Læsetid: 4 min.

Center for Vild Analyse: Kun en ting er værre end uvisheden. Det er visheden om, at Sverige valgte rigtigt

Hvoraf kommer det, at man kan tage sig selv i at håbe på, at svenskerne kommer til at lide lidt mere?
I Sverige har man taget situationen med coronavirussen mere afslappet end i Danmark, og forskellen har gjort, at flere af os på denne side af sundet har næret et mere eller mindre bevidst ønske om, at de helst ikke skulle klare sig alt for godt.

I Sverige har man taget situationen med coronavirussen mere afslappet end i Danmark, og forskellen har gjort, at flere af os på denne side af sundet har næret et mere eller mindre bevidst ønske om, at de helst ikke skulle klare sig alt for godt.

Jessica Gow

9. maj 2020

Broderkærligheden mellem Danmark og Sverige har alle dage været en speget affære. Selv om krigene ligger mange år tilbage, findes der stadig masser af ambivalens i forholdet, og i visse dele af offentligheden er »svenske tilstande« nærmest synonymt med ragnarok.

På det seneste har de uvenlige følelser mod svenskerne dog taget en interessant ny drejning, fordi Sverige har valgt en markant anderledes strategi i forhold til at bekæmpe spredningen af den nye coronavirus. Hvor Danmark har lukket ned og først nu langsomt er ved at lukke op igen, har man i Sverige taget situationen mere afslappet.

Denne forskel har uden tvivl gjort, at flere af os på denne side af sundet har næret et mere eller mindre bevidst ønske om, at de helst ikke skulle klare sig alt for godt på den anden side. Det ville næsten ikke være til at bære, hvis svenskerne bare kunne køre ubekymret videre.

Når aviserne i dag skriver med store tal om nye svenske døde, reagerer mange danskere i kommentarsektioner og på sociale medier derfor med smiley-faces. Dette er tydeligvis ikke blot den sædvanlige broderkonflikt. Der er noget mere på spil.

 

Få de bedste historier, indblik i idedebatter og opdag ting,
du ikke vidste, du var interesseret i.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Olaf Tehrani
  • Christian Mondrup
  • Erik Karlsen
  • Thomas Tanghus
  • Katrine Damm
  • Steffen Gliese
  • Peter Knap
  • Johnny Christiansen
  • Kurt Nielsen
Olaf Tehrani, Christian Mondrup, Erik Karlsen, Thomas Tanghus, Katrine Damm, Steffen Gliese, Peter Knap, Johnny Christiansen og Kurt Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Anne-Marie Krogsbøll

Thomas Andersen:
Her er et link til sagen:
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-12-studie-saadan-spredte-smitte-s...

Her kan man bl.a. læse:
"Afstand og tid betyder mere end kontaktflader"

Ta' den, SST. Har I ikke holdt jer opdaterede, inden Brostrøm, gik i felten med budskabet om, at det var kontaktflader, der spreder smitten mest, ikke afstand? Vil han venligst fremlægge sin evidens for den påstand?

I det hele taget udstiller dette studie i den grad, hvor slatten den danske indsats er. og hvor lidt man kan stole på, hvad der siges. Et eksempel fra artiklen:
"Dog er der flere gode grunde til ikke at bekymre sig, hvis man arbejder på et stort kontor, lyder det fra ham.
- Den væsentligste er, at antallet af smittede herhjemme ligger så lavt. Men også at folk efterhånden er blevet gode til at holde afstand og god hygiejne, siger han."

Goddaw do! I sagen i artiklen smittede 1!!!! smittet 97 andre - på trods af meget resolut handling fra de koreanske myndigheders side. Endnu engang sættes sundhedsfagligheden til side for at holde samfundet i gang. Så sig det dog ærligt.

Lars Hansen

@Anne-Marie Krogsbøll

Den spanske antistof-undersøgelse tyder på, at de har haft en dødelighed omkring 1%. Det kan sagtens være rigtigt og svarer til den øvre ende af WHOs estimat på 0,3-1,0%. Noget tyder på, at der faktisk er en del forskel i dødeligheden fra land til land.

Ud af de registrerede tilfælde har Spanien en dødelighed på 10% men Tyskland kun 5%. Det er tvivlsomt, om hele den forskel kan skyldes, at mørketallet er dobbelt så højt i Spanien, da Spanien faktisk har udført flere test per million indbyggere end Tyskland. I stedet kan det skyldes forhold som aldersfordelingen blandt de smittede, forskelle i behandling mv.

Under alle omstændigheder er det selvfølgelig skidt nyt, hvis dødeligheden viser sig at ligge i den øvre ende af WHOs estimater. Vi havde alle været bedre tjent med, at det modsatte var tilfældet.

Anne-Marie Krogsbøll og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Tak for svar, Lars Hansen. Tak for at anerkende, at det er bekymrende nyheder.

Ja, du har ret, og det den spanske undersøgelse vel mest viser, er, at der er utroligt meget vi ikke ved om covid-19, så vi gør klogt i konsekvent at anvende forsigtighedsprincippet. Det synes jeg slet ikke, man gør lige nu. Et par eksempler:
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12139856/virolog-om-nye-regler-for...
https://www.berlingske.dk/samfund/besked-til-foraeldre-i-koebenhavn-nu-k...
https://www.berlingske.dk/samfund/mette-frederiksen-er-under-pres-for-at...

Hvorfor venter man ikke lige et par uger, og ser resultatet af de første genåbninger?

Forsigtighedsprincippet er helt smidt over bord lige nu. Det er skuffende. Politikerne opfører sig som hyæner omkring et kadaver.

Lars Hansen

Måske lidt off topic, men med al den fokus på sammenligning mellem lande så bliver det efterhånden mere og mere tydeligt, at der mange steder er noget helt galt med de indrapporterede tal. Når listen rangordnes efter konstaterede tilfælde, finder man i dag Qatar og Singapore på pladserne lige efter Sverige. Men hvor Sverige har indrapporteret 3.460 dødsfald, har Qatar kun indrapporteret 14 og Singapore 21.

Så enten må der jo være noget genetisk i deres befolkninger, som gør, at de bare klarer den der virus uden at blinke, eller også fejer de bogstaveligt talt deres lig ind under gulvtæppet. At Singapore havner i det selskab er desuden interessant i lyset af diskussionen blandt andet her på Information om, hvor fantastisk de autoritære stater i Østasien har håndteret situationen.

Jesper Frimann Ljungberg og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Thomas Andersen

Sören Tolsgaard,
Tak for link. Det har du helt ret i, jeg tager mine ord i mig igen, opgørelse af dødstal er ikke bare spild af tid.

Anne-Marie Krogsbøll,
Åh, den er jeg altså ikke helt enig i at du kan konkludere noget på. Fra samme artikel, den fra tv2:
"For smittemønsteret kan også skyldes, at medarbejderne i den blå klynge har delt de samme kontaktflader, for eksempel knapper på en kaffemaskine eller de samme skriveredskaber."

Lars Hansen,
Kan en forklaring måske være at de pågældende lande har testet flere? Hvis ikke, så ja, så er der da godt nok et stort misforhold.

Sören Tolsgaard

Lars Hansen -

Der er ikke nødvendigvis noget galt med de indrapporterede tal. Situationen er reelt meget forskellig fra land til land. Ang. Singapore oplyser wikipedia følgende:

"Since early April, most new cases have been at foreign worker dormitories and construction sites, with 23,008 of 25,346 total confirmed cases being dormitory residents as of 13 May."

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_by_country_and_territory

Singapore har altså kun haft 2.038 confirmed cases i samfundet udenfor de stærkt isolerede lejre for migrant-arbejdere. De mange tilfælde i lejrene er kommet relativt sent, i en slags 2. bølge, og rammer et arbejdsdygtigt, ungt/midaldrende segment, hvor dødeligheden ligger i den lave ende. Mange med svage eller uden symptomer er blevet testet, dvs. også et lavt mørketal.

Den 1. bølge i samfundet udenfor kom hurtigt under kontrol og nåede derfor heller ikke at hærge de udsatte segmenter. Læg dertil et velfungerende sundhedsvæsen, så virker det hidtidige dødstal ikke usandsynligt.

Sammenligningsvis kan man også se på Island, som med 1.802 confirmed cases og kun 10 dødsfald også ligger i den lave ende. Også her har man testet mange med svage eller uden symptomer og haft succes med at afskærme de udsatte grupper indtil epidemien var inddæmmet.

Man kan også checke tallene for et par krigsskibe, som angives i samme tabel: Theodore Roosevelt (1 død) og Charles de Gaulle (0 døde) havde begge lidt over 1.000 confirmed cases. Besætninger af unge/midaldrende (hvor alle givetvis blev testet, dvs. intet mørketal) har dødelighed i den absolut lave ende.

Så Tysklands lave dødelighed ift. Spanien kan godt til dels skyldes, at de opsporer flere med svage eller uden symptomer. Da en lavere pct. nok er smittet i Tyskland, vil de, hvis de tester ligeså mange som i Spanien, sandsynligvis registrere relativt flere med svage symptomer, dvs. mørketallet reduceres.

Lars Hansen

@Søren Tolsgaard

Selvfølgelig er der forskelle fra land til land, men ikke noget, der kan forklare en faktor mere end 100 til forskel i den registrerede dødelighed. Så Singapore sminker sine tal voldsomt ligesom mange lande i Mellemøsten og det tidligere Sovjetunionen også gør det. Rusland, Hviderusland, Saudi Arabien, UAE osv. Listen er lang.

For mange lande gælder, at antallet af smittede bliver ved at stige, men antallet dødsfald topper meget tidligt og forbliver herefter konstant på det niveau, nogen åbenbart har bedømt, at det var acceptabelt at indrømme. Hertil kommer en række fattige lande, som nok ikke bevidst underrapporterer, men som bare ikke finder hverken de smittede eller de døde.

Lars Hansen

@Anne-Marie Krogsbøll

Svenskerne er desværre gode til at lave bureaukratiske systemer. Det er ikke nyt og har ikke noget med COVID-19 at gøre.

Anne-Marie Krogsbøll

Det kan sagtens være rigtigt, Lars Hansen. Men når det er sådan, de gør, så giver det et skvæt positivt billede af, at de har hold sig under sygehusvæsnets kapicitetsgrænse. Det er jo meget nemt at gøre, når man bare lader mange af de sygeste patienter i stikken, så de ikke tæller med i statistikkerne.

Lars Hansen

Den unge kvinde i artiklen har vel næppe brug for at komme i respirator men selvfølgelig for at se en læge, blive testet osv.

Anne-Marie Krogsbøll

Og blive registreret som covid-smittet. I øvrigt kommer hun jo ingen af de dele, du nævner, hvis hun ikke kan blive undersøgt. I mine øjne lyder hun temmelig syg - og har været det længe.

Jesper Frimann Ljungberg

@Lars Hansen
"For mange lande gælder, at antallet af smittede bliver ved at stige, men antallet dødsfald topper meget tidligt og forbliver herefter konstant på det niveau, nogen åbenbart har bedømt, at det var acceptabelt at indrømme"

Det kan også tyde på andre ting. Når en virus spreder sig i en population, vil du tit se en meget stærk vækst i starten af antallet af smittede (og efterfølgende evt. døde) som så aftager og aftager gående mod en vandret asymptote/ øvre grænseværdi. Dette viser at virus (måske midlertidigt) er ved at løbe tør for enten folk den kan smitte eller hvis man ser på dødstallet, folk der vil dø af virus.

Hvor høj (y-værdien) denne asymptote er afhænger af mange ting.
Hvis vi ser på dødstal, kan det være at der simpelt hen ikke er flere der vil dø af virus, og at spredningen fortsætter, Virus har simpelt hen slået dem ihjel den kan slå ihjel.
Det kan være at social afstand og lignende tiltag gør at smitten falder, enten generelt i befolkningen eller bland de udsatte grupper for hvem virus er farlig.
Eller det kan være fordi man har opnået en immunitet i befolkning via vaccine, eller at man har fundet en kur, der gør at folk ikke dør.

Så ja..

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

PS: Hun ER registreret smittet, så vidt jeg kan se - men på trods af alvorlige og langvarige symptomer kan hun ikke få behandling i sygehusvæsnet - som man jo eller siger har tilstrækkelig kapacitet.

Anne-Marie Krogsbøll

Hører netop på dagens pressemødet, at der kan være endnu flere covid-19-døde i Sverige, end det, er er registreret, da den registrerede overdødelighed generelt er større end de registrerede covid-19-dødsfald. Man kender ikke forklaringen på dette.

Lars Hansen

Det er nok nogen, der dør uden at have fået konstateret sygdommen, og som ikke bliver testet, efter de er døde. Det ser man i det fleste lande. I Storbritannien har der været en overdødelighed på 50.000 i marts og april mod et officielt tal på 32.000 COVID-19 dødsfald.

Frank Klevenhaus

Sverige er ikke bare Sverige....
Malmø er ikke Stockholm , og Karlshamn er ikke Luleå.
Det er svært at sammenligne DK med Sverige.
OG : Der er da kæmpeforskel på, om et samfund tages med bukserne nede og helt uforberedt, og så komme igang igen , med PARADERNE oppe og sprit i håndflaskerne...
Jeg synes det går godt i DK fordi vi tænker os om og nu tager vores forholdregeler.
Det er ikke til at holde ud. 2-3 % er smittede og ud af de 2-3 % dør under 1 %. Mest ældre der kæmpede med andre diagnoser.
Drop hysteriet Krogsbøl...

Frank Klevenhaus

368.889 testede . 10.791 smittede.( 8.595 raskmeldte igen)
537 døde.
Der er kontrol over det. Det er bare min pointe.
Jeg er selv testet, da jeg er doner. Ingen spor af antistoffer.
Jeg synes du bør bidrage til at LØSE krisen i stedet for utrætteligt at sprede bekymringer i næsten samtlige debattråde jeg logger ind på.
Håndsprit og ingen buffet. Er man syg bliver man hjemme. Ingen kræmmere.. og håndtryk.
Vaker hænder ved hjemkomst fra supermarkedet og cykelsmed, inden berøring med eget ansigt.
Om et"par måneder" har man forhåbentligt mulighed for at tage 2 piller 3 gange dagligt i 7 dage eller indtil glasset er tømt, hvis man testes positiv.

Anne-Marie Krogsbøll

Vi får se om et par måneder, Klevenhaus. Jeg var en af dem, som fra tidligt i februar forsøgte at gøre opmærksom på, at vi ikke kunne stole på myndighedernes "Det er bare en influenza, og den kommer ikke hertil, og den smitter ikke, før der er symptomer, og der er ingen grund til at teste ret mange, og vi har et af verdens bedste sundhedsvæsner, og masker hjælper heller ikke, og man kan godt tage på skiferie"-spin. Vi, der forsøgte at gøre opmærksomme på, at det var idiotisk spin, fik ret. Og det får vi desværre nok igen.

Vi kan ikke lægge strategi efter "fugle på taget". Jeg synes, at du skal lade være med at bidrage til epidemien ved at bagatellisere den. Det er farligt.

Sören Tolsgaard

Der lyder efterhånden stærkt advarende signaler hinsidan:

Professor i infektionssjukdomar Björn Olsen: RÂTT AV NORGE OCH DANMARK ATT STOPPA SVENSKAR. Hård kritik mot Tegnell: MÂNNISKOR HAR DÔTT I ONÔDAN. Tegnells strategi: HELT FEL.

https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/bjorn-olsen-ratt-av-no...

Sjukvården inne i ny fas: EXTREMT UTMATTAD PERSONAL

https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/sjukvarden-inne-i-ny-f...

22/5:
Sverige: 3.925 døde (38,4). 54 døde på 24 timer.
Danmark: 561 døde (9,7). 0 døde på 24 timer.
Finland: 306 døde (5,5). 0 døde på 24 timer.
Norge: 235 døde (4,4). 0 døde på 24 timer.
Island: 10 døde (2,7). 0 døde på 24 timer.

23/5
Sverige: 3.992 døde (39,1). 67 døde på 24 timer.
Danmark: 561 døde (9,7). 0 døde på 24 timer.
Finland: 306 døde (5,5). 0 døde på 24 timer.
Norge: 235 døde (4,4). 0 døde på 24 timer.
Island: 10 døde (2,7). 0 døde på 24 timer.

Sider