktatur. Man "gennemtvinger" sin politik.
Alternativt kunne man i stedet lytte på andre, lade også andre komme til orde med deres politik som der jo også er vælgerdækning for. Kompromisserne der indgås kan på den måde, foregå mere gennemsigtigt. Alle er blevet hørt og føler sig inkluderet. ( der kan selvfølgelig være ideologiske forskelle hvor særstandpunkter er umulige komme uden om)

Nils Bøjden.

Selvfølgelig skal en kandidat følge sin overbevisning.
Og forhåbentlig går kandidaterne til valg på deres overbevisning.
Men at mene kandidaterne ikke er forpligtet i fh til vælgerne åbner jo op for "blå" politikere kan fiske stemmer blandt "røde" og vice-versa. Giver i sidste ende ikke andet end utroværdighed.

Rikke Nielsen

nls valla

Vi er 5.800.000 borgere i Danmark.
Hvordan forestiller du dig, at alle skal føle sig hørt?
Og hvordan vil det ændre sig med et Borgerting?

ps.

Husker i "vej-mafiaen" i folketinget.
Eneste dagsorden de havde i tinget, var at få Jylland forbundet på kryds og tværsmed motorveje.
De lagde således stemmer til hvad-som-helst for selv at få motorveje i Jylland. Og det lykkedes dem mere en fuldt ud. Endda i en tid med arbejdsløshed og nedskæringer på sundhed, uddannelse og bistand.
Personligt vil jeg mene, når ikke politikerne har flere mærkesager at kæmpe for, når politikken de laver er kynisk og ikke afvejet i fh til alternativer, så har politikeren siddet for længe i folketinget.
Og når politikeren ligefrem laver forordninger der udelukkende har til formål fastholde taburetten (i husker nok det der med "ingen agtindsigt") skulle politikeren aldrig i første omgang havde været i tinget.

Rikke Nielsen.
Det var i folketinget de alle 179 kandidater skulle høres. Og respekteres.
Det ville måske også kræve en anden type politiker, en anden tilgang til det der med at være med til lede et samfund.
En grænse for hvor længe en politiker kan sidde i tinget bliver uundgåelig. Med f.eks et max på højst to valgperioder får man fravalgt de mest brodne kar, levebrødspolitikerne og dem der stiller op af helt andre grunde end at ville hele samfundet.
Fremtidens politikere må have noget på hjertet. Mærkesager. Et ønske om forandring, og lysten til en sådan opgave med en årsløn som svarer til gennemsnittet for befolkningen de tjener.

Rikke Nielsen

nls valla

Hvis nu nogle foreslår, der skal indføres dødsstraf i Danmark i Borgertinget. Hvad skal der så ske?
Skal dette emne så automatisk sendes til folkeafstemning - og hvis der kommer et ja-flertal, har vi dødsstraf - eller skal det være, som det er lige nu, at medlemmerne af Folketinget kun er bundet af deres personlige overbevisning?

Rikke Nielsen.

Det så et spørgsmål om nogen har stemt på bevidst på "vejmafiaen" der nærmest var en lukket loge på Christiansborg.
En større hurdle er imidlertid hele vores valgsystem som hviler på partier. Eksembelvis får partierne tildelt penge af staten til føre valgkamp for, hvilket skævvrider konkurrencen i fh til løsgængerne. Ulige vilkår er ikke er særlig demokratisk.
Mange vælgere sætter for nemhedens (eller ligegyldighedens) skyld, deres kryds ved et parti. Det er så op til partierne selv at stille mandaterne. Jeg kunne godt forestille mig Vejmafiaen blev valgt på det mandat (ha-ha).
Jeg kunne også forstille mig Vejmafiaen i tidligere og yngre tider havde mere seriøse mærkesager kæmpe for, og netop en af de gode grunde til ikke holde politikerne for længe i folketinget.

Rikke Nielsen.
Vores kommunikation er blevet lidt usynkront (ha-ha). Dette er svaret på dit sidste indlæg.

En omorganisering af tinget som jeg ovenfor nævnte (højst to sidde-perioder og partierne løsrives fra folketinget) ville tiltrække en anden type politiker.
Ingen mennesker med trang til gøre noget for fællesskabet, går rundt med tanker om at indføre dødsstraf. Faktisk tror jeg slet ikke udviklet mennesker tænker i straf.

Ps. Rikke Nielsen.
Nej, jeg syntes ikke "borger-hjælpen" skal have myndighed til udskrive valg.
Men "borger-hjælpen" kunne jo blive et godt redskab for politikerne. En ekstra hjælp.

Nils Bøjden

"Men at mene kandidaterne ikke er forpligtet i fh til vælgerne åbner jo op for "blå" politikere kan fiske stemmer blandt "røde" og vice-versa. Giver i sidste ende ikke andet end utroværdighed."

Så stem på en du stoler på.

Steffen Gliese

valg er ikke demokrati, det er noget, man har, for ikke at få demokrati. Det fremgår også dejligt tydeligt af denne glimrende artikel.
En borger kan selvfølgelig ikke repræsenteres, men på den anden side er langt det meste af det, der bestemmes i samfundet, administrative, ukontroversielle beslutninger, som man ikke behøver diskutere ad nauseam.
De store linjer derimod... her havde SF jo med sit basisdemokrati den perfekte model, der kunne have været overtaget direkte.

Nils Bøjden

"valg er ikke demokrati, det er noget, man har, for ikke at få demokrati. "

Det er noget ekstremt vås.

Steffen Gliese

Nej. I et demokrati kan man selvfølgelig ikke kvalificere sig til repræsentation. Folkestyre går ud på at slippe udenom magthavere, fordi magt altid korrumperer. Et ægte demokrati opløser derfor alle muligheder for at opnå - for længere tid ad gangen - personlig magt eller magt på vegne af f.eks. en klasse.
Valg er derimod oligarkisk i sin natur, og det ses da også overalt, at det er en bestemt klasse, der sætter sig på magten ved valg og meler sin egen kage.

Allan Madsen

@ Steffen Gliese
Hvorfor skulle tilfældige udvalgte personer træffe mere saglige/fornuftige beslutninger end andre "demokratiske" valgte, eller hvorfor skulle tilfældige udvalgte være mindre tilbøjelige til at mele deres egen kage end "demokratisk "valgte?
Er tilfældige udvalgte lavet af et andet stof?

Niels Duus Nielsen

Jeg tillader mig at genbruge dele af en kommentar i en anden tråd:

Jeg har mest lyst til at blive hjemme denne gang. Det bliver alligevel enten LLR eller MF, der bliver statsminister, helt uden min hjælp. Så hvorfor overhovedet påtage mig noget som helst ansvar for et resultat, som jeg alligevel ikke kan støtte?

Niels Duus Nielsen

Rikke Nielsen, det er altid godt at få tingene sat på spidsen, for så hunder man ogte id af, hvor folk virkelig står.

Hvis der bliver stillet forslag om genindførelse af dødsstraffen i Danmark, og hvis et flertal ved en folkeafstemning vedtager dette forslag, ja så skal vi have dødsstraf i Danmark. I hvert fald, hvis vi er demokrater.

Det er jo netop, når jeg tænker på sådanne spidsfindigheder, at jeg bliver usikker på, om jeg egentlig er demokrat. Hvis DF, NB og SK skulle gå hen og få flertal og danne regering, vil jeg nok (1) forlade demokraternes kreds og i stedet (2) gå under jorden og (3) gå til væbnet modstand. Så kan vi jo altid diskutere om jeg i givet fald er frihedskæmper eller terrorist, demokrat vil man i hvert fald ikke kunne kalde mig.

Niels Duus Nielsen

*hunder man ogte id af; læs: finder man også ud af.

Det er vist på tide at jeg finder mig en sponsor, så jeg kan få mig et nyt tastatur, hvor bogstaverne ikke er slidt af - jeg er ikke så god til blindskrift, som jeg troede. Beklager!