Nanna Høyrup Andersen

 • Læserbrev
  4. august 2022

  Den nye barselslov er et offentligt omsorgssvigt af børn, forældre og pædagoger

  Hvis mange fædre som forventet ikke tager deres øremærkede barsel, kommer den nye barselslov til at gå ud over både mødrene, som måske vil tage ubetalt barsel, og børnene, som kan risikere at skulle sendes endnu tidligere i en underbemandet vuggestue
  Hvis mange fædre som forventet ikke tager deres øremærkede barsel, kommer den nye barselslov til at gå ud over både mødrene, som måske vil tage ubetalt barsel, og børnene, som kan risikere at skulle sendes endnu tidligere i en underbemandet vuggestue
 • Læserbrev
  28. april 2022

  Alternativet: Lad pengene følge barnet for at sikre ligestilling mellem pasningsformer

  Familierne skal kunne indrette sig, som de ønsker. Derfor stiller vi i Alternativet forslag om at lade pengene følge barnet, uanset om man vælger en institution, passer derhjemme eller overlader pasningen til en anden omsorgsperson, skriver vuggestuepædagog Nanna Høyrup Andersen, ordfører for børn og familier Mira Issa Bloch og politisk ordfører Torsten Gejl i dette debatindlæg
 • Læserbrev
  4. april 2022

  Giv forældre i hele landet lov til at passe deres børn hjemme for at hjælpe pædagogerne

  Det er et stort problem, at færre vil være pædagoger. Foruden anerkendelse af omsorgsarbejdet kan løsningen være at etablere en landsdækkende tilskudsordning til pasning af eget barn, skriver vuggestuepædagog Nanna Høyrup Andersen og familiepolitisk ordfører for Alternativet Mira Issa Bloch i dette debatindlæg
 • Læserbrev
  4. marts 2022

  Ingen institutioner skal have over 100 børn. Den billigste løsning er også den dårligste

  Forskning viser, at daginstitutioner med over 100 børn giver mere larm, flere drillerier og dårligere leg, som ellers er essentielt for børns udvikling. Alligevel bygger flere og flere kommuner kæmpeinstitutioner for at spare penge, skriver Mira Issa Bloch og Nanna Høyrup Andersen fra Alternativet i dette debatindlæg
 • Læserbrev
  26. januar 2022

  Pædagogerne er barnets advokater i det politiske maskinrum. Derfor skal de høres om barsel

  Den kommende barselslov kan øge antallet af de yngste og dermed mest ressourcekrævende børn i institutionerne og forstærke presset på pædagogerne. Derfor er det et problem, at de pædagogiske fagforbund ikke er selvstændigt repræsenteret i høringen, skriver vuggestuepædagog Nanna Høyrup Andersen i dette debatindlæg.
 • Kommentar
  21. januar 2021

  Corona har gjort en 30 timers arbejdsuge vigtigere end nogensinde før

  Coronaen har udstillet behovet for samfundsændringer, der kan skabe balance mellem arbejdsmarkedet og familielivet, og der vil her være store gevinster at hente ved en 30 timers arbejdsuge, skriver Nanna Høyrup Andersen, pædagog, medlem af Alternativet, Helene Liliendahl Brydensholt, antropolog og forperson i Alternativet Helsingør, Mira Issa Bloch, pædagog og byrådsmedlem for Alternativet i Skanderborg, i dette debatindlæg
  Undersøgelser viser, at en 30 timers arbejdsuge giver større livskvalitet. Den øgede følelse af livskvalitet kommer blandt andet af, at der er mere tid til at være sammen med familien. Derfor bør der over en tiårig periode indfases en 30 timers arbejdsuge, skriver Nanna Høyrup Andersen pædagog, medlem af Alternativet, Helene Liliendahl Brydensholt, antropolog og forperson i Alternativet Helsingør, Mira Issa Bloch, pædagog og byrådsmedlem for Alternativet i Skanderborg i dette debatindlæg.
 • Kommentar
  22. april 2020

  Giv syge børn ret til forældreomsorg – giv forældrene mere end barnets første sygedag

  Coronaen har med et trylleslag bandlyst det at aflevere små børn med snotnæser og panodil i daginstitution og heldigvis for det. Den nye praksis må understøttes af barnets ret til forældreomsorg ved sygdom, som børnefamilier længe har hungret efter, skriver ti forældre og tre pædagoger i dette fælles debatindlæg
  Det er forundrende, at vi som samfund fortsat ikke har løst den relativt simple opgave, det er at tage højde for også børns sygdom, skriver ti forældre og tre pædagoger i dette fælles debatindlæg.
 • Læserbrev
  9. december 2019

  Tag penge fra de pædagogiske konsulenter og øg normeringen med dem

  Mange aktører sluger store beløb fra kommunerne på at udvikle koncepter og materiale til at opkvalificere pædagogerne. Men det er ikke sådan, man sikrer børns trivsel og udvikling. Brug pengene på at øge normeringen i stedet, skriver pædagog Nanna Høyrup Andersen i dette debatindlæg
 • Læserbrev
  28. oktober 2019

  Pædagog: Børnene mistede os til en politisk dagsorden

  Der var engang, hvor man bare passede børn i institutionerne. Nu skal alt skrives ned og registreres, så det kan måles og vejes, og det bliver taget for givet, at pædagogerne er til stede, selv om vi ikke længere har tid til det vigtigste: nærværet, skriver pædagog Nanna Høyrup Andersen i dette debatindlæg
 1. Læserbrev
  4. august 2022

  Den nye barselslov er et offentligt omsorgssvigt af børn, forældre og pædagoger

  Hvis mange fædre som forventet ikke tager deres øremærkede barsel, kommer den nye barselslov til at gå ud over både mødrene, som måske vil tage ubetalt barsel, og børnene, som kan risikere at skulle sendes endnu tidligere i en underbemandet vuggestue
  Hvis mange fædre som forventet ikke tager deres øremærkede barsel, kommer den nye barselslov til at gå ud over både mødrene, som måske vil tage ubetalt barsel, og børnene, som kan risikere at skulle sendes endnu tidligere i en underbemandet vuggestue
 2. Læserbrev
  28. april 2022

  Alternativet: Lad pengene følge barnet for at sikre ligestilling mellem pasningsformer

  Familierne skal kunne indrette sig, som de ønsker. Derfor stiller vi i Alternativet forslag om at lade pengene følge barnet, uanset om man vælger en institution, passer derhjemme eller overlader pasningen til en anden omsorgsperson, skriver vuggestuepædagog Nanna Høyrup Andersen, ordfører for børn og familier Mira Issa Bloch og politisk ordfører Torsten Gejl i dette debatindlæg
 3. Læserbrev
  4. april 2022

  Giv forældre i hele landet lov til at passe deres børn hjemme for at hjælpe pædagogerne

  Det er et stort problem, at færre vil være pædagoger. Foruden anerkendelse af omsorgsarbejdet kan løsningen være at etablere en landsdækkende tilskudsordning til pasning af eget barn, skriver vuggestuepædagog Nanna Høyrup Andersen og familiepolitisk ordfører for Alternativet Mira Issa Bloch i dette debatindlæg
 4. Læserbrev
  26. januar 2022

  Pædagogerne er barnets advokater i det politiske maskinrum. Derfor skal de høres om barsel

  Den kommende barselslov kan øge antallet af de yngste og dermed mest ressourcekrævende børn i institutionerne og forstærke presset på pædagogerne. Derfor er det et problem, at de pædagogiske fagforbund ikke er selvstændigt repræsenteret i høringen, skriver vuggestuepædagog Nanna Høyrup Andersen i dette debatindlæg.
 5. Læserbrev
  28. oktober 2019

  Pædagog: Børnene mistede os til en politisk dagsorden

  Der var engang, hvor man bare passede børn i institutionerne. Nu skal alt skrives ned og registreres, så det kan måles og vejes, og det bliver taget for givet, at pædagogerne er til stede, selv om vi ikke længere har tid til det vigtigste: nærværet, skriver pædagog Nanna Høyrup Andersen i dette debatindlæg