Anmeldelse
Læsetid: 5 min.

Hun ville være landmand

Lone Vitus nærede et stort ønske om at blive landmand. Men de erfaringer, hun gjorde sig, har forvandlet hende til en af det moderne landbrugs skarpeste kritikere. Hendes nye bog løfter sløret for, hvordan hele nutidens fødevareproduktion foregår
I dag har Lone Vitus omlagt sin gård til naturejendom. Flere af beslutningerne har givet problemer, som endnu ikke har fundet en løsning, men hun vil ikke producere, så det skader dyr og miljø, skriver hun i sin bog

I dag har Lone Vitus omlagt sin gård til naturejendom. Flere af beslutningerne har givet problemer, som endnu ikke har fundet en løsning, men hun vil ikke producere, så det skader dyr og miljø, skriver hun i sin bog

Joachim Ladefoged

Moderne Tider
17. januar 2015

Lone Vitus er landmand. For det ville hun så gerne være, skriver hun i efterordet til sin bog Mad vs. Fødevarer. Uden at vide hvorfor, hun kommer nemlig ikke fra landet. Hun fik en uddannelse som mejeriingeniør og blev ansat som videnskabelig assistent på det, der dengang hed Landbohøjskolen, men ønsket om at blive landmand lå der stadig. Chancen kom, da hendes nabo skulle opereres. Lone Vitus passede hans grise imens, og det endte med, at hun overtog gården. 125 årssøer og opfedning af alle de avlede grise.

Så var hun blevet landmand, en overgang sad hun endda i bestyrelsen af Danish Crown.

Men hun fik det værre og værre med de forhold, hun måtte byde dyrene i den stald, hun havde overtaget. Hun opfandt en skulderbeskytter til diegivende søer, så de ikke fik skuldersår; hun opfandt en termokappe til nyfødte grise, nødvendiggjort af, at moderne søer føder flere grise, end de har patter til, så det var en termokappe til »dem, der enten dør eller bliver aflivet«. Skulderbeskytteren blev en succes, men kun indtil en dom fastslog, at en svineproducent ikke er ansvarlig for søernes skuldersår. Termokappen blev fra begyndelsen en fiasko. »Ingen ville bruge tid på at sætte den på deres små grise.«

Lone Vitus fik nok.

Nu er hendes gård blevet en naturejendom – ingen sprøjtegift, ingen kunstgødning og ingen indtægt fra korn, det konventionelle landbrugs afgrøde nummer ét. »Sidstnævnte var et klart valg uden en klar løsning – indtægterne skal bare ikke komme fra skadelige handlinger,« skriver hun.

Men fra sit liv som konventionel landmand kender hun problemstillingerne indefra: Hvordan økonomien umærkeligt flytter grænser. Den bøjle, der spænder soen fast i fødebåsen, kan eksempelvis indstilles en smule smallere – og så er der plads til en ekstra so. Men hun ved også, hvordan nutidens landmænd er viklet ind i »grådige banker, rådgivningsselskaber, konsulenter, slagterier, organisationer, forskningsinstitutioner, politikere og andre landmænd«.

»Budskaberne er farligt ensrettede og levner kun plads til indtjening – ikke til anderledes tanker,« lyder hendes erfaring.

Flokmedicinering

Alt dette er baggrunden for hendes bog, som er et lidenskabeligt og vidende indlæg imod hele den moderne fødevareproduktion. Det er ikke appetitvækkende læsning.

»Udgangspunkt i råvareproduktionen er et kemisk baseret landbrug og en industriel fabriksfremstilling af kød, mælk og æg. Husdyrene holdes på en måde, der langtfra tilgodeser deres behov eller eksistens som levende væsner,« lyder hendes sammenfatning.

Lone Vitus fremhæver brugen af de store mængder kunstgødning – som Landbrug og Fødevarer og Venstre gang på gang forsøger at få fjernet restriktionerne fra – samt hvad der følger med driften af sprøjtegifte, hormoner og antibiotika. Her kommer svineavlen ind som den største synder, fordi selve den måde, grisene opdrættes på, kræver store mængder antibiotika. Pattegrisene tages fra soen efter fire uger, deres fordøjelsessystem er stadig på pattestadiet, og derfor får de diarré. For at dæmme op for den, ’flokmedicineres’ de præventivt med antibiotika i foderet. Hvis man blot fjernede dette ene led i den i øvrigt barbariske svineproduktion, ville mængden af antibiotika i landbruget falde til en brøkdel af det nuværende, fastslår Lone Vitus.

Elastiske grænseværdier

Bedre bliver det ikke, når hun tager fat på de øvrige fødevarer. Hun gennemgår de forskellige fødevaregrupper en for en, undersøger hvem der bestemmer, hvad der skal produceres, diskuterer de efterhånden talrige fødevareskandaler, herunder den resistente MRSA-bakterie, og stiller spørgsmål om, hvad det hele betyder for dyrs – og menneskers – sundhed. For kræft, overvægt, sukkersyge, hjertekarsygdomme og forplantning. Man mister faktisk appetitten – også på spiser, man troede var sunde, såsom laks.

Lakseopdræt begrænser eksempelvis ikke, som man kunne tro, fiskeriet efter vilde fisk, fastslår Lone Vitus.

»Det koster mellem tre og fire ton småfisk at producere et ton laks eller ørred, og det er vel at mærke fisk, som for en stor dels vedkommende kunne være brugt til menneskemad direkte,« påpeger hun.

Forsøger man at løse problemet, skaber man nye. I lakseproducerende Norge har man til dels erstattet med soja fra Sydamerika. »Det krævede en lovændring i EU i 2013, fordi sojabønnerne indeholder det giftige stof endosulfan fra sprøjtningen af markerne. Fodertilsætningen fik laksekødet til at overskride den fastlagte grænseværdi, og fra EU kom hjælpen i form af en ændring, så grænseværdien blev 10 gange højere end tidligere.«

Omsorg

Det meget tiltalende ved bogen er Lone Vitus’ naturlige omsorg for dyrene. Hendes fortid som svinebonde betyder, at der intet hattedamepylr eller kæledyrssentimentalitet er over hendes holdninger. Hun har blot en holdning, som vi alle, og ikke mindst landbruget, burde forfægte: At dyr ikke skal mishandles eller opbevares, så de ikke får tilfredsstillet deres behov for plads og frisk luft eller forhindres i deres naturlige adfærd og yngelpleje. I moderne stordrift kommer køer ikke på græs, men står i stalde, hvor deres alt for store yvere malkes flere gange om dagen. De skal producere 7.000 liter mælk årligt, og malkerobotten kan ikke vente på, at køerne tumler sig i engen. Til gengæld bliver de afhornet og får gule clips i ørerne. Grisene får som et direkte resultat af deres kummerlige vilkår kuperet halerne, fordi de ellers ville gå og bide hinanden: De fravænnede pattegrise, fordi de ikke er vokset fra deres suttebehov, resten fordi de ikke har plads nok. Og kuperingen fortsætter rutinemæssigt, til trods for et lodret EU-forbud. Kyllinger får fødderne svedet af at stå på deres ekskrementer, og de opfedes, så deres ben ikke længere kan bære dem, når de er slagteklare.

Hvis krav om, at sådanne forhold må ophøre, lyder ekstreme og ’urealistiske’, viser det blot, hvor langt ud en enstrenget, økonomisk tankegang kan føre mennesker. Mens vi andre knap opfatter den forråelse, der går i svang i vores midte eller selv forrås af ligegyldighed. Her er Lone Vitus’ bog et langt råb om besindelse.

Man kunne ønske, at bogen var forsynet med litteraturhenvisninger og noter, så man kunne efterprøve oplysningerne nøjere, men alligevel er det svært at så tvivl om dem. I det omfang jeg selv kender til det, hun skriver om, for eksempel om bier og truslerne mod disse, klodens vigtigste bestøvere, er hendes oplysninger korrekte og fyldestgørende. Dér hvor jeg ellers har tjekket, ligeså. Men formen er debatbogens, hvilket imidlertid ikke forhindrer, at det er alle de principielle spørgsmål om modsætningen mellem økonomiens tvang og dyrs og menneskers velfærd, der kompromisløst tages under behandling. Det står slemt til.

Lone Vitus: Mad vs. fødevarer. Forord af Nikolaj Kirk. 178 sider, 159 kr. Det Flydende Forlag

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Her lidt om Monsanto's indtog i Norge
http://www.monsanto.no/index.php/en/environment/gmo/gmo-news/74-the-norw...
Norske opdrætter laks Propfodret med GMO foder.

Her artikel om dansk landmand som kan konstatere at GMO sojafoder skader de nyfødte smågrise:
http://www.monsanto.no/images/english/environment/gmo/documents/gm-soy-l...

Vidste du iøvrigt det? GMO i sojafodret til danske smågrise?? Direkte ind på de danske spiseborde, velbekomme.

Her iøvrigt opmuntrende syn og læsning fra Tyskland, som er en DEL mere aktive på forbruger- og landbrugsområdet end danskerne (pinligt hvor ligeglade vi generelt er i dette land)
http://rt.com/news/223723-ttip-gmo-protest-berlin/

Her en fotoserie fra Spiegel fra samme demonstrationen her i weekenden - imod TTIP og GMO.
http://www.spiegel.de/fotostrecke/agrarwende-demonstranten-gegen-massent...
50.000 der demonstrerer i Berlin

lone bording, Mona Blenstrup, Britta Hansen, Lars Lund, Vang Bach, Henrik Christensen, Torben Arendal, morten Hansen, lars abildgaard, Ejvind Larsen, Anne Rasmussen, Janus Agerbo, Michal Bagger, Dennis Berg, randi christiansen, Jens Lerdorf, Karsten Aaen, Rune Petersen, Ingrid Uma og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Vi stoppede med at spise fjerkræ i 1970-erne, og for et par år siden stoppede vi også med dansk svine og oksekød.

Men det der sker i dansk landbrug, hvor prisen i engros- og detailledledet er væsentligste parameter, er absolut ikke normalt i alle europæiske lande udenfor Danmark, England samt delvis Holland og Tyskland.

Heldigvis bor vi en stor del af året i et land, der har udpræget traditionel fødevarefremstilling - både hvad angår animalsk og vegetabilsk. Og resten af året bor vi i et land, hvor selv bønderne lægger vægt på en ordentlig og seriøs behandling af produktionsdyr, og hvor man satser på at sælge nærproducerede fødemidler.

Men inden man anklager danske bønder, der i bund og grund er nogle uanstændige og helt uansvarlige svin overfor produktionsdyr og landbrugsjorden, må man spørge sig, og de også er ofre for tidens og bankerne markedsøkonomiske trend.

lone bording, Bjarne Andersen, Preben Haagensen, Britt Kristensen, Torben Arendal, morten Hansen, Ejvind Larsen, peter fonnesbech, Janus Agerbo, lars abildgaard, Helge Sørensen, randi christiansen, Karsten Aaen, Rune Petersen, Anne Eriksen og Torben Selch anbefalede denne kommentar

Har her et forslag - da mange danske landmænd jo reelt er bankerot, eller er ved at gå nedenom og hjem med deres 1-5-7-11 generationers "bonde" gård.

Fredning af deres lån til realkreditten og banker - imod en 2-3 årig indkøringsfase til 100% øko-/natur landbrug.
Det ville da være mere fornuftigt at bruge EU's quantity easing QE - på sådan noget en smide den direkte ind på finans-børserne.

Gå imod Venstre - mer øko mindre pestisider - mer dyrevelfærd og nul antibiotika til raske smågrise!

lone bording, Mona Blenstrup, Britta Hansen, Sabine Behrmann, Dorthe Jørgensen, Vang Bach, Britt Kristensen, Torben Arendal, morten Hansen, Ejvind Larsen, Holger Madsen, Anne Rasmussen, lars abildgaard, Mads Bech Madsen, Gert Romme, randi christiansen, Jens Jørn Pedersen, Karsten Aaen, Rune Petersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Gert Romme - er det fordi vi er et meget lille land - eller er de andre ikke nået til det punkt endnu?
Eller er den økonomiske faktor, der er anderledes?

Jeg tror aldrig, at banker og realkredit foretagender vil nærme sig et etisk og moralsk ansvar i forhold til dyrehold. Situationen er kørt fast...
Hvorfor er der ingen, der omtaler MRSA mere, vi er da over julen?

Ejvind Larsen, Jens Lerdorf og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Utrolig meget tyder på, at vi skal udvikle et ny økonomisk paradigme!

lone bording, Torben Skov, Sabine Behrmann, Henrik Christensen, Torben Arendal, Ejvind Larsen, Anne Eriksen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Godt emne.
Og godt pattedyret mennesket ikke er kannibaler, for der bor 5-6 gange så mange grise i Danmark som mennesker og landmandens muldjord er ude af balance og har mistet de fleste af sine naturlige mineraler, der er vigtige for dyr og menneskers sundhed og immunforsvar.

Så mad vs. fødevarer rammer plet, for det er ikke indholdet, men pris og en fristende emballage, der får de fleste til at købe det de gør, så det handler om mere end bare at få omlagt det hele til bæredygtig økologisk landbrugs drift, med fokus på en sund muldjord.

Men ligeså meget om at få ændret forbrugernes indkøbsvaner og sat gang i den digitale tredje generation af vores supermarkeder, uden så meget emballage, eftersom produkterne ikke skal stilles op på hylder, hvor man shopper hjemmefra uden vildledende salgs fristelser.

Men det bliver ikke en let proces at komme tilbage til en sund varieret jernalder kost fyldt med vitaminer og mineraler, i et modernet samfund hvor der ikke er tid nok til at forberede og putte nok kærlighed i maden, så hvordan mennesket kreative evner vil takle den opgave bliver spændende, som Lone Vitus bog nu flot bidrager med at få synliggjort og sat i gang.

Preben Haagensen, Ejvind Larsen, Anne Rasmussen, Janus Agerbo, Karsten Aaen, Anne Eriksen, randi christiansen og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar

Det er faktisk ikke så svært endda.
Købte selv en kvart kalv (80 kg) før jul 65/kg for økologisk kalvekød, god inkl. ben, finder jeg faktisk meget fornuftigt.

Klart det kræver lidt frysekapacitet

Men hold kæft hvort det smager godt. Næste skridt blive en fritgående gris og fritgående kylling fra Hopballe.

Og tænk helt uden at staten har beordret mig til det.

Seneste tiltag fra Coop har fået priserne på økovarer til falde markant.
Og tænk helt uden staten blander sig.
Hvis prisen er rigtig, så vil danskerne godt købe økologi

Niels Duus Nielsen, Dorthe Jørgensen, Preben Haagensen, Torben Arendal, morten Hansen, Ejvind Larsen, Helene Kristensen, Anne Rasmussen, Chris Green, Karsten Aaen, Anne Eriksen, lars abildgaard, Rune Petersen og Jens Lerdorf anbefalede denne kommentar

Jamen dog Per. Føler du dig rigtig rask?

Tak for denne anmeldelse af et interessant bidrag til en vigtig debat. Det er jo ikke bare en etisk debat, men også en politisk debat. Men sålænge landbrugsorganisationer bare kan købe indflydelsesrige politikere (så som Karen Hækkerup, der forlod posten som justitsminister for at blive lobbyist) - og det i "verdens mindst korrupte land", man aner måske, hvordan tingene forgår i mere korrupte lande - er det nok svært at få noget gjort ved problemerne.

lone bording, morten Hansen, lars abildgaard, Ejvind Larsen, peter fonnesbech, Tue Romanow, Lene Christensen, Karsten Aaen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Ellers betaler 'danskerne' bare med deres helbred - die dumme danen

randi christiansen

Omstilling eller endnu mere kaos

'claus Jensen.

Ja helt rask..
Markedet virker

randi christiansen

Den sunde fornuft har trange kår i et marked, der er tyranniseret af kravet om profit

Torben Skov, morten Hansen, Ejvind Larsen, lars abildgaard og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Det med "hvad danskerne vil betale" er en meget stor del af problemet!
Uden at kende særlig meget til det, så er tyskerne nok mere bevidste om sundhed - også i forhold til helbredelse.

Anne E.
Hvad vil du gøre ved det faktum, at danskerne I den grad ikke prioterer deres mand særligt højt, altså ifht. til dig

Lise Lotte Rahbek

Jeg bruger omkring 75% af min disponible indkomst (efter skat og faste udgifter) på mad.
Det tror jeg slet ikke er usædvanligt.
men ok, jeg skal så heller ikke på ferie hele tiden.

Per Konge Nielsen kan jeg gøre opmærksom på, at kyllinger fra Hopballe ikke har adgang til udendørsarealer. Fritgående i stald, kan man kalde det. http://www.hopballe.dk/index.php?id=36

Torben Skov, lars abildgaard, Ejvind Larsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

"Skulderbeskytteren blev en succes, men kun indtil en dom fastslog, at en svineproducent ikke er ansvarlig for søernes skuldersår. Termokappen blev fra begyndelsen en fiasko. »Ingen ville bruge tid på at sætte den på deres små grise.«"
Citat:

Aha, så en producent af svin er ikke ansvarlig for skuldersår på svinene? Er en mand som har en hund, hest eller kat så heller ikke ansvarlig for f.eks. skuldersår på hunden eller katten? eller sår på hestens ben eller hyr? Og hvilken dom taler vi om?

Torben Skov, Niels Duus Nielsen, Dorthe Jørgensen, Bente Simonsen, peter fonnesbech, Anne Eriksen og Anne Rasmussen anbefalede denne kommentar
Morten Kjeldgaard

Og stribevis af økologiske landmænd lægger produktionen om til konventionelt brug efter krav fra deres banker. Det er bankerne der bestemmer hvad vi skal spise.

Torben Skov, Sabine Behrmann, Per Torbensen, Olav Bo Hessellund, Lise Lotte Rahbek, Ejvind Larsen og Torben Selch anbefalede denne kommentar

Lise Lotte.
Ved godt vedr. Hopballe. Men trods alt fremskridt ifht. konventionelt kyllingehold.

Nu ved jeg ikke hvad du laver, men 75%. Men det er jo et valg.
Vi burger omkring 3500 til mad og fornødenhed til en familie på 4.
Vil umiddelbart tro at halvdelen efterhånden er økologisk med stigende tendens

lone bording, Dorthe Jørgensen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Morten.
Bankerne har jo et ønske om at få pengene igen.

Som alternativ kunne velmenende forbruger jo presse dere spensionsselskaber til at investerer I økologisk produktion

lars abildgaard, Bent Nørgaard og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
randi christiansen

At sælge sjæl, krop og helbred til banker, bundlinje og profit er hvad ... dumt?

Rune Petersen, lars abildgaard og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

@Randi Christiansen og Anne Eriksen,

Så hold dog op med at genere Per Jeg-er-kunde-jeg-er-konge-Nielsen, og lad ham fremture i fred med at vende bøtten og give det samme fra sig igen på den anden led, jf. "Nissen hos Spækhøkeren".

Alt, hvad I kører op med af skyts i den gode sags tjeneste, er spildte guds ord på Per, hvis tro på 'markedets ordnende hånd' er uden revner og sprækker som overfladen på en spritny teflonpande. At prøve at omvende markedsfundamentalister som Per v.hj.a. almindelig sund fornuft svarer til at prøve at lokke fundamentalistiske medlemmer af Jehovas Vidner væk fra 'fortabelsens vej' og ind i Folkekirkens rummelige favn med argumenter hentet fra hhv. Det danske Bibelselskab autoriserede oversættelse af 'Det Ny Testamente' og Charles Darwins 'Arternes Oprindelse'.

Med søsterlig hilsen

Lise Lotte Rahbek, Ejvind Larsen, Gert Selmer Jensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Jeg vil nu alligevel spørge Per Nielsen om ikke han mente mad - i stedet for mand!
De fleste danske kvinder tror jeg da prioriterer deres mand højt, måske for højt - i nogle tilfælde.

Med hensyn til mad - så det jeg selv køber - venner/ familie - og det jeg kan skrable ned her.
På et eller andet tidspunkt må der vel ske ændringer i folks bevidsthed!

randi christiansen

Jo Grethe, der er faktisk en sprække mere end den i pers teflonbelagte bagdel - der endnu ikke kan mærke heden fra det bål, som han med sine forbrugsvalg selv bærer ved til - og det er sprækken i den anden ende : han har opdaget, at økologisk produceret mad smager bedre. Og mon ikke også en lille tur til en kz farm kunne skærpe appetitten på ordentligt produceret mad - også selv om der her kun konkurreres på kvalitet. Fremtidens chance : det er for dyrt for samfund, sjæl, krop og helbred at købe billigt.

Grethe Preisler

Anne Eriksen:

når Per skriver, at "danskerne ikke prioriterer deres mand særligt højt, altså ifht. dig", så er det nok sin egen kones prioriteringer han tænker på med "danskerne".

Hun må være en hårdt prøvet kvinde, hende fru Nielsen ;o)

Ejvind Larsen, Gert Selmer Jensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Det er også en kamp om ordene. 'Det konventionelle landbrug' lyder pænt og neutralt, men lad os fremover kalde det ved dets rette navn: 'det giftspredende, dyremishandlende og naturødelæggende landbrug'. Hermed en opfordring til alle, især journalister.

lone bording, Niels Duus Nielsen, Rune Petersen, Lise Lotte Rahbek, Ejvind Larsen, Karsten Aaen, randi christiansen og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Randi, man smøre teflon på tunge og teflon i bag, Per Nielsen beholder dog sin smag af klorin og skurepulver (dagens tilbud i Coop)

Anne.
Det var mad.

Grethe.
Min kone sagde flg.. Vi kiger på, hvad der er I varen ikke oprindelsessted.

Randi.
Jeg har besøgt de svinefarme, jeg skal.
Ligeledes med fritgående gris. Derfor vælger jeg med stor sansynlighed også en fritgående næste mgang, der skal købes stort ind.

Mit helbred er I den grad iorden. Men jeg tager jo også hånd om det.
Vover påstanden at man ikke behøver at leve 100% økologisk for at have et godt helbred, med mindre man er religiøs, som vise fruer her på siden er.

Når butikkerne landet over sænkerne priser, er det så stadig dumt at købe "billigt" ???
Dumt er vel at opfører sig som hellige apostle iført troen på en verdensomspændende rød/grøn revoulution imorgen

randi christiansen

Rød/grøn revolution i morgen? Hvem taler du med Per, dig selv? Og mht 100% af noget som helst, er det også en fundamentalistisk forestilling, en konventionelt dyrket and, der må stå for egen regning. Faktum er, at hvad enten du vil det eller ej, så er du del af et kredsløb hvis økologiske lovmæssigheder, det tjener alle bedst at respektere. Det er trods alt at foretrække, at lorten havner det rigtige sted i den cirkulære (miljø)økonomi fremfor i sminket tilstand i munde og maver.

Jens Thaarup Nyberg

@Gretehe Preisler
" 'markedets ordnende hånd' ", er den, hvad vi andre kender som priskrig ?
Iøvrigt, velbekomme.

Randi.

Det er derfor vi har levnedsmidel kontrollen.
Hvis lort er billigt nok, så spiser danskerne det.
Sad but true
Tror du danskerne er torskedumme, siden du og andre constant ønsker at belære dem

Per - det er meget fristende at tro det, ikke?

Jens Thaarup Nyberg

@Per Nielsen
Hvorfor må de hellige apostle ikke købe billigt ?

Iflg. Randi er det dyrt at købe billigt

Kaare Thomsen

ja 95 % af alle dansker ser kun på prisen og ikke på andet, jeg ville også gerne kunde som Lone leve af lidt hobby dyr og skrive en bog, men jeg kan ikke finde økonomi i det.

jeg kan sige jeg har prøvet de skulder puder som hun har lavet de virker ikke, og ved hjælp af avl og andet underlag ser vi næsten ikke skulder sår mere. det er landmanden ansvar. men noget som er ubrugeligt sælges ikke mere end en gang, tro stadig de ligge på loftet i stalden. men som alle ved er fugt og sår ikke noget som passer godt sammen, der skal luft til for at det heler. og der kommer ingen luft ind til såret ved det Lone havde lavet.

termodragten, de klare sig ganske fint med gulvvarme og varme pære i de nye stalde, det kan godt ske at i hendes gamle nedslidte stalde at det ikke var nok.

randi christiansen

Per - eller en anden talemåde : det er dyrt at være fattig. Pris og kvalitet følges ad.

I den smhg, som vi her undersøger, har levnedsmiddelkontrollen ingen relevans, i og med de ikke forholder sig til problematikken.

Og ja, nu du siger det, så ser det for flertallets vedkommende i den grad sådan ud. Når man æder lort, fordi det er billigst, så er der ikke så meget lys i pæren.

Søren Kristensen

Jeg lagde fx. mærke til op mod jul, at man mange steder kunne købe en halv meter konventionel flæskesteg for under 100 kr. og bortset fra at det måske er udmærket hvis man er en stor og fattig familie, så vidner det altså om direkte mangel på respekt for grisen, at producere til de priser. Da jeg var barn var en flæskesteg et fint og dyrt stykke kød og sådan synes jeg også det bør være.

Sabine Behrmann, Torben Arendal, Lise Lotte Rahbek, Mikael Forup og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Bent Nørgaard

Mange af de problemer, som vi slås med, CO2, fødevare, vand ect bliver kun værre, fordi - vi er alt for mange på jorden! Jorden kan ikke blive ved med at brødføde os alle.
Lyder fint med økologi og nænsom behandling af resurserne, men hvad med alle de underernærede, alle de fattige, alle kineseren og inderne. De vil da op på vores niveau. Og så går det rigtigt galt - for vi kunne da ikke drømme om at gå ned i velstand - måske naboen!

Helge Sørensen

@Morten. Du skriver at det er bankerne, der bestemmer hvad vi skal spise.
Mener det er forbrugerne, der bestemmer hvad der skal produceres. Her er også mange som taler om dyrevelfærd, hvad med alle de vanskabte racehunde (pekingeser feks har alle åndedrætsbesvær )har aldrig hørt et urbant menneske klage over det, det er jo også mest et storbyproblem, ser ikke det som er lige for næsen. Mener også mange som køber økologisk, køber aflad samtidig

Anne Rasmussen

" hattedamepylr eller kæledyrssentimentalitet "? Skal det forstås sådan, at hvis det er en ikke-landmandsuddannet kvinde, der tillader sig at have en mening om landbrugsindustrien, så er det en hattedame eller en person med kæledyrssentimentalitet?

Det er sgu ret godt observeret af en journalist, der formentlig aldrig har sat sine ben i en stald. Tal lige om generalisering.

Bortset fra det, så er det fantastisk af en person som Lone Vitus virkelig prøver at gøre noget ved de horrible forhold landbrugsdyrene lever under.

"men som alle ved er fugt og sår ikke noget som passer godt sammen, der skal luft til for at det heler. og der kommer ingen luft ind til såret ved det Lone havde lavet."

Kaare Thomsen, som alle forhåbentlig ved, der ikke selv spiser af den antibiotika, de giver pattegrisene, så er skulderpuder ment som forebyggende foranstaltning, snarere end som noget, man applikerer på såret, efter det er fremkommet.

I det hele taget er din deltagelse i disse spalter en en stor hjælp til at forstå den danske landmands mentalitet.

Søren Roepstorff, lars abildgaard, Anne Eriksen, Rune Petersen og Jens Høybye anbefalede denne kommentar

Det største problem er ikke bønder og industri, der blæser på dyre velfærd, men alle jer der spiser dyr. Uden jer måtte de lukke butikken.
Ikke alene er i medskyldige i mishandlingen af dyr men i har også jeres store andel i forureningen og CO2 udslippet.
Når i får kræft og andre sygdomme skyldes det jeres levevis og det er ikke ufortjent.
Jeg er veganer og har været det i flere år så jeg har ret til at fordømme jer der ikke er det.

Søren Kristensen

@Per Nielsen,
Jo, forbrugerne vil gerne slippe med flæskestegen under armen så billigt som muligt, men det kan jo være det viser sig at de går med hovedet under den anden, når deres børn vågner op med stærkt forringet sundhedsmuligheder pga. resistente bakterier og penicillin der ikke virker. Jeg synes bare ikke det er en billig pris. Og så hører jeg i øvrigt til dem der ikke kan spise en steg, uden at gøre mig tanker om hvordan dyret har haft det og der må jeg nok give dig ret: det rager nok de fleste danskere langsomt.

Per Torbensen, Anne Rasmussen, randi christiansen, Lise Lotte Rahbek og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Vagn-Ebbe Kier

Industrialiseringen af landbruget/fødevaresektoren har gjort at vi kan brødføde 30 procent mere af verdens befolkning. Men får vi så 30 procent mere af kræft og følgesygdomme af kemien i den anden ende?

Lise Lotte Rahbek

Peter Jensen
Du skriver: "Jeg er veganer og har været det i flere år så jeg har ret til at fordømme jer der ikke er det."

Øhe.. nå, Hvem indhentede du den tilladelse hos?

Lise Lotte Rahbek
Lad mig tilføje "MORALSK RET"
Og i ved det jo godt og når smerten kommer kan det jo være i vågner op...

Lise Lotte Rahbek

Heh, Peter Jensen. du har absolut vundet retten til at være moralsk fordømmende overfor kødspisere.
Moralsk fordømmelse er godt. Meget moralsk fordømmelse er endnu bedre.

Niels Duus Nielsen

Jeg har en kat, der ikke kan tåle tørkost. Det er synd for dyret og det er irriterende for mig når den hele tiden går rundt og brækker sig ud over det hele. Så jeg har valget mellem enten at købe en dyr kattemad på dåse, som katten godt kan tåle, eller fodre den med billige kyllingefileter fra Fakta.

Empiriske undersøgelser foretaget i forbindelse med personlige budgetberegninger foranlediget af den seneste kontanthjælpsreform har vist, at det er billigere at fodre dyret med bagte kyllingefileter - cirka 500 kr. om måneden, mens dåsemaden vil koste mig cirka 600 kr. om måneden.

Det bringer mig i et dilemma. Selv er jeg for længst holdt op med at spise fjerkræ, da jeg ikke ønsker at støtte dyremishandling. Men jeg holder meget af min kat. Næsten mere end af mine medmennesker. Så jeg køber kyllingefileter i Fakta og har konstant dårlig samvittighed.

A propos dårlig samvittighed: Hver måned transporterer en fragtmand 30 kg kattesand fra Tyskland direkte til mit dørtrin. Det er nemlig den for mig som kunde billigste løsning i kroner og ører, og så får jeg varen leveret til døren.

*warning* *cognitive dissonance level critical* *spin system activated*

Det er når man lever for et sparsomt budget, at man får øje for markedsøkonomiens fordele: Jeg sparer måske et par hundrede kroner til gengæld for lidt dårlig samvittighed, men da jeg er et samvittighedsløst menneske mærker jeg ingen forskel.

Længe leve det frie marked.

Jens Thaarup Nyberg, randi christiansen, Claus Jensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Etik, politik, ballistik, religion, naturvidenskab og 'økonomiske eksperter':

"Då frågade Pilatus: "Vad er är sanning?"
och eko svarede - profeten teg.
Med gåtans lösning bakom slutna läpper
til underjorden nazarenen steg.

Men gudskelov at professorer finnas
för vilka sanningen är ganska klar!
De äro legio, ty de äro många
som skänkt den tvivelsamme romarrn svar.

Doch syns mig sällsomt, at det enda sanne
så underbart kan byta form og färg:
Det, som er sanning i Paris och Jena,
ät bara dåligt skämt i Heidelberg."
(Gustav Fröding)

For at få skiftet ovenstående emne, som umiddelbart ser ud til at køre i ring, så er Agroterreorisme (Naomi Klein: Hegn og Led 2003) en anden vinkel. Det kaldes agroterrorisme, hvis dødbringende bakterier bliver spredt i fødevarerkredsløbet. Den slags må vel falde ind under terrorismelovgivningen?
Vi har haft flere dødsfald blandt ,menesker pga MRSA bakterierne, og mere end halvdelen af produktionsanlæggene er "fabrikationsanlæg" for MRSA. Er landmænd ofre eller terrorister? Hvor mange mennesker døde af mund- og klovsyge i Danmark. Denne sygdom udløste den helt store alarm - karantære og nedslagtning. Der spredes gylle til store lugtgener, men med duftstofferne spredes også bakterier. Var det ikke mere nærliggende steder at varetage fædrelandtes sikkerhed end i fjerne ørkener?

Ingrid Uma, Rune Petersen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Sider