Anmeldelse
Læsetid: 3 min.

Ny bog: De veluddannedes dårlige samvittighed fylder for meget i klimakampen

Hvis kampen om klodens fremtid skal vindes, skal vi ifølge ny bog opgive ideen om, at problemet er manglende oplysning og viden – og i stedet føre en økomodernistisk version af den gode gamle klassekamp om produktionsmidlerne
Fragtmænd fra Amazon i færd med at pakke en vogn fyldt med varer.

Fragtmænd fra Amazon i færd med at pakke en vogn fyldt med varer.

Michael M. Santiago

Moderne Tider
24. september 2022

En stor del af de ressourcer, der udgør menneskehedens fælles livsbetingelser, er kontrolleret af private virksomheder, og de bruger dem først og fremmest til at tjene penge – på bekostning af størstedelen af jordens befolkning og resten af naturen.

Ifølge den amerikanske geograf Matthew T. Huber er det netop her, i spørgsmålet om ejendom, altså magten til at træffe beslutninger om vores fælles livsbetingelser, at vi skal finde den virkelige barriere for at bremse det økologiske sammenbrud, vi gennemlever. Problemet er, at det er kapitalistiske virksomheder og ikke os alle sammen, der er i stand til at træffe disse beslutninger.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Mikael Velschow-Rasmussen

Som sædvanlig er Søren Mau super fornuftig at høre på.

Ta' fx følgende:
- " ... Huber påpeger, at de kvasi-asketiske idealer om nedskalering og modvækst, der ifølge ham er alt for populære i klimadebatten, muligvis virker meningsfulde for relativt velstående og hamsterhjulende professionelle i Vesten, men ikke har stor klangbund hos det globale proletariat, som typisk har ganske anderledes livserfaringer ... "

Det er jo simpelthen så rigtigt !
Og det er jo også det, der gør, at store dele af befolkningen samlet set frastødes af de såkaldt progressive venstre-orienterede, hvormed der menes fx: de woke, de klimabevidste, cancel-culture-folket, SJW's (Social Justice Warrors), de identitets-politiske og de krænkede (*1*).

- " ... Hvis vi skal gøre os håb om at bremse katastrofen, skal vi ifølge Huber forene kampen for en stabil biosfære med kampen for forbedringer af det store flertals livsvilkår. Først når vi får vristet kontrollen over vores fælles livsbetingelser – først og fremmest jorden – fri af kapitalens greb, kan vi sætte en stopper for den fossile økonomi ... "

Igen - super rigtigt !
Og her er det jo så, at vi skal ha' Søren til at opgi' ordet kommunisme.
Jeg tror simpelthen ikke på, at vi ka' få folk med på noget med et ord, der er så belastet som ordet kommunisme (*2*).

Og heldigvis anvender Søren så også her i artiklen nogle bedre ord, fx:
Demokrati, Frit samfund og Socialisme, som på grund af primært Bernie Sanders og Jeremy Corbyn er blevet udtryk ungdommen opfatter som noget positivt. (Herhjemme har det primært været Johanne Schmidt Nielsen, der har bidraget til at kunne flytte også såkaldt borgerlige over midten til den 'ægte/rigtige' venstrefløj).

Hvis vi er dygtige, kan vi måske netop få koblet bevidstheden om de anvendte positive ord sammen med, at ord som kapital og profit er negative ord, og at vi skal have fælles-eje i stedet for privat-eje.

Fælles-eje vil til alle tider være at foretrække i samfundet/civilisationen, idet dette fremmer samarbejde, som altid har været bedre end konkurrence i forhold til positiv udnyttelse af ressourcer, tid og mennesker, og endvidere innovation, kreativitet og opfindelse og anvendelse af teknologi.

(*1*):
Vi lader det lige ligge, at de borgerlige jo i den grad også er et krænket cancel-culture-folk :-)

(*2*):
På grund af det 20' århundredes misbrug af terminologien kommunisme i fx det sovjetiske og østtyske samfund, har folk desværre fået den opfattelse at ordet kommunisme dækker over noget negativt, og jeg tror ikke, det er så enkelt at ændre dette, hvis det overhovedet er muligt. Vi er derfor nødt til at anvende andre ord.
Vi er nødt til at erkende, at folks kobling mellem ordet kommunisme - og de autoritære totalitære samfund dette forbindes med - gør, at vi ikke længere kan anvende ordet meningsfuldt !

Thomas Jensen, Lillian Larsen, erik pedersen, Eva Schwanenflügel, Bo Jensen, Egon Stich, Mogens Holme, Peter Aarslev og Thomas Jørgensen anbefalede denne kommentar

Mikael Velschow-Rasmussen har misforstået noget helt fundamental. Det er ikke ordet kommunisk, det er galt med. Det er manglen på bare et eksempel på, at hans idealsamfund bare et sted i verden har fungeret på den måde, han forestiller sig. Eller som mindstemålet er på vej til det.

Hans idealsamfund beskriver han på følgende måde: "Fælles-eje vil til alle tider være at foretrække i samfundet/civilisationen, idet dette fremmer samarbejde, som altid har været bedre end konkurrence i forhold til positiv udnyttelse af ressourcer, tid og mennesker, og endvidere innovation, kreativitet og opfindelse og anvendelse af teknologi.

Hertil er kun ét at sige,og det er: Mikael Velschow-Rasmussen lever åbenbart isoleret i sit studerkammer, hvor han dyrker pælesidning på det tårn af verdensfjernhed, han møjsommeligt har fået opbygget.

Som empirisk arbejdende sociolog, et kendskab til Marxisme mm. der var sædvanligt blandt 68-ere ,og senere 30 års erfaring med hvordan verden fungerer og kan komme til at fungere jvf. forskellige forsøg på at skabe samfund, der ikke bygger på blandingsøkonomi, har jeg aldrig hørt magen til vås.

Mikael Velschow-Rasmussen

@Mogens Kjær:
Tak for et godt grin ...
/Mikael :)

Mikael Velschow-Rasmussen

Mogens K illustrerer netop på tydelig vis problemerne med, at vi ikke forstår ordene på samme måde !

Jeg har på intet tidspunkt i mit overliggende indlæg afsløret noget om, hvordan mit idealsamfund ser ud. Faktisk ville dette vel være en kombination af noget socialisme, noget liberalisme og noget konservatisme.
Men det var bare ikke det mit overliggende indlæg handlede om.

Det handlede om den korrekte analyse af den eksisterende dominerende kapitalistiske samfundsform i vesten også kaldet et liberalt demokrati.
Hvor man jo med god grund kan anfægte både at samfundet skulle være demokratisk eller liberalt.

Og specifikt i artiklen handlede det om, at 'folk' tror, at de gør det rigtige, når de enten støtter 'woke' eller er imod 'woke', når det kommer til fx klima og identitetspolitik. Hvor realiteterne er, at vi skal have fat i hierarki- og klasse-sammenhængene for at forstå, hvordan vi bedst håndterer problemerne.

Hvis vi skal have 'folk' til at forstå, hvorledes det hænger sammen er vi nødt til at kunne anvende nogle ord og begreber, hvor vi er enige om, hvad disse betyder ...
Og Mogens og undertegnede er jo så defintitivt IKKE enige om, hvad ordet kommunisme betyder:
- Mikael tror det har noget med Marx og Engels at gøre, og
- Mogens tror det har noget med diverse tyranniske, totalitære og autoritære stats-former at gøre

Så den uenighed - og hans forkerte tolkning af mine idealer - valgte Mogens så at gøre sig morsom på, hvor jeg jo netop foreslog at vi undlod at bruge dette ord, når vi helt tydeligt ikke er enige om, hvad det betyder !

Christen Thomsen

Søren Mau er altid værd at læse/høre på. Men når han (igen) nævner som eksempel på hvad-man-kan-gøre, anfører "sabotere offentlig infrastruktur", så er han, som Mogens Kjær skriver, ude i de farlige spekulationers verden. Et sammenbrud af samfundets infrastruktur vil med næsten 100%'s sikkerhed ikke føre til noget, der bare ligner 'demokratisk' socialisme.

Frederik Schwane

Det interessante i disse debatter er, at det altid overses, at vi med en omfordeling af 1.200 millarder kroner er tættere på et socialistisk samfund end et kapitalistisk. Måske skulle vi bare lære at anerkende det.

Jeg tror ikke, at Marx, Engels eller Søren Mau ville mene, at omfordelingen af de 1.200. milliarder, betyder at vi har et socialistisk samfund. Men jeg foretrækker så langt omfordelingen fremfor fælleseje af produktionsmidlerne, som karakteriserer et socialistisk samfund. .Den økonomiske omfordeling sikrer et nogenlunde velfungerende og stabilt samfund, som befolkningen som helhed absolut ikke vil undvære. På denne måde anerkender de vores samfundsmodel uanset hvilken betegnelse vi giver vores samfund.

@ Mikael Velschow-Rasmussen

Jeg vil helst være fri for at få påduttet, at Sovjetunionen eller Kina skulle være mit paradigme for kommunisme. Det kan efter min mening være en hvilken som helst styreform af et samfund i forlængelse af Marx og Engels skrifter. Min pointe er, at der er en slående mangel på begge typer samfund med fælleseje, hvis de ellers skal være velfungerende.

Men skidt med det. Det er sikkert rigtigt, når du skriver, at ordet ”kommunisme” skræmmer folk væk. Derfor vil du gerne have Søren Mau til at skifte ordet ud med noget andet som fx” Demokrati, Frit Samfund og Socialisme”.

Fint nok for mig. Der er jo temmelig mange styreformer, der kan falde ind under disse begreber. Så må vi se, om disse styreformer – hvis de findes - kan vristet kontrollen over vores fælles livsbetingelser – først og fremmest jorden [kloden?]– fri af kapitalens greb, så vi kan sætte en stopper for den fossile økonomi.

Til at føre kampen for et samfund grundlagt på disse begreber og til at føre kampen for at få arbejderne – eller almindelige mennesker til at gå ind for mindsket forbrug samt mindre eller ingen økonomisk vækst - peger Huber på fagforeningerne – specifikt på medarbejdere i i energisektoren. Søren Mau foreslår som supplement at angribe selve profittens betingelser, for eksempel ved at nægte at udføre ulønnet omsorgsarbejde eller ved at sabotere offentlig infrastruktur.

For nu at skære det ud i pap, så skulle fx demonstrationerne mod udvidelse af containerhavnen i Århus fremme almindelige menneskers – arbejderne om man vil – lyst at ændre deres livsstil radikalt, samt gå ind for en formindsket økonomisk vækst. Det samme gælder aktioner i det ulønnede omsorgsarbejde.

Jamen du godeste. Er der virkelig nogen, der tror på, at det vil ske. Det er virkelighedsfjern pælesidning i højeste potens, således som jeg har beskrevet i mit første indlæg.