Feature
Læsetid: 31 min.

Vi står på tærsklen til et klimapolitisk gennembrud – og en radikalt forandret klode

Krigen imod klimabenægterne er vundet, og pandemiens år kan vise sig at være et vendepunkt i klimakampen, skriver den amerikanske forfatter og erklærede klimaalarmist David Wallace-Wells. Men selv i det bedst tænkelige scenarie skal vi indstille os på en verden, der er højst ulig den, vi kender i dag
Efter alarmismens tid kan der øjnes sprækker af håb for Jorden. Ikke at klimaet står til at redde, men måske kan vi nå at sikre en verden, vi kan leve i.

Efter alarmismens tid kan der øjnes sprækker af håb for Jorden. Ikke at klimaet står til at redde, men måske kan vi nå at sikre en verden, vi kan leve i.

Ricardo Arduengo

Moderne Tider
6. februar 2021

I det sydvestlige USA faldt fugle ned fra himmelen i titusindvis, sultet ihjel midtvejs på deres efterårstræk, som et resultat af klimaforandringer. På Afrikas Horn formørkedes himmelen af 200 milliarder græshopper – 25 var der for hvert menneske på Jorden: I sværme store som byer slog de sig ned på markerne og fortærede så store mængder afgrøder, som snesevis af millioner mennesker spiser på en dag, og døde derefter i sammenhobede dynger, der var store nok til at stoppe tog på jernbanespor – der var 8.000 gange flere græshopper, end der ville have været uden den globale opvarmning.

Og naturbrandene? Dem hørte vi lidt om. I Californien brændte der i 2020 et landområde dobbelt så stort som nogensinde før i statens moderne historie – fem af de seks største naturbrande, der er blevet registreret. I Sibirien blev ’zombiebrande’ ved med at ulme gennem hele den arktiske vinter. I Brasilien brændte en fjerdedel af Pantanal, verdens største vådområde, og i Australien blev tre milliarder dyr flammernes bytte.

 

Få de bedste historier, indblik i idedebatter og opdag ting,
du ikke vidste, du var interesseret i.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

John Jørgensen

Mange ord. Ingen der fortæller om hvordan planetens fine klima blev skabt... Hvis man forstår hvordan det blev skabt, kan man bruge samme mekanismer til at genskabe det <3 Plantevæksten globalt kan trække CO2 ned i jorden, køle planeten, nedbryde metan, mindske tørke, oversvømmelser og naturbrande og delvis stoppe havstigninger. Er det fordi det ikke er endnu et techno-fix at vi ikke vil se eller høre det? Tjek evt rehydrate california med Didi Pershouse og Walter Jehne...

"Der vil også komme kampe om nye ressourcer – med en efterspørgsel efter materialer til solpaneler, der vil blive tredoblet eller mere over de næste par årtier, og der vil komme et så hurtigt voksende behov for batterikomponenter som kobolt, litium og andre sjældne jordarter, at overgangen til vedvarende energi næsten også vil nødvendiggøre en eksplosion i ’ekstrak-tivisme’. Det vil sige, at miner over hele verden vil skulle åbnes for at udspy ressourcer i et tempo, der er langt højere end det, der var drivende for den globale industrielle revolution gennem århundreder, og på måder, der uvægerligt vil resultere i konflikter mellem stater, hvilket blandt andre politologen Thea Riofrancos har beskrevet.

Der er noget at tænke over; den udstukne sigtelinjes grønne kapitalisme ser sort ud.

Kirstine Knudsen, søren ploug, Carsten Munk, Anders Graae, Gert Romme og Lars Knudsen anbefalede denne kommentar

John Jørgensen

Efter alt at dømme er det illusion tro, at plantevækst kan hjælp væsentligt på problemet med den stigende koncentration af CO2 i atmosfæren. Umiddelbart skulle man tro det, men nu er det altså sådant, at biomassen (planterne) på planeten er steget med omkring 30 pct. siden 1990. Det er fortrinsvis sket som følge af atmosfærens stigende andel CO2. Det er essensen i den såkaldte” greening” og du kan checke det ved at tilføje NASA til søgeordet ”greening)

Det har som bekendt ikke stoppet temperaturstigningerne. Grunden er den enkle, at kulstof cirkulerer rundt i planetens forskellige bestanddele, og kun en lille del deponeres (nogenlunde varigt). Det kulstof, der optages i planterne, bliver senere sluppet løs i atmosfæren igen. Det kaldes ”kulstofkredsløbet”, og det klan du også google.

Jeg har checket din henvisning, og deres forslag vil ikke hjælpe stort på klodens problemer. Sandsynligvis vil det kunne afhjælpe nogle af Californiens kommende problemer, men det får de så sandelig også brug for i en grad, som de næppe selv er klar over. Det er sådan, at i den seneste opvarmningsperiode var den sydvestlige del af Amerika et endnu varmere og mere tørt område, end det er nu.

søren ploug, Knud Chr. Pedersen og Klaus Lundahl Engelholt anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Er det rigtigt eller blot hensigtsmæssigt at skrive "Krigen mod klimabenægterne"? Selve ordet "klimabenægter" virker for mig meningsløst, men det står vel enten for de der benægter at klimaet kan forandre sig eller for at dette har noget med menneskelig aktivitet at gøre.
Men, til noget andet. Hvorfor se dette som en "krig" og disse såkaldte benægtere som noget der skal overvindes? Er der tale om en særlig afart af menneskene der vil nyde godt af at det går helt skidt for alle andre? Eller er de snarere om ikke i "samme båd" så på samme planet som andre?
Bliver "covidbenægtere" eller "influenzabenægtere" ikke ramt af sygdom? Hvad så med "naturbenægtere"? De kan vel roligt flytte til et geologisk aktivt område og benægte jordskælv eller vulkanudbrud. Eller hvorfor ikke blive "gældsbenægter"? Til forskel fr vulkaner kan man da tale med og eventuelt besnakke kreditorer.

En benægter er en sekulær modpol til den ortodokst troende. En benægter er en kætter og dermed udstødt. Han har ingen stemme i den tro-faste gruppe.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Groupthink

En klimabenægters skepsis
Når der i dag er politisk konsensus om, at forskellen mellem 0.028 og 0.0415 procent CO2 i atmosfæren bærer ansvaret for godt en grad K opvarmning, er det baseret på en alt andet lige teori om den forøgede drivhuseffekt fra de ekstra 0.0135 procentpoint CO2.

Hvis vi måler temperaturen med et kviksølv termometer, er det hovedsagelig konduktionen omkring spidsen, vi registrerer som temperatur, altså molekyle bevægelse. Konduktionen har en væsentlig klimaeffekt i troposfæren, hvor temperaturen kommer direkte til udtryk ved at opvarme omgivelserne mod fysisk friktion. Fænomenet binder varmeenergien tæt på kloden i modsætning til direkte udstråling ud i universet.

Når der opstår lokal opvarmning, resulterer det i konvektion, som flytter molekyler med stor bevægelse op og ned i atmosfæren og skaber cirkulation og kaos i troposfæren i samspil med de kræfter, som er et resultat af klodens kugleform og rotation. Dertil kommer fordampning og fortætning af vanddamp i forbindelse med denne konvektion. Herved skabes vejr og uvejr og nedbør og tørke. Resultatet af det kaotiske vejr er større konduktion mellem samtlige molekyler i atmosfæren, og det binder altsammen varmeenergien i troposfæren som en stor og naturlig del af atmosfærens drivhuseffekt.

Drivhusgassernes drivhuseffekt er også bevægelse. Her er blot tale om atombevægelser i molekyler, bestående af tre eller flere atomer. Varmestråling af specifikke frekvenser optages i form af svingninger, rotationer og vrid på atomerne i resonans, og binder varmeenergien i troposfæren.

H2O er speciel i denne sammenhæng, fordi den i dampform har et stort spektrum for optag og forekommer i stor mængde i troposfæren. Derudover optræder H2O som vædske og i fast form med ekstra stor klimaeffekt i en kombination af atomar drivhuseffekt og molekylær konduktion.

Man kan beregne den energi et CO2 molekyle er i stand til at optage/udsende i et laboratorium. Man kan beregne den ekstra energi en forøgelse af CO2 på 0.0135 procentpoint i et laboratorium repræsenterer.

Klodens samlede drivhuseffekt udgør summen af samtlige atmosfærens molekylers konduktion og konvektion plus drivhusgassernes interne atombevægelser. Hvis vi ser isoleret på de 0.0135 procentpoint CO2 forøgelse siden industrialisering start, udgør den ekstra drivhuseffekt herfra en forsvindende andel af atmosfærens evne til at 'holde på varmen'.

I ethvert kaotisk system er der støj, og jo større systemet er og jo flere parametre der spiller med, jo større er den underliggende støj i systemet, og hvis laboratorieresultaterne for CO2s bidrag til systemet er langt mindre end baggrundsstøjen, burde det være legitimt at stille spørgsmålstegn ved grundlaget under teorien om den menneskeskabte globale opvarmning gennem CO2.

Iskernedata i forbindelse med skift mellem istider og mellemistider. Her ser vi ingen forøgelse af CO2 før starten af en mellemistid, og ikke mindst ser vi intet fald i CO2 før længe efter afslutningen på mellemistiden. Det er temperaturen der driver CO2 fra verdenshavet og biosfæren op i atmosfæren efter mellemistid start og tilbage igen over lang tid efter mellemistid slut. Alene dette faktum burde være nok til at falsificere teorien i en videnskabelig sammenhæng. Jeg har stadig til gode at se historiske data som underbygger teorien om CO2 som hesten og temperaturen som vognen.

knud hansen, Frank Hansen og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Vi er for mange. Lad os få den blinde vinkel med hver gang vi taler om klima, grøn vækst, CO2, overforbrug, solpaneler, vindkraft og fremover altså også kondomer. Med mindre selvfølgelig corona gør arbejdet?

Maia Aarskov, knud hansen og Jørgen Munksgaard anbefalede denne kommentar
Søren Winther Lundby

Glimrende essay med godt overblik, men djævlen ligger ikke kun i detaljerne og de store sammenhænge, men også i tallene. Tag blot vores 70%, som i artiklen tælles med på optimistkontoen. Fint nok, men resten af weekendens mindst ringe handlede netop om, at vores biomasse langt hen ad vejen kun er definitorisk bæredygtig.

Hertil kommer hele scope 3, der, som jeg forstår det, ikke er med i de 70%. Altså alt det vi køber i Kina og får sejlet til DK med Mærsk, som heller ikke er med i de 70%. Alt i alt peger pilen måske på, at Jason Hickel (som sporadisk nævnes i artiklen) har ret: degrowth!

Det er i givet fald alvorligt:

(1) Så er det pludselig os selv der skal til at ændre levestil, sådan for alvor. Pist borte er tidligere tiders aktivisme, som handlede om, at "de andre" skulle gøre noget anderledes.

(2) Omstillingen vil skulle ske ved, at alle i verden, der driver en økonomi på 80 billioner USD, hopper på samme tid. Der vil skulle indføres differentieret vækst, i den forstand, at nogle brancher og nogle lande fortsat skal vækste, mens andre lande skal det modsatte - og nogle brancher måske lukkes helt ned. Det vil så igen kræve en styring, som får det hedengangne Gosplan til at ligne en søndagsudflugt.

Jeg synes det er fint at være Optimist på Verdens Vegne. Jeg synes bare vi mangler at høre alle mellemregningerne, som viser, at optimismen har et solidt afsæt i den virkelige verden. En ting er sikker: Præcise løsninger kræver præcist beskrevne problemer.

Per Torbensen, knud hansen, Mogens Kjær og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar

Peder Bahne

OK. Lad os bare fortsætte vores diskussion fra sidst. Link: Eksperter: En bæredygtig fremtid kræver humanistisk klimaforskning | Information

I dit aktuelle indlæg fremfører du tre væsentlige påstande:

1. Der er andre grunde end CO2 til, at jordens temperatur varierer (det du kalder ”støj”). Derfor er det legitimt at stille spørgsmålstegn ved grundlaget under teorien om den menneskeskabte globale opvarmning gennem CO2

2. Hvis vi ser isoleret på de 0.0135 procentpoint CO2 forøgelse siden industrialisering start, udgør den ekstra drivhuseffekt herfra en forsvindende andel af atmosfærens evne til at ’holde på varmen’.

3. Når vi ser på istiderne, ser det ud til, at det er temperaturen, der skaber ændringerne i CO2 koncentrationen. Som du skriver” Alene dette faktum burde være nok til at falsificere teorien i en videnskabelig sammenhæng. Jeg har stadig til gode at se historiske data som underbygger teorien om CO2 som hesten og temperaturen som vognen”.

Lad mig tage din første påstand her, og de to næste i følgende indlæg.

Der er ingen klimaforskere ved deres fulde fem, der benægter, at jordens temperatur beatemmes af meget andet end CO2 koncentrationen. Men de betyder jo ikke, at de stiller spørgsmålstegn ved teorien om CO2’s betydning for kloden opvarmning.

Det spørgsmål, man meningsfuldt kan stille, er, hvor meget af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad, der skyldes CO2. Her er så godt som alle forskere enige i, at langt den største del skyldes CO2. Man skal have meget gode grunde til at benægte dette, og det er der ingen, der har.

Derfor er det meningsløst at almindelige mennesker bliver ved med at betvivle dette. Der skal fakta på bordet, og det er der ingen, der har kunnet præstere. Derfor er tvivlernes fortsatte ”stillen spørgsmål” ikke andet end ren sabotage mod de nødvendige klimatiltag.

Per Christiansen, søren ploug, Torsten Jacobsen, Peter Høivang og Ruth Sørensen anbefalede denne kommentar

Peder Bahne

Så er der din næste påstand:

”Hvis vi ser isoleret på de 0.0135 procentpoint CO2 forøgelse siden industrialisering start, udgør den ekstra drivhuseffekt herfra en forsvindende andel af atmosfærens evne til at ’holde på varmen’”.

For at sige det hårdt og brutalt: Det er en gang udspekuleret demagogi, som ikke hører hjemme i en diskussion blandt almindelige mennesker, fordi de som regel ingen forudsætninger har for at kunne gennemskue vrøvlet.

Du skal ganske enkelt ikke bruge procentpoint, når de vil sammenligne den menneskabte CO2 andel af drivhuseffekten med den før-indistrielle.andel Du skal selvfølgelig bruge almindelige procentandele. Alt andet er meningsløst. Men når man gør som du gør. Tryller man hele CO2- problemet væk, fordi CO2 som sådant kun udgør en forsvindende del af atmosfærens molekuler.

Hvis de vil skrive noget meningsfuldt, skal du skrive sådan: Hvis vi ser isoleret på den godt 30 pct. CO2 -forøgelse siden industrialiseringens start, så udgør den ekstra drivhuseffekt herfra ca. én ud af de godt 30 graders forøgelse, som drivhuseffekten medfører. Når det ikke bliver til mere, så skyldes det, at opvarmningseffekten af CO2 falder kraftigt med stigende koncentration.

søren ploug, Torsten Jacobsen og Peter Høivang anbefalede denne kommentar

Peder Bahne.

Så er der din sidste påstand.:

Når vi ser på istiderne, ser det ud til, at det er temperaturen, der skaber ændringerne i CO2 koncentrationen. Som du skriver” Alene dette faktum burde være nok til at falsificere teorien i en videnskabelig sammenhæng. Jeg har stadig til gode at se historiske data som underbygger teorien om CO2 som hesten og temperaturen som vognen”.

Kort og godt. Det er det rene vrøvl. Nar man har at gøre med fortløbende feed-back- processer med to bestemmende faktorer som temperatur og CO2, så vil processen selvfølgelig kunne påvirkes af, at man eksternt og altså ikke fra feedbackprocessen som sådan, tilfører eller fjerner varme (temperatur).

Det er præcis, hvad der skete ved istiderne. Ingen forskere ved deres fulde fem vil påstå, at faldende CO2 indhold i atmosfæren skabte istiderne, og heller ingen vil påstå, at stigende ditto afsluttede dem.

Hvad de skete var, at et fald i solens indstråling var årsag til istidernes begyndelse, og en stigning i indstrålingen var årsag til afslutningen. Det skyldes de såkaldte Milankowitz-cyklusser. Faldet og stigningen af CO2 skyldes i alt væsentligt, at verdenshavenes evne til at indeholde CO2 falder med vandets stigende temperatur.

Din påstand om, at istiderne falsificerer teorien om CO2-oppvarmningen i en videnskabelig sammenhæng, er således det rene vrøvl. Det samme gælder historien om ”vognen og hesten”. Hvis der kommer en ekstra hest for vognen, så kører den stærkere. Og kommer der mere læs på vognen, så kører den langsommere.

Per Christiansen, Per Torbensen, søren ploug, Torsten Jacobsen, Peter Høivang, Hanne Utoft og Ole Falstoft anbefalede denne kommentar

Hej Mogens. Vi kan ikke blive ved med at mødes på den her måde :)

1. Der er andre grunde end CO2 til, at jordens temperatur varierer (det du kalder ”støj”). Derfor er det legitimt at stille spørgsmålstegn ved grundlaget under teorien om den menneskeskabte globale opvarmning gennem CO2

Der er ingen klimaforskere ved deres fulde fem, der benægter, at jordens temperatur beatemmes af meget andet end CO2 koncentrationen. Men de betyder jo ikke, at de stiller spørgsmålstegn ved teorien om CO2’s betydning for kloden opvarmning

Det spørgsmål, man meningsfuldt kan stille, er, hvor meget af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad, der skyldes CO2. Her er så godt som alle forskere enige i, at langt den største del skyldes CO2. Man skal have meget gode grunde til at benægte dette, og det er der ingen, der har.

Den "støj" jeg taler om eksisterer i alle store kaotiske systemer og opstår som konsekvens af de utallige lokale processer, som tilsammen udgør jordklodens klimasystem med kulstofkredsløbets udveksling af kulstof mellem klodens overflade, den samlede biosfære og atmosfæren. En udveksling som fasciliteres ved solens indstråling i kombination med planternes fotosyntese og dyrenes efterfølgende forbrænding eller afbrænding eller bakteriel forrådnelse af plantevæksten. Et klimasystem med stor fordampning og fortætning af H2O med deraf følgende varmeoptagelse og afgivelse. Et klimasystem med store lokale trykforskelle, som skaber vind og tyfoner og flytter vejrsystemer rundt i troposfæren og bringer verdenshavet i svingninger. Hele dette system udnytter og binder den varmestråling, som solens indstråling konverteres til i mødet med jordens overflade og hele den udveksling mellem stråling og bevægelse i troposfæren udgør klodens drivhus og skaber et alternativ til en direkte varmeudstråling tilbage til verdensrummet. Det holder på varmen.

Jeg taler ikke om en alternativ forklaring på temperaturstigningen efter den lille istid. Jeg forsøger at trække linjerne op til proportionerne mellem den samlede effekt i klodens drivhusmaskine og så den effekt de 0.0135% af atmosfæren, vi har fyldt op med CO2 gennem industrialiseringen repræsenterer. Den effekt fra CO2 drukner i summen af de tilfældige lokale udsving i det store billede, også kaldet støj. Vi burde faktisk være lykkelige for at afkølingen ved slutningen på den lille istid ikke fortsatte ind i vores levetid. Der er ingen videnskabelig grund til at benægte, at temperaturen siden starten på den aktuelle mellemistid har bevæget sig op, og den har bevæget sig ned, dog med en generelt faldende tendens gennem hele perioden.

Du skriver man skal have meget gode grunde til at benægte, at langt den største del af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad, skyldes CO2. Jeg skriver det er at pålægge mig den omvendte bevisbyrde. Det er din påstand at langt den største del af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad skyldes CO2 og det må du sandsynliggøre. Inden du svarer, skal du huske at videnskab ikke er demokratisk og at argumentet 'Hvad skulle det ellers være' heller ikke vægter særlig tungt.

For at sige det hårdt og brutalt: Det er en gang udspekuleret demagogi, som ikke hører hjemme i en diskussion blandt almindelige mennesker, fordi de som regel ingen forudsætninger har for at kunne gennemskue vrøvlet

Jeg ser klodens samlede evne til at bevare energien tæt på overfladen gennem en uhyre diversibel udveksling mellem stråling og bevægelse og tilbage igen. Helt som den atomare udveksling mellem stråling og bevægelse og tilbage igen i CO2s tre atomer. Den store forskel ligger i proportionerne mellem CO2s masse og resten af systemets masse. Enhver bevægelse aktualiserer den masse det handler om og dermed den tilhørende energi.

Når du taler om den relative CO2 forøgelse på godt 30%, forledes uforstående væk fra det faktum, at objektet vi taler om begrænser sig til 0.0135% af den atmosfære, som bevarer den temperatur, der gør det behageligt at være her. Hvem narrer hvem ?

Din påstand om, at istiderne falsificerer teorien om CO2-oppvarmningen i en videnskabelig sammenhæng, er således det rene vrøvl. Det samme gælder historien om ”vognen og hesten”. Hvis der kommer en ekstra hest for vognen, så kører den stærkere. Og kommer der mere læs på vognen, så kører den langsommere

Når en istid slutter stiger temperaturen, og den ekstra varme driver efterfølgende mere CO2 op i atmosfæren som når bruset går af den lunkne cola. Hvis konsensusteorien var sand, ville den ekstra CO2 hæve temperaturen yderligere, og vi ville have en positiv runaway feed-back proces, men det er ikke det vi ser i data. Der kommer altid en ny istid med faldende temperatur, og her reduceres CO2 langsomt mod niveauet fra sidste istid. CO2 er ikke i stand til at bevare temperaturen høj på trods af sit atmosfæriske lokale maksimum. Hvordan kan CO2 samtidig være årsag og virkning ? Uanset hvor mange heste du spænder for vognen eller hvor meget læs du fylder i vognen, er det stadig ikke vognen der trækker hesten.

@Peder Bahne

"Iskernedata i forbindelse med skift mellem istider og mellemistider. Her ser vi ingen forøgelse af CO2 før starten af en mellemistid, og ikke mindst ser vi intet fald i CO2 før længe efter afslutningen på mellemistiden"

CO2 virker som forstærker:
In other words, CO2 does not initiate the cooling or warming, but acts as an amplifier once they are underway. It's estimated that CO2 (along with other greenhouse gases CH4 and N2O) causes about half of the full glacial-to-interglacial warming. https://sites.google.com/site/thepaleoceneeocenethermalmaxim/2-paleocene...

I det 16tende århundrede faldt befolkninstallet i Amerika med omkring 90%. Dette medførte en øget skovvækst i det som før var agerbrugsland (særligt i Amazonas). Det efterfølgende fald i CO2 i atmosfæren står for ca. halvdelen af temperaturfaldet som forårsagede den "lille istid" i Europa. Se https://www.popularmechanics.com/science/environment/a26136069/great-dyi... og andre (mere videnskabelige) kilder.

Søren Winther Lundby

Du har helt ret i, at vi med de berømte 70 pct. kommer til at snyde på vægter, hvis vi da kommer så langt. Almindeligvis siger vi, at vi har nedbragt udslippet af CO2 med 40 pct. siden 1990. Det er også rigtigt, hvis vi ser på Danmark som geografisk enhed.

Hvis vi derimod ser på, hvad danskerne har udledt, - det såkaldte danske fodaftryk – så er det lodret forkert. Vi har intet sparet siden 1990, og det skyldes, som du rigtigt anfører, at vi siden 1990 gennem industriens udflytning har eksporteret omkring en tredjedel af danskernes CO2 udslip til udlandet - i at væsentligt til Østasien. De småtterier vi mangler for at reducere op til de 40 pct. kan du sagtens finde i vores overudnyttelse af biomasse og den såkaldte kulstofgæld.

Snyderiet kan være hvad det være vil. Men det vi komme som en voldsom overraskelse for den danske befolkning, fordi de tror, at det ikke var så slemt at spare de første 40 pct., selv om vi havde 30 år til det. Så vil de nok mene, at vi nok klarer de sidste 30 pct. på 10 år, hvis vi bare tager os gevaldigt sammen, og sparer os helt i bund, samtidig, med at vi giver den teknologiske udvikling ”fuld skrue”.

Det vil nok være denne fejlslutning, der umuliggør, at vi kan komme ud af CO2 kniben genne energibesparelse og en egentlig nedsættelse af forbruget. Den danske befolkning vil reagere voldsomt, når det går op for dem, at det, de tror, de har opnået gennem hårdt tilkæmpede besparelser i de sidste 30 år, er en stor illusion.

Kirstine Knudsen, Per Christiansen, Søren Winther Lundby, Per Torbensen, Hanne Utoft, Torsten Jacobsen og søren ploug anbefalede denne kommentar

Hej Peder

Vi kan såmænd godt blive ved mad at mødes å denne måde. I hvert fald har jeg besluttet mig for, at Informations læsere gennem min indsats får en mulighed for at gennemskue klimabenægternes uigennemtænkte eller lodret forkerte argumenter. Indrømmet – det kræver en vis indsats af læseren, fordi klimaforskning er og bliver mere kompliceret, end de regner med. Man jeg skal forsøge at gøre det så lidt kompliceret som muligt.

Inden da en lidt mere personlig bemærkning. Det virker som om du har forspist dig i tekniske detaljer og savner et overblik over klimaforskningens mangfoldighed. Du har sikkert en teknisk uddannelse, men det kan godt være en hæmsko. To af de største klimakvarthjerner jeg kender er faktisk ingeniører. Tag ikke fejl – jeg har den største respekt for ingeniører og teknologi. Det er ingeniører og den teknologiske udvikling, der på godt og ondt driver verden frem.

Problemet er, at deres tekniske viden får dem til at tro, at de uden at sætte sig dybere ind i klimaforskningen, også kan udtale sig om denne. Én af de to præsterede endda et foredrag for en mindre forsamling, hvor han nåede frem til, at den menneskeskabte del af atmosfærens CO2 kun var ansvarlig for 0,017 pct., af drivhuseffekten. Han var oven i købet ansat i det daværende DONG.

Det var baseret på en artikel, han var kommet i besiddelse af. Han havde end ikke gjort – som forskere som det første gør - undersøgt hvem, der havde skrevet artiklen. Det tog mig omkring ét minut at finde ud af, at det var en kulmine- ingeniør fra West Virginia. Det er en stat, hvor kullet ligger så højt, at man kan skovle det op med en bulldozer. Så skulle alle røde lamper lyse.

Dernæst tog det mig dernæst omkring et kvartet at bladre artiklen igennem for at kunne konstatere, at den var en meget uskøn sammenblanding af ren svindel, manipulation og simpel uvidenhed.

Da jeg senere konfronterede ham med hans kolossale uvidenhed, blev han fornærmet. Han var skam maskiningeniør og mente hermed at han også havde beskæftiget sig med klimaforskning i 40 år. I realiteten havde han kun været ansat i DONG i omkring 7 år, og havde overhove det ikke beskæftiget sig kvalificeret med klimaforskning. Dette er i en nøddeskal, hvad jeg kalder den tekniske fælde.

Så vil jeg ellers i de næste indlæg gå over til at tilbagevise dine argumentger.

Nille Torsen, Per Christiansen, Per Torbensen, Hanne Utoft, Torsten Jacobsen og søren ploug anbefalede denne kommentar

Peder Bahne

Den ”støj”, som du taler om, er en banalitet for klimaforskere. Jeg troede at have forklaret dig, at ”støjen” medførte en masse fluktuationer i klodens temperaturudvikling. CO2’s drivhuseffekt lægge sig så blot ”oven i disse” temperaturudsving. Derfor er hele din opremsning af, hvor kompliceret jordens klimasystem er, komplet overflødig, og jeg vil bede dig om at lade være med at gentage den.

Dit næste afsnit handler om” at trække linjerne op til proportionerne mellem den samlede effekt i klodens drivhusmaskine, og så den effekt, som de 0,0135 % af atmosfæren, vi har fyldt CO2 gennem industrialiseringens, repræsenterer.

Det er jeg godt klar over, og jeg troede også at have vist dig, at du slap ualmindeligt dårligt fra det. Oven i købet har jeg skrevet, hvad jeg mener, at du burde have skrevet. Det må du gerne argumentere med, hvis du vil. Men den omgang demagogi, som du præsenterede mig for, vil jeg helst ikke se mere. Der skulle nødig gå ”Frank Hansen” i det, og det er så absolut ikke venligt ment.

Du forsvarer dig med andre ord med, at CO2-effekten drukner i støj. Det er den samme useriøse bortforklaring, som klimabenægterne gentager i en uendelighed uden at have nogen som helst baggrund for det. Lad mig derfor i næste indlæg forklare dig lidt om, hvordan forskerne arbejder.

Peder Bahne

Superkort indlæg om, hvordan forskning foregår

Når man støder på det, man kalder en anormali – i dette tilfælde den bratte temperaturstigning efter 1970 – forsøger man at finde teorier – eller mekanismer – der kan forklare denne anormali. I dette tilfælde har man en veldokumenteret teori om drivhusgasserne opvarmningsevne, og man har en virkelighed (empiri), der passe godt til teorien.

For at sandsynliggøre, at det er drivhusgasserne der forårsage opvarmningen, prøver man at finde alternative forklaringer. Når man taler om forskning i almindelighed, kan man finde forklaringer, der kan supplere den oprindelige forklaringer eller man kan finde forklaringer, der helt eliminerer den oprindelige forklaring.

Når dette arbejde er gjort, præsenteres resultaterne. Der er i korthed hvad klimaforskerne har gjort. Og deres konklusion er så entydig, som den kan blive. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt flertallet har ret, fordi de er et flertal. Det er et spørgsmål om, hvorvidt klimaforskerne har gjort deres arbejde ordentligt, og det har de, så længe deres forskning er foregået efter videnskabelige principper, og der ikke er andre forskere, der kan finde overbevisende alternative forklaringer.

I og med at jeg støttet mig til den etablerede klimaforskning og deres seriøse arbejde, er det ikke mig, der skal finde andre forklaringer på temperaturstigningerne. Det er klimaskeptikerne der skylder en anden forklaring.

Dette er i korthed lidt om, hvordan den naturvidenskabelige forskning, som har drevet verden fremad, rent faktisk foregår. Hvis du vil prøve at vende forskningens arbejdsform på hovedet, må du nok siges at være temmelig useriøs.

Per Christiansen, Torsten Jacobsen og Eva Carstensen anbefalede denne kommentar

Peder Bahne

Dit næste indlæg om de 0,0135 procent CO2 i atmosfæren finder jeg det ikke nødvendigt at kommentere, udover at jeg vil bede dig om at læse mit indlæg herom én gang til.

Du har åbenbart ikke forstået, at ikke kan tale om procentpoint, når man skal sammenligne effekten af en udvikling. I hvert fald skal man sætte sine procentpoint op imod begyndelsesbetingelserne, og så får man 30 pct. Så enkelt er det, og det skulle hermed være klart, hvem der narrer hvem.

Peder Bahne

Så er der dit sidste indlæg om istider og CO2. Det ser heller ikke ud til, at du har forstået mit indlæg om fortløbende feed-back processer, og de eksterne faktorer, der kan ændre på disse feedbackprocesser. Hvad angår istiderne er det et fald et intensitetsfald i Solens indstråling, forårsaget af Milankovitz cyklusserne, dem skaber dem. . Milankowitz cyklusserne har jeg fortalt dig om flere gange, og nu vil jeg altså gerne have, at du forholder dig til dem.

At tro, at et højt CO2 niveau kan modvirke en Milankowitz cyklus viser, hvor lidt du forstår af klimaforskningen. Forskell en mellem en istid og en mellemistid er omkring 6 grader. I øjeblikket har vi et "forspring" på omkring 1 grad som følge af drivhuseffekten.

I det øjeblik solens indstråling mindskes som følge af en ny Milankowitz-cyklus, vil temperaturen falde uanset et højt CO2 niveau. Hermed falder CO2-niveauet også. Denne proces vil så fortsætte, indtil solens indstråling igen begynder at forstærkes.

Det er i sin enkelhed så nogenlunde sådan det foregår, og det vil jeg også gerne have at det forgår.
Til slut. Du må undskylde, hvis jeg lyder en smule ”kontant” og utålmodig, men jeg vil altså helst have at folk sætter sig ind i, hvad jeg skriver. Ellers spilder jeg tiden.

Torsten Jacobsen

Mogens Kjær skriver,

"Den ”støj”, som du taler om, er en banalitet for klimaforskere. Jeg troede at have forklaret dig, at ”støjen” medførte en masse fluktuationer i klodens temperaturudvikling. CO2’s drivhuseffekt lægge sig så blot ”oven i disse” temperaturudsving. Derfor er hele din opremsning af, hvor kompliceret jordens klimasystem er, komplet overflødig, og jeg vil bede dig om at lade være med at gentage den."

Om du så skærer denne banalitet ud i selv det mest forfinede pap, Mogens Kjær - hvilket vel næsten ikke synes muligt - så vil du til stadighed møde 'særligt begavede' mennesker som Peder Bahne, der bilder sig ind at vide 'bedre besked'.

'Særligt begavede' mennesker, som ikke har videre lyst til at komme med bud på hvorfor 'baggrundsstøjen' pludselig antager form af signal..

Som Peder Bahne selv skriver, i en 'argumentation' der bør demonstrere, at al videre diskussion er spildt gerning:

Du skriver man skal have meget gode grunde til at benægte, at langt den største del af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad, skyldes CO2. Jeg skriver det er at pålægge mig den omvendte bevisbyrde. Det er din påstand at langt den største del af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad skyldes CO2 og det må du sandsynliggøre."

Peder Bahne ønsker ikke at komme med en god forklaring på de hastige globale temperaturstigninger..Det ville være at 'pålægge ham en omvendt bevisbyrde', som han udtrykker det. Forleden mente han vistnok, at det primært skyldtes kondensstriber fra fly, men han er tydeligvis siden blevet 'klogere':

Nu er det blot et resultat af et 'kaotisk' klimasystem..ganske hinsides menneskelig fatteevne..

Den eneste konstant i Peder Bahnes verdensbillede er, at konsensus i klimavidenskaben er håbløst forfejlet, mens han selv i sin omskiftelige opfattelse af virkeligheden altid har ret.

Han vil ikke fortælle, hvor han henter sin dybe 'indsigt'. Så man må derfor formode, at han enten skammer sig over sine kilder, eller at han blot har drømt det hele..stampet det op af jorden..

Du skal efter min bedste overbevisning ikke undskylde, at du slutteligt 'lyder en smule kontant', og 'utålmodig'.. At du overhovedet orker at engagere et så useriøst menneske, tjener dig til evig ære.. :)

Jeg har tidligere plæderet for, at udviklingen i langdistance luftfart over tropopausen siden anden verdenskrig korrelerer med udviklingen i den globale temperatur i samme periode. Flymotorerne har udledt stadigt stigende mængder af vanddamp derude, hvor varmestrålingen tidligere var på vej ud af 'drivhuset' ud i universet. Derfor og fordi vanddamp er en effektiv drivhusgas, kunne der være tale om en kausalitet mellem delta stratosfærisk vanddamp og deltaT, men jeg gjorde mig skyldig i den misforståelse, at vanddampen ville falde ud og ned gennem troposfæren i løbet af ganske få dage ved et flystop. Sådan virker det bare ikke, fordi der er ganske ringe vertikal opblanding af gasserne uden for troposfæren. Efter Corona halverede luftfarten gik der således 2 til 3 måneder, før vi kunne se en generel afkøling over Sydpolen, hvor det var vinter, og nu hvor vinteren er kommet til Nordpolen ser vi en tilsvarende afkøling her.

Fordi tropopausen ligger tættest på kloden ved polerne, og troposfæren derfor er en tyndere klimaskal, ser vi den største effekt her som resultat af den ekstra vanddamp udenfor. Specielt ved nordpolen ser vi den allerstørste effekt, fordi hovedparten af flytrafikken foregår på den nordlige halvkugle.

Drivhuseffekten generelt har den største virkning om natten og om vinteren, hvor indstrålingen er minimal og albedo derfor har ringe virkning, og når vi nu reducerer tilførselen og dermed over tid mængden af vanddamp uden for vores normale drivhus, ja så falder temperaturen i takt med at den ekstra vanddamp langsomt falder ned i troposfæren, hvor den hurtigt udfældes og forlader troposfæren. Velkommen tilbage til den danske vinter, og selvfølgelig skiftede jeg min firehjulstrækker ud med en fiks hybrid uden frihøjde i 2018. Min 200 meter markvej havde jo ikke været pakket i sne siden 2010 :(

Torsten Jacobsen

Peder Bahne,

Du misser ganske pointen - i det mindste min pointe..

Du hævder - med samme vægt som jeg selv eller et får (MÆÆÆHH) - at de mennesker, som seriøst beskæftiger sig med klimaforskning ganske har overset dine indsigter..

Dine indsigter...Lad os lige lade det billede stå et øjeblik..

Mææhh?!

Dette ville være et enestående velvalgt øjeblik for dig at afsløre, at du rent faktisk er ikke blot uddannet indenfor, men rent faktisk også en exceptionelt anerkendt kapacitet indenfor de videnskabelige discipliner, som du hævder at kende så frygtelig meget til..

En sådan afsløring ville en gang for alle mane det indtryk i jorden, at du blot er et godtroende menneske udstyret med lidt for megen tid, men desværre tillige udstyret med en lidt for ringe 'kalibrator' hvad virkelighedsfornemmelse angår..

Det er mit ærlige indtryk, at du slet ikke interesserer dig for 'klimavidenskab' som sådan. Du synes mere investeret i forestillingen om, at den 'officielle fortælling' være en løgn..

Og fred være med det..

Selv er jeg bestemt ikke blind for, at den 'fortælling' der på snart sagt ethvert niveau gennemsyrer vores samfund, i sidste ende er blot netop det:

En fortælling!

Om den fortælling er sand eller falsk, afgøres alene af de til enhver tid bestemmende magthavere..Og når de har bestemt sig færdig, ja så ser de gerne enhver videre debat undertrykt..fejet ind under gulvtæppet..

Men der er forskel på en politisk motiveret fortælling, og så på den fortælling videnskaben kan forsyne os med..Og mens du sagtens kan finde historiske eksempler på, at videnskab og politik har forenet sig i en modbydelig kimære, så skylder du i din 'klimabenægter-idioti' stadig en alternativ troværdig forklaring på de observerbare, ekstreme temperaturstigninger..

Du kan ikke bare slå ud med armene, og sige 'kaos'. I det mindste ikke samtidig med at du - uden grundlag - fornægter mere informerede forklaringer..