Donald Trump har skabt en borgerkrig om opfattelsen af virkeligheden i USA

Donald Trumps periode som præsident har været et vildt eksperiment med det amerikanske demokrati og en utrolig opvisning i, hvor langt man kan gå som populistisk leder. Vi har talt med den franske demokratiforsker og professor ved Collége de France, Pierre Rosanvallon, om Trump, populismen, og hvordan vi skal genopfinde demokratiet herfra
Når man ser, hvad Trump har gjort, og hvordan han rent faktisk har klaret sig igennem, står det meget klart, hvad demokrati er, hvad det ikke er – og hvorfor det ikke er de, siger den franske historieprofessor Pierre Rosanvallon.

Når man ser, hvad Trump har gjort, og hvordan han rent faktisk har klaret sig igennem, står det meget klart, hvad demokrati er, hvad det ikke er – og hvorfor det ikke er de, siger den franske historieprofessor Pierre Rosanvallon.

Jesse Jacob

Moderne Tider
31. oktober 2020

Langsomme samtaler findes også som ugentlig podcast. Du kan høre den her eller ved at søge på ’Langsomme samtaler’ i din podcast-app.

De fire år med Donald Trump som præsident har været en rejse ind i mørkets hjerte i USA. Han har ikke ført væbnet kamp derhjemme eller startet krige ude i verden, men kampen er den bedste metafor til at beskrive hans måde at regere på.

Historisk har det amerikanske demokrati altid været blodigt og brutalt, og adskillige gange har det været tæt på at underminere det løfte om frihed, som er dets fundament. Som Thomas Jefferson, der som ung mand var en af The Founding Fathers (USA’s grundlæggere, red.), og som ældre herre blev amerikansk præsident, skrev:

»Frihedens træ skal fra tid til anden genopfriskes med blodet fra patrioter og tyranner. Det er dets naturlige gødning.«

Trump har været grænseoverskridende på en anden måde. Han har taget sit mandat som folkevalgt til et ekstrem, der har udfordret selve folkestyret:

»Det vi kan lære af tiden med Trump, er, hvordan demokratiet i bestemte henseender kan udvikle sig til noget udemokratisk,« forklarer den franske samfundsforsker, forfatter og professor ved Collège de France, Pierre Rosanvallon.

Pierre Rosanvallon

  • Født i 1948.
  • Professor i moderne og samtidig politisk historie ved Collège de France.
  • Gennem et halvt århundrede en af de vigtigste venstreintellektuelle i Frankrig.
  • Har udgivet op mod 30 bøger gennem sin karriere. Blandt hovedværkerne er ’Le crise de l’État-providence’ (1981), ’L’État en France’ (1993), ’La légitimité democratique. Impartialité, reflexivité, proximité’ (2010), ’La Politique à l’age de la défiance’ (2014) og ’Le bon gouvernement’ (2015) og hans intellektuelle erindringer: ’Notre histoire intellectuelle et politique – 1968-2018’.
  • Hans seneste bog, ’Populismens århundrede’, er udkommet på dansk på Informations Forlag i 2020

Han sidder på sit kontor i udkanten af latinerkvarteret i Paris og taler gennem sin skærm over Zoom:

»Når man ser, hvad Trump har gjort, og hvordan han rent faktisk har klaret sig igennem, står det meget klart, hvad demokrati er, hvad det ikke er – og hvorfor det ikke er det.«

Trump har ifølge Rosanvallon gennemført et chokerende opgør med den fælles virkelighed i USA:

»Det er en forudsætning for et demokrati, at man anerkender, at man lever i den samme nation,« forklarer han:

»At være en nation betyder, at man har en fælles forståelse af verden. Hvis man har en fælles anerkendelse af virkeligheden, kan man omfordele mellem hinanden, opkræve skatter og regere sammen. Men Trumps billede af USA er på mange måder en vision om en borgerkrig mellem venner og fjender. Det er en krig mellem de fattige hvide på den ene side og afroamerikanerne og andre minoriteter på den anden side.«

Rosanvallon læner sig fremad mod skærmen og præciserer:

»Der er for Trump to billeder af virkeligheden, hvor din fjendes virkelighed bliver til den falske virkelighed, og hvor krigen handler om, at du forsvarer din egen ’virkelige’ virkelighed. Her kan man ikke længere forhandle eller samtale, men kun slås. Det gør selve ideen om, at man ikke bare bygger et demokratisk regime, men også et demokratisk samfund, meget skrøbelig.«

Frihedens eksperiment

Det amerikanske demokrati har altid været det, de selv kalder et »eksperiment i frihed«.

De lysende idealer fra forfatningen, som appellerer til det højeste og bedste i borgerne, og som har gjort USA til den skinnende by på bakken, resten af verden ser op til og drømmer om, er den ene side af det politiske system.

Den anden side er, at det amerikanske demokrati er bygget på underkastelsen af den oprindelige befolkning, slaveri og den politiske udstødelse af alle de mennesker i landet, som ikke har haft basale politiske og juridiske rettigheder og ikke har været anerkendt som statsborgere.

Dette eksperiment i frihed har under Donald Trump udviklet sig til en politisk kampzone, som gør, at mange i verden ikke længere ser den skinnende by på bakken, men taler om USA som et fejlslagent demokrati.

Alligevel er Trump en slags politisk avantgarde. Han har gjort den populisme, mange ellers anså for en protestform i rige lande og en regeringsplatform forbeholdt fattige lande, til den regerende position i verdens økonomisk, kulturelt og militært stærkeste nation.

Det tvinger os ifølge Rosanvallon til at overveje, hvad det, vi kalder populisme, dækker over. Ikke bare, hvad det er udtryk for eller symptom på, men hvordan populismen er et positivt politisk projekt.

Og Rosanvallon, som har været en definerende intellektuel på den franske venstrefløj i et halvt århundrede, og som har skrevet adskillige storværker om demokratiets historie og problematikker, valgte at skrive en bog, som er en undersøgelse af og redegørelse for populismens betingelser, kendetegn og programmer: Populismens århundrede. 

»Populismen handler om demokratisk affortryllelse,« siger Rosanvallon fra Paris:

»Populismen er knyttet til det faktum, at vi ikke har skabt ordentlig social retfærdighed i vores lande. Vores demokratier fungerer ikke særlig godt, vores repræsentative systemer er ikke repræsentative nok. Kapaciteten i vores samfund til at skabe en fælles samtale er ikke særlig god. Og alt dette betyder naturligvis, at ved siden af kritikken af populismen står nødvendigheden af at redefinere demokrati og de institutioner, som skal skabe social retfærdighed.«

— Meget af det, som du fremhæver, og som Trump og andre såkaldte populister angriber, er jo også noget, intellektuelle som dig selv i mange år har kritiseret. Hvorfor kunne de intellektuelle ikke mobilisere engagementet og vreden mod det affortryllede demokrati?

»Der er noget meget stærkere i populismen. Den er ikke bare en analyse af den politiske situation. Den er også en reaktion mod en masse følelser. Og meget ofte er intellektuelle ikke i stand til at putte stærke følelser ind i deres sprog og analyser. Selvfølgelig har man brug for tekniske undersøgelser af den økonomiske eller den sociale situation. Men på samme tid bliver du også nødt til at åbne nogle vinduer for at skabe veje til handling og for at gentænke fremtiden. Og alt for mange intellektuelle er bare kritiske intellektuelle, som ikke kommer med noget positivt. De intellektuelle er på en måde også ramt af affortryllelse.«

Det øjeblikkelige flertal

Rosanvallon har selv lavet tænketanke, udgivet aktivistiske pamfletter, udpeget konkrete demokratiske handlemuligheder, oprettet det, han kalder De Usynliges Parlament og været med til at starte forlaget La République des Idées:

»Intellektuelle er her også for at skabe fri tænkning, som selvfølgelig skal være kritisk, men den skal også være positiv,« siger Rosanvallon:

»Det er det, jeg selv prøver at gøre.«

— Du fremhæver, at de repræsentative institutioner i vores demokratier ikke fungerer tilstrækkeligt repræsentativt. Der er en konstant kritik af distancen mellem den politiske klasse og almindelige mennesker. At de lever i hver deres virkelighed. Hvordan skaber de populistiske ledere nærhed?

»Der er meget store forskelle på Chavez i Venezuela, Orbán i Ungarn og Trump i USA. Men de forskellige populister har det til fælles, at der er en umiddelbar nærhed knyttet til billedet af lederen. Det er en styrke. Når du har en repræsentativ forsamling, er den stor, sammensat og uoverskuelig. Men når lederen er en fysisk person, som du kan se hver aften på dit tv, er der en sanselig forbindelse mellem folket og lederen. Det er et paradoks, at den enkelte persons magt giver en større fornemmelse af nærhed – og det er selvfølgelig også faren ved at have billedet af en leder og et folk uden forskelle.«

Donald Trump har som præsident angrebet domstolenes autoritet, pressens legitimitet og alle de andre institutioner, som stillede sig i vejen for hans realisering af det, han betragter som det sande folks vilje.

»Det eneste, de fleste populister anerkender, er det øjeblikkelige flertal. Det er et totaliseret flertalsdemokrati. Alle de institutioner, som ikke er flertalsvalgte, bliver betragtet som udemokratiske. Og det er rigtigt, at de fleste af de institutioner, som forsvarer vores friheder, ikke er valgt af et flertal i befolkningen. Men vi bliver nødt til at forklare, hvorfor de institutioner, som forsvarer civile rettigheder ikke bare er liberale institutioner, men også er en del af demokratiet. De repræsenterer folket med andre midler, for folket er ikke kun repræsenteret gennem valg.«

Demokrati er mere end flertalsstyre

Rosanvallon fremhæver i sin bog forskellen på »nutidens flertal« og »fremtidens flertal« for at vise, at »folket« kan være flere forskellige ting. Hvis Obama eksempelvis med henvisning til det flertal, som havde valgt ham, havde gjort op med de institutioner, som beskyttede mindretallets rettigheder, ville Trump ikke kunne være blevet valgt. Og så ville det amerikanske folkestyre være blevet til et flertalstyranni:

»Demokratiet er for alle og enhver,« pointerer Rosanvallon:

»Det tilhører ikke bare flertallet. Alle og enhver har ret til at blive beskyttet af forfatningen med rettigheder. Og alle borgeres ret til at udtrykke sig er også den enkelte borgers ret til at udtrykke sig. Demokratiet tilhører i en vis forstand ingen, for du har brug for institutioner, som er uafhængige. Ikke uafhængige i betydningen, at de er udemokratiske, men i den betydning, at ingen særlige partier og ingen specifikke interesser kan overtage og kontrollere dem.«

Hvis man anerkender, at regeringsmagten vælges af et flertal i befolkningen, og at det er borgernes ret at stille regeringen til regnskab og forkaste regeringen ved et senere valg, står det ifølge Rosanvallon klart, at de liberale institutioner sikrer muligheden for at danne flertal i fremtiden:

»Uafhængige institutioner er altså redskaber for fællesskabets vilje. Og hvis man bare tager dette lille eksempel, kan man vise, hvorfor populisternes opfattelse af demokrati er stærkt forenklet og forkortet. Vi bliver nødt til at være mere ambitiøse end bare at definere demokrati som flertallets magt.«

Pierre Rosanvallon har, siden han sammen med den senere franske premierminister Michel Rocard i 1970’erne udviklede et bud på en selvorganiserende og demokratisk venstrefløj, der gik under navnet »Det andet venstre«, været optaget af at udvide vores forståelse af demokrati: at vise, at det er en kultur, vi former i fællesskab, at det er en praksis, som kan udbredes til forskellige magtrelationer, og at demokrati tilbyder mange former for engagement og deltagelse. I den periode, hvor de fleste intellektuelle er blevet affortryllede, har Rosanvallon arbejdet på at genfortrylle demokratiet ved at åbne nye forståelser af, hvordan vi kan være med til at bestemme.

»Demokrati er på samme tid folkets stemme og folkets øje,« slår Rosanvallon fast:

»Folkets stemme er ikke bare, når du stemmer ved valg, eller når du demonstrerer på gaderne. Vi skal blive ved med at opfinde måder, som folk kan give sig til kende på, udtrykke sig og udfolde sig på. Det er en af de store opgaver for demokratiet i dag.«

Folkets stemme er borgernes aktive medskabelse af institutioner, regler og love, deltagelse i valg og udfoldelse af protester. Det kan være medbestemmelse på arbejdspladsen gennem fælles ejerskab, det kan være nye måder at fortælle historier om alle de lidelser og problemer på, som ellers er usynlige. Det kan være eksperimenter med borgerforsamlinger, som kan komme med lovforslag eller ideer, der kan sendes til folkeafstemning.

— Folkets stemme er jo en velkendt metafor for deltagelse. Men hvad betyder folkets øje?

»Det var filosoffen Jeremy Bentham, som sagde, at demokrati ikke kun handler om stemmer, men også om øjne. Man kan ikke tale hele tiden, men man kan altid have åbne øjne. Demokratiets stemme er ikke permanent, men det er demokratiets øje.«

Under Den franske Revolution i 1789 var øjet et centralt symbol. Det signalerede, at borgerne holdt øje med magthaverne. Før i tiden var det ifølge Rosanvallon også almindeligt, at aviserne havde et øje på forsiden, fordi de var »folkets øje over for magthaverne«, som han siger.

Øjet er den del af demokratiet, som går ud på, at borgerne stille den politiske magt til regnskab ved at overvåge den. De kræver indsigt og klager over lukkethed, de vil have begrundelser og forklaringer fra dem, der bestemmer, og forventer, at misbrug af magten vil blive afsløret og sanktioneret.

Regeringernes magtkoncentration

Rosanvallon har i studier af de vestlige politiske systemer redegjort for, hvordan den politiske magt i de sidste 50 år er flyttet fra parlamenterne til regeringerne, fra den lovgivende magt til den udøvende.

Det er et problem for demokratierne, fordi der er mere legitimitet i parlamenterne, hvor medlemmerne rekrutteres gennem valg, end der er i centraladministrationen, hvor embedsfolk, som ikke er folkevalgte, producerer politik. Når magten flytter fra de folkevalgte til teknokraterne, bliver det nemmere for borgerne at gøre sig gældende som øjne, der overvåger magten, end som stemme, der præger politikudviklingen.

Populisternes insisterende kritik af den politiske elite, bureaukratiet og den »dybe stat«, kan således også ses som en konsekvens af denne magtforskydning. De råber fra parlamenterne over mod centraladministrationen.

— Når politikudvikling er flyttet fra parlamentet til regeringen, er spørgsmålet, hvordan man demokratiserer den udøvende magt?

»Netop. Det drejer sig om at gøre regeringerne påvirkelige, modtagelige over for borgerne og offentligheden. Det drejer sig om at gøre regeringsførelse åben og forståelig,« forklarer Rosanvallon.

Der vil altid i embedsværket være en tilbøjelighed til at lukke sig om sig selv. Til at sige så lidt som muligt offentligt, fordi åbenhed gør dem sårbare over for kritik og skandaler. Men det er ifølge Rosanvallon en strategi, som skaber mistanke og folkelig modstand mod regeringsførelsen. Og som kan ende med at inspirere til populistisk modstand og underminere bureaukratiets legitimitet:

»Demokrati er et regime, som er forpligtet til at tale permanent til borgerne. Det skal forklare, hvad det gør, og drage omsorg for, at folk har tillid til magthaverne. Demokrati er ikke bare en procedure, det er en slags konstant interaktion.«

Rosanvallon henviser til den store franske sociolog Émile Durkheim, som brugte et udtryk, han med et smil fra kontoret i Paris siger, at han er imponeret over:

»Demokrati handler ikke kun om valg, sagde Durkheim, det handler også om at opfinde en ’konstant kommunikation’ mellem den udøvende magt og samfundet og folket. Hvis vi skal forstå alt det, vi har været igennem ambitiøst, skal vi tænke demokrati grundlæggende som interaktion mellem magten og samfundet.«

»Vi skal genopbygge demokratiet ud fra de to biologiske funktioner, stemmen og øjet,« siger Rosanvallon og løfter hænderne op omkring sit hoved på kontoret i Paris.

Dette store fælles og fortløbende arbejde forudsætter dog, at man lever i den samme virkelighed. At man i det mindste kan høre og se hinandens virkeligheder, lave kompromiser og forhandlinger for at nå frem til fælles forståelse. Det, Donald Trump gennem sine radikale fire år som amerikansk præsident har gjort op med.

— Du har systematisk undersøgt og beskrevet de moderne demokratiers historier. Hvad har overrasket dig mest ved de fire år med Donald Trump?

»Det helt ekstraordinære for mig er, at han har modstået evidensen fra virkeligheden. Han har modstået alting. Det er sandsynligt, at han ikke vinder, men det er stadig ikke umuligt, at han vinder. Den store overraskelse for mig er, at han er forblevet populær blandt sine støtter og vælgere. Hvorfor?« spørger Rosanvallon frem for sig og venter ikke på, at jeg skal svare:

»På grund af hans tilhængere? Trumps tilhængere har overtaget hans forestilling om, at man ikke kan diskutere med de andre. At de er under en slags belejring. Det er for mig at se, det vi har lært af Trump, at selv en politiker, der er så speciel som han, kan udtrykke en del af det amerikanske samfund. Han er ikke stærk nok til at blive en af de store historiske ledere, men han er helt uden fortilfælde, og det kan stadig ikke udelukkes, at han bliver genvalgt.«

Det er med andre ord slet ikke sikkert, at Trumps rejse til mørkets hjerte i det amerikanske demokrati er overstået.

Dette er en redigeret version af samtalen på Zoom med Pierre Rosanvallon. Se eller gense hele videosamtalen her. 

Se hvem Rune Lykkeberg interviewer næste gang og tilmeld dig det virtuelle arrangement her. Det er gratis for Informations abonnenter.

Langsomme samtaler

Informations chefredaktør Rune Lykkeberg interviewer en lang række af samtidens største tænkere og intellektuelle superstjerner – og tager sig god tid til at gøre det. Sammen med navne som Jan-Werner Müller, Shoshana Zuboff, Thomas Piketty, Joachim Trier og Rebecca Solnit, kommer de rundt om poesi, punk og popmusik, klima, økonomi, politik og moralsk orden. Du kan både læse og lytte til samtalerne.

Søg på ’Langsomme samtaler’ i din foretrukne podcast-app, eller vælg her:

 

Seneste artikler

Podcast

Langsomme samtaler

Informations chefredaktør Rune Lykkeberg interviewer samtidens største tænkere og intellektuelle superstjerner om alt fra poesi, punk og popmusik til klima, økonomi og politik.

Seneste podcasts

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"De lysende idealer fra forfatningen, som appellerer til det højeste og bedste i borgerne, og som har gjort USA til den skinnende by på bakken, resten af verden ser op til og drømmer om, er den ene side af det politiske system.

Den anden side er, at det amerikanske demokrati er bygget på underkastelsen af den oprindelige befolkning, slaveri og den politiske udstødelse af alle de mennesker i landet, som ikke har haft basale politiske og juridiske rettigheder og ikke har været anerkendt som statsborgere."

Dette såkaldte 'eksperiment i frihed' er et forløjet og hyklerisk arrangement, som naturligvis ikke kan hænge sammen og vil blive bærer af det ene symptom efter det andet. Den amerikanske forfatning blev skrevet af den politiske elite, borgerskabet og slavejere - og der blandt disse bred konsensus om at pøbelen aldrig måtte komme til at regere; at folket er inkompetent og pr. definition utroværdigt. 'Eksperimentet i frihed' var og er et demokratisk bedrag; et illusionsnummer, som frem til den dag idag slæber et blodigt, repressivt og dysfunktionelt spor efter sig. Trump er blot endnu en blomst som vokser i dumhedens lort; forinden var Obama, som duftede meget bedre i almindelighedens hellige næse.

Arne Albatros Olsen, Ron Levy, Anker Heegaard og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

og der var blandt disse bred konsensus om at pøbelen aldrig måtte komme til at regere

Arne Albatros Olsen

De Forenede Stater er en nation født i et blodbad, og jeg vil påstå, at et kollektivt traume stadig hærger som dengang nybyggerne konstant frygtede angreb fra indianerne, fordi de opfører sig som om "de vilde" stadig er på krigsstien, og kan angribe nårsomhelst.

En slags kollektiv paranoia, som endnu ikke er forløst.

Eva Schwanenflügel, Anker Heegaard og Anna Louise Finck-Heidemann anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Når magten flytter fra de folkevalgte til teknokraterne, bliver det nemmere for borgerne at gøre sig gældende som øjne, der overvåger magten, end som stemme, der præger politikudviklingen."

Det er vist en fortalelse, der vil noget.

Eva Schwanenflügel

@ Hanne Utoft

The Second Amendment, and The Right to Bear Arms, er en modsigelse af dit argument om at pøblen aldrig måtte komme til at regere.
Det mener jeg vi ser masser af i øjeblikket.

Mig bekendt er der ikke før blevet afsløret planer om at kidnappe en guvernør. (Gretchen Whitmer i Michigan), eller overtage magten efter et præsidentvalg, fordi man ikke troede på valgresultatet.

Bidens kampagne bliver chikaneret af bevæbnede militser, og det bliver delt på Twitter af Præsidenten, som siger han elsker det :

"En karavane af biler chikanerede fredag en bus fra demokraten Joe Bidens kampagne på en motorvej i Texas.

Det oplyser flere demokratiske lokalpolitikere, som har beskrevet hændelsen på Twitter.

- Bevæbnede Trump-bøller chikanerer Joe Bidens kampagnebus på motorvej I-35, hvor de har kørt ind i andre biler og blokeret for trafikken i 40 minutter, skriver Rafael Anchía, der er demokratisk politiker i Texas' lokale delstatsparlament."

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-10-31-videoer-viser-kampagnebus-blive...

Mange amerikanere er bange.
Ret forståeligt.

Eva Schwanenflügel

PS. De der vover at sige højt i republikanske counties at de støtter Biden, bliver kaldt socialistiske kommunister, og udsat for chikane.

Nogle har oplevet at deres børn er blevet tævet i skolen, andre at deres kæledyr er blevet dræbt.

Eva Schwanenflügel

PPS. Mener du det bedste der kunne ske, var at USA brød sammen som demokrati?

For så kunne vi godt vinke farvel til demokrati i Vesten, samt noget der ligner en klimaaftale.

Eva Schwanenflügel

.. Og ja, jeg ved godt det er demokratur i USA, men lad for pokker ikke den store græskarmand fortsætte.

Jørgen Mathiasen

Stillet over for den opfattelse, at det ikke spiller nogen rolle, om den ene klovn eller den anden klovn sidder i Det hvide Hus føler man sig nærmest sat tilbage til 1970erne. Som om det var nødvendigt at forklare nogensomhelst, at Joe Biden ikke er formand for udvalget for verdensrevolutionen.

Det er overflødigt. Til gengæld kan amerikanerne håbe på at få en præsident i Biden, som vil foretage sig noget for at begrænse pandemiens rasen i deres land, og resten af verden kan håbe på, at USA vil genoptage sit engagement i WHO og tilslutte sig Parisaftalen. Hverken Covid-19 eller klimaet har tid til at vente på verdensrevolutionen.

Eva Schwanenflügel

Jeg vil også tilføje, at EU ikke har særlig meget at sige, når det gælder de autokratiske styreformer, der er ved at udvikle sig i øst.

Polen er tippet over, ligesom Ungarn.
Hviderusland er i øjeblikket centrum for uroligheder.

Europa er et tyndt fernis af demokrati.
Men er befolkningen med?

Hvor meget skal der ske for at destabilisere alt?

Det amerikanske valg er et parameter.
Bliver det Trump igen, tvivler jeg på Europas overlevelse.

Jørgen Mathiasen

@Eva,
tag et kig på Deadline, lørdag, hvor Polen var tema. Man skal helt tilbage til 1989 (kaldet "murens fald") for et se tilsvarende protestaktioner. Det ser ud som om, Warszawa er vågnet op.

Jeg er ikke klar over, hvad du forstår ved Europas overlevelse. I egentlig forstand vil det naturligvis overleve. Hvis spørgsmålet er, om bestemte politiske strukturer vil overleve, så ved jeg ikke, hvordan Nato vil se ud med et genvalg af Trump.
For EUs vedkommende vil jeg bare nævne, at den næste sandsynlige forbundsregering (sort-grøn) vil være en af de mest EU-venlige regeringer Forbundsrepublikken nogensinde har haft. Vi står ikke lige over for en afbrydelse af samarbejdet med Frankrig.

Eva Schwanenflügel

@ Jørgen

Jeg så med stor interesse Deadline igår.
Det er rigtigt, at der ikke er set så mange demonstrerende siden 1981 i Polen, men frygten er igen at styret benytter vold.
Et kompromis ligger ikke lige for med den nuværende regering, der har politiseret Forfatningsdomstolen og medierne, og vil ophøje den katolske kirke til overhovede for nationen, trods folkets protester.
Det handler ikke om Warszawa, men om de landlige områder.

Jeg mener, at EU er knæsat fra flere sider; Tyrkiet og Rusland, samt internt med migranter og terrorisme.

Derudover USA, der har trukket sig fra Paris-aftalen, Iran-atomaftalen, taler NATO ned med mindre Europæerne køber amerikanske våben, og i det hele taget efterlader et tomrum andre magter som især Kina kan udfylde med deres Belt and Road plan.

Herudover Covid, som kan lamme USA i lange baner.

Ikke en ønskeseddel med den store Græskarmand i det Hvide Hus fortsat.

Arne Albatros Olsen og Jørgen Mathiasen anbefalede denne kommentar

"The Second Amendment, and The Right to Bear Arms, er en modsigelse af dit argument om at pøblen aldrig måtte komme til at regere."

På ingen måde; retten til at bære våben er ingen adgang til at regere formelt og reelt - den er retten til selvforsvar. Og at Trumpismen mobiliserer alskens chikane og tilløb til oprør, var bestemt ikke The Founding Fathers hensigt med forfatningen - men det kan vel næppe undre nogen at USA's korrupte politiske liv før eller siden ville medføre tilstande, som vi ser idag.

"Europa er et tyndt fernis af demokrati.
Men er befolkningen med?

Enig i første linje; hovedparten af de europæiske lande/samfund har ikke et velintegreret folkedemokrati, som kan forventes at være bæredygtigt. Og hvem (eller hvad) de europæiske befolkninger vil, vides naturligvis ikke - for de europæiske befolkninger er reduceret til et tilskuerdemokrati underlagt tårnhøje magtdistancer, et korrumperet indirekte konkurrencedemokrati og finansmarkedernes luner. Ingen hører de europæiske befolkninger på et bevidst, oplyst og frit grundlag; de er groft sagt reduceret til lemminger med øgede, anomiske tendenser iblandt sig.

Eva Schwanenflügel

@ Hanne Utoft :
"Og at Trumpismen mobiliserer alskens chikane og tilløb til oprør, var bestemt ikke The Founding Fathers hensigt med forfatningen - men det kan vel næppe undre nogen at USA’s korrupte politiske liv før eller siden ville medføre tilstande, som vi ser idag."

Nej, netop.
Men det kaos vi ser nu er rent ud sagt alarmerende.

Lærere i daginstitutioner og skoler beretter om chikane og mobning der er eskalerende, og advarer imod en bølge af negativitet imod andre, der er af en anden mening end flertallet.

Alex Jones og Infowars mistænkeliggjorde skoleskyderiet på Sandy Hook, og udtænkte en konspiration der udstillede forældre som de skyldige.

Inden valget 2016 koblede Alex Jones sig sammen med den kriminelle Roger Stone, der stod ham bi i kampagnen for at få Trump valgt.

Derudover er en mængde af Trumps valgkampagne stab blevet fængslet for at have svindlet eller samarbejdet med andre lande.

Cambridge Analytica skandalen er hændt.

Jeg gider ikke fortsætte.

Dette præsidentskab er det laveste niveau man kan komme.

Eva Schwanenflügel

@ Hanne Utoft
"Ingen hører de europæiske befolkninger på et bevidst, oplyst og frit grundlag; de er groft sagt reduceret til lemminger med øgede, anomiske tendenser iblandt sig."

I det har du ret, fordi de ikke har magt.
Men det har altid været tilfældet i Østeuropa.

Arne Albatros Olsen

" We did'nt start the fire" :https://www.youtube.com/watch?v=eFTLKWw542g

Eva Schwanenflügel, hvad der altid måtte have været tilfældet i Østeuropa kommer vel næppe denne debat ved; men for god ordens skyld har der i Vesteuropa kun i korte overgange været tendenser til folkestyre, mens et demokratur i betydelig grad har rådet - så måske er den historiske sum i begge regioners begrænsede demokratierfaringer relativt lige.

Jeg er i øvrigt enig i at den rabiate udvikling i USA, som Trump-administrationen og dennes støtter/følgere har voldsom andel i, er bekymrende - men svaret på en sådan udvikling er næppe blot at censurere enhver berettiget kritik af Biden/Demokraterne, eller at ignorere den ved at beskrive den som russisk informationskrig/det ekstreme højres propaganda, mhp. at få Biden valgt. Som jeg, og mange andre, tidligere har været inde på, er det jo i høj grad Demokraternes politisk-parlamentariske kurs gennem de seneste årtier, som har skabt grundlaget for at Trump kunne vinde valget i 2016 - og dermed påhviler det vel tilhængere af en reel demokrati- og lighedsudvikling i USA at opretholde en samtidig kritik af præsidentkandidaterne. Biden vil jo fortsætte den kendte kurs, som denne så ud før Trump et al. kom til.

"PPS. Mener du det bedste der kunne ske, var at USA brød sammen som demokrati?

For så kunne vi godt vinke farvel til demokrati i Vesten, samt noget der ligner en klimaaftale.

For det første er der præmisserne, du spørger på, nemlig at der skulle råde demokrati, og ikke demokratur, i USA og Vesten til debat begge steder; de demokratiske processer er overvejende skueprocesser; den demokratiske kontrol med politikereliten er i det store og hele fraværende og vælgernes adkomst til et genuint grundlag for valg af folkelige repræsentanter er særdeles betrængt m.m. Og den såkaldt fjerde magt; pressen/medierne; er idag for hovedpartens vedkommende producenter af nyheder fremfor iagttagere og formidlere af kritisk fagjournalistik. I mine øjne er det derfor en tvivlsom præmis at tale om et sammenbrud for demokratierne i Vesten, fordi der overvejende vil være tale sammenbrud for demokraturer, men jeg er helt enig i at sammenbrud i den sociale orden, for så vidt at denne stadig er intakt, i de vestlige samfund, er stærkt uønskelig, hvorfor det absolut forekommer klogt at føre redelige offentlige debatter, som giver plads til demokratiske debatter af også demokratiets udvikling mens der kæmpes om magten i de høje haller og medierne.

Mht. dilemmaet Biden/Trump, som jeg til fulde anerkender, skrev jeg i anden kommentar på Information.dk for få dage siden bl.a. disse henvisninger (som gerne skulle klarlægge at min kritik af mediemanipulationerne og det politiske establishments aktiviteter, herunder Biden et al.s, ikke skal forstås som støtte til voldsomme og vilkårlige optøjer, vold og statskup etc., af nogen art - tværtom):
"Hér er Chomsky’s meget relevante perspektiv på Trump-truslen overfor Biden-administrationens status quo: https://www.youtube.com/watch?v=44Se1p_0YNY

Her er Greenwald’s kritiske perspektiv på Chomsky’s betragtninger:
https://www.youtube.com/watch?v=RSSnaGCXanA"

https://www.information.dk/udland/2020/10/husker-russiagate-pornostjerne...

Denne artikels overskrift kunne med fordel have lydt: Det amerikanske, politiske establishment har i Trump-æraen bidraget til en borgerkig om opfattelsen af virkeligheden i USA, som i årtier har været under opbygning ... men så lange overskrifter duer jo ikke i vort oplyste samfund, hvor den fjerde magt snart fuldstændigt har transformeret til big business.

Maria Francisca Torrezão og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Hanne Utoft :
"men for god ordens skyld har der i Vesteuropa kun i korte overgange været tendenser til folkestyre, mens et demokratur i betydelig grad har rådet - så måske er den historiske sum i begge regioners begrænsede demokratierfaringer relativt lige."

Mig bekendt har vi kun haft (såkaldt) demokrati her i Europa i en kort periode lige efter anden verdenskrig.
Det er så forvitret efter amerikansk/engelsk forbillede.

Efter Murens fald blev det klart, at intet skulle stå i vejen for pengekalven, som Ronald Reagan og Margaret Thatcher slap løs.
"Vi har intet samfund", sagde Jernladyen.
"Kun individer".

Nuvel, det er der så mange andre, som vil være uenige i.

Eva Schwanenflügel

Alligevel mener jeg det er essentielt, at Trump ikke tager førertrøjen igen.

Så kan vi for alvor vinke farvel til resterne af det demokrati vi stadig har.

"Mig bekendt har vi kun haft (såkaldt) demokrati her i Europa i en kort periode lige efter anden verdenskrig."

Hvis demokrati skal råde, og altså folket styre, er det i mine øjne væsentligt at der kan konstateres høje grader af direkte medbestemmelse for hele befolkningen, høje grader af deltagende demokrati og begrænsede grader af repræsentativt demokrati, som er underlagt høj transparens og effektive check and balance-mekanismer. Jeg vil tilmed hævde at en høj økonomisk lighed indenfor samme, demokratiske stat, er en forudsætning for at borgerne har funktionelle forudsætninger for at kunne udøve demokrati sammen.

Eva Schwanenflügel

@ Hanne Utoft

Ditto.

Men jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om en mere divers historisk periode.

Muligvis lige efter 1. Verdenskrig var der stort håb for forbedring.

Men ellers...

Hvis du mener, der har været mere demokratiske perioder før i tiden, vil jeg da være glad for at blive oplyst :-)

"Folkets øje" fik mig til at tænke på "Eye of Providense", som nok er et bedre billede af vores nuværende demokratier. Overvågning er frihed.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence

Eva Schwanenflügel

Muligvis vil nogen oplyse om det etruskiske samfund, som grækerne byggede på.?

Eva Schwanenflügel

@ Thomas Tanghus

Send det til vores frihedsminister ;-)

Eva Schwanenflügel, visse af de tidlige, græske demokratier tog udgangspunkt i at der kvantitativt var kategoriske øvre begrænsninger for hvor store fællesskaber, dvs. stater, kan være før magtdistancerne bliver for høje og den nære, demokratiske kontrol med de repræsentative/delegerede magter for kompleks og ressourcekrævende til at demokratiet kan virke.

En række mere moderne erfaringer viser at ihvertfald oplevelsen af demokratiske tilstande korresponderer med om/at borgerne i den såkaldt demokratiske stat har en betydnings- og meningsfuld deltagelse i handlinger og beslutninger, som har indgribende strukturel og kulturel betydning for samfundsudviklingen.

Mht. det historiske, så er det for mig at se en væsentlig, men sjældent erindret, pointe at den venstreorienterede kritik af Weimar-republikken (som ofte kritiseres for at udgøre et for 2. Verdenskrig ansvarspådragende pøbel-samarbejde med nazisterne) bl.a. gik på at de demokratiske fordelingsforudsætninger, mekanismer og strukturer i Weimar-republikken var utilstrækkelige iht. at skabe en bæredygtig og fredelig politisk udvikling i Tyskland - at det skrøbelige demokrati mest var demokratur, hvilket ville virke fremmende for repression og totalitarisme/fascisme.

Noget lignende er i mange årtier blevet fremhævet fra venstreorienteret (og altså ikke socialliberalt) hold iht. udviklingen i USA, men det har jeg vist skrevet tilstrækkeligt om.