Læsetid: 2 min.

De ukendte borgerforslag: »Hvis man skal sige noget godt om EU, så må det være europapallen«

50-årige Alex Pedersen fra Lejre har stillet et borgerforslag om, at der skal afholdes en folkeafstemning om Danmarks medlemskab af EU. Han er imod stort set alt ved EU, bortset fra europapallen. Den er genial
50-årige Alex Pedersen fra Lejre har stillet et borgerforslag om, at der skal afholdes en folkeafstemning om Danmarks medlemskab af EU. Han er imod stort set alt ved EU, bortset fra europapallen. Den er genial

Sofie Holm Larsen

11. juli 2020

»Jeg er elektriker og kører meget rundt i min bil og hører radio. En dag hørte jeg i nyhederne, at EU havde været inde og kende en eller anden landbrugslov ugyldig. Hvad den gik ud på, det kan jeg ikke lige huske detaljerne i. Politik som sådan interesserer mig ikke. Men det generer mig, når man hører i radioen, at man har vedtaget en landbrugslov i Danmark, og så kommer storebror EU lige ind. Så tænker jeg bare: Hvad fanden sker der for det?«

»På et tidspunkt snakkede jeg med nogle kammerater om det. De syntes også, at det var ved at være for meget. Og så tænkte jeg: Hvorfor stiller vi ikke et borgerforslag? Hvis der er så stor utilfredshed i befolkningen? Så spurgte jeg lidt rundt omkring hos mine venner og min søster, om de ville være medstillere. Det ville de gerne.«

 

Få de bedste historier, indblik i idedebatter og opdag ting,
du ikke vidste, du var interesseret i.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Cristina Nielsen

Are you kidding me? At være indigneret over beslutninger i EU ud fra mavefornemmelser og uden at sætte sig ordenligt ind i sagerne er bare ... trist.

Charlotte Lorentzen, Erik Fleischer, søren ploug, erik pedersen, Christel Gruner-Olesen, Erik Fuglsang, Thomas Andersen, Gert Romme, Mads Hansen, Vibeke Hansen, Jeppe Lindholm, Rolf Andersen, Carsten Munk, Marie Vibe og Jørgen Mathiasen anbefalede denne kommentar
Alana Frederiksson

Nå ok. Og har Alex Pedersen så et bud på et fremtidigt forhold til EU? Eller skal det foregå som da Farage løb skrigende bort da han rent faktisk vandt? For at sejle Storbritannien væk fra Europa kunne man jo ikke. Til Farage’s store overraskelse.

Man kan som et lille land der lever af eksport ikke bare lege at man kan meget mere selv. EU fungerer primært for os. Alternativt skal vores valuta stadig være koblet på Euro’en men vi får 0% indflydelse på noget som helst. Storbritannien får det svært nok, nu de skal vende sig til at være småstat.

Charlotte Lorentzen, Jørgen Mathiasen, Thomas Andersen og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

Man kan mene om dette forslag hvad man vil. Det fine er; at alle har ret til at stille et forslag. Komme med en mere eller mindre beåndet ide om; hvordan vores land skal være. Dét er fornemt. Vi mangler blot - det vigtigste. AT samtlige forslag publiceres i alle public servicemedier ugentligt. På linie med vejrudsigten. Dét vil løfte ideen fra godhjertet populisme, til reelt demokratisk redskab. Otto Lerche Kristiansen: og Information: så fine artikler. Beder om en dækning af alle forslag; da vil I være de første rigtige nærdemokrater.

Jan Weber Fritsbøger, Jane Jensen, erik pedersen, Erik Fuglsang, Halfdan Illum, Henrik Peter Bentzen, Bjarne Bisgaard Jensen, Jørgen Larsen, Rolf Andersen, Eva Schwanenflügel, Jens Erik Starup og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

"At være indigneret over beslutninger i EU ud fra mavefornemmelser og uden at sætte sig ordenligt ind i sagerne er bare ... trist."

Vi ser samtidig en masse begejstring over EU - og en masse nødtvungen accept af EU, ud fra diverse skræmmevisioner, som også hviler på mavefornemmelser og manglende saglig indsigt i 'sagerne'. Sådan er det overalt i de europæiske debatter, hvor tilskuerdemokratiet og dissociering råder.

Men i øvrigt kan og bør det slet ikke undre at almindelige mennesker ikke kan overskue EU og de førte politikker, eller forlige sig med de høje magtdistancer - det er en helt naturlig reaktion på at blive ført ind i en overnational superstat, man ikke ønsker sig.

Per Torbensen, Erik Fuglsang, Flemming Berger, Henrik Peter Bentzen, Peter Høivang, Bjarne Bisgaard Jensen, Alvin Jensen, jens christian jacobsen, Trond Meiring, Carsten Svendsen, Mogens Bach Jensen, Eva Schwanenflügel, Jens Erik Starup og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

Inden der bliver misrepræsentation af hvad folk mener og ikke mener, skal jeg for tredje gang henvise til den aktuelle undersøgelse i 9 EU-lande, Danmark inklusive, hvor 2/3 af unionens befolkninger bor:
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/23/europeans-believe-in-more-...

Som det fremgår af sidens adresse, så tror europæerne på mere »sammenhæng« i EU, især efter at medlemslandenes regeringer ved begyndelsen af sundhedskrisen optrådte som det 19. århundredes nationalstater. I Danmark svarer mere end 50% af de adspurgte, at der er brug for mere EU-samarbejde, i andre lande er procenten adskilligt højere. Til gengæld sætter kongeriget rekorden for skepsis over for USA.

Er vælgeren ikke tilfreds med stemmesedlen, erstatter han temaet efter smag og overbevisning. Især ved folkeafstemninger. Et alternativ er at begrænse valgretten (mere end den faktisk er) til dem, der kan bestå en statsretsprøve, men det vist kun filosoffer, som anbefaler den slags. Alle andre slår allerede ved forslaget syv kors for sig.

Meget forudsigeligt at EU selv kan påvise at de europæiske befolkninger vil have mere EU-samarbejde i kølvandet på Corona-krisen; der er ikke noget så frugtbart for forcering af topstyring som en krise, det er børnelærdom. Men naturligvis skal det bruges i promoveringen af en europæisk superstat, som kun storkapitalen har (primært kortsigtede) interesser i.

Flemming Berger, Henrik Peter Bentzen, Peter Høivang, Alvin Jensen, jens christian jacobsen, Ole Arne Sejersen, Trond Meiring, Carsten Svendsen og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

The Guardians overskrift til artiklen var:
Coronavirus: Europeans say EU was ‘irrelevant’ during pandemic .

Og ét af undersøgelsesresultaterne får i artiklen følgende underoverskrift; "The pandemic has convinced a large majority of the need for more EU cooperation".

Knytter man dette resultat til et andet resultat af undersøgelsen (dette: "The pandemic has not restored Europeans' confidence in experts"), rejses et perspektiv om at europæerne viser en stigende vilje til at lade sig lede af (mere eller mindre eurocentriske,) politiske kræfter, mens tiltroen til fageksperter og videnskabelighed fortsat er stagnerende, specielt i lande som Frankrig, Polen, Spanien og Italien.

endnu har vi tilgode at se noget fra borgerforslag.dk blive taget alvorligt, så mon ikke EU tilknytningen overlever lidt endnu.

Jørgen Mathiasen

@Utoft,
Alle og enhver her kan benytte linken til artiklen, men det ville måske være et minimum af redelighed, hvis man tager et af resultaterne ud, så også at nævne, at Sverige og Danmark med 61 og 64% ligger i toppen mht. befolkningernes vurdering af eksperters værdi.
Ønsket om mere samarbejde i EU er specielt højt i Spanien og Portugal.

Jørgen Matthiasen, det ville også være redeligt om du tilkendegav at undersøgelsen dermed indikerer at Coronakrisen har fået flere europæere, specielt de, som efterspørger økonomisk hjælp og udelukkende har fået stillet en eurocentrisk løsning i udsigt, til at efterspørge mere EU-integration. Dermed ville vi jo få perspektiv på hvordan økonomiske tvangsmekanismer og nød er med til at drive EU-udviklingen.

Marius Bredsdorff

Noget andet, han ikke har sat sig ind i, er Europa-pallen, som ikke har noget med EU at gøre.

Charlotte Lorentzen, søren ploug, erik pedersen, Henrik Peter Bentzen, Palle Jensen, Asger Törnquist og Søren Dahl anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

@Utoft
Det er et lidt speciel synspunkt, at jeg bør optræde i rollen som dommer, men tak for tilliden.
En meget prominent skribent i denne avis har brokket sig i betydelig grad over ordet sammenhængskraft, og af hensyn til denne skribents velbefindende har jeg derfor oversat cohesion med sammenhæng, men han opdager det jo nok alligevel, og i sidste ende er det nok sammenhængskraften (et populært begreb blandt populister), der er emnet.

Man jo give den nævnte mand ret i, at der er et tolkningsspektrum her, ligesom der er i samarbejde. Hvad betydningen er, kan hver enkelt have sin egen mening om, og derfor kan man ikke dømme meget om, hvad unionens borgere tænker om det, bortset fra politisk koordinering i et eller andet omfang.
Sympatiske mennesker i Frankrig, Belgien, Spanien og Tyskland, som jeg har talt med gennem en årrække, gav mig det indtryk, at de havde et ganske godt begreb om de faktiske forhold i Europa, og de forventede især af Forbundsrepublikken, at den løfter det ansvar, den rent faktisk er i stand til. (Ekskurs: Det regner jeg med, at Merkel demonstrerer i næste uge, og så skal tysklandskyndige måske til at diskutere deres opfattelse af Merkel en gang til.)

Det er tvivlsomt, om unionens borgere vil betragte et kontinentalt pandemi-beredskab som tvang, men de vil, - idet de tænker på den amerikanske præsident og den svigtende atlantiske sammenhængskraft, med garanti sætte pris på, at CureVac i Tübingen har lovet at stille en mulig corona-vaccine til rådighed for hele menneskeheden, og at produktionen af en milliard vaccine-doser i EU bliver koordineret af i den såkaldte vaccinealliance af Frankrig, Italien, Holland og Tyskland.

Erik Fuglsang

@Alex Pedersen
"....det generer mig, når man hører i radioen, at man har vedtaget en landbrugslov i Danmark, og så kommer storebror EU lige ind. Så tænker jeg bare: Hvad fanden sker der for det?«"

Der er egentlig ikke noget at undre sig over. Vi har ved adskillige folkeafstemninger om traktatændringer sagt ja til at udvide EU-samarbejdet, herunder sagt ja til det indre marked og overladt beslutningskompetence på stedse flere områder til EU organerne. Dette gælder navnlig på landbrugs-, erhvervs- og miljøområderne. Det var muligvis uklogt at sige ja til alle disse traktatændringer, men nu sidder vi i saksen. Andre vil sikkert sige, at vi sidder "kønt" i det!

Forslaget er helt og aldeles legitimt, ligesom begrundelsen er, - og nu hvor England som det første land er trådt ud af EU i selvforvaltningens navn om egne forhold, og man samtidig ser flere - ikke mindst Østeuropæiske lande vælge stærke autoritære ledere, der bestemt ikke vil indrette sig med EU tanker om hvordan deres lande skal ledes, ser det ud til sprængningen af EU indefra på sigt er en mulighed vi skal regne med.

EU lader til at være blevet og vokset sig til samling småkorrupte politikere der omgiver sig med en poleret overflade, for at holde sammen på en fallerende moral og etik for mammon, og med falske tomme løfter giver den helt i stil med Baron von Münchhausen historier, som den om hvor han trak sig selv og sin hest op fra mudderpølen, ved at trække sig i håret.

Ledende medieskribenter, redaktører og universitære meningsdannere opfører sig som glade hippie-trolde og flower power bedrevidende omkring nødvendigheden af vort medlemsskab af EU, som en livsbetingelse for overlevelse, i deres helleige drømmevisioner om EUs herligheder.

Sandt at sige lader det hele til at være gået i stå for længe siden, og med tiden vil vi uden tvivl opleve at England står sig meget bedre uden for EU end alle forudsigelser om undergang udenfor EU der er fremsat.

De penge England vil spare på tomme organisationer som FRONTEX og EUROPOL, - der kun er til for at elitens børn, familie og venner og bekendte kan få en ordentlig lønnet arbejdsplads med en god pension oveni inden for EU, er et bedrag overfor arbejderne indenfor EU.

Ingen af disse organisationer har ydet noget som helst, - tag f.eks. flygtninge krisen i 2015, hvor FRoNTEX, der skulle beskytte vore ydre grænser, - ikke var at finde noget sted.

De helt samme problemer ser man omkring EUROPOLog deres løgne om deres egne fortræffeligheder, der ikke har hold i virkeligheden.

I disse corona-tider skal vi så samles om en økonomisk låne politik ved udstedelse af obligationer eller andre låne arrangementer som vil være arbejds veksler der udstedes til arbejderne ud i al fremtid, som umuliggør bedre velfærd og øget økonomisk livsværdi for familierne, - fordi gælden skal afdrages i fremtiden.

Hvad skal så alle de mange penge bruges til(?), - man tror det er løgn når man hører det; "de skal bruges til udligning af forskellene mellem Nord og Syd, hvor penge fra Nord skal rette op på forskellen i Syd"!

Den "sang" blev sunget fra EUs ledere allerede for 30 - 50 år siden, ligeledes, "at det villekomme os selv til gode i fremtiden", - men hvad er der så skat i perioden, siden vi atter skal overføre endnu flere penge til Syden fortsat.

Dengang oprettede man de såkaldte strukturfonde, der skulle fordele mia. og atter mia. årligt fra Nord til Syd, for at udligne forskellen i syd så de kom på omdrejnings højde med "det rige Nord" og kunne forsørge sig selv i Syd.

Det er imidlertid ikke ske, - nærmest tværtimod, har vi forsørget dem til ingen verdens nytte i alle årene, og nu vil de politiske sælge os den samme historie een gang til, om udligningens fordele for os selv i fremtiden, - men det bliver de da ikke selvforsørgende af i Syden, - for de har nemliglært at Norden sagtens kan forsørge dem, så hvorfor forsørge sig selv, når nu EUs ledere foreslår det.

I Syden har man luksuspensions-aldre for ældre på 50 år, mens vi i Norden hæver pensionsalderen for vore ældre - til de næsten står på gravens rand, takket være overførslerne af penge fra Nord til Syd i udligningens hellige navn, - og løgnen om bedre tider i fremtiden

Alle disse bedrevidende Flower power hippier, bedreviden universitære menings-dannere og ledende medie skribenter og redaktører, kan godt stikke piben ind om deres glæde ved løgnene om EUs fortræffeligheder i "et og alt", - for sådan er virkeligheden slet ikke, men mindre man lever i en hippie drømmeverden med lukkede øjne for virkeligheden.

Italien kan sagtens betale for sig selv med sine enorme guldreserver, -der hører til blandt de største i verden, så hvorfor vi skal betale udligning til en korrupt økonomisk statsførelse er ganske uforståelig.

Det nytter med andre ord ikke, - og som tiden har vist os, at yde flere ofre fra Nordens side til Syden med et udligningformål for bedre infrastruktur, når pengen og intentionerne blot er brugt på livstil, forbrug og luksuspensionsladre i stedet for, og infrastrukturen er fortsat elendig mange steder i Syden, - det vil atter blive tabte penge at sende til Syden fra EUS landes side, og som kun vil blive brugt til forsørgelse og livsstil, som samtidig skal fragå Norden arbejde befolkninger, - det bliver ingen rigere af, ligesom den ingen udvikling vil ske i Syden.

Det hedder sig at være i solidaritetens navn vi atter engagn skal "udligne", - men politikerne i Eu misbruger ordet solidaritet - ja de nærmest skamrider ordet totalt.

For 10 år sidenlånte vi 550 mia. til Irland for de ikks skulle gå konkurs, - i solidaritetens navn, og da Irland var kommet sig ovenpå igen, så tilbød de - gud hjæpe mig, Apple skattefrihed indefor hele EU, hvis Apple tog hjemsted i Irland mod en skatteprocent på 0,05 % så alt hvad Apple tjene på salget af deres produkter i hele EU skulle Apple fremover betale skat af alene i irland til den nævnte skatteprocent.

- Jo..., Tak for solidariteten Irland,

EU skal få styr på indholdet af de ord de benytter som løftestang og indenfor EU, så det stemmer langt bedre med ordenes betydning i det fællesskab de bruges i for at være fællesskab.

Alana Frederiksson

“EU lader til at være blevet og vokset sig til samling småkorrupte politikere der omgiver sig med en poleret overflade, for at holde sammen på en fallerende moral og etik for mammon”.

Det mener du ikke er mere relevant om de Putin-finansierede nationalister i Storbritannien og Italien?

Charlotte Lorentzen, Chris Ru Brix og søren ploug anbefalede denne kommentar

Jo.., lige så relevant som de amerikansk finansierede nationalister i Ukraine, der giver rollen som demokratiske.

- Åh, undskyld, jeg forløb mig vist ved at nævne dette, for det må vi helst ikke tale offentligt om!

Alana Frederiksson

Jo det må vi skam gerne tale om. Og vi skal også huske at nævne at de er nationalister for at holde russerne ude, ikke?

Alana Frederiksson, russerne og ukrainerne har historisk set haft et tæt samarbejde - og befolkningsmæssigt er der stærke bånd mellem især det østlige Ukraine og Rusland, ligesom der er visse bånd til Vesteuropa i det vestlige Ukraine. Historien om den ukrainske stats vandring mod vest i medfør af først den orange revolution og siden statskuppet i 2014, er lang og broget - men hvis vi taler om den nationalistiske bølge i 2013, så tog denne jo afsæt i en såkaldt internationalistisk protest fra EU-tilhængere i bl.a. Kiev, som var utilfredse med at Ukraines forhandlinger med EU (af faktisk meget forståelige årsager) var sat på pause. Fælles for nationalisterne og de protesterende internationalister var utilfredsheden med Janukovitj, som de mente burde afbryde det eksisterende samarbejde med Rusland og arbejde for optagelse i EU og NATO ... og det var denne agenda, amerikanerne - offentligt vedgået af regeringsrepræsentanter og tilgængelig viden for alle - brugte mere end 5 milliarder dollars på at fremme. En hel del af disse midler gik til oligark-kontrollerede organisationer, virksomheder og firmaer i Ukraine - og til mediekampagner, økonomisk funding af centrum-højreorienterede politikere i Ukraine ... foruden uddeling af knitrende dollarsedler på gaderne i Kiev.

Naturligvis kan Ukraine før 2014 beskrives som et samfund, der fortsat var stærkt afhængig(gjort) af Rusland - politisk og økonomisk, så jeg er med på at dér var en frihedspointe for alle ukrainere. Men en amerikansk intervention i ukrainsk politik, som dels forcerer nationalismen ved at alliere sig med den og dels resulterer i krigstilstande i Kiev, efterfulgt af massakrer og katastrofer rundt omkring i Ukraine ... foruden borgerkrigstilstande som har trukket Rusland ind militært, er bestemt uønskværdigt - og ikke en farbar vej for den brede civilbefolkning (som da også siden har oplevet klare forværringer af levestandard/velfærd og øget social uro, herunder øget højreradikalisering og et super problematisk, generelt konfliktbillede mellem ukrainere og russiske mindretal/russere i det hele taget.

Alana Frederiksson

“ foruden borgerkrigstilstande som har trukket Rusland ind militært, er bestemt uønskværdigt“

Du mener den borgerkrigstilstand som er orkestreret af Putin og virker til hans fordel?

Alana Frederiksson, jeg mener dén borgerkigstilstand, som er nærmest umulig at undgå når der foretages et statskup i et land.

Alana Frederiksson

Yevromaidan skete som bekendt da Yanokovych meget suspekt fravalgte folkest ønske til fordel for Putin af uforklarlige årsager. Yanokovych er i øvrigt i russisk exil og er ikke etnisk ukrainer. Han er et levn fra Sovjet-tiden med russisk overherredømme og russoficering af Sovjet-staterne. Klart at befolkningen fjerner ham når han primært agere for en fremmed magt, endda meget åbenlyst.

Alana Frederiksson, Janukovitj var faktisk ret opsat på at få lavet en aftale med EU - men han blev af egne støtter og Rusland (som ønskede at lave en trepartsløsning mellem Rusland, Ukraine og EU, da den skitserede aftale ville indebære at vestlige varer kunne strømme gennem Ukraine og ind i Rusland via de ukrainsk-russiske aftaler for kapital- og varebevægelse m.m.) presset til at suspendere forhandlingerne og istedet foreslå en trepartsforhandling mellem Ukraine, Rusland og EU, som EU afslog at gå ind i.

Det skal nok også med at det ukrainske parlament havde stemt nej til at lade den korruptionsdømte Tymoshenko blive overført til udlandet, hvilket var en betingelse for aftalen fra EU's side - så forhandlingsbetingelserne var i forvejen kompromitterede.

Flere topfolk, som stod Janukovitj nær, har i øvrigt berettet at han ikke brød sig om Ruslands dominans og den ukrainske afhængighed af Rusland - og at han foretrak at knytte båd til EU ... men samtidig oplevede han også meget ringe forståelse i EU for Ukraines økonomiske og kulturelle dilemmaer i tilknytning til at vende ryggen fuldstændigt til Rusland, hvilket i praksis var hvad EU stillede krav om. Janukovitj var bestemt en kontroversiel politiker med mange korruptions- og magtmisbrugsanklager rettet mod sig, men det skal med at han var demokratisk valgt og at der hverken var flertal i den ukrainske befolkning for en voldelig omstyrtelse af hans regering (altså dét som var målet for den højreradikale ledelse af de voldelige kampudviklinger på bl.a. Maidan) eller konstitutionelt grundlag for siden at afsætte ham (hvorefter en amerikansk dikteret regering blev indsat). Ukraine er på ingen måder blevet en selvstændig stat efter kuppet; tværtom er levestandarden faldet, den politiske og sociale stabilitet forringet, landet har delvis borgerkrig, statsgælden er øget voldsomt og en række velfærdssikringer forringet. Og imens giver du og andre Rusland og Janukovitj skylden for det hele, selvom ansvaret for udviklingen både må og skal ses som mange parters - herunder især amerikanerne, som slet ikke havde eller har nogen nære eller direkte, væsentlige interesser i Ukraines fremtid (det havde og har EU og Rusland trods alt).

Alana Frederiksson

Hanne Utoft. Jeg mindes nu mere de kolde vintre hvor russerne slukkede for gassen som pressionsmiddel.

Hvor præcist stillede EU krav om at Ukraine skulle “vende ryggen fuldstændigt til Rusland”?

Du taler meget om hvad der ikke var flertal for. Det eneste vigtige er at huske på at den ukrainske befolkning i overvældende og fuldstændig åbenlys grad valgte Rusland fra til fordel for EU. Og hvem kunne da også fortænke dem i det? Se hvordan alle naboerne har friheder de aldrig kunne drømme om da alt blev dikteret fra røverbanden i Moskva. Selvfølgelig skal ukrainerne også have lov til det. De har levet længe nok med russisk undertrykkelse. Længere end polakkerne, balterne og bulgarerne. Nu skal de vente lidt længere. Kammerat Putin kan jo ikke give slip på magten for så ender han og gutterne i fængsel, eller som Ceausescu. De må vente til han dør, præcist som var tilfældet med Stalin. Ikke før Putin er væk løsner det for ukrainerne.

Alana Frederiksson, beklager at jeg har overset dit spørgsmål. Jeg skrev at Ukraine i praksis ville komme i dén situation i medfør af EU-tilknytningen, og i denne formulering ligger at EU naturligvis ikke formulerer dén slags krav konkret - de opstår i konsekvens af opkoblingen til EU's og NATO's politikker.

Hvornår og hvordan blev det fastslået at den ukrainske befolkning havde valgt Rusland fra og støttede en voldelig omvæltning af den valgte regering for at komme i EU? Du har ret i at der i den ukrainske befolkning både før og efter kuppet i 2014 blev registreret flertal for tilknytning til EU, men det er vel rimeligt at antage at et flertal af disse EU-tilhængere ønskede at tilknytningen skulle ske fredeligt via forhandlinger, og ikke med vold og brud på forfatningen som midler.

Jeg er i øvrigt ikke uenig i hovedparten af din kritik af den russiske energi- og udenrigspolitik overfor Ukraine, men i mine øjne burde denne have givet EU-kommissionen anledning til at gå ind i de trepartsforhandlinger, som Janukovitj - netop i konsekvens af de stærke interessekonflikter og den ustabile situation i Ukraine - flere gange anmodede om.

Alana Frederiksson

"Jeg er i øvrigt ikke uenig i hovedparten af din kritik af den russiske energi- og udenrigspolitik overfor Ukraine, men i mine øjne burde denne have givet EU-kommissionen anledning til at gå ind i de trepartsforhandlinger, som Janukovitj."

Ja eller man kunne jo bareundlade at give efter for russisk pression. Det var dog enunderlig holdning at holde EU ansvarlig men ikke Rusland. Og hvorfor er din holdning sådan?

Alana Frederiksson, jeg holder alle parter ansvarlige - og kan kun undre mig over at du gentagne gange undviger kritiske spørgsmål til dine udsagn, mens du forventer at jeg svarer dig beredvilligt og åbent.

Alana Frederiksson

Hanne Utoft. Nej det gør du ikke. Du taler som om EU og Rusland er to lige demokratiske muligheder der agere efter etablerede spilleregler og stiller ledende spørgsmål ud fra det perspektiv for at få mig til at acceptere den vanvittige præmis. Det gider jeg naturligvis ikke.

Alana Frederiksson, jeg omtaler EU og Rusland som to imperiale parter, der begge har betydelige demokratiske udfordringer - og så kerer jeg mig en smule for om forandringen af Ukraine i en angiveligt mere demokratisk retning (og ikke blot en på papiret pænere formalisme) skete på et demokratisk grundlag. At du er mere optaget af at føre antirussisk propaganda end at belyse det fælles ansvar, som både den ukrainske regering, Rusland, EU, USA og de voldelige kræfter i kupudviklingen har for udviklingen, finder jeg både ærgerligt og forarmende.

Alana Frederiksson

EU er en gruppe lande der frivilligt er medlemmer og kan melde sig ud hvis de ønsker det. Rusland er en aggressor der opfører sig som en voldelig ex-mand der ikke vil acceptere at forholdet er slut og forsøger med vold at holde sin tidligere hustru (Ukraine) i det til trods for at hun har fundet en ny og bedre mand (EU).

Uha. Anti-russiske propagande ligefrem? Mon ikke sandheden nærmere er der hvor du er ude i total ukritisk at tage Ruslands parti til trods for endeløse rækker af små grønne mænd på ukrainsk territorium uden invitationer. Underligt som invasioner stiller en aggressor-stat som Rusland i et dårligt lys, ikke? Du holder helt konsekvent ikke diktaturet Rusland ansvarlig for sine ulovligheder.