Rigsfællesskabet
Læsetid: 10 min.

300 år efter koloniseringen ulmer oprøret i Grønland: »En mental kolonisering, vi skal ud af«

Lørdag er det 300 år siden, Hans Egede gik i land for at kolonisere Grønland. Men jubilæet markeres ikke som planlagt i Nuuk, hvor kritikken af den gamle kolonimagt er blevet skarpere. Der mangler et grundlæggende opgør med kolonihistorien og dens eftervirkninger, mener aktivister og politikere, som vil trække Grønland ud af Danmarks skygge
Originalfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Originalfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Moderne Tider
3. juli 2021

I 1931 udgav den grønlandske seminarielærer og senere politiker Augo Lynge fremtidsromanen 300 år efter, som foregik i juli 2021 – 300 år efter Hans Egedes ankomst til Grønland. I hans fremtidsforestilling var landet et dansk amt, og grønlænderne havde lagt inuitkulturen bag sig til fordel for europæisk livsstil.

Virkelighedens Grønland anno 2021 ser anderledes ud. Øen synes at rykke længere og længere fra Danmark, og i juni sagde Grønlands nyvalgte naalakkersuisoq for udenrigsanliggender – svarende til udenrigsminister – Pele Broberg, at Grønland ikke ønsker dansk militær tilstedeværelse længere. Nogle måneder forinden havde det danske folketing forhandlet en storstilet arktisk forsvarspakke på 1,5 milliarder kroner på plads.

Samtidig vokser en ny protestbevægelse, og unge aktivister stod sidste sommer bag en aktion mod statuen af Hans Egede, som endnu troner over den gamle kolonihavn i Nuuk. Statuen blev vandaliseret med rød maling, og aktivisterne skrev »decolonize« – afkolonisér – på dens sokkel.

Senere på sommeren hængte den grønlandske filminstruktør Aka Hansen et banner med samme ordlyd op langs hovedvejen mellem Nuuk og forstaden Nuussuaq.

»Vi ville holde debatten om afkolonisering i gang. I min optik er det fuldstændig uværdigt, at nogle andre skal styre vores land,« siger hun.

Ifølge den 34-årige filminstruktør har de senere års racismediskussion i USA givet de unge et sprog til at kritisere undertrykkelsen af Grønland.

»Det handler om en mental kolonisering, vi skal ud af. Daniseringen har frataget folk at være o.k., som de er. Uddannelse er et godt eksempel. Man kunne uddanne folk til at blive bedre fiskere eller fangere, bedre beskyttere af klimaet. Men vores system er bygget op som det danske og passer ikke til vores filosofi og det, vi tror på,« siger Aka Hansen, der ligesom mange andre unge grønlændere har genoptaget den gamle inuittradition med ansigtstatoveringer, som har været forsvundet i næsten 300 år.

En del af historien

I kølvandet på aktionen mod statuen holdt Nuuk en afstemning om spørgsmålet, hvor flertallet stemte for at bevare Hans Egede.

Blandt dem, der stemte for at beholde statuen, var Aaja Chemnitz Larsen, som sidder i Folketinget for partiet IA.

»Jeg hilser debatten velkommen, og det er ikke alt, hvad Hans Egede gjorde, som var positivt. Det menneskesyn, han havde, deler jeg ikke. Men jeg anerkender også, at det er en del af vores historie, og at det også medførte en udvikling af det grønlandske samfund, blandt andet at grønlændere lærte at læse og blev kristne,« siger hun.

Ligesom Aka Hansen mener Aaja Chemnitz Larsen dog, at det grønlandske samfund på nogle punkter skal afkoloniseres.

»Vi har mange sociale problemer, vi ikke får løst. Måske skulle vi gøre det på en anden måde og ikke bare kopiere nordisk velfærdslovgivning, men lave noget, der passer mere til vores egen kultur,« siger Aaja Chemnitz Larsen.

Hun påpeger, at det grønlandske samfund er mere kollektivistisk end det danske, og at det derfor eksempelvis giver god mening at inddrage den udvidede familie og ikke blot kernefamilien i sager om børns trivsel.

 

Aaja Chemnitz Larsen ved regeringsforhandlingerne i 2019.

Aaja Chemnitz Larsen ved regeringsforhandlingerne i 2019.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

 

Bibel og bunkebryllup

Selv om et flertal stemte for at bevare statuen, aflyste kommunalbestyrelsen i Nuuk tidligere på året fejringen af Hans Egedes ankomst, som den ellers havde afsat 2,7 millioner kroner til.

Den norske præst ankom til det, der i dag er Nuuk-fjorden, 3. juli 1721 med skibet Håbet. Han var udsendt af et kompagni af købmænd fra Bergen og kong Frederik den 4. af Danmark og Norge.

Den 35-årige Egede ville missionere blandt de »vilde« i Grønland, som i hans forestilling enten var ukendte folkeslag eller efterkommere af de såkaldte nordboere, der anført af Erik den Røde var rejst til Grønland fra Island omkring 700 år tidligere.

Derfor medbragte Egede ikke blot Biblen, men også skydevåben, krudt og kanoner.

Blandt koloniens første beboere var ti tugthusfanger samt ti kvinder fra Børnehuset i København, der udover fattige og forældreløse børn husede kvinder dømt for prostitution og tiggeri. De var ved lodtrækning blevet tvangsgift med hinanden ved et bunkebryllup og skulle nu befolke kolonien.

Grønland havde allerede fra forhistorisk tid været hjemsted for forskellige inuitkulturer. Deres mytologi lå langt fra den lutherske tro, som Egede forsøgte at omvende dem til. I fangerkulturen var det afgørende at have et godt forhold til verden omkring sig, hvor alt var besjælet. Det var angakokkens – åndemanerens – rolle at skabe balance i den usynlige verden af ånder og genoprette den, hvis menneskene havde forstyrret naturen.

Hans Egede forstod ikke, hvorfor grønlænderne kun gik på jagt, når de manglede noget at spise, mens de ellers fordrev tiden med at synge og danse. Hvis Danmark ville have nytte af dem, måtte man behandle dem som »slaver«, skrev han hjem.

Den idé afslog Bergenskompagniet imidlertid, for europæerne var i klart undertal og kunne nemt tabe til lokalbefolkningen, hvis det kom til vold.

I de følgende århundreder forblev Grønland en lukket koloni, og et besejlingsforbud sikrede det danske monopol på skind og spæk. I 1931 besatte norske sælfangere godt nok en del af østkysten. Men i 1933 afgjorde Den Internationale Domstol i Haag endegyldigt, at Grønland var ét samlet territorium, der tilhørte Danmark.

 

Hans Egede (1686-1758).

Hans Egede (1686-1758).

Granger/Shutterstock

 

Den kraftigste kolonisering

Da Grønland ligesom andre kolonier fik ret til selvstyre med FN-pagten i 1945, lykkedes det i stedet Danmark at indlemme Grønland ved hjælp af den nye grundlov i 1953.

Den danske finte indebar, at Erik Eriksens regering tilbageholdt væsentlige oplysninger for det grønlandske landsråd og gav vildledende oplysninger til FN. For at overbevise Generalforsamlingen om, at Grønland var en naturlig del af Danmark, gennemførte regeringen desuden en række reformer, der med lynets hast skulle modernisere kolonien og få befolkningen til at tale dansk.

Flere forskere har siden påpeget, at netop dén periode, hvor Grønland officielt blev afkoloniseret, rummede den mest hårdhændede kolonisering.

»Hvis kolonisering betyder at indrette et nyt fremmed område ved at overføre produktionsmåde og andre samfundsindretninger fra moderlandet, så blev kolonitidens ophør i Grønland ironisk nok den hidtil kraftigste kolonisering af landet,« skriver historikeren Axel Kjær Sørensen i bogen Danmark-Grønland i det 20. århundrede.

Moderniseringen blev udtænkt af Grønlandskommissionen i 1950 og fik to afgørende konsekvenser: en ’danisering’ af Grønland og den såkaldte koncentrationspolitik, som skulle samle befolkningen i få byer. Kommissionen beskrev grønlandsk som et »primitivt sprog«, der ikke var egnet til »oplysende stof«, og derfor foreslog den at indføre dansk som hovedsprog i skolen for de bogligt begavede børn samt at sende disse børn på årslange skoleophold i Danmark for at lære at mestre sproget og kulturen.

Kommissionen mente også, at fremtiden for Grønland lå i industrialiseret fiskeri, og at hele befolkningen derfor måtte samles i de fire byer Paamiut, Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut fremfor at leve som selvforsynende fangere i mindre bygder.

I det folketingsudvalg, der behandlede lovene, advarede et mindretal fra Venstre allerede dengang om, at lovene ville betyde en »hårdhændet danisering« af Grønland, og at Danmark var i færd med at begå de »traditionelle kolonipolitiske fejl, som altid synes at have skabt disharmoniske samfund«.

Eksperiment og tvangsflytninger

Alligevel vedtog politikerne de nye grønlandslove 27. maj 1950, og de følgende år blev tusindvis af børn »nedsendt« til Danmark. De første af disse børn var en gruppe på 22, der deltog i det såkaldte eksperiment. Børnene, som var mellem fem og ni år, blev sendt til Danmark i et år – først på feriekoloni og siden i pleje. Derefter skulle de tilbage til Grønland, hvor de skulle bo på Røde Kors’ nye børnehjem og være dansktalende frontløbere i den nye skole.

Oprindeligt var eksperimentet tiltænkt forældreløse, men da det kneb med at finde deltagere, endte myndighederne med også at sende 17 børn, der endnu havde én forælder, af sted. Børnene kom aldrig hjem igen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gav i december sidste år en officiel undskyldning til de seks af deltagerne, som endnu levede. Men i maj afviste indenrigsminister Astrid Krag (S) over for Grønlands Radio, at de kunne få erstatning.

Mens eksperimentet udfoldede sig, blev en række bygder tvangslukket for at koncentrere befolkningen og kickstarte den nye fiskeindustri. Udvalget for Samfundsforskning i Grønland, som lå under det daværende Grønlandsministerium, undersøgte i 1963, hvordan det var gået de grønlændere, der var flyttet, og konklusionerne var nedslående. Der blev set skævt til familierne, fordi de talte med en anden accent end de lokale, og fordi de fik nye boliger, mens lokalebefolkningen måtte bo i gamle huse. Desuden kendte tilflytterne ikke fangstområderne de nye steder, og de klarede sig derfor dårligere end før.

 

Pele Broberg, der er naalakkersuisoq for udenrigsanliggender og medlem af partiet Naleraq, oplever, at Danmark skubber grønlænderne væk ved ikke at anerkende kolonihistorien.

Pele Broberg, der er naalakkersuisoq for udenrigsanliggender og medlem af partiet Naleraq, oplever, at Danmark skubber grønlænderne væk ved ikke at anerkende kolonihistorien.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

 

Hold kæft-bolsje

Samtidig kom titusinder af danske håndværkere til Vestgrønland for at bygge moderne boligblokke og fiskefabrikker. Danske forretningsmænd overtog en stor del af handelen i landet og opbyggede millionforetagender, mens den almene grønlænder så til fra sidelinjen, og nye klasseskel voksede frem.

Det var den virkelighed, som sammen med tidens ungdomsoprør blev kimen til kampen for hjemmestyre i 1970’erne. Trekløveret Jonathan Motzfeldt, Lars-Emil Johansen og Moses Olsen dannede det, der siden blev Grønlands længst regerende parti, Siumut, og da Danmark – og dermed Grønland – blev en del af EF, flød bægeret over. Grønlænderne så sig truet på deres levebrød, fiskeriet, og frygtede, at fællesmarkedets kuttere ville sætte kurs nordpå. Den 1. maj 1979 tog grønlænderne derfor det første skridt væk fra Danmark med hjemmestyreloven.

Men reelt kom loven til at bremse selvstændighedsbevægelsen, mener Aka Hansen:

»Bevægelsen i 70’erne blev spist af med hjemmestyre. Det er et hold kæft-bolsje, som den generation har købt. Men vi skal færdiggøre arbejdet, og det er ikke en partipolitisk kamp, men en generationsting,« siger hun.

Det næste skridt væk fra Danmark kom i 2009, da Grønland fik en selvstyrelov, som betyder, at øen har ret til at løsrive sig når som helst.

Ikke behov for forsoning

I 2013 besluttede den daværende grønlandske regering at nedsætte en forsoningskommission, der i tråd med lignende kommissioner i for eksempel Canada skulle granske kolonitiden.

»For at lægge afstand til koloniseringen af vort land er det nødvendigt, at der finder forsoning og tilgivelser sted,« skrev regeringen i sin koalitionsaftale.

Til grønlændernes fortrydelse afviste den danske regering dog at bidrage til arbejdet.

»Vi har ikke behov for forsoning,« lød det fra daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Blandt de skuffede grønlændere var historiker Jens Heinrich.

»En officiel anerkendelse fra statsministeriets side til det grønlandske ønske ville være et udtryk for respekt og lydhørhed og en mulighed for at revidere og forny det rigsfællesskab, som stadig er en god ordning for begge parter,« skrev han om afvisningen.

»De jokkede i spinaten der, det er der ikke nogen tvivl om,« siger seniorforsker Astrid Nonbo Andersen fra Dansk Institut for Internationale Studier om den danske afvisning.

Hun har forsket i Danmarks selvopfattelse af kolonitiden og i Grønlands forsoningsproces. I bogen Ingen undskyldning fra 2017 gennemgik hun de seneste 100 års debat, bøger og undervisning om kolonitiden i Danmark og fandt en meget stærk tendens til at fokusere på de positive historier.

»Der er en grundfortælling i Danmark om, at den form for kolonialisme, vi har bedrevet, har været af en anden type, og at den ikke var så slem. Og det kan man også se i forhold til slaveriet, som jo var temmelig slemt,« siger Astrid Nonbo Andersen.

De manglende danske erkendelser er ifølge Pele Broberg grunden til, at Danmark og Grønland i dag har et »mærkeligt forhold«.

Som naalakkersuisoq for udenrigsanliggender og medlem af partiet Naleraq oplever han, at Danmark skubber grønlænderne væk ved ikke at anerkende kolonihistorien.

»Problemet er, at Danmark i højere og højere grad italesætter et skønmaleri,« siger han.

»Vi er godtroende, men når folk så begynder at finde ud af tingenes rigtige sammenhæng, så har vi også en tendens til at brænde broer, og det er rigtig farligt for det fælles samarbejde, hvis danskerne ikke forstår det.«

Pele Broberg ønsker et tættere grønlandsk samarbejde med USA, men danske politikere har advaret om, at en løsrivelse fra Rigsfællesskabet blot risikerer at gøre Grønland til en slags amerikansk lydstat.

Det afviser Broberg. Han påpeger, at USA allerede dikterer meget af dansk udenrigspolitik, og at Grønlands selvbestemmelse er beskyttet af FN.

»Den præmis er baseret på fordomme eller imperialistisk tankegang. USA havde ansvaret for Grønland under Anden Verdenskrig, og da skete ingen af de ting. Det er en dansk opfindelse, at det kun er Danmark, der kan opføre sig ordentligt. Det er ikke USA, der har tvangsflyttet grønlændere og udsat vores befolkning for overgreb gennem tiderne – det er Danmark.«

Anne Kirstine Hermann er journalist, antropolog og ph.d. og har netop udgivet bogen ’Imperiets børn’ om afkoloniseringen af Grønland

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

300 år efter Hans Egede er fortiden tilsyneladende her det vigtigste element i diskussionen om fremtiden for Grønland. Det signalere mere en offerrolle end hvad vejen er til anstændig selvstændighed. Jeg har nemlig svært ved at se hvad der skal til for at få løst de sociale og uddannelsesmæssige udfordringer der er på Grønland. Det samtidigt med at man vil accelerere en selvstændighed.

Citat:
Men vores system er bygget op som det danske og passer ikke til vores filosofi og det, vi tror på,« siger Aka Hansen, der ligesom mange andre unge grønlændere har genoptaget den gamle inuittradition med ansigtstatoveringer, som har været forsvundet i næsten 300 år

.....lad os nu høre om hvad der ligger i denne filosofi og tro. fx her i Information. Det må jo være mere end ansigtstatoveringer fra fortiden da inuiterne slog vikinger ihjel eller en kopi af Alaska.

Peter Hansen, Inge Lehmann, Peter von Staffeldt, Henning Kjær, Emil Davidsen og Niels Jacobs anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Storstilet forsvarspakke på 1,5 mia. Minkejerne får tæt på 20. mia.

Klaus Lundahl Engelholt, Peter Hansen, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, John Scheibelein, Kurt Nielsen og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Det klogest oprør grønlænderne kan gøre er nok bare at føre bevis for at de kan klare sig selv; det vil helt sikkert gøre et stort indtryk omverdenen hvis det lykkes. Den modsatte strategi har vi set alt for ofte i fx. Afrika, hvor mange lande ikke lader til at være kommet særligt vellykket ud af opgøret med kolonitiden - i hvert fald ikke målt med europæisk levevis og -standart.

Peter Hansen, Inge Lehmann, Peter von Staffeldt, David Zennaro, Rolf Andersen og Per Christiansen anbefalede denne kommentar
Per Christiansen

Jeg har den fornemmelse at grønlænderne mener at vi skal betale bodsgang derop til i al evighed.
Det vil fritage dem fra at selv kunne klare sig selv.
Måske man med rette kan stille spørgsmålet til danskeren, vil/gider vi rigsfællesskabet, eller er det på tide at Grønland klarer sig selv?
Der er en opfattelse af at de ville være bedre stillet i fangen på USA.

Peter von Staffeldt og Georg Christiansen anbefalede denne kommentar
David Zennaro

Det vigtigste i afkoloniseringen er ikke hvad Danmark gør, men at grønlænderne finder deres egen værdighed. Det gør de ved at genfinde deres kultur som ansigtstatoveringer. Men netop også praktiske ting som socialområdet og erhvervene. Når man læser ny grønlandsk litteratur, så bliver det åbenbart, at alle har deres opmærksomhed rettet mod Danmark. Det må de holde op med, så finder de deres egen identitet. Og så må de selv finde ud af, om de skal være en del af Danmark, eller hvad der ellers skal ske. Jeg ønsker dem al mulig held og lykke.

Karen Grue, Inge Lehmann, Peter von Staffeldt og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Larsen

Jeg har svært ved at se, hvad Danmark mere præcist skal betale bodsgang for. Bevares, der er der bestemt sket ting, som ikke burde ske (det samme kan i øvrigt siges om den danske befolkning de sidste 300 år).

Den grønlandske (og danske) ungdom er vokset op med en fortælling om, at de er den 'oprindelige' befolkning og det skandinaviske / europæiske er et fremmed element i Grønland. Det er faktuelt forkert. Mit problem er ikke, at de vil være selvstændige, men der foregår en kulturel udrensning som skrive Danmark og Skandinavien ud af historien.

Og nej - Grønland skal ikke være taknemmelig for den økonomiske støtte fra Danmark. De er en del af rigsfællesskabet. Det spørgsmål som flere og flere i Danmark stiller sig selv er - ønsker VI egentlig dette rigsfællesskab.

Peter Hansen, Inge Lehmann og Peter von Staffeldt anbefalede denne kommentar

"Det klogest oprør grønlænderne kan gøre er nok bare at føre bevis for at de kan klare sig selv; det vil helt sikkert gøre et stort indtryk omverdenen hvis det lykkes. Den modsatte strategi har vi set alt for ofte i fx. Afrika, hvor mange lande ikke lader til at være kommet særligt vellykket ud af opgøret med kolonitiden - i hvert fald ikke målt med europæisk levevis og -standart."

Grønland er som alle andre nationer mere eller mindre fanget i den verdensomspændende, finanspolitiske casinoøkonomi - og resultaterne af opgørene med kolonitiden er naturligvis stærkt begrænsede, specielt fordi kolonitiden jo blev erstattet af neokolonialisme. Hele debatten om tidligere koloniers frigørelse fra de klemmer, som sidder på deres nutid og fremtid, er dybt betændt - og den bliver bestemt ikke mere regulær hvis frigørelsen/opgøret skal resultatmåles iht. europæiske levevis og standarder.

Karen Grue, Jan Nielsen, Hanne Ribens, ingemaje lange, Christian Larsen, Peter Mikkelsen, Nike Forsander Lorentsen, Jette Steensen, Troels Ken Pedersen, Ruth Sørensen, Eva Schwanenflügel og Halfdan Illum anbefalede denne kommentar
Carsten Dyreborg

“fortiden da inuiterne slog vikinger ihjel”
Det tror jeg så ikke, der er belæg for at sige.
Meget tyder på, at de første eskimoiske kulturer Indepence, saqqaq, thule osv (den nuværende trak vist ind på øen for ca 1.000 år siden) en efter en er uddød uden at blande blod eller udgyde andres blod. Hårde vintre har vel gjort det af med dem, inkl. vikingerne.
Grønland må hjertens gerne blive en stat i USA, eller en delstat i Canada - jeg tvivler stærkt på, at de kan overleve uden en stærk hånd i ryggen, og jeg har ikke noget ønske om at fastholde dem i et rigsfællesskab.
Jeg håber bare snart grønlænderne finder deres egne ben - og en forsigtig opfordring: Hvis I vil vide noget om dårlig behandling af inuit, yupik, indianere oa, så tag til Canada.

Peter Hansen, Flemming Berger, Peter Mikkelsen og Peter von Staffeldt anbefalede denne kommentar
Ulla Willumsen

"Det er ikke USA, der har tvangsflyttet grønlændere og udsat vores befolkning for overgreb gennem tiderne – det er Danmark.«
Nej da, det er ikke USA.
Det er også Danmark, som tvangsflyttede et antal bønder for at oversvømme deres bøndergårde ved etableringen af kraftværket ved Tange sø.
Det er også Danmark, som tvangsflyttede folk fra flere huse ved Oksbøl Skydeplads.
Men det er ikke Danmark, som har begravet et stort antal, små tusinde, llig af inuitbørn..
Det er heller ikke Danmark, som har undertrykt det grønlandske sprog.....

Peter Hansen, Peter von Staffeldt og John Scheibelein anbefalede denne kommentar
kjeld hougaard

Det er en del af dansk kultur og identitet at fortælle andre hvordan de skal leve deres liv. Sidst fik islægningerne nok, og sagde farvel og tak, Englændere, nordmænd og svensker fik nok langt tidligere.. Grønlændere, I behøver ikke føle sig specielt udsat. Vi ved også hvordan Polakker og dem i Ungarn, Azerbaijan, Iran og Israelerne burde anse om dette og hint, for ikke at tale om russerne og kineserne. Hov, nej ikke Israeler. Vi husker moralen Billy Pilgrim fandt i det nye testamente: ’Inden du korsfæster nogen, find ud af hvem hans far er” Israel har USA.
PS: dem i Afhganistan sagde ogsaa nej tak. de ville hellere skydes end t blive "dasnke"

Martin Sommer

Hvis vi alligevel er på vej til en grundlovsændring på et tidspunkt, kan et af emnerne så ikke være, om danskerne ønsker rigsfællesskabet eller ej?

Uffe Palludan

"Lørdag er det 300 år siden, Hans Egede gik i land for at kolonisere Grønland". Det står der! Virkeligheden er, at Hans Egede rejste til Grønland for at fortælle nordboerne om reformationen og genoprette kontakten med dem. Nordboerne havde levet der fra før år 1000 og frem til i hvertfald efter år 1400, altså i mere end 400 år, men i periden havde man tabt kontakten med dem. Hans Egede rejste på vegne af kongen til Grønland for at genoprette kontakten med dem, men han fandt kun deres forladte huse. I stedet var området ny-koloniseret af eskimoer, som han, når han alligevel var der, besluttede ville missionere iblandt, men altså: Lørdag er det 300 år siden, Hans Egede gik i land for at kolonisere Grønland.

Emil Davidsen, Peter Hansen, Karen Grue, Inge Lehmann, Emil Jensen, Sören Tolsgaard og Peter von Staffeldt anbefalede denne kommentar
Claus Bødtcher-Hansen

22/jun/2021

Kære Grønland,
Det Grønlandsk-Danske Rigsfællesskab

1 At Grønland er en selvstændig del af
det Grønlandsk-Danske Rigsfællesskab
beskytter Grønland mod at blive domi-
neret af USA, Canada, Rusland og Kina.

2 Danmark vil - til alle tider - være den
mindst besværlige samarbejdspartner.

Kærlig hilsen
Claus Bødtcher-Hansen

PS:
Jeg har besøgt og overnattet i samt-
lige, jeg gentager: samtlige, bygder
og byer på hele den grønlandske vest-
kyst fra syd til nord, og halvdelen af
den grønlandske østkyst.

Kærlig hilsen
Claus

Peter von Staffeldt

Undertegnede mener at Information burde gøre det langt bedre, når det drejer sig om Grønland. Men det kommer måske med det øgede fokus på den sikkerhedspolitiske situation i Arktis. Der er behov for at der også sættes fokus på dansk humanistisk forskning i Grønlands historie, samfund og politik. Der vil blive behov for seriøse og veldokumenterede analyser for de danske politikere, hvis de ønsker at bevare Grønland i Rigsfællesskabet.

Stephen Paulli Andersen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Nike Forsander Lorentsen

I grund og bund handler det vel om at Inuiter sammen med andre nomader, samer, indianer m.fl. er folk som vandrer frit. Disse folkeslag fører ikke krige over ejendomretter, ligesom den hvide vestlige kolonister som hele tiden skal pisse af områder, med våben, kapitalisme og landegrænse.

Jan Nielsen, Christel Gruner-Olesen, Hanne Utoft, Carsten Munk og Peter Mikkelsen anbefalede denne kommentar

"I grund og bund handler det vel om at Inuiter sammen med andre nomader, samer, indianer m.fl. er folk som vandrer frit. Disse folkeslag fører ikke krige over ejendomretter, ligesom den hvide vestlige kolonister som hele tiden skal pisse af områder, med våben, kapitalisme og landegrænse."

Nej, enhver ved jo, at Amerika var frit og fredeligt før den europæerne kom dertil, og at indianerne aldrig nogensinde sloges over land, men derimod brugte alle dagene på fredspiberygning og fællessang stammerne iblandt. Arkæologien og historiefaget modsiger selvfølgelig denne påstand, men lad os nu blive i troen om, at den hvide mand opfandt alt ondt i verden, herunder krig.

I øvrigt, så er hele fortællingen om Grønland og Danmarks forhold generelt beskrevet som om Danmark i 300 år har været et fremmedelement; en torn i øjet på det grønlandske folk og derfor også dét, der står i vejen for det grønlandske folks lykke.

Historien er selvfølgelig uendelig mere kompliceret end dette, men det neglegeres af unge grønlandske ildsjæle og folk herhjemme, der har ladet sig påvirke af nutidens tidsånd, og derfor kun kan se det grønlandsk-danske forhold i ét lys; nemlig med Danmark som den onde koloniherre og Grønland som den undertrykte.

Men to folkeslag deler dog ikke 300 års historie uden at efterlade aftryk og indtryk på hinanden - på godt og ondt. I Grønlands specielle historie har den juridiske status af Grønland som et kongeligt arveland haft stor betydning for den måde, man har behandlet grønlænderne på. Hans Egede tog ikke til Grønland for at kolonisere dem, men for at sprede Luthers budskab blandt de nordboere, som man stadig antog boede der - og som vel at mærke boede der før de nuværende grønlænderes forfædre indvandrede. Sidstnævnte bemærkning betyder selvfølgelig ikke, at grønlændere af den grund har mindre ret til deres land.

Men det ville være forfriskende at se flere nuancerede diskussioner omkring Danmark og Grønlands 300-årige historie sammen i stedet for den evindelige snak om kolonialt herredømme, og at der skal "... mangler et grundlæggende opgør med kolonihistorien og dens eftervirkninger...". Udover at det naturligvis er noget aktivistisk vås, da det koloniale herredømme selvfølgelig for længst er ovre i Danmark, så er det også udtryk for en énsidig og meget ureflekteret forståelse af den dansk-grønlandske historie. Som det er nu er det dog desværre det narrativ, der er mest fremtrædende, men det er skadeligt for de dansk-grønlandske relationer og det fremtidige samarbejde.

Jørgen Larsen, Sören Tolsgaard, Peter Hansen og Ulla Willumsen anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig er det et problem, når en fremmed kultur invaderer et andet folks område.
Det skaber uorden i den orden, der var.
Bare se, hvor mange danskere, der føler sig truet og føler den danske kultur truet af den indvandring, som finder sted.
Til forskel til indvandringen i Danmark, så anbragte danskerne i Grønland sig som magthavere. De så ned på grønlænderne. Indlysende, at det er en krænkelse af den grønlandske kultur

Jan Nielsen, Magnus Fischer, Christel Gruner-Olesen og Hanne Ribens anbefalede denne kommentar
Peter Hansen

Et “selvstændigt” Grønland vil blive et amerikansk regeret Grønland.