Boligpolitik
Læsetid: 11 min.

Staten opbyggede velfærdssamfundet med boliglån. Det kan vi måske lære noget af i dag

Fra 1933 til 1959 ydede staten fordelagtige lån, så almindelige danskere kunne bygge små, gedigne huse. Statslånshusene var en hjørnesten i velfærdssamfundet: Borgerne skulle bo ordentligt, og staten blandede sig i alt fra materialevalg til plantegninger. Husene har vist sig at være af høj kvalitet – og måske kan vi lære noget af ordningen i dag
Soveværelset i Niels Simonÿs hus ligger i forlængelse af opholdsstuen. En moderne løsning, da huset blev opført i 1954.

Soveværelset i Niels Simonÿs hus ligger i forlængelse af opholdsstuen. En moderne løsning, da huset blev opført i 1954.

Magnus Hove Johansson

Moderne Tider
29. januar 2022
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

Niels Simonÿ var fem år, da hans familie i 1954 flyttede ind i det nybyggede hus på Geelsvej 10 i Holte. Og han har boet her lige siden, fortæller han i stuen, hvorfra der er panoramaudsigt over en stor, grøn have.

»På et tidspunkt flyttede mine forældre hjemmefra,« griner Niels Simonÿ, som i dag er 72 år og pensioneret ingeniør.

Det er ikke noget helt almindeligt hus, Niels Simonÿ har tilbragt sit liv i: Dels er det opført på den såkaldte statslånsordning, der gav almindelige borgere som Niels Simonÿs forældre mulighed for at bygge et godt hus til fordelagtige lånevilkår. Dels er det tegnet af Arne Jacobsen – det var ikke ualmindeligt, at store arkitekter tegnede statslånshuse – og derfor bevaringsværdigt.

Arkitekt Dorthe Bendtsen.

Arkitekt Dorthe Bendtsen.

Magnus Hove Johansson
Ordningen udsprang af boligkrisen og den økonomiske krise i 1930’erne, og den har givet os nogle fantastiske huse, fortæller Dorthe Bendtsen, som er arkitekt og sammen med sin kollega Jannie Rosenberg Bendsen har skrevet bogen Drømmen om eget hus, som handler om ordningen.

Samtidig er der nogle elementer i statslånsordningen – og i arkitekturen i de mere end 70.000 statslånshuse, som blev opført rundt omkring i landet – som vi måske kunne lære noget af i dag, mener Dorthe Bendtsen, som er taget ud til Niels Simonÿs hus i Holte for at fortælle om statslånshuses historie. For med ordningen brugte man boligpolitikken til at løse nogle af samtidens store problemer, og selv om det er nogle andre kriser, vi i dag står i, så kunne man overveje at gøre noget lignende, mener hun.

»Dengang havde man bolignød, arbejdsløshed og materialemangel. I dag har vi især en klimakrise. Det er forskellige problemer, men måske kunne man lade sig inspirere af ideen om at bruge boligpolitikken aktivt til at løse samfundsproblemer,« siger hun ved bordet i spisestuen, hvorfra der er udkig ned til stuen og videre ud til haven.

Altså at det kan give mening at bruge boligpolitikken aktivt til at håndtere andre samfundsproblemer.

En del af Kanslergadeforliget

Statslånsordningen blev indført med Kanslergadeforliget. Natten til den 30. januar 1933 blev Socialdemokratiet, Venstre og Det Radikale Venstre enige om den berømte reform, som skulle få Danmark gennem den økonomiske krise, og statslånsordningen var en af de ideer, som Socialdemokratiet bar ind til forhandlingerne.

I første omgang var det boligpolitik, men i virkeligheden var det meget mere end det, fortæller Dorthe Bendtsen:

»Man ville bekæmpe boligmanglen og forbedre boligstandarden, men der var også andre effekter – blandt andet at få gang i beskæftigelsen og dermed økonomien,« siger hun.

Arkitekt Dorthe Bendtsen mener, at vi kan lære noget af statslånsordningen i dag. Her står hun på terrassen foran huset på Geelsvej 10, som hun kalder for »et mesterværk«.

Arkitekt Dorthe Bendtsen mener, at vi kan lære noget af statslånsordningen i dag. Her står hun på terrassen foran huset på Geelsvej 10, som hun kalder for »et mesterværk«.

Magnus Hove Johansson

I det helt store billede handlede tiltaget også om at opbygge et generelt bedre samfund.

»Man ville sørge for, at folk boede godt, fordi det havde betydning for, om næste generation blev gode borgere. Vokser man op som et velfungerende og sundt barn, får man samfundssind – det ord brugte man faktisk dengang, det er ikke noget, vi kun taler om i forhold til corona i dag,« siger Dorthe Bendtsen og uddyber tankegangen:

»Jo bedre opvækst, man har, desto bedre en borger bliver man. Desto mere holder man sig væk fra sygehusene og fængslerne – det var filosofien.«

Mange børn voksede dengang op under kummerlige forhold for eksempel i små lejligheder i mørke baggårde uden bad og toilet, og det ville politikerne gøre noget ved. Dermed er historien om statslånshusene også en historie om opbygningen af velfærdssamfundet. For med de fordelagtige lån kunne »den jævne mand« – den formulering brugte man – pludselig få råd til at bygge et hus i gode materialer og få egen have; måske endda med bede, så man kunne dyrke grøntsager.

Ordningen var oprindeligt kun for »mindrebemidlede«: ikke de decideret fattige, for de havde heller ikke råd til et statslånshus, men snarere folk i arbejderklassen og den lavere del afmiddelklassen. Lånene var billige, en del under markedsrenten, men så var der til gengæld strenge krav til, hvor meget huset måtte koste. I små købstæder måtte husene i 1933 maksimalt koste 10.000 kroner at opføre, i København, på Frederiksberg og i større købstæder var grænsen 12.000. Det svarer til henholdsvis 385.000 kroner og 460.000 kroner i nutidens penge.

Der var også strenge krav til, hvilke materialer der skulle anvendes til bygningen af dem, og det gav nogle solide og langtidsholdbare huse. Fra 1946 måtte husene maksimalt være 110 kvadratmeter, og sammen med budgetkravene betød det, at samtidens arkitekter blev tvunget til at tænkte kreativt i deres løsninger.

Niels Simonÿ har boet næsten hele sit liv i huset på Geelsvej 10: »Når man vælger at bo det samme sted i 67 år, så må man vel være glad for det,« siger han.

Niels Simonÿ har boet næsten hele sit liv i huset på Geelsvej 10: »Når man vælger at bo det samme sted i 67 år, så må man vel være glad for det,« siger han.

Magnus Hove Johansson

Parcelhusets forløber

De typiske huse var kun på 80-100 kvadratmeter. Niels Simonÿs hus er opført i 1954, hvor statslånsordningen var blevet udvidet, så alle kunne søge om lån, og den maksimale størrelse var nu 130 kvadratmeter.

Niels Simonÿs far arbejdede på Novo, og hans mor gik hjemme med børnene – på den måde var familien hverken velhavende eller fattig.

»Men der var da ikke mange penge at rutte med dengang,« husker han om sin barndom.

Statslånshuset var en måde at opføre et godt hus på – som i øvrigt lå lige ved siden af bedsteforældrenes hus – uden at ruinere familien. Det skrabede budget betød blandt andet, at det store panoramavindue i stuen oprindeligt var delt i to med en sprosse i midten – fordi det simpelthen var for dyrt med én stor rude. En løsning, som Arne Jacobsen angiveligt ikke selv var særlig glad for, men som formentlig har været nødvendig for at holde budgettet.

Kravet om et maksimum på 130 kvadratmeter har også fået Arne Jacobsen til at tænke kreativt. Da Niels Simonÿ viser rundt, bemærker Dorthe Bendtsen blandt andet, at soveværelset ligger i forlængelse af stuen, og at de to rum kun er adskilt af en skydedør.

»Det er en meget moderne løsning på det her tidspunkt,« siger hun.

»Normalt ville man lægge soveværelse og børneværelser et andet sted i huset – væk fra stuen. Men ved at eksperimentere med at lægge forældresoveværelset i forlængelse af opholdsstuen kunne man udvide stuen, når der var brug for det. Det er en måde at få de begrænsede kvadratmeter, som statslånshusene skulle holde sig inden for, udnyttet og gjort fleksible,« siger hun.

»Og når børnene flyttede hjemmefra, kunne der være soveværelse et andet sted, og så havde man pludselig et kontor, en spisestue eller en større stue.«

En anden sigende detalje er, at spisestuen og opholdsstuen i Niels Simonÿs hus ligger niveauforskudt – men uden adskillelse af vægge. Det er også et forsøg på at få huset til at virke stort.

»Det gør, at man oplever rummene større, end hvad kvadratmeterne egentlig siger,« påpeger Dorthe Bendtsen.

Den åbne sammenhæng mellem opholdsstue og spisestue, der ligger på hvert sit niveau, er i øvrigt et træk, Arne Jacobsen også har brugt i huse, han har tegnet til sig selv.

Huset på Geelsvej 10 står næsten, som da det blev opført i 1954. Den grønne farve på væggen i den nærmeste stue var en af Arne Jacobsens yndlingsfarver.

Huset på Geelsvej 10 står næsten, som da det blev opført i 1954. Den grønne farve på væggen i den nærmeste stue var en af Arne Jacobsens yndlingsfarver.

Magnus Hove Johansson

Også udvendigt er huset særpræget, blandt andet på grund af gadefacadens store skiffertag, som går næsten helt ned til jorden. Niels Simonÿ fortæller, hvordan huset blev set som meget moderne i 1950’erne.

»Jeg har tit oplevet, at folk i min barndom gik forbi huset og skraldgrinede og sagde, at sådan kunne et hus ikke se ud,« husker han.

Mange statslånshuse er som huset på Geelsvej tegnet af datidens berømte arkitekter – eller af unge arkitekter, som senere blev berømte. De fleste er dog noget mindre avancerede end Niels Simonÿs, understreger Dorthe Bendtsen:

»Langt de fleste er helt enkle huse. Især lave længehuse med saddeltag og i røde eller gule mursten. Og uden gesimser, detaljer og ornamentik – fordi budgettet skulle holdes,« siger hun.

Statslånshusene kan således ses som en slags arkitektoniske forløbere for 1960’erne og 70’ernes parcelhuse.

Geelsvej 10.

Geelsvej 10.

Magnus Hove Johansson

Noget for pengene

Når staten har en gulerod i form af et fordelagtigt lån, kan den tillade sig at stille krav til de huse, som skal bygges. Og det gjorde man ofte, fortæller Dorthe Bendtsen.

I det ministerium, som administrerede lånene, sad der fagfolk, som vurderede hver enkelt ansøgning og ofte krævede ændringer i byggeprojekterne. Det kunne være en tagkonstruktion, som ikke var kraftig nok, men det kunne også være krav om ændringer i planløsningen af hensyn til sundheden.

»I bogen har vi et eksempel, hvor ministeriets tekniske konsulenter ville have, at planløsningen skulle spejlvendes, fordi rummene lå forkert i forhold til verdenshjørnerne. Det duede ikke, at køkkenet lå mod syd, for man havde ikke køleskab. Det skulle være mod nord, så fødevarerne bedre kunne holde sig kolde. Omvendt skulle dagligstuen være lys, varm og fyldt med sol og derfor ligge mod syd eller vest,« siger hun.

Konsulenterne kunne også have kommentarer til husets placering på grunden. Til en gang, som optog unødig meget plads, og som man derfor ville have gjort mindre. Eller til en type mursten, som var i for dårlig kvalitet.

»Alt sammen for at forbedre boligstandarden,« siger Dorthe Bendtsen.

Prospekt fra 1943, hvor tømrervirksomheden Johan Christensen havde hyret arkitekterne til at tegne otte små huse i en samlet bebyggelse.

Prospekt fra 1943, hvor tømrervirksomheden Johan Christensen havde hyret arkitekterne til at tegne otte små huse i en samlet bebyggelse.

Strandberg Publishing

Samtidig blev kravet om, at statslånshusene skulle opføres i bestemte – og fortrinsvis danske – materialer overholdt. Det var typisk tømmer og tegl, man foretrak.

»Så vidste man, at det ikke gik galt, for det var vi vant til at bygge i. Det er holdbart. Gedigent. Og så var det med til at sætte gang i samfundsøkonomien, at man brugte danske eller dansk forarbejdede materialer,« siger hun.

Samlet set gav det huse af en høj standard.

»Vores pointe i bogen er: Se, hvor meget man fik ud af det! De huse står der altså endnu, fordi der var nogen, der sad og tjekkede kvaliteten, og fordi materialerne generelt var af god kvalitet,« siger Dorthe Bendtsen.

Hvad kan vi lære?

Kritikere af ordningen – og det var fortrinsvis politikere fra blå blok – begyndte mod slutningen af 1950’erne at mene, at staten ikke skulle bruge flere penge på at støtte privat boligbyggeri. I 1959 blev ordningen afskaffet, og selv om det ikke ligger lige for at indføre en ny statslånsordning i dag, så kunne man godt lade sig inspirere af flere ting, mener Dorthe Bendtsen.

Dels konkret i forhold til boligerne: Statslånshusene er et eksempel på, at nybyggede huse ikke behøver at være så store, og at man med kreativitet og gode materialer kan lave boliger, som holder længe og dermed er mere bæredygtige.

Derfor slår Dorthe Bendtsen også et slag for, at man bevarer de statslånshuse, som er tilbage:

»De mest bæredygtige huse er dem, som allerede er bygget. Mange vil rive statslånshuse ned i dag, fordi de er for små. Det synes jeg er ærgerligt. For de har netop vist, at man godt kan bo med tre børn i et hus som det her – alternativt kan man måske bygge til i stedet for at rive ned og bygge nyt. Mange statslånshuse er velfungerende og arkitektonisk gode huse, nogle af dem er mesterværker som det, vi sidder i her – og så repræsenterer de en del af vores fælles historie,« siger hun.

Men også når det gælder selve ideen om, at staten kan bruge boliglån til at gennemføre en politik, som rækker ud over det snævert boligpolitiske, kan statslånsordningen være en inspiration.

Den idé er heller ikke helt fjern i dag: Sidste år indførte regeringen således en statsgaranti på den del af boliglånet, som ligger mellem 60 og 80 procent af boligens værdi, i de postnumre, hvor det ofte er svært at få et boliglån, fordi realkreditinstitutterne ikke tør løbe risikoen.

Tanken bag er at gøre det nemmere og mere attraktivt at bosætte sig i landets yderområder – og denne mere offensive tilgang til boligpolitikken kan man med fordel bygge videre på, mener Dorthe Bendtsen.

»Man går ind og styrer. Man har en form for gulerod, og det er man nødt til at have, hvis man vil ændre noget,« siger hun.

Stuens store panoramavindue (længst væk) var oprindeligt delt i to med en sprosse i midten. En stor rude var dyr i 1954.

Stuens store panoramavindue (længst væk) var oprindeligt delt i to med en sprosse i midten. En stor rude var dyr i 1954.

Magnus Hove Johansson

På samme måde kunne man overveje at bruge lån til at støtte huse, som opføres eller ombygges i bæredygtige og klimavenlige materialer:

»Jeg synes godt, man kunne overveje at tænke i de baner. Men en forskel i forhold til dengang, statslånshusene blev opført, er, at vi er blevet meget mere liberale. Dengang var velfærdssamfundet ved at blive bygget op, og derfor var der nok en større forståelse for, at staten spillede en rolle,« siger Dorthe Bendtsen.

Også i forhold til byernes arkitektur kan man lade sig inspirere af statslånsordningen. Ministeriets fagfolk kunne afvise lån til et hus, der ikke passede ind i et eksisterende kvarter – og det kunne mange kommuner, »som i dag ­giver tilladelse til nye huse, der ikke forholder sig til det område, de opføres i«, lære noget af, mener Dorthe Bendtsen.

Niels Simonÿ viser overetagen af huset på Geelsvej frem. Her ligger tre små kamre, hvor han selv og hans to søskende havde værelser som barn. Alt fremstår, som dengang huset blev bygget – inklusive det smukke trægelænder, som smyger sig langs trappen, og den støvede grønne farve på væggene, som ifølge Dorthe Bendtsen var en af Arne Jacobsens yndlingsfarver.

Et stort landkort over lokalområdet fylder den ene væg i trappeopgangen.

»Der er ingen Helsingørmotorvej eller noget som helst,« bemærker Niels Simonÿ.

Den blev først opført i 1956, to år efter at han flyttede ind.

Et kort over Nordsjælland, som det så ud i 1954.

Et kort over Nordsjælland, som det så ud i 1954.

Magnus Hove Johansson

Selv om boligen i dag kræver en del vedligeholdelse, fortæller Niels Simonÿ, at han stadig er glad for at bo i statslånshuset på Geelsvej.

»Når man vælger at bo det samme sted i 67 år, så må man vel være glad for det,« konstaterer han på vej ned ad trappen.

’Drømmen om eget hus – Statslånshuse 1933-1959’. Jannie Rosenberg Bendsen og Dorthe Bendtsen. Strandberg Publishing. 304 sider. 349,95 kroner.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak for den vinkling - håber at flere boligpolitikere læser med og få mod til at give de almeneboligselskaber mulighed til statslån og krav om bæredygtige materialer ,så de kan bygge til en pris så lavtlønsfamilier har mulighed til at bo i de nyopførte boliger.
Det må da være en bedre måde at skabe blandede boligområder på end ved at nedrive eller sælge gode og billige lejeboliger.

Estermarie Mandelquist, erik pedersen, Arne Albatros Olsen, Lise Lotte Rahbek, Steen K Petersen, Naja Abelsen, Jette Tømmerup, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Kim Benzon Knudsen, Thomas Tanghus, Carsten Tjell, Dan Jensen, Holger Nielsen og Lis djørup anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Når man læser denne artikel, er det i hvert fald tydeligt, at vi har fået en helt urimelig velstand i landet, når vi bare tænker på at nedrive gode boliger - samt investere alle omkostningerne i at bygge nyt.

erik pedersen, Inger Pedersen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar

Uligheden på boligmarkedet er voldsom og skævvrider vilkårene mellem de forskellige segmenter af befolkningen.

Se blot på de dramatiske ændringer i de økonomiske vilkår, der over en årrække er sket mellem de forskellige kategorier: ejere contra lejere, Hovedstad contra provins, byboer contra landbo, ældre contra yngre. De, der hører til i de "rigtige" kategorier - ejer, hovedstad eller større by, ældre - har gennem de sidste 10-20 år kunnet glæde sig over en skattefri formueforøgelse på oftest mellem 10.000 og 50.000 kr. om måneden, i mange tilfælde dog op til 100.000 kr., mens borgere i de "forkerte" kategorier - lejer, mindre provinsby eller landdistrikt, ung alder - kun oplever stadig større vanskeligheder ved at finde, endsige betale for en bolig.

Urimeligheden er til at få øje på. Et eksempel fra virkeligheden: To søskende med samme uddannelse og nogenlunde ens økonomi bosatte sig i 1990'erne henholdsvis på Frederiksberg og i Tønder, den første købte en ejerlejlighed, den anden lejede en moderne lejelejlighed. Den første er i dag god for 5- 6 millioner kroner, den anden kæmper med årlige huslejestigninger, der udhuler hans opsparing.

Landets politikere har ingen indflydelse haft på udviklingen, men har passivt set til. Avancebeskatningen ved salg af fast ejendom er afskaffet, bortset fra erhvervsmæssig spekulation, og en ny klassedeling er tydeligvis opstået, som stort set følger de kriterier, der er nævnt foran (ejer, lejer, bybo, landbo, ældre, ung etc).

Man kan ikke ekspropriere de opståede formuedannelser, men man kan beskatte de samfundsskabte værdistigninger. Det bliver nødvendigt meget snart at gribe ind, og der er flere måder at gøre det på. En af dem er en "solidaritetsskat, " i form af et tillæg til ejendomsskatten, der opkræves til at finansiere en række tiltag, der kan afdæmpe eller modvirke uligheden, f. eks. i form af statslån til nybyggeri, som omtalt i artiklen, til at understøtte realkreditlån i landdistrikter, til at afdæmpe huslejestigninger i udlejningsbyggeriet m. v. LÆg dertil en rimelig avancebeskatning.

Der er brug for et storstilet udredningsarbejde for at finde nogle holdbare løsninger, inden forskellene mellem de forskellige segmenter bliver så store, at det fører til social uro, der kan blive vanskelig at inddæmme.

Karen Pallesgaard Munk, Søren Dahl, Lars Bækgaard, Arne Albatros Olsen, Kim Houmøller, Klaus Schwab, Naja Abelsen, Jette Tømmerup og Thora Hvidtfeldt Rasmussen anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Den første handling for at nå frem til et mere fornuftigt boligmarked kunne værd at stoppe ghettoloven.
Samt enten at stoppe bidragene til Landsbyggefond og Nybyggefond ELLER reelt at benytte disse finde til at gøre huslejen i den almennyttige sektor lavere, i stedet for som nu, hvor bidragene reelt er en særskat på fællesejede boliger - fordi en bred vifte af politiske partier finder det fristende at nuppe disse penge.

erik pedersen, Arne Albatros Olsen, Lise Lotte Rahbek, Krister Meyersahm, Klaus Schwab og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

Gert Romme: Hvilken krise taler du om?

Martin Sørensen

Som georgist kan jeg kun sige fuld grundskyld eller kaos..

Og statslån ja tak...

Vi lever i kaos, for når boligmarkedet er indrettet På at man bygger luxus lejligheder til en eksklusivt lille målgruppe i befolkningen, ja precist denne grund gør at vi vil se en ny krise i marked snart. Der mangler ikke boliger i marked, der mangler boliger hvor almindelige mennesker har råd til at bo.

Dette kaos er skabt af jordrenten fordi vi ikke beskatter den værdi som samfundet skaber, og private modtager. Så klart ja tak til statslån faktisk bør dette være den eneste form for bolig finansiering. Sammen med klassiske real kredit foreninger hvor staten bør tvangs opløse de store banker ingen bank er for stor til at falde... Den er for stor til at være til og da staten uanset hvad er garant for banken er løsningen med en tvangsopløsning af de store banker den eneste gangbare løsning sammen med statslån og fuld grundskyld der erstatter skat på arbejde. Og moms på tjenesteydelser.

Klassisk georgisk politik er moderne klima politik... Ingen SKAT på energien fra sol og vind men meget skat på energien fra fossile energi kilder. Ingen SKAT på almindelige menneskers arbejde men fuld grundskyld som der eliminere spekulation.. små banker der kan gå konkurs så de ikke truer samfundets eksistens .

Fuld grundskyld eller kaos