Børn og vacciner
Læsetid: 11 min.

At coronavaccinere de ældre er ren logik. Men hvad med Buster på syv?

Forældre med børn i alderen fem til 11 år tager i disse dage stilling til, om de vil lade deres børn vaccinere. Beslutningen er svær for mange, fordi børn sjældent bliver alvorligt syge af COVID-19 – omvendt er risikoen for bivirkninger også meget lille, påpeger eksperter. Vi har talt med en familie, som takker ja, og en familie, der takker nej
11-årige Gabriella er lidt nervøs for selve stikket, så hendes mor har lovet hende, at de skal lave noget hyggeligt sammen bagefter og for eksempel på café.

11-årige Gabriella er lidt nervøs for selve stikket, så hendes mor har lovet hende, at de skal lave noget hyggeligt sammen bagefter og for eksempel på café.

Tobias Nicolai

Moderne Tider
4. december 2021

»Mor, bliver vi syge, ligesom du var?« spurgte Pil Hibiscus’ børn, da hun for nylig fortalte dem, at de nu også skulle coronavaccineres.

Buster på syv og Gabriella på 11 kunne nemlig godt huske, hvor skidt deres mor fik det efter andet stik, hvor hun måtte lægge sig med influenzalignende symptomer og tre dages migræne.

»Nej, for I får en anden vaccine,« svarede Pil Hibiscus roligt sine børn og forklarede dem, at den vaccine, hun fik, hed Moderna, og den, de skal have, hedder Pfizer – »og den bliver I formentligt ikke syge af ligesom mig.«

Ligesom mange andre børnefamilier har familien Hibiscus i Ikast den seneste tid talt lidt mere om coronavacciner end ellers. Siden Sundhedsstyrelsen på et pressemøde den 26. november sagde, at myndighederne nu også anbefaler COVID-19-vaccination af de 5-11-årige, har rigtig mange forældre skullet forholde sig til, om de på vegne af deres børn vil takke ja til vaccinen.

Og for 36-årige Pil Hibiscus har valget ikke været svært: Børnene skal vaccineres, og for hende føles det som en samfundspligt.

»Derfor har jeg også talt med børnene om det som noget af det mest naturlige i verden,« siger hun.

»Jeg har altid haft den holdning, at det er okay at hjælpe med at passe på de svageste i samfundet. Om det så er ved at betale skat, så der er velfærd til alle, eller ved at vaccinere sine børn, så man er med til at passe på samfundets svage, det er for mig en borgerpligt.«

Derudover håber Pil Hibiscus, at hun ved at vaccinere sine børn bidrager til, at samfundet fortsat holdes åbent. Nedlukningerne har nemlig været hårde ved familien. Både for hende og kæresten, der begge er selvstændige i eventbranchen, men også for Buster og Gabriella, som føler, at de er gået glip af meget socialt ved ikke at kunne gå i klub, til fodbold og volley – og se deres venner i det omfang, de gerne ville.

»Min yngste giver nogle gange udtryk for, at han ikke kan huske tiden før corona, og jeg bliver faktisk ret ked af det, når han siger sådan, for det får mig til at spekulere på, hvor mange år vi alle sammen skal leve på den her måde, hvis vi ikke får den flokimmunitet, der skal til,« siger Pil Hibiscus.

Syvårige Buster går både til volley, fodbold og i SFO, og han syntes, det var hårdt at undvære alt det sociale under nedlukningerne.

Syvårige Buster går både til volley, fodbold og i SFO, og han syntes, det var hårdt at undvære alt det sociale under nedlukningerne.

Tobias Nicolai

Ikke imod vacciner

I Nordsjælland i den anden ende af landet bor 50-årige Rikke Hansen. Hun er uddannet kropsterapeut, driver sin egen yogapraksis og er mor til tre børn på otte, 11 og 14 år. Ingen af børnene er coronavaccinerede og skal det heller ikke foreløbigt.

Det er der ifølge deres mor flere grunde til, men det er vigtigt for Rikke Hansen at understrege, at selv om hun heller ikke selv er coronavaccineret, så er hun ikke imod vaccinerne.

»Og jeg går heller ikke med sølvpapirshat eller får mine oplysninger fra alternative nyhedskanaler,« siger hun.

For er man ældre, syg eller på anden måde sårbar, kan det ifølge Rikke Hansen give god mening at blive vaccineret.

»Mine forældre er vaccineret, og hvis jeg selv havde en hjertesygdom, havde jeg også prioriteret anderledes,« siger hun og fortsætter: »Men jeg er imod måden, vi bruger vaccinerne på, hvor alle sunde og raske nærmest tvinges til at tage dem – og nu gælder det så også børnene.«

Ifølge Rikke Hansen er der grund til at skelne mellem det politiske og det sundhedsfaglige. At vi har en regering, som gerne vil vaccinere flest muligt – og i øvrigt gøre det vanskeligt for dem, der ikke er – er ifølge Rikke Hansen mere en trussel end et sundhedsfagligt oplæg til, hvordan familierne selv kan træffe et informeret valg.

»Jeg kommer ikke til at vaccinere mine børn, bare fordi statsministeren siger, at jeg skal. At vaccinere dem er en stor beslutning, og med den mangel på viden, der fortsat er om mulige langsigtede bivirkninger, har jeg ikke tillid til at vaccinere mine børn med en vaccine, som er hastet igennem,« siger hun.

Et svært valg

Når valget falder forskelligt ud i forskellige børnefamilier – og når mange familier stadig er i tvivl om, hvad de skal vælge, så skyldes det primært, at COVID-19 kun i meget sjældne tilfælde er en alvorlig sygdom for børn at få. Regnestykket med fordele og ulemper ved en vaccine for det enkelte menneske er derfor radikalt anderledes for en femårig end for en 80-årig.

Anton Pottegård, som er professor i brug af lægemidler på Syddansk Universitet, kan derfor godt forstå, at mange børnefamilier diskuterer vaccinationer i disse dage:

»Jeg tror, at mange er i tvivl om, hvad de skal vælge. Da vaccinerne kom ud, og vi kunne vaccinere de ældste og de mest skrøbelige, som bliver hundesyge af COVID, så var der jo ikke noget at rafle om. Nu er vi nede i den anden ende af aldersspektret, hvor dem, vi overvejer at vaccinere, ikke i samme grad risikerer at blive syge. Så jeg kan godt forstå, det er et svært valg, det synes jeg sådan set også selv.«

Camilla Foged, som er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, anerkender også, at det er en svær beslutning:

»Men jeg synes ikke, det er en dårlig ting, at folk er i tvivl. Tvivl er godt til at opsøge mere information. Og det er et etisk dilemma, at man nu vaccinerer børn, som ikke bliver særligt syge af COVID,« siger hun og tilføjer: »Jeg har dyb respekt for, at man skal orientere sig, finde information og tænke over det. Vi beslutter os i forskellige tempi, og vi får viden i forskellig tempi.«

Foreløbig har myndighederne inviteret de 10-11-årige til vaccination, og omkring en tredjedel af dem har booket en tid. På et pressemøde onsdag aften sagde statsminister Mette Frederiksen, at »det er flere, end vi havde turdet håbe på«. Men ikke desto mindre forventer myndighederne, at tilslutningen blandt børn vil ende med at blive lavere end i de ældre befolkningsgrupper.

For Pil Hibiscus er det en samfundspligt at vaccinere sine børn, men hun gør det også for at beskytte børnene mod corona, som ingen i familien endnu har haft.

For Pil Hibiscus er det en samfundspligt at vaccinere sine børn, men hun gør det også for at beskytte børnene mod corona, som ingen i familien endnu har haft.

Tobias Nicolai

For og imod

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har godkendt vaccinen til børn, og Sundhedsstyrelsen anbefaler den nu til alle mellem fem og 11 år. Men hvad er egentlig op og ned i de sundhedsfaglige argumenter?

Anton Pottegård har på LinkedIn oplistet de ting, som taler for og imod at lade sine børn vaccinere, og han kommer frem til, at der »ikke er væsentlige argumenter for at anfægte den vurdering, som Sundhedsstyrelsen har lavet«, og at det derfor »må betragtes som en rimelig løsning« at vælge at lade sine børn vaccinere. Når hans formuleringer er så beherskede, skyldes det især, at der er meget små risici for det enkelte barn, uanset om man vælger vaccinen til eller fra:

»Man får nemt den opfattelse, at det er et valg mellem to meget farlige ting, man skal træffe på sit barns vegne: En farlig sygdom eller en farlig vaccine. Min vigtigste konklusion er, at den følelse ikke har hold i virkeligheden. Det er små risici, vi taler om, og de fleste børn vil både klare COVID og vaccinen fint.«

De primære argumenter for at lade børnene vaccinere er, at der er stor smitte blandt børnene lige nu, og at der trods alt er nogle børn, som får komplicerede forløb. Samtidig er der en risiko for at udvikle komplikationen MIS-C, som giver høj feber, mavesmerter og hjertepåvirkning. Det sker for én ud af cirka 5.000 smittede, hvoraf omkring halvdelen skal i intensiv behandling. De fleste klarer sig uden varige mén, men tilstanden er ifølge Pottegård »ikke for sjov«.

Endelig er der samfundshensynet:

»Det forventes at ville forebygge indlæggelse for mennesker i alle aldre i væsentligt omfang her hen over vinteren,« siger Anton Pottegård og tilføjer, at en lavere smitte også vil komme børnene til gavn, fordi det formentlig vil resultere i en mere normal hverdag uden hjemsendelser og skolelukninger.

Endelig er der børn, som vil være interesserede i vaccinen selv, fordi de er bange for at få corona eller for at smitte andre, for eksempel deres bedsteforældre.

Det primære argument imod er, at corona er en ufarlig sygdom for langt de fleste børn at få.

Et andet argument imod er, at betændelse i hjertemusklen er en relativt alvorlig bivirkning, som ser ud til at ramme i omegnen af én ud af 10.000 drenge, der bliver vaccineret. Et sidste argument er uvisheden om, at andre alvorlige bivirkninger vil dukke op, fordi vaccinen er ny og udviklet hurtigere, end vi normalt udvikler vacciner.

Denne risiko mener Camilla Foged dog er ekstremt lille:

»Vaccinen har gennemgået de samme test som andre vacciner. På plussiden tæller også, at så mange mennesker er vaccineret på verdensplan. Mange flere end børnevaccinerne,« siger Camilla Foged, der ligesom Anton Pottegård vurderer, at det er fornuftigt at give vaccinen til børn.

Pil Hibiscus’ børn følger vaccinationsprogrammet, og derfor har hun også talt med Buster og Gabriella om coronavaccinerne »som det mest naturlige i verden«.

Pil Hibiscus’ børn følger vaccinationsprogrammet, og derfor har hun også talt med Buster og Gabriella om coronavaccinerne »som det mest naturlige i verden«.

Tobias Nicolai

Ligesom usikkerheden ved vaccinerne bruges som et argument på den ene side kan usikkerheden ved uventede følger af COVID bruges som et argument på den anden side, siger Anton Pottegård.

Men det er ikke noget, man skal tillægge stor betydning i valget:

»Sandsynligheden for, at der er et monster gemt i skuffen, er meget, meget lav. Og det gælder både i forhold til COVID og i forhold til vaccinen,« siger han.

De fleste forskere bakker op om Sundhedsstyrelsens anbefaling, men der findes også eksperter, som vurderer, at regnestykket ikke falder ud til vaccinens fordel.

I et interview med Berlingske fortalte vaccineforsker Frederik Schaltz-Buchholzers i denne uge, at han ikke vil vaccinere sin femårige datter.

Og professor på Syddansk Universitet Christine Stabell Benn har ligesom Anton Pottegård på LinkedIn fremført argumenter for og imod, men ender med den modsatte konklusion: »Medmindre vi pludselig finder ud af, at COVID-19 giver alvorlige senfølger hos børnene, som vi endnu ikke har opdaget, medmindre virus muterer, så det bliver langt farligere, så er der ingen grund til at vaccinere børnene,« skriver hun.

Samfundssind

Rikke Hansen og Pil Hibiscus føler begge, at de udviser samfundssind, selv om de har valgt forskelligt. Familien i Ikast udviser samfundssind ved at lade sig vaccinere, og familien i Nordsjælland udviser ifølge Rikke Hansen samfundssind ved at gøre opmærksom på, at vaccinen faktisk er frivillig, og at man godt kan være et ordentligt menneske og en god samfundsborger, uden at ens børn skal medvirke i det, hun kalder et medicinsk eksperiment.

På spørgsmålet om, hvordan hun vil have det, hvis hendes børn får corona og smitter andre, svarer Rikke Hansen: »Det håber jeg selvfølgelig ikke. Og er de syge, bliver de testet og bliver i øvrigt hjemme, til de er raske igen,« siger hun og fortsætter:

»Men derudover ser jeg sådan her på det: Er man ordblind, indretter man sig efter det. Er man syg, tager man sine forbehold. Er man ældre og svag, navigerer man selvfølgelig også efter det. Vi har alle noget, der gør os mindre funktionelle i livet. Sådan var det også før corona, og sådan vil det også være efter.«

Da Sundhedsstyrelsen anbefalede coronavaccinen til børn i alderen fem til 11 år, var det bemærkelsesværdigt, hvor meget hensynet til samfundet fyldte. Det er tidligere blevet beskrevet som et opgør med den danske vaccinetradition, at man anbefaler vacciner ud fra et argument om, at den skal beskytte andre end dem, som modtager vaccinen.

Camilla Foged understreger dog, at der allerede er undtagelser, for eksempel er sygdommen røde hunde ikke specielt farlig for børn, men derimod for gravide.

Men Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med anbefalingen af coronavaccine til børn lagt åbent frem, at beslutningen ikke kun bunder i de almindelige principper for børnevaccinationer: »Man er åbne om, at der er andre ting, som har vejet tungere end de normale principper,« siger Anton Pottegård, som dog også understreger, at der er argumenter for, at det giver mening for det enkelte barn at lade sig vaccinere.

Men hvis man forestiller sig, at vi ikke stod i en pandemi – og at samfundshensynet var taget helt ud af ligningen – så vurderer både Camilla Foged og Anton Pottegård, at man næppe ville tilbyde vaccinen til alle børn, men kun til børn i risikogruppen for alvorlig sygdom:

»Så ville den i forvejen skrøbelige balance nok tippe til den anden side. Det er en afvejning af små risici, og derfor skal der heller ikke meget til at tippe det,« siger Anton Pottegård.

Tid til første stik er bestilt

Både Rikke Hansen og Pil Hibiscus har talt med deres børn om coronavaccinerne, og alle børnene deler ønsket om at kunne leve så almindeligt et børne- og ungdomsliv som muligt trods pandemien. Indtil videre er det let nok for Rikke Hansens børn at leve, som de plejer, uden at være vaccinerede. De ser stadig familien, vennerne og går i skole.

Og hvis tingene ændrer sig radikalt, og de for eksempel ikke længere må møde op i skolen, er Rikke Hansen afklaret med at hjemmeskole dem.

»Jeg vil ikke tvinges til at vaccinere dem. Måske gør jeg det en dag, men så er det formentligt først om nogle år, når alle er blevet klogere på, hvordan vaccinerne virker.«

Tilbage i Ikast har Pil Hibiscus netop bestilt tid til datteren Gabriellas første stik.

»Jeg havde faktisk lige et splitsekunds tøven. Jeg tror, det var almindelig sund skepsis, der lige fik mig til at stoppe op, men den forsvandt hurtigt igen,« siger hun.

Pil Hibiscus er ikke længere sammen med sine børns far, men han er helt enig med hende i, at børnene skal vaccineres.

Pil Hibiscus er ikke længere sammen med sine børns far, men han er helt enig med hende i, at børnene skal vaccineres.

Tobias Nicolai

Hun er nysgerrig på at høre, hvorfor andre forældre har valgt anderledes, »men de kommer nok ikke til at ændre min beslutning«, siger hun:

»Jeg er stor tilhænger af, at man stoler på eksperterne, og da jeg hverken er læge, virolog eller uddannet inden for medicinalindustrien, gør jeg mig ingen forhåbninger om, at jeg ved bedre end de eksperter, der har sat sig ind i sagerne. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man udviser dem stor tillid.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg synes artiklen giver et vanskeligt emne en sober behandling.

Det er tydeligvis en udfordring, at mens man kan sætte ganske præcise tal på alvorlige bivirkninger, så kan man ikke med samme præcision sige noget om sandsynligheden for alvorlige langtidsvirkninger af en infektion.

Men hvis man som forælder sidder og googler efter bivirkninger af vaccine, så synes jeg også at man bør over overveje lave en enkelt søgning på fx children long Covid. Man finder fx denne artikel, som kommer fra et velrenommeret universitet og ser saglig ud: https://www.yalemedicine.org/news/long-covid-in-kids.

Dette blot ment som en opfordring til ikke kun at se sagen fra den ene side. Jeg kan sandelig godt forstå, at det er en vanskelig beslutning.

Helle Bovenius, Inger Jensen, Anne-Marie Krogsbøll, Christina Petterson, Inge Lehmann, Anne-Marie Esmann, Jens Ole Mortensen, Klaus Lundahl Engelholt og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Denne gennemgang fra Professor Anton Pottegård kan kun anbefales:

https://www.linkedin.com/pulse/covid-vaccination-af-b%25C3%25B8rn-5-11-%...

Anne-Marie Krogsbøll, Anne-Marie Esmann, Niels Peter Nielsen, Eva Schwanenflügel og Morten Wieth anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Jeg hæfter mig særligt ved afsnittet om, at under andre omstændigheder i en normal verden ville man se fagligt på vacciner til børn. Men nu er under en pandemi (verdensomspændende) og det er jo det der gør vaccination til et både fagligt og politisk issue. Og man kan sige at man føler borgerpligt og samfundssind ved at tage vaccinen. Vi er simpelthen nødsaget til at lytte og lytte godt efter ekspertisen på området.

Vi har NGO'er der fatter land og rige rundt uden for vesten for at oplyse folk der, som har en skepsis over for vaccinerne og måske ikke rigtig stoler på deres "regeringer" og i øvrigt mangler vacciner.
Det virker på mig som hykleri, når vi her i vesten også har tid og råd til at sige nej til noget, som kan få os ud og videre af denne tragiske situation for vores verden. Her flyder vaccinerne jo til overflod. Det er da tankevækkende.
Selv pendler jeg uden om familier med børn og unge for jeg gider ikke blive smittet, hvis jeg på nogen måde kan undgå det. Men hvis det fortsætter sådan ender det nok med at jeg og vi ældre får den til sidst, eller en monster mutation. Tænk på det et øjeblik nu da vi har Omikron i eskalerende tempo. Tja............. bom.........bom

Thomas Mortensen, Eva Schwanenflügel, Inger Jensen, Inge Lehmann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Anne-Marie Esmann
Jeg tror du har ret. Alle bliver i sidste ende smittede. I sidste ende skal vi også alle dø.
Så lad os dog droppe dette Sisyfos-arbejde og lade det gå sin gang. Jeg siger i hvert fald stop ved det tredje stik. Og mine teenagebørn stopper på to stik. Ældre m.fl. kan jo så blive ved, hvis de synes. Ligesom de kan vælge at lade sig vaccinere mod influenza igen og igen.
For mig er det vigtigere at mine børn lever end at mine forældre overlever.

Jette Kjældgaard, Henrik Madsen, Peter Mikkelsen, Arne Albatros Olsen, Daniel Jensen, Gunilla Kurdahl, Jens Ole Mortensen, Lasse Reinholt, ulrik mortensen og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar

@Jakob Sanvig

"For MIG er det vigtigere at..."

Tror du dine forældre er enige? Hvis det nu viser sig at Omicron er super smitsom (det ser det i høj grad ud til), og den samtidig ikke er "mild" som det håbes (det begynder der også at være indikationer på), vil du så af hensyn til dig selv ændre holdning, eller vil du "gå stolt i døden" eller hvad det er for en følelse du efterrationaliserer med?

Hvis du smittes, og får brug for at komme i behandling, som samtidig spærrer for andre, vil du så mene at du skal først i køen, eller skal dem som har vist "samfundsind" og ladet sig vaccinere?

Jeg forstår til dels årsagen til din pragmatisme. Vi skal jo ligesom videre. Eller skal vi? Hvad er det vi har så travlt med? At komme med flyveren til Thailand? At komme tilbage i hamsterhjulet? At komme til at bruge flere ressourcer og tjene flere matadorpenge?

Jeg skulle spørge fra en ven.

Søren Christensen, Erik Karlsen, Birgitte Street Jensen, Anne-Marie Esmann, Jesper Sano Højdal, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Henriette Bøhne, Anne-Marie Krogsbøll, Inger Pedersen, Inge ambrosius, Christina Petterson, Inge Lehmann, Carsten Munk og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Peter Mikkelsen

Har vi en samfundskritisk situation, der nødvendiggør pas, mundbind, nedlukninger, massevaccination, test og tvang????? Her er nogle tal, der sætter tingene i perspektiv. C.rona 2020 - 2021 (20 mdr.): 2810 døde, heraf 27 mennesker under 50 år. Influenzaepidemi 2016 - 2018 (24 mdr.); 4000 døde, heraf 60 børn under 5 år!!!! Indlæggelser: ca. 400 om dagen lige nu, hvoraf kun omkring halvdelen ifølge regionerne er indlagt til reel behandling for luftvejsinfektion. Under seneste influenzaepidemi var der på ét år indlagt 40.000 til behandling for luftvejsinfektion, heraf 6.000 børn. Lyt med her: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=668969304094348

Estermarie Mandelquist, Henrik Madsen, Flemming Berger og Lasse Reinholt anbefalede denne kommentar

Antallet af Omicron tilfælde i UK ser ud til at vokse eksponentielt. I går var der 59 tilfælde fundet, og i dag er der 134.

I Sydafrika er smitten eksploderet, selvom landet har indrettet sig efter Delta varianten, og det i øvrigt er sommer på den sydlige halvkugle. Her er de sidste dages smittetal 2.858 - 4.373 - 8.561- 11.535 - 16.055. Samtidig er antallet af indlagte begyndt at stige (fordobling på ca. en uge). Det samme gælder dødstallet, selvom både indlæggelser og dødsfald normalt har en forsinkelse på et par uger fra når smitten begynder at stige.

I Sydafrika lå reproduktionstallet, Rt, på under 1 i månedsvis. Så steg tallet på få uger til 2 eller 3. Positivprocenten var 22,4% i går. Dagen før var den 13,6%. For en uge siden var den 2.9% og for to uger siden var den 1,5%.

Det er ikke for at male fanden på væggen, men vær forsigtige indtil vi ved mere. Pas på jer selv, og pas på de andre :)

Anne-Marie Esmann, Jesper Sano Højdal, Eva Schwanenflügel, Inger Jensen, Anne-Marie Krogsbøll, Inge Lehmann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@Peter Mikkelsen

Her er nogle andre tal:

Antallet af trafikdræbte i Danmark om året: Ca. 200

Antallet af covid-19 dødsfald i Danmark i går: 15, svarende til 5.475 om året

Danmark har været relativt mildt ramt af Covid-19. Det skyldes netop "pas, mundbind, nedlukninger, massevaccination, test og tvang". Vil du også foreslå at vi afskaffer hastighedsbegrænsning i byerne? Jeg mener 200 døde om året er da "ingenting", og det er da mega irriterende at jeg ikke kan køre 160 i timen ned ad Istedgade, eller hvad?

Anne-Marie Esmann, Eva Schwanenflügel, Inger Jensen, Kim Houmøller, Lillian Larsen, Anne-Marie Krogsbøll, Inge Lehmann, Carsten Munk, Søren Dahl og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Vi henviser tit til polio som den seneste alvorlige epidemi, hvor vaccinen som et mirakel reddede os.
Og hvor mange blev så ramt? https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/krigens-og-krisens-helte/polioepide...

Anne-Marie Esmann, Eva Schwanenflügel, Anne-Marie Krogsbøll, Inge Lehmann, Morten Balling og Søren Dahl anbefalede denne kommentar

"For mig er det vigtigere, at mine børn lever, end at mine forældre overlever". Men det er jo en helt urealistisk og forvansket problematik, Jakob Sanvig. Hvis alle lader sig vaccinere øges chancen for, at både børn og forældre overlever.
Ingen normale forældre vil gøre noget, som skader deres barn. De forældre, der af forsigtighedsgrunde undlader at lade deres barn vaccinere, løber risikoen for at barnet dør eller får følger af at blive smittet. Er det lettere at undskylde eller få tilgivelse for, end ikke at tage ansvaret for at barnet vaccineres? – Det er et etisk valg, som hver enkelt må træffe.
Vi ved ikke præcist om det er farligst for børn at blive vaccineret eller at få sygdommen. Men vi ved, at hvis naboen og genboen er vaccineret og lader deres børn vaccinere, så øges chancen for, at ens eget barn ikke får sygdommen. Omvendt hvis alle undlader at lade deres børn vaccinere. Så ender det med, at den samlede risiko for følgevirkning efter sygdom og vaccine øges, og at risikoen for det barn man ville beskytte mod en ekstrem minimal risiko ved vaccination dermed også øges. Der er derfor intet sandt dilemma mellem at lade sit barn vaccinere eller udviser samfundssind. Ved at lade barnet vaccinere udviser man både samfundssind og reducerer den samlede risiko for alle børn – herunder ens eget.

Søren Christensen, Eva Schwanenflügel, Anne-Marie Krogsbøll, Inger Pedersen og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar

Morten Balling: Slå lige koldt vand i blodet :) Jeg har ikke stødt på en eneste person på Information, som har skrevet, at de var modstandere af at vaccinere de ældre, svage og sundhedspersonale sidste vinter.

Nu handler debatten om, om man skal forsøge at bremse smitten sådan at den udjævnes over længere tid. At standse den helt kan man ikke, det er der rimelig bred enighed om blandt eksperter.

Det mener jeg er helt ude af proportioner, da der kun er brugt 449 sengepladser. Det skal sundhedssystemet kunne håndtere.

At vaccinere børn, og at give 3., 4., og 5. stik til unge raske mennesker, som ikke har personligt gavn af det, så er jeg modstander fordi vi gennem historien har haft mange skandaler, som viser, hvor lidt vi ved om kroppen.

Estermarie Mandelquist, Malte Nielsen, Per Dørup, Peter Mikkelsen, Ole Svendsen og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar
Peter Mikkelsen

@Morten Balling. Vi har nu beskyttet alle dem i risikogruppen, der ønsker det, så godt som muligt. Absolut intet tyder på, at vi kommer i nærheden af det dødstal, du opgiver. Og alligevel snakker man om tvangsvaccinering og er i gang med at vaccinere børn med en vaccine, som vi ikke kender langtidsvirkningen på deres immunforsvar af. Og vi lukker igen skoler og børn går med mundbind. Frygt er ikke godt for nogen, slet ikke for børn. Gennemsnitsalderen for de døde er stadig 82 år, fuldstændigt som for dem, der dør af alt muligt andet. Det er ikke godt, hvis samfundet styres af gamle mænds dødsangst.

Estermarie Mandelquist, Jakob Sanvig, Ole Svendsen, Anders Reinholdt og Daniel Jensen anbefalede denne kommentar

@Lasse Reinholt

Vi ved nu at immuniteten efter sygdom eller efter vaccine holder ca. et halvt år. Så forsvinder den gradvist. Vi ved også nogenlunde, hvordan smitten udvikler sig i Danmark (positiv procenten). Hvad vi ikke ved er, hvor mange der reelt er smittet, feks. i dag. De sidste to måneder har vi set smittetallet tidobles, men vi har også femdoblet antallet af test, og positivprocenten er fordoblet. Dette er sket tæt på lineært.

Alt dette tyder på at mørketallet er stort. Hvis man kan udføre fem gange flere test, og målingen (positiv procenten) ændrer sig væsentligt, så tyder det på at antallet af daglige positive test er stort set proportionalt med, hvor mange man tester, i hvert fald op til en vis grænse, som ser ud til at ligge væsentligt over det nuværende antal test.

Læg til det at dem som smittes, typisk vil være smitsomme i ca. en uge. Dem som testede positiv i går er også "positive" i dag og i morgen, osv. men de tæller ikke med i smittetallet dagene efter. Tager man disse faktorer i betragtning, så ser det ud til at en stor del af danskerne reelt er smittet, stort set hele tiden. Hvis positiv procenten i befolkningen vitterlig er nogenlunde udtrykt ved den positiv procent vi måler, så er adskillige procent af danskerne pt. konstant smittet. De fly som landede i Holland, hvor man testede alle passagerer viste "spøjst" nok en positiv procent på 10%, og de var ikke blevet smittet i flyet, da man ikke kan måle positiver lige efter smitte. Hvordan de er kommet udenom at skulle have en "ægte" negativ test før de gik ombord, kan jeg kun gisne om, men det var mere end et fly.

Bemærk: Dette er min hypotese, og jeg har ikke set den omtalt andre stedder. Jeg har dog ikke mødt nogen som kunne finde alvorlige huller i hypotesen. Du kan jo selv prøve at se på tallene, og finde en anden forklaring som fungerer. Jeg kan ikke, og jeg har prøvet i ugevis nu. Jeg vil gerne have at vide at jeg regner forkert, og hvor jeg regner forkert.

Det er både godt og skidt hvis mørketallet er enormt. Godt fordi CFR falder, og det dermed er mindre farligt for det enkelte individ at blive smittet. Der er dog absolut også malurt i bægeret.

Hvis man putter de ovenstående tal ind i en epidemiologisk model (en SIRS model), så ser man at smitten vil peake voldsomt her i december. Hvor højt vi kommer op er det svært at sige, fordi alle parametre er behæftet med usikkerhed.

Endnu værre er at dem som har udviklet immunitet (vaccine eller overlevet sygdom) ryger tilbage til at kunne smittes igen efter ca. 180 dage. Det resulterer i at en SIRS model stabiliserer sig på et "evigt" stabilt niveau. I hvert fald et som kører i mange år, med sæsonudsving, vi absolut heller ikke kender nok til. Faktisk ser smitten ud til at være steget jævnt i Danmark hele sommeren over, efter genåbningen. I en SIRS model ser det ud til at smitten vil stabilisere sig nogenlunde som den er nu, forudsat at Rt for Omicron er dobbelt så høj som for Delta. Hvis vi utopisk holder Rt som nu, så stabiliserer smitten sig ca. marginalt lavere (ca. 15% lavere).

At slippe smitten løs ville 100% sikkert føre til at hospitalerne bryder sammen. Det er ikke usandsynligt at vi vil komme til at opleve noget sådant i december, de sidste ugers smittestigning taget i betragtning, og med Omicron der ulmer under overfladen af de 4-5.000 dagligt smittede. Det så vi i marts 2020, og det kan man se i UK og i Sydafrika nu.

Der er gang i den lille virus, og det kommer der til at være i meget lang tid endnu.

Hvis jeg skal være helt ærlig: Du har ikke skyggen af idé om "proportioner", men jeg kan godt forstå at du er træt af corona. Vil du give lige så hurtigt op når det kommer til at gøre noget ved f.eks. klimaet?

Jesper Sano Højdal, Eva Schwanenflügel, Hans Hüttel, Inger Jensen, Lillian Larsen, Anne-Marie Krogsbøll, Inge ambrosius, Steffen Gliese og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar

Rettelse:

Hvis man kan udføre fem gange flere test, og målingen (positiv procenten) ændrer sig væsentligt,

skulle være

Hvis man kan udføre fem gange flere test, uden at målingen (positiv procenten) ændrer sig væsentligt,

Eva Schwanenflügel, Inger Jensen, Anne-Marie Krogsbøll og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar

@Peter Mikkelsen

Tror du virkelig at stort set alle regeringer og myndigheder i Verden pt. snakker om tvangsvaccination mm. fordi de bare helt vildt godt kan lide at tvinge, og i øvrigt synes det er sjovt at se deres befolkning gå amok på Ruptly?

Har du overvejet at alle disse mere eller mindre kompetente mennesker er nået til deres konklusioner baseret på noget mere realistisk, end hvad man tror på "fjæsen"?

Erik Karlsen, Eva Schwanenflügel, Inger Jensen, Lillian Larsen, Søren Dahl, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Munk, Inge Lehmann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Jeg hæfter mig især ved påstanden om, at det skulle være "ren logik at coronavaccinere de ældre". Jeg er ikke enig.
Jeg er 82 og har ladet mig overbevise om at modtage de to første stik baseret på denne "logik" tidligere eller nok mere ud fra en tro på, at livet ville blive lettere som vaccineret, hvilket vel også har været tilfældet indtil nu, men altså ikke er det mere, hvor man pludselig får at vide, at man nu anbefales et tredje stik fordi virkningen af de to første synes tvivlsom.
Dette sker så sideløbende med at fattigere lande ikke har råd til at købe medicinalgiganternes dyre produkter og beskytte deres befolkninger, som så kan bringe smitten og dens mutationer til vor del af Verden og nødvendiggøre flere stik. Smart fundet på!
Men er "logikken" nu så logisk? Vi skal alle dø og vi ældre står først for tur og er i øvrigt mange af os alligevel ikke mere til nytte for samfundet. Det synes jeg mere peger på en logik om at koncentrere indsatsen mod de yngre og samfundsnyttige årgange.

Vi vaccinerer ikke kun for at redde liv, vi vaccinere hovedsageligt for at skåne vores sundhedsvæsen for overbelastning/kollaps, hvor mange ikke kan behandles som vanligt.
Hvis de uvaccinerede vil fraskrive sig retten til hospitalsbehandling ved smitte, så løser det problemet og hospitalerne bliver ikke overbelagt med svært syge uvaccinerede coronapatienter. De kan dø i eget hjem.

Inger Jensen, Anne-Marie Krogsbøll, Brian Andersen, Søren Dahl og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar

Henning Kjær: Jamen fint, så skal alle unge raske, som får 3. stik, samt alle vaccinerede børn, selv betale for vaccinesystemet. Det vil sige dem, som alligevel aldrig bliver indlagt.

De penge, vi andre så sparer, kan vil vi bruge på at udvide sygehusvæsenet i stedet. Jeg tror, det er givet rigtig godt ud, uanset hvad fremtiden bringer!

Lasse Reinholdt.
Selv vaccinerede bliver syge og indlagt, men deres andel er meget lille ud af de 80-90% der er vaccinerede.
De uvaccinerede sparer ingen penge, men vil bruge mange penge og hospitalsresourcer når de bliver syge.
Prisen for vaccination er minimal i forhold til omkostningerne ved overbelastet sygehusvæsen og nedlukninger samfundsaktiviteter.
Uden vaccinationer vil landet blive meget nedlukket, det ses tydeligt i lande med lav tilslutning til vaccination.

Thomas Mortensen, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Søren Dahl, Anne-Marie Krogsbøll og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar

Jeg kan simpelthen ikke følge logikken, hos dem der hverken vil vaccineres eller følge rettidig omhu ved at følge tiltag der nedsætter smittespredningsrisikoen.

Coronavirussen er ny og det er evolution, der kan følges i realtid. Derfor kan man ikke love noget på forhånd. Det er der heller ingen eksperter, det har gjort. Så hvor kommer den opfattelse fra, at vi blev lovet noget, det blev ikke holdt, så nu stopper jeg med at følge rådgivningen og viderevaccinination?

Vi vaccinerer med flere stik mod andre sygdomme. Hvordan tror i det blev opdaget? Siger i også nu ved de andre sygdomme 2 stik må være nok, jeg gider ikke mere?

Ved corona er dødsfald toppen af isbjerget af mange alvorligt syge. En 45årig sund og rask marathonløber, der efter covid kun kan klare arbejdet og skal holde pause alle 10 meter er jo øjensynligt ikke noget, at skrive hjem om. Sygeplejersker der er handicappet efter blodpropper i lungerne, de var sikkert også 85+, ikke sandt.

Hvis man læser nyheder fra flere lande, kan man se, at sundhedsvæsener og lighuse bliver lagt ned af corona på stribe. Man kan også læse, at en hel del af sundhedspersonalet forlod faget efter første bølge. Det var simpelthen psykisk for hårdt. De mangler nu oveni i den generelle mangel. Det er som om modstanderne tror, at sygehuse kun er for personer på 65+.

I Tyskland flyver de lige nu patienter fra Sachsen til Nordtyskland og 80 % af coronapatienterne på intensiv i Bayern er uvaccineret. Størstedelen af intensivpatienterne i DK er også uvaccineret ifølge TV2 gemt længere nede blandt de andre nyheder. Er der nogen der kan gætte, hvem der ikke er vaccineret i dk?

Da jeg var 10 år gammel, blev jeg syg med kighoste. Jeg blev fornærmet, da jeg kunne se, at jeg var blevet vaccineret som spæd i mit vaccinepas. Der lærte jeg, at ikke alle vacciner holder livet. Men ved corona er det lige pludseligt diskvalificerende?

Jeg havde en lærer, der var handicappet pga polio. Jeg og mine klassekammerater behøvede ikke frygte det, fordi alle ! blev vaccineret. Før det løb smitten jo også flere gange igennem befolkningen uden, at alle blev ramt eller der blev opnået flokimmunitet. Hvergang var der folk, der døde og blev handicappet. Vaccination af alle er, hvad der i sidste ende, gjorde kål på polio i dk.

Vacciner har ikke 100 % effektivitet, visse mennesker kan ikke vaccineres og hos andre har de ikke nok effekt pga sygdom, genetik eller behandling, bl.a. gigt og kræft.

Du kan aldrig vide på forhånd, om du tilhører dem der er genetisk sårbar eller lige pludselig har behov for kræftbehandling.

Man bliver vaccineret af to grunde, et for at beskytte sig selv og for at beskytte sine medmennesker. Samtidig beskytter andre vaccinerede dig, hvis du ikke kan få beskyttelse af egen vaccination.

Graden af, hvor mange der skal vaccineres, for at beskytte alle sårbare, er forskellig fra sygdom til sygdom. Mæslinger, der er meget smitsomt, kræver 95% af befolkningen.

Lige nu har vi en pandemi, der belaster hele verdensøkonomien, sundhedsvæsener og mange menneskers helbred, inklusive dem der tror, de ikke hører til de sårbare.

Vores bedste våben til at få corona ned på et håndterbart niveau er, vaccination af alle der kan vaccineres, også dem der tror, at de er usårlige og deres vaccinationsstatus ikke har betydning for smittespredningen.

Vaccinerne har statistik set færre alvorlige bivirkninger end selve coronainfektionen. Det gælder også for de 5 til 11 årige.

Forøvrigt forlyder det nu, at det er de unge og børnene, med omikron, der bliver indlagt på sygehusene.

Velbekomme

Erik Karlsen, Anne-Marie Esmann, Jesper Sano Højdal, Torben Larsen, Eva Schwanenflügel, Inger Jensen, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Henriette Bøhne, Søren Dahl, Anne-Marie Krogsbøll, Jørgen Larsen og Inge ambrosius anbefalede denne kommentar

Ps det er de indlagte i Sydafrika, det nu er smittede børn og unge.

Eva Schwanenflügel, Inger Jensen, Lillian Larsen, Steffen Gliese og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Inge Lehmann: Det er rigtigt, at Omikron rammer børn og unge i Sydafrika. Men antallet af indlæggelser er meget lavt og de indlægges meget kort tid.

Det totale antal døde af Omikron verden over er præcis 0: https://www.theguardian.com/world/2021/dec/04/who-says-no-deaths-reporte...

Her er et interview med den læge, som opdagede Omikron varianten og arbejder med patienter i Sydafrika: https://www.youtube.com/watch?v=-QkX5lvUPCE

Anders Reinholdt, ulrik mortensen, Henrik Madsen og Peter Mikkelsen anbefalede denne kommentar

At blive indlagt er ikke harmløst for hverken børn, unge eller voksne.
Som sagt før, antal døde svarer til toppen af isbjerget i forhold til antal smittede og alvorligt syge.

Dette er et forhold, der ikke kun gælder covid. Men jeg ser tit, at folk kun fokuserer på antal døde og glemmer den store delmængde af mennesker med ødelagt livskvalitet der hører med.
Nogen, der kan huske billederne fra oplysningen, af trafikofre i kørestol?

Indtil nu har der været en stærkere sammenhæng med lange skadevirkninger af covid hos indlagte, inklusive børn.

Og alle indlagte med covid kræver ekstra arbejde for personalet pga isolationskrav. Der gør indlæggelsestiden ingen forskel.

Vores sundhedspersonale, der ikke er skredet i svinget, er slidt efter 2 år med covid.
De har brug for vores hjælp, så sundhedsvæsenet stadig kan være der for den 35 årige familiefar, der har brug for en intensivplads efter en trafikulykke, den 10 mdr. gamle baby der ikke kan få luft pga RSVinfektion, den 55 årige med prostatakræft eller den 16 årige med en sprængt blindtarm.

Nogen gange tager man altså hensyn og kigger ud over sin egen næsetip.

Ps Horesta brokker sig over, at politikerne tager den svenske tilgang. Det betyder de ikke kan få økonomisk støtte for de mennesker, der ikke bestiller julefrokost eller bord mere, fordi de følger selvlært smittestopprævention og ikke Folketingets anbefalinger.

Erik Karlsen, Carsten Munk, Anne-Marie Krogsbøll, Anne-Marie Esmann, Eva Schwanenflügel, Jørgen Larsen, Inger Jensen, Morten Balling, Lillian Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

I Sverige bor der næsten dobbelt så mange mennesker som i Danmark. Men Sverige har kun halvt så mange indlagt med Corona.

Buster er formentlig vaccineret for alt muligt andet også, så jeg har egentlig svært ved at se problemet.

Inge Lehmann, Anne-Marie Esmann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Frederikke Nielsen

Jeg tror, problemet i al sin enkelthed er, at "Systemet" har valgt en strategi, hvor formålet er at appellere til Busters forældre med en hensigt om at beskytte Bedstefar og Oldemor.

Alle Busters tidligere vaccinationer er sket af hensyn til Buster selv (med den slet skjulte dagsorden at skåne arbejdsmarkedet for forældrefravær ved syge børn).

Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at hvis man havde valgt fokus på at sikre børnene mod senfølger efter Covid samt at fritage forældrene for bøvl ud over Barnets Første Sygedag, ville den være gledet nemmere ned.

Børneforældre er (heldigvis) ikke så fokuseret på vi gamle store årganges stemmetal, som regering og folketing er.

Jeg er gammel og med en hel del risiko-sygdomsfaktorer, så jeg passer på mig selv - men hvis jeg var småbarnsforældre, ville jeg godt nok også opfatte det her som om, mine børn skal bruge som middel til at redde stemmetal fra vi/de gamle og please os/dem.
Og dermed overveje grundigt.

Ingen mennesker, bør bruges som et middel til andres frelse. Slet ikke børn.

Jesper Frimann Ljungberg, Anders Reinholdt, Birgitte Street Jensen og Morten Balling anbefalede denne kommentar

@M.Balling
Angående din hypotese, så ser jeg det på følgende måde, når man helt udelukker de positive fra de forrige tests i hver ny test :
Hvis testen er repræsentativ, og giver fx positiv 3% smittede i hver af de 5 dage som du antager man er positiv , så er regnestykket:
Positiv: 3/100+3/97+3/94+3/91+3/88 =15/470 eller ca. 1/31 smittede.
Men testen er ikke helt retvisende, hvis det især er nærkontakter og småsyge, der tager PCR testen.
De andre grupper foretrækker nok kvik testen, som ikke indgår i positiv tallet.
Derfor er der måske endda færre smittede i DK end positiv procenten viser.
Jeg kan ikke se, at hypotesen holder, men med forbehold, da jeg ikke er statistiker.
Ellers er jeg ret enig i dine betragtninger, og er målløs over den stålsatte skepsis af vaccinering.

Thomas Mortensen

Jeg er nu 64. og var barn da for eksempel polio og mæslinger var blandt os. I min generation har vi bare taget imod de vaccinationer der blev anbefalet og har også ladet vores børn blive vaccineret. Det er grunden til at de yngre generationer i dag ikke har handicappede medlemmer i deres familie eller i værste fald har mistet familiemedlemmer på grund af disse sygdomme. Ja der er bivirkninger ved alt og livet er så farligt at vi ender med at dø af det. Men fakta er at der dør mennesker af Covid (også yngre) og at der er massiv overvægt blandt de ikke vaccinerede. Så er der dem (også børn) der får følgevirkninger der påvirker deres liv efterfølgende. Jeg kan ikke med min bedste vilje få øje på nogen bivirkninger af vaccinerne der gives i Danmark der giver så alvorlige bivirkninger. Til sidst vil jeg sige at jeg sætter jeg pris på hvis mine medmennesker vil være med til at beskytte mig og min familie. Også selv om det kræver at vi alle, store som små, tager endnu et stik for os alle sammen.

Henriette Bøhne, Inge Lehmann og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Jeg har med interesse læst ałle indlæg. Og efter mange henvisninger, gennemgang af data, statistik kun for Danmark kan jeg stadig sige tag vaccinen til gavn for dig selv, dine børn og alle os andre. På verdensplan tæller de døde mere end 5 mill. Mennesker med stort. Vi er rigtig mange i verden. Men mon de mennesker er glad for at de er døde i en pandemi, som kunne være undgået hvis der var viden nok og vacciner nok. Mit svar hælder nok til at de gerne ville leve. Vi har ikke haft så mange døde - nuvel. Men folk med bivirkninger og langtidsmen, som også kræver behandling er rigtig mange som en af jer nævnte. Og nej det er nok ikke blandt Informations læsere at vaccinefornægtere findes i hobetal. Men der findes da en hvis skepsis. Og så er der i øvrigt en væsensforskel med Corona. Det er, at den kan smitte andre uden at bæreren selv mærker symptomer. Modsat influenza. Selv blev jeg først vaccet for influenza da jeg blev 67. Jeg har ikke haft mange tilfælde af influenza i mit liv. I øvrigt er der vældig gode statistikker på TV 2 Coronatal. Mener det fremgår, at det er de uvaccinerede (børn og unge) der fylder mest nu på hospitalerne. Men der er også vaccinerede på hospitalet men de fylder mindre. Så den der kynisme med, at nogen skal jo dø, få de følger som kan være behandlingskrævende i lang tid er forfærdelig.

Skulle jeg dø af et trafikuheld så fred med det. Men at skulle ligge og lide med Corona, vel vidende at det ikke var nødvendigt hvis vi og verden tog vaccinen ville jeg da være ked af. At vide og ikke vide er spørgsmålet. Og så synes jeg det er uetisk at smitte andre fordi man synes man selv kan gå på vandet.

Thomas Mortensen, Inge Lehmann og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Jeg tror en del af vaccineskepsisen bunder i forkælelse og historieløshed.

Folk er så vandt til, at man kan blive behandlet og man ser ikke mere ofrene for alle de sygdomme vi vaccinerer imod. De var stadig præsente for en del af den ældre generation.

Jeg havde også på et tidspunkt en arbejdsgiver, der gravalvorligt mente, at nu hvor jeg fik antibiotika mod min lungebetændelse, kunne jeg da komme på arbejde. I gamle dage var det en dødelig sygdom.

Da tysk TV interviewede portugiserne omkring deres succes med vaccinationen, var der en der svarede, at han ikke forstod visse antvaxeres forståelse af frihed. Det var ikke så lang tid siden, de havde haft diktatur og mange huskede også stadig ofrene af de store mæslinge og polioepidemier i 1970erne. Så for dem var adgang til en vaccine frihed.

Så nej vaccinerne også i det almindelige program er til for børnene.

Børnevaccinationsprogrammet er ikke kun til for børnenes skyld.

Det er en del af at opnå og opretholde flokimmunitet for hele befolkningen. Logistisk set er det, det nemmeste og mest logiske, at starte med at vaccinere de nye immunonaive borgere, da de tit ville være de første ofre.

"Børnesygdomme" er også et problem for dem der er immunokomprimerede, får immundæmpende behandling, ikke danner en immunrespons på hverken vaccine eller infektion.

I tysk TV blev en sygeplejer interviewet, som først troede, at han havde en influenza, men det viste sig, at det var mæslinger. Der var udbrudt mæslingeepidemi i byen, da flere ikke lod deres børn vaccinere. Han mistede næsten synet på det.

Hvis beskyttelse mod sterilitet, handicap eller død er til for arbejdsgiverne, vaccinerer vi vores børn for arbejdsgiverens skyld.

Folk har glemt, at børnesygdomme ikke er harmløse. Der er for mange, der ikke har oplevet kammerater få skader under en epidemi mere.

Ligesom folk undervurderer stormes alvorlighed, når de har kvindenavne, bør man måske kalde det immunonaivepidemiinfektioner istedet for børnesygdomme. Folk lader lille sig ind af ordet børn.

Inger Pedersen, jeg opfatter det som virkelig krænkelsesparat at fortolke, at vaccinationsprogrammet er til for at optimere forældrenes deltagelse på arbejdsmarkedet. Jeg er ikke sikker på at tidligere tiders mennesker vil være enige med dig; dem der har lidt eller er døde af lungebetændelse, tuberkulose, polio, kopper, pest (covid-19) og så videre. Vaccinationer er en fantastisk opdagelse, der, tænker jeg, har en helt central betydning for det samfund, vi har i dag.

Inge Lehmann: Har vi historieløshed? Her er en histore: Alle jublede over antibiotika. Jublen førte til overforbrug. Overforbruget førte til resistens.

@Torben Larsen

Jeg er ikke helt med på dit regnestykke. Kan du uddybe det? På forhånd tak. Som sagt vil jeg gerne have input.

Smittetallene hos SSI (de "opgjorte") og de daglige smittetal, testantal mm. vi hører varrierer lidt, men over tid jævnes tallene ud, så summen af dem er nogenlunde ens.

Den tekstfil som følger med SSIs datasæt er mildest talt håbløst formuleret, men jeg læser tallene sådan at i de i store træk dækker det reelle antal test og positiver, samt at man kun indgår som positiv en gang. Jeg læser "en gang" som at man ikke tæller med, hvis man er i samme sygdomsforløb, men at man godt kan optræde i tallene, hvis man senere smittes igen. Generelt skal man læse alle Covid data med de hyper krittiske briller, men SSIs data er nogle af de mest troværdige man kan få fat i.

Jeg er enig i at den reelle positiv procent for hele befolkningen er mindre end den positiv procent man kan udregne fra tallene. Spørgsmålet er blot hvor meget mindre?

I går fandt jeg på en anden måde at bruge statistik til at analysere tallene. Metoden ser lovende ud, men det må tiden vise, når jeg får regnet færdig. Umiddelbart ser det ud til at metoden understøtter at mørketallet er stort. I så fald begynder der at være et mønster i det jeg kigger på. Jeg har prøvet at analysere tallene på adskillige måder, og når stort set frem til samme konklusion. Det der får mig til at "tvivle" er at jeg som nævnt ikke hører eller læser om andre som siger noget tilsvarende.

Det skal man dog ikke nødvendigvis tage for gode varer. Vi hører heller ikke noget om det reelle dødstal i f.eks. Indien efter den sidste bølge, hvor Indien blev omdannet til et stort bål af lig afbrændinger. Indien er langt fra det eneste fattige land, hvor man ikke får opgjort tallene af den ene eller anden grund, og der ser ud til at være stor forskel på hvor dødelig Covid er, afhængig af hvor man bliver syg. Rigdom køber sundhed. Fattigdom gør ikke.

@Lasse Reinholt

Generelt regnes antibiotika som værende en af grundene til at klodens befolkningstal er eksploderet, fordi opdagelsen af antibiotika medførte en markant højere gennemsnitlig levetid.

Jeg er også "gammel". Jeg kan ikke huske da min onkel som barn fik polio, men jeg kan huske konsekvenserne. Dengang kendte jeg flere der havde mistet førligheden pga. polio. I dag er polio "udryddet" - altså lige på nær de stedder, hvor den stadig florerer (fattige lande i Asian). Det er den pga. vacciner. Det samme gælder for kopper. Da jeg var barn fik jeg så mange vacciner at jeg ikke længere kan huske antallet. Dengang var truslen om at få bla. tuberkulose helt "in your face" (vi havde det på skolen), og det gjaldt mange andre sygdomme vi ikke længere hører så ofte om.

Palle Jensen, Steffen Gliese, Inge Lehmann og Thomas Mortensen anbefalede denne kommentar

Jeg kan ikke følge logikken i, hvordan antibiotikaresistens hænger sammen med historieløshed.

Danmark er et af de lande, der bruger mindst antibiotika per human indbygger.
Der er plads til forbedring, men det er langt fra så slemt som det kunne være.

Mange af de antibiotikaresistens bakterier i dk er souvenirs, som folk tager med fra eksotiske rejsesteder, hvor antibiotika kan købes i håndkøb.

Der var et eksempel på antibiotiksresistens fra antibiotikaens spæde start fra 1950ernes Ungarn i min mikrobiologibog. De løste problemet ved at rotere mellem de forskellige antibiotika.

I Danmark beder sundhedsmyndighederne de praktiserende læger om ikke at bruge ciprofloxacin som førstevalg, da der på et tidspunkt var opstået omkring de 48% resistens hos patienterne. Der var brug for ciprofloxacin på sygehusene som førstevalg ved alvorlige infektioner. Resistensen er faldet og det kan fortsat bruges på hospitalerne før man får podningsresultatet fra laboratoriet.
Vores sundhedsmyndigheder er i hvertfald ikke historieløse.

Noget andet er vores landbrug, der fortsat tilsætter antibiotika som bolsjer til foderet. Og heller ikke har problemer med at bruge antibiotika til veterinær brug, der udvikler krydresistens til noget af det sidste antibiotika vi har, ved de værste tilfælde af resistens hos mennesker.

Jeg vil heller ikke sige at hr og fru Danmark er historieløse, når det kommer til hvad antibiotika virker imod. Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker er inde i mikrobiologien. Men man kan forvente, at de stoler på deres læge. De fleste læger nutildags holder faktisk tilbage med at udskrive antibiotika.

Morten Balling: Så ved du, at man gav penicillin ud til højre og venstre, mod store ting og mod småting. Der var jo nærmest eufori.

Bliver vi aldrig klogere?

Det lyder som om, din plan er at udrydde COVID-19 med vacciner? Der har du desværre videnskaben mod dig, da man mener, at det på sigt bliver en almindelig sæsonsygdom.

Henrik Madsen, 04. december, 2021 - 22:17:

"I Sverige bor der næsten dobbelt så mange mennesker som i Danmark. Men Sverige har kun halvt så mange indlagt med Corona."

Henrik, Sverige har et ca. 10 gange så stort areal som Danmark, så hvis du nu tager det med i din betragtning.....

Morten Balling, 05. december, 2021 - 12:39

"Generelt regnes antibiotika som værende en af grundene til at klodens befolkningstal er eksploderet....."

Morten, jeg tror, at det snarere er opfindelsen og den øgede produktion af kunstgødning. De to kurver følges utroligt godt ad.

Jesper Frimann Ljungberg

Jeg er vaccineret, mine børn bliver vaccineret. Det er fordi jeg gerne vil beskytte dem, mod virus, men også mod populistiske ‘tryghedsskabende’ tiltag, der gør mere skade end gavn og mod hetz.
Jeg synes ikke vaccine tvang hører hjemme i et demokrati, ift. den her epidemi, men vil til enhver tid opfordre og argumentere for at man bliver vaccineret.

// Jesper

William Mannicke

Med hensyn til historieløshed, så er der en fremragende og billig løsning, 100,- kr:
Fra Pest Til Corona - Morten Arnika Skydsgard –

https://unipress.dk/udgivelser/f/fra-pest-til-corona/

Få nu det stik,
både Buster, og alle andre, der ikke har fået det endnu.

Forestil jer lige hvordan samfundet så ud i dag, hvis ikke 75+ procent, havde fået stikket.
Der havde manglet personale overalt, ikke bare til corana ramte, men til syge og raske af enhver slags.

Personalemangel i alle grene af samfundet, fordi de enten var døde, syge, eller uarbejdsdygtige med sen følger.

Mangel på personale i vuggestuer, børnehaver, skoler, læger, sygeplejersker, sosuer, ambulancepersonale, brandmænd, politiet, bedemænd, kirkegårdsgravere, etc. etc.

For slet ikke at omtale Horestas område; de ville mangle både kunder og personale og kompensation.

Få nu det stik !

Anne-Marie Krogsbøll, Steffen Gliese og Palle Jensen anbefalede denne kommentar

@Lasse Reinholt

"Det lyder som om, din plan er at udrydde COVID-19 med vacciner?"

Hvorfor tror du det? I og med at immunitet ikke varer evigt ifm. Covid vil den før eller siden gå "endemic". Måske er det allerede sket.

@Erik Karlsen

Enig. Det er kunstgødning, pesticider, GMO og brug af fossil energi, som har tilladt at befolkningen kunne vokse, men det er antibiotika (mm.), som har medført at vi bliver 70-80 år i stedet for ca. 30, som var gennemsnittet omkring 1900. De forskellige faktorer har fulgtes ad. Sådan bliver det desværre ikke ved med at være. Vi kommer til at mangle energi og gødning, og det bliver de begrænsende faktorer indenfor et par årtier.

Nogle gange er denne anti-vaxx-snak som at være deltager til en alternativ virkelighed ;-)

Anne-Marie Krogsbøll og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@Balling ; hej igen. Jeg er netop returneret fra en dejlig julefrokost, men vil prøve at holde hovedet klart.
Jeg har genlæst din forrige kommentar, og ser nu at dit formodede mørketal ikke er, hvor jeg regnede med det var . Som du skriver
" Jeg er enig i at den reelle positiv procent for hele befolkningen er mindre end den positiv procent man kan udregne fra tallene. Spørgsmålet er blot hvor meget mindre? "
Mit regnestykke skulle blot vise den daglige reelle positiv procent, når man tager højde for, at de forrige dages smittede ikke tælles med. Her viste jeg den daglige % og sluttelig en middelværdi % for 5 dage. Her er som du siger også et mørketal, men det er ikke ret stort med små positiv procenter. Men det er pænt større for sydafrikanske smittetal.
Forudsætningen for disse tal, er at det er et helt tilfældigt udsnit af befolkningen der testes, men som jeg skriver, så er dette nok ikke tilfældet, derfor skal de nedjusteres når der tales om hele befolkningen. Det er vi begge altså nået frem til.
Men tilbage til det første afsnit i din forrige kommentar , hvor du mener , at der er et større mørketal i følge Citat :
" De sidste to måneder har vi set smittetallet tidobles, men vi har også femdoblet antallet af test, og positivprocenten er fordoblet. Dette er sket tæt på lineært. Alt dette tyder på at mørketallet er stort. "
Hvad mener du med lineært ?
Ved konstant smittetal og tests ,så vil positiv procenten være konstant: femdoblet tests medfører femdoblet smittetal. Det forstår jeg ved lineær positiv procent , altså at antal tests er underordnet for en sand positiv procent.
Du skriver ifølge næste citat :
"Alt dette tyder på at mørketallet er stort. Hvis man kan udføre fem gange flere test, uden målingen (positiv procenten) ændrer sig væsentligt, så tyder det på at antallet af daglige positive test er stort set proportionalt med, hvor mange man tester, i hvert fald op til en vis grænse, som ser ud til at ligge væsentligt over det nuværende antal test."
Det ser ud til, at du konkluderer, at et større smittetal ved flere tests er lig med et større mørketal (positivprocent) op til en vis grænse.
Ja smittetallet bliver selvfølgelig større, men dette tal er er uvæsentligt, medmindre du ønsker det faktiske antal smittede i hele samfundet.
Det væsentlige er, at positivprocenten fordobledes i løbet af to måneder.
Smitten er i vækst, men uden en skjult vækst ( mørketal af positivprocent).
Det er jo en periode på 2 måneder der er tale om ,
Hvis det var fra dag til dag, der var tale om, så må man give dig ret i ,at der er foretaget for få tests til at resultatet er repræsentativt , og at mørketallet skal frem ved flere tests.
Min kritik er altså at tidsperioden er for stor.
Den skal være så kort , at smitten ikke kan nå at vokse.

"Jeg tror en del af vaccineskepsisen bunder i forkælelse og historieløshed."

Jeg tror at den alt overvejende kommer af følgende forhold:
- Begrænset tillid til myndigheder/fagekspertide og medicinalselskaberne.
- Berettiget modstand mod at menneskeskabte problemer skal løses med industriel teknologi, som kaster flere omkostninger/problemer af sig.
- Iagttagelse af diskrepanser vedr. myndighedernes fortællinger om Corona (herunder den statistiske anomali vedr. dødsofre for Corona (altså at man tæller døde MED Corona som døde AF Corona).
- Iagttagelser af bivirkninger ved vaccinerne, som dels er hurtigt udviklede og dels ikke har været underlagt longitudinalstudier.
- Iagttagelser af at vaccinerne yder begrænset beskyttelse og dermed bereder en udsigt til en fremtid med kontinuerlige vaccinationer.
- Kynisme (vi er for mange mennesker; lad naturen gå sin gang).

I øvrigt (jeg er ikke vaccinemodstander, hvilket i en reelt demokratisk debat burde være unødvendigt at fremhæve) er det vel væsentligt at huske på at epidemiologer og virologer i begyndelsen af Corona-pandemien forudsagde at Covid-19 over tid ville mutere til spredningsstærke, men relativt ufarlige, mutationer, som verden skal leve med (lidt a la influenza, hvilket nok medvirkede til den udbredte, kontroversielle antagelse om at Covid-19 er en slags influenza).

fagekspertise

Hanne Utoft tyskerne gjorde os en tjeneste og opducerede deres coronadøde. De var faktisk døde af corona og ikke med.
Infektion med corona giver skader på kroppen, som man dør af, samt ens eget immunsystem. Opduktionerne gav også viden om, hvordan ægerne ser forskel på med eller af.

Når man følger SSIs tal, kan man faktisk se, at med udbredelsen af vaccination falder den procent, de angiver som dør af infektion.

Berettiget modstand mod, at menneskeskabte problemer..... osv. Den har jeg ikke hørt som argument hos modstanderne, må jeg ærligt talt indrømme.

Angående udvikling af vaccinerne viser frygten for, det er gået for hurtigt og der var få mennesker det blev testet på, manglede viden omkring, hvor få mennesker man normalt bruger til at få godkendt ny medicin.
Nu er der gået 2 år og de succesfulde fase 4 forsøg har ikke vist langtidsbivirkninger og de meget meget meget sjældne bivirkninger er fundet megalynhurtigt.
(Fase 4 forsøg er altid når medikamenter er blevet godkendt til almindelig brug).

Men ja, der hvor du har ret, hvad der kendetegner vaccinemodstanderne er, generel mangel på tillid til fageksperter, myndigheder og andre mennesker.
Jeg vil tilføje manglende viden og proportionssans, historieløshed, egoisme parret med en god portion socialdarwinisme er det højlydte vaccinemodstanderne yderligere har ytret i medierne og til demonstrationer.

Sådanne mennesker når man ikke med gode argumenter. Derfor hvis man ikke vil bruge tvang, er man nødt til at beskytte resten af befolkningen med andre tiltag.

Ps der er også fagekspertise, der i starten af epidemien sagde, at en sygdom, der kan sprede sig frit, har ikke behov for, at lade værten leve for at finde næste vært.

Så er spørgsmålet, er der nok begrænsninger på coronas smittespredning, til den har en evolutionsmæsig fordel ved at udvikle sig mildere?

@Torben Larsen

Med "lineært" mener jeg at udviklingen af smittetal, antal test og positiv procenten alle er steget nogenlunde jævnt de sidste to måneder. Hvis du f.eks. ser på grafen for positiv procenten siden 1. okt. på kurven her (scroll ned):

https://nyheder.tv2.dk/samfund/dagens-coronatal-overblik-over-smittede-i...

Der er også en enklere måde at forklare, hvad det er jeg babler om:

I går var smittetallet for første gang i dagevis under 4.000 og flere "optimistiske eksperter" så "positive tegn i tallene". I dagene inden testede man ca. 200,000. I går testede man kun 120.000, så fordi "posen er nogenlunde blandet", så fandt man nogenlunde dobbelt så mange smittede i dag. I dag har man testet 220.000, ca. dobbelt så mange som i går, og smittetallet er derfor 7.146.

Det er interessant på grænsen til det absurde. Hvis man havde testet 400.000 så havde smittetallet i dag sandsynligvis været over 14.000. Spørgsmålet er hvad smittetallet havde været hvis man havde testet 6.000.000 mennesker, altså hele befolkningen? 191.642?

@Balling; Grafen viser at dine tal for 2mdr. er ok. 10x smittetal, 5x tests, 2x positiv %.
Vi ser bort fra søndagens 7000, fordi det skyldes dårlig indberetning har jeg læst.
Positiv % er steget til det dobbelte, og det er fordi smitten er steget på de 2 mdr.
Det har ikke noget at gøre med : 10x smittetal divideret med 5x tests giver 2 !.
Ja, det ved du selvfølgelig godt , men det ser ud til at du tænkte sådan.
Hvorfor er det absurd, at med test af 6.000.000 og positive 3 % , så er der 180.000 smittede i landet( eller 191.642 med dit eksempel) .
Dette tal er teoretisk rigtigt, men i praksis er tallet en del mindre, fordi PCR test ikke er repræsentativ for hele den danske befolkning.
Det reguleres modsat en anelse op på grund af, at smittede ikke testes dagene efter.
Der kommer altså ikke flere smittede i hele landet ved at teste mere.
Altså hvis det valgte antal er statistisk signifikant, og det tror jeg 100.000 test er.
For at forudsige et folketings valg i DK kræves kun omkring 1000 tests!
Jeg håber at vi nu er nået til enighed. Man skal jo ligefrem lede efter denne artikel i Information.

Jesper Frimann Ljungberg

@Torben Larsen
De Modeller som SSI har brugt tidligere har sagt omkring 1,8 x smittede ved x2 antal test. Hvor validiteten af de 1,8 selvfølgelig knækker når man øger eller sænker antallet af test MEGET.

Jesper

@Ljungberg
Jeg er helt med på at flere test gør, at man bedre kan stole på positiv procenten.
Jeg siger blot, at man med rimelighed kan nøjes med 100.000 test
Men jeg tror som Balling ikke på, at man ud fra denne beregnede procent, kan udlede det samlede antal smittede i hele den danske befolkning. PCR testen tages i vid udstrækning af mistænkte smittede, så positiv procenten i hele befolkningen, må anses for at være ret meget mindre end de pt. 3% til 4% , sandsynligvis !

Sider