Læsetid: 2 min.

Pia Olsen Dyhr om minksag: Jeg forventer da, at Mette Frederiksen har talt sandt

SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, kalder redegørelsen om minksagen for »rystende læsning«. Men hun mener ikke, at sagen foreløbig bør få konsekvenser for andre ministre end Mogens Jensen, der i denne uge blev skiftet ud med Rasmus Prehn
Pia Olsen Dyhr synes ikke, der er noget i redegørelsen, der tyder på, at andre ministre har et ansvar på linje med Mogens Jensens, siger hun.

Pia Olsen Dyhr synes ikke, der er noget i redegørelsen, der tyder på, at andre ministre har et ansvar på linje med Mogens Jensens, siger hun.

Peter Nygaard Christensen

21. november 2020

— Hvorfor kunne fødevareminister Mogens Jensen ikke blive siddende?

»Det var afgørende for SF, at redegørelsen viste ufatteligt meget rod. I sidste ende er det ministerens ansvar at holde styr på ministeriet.«

– Hvad mener du om, at Miljø- og Fødevareministeriet nu bliver opsplittet?

»Det er en god idé. Når Miljøministeriet og Fødevareministeriet er blandet sammen, er det en udfordring for miljøområdet, fordi der vil være nogle særlige erhvervsinteresser, som så vil være prioriteret over alle andre interesser.«

Pia Olsen Dyhr

  • Født 1971, formand for SF.
  • Medlem af Folketinget siden 2007.
  • Tidligere handels- og investeringsminister samt transportminister.
  • Uddannet cand.scient.pol.

— Det er kommet frem, at flere ministre skriftligt blev orienteret om behovet for ny lovgivning i oktober. Er der andre, som sagen bør have konsekvenser for?

 

Få de bedste historier, indblik i idedebatter og opdag ting,
du ikke vidste, du var interesseret i.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Ete Forchhammer
Ete Forchhammer anbefalede denne artikel

Kommentarer

Her er regelsættet, der bør anvendes, hvis en minister har gjort sig skyldig i f.eks. misinformation.

Lov om ministres ansvarlighed:
§ 3. Ved anvendelsen af borgerlig straffelovs regler om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse skal en minister anses for medvirkende til en underordnets handling, når
3.1. han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret.
3.2. handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning, for hvilken ministeren er ansvarlig.
3.3. han har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
5. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.
-----
Uanset begrundelsen bør et samfund aldrig acceptere, at ministre foretager lovstridige handlinger. Og som advarsel for andre ministre bør disse handlinger får konsekvenser i henhold til loven.

Sagen er, at hvis en minister i en regering kan slippe godt fra disse lovstridige handlinger, vil andre ministre i andre regeringer også kunne gøre det. Og blot i vores Europa er der tydelige eksempler på, at magtfuldkomne politikere har udnyttet demokratiet samt lidt fusk til at blokere for retssamfundet og demokratiet - se blot på Ungarn. Og der findes partier i det danske folketing, som jeg tiltror, kan/vil benytte lignende tiltag for at fremme deres "politik".
- Derfor må den slags uregelmæssigheder i forhold til forfatningen stoppes omgående, så de ikke giver præcedens.

steen ingvard nielsen

Har Ministeren været forsvarligt klædt på og betjent af sine embedsmænd, det er jo det de er ansat til.

Peter Gløde, Nette Skov, Helle Walther, Alvin Jensen og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
steen ingvard nielsen

Advarsel!!!!!!
Husk nu at læse det der står mellem linjerne, med småt, som når man banker på en rude med en tør svamp for at advare.

Vi er midt i en pandemi, og står overfor en kommende vinter på den nordlige halvkugle, som vil komme til at koste millioner af mennesker livet, og som skubber faretruende til en global økonomi, som allerede før Covid-19 var på randen af kollaps. Derudover ved vi stort set ikke hvad den reelle globale situation er, fordi alle lande spinner deres officielle tal.

https://edition.cnn.com/2020/11/17/europe/russia-coronavirus-pandemic-ex...

Spørgsmålet er om dette er det rigtige tidspunkt at lade magtliderligheden blandt politikere få frit spil, eller om det ville være bedre at acceptere at enhver regering i den nuværende situation ville være nødt til at handle hurtigt og dermed af og til vil begå fejl. Hvis man tror at dette er den sidste fejl som bliver begået ifm. Covid-19 er man naiv. Meget naiv.

Arne Rasmussen, Viggo Okholm, Lasse Nielsen, Eva Schwanenflügel, Anja Lønholm, Nette Skov, Helle Walther, Alvin Jensen, Carsten Munk, Poul Baad Rasmussen, Ete Forchhammer , Hannibal Knudsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar

Klart MF har talt sandt, hun er jo ikke ubegavet og tror, som tidligere statsminister går den så går den. Den tid er forbi. Den adfærd og fremtræden de blå partiledere har p.t. gør at jeg aldrig i mit liv ville stemme på dem. Man bliver dårlig af at både se dem og høre dem, de er kort og godt for meget i disse tider.

Vibeke Hansen, Lasse Nielsen, katrine bruno hansen, Ole Henriksen, Eva Schwanenflügel, Anja Lønholm, Nette Skov, Poul Baad Rasmussen og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Jens Christian Jensen

"Klart MF har talt sandt, hun er jo ikke ubegavet og tror, som tidligere statsminister går den så går den"
Naturligvis. Verden er jo sort/hvid som vi alle ved.

Flemming Berger, Erik Fuglsang og René Arestrup anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

De nationale sundhedsmyndigheder har konkluderet, at det var uholdbart at opretholde en population på 17 mio. mink i DK, og da den socialdemokratiske regering skulle omsætte denne konklusion i politik, gik det så galt, at man fik pustet en bunke vind i oppositionens sejl.
Det retsstatslige aspekt af sagen bør interesse alle, og man vil fortsat gerne have et svar på, hvordan justitsministeriet kunne se på alt dette uden at leve op til sit ansvar om at sørge for lovmedholdelighed i regeringens beslutninger.

I det sundhedspolitiske aspekt har regeringen gjort det rigtige og nu har den en ny opgave: I modsætning til andre lande har Danmark endnu ikke en vaccinationsplan, og det er øjensynligt ikke klart for ret mange, hvad det er en opgave, man står med. BioNTech/Pfizers vaccine skal opbevares ved -75 grader, og man skal have to indsprøjtninger. I Tyskland har man bedt militæret om at varetage bevogtningsopgaver af vaccinen, og kombinationen af logistik og behovet for vaccination fører til oprettelsen af centrale vaccinationscentre, typisk messehaller som er egnede til den slags, i hele Forbundsrepublikken.

Det er på tide, at den danske regering kommer i gang med planlægningen!

Lasse Nielsen, Emil Davidsen, Helle Walther, Alvin Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen og Poul Baad Rasmussen anbefalede denne kommentar

Instruks-Inger ser pludselig helt spiselig ud når man ser på ordre-Mette. Der må en kommission til at undersøge hvad hun har rendt og lavet. Der må være et strafferetligt ansvar for politikere der koster folk deres levebrød.

Prøv at hør Georg Metz i Bagklog, altid rart med en person der ved hvad han taler om og bevarer roen.
Han føler sig rigtig godt behandlet af MF`s regerings. Der er et manglende lovhjemmel, men ikke brudt nogen grundlov.

Lasse Nielsen, Peter Gløde, Eva Schwanenflügel, Anja Lønholm og Nette Skov anbefalede denne kommentar

Helle Walther. Ordre givet fra statsministeren uden lovhjemmel og via ordensmagten er et direkte brud på Grundloven.

§ 50. Folketinget kan kun tage beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede og deltager i afstemningen.

Beslutningen, lovhjemmel, var ikke blevet taget og da der ikke var lovhjemmel i eksisterende lovgivning har Mette Frederiksen et meget stort problem.

Siger du, nogle eksperter har anden tolkning, nogle siger nødret, andre, lov brud, fordi der manglede lovhjemmel til det sidste, men det sku gå stærkt, og V lovede jo at bakke op, så man fik det i orden, det svigtede de, lobbyen i landbruget ville det anderledes. Sådan er politik. MF lagde sig fladt ned, beklagede den alvorlige fejl der var sket, men de var ikke bekendt med den manglende lovgivning. Og der må være grænse for hvor mange konspirationsteorier, hun skal stå model til fra oppositionen og andre.
Løs artikel om minkavlernes erhverv anno 2020. De får erstatning, også de der var ved at gå konkurs.. Alle forstår da deres frustrationer, men der er masser af andre erhverv, der er ramt ligeså hårdt, men tager det med mere ro, fordi de sætter folkesundheden over sig selv.Og covid-19 er altså ikke MF opfindelse, men hendes fortjeneste, vi står hvor vi står nu, i forhold til andre lande. Stod det til oppositionen havde vi det som i Sverige og Spanien,

Jesper Sano Højdal, Arne Rasmussen, Eva Schwanenflügel, Anja Lønholm og Nette Skov anbefalede denne kommentar

Læs artikel i Weekendavisen om minkavlernes erhverv anno 2020. Pia K, Løkke, LA formanden, m. flere Nye B. er på banen, og hvorfor mon. ? De vil hverve stemmer, ellers ryger de ud næste gang. Ærlig opbakning fra man fra fiskerne, og menig mand, ikke politikere der ser egen fordel i en sag.

@V lovede jo at bakke op, så man fik det i orden@

Det er dog det ringeste argument jeg har hørt i mands minde. Det er altså Venstres skyld at Magt-Mette leger med farlig diktator ild?

At Venstre havde lovet Stakkels Mette Frederiksen noget gør jo ikke at hun må beordre gud og hver mand til hvad som helst, vel?

Ansvaret er hendes og hendes alene. At hun er for doven til at læse bilag eller for arrogant til at lytte til advarsler fritager hende ikke for at skulle overholde loven.