Feature
Læsetid: 9 min.

Hvis du vil forstå, hvor alvorlig en situation vi står i, så kig grundigt på denne graf

Hele den menneskelige civilisations udvikling er foregået inden for en ganske kort, enestående stabil periode i planetens lange historie. Nu er vi via klimaændringerne ved at sætte denne unikke stabilitet over styr og kaste civilisationen ud i en kaotisk, uforudsigelig fremtid
I hundrede tusinder af år svingede Jordens temperatur og klima voldsomt og umuliggjorde den menneskelige civilisations udvikling. Kun i den allersidste korte periode på 12.000 år har temperaturen og klimaet været usædvanlig stabilt og gunstigt for mennesket – hele udviklingen fra jægere og samlere til dagens digitale videnssamfund har fundet sted i denne korte, unikke periode. Nu er vi ved at ødelægge denne enestående stabilitet via den globale opvarmning.

I hundrede tusinder af år svingede Jordens temperatur og klima voldsomt og umuliggjorde den menneskelige civilisations udvikling. Kun i den allersidste korte periode på 12.000 år har temperaturen og klimaet været usædvanlig stabilt og gunstigt for mennesket – hele udviklingen fra jægere og samlere til dagens digitale videnssamfund har fundet sted i denne korte, unikke periode. Nu er vi ved at ødelægge denne enestående stabilitet via den globale opvarmning.

Kilde: Burke ea. (2018) og IPCC. Databehandling: Niels Chr. Alstrup

Moderne Tider
21. september 2019

Mange har haft et af den slags øjeblikke, hvor man pludselig oplever at få indblik i tingenes inderste væsen. Det kan være omkring en fødsel, ved konfrontation med døden eller i andre eksistentielle situationer. Det kan også være undervejs i en intens videnskabelig erkendelsesproces, eller det kan være under en spirituel, meditativ rejse. Et øjeblik, der fundamentalt ændrer ens forståelse eller syn på tingene.

På engelsk hedder et sådant øjeblik epiphany, og det bedste tilsvarende udtryk på dansk er nok ’åbenbaring’. Mere prosaisk kunne man sige, at man får en ny indsigt ind under huden. Eller endnu mere nede på jorden: At tiøren er faldet.

Det store spørgsmål er i dag: Hvordan får vi ind under huden, ja helt ind i rygmarven, hvad det er, vi er ved at gøre ved planeten? Hvor er den øjenåbner, den sjælsrystende oplevelse, der får os til hver især helt dybt at forstå, hvad vi er i gang med? Hvad kan bringe bl.a. vore politikere til at erkende, at vi står over for noget helt og aldeles andet end alle tidligere udfordringer for vores samfund, vores økonomi og vores beslutningssystemer?

At vi for første gang i menneskehedens historie er ved at sætte selve civilisationens eksistensgrundlag over styr. Og at vi derfor skal foretage et bevidst og planlagt kursskifte, en radikal omstilling, der bryder med kendt økonomisk politik, med etableret systemtænkning, med vore vaner og værdier.

Er det muligt at fremme den indsigt, at klimakrisen ikke løses med business as usual plus 10 procent mere grønt, ikke kan håndteres ved teknologiens hjælp alene, ved et teknisk fix? Herhjemme som i andre lande taler og agerer det politiske flertal stadig, som om vi grundlæggende kan fortsætte som til forn, blot med en grønnere teknologi som motor for den traditionelle økonomiske model.

Pale Blue Dot

For et halvt århundrede siden blev det sagt, at det første fotografi af vores blå planet set udefra – fotograferet i 1968 af astronauten William Anders under Apollo 8’s rundrejse om Månen – grundlæggende ændrede menneskehedens forståelse af klodens unikke karakter.

Aldrig før havde vi set et billede af det smukke himmellegeme, vi kalder vores hjem – billedet af Earthrise udløste angiveligt en kollektiv erkendelse af Jordens sårbarhed, der kom til at bære den spirende miljøbevidsthed op gennem 1970’erne.

For nogle af os andre var det et andet billede, taget godt 20 år senere, der kom til at virke som en nok så stærk eksistentiel åbenbaring. Det er billedet af Pale Blue Dot, den lille blegblå prik, som blev sendt hjem fra rumfartøjet Voyager 1 på dettes rejse ud af solsystemet, ud i den interstellare uendelighed.

Den 14. februar 1990, i seks milliarder kilometers afstand og efter 13 års rejse, så Voyager 1 sig et kort øjeblik tilbage og tog et enkelt billede af det hjørne af universet, det kom fra.

Til højre i billedet ses Pale Blue Dot.

Til højre i billedet ses Pale Blue Dot.

NASA

Den vanskelige operation at give det fjerne rumfartøj ordren om at vende sit kamera bagud, knipse og sende det resulterende billede hjem til NASA gennem det tomme rum var blevet foreslået af astronomen Carl Sagan, der også var den, der efterfølgende gav motivet navnet Pale Blue Dot. På billedet fremtræder Jorden som en mikroskopisk lysende prik, mindre end én pixel i det 640.000 pixel store foto af det endeløse univers.

»Dette er her. Dette er hjem. Dette er os,« sagde Carl Sagan efter NASA’s offentliggørelse af billedet.

»Enhver, som I nogensinde har hørt om, ethvert menneske, som nogensinde har eksisteret, levede sit liv på denne plet. Summen af alle vore glæder og lidelser, tusinder af religioner, ideologier og økonomiske doktriner, enhver jæger og samler, enhver helt og kujon, alle skabere og ødelæggere af civilisationer, enhver konge og bonde, ethvert forelsket ungt par, ethvert håbefuldt barn, alle mødre og fædre, samtlige opfindere og opdagelsesrejsende, enhver moralsk mester, enhver korrupt politiker, alle superstjerner og suveræne ledere, enhver helgen og synder igennem vor arts historie levede dér, på et støvfnug ophængt i en solstråle.«

Billedet fortalte Sagan, at der ikke er tegn på noget derude, som kan komme os til undsætning og redde os fra os selv. Vi har kun hinanden.

»Det er op til os,« sagde astronomen.

Billedet af den blegblå prik »understreger vort ansvar for at handle med større venlighed og medfølelse over for hinanden og for at beskytte og værdsætte den blegblå prik, det eneste hjem vi nogensinde har kendt«.

Det er næsten 30 år siden. Man kan godt i dag genfinde billedet og genfortælle dets historie. Men er det dét, der kan befordre åbenbaringen, den dybe erkendelse af, at vi for første gang i vor arts historie er ved at gøre noget skæbnesvangert? Og at vi derfor må ændre vores kurs radikalt.

Måske kan i stedet en simpel grafik med et rystende perspektiv bane vej for erkendelsen.

Menneskehedens historie

Se nøje på grafen herunder. Den viser, hvordan temperaturen på Jorden har varieret de seneste 100.000 år. Dengang havde homo sapiens meldt sin ankomst og var netop begyndt at bevæge sig ud på kloden fra oprindelsesstedet omkring Afrikas Horn.

Før det havde homo erectus været til stede i 1,5-2 mio. år. Men udviklingen gik ufattelig langsomt for vore forfædre. De første 90.000 af de seneste 100.000 år levede homo sapiens som jægere og samlere, i starten i konkurrence med neandertalerne og med simple stenredskaber som eneste hjælpemidler.

Befolkningsstørrelsen bølgede op og ned fra formentlig nogle få tusinde til højst en million Homo sapiens-individer rundt om på kloden. Det var en vedvarende kamp for overlevelse, uden overskud til nævneværdig udvikling.

 

En forklaring på denne lange fase af næsten-stilstand omkring eksistensminimum rummes i grafen. Gennem det meste af de seneste 100.000 år – og i lange tider før det – var Jordens klima præget af dramatiske og hurtige klimaændringer med markante temperatursving op og ned.

Istider kom og gik, havstrømmene og havenes vandstand ændrede sig, tørke vekslede med regnfuldt klima, adgangen til føde svingede voldsomt rundt om på kloden. Den væsentligste faktor bag disse dramatiske temperatur- og klimasvingninger var de cykliske skift i formen af Jordens kredsløb omkring Solen kombineret med cykliske variationer i Jordens hældning.

»Det kan have været disse traumatiske svingninger i temperaturen og det tilknyttede økologiske pres, der har forhindret den menneskelige civilisation i at slå rødder igennem mange årtusinder,« skriver den amerikanske klimaforsker Judith Curry.

Man kan sige, at kloden i denne lange periode var et temmelig nådesløst sted, hvor homo sapiens nok kunne overleve og ganske langsomt sprede sig, men ikke havde betingelser for nogen nævneværdig civilisatorisk udvikling. Som udtrykt af den hollandske arkæolog Sander E. van der Leeuw i det videnskabelige tidsskrift Ambio:

»Disse menneskets forfædre besad ingen avancerede tekniske måder at forsvare sig på mod kulde eller store dyr. Dertil levede de i meget små grupper, der var meget sårbare over for udslettelse ved uheld, eftersom blot nogle få medlemmers bortgang ved en ulykkelig hændelse gjorde det umuligt for gruppen at overleve.«

Det menneskevenlige klima

Men for 12.000 år siden skete der noget opsigtsvækkende. Se på grafen.

Planeten bevægede sig ind i en fase, hvor kredsløbet omkring Solen blev mere cirkulært end i nogen tidligere periode den seneste halve million år. En istid afsluttedes, og en fase med et relativt varmt og ekstraordinært stabilt klima indledtes.

Atmosfærens koncentration af CO2 voksede som konsekvens af naturlige processer og stabiliserede sig omkring 280 ppm, resulterende i en for homo sapiens gunstig temperatur og en mere produktiv vegetation. En grønnere, mere venlig planet, hvis årlige gennemsnitstemperatur steg eller faldt med mindre end én grad.

Denne periode, der altså indledtes temmelig abrupt for 12.000 år siden, kaldes Holocæn, ’den helt nye tid’, og det har været en tid med et for den menneskelige civilisation yderst fordelagtigt miljø. Sander E. van der Leeuw skriver, at de ændrede betingelser for menneskene »muliggjorde et kvantespring i antallet af frihedsgrader og valgmuligheder, som de havde adgang til i håndteringen af deres materielle og begrebsmæssige miljø«.

Det er således på dette tidspunkt, at jægerne og samlerne opdager mulighederne for selv at dyrke afgrøder og indleder dyrehold startende med får og geder.

Landbrugets opkomst falder dermed sammen med starten på den ekstraordinært stabile fase i planetens klimahistorie, der kommer til at danne grundlag for hele den menneskelige civilisations dramatiske udvikling med epokegørende teknologiske spring fremad, bysamfunds opståen, industrialiseringen og senest udviklingen af det vidensbaserede, digitaliserede samfund. Samt parallelt hermed fremskridtene i sundhed, velfærd og levealder og som konsekvens heraf den voldsomme vækst i Jordens befolkning.

Ud af balance

Hele homo sapiens’ opstigning og udvikling som civilisatorisk væsen er altså muliggjort og sikret inden for denne geologiske set ekstremt korte periode, begunstiget af ekstraordinær stabilitet og balance i CO2-koncentration, temperatur og klima. Vores privilegerede tilstedeværelse og tilværelse i dag skyldes så at sige, at stjernerne – Solen – stod rigtigt for 12.000 år siden og stadig gør det.

Det vil være situationen i tusinder af år fremover, og vi kan derfor, siger klimaforskerne, »forvente, at klimaet vil forblive relativt varmt og stabilt så langt frem, vi kan se, forudsat at der ikke sker andre påvirkninger af klimasystemet«.

Men det er som bekendt netop det, der sker. Se op på grafen igen. Selv samme succesfulde, teknologibårne udviklingshistorie for menneskeheden truer nu med at kaste det globale klima ud af den delikate balance, der har været og stadig er civilisationens forudsætning. Den globale CO2-koncentration har vi under den kortvarige fossile fest siden 1880 bragt op fra 280 til 410 ppm, og temperaturen er i takt hermed steget med over én grad.

Både CO2-koncentration og temperatur stiger fortsat, og vi er p.t. på kurs mod mere end tre graders opvarmning, som det fremgår af figuren. Det er en stigning til højere gennemsnitstemperaturer, end kloden har oplevet i 120.000 år.

Med fortsatte CO2-udledninger og rydning af skovdække står vi dermed i fare for at ryge ud over det unikke, smalle og stabilitetsbærende temperaturbånd, ud over skæbnesvangre tipping points og dermed tilbage til en epoke med dramatiske feedbackprocesser og voldsomme udsving i klodens temperatur og klima.

Det britisk-amerikanske forskerhold ledet af Kevin D. Burke, University of Wisconsin-Madison, som har bearbejdet data bag grafen, skriver i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, at vi kan være på vej til en temperaturstigning, der vender en langsigtet global afkølingstrend gennem 50 millioner år i løbet af bare to århundreder.

»Indsatser, der kan holde Jorden inden for et sikkert råderum defineret som klimaer, der ligner dem under Holocæn, synes at blive stedse mere usandsynlige,« advarer forskergruppen.

Dette gør fremtiden helt uforudsigelig, i værste fald umulig at opretholde den kendte civilisation i.

Ligesom vi befinder os på en lillebitte blegblå prik i det endeløse univers, har vi, Homo sapiens, udviklet os og levet under et sjældent glimt af stabilitet i planetens lange, omskiftelige historie. Vores korte øjeblik på vort diminutive himmellegeme rummer skønheder og indsigter, som nærmest er hinsides fatteevnen.

Men hvad vi bør kunne fatte – f.eks. ved at se på en graf som i denne artikel – er, at vi i vores dårskab i den allerseneste, ganske korte fase af denne periode er kommet uhyggelig tæt på at sætte det hele over styr. Tæt på at skubbe hele systemet ud over kanten og berøve dem, der skulle komme efter os, de livsbetingelser og unikke muligheder, vi endnu har.

Vi er, som Carl Sagan sagde, alene. Der er ikke nogen udefra, der kommer og hjælper os til indsigt og besindelse. Ansvaret er vores. Vi har kun hinanden.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Fremragende analyse, der sætter politikernes og ervervslivets fokus på at løse klimaproblematikken med blot et smart teknologisk fix.

Niels Duus Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Alvin Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Betagende læsning.
Hvad skal man sige til det? Der er store kræfter på spil. Vi kender til religioner i 2-3 tusinde år, der har forsøgt at dæmpe vores ego eller deltage i kampen mellem det gode og det onde, lyset og mørket. Vi har haft på fornemmelsen, at der var noget galt. Der er i forskellige kulturer spådomme om verdens undergang. Det ender galt det her, har vi sagt til os selv i mørke øjeblikke.

Havde vi en chance, og i hvad bestod den evt. i? Det er det mest interessante spørgsmål. Og hvad skulle chancen så bestå i i dag så? Vi er måske behersket af både indvendige og udvendige kræfter, så vi ikke har en reel chance for at redde os selv?
Det pudsige er, at selv om vi fik beviset på, at der ikke er noget at gøre, så ville vi nok ikke acceptere det. Vi kan umuligt underkaste os vores eget selvmord, så der må være en løsning. Løsningen er et nej til selvmord, og selvom det nok kun er et lønligt håb eller råb, så er det der: Vi vil ikke dø! Vi vil ikke se vores børn lide og slet ikke de små børnebørn. Vi er nu ved den yderste grænse, og den hedder: Nej!
Spørgsmålet er selvfølgelig om vi klarer det, når vi har ventet så længe med at tage os sammen. Hvad enten det er for sent eller ikke, bliver resultatet det samme: Så længe man lever, må man foretage en modbevægelse.

Man kan også spørge, hvorfor vi har ventet så længe.
Tja, det er vel, fordi mennesket er en egoistisk, dum og doven slambert, der kun rejser sig op fra sit sovested, når der er fare på færde eller udsigt til mad eller sex.
Er det tilfældet, må vi ændre os.

Niels Duus Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Jan Fritsbøger, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Pia Nielsen og Jens Bryndum anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Økonomisk pseudo ideologi og politisk ansvarsfralæggelse.

De indirekte EU finansierede kz-lejre i Libyen, taler deres tydelige sprog om, hvad der venter EU borgerne:
Det er ikke en sprit ny 2020 Tesla til alle!

Civilisation.
“En civilisation (af latin civis, borger) er et menneskesamfund, som har en ikke-militær administration (det vil sige en civil administration) foruden den militære administration, og et nogenlunde velfungerende retsvæsen og politi, som kan beskytte borgerne, så at de kan færdes ubevæbnede.

Tidligere var det almindeligt at skelne mellem civiliserede samfund og folkeslag og uciviliserede eller "vilde".

I denne skelnen lå der en mere eller mindre underforstået forståelse af, at civiliserede befandt sig på et højere kulturelt udviklingsstade, jf. den herskende moderniseringsteori.

I 2. udgave af Salmonsens konversationsleksikon, bind V (1916) hedder det således i opslaget om civilisation:

Dannelse, Oplysning, intellektuel Udvikling. C. betegner en saadan Udvikling af Sæder og Tankesæt, som betinger et ordnet borgerligt Samfund, og gennem hvilken dette må ar til højere Kultur.”
Link: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Civilisation

Men hvor civiliserede er mennesker, der omtaler sig selv, som tilhørende civilisation?

6 July 2017
"Those trapped in Libya are vulnerable to human rights violations and abuses including killings, torture, rape, kidnappings, forced labour, and arbitrary and indefinite detention in cruel, inhuman and degrading conditions."

Citat: John Dalhuisen der var Director of Amnesty International’s Europe og Central Asia Programme og Regional Office fra 2012 til 2017
Link: https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/07/central-mediterranean-...

Cruel European migration policies leave refugees trapped in Libya with no way out.

12 November 2018
“A year after shocking images purporting to show human beings being bought and sold in Libya caused a global outcry, the situation for migrants and refugees in the country remains bleak and in some respects has worsened, said Amnesty International.”
Link: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/cruel-european-migration-...

Fremtiden banker på døren til EU.

Retten til at søge asyl og ’non-refoulement-princippet’, som forbyder tilbagesendelse af personer til et land, hvor der er risiko for forfølgelse, tortur eller umenneskelig behandling, er nedfældet i EU-traktaterne.

Ifølge FN er over 15.000 mennesker i 2018 blevet sendt ‘TILBAGE’ til Libyen fra Middelhavet.

FN’s verdenskonference mod racisme, Nkosazana Zuma kunne erklære konferencens slutdokument for enstemmigt vedtaget.
Racismens ATTAC
Fra link:
"I slaveri-spørgsmålet blev der langt om længe også enighed.

Her besluttede konferencen bl.a. at erklære den transatlantiske slavehandel for en forbrydelse mod menneskeheden, som synderne – heriblandt Danmark –burde sige undskyld for.

Hertil kommer, at vestlige lande vil støtte og samarbejde med Afrika om at udvikle sig i en positiv økonomisk retning i fremtiden –det indebærer bl.a., at det internationale samfund skal overveje gældsslettelse."
Link: http://www.information.dk/58502

Det kan konstateres, at samtlige EU medlemslande, kan blive enige om, ‘ikke’ at følge regler, so samtlige EU medlemslande, kan blive enige om!

Peter Beck-Lauritzen, Ervin Lazar, Jan Fritsbøger, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Pia Nielsen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Apropos graf: Denne graf/forklaring af historiens gang siden sidste istid (med et glimt i øjet), hvad angår civilisationens udvikling og den globale gennemsnits-temperatur, er også ganske illustrativ: https://xkcd.com/1732/

Peter Beck-Lauritzen, Søren Kristensen, Jan Fritsbøger, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Peter Tagesen, Pia Nielsen, Hanne Utoft og Claus Høeg anbefalede denne kommentar

"Hvordan får vi ind under huden, ja helt ind i rygmarven, hvad det er, vi er ved at gøre ved planeten?"

Supergodt spørgsmål, for hvad står egentlig i vejen for en erkendelse af situationens alvor. At vi ikke kan fortsætte vores måde at leve på.

Vi står overfor noget uden fortilfælde. Men vi forstår det igangværende på baggrund af tidligere hændelser. Derfor tror at vi også denne gang at vi kan fikse os ud af problemet og desværre bliver det aldrig problematiseret nok. Det overgår ganske enkelt vores fatteevne.

Det er som et hus i flammer. Vi styrter rundt for at redde ting og lukke døre for at ilden ikke skal sprede sig sekunder før brandmajoren dukker op og med et snuptag hiver os ud af huset som eksploderer i et flammehav. Vi reagerer på vores forestillinger om noget lignende men situationen er en anden.

Jan Fritsbøger, Achim K. Holzmüller, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Denne brandmajor eksisterer desværre ikke. Hvis vi er heldige kan nogle få af os ende som jægere og samlere. Måske.

Niels Duus Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Alvin Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Inden for de næste 20 år er ragnarok i sigte. Forvent et vejr som bliver uforudsigeligt både sommer og vinter. Voldsommere storme og endnu vildere nedbør. Vi slipper nok for store snemængder; til gengæld bliver Sydspanien uudholdelig både sommer og vinter. Oveni får vi massiv skovdød, da nåletræer ikke klarer varmen. Hvad kan vi som enkeltperson gøre? Næsten ingenting?

Peter Beck-Lauritzen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Niels-Simon Larsen, Peter Tagesen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Vi skal først bruge en hulens tid på at overbevise økomnodernisterne om at vi ikke kan vente på de teknologiske gennembrud de mener med et snuptag skal redde kloden. SUK. Det er ti fugle på taget, Det er ikke, i modsætning til hvad denne artikel tydeligt åbenbarer om problemets alarmerende dimensioner, lige så sikkert at innovativ teknologi tilnærmelsesvis vil kunne løse problemet. Her er timingen ikke uvæsenlig, vi befinder os i det brændende hus. Endelig behøver livet ikke at blive så forfærdeligt hvis vi sadler om og erkender at vi for at nå målet må sige farvel til vores nuværende livsstil. Tvært imod kan det for de fleste af os blive en befrielse og vise sig at være en forbedring. Det kræver bare at vi gør det sammen. Løsningen er ikke enten eller, men både og.

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/why-degrowth-only-responsibl...

Niels Duus Nielsen, Jan Fritsbøger, John Jørgensen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Du har ret Houmøller. Det er nødvendigt med fælles løsninger på problemet.

Dinosauerne uddøde på grund af meteornedslag. Mennesket uddøde på grund af dårskab (tilbøjelighed til at gøre noget dumt, uovervejet og ofte (moralsk) forkasteligt;) .

"Hvordan får vi ind under huden, ja helt ind i rygmarven, hvad det er, vi er ved at gøre ved planeten?"

Bag dette spørgsmål ligger en forudsætning om at vi som mennesker og menneskehed reagerer med rygmarven og at vores reaktion på problemer derfor først finder sted når faren er håndgribelig og konkret berører vort nervesystem (hér reptilhjernen, som korrelerer med mavefornemmelser og rygmarvsreaktioner). Men heldigvis har vi muligheder for som mennesker at reagere med vore pattedyr- og menneskerhjerner, såfremt vi har en kultur som understøtter dette - og så duer neoliberalismens innoverede kapitalisme ikke, da den netop anvender en incitamentstyringsfilosofi der appellerer til vore reptilhjerner som drivende princip for udvikling (konkurrence, individualisme, straf og belønninger som vitale komponenter dannelsen af mennesker etc.). Derfor er der brug for en styrkelse af systemkulturelt overskridende visioner og strategier, paradigmetransformationer, som kan gøre det attraktivt og realistisk for os at bevæge os videre fra øglestadiet - og (den brede) bevidstgørelse af at det faktisk er dét stade, vi (fortsat) har (for) mange bindinger til, er nok en forudsætning.

Karsten Nielsen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

EU vil straffe de medlemslande, der tager opgøret med olie industrien og finanssektoren.
Der kommer ingen bæredygtig omstilling uden dette opgør.

Peter Beck-Lauritzen, Jan Fritsbøger, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Knud Chr. Pedersen, Steen K Petersen, Steen Obel, Randi Christiansen, Peter Tagesen, Hanne Utoft og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar

Nå ja. Det går nok. Det bliver det i hvert fald nød til. For skaden er for længst sket. Vi har vist det i årtier, men blå mennesker pressede verden til at går efter pengene som det eneste af betydning, det eneste af værdi. Historiens katastrofale fejltagelse. Og fejltagelsen fortsætter fortsat som om intet var hent.

Jan Fritsbøger, Alvin Jensen, Jacob Johansen, Niels-Simon Larsen, Carsten Munk og Peter Tagesen anbefalede denne kommentar

Hvilken politik kan så løse problemet.

Her er en række mere kyniske men nok så virksomme løsninger ved en hurtig reduktion af befolkningstallet. Krig, oprettelse af lejre som systematisk afkræfter mennesker psykisk og fysisk (som i virkeligheden fungerer som udrydelseslejre blot mangler ovne og skorstene), fattigdom med deraf afledt fejlernæring, begrænsning af adgang til lægehjælp og dyr medicin o.s.v.
For at kunne gennemføre dette er metoden at dæmonisere udvalgte befolkningsgrupper så overgrebene bliver spiselige for resten af befolkningen. En anden metode er at benægte det eksisterer. Der er ingen fattige og hvis det sker er folk selv skyld i det, det er et individuelt problem som intet har med den førte politik at gøre. Intet nyt i det.
Der er mange måder at slå folk ihjel på passivt og ansvarsforflygtigende.

Niels Duus Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Jan Fritsbøger, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Hvis man ser bort fra den røde afslutning af grafen, som er modelleret, er der så grund til bekymring? Hvis temperaturudsvingene forløber som historisk, så er vi hurtigt på vej mod et globalt fald på -4 grader. Er det bedre? Vi må nok bare erkende, at global middeltemperatur 1961-1990 ikke er en stationær ting.

Man kan jo udtrykke det således, at klimaet blev FOR optimalt for menneskeracen.
Derfor er vi nu blevet for mange.
Og lige om lidt er vi 50% flere end for mange.

Dét er problemet! Og som i ethvert andet økosystem har vi nu skabt en ubalance, der vil søge mod en ny balance, der vil kræve en ny tilpasning. Og måske har vi haft det for godt, så en ny tilpasning vil fodre, at vi kommer til at leve på en noget mere simpel måde.

Kloden skal nok klare sig.

Carl Chr Søndergård og arne tørsleff anbefalede denne kommentar

Ja, desværre Allan. Det nederste på den røde graf er grå. Prøv denne afbildning hvor tidsaksen er trukket ud. Her kan du samtidig følge menneskets aktiviteter.
https://xkcd.com/1732/
Der er en eller anden tro på at alting altid vender tilbage til det samme. Det er altså ikke rigtigt. Økosystemer udvikler sig og reagerer på udefra kommende forstyrelser som f.eks. ændringer i temperatur, nedbør, næringstilførsel, forurening m.v.. Ved ændringer i disse parametre er der ingen sikkerhed for at systemet vender tilbage og bliver det samme som før. Det kræver en vis stabilitet i omgivelserne. Så sig farvel til den verden du kender.

Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen og Nikolai Beier anbefalede denne kommentar

Måske er vi for mange, fordi fordelingen af ressourcer er som den er - mens et højt forbrug anses for at være et ideal, måske tilmed en personlig frihedsrettighed? Måske ville vi ikke være 'for mange' hvis klodens kulturelle mangfoldighed ikke var (blevet) ensrettet mod konkurrence og forbrugerisme under indtryk af (neo)kolonialisme/globalisering og neoliberalisme?

Og måske bliver vi 'for mange' fordi store dele af verdens befolkning lever i armod og med risiko for hungersnød og naturkatastrofer, hvilket får dem til at få mange børn i bestræbelserne på at sikre slægters videreførsel og forsøgelsen af de ældre generationer? Måske ville højere social, materiel og økonomisk sikkerhed/stabilitet udvirke at den høje børnetilvækst bremser op? Og måske ville befolkningstilvæksten i de rige lande også bremse op, hvis det konstante krav om vækst i arbejdsstyrken, til fordel for den økonomiske vækst, ophørte? Det er ikke tilfældigt at befolkningstilvæksten fortsætter og fortsætter, ej heller er det en udvikling, man kan forklare med henvisning til naturlove.

Philip B. Johnsen

Fra link:
“De rigeste 10 % i verden som hovedsagligt lever i det Globale Nord er ansvarlige for 49 % af drivhusgas udledningerne.
De fattigste 50%, der hovedsagligt er bosat i det Global Syde er kun ansvarlige for 10 % af udledningerne.

Der er større befolkningstilvækst i det Globale Syd end i Nord, men tallene viser tydeligt, at det ikke er denne tilvækst, der udgør problemet, men derimod de få rige i det Globale Nord og deres forbrug.

At tale om befolkningskontrol er mest af alt et smart trick, når man ikke vil tale om sin egen rolle og eget ansvar.
Men det er også et farligt argument.

Racistiske strukturer
Det har aldrig ført til en god løsning at gøre befolkningskontrol til centrum i politik, hvilket historien bevidner med mange ubehagelige eksempler.

Befolkningskontrol handler næsten altid om at kontrollere en særlig del af verdens befolkning, hvilket også er tilfældet når argumentet fremføres i forbindelse med klimaudfordringen.

Argumentet om at kontrollere befolkningstilvækst bliver oftest fremført af hvide mænd i den overforbrugende del af verden, som ønsker at indføre befolkningskontrol for racegjorte kvinder i det Globale Syd.

At tale om at befolkningstilvækst er problemet er ikke bare udtryk for en forfejlet analyse og ansvarsfralæggelse, men også dybt uretfærdigt og baseret på at videreføre en verden hvor fordeling af ressourcer og velstand er total ulige, og baseret på racistiske og misogyne, kvindehadende strukturer.

Klimaudfordringen er derfor i høj grad også en kamp for lige ressourcefordeling og mod bekæmpelse af undertrykkende strukturer.”
Citat Nanna Clifforth.

“En lige fordeling af ressourcer og en økonomi, der ikke belønner de rigeste, er derfor den bedste klimastrategi”

Link: https://solidaritet.dk/planeten-er-overbebyrdet/

Jan Fritsbøger, Achim K. Holzmüller, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel og Knud Chr. Pedersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

When sub-Saharan Africa comes up in discussions of climate change, it is almost invariably in the context of adapting to the consequences, such as worsening droughts.

That makes sense.

The region is responsible for just 7.1% of the world’s greenhouse-gas emissions, despite being home to 14% of its people.
Link: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/04/21/africas-big-...

De fattige bør betales retfærdig løn, så de fattige globalt set, ikke behøve føde så mange børn.

Der er fremtid i retfærdig handel med Afrika, det er indlysende.

Der bør etableres rimelig og nyttig samhandel mellem Afrika og Europa, som mellem Nordamerika og Sydamerika, det er naturlige bæredygtige handelspartner på bæredygtig udvundet elektricitet, de menneskeskabte klimaforandringer indbyder til dette samarbejde, handel er frugtbart på længdekredsen af jorden båret af primært elektrisk energi, men i langt mindre grad rentabelt på bredekredsen af jorden på olie, gas og kul afbrænding.

De laissez-faire liberalisme ‘såkalt frihandel’ dræber alle vores børn.

Martin Sørensen

340 ppm i 1980
415 pom i 2019

Fra 1776-1980 steg CO2 nivuet med 60 ppm

Fra 1980-2019 steg CO2 nivuet med 75 ppm

Neo liberalismen bære mere end halvdelen af skylden for klima problemet. Så enkelt kan det siges...

Jan Fritsbøger, Alvin Jensen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Som alle andre dyr tænker mennesket på sin umiddelbare overlevelse og på at få dækket sine basale behov. Hvordan næste generation klarer sig ligger fjernt i horisonten.

Omstilling kræver, at jeg indser og accepterer, at nogle er klogere end mig og at det passer når de siger, at min livsstil og det forbrug jeg fører, i bund og grund er selvdestruktivt og at jeg skal ændre det radikalt. Jeg tvivler på, at min gennemgribende selvfedme tillader den indsigt, så skål og skide være med det. *bøvs*

Jørgen Wind-Willassen

Fint med lidt læring til Informations læsere.
Emnet er standart stof i den danske gymnasieundervisning og obligatorisk læsning.
Ikke alt har JSN dog lige fået rigtigt fordøjet, men det skal jeg undlade at kommentere.
Men læs videre her:
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opva...
Klimaet har været voldsomt svingende - og DET er ALLE der ved noget om klimatologi ENIGE om.

Arne Albatros Olsen

Selv hvis vi allesammen overgik til en levestandard med et lavt ressourse forbrug som i 1950'serne, kan vi alligevel ikke undgå at få en masse klimatæsk i fremtiden, fordi de allerede er skrevet ind i atmosfæren.

Klaus Kjellerup

Prof. Tim Ball provides a comprehensive overview of the eugenic origins of CO2 alarmism:

https://www.youtube.com/watch?v=M1VJtER2IUE

Niels østergård

Forunderligt igen at følge klimadebatten her i Information.
Stadig aldeles forankret i 80'erne.
Her lidt mere om ikke-klimatologen Tim Ball.
https://www.desmogblog.com/dr-tim-ball-the-lie-that-just-wont-die

Forbyd hurtigst muligt al unødvendig kørsel og transport på lørdage, samt søn- og helligdage. I starten af 70serne var der bilfrie søndage ironisk nok pga. en oliekrise. Så vi kan godt hvis der er politisk vilje tilstede. I tyskland er der forbud mod lastbil kørsel i weekender. Det fungere fint.

Og denne her gang er situationen et mangefold mere alvorlig end tilbage i 70serne. Dengang var det en økonomisk krise. Nu gælder det alt eller intet.

Eigil Hansen, Alvin Jensen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Gudnæs

Drama, drama, drama! Jeg vil ikke underkende at problemet potentielt er alvorligt, men det giver os da ikke ret til at fare rundt og gale op som hovedløse kyllinger! Indtil videre har vi - næsten - ikke mærket til klimaændringerne. Lidt på udsatte steder på jorden, som i Arktis og i ørken-truede områder, mens andre steder - som i Danmark - slet ikke!

Det, vi har at ængste os over, en en bunke fremtidsscenarier, bygget på målinger og teorier. Endnu ved vi ikke, hvilke af teorierne som vil vise sig at holde stik, og hvilke af målingerne som indeholder alle de data, som vil vise sig at være af betydning. Men det er klart, at der er en klar forventning om, at den globale temperatur VIL stige. Spørgsmålet er så, hvad det vil betyde.

Debatten er i den grad præget af alarmister, som på SoMe har travlt med at annoncere, at enden er nær! Faktisk i en grad, så jeg ofte har lyst til at omtale mediet som SeeMe snarere end SoMe. Men det passer ikke, at alting ender, fordi temperaturen stiger et par grader eller tre. Man taler allerede om 'ekstremt' vejr i Danmark, når der ligger lidt vand på Lyngbyvejen efter et regnskyl. Men det er, for Guds skyld, ikke ekstremt. Se på artiklens kurver: For 50000 år siden lå der her, hvor vi går rundt i vore gader og på vores grønne græsplæner, en iskappe på 1½ kilometers tykkelse! DET er ekstremt. Men menneskeheden og pattedyrene overlevede alligevel. Bare i mindre antal.

Det vil vi også gøre denne gang. I mindre antal, formentlig. Men det i sig selv er vel heller ikke så tosset for klimaet.

Carl Chr Søndergård, arne tørsleff, Anders Reinholdt og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg er også tilhænger af den teori at den globale opvarmning er menneskeskabt, men så meget sagt så ser denne graf nærmest ud til at vise det modsatte. Temperaturen var højere for 150 000 år siden, og det var ikke menneskenes skyld. Så for 25 000 år siden begyndte temperature at stige, og det var ikke menneskenes skyld, og så lige her de sidste tusind år er temperature faldet, og så lige her på det allersidste er temperature ved at stige lodret, og FN regner således med en øjeblikkelig stigning på 3 grader inden næste tirsdag..
Altså, jeg anser global opvarmning for at være et til dels menneskeskabt problem, men helt bestemt ikke på grundlag af denne graf.
Det her er dårlig journalistik.

Jens Henrik Pedersen

Den graf en lidt manipulerende.
1. Den viser de sidste 150.000 år. Dvs mindre end 0,02 promille af den tid der har været liv på jorden.
2. Den sidste del, som er tilføjet, svarer til at alle fossile brændstoffer på jorden bliver brændt af.

Der er ikke nok fossile brændstoffer på jorden, til at de kan være en trussel for livet på jorden.
Det eneste, som kan true jorden, er atomkraft, fordi der er nok uran på jorden til at hæve temperaturen på jorden til over 100 grader.
Solceller og vindmøller producerer energi uden at opvarme.

Fossile brændstoffer er forurening på lige linie med plastik i verdenshavene og hormon forstyrrende stoffet i de ting, vi omgås.

Martin Sørensen

Vi er tæt på Peak oil., peak coal, peak gas og toppen på en række vænsenlige resurser.
ja peak sand, er faktisk et problem som jeg personligt ikke trode der var så alvorligt som det faktisk er,

Rigtigt mange forstår ikke et peak, forstår ikke at man faktisk forsætter med at producere årecis efter at produktionen har toppet. problemet er bare at omkostningen vokser, vi skal stoppe med at tro at vi kan vokse vores økonomier ind i himlen, begebet vækst. er en sygdom i vores økonomi.

Ved og ændre skattesystemet, så arbejde ikke længere er beskattet mens resurse forbruget nu bære skatten, vil vi få et samfund der arbjeder mod større grad af bæredygtighed, gennem genbrug, og især gennem at vi fixer vores ting frem for køb brug og smid væk.

Klima/milijø problemet og resurse problemet hænger sammen som to siamesiske tvinilinger. det ene er et problem ind i økonomien peak resurser. og det andet er et problem, ud af økonomien, affaldet som der er uanvendeligt i vores nuværende måde og forstå økonomi på.

Derfor er løsningen den "lille stat med det store hjerte". Automatisering, vil gøre at meget af det arbejde der skal udføres forsvinder mens mange af de opgaver der er tilbage vil kræve mange hænder genanvendelse af resurser kræver mange hænder. alene i sortering, ud til de enkelte råstoffer

Hvad er den lille stat med det store hjerte, en ny form for velfærdsstat med borgerløn i centrum et samfund uden indkomst skat. men hvor vi beskatter tranaktionerne mellem hinanden, så intet multinasionalt selvskab kan gå fri fra at betale til fælleskabet hvor det fungere. gennem resurse beskatning vil vi automatisk værdsætte de resurser der er i brug på denne måde vil genbruget blive det vigtigste erhverg, når skatten automatisk ligger på forbruget via resurse forbruget vil genbrugte resurser få en konkurance fordel. genbrugte resurser der har haft en kort vej fra genbrug til forbrugeren igen, vil få en stor konkurance fordel. fødevare med kort vej fra jord til bord, vil få en konkurance fordel. dette samfund er mere lokaliseret mens det stadigt er globaliseret. langt over halvdelen af problemet ligger i vores overforbrug. vores indkøb af tøj som vi syntes vi har behov for mens det er køb knap nok brug og smid væk. og det gælder nærmest ALT vi gør, i vores globaiserede forbrugs orinterede samfund, i et lokaliseret, forbrugssamfund, vil det være stik modsat. værdierne heder. genbrug. at bygge vare der holder længere. lave gode fødevare. tæt på hinanden som forbrugere. mens vi går et eller to gear ned i vores tilværelse. og som kompentation for det samfund vi mistede, vil vi nu få langt mere tid til hinanden,

Gæld som det store problem. vores samfund er gælds drevet det faktum at alle penge er skabt som gæld. gør at vi er nød til konstant og løbe hurtigere, og forbruge mere. derfor skal den lille stat med det store hjerte lave alle penge uden gæld. ved og beskatte brugen af jord som resurse gennem fuld grundskyld, vil gældsætningen blive lav. for gennem at vi fjerner spekulationen, vil vi få et mindre behov for at løbe stadigt hurtigere vi bliver slavebundet til at løbe stadigt hurtigere. i vores nuværende model mens klima løsningen kræver at vi går et par gear ned, ja lad os arbejde max et par timer om dagen. vi skal væk fra at eje alt selv og dele mere, hvorfor skal 20 huse på en paracelvej eje 20 plæneklippere hækkeklippere værktøj nok til at gøre en håndværker mislundelig og ha to en halv bil hver. i gennemsnit ?

deles vi om de ting vi har, sænker vi behovet for at eje mere mens vi bevare vores Komfortable liv.

Det er meget enkelt neo liberalismens dogmer må dø ellers dør vi alle.

Arne Albatros Olsen og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
John Jørgensen

Skræmmende men nok realistisk. Hvad kan vi gøre ved opvarmningen? Jo ca 95% af planetens varmebalance styres af vandkredsløbet. Vanddamp er den helt dominerende drivhusgas. CO2 står for nogle få%. Vi skal reducere CO2 og andre udledninger, men have meget mere fokus på vanddamp: Vi kan styre en mindre del af vanddampen: Mere plantevækst på jorden. Opbygger CO2 lagring i jorden, holder på vand, så planter kan gro året rundt. Skygger for indstråling af sol til jordoverfladen. Sender energi op i atmosfæren som latent varme. Vanddamp omdannes til frie radikaler der nedbryder mængder af metan. M.fl M.fl. Det er naturens egen varmeregulering. Har virket i mio af år før vi kom. Start evt ved 14:00 https://soilcarboncoalition.org/walter-jehne-at-harvard/

Jan Fritsbøger

Jørgen Wind kan da godt forstå det kan være svært at se beviset for den menneskeskabte globale opvarmning, når nu klimaet har svinget så voldsomt af naturlige årsager, problemet er tid nemlig forskellen på geologisk tid, og lad os kalde det kalendertid eller mennesketid,
alle naturlige klima ændringer har været gradvise dvs foregået over rigtig mange år,
1000vis eller 100.000vis endda mio.vis af år, med undtagelse af dem som er forårsaget af globale katastrofer som massive meteornedslag, eller udbrud af supervulkaner,
og nu er mennesket så ved at skabe en global katastrofe, for den temperaturstigning der er i gang foregår så hurtigt at den i geologisk tid kan kaldes en voldsom pludseligt opstået stigning, og den foregår langt hurtigere end nogen naturlige nogensinde har gjort.

Niels østergård, Carsten Svendsen og Martin Sørensen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Jette Rydberg,

Hvis man ikke kan forstå implikationerne i en simpel grafisk fremstilling - hvilket du tydeligvis er ude af stand til - så skal man nok vare sig for at beskylde andre - her Jørgen Steen Nielsen - for ikke at have udvist passende omhu i deres arbejde. Ellers risikerer man jo at fremstå en kende ignorant, ikke sandt?

Er det ikke misvisende, at tale om vores mellem-istid som en “stabilitet”?
Det er fint at illustrere den mulige udvikling grafisk. Man skal bare huske, at det er baseret på modeller som ikke er bedre end de data der er proppet ind i dem. Dermed ikke sagt at det ikke skal tages alvorligt. Klimadebatten er bare blevet så utroligt skinger, med alverdens selvbestaltede eksperter som banerførere på begge fløje. I realiteten er der nok ikke mange der kan gennemskue om de enkelte modeller vildleder mere end de vejleder.

Torsten, jo helt bestemt da. Men hvis man nu KAN forstå implikationerne og de er misvisende, hva så?

Hvorfor er det kun de sidste 250års kurvedata, der ikke er udsat for rigtig, rigtig, rigtig kraftig midling ? En typisk statistisk voldtægt. De lokale maksima og minima i fortiden ser vi naturligvis ikke i en sådan præsentation. Faked presentation. Hvis de nye data udsættes for samme midling, vil de slet ikke være synlige på kurven.