Anmeldelse
Læsetid: 6 min.

Populisme handler om velfærd, nation og klasse

I ny bog redegør demokratiforskeren Mogens Herman Hansen for, hvordan forestillingen om folkets enhed og røst udgør samtidens mest betydningsfulde politiske strategi i de vestlige demokratier
Mogens Herman Hansen er aktuel med en bogen ’Hvordan forvrænger populismen demokratiet?’. Den er en del af serien Moderne Ideer.

Mogens Herman Hansen er aktuel med en bogen ’Hvordan forvrænger populismen demokratiet?’. Den er en del af serien Moderne Ideer.

Ulrik Hasemann

Moderne Tider
4. november 2017

Populismen er emnet for den seneste udgivelse i serien Moderne Ideer fra Informations forlag. En lille, hurtig læst pamflet skrevet af den danske demokratiforsker Mogens Herman Hansen. Bogen ligger i forlængelse af Herman Hansens mangeårige forskning i demokratiets udvikling med særlig vægt på poliskulturen og det antikke demokrati.

Emnet for bogen er overvældende relevant. I årtier var den politiske samtale i Vesten forankret i folkelige bevægelser, stærke institutioner og politiske midterpartier. Den demokratiske samtale har udfoldet sig med udgangspunkt i en kompromissøgende debat og politisk pluralisme. Men det har alt sammen ændret sig med populismens udbredelse.

I slipstrømmen af Brexit, Donald Trump og højrefløjens fremmarch over hele Europa, diskuteres det vidt og bredt, om Vesten er trådt ind i en ny epoke. Der er ingen tvivl, når man læser Mogens Herman Hansen. Den politiske dagsorden i stort set alle europæiske lande er påvirket, hvis ikke direkte domineret af populistiske partier.

Populisme er ikke længere et skældsord

I løbet af de seneste årtier er populismen vokset frem som et centralt politisk begreb. Hvor det tidligere primært var bevægelsernes fjender og kritikere, der kaldte dem populistiske, har flere populistiske bevægelser accepteret ordet. De bruger ordet i betydningen folkelig.

Populistiske bevægelser opfatter som regel sig selv som sande repræsentanter for folkets identitet og suverænitet, hvor der med ’folk’ menes ’det menige folk’ i modsætning til ’eliten’, der styrer staten uden hensyn til folkets interesser. ’Folk’ bruges som regel af populister i bestemt form, der henviser til samfundet som en homogen enhed – kulturelt, historisk, lingvistisk. Donald Trump sagde under den amerikanske præsidentvalgkamp: at »jeg er folkets stemme«, og har siden gjort utallige forsøg på at monopolisere det amerikanske folk.

Der gøres i bogen et ihærdigt forsøg på at opremse de forskellige populistiske positioner i Europa og afslutningsvis USA. Det gælder især den højreorienterede populisme hos Dansk Folkeparti, Finlands Sande Finner, Front National i Frankrig, Frihedspartiet i Holland, Lov og Retfærdighed i Polen, Det Schweiziske Folkeparti, UKIP i Storbritannien, Sverigedemokraterna, Alternative für Deutschland, Alliancen af Unge Demokrater i Ungarn og Det Østrigske Frihedsparti, ligesom det gælder de venstrepopulistiske bevægelser som Femstjernebevægelsen i Italien og Podemos i Spanien.

Fra listen er udtaget det græske parti Gyldent Daggry og Folkepartiet Vores Slovakiet, der ifølge Herman Hansen adskiller sig fra de øvrige bevægelser ved at være eksplicit antidemokratiske og derfor ikke behandles i bogen. Venezuela, Tyrkiet og Rusland behandles kun sporadisk, imens Donald Trump er genstand for en længere analyse.

Der gøres i bogen ikke noget systematisk forsøg på at opstille en definition af populismen, men tre karaktertræk udkrystalliserer sig. Populisme synes at opstå som en cocktail af tre fænomener.

Velfærdsstaten under pres

For det første opstår populistiske bevægelser som en reaktion mod det stigende pres på velfærdsstaten. Velfærdsstatens evne til at beskytte de svageste i samfundet er under pres. Med ændret aldersstruktur, med den økonomiske krise, og med den lave økonomiske vækst i vestlige demokratier er det blevet sværere at opretholde den universelle velfærdsstat. Staten må spare, og det går især ud over de fattige, der rammes hårdt. Samtidig bliver de rige i stort set alle demokratier rigere, og især i USA og Storbritannien er afstanden mellem rig og fattig voksende.

Hvad enten der er tale om populister på højre- eller venstrefløjen, går stort set alle ind for en rehabilitering af velfærdsstaten, og ingen kendte populistiske partier vedkender sig nyliberalismens nedskæringer i offentlig velfærd. Tværtimod er der mange, der har presset på velfærdsstaten og den voksende ulighed som mærkesager. Det gælder f.eks. Dansk Folkeparti, De Sande Finner, Frihedspartiet i Holland, Lov og Retfærdighed i Polen og Podemos i Spanien, der vil indføre universel borgerløn.

Mogens Herman Hansen: Hvordan forvrænger populismen demokratiet?

Mogens Herman Hansen: Hvordan forvrænger populismen demokratiet?

Nationalstaten under pres

For det andet ernærer populistiske bevægelser sig ved det stigende pres på nationalstaten og den nationale identitet. ’Det nationale’ er en mærkesag for alle de populistiske partier i Europa, især de højrepopulistiske, der for det meste både har patriotiske, nationalistiske og protektionistiske tendenser.

Som politisk begreb henviser nationen til det nedarvede fællesskab, som et folk har i det land, man er borger. Sproget opfattes som et modersmål. Kultur, tradition og historie udtrykker folkets værdier og sædvane. Presset på de europæiske nationalstater kommer flere steder fra. Nationalstaten trues af globalisering og frihandel. Men den trues især af den omfattende indvandring, dels indvandring inden for EU, dels indvandring af flygtninge og migranter.

Blandt sidstnævnte reagerer populistiske bevægelser især imod muslimsk indvandring. Kampen mod indvandring er ifølge Mogens Herman Hansen den mest toneangivende fællesnævner blandt de populistiske bevægelser. Forsvaret for nationen manifesterer sig tilsvarende i en modstand mod EU, euroen og internationale konventioner.

Middelklassen under pres

For det tredje reagerer populistiske partier imod det stigende pres på den lavere middelklasse. Det udtrykker sig både ved et pres på velfærdsstaten og på den nationale identitetsfølelse, men drives yderligere frem af den voksende relative ulighed i samfundet. Koncentrationen af magt og kapital i den øverste del af samfundet ses af mange populistiske bevægelser som et angreb på almindelige menneskelige livsvilkår.

Over de seneste år har der været en hastigt voksende kløft mellem rig og fattig både i indkomst og formue. Svaret på den finansielle elites dominans i samfundet fortolkes bredt af populistiske bevægelser som et nedarvet problem med eliter som sådan.

Af samme grund udtrykker populismen sig ofte som en antielitær bevægelse, der anfægter såvel magteliten, kultureliten, medieeliten, partieliten og den intellektuelle elite (’eksperterne’) for at varetage egne interesser frem for folkets. De meritokratiske lag i samfundet ses som tæt forbundne og allierede med den økonomiske elite, som opretholder deres eksistens. Således betragtes journalister, embedsmænd og eksperter ofte som talerør for det bestående establishment.

Kampen om medierne

Man kan tilføje, at mange populistiske bevægelser i sagens natur har et kritisk blik på den frie presse. Især autokratiske ledere som Trump har forsøgt at mobilisere befolkningen mod den amerikanske presse i et forsøg på at annullere pressens kritiske spørgsmål. Trumps anstrengte forhold til pressen kommer blandt andet til udtryk i en anden, nyere tendens blandt populistiske ledere, der ikke behandles indgående i bogen, nemlig brugen af direkte kommunikationsmidler som sociale medier, der etablerer uformidlet kontakt til vælgerne.

Hvad enten det er gennem decideret overtagelse af de redaktionelle medier som i Putins Rusland eller sindelagskontrol med redaktører og journalister som i Viktor Orbáns Ungarn, er massemedierne en afgørende platform for populister. I USA kommer Trumps populisme ofte til udtryk i spidsformuleringer på Twitter, hvor politisk kompleksitet reduceres til enkelte budskaber med meget klare markører for præsidentens negative og positive vurderinger.

Lidt for kortfattet

Bogen er en vellykket om end meget kortfattet introduktion til aktuelle populistiske bevægelser i Europa og USA. Den er et fint snapshot af en verden, der kalder på langt flere og mere grundige analyser. Således er det ærgerligt, at der ikke i dette format er plads til referencer og noter, ligesom en minimal gennemgang af eksisterende populismeforskning ville være godgørende for den interesserede læser. Emnets seriøsitet taget i betragtning er der væsentlig grund til at beskæftige sig med populismens filosofiske grundlag.

Jan Werner Muellers kortlægning af populismen nævnes kun hurtigt, og vigtige bidrag fra Cas Mudde nævnes ikke. Det korte bogformat er blevet populært, men det risikerer at blive for kort til så afgørende emner som det, der behandles her.

Der kunne uden tvivl vrides en langt større afhandling ud af Mogens Herman Hansen. Han løser opgaven fint, og imens man klart aner hans antipati mod Trump, får både højre- og venstrepopulisme en lødig gennemgang.

Mogens Herman Hansen: Hvordan forvrænger populismen demokratiet? 90 sider. 49,95 kr. Informations forlag

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her