Corona
Læsetid: 9 min.

Presset på de uvaccinerede øges. Det kan føre til et mere splittet samfund

Statsministeren har skærpet retorikken over for de uvaccinerede og overvejer at presse dem med yderligere tiltag. I Østrig og andre EU-lande er man allerede gået skridtet videre og har indført særlige regler for uvaccinerede. Målinger tyder på, at der er folkelig støtte til en hårdere linje i flere lande, og at det kan være effektivt – men man risikerer også at øge den sociale splittelse
Statsministeren har skærpet retorikken over for de uvaccinerede og overvejer at presse dem med yderligere tiltag. I Østrig og andre EU-lande er man allerede gået skridtet videre og har indført særlige regler for uvaccinerede. Målinger tyder på, at der er folkelig støtte til en hårdere linje i flere lande, og at det kan være effektivt – men man risikerer også at øge den sociale splittelse

Petra Penlau

Moderne Tider
20. november 2021

Der var næppe nogen, som havde savnet det, men i sidste uge blev det igen en realitet: Coronapasset er tilbage. Men mindst lige så opsigtsvækkende som selve beslutningen var statsministerens ændrede retorik i forhold til de danskere, som er blevet tilbudt en vaccine, men endnu ikke har takket ja.

På sidste uges pressemøde i Spejlsalen brugte Mette Frederiksen moralske argumenter og talte hårdt og direkte til de uvaccinerede.

»Det må godt være mere besværligt at være uvaccineret,« sagde hun, ligesom hun gjorde det klart, at hun var parat til at gå længere for at presse flere til at tage en vaccine.

»Selvfølgelig overvejer vi i regeringen, om der ville være behov for yderligere initiativer. Også ud fra en rimelighedsbetragtning. Når så mange mennesker spiller efter reglerne, og nogle få ikke gør, så kan vi jo ikke bare se på, at de få ødelægger det for de mange. Så selvfølgelig overvejer vi også, om der skal ske yderligere,« sagde hun – uden at uddybe, hvilke tiltag hun havde i tankerne.

Det er et nybrud i retorikken fra regeringens side, og truslen om yderligere tiltag kan også blive begyndelsen på en ændring i tilgangen til vaccineskeptikere. Hidtil har fortællingen været, at vi i Danmark er nået langt ad frivillighedens vej, fordi der er stor tillid til myndighederne.

Pia Søltoft, som er forfatter og ekspert i etik og religionsfilosofi, ser Mette Frederiksens udmeldinger som udtryk for et markant skifte:

»Statsministeren kom pludselig med en udskamningsretorik frem for at tale til fællesskabet, som var den oprindelige tilgang. Hvor det før var: ’Vi er alle i samme båd’ og ’Samfundssind’, der prægede retorikken, lavede hun nu en opdeling i ’dem’ og ’os’,« siger Pia Søltoft.

Den hårdere kurs over for de uvaccinerede blev yderligere markeret, da regeringen og arbejdsmarkedets parter få dage senere blev enige om en aftale, som skal give arbejdsgivere ret til at bede medarbejdere om at vise coronapas for at kunne komme på arbejde.

Et stort vredespotentiale

De nye toner lyder, mens Europa igen er blevet centrum for pandemiden, og både smitten og antallet af indlæggelser stiger herhjemme. Og selv om vaccinerne mindsker risikoen for at blive smittet, for at bringe smitten videre og for at få et alvorligt sygdomsforløb, er der stadig danskere, som kan få en vaccine, men som har fravalgt den.

Sammenlignet med andre lande er tilslutningen stor – lidt over 75 procent af befolkningen er færdigvaccinerede, og i de ældste aldersgrupper er tilslutningen over 95 procent. Men der mangler stadig nogen, og derfor er frustrationen »fuldt forståelig«, siger Pia Søltoft.

Og den begynder også at kunne ses i befolkningen.

Ifølge en spørgeundersøgelse fra HOPE-projektet, som følger danskernes holdning til coronahåndteringen, mener knap 60 procent, at det er berettiget at fordømme de uvaccinerede.

Ifølge Michael Bang Petersen, som er professor på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, er der derfor en klangbund i befolkningen for det pres, statsministeren lægger på de uvaccinerede:

»Der er en følelse af ’jeg har ydet mit, så må de andre også yde deres’. Vi ved, at en af de hyppigste grunde til at lade sig vaccinere, er en oplevelse af, at det er en borgerpligt. Så når man har sat sig i stolen for fællesskabets skyld – måske har man også været nervøs for bivirkningerne – så kan det virke provokerende, at andre ikke er villige til at gøre det samme. På den måde er der et stort vredespotentiale i befolkningen,« siger Michael Bang Petersen.

Virker det?

Et vigtigt spørgsmål er naturligvis, om det rent faktisk virker at lægge øget pres de uvaccinerede. Ifølge Michael Bang Petersen er svaret ja. I hvert fald for en dels vedkommende:

»Nogle vil gå hen og blive vaccineret. De vil sige: Nu gider vi ikke det bøvl mere,« vurderer han.

Kigger man på antallet af borgere, som er påbegyndt vaccination, er der faktisk sket en stigning efter pressemødet den 8. november. Siden midten af september har antallet af daglige nyvaccinerede ligget lavt og stabilt omkring 1.000 med enkelte udsving. Men efter pressemødet og indførelsen af coronapasset har det daglige tal ligget på 4.000-5.000.

Michael Bang Petersen understreger dog, at det formentlig kun er de relativt få borgere, som i forvejen var på vippen og måske ikke havde fået taget sig sammen til at få vaccinen, som har ladet sig påvirke – ligesom der formentlig er forældre til teenagere, som har reageret på statsministerens opsang.

Men der er stadig to grupper tilbage. Nemlig dem, som er stærkt bekymrede for vaccinen, og dem, som ikke har tillid til myndighederne. Og de grupper kan man ikke få på andre tanker med den skærpede retorik, vurderer han:

»Hvis man vitterligt er bange og frygter, at man får alvorlige langtidsbivirkninger, så skal der altså meget pres til, før man lader sig vaccinere,« siger Michael Bang Petersen.

Og endnu mindre vil man få ud af at presse den anden gruppe:

»Hvis man i forvejen har lav tillid til myndighederne og føler sig presset og udsat for et frihedstab under pandemien, så vil mistilliden kun blive større, når regeringen presser yderligere på.«

Derfor frygter han, at den nye linje kan skubbe nogle borgere endnu længere væk fra myndighedernes anbefalinger og få konsekvenser, som rækker ud over pandemien – eksempelvis i form af lavere tilslutning til det almindelige vaccinationsprogram.

Jan Pravsgaard Christensen, som er professor i immunologi på Københavns Universitet, tvivler ligeledes på, at den skærpede kurs vil have en stor effekt:

»Jeg synes, man skal passe på, at det ikke bliver for polariseret. Hvis alle var vaccineret, ville vi have færre indlæggelser og færre alvorlige forløb, men vi ville stadig have smitte. Spørgsmålet er, hvor meget man skal jagte de uvaccinerede, i forhold til hvad man får ud af det,« siger han.

Hårdere tiltag i Europa

Hvis statsministeren gør alvor af truslen om at indføre »yderligere initiativer«, som gør det mere besværligt at vælge vaccinen fra, er der masser af inspiration at hente ude i Europa.

I Østrig, hvor kun 65 procent af befolkningen er vaccineret, har man indført en form for nedlukning, som kun gælder de ikkevaccinerede. De må kun forlade deres hjem, hvis de har et vigtigt ærinde såsom arbejde og indkøb. Politiet kan tjekke borgeres vaccinestatus og uddele bøder på 500 euro til uvaccinerede borgere, som bryder reglerne. Fredag meldte den østrigske kansler Alexander Schallenberg ud, at han ønsker at gøre vaccinen obligatorisk for alle voksne fra februar – og uddele bøder til dem, som stadig nægter.

Torsdag meldte Angela Merkel ud, at man vil forbyde uvaccinerede at deltage i kultur- og sportsbegivenheder i de dele af Tyskland, hvor der er mere end tre indlagte med COVID-19 pr. 100.000 indbyggere.

Også i Frankrig har man særlige regler for uvaccinerede. Præsident Emmanuel Macron gjorde i sommer vaccinen obligatorisk for alle, som arbejder i sundhedssektoren, hvilket hurtigt blev fulgt af en stor stigning i vaccinetilslutningen. Senest har han besluttet, at alle over 65 år, som ikke tager imod en boostervaccine, mister deres coronapas og dermed ikke kan gå på restaurant, bar med videre.

I Letland besluttede parlamentet i sidste uge, at uvaccinerede politikere frem til midten af 2022 ikke må stemme om lovforslag eller deltage i diskussioner, ligesom de får reduceret deres lønninger.

Meget tyder da også på, at den nye coronabølge og udsigten til endnu en vinter med store udbrud og tilhørende restriktioner har givet større opbakning til, at staterne går radikalt til værks. I en ny tysk meningsmåling foretaget for tv-stationen ARD svarer hele 57 procent, at de går ind for at gøre COVID-19-vaccination obligatorisk for voksne. Det er 11 procentpoint mere end ved den seneste måling fra august. Samtidig mener 74 procent, at vaccinen skal være obligatorisk for ansatte i sundhedssystemet.

Også herhjemme er der en vis opbakning til restriktioner, der direkte adresserer de uvaccinerede. I en helt ny meningsmåling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, mener 40 procent af befolkningen, at Danmark bør indføre samme type nedlukning som Østrig.

Staten under huden

Vi har spurgt Statsministeriet, hvilke tiltag Mette Frederiksen konkret havde i tankerne, da hun på pressemødet nævnte muligheden for yderligere initiativer, men her henviser man til Sundhedsministeriet, som ikke har svaret på henvendelsen. Derfor er det uvist, hvor langt statsministeren overvejer at gå.

De fleste af de kilder, vi har talt med til denne artikel, har svært ved at forestille sig, at Danmark kommer til at indføre en nedlukning for de uvaccinerede som i Østrig – eller at det bliver et krav, at man er vaccineret for at besidde visse job, som man har gjort i Frankrig:

»Det ville være at overskride vores demokratiske grænser, at man reelt fratager den enkelte friheden til selv at vurdere, om man vil vaccineres,« siger ekspert i etik og religionsfilosofi Pia Søltoft.

Filosoffen og foredragsholderen Anders Fogh Jensen er imidlertid mere åben over for muligheden for skærpelser. Generelt er man påpasselig med at gå på kompromis med den personlige frihed i liberale demokratier, siger Anders Fogh Jensen, men en pandemi er som bekendt en særlig situation:

»Vi er vant til selv at bestemme over vores egen krop. Hvad vi vil hælde i den, hvad vi spiser, om vi gider at dyrke motion og så videre. Men en epidemi er bare lidt anderledes, fordi ens valg har konsekvenser for andre. Derfor er der nok også ved at opstå en vis utålmodighed med dem, som ikke er vaccineret,« siger Anders Fogh Jensen, som godt kan forestille sig, at vi i Danmark indfører hårdere restriktioner over for de uvaccinerede.

Lige nu ser vi staternes forsøg på at styre borgerne ved at gøre tilvalget af vaccinerne mere favorabelt end fravalget, siger Anders Fogh Jensen. Og det er helt legitimt, mener han. Men selv om en pandemi er en særlig situation, går grænsen ved decideret tvang:

»Det er en diskussion inden for liberale demokratier, hvor langt staten må komme ind i dit liv. Der tror jeg, at huden markerer en grænse. Man er meget ked af at sige: Nu går staten ind i huden på dig,« siger Anders Fogh Jensen.

Pia Søltoft mener, at myndighederne bør fokusere på at oplyse de uvaccinerede:

»Man kan og skal forsøge at overtale dem, men andet kan man jo ikke. For så går man over i nogle tilstande, som minder om diktatur. Og jeg tror altså heller ikke, at den østrigske regering er alt for stolt af de ting, man har indført,« siger hun og understreger vigtigheden af den personlige frihed.

»Man kan kun handle etisk, hvis man har en frihed. Og det er jo det, vi gerne vil have folk til. Da vi skulle udvise samfundssind, blev der appelleret til vores samvittighed, og det tror jeg, man skal blive ved med at gøre.«

Fare for større splittelse

Hvis regeringen ønsker at indføre yderligere tiltag, skal de vedtages af et flertal i Folketingets Epidemiudvalg, før de kan træde i kraft. Her understreger formand Stinus Lindgreen fra De Radikale, at man ikke har diskuteret mere vidtgående tiltag over for uvaccinerede danskere:

»Det er kun noget, jeg har hørt statsministeren tale om på et pressemøde,« siger han.

Lindgreen har svært ved at se, at det skulle være i tråd med den hjemlige tradition for frivillighed og oplysning at indføre tiltag som dem, vi ser i Østrig og Frankrig.

»Det ligger fjernt fra, hvordan vi håndterer sundhed i Danmark, så jeg kan ikke forestille mig det,« siger han.

»Grunden til, at coronapasset kom igennem, var netop, at det ikke er et vaccinepas, men at man også kan få det, hvis man har været smittet eller er blevet testet.«

I det hele taget er Stinus Lindgreen ikke begejstret for statsministerens nye retorik.

»Jeg kan godt forstå frustrationen. Det er vildt irriterende, når man gjort meget og holdt sig hjemme og så får at vide, at stigningen skyldes et mindretal, som ikke opfører sig efter spillereglerne.«

Men i hans optik er det vigtigt, at beslutningstagerne ikke »forfalder til den retorik«:

»Jeg er bekymret for, hvad det betyder for polariseringen i samfundet.«

Den bekymring deler Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet:

»I en krise opstår der relativt nemt konflikter i befolkningen. Og man kan spørge sig selv, om det er en ledelsesopgave at tale konflikter op eller ned. Jeg mener, at man skal tale dem ned. Ellers risikerer vi at komme ud på den anden side med et mere splittet samfund, end vi havde inden pandemien.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Og her gik jeg og troede, at det var amerikanerne, der ikke var velforvarede med deres Qanon og Donald Trump. Med tiden er jeg kommet lidt i tvivl. I sidste uge steg humøret lidt, da jeg så at partiet Ny Borgerlige var et samlingspunkt for frihedssøgende antivacrere. Selv formanden sagde godt for det. Alt godt, for her på siden er alle en hel del til venstre for midten. Går ikke op i individets frihed, men værner om fællesskabet. Nu rabler det igen. Antivacerne har sneget sig her ind. Verden er af lave.

søren ploug, Rolf Andersen, Eva Schwanenflügel, Freddie Vindberg og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

når man selekterer de informationer man konkluderer ud fra vil konklusionen frit kunne vælges, og dermed bekræfte det man bare gerne vil mene,
hvis man til gengæld vil blive klogere må man ikke udelade nogen fakta blot fordi de modsiger det man vil mene,
når du bruger den gennemsnitlige alder er det måske ikke noget som viser noget som helst om farligheden af covid-19,
og hvis du i stedet medtager dødstallene i de værst ramte lande vil du finde et helt andet resultat, som viser at corona faktisk skal tages særdeles alvorligt,
du er en del af et meget skadeligt ekkokammer som har sikret at smitten stadig ikke er nedkæmpet, ved at få en mindre gruppe til at opføre sig fuldstændig tåbeligt,
og i er en af årsagerne til at vi igen rammes af restriktioner, og nu kan i så få vind i sejlene i jeres ballade fordi der igen er noget at protestere imod,
i abonnerer åbenbart på en latterlig teori om at corona bare er en lidt slem influenza og at myndighederne med vilje overdriver for at få nye magtbeføjelser,
jeres "bevægelse" ar noget af det mest stupide jeg har oplevet længe,
hvis i gerne vil gøre noget for en bedre verden ( hvad jeg slet ikke tror i vil ) er det helt andre ting i bør protestere over og modarbejde.
det kunne være den økonomiske vækst, eller endnu vigtigere militarismen og krigene og våben produktion og våbensalg, alt sammen noget som ødelægger livet for mio af mennesker,
men nej i vil hellere protestere over at i skal vise coronapas for at dæmpe smitten, bære mundbind, blive testet, eller lade jer vaccinere imod covid-19,
og i har helt glemt alle da vaccinationer i har fået som har sikret jer imod andre alvorlige sygdomme, faktisk ville en del af jer være døde for længst hvis man ikke vaccinerede alle børn mod en lang række smitsomme sygdomme.

Preben Kristensen, Mogens Holme, Jette Steensen, søren ploug, Nille Torsen, Eric Philipp, Carsten Bjerre, Eva Schwanenflügel, Freddie Vindberg, Jesper Sano Højdal, Ole Frank, Steffen Gliese, Inge Lehmann, Asiya Andersen, Lillian Larsen, Birte Pedersen, Rolf Andersen, Søren Kramer og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

alle DE vaccinationer skulle der stå, øv

Jeg synes at vi både i dette spørgsmål og i øvrigt ret generelt mangler åbenhed fra myndighedernes side.
Hvor store er risiciene ved at lade sig vaccinere?
Hvor stor sikring giver det at lade sig vaccinere?
Hviske begrundelser ligger til grund for mymdighedernes anbefalinger og tiltag?

Jette Kjældgaard, Anders Reinholdt, Niels Peter Nielsen, ingemaje lange og Tina Petersen anbefalede denne kommentar

@ Povl Clasen

Der er da blevet delt ekstrem meget viden omkring vaccinerne. Hvis du har svært ved at finde info eller navigere i alt den viden der er delt, så tag fat i din egen læge.

Jeg mindes ikke, at der er blevet delt nær så meget viden ved vacciner mod lungebetændelse, influenza, mæslinger osv.

Start evt. her:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/spoergsmaal-og-svar-om...

Preben Kristensen, Espen Bøgh, Peter Knap, Niels Kristian Skjødt, Mogens Holme, søren ploug, Nille Torsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Inge Lehmann, Malcolm McGugan, Birte Pedersen, Rolf Andersen, Jesper Frimann Ljungberg og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar

Da jeg forleden talte med en lægeven, fortalte han at han har flere (ikke mange, men nogle) patienter, der venter på Valneva's VLA2001 vaccinen, før de meget gerne vil vaccineres, selv om der kan gå op til et år, før den er tilgængelig (forudsat at de enkelte EU-medlemslandene vil have dèn til sine borgere). Han har ikke hørt om VLA2001 før patienterne fortalte ham om den.

Lægevennen fortalte videre, at mens disse patienter venter, holder de sig isoleret fra resten af samfundet. Nogle af dem er stenrige, andre er pensionister, eller selvstændige indenfor liberale erhverv, mens en enkel har opsagt sit job og lever af sin opsparing mens han venter...

.... så anti-vaxxers kan man ikke kalde dem, vel?

Fakta: European Commision godkendte kontrakten med Valneva (fransk/svensk virksomhed) for ti dage siden. "The contract with Valneva provides for the possibility for all EU Member States to purchase almost 27 million doses in 2022. It also includes the possibility to adapt the vaccine to new variant strains, and for Member States to make a further order of up to 33 million additional vaccines in 2023." (Kilde: www.ec.europa.eu)

Har en borger i et demokratisk land, eller har hun/han ikke retten til fra- eller tilvælge bestemte behandlinger?

Hvis ikke, så er vi saftsuseme på vej ned af et skråplan mod et fascistoid samfund, hvorfra der er ingen vej tilbage!

(Jeg en COVID-overlever uden mèn, efter et hårdt forløb hjemme, uden behandling, mens Søren Brorstrøm anbefalede ferierejser til Østrig. Jeg er også en Paul de Kruif-fan, vaccineret i hoved og røv, selv mod kopper og tuberkulose, så anti-vaxxer-fornærmelser frabedes!)

Jan Petersen, Estermarie Mandelquist, Nicolaj Knudsen, Michael Waterstradt, ingemaje lange og Peter Mikkelsen anbefalede denne kommentar

Vi kan jo også sende de vaccinerede hjem, så de ikke forstyrrer friheden for de uvaccinerede...

søren ploug, jesper christensen, Inge Lehmann, Birte Pedersen og Peter Høivang anbefalede denne kommentar

@ Rikke

Så må vi ikke håbe, at du skal på sygehuset, have noget at spise og lignende. De fleste danskere er vaccinerede, så det vil få samfundet til at lukke fuldstændigt. Men det er måske målet?

Peter Højvang, jeg kan anbefale dig, at træne dine evner til at gennemskue sarkasme...

Svend Erik Sokkelund, Eric Philipp, Kim Houmøller, Inge Lehmann, Birte Pedersen, Sven Elming og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

@ Rikke

Ja, det er jeg blevet bedt om før, når det er på skrift. Jeg har erkendt, at det er noget jeg aldrig helt får styr på. Så det vil jeg ikke "træne".

Især omkring emner, hvor visse debattører sagtens kunne fremføre et udsagn som dit i ramme alvor.

Nogle skriver /s efter indlæg når de er sarkastiske, da jeg åbenbart ikke er den eneste der har behov for toneleje og kropssprog til at gennemskue det.

søren ploug, Henning Kjær, Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, ingemaje lange og Tina Petersen anbefalede denne kommentar

Peter Højvang, peace, jeg vil nødig undvære en kommentar som din... og min kommentar indeholder selvfølgelig en ramme af alvor, da det måske kan sætte egoismen lidt i perspektiv...

søren ploug, Rolf Andersen, Inge Lehmann, Birte Pedersen og Peter Høivang anbefalede denne kommentar

@ Rikke

Jeg kan heller ikke undvære din kommentar nu hvor jeg har fået sat et s/ efter.

søren ploug, Inge Lehmann og ingemaje lange anbefalede denne kommentar

Jeg har som min søn fået begge stik. Han er nu smittet af sønnen på snart 7 år. Og jeg skal testes i morgen. I går var jeg til en julefrokost med mange selskaber og en buffet helt uden handsker, sprit og den slags.
Vaccinen beskytter men ikke godt nok. Og jeg skrev "vaccinen", men det er ikke en traditionel vaccine. En vaccine indeholder noget af sygdommen og så danner kroppen selv immunforsvaret. Nu indsprøjter vi noget, der får kroppen selv til at producere sygdommen som den efterfølgende skal gøre sig immun overfor.
Men hvad betyder denne væsentligt ændrede måde at vaccine på. Det ved INGEN. Ingen ved, hvordan det indsprøjtede vil påvirke os på lang sigt. Der kan komme infektioner, som kroppen kommer til at reagere forkert på osv.
Med andre ord. Det ER et eksperiment. Jeg er så gammel at jeg vælger den lette løsning, coronapas, men det er helt forkert at tvinge folk - og ikke mindst børn og unge - til at lade sig "vaccine".
Jeg har ændret holdning. Ovenstående er nu min.

Rune og Veronica Jacobsen, Eric Bøgh Svinth, Jette Kjældgaard, Estermarie Mandelquist, Anders Reinholdt, Lasse Reinholt, Ulla Willumsen, ingemaje lange og Peter Mikkelsen anbefalede denne kommentar

#Tina Pedersen og Peter Mikkelsen og Jan August, tak for jeres nuancerede og afdæmpede indspark (der er efterhånden nogle gange så meget vrede og aggression, at det til tider kan opleves bekymrende og utrygt).
Hvad er fordelene ved den den nye vaccine fra Valneva , siden folk venter på den Tina? Tak.

Eva Schwanenflügel, Michael Waterstradt og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar

Alle må have ret til at afslå vaccine.

- men -

- og fri mig for igen-igen-igen- at opleve denne situation gjort til endnu et DEM contra OS!
Det har vi haft så riigeligt af...

Dennis Tomsen, Eva Schwanenflügel og Lasse Reinholt anbefalede denne kommentar

Hov - sidste del forsvandt i cyberspace:

Alle må have ret til at afslå vaccine.

- men -

Ingen har ret ytil at smitte andre

Rolf Andersen, Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Bent Nørgaard og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar

Jeg synes Mette Frederiksens retorik omkring de uvaccinerede lignede hendes ditto omkring IS-kvinderne (de havde "vendt Danmark ryggen" osv.) uhyggelig meget.

Jette Kjældgaard, Anders Reinholdt, Nicolaj Knudsen, Michael Waterstradt, Steffen Rahdoust Boeskov, Inger Pedersen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Jesper Eskelund

Jeg så en artikel for nogle dage siden om en tysk undersøgelse, hvor man havde set på smitten fra hhv. uvaccinerede og vaccinerede. Den viste, at smittede uvaccinerede smitter op til 9 gange så meget som smittede vaccinerede.

Hvis vi overfører det til DK, hvor ca. 90% af den voksne befolkning er vaccineret, kan man nogenlunde sige, at vaccinerede og uvaccinerede driver smitten lige meget – men vi vaccinerede er ca. 10 gange så mange.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13459302/en-uvaccineret-smitter-op...

(Og ja: Det er JyllandsPosten – jeg får den af min nabo og læser den, når jeg er på lokum...)

Svend Erik Sokkelund, Jette Kjældgaard, Peter Høivang, Steffen Gliese og Marie Jensen anbefalede denne kommentar

Jan August: Klart, du blev smittet. Efter 5-6 måneder beskytter Pfeizers vaccine kun 6,7% mod smitte: https://www.berlingske.dk/danmark/pfizer-beskyttelse-er-effektiv-hos-ael...

Jesper Eskelund: "6-9 gange" står der. Der står ikke "op til 9 gange" som du selv citerer det som. Kunne du ikke godt lade være med den slags? :(

Jesper Eskelund

Lasse. Jeg kunne ikke huske artiklen i detaljer - det var mens et ordentligt farsbrød ville ud, at jeg læste det.
Og avisen røg også ud; og jeg har ikke adgang til det på nettet (for jeg abonnerer ikke på sådan noget puha....;-)) Jeg kan kun læse overskriften på JP-artiklen.
Men bortset fra den gang flueknepperi er essensen i mit indlæg vel klar nok.

Anders Thornvig Sørensen

Splittelse i samfundet, ja nok.

Men tror man måske, at flertallet blot passivt vil finde sig i at blive trukket rundt ved næsen? Hvordan ser fremtiden ud, hvis det ikke er det ikke-vaccinerede mindretal, men det vaccinerede flertal, der mister troen på demokratiet som politisk system?

Michael Egelund

Kan vi lave en aftale imellem os som er vaccineret og jer der ikke ønsker at være det. Når/hvis i bliver syge og får brug for lægehjælp og ligger hjemme i sengen og ikke kan trække vejret. Kan vi så aftale at I som ikke er vaccineret ikke ringer til lægen og ikke bliver indlagt, således at I ikke spilder lægernes og sygeplejerskenes tid og ikke optager den hjælp som os der vaccineret kunne få brug for? Er I klar til at vedkende jer de fulde konsekvenser, der kan være forbundet med ikke at blive vaccineret, for hvis I er klar til det, er det fint at høre på alle jeres teorier om det ene eller det andet, men hvis ikke, gider I så ikke snart sætte jer lidt ind i de faktuelle ting og lade være med at spilde vores andres tid?

Preben Kristensen, Svend Erik Sokkelund, Mogens Holme, søren ploug, Inge Lehmann, Danny Hedegaard og Niels Makholm anbefalede denne kommentar
Eric Bøgh Svinth

Vacciner er sådan set et logisk tiltag... det har virket før og er en af de få ting mennesket har i værktøjskassen ud over isolation.
Men det ville ikke desto mindre være rart der ikke lugtede fælt af pengegriskhed og eksperimentarium big scale.
(Altså ud over lugten af talentløst offentligt styre og tegn på dette er i lommen på storkapiltalen ... herunder banker og medicinal industrien)

Men det er svært at dømme hvad der er rigtigt...

Med det ene sæt briller har medicinalindustrien handlet hurtigt og gjort en indsats for menneskeheden overlevelse. Og det er dyrt at udvikle nyt.

Tager man andre briller på, er det meget synligt at nogle ganske få er blevet styrtende rige pga Corona. Og man kan stille store spørgsmålstegn ved metoder og hensigter. Det er som regel rige der bliver rigere eller kapitalfonde.

Godt nok ikke nemt at være almindeligt menneske og finde bare et gram sandhed mellem kapitalfondene og regering der mere eller mindre åbenlyst virker til at sælge ud for personlig vindings skyld. (Læs: Dong, Ssi mm)

Økonomi er åbenbart det nye survival of the fittest. Ikke naturens indbyggede systemer til regulering af bestanden. ....Interessantskræmmende.

Jan Petersen, Per Dørup og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar

Til Michael Egelund.

Din kommentar hører til de bedste, som jeg har set vedr. covid-19.

Vil man ikke høre,- så må man føle.

Anderledes bliver det ikke.

Gibraltar er julen afblæst, men de kan ikke mobbe de uvaccineret der er ingen.
Det er lykkedes aktiver coporationer i samarbejde med medier politikere, at gøre verden til et helved, kan man forvente andet historien taget i betragtning.
Does it provide immunity? Yes for the manufacturer.

Covid 19 vaccine-modstanden er jo bredt forankret. Således er der adskillige pro-vaccine læger og forskere som er dybt bekymrede for Covid 19 produktet.

Forskere som Sucharit Bhakdi og Michael Yeadon er blot eksempler på de mange eksperter, hvis CV bestemt ikke lader noget tilbage, sat op overfor dem, de fleste har valgt som sandhedsvidner.

I betragtning af hvor komplekst det er at forstå immunsystemet og vacciners evt implikationer - så er det jo helt vildt at forskere som for 2 år siden var i verdenseliten indenfor Mikrobiologi og vaccineudvikling er blevet censureret fra alle masse platforme.

Lad dem blive en del af den offentlige debat. Lad os have en kritisk forskning, der diskuterer fremfor at censurere.

Og før det vælter ind med "fake news" "faktatjek" osv. Så spørg lige jer selv hvor faktatjekkerne får deres fakta fra....nå ja, forskere med et Cv der minder om Sucharit Bhakdis, bare med den forskel at de arbejder for et politisk maskineri.

Indtil da - så kan vi jo bare gøre 10% af Dk areal til anti covid vax. Det foretrækker jeg personligt frem for tvangsvaccinering og fascistisk diktatur.

Ja. Vores samfund er dybt splittet, og har altid været det. I ekstreme situationer dukker splittelsen op i offentlighedens bevidsthed som nu. Vi kan bedst bekæmpe den gennem retfærdig og tollerent lovgivning, der samtidig sikre samfundet, for uden samfundet har vi overhoved ingen beskyttelse. Derfor er love om trafik og sundhed vigtige, selv om de krænker nogles opfattelse af personlig frihed.
Personlig frihed er et typisk moderne vestligt begreb, der kun har indhold i det omfang samfundet beskytter det. Uden et samfund har vi kun den magt, vores personlige styrke giver os.
Hvis vi sikrer samfundet bedst ved at vaccinere mod sygdom, skal vi vaccineres. Derfor bør Coronapasset erstattes af et vaccinationspas. Uvaccinerede børn i vaccinationsgodkent alder samt børn af uvaccinerede skal samles i specialinstitutioner.
Vi har ret til at beskytte vores samfund mod nedbrydende kræfter, hvad enten det er sygdom, had, grådighed eller misbrug af natur.

Tina Petersen, 20. november, 2021 - 12:21

Det var ellers noget af en "molbo-historie" du her disker op med.

"Anti-vaxere" der ikke vil vaccineres med de kendte vacciner fra Pfizer Biontech, Moderna, og AstraZeneca, og hvor vi i dag kun benytter Pfizer Biontech, grundet usikkerhed ved de 2 andre vacciner.

Man - de danske myndigheder, har altså valgt usikre vacciner fra, og det sket ganske tidligt, da man opdagede ulemperne ved disse vacciner. Pfizer Biontech har derimod ikke vist de samme ulemper ved vaccination af befolkningen.

Så kommer din "skønne molbo-historie" om en helt ny ukendt vaccine "Valneva's VLA2001"som disse "anti-vaxere" veneter på og "meget gerne(?)" vil vaccineres med.

- Hvorfor og hvordan(?), disse "anti-vaxere" er jo imod at få noget sprøjtet ind eller få ind i deres krop, så hvad er pludselig forandret med VLA2001

- Det er en molbo-historie helt på linje med "Storkeni kornet", som de ville jage væk fra kornmarken, da den trådte kornet ned.

Molboerne var da kloge folk, for de indså, at man ikkekunne gå ud i kornet og jage storken væk, uden selv at træde endnu mere af kornet ned.

Så de fandt på en anden måde at jage storken væk, de lod manden der skulle jeg storken væk sidde på en dør, som 4 mand så bar ham på, - så han ikke trådte kornet ned.

"Anti-vaxerne" skiller sig alene ud ved at ville være centrum for en debat, som vi skal ynke dem i, hvilket de så vil sole sig i, - men deres argumenter har ingen fast holdeplads.

Trods deres udsagn(usagt ganske vist) "om de vil dø for deres tro", så er det falsk, det kun debat om at være midtpunkt i de vil.

- Hvorfor lægger de sig så ikke for at dø for deres tro, det fritager os andre fra at blive indfanget i deres debat om at være midtpunkt.

Meh. En ting er rimeligt tydeligt. Smitten stiger og det gør indlæggelserne også. Både blandt vaccinerede, men i endnu højere grad blandt de relativt få uvaccinerede. At ændre 77,4% til måske 78% er ikke nok. Vi er nu på små 500 indlagte, og det tal vil fordobles på 14 dage. Det kan man ikke engang nå at vaccinere sig ud af, for dem som indlægges om 14 dage er smittet nogenlunde i dag.

Vi er nødt til at genindføre, i hvert fald masker, og frem for alt er vi nødt til alle at tage os sammen og passe på os selv og hinanden. Eller bliver det ikke en jul til familiealbummet. En nedlukning er absolut også sandsynlig. Hvis man kunne ignorere Covid, så er det tankevækkende at hver gang et land har prøvet, så er det gået så galt, at man hurtigt kommer på bedre tanker.

Når vi har styr på det, og stormen har lagt sig på hospitalerne, venter en heftig etisk debat, for det ser på alle måder ud til at Covid er kommet for at blive. At gøre som nu, vil betyde et betragteligt årligt dødstal. At lukke ned kan heller ikke lade sig gøre over længere tid. Der er i dén grad behov for at begynde at se virkeligheden i øjnene, og i den sammenhæng bør vi iagttage det evolutionen også har medført (udover en lortevirus). Vi er sociale dyr, og vi opnår de bedste resultater for vores art, hvis vi kan finde ud af at holde sammen. Allesammen. Det starter med at bære over med alle dem, som ikke tænker som en selv.

Jesper Frimann Ljungberg og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar

Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har hørt statsgodkendte forskere proklamere hvor fantastisk sikker Covid 19 vaccinerne er. Det lyder nærmest som et mantra.

Jeg spørger bare - hvorfor tager Information (eller hvilken som helst anden avis) ikke denne Peer reviewed artikel fra fagtidsskriftet Cirkulation op?

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

alt andet lige information jeg gerne ville kende til HVIS jeg stod foran 3. injektion.

Jan Petersen: Du får aldrig danske medier til at skrive noget som helst kritisk om de vacciner.

Jo..., der er da noget at kritisere vaccinerne for, - "det blev ikke den "game-changer" som de blev udråbt til".

Det eneste der er forandret er vaccinerne hjælper mod et hårdt forløb ved smitte eller i bedre fald - mange undgår at dø efter at være blevet smittet.

Vi må se i øjnene at vi nok skal revaccinere befolkningen i mange år fremover indtil der findes en effektive langtidbeskyttende vaccine - ganske som ved mange af de andre sygdomme vi er vaccineret imod, og som holder i mange år.

Det andet pladder vrøvl som anti-vaxerne kommer med holder ikke en meter.

De vil blot være midtpunkt i en debat om dem selv og deres holdning, - hvor de gerne vil have vi får det indtryk, "at de vil dø for deres overbevisning", - men det vil de da slet ikke, - tværtimod, de vil være centrum for debatten om deres frihed.

Nej, det har du nok ret i Lasse.

Men jeg tænker at der alligevel kommer et mætningspunkt, hvor antallet af døde af bivirkninger bliver stort nok til det ikke kan ignoreres længere.

Eller som her - Peer reviewed videnskablig forskning som er alarmerende.

Indtil nu har risikovurderingen, lavet af de kritiske forskere som Sucharit Bhakdi, primært været baseret på teoretiske analyser kombineret med analyser af statistikker. Når der begynder at komme regulære videnskablige undersøgelser som denne - så bliver det alt andet lige mere besværligt at opretholde det store røgslør.

Man kunne håbe at masse hypnosen så aftager. Lige nu gør stats forskerne alle mulige krumspring for at forklare de manglende problemer i Afrika, som har en "vaccine" procent på 6.

Espen Bøgh: Du tager altså fejl, hvis du tror, at de alle baserer sig på alt det vrøvl og løgn, der findes derude.

Din nedladende holdning er meget uheldig og har ret alvorlige konsekvenser. Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=H7inaTiDKaU hvor Kyle fra UK fortæller, hvordan han blev sendt til psykiater fordi han påstod, at vaccinen gav ham bivirkninger.

Derfor fik han alt for sen behandling for hjertebetændelse - forårsaget af Pfeizer vaccinen - og endte med store komplikationer.

Man gætter i øvrigt på, at hjertebetændelsen kan skyldes, at kanylen rammer en blodåre, og derfor blev retningslinjerne i Danmark ændret 18. marts 2021 til, kanylen nu skal aspireres før injektionen.

Jesper Frimann Ljungberg

@Jan Petersen
"Jeg spørger bare - hvorfor tager Information (eller hvilken som helst anden avis) ikke denne Peer reviewed artikel fra fagtidsskriftet Cirkulation op? "

Øh, det er en abstract til en artikel, og lige netop cytokiner er vi mange der kender fra vores årlige blodprøver. Og artiklen siger jo ikke noget nyt, nemlig at der er en lille bitte tiny chance for alvorlige bivirkninger.

Jeg kan fortælle at mine faktisk, er mindre her efter vaccinationen end de var før.

// Jesper

@Jesper Frimann Ljungberg

Jeg hæfter mig ved hvor generel denne effekt tilsyneladende er:

The "dramatic changes in most patients" means they are at higher risk of a new Acute Coronary Syndrome, such as heart attack, according to Gundry.

"We conclude that the mRNA vacs dramatically increase inflammation on the endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle and may account for the observations of increased thrombosis, cardiomyopathy, and other vascular events following vaccination."

Og altså ikke en meget meget meget meget sjælden bivirkning. Men ja - det er stadig begrænset hvor mange der rent faktisk dør af det.

De kritiske forskere som feks. Sucharit Bhakdi - advarer om at det kun bliver værre for hvert booster shot.

Og for at vende tilbage det egentligt primært handler om:

Doctors4covidethics advarede om blodpropper (teoretisk analyse) før vi hørte om det i medierne.

De blev lynhurtigt censureret på alle masse platforme.

Dette her er et aldeles relevant studie - og det burde diskuteres af alle med reale kompetencer til at diskutere det, så folk kan tage et informeret valg om hvad de sprøjter i kroppen.

Censur af yderst kompetente forskere er grotesk.

Lasse Reinholt, 24. november, 2021 - 15:20

Vrøvl om mine holdninger der gør mere skade.

Er det det eneste eksempel du har i rygsækken, - og ja, det er da uheldigt, men det sker jo også i andre sammenhænge at læger tager fejl ved diagnosticeringen af en patient.

Dit "halmstrå" minder om dengang med sikkerhedsselerne til bilen, og kravet om at have det på, - så kom "friheds-kæmperne" med e'n historie om en bilist der var faldet ud af bilen ved en ulykke - og ganske rigtigt var det ikke sket, så havde han været død.

Det var dog også kun den ene historie der florerede i mange år efter, alle de andre historier om mennesker der havde reddet livet fordi di bar sikkerhedssele i bilen, - vil anti-sele drengene og pigerne ikke kendes ved som ægte.

I forbindelse med covid-19 spedes der et rygte i Amerika om det nu er muligt at købe haglpatroner med mikrohagl som når der skydes med dem er det muligt at forsvare sig mod covid-19 virussen, så man undgår at blive smittet.

@Espen Bøgh

Man kan også bare sluge haglene og skylle dem ned med lidt klorin :)

Espen Bøgh: Du misforstod pointen.

Lad os sige, at alle benægtede, at han var faldet ud af bilen og påstod, at han selv havde taget selen af og kravlet ud. Eller benægtede, at han ville have været død hvis han var blevet i bilen.

Og alle der påstår det modsatte burde gå til psykiater og få tvangsfjernet deres børn.