Uforsvarligt?
Læsetid: 14 min.

Krisen i Ukraine udstiller den danske venstrefløjs splittelse

Normalt er det danske NATO-medlemskab ikke noget, som fylder i debatten, men den aktuelle konflikt med Rusland har vist, hvor forskelligt de to store venstrefløjspartier ser på sagen. Mens NATO ifølge SF er vigtig for sikkerheden i Europa, taler Enhedslisten for et dansk farvel til alliancen. Hvad bunder uenigheden i?
Europa ville være et sikrere sted uden NATO, mener Enhedslisten. Her er danske soldater den 6. januar 2019 på vej til Estland som en del af Natos fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande.

Europa ville være et sikrere sted uden NATO, mener Enhedslisten. Her er danske soldater den 6. januar 2019 på vej til Estland som en del af Natos fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande.

Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Moderne Tider
5. februar 2022

Man skal have haft øjne og ører lukket længe, hvis man ikke har opdaget, at der lige nu står over 100.000 russiske soldater og tusindvis af kampvogne ved den ukrainske grænse. Mens Vesten frygter en invasion, kræver Rusland en garanti for, at Ukraine aldrig bliver NATO-medlem, og at der ikke sendes tropper og våben til forsvarsalliancens østlige medlemslande.

Striden mellem NATO og Rusland er optrappet til et punkt, som vi næppe har set siden Den Kolde Krigs afslutning. Og i den hjemlige debat om, hvem der bærer ansvaret for situationen, og hvordan vi kan hjælpe ukrainerne, er det blevet tydeligt, at særligt de røde partier står langt fra hinanden i spørgsmålet om NATO.

I sidste uge sagde forsvarsordfører for Enhedslisten Eva Flyvholm i Deadline, at Europa ville være et sikrere sted uden NATO. Ugen efter erklærede statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at »Danmark skal være i hjertet af NATO«.

Og i midten af det hele står SF, der på den ene side kritiserer Enhedslisten for ikke at forholde sig til den virkelige verden og på den anden side mener, at regeringens linje er »underdanig over for USA«, som udenrigsordfører Karsten Hønge formulerer det.

Socialdemokratiet har altid bakket op om NATO: Det var under en socialdemokratisk regering ledet af Hans Hedtoft, at Danmark i 1949 tilsluttede sig Atlantpagten, der dannede grundlag for alliancen. Og selv om partiet i forbindelse med den såkaldte fodnotepolitik i 1980’erne var uenig i konkrete NATO-tiltag, rokkede det ikke ved støtten til selve organisationen.

Men SF og Enhedslisten er i højere grad formet af de samme strømninger på venstrefløjen og var i mange år enige om, at Danmark skulle ud af forsvarsalliancen.

Nu er det imidlertid, som om de to partier er gledet fra hinanden, og når man hører dem udtale sig om den aktuelle konflikt med Rusland, står de i hver sin lejr på centrale spørgsmål.

Hvordan er det sket? Og er det muligt for venstrefløjen at finde fælles sikkerhedspolitisk fodslag på et tidspunkt, hvor den europæiske sikkerhedsorden, som vi har kendt i årtier, virker stadig mere udfordret?

SF’s rejse mod NATO

For at forstå venstrefløjens forhold til NATO er vi nødt til at runde Den Kolde Krig.

I begyndelsen af perioden blev det politiske liv til venstre for Socialdemokratiet tegnet af DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, som var allieret med Sovjetunionen.

»Men op igennem Den Kolde Krig opstår der en ny og antiimperialistisk venstrefløj, og det første skud på stammen bliver dannelsen af SF i 1959,« siger Rasmus Mølgaard Mariager, der er professor i dansk politisk historie på Københavns Universitet og har forsket i perioden.

Aksel Larsen var på det tidspunkt formand for DKP, men da han internt kritiserede Sovjetunionens invasion af Ungarn i 1956 og forsøgte at trække partiet i en retning, hvor man var mindre afhængig af Sovjet, kom han i mindretal ved partikongressen i 1958 og blev efterfølgende ekskluderet.

I stedet stiftede Larsen SF som et nyt venstrefløjsparti, der både stillede sig kritisk over for Øst og Vest – altså både Sovjetunionen og NATO. Partiet var først og fremmest antiimperialister i deres selvforståelse, siger Rasmus Mølgaard Mariager.

Men i dag, 60 år senere, er SF altså udtalte støtter af dansk NATO-medlemskab. Så hvorfor skiftede partiet holdning undervejs?

Spørger man Rasmus Mølgaard Mariager, handler det om, at man skulle et par generationers udvikling igennem, før man for alvor kunne vinke farvel til det verdensbillede, som sovjetkommunismen havde formet:

»Aksel Larsen havde i mange år været overbevist stalinist og kommunist, og mange af de folk, han tog med over i SF, havde deres ungdom i DKP. Så der gik bare en generation eller to, før man slap af med det tankegods,« siger han.

Spørger man derimod partiets udenrigsordfører, Karsten Hønge, er det ikke SF, der har forandret sig:

»Det var verden, der ændrede sig. Den ændrede sig så dramatisk, at både vores holdning til NATO og EU ændrede sig,« siger han.

Hønge lægger ikke skjul på, at han selv var ivrig NATO-modstander før i tiden:

»Jeg har jo selv en alder, hvor jeg var med til at gå og råbe ’NATO ud af Danmark!’. Jeg gik på gader og stræder og demonstrerede dengang, fordi det passede til, hvordan verden så ud dengang. Men vi har været nødt til at lave en anden analyse siden da.«

Detaljerne i den analyse vender vi tilbage til. Men for Karsten Hønge var det altså opløsningen af den gamle verdensorden, der gjorde, at SF i 2009 skrev ud af partiets principprogram, at man ville opsige det danske NATO-medlemskab. Da Den Kolde Krig var slut, og verden ikke længere var præget af et våbenkapløb mellem to stormagter, ændrede NATO sig altså til noget, som SF kunne stå inde for.

»Det var da på høje tid, da vi gjorde det officielt i 2009. Men jeg vil dog sige, at der var mange år før det, hvor vi de facto opførte os, som om vi gerne ville være en del af NATO,« siger Karsten Hønge.

Da I skrev det ud af principprogrammet i 2009, sagde Holger K. Nielsen, at I »på længere sigt« stadig ønskede at afvikle NATO. Er det stadig jeres holdning?

»Som situationen er i dag, er vi tilhængere af NATO. Vi har også kritiske bemærkninger, men vi har ingen planer om, at Danmark skal melde sig ud. Det ville destabilisere verden, gøre Danmark mere sårbart og blive meget dyrere.«

Den røde tråd i kritikken

I Enhedslisten har der ikke været en tilsvarende udvikling. Faktisk har partiet ikke skiftet holdning til Danmarks NATO-medlemskab siden stiftelsen i 1989, og forsvarsordfører Eva Flyvholm har ingen erindring om, at det for alvor er blevet diskuteret i hendes tid.

»Vi diskuterer jo løbende vores holdning til EU og har gjort det i mange år. Men den grundlæggende kritik af NATO er ikke noget, jeg har oplevet som kontroversielt i Enhedslisten. Det er ikke noget, vi løbende har oppe til revision,« siger Eva Flyvholm, der mener, at NATO burde være opløst efter Den Kolde Krig.

Opfattelsen af, at Enhedslistens syn på NATO har været præget af kontinuitet, deler Poul Villaume, der er professor emeritus i historie ved Københavns Universitet og har forsket i Den Kolde Krig.

»De har fastholdt venstrefløjens traditionelle ’Danmark ud af NATO’-politik fra Den Kolde Krigs tid, selv når det har vist sig, at Danmark kunne få en vis reel indflydelse på NATO’s samlede politik,« siger han.

Enhedslisten blev dannet i 1989 som en samling af flere små venstreorienterede partier, heriblandt DKP og Venstresocialisterne. Sidstnævnte lagde sig i udgangspunktet op ad samme antiimperialistiske linje som Socialistisk Folkeparti, men hvor SF både var udtalte kritikere af Øst og Vest, var kritikken mindre lige fordelt blandt de partier, der dannede grundlag for Enhedslisten, siger professor Rasmus Mølgaard Mariager:

»De havde det til fælles, at de var meget kritiske over for, hvad de opfattede som USA-imperialismen. Principielt også Sovjetunionens imperialisme, men jeg tror, at det generelt vil være rigtigt at sige, at de var mere kritiske over for USA og NATO end Sovjet.«

NATO’s ansvar for situationen

Mens venstrefløjen under Den Kolde Krig især fokuserede på behovet for nedrustning, lægger Enhedslisten i dag vægt på, at NATO har spillet en betydelig rolle i en række »fejlslagne og tragiske krige«, herunder i Afghanistan og Irak.

Danmark skal hellere forme sin egen, selvstændige sikkerhedspolitik frem for at hænge den op på amerikanske interesser, siger Eva Flyvholm:

»Ideen om, at man skal bruge to procent af bnp på militæret, er ikke ligefrem groet i Danmarks baghave. Det er i høj grad den amerikanske militærindustri, der har skubbet på den udvikling.«

Men ville det ikke være et risikabelt tidspunkt at melde sig ud nu? I en tid, hvor Rusland vil gentegne den europæiske sikkerhedsorden, mange lande er dybt bekymrede, og hvor der står 100.000 russiske soldater ved den ukrainske grænse?

»Vores holdning til NATO er jo grundlæggende og principiel. Det er ikke betinget af det aktuelle tidspunkt. Det mente vi også for fem år siden,« siger Eva Flyvholm.

»Jeg kan godt forstå, at der er mange, der er bekymrede over den nuværende sikkerhedssituation. Det er jeg også. Både for ukrainerne og for hele Europa. Men man er samtidig nødt til at se på, om NATO egentlig spiller en særlig positiv rolle i det, der er i gang nu. Både fra russisk side og fra NATO’s side ser vi en ret farlig oprustningstendens, som kan få konflikten til at eskalere.«

– Men kan man virkelig sammenligne NATO og Ruslands opførsel? Mig bekendt er der ikke nogen NATO-lande, der har annekteret andre lande for nylig.

»Ruslands anneksion af Krim er helt uacceptabel, og på samme måde vil det være helt uacceptabelt, hvis de invaderede Ukraine. Så nej, det kan ikke sammenlignes. Men i forhold til hvad der skal til for at løse situationen nu, så ligger der et ansvar både på russisk side og på NATO’s side i forhold til at optræde klogt. Man må forsøge at nå til enighed om nedrustning i stedet for at fortsætte en militær oprustning på begge sider,« siger hun.

»En total fejlanalyse«

Karsten Hønge er grundlæggende uenig i, at Europa ville være et sikrere sted uden NATO. Alliancen er langtfra perfekt, siger han, men som verden ser ud i dag, er der ganske enkelt ingen andre instanser, der kan skabe den samme sikkerhed og stabilitet.

»Det er en total fejlanalyse. Hvis man forestiller sig Enhedslistens drømme, hvor NATO er opløst, så står alle lande helt splittet over for Putin. Og hvad ville han tænke om det? Mon ikke han både ville slikke sig om munden og gnide sig i hænderne,« siger Karsten Hønge.

»Vi bliver nødt til at forholde os til den verden, der nu engang er. Og den har et aggressivt Rusland. Som situationen er lige nu med truslen over for Ukraine, de baltiske lande og Ruslands generelle oprustning, så er det åbenlyst, at Vesten skal stå sammen.«

– Men kan Enhedslisten ikke have en pointe i, at NATO er med til at fremprovokere en reaktion i Rusland, når man eksempelvis taler om muligheden for et ukrainsk medlemskab?

»Nej, det giver ikke mening. Analysen er soleklar: Der er Rusland, der er den aggressive part, som truer sine naboer og på ugentligt plan provokerer i luftrummene over NATO-lande. Analysen er entydigt, at der er lande, blandt andre de baltiske lande, der føler sig truet af Rusland,« siger Karsten Hønge.

»Jeg synes, de (Enhedslisten, red.) går ned ad en forkert vej, når de giver indtryk af, at vi nærmest er lige gode om det. NATO er jo som organisation, til forskel fra Rusland, en demokratisk organisation med parlamentariske organer.«

– Her ville Enhedslisten nok sige, at Danmarks reelle indflydelse på NATO er begrænset, og at det primært er USA, der lægger linjen. Er du uenig i det?

»Ja, det er jeg slet ikke enig i. Men man ville da også miste den sidste rest af indflydelse, hvis man meldte sig helt ud,« siger Karsten Hønge.

»Medmindre man tror på, at vi alle sammen kan være neutrale og afrustede. Men det er der ikke ligefrem noget, der peger på historisk.«

Hvad er alternativet?

Når Enhedslisten vil melde Danmark ud af NATO, bliver det oplagte spørgsmål selvfølgelig, hvordan vi så skal sikre freden og stabiliteten i Europa.

Her peger partiet på en række internationale organisationer såsom FN og på ønsket om et stærkere nordisk samarbejde. Men særligt OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, bliver af Enhedslisten ofte fremhævet som et fornuftigt alternativ.

OSCE er verdens største regionale sikkerhedsorganisation med 57 medlemmer, som blev stiftet i 1957.

Og organisationen har da også et potentiale, mener professor emeritus Poul Villaume.

»Jeg har i de seneste 30 år ment, at OSCE burde opprioriteres som den sikkerhedsorganisation, der omfatter alle europæiske lande, inklusive Rusland og USA. OSCE er underbemandet og underfinansieret,« siger han.

Men det betyder i Poul Villaumes optik ikke, at den kan erstatte NATO:

»Personligt synes jeg, det er en perspektivløs politik at ønske dansk udmeldelse af NATO. Historisk set har det været muligt for Danmark at påvirke NATO’s politik ved at sidde med ved bordet,« siger han og peger på, at Danmark under Den Kolde Krig var med til at trække NATO i en mere fredssøgende og nedrustende retning end den, USA lagde for dagen.

Det er også vigtigt at forstå, at der er tale om to meget forskellige organisationer, påpeger Mikkel Runge, seniorforsker i udenrigspolitik på Dansk Institut for Internationale Studier. OSCE arbejder med konfliktmægling, demokratiprocesser, valgobservation, nedrustning og våbenkontrol.

»NATO er en militæralliance med en track record for at kunne mobilisere relativt store styrker. Det er en helt anden spiller og et helt andet formål,« siger han.

Dertil kommer den, i det aktuelle sikkerhedsklima, helt centrale forskel, at Rusland faktisk er medlem af OSCE:

»Så den åbenlyse forskel er vel NATO’s grundtanke om at være en forsvarsalliance mod Sovjetunionen under Den Kolde Krig, men også over for Rusland – især efter Ukrainekrisen i 2014 og med krisen i dag,« siger Mikkel Runge.

Behøver ikke være i morgen

Enhedslisten vil altså skifte en forsvarsalliance, der groft sagt er designet til at holde Rusland i skak, ud med to organisationer, OSCE og FN, hvor Rusland er medlem og i det ene tilfælde har vetoret i Sikkerhedsrådet.

– Er det ikke et mærkeligt tidspunkt at prioritere OSCE og FN over NATO, når truslen fra Rusland er større, end den længe har været?

»Vores holdning er jo ikke båret af tidspunktet,« siger Eva Flyvholm.

»Det har hele tiden været vores holdning, at NATO er problematisk. Historisk set mener vi jo heller ikke, at det er holdbart at have en struktur, der skal sikre sikkerheden i Europa, hvor alle lande ikke er med. Det er grundlæggende problematisk, for så får man nemmere de her konflikter,« mener hun.

Enhedslisten vurderer altså, at der ligefrem kan være en fordel i at inkludere Rusland mere i en ny konstellation:

»Det er selvfølgelig meget mere besværligt at forhandle, men vi har brug for arenaer, hvor vi har mulighed for at lave aftaler, i stedet for at vi bare bliver mere og mere isolerede. Putin har aktivt isoleret Rusland ekstremt meget fra omverdenen, men modsvaret fra NATO har også været at isolere Rusland, og det giver en rigtig svær situation.«

– OSCE har for nylig måtte droppe at udsende valgobservatører til Rusland, fordi Rusland lagde så mange begrænsninger på. Er det ikke bare et tegn på, at samarbejdet med Rusland i OSCE heller ikke fungerer?

»Der er ingen tvivl om, at det er under pres. Især menneskerettighedsarbejdet med Rusland. Det er dybt vanskeligt og meget problematisk. Der skal vi også lægge et pres på Rusland og kræve, at de lever op til aftaler om åbenhed og demokratisering,« siger Eva Flyvholm.

Men historisk set mener hun ikke, der er noget, der tyder på, at NATO har haft større succes end OSCE med at indgå aftaler med Rusland eller presse dem på menneskerettighedsområdet:

»Så det er ikke entydigt, at NATO er det bedste redskab til det.«

– NATO har vel trods alt flere muskler. Flere har peget på, at OSCE mangler ressourcer, så vil det ikke tage mange års opbygning, før det er realistisk at melde sig ud af NATO til fordel for OSCE?

»Det er helt sikkert, at både FN, OSCE og det nordiske samarbejde er prioriteret for lavt. Der mangler ressourcer og politisk gennemslagskraft. De står ikke stærkt nok, men vi ser jo på det som en langsigtet udvikling. Men det er jo også derfor, vi ikke stiller det som et ultimativt krav, at Danmark skal ud. Det behøver heller ikke være i morgen. Heller ikke i overmorgen. Men det er de spørgsmål, vi skal stille os selv for at få en mere holdbar struktur.«

Flere borgerlige debattører har på det seneste kritiseret Enhedslisten for jeres argument om, at man også er nødt til at forstå Rusland i denne konflikt, og de har antydet, at det er udtryk for, at I mangler at tage et opgør med jeres fortid og forholdet til Sovjet. Hvad siger du til den kritik?

»Vi har overhovedet ikke nogen særlig sympati for Rusland. Det er et undertrykkende styre, og det er slet ikke det, det her handler om. Det handler om, at det er helt afgørende at fokusere på, hvordan man kan få løst konflikten bedst muligt, og derfor er det relevant at se på, hvordan modparten opfatter situationen,« siger hun.

Ifølge Eva Flyvholm tog Enhedslisten allerede fra stiftelsen i 1989 klart afstand fra de Sovjet-begejstrede strømninger, der måtte have været.

»Hvis man dykker ned i historien, så har det været grundlæggende fra begyndelsen, at Enhedslisten er et demokratisk parti. Det står i de første partidokumenter, efter vi blev stiftet, og der var en fuldstændig klar afstandtagen fra, hvad der foregik i Sovjet på det tidspunkt.«

Foretrækker forhandlingssporet

Selv om man ser forskelligt på NATO’s nytte, er der stadig ting på det sikkerhedspolitiske område, Enhedslisten og SF kan enes om.

Eksempelvis at Danmark ikke uden videre skal skrue militærbudgettet op til to procent af BNP, sådan som USA og NATO ønsker, og som regeringen i princippet bakker op om.

»Vi følger heller ikke denne her hjernedøde idé om, at man skal bruge to procent på militær helt uafhængigt af trusselsbilledet,« siger Karsten Hønge.

De to partier er også enige om, at man skal være yderst forsigtig med NATO-tilstedeværelse i Arktis og arbejde for, at det forbliver et lavspændingsområde. Og så er de grundlæggende enige om, at Danmark ikke bare bør følge USA blindt og skal prioritere forhandlingernes vej i sikkerhedspolitikken.

Både SF og Enhedslisten giver da også udtryk for, at den optimale løsning på den aktuelle krise med Rusland vil være, hvis Vesten og Rusland kan forhandle sig frem til en løsning, som får deeskaleret situationen.

Men lykkes det ikke, står de igen langt fra hinanden. SF har bakket regeringen op i, at Danmark bør sende yderligere militære bidrag til Baltikum, hvis de russiske trusler tager til, og man er allerede nu klar til at sende våben til Ukraine, hvis landet beder om det. Enhedslisten har omvendt afvist, at Danmark skal sende have flere soldater i Baltikum, selv i tilfælde af yderligere russisk aggression.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kirsten Hansen

Uenigheden kommer vel fra de i enhedslisten der stadig fantasere om kommunismen og rusland som værende nødvendig for at gennemtvinge den?

Kim Folke Knudsen, Carsten Bjerre, Martin Kristensen, Jørgen Munksgaard, Morten Reippuert Knudsen, Peter Hansen, Jacob Nielsen og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar
Poul Krogsgård

Når SF skiftede holdning til NATO i 2009 var det vel også for at gøre sig klar til at blive regeringsparti. Socialdemokratiet ville aldrig acceptere en udenrigsminister, der var NATO-modstander.

Hans Aagaard, Peter Mikkelsen, Mogens Holme, Per Dørup og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar

Det er underligt, at omtale SF som det det var engang, under Gert Petersens lederskab.

I dag er SF hverken rød eller grøn. Medlemmerne er uden politisk indflydelse og levebrødspolitikerne interesserer sig kun for egen vinding.

Erik Karlsen, Klaus Kristensen, Mogens Holme, Marie-Christine Poncelet, Per Dørup, Flemming Berger, Morten Bo Johansen, Erik Winberg, Jacob Nielsen og Vibeke Olsen anbefalede denne kommentar

Jeg ældre mand engang aktiv i de antimilitaristiske bevægelser, vil stadig hævde at de tikke er stærkere militære alliancer som fremmer freden og en sameksistens på tværs af ideologier. Ikke mindst fordi FN, som i mine øjne burde være flertalsstyret og ingen lande med vetoret, ikke har mulighed for at være det sted hvor magthaverne var tvunget til at følge en linje med fred for øje frem for konflikt med våben som middel.
I min "visdom" i kølvandet på ministerrokaden, tænkte jeg vi burde have et ministerium for freds-og konflikt baseret på ikke vold.. Det er på høje tid at klima og ikke vold kommer i fokus fremfor det vanvid vi ser lige nu.
Lige nu burde ale magthavere tvinges til at lære af den nu afdøde munk: Thich Nhat Hanh.

Peter Mikkelsen, Mogens Holme, Estermarie Mandelquist, Jens Larsen, Karsten Nielsen, Carsten Munk, Bent Larsen, Steen K Petersen, Nike Forsander Lorentsen, Thomas Tanghus, Søren Dahl og Vibeke Olsen anbefalede denne kommentar
Nike Forsander Lorentsen

Næ, jeg har ikke set med mine øjne eller høret de russiske tropper ved Ukraines grænse da jeg ikke været der, men jeg har set flere billeder af ukrainere med geværer af træ i hænderne, vem har solgt dem det?

ET historisk korrektiv: Jeg kan se på nettet, at Rasmus Mølgaard Mariager er en meget ung mand, så derfor denne øjenvidneberetning, for én der oplevede historien, mens begivenhederne foregik: Rasmus Mølgaard Mariager har ikke ret, når han siger, at venstrefløjen generelt var mere kritiske over for USA og NATO end overfor Sovjetunionen.
Derimod var den danske regering uanset farve særdeles kritisk overfor Sovjetunionen. Også aviserne var fyldt med beretninger om de elendige forhold Sovjetunionen, både levestandardsmæssigt, socialt, retssikkerhedsmæssigt, demokratisk osv. Og der var jo slet ikke var noget tvivl om, at Sovjetunionen var Danmarks hovedfjende og faktisk det eneste, vi havde at frygte. Der var derfor ingen særlig grund for venstrefløjen til at bruge tid på at kritisere Sovjetunionen. Den opgave blev allerede varetaget af den herskende offentlige mening og den vestlige propaganda.
Derimod manglede der et modspil til den USA-imperialistiske propaganda og de fejltagelser og overgreb, der blev begået i vestlig demokratis navn. Den opgave måtte venstrefløjen naturligvis påtage sig.
Når Rasmus Mølgaard Mariager kunne få den opfattelse, at venstrefløjen generelt var mere kritiske over for USA end overfor Sovjetunionen, skyldes det sikkert for megen læsning i Berlinske og Weekendavisen. Her hersker jo den fejlagtige opfattelse, at venstrefløjen under den Kolde Krig skulle have været en slags 5.-kolonne for Sovjetunionen. Intet er mere forkert. I de kredse jeg færdedes i, var der ingen, der så Sovjetunionen som et forbillede – tværtimod. Vi så nærmest Sovjetunionen, som et skræmmebillede og dermed som en hindring for en socialistisk samfundsorden. Så når man ser bort fra de forbenede kommunister, som man vel også knap nok kan kalde venstreorienterede, var der på venstrefløjen ingen særlig veneration overfor Sovjetunionen.
Jeg tror, vi egentlig var mere militæralliance-kritiske end specifikt NATO-kritiske. Vi forfægtede den idealistiske tanke, at vejen til fred var nedlæggelse af militæralliancerne, NATO og Warszawapagten. Det var mere USA’s imperialistiske indgreb rundt om i verden, med Vietnavn som det fremmeste eksempel, som kaldte på vores kritik end selve NATO. Det er jo også først efter Sovjetunionens fald, at NATO som sådan er gået i offensiv krig i andre lande og verdensdele. Men elsket blev NATO da bestemt ikke på venstrefløjen.

Erik Karlsen, Mikael Velschow-Rasmussen, Magnus Fischer, Peter Mikkelsen, Estermarie Mandelquist, Mogens Holme, Poul Krogsgård, Flemming Berger, Jens Larsen, Christian Mondrup, Steen K Petersen, Torben Skov, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel og Klaus Ankerstjerne Eriksen anbefalede denne kommentar

Undskyld, men venstrefløjen skal altså koncentrere sig om kampen imod ulighed, socialt og økonomisk, så må militærpolitikerne tænke frem og tilbage om Ukraine og Rusland.

Inger Pedersen

Det er vist ikke kun den såkaldte venstrefløj, der er splittet og udfordret...

Hvis ellers udenrigsministeren ellers kunne blive enig med sig selv og regeringens såkaldte "værdibaserede udenrigspolitik", ville meget blive klarere!
Desuden skal Danmarks såkaldte udenrigspolitik vel sådan set cleares af med Folketinget... Håber jeg da...

Aftenens Deadline:
ALDRIG har jeg da hørt så megen munddiarré - og det siger ikke så lidt!

Her er godt nok linet op til en ny kamp, hvis ellers støttepartierne og/eller blå blok kan mande sig op til at ville tage Danmarks udenrigspolitik alvorligt - få den klaret af - og klargjort konsekvenserne, hvis ikke...
Jeg har mere end svært ved at forestille mig et fælles fokus om det her, hvis det da ikke bare skal fortsætte med at flagre ukonkonkret rundt i både øst, vest, syd og nord - og i alle højder...

God arbejdslyst!

https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-ny-udenrigspolitisk-strategi_297243

Jørgen Mathiasen

For længe siden kunne man jævnligt læse Karl von Clausewitz’ diktum, krigen er politikkens forlængelse med andre midler, i Information. Clausewitz har været forsvundet i en periode, men nu er han tilbage, ikke mindst fordi den russiske stat længe har ført en krig i Ukraine og med sin opmarch af en invasionshær truer med at udslette Ukraine som stat.

NATO engager sig ikke militært i konflikten. Derimod truer de forenede NATO- og EU-lande med politiske reaktioner, hvis Putin giver ordre til en besættelse af Ukraine. Skulle det ske, er det nok begrænset til en særdeles overskuelig kreds af mennesker, som vil diskutere, om den danske venstrefløj har gjort den ene eller den anden fejl. Mai Villadsen udtalte sig i DR Debat utvetydigt til fordel for Ukraines suverænitet og selvbestemmelsesret (papudskæring; det drejede sig om NATO-medlemskab), og hvis hendes partimedlemmer og vælgere ikke er enige i det, så er der grundlag for nye diskussioner i den kreds.

Resten af verden bestræber sig på at opretholde Ukraine som en selvstændig stat. Det vil fra i dag tage form af en forstærket diplomatisk aktivitet, som også vil bringe fru Frederiksen til Berlin. Der er i mellemtiden slået så meget porcelæn i stykker, at man roligt kan fastslå et , og Frederiksens bagage i form af grøn energi vil derfor også være sikkerhedspolitik.

Jørgen Mathiasen

fastslå et point of no return

Når man ser på Enhedslistens indgangsvinkel må man vist ikke glemme, at partiet bl.a. består af det hedengangne DKP og KAP. Det kan godt være, at der er et nyt navn, men grundkærligheden til Rusland kan nok ikke fjernes ...

Kim Folke Knudsen

@SF og Enhedslisten

SF blev stiftet af Aksel Larsen i 1959. Partiet var et meget stort fremskridt for venstrefløjen. Stifterne så med stor modvilje på den russiske invasion af Ungarn i 1956, og de ville ikke stille op til propaganda versionen fra DKP, at Sovjetunionen forsvarede Ungarn mod # De imperialistiske og reaktionære kræfter #

SF har i mange forhold vist, at de er et helt igennem demokratisk og selvforvaltningsorienteret parti, som aldrig nogensinde var blevet toleret indenfor Østblokken endsige i nutidens og datidens Rusland før Sovjetunionen.

Det at der så meget blæst om SF i forskellige parlamentariske sammenhænge viser for mig et parti, som tør forny sig som deltager aktivt i det danske demokrati og som senest har vist at den demokratiske vej til socialismen også indebærer, at der skal tages ansvar for landets ledelse.

I den sammenhæng forstår jeg SF mere dynamiske og analytiske tilgang til såvel EU som NATO. Tillykke med det SF.

Sagt her fra det blå liberale hjørne- altid iderigt og spændende at møde SF´ere i en politisk debat.

VH
KFK

Kim Folke Knudsen

@Ukraine

NATO begik den klokkeklare fejl, at stille Ukraine et medlemskab i udsigt i år 2008 uden at der var lagt en klar køreplan for denne proces. Der har resulteret i russisk vrede og reaktion, som # måske # kunne være undgået.

En nation har ikke krav på at være medlem af NATO. Det er NATO og medlemslandene som afgør, om en nation kan optages i NATO. En af forudsætningerne er, at landets grænser er klart defineret og anerkendt af såvel stormagter som af medlemslandene. Det ville f.eks være umuligt at optage Taiwan i NATO, da Kina ser Taiwan som en del af fastlands nationen Den kinesiske Folkerepublik.

NATO er for mig at se i dag en transatlantisk forsvarsalliance, som skal forsvare demokratier og nationer som bygger på frihed for borgerne en alliance mellem de vestlige demokratier i Europa og USA og Canada. Så er der desværre det dybt beklagelige problembarn Tyrkiet, der absolut ikke kan regnes for et demokrati og heller ikke for en nation, som er specielt på god fod med demokratierne i Europa.

NATO skal ikke udvikle sig til en global klub udenfor demokratiernes række i Europa og USA samt Canada. Vi skal have de nye demokratier med i Europa som endnu mangler at tilslutte sig forsvarsalliancen under forudsætning af, at landenes befolkninger selv ønsker et medlemskab af NATO. Bosnien Hercegovina, Serbien, Moldova ?, Østrig, Irland, Finland og Sverige. Nogen af de her lande vil formentlig afstå fra et NATO medlemskab f.eks Østrig, Irland, Finland og Sverige. Fint for mig valget af et medlemskab af NATO er alene ansøgerlandets valg. Men alle landene i selve Europa er så at sige på forhånd oplagte til, at komme med i det demokratiske forsvarsfælleskab NATO. Der er tale om veludviklede demokratiske nationer baseret på frihed for borgerne og nationer som alle har klart defineret grænser, der anerkendes af os andre.

Det er så langt ude at høre på det russiske brokkeri om forsvarsalliancen NATO, der kommer for tæt på Ruslands grænser. Hallo russere Hallo Vladimir Putin: Canada er verdens næst største nation. Canada stiller sig ikke op og kræver sær indflydelse og vetoret overfor USA og overfor Alaska en forbundsstat i USA. Canada buldrer ikke rundt og truer Danmark med massiv militær tilstedeværelse i Arktis. Der har været en lille skærmydsel om Hans Ø som ordnes på god fod og dialog mellem de to demokratiske nationer og det grønlandske selvstyre. Jeg kan kun sige til russerne. Kom nu ind i det 21 århundrede og stop opførelsen med et militærteater, som hører middelalderens konger og dynastier til.

Ingen i NATO alliancen har sat spørgsmål ved Ruslands nuværende grænser inklusiv det russiske område Kaliningrad regionen ( det tidligere Ostpreussen som nu er en russisk Ø lukket inde omgivet af NATO lande ). Alle respekterer de nuværende russiske grænser minus okkupationen af Krim og den politiske infiltration i Donetsk området, som jo strengt taget ikke er en del af Rusland nu.

Hvis Rusland med tiden slår ind på en mere pragmatisk og mindre konfrontatorisk kurs, så er der god basis for at genoplive de tillidsskabende foranstaltninger mellem NATO alliancen og Rusland uanset at vi repræsenterer to vidt forskellige samfundssystemer. Skulle Rusland slå ind på en decideret reformvej hen mod demokrati og frihed så vil det tillidsskabende samarbejde kunne udbygges yderligere og Rusland inddrages som en aktiv part i den europæiske sikkerhedsstruktur.

Men Rusland må forstå, at selvom NATO ikke er og ikke bliver forpligtet til at forsvare Ukraine, så vil demokratier og frie nationer som vore til enhver tid protestere mod, at en stormagt truer og afpresser sine nabolande til indrømmelser, der er helt udenfor skiven. Demokratiske nationer kan ikke vende det blinde øje til, hvis Finland pludselig skulle befinde sig i en situation, hvor Vladimir Putins diktatur pludselig vil have nye særaftaler, som skal trækkes ned over hovedet på vores nordiske broderfolk. Sådan leger vi ikke gas eller ikke gas forsøg på afspænding eller det modsatte.

Det er op til Rusland at vælge en vej, som vil genoplive fredelige forhold i Europa og det er op til Vladimir Putin at indse at forhandlingsvejen uden militær rumlen og uden alle bølletricksene det er det som i længden vil gavne Rusland og især det russiske folk mest.

VH
KFK