Denne artikel er delt af Anders Christensen

Informations abonnenter har betalt for artiklen, men Anders vil gerne give dig mulighed for at læse den.

bogkritik
Læsetid: 4 min.

Engang fandt vi digitaliseringen spændende og aflastende, nu er den blevet en spændetrøje

Som storforbrugere af fikse teknologiske løsninger lever vi i tvangsdigitaliseringens epoke. Kontaktløse interaktioner med skærme og automater erstatter berøringer, besøg og øjenkontakt. Analogiseringsstyrelsen leverer behørig kritik i herlig bog
Vi er således blevet transformeret fra at være borgere til digitale entiteter. Engang fandt vi digitaliseringen spændende og aflastende, nu er den blevet en spændetrøje.

Vi er således blevet transformeret fra at være borgere til digitale entiteter. Engang fandt vi digitaliseringen spændende og aflastende, nu er den blevet en spændetrøje.

Morten Dueholm

Moderne Tider
14. januar 2023

Vildt tankevækkende er det at minde sig selv om, at digital kommer af det latinske digitus, der betyder tå eller finger, og at analog kommer af det græske analogia, der betyder overensstemmelse og lighed. Dertil kommer, at engelsk anvender digit for tal (cifre), og digital betyder skrevet med tal.

Det er derfor dumt at glemme, at det at tælle på og med fingrene er nøglen til det digitale. Men dette kropslige ophav til digitaliseringen synes samfundet for længst at have fortrængt, når vi tvinges til at tage digitale løsninger i brug som NemID, MitID og e-Boks. Og når vi ægges til at navigere rundt på skoleplatforme (Aula og Forældreintra) eller deltager i ritualiserede og evalueringsfebrile øvelser i forbrugssfæren og i arbejds- og studielivet.

Faktisk bruger vi stadigvæk fingrene og øjnene, når vi betjener de teknologiske devices, men vi bruger i mindre grad den viden og erfaring, vi har fra den analoge verden. Den allestedsnærværende 1-0-digitalisering, der reducerer alt til tal og berøver kvalitative hændelser deres kontekst og unikke erfaringslag, fremstår som en naturkraft, som kun bagstræberiske mørkemænd, teknologiske analfabeter og ældre mennesker er skeptiske over for.

I digitaliseringen og Digitaliseringsstyrelsens epoke fremstår det analoge som ineffektivt, tidskrævende og bekosteligt, og den kommunikative frihed til ikke at skulle afgive data indskrænkes tilsyneladende for hver systemopgradering.

Skærmtyranniet hersker med andre ord. Stillesiddende og servile retter de fleste af os ind, samtidig med at mange medborgere hægtes helt af. Imens breder kætteriet sig i samfundets kroge, og nu skal systemkritikken have mæle. Analogiseringsstyrelsen har været på banen siden 2018 (analogist.dk). Der er tale om et selvsået og knopskydende sammenrend af energiske skribenter og kritikere af den amokløbende digitaliseringstvang.

I den 252 sider lange og noget flagrende bog Analogiseringsstyrelsen – fordi verden er analog og mennesket er smukt har Jesper Balslev, Anders Colding-Jørgensen, Anders Kjærulff og Mie Oehlenschläger nu samlet en række finurlige og dødsensalvorlige tekster, hvis credo leveres på side 25: »Ægte, menneskelig, analog dialog skal have førsteprioritet!«

Jesper Balslev, Anders Colding-Jørgensen, Anders Kjærulff og Mie Oehlenschläger: ’Analogiseringsstyrelsen – fordi verden er analog og mennesket er smukt’. Jensen og Dalgaard. 252 sider. 260 kr.

Jesper Balslev, Anders Colding-Jørgensen, Anders Kjærulff og Mie Oehlenschläger: ’Analogiseringsstyrelsen – fordi verden er analog og mennesket er smukt’. Jensen og Dalgaard. 252 sider. 260 kr.

Jensen og Dalgaard

»At analogisere betyder (…) [at] tænke på tværs af vidensområder,« skriver de fire forfattere, som mener, at der må drømmes »om en mere naturlig, åndelig og autentisk verden«, men også at det »manglende faglige eller videnskabelige belæg for digitale ’løsningers’ eksistens og effekt« må udstilles til spot og spe.

Til forsvar for analogiseringen

Analogiseringsstyrelsen taler derfor med to stemmer. Den ene fremmaner en skønnere, friere og sanseligere verden på den anden side af Digitaliseringsstyrelsens og teknificeringens anmassende vanvid, den anden dyrker den immanente kritik af den ofte helt unødvendige og ubegrundede digitaliseringstvang.

Dertil kommer den fundamentalt filosofiske kritik, der også har en politisk brod. »Hvad er der mest af i verden, det digitale eller det analoge?« spørger Analogiseringsstyrelsen og svarer selv ganske flot ved hjælp af et kontrastfyldt møde mellem et par mere eller mindre arbitrære tal:

»Vores seneste vurderinger – på baggrund af empiri indsamlet på vores workshops – viser, at virkeligheden er cirka 97 procent analog og kun tre procent digital. Dette afspejler sig ikke i forvaltningernes prioriteringer og i de sidste mange års finanslove. Det skal der laves om på. Uden balance i tingene svækker vi samfundets sammenhængskraft.«

Analogiseringsstyrelsen mobiliserer således det faktum, at sprog og tænkning og evnen til at forstå komplicerede sammenhænge er en del af menneskets ontologisk-analoge ’udrustning’, og at disse ’teknologier’, vi bærer rundt i vores kroppe, har den fordel, at de virker lige fra starten uden at skulle kickstartes af digitaliserede hjælpemidler.

Hypersatiriker og parodimester Jesper Balslev, der i 2018 udgav den øjenåbnende bog Kritik af den digitale fornuft – i uddannelse, formulerer den på én gang ontologiske (hvad angår menneskets væren i verden) og analogiseringsglade pointe således: »Analogisering har først og fremmest, i implementeringsfasen, den fordel, at den er omkostningsfri, det vil sige ikke kræver en startkapital.«

Bogens begrænsninger

Forfatterne begræder med rette den triste »affolkning af de offentlige rum, hvor borgeren nu er efterladt alene og forventes at skulle betjene sig selv via diverse automater eller sin egen betalte smartphone«. De undrer sig også højlydt over, at en »skadelig og tankeløs automatisering« tvinger borgerne til at anskaffe sig en smartphone, hvis man overhovedet vil deltage i samfundslivet og komme til at kommunikere med det offentlige. Vi er således blevet transformeret fra at være borgere til digitale entiteter: »… vi er ikke længere os. Vi er brugere«. Engang fandt vi digitaliseringen spændende og aflastende, nu er den blevet en spændetrøje.

Jeg deler kritikken og elsker Analogiseringsstyrelsen, men her på falderebet kommer to kritikker. For det første kunne bogen godt have været strammere redigeret. Der er for mange gentagelser. Dertil kommer, at en del af de medtagne tekster ikke holder niveau. Faren er, at Analogiseringsstyrelsens virke bliver affejet, som var der blot tale om et pudseløjerligt skoleblad.

For det andet havde det klædt bogen, om de fire fuldmægtige i Analogiseringsstyrelsen havde vovet sig ud i åbenlyst og åbenmundet at teoretisere over, hvornår digitaliseringen er berettiget og kan hjælpe mennesket uden at smadre dets rige analoge liv. Her kunne kropsfænomenologiske, teknologihistoriske, tekno-antropologiske, sociologiske såvel som bevidsthedshistoriske samtalepartnere have været inviteret med ind i varmen.

Jesper Balslev, Anders Colding-Jørgensen, Anders Kjærulff og Mie Oehlenschläger: Analogiseringsstyrelsen – fordi verden er analog og mennesket er smukt. Jensen og Dalgaard. 252 sider. 260 kroner.

Anders Christensen læser Information

Måske skulle du også prøve?

Vi vil gerne give dig muligheden for at læse og lytte til seriøs, sjov, kritisk, idérig, afslørende, udfordrende, fri og uafhængig journalistik.

Prøv Information gratis i en måned.

Prøv Information nu
Følg disse emner på mail

Det er ikke "digitalisering" der skaber lidelse for ofrene. Det er "automatisering af skrankepaveri". Og det er ikke med vilje, men en naturlig konsekvens af dovenskab og manglende overblik.

Når vi skal automatisere en proces, fordi vi er trætte af den slendrian, der er i den manuelle proces med papir og blyant og telefon, så gør vi det ikke for at give mere magt til de eksisterende bureaukrater, men for at skille os af med deres meninger, eller skille os af med dem selv.

Aldrig: Når vi designer et fint, nyt system, så snakker vi ikke med 1000 brugere og 100 bureaukrater, for at høre, hvad deres mest almindelige transaktioner er. Aldrig.

Altid: Vi snakker med statistikere og med topledelsen og med system-flow-eksperter, for at høre, hvilken proces, og hvilke ideale data, vi vil tvinge ned over hovedet på ofrene.

Det betyder, at når der skal spares penge, fordi tidsrammen og budgettet er kørt af sporet, så implementerer vi ikke de 50 mest almindelige transaktioner, for vi har jo så travlt med at gennemtvinge standardiserede data.

Hvis et system blev udviklet med de almindeligste transaktioner først, og med frihed til at indtaste de faktiske data, uanset hvilke idealer statistikeren og ledelsen har, så kunne den eksisterende proces fortsætte. Uden at straffe brugeren, fordi de ikke aner, hvad en kode XP1234 betyder, de kan bare indtaste deres ordre på menneskesprog, og en ekspert kan udfylde de manglende detaljer.

For nogle årtier siden designede en af mine kolleger en kontantautomat, som et skoleprojekt. Brugeren identificerede sig med sit kort, og valgte derefter pengesedler. Det giver computeren mulighed for at kommunikere alle mulige begrænsninger visuelt: Dit kort er lukket, automaten har ikke flere 500-sedler, du kan ikke hæve mere på en gang, din konto har ikke flere penge, du kan ikke hæve mere indenfor 24 timer.

Jeg er tit meget, meget træt, når jeg ikke kan gætte, om der er en speciel menu, eller en helt speciel formular-kode, som kan registrere de data, jeg gerne vil registrere.

Som systemudvikler igennem nogle årtier har jeg selv lavet alle de funktionalitets-fejl, som brugere bliver så vrede over. Det er IKKE med vilje, det er bare vores manglende kompetence og overblik.

Undskyld.

Anders Christensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar