socialisme
Læsetid: 13 min.

Pelle Dragsted finder inspiration til fremtidens socialisme hos fortidens socialdemokrater

Vi lever slet ikke i et kapitalistisk samfund, mener Enhedslistens chefideolog. Socialisme er nemlig ikke er et spørgsmål om enten-eller, men mere eller mindre. Det siger Pelle Dragsted, som i en ny bog fremlægger en vision om et mere socialistisk Danmark. Den minder en del om det, Socialdemokratiet engang kaldte ØD – økonomisk demokrati

Spørgsmålet om ejerskabet over økonomien er et af de store skel mellem Socialdemokratiet og den mere radikale venstrefløj i dag, siger Pelle Dragtsed.

Moderne Tider
17. april 2021

En ganske almindelig lørdag morgen for en ganske almindelig dansker starter måske i en almen AAB-bolig. Hun vågner, tænder loftslyset med strøm fra et forbrugerejet elnetselskab, og stiller sig ud i brusebadet, hvor vandet bliver leveret af det kommunale HOFOR. I køleskabet ligger ost fra andelsmejeriet Thise og bacon fra andelsselskabet Danish Crown, der begge er købt i et forbrugerejet Coop-supermarked for penge stående i den fagforeningsejede Lån & Spar-Bank.

Pointen med denne lille morgenscene er, forklarer Enhedslistens Pelle Dragsted, at Danmark ikke er nær så kapitalistisk, som vi bilder os ind. Fra demokratiske virksomheder til andelsbevægelsen og hele den offentlige sektor, glemmer vi, at store dele af vores samfund er indrettet i »ikke-kapitalistiske, produktive fællesskaber,« siger han.

 

Få de bedste historier, indblik i idedebatter og opdag ting,
du ikke vidste, du var interesseret i.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Hvordan får vi mere socialisme, demokrati og lighed samt mindre forurening? Det er gået tilbage i 40 år. Giver bogen svar på det?
Anmeldelsen/interviewet forekommer mest "beskrivende".
(Under mig over en samfundsforandrende bog skal være så dyr).

Carsten Hansen

Så absolut et kæmpe fremskridt hvis den yderste venstrefløj bevæger sig væk fra gammel-kommunistiske ideer og ind mod midten..
Måske kommer Enhedslisten alligevel til sidst til at ligne SF .

For ja; Vi har brug for mere socialisme. Vi har brug for at trække Socialdemokratiet mod venstre. Vi har brug mere solidaritet og mere lighed.
Men vi har ikke behov for at give køb på de demokratiske værdier om frihed, lighed og broderskab. Vi skal ikke tilstræbe et mere kollektivistisk samfund hvor kollektivets ret er større end individets. En sund balance mellem individets frihed og sammenhængskræften i samfundet hvor man reelt behandler de svageste bedst muligt, er den vej vi skal.
I alle samfund er der rettigheder og pligter; Nogle steder overdrives pligterne. Nej tak til det.

Ib Gram-Jensen

Dragsteds vision om en blandingsøkonomi med mere socialisme i blandingen er reelt en vision om kapitalisme med et ((lidt?) mere) menneskeligt ansigt. Dens grundlæggende problem er, at i en (verdens)økonomi, hvor virksomheder er afhængige af at give profit, kan "socialismen" ikke fungere grundlæggende anderledes. Dels gør dette det svært at se, hvordan det økonomiske demokrati i praksis kan udbredes og gøre en reel forskel i en (lille og åben) national økonomi, dels udvisker Dragsteds synsvinkel forskellen mellem kapitalisme og socialisme: hvor mange procent af økonomien skal være "socialistisk" (stats- eller mere eller mindre medarbejderejet/styret), før vi kan betragte en "praktisk socialisme" eller "grundlæggende anderledes og mere socialistiske træk" som en realitet? Eller mere konkret, hvornår er det en realistisk mulighed, at økonomien styres mere af demokratiske beslutninger end af markedets logik og profittvang? Hvilken reaktion på en politik, der har potentialet til at gøre en virkelig forskel - et reelt indhug i kapitalens magt og udbytte - fra nationale og globale kapitalistiske og politiske aktører forestiller Dragsted sig, og hvordan skal en eller nogle få nationale stater og økonomier forsvare sig imod dem?

Dragsteds strategi kan måske overfladisk set virke realistisk, men reelt vil den nok mest sandsynligt enten føre til begrænsede reformer (som vil være udsatte for at blive rullet tilbage) i et samfund, som stadig grundlæggende fungerer på den kapitalistiske økonomis og dermed kapitalistiske interessers betingelser, eller blive bremset, hvis den begynder at ligne en reel trussel mod kapitalismen. Eller med andre ord: hvis strategien skal have succes, forudsætter det, hvad strategien er beregnet på at føre til: at kapitalismens økonomiske dominans og kapitalistiske interessers og aktørers deraf følgende magt er brudt (altså begrænset i så høj grad, at de ikke forhindrer det "socialistiske" element i at gøre en reel forskel). Giver bogen et realistisk bud på, hvordan vi kan komme til det punkt? Artiklen gør det ikke.

søren ploug, Henrik Rose, Eva Schwanenflügel, Finn Kjeller, Karsten Nielsen, jens christian jacobsen, Hans Larsen, Søren Dahl, Erik Winberg og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

EL = SD + 25 pct?

Per Rønne-Nielsen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme og Ib Gram-Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det vil da, Ib Gram-Jensen, netop kunne fungere bedre, fordi det med sin reelle vægtning af det, der har reel værdi: produktion og udførelse af nødvendige funktioner, uden et profitbehov kan være ekstra konkurrencedygtigt.
Måske er det allerede på vej i COOP, hvor den nye chef har dekreteret lavere priser og bedre udbud, så vi måske slipper for 10 forskellige mærker af kokosmælk eller 14 slags tun på dåse, men i stedet får et supermarked, der ikke servicerer produktionsvirksomheder, men kunderne, i form af krav om kvalitet, begrænsning af mærkevareudbud, men forøgelse af udbuddet. Det er bare et eksempel på en udvikling, der synes at være besluttet allerede - og som er et ægte opgør med en jagt på et overskud, som en forbrugerejet organisation ikke behøver, fordi det er igennem forbrugerfordele, at medlemmerne modtager deres andel af overskuddet.

Det lyder simpelthen som en meget velkommen bog, som måske endelig kan bringe lidt realisme ind i den måde, vi betragter den verden, vi er sat i.

Michael Mogensen, Per Rønne-Nielsen, Per Langholz, Ole Henriksen, Ole Frank og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Man kommer ikke langt med at grave sig ned og være rene i små cirkler. Igen hellere flytte 6 millioner mennesker 1 meter i den rigtige retning end at flytte 100 mennesker 100 meter.

Der er rigtig mange praktisk tiltag, som vil kunne fremme en demokratisk mere venstreorienteret drejning af samfundet generelt.

Nogle af dem er måske nok ikke lige så mainstream.

Men et par hurtige kunne være:

1) Afskaffelse af NPM.
2) At aktie positioner i pensionkasser og ordninger, der er det pensions modtagerne der demokratisk bruge de stemmer aktierne giver.

// Jesper

Tonny Helleskov

Et andet væsentligt bidrag om veje og vildveje frem:
Sahra Wagenknecht :
Die Selbstgerechten - 24,95 Euro

Hanne Utoft og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

Jeg tror ikke, at jeg kunne slæbe mig igennem Wagenknechts bog, til gengæld er noget andet sikkert: Hun kunne bidrage med en erfaring eller to fra praktisk politik. De gamle PDS'ere har nu også nogle erfaringer med Wagenknecht (de er ikke kønne), så de er måske adresse for titlen?

Venstrepartiets kernevælgere har nogle temmelig konkrete erfaringer med partiets fremtidsforestillinger og visioner, og dem ligger det meget tungt med at overbevise med. Det er vælgere, som lige skal have et svar på både det en og det andet spørgmål, inden de igen overlader magten i noget større omfang til sådan et parti.

Annette Munch

Det er den kritiske borgers/forbrugers mulighed for at træffe aktive valg, der funderer den demokratiske aktivisme i udviklingen af det gode fællesskab - for alle.

En af hans centrale pointer er, at han ser penge/økonomi som et middel til at gå i den rigtige/demokratiske retning snarere end et mål i sig selv.
Det stiller krav til alle borgere o at "yde efter evne og nyde efter behov".
Enig i at en af de store fejltrin, var at lade bankerne gøre realkredit/boligmarkedet til en god forretning og dermed få magt/ejerskab over store dele af værdierne i DK skabt af borgerne

Det er (alt for) let at skyde hans bud på udviklingen af/i fremtidens DK med at hans bog ikke giver alle svar på alt.
hvis det hele ender i de klassiske utopiske isme - konkurrencer, sker der ingenting.
PS bogens pris afspejler vel kostprisen, når alle, der bidrager er betalt ......

søren ploug, Michael Waterstradt og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Annette Munch

Det er den kritiske borgers/forbrugers mulighed for at træffe aktive valg, der funderer den demokratiske aktivisme i udviklingen af det gode fællesskab - for alle. ved at vælge andelsejede virksomheder i der daglige forbrug. Coop bringer også varer ud ....

En af hans centrale pointer er, at han ser penge/økonomi som et middel til at gå i den rigtige/demokratiske retning snarere end et mål i sig selv.
Det stiller krav til alle borgere o at "yde efter evne og nyde efter behov".

Enig i at en af de store fejltrin, var at lade bankerne gøre realkredit/boligmarkedet til en god forretning og dermed få magt/ejerskab over store dele af værdierne i DK skabt af borgerne

Det er (alt for) let at skyde hans bud på udviklingen af/i fremtidens DK med at hans bog ikke giver alle svar på alt.
hvis det hele ender i de klassiske utopiske isme - konkurrencer, sker der ingenting.
PS bogens pris afspejler vel kostprisen, når alle, der bidrager er betalt ......

Det er reelt Socialdemokratiet, der har flyttet sig populistisk til højre siden Svend Aukens tid, og totalt har forladt de gamle socialdemokratiske dyder med, at "man skal yde efter evne, og nyde efter behov."

I stedet er Socialdemokratiet faldet i den grøft, hvor man lefler for nogle, og direkte og indirekte straffer andre. Dette ses på en lang række lovmæssige initiativer, som Socialdemokratiet har støttet gennem de senere år.

Faktisk er millimeterretfærdighed ingen naturlov. Og der er altså mennesker, der af forskellige grunde ikke kan yde, ligesom der er nogle, der kan yde betydeligt mere. I et samfund, hvor alle skal være lige, skal samfundet altså kunne rumme dem alle.

Og jeg tror faktisk ikke, vi kan få for meget socialisme. Men vi bliver nok nødt til at tænke på cooperative fællesskaber. Cooperative arbejdsfællesskaber, cooperative bofællesskaber, cooperative indkøbsfællesskaber og så videre, hvor arbejdsindsats og forbrug fungerer i et cooperativt værdi-kredsløb.

Og det er slet ikke nogen ny og fremmed tankegang, for tænk blot på brugsen, andelsbanken, sociale boligselskaber og så videre. Det eneste der mangler i dette kredsløb er cooperative arbejdspladser, og he vil økonomisk demokrati være en god starter.

søren ploug, Poul Søren Kjærsgaard, Michael Waterstradt, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Steffen Gliese, K M og Ole Henriksen anbefalede denne kommentar
Lars Bjørneboe

Pelle Dragsteds bog lukker op for en diskussion af socialismens konkrete udformning i lyset af indhøstede erfaringer fra det virkelige liv i de sidste hundrede år og er derfor rigtig vigtig. Kommentarer og kritik må have form af spørgsmål til videre bearbejdning af temaet. Her er det nok vigtigste spørgsmål som gik gennem hovedet på mig ved læsningen af anmeldelsen:
-skal kooperativer m.fl. være udsat for konkurrence? Ejerforhold og dermed beslutningerne om hvad indtjeningen skal bruges til (løn, investering) er vigtige. Men det afgørende er vel om der skal være konkurrence mellem dem på et marked? Fordelen ved markedet er at det giver en klar tilbagemelding til producenten/ejerne om hvorvidt resurserne bliver brugt økonomisk rationelt. Ulempen er spildet af resurser, hvis virksomheden går ned. Demokratisk valgte ejere kan sagtens håndtere sådanne beslutninger, men det vil nødvendigvis føre til en ret så højrøstet demokratisk samtale, jvf. salget af Dong, og det skal man vel lige vænne sig til.

søren ploug, Steen K Petersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Pelle Dragsted

Hej Lars. Tak for pæne ord. Jeg diskuterer netop de spørgsmål du rejser over 100-150 sider i bogen. Netop spørgsmålet om organisering af det demokratiske ejerskab , og om forholdet mellemmarkedsmekanismer og demokratisk planlægning.

Michael Waterstradt, Steen K Petersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men konkurrencen skal vel i virkeligheden foregå i butikken mellem produkterne...

"Pelle Dragsteds bog lukker op for en diskussion af socialismens konkrete udformning i lyset af indhøstede erfaringer fra det virkelige liv i de sidste hundrede år og er derfor rigtig vigtig."

Det samme gør Wagenknechts bog, som, modsat Dragsteds, kredser om et alternativ til socialdemokratiske/socialliberale visioner om kapitalisme med et pænere ansigt.

For at kunne diskutere Dragsteds vinkel er det en stor fordel at kende til andre venstreorienterede og kvalificerede bud på fremtidens socialisme, og udover Wagenknechts bidrag kan Monbiots 'The Earth Is in a Death Spiral. It will Take Radical Action to Save Us' og John B. Fosters 'The Return of Nature: Socialism and Ecology' kraftigt anbefales.

Michael Waterstradt, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel og Ib Jørgensen anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Så længe boligmarkedet, pensionskasser er uden for kontrol kan i snakke lighed lige fra nu af og til juleaften 2100. Prisstigninger på bolig bliver ikke beskattet. Indbetalinger på tvangspension bliver ikke forrentet. At der er en massiv økonomisk ubalance vil ingen vel benægte. At ballonen revner og store grupper bliver insolvente tjener ingen.

Så læne troen på stigende boligpriser og ingen inflation er fakta, sker der ingenting.
Spændt på at se når det hele vender, hvem der nu skal betale?

I medens drejer den politiske debat sig om stort set ligegyldige emner!

erik lund sørensen

Erik Lund Sørensen. Tak til Pelle Dragsted for at åbne for en vigtig samfunds debat. Der er også brug for en nytænkning på medieområdet, der er domineret af borgelige medier.TV 2, Jyllandsposten , Berlingske, .Deres synspunkter fylder alt for meget. Dr 2 der engang var et kritisk medie , er også i høj grad borgeligt domineret.

Michael Mogensen, Michael Waterstradt og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Er tiden er ved at rinde ud for kapitalismen. Betragter vi den nuværende pandemi er det meget tydeligt at kapitalismen og markedet ikke har kunnet løse problemet effektivt. Og dette vil formodentlig gentage sig når vi skal løse de andre problemer vi står overfor globalt og som truer vores eksistens.

Et af grundstenene i kapitalismen er den fri konkurrence. Men er konkurrence altid at foretrække. Vil samarbejde ikke vær langt mere resourcebesparende og effektivt og dermed aldeles nødvendigt med de kriser vi står i til halsen. For hvad der er økonomisk rentabelt er jo ikke nødvendigvis rentabelt når vi tager kommende generationer med ind i regnskabet.

Desværre har vi fået indført socialismen på en række uheldige områder. Forurening - skader på miljøet - og arbejdsmiljø indgår ikke i de økonomiske regnskaber i produktionen, men bliver betalt af samfundet.
Og skulle banker og investerinsselskaber løbe ind i vanskeligheder står vi også der parate med redningskransene så de kan fortsætte deres gældskabende virksomhed som ingen gavnlig effekt har for samfundet, men alene skaber grundlaget for den næste krise. Liget holder sig i live, sminket med lånte penge.

Jørgen Larsen

Altså offentlig / statslig ejendom er altså ikke det samme som socialisme - hvilket synes at være en udbredt misforståelse (ingen nævnt eller glemt) og marked er ikke det samme som kapitalisme.

Ib Jørgensen

Hvad der er vore livsfornødenheder, foreneligt med naturens bæreevne, skal på forhånd besluttes af producenterne, som DEREFTER går i gang med at producere og fordele.
At udvikle det social-politiske system, som gør dette muligt, det er den opgave vi vil blive stillet overfor - hvis vi er heldige og dygtige nok. Dvs at vi forbereder os på det, fordi vi indser nødvendigheden.
Det meste andet vil være forlængelse af dødskampen. Med ragnarok som konsekvens.

Flemming Olsen

Dragsted bliver sikkert valgt på Frederiksberg for Enhedslisten, og midt i valgperioden hopper han så over til sosserne. Han vil sikkert blive budt velkommen i Socialdemokratiet og senere til en ministerpost på samme måde som Rosenkrantz-Theil. Der er ikke meget ide i at blive hos Enhedslisten og deres karruselordning, hvis man for alvor vil have magt og indhold i tilværelsen i stedet for at stå på sidelinjen og råbe øv. Fremtiden og mulighederne ligger åbne for ham, og hvis man kaster et blik på Karen Jespersen karriere, hvor kan det så ikke ende?

Revolution, ballade og brosten hører ungdommen til, når man bliver ældre må man besinde sig og tænke på sin karriere. Det har fremtrædende politikere som f.eks. Fouché måttet sande. Bare ærgerligt hvis vælgere og kolleger kan huske lidt for meget af, hvad de lavede og mente før i tiden.

Flemming Jensen

Rød blok har mandat og en enestående mulighed for at lave dybdegående forandringer i vores samfund.
Vi taler seriøse tiltag omkring ødelæggelsen af vores natur.
Afskaffelse af svineavl og alt andet storlandbrug.
Uden kompensation. De skylder 500 milliarder, holdt oppe af Staten dvs. skatteyderne, så de har fået rigeligt....
Vi skal ikke begå samme fejl som med minkavlerne, de griner hele vejen til banken.
Der er noget der hedder Jobcenteret.
Automatiseringen af vores samfund , giver store muligheder for omlægning af arbejdsmarkedet.
Afskaffelse af fordummende arbejde , nedsættelse af arbejdstiden og indførelse af Borgerløn.
Mere og lettere adgang til højere læreranstalter.
Det vil løfte vores samfund op fra dette åndelige morads vi befinder os i nu.
Beskatning af kapital ( Bla. provenu af salg af ejendom )
De aller rigeste skal betale mere til fællesskabet.
Derved får vi gjort op med den ekstreme ulighed i det her samfund.
Energipolitiken skal lægges om til primært Atomenergi, inden det er for sent.
Sidst men ikke mindst ,så skal vi have legaliseret HASH.
Vi bruger millioner på en kamp, vi ikke kan vinde.
For øvrigt, høj som lav, hvem ryger sig ikke en lille joint engang imellem.
I bliver simpelthen nødt til at tage ansvar og være meget mere pågående og kompromisløse over for Socialdemokratiet.

Så Pelle, hvad venter I på i Rødblok, folk har store forventninger.

Carsten Hansen

"Rød" blok kommer til at vente længe på Det Radikale Venstre.

Dette borgerlige parti regnes jo med i rød blok men ....... !

Eva Schwanenflügel

I bogens omtale hører jeg ikke noget om, hvordan de syge og handicappede bliver behandlede i forhold til at de er blevet flyttet fra sygeområdet til beskæftigelsesområdet.

Det var for ikke så længe siden Enhedslistens hjerteblod at forbedre forholdene for de syge og handicappede, der nu bliver afkrævet forbedringer af helbreddet de ikke kan opfylde, og derfor bliver sanktionerede eller ikke får den hjælp de har ret til.

Hvor er kampen imod førtidspensions- og fleksjob reformen, der stadig udmatter og gør de syge mere syge?

Hvor er kampen imod nedvurderingen og ensomheden hos de, der af den ene eller anden grund ikke kan deltage aktivt i foreningslivet, familiesammenkomsten eller bylivet, fordi de er syge af angst og PTSD?

Det kan være at Enhedslisten opper sig forud for kommunalvalget, men jeg er ikke sikker på, de holder hvad de lover, desværre.

Eva Schwanenflügel

PS. Måske Dragsted skifter til S.

Det forandrer med garanti ikke Socialdemokratiet.