Interview
Læsetid: 9 min.

Israelsk filosof vil gøre op med »tostatsløgnen« – og ideen om Israel som en jødisk stat

Israel må opgive tanken om at være en jødisk stat, siger den israelske filosofiprofessor Omri Boehm, som i en ny bog peger på en føderal og binational løsning som zionismens oprindelige model – og det bedste håb, hvis man vil afværge faren for en etnisk krig
Familiemedlemmer sørger over Leah Yom-Tov, som blev dræbt af en raket affyret af Hamas fra Gaza ind i Israel.

Familiemedlemmer sørger over Leah Yom-Tov, som blev dræbt af en raket affyret af Hamas fra Gaza ind i Israel.

Ilia Yefimovich/Ritzau Scanpix

Moderne Tider
29. maj 2021

Israel sidder fast. Fredsprocessen er gået fuldstændig i stå, men som de nylige kamphandlinger mellem Hamas og Israel har vist, er konflikten med palæstinenserne så sprængfarlig som nogensinde før. Kampene har styrket premierminister Benjamin Netanyahu, forsøgene på at vippe ham af pinden med en ny regeringskoalition virker tvivlsomme, og landet kan meget vel have kurs mod sit femte valg på to år.

Alt imens har spændingerne mellem de jødiske og arabiske samfund i Israel nået et omfang, som de færreste havde forestillet sig. Udviklingen virker uholdbar, men der er ingen andre veje i sigte: Håbet om en varig løsning på landets lange og smertelige konflikt synes i stigende grad at fortone sig.

Det er på denne dystre baggrund, at israeleren Omri Boehm, professor i filosofi ved The New School i New York, fremlægger et radikalt bud på en alternativ fremtidsvision for Israel: Opgiv den kuldsejlede tostatsløsning, og gør landet til en forbundsstat.

 

Få de bedste historier, indblik i idedebatter og opdag ting,
du ikke vidste, du var interesseret i.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Annette Chronstedt

Hvilken lettelse, tak. Så hører man omsider intelligensen og dens klare analyse indefra den jødiske selvforståelse selv. Et kvantespring for kritikken, hvor begge parters traume tages seriøst, idet Gud omsider tages ud.

Arne Lund, Bo Stefan Nielsen, Alvin Jensen, Ete Forchhammer , Danny Hedegaard, Steffen Gliese, Ruth Sørensen, Steen K Petersen, Svend-Erik Runberg, Palle Yndal-Olsen, Jesper Edinger Andersson , Gert Romme, Anne-Marie Esmann, Per Christiansen, Klaus Lundahl Engelholt, Holger Nielsen, Hanne Utoft, Nike Forsander Lorentsen, Michael Mogensen, Stella Nielsen, Mads Greve Haaning, Viggo Okholm og Pietro Cini anbefalede denne kommentar
Michael Mogensen

Virkeligt klogt indlæg , og den eneste fornuftige løsning. Men nemt bliver det ikke.

Alvin Jensen, Ete Forchhammer , Danny Hedegaard, Steffen Gliese, Anne-Marie Esmann og Klaus Lundahl Engelholt anbefalede denne kommentar
Niels Jakobs

Ikke noget nyt at tage Gud ud af ligningen i Israel, men hvorledes forene shia med zionistisk retstænkning?
Ingen retstænkning tillader tyveri og slet ikke af land og mark.

Mange erstatninger skal falde, der må indrømmes lige ret, også til at erhverve og dyrke land og frit udøve erhverv.

Har der reelt været en fredsløsning fra zionisternes side nogen sinde?
Jeg har spurgt både israelere og zionister. Og de kan ikke svare.
De kan heller ikke svare på, hvilket parti, der har en egentlig fredsplan.
Det er sandsynligt, at Israel og zionisterne kommer i "skammekrogen", når de ikke længere kan holde sandheden om nakba nede.
Nakba skele 2 år efter holocaust. I 1947 og lige siden.
Hvis der havde været en vilje til at løse problemet med palæstinenserne den gang, så havde man vel ikke myrdet Folke Bernadotte, som var udpeget af FN til at varetage forhandlingerne mellem arabere og zionister.
Hele løgnen og propagandaen, som har gjort jøderne til ofrene og palæstinenserne til skurkene, kommer nok til at ramme zionismen i nakken. På et tidspunkt går det vel op for de mange velmenende mennesker, som tror på den zionistiske historie om Israel, at de er blevet taget grundigt ved næsen og indirekte har støttet en etnisk udrensning.
Som Tyskland efter anden verdenskrig blev ugleset, vil Israel blive det. Selvom de to nationers ugerninger ikke er så meget værre end hvad f eks USA og England har bedrevet overfor den oprindelige befolkning i Nordamerika og befolkningerne i de engelske kolonier.
Det er ved den fremtid, Israel skubber foran sig.

Colin Bradley, Alvin Jensen, John Andersen, Svend-Erik Runberg, Pietro Cini, Carsten Munk, Issa Chaaban, Palle Yndal-Olsen, Gert Romme, Jesper Edinger Andersson , Ninna Maria Slott Andersen og Anne-Marie Esmann anbefalede denne kommentar

Det er vel den fremtid, Israel skubber foran sig.

Anne-Marie Esmann

Godt at læse den artikel. Skal også fordybe mig i hans bog. Dejligt at få sat Focus på de egentlige problemer med Israel og skabelsen af jødernes stat på ryggen af den oprindelige befolkning. Palæstinenserne var den største befolkningsgruppe og i dag er den en minoritet i eget land.

Lad os håbe, at visdommen sejre til sidst. Men alle de eksempler som nævnes af jer svækker optimismen. Men nu er ånden ude af flasken og Israel kan ikke længere gemme sig i fortidens forfærdeligheder.

Alvin Jensen, Karen Grue og Svend-Erik Runberg anbefalede denne kommentar

Jeg syntes, der er rigtig godt, hver gang nogen kommer til fornuft i denne betændte sag, som den vestlige verden ikke vil "røre ved".

Men altså - desværre skal der meget mere og mange flere til en positiv forandring. Og løsningen er egentlig kun, at Israel erkender, at er bor andre end jøder i landet, og at Israel trækker sig fuldstændig fra alt besat, for det er jo ikke kun palæstinensisk område, Israel har besat.

Og så må der etableres en international domstol, der hurtigt og effektivt gør alt op lige fra landets start. For al beslaglagt jord og ejendom og alle de nedrevne huse er jo nogens private ejendomme, som det skal have en retfærdig erstatning for. Og dertil kommer udnyttelsen af det beslaglagte og en rimelig kompensation for alle årene under apartheid-lignende forhold.

Alt må simpelt hen gøres op, før man kan opnå en retfærdig fredsløsning. Og erstatningerne bliver så høje, at alle sionister i verden må medvirke til betaling.

Alvin Jensen, Ete Forchhammer , John Andersen, Karen Grue og Svend-Erik Runberg anbefalede denne kommentar
Signe Hansen

Var der ikke en gang Tyskland ville lave en hvid stat?

Når besindige jøder, som fx rabbiner Bent Lexner, bliver spurgt til den gamle jødiske drøm om et Storisrael - Eretz Israel - fra den ægyptiske grænse til Babylon, som beskrevet i Det gl. Testamente, så afvises dette som en konspirationsteori, der mest dyrkes i nogle muslimske kredse, ikke i jødiske. Og er der jøder, der forfægter tanken, da findes disse som især bindegale bosættere, skriver Lexner på https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-j%C3%B8dedom/dr%C3%B8mmer-j%C3%B8d...

"Det er et nedslående perspektiv for ethvert håb om forsoning. Bosætterne lægger ikke skjul på, at jøderne har ret til Bibelens forjættede land, og at dette inkluderer Judæa og Samaria, som er Biblens betegnelse for Vestbredden. Muligt, at det også gælder for Sinai og Babylon; men det er ikke en gængs jødisk opfattelse…Israel anerkender alle suveræne stater i Mellemøsten og deres grænser. Flertallet af verdens 14 mio jøder ønsker, at det nuværende Israel opnår anerkendelse og fred med naboerne, og at landets grænse kommer til at gå et eller andet sted omkring 1967-grænsen. Dog er man internt uenige om, hvordan man skal håndtere bosættelserne, og hvordan palæstinenserne skal kompenseres for dem".

Spørgsmålet er ubekvemt. For det rokker ved det billede, der søges skabt hvorvidt "Mellemøstens eneste demokrati" har imperiedrømme, og ønsker at opsplitte regionen, så Israel i kraft af sin økonomiske og militære overlegenhed, kan dominere de svagere naboer.
Der er imidlertid meget der indikerer, at Lexner taler mod bedre vidende. At han søger at skjule, hvor langt fremme Israel er med at realisere den bibelske drøm om et Stor Israel - Eretz Israel.
...
I dag er det ikke længere nogen sensation når ministre foreslå, at alle arabiske sted- og gade-navne skal judificeres, eller når der kræves, at arabisk-israelske statsborgere, skal underskrive loyalitetserklæringer. Dette er absolut i den bløde ende..

Mere alvorligt er de hyppige trusler om "transfer" af alle palæstinensere, fra selve Israel og fra Vestbredden, enten til Jordan, eller til andre arabiske lande, "der jo har plads nok". Israelerne håber på, at de kan tinge sig frem til, at palæstinenserne vil acceptere, at Israel skal være en jødisk stat. Men hvis ikke de vil med det gode, så…
Palæstinenserne er - som jøderne - stærkt knyttet til den jord, hvor de er født eller bor på. Kravet om retten til at vende tilbage til Palæstina for de, der blev fordrevet i 1940'erne, lever fortsat med uformindsket styrke, og fordrives palæstinenserne til Jordan, vil nye kampe bryde ud.

Dette er blot et uddrag af en længere art. som Demos udgav i 2018 om et Storisrael.

Sat på spidsen, så er det spm. om ikke de uktrareaktionære og bosættebevægelsen er så stærke, at det er deres dagsorden, der bliver afgørende.
En dagsorden der flugter med den mest forbenede zionisme: Mest mulig jødisk jord - færrest mulige arabere - og de få der kan tolereres skal leve i bantustans, hvor de bor når de ikke udfører der arbejde, som israelerne ikke vil udføre,

PS: Mette Frederiksen er jo stemt for, at der skal udarbejdes en national handlingsplan, til bekæmpelse af anti-semitisme, mens hun ikke ofre ét ord på de langt hyppigere overgreb, der begås mod vore muslimske medborgere.
De er i hendes øjne stadig kun gæster her i landet, og skal være taknemmelige for at de får love til at blive i det lille land med det store hjerte.
Men lykkes hendes forehavende, vil hun så også fx. forbyde boykott-bevægelsen, sådan som mere eller mindre er sket i England og dele af USA.
Skulle det ske, at Biden kommer til fornuft, og enten trækker støtten til Israel, eller i det mindste køler den ned, og ikke vil forbyde den amerikanske boykott-bevægelse, så har Mette Frederiksen jo et problem eftersom hun jo følger USA i tykt og tyndt
Men næsten uanset hvad hun vælger, så skal vore muslimske medborgere ikke forvente noget godt fra hendes side.

Colin Bradley

Et klart hoved. Omri Boehm har fat i noget som ganske givet ikke er nyt. Men pludseligt kan det siges højt hvilket jo tyder lidt på at vi er nået et vendepunkt hvor alle kan begynde at se hvilken katastrofe Netanyahus politik har været i de 12 + 3 år perioder han har været premierminister. Det er en politik der har ingen løsninger men kun evig undertrykkelse som fremgangsmåde.
Boehm er dristig og visionært. "Israel kan følgelig være enten jødisk eller demokratisk. " er virkelig radikalt i en grad ingen israeler ville have vovet sig med det sidste halv århundrede.