Interview
Læsetid: 3 min.

SSI-direktør Henrik Ullum: »Danmark er taget som gidsel i den internationale coronadebat«

Amerikanske forskere deler grafer over de danske indlæggelses- og dødstal og fremstiller genåbningen som uansvarlig. Misforståelsen skyldes blandt andet, at de danske tal ikke skelner mellem patienter, der er indlagt med og på grund af corona. Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum har i ugens løb forsøgt at rydde op i misinformationerne
»At vi pludselig bliver fremstillet som uansvarlige er jo skadeligt for hele vores land,« siger Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut.

»At vi pludselig bliver fremstillet som uansvarlige er jo skadeligt for hele vores land,« siger Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut.

MADS CLAUS RASMUSSEN

Moderne Tider
19. februar 2022

– Flere amerikanske forskere har i denne uge skrevet negative tweets om den danske genåbning, illustreret med tal over stigningen i indlæggelserne eller dødstallene. Hvad var din umiddelbare reaktion på de tweets?

»Ærgrelse. Ærgrelse over, at vores data bliver misforstået, og at vores håndtering i Danmark dermed bliver miskrediteret.«

– I har svaret i trådene og forsøgt at forklare tallene. Hvorfor?

»Med den rolle, som COVID har fået, betyder det meget for et land som Danmark at fremstå ansvarligt. Vi er kendt som et land, der er kommet gennem den her pandemi nærmest på en førsteplads med lav dødelighed, en supergod økonomi, en stor sammenhængskraft og derfor en høj vaccinationsrate. At vi så pludselig bliver fremstillet som uansvarlige er jo skadeligt for hele vores land.«

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Peter Hottenroth

»Hvis man begynder at ændre opgørelsesmetoden, så får man et brud i data. Og det vil også skabe usikkerhed….

Det er jo unægtelig et interessant synspunkt. Man kan ikke ændre opgørelsesmetoder, fordi man så får et brud i data. Prøv lige at kig ind i Statistikbanken.dk under Danmarks Statistik. Dér vil man hurtigt kunne finde ændrede opgørelsesmetoder i takt med, at virkeligheden bliver en anden, eller man simpelthen bare har fundet ud af en mere hensigtsmæssig måde at opgøre på. Så den holder ikke i Sø – og Handelsretten. Hvis dødstallene ikke er så høje, som data angiver, så må vi da forlange at på de præcise data:

1. Hvor mange dør faktisk af Corona?
2. Hvor gamle er de?
3. Har de andre fatale sygdomme, som evt. stadig kunne være udløsende årsag?
4. Er de vaccinerede 1., 2. eller 3. gang?

Det kan ikke nytte noget, at vi om et par dage får at vide, at Nora i virkeligheden er skyld i – skal sige sådan ca. halvdelen af 40 dødsfald – men at de døde sikkert rent tilfældigt havde en påvist 30 dage gammel smitte. Så vi slet ikke kan regne med noget som helst. Det er for utilfredsstillende. Vi må kræve præcis besked.

Det ville måske også hjælpe, at forklare at Danmark, selv om det er slidt, stadig har et bedre sundhedsvæsen end mange af de lande der korser sig.

At Danmark er blandt de lande, der lige har den tand flere fuldtvaccinerede.
I nordtyskland er der faktisk ikke set et fald i patienter på Intensivstationerne.

At alle bølgerne har vist, at Danske børn ikke rammes så hårdt som i udlandet. Vi har måske en bedre generel sundhedstilstand i befolkningen.

Dvs Danmark har helt andre forudsætninger end de lande, der korser sig og ikke ville kunne tåle de smittetal vi har. Derfor er antal smittede og definitionen af eller med irrelevante for danske forhold på nuværende tidspunkt og har ikke betydning for andre landes indsats.

Selv om jeg vil mene, at sunhedspersonalet i DK nok ikke er helt enig. De er slidt fra de sidste bølger, har mistet mange kollegaer undervejs og har nu lige så mange patienter af Corona, som ved sidste bølge. Derudover har de så en stor ekstra portion ressourcekrævende patienter med Corona og behandlingsgaranti at døjes med.

Jeg synes, det er dumt at ændre på definitionen af på nuværende tidspunkt. Det er et acceptabelt kompromis. Og kompromis kan aldrig være perfekt.

Et eksempel en 50 årig astmatiker får Corona og dør inden 31 dage. En person der uden Corona ville kunne have levet 20-30 år mere, men dør af alvorlig astmaforværring. Med eller af Corona?

Et andet eksempel en 28 årig kvindelig læge med let astma bliver indlagt med Corona på intensiv og ender i ecmomaskine. Hun dør 6 måneder efter på intensiv af blødning pga Coronabehandlingen. Død af eller med Corona?

Et tredje eksempel en nypensioneret velreguleret diabetiker dør 28 dage efter coronainfektion ligepludselig af diabeteskoma pga nedsat sukker regulering forårsaget af corona. Er det død med eller af Corona?

En 25 årig med blodkræft bliver smittet med Corona og dør 14 dage efter. Blodkræft har en høj behandlingssuccerate. Død af eller med Corona?

Så jeg synes at 30 dageskriteriet er et acceptabelt kompromis mens vi stadigt er midt i en pandemi.

Der er ingen, der forhindrer yderligere forskning i dødsfald og hvad der i sidste ende bliver en bedre definition af med eller af.

Ps ud fra hospitaliseringgraden per 100.000 tusind efter vaccinationsstatus er det stadigt nok mest sandsynligt, at det er de uvaccinerede og dem med 1 stik, der dør sammen med plejehjemsbeboerne hvor booster stikket er ældre end 3 måneder.

Men ja det ville vitterligt være rart med en ordentlig oversigt.

For hvad er de fatale comorbiditeter, der gør man dør af og ikke med. Der bliver jævnligt i medierne nævnt diabetes, astma, hjertekarsygdomme, gigt og overvægt uden videre forklaring.

Det er altsammen sygdomme, der normalt ikke er fatale og er meget udbredt og ville kræve, at størstedelen af den danske befolkning går i isolation.

Ud fra så vagt beskrevne comorbiditeter ville jeg definere alle dødsfald som af og ikke med. Og så har vi altså foruroligende mange dødsfald.

Henriette Bøhne, Kim Folke Knudsen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Claus Nielsen, Torben Larsen, Annette Dinesen, Marianne Jespersen, Ole Olesen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

SSI vælger selvfølgelig selvstændigt sin egen statistiske model.
Tallene er sande med de forudsætninger, der nu en gang er vedtaget.
Metoden angiver sandsynligvis det værste scenarie. Men ikke helt forkert, fordi Corona oven i anden alvorlig sygdom nok forkorter livet.
Som Inge Lehmann viser, så er det ikke muligt at give et præcis svar på om det er 'med' eller 'af'. Vi må afvente opgørelsen af den generelle dødelighed i DK.
Misinformation kan ikke undgås, og at ændre statistik metoden vil efterfølges af beskyldninger om, at man snyder og pynter på tallene.
Mit eget helt personlige indtryk er at det går fint i DK, og har gjort det i hele pandemien. Det er nok også den konklusion, som udlandet ender med at indse.

Kim Folke Knudsen, Rolf Andersen, Annette Dinesen, Ole Olesen, Inge Lehmann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Tilføjelse: Det går fint i DK set for samfundet som helhed, men selvfølgelig ikke for alle dem, der er ofre for sygdomme. Beklager jeg ikke fik det med.

Kim Folke Knudsen, Rolf Andersen, Ole Olesen, Inge Lehmann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Carsten Troelsgaard

Jeg synes at Inge Lehmann's beskrivelse af almene sygdommes intermix med corona har været tydelig nok helt fra start. Relevante parter ikke kan undskylde sig fra den forvirring der opstår, hvis man mangler skarpe definitioner på de entiteter man laver statistik over.
Længe har vi også vidst, at 'sandheder' der fylder mere end 10 twitter-linjer som regel dør ved fødslen og ender som kontext-løs misinformation.

Marianne Jespersen

Tak til Inge lehmann for at italesætte, at vi har brug for en meget mere præcis redegørelse for det reelle datamæssige grundlag for vurderingen af diskussionen om " død af og/ eller med corona". Hertil kommer, at man anstændigvis bør udforske dødsårsager og forløb meget mere præcist end man hidtil har gjort, inkl undersøge om 30 dages afgrænsningen giver en relevant sorber vurdering af dødeligheden. Det er ikke ligegyldigt om corona "kun" er medvirkende til dødsfald. Det tilsiger netop at der er behov for initiativer der fokuserer på at beskytte de sårbare - de daglige dødstal bør ikke bortforklares, men undersøges grundigt. Det betyder ikke at man skal lave om på sine rutinemæssige daglige indrapporteringer. Man skal bare nu også fokusere mere på dødsfaldene.

Inge Lehmann, Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@Spørgsmål til de danske sundhedsmyndigheder og Folketing

1. Indgik overvejelsen med introduktion af Omicron varianten, at det ville være for dyrt for samfundet økonomisk og i forhold til andre tab, at opretholde en strategi med restriktioner og begrænsninger herunder mundbind, begrænset fremmøde på arbejdspladser mv. ?

2. Vil myndighederne forklare vaccinationseffekten af at bruge de samme forældede vaccinationer igen og igen som følge af fortsat høj smitte ? er effekten nedadgående med hensyn til beskyttelse ?

3. Hvad agter myndighederne at gøre såfremt der opstår en ny variant der ikke som ventet er mildere men mere sygdomsfremkaldende end den nuværende Omicron BA2 variant den til dato mest smitsomme udgave af COVID19 ?

4. Hvor blev strategien af med hensyn til at beskytte ældre og udsatte borgere på Plejehjem, handicaptilbud, borgere med behov for hjemmepleje borgere med et sygdomsbillede som gør dem udsatte i forhold til COVID19 smitte ? Hvis ingen strategi begrundelse hvorfor ?

5. Hvorfor er det nu ikke noget problem at vi har 1.546 indlagte personer med COVID19, når det i Januar måned 2021 var et meget stort problem at vi havde 964 indlagte, da Pandemien den gang toppede ?

6. Flokimmunitet- Hvor lang tid kan en flokimmunitet i form af massiv smittespredning forventes at holde. Hvor mange måneder er en dansk flokpopulation i gennemsnit immune og dermed beskyttet mod nye smitte forudsat fornyet massevaccination med de nu godkendte vacciner ?

7. Flokimmunitet-Hvor lang tid kan en flokimmunitet i form af massiv smittespredning forventes at holde. Hvor mange måneder er en dansk flokpopulation i gennemsnit immune og dermed beskyttet mod nye smitte forudsat at populationen ikke mere vaccineres mod COVID19 ?

Jeg savner i den grad debat om denne sygdom i medierne. Jeg fornemmer tydelige tegn på COVID19 træthed forståeligt nok, men det er ikke holdbart at lade som om sygdommen forsvinder af sig selv ?

En forkølelse slår ikke 5,9 mio. mennesker ihjel- sammenligningen mellem COVID19 og en forkølelse er absurd og udtryk for en virkelighedsflugt hvor der insisteres på påstanden sygdommen bliver mildere og mildere ?

Tak for gode indlæg i denne debat tråd altid veldokumenteret og engageret

Januar måned år 2021 +827 døde
Januar måned år 2022 +483 døde

Februar måned 2021 +216 døde
Februar måned 2022 ( til og med 19.02.2022 +508 døde

Er det muligt i det her land at mindes de afdøde på en værdig måde fremfor at forsøge at tale deres lidelse og deres pårørendes tab af et familiemedlem en ven en veninde en kollega ned under gulvtæppet tak ?

VH
KFK

Inge Lehmann, Christina Petterson og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar