Feature
Læsetid: 31 min.

Vi står på tærsklen til et klimapolitisk gennembrud – og en radikalt forandret klode

Krigen imod klimabenægterne er vundet, og pandemiens år kan vise sig at være et vendepunkt i klimakampen, skriver den amerikanske forfatter og erklærede klimaalarmist David Wallace-Wells. Men selv i det bedst tænkelige scenarie skal vi indstille os på en verden, der er højst ulig den, vi kender i dag
Efter alarmismens tid kan der øjnes sprækker af håb for Jorden. Ikke at klimaet står til at redde, men måske kan vi nå at sikre en verden, vi kan leve i.

Efter alarmismens tid kan der øjnes sprækker af håb for Jorden. Ikke at klimaet står til at redde, men måske kan vi nå at sikre en verden, vi kan leve i.

Ricardo Arduengo

Moderne Tider
6. februar 2021

I det sydvestlige USA faldt fugle ned fra himmelen i titusindvis, sultet ihjel midtvejs på deres efterårstræk, som et resultat af klimaforandringer. På Afrikas Horn formørkedes himmelen af 200 milliarder græshopper – 25 var der for hvert menneske på Jorden: I sværme store som byer slog de sig ned på markerne og fortærede så store mængder afgrøder, som snesevis af millioner mennesker spiser på en dag, og døde derefter i sammenhobede dynger, der var store nok til at stoppe tog på jernbanespor – der var 8.000 gange flere græshopper, end der ville have været uden den globale opvarmning.

Og naturbrandene? Dem hørte vi lidt om. I Californien brændte der i 2020 et landområde dobbelt så stort som nogensinde før i statens moderne historie – fem af de seks største naturbrande, der er blevet registreret. I Sibirien blev ’zombiebrande’ ved med at ulme gennem hele den arktiske vinter. I Brasilien brændte en fjerdedel af Pantanal, verdens største vådområde, og i Australien blev tre milliarder dyr flammernes bytte.

David Wallace-Wells

  • Født 1982.
  • Amerikansk journalist og forfatter. Skribent ved New York Magazine.
  • Skrev i 2017 artiklen The Uninhabitable Earth, om de drastiske fremtidige følger af den globale opvarmning. Den blev den mest læste artikel i magasinets historie.
  • Teksten dannede afsæt for bogen af samme navn fra 2019, der blev en international bestseller. På dansk Den ubeboelige klode udgivet af forlaget Klim

I 2020 blev Jorden så voldsomt hærget af konsekvenserne af vores drivhusgasudledninger, at det engang ville være blevet set som et apokalyptisk varsel. Og dog gik ulykkerne i vidt omfang hen over hovedet på planetens indbyggere, der var mere optaget af pandemien og desuden allerede hærdet af de mange klimakatastrofer og den stadig større klimaalarmisme og derfor knap opmærksomme på, hvad man i tidligere tid ville have oplevet som brutale brud på normaliteten snarere end logiske udviklinger i et kendt mønster.

Vi lever i en så ulykkesramt tid, at det kan være svært at begribe, at dette pandemiens år også kan have indvarslet et afgørende vendepunkt i klimakrisen. Et vendepunkt til det bedre, vel at mærke.

Klimabenægtelsens tid er ovre

Vil man påpege positive klimapolitiske udviklinger, er man nødt til at tage forbehold, hvis ikke man vil affejes som jubeloptimist. Det er da også vigtigt at sige, at et vendepunkt ikke er et slutspil og slet ikke en sejr, ligesom det stadig er nødvendigt at fortsætte kampen for en hurtigere grøn omstilling, for bedre globale ressourcebalancer, for større klimaretfærdighed.

Chancerne for en fremtid uden massive klimakrisebetingede lidelser er efter alt at dømme stadig forsvindende små efter fire årtier uden politisk handlekraft. Og det får konsekvenser, når byrderne ved klimakrisens skadevirkninger skal overdrages fra generation til generation – langt ind i en ubestemt og permanent omstridt klimafremtid.

Men hvis Joe Bidens indtog i Det Hvide Hus føles som en ny start, så er det til en vis grad, fordi det er en ny start.

Verdens mest iøjnefaldende klimaskurk er nu sat på porten, og selv om Biden måske ikke just var de grønne bevægelsers førstevalg, markerer hans valgsejr en de facto-afslutning på klimabenægtelsens tid og den mulige begyndelse på en ny æra af klimarealisme, hvor kampen for fremskridt i lige så høj grad vil blive formet af politiske beslutninger som af ufravigelige grundprincipper.

Forandringerne rummer meget større perspektiver, end udskiftningen af en amerikansk leder signalerer. Når Bidens præsidentskab på et tidspunkt finder fodfæste i en vaccineret verden, vil spillerummet for klimapolitisk handling være markant udvidet. For bare et halvt årti siden var det en almindelig antagelse, at business as usual-udledninger ubønhørligt ville føre planeten mod fire eller fem graders opvarmning – nok til i realiteten at gøre store dele af Jorden ubeboelig.

Men takket være kulkraftens fremskyndede tilbagegang, revolutionære prisfald på vedvarende energi og en global klimapolitik, der drives frem af en ny og mere klimabevidst generation, er forventningen nu, at vi snarere lander på en stigning på tre grader, og føjer vi nogle af de seneste initiativer til, vil vi kunne komme tættere på to grader.

Alle disse fremskrivninger lægger op til en farlig og ulige fremtid, og alle rummer desuden betydelige usikkerhedsmomenter – både med hensyn til klimasystemets balancer, morgendagens teknologier, opfindsomheden og handlekraften i det menneskelige modsvar, samt hvor ulige de mest alvorlige skadevirkninger vil blive fordelt globalt. Men hvis hver halve grads opvarmning markerer et helt nyt niveau af lidelse, ser det ud til, at vi har barberet i al fald nogle få halve grader fra den mest sandsynlige slutfase og endda på forbløffende kort tid.

De næste halve grader vil dog blive sværere at nedbarbere.

Og det vigtigste mål – at undgå, at vi går fra halvanden grad til to graders temperaturstigning – er sandsynligvis allerede umuligt at nå i praksis, og dermed kommer vi heller ikke til gå fri af, hvad der længe er blevet beskrevet som »katastrofale« forandringer.

Men for en klimaalarmist som mig må et klart blik på planetens fremtidige tilstand indebære et dobbeltsyn, hvor en nøgtern optimisme kan forekomme lige så velbegrundet som moralsk panik. I lyset af, hvor lang tid det tog os at komme til det sted, hvor vi i dag befinder os, er det, der nu tegner som det bedste scenario, stadig dystert. Men mirakuløst nok ser det nu ud til også at være inden for rækkevidde.

En rationel investering

I december – en måned efter at Biden blev valgt og lovede igen at koble USA på Parisaftalen – kunne FN fejre femåret for aftalens underskrivelse. Samme periode omfatter fem af de seks varmeste år, der er målt i temperaturmålingernes historie. (Det sjette år var 2015 – året, hvor aftalen blev underskrevet.) De var også årene med de højeste niveauer for kulstofudledning i menneskehedens historie – med emissioner, der svarede til alt, hvad der er produceret via menneskelig og industriel aktivitet fra homo sapiens blev til som art og frem til Anden Verdenskrigs udbrud.

Men det har samtidig været de fem år, hvor verdens nationer – og byer og regioner, enkeltpersoner og institutioner, virksomheder og centralbanker – har formuleret de mest ambitiøse løfter nogensinde om fremtidige klimaindsatser.

De fleste af disse løfter er endda først blevet fremsat inden for det sidste år, altså mens verden var i pandemiens vold. I nogen grad måske netop på grund pandemien, der har rettet et dybt stød i mellemgulvet på den globale politiske økonomi, hvilket nødvendiggjorde langt mere aggressive offentlige udgifter, en langt større åbenhed over for gældsstiftelse og over for handlinger og investeringer i den helt store skala og af den art, der har potentiale til at forandre verden.

Vi hørte ikke så meget til naturbrandene i 2020. Pandemien tog opmærksomheden. Men de fortsatte og var flere steder i USA de mest omfattende nogensinde. Her ses skaderne i byen Talent i staten Oregon i september sidste år.

Vi hørte ikke så meget til naturbrandene i 2020. Pandemien tog opmærksomheden. Men de fortsatte og var flere steder i USA de mest omfattende nogensinde. Her ses skaderne i byen Talent i staten Oregon i september sidste år.

Adrees Latif
Hertil kommer, at selv for de økonomer og beslutningstagere, der i årtier var blinde over for klimakrisens moralske og humanitære argumenter, er CO2-reduktioner i stigende grad kommet til at fremstå som en rationel investering. Som Biden ynder at sige: »Når jeg tænker på klimaændringer, er de ord, jeg først tænker på, nye job

Vi har altså et tilsyneladende modstridende sæt af fakta, og det kan vi udlægge på to måder.

I den første optik ser afstanden mellem det, der gøres, og det, som skal gøres, kun ud til at vokse. Dette er for eksempel konstateringen i FN's omfattende Emissions Gap-rapport, der udkom i december og konkluderede, at skal vi holde den globale gennemsnitlige temperaturstigning under to grader, kræver det, at vi tredobler vores erklærede ambitioner. At bringe planeten inden for 1,5-gradersmålet – som stadig er det foretrukne mål for aktivister, de fleste forskere, ja, ret beset for alle, der følger med i klimavidenskaben – vil kræve en femdobling.

Det er også perspektivet hos Greta Thunberg, der under pandemiens nedlukninger har revset de globale ledere for kun at bekende sig i ord, men ikke i gerning til reduktionsmål, der ligger langt ude i fremtiden, og derudover har kaldt EU’s nye lov om netto-nulemissioner for »en kapitulation«.

Men den anden optik fortæller os, at alle de relevante kurver nu bøjer sig – for langsomt, men dog i den rigtige retning. Det Internationale Energiagentur, der er notorisk konservativt i sine prognoser, udnævnte for nylig solenergi til at være »den billigste elektricitet i historien« og forudser nu, at Indien vil udbygge med 86 procent mindre ny kulkraftkapacitet end ventet for bare et år siden. I dag betyder business as usual ikke længere den femdobling af brugen af kul i dette århundrede, som man engang forudså. Det betyder snarere en relativt hurtig udfasning af fossile brændstoffer – i det mindste målt efter historiske standarder, selv om man kan indvende, at vi her har at gøre med en proces uden egentlige fortilfælde.

Begge perspektiver er sande. Kløften er reel, og verden risikerer at styrte ned i den og udsætte store dele af det globale syd for voldsomme klimabetingede plager. Men i de måneder der er gået, siden pandemien fjernede de klimastrejkende aktivister fra gaderne, er samme aktivisters bekymringer ikke blot gledet ind i den offentlige opinion, men også ind i parlamenter og præsidentkontorer, i handelsaftaler og reklamevirksomheder, i finans- og i forsikringsverdenen – kort sagt, i alle de fæstninger, der indtil nu har præsideret over den fossile kapitals ancien regime.

Afhænger af coronahjælpepakkerne

Det er måske ikke ligefrem en klimarevolution. De klimastrejkende og deres støtter har ikke vundet den sejr, de kæmper for – eller har i det mindste ikke vundet den endnu. Men noget har de alligevel vundet. Miljøangsten har ikke væltet neoliberalismen. Men den har til gengæld infiltreret den i et hidtil uset omfang. (Eller er måske blevet overtaget af den – det er et åbent spørgsmål.)

Klimaforandringer er ikke længere kun en mærkesag for en hård kerne – det er den også for normies, sellouts og alle andre, der har mærket, hvad vej vinden blæser. Det vil naturligvis tage tid for vælgere at gennemskue politikeres grønne pseudoretorik, og det vil tage tid for forbrugerne at gennemskue falsk grøn markedsføring – det være sig påstande om flyafgange uden klimaskam eller kulstoffri fødevareprodukter i supermarkedets midtergang.

Endnu sværere kan det blive at skelne mellem reelle virksomhedsforpligtelser som dem, Microsoft har påtaget sig, og de mere undvigende som dem, energigiganten BP har lovet. Mange klimaaktivister er også bekymrede over, at offentligheden ikke forstår den vanskelige matematik bag tilsagn om »netto-nul«, som er blevet det almindelige mål, men som ikke nødvendigvis er et løfte om at afslutte udledninger, men kun om at modregne en vis mængde af dem i fremtiden med »negative emissioner«, undertiden kaldet »kuldioxidfjernelse«, selv om ingen procedure af denne art endnu er i nærheden af at virke i det fornødne omfang.

På det politiske område vil den ustabile alliance mellem aktivister og magthavere blive sat på stadige prøver og føre til nye konflikter, nye balancer eller begge dele. Det er dog værd at bemærke, at Varshini Prakash, hvis Sunrise Movement gav den klimapolitik, Joe Biden fremlagde i sin primærvalgkamp, dumpekarakter, senere blev medforfatter på hans klimaplan sammen med Alexandria Ocasio-Cortez. Klimaekspertise er bredt fordelt i Bidens nye administration, som det blev lovet under en kampagne, der bemærkelsesværdigt blev sluttet af med en klimafokuseret reklameblitz.

Ved en global temperaturstigning på to grader forventes det, at yderligere 150 millioner mennesker vil dø af luftforurening, og at storme og oversvømmelser, der tidligere ramte en gang i århundredet, vil ramme hvert år.

Ved en global temperaturstigning på to grader forventes det, at yderligere 150 millioner mennesker vil dø af luftforurening, og at storme og oversvømmelser, der tidligere ramte en gang i århundredet, vil ramme hvert år.

Charles Sykes
Andre steder i den del af verden, hvor 85 procent af de globale udledninger produceres, udgør klimabekymringernes store gennemslagskraft, hvad den britiske miljøforfatter James Murray har kaldt »en alternativ historie om 2020«, og hvad forskeren og videnskabsjournalisten Akshat Rathi har kaldt »en markant indikation af, at klimapolitiske handlinger begynder at blive ’institutionaliseret’ – det vil sige blive dybt indlejret i, hvordan verden fungerer«.

Historien handler ikke om, at corona-nedlukninger har ført til fald i udledninger eller en »naturhelbredelse«. Den handler i stedet om, at mangeårige udviklingsbaner inden for kulforbrug og politiske prioriteringer har passeret åbenlyse vendepunkter; om løfter og indstillinger hos kompromitterede, men magtfulde institutioner; og om politiske fremskridt, der næsten er blevet smuglet på plads over hele verden i ly af den pandemiske nat.

I USA blev der under den anden coronastimuluspakke afsat 35 milliarder dollar til investeringer i ren energi i Senatet med stemmerne 92-6 – reelt en første udbetaling, har energiforsker Varun Sivaram anslået, til de innovationsudgifter, der vil blive nødvendige for at gennemføre en fuld elektrificering af landet. Men hvem har overhovedet bemærket disse udviklinger?

Bidens klimaplan vil ganske vist kunne forventes at blive udfordret af filibustertaktikker (som nødvendiggør et flertal på 60 af 100 for at vedtage lovgivning i Senatet, red.), af en skeptisk højesteret og af modvilje hos den kulglade demokratiske senator Joe Manchin fra West Virginia, hvilket betyder, at den amerikanske klimaindsats i de næste fire år sandsynligvis vil blive rullet ud gennem en skridt for skridt-tilgang – gennem bevillingspolitikker og stimuluspakker og gennem præsidentdekreter og reguleringer snarere end gennem et skelsættende stykke lovgivning i Green New Deal-stil.

Dette vil helt sikkert sætte grænser for, hvad der kan opnås, men det kan også betyde, at USA undgår, at en langvarig kulturkamp om klimaet udvikler sig til en folkeafstemning om nationens identitet. Og efter at have været presset af aktivister til at gøre det har Biden i det mindste på papiret lovet at mangedoble de grønne udgifter i den nylige stimulus med en faktor på 60.

Tallene er svimlende store og en påmindelse om, at midt i pandemiens tumult er de normale regler for statslig udgiftspolitik blevet dramatisk revideret og måske endda suspenderet. Er dette globale udgiftsorgie begyndelsen til ​​en ny æra, eller er det blot en krisemellemregning, der vil blive efterfulgt af nye nedskæringspolitikker?

»Vi ved ikke, hvordan corona-genopretningspakkerne vil blive,« sagde Christiana Figueres, en af ​​de centrale arkitekter bag Parisaftalen, til mig i sommer. »Og helt ærligt vil intensiteten i den fossile afvikling i vid udstrækning komme til at afhænge af sammensætningen af disse genopretningspakker, mere end af noget andet på grund af deres enorme omfang. Vi er allerede oppe på 12 billioner dollar og kan komme op på 20 billioner over de næste 18 måneder. Vi har aldrig før set – verden har aldrig før set – 20 billioner dollar glide ind i økonomien på så kort tid. Stimuluspakkerne vil bestemme logikken, strukturerne og givetvis også kulstofintensiteten i den globale økonomi i mindst et årti, hvis ikke mere.«

For dem, der drømmer om klimagenopretning, var den første stimulusrunde ikke så opmuntrende. EU satte guldstandarden og lovede, at 30 procent af den europæiske stimuluspakke ville blive øremærket til klimatiltag.

USA og Kina lovede kun brøkdele heraf – og for begge var der også fossile stimulusser. Men i oktober beregnede et team af forskere, deriblandt Joeri Rogelj fra Imperial College i London, at hvis blot en tiendedel af de COVID-19-stimulusudgifter, der allerede er afsat i verden, bliver rettet mod energiomstilling over hvert af de næste fem år, vil det være tilstrækkeligt til at nå målene i Parisaftalen og holde den globale opvarmning langt under to grader. Måske er analysen en smule optimistisk, men i al fald ser det ud til, at et sådant udgiftsniveau er gennemførligt.

Fremdrift trods Trump

Da Donald Trump kom til magten og skrottede Parisaftalen, kunne klimahøgene kun klynge sig til håbet om, at verden ville stå de næste fire år under hans administration igennem – og insistere på, at krisen på lang sigt ikke kunne løses uden USA i en ledende rolle. Alligevel har de sidste fire år, trods manglende amerikansk lederskab, givet os forbløffende gevinster.

Solenergi er blevet ni gange billigere over det seneste årti, og det samme gælder for litiumbatterier, der er kritisk afgørende for væksten i elbiler. Omkostningerne til batterier i såkaldt brugsskala, som kan løse problemet med ’diskontinuitet’ (for eksempel overskyede dage) i den vedvarende energi og bidrage til at dække energiforbruget i hele byer med relativt kort varsel, er bare siden 2015 faldet med 70 procent.

Vindkraften er i dag 40 procent billigere end for et årti siden, og for havvind er det sket et endnu stejlere prisfald. Alt i alt er den grønne energi blevet billigere end den sorte næsten overalt på planeten, og mange steder er det simpelthen billigere at udbygge med ny vedvarende kapacitet end at køre videre med den gamle, fossile brændstofinfrastruktur. Olieefterspørgslen og kulstofudledningerne kan begge ramme deres toppunkter i år. 80 procent af de kulkraftanlæg, der var planlagt i Asiens udviklingslande, er blevet lagt på hylden.

Sidste efterår lovede Storbritannien at forbyde salg af benzinbiler fra 2030 – engang en utænkelig lov, der på en gang er kommet for langsomt og meget hurtigere, end det så ud til at være muligt for ikke så længe siden. Lignende planer er nu på plads i 16 andre lande og i USA også i Massachusetts og Californien. Canada seksdoblede for nylig sin afgift på kulstof. Italien reducerede sine energisektorudledninger med 65 procent mellem 2012 og 2019, mens Danmark har forpligtet sig til at reducere sine samlede udledninger med 70 procent inden 2030.

Midt under pandemien afgav Japan, Sydkorea og EU uafhængigt af hinanden nye netto-nul-løfter, der var langt mere ambitiøse end dem, der blev tilbudt i Paris, og som noget endnu mere betydningsfuld lovede Kina, verdens største udleder, at nå sit emissionstoppunkt før 2030 for derefter at gå helt i nul i 2060.

Kinas løfte er så ambitiøst, at det har inspireret en bølge af diskussioner blandt eksperter om, hvorvidt det overhovedet er gennemførligt i praksis – for eksempel vil det kræve, at der installeres omtrent dobbelt så meget vedvarende strøm hvert år over det næste årti, som Tyskland allerede har i fungerende landsdækkende drift.

Nogle hævder, at det kinesiske skridt har genoplivet muligheden for at nå 1,5-gradersmålet, og den økonomiske historiker Adam Tooze bemærkede lige efter Xi Jinpings overraskende udspil i september, at Kinas løfte alene »har omdefineret menneskehedens fremtidsudsigter«. Tilsammen kan de nye netto-nul-løfter have trukket en halv grad fra det ultimative opvarmningsscenario. Læg hertil Bidens kampagneløfte om, at USA vil være netto-nul-udleder i 2050, og vi har fået godt to tredjedele af de globale emissionslande til i det mindste nominelt at forpligte sig på faste, aggressive tidslinjer mod et nulpunkt.

Det er selvfølgelig kun tale om løfter på papir, og historien om klimapolitisk handling er fyldt med tilsagn, der aldrig blev indfriet. Plotter vi væksten af kulstofkoncentration i atmosfæren ind på en kurve over rækken af klimakonferencer, tegner der sig et foruroligende mønster:

Verdens meteorologiske konference i 1979, FN’s rammeaftaler fra 1992, Kyoto-protokollen fra 1997, Københavnsaftalen fra 2009 og Parisaftalen fra 2015 ledsages alle af en ubrudt bane opad for kulstofudledninger – fra et ’sikkert’ niveau under 350 ppm CO2 (parts per million, CO2-molekyler pr. million luftmolekyler, red.), forbi 400, til 414 i dag og med udsigt til fortsatte stigninger.

En flåde af solceller på et alpint vandreservoir i Schweiz. Solenergien spås af Det Internationale Energiagentur til at blive den billigste energikilde fremover Foto: Valentin Flauraud/Ritzau Scanpix

En flåde af solceller på et alpint vandreservoir i Schweiz. Solenergien spås af Det Internationale Energiagentur til at blive den billigste energikilde fremover Foto: Valentin Flauraud/Ritzau Scanpix

Valentin Flauraud
Før den industrielle revolution havde mennesker aldrig kendt til en atmosfære med bare så meget som 300 ppm. Uundgåeligt er det nu, at koncentrationen inden for få år vil nå niveauer, der ikke er set siden for 3,3 millioner år siden, da havvandstande lå 18 meter over, hvad de er på i dag. Og trods deres store fremdrift udgør de vedvarende energikilder stadig kun 10 procent af den globale elproduktion.

Tre lyspunkter

Men alarmister må opsamle gode nyheder, hvor de finder dem. Og selv om en fastlåst sindsstemning ikke altid er det bedste udgangspunkt for at se på verdens tilstand, var der i 2020 for mig tre hovedkilder til reelle håb.

Den første er det faktum, at klimabenægtelsens tidsalder er forbi. Forklaringen på det skal findes i de stigende forekomster af ekstremt vejr, i videnskabens fremmarch og aktivisters historiske indsats – de klimastrejkende skolelever, Sunrise Movement, Extinction Rebellion – hvis succes med at slå alarm kan være kommet så pludselig, at den også har lukket munden på de værste dommedagsprofeter. Deres stemmer vækker nu genklang de mest usandsynlige steder.

Fossilgiganten Exxon blev sparket ud af Dow Jones-indekset kun få måneder efter, at Tesla gjorde Elon Musk til verdens rigeste mand. Olieselskabernes negative offentlige ry nærmer sig hastigt tobaksselskabernes. Ser vi bort fra Jair Bolsonaro fra Brasilien, føler praktisk talt alle ledere i alle lande og alle de vigtige erhvervs- og industrisektorer sig nu forpligtede til – på grund af protesterne, stigende socialt pres, økonomiske realiteter og nye kulturelle forventninger – at signalere deres støtte til klimapolitisk handling. Det ville være rart, hvis det ikke var nødvendigt at tælle det med som et fremskridt, men et fremskridt er det ikke desto mindre.

Spørgsmålet er selvfølgelig: Hvor meget betyder det? Hvad vil der nu ske? Misinformation og menneskelig kortsynethed er ikke de eneste forsinkelsesfaktorer, og klimafornægtelsens tidsalder vil sandsynligvis ikke i første omgang vige for en tid med store klimapolitiske gennembrud, men snarere for en tid, der vil være præget af en god portion klimahykleri, greenwashing og andre manipulationer. Men disse fænomener, hvor grimme, skøre og sågar kriminelle de end kan være, har altid eksisteret. Det er den anden udvikling, som er ny.

Endnu en kilde til gode klimanyheder ser jeg i det forhold, at verden nu har bevæget sig ind i en ny fase af klima-egeninteresse. Hermed sigter jeg ikke til den profitlogik, vi så, da investeringsbanken BlackRock sidste år opportunistisk bebudede en række halvhjertede klimaforpligtelser.

Jeg tænker snarere på den voksende konsensus over næsten hele kloden og på næsten alle niveauer af civilsamfund og regeringsinstanser om, at verden vil blive bedre uden fossile brændstoffer. For et årti siden analyserede mange af de mere hensynsløse kapitalister sig frem til, at afvikling af fossil energi ville være alt for dyrt at gennemføre. I dag ser det pludselig ud til at være blevet for god en forretning at gå glip af. Som overskriften lød på en McKinsey-rapport: Net-Zero Emissions at Net-Zero Cost.

Logikken ser vi måske klarest illustreret i effekterne af den luftforurening, der anslås at tage livet af næsten ni millioner mennesker om året. I Indien, hvor over otte procent af det potentielle BNP årligt mistes på grund af forurening, er dårlig luftkvalitet også skyld i 350.000 aborter og dødfødte hvert år.

Globalt dræber kulkraft en person for hver tusind mennesker, som den leverer strøm til, og selv i USA, med dets meget renere luft, vil omkostningerne ved total afvikling af fossile energikilder blive fuldt dækket ind, hævdede Duke Universitys Drew Shindell for nylig ved en høring i den amerikanske kongres – alene gennem de sundhedsmæssige fordele, der kan opnås ved at skære de fossile brændstoffer fra.

Man behøver ikke engang at indregne bidrag fra andre gevinster – flere job, billigere energi, ny infrastruktur. Naturligvis inkorporerer stater overalt i verden disse overvejelser i deres fremtidsstrategier og lukker samtidig ned for den generation af økonomiske analyser, der hævdede, at uafhængighed af fossil energi ville blive for dyr og fordelene ved den for små til at blive accepteret som fornuft af offentligheden.

Den tredje gode grund til optimisme er, at selv om tidslinjerne for tålelige forstyrrelser i klimabalancen allerede er overskredet, er tidslinjerne for de næste sæt benchmarks langt mere håndterbare. Dette er grunden til, at Glen Peters, forskningsdirektør ved Cicero Center for International Climate Research, ofte joker med, at hvor det måske nok kan blive enormt vanskeligt at holde den globale temperaturstigning på under to grader, vil det være ren barnemad at holde den under 2,5 grader.

Heri ligger ikke, at vi på nogen måde befinder os på fastlagt kurs mod sikkerhed. Ved de nuværende emissionsniveauer vil planeten på bare syv år have opbrugt hele kulstofbudgettet i forhold til at holde den globale temperaturstigning på under 1,5 grader.

Fastholder vi bare det nuværende niveau, vil vi med andre ord lade muligheden for et nogenlunde udholdeligt slutspil gå op i røg inden for dette tiår. Vi vil selvfølgelig kunne købe os lidt mere tid ved at sætte hurtigere gang i grønne tiltag, men ikke så meget mere. At omstille tilstrækkeligt hurtigt til at give planeten en anstændig chance for at nå 1,5-gradersmålet uden negative emissioner ville forudsætte, at vi når ned på netto-nul-emissioner allerede omkring 2035.

Men fortsætter vi med at køre i biler og bruge de fossile brændstofinfrastrukturer, der allerede eksisterer frem til deres forventede pensionsdato, vil det skubbe verden forbi 1,5 grader – og det vel at mærke, uden at en eneste ny benzin-SUV har ramt vejene, en eneste olieopvarmet bolig er opført, eller et eneste kulanlæg er taget i brug.

Et togradersmål vil derimod give os en noget længere tidslinje og blot kræve, at verden når frem til netto-nul inden 2070 eller 2080, og det endda helt uden hjælp fra negative emissioner. Vi vil så blive nødt til at skære ned på kulstofproduktionen over cirka tre årtier snarere end over bare ét årti. Denne vej vil næsten helt sikkert vise sig at være sværere i praksis, end den nu ser ud. Den gode nyhed er, at det i det mindste ser ud, som om vi begynder at gøre forsøget.

En helt anden verden

Det vil dog ikke være nok. Det kan det i sagens natur ikke være, fordi vi allerede er kommet alt for langt ud. Der findes ikke en løsning på den globale opvarmning. Der er ingen vej tilbage. At nå et togradersmål ved en omstillingshastighed, vi for et årti siden kun kunne drømme om, vil føre os ind i en verden, der dengang ville se utilgiveligt brutal ud – og også bør gøre det i dag.

Den engelske landsby Happisburgh mistede i januar endnu en stump land til havet. Det voldsommere vejr ventes de kommende år at koste den Østengland op til en meter kystlinje om året.

Den engelske landsby Happisburgh mistede i januar endnu en stump land til havet. Det voldsommere vejr ventes de kommende år at koste den Østengland op til en meter kystlinje om året.

Christopher Furlong
Allerede i dag er planeten 1,2 grader varmere, end den har været på noget tidspunkt i hele den menneskelige civilisations historie med alt, hvad vi nogensinde har kendt til som art – vores historie, vores landbrug, vores kulturer, vores politik, vores geopolitik – resultaterne af de klimaforhold, vi allerede har ladt bag os.

Det er, som om vi er landet på en anden planet med et andet klima og nu skal finde frem til, hvilke aspekter af den civilisation, vi har bragt med os, der kan overleve under disse nye forhold, hvad der skal tilpasses, og hvad der skal kasseres.

De spørgsmål, den udfordring stiller os over for, rækker langt ud over praktisk politik og ind i den politiske filosofis område. For nogle venstrefløjsstemmer som Jason Hickel og Julia Steinberger er det væksten i sig selv, der er problemet. De har foreslået en model for degrowth – en slags tilbagetog i forbruget hos de rigeste ti procent i verden, der bidrager med halvdelen af ​​alle emissioner. Økonomer som Gene Sperling og Joseph Stiglitz vil omdefinere BNP eller i det mindste gøre det mindre synonymt med velstand, mens New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, forsøger at udvikle alternative målestokke.

I Trumps og Brexits og Bolsonaros tidsalder lyder der både advarsler om en spirende ’økofascisme’, og om, hvad Nils Gilman har kaldt ’avocadopolitik’ – grøn udvendig, brun i kernen. Bruno Latour har advaret imod faren for en ny verdenskrig, der vil blive udkæmpet i overlevelsens navn, mens Andreas Malm har slået til lyd for »krigskommunisme i det 21. århundrede«. Polly Higgins fører kampagne for en ny retsorden, der skal bygges op om hensynet til at undgå »ecocide« (omfattende ødelæggelser og tab af økosystemer, red.), og Olufemi Taiwo har hævdet, at en ny tids klimakolonialisme kun kan undgås ved at udbetale massive klimakompensationer.

I takt med at de politiske opfølgninger på Parisaftalen har fortonet sig, er håbet om global klimastyring også veget for en række alternative forslag: at USA og Kina skal arbejde sammen om en model, der er inspireret af aftalen om nuklear ikkespredning; en ’klimaklub’ i WTO-stil, der skal lokke deltagere med handelsincitamenter og straffe de fodslæbende med sanktioner; et ’G40’, der kan hjælpe med at koordinere og styre udviklingslandenes afvikling af fossil energi.

To graders temperaturstigning svarer ikke til nogens forestillinger om et lykkeligt klimaresultat – eller burde i det mindste ikke gøre det. Afrikanske diplomater har på klimakonferencer grædt over, hvad det vil betyde for deres kontinents skæbne og talt om »den visse død«, mens ønationer kalder perspektiverne for »folkedrab«. Ved to grader forventes det, at yderligere 150 millioner mennesker vil dø af luftforurening, at storme og oversvømmelser, der tidligere ramte en gang i århundredet, vil ramme hvert år, og at adskillige byer i Sydasien og Mellemøsten, som i dag er hjemsted for millionstore befolkninger, vil blive så varme om sommeren, at det ofte ikke ville være muligt at gå uden for en dør uden at risikere at dø af hedeslag.

»Det er en helt anden verden,« sagde Figueres til mig. »Det er to helt forskellige verdener set fra den menneskelige elendigheds synspunkt. Det er to helt forskellige verdener set ud fra, hvor modstandsdygtige økosystemer vi får. Det er to helt forskellige verdener med hensyn til økonomisk rentabilitet og stabilitet. Og det vil for ethvert socialt system i ethvert land blive uoverskueligt at håndtere den øgede fattigdom og det øgede migrationspres, som en tograders verden vil medføre.«

Når jeg siger, at vi er på vej mod et best case-udfald, er det den verden, jeg sigter til.

Tilpasningens tidsalder

Så hvad kan vi gøre for at komme igennem denne ekstremt vanskelige tid for planeten Jorden?

Jeg skriver dette i januar, og jeg taler med Elizabeth Kolbert i hendes hjem i Massachusetts om hendes fascinerende nye bog med miljøreportager skrevet ud fra vinklen You Broke It, You Bought It. Som det ofte er tilfældet i diskussioner af denne art, tager vores samtale udgangspunkt i en grundtilstand af klimaforstyrrelser. Men vi taler ikke om, hvor elendigt tingene vil blive ved to grader eller derover. Vi taler om, hvad der i denne nye verden vil blive gjort for at forsøge at sikre et skær af normalitet og livsmuligheder – i det mindste i nogle samfund. Opvarmningen i det globale syd, forudsiger Kolbert, vil blive »en endeløs katastrofe«.

Under a White Sky er en af ​​flere store aktuelle bøger fra denne vinter om den globale opvarmning – dens udgivelse blev formodentlig timet til at falde sammen med indsættelsen af en ny og mere klimabevidst præsident. Men i modsætning til Michael Manns The New Climate War eller Bill Gates’ How to Avoid a Climate Disaster markerer den et bemærkelsesværdigt perspektivskifte for forfatteren.

Kolbert er af temperament og intellektuel tilbøjelighed en konservativ forkæmper for naturbevarelse. Hendes første to klimabøger, The Sixth Extinction og Field Notes From a Catastrophe, var værker fulde af eksplicitte beklagelser og implicitte formaninger. Hendes nye bog begynder med den forudsætning, at verden allerede har passeret the point of no return: »Mennesker producerer ikke-analoge klimaer, ikkeanaloge økosystemer, en hel ikke-analog fremtid,« skriver hun. Bogens centrale spørgsmål er: Hvilke innovationer vil vi improvisere os frem til, og hvilke risikable indgreb vil vi gribe til, når vi begynder at glide ud over afgrunden? Hendes ambivalente svar lyder, at »hvis der skal være et svar på problemet med kontrol, kan det kun være endnu mere kontrol«.

I klimaterminologien er termen for denne overlevelsesstrategi ’tilpasning’, og det har i et par årtier været et fyord. For tilpasning har traditionelt været den foretrukne tilgang blandt skeptikere, agnostikere og de vækstfokuserede fortalere, der undertiden kaldes ’de lunkne’. Den har givet anledning til en hel tankegang, »økomodernisme«, som er udtænkt med henblik på at kalkulere og planlægge et fremtidigt liv på en Frankensteins planet, men er af aktivister blevet afvist som en farlig illusion, der kun kan tilskynde til ligegyldighed og apati.

»I USA og andre velhavende lande har bestræbelserne på at tilpasse sig den globale opvarmning altid spillet andenviolin ved siden af bestræbelserne på at reducere kulstofemissioner«, skrev veteran-klimaforskeren Michael Oppenheimer for nylig. »Denne vægtning er forståelig, for hvis drivhusgasemissionerne ikke begrænses, vil det være umuligt for det meste af menneskeheden at tilpasse sig klimaændringer med succes.«

Valget har, som Oppenheimer antyder, altid været falsk, eller har i det mindste været det i noget tid, siden verden forlod den boble for behagelige klimaer, der har omsluttet hele vores historie. Da katastrofer af hidtil uset omfang begyndte at ramme den nordlige halvkugle med jævne mellemrum, blev logikken klarere for dem, der længe havde forventet, at deres rigdom ville beskytte dem – og at alene mere vækst kunne beskytte andre.

Og selv om den senere tids klimaindsats tilsyneladende har sænket tærsklen for den mulige opvarmning i dette århundrede, har de langvarige forsinkelser hævet gulvet. »De politiske beslutningstagere nyder ikke længere godt af den luksus, det er at nedgradere tilpasningen,« fortsatte Oppenheimer, »for klimaforandringernes ødelæggende virkninger ligger ikke længere ude i fremtiden. De indtræffer nu.«

I sin bog skitserer Kolbert et spektrum af mulige indgreb fra elektrificering af floder til brug af CRISPR-genmodificering for at redde truede arter og sol-geo-ingeniørarbejde, ofte kaldet ’solstrålingsstyring’, hvor aerosolpartikler skal holdes svævende i stratosfæren og derved bøje noget af sollyset tilbage i det ydre rum, så planeten afkøles kunstigt. »Det er en glidebane det her, det ved du godt, ikke?,« siger hun og spørger: »Og hvor slutter det? Men vi har ikke ret mange gode valg. Vi kommer ikke tilbage til et præindustrielt klima – ikke i min levetid og ikke i din levetid.«

Selv de mange ’naturlige løsninger’, som miljøforkæmpere foretrækker, siger Kolbert, lever ikke rigtig op til navnet – eller repræsenterer ikke en ægte udvej fra den selvnedbrydende antropocæntid. Som eksempler nævner hun udbygning af marskområder for at hjælpe med at styre flodoversvømmelser og genetisk modificerede kastanjetræer, der kan modstå hyppigere svampeangreb.

»Et stort naturbevarelsesforslag, jeg har set fremført, er E.O. Wilsons ’halv-jord’ – vi skal reservere den ene halvdel af planeten for andre arter. Men selv det forslag – som jeg bestemt kunne støtte – bevarer reelt ikke verden, som vi kendte den. Det vil ændre verden. Det vil ikke være den verden, vi havde engang.«

Ikke i min baghave

Indtil nu har gevinsterne fra konstruerede tilpasninger været tvivlsomme. Fortalere peger på de ærefrygtindgydende systemer til håndtering af oversvømmelser i Holland, men de 14 milliarder dollar, der blev brugt til kystsikring i New Orleans efter Katrina, beskytter ikke i dag mod orkaner i kategori fem, og som følge af havniveaustigning og jorderosioner kan det meget vel være, at de allerede i 2023 ikke længere vil kunne yde ’tilstrækkelig’ beskyttelse.

Udfordringerne vil kun tage til, i nogle tilfælde eksponentielt, men den større plan for tilpasning er åbenlys for alle som et fotonegativ af alle de virkninger, forskerne har stillet os i udsigt bare i løbet af de næste få årtier: varmestress og stigende havvandstande, naturbrande og oversvømmelser, forringelser af landbrugsjorde, økonomisk stagnation, migrationskriser, konflikt og statskollaps.

I en vis forstand er et svar på havniveaustigningen det nemmeste at forestille sig. Dens mest dramatiske påvirkninger vil langsomt melde sig gennem de følgende århundreder og give de fremtidige generationer bedre tid til at tilpasse sig. Men tilpasningen vil reelt skulle være meget omfattende. Måske vil halvdelen af ​​verdens kystlinjer skulle rømmes for beboelse, mens den anden halvdel vil skulle beskyttes af defensiv infrastruktur i cyberpunkskala.

Byen Charleston i South Carolina gav for nylig grønt lys for et dige mod havet til to milliarder dollar, der skal anlægges af den amerikanske hærs ingeniørkorps, som også står for et par løsningsmodeller ud for New Yorks havn, herunder en barriere til 100 milliarder dollar, der alligevel vil efterlade store dele af byens forstæder eksponeret for oversvømmelse.

Ingeniørkorpsets forslag for det sydlige Florida tilstræber end ikke at beskytte Miami Beach, da digerne i stedet vil blive rejst på fastlandet, mens barriereøerne sandsynligvis vil blive overladt til at klare sig selv. Og det er altså de beskyttelsestiltag, vi ser i verdens rigeste land. Lande som Bangladesh eller Myanmar vil uden substantielle klimakompensationer sandsynligvis blive nødt til at fokusere på oversvømmelsesvarslingssystemer, betonbunkere og organiserede tilbagetog fra berørte områder.

Fald i antallet af dødsfald under hedebølger i dele af Europa har vist, at der findes flere effektive modtræk imod problemet med højere temperaturer. De omfatter en større udbygning af klimaanlæg og offentlige kølecentre, bedre offentlig kommunikation, kampagner for at drikke mere vand og ombygning af elementer i byinfrastrukturen såsom asfalt og sorte tage, der forstærker de farlige temperaturer. Men om disse foranstaltninger vil fungere lige så godt, når ekstrem varme bliver et tilbagevendende sæsonfænomen, som den allerede er i meget fattigere egne af verden, står tilbage at se.

Landbrugsarealer kan dårligt flyttes, men afgrøder kan tilpasses genetisk til at trives i den nye verden. Aversioner over for GMO-fødevarer vil herefter enten blive et levn fra en tidligere æra med relativ overflod, en luksus for velhavere eller begge dele. Den fossile brændstofinfrastruktur vil skulle førtidspensioneres, og det samme gælder for dens arbejdsstyrke, hvilket vil indebære opgivelse af aktiver for billioner af dollar og millionvis af medarbejdere – måske en million i USA alene eller 20 gange så mange, som der i dag arbejder i kulindustrien. Dette er, hvad klimaforkæmpere mener, når de taler om at administrere en ’retfærdig overgang’, og i de seneste år har de rejst det ubekvemme spørgsmål om tilpasning i lyset af spørgsmålet om klimaretfærdighed: Hvem skal beskyttes? Hvem er de udsatte? Hvad skal det koste? Og hvem skal betale?

I teorien kan den fossile brændstofvirksomhed funktionelt erstattes af plantager med negative emissioner, både industrielle og ’naturlige’, der ruller hele effekten fra industrialiseringens epoke tilbage ved at genindvinde kulstof fra himlen.

Men det er ikke et arbejde, der kan udføres diskret. At plante skove i en skala, der vil være stor nok til at ændre planetens kulstofbane afgørende, vil for eksempel forudsætte 80 procent højere fødevarepriser. Genskovning vil ifølge en nylig undersøgelse kunne kræve et landområde på mellem fem og 15 gange størrelsen af ​​Texas. At gøre det med maskiner, konstaterede samme undersøgelse, vil kræve noget i størrelsesordenen af en tredjedel af nutidens globale energiforbrug.

Selv i det mest optimistiske scenarie skulle milliarder ton kulstof fjernes fra luften hvert år og opbevares et eller andet sted – de mindre optimistiske scenarier vil selvfølgelig kræve mere. På lokalt, nationalt og internationalt niveau vil disse projekter sandsynligvis fremprovokere en ’ikke i min baghave-modstand’ langt ud over, hvad vi har set med vind- og solvarmeanlæg, samtidig med at også disse udbygninger naturligvis vil fortsætte.

En omstilling af Amerikas energisektor til vedvarende energi vil ifølge en nylig Princeton-undersøgelse kræve ti procent af landets kontinentale areal. Til gengæld vurderer et andet forskningsprojekt, at det vil kunne skabe så mange som 25 millioner job.

Men kampen for at bygge havturbiner i Nantucket Sound for at levere strøm til en stor del af den dybblå region stod på i over et årti og led i sidste ende nederlag. I dag blokeres et større havvindprojekt af velhavende husejere i Wainscott, en lille landsby på 349 mennesker i The Hamptons, selv om møllerne tænkes placeret på den anden side af Long Island helt uden for deres synsvidde. De ønsker bare at blive fri for nedlægning af strømkabler, selv om de vil installeret under jorden og forblive ude af syne.

At opbygge en verden

Der vil også komme kampe om nye ressourcer – med en efterspørgsel efter materialer til solpaneler, der vil blive tredoblet eller mere over de næste par årtier, og der vil komme et så hurtigt voksende behov for batterikomponenter som kobolt, litium og andre sjældne jordarter, at overgangen til vedvarende energi næsten også vil nødvendiggøre en eksplosion i ’ekstrak-tivisme’. Det vil sige, at miner over hele verden vil skulle åbnes for at udspy ressourcer i et tempo, der er langt højere end det, der var drivende for den globale industrielle revolution gennem århundreder, og på måder, der uvægerligt vil resultere i konflikter mellem stater, hvilket blandt andre politologen Thea Riofrancos har beskrevet.

At leve med naturbrande vil sandsynligvis kræve grundlæggende nytænkning af boligpolitikken, som minimum i Californien, hvor millioner allerede er i fare, og hvor 60 procent af nye boliger, der er bygget siden 1990, er blevet opført på brandhæmmende jord. I dette tidsrum er truslen fra skovbrande vokset med skønsmæssigt 900 procent.

Som Zeke Hausfather og Mark Paul desuden har foreslået, kunne mange tusinder ansættes i et nyt civilt konserveringskorps, der kunne udtynde statsskovene for buskads og styre en ’kontrolleret afbrænding’ på 20 millioner hektar i Californien – en femtedel af statens jord og fem gange så meget, som der brændte i den katastrofale 2020-sæson.

Og alligevel er dette den nye verdens ansigt. Eller kan blive det – i bedste fald. Hvis tilpasning lyder som et teknokratisk just fix it, ser det, som allerede nu kræves, i omfang ud til at nærme sig regulær terraforming (vidtgående modificering af en planet for at gøre den beboelig, red.) – men her skal vi huske på, at 95 procent af jordens overflade allerede er blevet omformet af menneskelige hænder.

Sådanne foranstaltninger vil ikke være trivielle, og de er ikke en vej uden om andre barske valg, men derimod en sidste udvej, der kan gøre det barske klima, vi skal leve med, til et, vi trods alt kan føle os trygge ved at leve i, alt andet lige. I det kommende århundrede, som vil blive defineret både af rædselsfulde klimaskadevirkninger og, må vi håbe, ekstraordinære menneskelige modforholdsregler, vil selv en relativ succes kræve lige så megen verdensopbygning som verdensredning.

Dette er en forkortet version af et essay oprindelig bragt i New York Magazine.
© 2021 New York Magazine/New York Media LLC.
Oversat af Niels Ivar Larsen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Jørgensen

Mange ord. Ingen der fortæller om hvordan planetens fine klima blev skabt... Hvis man forstår hvordan det blev skabt, kan man bruge samme mekanismer til at genskabe det <3 Plantevæksten globalt kan trække CO2 ned i jorden, køle planeten, nedbryde metan, mindske tørke, oversvømmelser og naturbrande og delvis stoppe havstigninger. Er det fordi det ikke er endnu et techno-fix at vi ikke vil se eller høre det? Tjek evt rehydrate california med Didi Pershouse og Walter Jehne...

"Der vil også komme kampe om nye ressourcer – med en efterspørgsel efter materialer til solpaneler, der vil blive tredoblet eller mere over de næste par årtier, og der vil komme et så hurtigt voksende behov for batterikomponenter som kobolt, litium og andre sjældne jordarter, at overgangen til vedvarende energi næsten også vil nødvendiggøre en eksplosion i ’ekstrak-tivisme’. Det vil sige, at miner over hele verden vil skulle åbnes for at udspy ressourcer i et tempo, der er langt højere end det, der var drivende for den globale industrielle revolution gennem århundreder, og på måder, der uvægerligt vil resultere i konflikter mellem stater, hvilket blandt andre politologen Thea Riofrancos har beskrevet.

Der er noget at tænke over; den udstukne sigtelinjes grønne kapitalisme ser sort ud.

Kirstine Knudsen, søren ploug, Carsten Munk, Anders Graae og Lars Knudsen anbefalede denne kommentar

John Jørgensen

Efter alt at dømme er det illusion tro, at plantevækst kan hjælp væsentligt på problemet med den stigende koncentration af CO2 i atmosfæren. Umiddelbart skulle man tro det, men nu er det altså sådant, at biomassen (planterne) på planeten er steget med omkring 30 pct. siden 1990. Det er fortrinsvis sket som følge af atmosfærens stigende andel CO2. Det er essensen i den såkaldte” greening” og du kan checke det ved at tilføje NASA til søgeordet ”greening)

Det har som bekendt ikke stoppet temperaturstigningerne. Grunden er den enkle, at kulstof cirkulerer rundt i planetens forskellige bestanddele, og kun en lille del deponeres (nogenlunde varigt). Det kulstof, der optages i planterne, bliver senere sluppet løs i atmosfæren igen. Det kaldes ”kulstofkredsløbet”, og det klan du også google.

Jeg har checket din henvisning, og deres forslag vil ikke hjælpe stort på klodens problemer. Sandsynligvis vil det kunne afhjælpe nogle af Californiens kommende problemer, men det får de så sandelig også brug for i en grad, som de næppe selv er klar over. Det er sådan, at i den seneste opvarmningsperiode var den sydvestlige del af Amerika et endnu varmere og mere tørt område, end det er nu.

søren ploug, Knud Chr. Pedersen og Klaus Lundahl Engelholt anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Er det rigtigt eller blot hensigtsmæssigt at skrive "Krigen mod klimabenægterne"? Selve ordet "klimabenægter" virker for mig meningsløst, men det står vel enten for de der benægter at klimaet kan forandre sig eller for at dette har noget med menneskelig aktivitet at gøre.
Men, til noget andet. Hvorfor se dette som en "krig" og disse såkaldte benægtere som noget der skal overvindes? Er der tale om en særlig afart af menneskene der vil nyde godt af at det går helt skidt for alle andre? Eller er de snarere om ikke i "samme båd" så på samme planet som andre?
Bliver "covidbenægtere" eller "influenzabenægtere" ikke ramt af sygdom? Hvad så med "naturbenægtere"? De kan vel roligt flytte til et geologisk aktivt område og benægte jordskælv eller vulkanudbrud. Eller hvorfor ikke blive "gældsbenægter"? Til forskel fr vulkaner kan man da tale med og eventuelt besnakke kreditorer.

En benægter er en sekulær modpol til den ortodokst troende. En benægter er en kætter og dermed udstødt. Han har ingen stemme i den tro-faste gruppe.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Groupthink

En klimabenægters skepsis
Når der i dag er politisk konsensus om, at forskellen mellem 0.028 og 0.0415 procent CO2 i atmosfæren bærer ansvaret for godt en grad K opvarmning, er det baseret på en alt andet lige teori om den forøgede drivhuseffekt fra de ekstra 0.0135 procentpoint CO2.

Hvis vi måler temperaturen med et kviksølv termometer, er det hovedsagelig konduktionen omkring spidsen, vi registrerer som temperatur, altså molekyle bevægelse. Konduktionen har en væsentlig klimaeffekt i troposfæren, hvor temperaturen kommer direkte til udtryk ved at opvarme omgivelserne mod fysisk friktion. Fænomenet binder varmeenergien tæt på kloden i modsætning til direkte udstråling ud i universet.

Når der opstår lokal opvarmning, resulterer det i konvektion, som flytter molekyler med stor bevægelse op og ned i atmosfæren og skaber cirkulation og kaos i troposfæren i samspil med de kræfter, som er et resultat af klodens kugleform og rotation. Dertil kommer fordampning og fortætning af vanddamp i forbindelse med denne konvektion. Herved skabes vejr og uvejr og nedbør og tørke. Resultatet af det kaotiske vejr er større konduktion mellem samtlige molekyler i atmosfæren, og det binder altsammen varmeenergien i troposfæren som en stor og naturlig del af atmosfærens drivhuseffekt.

Drivhusgassernes drivhuseffekt er også bevægelse. Her er blot tale om atombevægelser i molekyler, bestående af tre eller flere atomer. Varmestråling af specifikke frekvenser optages i form af svingninger, rotationer og vrid på atomerne i resonans, og binder varmeenergien i troposfæren.

H2O er speciel i denne sammenhæng, fordi den i dampform har et stort spektrum for optag og forekommer i stor mængde i troposfæren. Derudover optræder H2O som vædske og i fast form med ekstra stor klimaeffekt i en kombination af atomar drivhuseffekt og molekylær konduktion.

Man kan beregne den energi et CO2 molekyle er i stand til at optage/udsende i et laboratorium. Man kan beregne den ekstra energi en forøgelse af CO2 på 0.0135 procentpoint i et laboratorium repræsenterer.

Klodens samlede drivhuseffekt udgør summen af samtlige atmosfærens molekylers konduktion og konvektion plus drivhusgassernes interne atombevægelser. Hvis vi ser isoleret på de 0.0135 procentpoint CO2 forøgelse siden industrialisering start, udgør den ekstra drivhuseffekt herfra en forsvindende andel af atmosfærens evne til at 'holde på varmen'.

I ethvert kaotisk system er der støj, og jo større systemet er og jo flere parametre der spiller med, jo større er den underliggende støj i systemet, og hvis laboratorieresultaterne for CO2s bidrag til systemet er langt mindre end baggrundsstøjen, burde det være legitimt at stille spørgsmålstegn ved grundlaget under teorien om den menneskeskabte globale opvarmning gennem CO2.

Iskernedata i forbindelse med skift mellem istider og mellemistider. Her ser vi ingen forøgelse af CO2 før starten af en mellemistid, og ikke mindst ser vi intet fald i CO2 før længe efter afslutningen på mellemistiden. Det er temperaturen der driver CO2 fra verdenshavet og biosfæren op i atmosfæren efter mellemistid start og tilbage igen over lang tid efter mellemistid slut. Alene dette faktum burde være nok til at falsificere teorien i en videnskabelig sammenhæng. Jeg har stadig til gode at se historiske data som underbygger teorien om CO2 som hesten og temperaturen som vognen.

knud hansen, Frank Hansen og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Vi er for mange. Lad os få den blinde vinkel med hver gang vi taler om klima, grøn vækst, CO2, overforbrug, solpaneler, vindkraft og fremover altså også kondomer. Med mindre selvfølgelig corona gør arbejdet?

Maia Aarskov, knud hansen og Jørgen Munksgaard anbefalede denne kommentar
Søren Winther Lundby

Glimrende essay med godt overblik, men djævlen ligger ikke kun i detaljerne og de store sammenhænge, men også i tallene. Tag blot vores 70%, som i artiklen tælles med på optimistkontoen. Fint nok, men resten af weekendens mindst ringe handlede netop om, at vores biomasse langt hen ad vejen kun er definitorisk bæredygtig.

Hertil kommer hele scope 3, der, som jeg forstår det, ikke er med i de 70%. Altså alt det vi køber i Kina og får sejlet til DK med Mærsk, som heller ikke er med i de 70%. Alt i alt peger pilen måske på, at Jason Hickel (som sporadisk nævnes i artiklen) har ret: degrowth!

Det er i givet fald alvorligt:

(1) Så er det pludselig os selv der skal til at ændre levestil, sådan for alvor. Pist borte er tidligere tiders aktivisme, som handlede om, at "de andre" skulle gøre noget anderledes.

(2) Omstillingen vil skulle ske ved, at alle i verden, der driver en økonomi på 80 billioner USD, hopper på samme tid. Der vil skulle indføres differentieret vækst, i den forstand, at nogle brancher og nogle lande fortsat skal vækste, mens andre lande skal det modsatte - og nogle brancher måske lukkes helt ned. Det vil så igen kræve en styring, som får det hedengangne Gosplan til at ligne en søndagsudflugt.

Jeg synes det er fint at være Optimist på Verdens Vegne. Jeg synes bare vi mangler at høre alle mellemregningerne, som viser, at optimismen har et solidt afsæt i den virkelige verden. En ting er sikker: Præcise løsninger kræver præcist beskrevne problemer.

Per Torbensen, knud hansen, Mogens Kjær og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar

Peder Bahne

OK. Lad os bare fortsætte vores diskussion fra sidst. Link: Eksperter: En bæredygtig fremtid kræver humanistisk klimaforskning | Information

I dit aktuelle indlæg fremfører du tre væsentlige påstande:

1. Der er andre grunde end CO2 til, at jordens temperatur varierer (det du kalder ”støj”). Derfor er det legitimt at stille spørgsmålstegn ved grundlaget under teorien om den menneskeskabte globale opvarmning gennem CO2

2. Hvis vi ser isoleret på de 0.0135 procentpoint CO2 forøgelse siden industrialisering start, udgør den ekstra drivhuseffekt herfra en forsvindende andel af atmosfærens evne til at ’holde på varmen’.

3. Når vi ser på istiderne, ser det ud til, at det er temperaturen, der skaber ændringerne i CO2 koncentrationen. Som du skriver” Alene dette faktum burde være nok til at falsificere teorien i en videnskabelig sammenhæng. Jeg har stadig til gode at se historiske data som underbygger teorien om CO2 som hesten og temperaturen som vognen”.

Lad mig tage din første påstand her, og de to næste i følgende indlæg.

Der er ingen klimaforskere ved deres fulde fem, der benægter, at jordens temperatur beatemmes af meget andet end CO2 koncentrationen. Men de betyder jo ikke, at de stiller spørgsmålstegn ved teorien om CO2’s betydning for kloden opvarmning.

Det spørgsmål, man meningsfuldt kan stille, er, hvor meget af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad, der skyldes CO2. Her er så godt som alle forskere enige i, at langt den største del skyldes CO2. Man skal have meget gode grunde til at benægte dette, og det er der ingen, der har.

Derfor er det meningsløst at almindelige mennesker bliver ved med at betvivle dette. Der skal fakta på bordet, og det er der ingen, der har kunnet præstere. Derfor er tvivlernes fortsatte ”stillen spørgsmål” ikke andet end ren sabotage mod de nødvendige klimatiltag.

Per Christiansen, søren ploug, Torsten Jacobsen, Peter Høivang og Ruth Sørensen anbefalede denne kommentar

Peder Bahne

Så er der din næste påstand:

”Hvis vi ser isoleret på de 0.0135 procentpoint CO2 forøgelse siden industrialisering start, udgør den ekstra drivhuseffekt herfra en forsvindende andel af atmosfærens evne til at ’holde på varmen’”.

For at sige det hårdt og brutalt: Det er en gang udspekuleret demagogi, som ikke hører hjemme i en diskussion blandt almindelige mennesker, fordi de som regel ingen forudsætninger har for at kunne gennemskue vrøvlet.

Du skal ganske enkelt ikke bruge procentpoint, når de vil sammenligne den menneskabte CO2 andel af drivhuseffekten med den før-indistrielle.andel Du skal selvfølgelig bruge almindelige procentandele. Alt andet er meningsløst. Men når man gør som du gør. Tryller man hele CO2- problemet væk, fordi CO2 som sådant kun udgør en forsvindende del af atmosfærens molekuler.

Hvis de vil skrive noget meningsfuldt, skal du skrive sådan: Hvis vi ser isoleret på den godt 30 pct. CO2 -forøgelse siden industrialiseringens start, så udgør den ekstra drivhuseffekt herfra ca. én ud af de godt 30 graders forøgelse, som drivhuseffekten medfører. Når det ikke bliver til mere, så skyldes det, at opvarmningseffekten af CO2 falder kraftigt med stigende koncentration.

søren ploug, Torsten Jacobsen og Peter Høivang anbefalede denne kommentar

Peder Bahne.

Så er der din sidste påstand.:

Når vi ser på istiderne, ser det ud til, at det er temperaturen, der skaber ændringerne i CO2 koncentrationen. Som du skriver” Alene dette faktum burde være nok til at falsificere teorien i en videnskabelig sammenhæng. Jeg har stadig til gode at se historiske data som underbygger teorien om CO2 som hesten og temperaturen som vognen”.

Kort og godt. Det er det rene vrøvl. Nar man har at gøre med fortløbende feed-back- processer med to bestemmende faktorer som temperatur og CO2, så vil processen selvfølgelig kunne påvirkes af, at man eksternt og altså ikke fra feedbackprocessen som sådan, tilfører eller fjerner varme (temperatur).

Det er præcis, hvad der skete ved istiderne. Ingen forskere ved deres fulde fem vil påstå, at faldende CO2 indhold i atmosfæren skabte istiderne, og heller ingen vil påstå, at stigende ditto afsluttede dem.

Hvad de skete var, at et fald i solens indstråling var årsag til istidernes begyndelse, og en stigning i indstrålingen var årsag til afslutningen. Det skyldes de såkaldte Milankowitz-cyklusser. Faldet og stigningen af CO2 skyldes i alt væsentligt, at verdenshavenes evne til at indeholde CO2 falder med vandets stigende temperatur.

Din påstand om, at istiderne falsificerer teorien om CO2-oppvarmningen i en videnskabelig sammenhæng, er således det rene vrøvl. Det samme gælder historien om ”vognen og hesten”. Hvis der kommer en ekstra hest for vognen, så kører den stærkere. Og kommer der mere læs på vognen, så kører den langsommere.

Per Christiansen, Per Torbensen, søren ploug, Torsten Jacobsen, Peter Høivang, Hanne Utoft og Ole Falstoft anbefalede denne kommentar

Hej Mogens. Vi kan ikke blive ved med at mødes på den her måde :)

1. Der er andre grunde end CO2 til, at jordens temperatur varierer (det du kalder ”støj”). Derfor er det legitimt at stille spørgsmålstegn ved grundlaget under teorien om den menneskeskabte globale opvarmning gennem CO2

Der er ingen klimaforskere ved deres fulde fem, der benægter, at jordens temperatur beatemmes af meget andet end CO2 koncentrationen. Men de betyder jo ikke, at de stiller spørgsmålstegn ved teorien om CO2’s betydning for kloden opvarmning

Det spørgsmål, man meningsfuldt kan stille, er, hvor meget af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad, der skyldes CO2. Her er så godt som alle forskere enige i, at langt den største del skyldes CO2. Man skal have meget gode grunde til at benægte dette, og det er der ingen, der har.

Den "støj" jeg taler om eksisterer i alle store kaotiske systemer og opstår som konsekvens af de utallige lokale processer, som tilsammen udgør jordklodens klimasystem med kulstofkredsløbets udveksling af kulstof mellem klodens overflade, den samlede biosfære og atmosfæren. En udveksling som fasciliteres ved solens indstråling i kombination med planternes fotosyntese og dyrenes efterfølgende forbrænding eller afbrænding eller bakteriel forrådnelse af plantevæksten. Et klimasystem med stor fordampning og fortætning af H2O med deraf følgende varmeoptagelse og afgivelse. Et klimasystem med store lokale trykforskelle, som skaber vind og tyfoner og flytter vejrsystemer rundt i troposfæren og bringer verdenshavet i svingninger. Hele dette system udnytter og binder den varmestråling, som solens indstråling konverteres til i mødet med jordens overflade og hele den udveksling mellem stråling og bevægelse i troposfæren udgør klodens drivhus og skaber et alternativ til en direkte varmeudstråling tilbage til verdensrummet. Det holder på varmen.

Jeg taler ikke om en alternativ forklaring på temperaturstigningen efter den lille istid. Jeg forsøger at trække linjerne op til proportionerne mellem den samlede effekt i klodens drivhusmaskine og så den effekt de 0.0135% af atmosfæren, vi har fyldt op med CO2 gennem industrialiseringen repræsenterer. Den effekt fra CO2 drukner i summen af de tilfældige lokale udsving i det store billede, også kaldet støj. Vi burde faktisk være lykkelige for at afkølingen ved slutningen på den lille istid ikke fortsatte ind i vores levetid. Der er ingen videnskabelig grund til at benægte, at temperaturen siden starten på den aktuelle mellemistid har bevæget sig op, og den har bevæget sig ned, dog med en generelt faldende tendens gennem hele perioden.

Du skriver man skal have meget gode grunde til at benægte, at langt den største del af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad, skyldes CO2. Jeg skriver det er at pålægge mig den omvendte bevisbyrde. Det er din påstand at langt den største del af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad skyldes CO2 og det må du sandsynliggøre. Inden du svarer, skal du huske at videnskab ikke er demokratisk og at argumentet 'Hvad skulle det ellers være' heller ikke vægter særlig tungt.

For at sige det hårdt og brutalt: Det er en gang udspekuleret demagogi, som ikke hører hjemme i en diskussion blandt almindelige mennesker, fordi de som regel ingen forudsætninger har for at kunne gennemskue vrøvlet

Jeg ser klodens samlede evne til at bevare energien tæt på overfladen gennem en uhyre diversibel udveksling mellem stråling og bevægelse og tilbage igen. Helt som den atomare udveksling mellem stråling og bevægelse og tilbage igen i CO2s tre atomer. Den store forskel ligger i proportionerne mellem CO2s masse og resten af systemets masse. Enhver bevægelse aktualiserer den masse det handler om og dermed den tilhørende energi.

Når du taler om den relative CO2 forøgelse på godt 30%, forledes uforstående væk fra det faktum, at objektet vi taler om begrænser sig til 0.0135% af den atmosfære, som bevarer den temperatur, der gør det behageligt at være her. Hvem narrer hvem ?

Din påstand om, at istiderne falsificerer teorien om CO2-oppvarmningen i en videnskabelig sammenhæng, er således det rene vrøvl. Det samme gælder historien om ”vognen og hesten”. Hvis der kommer en ekstra hest for vognen, så kører den stærkere. Og kommer der mere læs på vognen, så kører den langsommere

Når en istid slutter stiger temperaturen, og den ekstra varme driver efterfølgende mere CO2 op i atmosfæren som når bruset går af den lunkne cola. Hvis konsensusteorien var sand, ville den ekstra CO2 hæve temperaturen yderligere, og vi ville have en positiv runaway feed-back proces, men det er ikke det vi ser i data. Der kommer altid en ny istid med faldende temperatur, og her reduceres CO2 langsomt mod niveauet fra sidste istid. CO2 er ikke i stand til at bevare temperaturen høj på trods af sit atmosfæriske lokale maksimum. Hvordan kan CO2 samtidig være årsag og virkning ? Uanset hvor mange heste du spænder for vognen eller hvor meget læs du fylder i vognen, er det stadig ikke vognen der trækker hesten.

@Peder Bahne

"Iskernedata i forbindelse med skift mellem istider og mellemistider. Her ser vi ingen forøgelse af CO2 før starten af en mellemistid, og ikke mindst ser vi intet fald i CO2 før længe efter afslutningen på mellemistiden"

CO2 virker som forstærker:
In other words, CO2 does not initiate the cooling or warming, but acts as an amplifier once they are underway. It's estimated that CO2 (along with other greenhouse gases CH4 and N2O) causes about half of the full glacial-to-interglacial warming. https://sites.google.com/site/thepaleoceneeocenethermalmaxim/2-paleocene...

I det 16tende århundrede faldt befolkninstallet i Amerika med omkring 90%. Dette medførte en øget skovvækst i det som før var agerbrugsland (særligt i Amazonas). Det efterfølgende fald i CO2 i atmosfæren står for ca. halvdelen af temperaturfaldet som forårsagede den "lille istid" i Europa. Se https://www.popularmechanics.com/science/environment/a26136069/great-dyi... og andre (mere videnskabelige) kilder.

Søren Winther Lundby

Du har helt ret i, at vi med de berømte 70 pct. kommer til at snyde på vægter, hvis vi da kommer så langt. Almindeligvis siger vi, at vi har nedbragt udslippet af CO2 med 40 pct. siden 1990. Det er også rigtigt, hvis vi ser på Danmark som geografisk enhed.

Hvis vi derimod ser på, hvad danskerne har udledt, - det såkaldte danske fodaftryk – så er det lodret forkert. Vi har intet sparet siden 1990, og det skyldes, som du rigtigt anfører, at vi siden 1990 gennem industriens udflytning har eksporteret omkring en tredjedel af danskernes CO2 udslip til udlandet - i at væsentligt til Østasien. De småtterier vi mangler for at reducere op til de 40 pct. kan du sagtens finde i vores overudnyttelse af biomasse og den såkaldte kulstofgæld.

Snyderiet kan være hvad det være vil. Men det vi komme som en voldsom overraskelse for den danske befolkning, fordi de tror, at det ikke var så slemt at spare de første 40 pct., selv om vi havde 30 år til det. Så vil de nok mene, at vi nok klarer de sidste 30 pct. på 10 år, hvis vi bare tager os gevaldigt sammen, og sparer os helt i bund, samtidig, med at vi giver den teknologiske udvikling ”fuld skrue”.

Det vil nok være denne fejlslutning, der umuliggør, at vi kan komme ud af CO2 kniben genne energibesparelse og en egentlig nedsættelse af forbruget. Den danske befolkning vil reagere voldsomt, når det går op for dem, at det, de tror, de har opnået gennem hårdt tilkæmpede besparelser i de sidste 30 år, er en stor illusion.

Kirstine Knudsen, Per Christiansen, Søren Winther Lundby, Per Torbensen, Hanne Utoft, Torsten Jacobsen og søren ploug anbefalede denne kommentar

Hej Peder

Vi kan såmænd godt blive ved mad at mødes å denne måde. I hvert fald har jeg besluttet mig for, at Informations læsere gennem min indsats får en mulighed for at gennemskue klimabenægternes uigennemtænkte eller lodret forkerte argumenter. Indrømmet – det kræver en vis indsats af læseren, fordi klimaforskning er og bliver mere kompliceret, end de regner med. Man jeg skal forsøge at gøre det så lidt kompliceret som muligt.

Inden da en lidt mere personlig bemærkning. Det virker som om du har forspist dig i tekniske detaljer og savner et overblik over klimaforskningens mangfoldighed. Du har sikkert en teknisk uddannelse, men det kan godt være en hæmsko. To af de største klimakvarthjerner jeg kender er faktisk ingeniører. Tag ikke fejl – jeg har den største respekt for ingeniører og teknologi. Det er ingeniører og den teknologiske udvikling, der på godt og ondt driver verden frem.

Problemet er, at deres tekniske viden får dem til at tro, at de uden at sætte sig dybere ind i klimaforskningen, også kan udtale sig om denne. Én af de to præsterede endda et foredrag for en mindre forsamling, hvor han nåede frem til, at den menneskeskabte del af atmosfærens CO2 kun var ansvarlig for 0,017 pct., af drivhuseffekten. Han var oven i købet ansat i det daværende DONG.

Det var baseret på en artikel, han var kommet i besiddelse af. Han havde end ikke gjort – som forskere som det første gør - undersøgt hvem, der havde skrevet artiklen. Det tog mig omkring ét minut at finde ud af, at det var en kulmine- ingeniør fra West Virginia. Det er en stat, hvor kullet ligger så højt, at man kan skovle det op med en bulldozer. Så skulle alle røde lamper lyse.

Dernæst tog det mig dernæst omkring et kvartet at bladre artiklen igennem for at kunne konstatere, at den var en meget uskøn sammenblanding af ren svindel, manipulation og simpel uvidenhed.

Da jeg senere konfronterede ham med hans kolossale uvidenhed, blev han fornærmet. Han var skam maskiningeniør og mente hermed at han også havde beskæftiget sig med klimaforskning i 40 år. I realiteten havde han kun været ansat i DONG i omkring 7 år, og havde overhove det ikke beskæftiget sig kvalificeret med klimaforskning. Dette er i en nøddeskal, hvad jeg kalder den tekniske fælde.

Så vil jeg ellers i de næste indlæg gå over til at tilbagevise dine argumentger.

Nille Torsen, Per Christiansen, Per Torbensen, Hanne Utoft, Torsten Jacobsen og søren ploug anbefalede denne kommentar

Peder Bahne

Den ”støj”, som du taler om, er en banalitet for klimaforskere. Jeg troede at have forklaret dig, at ”støjen” medførte en masse fluktuationer i klodens temperaturudvikling. CO2’s drivhuseffekt lægge sig så blot ”oven i disse” temperaturudsving. Derfor er hele din opremsning af, hvor kompliceret jordens klimasystem er, komplet overflødig, og jeg vil bede dig om at lade være med at gentage den.

Dit næste afsnit handler om” at trække linjerne op til proportionerne mellem den samlede effekt i klodens drivhusmaskine, og så den effekt, som de 0,0135 % af atmosfæren, vi har fyldt CO2 gennem industrialiseringens, repræsenterer.

Det er jeg godt klar over, og jeg troede også at have vist dig, at du slap ualmindeligt dårligt fra det. Oven i købet har jeg skrevet, hvad jeg mener, at du burde have skrevet. Det må du gerne argumentere med, hvis du vil. Men den omgang demagogi, som du præsenterede mig for, vil jeg helst ikke se mere. Der skulle nødig gå ”Frank Hansen” i det, og det er så absolut ikke venligt ment.

Du forsvarer dig med andre ord med, at CO2-effekten drukner i støj. Det er den samme useriøse bortforklaring, som klimabenægterne gentager i en uendelighed uden at have nogen som helst baggrund for det. Lad mig derfor i næste indlæg forklare dig lidt om, hvordan forskerne arbejder.

Peder Bahne

Superkort indlæg om, hvordan forskning foregår

Når man støder på det, man kalder en anormali – i dette tilfælde den bratte temperaturstigning efter 1970 – forsøger man at finde teorier – eller mekanismer – der kan forklare denne anormali. I dette tilfælde har man en veldokumenteret teori om drivhusgasserne opvarmningsevne, og man har en virkelighed (empiri), der passe godt til teorien.

For at sandsynliggøre, at det er drivhusgasserne der forårsage opvarmningen, prøver man at finde alternative forklaringer. Når man taler om forskning i almindelighed, kan man finde forklaringer, der kan supplere den oprindelige forklaringer eller man kan finde forklaringer, der helt eliminerer den oprindelige forklaring.

Når dette arbejde er gjort, præsenteres resultaterne. Der er i korthed hvad klimaforskerne har gjort. Og deres konklusion er så entydig, som den kan blive. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt flertallet har ret, fordi de er et flertal. Det er et spørgsmål om, hvorvidt klimaforskerne har gjort deres arbejde ordentligt, og det har de, så længe deres forskning er foregået efter videnskabelige principper, og der ikke er andre forskere, der kan finde overbevisende alternative forklaringer.

I og med at jeg støttet mig til den etablerede klimaforskning og deres seriøse arbejde, er det ikke mig, der skal finde andre forklaringer på temperaturstigningerne. Det er klimaskeptikerne der skylder en anden forklaring.

Dette er i korthed lidt om, hvordan den naturvidenskabelige forskning, som har drevet verden fremad, rent faktisk foregår. Hvis du vil prøve at vende forskningens arbejdsform på hovedet, må du nok siges at være temmelig useriøs.

Per Christiansen, Torsten Jacobsen og Eva Carstensen anbefalede denne kommentar

Peder Bahne

Dit næste indlæg om de 0,0135 procent CO2 i atmosfæren finder jeg det ikke nødvendigt at kommentere, udover at jeg vil bede dig om at læse mit indlæg herom én gang til.

Du har åbenbart ikke forstået, at ikke kan tale om procentpoint, når man skal sammenligne effekten af en udvikling. I hvert fald skal man sætte sine procentpoint op imod begyndelsesbetingelserne, og så får man 30 pct. Så enkelt er det, og det skulle hermed være klart, hvem der narrer hvem.

Peder Bahne

Så er der dit sidste indlæg om istider og CO2. Det ser heller ikke ud til, at du har forstået mit indlæg om fortløbende feed-back processer, og de eksterne faktorer, der kan ændre på disse feedbackprocesser. Hvad angår istiderne er det et fald et intensitetsfald i Solens indstråling, forårsaget af Milankovitz cyklusserne, dem skaber dem. . Milankowitz cyklusserne har jeg fortalt dig om flere gange, og nu vil jeg altså gerne have, at du forholder dig til dem.

At tro, at et højt CO2 niveau kan modvirke en Milankowitz cyklus viser, hvor lidt du forstår af klimaforskningen. Forskell en mellem en istid og en mellemistid er omkring 6 grader. I øjeblikket har vi et "forspring" på omkring 1 grad som følge af drivhuseffekten.

I det øjeblik solens indstråling mindskes som følge af en ny Milankowitz-cyklus, vil temperaturen falde uanset et højt CO2 niveau. Hermed falder CO2-niveauet også. Denne proces vil så fortsætte, indtil solens indstråling igen begynder at forstærkes.

Det er i sin enkelhed så nogenlunde sådan det foregår, og det vil jeg også gerne have at det forgår.
Til slut. Du må undskylde, hvis jeg lyder en smule ”kontant” og utålmodig, men jeg vil altså helst have at folk sætter sig ind i, hvad jeg skriver. Ellers spilder jeg tiden.

Torsten Jacobsen

Mogens Kjær skriver,

"Den ”støj”, som du taler om, er en banalitet for klimaforskere. Jeg troede at have forklaret dig, at ”støjen” medførte en masse fluktuationer i klodens temperaturudvikling. CO2’s drivhuseffekt lægge sig så blot ”oven i disse” temperaturudsving. Derfor er hele din opremsning af, hvor kompliceret jordens klimasystem er, komplet overflødig, og jeg vil bede dig om at lade være med at gentage den."

Om du så skærer denne banalitet ud i selv det mest forfinede pap, Mogens Kjær - hvilket vel næsten ikke synes muligt - så vil du til stadighed møde 'særligt begavede' mennesker som Peder Bahne, der bilder sig ind at vide 'bedre besked'.

'Særligt begavede' mennesker, som ikke har videre lyst til at komme med bud på hvorfor 'baggrundsstøjen' pludselig antager form af signal..

Som Peder Bahne selv skriver, i en 'argumentation' der bør demonstrere, at al videre diskussion er spildt gerning:

Du skriver man skal have meget gode grunde til at benægte, at langt den største del af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad, skyldes CO2. Jeg skriver det er at pålægge mig den omvendte bevisbyrde. Det er din påstand at langt den største del af den aktuelle temperaturstigning på godt én grad skyldes CO2 og det må du sandsynliggøre."

Peder Bahne ønsker ikke at komme med en god forklaring på de hastige globale temperaturstigninger..Det ville være at 'pålægge ham en omvendt bevisbyrde', som han udtrykker det. Forleden mente han vistnok, at det primært skyldtes kondensstriber fra fly, men han er tydeligvis siden blevet 'klogere':

Nu er det blot et resultat af et 'kaotisk' klimasystem..ganske hinsides menneskelig fatteevne..

Den eneste konstant i Peder Bahnes verdensbillede er, at konsensus i klimavidenskaben er håbløst forfejlet, mens han selv i sin omskiftelige opfattelse af virkeligheden altid har ret.

Han vil ikke fortælle, hvor han henter sin dybe 'indsigt'. Så man må derfor formode, at han enten skammer sig over sine kilder, eller at han blot har drømt det hele..stampet det op af jorden..

Du skal efter min bedste overbevisning ikke undskylde, at du slutteligt 'lyder en smule kontant', og 'utålmodig'.. At du overhovedet orker at engagere et så useriøst menneske, tjener dig til evig ære.. :)

Jeg har tidligere plæderet for, at udviklingen i langdistance luftfart over tropopausen siden anden verdenskrig korrelerer med udviklingen i den globale temperatur i samme periode. Flymotorerne har udledt stadigt stigende mængder af vanddamp derude, hvor varmestrålingen tidligere var på vej ud af 'drivhuset' ud i universet. Derfor og fordi vanddamp er en effektiv drivhusgas, kunne der være tale om en kausalitet mellem delta stratosfærisk vanddamp og deltaT, men jeg gjorde mig skyldig i den misforståelse, at vanddampen ville falde ud og ned gennem troposfæren i løbet af ganske få dage ved et flystop. Sådan virker det bare ikke, fordi der er ganske ringe vertikal opblanding af gasserne uden for troposfæren. Efter Corona halverede luftfarten gik der således 2 til 3 måneder, før vi kunne se en generel afkøling over Sydpolen, hvor det var vinter, og nu hvor vinteren er kommet til Nordpolen ser vi en tilsvarende afkøling her.

Fordi tropopausen ligger tættest på kloden ved polerne, og troposfæren derfor er en tyndere klimaskal, ser vi den største effekt her som resultat af den ekstra vanddamp udenfor. Specielt ved nordpolen ser vi den allerstørste effekt, fordi hovedparten af flytrafikken foregår på den nordlige halvkugle.

Drivhuseffekten generelt har den største virkning om natten og om vinteren, hvor indstrålingen er minimal og albedo derfor har ringe virkning, og når vi nu reducerer tilførselen og dermed over tid mængden af vanddamp uden for vores normale drivhus, ja så falder temperaturen i takt med at den ekstra vanddamp langsomt falder ned i troposfæren, hvor den hurtigt udfældes og forlader troposfæren. Velkommen tilbage til den danske vinter, og selvfølgelig skiftede jeg min firehjulstrækker ud med en fiks hybrid uden frihøjde i 2018. Min 200 meter markvej havde jo ikke været pakket i sne siden 2010 :(

Torsten Jacobsen

Peder Bahne,

Du misser ganske pointen - i det mindste min pointe..

Du hævder - med samme vægt som jeg selv eller et får (MÆÆÆHH) - at de mennesker, som seriøst beskæftiger sig med klimaforskning ganske har overset dine indsigter..

Dine indsigter...Lad os lige lade det billede stå et øjeblik..

Mææhh?!

Dette ville være et enestående velvalgt øjeblik for dig at afsløre, at du rent faktisk er ikke blot uddannet indenfor, men rent faktisk også en exceptionelt anerkendt kapacitet indenfor de videnskabelige discipliner, som du hævder at kende så frygtelig meget til..

En sådan afsløring ville en gang for alle mane det indtryk i jorden, at du blot er et godtroende menneske udstyret med lidt for megen tid, men desværre tillige udstyret med en lidt for ringe 'kalibrator' hvad virkelighedsfornemmelse angår..

Det er mit ærlige indtryk, at du slet ikke interesserer dig for 'klimavidenskab' som sådan. Du synes mere investeret i forestillingen om, at den 'officielle fortælling' være en løgn..

Og fred være med det..

Selv er jeg bestemt ikke blind for, at den 'fortælling' der på snart sagt ethvert niveau gennemsyrer vores samfund, i sidste ende er blot netop det:

En fortælling!

Om den fortælling er sand eller falsk, afgøres alene af de til enhver tid bestemmende magthavere..Og når de har bestemt sig færdig, ja så ser de gerne enhver videre debat undertrykt..fejet ind under gulvtæppet..

Men der er forskel på en politisk motiveret fortælling, og så på den fortælling videnskaben kan forsyne os med..Og mens du sagtens kan finde historiske eksempler på, at videnskab og politik har forenet sig i en modbydelig kimære, så skylder du i din 'klimabenægter-idioti' stadig en alternativ troværdig forklaring på de observerbare, ekstreme temperaturstigninger..

Du kan ikke bare slå ud med armene, og sige 'kaos'. I det mindste ikke samtidig med at du - uden grundlag - fornægter mere informerede forklaringer..